TRU Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRU 2015. Innehållsförteckning"

Transkript

1 TRU 2015 Tävlings- och Representationsbestämmelser för västmanländsk ungdomsfotboll Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Västmanlands Fotbollförbund (VFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående TRU som fastställts av VFF:s Representantskap träder i kraft OBS! Röd text i dokumentet är nytt för 2015 eller uppdaterat TRU är kompletterande tävlingsregler till Tävlingsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (TB) och Representationsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (RB) som finns tillgängliga på Innehållsförteckning Förord... 2 Nyheter Fotbollens spela, lek och lär... 2 Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan... 2 Begrepp... 3 TB kapitel 1 - Allmänna bestämmelser... 3 Utomhusspel... 3 Seriesystem... 3 Seriespel i blandade åldersklasser... 3 Blandade åldrar innebär bl.a. följande:... 3 Ålder 7-8 år (spel 5 mot 5)... 3 Ålder 9-10 år (spel 7 mot 7)... 4 Ålder år (spel 7 mot 7)... 4 Ålder år (spel 9 mot 9)... 4 Ålder år (spel 7 mot 7)... 4 Ålder år (spel 11 mot 11)... 4 Futsal... 4 Futsaltävlingar... 4 Tävlingskategorier och regler... 5 Flickor... 5 Pojkar... 5 TB kapitel 2 Administration... 6 Tävlingens genomförande... 6 Förenings eget arrangemang av tävling och vänskapsmatch. 6 Förutsättningar för nationella tillstånd... 6 Tillägg gällande Västmanland... 6 Ansökan om deltagande i cup under seriespel... 6 Anmälan till tävling... 6 Kontaktperson i tävling... 6 Kombinerade lag... 6 Seriespelets spelprogram och lottningsregler... 7 Antal lag och matcher... 7 Gruppindelning och omlottning... 7 Vårsäsong... 7 Höstsäsong... 7 Priser... 7 Antal medaljer per lag:... 7 Föreskrifter för P16 Kval till SvFF U17 Div Föreskrifter för kvalificering till Regionala serier... 7 Föreskrifter för DM... 7 Föreskrifter för 9 mot 9-fotboll... 8 Föreskrifter för poolspel 5 mot 5-fotboll 7-8 år... 8 Matchens genomförande... 9 Inbjudan till match... 9 Omklädningsrum och toalett... 9 Spelarförteckning (domarrapport)... 9 Elektronisk spelarförteckning (elektronisk domarrapport)... 9 Innan match... 9 Efter matchen... 9 Walk over (w.o.) Ospelad match Resultatrapportering Via SMS på nummer: Via Fogis Utrustning Funktionärer Domare Domartillsättning Ekonomi Avgifter Anmälningsavgifter per lag Administrationsavgifter 11 mot 11 9 mot 9 7 mot Domarersättningar TB kapitel 3 Bestraffning Utvisningar, avstängningar och avvisningar Förenings ansvar m.m Allmänt om utvisning av spelare Grov utvisning för ojust spel eller för olämpligt uppträdande Lindrig utvisning Målchansutvisning Spelares ackumulering av varningar RB kapitel 1 - Allmänna bestämmelser Representationsbestämmelser för spelare till och med 14 år Spelterminer (fotboll) Spelterminer (futsal) Ansökan om övergång under pågående speltermin Ansökan om lån av spelare till cup Representation i seriespelet Åldersdispenser Beviljade åldersdispenser redovisas på VFF: s hemsida Försäkring Spelares behörighet Ungdomsregistrering Registrering av spelare Spelarregister Spel i bindande match... 12

2 Förord Tävlings- och Representationsbestämmelser för västmanländsk ungdomsfotboll revideras årligen. Detta sker gemensamt av Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté och ungdomsföreningarna som kallas till ett möte som hålls i början av oktober då säsongen är slut. Mötet diskuterar gällande tävlingsregler och genomför förändringar vid behov. Bestämmelserna i TRU kan visa sig vara svårtolkade och det kan upptäckas kryphål som UK förbehåller sig rätten att förtydliga under pågående säsong. Västmanlands Fotbollförbund och Ungdomskommittén benämns fortsättningsvis med VFF resp. UK i dokumentet. Nyheter 2015 Inför säsongen 2015 finns en del förändringar i TRU, nedan nämns några av dem. Kvalserie till SvFFs U17 Div genomförs efter avslutad säsong endast för kvalificerade föreningar. DM spelas i rena åldersklasser år 11 mot 11 och i cup-form, bl.a. för att få fler lag till seriespelet. Ett repskapsbeslut från 2013 innebär att seriespelet övergår från divisionsspel till åldersklasser med två nivåer fr.o.m. 9 år och fr.o.m. 11 år dubbla åldrar och två nivåer. Läs mer på Tävlingskategorier och regler Benämningen på spelformer följer SUP vilket innebär att t.ex. 7-manna istället benämns 7 mot åringar kan spela 9 mot 9 för sista året. Ett repskapsbeslut 2014 innebär att vi följer FSLL och inte tillämpar serietabeller t.o.m. 12 år. Västmanland erbjuder möjligheten att spela 7 mot 7 i åldern 13 till 17 år. Samarbete med Örebro inleds även i äldsta pojkklassen. Fotbollens spela, lek och lär Fotbollens spela, lek och lär beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet ska hjälpa fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas. Innehållet i Fotbollens spela, lek och lär är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. Fotbollens spela, lek och lär tar sin utgångspunkt i Idrotten vill idrottsrörelsens idéprogram. I dess riktlinjer för barnidrott står det bland annat att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Barn- och ungdomsfotbollen bör i första hand se till så att alla får möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill uppleva glädje och kamratskap sida 2 utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen, ett förhållningssätt till barn- och ungdomsfotboll, som sedan avspeglar sig i den spelarutbildning svensk fotboll bedriver. Svenska Fotbollförbundet har tagit fram en nationell spelarutbildningsplan som är ett stöd för att praktiskt genomföra den inriktning som Fotbollens spela, lek och lär beskriver. När föreningar tar fram egna spelarutbildningsplaner är förhoppningen att dessa ska genomsyras av tankarna i Fotbollens spela, lek och lär och Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan. Svenska Fotbollförbundet ser det därför som en styrka för alla, som på något sätt är engagerade inom fotbollen, att ha kännedom om innehållet i Fotbollens spela, lek och lär. Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Syftet med planen är att öka kunskapen ytterligare genom att ta till vara forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att Spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas. Det som beskrivs i Spelarutbildningsplanen är de rekommendationer som Svenska Fotbollförbundet idag ger. Planen kommer kontinuerligt att utvärderas, utvecklas och förbättras i en oavslutad process. Det synsätt som genomsyrar Spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde. I planen tas också stor hänsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Därmed uppfyller Spelarutbildningsplanen det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Allt för att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling. Svenska Fotbollförbundet har delat in Spelarutbildningsplanen i fyra nivåer, från 6-19 år, där varje nivå har en egen målbild. Det som spelaren lär sig på en nivå finns med, förstärks och utökas på nästa nivå upp till dess att målbilden är fullt utbyggd vid 19 års ålder.

3 Begrepp Bindande match: Tävlingsmatch som anordnas av eller har tillstånd från SvFF eller SDF. Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske vid obegränsat antal tillfällen och under spelets gång i enlighet med spelreglerna. FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas innehållande uppgifter om SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden. Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar. Registrering av spelare: Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match. Vid registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande. Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch. Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna. Ungdomsregistrering: Särskild frivillig registrering av spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år. Ungdomsregistrering under kalenderåren då spelaren fyller år samt 1 januari - 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får ske i syfte att säkerställa framtida utbetalning av utbildningsersättning samt solidaritetsersättning. Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 17 år. Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig förening uteslutits eller utgått ur tävlingen. Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan giltigt skäl, inte infinner sig till matchen. TB kapitel 1 - Allmänna bestämmelser TRU är kompletterande tävlingsregler till Tävlingsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (TB) och Representationsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (RB) som finns tillgängliga på Utomhusspel Seriesystem Seriespel i blandade åldersklasser Blandade åldersklasser fr.o.m. 11 år syftar till att ge lag och spelare möjlighet att delta på en nivå som motsvarar deras utveckling och mognad. Spelare kan vid behov gå mellan olika lag i samma förening (dock ej i syfte att toppa laget, ledarmoral ) under förutsättning att lagen inte spelar i samma grupp. Blandade åldrar innebär bl.a. följande: - att våra föreningar och ledare låter sina spelare spela på den nivå de hör hemma - att spelare kan spela på olika nivåer i systemet, d.v.s. spela med flera lag oavsett serienivå - att våra lag på sikt spelar på en nivå som motsvarar respektive lags kvalité och mognad, och därmed utvecklar alla på ett optimalt sätt Ålder 7-8 år (spel 5 mot 5) Lokala föreningar arrangerar poolspel i rena åldersklasser efter beviljat tillstånd från VFF. Poolspelen arrangeras med särskilda föreskrifter för spel 5 mot 5. Ingen redovisning av tabeller får förekomma, inga segrare eller slutspel tillåts Ovanstående gäller även vid arrangemang av cuper. Läs mer om Tävlingskategorier och regler samt Föreskrifter för 5 mot 5 poolspel 7-8 år.

4 Ålder 9-10 år (spel 7 mot 7) VFF arrangerar seriespel utan tabeller för flickor resp. pojkar i rena åldersklasser med två nivåer. Ingen redovisning av serietabeller får förekomma, inga seriesegrare eller slutspel tillåts. Omlottning med nivåanpassning sker om möjligt inför hösten. Vid cupspel för 9-åringar får ingen redovisning av tabeller förekomma, inga segrare eller slutspel tillåts Vid cupspel för 10-åringar tillåts slutspel om alla lag bereds möjlighet att delta i form av A- och B-slutspel. Läs mer om Tävlingskategorier och regler. Ålder år (spel 7 mot 7) VFF arrangerar seriespel utan tabeller för flickor resp.pojkar i blandade åldrar med två nivåer. Omlottning med nivåanpassning sker om möjligt inför hösten. Läs mer om Tävlingskategorier och regler. Ålder år (spel 9 mot 9) VFF arrangerar seriespel utan tabeller för flickor resp. pojkar 12 år (2015 är sista året) Omlottning med nivåanpassning sker om möjligt inför hösten. VFF arrangerar seriespel med tabeller för flickor resp. pojkar i blandad åldersklass år med två nivåer. Omlottning med nivåanpassning sker om möjligt inför hösten. Läs mer om Tävlingskategorier och regler och Föreskrifter för 9 mot 9. Ålder år (spel 7 mot 7) VFF arrangerar seriespel med tabeller för flickor resp. pojkar i blandade åldersklasser år enbart i Västmanland år enbart i Västmanland Omlottning med nivåanpassning sker om möjligt inför hösten. Läs mer om Tävlingskategorier och regler. Ålder år (spel 11 mot 11) VFF arrangerar seriespel med tabeller i blandade åldersklasser med två nivåer. Flickor år och år i samarbete med Örebro. Pojkar år enbart i Västmanland Pojkar år i samarbete med Örebro. Omlottning med nivåanpassning sker om möjligt inför hösten. VFF arrangerar distriktsmästerskap (DM i cup-form) med rena åldersklasser spelas i åldrarna år Segrande förening i F16 DM är kvalificerad till SM-gruppspel för F16 innevarande säsong Segrande förening i P16 DM är kvalificerad till P16 Kval till SvFF U17 Div 1 innevarande säsong Segrande förening i P15 DM är kvalificerad till Regional serie P16 kommande säsong Segrande förening i P14 DM är kvalificerad till Regional serie P15 kommande säsong VFF arrangerar P16 Kvalserie till SvFF U17 Div för kvalificerade föreningar efter avslutad säsong. Läs mer om Tävlingskategorier och regler och Föreskrifter för DM. Futsal Namnet Futsal är ett registrerat internationellt varumärke för inomhusfotboll med eget regelverk utfärdat av och gemensamt för UEFA och FIFA. Futsal i Sverige administreras av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som arrangerar SM för klubblag damer och herrar samt pojkar och flickor, 15 respektive 17 år. Futsaltävlingar Futsal-DM arrangeras för flickor och pojkar år (SM-kval för 15 och 17 år). Arrangeras under en eller två helger i november/december i Kungsörs sporthall med Kungsör BK som medarrangör. SM-kvalet för 15- och 17-åringar spelas första helgen och övriga åldersklassers speldagar avgörs beroende på antalet anmälda lag. Futsalserier arrangeras för flickor och pojkar fr.o.m. säsongen 2014/2015. sida 4

5 Tävlingskategorier och regler Flickor Spelform Antal spelare Matchtid Boll Planyta i minuter i meter Målstorlek i meter Domartillsättning Spelarförteckning Resultat/ Serietabell Flickor 17 Dala Region seriespel 11 mot x 45 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell Flickor 17 DM-cupspel 11 mot x 45, ev. förl. 2 x 10 Flickor 16 DM-cupspel (kvalificering till SM F16) 11 mot x 40, ev. förl. 2 x 10 Flickor 15 DM-cupspel 11 mot x 35, ev. förl. 2 x 10 Flickor 14 DM-cupspel 11 mot x 35, ev. förl. 2 x 5 Flickor seriespel (i samarbete med Örebro) 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Resultat 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Resultat 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Resultat 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Resultat 11 mot x 40 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell Flickor seriespel 7 mot 7 Fritt 2 x 35 5 Max. 85 x 50 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Flickor seriespel nivå 1 (i samarbete med Örebro) Flickor seriespel nivå 2 (i samarbete med Örebro) 11 mot x 35 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell 11 mot x 35 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Flickor seriespel 7 mot 7 Fritt 2 x 35 5 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Flickor seriespel nivå 1 9 mot x 35 4 Rek. 73 x 55 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Flickor seriespel nivå 2 9 mot x 35 4 Rek. 73 x 55 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Flickor 12 seriespel 9 mot x 30 4 Rek. 73 x 55 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor seriespel nivå 1 7 mot 7 Fritt 2 x 30 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor seriespel nivå 2 7 mot 7 Fritt 2 x 30 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor 10 seriespel nivå 1 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor 10 seriespel nivå 2 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor 9 seriespel nivå 1 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor 9 seriespel nivå 2 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Flickor 8 poolspel 5 mot 5 Fritt 2 x 15 3 Max 40 x 20 3 x 2 Hemmalag Tillämpas ej Ej resultat Flickor 7 poolspel 5 mot 5 Fritt 2 x 15 3 Max 40 x 20 3 x 2 Hemmalag Tillämpas ej Ej resultat Pojkar Spelform Antal spelare Matchtid Boll Planyta i minuter i meter Målstorlek i meter Domartillsättning Spelarförteckning Resultat/ Serietabell Pojkar 17 DM-cupspel 11 mot x 45, ev. förl. 2 x 10 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Resultat Pojkar 16 Kvalserie U17 Div 1 11 mot x 40 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell Pojkar 16 Regionalt seriespel 11 mot x 40 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell Pojkar 16 DM-cupspel 11 mot x 40, ev. (kvalificering till P16 Kvalserie U17 Div 1) förl. 2 x 10 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Resultat Pojkar 15 Regionalt seriespel 11 mot x 40 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell Pojkar 15 DM-cupspel (kvalificering till Regional P16) Pojkar 14 DM-cupspel (kvalificering till Regional P15) Pojkar seriespel nivå 1 (i samarbete med Örebro) Pojkar seriespel nivå 2 (i samarbete med Örebro) 11 mot x 40, ev. förl. 2 x mot x 35, ev. förl. 2 x 5 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Resultat 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Resultat 11 mot x 45 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell 11 mot x 45 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 VFF Fogis Serietabell Pojkar seriespel 7 mot 7 Fritt 2 x 35 5 Max. 85 x 50 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Pojkar seriespel nivå 1 11 mot x 35 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Pojkar seriespel nivå 2 11 mot x 35 5 Max 105 x 65 7,32 x 2,44 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Pojkar seriespel 7 mot 7 Fritt 2 x 35 5 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Pojkar seriespel nivå 1 9 mot x 35 5 Rek. 73 x 55 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Pojkar seriespel nivå 2 9 mot x 35 5 Rek. 73 x 55 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Serietabell Pojkar 12 seriespel 9 mot x 30 4 Rek. 73 x 55 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar seriespel nivå 1 7 mot 7 Fritt 2 x 30 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar seriespel nivå 2 7 mot 7 Fritt 2 x 30 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar 10 år seriespel nivå 1 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar 10 år seriespel nivå 2 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar 9 år seriespel nivå 1 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar 9 år seriespel nivå 2 7 mot 7 Fritt 2 x 25 4 Rek. 65 x 45 5 x 2 Hemmalag Fogis/blankett Ej serietabell Pojkar 8 år poolspel 5 mot 5 Fritt 2 x 15 3 Max 40 x 20 3 x 2 Hemmalag Tillämpas ej Ej resultat Pojkar 7 år poolspel 5 mot 5 Fritt 2 x 15 3 Max 40 x 20 3 x 2 Hemmalag Tillämpas ej Ej resultat sida 5

6 TB kapitel 2 Administration TRU är kompletterande tävlingsregler till Tävlingsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (TB) och Representationsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (RB) som finns tillgängliga på Tävlingens genomförande Förenings eget arrangemang av tävling och vänskapsmatch Förutsättningar för nationella tillstånd Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet. Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober 1 maj, 1 juni 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF föreskriver annat. Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till tävling eller träningsmatch under perioderna april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1 15 juni, augusti samt 1 15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. SDF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell tävling eller träningsmatch. SDF fastställer med utgångspunkt från Fotbollens Spela, Lek och Lär vad som i övrigt gäller beträffande deltagande i och arrangerande av tävlingar eller träningsmatcher i distriktet eller närområdet. Tillägg gällande Västmanland Föreningar ska söka tillstånd för att arrangera tävling och träningsmatcher av karaktär arrangemang. Exempel är när förening A arrangerar matcher mellan förening B och C. Tävlingens eller arrangemangets föreskrifter ska hänvisa till TRU:s tävlingsregler och alltid bifogas ansökan. Aktuell blankett skall användas och hämtas på (felaktig blankett returneras). Sammanställning av beviljade tillstånd finns på Förening som arrangerar tävling utan att ha erhållit tillstånd kan bestraffas av VFF. Förening som deltar i tävling utan erhållet tillstånd kan bestraffas av VFF. Ansökan om deltagande i cup under seriespel Enligt Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) ska deltagande i cuper för lag t.o.m. 14 år godkännas av resp. distriktsförbund (SDF). Deltagande i samtliga cuper under pågående seriespel ska godkännas av Västmanlands Fotbollförbund. Detta för att se till att distriktets seriespel genomförs på bästa sätt. Seriespelet pågår normalt under första veckan i maj till midsommar (8 veckor) samt efter semestern till sista helgen i september (8 veckor). Inga seriematcher får ställas in eller uppskjutas pga. cupdeltagande. För seriematch som krockar med cupdeltagande ska fastställt datum för seriematch meddelas per e-post till inkl. matchnummer enligt seriens spelprogram samt datum för aktuell cup. VFF registrerar fastställt speldatum i spelprogrammet. Cupdeltagande godkänns automatiskt när speldatum enligt ovan meddelats till VFF. Vid cupdeltagande under seriespel utan godkännande eller om seriematch ej spelas innan sista speldatum pga. cupdeltagande åberopas SvFFs TB 1 kap 1 Tävlings- och spelregler. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler kan medföra en straffavgift om högst kr. Anmälan till tävling Laganmälan till ungdomstävlingar sker via Fogis senast 15 mars. Ev. tidigare vid samarbete med andra distrikt. Laget anmäls i föreningens namn med ev. lagnamn i tävlingen samt lagets åldersstruktur, tex P01 eller F05. Läs mer i fogis-manualen för laganmälan som finns på Kontaktperson i tävling Två kontaktpersoner med uppdaterade personuppgifter ska alltid anges i samband med anmälan till resp. tävlingskategori. Kombinerade lag Två föreningar kan anmäla ett kombinerat lag i seriespelet för flickor och pojkar. Kombinerade lag deltar under ett gemensamt lagnamn som ska innehålla båda föreningarnas namn. Ansökan om kombinerat lag sker på särskild blankett Ansökan om kombinerat ungdomslag i seriespelet och skall insändas till VFF i samband med serieanmälan. Blanketten finns på sida 6

7 Seriespelets spelprogram och lottningsregler Antal lag och matcher I samtliga serier eftersträvas en match per lag och vecka enligt FSLL. Gruppindelning och omlottning Seriespel med många lag delas in i olika grupper som lottas om inför hösten för att uppnå en nivåanpassning med jämnare matcher. De övre placerade lag från varje grupp spelar då mot varandra och de lägre placerade lagen spelar mot varandra efter omlottningen. Undantag kan ske i särskilda fall då en förening exempelvis har två lag i samma årskull som inte kan spela mot sig själva. OBS! Eventuella urdragningar eller nytillkomna lag kan påverka höstens gruppindelning. Därför blir utgångspunkten lika antal lag per grupp, vid ojämnt antal lag flest lag i grupp 1, därefter grupp 2 osv. (ex. 9, 8, 8 lag i resp. grupp). Vårsäsong Vårsäsongen består av åtta spelveckor fram till midsommar Vårens första omgång har sista speldatum första eller andra söndagen i maj beroende på när midsommar ligger Vid behov kan någon veckomatch tillkomma under juni Vårens sista omgång spelas normalt senast torsdagen före midsommar Höstsäsong Höstsäsongen består normalt av åtta spelveckor t.o.m. sista helgen i september Höstens första omgång spelas efter semestern normalt vecka 32/33 (åtta veckor innan sista helgen i september) Vid behov kan någon veckomatch tillkomma under augusti/september I särskilda fall kan även första söndagen i oktober användas som sista omgångsdatum Priser DM-cupspel år Seriespel år nivå 1 1:an erhåller VFF: s guldmedaljer och isberg i guld 2:an erhåller VFF: s silvermedaljer och isberg i silver 1:an i grupp 1 höst erhåller VFF: s medaljer. Antal medaljer per lag: 11 mot 11-lag erhåller 18 medaljer. 9 mot 9-lag erhåller 17 medaljer. 7 mot 7-lag erhåller 15 medaljer. Om fler medaljer önskas kan detta beställas hos vår leverantör och betalas då av föreningen. Föreskrifter för P16 Kval till SvFF U17 Div 1 Anmälan är öppen för ett lag per förening som innevarande säsong deltar i SvFF U17 Allsvenskan eller U17 Div 1, deltagande föreningar i P16 Regional samt bästa förening i P16 DM-cupspel. Bästa förening i P16 DM kan vara 2:an (förloraren i finalen) om 1:an deltagit i U17 eller P16 Regional enligt ovan. Se fullständiga föreskrifter på För mer information, se sidan med Tävlingskategorier och regler. Föreskrifter för kvalificering till Regionala serier Pojkar 16 Regional Bästa förening i P15 DM är kvalificerad för P16 Regional serie kommande säsong. Pojkar 15 Regional Bästa förening i P14 DM är kvalificerad för P15 Regional serie kommande säsong. För tillsättning av ev. ytterligare platser i de regionala serierna P16 och P15 tar VFF emot ansökan om deltagande från föreningar. Särskilda skäl beaktas tillsammans med ev. placering i DM eftersom förutsättningarna kan vara olika från en säsong till en annan. För mer information, se sidan med Tävlingskategorier och regler. Föreskrifter för DM DM spelas 11 mot 11 i rena åldersklasser utan åldersdispenser och fr.o.m endast i cupform. Föreningen kan delta med flera lag per åldersklass men spelare kan endast representera ett lag per åldersklass. DM-cupspelet lottas enligt seedning (rangordning) där anmälda lag rangordnas utifrån föregående års placeringar i DM. Lag som inte deltagit i DM seedas ej. F17 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. Domartillsättning sker av VFF. Elektronisk spelarförteckning i Fogis obligatoriskt. sida 7

8 F16 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. Domartillsättning sker av VFF. Elektronisk spelarförteckning i Fogis obligatoriskt. 1:an är kvalificerad till SM-slutspel i oktober innevarande säsong. F15 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. F14 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. P17 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. Domartillsättning sker av VFF. Elektronisk spelarförteckning i Fogis obligatoriskt. P16 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. Domartillsättning sker av VFF. Elektronisk spelarförteckning i Fogis obligatoriskt. 1:an är kvalificerad för P16 Kval till U17 Allsvenskan Div 1 innevarande säsong. P15 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. 1:an är kvalificerad för P16 Regional serie kommande säsong. P14 DM: Spelas i cupform med enkelmöte, vinnande lag går vidare till nästa omgång. 1:an är kvalificerad för P15 Regional serie kommande säsong. Kvalmatcher, kvartsfinaler och semifinaler ska spelas innan sista speldatum som anges i spelordningen. Vid oavgjort i cupspel sker förlängning och därefter tillämpas straffar enl. SvFF: s regler. Samtliga finaler spelas på Hamre IP i oktober. Kallelse skickas till kvalificerade finallag. Uppvärmningsbollar medtas av föreningen även i samband med finalspel. För mer information, se sidan med Tävlingskategorier och regler. Föreskrifter för 9 mot 9-fotboll Planyta: Spelplanen ska vara rektangulär och bör spelas mellan 11 mot 11-planens straffområden. Mållinjens markering från straffområdesgränsen ut till sidlinjen kan utmärkas med koner. Vid spel på särskild 9 mot 9-plan gäller rek. måtten: 73 x 55 meter. Straffområdet: Straffområdets bredd är 12,25 meter från vardera målstolpen och 12 meter ut på spelplanen. Vid spel på 11 mot 11-plan finns ej krav på kritning av straffområdet (markeras med koner). Straffpunkten placeras på ett avstånd av 9 meter från mållinjen. Hörnområdet: I spelplanens fyra hörn placeras en kon, varifrån hörnsparkar spelas. Mål: Om 7 mot 7-mål finns tillgängligt ska dessa användas. Övrigt: SvFF: s spelregler för fotboll och TRU (Tävlings- och Representationsbestämmelser för ungdomsfotboll) ska tillämpas För mer information, se sidan med Tävlingskategorier och regler. Föreskrifter för poolspel 5 mot 5-fotboll 7-8 år 5 mot 5-spelet skall ske i form av poolspel, vilket innebär att ett antal lag träffas en helg (lördag eller söndag) och spelar några matcher. Inget traditionellt seriespel med tabeller eller annan form av resultatredovisning. Inga segrare koras, matchen är det enda tävlingsmomentet! Poolspel arrangeras av utsedda föreningar med beviljat tillstånd av VFF. Antal poolspel som ska erbjudas för lagen att delta på: Västra distriktet som arrangeras av Arboga Södra IF sida 8 7-åringar: tre (3) gånger vår och tre (3) gånger höst 8-åringar: fyra (4) gånger vår och fyra (4) gånger höst Östra distriktet som arrangeras av IFK Västerås FK (flickor) och IK Franke (pojkar) 7-åringar: två (2) gånger vår och två (2) gånger höst 8-åringar: tre (3) gånger vår och två (2) gånger höst Speldatum: Ej tillåtet samma helg som Fotbollens Dag Anmälningsavgift: 800: -/lag. Föranmälan av lag sker till förening med tillstånd enligt fastställd kostnad. Om en förening sedan önskar delta med ett extra lag vid enstaka poolspel bör ingen kostnad tillkomma. OBS! Detta avgörs från fall till fall av resp. arrangör för att undvika att detta missbrukas. Priser: Diplom till deltagare är valfritt för arrangören Förening med tillstånd för poolspel ansvarar för följande: Utser speldatum och värdföreningar för resp. poolspel samt sista anmälningsdatum för varje enskilt poolspel. Dessa ska delges VFF för publicering på vff.se. Administrerar all anmälan och lottning samt delgivning till värdförening och deltagande lag. Resultat och tabeller: Får ej redovisas i någon form Dispenser: För överåriga spelare ska dispens sökas hos förening med tillstånd, dvs inga generella dispenser tillämpas Antal matcher: 2-3 per lag (spelare) vid resp. poolspel (max 1,5 timme enligt FSLL) Speltid: 7 år 2 x 15 min, 8 år 2 x 15 min (Notera: 2 x 20 min enligt FSLL) Bollstorlek: 3:a

9 Planyta: Max 40 x 20 meter (använd befintliga linjer och komplettera med koner). En 11 mot 11-plan kan indelas i fyra planer, och mellan planerna kan korridorer skapas för ledare och föräldrar Straffområde: 14 x 7 meter (ej obligatoriskt), straffspark skjuts från 6 meter Mål: 3 x 2 meter (motsvarar handbollsmål) Övrigt: Målvakten sätter igång allt spel genom att kasta ut bollen. Vid samtliga poolspel ska försvarande lag backa till mittlinjen vid inspark tills bollen är i spel. Rekommendation att domaren blåser av spelet för byten enligt överenskommelse lagen emellan. I övrigt ska det i inbjudan framgå att Spelregler för 7 mot 7-fotboll och TRU tillämpas. För mer information, se sidan med Tävlingskategorier och regler. Matchens genomförande Inbjudan till match För att ge goda möjligheter till bokningar av plantider gäller ett sista speldatum för varje spelomgång i de flesta ungdomsserier. I serier och cuper där VFF tar ut domare gäller fasta speldagar. Kontaktpersoner med telefonnummer visas på respektive spelprogram, det är därför viktigt att föreningen registrerar detta för respektive lag vid anmälan i Fogis. Hemmalaget skall bjuda in bortalaget till spel senast 14 dagar innan sista speldatum (vid ev. sena förändringar i lottningen gäller såklart snarast möjligt). Datum, tid och spelplats ska framgå i inbjudan. OBS! Om inbjudan ej skett 14 dagar innan bör bortalaget ta kontakt och ifrågasätta varför man inte blivit inbjudna till match. Lagen ska alltid vara överens om speldag samt starttid. Efter överenskommelse kan match spelas efter sista speldatum under förutsättning att detta inte påverkar omlottning eller anmälan till annan tävling. Vid frågetecken om detta kontakta ungdomsansvarig på VFF. OBS! Om matchen spelas efter sista speldatum måste hemmalaget själva ändra speldatum i Fogis för att inte riskera avgift för o rapporterat resultat. Omklädningsrum och toalett Hemmaförening bör tillhandahålla omklädningsrum och ska vid inbjudan till match meddela om omklädningsrum och toalett finns tillgängligt eller ej för gästande lag. Långväga lag som begär omklädningsrum ska tillhandahållas detta. OBS! Omklädningsrum och toalett kan vara tillgängligt på annan närliggande anläggning eller skola. Spelarförteckning (domarrapport) Vid 5 mot 5-spel 7-8 år tillämpas ej spelarförteckningar. Spelarförteckning ska användas vid samtliga matcher vid spel 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 i Västmanland. Spelarnas namn och fullständiga personnummer (10 siffror) ska alltid uppges. Blanketten finns på Elektronisk spelarförteckning (elektronisk domarrapport) Elektronisk spelarförteckning kan användas i alla serier av alla lag som önskar detta. Läs mer i Fogis-manualen på Innan match Lagledare intygar med sin namnunderskrift att spelarförteckningen innehåller enbart behöriga spelare. Beviljade åldersdispenser redovisas på och behöver således inte uppvisas vid match. Anmälan av icke behörig spelare sker genom sedvanlig ärendehantering. Läs mer under Ärendehantering. Efter matchen Samtliga spelarförteckningar ska förvaras av resp. lag eller förening tills säsongen är slut och behöver således inte skickas in till VFF efter resp. match. Vid w.o.-matcher ska dock en spelarförteckning skickas in, se mer om w.o. nedan. VFF kan dock begära in spelarförteckning vid exempelvis bestraffnings- eller försäkringsärenden mm. Spelarförteckningar innehållande spelare som fyller 14 år eller yngre pågående säsong ska förvaras i föreningen t.o.m. 15 oktober och ska endast på begäran skickas till VFF. Spelarförteckningar innehållande spelare som fyller 15 år eller äldre pågående säsong ska förvaras i föreningen tills säsongen är slut, därefter ska lagets samtliga spelarförteckningar skickas in till VFF senast 15 oktober. P.g.a. 30-månadersregeln fr.o.m. 15 år sparas dessa spelarförteckningar i 30 månader. Spelarförteckningar kan skickas på eller vanlig post alternativt lämnas på VFF:s kansli. Kontroll av spelarförteckningar kan ske både under match och genom slumpmässiga stickprov begäras in till VFF. Om spelarförteckning saknas vid kontroll eller begäran debiteras föreningen en straffavgift. Se Ekonomi - Avgifter. sida 9

10 Walk over (w.o.) När ett lag lämnar w.o. ska det andra lagets ledare insända en undertecknad spelarförteckning (utan spelare) med ifyllt matchnummer samt namn och kontaktuppgifter på motståndarnas lagledare som avser lämna w.o. VFF UK beslutar sedan om w.o. eller ospelad match gäller för matchen. Lämnande av ytterligare w.o. i samma tävling innebär automatiskt uteslutning och jämställs med en urdragningsavgift. Se Ekonomi - Avgifter. Ospelad match Om en match av annat skäl än w.o. förblir ospelad delar föreningarna på en w.o.-kostnad. Se Ekonomi - Avgifter. Resultatrapportering Matchresultat skall rapporteras via SMS eller i Fogis inom 24 timmar efter matchens slut. Via SMS på nummer: Använd mobilen och skriv ett sms-meddelande, ange matchnummer samt hemma- och bortalagets mål. Exempel: (matchnummer mellanslag resultat med bindestreck). Skicka meddelandet till nummer (Observera nollan efter trean!) Via Fogis Fogis är fotbollens gemensamma informationssystem. Varje förening ska ha en föreningsadministratör som i sin tur kan dela ut föreningsanvändare och resultatrapportörer. För manual och inloggning se Utrustning Spelare ska använda av SvFF godkända benskydd. OBS! Skruvdobb får endast användas fr.o.m. 15 års ålder och endast vid spel där rekommenderad ålder är 15 år eller högre. Vid tveksamheter om vilka fotbollsskor som är godkända kontakta Västmanlands Fotbollförbund. Funktionärer Domare Domartillsättning Hemmalaget tillsätter behörig domare till samtliga ungdomsmatcher där det ej anges i tävlingsföreskrifterna att VFF tillsätter domare. Matcher i 11 mot 11-fotboll skall ledas av utbildade domare. Ekonomi Avgifter Avgifter anges i svenska kronor (SEK). Anmälningsavgifter per lag Seriespel 11 mot SEK DM-cupspel 800 SEK Seriespel 9 mot 9 med tabell SEK Futsal-DM SEK Seriespel 9 mot 9 utan tabell SEK Poolspel 5 mot SEK Seriespel 7 mot 7 med tabell SEK Seriespel 7 mot 7 utan tabell SEK Administrationsavgifter 11 mot 11 9 mot 9 7 mot 7 Återbud till spel i cup eller serie före lottning 0 SEK 0 SEK 0 SEK Återbud till spel i cup eller serie efter lottning SEK SEK SEK Återbud till spel i cup eller serie under pågående säsong SEK SEK SEK W.O.-avgift SEK SEK 500 SEK W.O.-avgift i de två sista omgångarna i cup eller serie SEK SEK SEK OBS! vid ospelad match där lag inte kommer överens om speldag delas gällande W.O.-avgift Ej rapporterat matchresultat eller ej inskickad 200 SEK 200 SEK 200 SEK spelarförteckning Spelarförteckning saknas vid begäran från VFF SEK SEK SEK Domarersättningar Se VFF:s hemsida sida 10

11 TB kapitel 3 Bestraffning TRU är kompletterande tävlingsregler till Tävlingsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (TB) och Representationsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (RB) som finns tillgängliga på Utvisningar, avstängningar och avvisningar Förenings ansvar m.m. Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match. Allmänt om utvisning av spelare Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Grov utvisning för ojust spel eller för olämpligt uppträdande Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s Disciplinnämnd avseende förbundsserierna respektive till SDF avseende distriktsserierna. Lindrig utvisning Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som erhåller två varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska erhålla utvisning. När spelare i det tekniska området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte reduceras. Målchansutvisning Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Spelares ackumulering av varningar Ingen ackumulering av varningar tillämpas inom ungdomsfotbollen i Västmanland. RB kapitel 1 - Allmänna bestämmelser TRU är kompletterande tävlingsregler till Tävlingsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (TB) och Representationsbestämmelser med tillägg gällande Västmanland (RB) som finns tillgängliga på Representationsbestämmelser för spelare till och med 14 år Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Spelare kan dock med nuvarande förenings godkännande, erhålla tillstånd från sitt SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin om särskilda skäl, som t.ex. dubbel bosättning, föreligger. Spelterminer (fotboll) Perioder omfattande den 1 mars 30 juni, den 1 juli 31 oktober samt den 1 november 28 februari. Spelterminer (futsal) Perioder omfattande 16 december 31 mars, 1 april 31 augusti samt 1 september 15 december. Ansökan om övergång under pågående speltermin Spelare t.o.m. 14 år som deltagit i bindande match kan byta förening under pågående speltermin, om föreningarna gemensamt ansöker om detta. Ansökan sker på avsedd blankett som finns att hämta på Ansökan om lån av spelare till cup Västmanlands Fotbollförbunds regler för lån av spelare till cup. Spelare t.o.m. 14 år tillhörande annan förening kan endast beviljas tillstånd att delta i cupspel under följande förutsättningar 1. Cupen spelas under seriespelets uppehåll. 2. Cuparrangörens distriktsförbund godkänner lån av spelare. 3. Cuparrangörens tävlingsföreskrifter tillämpar lån av spelare. 4. Målsman godkänner med underskrift. 5. Båda föreningarna godkänner med resp. ordförandes underskrift. Ansökan sker på avsedd blankett som finns att hämta på Representation i seriespelet Föreningens spelare kan representera fler än ett lag i samma åldersklass och nivå om lagen spelar i olika grupper. sida 11

12 Åldersdispenser OBS! Inga generella åldersdispenser tillämpas. Vid behov av överåriga i seriespelet kan åldersdispens sökas på avsedd blankett som finns på Ansökan ska ske i samband med laganmälan senast sista anmälningsdatum för resp. seriespel. Ansökan kan även ske under säsongen om nya spelare tillkommer. Beviljade åldersdispenser redovisas på VFF: s hemsida Åldersdispenser redovisas på med antal per lag och serie. Dispenser behöver således inte uppvisas vid match. Åldersdispenser kan endast sökas för spelare registrerad i den egna föreningen. I poolspel söks åldersdispens hos förening med erhållet tillstånd för poolspelet (inga generella åldersdispenser tillämpas). I cuper och övriga tävlingar med tillstånd söks åldersdispenser hos respektive arrangör. Observera att resp. tävlings föreskrifter för åldersdispenser gäller. Försäkring Spelare är genom sin registrering försäkrad i samband med sitt fotbollsutövande i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Spelares behörighet Endast spelare som är behörig får i match representera SvFF, SDF, eller förening. Flickspelare får delta i pojklag om spelarna i övrigt är behöriga att delta i spel. Pojkspelare får inte delta i flicklag. Lag får i match endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher spelarna deltar. Spelare som antecknas på spelarförteckning i enlighet med SvFF:s Tävlingsbestämmelser förutsätts vara medlem i föreningen. SDF har rätt att besluta om särskilda behörighetskrav, t.ex. spelarlegitimation. Ungdomsregistrering Till och med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening registrera spelaren (ungdomsregistrering). Sådan registrering får inte göras till ett villkor gällande spelarens behörighet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande. Registrering av spelare Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match. Vid registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande. Registreringen gäller tills vidare. Det åligger spelarens förening att vid varje tillfälle upprätthålla korrekta uppgifter om spelarens registrering i FOGIS. Spelarregister Vid registrering och ungdomsregistrering ska spelare införas i spelarregistret i FOGIS. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje givet tillfälle. Endast giltig övergångshandling kan registreras i FOGIS. En ogiltig övergångshandling ska återsändas till spelare eller förening. Spelaren får även vara registrerad som futsalspelare i samma förening eller annan förening. Om spelaren är registrerad i olika föreningar behöver föreningarna inte tillhöra samma nationsförbund. Förening ska före ungdomsregistrering respektive registrering inhämta spelarens skriftliga medgivande. Medgivandet ska i förekommande fall, för att vara giltigt, också innehålla vårdnadshavares underskrift. Medgivandet ska förvaras hos föreningen och, vid anmodan, insändas till SvFF. Om inte annat anges i förevarande bestämmelser administrerar SvFF spelarregistret inom ramen för FOGIS. SvFF:s Tävlingskommitté (TK) får, efter framställan från berörd part, medge undantag från bestämmelserna. Spel i bindande match Spelare som upptagits på spelarförteckning anses ha representerat föreningen i bindande match endast efter deltagande. Avbruten match som ska spelas om ska inte anses bindande för de spelare som deltagit i den avbrutna matchen. W.o.-match ska inte anses bindande för de spelare som utsetts att delta i matchen. Avbruten match som inte spelas om ska anses vara bindande match för de spelare som deltagit. Avbruten match som återupptas ska anses vara bindande match först när matchen slutförs. sida 12

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland Barn- och Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2016 Version 1-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2016 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar

Läs mer

Representationsbestämmelser 2015

Representationsbestämmelser 2015 Representationsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2008-04-14 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2008 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

MÅL OCH RIKTLINJER. för Medelpads ungdomsfotboll

MÅL OCH RIKTLINJER. för Medelpads ungdomsfotboll MÅL OCH RIKTLINJER innehållande Tävlingsbestämmelser för Medelpads ungdomsfotboll 2015 Medelpads Fotbollförbund 1 INNEHÅLL Förord s 3 SERIESPELET Divisionsindelning Kval till Pojkallsvenskan s 4 DM Arr

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år

Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Tävlings- och representationsbestämmelser för tävlingar riktade till rekommenderade åldrar 7-14 år Svenska Fotbollförbundets samt distriktets bestämmelser gäller med följande undantag/tillägg. Speltid

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2016

Representationsbestämmelser år 2016 Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Bilaga 11 Tävlingsbestämmelser Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Damer Samtliga lag ska anmäla sig till seriespel. Anmälan ska/kan ske till den nivå som laget önskar spela

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Spelarstatus 4 2 Spelares behörighet 4 3 RB för spelare t.o.m. 14 år 5 4 Åldersdispenser 5 5 Representation fr.o.m.

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig registrering

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för Beach Soccer samt, i tillämpliga

Läs mer

Representationsbestämmelser år 20142015

Representationsbestämmelser år 20142015 Representationsbestämmelser år 20142015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Volkswagen Junior Masters

Volkswagen Junior Masters Världsomspännande fotbollsturnering för pojkar mellan 10-12 år. Nationell final med kvalificering till världsturneringen som avgörs i samband med Europamästerskapen i fotboll 2012 som hålls i Polen. Senast

Läs mer

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I Linköping 2009-09-04 Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I UEFA-CUPEN??? UEFA har, sedan några år tillbaka, introducerat en UEFA-tävling ENDAST FÖR AMATÖRSPELARE, dit

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

Regler Kristianstad Fotbollsallians

Regler Kristianstad Fotbollsallians Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt Spelregler för Futsal. TÄVLINGSKLASSER: Turneringen inbjuder

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! Röd text med gul överstrykning redovisar nyheter

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Bestämmelser för regionalt kval till U16 SM 2015/2016 :s tävlingskommitté 2015-11-17 Kvalificering till U16 SM, I kvalificeringen till U16 SM-åttondelsfinalspel deltar följande lag: Lag

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående: Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser

Läs mer

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil.

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil. Tävlingsbestämmelser år 2013 Röd text = nytt Överstruken text = Tas bort Dessa tävlingsbestämmelser gäller för tävlingar anordnade inom Stockholms Fotbollförbunds distrikt. De för Stockholms Fotbollförbund

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Ungdom 13 till 17 år 2015 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds

Läs mer

Täby FK Manual för lagadministration 2015

Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 1 Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Lagledare och administratör 2.1 Säsongsplanering 2.2 Föräldramöte 2.3 Närvarokort 2.4 Hantering av nya spelare

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal.

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal. Tävlingsföreskrifter för Crawford Cup Cupen är sanktionerad av Göteborgs Fotbollförbund Vi tillämpar SvFFs Spelregler för Futsal utgivna 2013 med följande undantag, tillägg och förtydliganden: Regel 1,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utgåva 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2016 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2007

Tävlingsbestämmelser år 2007 Tävlingsbestämmelser år 2007 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Rek. antal lag per serie

Rek. antal lag per serie Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2014 (t.o.m. 19 år) Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2014), vilka till stor

Läs mer

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side) TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL 5-MANNAREGLER (Fivé a side) INOMHUS 2011/2012 ATT TÄNKA PÅ Här följer de regler och tävlingsbestämmelser för 5-manna (Fivé a side) inomhus som gäller för inomhustävlingar som

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 9-mannafotboll 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och lär, är mottot för all barn- och ungdomsfotboll.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

VÅRCUP 9-10 APRIL. Vi önskar alla lag lycka till!

VÅRCUP 9-10 APRIL. Vi önskar alla lag lycka till! VÅRCUP 9-10 APRIL Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till Ekesiöö vårcup. 64 lag från 40 olika klubbar kommer till start i 7 olika klasser för pojkar och flickor födda 2001-1999. Alla matcher spelas

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2015

Så spelar vi 5-mannafotboll 2015 Så spelar vi 5-mannafotboll 2015 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Fr.o.m. 2012 så spelas all 5-manna fotboll utomhus och inomhus endast av 8-9 åringar

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016

Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 Så spelar vi 9-mannafotboll 2016 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av Gotlands Innebandyförbunds styrelse efter förslag

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Bättre förutsättningar Utvecklande matcher Roligare och bättre spel

Bättre förutsättningar Utvecklande matcher Roligare och bättre spel Så här spelar vi fotboll i Uppland 10-12 år! Upplands Fotbollförbund Bättre förutsättningar Utvecklande matcher Roligare och bättre spel Syftet med denna skrift är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Fotboll 2016. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping. Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012

Fotboll 2016. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping. Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012 Fotboll 2016 Tävlingsbestämmelser Regler Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012 Tävlingsbestämmelser Speltid Herr och Mixed 2 * 30 minuter Laguppställning Laguppställning SKA fyllas i och lämnas till

Läs mer

Skånes FF:s tilläggsbestämmelser

Skånes FF:s tilläggsbestämmelser Skånes FF:s tilläggsbestämmelser 53 Juniorlag a/ Åldersgränser I juniorserierna för herrar får endast spelare födda 1994 och senare delta. b/ Upp- och nedflyttning För upp- och nedflyttning gäller att

Läs mer

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp.

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp. Lagledarhandbok Lagledarhandbok Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare eller coach för ett ungdomslag i basket. Texten är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser

Läs mer

Reglemente för NHF:s tävlingar 2015-2016

Reglemente för NHF:s tävlingar 2015-2016 Reglemente för NHF:s tävlingar 2015-2016 ... 1 Tävlingskalender 2015-2016... 5 Adminstration... 5 Seniorer... 5 Ungdom... 5 Serieindelningar... 5 Ungdom... 5 Avgifter... 6 Seniorer... 6 Seriespel... 6

Läs mer

Spelplanen. Spelregler

Spelplanen. Spelregler Ungdomsdomare sjumannafotboll 2016 Innehåll: Spelplanen Spelregler Rekommendationer 5-manna fotboll Speltider Påminnelser inför 2016 Matchvärdar Spelarförteckning Praktiska moment Frågor att diskutera

Läs mer

SBTF:s TÄVLINGSREGLER

SBTF:s TÄVLINGSREGLER SBTF:s TÄVLINGSREGLER FÖRORD Förändringar sedan föregående upplaga av SBTF:s Tävlingsregler är markerade med grå överstrykning för att lättare kunna identifieras. Denna upplaga av Tävlingsreglerna gäller

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år

Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år INLEDNING Sidan 1 (5) NIBFs ungdomsserier i åldersgrupperna 7-16 år är inriktad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). SIU baseras på utvecklingsfaser

Läs mer

ALLSVENSKAN 2013. 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet

ALLSVENSKAN 2013. 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2013 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet Innehållsförteckning ATT DELTA I ALLSVENSKAN... 3 ALLMÄNT... 3 SPELFORM... 3 DET NATIONELLA SERIESYSTEMET...

Läs mer

Till samtliga föreningar med barn- och ungdomsfotboll inom Uppland. Slutlig modell för införande av Divisionsspel i Uppland.

Till samtliga föreningar med barn- och ungdomsfotboll inom Uppland. Slutlig modell för införande av Divisionsspel i Uppland. Till samtliga föreningar med barn- och ungdomsfotboll inom Uppland. Slutlig modell för införande av Divisionsspel i Uppland. Stort tack till alla föreningar för ert engagemang när det gäller införandet

Läs mer

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF Allmänt Kontaktpersoner Ungdomsansvarig är Andreas Ahlgren. Andreas nås på: 036-71 58 78 073-776 43 25 andreasahlgren@telia.com Medlemsavgifter/Träningsavgifter Fotbollsskolan

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

DOMARMANUAL - 2015. Innehåll: Instruktioner från Domarkommittén 2015. Viktiga uppgifter inför innan under efter match

DOMARMANUAL - 2015. Innehåll: Instruktioner från Domarkommittén 2015. Viktiga uppgifter inför innan under efter match DOMARMANUAL - 2015 Innehåll: Instruktioner från Domarkommittén 2015 Viktiga uppgifter inför innan under efter match Förberedelser och analys av match Skånes FF DK information - Speltider Utdrag ur Skånes

Läs mer

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Pojkar Säsongen 2014 2015 U16 A1-1999 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division 2 och 3. U15 A2-2000 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund KALLELSE TILL Norrbottens Fotbollförbunds 26:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 5 december 2015 i Luleå Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen (2015-03-26) Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Medelpads Fotbollförbund 2006-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Spelplanen 5 - manna 2 Spelplan 7-manna och regler 3 Spelplan 11-manna och regler 4 Bollen / Speltiden 5 Spelaren antal - utrustning 6 Domaren 7 Otillåtet spel / olämpligt uppträdande

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration.

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration. HFF jobbar för fotbollens bästa Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll. HFF:s präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas

Läs mer

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015 VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND Arbetsplan 2015 0 ARBETSPLAN FÖR VÄSTERBOTTENSFOTBOLLEN 2015 INNEHÅLL 1. Västerbotten FF:s uppdrag 2. Arbetsinriktning 3. Organisation 4. Styrelse- och kommittéuppgifter 5.

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund KALLELSE TILL Norrbottens Fotbollförbunds 25:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 6 december 2014 i Luleå Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till

Läs mer

Slutspel i Göteborg 19/2-21/2 2016

Slutspel i Göteborg 19/2-21/2 2016 Slutspel i Göteborg 19/2-21/2 2016 SM i Futsal för flickor och pojkar 15 och 17 år Svenska Fotbollförbundet gratulerar till platsen i SM-slutspelet samt har nöjet att översända gruppindelning och spelprogram

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

FC Djursholm hälsar er välkomna till FIVE-A-SIDE CUP FÖR POJKAR 97-02

FC Djursholm hälsar er välkomna till FIVE-A-SIDE CUP FÖR POJKAR 97-02 FC Djursholm hälsar er välkomna till FIVE-A-SIDE CUP FÖR POJKAR 97-02 Vi har glädjen att välkomna alla gästande lag till den årets upplaga av Vintercupen! 104 st lag kommer till start i årets turnering.

Läs mer

KLASSINDELNING 1.1 ELIT

KLASSINDELNING 1.1 ELIT SVENSKA BILJARDFÖRBUNDET TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3-VALLARE Reviderade 2002-02-16 KLASSINDELNING 1.1 ELIT Elitklassen består av 18 spelare, tävlingen stängs vid 18 deltagare. Turordning vid reservinträde:

Läs mer

Barn och ungdomsfotbollens värdegrund

Barn och ungdomsfotbollens värdegrund Barn och ungdomsfotbollens värdegrund Bygger på att : barn och ungdomar skall ha roligt och idrotta på sina egna villkor Fotbollen skall vara tillgänglig för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga

Läs mer

Lagledarhäfte S:t ERIKSCUPEN 2010

Lagledarhäfte S:t ERIKSCUPEN 2010 Lagledarhäfte S:t ERIKSCUPEN 2010 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2010! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare. Häftets text är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, reglementen

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2015/2016 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit J18-Allsvenskan Riksserien U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering för flickor Regionslagsturnering

Läs mer

Välkommen till Gustafs Cup År 2015

Välkommen till Gustafs Cup År 2015 Välkommen till Gustafs Cup År 2015 Lördag 24/1 till Söndag 25/1 i Hedenhallen, Hönö Arrangör Knippla IK ÅLDER: Seniorer herrar och damer. ANMÄLNINGSAVGIFT: 750 kr / lag i herrcupen och 400 kr / lag i damcupen

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer