ÅTVIDABERGS SKOLOR. Bilden av skolan behöver moderniseras. Ordning och reda räcker inte för framtidens jobb. Fakta -> förmåga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS SKOLOR. Bilden av skolan behöver moderniseras. Ordning och reda räcker inte för framtidens jobb. Fakta -> förmåga"

Transkript

1 ÅTVIDABERGS SKOLOR Bilden av skolan behöver moderniseras. Ordning och reda räcker inte för framtidens jobb. Fakta -> förmåga Attrahera barnfamiljer och lärare Kommentar Pågår Genomfört Marknadsföring Marknadsföring av Åtvidabergs skolor och dagis och dess positiva delar. Eempelvis TV-reklam. Bussmarknadsföring linje 30 och 530 till Linköping, "Skolbibliotek i världsklass", "Alla har en egen dator på Alléskolan". Påbörjat på stormöte april 2014 Sälja in genom att låta elever berätta om sina positiva upplevelser. Eempel: Blogg med foton, på samma sätt som LiU's av studenter, för studenter. Underlättande åtgärder Försäkra sig om en attraktiv helhetskalkyl för hela familjen, i både tid och pengar. Eempel: transporttid till olika aktiviteter, boendekostnad, bådas lön, skattesats. Bysjöstrand e Kommunicera och informera om det som kanske är okänt i Åtvidaberg. Ge pendlande lärare konkret hjälp och erbjudande om inflyttning till Åtvidaberg. Utbildning Kommentar Pågår Genomfört Utbyte och samverkan Ökat samarbete mellan skolorna och universitet samt näringsliv. 8 Studiebesök till skolor på andra orter. Icke önskvärt X Attrahera toppklass-föredragshållare till Åtvidaberg. Väck liv i "Ingen mellan stolarna" och inkludera BUF, Soc, Polis, Landsting och Samhälle. Byta namn på projektet och ge det en nystart med fokus på genomförande. Riktade utskick till Östergötlands skolor om vilka som redan avlagt studiebesök på Åtvidabergs skolor från andra håll i Sverige. Ständigt utbyte är lärorikt. Förstärk samarbetet med biblioteket, fungerar bra på Allé men utöka till andra skolor. Anställd vikarie per pedagog. Dra nytta av framgången för Alléskolans bibliotek för framtida projekt. Storsatsning Erfarenhetsutbyten inom kommunen, kanske låta "Allé-akademin" bli "Åtvidabergs skolakademi".

2 Kunskapsutveckling Samverka med barnavårdscentral för att nå ut till föräldrar hur viktigt det är att uppmuntra läsande och språkintresse. (Se statistik som Hans visade, läsning för små barn ökar ordförråd: 5000 till 17000) De som inte kan läsa ska få etra resurs redan vt årskurs 1. Läsandet är nyckeln till andra ämnen. Läslyftet Långsiktig kompetensutveckling för lärare i Åtvidaberg. Läslyftet, Mattelyftet, AP-utb Övrigt Kommentar Pågår Genomfört Attrahera fler språk och nationaliteter till Åtvidabergs skolor och lyft fram dessa, både lärare och elever. Ändra till att alla elever i Åtvidabergs skolor måste ha godkänt i alla kärnämnen åk 3/6 för att bli uppflyttade till högre årskurs, annars etra år. Vi har fått asylboenden till kommunen samt Ensamkommande flyktingbarn Skollagen reglerar med tydliga mål för grundskola och gymnasie FYSISKA MILJÖER Försök skapa en vilja att strosa i centrum Hög prioritet på fastställande av plan för centrum (ÖP + detaljplan hela centrum) Utemiljöer Kommentar Pågår Genomfört Utnyttja torget 19 Utnyttja torget 20 Lekplats - Uppmuntrar familjer att vara i centrum Planeras tillsammans, start i projektet 5 sept 2014 (påbörjat tidigare) Dialog med fastighetsägarna 21 Uteserveringar Dialog med fastighetsägarna X 22 Upplevelser Aktiviteter e ÅFF X 23 Levande torg på lördagar Fredagar X X Övrigt 24 Gör entréer till Åtvidaberg mer tilltalande Utredning miljö. Belysningsplan + ÖP X 25 Vattendrag i centrum bör synliggöras Ingår i Stadsdel Facetten Planteringar - Kan det förbättras runt om i orten för att skapa en fin helhetsbild för turister (Uppmuntra pensionärer att plantera på grönområden) X Förbättra genomfartens utseende längs 35:an Be de olika fastighetsägarna om hjälp Ordna upp diken, staket etc. Diskussion med trafikverket X 28 Flytta ÅFF:s gräs till en ny fotbollsplan Tittar på möjligheter X 29 Städa upp runt Trudy

3 30 Aktivitetspark mellan silon och Trudy Miljöutredning pågår 31 Lokaler Kommentar Pågår Genomfört Facetten Behövs en mer utvecklad plan än att bara hyra ut lokal 32 Sätt en inriktning för området Få människor att inse att det går att förändra Grafisk profil samt hemsida Företagspark Facetten Grafisk profil samt hemsida Företagspark Facetten Möjlighet att ordna lägenheter för unga/gamla? Kvarnen Övrigt Skapa bostäder i centrum (lägenheter för ungdomar, påbörja diskussioner om hyresrätter) Skapa ett ungdomshus tillsammans med ungdomarna (I brandvakten eller bakom biblioteket) Alla lägenheter och boenden ej specifikt ungdom, uppgradering av befintligt boende. Samtal med ungdomar har påbörjats samt diskussioner kring hur kulturcentrum ska kunna fungera som ungdomshus. 37 Aktivitetsdel med skatepark etc Flytta vårdcentralen (till Centrum och samordna med apotek) 39 Utnyttja det gamla industriområdet mer 40 Närma sig och dra nytta av Linköping Pendlingen ökar Kan Sparbanken hjälpa till? FÖRENINGAR Representanter från varje förening kan spela en koordinerande roll och få gemensam sponsring av banken och kommunen Små föreningar ska dra nytta av de stora Sommarlovslägret ett bra initiativ Viktigt med kommunal service gentemot föreningar, t e kopiering. Gör folk medvetna om hur betydelsfull den individuella insatsen är Är det möjligt att erbjuda ekonomiska incitament för engagemang? Kommunicera träningstider bättre i ungdomsleden Olika aktörer behöver själva ta ansvar. Titta på billiga och enkla lösningar Nätverkstänk istället för policytänk Gemensamma värdegrunder viktigt Det goda eemplet Björsäter paraplyorganisationen Tjänstemän/politiker ska besöka föreningars verksamhet inte möten Kommunens och bankens bidrag kan motivera samverkan

4 Samverkan får inte falla på formaliteter Samordning mellan föreningar Kommentar Pågår Genomfört Administrativt Gemensam planering av aktiviteter gemensam kalender finns redan. Alla föreningar behöver informeras och delta. Skapa evenemangskalendern och fia stormöte med föreningsliv En lista över vilka föreningar som kan ha beröringspunkter och ta hjälp av varandra. Hitta nya kombinationer som frigör kreativitet. Åssagården mm Aktivitetsplan måste bli synligare och användas mer Gemensamma möten någon gång om året ev sektorsindelade Sammankopplad trädgårdsdag mellan Björsäter, Åtvidaberg och Bersbo 7 juni 2015 Björsäter + Bersbo Mötesplatser för olika aktörer, förslagsvis nya biblioteket. Kommunens hemsida bör vara en naturlig knutpunkt för föreningslivet Någon med helhetsgrepp ska ta täten i samverkansfrågan. Förslag: någon delvis avlönad på kommunen. Hur kan Åtvidabergs föreningsaktiviteter koordineras? Kommunen? Kultur och föreningslivet måste sköta detta själva Ökad samverkan och ta hjälp av varandra, kan sänka kostnader tillsammans. Hjälp folk att få upp ögonen för de bidrag som finns att söka för föreningsaktiviteter Uppdatering och omstrukturering pågår Kultur/Fritid har börjat se över utifrån ett helhetsgrepp Minska byråkrati Synliggöra föreningar Kommentar Pågår Genomfört 50 Gemensam annonsering Föreningslivsförteckning finns men hur gör vi alla föreningar mer synliga? Förslag på föreningsmässa i Facetten. Öppet hus och gemensamma prova-pådagar för att få fler att upptäcka vilka föreningar/sporter det finns. En per kvartal för alla årstider, ÅS som forum för att planera den här aktiviteten och sätta ihop en grupp som planerar. Utveckla föreningar, trygga återvät ÅÄÖ föreningar Turistbyrån, tankar kring Valborg med mera. Kommentar Pågår Genomfört 53 Golfjubileum för föreningar/näringsliv GK - Golfhallen 54 Föreningsinkubator Föreningssamordnare

5 55 56 Ungdomsråd för att skola in ungdomar i föreningsliv Ta hjälp av vuenskolan för ledarskapsutbildning X 57 Föreningssida i Klippet/Åtvidabergsplatsen Diskuteras X 58 Fritid Åtvidaberg på hemsidan, kan den omformuleras/moderniseras/tas bort? Arbetet har påbörjats 59 Satsa på att ta fram nya ambassadörer Eponera mer mot Facetten. Kunskapsutbyte med gymnasiestudenterna kan gynna alla parter PT Skapa aktivitetsagenda även på papper (Visit Åtvidaberg) Går att göra via Basetool Talko frivilligt arbete (ev snöröjning på Kopparvallen) Öka integrationen av nyinflyttade Åtvidabergare Flera föreningar har påbörjat projekt bla. med medel från Region Ö. 64 Aktivera de asylboende på Stallet Våga sticka ut! MARKNADSFÖRING Rikta marknadsföring mot olika grupper/segment Hur ska vi få människors hjärta att klappa för Åtvidaberg. Skapa ett driv att få människor att engagera sig i orten Marknadsföring av kommun Kommentar Pågår Genomfört 65 Marknadsföring på/i Åtvidabergsplatsen 66 Marknadsföring LED-skylten 67 Marknadsföring via tidningar (Klippet & Corren) Mkt pressuppmärksamhet 2014 (Corren) 68 Marknadsföring TV Film klar och sändes höst Skylta tidigt för att uppmuntra förbipasserande att stanna till och handla i Åtvidaberg (Använd stora LCD-skärmar eller liknande) 70 Flytta potatisstickorna och placera istället ut skylt i rondellen Nej Event Kommentar Pågår Genomfört 71 Utveckla Bysjöloppet mer Anslagstavla Synliggöra handlarna Rv Utveckla Björsäters Triathlon Lilla antikrundan Stadsfest varje år Tjejlopp - -

6 Övrigt Kommentar Pågår Genomfört 76 Utbilda Åtvidabergarna i allt bra som redan finns ÅS 77 Marknadsföring via frivilliga projektgrupper 78 Lyfta fram våra duktiga kockar och lokalproducerad mat Matdebatt 5 sept 2014 mm 79 Bondens marknad på Gamla Torget Genomförd Den aviserade ortsutvecklaren Ligger på flera strategiska grupper Marknadsför evenemang till restauranger/butiker så att de kan utnyttja att folk kommer till Åtvidaberg Åtvidaberg är Öppet X Kortfilmer som lyfter intressanta saker i Åtvidaberg Paketera guldkorn (sammanställa info om allt) Gjordes av Malin Månsson Turistpaket. 84 Ta fram vad som är unikt med Åtvidaberg Pågår ständigt inom turismen. 85 Förbättra kommunikationskanaler (anslagstavla, kommunicera mer till ungdomar, gör kommunens hemsida mer intressant, öppet hus med närvarande tjänstemän) TURISM OCH KULTUR Turism Kommentar Pågår Genomfört Samverkan mellan turistbyrån och föreningar Turismföretagareföreningen, ÅÄÖ mm Paketerbjudanden: sälja logi med t.e. biljetter till Kolmården, administreras av Turistbyrån och Östergötland Visit. Sälja in hela koncept. MM 88 Pop-up söndag i Åtvidaberg 89 Arbeta för att få caféer och restauranger att hålla öppet på söndagar Fritt att ge förslag på aktivitet. Del av kommunens arbetssätt numer. Pop-up loppis & Pop-up dygn genomfört Kultur Kommentar Pågår Genomfört Konst 90 Etablera utställningar för fritidsmålare 91 Attrahera etablerade konstnärer att ställa ut sin konst Höstsalongen, Konstrundan Diskussion har påbörjats vad mer går att göra. Höstsalongen, Konstrundan Diskussion har påbörjats vad mer går att göra. 92 Erbjuda flera olika visningar. Diskussion har påbörjats 93 Utnyttja stadens vackra parker till utställningarna, skapa konstrundor i form av av promenadstråk. Diskussion har påbörjats

7 94 Mer fokus och utvecklande av visningar och utställningar - kreativitet. Diskussion har påbörjats Muséer 95 Slå ihop muséerna och komplettera. Kulturcentrum X Upprätta planering av överlämningarna för muséernas generationsmaskiner. Stadsmuseum? Prioritera bland muséernas föremål och lyft fram dem en och en under de olika utställningarna under året. Guide/berättelse ska följa utställningens tema på ett bättre sätt. Skapa helhetsperspektiv mellan muséerna. Elisabet Roos Skolresan Gemensam utställning sommaren 2016 Muséerna skulle kunna skapa ett rum för dagisbarn så att även de redan tidigt får upp intresset för Åtvidabergs historia Biblioteket Samverkan skola och kultur Sammanknyta skolan och muséerna och utveckla brukskulturen för barn. Kulturcentrum Etablera inriktning inom guidning hos gymnasieskolorna (byggnader, historia, arv) ska det finnas ungdomar som vill guida i Åtvidaberg, realistiskt mål 103 Tillgängliggöra kultur Guide/berättandet bör följa utställningars tema på ett bättre sätt, samt förnyas och läggas på olika nivåer för barn respektive akademiska grupper. Forskare till vanliga medborgare 104 Förenkla att hitta de guidade turerna - strukturera upp och paketera. 105 Stadsvandringar för alla åldrar Övrigt Kommentar Pågår Genomfört 106 Hembygdsgården ska involveras mer i kulturlivet 107 Upprätta loppisar ihop med gatukonst 108 Vinterljus Belysningsplan e Åssagården Skapa en tydlig plan för hela arbetet med kulturcentret. Miljön i Alléskolans bibliotek är inspirerande och mycket tilltalande för ungdomarna, dra nytta av denna kreativitet för kommande projekt. NÄRINGSLIV Fler gemensamma kraftsamlingar i större frågor

8 Titta på billiga och enkla lösningar. Möjliggör att någonting faktiskt blir av Näringslivet en outnyttjad resurs där företagen bör kunna bidra med mer Utnyttja Åtvidabergs Ambassadörer. Ökad samverkan mellan olika aktörer Samverkan mellan NC, Åtvidaberg och Skolan Större samverkan mellan Företagarna och skolan Kommentar Pågår Genomfört 113 Samarbete med UF 114 Marknadsföra sommarjobb Kommunens feriejobb 115 Få ungdomar att starta företag Fånga intresset hos ungdomarna Ge stöd och visa vad det innebär att starta och driva företag UF mycket aktivt i Åtvidaberg 116 Utveckla samarbetet mellan Näringslivscentrum (NC) och Företagarna Luncher gemensamt för alla företagare i kommunen (m fl) regelbundet, startade vår Bättre samverkan mellan företagen i Åtvidaberg när man behöver hjälp i sin verksamhet Industrigallerian redan gott eempel. Entreprenörskap Kommentar Pågår Genomfört Entreprenörsdagen, succé gällande antal besökare. Bygga vidare så det ger resultat Nystartade företag Något som kan komplettera entreprenörsdagen. Möjlig kandidat Åtvidaberg Är Öppet Undersöka tillgången på riskkapital i Åtvidaberg 121 Mikrofinansiering från banken i Åtvidaberg Öppen och effektiv kommunikation från kommunen behöver bli ett delprojekt av ÅS Starta ett Startup-center i Åtvidaberg centrum Plats för ungdomar och nyföretagare att kunna arbeta med sin affärsidé. Möjlighet att få stöd i verksamheten. Genomfört 4 sept 2015 Kontinuerlig aktivitet via lokala sparbanken, kan förstärkas Del av bankens verksamhet, kanske kan utvecklas och kommuniceras 124 Satsa på mentorskap för unga företagare 125 Uppmuntra egetföretagande 126 Få ungdomar att fortsätta med UF-företag Ingår ej i UF 127 Få ungdomar att engagera sig i utvecklingen Övrigt Kommentar Pågår Genomfört

9 128 Utveckla konceptet Åtvidaberg är öppet Genomfört Planeras Tillsättas en näringslivsberedning 130 Inbjudan till handlare att deltaga vid diskussionsforum den 15 dec 131 Corporate storytelling 132 Fler till CAM-dagarna, inför en buss? Gymnasiet 133 Förbättra struktur i ärendehantering mellan kommun och invånare ENERGI & MILJÖ Minska byråkrati Spinn vidare på solkanonerna Jobba med miljövänlig energi (e sol-el) Avfallshantering Kommentar Pågår Genomfört 134 Ändra soptaan till pris/kg avfall 135 Kommunal kompostering 136 Informera om kompostering (till hushållen) Subventioner. Eempelvis behållare, sopsäckar mm Jobba vidare med att införskaffa den gröna påsen Transport Kommentar Pågår Genomfört 139 Pumpstationer 140 Bygga cykelbanor 141 Även erbjuda cykeltak. Man måste kunna ställa cykeln på en lämplig plats och skyddat 142 Subventionera elcyklar 143 Byt kommunens fordon till biogas 144 Förbättra gång- och cykelvägar i centrum ()? Övrigt Kommentar Pågår Genomfört Ta fram solkarta som ska vara tillgänglig för allmänheten Ge energirådgivaren mer eponering i eempelvis Klippet Bjuda på avloppsgrävningen om man bygger plushus ADMINISTRATIVT Mer attraktivt utformad information

10 Allmänt Kommentar Pågår Genomfört Samla information om Åtvidaberg på ett ställe Tydlig plan och mål med vad som sker i fortsättningen Välj att skriva i offentliga rapporter t e årsredovisningar, lägg upp på hemsidan ( Årsredovisningar finns på kommunens hemsida. VÄLKOMMEN TILL ÅTVIDABERG Utnyttja att Åtvidaberg är en trygg, familjär och fin miljö För att personer ska vilja flytta hit behövs en väl fungerande fritid för barn. Nedläggning av individuell musikundervisning är därför dåligt. Se möjligheter inte svårigheter. Det är inte bara när det gäller företagsamhet vi ska ligga i topp. Undvik vi och dom bland Åtvidabergare och nykomlingar Se människor som tillgångar och inte belastningar Föreningsaktiviteter är viktiga. Föreningslivet har en mycket viktig roll Ha målet att de nyanlända ska stanna och känna sig välkomna i samhällete Öppna sig mer för varandra Det finns många ekonomiska hinder med att få fler att komma till Åtvidaberg. En sorts hönan och ägget situation där konsumenter med köpvilja måste finnas för att fler företag ska öppna. Idag är det relativt svårt att på ett naturligt sätt hitta vänner för nyanlända. Det krävs att man aktivt letar för att det ska uppstå bekantskap. Allmänt Kommentar Pågår Genomfört Välkomstbrevet en viktig del i välkomnandet av nyanlända/nyinflyttade En samlingsplats och integrationscentrum behövs 153 Nybygge av bostäder Nya biblioteket. 154 Headhunta företag till Åtvidaberg NC 155 Satsa på pensionärer och bygg ett bra äldreboende 156 Välkommen-möten 157 Fler mötesplatser, eempelvis fritidsgård Kulturcentrum 158 Fler mötesplatser där kommuninvånare och nyanlända kan träffas 159 Våga göra saker fler privata initiativ Företag kan göra personliga inbjudningar till nyanlända Anställ någon som kan ge de daglediga en meningsfull vardag Gör genomfarten snyggare så att fler som passerar stannar i Åtvidaberg Kulturcentrum

11 Erbjud svenskundervisning i föreberenade syfta i väntan på SFI Föreningar borde presentera sig för alla nyanlända Kommunicera till kommuninvånarna vad som finns att göra Sätt upp en skylt som visar förbipasserande hur många m2 av lediga lokaler som finns för företag att hyra. Sätt upp en skylt med kända personer som kommer från Åtvidaberg Privatisera ej använda lokaler så de börjar utnyttjas Öppna gymnastikhallarna som mötesplatser Skapa gemensamma aktiviteter genom skolan Gör det mer attraktivt att starta företag genom att förenkla regler Skapa ett system där man kan låna en Åtvidabergare likt ett faddersystem 173 Starta ett halv 8 hos mig eller liknande 174 Restaurang på torget 175 After Work som är öppen för alla. Här kan biljard, bordtennis, musik mm ingå 176 Simhall viktig 177 Bättre handel 178 En egen busfabrik 179 Håll caféerna öppna längre Ta vara på potentialen. Det kommer många duktiga till Åtvidaberg just nu som snart ska flytta härifrån Introducera den svenska kulturen och tvärtom Utveckla språkkurserna (svenska är nyckeln till mycket) Åtvidabergs sparbank Föreningssamordnare Politiskt beslut för förslag Fulltecknad Nationell fråga Eventuellt bibliotek Kulturcentrum Åtvidabergs sparbank 183 Förbättra kommunikationen till Linköping Skapa nätverk och relationer med företag och invånare i Linköping. Bli tydligare med vad som redan finns i Åtvidaberg Nattfotboll. Anordna en turnering med litet startbidrag från kommunen eller ÅFF. Bidrag kan vara fri tillgång till lokal. Startbidragspott. T e tkr som skulle kunna räcka till projekt. Föreningsfond. Föreningar skulle kunna få startbidrag för välkomstaktiviteter. Se tidigare Se tidigare Via gymnasiet? UF? Evenemangsbidrag X X

12 189 Gemensamma aktiviteter för flyktingbarn och andra. T e prova på-dagar i motionsinnebandy 190 Mat- och kulturtävling Kommunkalendarium för föreningar kan annonsera sina aktiviteter I större utsträckning marknadsföra att gymnasieskolan lockar elever från hela Sverige Företag som integratörer: Att hitta former för att bättre kommunicera vilka praktikplatser som finns men också vilken kunskap nyanlända besitter Att få alla att skänka/fia teknikutrustning för inflyttade ungdomar. 195 Kommunicera bättre om fadder-familjer Gemensamma aktiviteter som grillfester, svampplockning eller dylikt Informationskväll på Stallet där olika föreningar får möjlighet att presentera sig. Anordna en dag då de som bor på Stallet får besöka de olika föreningarna och prova på deras aktiviteter/se dom i sin rätta miljö. Marknadsför föreningarna genom de digitala tavlorna som finns på skolan bl a 200 Erbjud gratis prova på-aktiviteter 201 Fadderverksamhet. Erbjud kontaktfamilj Låt gymnasieelever hjälpa till med CVskrivning Involvera företagen och ordna praktikplatser Bjud in företagare från Åtvidaberg som valt att stationera sig på andra orter för att locka tillbaka dom. Startats via bl.a bidrag från Region Ö. Visitatvidaberg/Basetool + Facebook PT 205 Bjud in Linköpingsföretag till Åtvidaberg Åtvidaberg är Öppet Uppmärksamma nystartade företag så de känner sig välkomnade och får en etra skjuts. Framhäv den fantastiska naturen och fina golfbanan som finns Utveckla välkomstpaketet. Fler erbjudanden från föreningar. Erbjud en startkompis 209 Aktivitetshus med trendiga aktiviteter Kulturcentrum 210 Öppna dörrarna och bjud in andra NC

Åtvidaberg satsar. Arbetsgruppsmöte 4, 2014-12- 05

Åtvidaberg satsar. Arbetsgruppsmöte 4, 2014-12- 05 Åtvidaberg satsar Arbetsgruppsmöte 4, 2014-12- 05 Noteringar från stormöte i projektet Åtvidaberg satsar 2014-15 sammanställda av Gozinto Studentkonsulter Dagordning 1. Vad har ske5 sedan föregående möte

Läs mer

PROJEKTET ÅTVIDABERG SATSAR

PROJEKTET ÅTVIDABERG SATSAR PROJEKTET ÅTVIDABERG SATSAR Arbetsgruppsmöte 5, 2015-02- 26 Noteringar från stormöte i projektet Åtvidaberg satsar 2014-15 sammanställda av Gozinto Studentkonsulter Mässen, Åtvidaberg Workshop 3 delar

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Åtvidaberg satsar. Mötesplatser Gruppmöte 6, 2015-04- 17. Sammanställt av Gozinto Studentkonsulter

Åtvidaberg satsar. Mötesplatser Gruppmöte 6, 2015-04- 17. Sammanställt av Gozinto Studentkonsulter Åtvidaberg satsar Mötesplatser Gruppmöte 6, 2015-04- 17 Sammanställt av Gozinto Studentkonsulter Dagordning 1. Om Åtvidaberg Satsar 2. Förra mötet 3. Mötesplatser i samhället 4. Virtuella mötesplatser

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

PROJEKTET ÅTVIDABERG SATSAR. Minnesnoteringar Arbetsgruppsmöte 2 2014-04- 04 Brandvakten, Mässen, Turistbyrån

PROJEKTET ÅTVIDABERG SATSAR. Minnesnoteringar Arbetsgruppsmöte 2 2014-04- 04 Brandvakten, Mässen, Turistbyrån PROJEKTET ÅTVIDABERG SATSAR Minnesnoteringar Arbetsgruppsmöte 2 2014-04- 04 Brandvakten, Mässen, Turistbyrån Sju arbetsgrupper 1. Marknadsföring 2. Energi & Miljö 3. Kultur & Turism 4. Dialog om Åtvidabergs

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Hej alla projektdeltagare i Åtvidaberg satsar!

Hej alla projektdeltagare i Åtvidaberg satsar! 9 maj 2014 Hej alla projektdeltagare i Åtvidaberg satsar! Här kommer minnesanteckningar från det andra storgruppsmötet fredagen den 4 april. Arbetet som genomfördes i de mindre arbetsgrupperna finns sammanställt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Mycket goda studieresultat

Mycket goda studieresultat Geflle Montessoriiskollas viisiion Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015

NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015 NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015 2015-10-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Teman... 3 3 Övergripande analys... 3 4 Temaanalys stadsutveckling, trafik och infrastruktur...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december!

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! CLEO EN AV SVERIGES FRÄMSTA RAPPARE UPPTRÄDER NÄKTERGALNINGARNA MARKNAD KULTURKVÄLL CHORUS STOCKHOLMIA SCREENTRYCK MUSIKWORKSHOPS UTSTÄLLNING FRAMTIDENS SKARPNÄCKS

Läs mer

Tallboda sid 1. Gabriel Pousette (GP) pratar om IKT satsningen som görs i kommunen på alla

Tallboda sid 1. Gabriel Pousette (GP) pratar om IKT satsningen som görs i kommunen på alla Tallboda sid 1 Föräldraråd 11 maj 2015 Ekdungeskolans matsal 6st föräldrar närvarande förutom lärarkåren Rektorerna hälsar välkomna! Gabriel Pousette (GP) pratar om IKT satsningen som görs i kommunen på

Läs mer

Förslag från kommunutvecklarna

Förslag från kommunutvecklarna Förslag från kommunutvecklarna Hur Arvidsjaur ska kunna bli bättre för ungdomar 13-25 år under läsåret 14/15 Reza Mohammedi, Hjalmar Landström och Jawid Rahmani. Foto Kent Norberg. Vi - Reza Mohammedi,

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel.

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL 25 september 2 oktober 2014 Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel Metod: E-enkät 1 67 av 158 har svarat, 42,4% svarsfrekvens 2 har påbörjat enkäten men

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Rapport integrationsarbetet 2008

Rapport integrationsarbetet 2008 Rapport integrationsarbetet 2008 Rapportskrivare och kontaktperson: Integrationssamordnare Inga Johansson, 0911-69 67 66 Innehåll Mål... 1 Uppdelning flyktingar andra nyanlända invandrare... 1 Introduktion

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

Uppsala. Ws, Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Ws, Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala KOMMUN Ws, KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2016-03-24 KTN-2016-0143 Rev 2016-04-12 Kulturnämnden Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby Förslag till beslut

Läs mer

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1

RAPPORT. Datum 2015-05-21. Bilaga 1 RAPPORT 1(5) Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Aguilar, 0225-34162 ylva.aguilar@hedemora.se Bilaga 1 Kommunkoncernens uppföljning 2015 av arbetet med handlingsplanen till CEMR, Den Europeiska deklarationen

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar,

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Löpträning i grupp. Guide till uppstart och planering av löpargrupper

Löpträning i grupp. Guide till uppstart och planering av löpargrupper Löpträning i grupp Guide till uppstart och planering av löpargrupper Innehåll Inledning... 2 Ingen löpargrupp är den andra lik... 3 Ledare och tränare... 5 Planering... 6 Medlemskap och administration...

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D

F R A M T. En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T A D F R A M T En spaning in i framtiden! I D S V E R K S T 2010 A D FRAMTIDSVERKSTAD 2010 År 2009 genomfördes en första framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Då var det ungdomar på kommunens senareskolor.

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 För fjärde året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN rätt till skydd och trygghet Barn och ungdomsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda er och föräldrar, arbeta för att främja säkra skolvägar samt att tillse att samtliga skolmiljöer utgör en trygg

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation

Inspirationsdag. Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län. 5 februari 2008 Dokumentation Inspirationsdag Egenvård och hälsoarbete på vårdcentraler och apotek i Örebro län 5 februari 2008 Dokumentation Syftet med dagen Utveckla och stärka samarbetet mellan apoteken och länets vårdcentraler.

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun

Plan för entreprenörskap i skolan. Motala kommun Plan för entreprenörskap i skolan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 11/KS 0233 Datum: 2011-10-25 Paragraf: 325 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2011-10-25 Diarienummer:

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015

Gemensam KVALITETSREDOVISNING. Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Gemensam KVALITETSREDOVISNING Förskolan Ugglan Läsåret 2014-2015 2010-09-09 1 Förskoleavdelningen Inledning Varje avdelning på förskolan har gjort uppföljningar mot

Läs mer

Biathlon till Beste Bror!

Biathlon till Beste Bror! Biathlon till Beste Bror! Vi vill hitta nyckeln till Norsk vinteridrottsturism via regionens skidskytte- och längd anläggningar. I dag finns en rad destinationer i regionen som aktivt jobbat med profileringen

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Operativa mål/aktiviteter:

Operativa mål/aktiviteter: Stadsdelsvärdar Stadsdelsvärdarnas huvuduppdrag är att öka tryggheten i Rosengård och verka för ökad medborgarservice samt egenansvar både avseende den fysiska och den sociala miljön. Genom att dagligen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG DEN 11 APRIL 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad dem som bor i området tycker är viktigast bjöd Luleå

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne att överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen Nära samverkan

Läs mer

Maximera er försäljning

Maximera er försäljning Material Sida 1 av 7 Försäljning Försäljning av olika typer av produkter eller tjänster är ett utmärkt sätt för elevkårer att få in mer pengar. Ni kan sälja allt från biljetter till en fest till profilmaterial

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se

UPPsala Experience www.uppsalaexperience.se Träffpunkt Uppland Handels- och mötesplats E4:ans avfart vid Storvreta och Fullerö ligger strategiskt mitt i Uppsala län. Fullerögården Holding äger 77 000 m 2 byggklar mark invid avfarten med byggrätt

Läs mer