Huvudvärk. Specialist i neurologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudvärk. Specialist i neurologi"

Transkript

1 Huvudvärk Maria Lüttgen Specialist i neurologi

2 Agenda Spänningshuvudv nningshuvudvärk Migrän Hortons huvudvärk Alarmerande huvudvärk

3 Förekomst av huvudvärk Vanligt hos yngre vuxna, år: 90% av kvinnor, 75% av män m n drabbas dåd och då av huvudvärk Vanligaste former: Spänningshuvudv nningshuvudvärk 86%,, 63% Migrän n 15%,, 6% Hortons huvudvärk, 0,8 promille,, 0,2 promille

4 Smärtmekanismer Hjärnan själv saknar smärtk rtkänsel (nociceptiv innervation) Smärtk rtkänsliga nerver: Hjärnans större blodkärl Hjärnhinnorna Skallbenets periost Skalpmuskulaturen

5 Spänningshuvudv nningshuvudvärk Vanligaste formen, 86% / / 63% Smärtan känns k som ett spännband över huvudet, tyngdkänsla, nsla, för r trång mössam ssa,, molande värkv Ökar i intensitet under dagens lopp.

6 Spänningshuvudv nningshuvudvärk, kategorier Primär r spänningshuvudv nningshuvudvärk: reaktion påp stress, oro, ängslan, ångest. Vanligen lång l tids besvär, varierande intensitet beroende påp graden av stress. Ibland i kombination med diffus yrsel, spänningsyrsel. Vanliga åtföljande symptom: trötthet, tthet, håglh glöshet, minnes- och koncentrationssvårigheter. righeter. Uttryck för f r bakomliggande depression. Symptomatisk: dvs sekundär r till t ex tand, käkledsk kleds-,, syn- m fl besvär. DåD ofta ömmande muskler i nacke, tinningar, tuggmuskulatur. Även pga olämplig arbetsställning (nack- och huvudvärk)

7 Behandling av spänningshuvudv nningshuvudvärk Risk för f r att fastna i läkemedelsutlöstst huvudvärk om man vänjer v sig vid att ta smärtstillande regelbundet! Utredning, behandling av bakomliggande orsak Sjukgymnastisk behandling, avslappning Kognitiv beteendeterapi (KBT) för stresshantering Akupunktur, TNS Tricykliska antidepressiva Behandlingstrappa för spänningshuvudvärk

8 Migrän Näst vanligaste huvudvärksformen, 3:1 Hög g grad av ärftlighet, hos 60-80% har även någon av föräldrarna f eller ett syskon samma besvär Finns även mer ovanliga former av familjär r migrän, t ex Familjär hemiplegisk migrän : Autosomalt dominant, 3 olika mutationer beskrivna, alla av gener som kodar för f r olika jonkanaler i neuronen (Ca2+- kanal, Na/K-pumpen, Na+-kanal9

9 Sjukdomsmekanismer: Den neurovaskulära ra teorin 1. Neuronal överkänslighet i hjärnbarken, särskilt s i occipitala hjärnbarken 2. Cortical spreading depression, K+- joner och glutamat 3. Aktiverar smärtreceptorer i hjärnhinnorna, samt frisätter inflammations-stimulerande stimulerande neuropeptider, bl.a. CGRP (calcitonin gene related peptide) 4. vilket leder till stimulering av trigeminus-nerven nerven, 5. vilket leder till kärlvidgning k av kraniella kärl 6. som gör g r ont!

10 Cortical spreading depression (CSD) CSD är en våg av kraftig neuronal depolarisering, som genererar en övergående intensiv aktivitet vartefter som den förflyttas (2 6 mm/min) i vävnaden Depolariseringsfasen följs av en långvarigt reducerad neuronal aktivitet

11 Cortical spreading depression

12 Migränattackens faser Aurafasen: associerat till cortical spreading depression, dvs låg neuronal aktivitet som sprids i ett begränsat område av hjärnan, ger bortfallssymptom under minuter Under huvudvärksfasen dilaterar sig stora artärer rer utmed skallbasen samt hjärnhinnornas kärl. Kärldilatationen K ger upphov till smärtan via smärtreceptorer i kärlvk rlväggen

13 Migräntyper Klassisk migrän n = migrän n med aura Aura: Vanligast: flimmerskotom, även vandrande känselbortfall, k dysfasi/afasi, halvsidig förlamningf Hos barn vanligare med magsmärtor eller yrsel Vanlig migrän n = migrän n utan aura Duration: : timmar

14 Flimmerskotom

15 Utlösande faktorer Stress; migrän n kommer dåd man slappnar av igen, t ex under helgen Känslighet för f r hormonella svängningar (menstruationsrelaterad migrän) Rödvin, mögelost,, choklad, citrusfrukter, oregelbundna måltider m (relativ hypoglykemi) Vissa dofter, ljus- eller ljudstimuli Ofta kombination av migrän n och spänningshuvudv nningshuvudvärk

16 Migränsm nsmärtan Kärldilatationen ger upphov till smärta. Smärtan oftast ensidig, dunkande, pulserande. Ljus- och ljudkänslighet, illamående och kräkningar. kningar. FörvF rvärras rras av fysisk ansträngning. ngning. Patienten stänger helst in sig i ett mörkt, m tyst rum, vill ligga stilla

17 AKUT behandling av migränanfall: 1. Perifert verkande smärtstillande: Acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo) ) eller paracetamol (Alvedon) 2. Perifer smärtstillande + medel mot illamående (Metoklopramid per os eller supp) 3. Perifert smärtstillande + muskelavslappnande (diazepam, Stesolid) 4. NSAID (Non( Non-steroid anti-inflammatory inflammatory drugs), t ex Naproxen,, Voltaren, Ipren 5. Triptan,, t ex Sumantriptan,, finns som tablett, nässpray, injektionsspruta, suppar, munsönderfallande nderfallande tabletter

18 Triptaners verkningsmekanism Stimulerar 5-HT1B/ID 5 receptorer i glatt muskulatur i kärlvk rlväggen, leder till kärlsammandragning k (=migränsm nsmärtan upphör) Biverkningar: bröstsm stsmärtor, vallningar Kontraindikation: koronarsjukdom, dvs kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkt (risk att förvf rvärra rra sådana besvär r om det drar ihop hjärtats kranskärl) rl) Får r ej ges under pågående p migränaura naura,, viss risk för f r hjärninfarkt pga ännu kraftigare kärlsammandragning

19 Förebyggande behandling av migrän Aktuellt om frekventa anfall, t ex > 1 ggn/vecka 1. Betablockerare: Propranolol, Metoprolol 2. Serotonerga medel 3. Antidepressiva 4. Antiepileptika 5. Botox (godkänt i USA samt Storbritannien för f r migrän) används nds i andra länder l off-label för r profylaktisk behandling av kronisk huvudvärk, bl a migrän

20 Hortons huvudvärk Cluster headache Max 1 promille av befolkningen, ggr vanligare hos,, inte ärftligt Kommer i perioder med täta t ta attacker, 1-81 ggr/dygn, under veckor-månader nader.. Alltid ensidig, kring ena ögat, oftast nattetid. Varje attack pågår r ca ½ till 2 timmar. Patienten vankar av och an, håller h sig för f ögat. Ibland även rodnat öga, tårar, t nästn stäppa, hängande h ögonlock (ptos), liten pupill (mios( mios).

21 Sjukdomsmekanismer vid Hortons huvudvärk Ofullständigt klarlagt, trigeminusnerven inblandad samt autonoma nerver Vasoaktiva peptider (CGRP och VIP) frisätts vid anfallen Periodiska sjukdomsförloppet kan ev bero påp störningar av regleringen av kroppens biologiska klocka, melatonininsöndringen ndringen störd.

22

23 Behandling av Hortons huvudvärk Akut: injektion Triptan (dock max 2 ggr/dygn) syrgasbehandling (även( hemma!) Många akuta smärtstillande läkemedel l hinner inte verka pga kortvariga attacker, bättre b ta förebyggande under besvärsperioden: Serotonin-antagonisten Pizotifen (Sandomigrin) Verapamil (kalciumantagonist) Litium Kortikosteroider (kortison)

24 Alarmerande huvudvärk Urakut huvudvärk, kraftigare/annorlunda än man någon n gång g tidigare upplevt Huvudvärk i kombination med hög h g feber, påverkat allmäntillst ntillstånd, nd, nackstyvhet Huvudvärk tillsammans med neurologiska symptom Morgonhuvudvärk rk med kräkningar kningar Nytillkommen huvudvärk, särskilt s hos äldre person

25 Alarmerande huvudvärk Urakut huvudvärk, kraftigare/annorlunda än n man någon n gång tidigare upplevt (subarachnoidalblödning) Huvudvärk i kombination med hög h g feber, påverkat p allmäntillst ntillstånd, nd, nackstyvhet (meningit/meningoencefalit meningoencefalit) Huvudvärk tillsammans med neurologiska symptom (hjärnbl rnblödning, hjärntum rntumör, r, subduralhematom?) Morgonhuvudvärk rk med kräkningar kningar (hjärntum rntumör) r) Nytillkommen huvudvärk, särskilt s hos äldre person (temporalisarterit,, hjärntum rntumör) r)

26 Differentialdiagnostik (andra orsaker till huvudvärk) Ögonsjukdom (t ex akut glaukom, dvs för r högt h tryck i ögat), Okorrigerat synfel (leder till att man kisar för f r att se bättre, b vilket ger spänningshuvudv nningshuvudvärk) Tandgnisslande (spända käkmuskler) Inflammation i käkledenk kleden Bihåleinflammation Högt blodtryck mm, mm...

27 Andra orsaker till ont i huvudet!

28

29 Vad är r "yrsel"? Yrsel är r en subjektiv upplevelse, som kan orsakas av många olika sjukdomstillstånd eller störningar. Människor kan mena helt olika symptom när n r de säger s sig uppleva yrsel.. Ostadighet, dålig d balans, karusellkänsla, svindlande känslak nsla Yrsel är r den 3:e vanligaste orsaken till sjukvårdskontakt (efter trötthet tthet och värk) v

30 Kroppens system för f balanskontroll

31 Balansorganet i innerörat rat Godartad lägesyrsell Vestibularisneurit Menieres sjukdom

32 Signalintegration Vestibularis-kärnorna Stillastående Rotation åt höger Lika=stilla! Skada höger balansnerv Olika=rotation! ++ VÄNSTER Olika=rotation! HÖGER

33 Hur upplever vi yrsel? Signaler från vestibularis-kärnorna rnorna..via thalamus till nervceller i parietalloben, nära primära ra känselbarkenk Dessa celler mottar information från: 1. Balansorganen 2. Ögonen 3. Proprioception (från bl a muskelspolar) Integrationen av dessa sinnesintryck leder till en ständig medvetenhet om kroppens orientering i rummet!

34 Sjösjuka En person som läser l en bok i ruffen ombord påp en gungande båt b får r väldigt v motsägelsefull informationen från ögon och balansorgan. Ögonen registrerar raka stillastående väggar v och raka bokstäver men balansorganen meddelar att allt gungar fram och tillbaka. Balansinformationen framstår r därmed d som väldigt v förvirrande för f r hjärnan.

35 Orsaker till yrsel Innerörat rat (balansorganet) (50%) Psykiska orsaker (25%) Nervsystemet Hjärt rt-kärlsystemet rlsystemet Förgiftning p g a alkohol, läkemedel, l droger eller lösningsmedel. l 25%

36 Godartad lägesyrsel Väldigt vanligt! 20% av all yrsel. Godartad lägesyrsel l beror påp att kristaller från n hinnsäcken lossnar och ansamlas i någon n av balansorganets båggb ggångar. Rörelser ger dåd kraftigare signaler än n normalt. Kristallerna kan lossna pga skalltrauma eller utan orsak. Symtomen är: Korta men dramatiska yrselattacker i samband med huvudrörelser. relser. Dessa klingar snabbt av när n r rörelsen r relsen upphör.

37 Behandling av godartad lägesyrsel Yrselkunniga öron-näsa-hals- läkare kan utföra detta

38 Vestibularisneurit Den näst n vanligaste orsaken till öronrelaterad yrsel efter godartad lägesyrsel. l Ett plötsligt bortfall av impulserna från n det ena balansorganet. Tillståndet kallas "virus påp balansnerven" eller "inflammation på balansnerven". Försämrad ledningsförm rmåga i den ena sidans balansnerv pga reaktivering av latent herpes simplex/zoster virus Yrseln kvarstår r under dagar till veckor, därefter d långsam l förbättring.

39 Patientfall vestibularisneurit Per känner k redan påp morgonen att han inte mår m r riktigt bra. Under förmiddagen insjuknar han sedan successivt med ökande illamående och ostadighet och svårighet att fokusera blicken. Det känns svårt att läsa l men han upplever inget dubbelseende. Plötsligt börjar b en intensiv yrsel och han upplever tydligt en karusellkänsla där d r väggarna v snurrar omkring honom från n ena till andra sidan. Det känns k som ögonen hoppar och har svårt att fokusera blicken klart. Han blir kallsvettig och kräks ks flera gånger. g Minsta huvudrörelse relse gör g r honom mer illamående. Genom att ligga ned och blunda kan han lindra symtomen något, n men snurrkänslan nslan är r kvar hela tiden. Så fort att öppnar ögonen sås ser han hur tavlan påp väggen knyckaktigt rör r r sig från n vänster v till höger h framför r honom. Han kan visserligen stödja påp benen men det är mycket svårt att gåg rakt. Han upplever varken huvudvärk, förlamningar eller svårigheter att tala.

40 Egenträningsprogram ningsprogram vid yrsel

41 Menieres sjukdom Plötsliga attacker med kraftig yrsel, ensidig hörselnedsättning, öronsus och tryckkänsla i örat Duration per attack: timmar Med tiden utvecklas en bestående ende hörselnedsh rselnedsättning Lite oklart, men störningen beror påp troligen påp ströning i innerörats rats tryckreglering, yttrar sig som övergående ende svullnad av ena innerörat rat

42 Patientfall Menieres sjukdom Kenneth, 35 år En dag får f r han plötsligt tydligt nedsatt hörsel h påp vänster öra och ett brusande öronsus. Han känner k sig också överkänslig för f r vissa ljud i det örat. Två timmar senare utbryter en yrselattack med snurrande väggar v som varar flera timmar. Han tar sig till sin säng s och kräks ks flera gånger. g Efter attacken minskar öronsuset påp vänstra sidan men locket för f örat är r kvar. Under kommande månad m får f r han ytterligare flera timslånga attacker med ökande lockkänsla i vänster v öra, yrsel och illamående.

43 Behandling Menieres Antiemetika (medel mot illamående) att ta vid anfall Vid täta t ta anfall kan vätskedrivande v medicin (diuretika( diuretika) ) verka förebyggande f Vid täta t ta yrselanfall ev destruerande behandling, t ex gentamycin intratympalt, botar yrseln

44 Yrsel vid neurologisk sjukdom Skada påp centrala nervsystemet ger nästan n aldrig isolerad yrsel! Påverkan påp lillhjärnan: t ex pga stroke eller alkohol ger ataxi och yrsel Påverkan påp hjärnstammen: t ex pga stroke eller MS ger rotatorisk yrsel och en rad olika kombinationer av andra neurologiska bortfall,, både b från kranialnerver och ryggmärgsbanor rgsbanor,, t ex känselnedsättningar, förlamningar f

45 Skada påp lillhjärnan: Ataxi Bristande rörelsesamordning r relsesamordning till följd f av skada eller sjukdom i lillhjärnan. Lillhjärnan ansvarig för f r att jämfj mföra planerade rörelser relser med utfallet och korrigera vb Vid skada: överkompensation i rörelser r relser (dysmetri( dysmetri), Tremor (skakningar) i samband med rörelse r relse (intentionstremor) Ataktisk gång (se nästa n sida)

46 Ataktisk gångg

47 Cirkulatorisk yrsel Uppstår r när n r systoliska blodtrycket sjunker under mm Hg Yrseln man upplever är r som en känsla k av att man snart kommer att svimma (presyncope( presyncope) Vanligaste orsaker ortostatism och hjärtarytmier Om kombinerat med svimningar eller om det utlöses i samband med ansträngning, ngning, ska man utreda patienten skyndsamt avseende hjärtat! (arytmier?, tät t t aortastenos?)

48 Ortostatism Svimningskänsla/yrsel nsla/yrsel i samband med uppresning I kroppens kärlsystem k cirkulerar l blod. I samband med en snabb uppresning förskjuts en hel del av kroppens blod till benen. DåD sjunker blodtrycket plötsligt. Normalt sett motverkas blodtrycksfallet omedelbart genom att hjärtat slår r lite fortare och att de stora kärlen k i benen (venerna) drar ihop sig. Om denna blodtrycksreglerande effekt är r trög g eller fungerar dåligt d sås uppkommer en kortvarig känsla k av yrsel, det känns k som om det svartnar för f ögonen som man var påp väg g att svimma. Vanligt hos unga flickor, hos äldre, vid Parkinsons sjukdom, vid blodtryckssänkande behandling

49 Psykogen yrsel, spänningsyrsel Diffus ostadighetskänsla, gungande känsla, k snedsteg Kan beskrivas som en sorts överkänslighet i upplevelsen av balans, särskilt s i stillastående Objektivt sett ej dålig d balans Yrseln ökar dåd man är r stressad, t ex i folksamlingar Förbättras ofta dåd man rör r r sig snabbt eller t ex sportar

50 Patientfall psykogen yrsel En man med höga h krav påp sig själv. Senaste åren dålig d nattsömn.. Han har ofta en måttlig m och varierande huvudvärk över pannan, den känns k som en trång mössa. m Huvudvärken ökar fram påp dagen och ökar vid stress. Sedan över ett halvår r upplever han en diffus känsla k av ostadighet. Inte sås att det snurrar runt omkring honom, snarare upplever han att det gungar eller snurrar inom honom själv. Även om han känner k sig som berusad när n han går, g sås har hans omgivning aldrig kommenterat att han går g r ostadigt. Ibland har han ett behov av att ta stöd d mot föremf remål l i omgivningen. Bäst B mår r han påp förmiddagarna, men fram påp eftermiddagen och när n r han utsätts tts för f r stress, ökar yrsel-känslan nslan.. Ofta får f r han också mer huvudvärk när r yrseln ökar. Helt bra från n yrseln är r han nästan n aldrig. Även minne och koncentrationsförm rmåga sviker honom till och från. Han brukar jogga 5 km två gånger i veckan, tränar styrketräning och spelar squash påp helgerna. Just i samband med dessa aktiviteter upplever han möjligen m att besvären är r helt borta. Han har också märkt att han känner k sig lite bättre b när n r han druckit ett eller två glas vin.

51 Sammanfattning Yrsel orsakas av motsägelsefulla signaler till balansceller i hjärnbarken från n syn, balansorgan samt proprioception Sjukdomar i innerörats rats balansorgan: Godartad lägesyrsell Menieres sjukdom Vestibularisneurit (balansnerven) Neurologisk yrsel: Lillhjärnan resp hjärnstammen Cirkulatorisk yrsel Psykogen yrsel

52

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C.

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C. H U V U D V Ä R K (CN) Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. Vad är det som gör ont? - Nociceptiv innervation i - Kärl - Hjärnhinnor - Periost - Skalp- och nackmuskulatur

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012

Innehåll se sidan 3. SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING Nr 87 Maj 2012 Innehåll se sidan 3 Migränförbundet Banérgatan 55, 115 53 Stockholm Telefon: 08-660 55 35 E-post: kansliet@migran.org Hemsida: www.migran.org Svenska

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar

Ont. vårdguiden. När kroppen säger ifrån. nr 1 2009. För Stockholms län. Bilaga: Alla nya vårdmottagningar vårdguiden nr 1 2009 För Stockholms län Skratt förlänger livet det är bevisat! Konsten att dricka lagom Bilaga: Alla nya vårdmottagningar Ont När kroppen säger ifrån Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

HUVUDVÄRK? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna

HUVUDVÄRK? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna HUVUDVÄRK? Frågor och svar om huvudvärk hos ungdomar och unga vuxna 1 Denna informationsskrift är sammanställd med hjälp av medel från ALLMÄNNA ARVSFONDEN för SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET Av Swea Olofsdotter

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

Virus på balansnerven (vestibularisneurit)

Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Patientinformation Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Hur yttrar yrseln sig? De flesta insjuknar relativt plötsligt med en snabbt tilltagande känsla av kraftig karusellyrsel och illamående, ofta

Läs mer

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi

Behandling av migrän. Behandlingsrekommendation. Epidemiologi Behandlingsrekommendation Behandling av migrän Epidemiologi Migrän definierad i enlighet med kriterier från International Headache Society (IHS) förekommer hos drygt 10% av befolkningen. Sjukdomen debuterar

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp Innehåll Inledning Huvudboken version 1 2 Huvudvärken då och nu 3 Nya huvudboken 3 Olika huvudvärksformer 4 Migrän 5 Huvudvärk av spänningstyp 6 Hortons huvudvärk 7 Faktorer som påverkar huvudvärken 8

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären.

2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. Huvudvärk Huvudvärk - förekomst Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. 1 Huvudvärksklassifikation, "The International Headache Society, 1983

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer