Huvudvärk. Specialist i neurologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudvärk. Specialist i neurologi"

Transkript

1 Huvudvärk Maria Lüttgen Specialist i neurologi

2 Agenda Spänningshuvudv nningshuvudvärk Migrän Hortons huvudvärk Alarmerande huvudvärk

3 Förekomst av huvudvärk Vanligt hos yngre vuxna, år: 90% av kvinnor, 75% av män m n drabbas dåd och då av huvudvärk Vanligaste former: Spänningshuvudv nningshuvudvärk 86%,, 63% Migrän n 15%,, 6% Hortons huvudvärk, 0,8 promille,, 0,2 promille

4 Smärtmekanismer Hjärnan själv saknar smärtk rtkänsel (nociceptiv innervation) Smärtk rtkänsliga nerver: Hjärnans större blodkärl Hjärnhinnorna Skallbenets periost Skalpmuskulaturen

5 Spänningshuvudv nningshuvudvärk Vanligaste formen, 86% / / 63% Smärtan känns k som ett spännband över huvudet, tyngdkänsla, nsla, för r trång mössam ssa,, molande värkv Ökar i intensitet under dagens lopp.

6 Spänningshuvudv nningshuvudvärk, kategorier Primär r spänningshuvudv nningshuvudvärk: reaktion påp stress, oro, ängslan, ångest. Vanligen lång l tids besvär, varierande intensitet beroende påp graden av stress. Ibland i kombination med diffus yrsel, spänningsyrsel. Vanliga åtföljande symptom: trötthet, tthet, håglh glöshet, minnes- och koncentrationssvårigheter. righeter. Uttryck för f r bakomliggande depression. Symptomatisk: dvs sekundär r till t ex tand, käkledsk kleds-,, syn- m fl besvär. DåD ofta ömmande muskler i nacke, tinningar, tuggmuskulatur. Även pga olämplig arbetsställning (nack- och huvudvärk)

7 Behandling av spänningshuvudv nningshuvudvärk Risk för f r att fastna i läkemedelsutlöstst huvudvärk om man vänjer v sig vid att ta smärtstillande regelbundet! Utredning, behandling av bakomliggande orsak Sjukgymnastisk behandling, avslappning Kognitiv beteendeterapi (KBT) för stresshantering Akupunktur, TNS Tricykliska antidepressiva Behandlingstrappa för spänningshuvudvärk

8 Migrän Näst vanligaste huvudvärksformen, 3:1 Hög g grad av ärftlighet, hos 60-80% har även någon av föräldrarna f eller ett syskon samma besvär Finns även mer ovanliga former av familjär r migrän, t ex Familjär hemiplegisk migrän : Autosomalt dominant, 3 olika mutationer beskrivna, alla av gener som kodar för f r olika jonkanaler i neuronen (Ca2+- kanal, Na/K-pumpen, Na+-kanal9

9 Sjukdomsmekanismer: Den neurovaskulära ra teorin 1. Neuronal överkänslighet i hjärnbarken, särskilt s i occipitala hjärnbarken 2. Cortical spreading depression, K+- joner och glutamat 3. Aktiverar smärtreceptorer i hjärnhinnorna, samt frisätter inflammations-stimulerande stimulerande neuropeptider, bl.a. CGRP (calcitonin gene related peptide) 4. vilket leder till stimulering av trigeminus-nerven nerven, 5. vilket leder till kärlvidgning k av kraniella kärl 6. som gör g r ont!

10 Cortical spreading depression (CSD) CSD är en våg av kraftig neuronal depolarisering, som genererar en övergående intensiv aktivitet vartefter som den förflyttas (2 6 mm/min) i vävnaden Depolariseringsfasen följs av en långvarigt reducerad neuronal aktivitet

11 Cortical spreading depression

12 Migränattackens faser Aurafasen: associerat till cortical spreading depression, dvs låg neuronal aktivitet som sprids i ett begränsat område av hjärnan, ger bortfallssymptom under minuter Under huvudvärksfasen dilaterar sig stora artärer rer utmed skallbasen samt hjärnhinnornas kärl. Kärldilatationen K ger upphov till smärtan via smärtreceptorer i kärlvk rlväggen

13 Migräntyper Klassisk migrän n = migrän n med aura Aura: Vanligast: flimmerskotom, även vandrande känselbortfall, k dysfasi/afasi, halvsidig förlamningf Hos barn vanligare med magsmärtor eller yrsel Vanlig migrän n = migrän n utan aura Duration: : timmar

14 Flimmerskotom

15 Utlösande faktorer Stress; migrän n kommer dåd man slappnar av igen, t ex under helgen Känslighet för f r hormonella svängningar (menstruationsrelaterad migrän) Rödvin, mögelost,, choklad, citrusfrukter, oregelbundna måltider m (relativ hypoglykemi) Vissa dofter, ljus- eller ljudstimuli Ofta kombination av migrän n och spänningshuvudv nningshuvudvärk

16 Migränsm nsmärtan Kärldilatationen ger upphov till smärta. Smärtan oftast ensidig, dunkande, pulserande. Ljus- och ljudkänslighet, illamående och kräkningar. kningar. FörvF rvärras rras av fysisk ansträngning. ngning. Patienten stänger helst in sig i ett mörkt, m tyst rum, vill ligga stilla

17 AKUT behandling av migränanfall: 1. Perifert verkande smärtstillande: Acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo) ) eller paracetamol (Alvedon) 2. Perifer smärtstillande + medel mot illamående (Metoklopramid per os eller supp) 3. Perifert smärtstillande + muskelavslappnande (diazepam, Stesolid) 4. NSAID (Non( Non-steroid anti-inflammatory inflammatory drugs), t ex Naproxen,, Voltaren, Ipren 5. Triptan,, t ex Sumantriptan,, finns som tablett, nässpray, injektionsspruta, suppar, munsönderfallande nderfallande tabletter

18 Triptaners verkningsmekanism Stimulerar 5-HT1B/ID 5 receptorer i glatt muskulatur i kärlvk rlväggen, leder till kärlsammandragning k (=migränsm nsmärtan upphör) Biverkningar: bröstsm stsmärtor, vallningar Kontraindikation: koronarsjukdom, dvs kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkt (risk att förvf rvärra rra sådana besvär r om det drar ihop hjärtats kranskärl) rl) Får r ej ges under pågående p migränaura naura,, viss risk för f r hjärninfarkt pga ännu kraftigare kärlsammandragning

19 Förebyggande behandling av migrän Aktuellt om frekventa anfall, t ex > 1 ggn/vecka 1. Betablockerare: Propranolol, Metoprolol 2. Serotonerga medel 3. Antidepressiva 4. Antiepileptika 5. Botox (godkänt i USA samt Storbritannien för f r migrän) används nds i andra länder l off-label för r profylaktisk behandling av kronisk huvudvärk, bl a migrän

20 Hortons huvudvärk Cluster headache Max 1 promille av befolkningen, ggr vanligare hos,, inte ärftligt Kommer i perioder med täta t ta attacker, 1-81 ggr/dygn, under veckor-månader nader.. Alltid ensidig, kring ena ögat, oftast nattetid. Varje attack pågår r ca ½ till 2 timmar. Patienten vankar av och an, håller h sig för f ögat. Ibland även rodnat öga, tårar, t nästn stäppa, hängande h ögonlock (ptos), liten pupill (mios( mios).

21 Sjukdomsmekanismer vid Hortons huvudvärk Ofullständigt klarlagt, trigeminusnerven inblandad samt autonoma nerver Vasoaktiva peptider (CGRP och VIP) frisätts vid anfallen Periodiska sjukdomsförloppet kan ev bero påp störningar av regleringen av kroppens biologiska klocka, melatonininsöndringen ndringen störd.

22

23 Behandling av Hortons huvudvärk Akut: injektion Triptan (dock max 2 ggr/dygn) syrgasbehandling (även( hemma!) Många akuta smärtstillande läkemedel l hinner inte verka pga kortvariga attacker, bättre b ta förebyggande under besvärsperioden: Serotonin-antagonisten Pizotifen (Sandomigrin) Verapamil (kalciumantagonist) Litium Kortikosteroider (kortison)

24 Alarmerande huvudvärk Urakut huvudvärk, kraftigare/annorlunda än man någon n gång g tidigare upplevt Huvudvärk i kombination med hög h g feber, påverkat allmäntillst ntillstånd, nd, nackstyvhet Huvudvärk tillsammans med neurologiska symptom Morgonhuvudvärk rk med kräkningar kningar Nytillkommen huvudvärk, särskilt s hos äldre person

25 Alarmerande huvudvärk Urakut huvudvärk, kraftigare/annorlunda än n man någon n gång tidigare upplevt (subarachnoidalblödning) Huvudvärk i kombination med hög h g feber, påverkat p allmäntillst ntillstånd, nd, nackstyvhet (meningit/meningoencefalit meningoencefalit) Huvudvärk tillsammans med neurologiska symptom (hjärnbl rnblödning, hjärntum rntumör, r, subduralhematom?) Morgonhuvudvärk rk med kräkningar kningar (hjärntum rntumör) r) Nytillkommen huvudvärk, särskilt s hos äldre person (temporalisarterit,, hjärntum rntumör) r)

26 Differentialdiagnostik (andra orsaker till huvudvärk) Ögonsjukdom (t ex akut glaukom, dvs för r högt h tryck i ögat), Okorrigerat synfel (leder till att man kisar för f r att se bättre, b vilket ger spänningshuvudv nningshuvudvärk) Tandgnisslande (spända käkmuskler) Inflammation i käkledenk kleden Bihåleinflammation Högt blodtryck mm, mm...

27 Andra orsaker till ont i huvudet!

28

29 Vad är r "yrsel"? Yrsel är r en subjektiv upplevelse, som kan orsakas av många olika sjukdomstillstånd eller störningar. Människor kan mena helt olika symptom när n r de säger s sig uppleva yrsel.. Ostadighet, dålig d balans, karusellkänsla, svindlande känslak nsla Yrsel är r den 3:e vanligaste orsaken till sjukvårdskontakt (efter trötthet tthet och värk) v

30 Kroppens system för f balanskontroll

31 Balansorganet i innerörat rat Godartad lägesyrsell Vestibularisneurit Menieres sjukdom

32 Signalintegration Vestibularis-kärnorna Stillastående Rotation åt höger Lika=stilla! Skada höger balansnerv Olika=rotation! ++ VÄNSTER Olika=rotation! HÖGER

33 Hur upplever vi yrsel? Signaler från vestibularis-kärnorna rnorna..via thalamus till nervceller i parietalloben, nära primära ra känselbarkenk Dessa celler mottar information från: 1. Balansorganen 2. Ögonen 3. Proprioception (från bl a muskelspolar) Integrationen av dessa sinnesintryck leder till en ständig medvetenhet om kroppens orientering i rummet!

34 Sjösjuka En person som läser l en bok i ruffen ombord påp en gungande båt b får r väldigt v motsägelsefull informationen från ögon och balansorgan. Ögonen registrerar raka stillastående väggar v och raka bokstäver men balansorganen meddelar att allt gungar fram och tillbaka. Balansinformationen framstår r därmed d som väldigt v förvirrande för f r hjärnan.

35 Orsaker till yrsel Innerörat rat (balansorganet) (50%) Psykiska orsaker (25%) Nervsystemet Hjärt rt-kärlsystemet rlsystemet Förgiftning p g a alkohol, läkemedel, l droger eller lösningsmedel. l 25%

36 Godartad lägesyrsel Väldigt vanligt! 20% av all yrsel. Godartad lägesyrsel l beror påp att kristaller från n hinnsäcken lossnar och ansamlas i någon n av balansorganets båggb ggångar. Rörelser ger dåd kraftigare signaler än n normalt. Kristallerna kan lossna pga skalltrauma eller utan orsak. Symtomen är: Korta men dramatiska yrselattacker i samband med huvudrörelser. relser. Dessa klingar snabbt av när n r rörelsen r relsen upphör.

37 Behandling av godartad lägesyrsel Yrselkunniga öron-näsa-hals- läkare kan utföra detta

38 Vestibularisneurit Den näst n vanligaste orsaken till öronrelaterad yrsel efter godartad lägesyrsel. l Ett plötsligt bortfall av impulserna från n det ena balansorganet. Tillståndet kallas "virus påp balansnerven" eller "inflammation på balansnerven". Försämrad ledningsförm rmåga i den ena sidans balansnerv pga reaktivering av latent herpes simplex/zoster virus Yrseln kvarstår r under dagar till veckor, därefter d långsam l förbättring.

39 Patientfall vestibularisneurit Per känner k redan påp morgonen att han inte mår m r riktigt bra. Under förmiddagen insjuknar han sedan successivt med ökande illamående och ostadighet och svårighet att fokusera blicken. Det känns svårt att läsa l men han upplever inget dubbelseende. Plötsligt börjar b en intensiv yrsel och han upplever tydligt en karusellkänsla där d r väggarna v snurrar omkring honom från n ena till andra sidan. Det känns k som ögonen hoppar och har svårt att fokusera blicken klart. Han blir kallsvettig och kräks ks flera gånger. g Minsta huvudrörelse relse gör g r honom mer illamående. Genom att ligga ned och blunda kan han lindra symtomen något, n men snurrkänslan nslan är r kvar hela tiden. Så fort att öppnar ögonen sås ser han hur tavlan påp väggen knyckaktigt rör r r sig från n vänster v till höger h framför r honom. Han kan visserligen stödja påp benen men det är mycket svårt att gåg rakt. Han upplever varken huvudvärk, förlamningar eller svårigheter att tala.

40 Egenträningsprogram ningsprogram vid yrsel

41 Menieres sjukdom Plötsliga attacker med kraftig yrsel, ensidig hörselnedsättning, öronsus och tryckkänsla i örat Duration per attack: timmar Med tiden utvecklas en bestående ende hörselnedsh rselnedsättning Lite oklart, men störningen beror påp troligen påp ströning i innerörats rats tryckreglering, yttrar sig som övergående ende svullnad av ena innerörat rat

42 Patientfall Menieres sjukdom Kenneth, 35 år En dag får f r han plötsligt tydligt nedsatt hörsel h påp vänster öra och ett brusande öronsus. Han känner k sig också överkänslig för f r vissa ljud i det örat. Två timmar senare utbryter en yrselattack med snurrande väggar v som varar flera timmar. Han tar sig till sin säng s och kräks ks flera gånger. g Efter attacken minskar öronsuset påp vänstra sidan men locket för f örat är r kvar. Under kommande månad m får f r han ytterligare flera timslånga attacker med ökande lockkänsla i vänster v öra, yrsel och illamående.

43 Behandling Menieres Antiemetika (medel mot illamående) att ta vid anfall Vid täta t ta anfall kan vätskedrivande v medicin (diuretika( diuretika) ) verka förebyggande f Vid täta t ta yrselanfall ev destruerande behandling, t ex gentamycin intratympalt, botar yrseln

44 Yrsel vid neurologisk sjukdom Skada påp centrala nervsystemet ger nästan n aldrig isolerad yrsel! Påverkan påp lillhjärnan: t ex pga stroke eller alkohol ger ataxi och yrsel Påverkan påp hjärnstammen: t ex pga stroke eller MS ger rotatorisk yrsel och en rad olika kombinationer av andra neurologiska bortfall,, både b från kranialnerver och ryggmärgsbanor rgsbanor,, t ex känselnedsättningar, förlamningar f

45 Skada påp lillhjärnan: Ataxi Bristande rörelsesamordning r relsesamordning till följd f av skada eller sjukdom i lillhjärnan. Lillhjärnan ansvarig för f r att jämfj mföra planerade rörelser relser med utfallet och korrigera vb Vid skada: överkompensation i rörelser r relser (dysmetri( dysmetri), Tremor (skakningar) i samband med rörelse r relse (intentionstremor) Ataktisk gång (se nästa n sida)

46 Ataktisk gångg

47 Cirkulatorisk yrsel Uppstår r när n r systoliska blodtrycket sjunker under mm Hg Yrseln man upplever är r som en känsla k av att man snart kommer att svimma (presyncope( presyncope) Vanligaste orsaker ortostatism och hjärtarytmier Om kombinerat med svimningar eller om det utlöses i samband med ansträngning, ngning, ska man utreda patienten skyndsamt avseende hjärtat! (arytmier?, tät t t aortastenos?)

48 Ortostatism Svimningskänsla/yrsel nsla/yrsel i samband med uppresning I kroppens kärlsystem k cirkulerar l blod. I samband med en snabb uppresning förskjuts en hel del av kroppens blod till benen. DåD sjunker blodtrycket plötsligt. Normalt sett motverkas blodtrycksfallet omedelbart genom att hjärtat slår r lite fortare och att de stora kärlen k i benen (venerna) drar ihop sig. Om denna blodtrycksreglerande effekt är r trög g eller fungerar dåligt d sås uppkommer en kortvarig känsla k av yrsel, det känns k som om det svartnar för f ögonen som man var påp väg g att svimma. Vanligt hos unga flickor, hos äldre, vid Parkinsons sjukdom, vid blodtryckssänkande behandling

49 Psykogen yrsel, spänningsyrsel Diffus ostadighetskänsla, gungande känsla, k snedsteg Kan beskrivas som en sorts överkänslighet i upplevelsen av balans, särskilt s i stillastående Objektivt sett ej dålig d balans Yrseln ökar dåd man är r stressad, t ex i folksamlingar Förbättras ofta dåd man rör r r sig snabbt eller t ex sportar

50 Patientfall psykogen yrsel En man med höga h krav påp sig själv. Senaste åren dålig d nattsömn.. Han har ofta en måttlig m och varierande huvudvärk över pannan, den känns k som en trång mössa. m Huvudvärken ökar fram påp dagen och ökar vid stress. Sedan över ett halvår r upplever han en diffus känsla k av ostadighet. Inte sås att det snurrar runt omkring honom, snarare upplever han att det gungar eller snurrar inom honom själv. Även om han känner k sig som berusad när n han går, g sås har hans omgivning aldrig kommenterat att han går g r ostadigt. Ibland har han ett behov av att ta stöd d mot föremf remål l i omgivningen. Bäst B mår r han påp förmiddagarna, men fram påp eftermiddagen och när n r han utsätts tts för f r stress, ökar yrsel-känslan nslan.. Ofta får f r han också mer huvudvärk när r yrseln ökar. Helt bra från n yrseln är r han nästan n aldrig. Även minne och koncentrationsförm rmåga sviker honom till och från. Han brukar jogga 5 km två gånger i veckan, tränar styrketräning och spelar squash påp helgerna. Just i samband med dessa aktiviteter upplever han möjligen m att besvären är r helt borta. Han har också märkt att han känner k sig lite bättre b när n r han druckit ett eller två glas vin.

51 Sammanfattning Yrsel orsakas av motsägelsefulla signaler till balansceller i hjärnbarken från n syn, balansorgan samt proprioception Sjukdomar i innerörats rats balansorgan: Godartad lägesyrsell Menieres sjukdom Vestibularisneurit (balansnerven) Neurologisk yrsel: Lillhjärnan resp hjärnstammen Cirkulatorisk yrsel Psykogen yrsel

52

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Har du huvudvärk? Det har vi!

Har du huvudvärk? Det har vi! Har du huvudvärk? Det har vi! Varför har jag huvudvärk? Huvudvärk är oftast ofarlig och något som de allra flesta människor haft. Vanligtvis utlöses huvudvärk av spänningar, till exempel för att man gnisslar

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Yrsel. - ett symtom, ingen sjukdom

Yrsel. - ett symtom, ingen sjukdom Glad sommar! Den kom, den gick och kom tillbaka. Sommarvärmen. Erkänn att du drabbades av en stark känsla av tvivel kring midsommar och tänkte att "jaha, det va tydligen det vi fick i år...". Priserna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Virus på balansnerven (vestibularisneurit)

Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Patientinformation Virus på balansnerven (vestibularisneurit) Hur yttrar yrseln sig? De flesta insjuknar relativt plötsligt med en snabbt tilltagande känsla av kraftig karusellyrsel och illamående, ofta

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C.

H U V U D V Ä R K. Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. A.) Alarmerande hv B.) Sannolikt godartad hv C. H U V U D V Ä R K (CN) Mycker vanligt!: - I åldern 20-30 år: >90% av kvinnor och 75% av män. Vad är det som gör ont? - Nociceptiv innervation i - Kärl - Hjärnhinnor - Periost - Skalp- och nackmuskulatur

Läs mer

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK. 18.15 Gråt och tandagnisslan Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn SPÄNNINGSHUVUDVÄRK 18.00 Inledning. Allmänt om huvudvärk. 18.15 "Gråt och tandagnisslan" Tandläkare Ingela Johansson, Tandläkarna, Mariehamn 18.50 "Muskelskurkar" Fysioterapeut Birgitta Lundin, Cityläkarna,

Läs mer

Den som spar han har!

Den som spar han har! Syns inte bilderna? Klicka här... Den som spar han har! Vilken konstig sommar det blev! Många har besviket kommit tillbaka till jobb och skola från en blöt och kall semester. Vi får minnas allt det positiva

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN 1 T4019, ruotsi Svara genom att ringa in siffran framför lämpligt alternativ. Ni kan ringa in även flera alternativ. Om inget alternativ

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande?

Vilket eller vilka symptom upplever du som mest besvärande? 1 Frågeformulär vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Namn Ålder Adress Telefon Mobiltelefon E-mailadress Datum Yrke Studerande Pensionär Har du en av följande sjukdomar? Hjärt-/kjärlsjukdom Smärta i

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Migrän Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Leta efter en förklaring till din huvudvärk Ett viktigt första steg för att du ska ha kontroll

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

EXAMENSARBETE. Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän. Camilla Knutar Jansson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän. Camilla Knutar Jansson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:09 HV Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän Camilla Knutar Jansson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI - HUVUDVÄRK 2 177B Huvudvärk 2 178B Hortons huvudvärk 3 179B Huvudvärk utlöst av ansträngning eller orgasm 3 180B Migrän 4 Huvudvärk vid reversibelt

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT

ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT ENKLA REGLER FÖR HUR DU MÄTER DIN PULS KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN HJÄRNINFARKT Känn din puls förhindra en hjärninfarkt Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären.

2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. Huvudvärk Huvudvärk - förekomst Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. 1 Huvudvärksklassifikation, "The International Headache Society, 1983

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult

Långvarig Smärta. och Landstinget Halland. Stefan Bergman. Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Smärta och Landstinget Halland Stefan Bergman Distriktsläkare och smärtforskare Landstinget Halland/Spenshult Långvarig Ickemalign Smärta Smärta som varat längre än förväntad läkningstid Smärta

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Klinisk testning av ögonrörelserrelser Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Ögonrörelserrelser Vi testar motilitet har alla ögonmuskler normal funktion eller finns det inskränkningar (skelningar)? Vi

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge Migrän hos barn Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge 3 16 september 2015 Hur påverkas livet av migrän? Barn Ökad frånvaro från förskola och skola Missade fritidsaktiviteter Nedsatt

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer