Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm]"

Transkript

1 Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Fosterutvecklingen Förlossningen Det nyfödda barnet Spädbarnsåldern Småbarnsåldern Puberteten Vuxenåldern Ålderdomen Däremot är det viktigt att se människan som en helhet, att utvecklingen inte bara är fysisk utan även psykisk. Detta kallas Holism. 1

2 2. Beskriv kroppens anatomi & fysologi från cell, vävnad, organ till organsystem. Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Även om cellerna fungerar på ett likartat sätt finns det skillnader mellan dem. En del celler har till exempel specialiserats så att de är bra på att röra sig, medan andra är bättre på att ta emot information. Tillsammans med andra celler som fungerar på samma sätt bygger cellerna upp vävnader, till exempel muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. Tillsammans är vävnaderna och organen vår kropp. Tack vare att cellerna fungerar olika kan kroppen bli så komplex som den är. Kroppen hos en vuxen person innehåller ungefär miljarder celler. Alla celler är inte helt lika, utan har olika uppgifter. Därför har de också lite olika utseende. Nervceller har till exempel långa trådliknande utskott så att de kan leda information till andra delar av kroppen. Cellerna är mycket små. Äggcellen, som är kroppens största cell, är ungefär en tiondels millimeter i diameter. Kroppens minsta celler, de röda blodkropparna, är bara några tusendels millimeter i diameter. Celler består till cirka 80 procent av vatten. Resten av vikten är proteiner, fetter, kolhydrater som till exempel socker samt arvsmassan, DNA. Varje cell omges av en tunn hinna som kallas för cellmembran. Hinnan består egentligen av två tunna skikt av fett, så kallade lipider. I fettlagren finns det också en del proteiner och kolhydrater. Cellmembranet fungerar som ett skydd och hindrar vattenlösliga ämnen från att fritt föras ut ur cellen. 2

3 3. Vad behöver cellerna för att överleva Kroppen behöver syre och gör sig av med koldioxid Syre behövs för cellens ämnesomsättning. Om det blir syrebrist ökar halten av bland annat mjölksyra i cytoplasman. Det beror på att mitokondriernas normala arbete förhindras. Mjölksyran känner man som en enorm trötthet i musklerna vid hårt fysiskt arbete. Det som blir kvar efter ämnesomsättningen är koldioxid, vatten och restprodukter, som innehåller kväve. Ämnena förs från cellen till blodet. Koldioxiden lämnar så småningom kroppen genom utandningsluften och de kvävehaltiga restprodukterna blir en del av urinen. 3

4 4. Organsystem och vilka organ de innehåller: Här finns alla organsystem: Det viktigaste är väl att veta vad som ingår i organsystemet och inte på djupet som jag har tagit med.. Men ändå.. Endokrina systemet Exokrina systemet Fortplantningssystemet Immunsystemet Integumentsystemet Kardiovaskulära systemet Matsmältningssystemet Muskuloskeletala systemet Nervsystemet Respirationssystemet Som exempel valde jag dessa 5: a. Endokrina organsystemet (endokrin = hormonproducerande) Alltså ett organsystem som omfattar de hormonproducerande organen Kroppens viktigaste hormonbildande körtlar och celler är: hypofysen kontrollerar utveckling, tillväxt samt reproduktion sköldkörteln styr ämnesomsättningen bisköldkörtlarna producerar bisköldshormon som håller koll på vätskebalansen i kroppen binjurarna procuserar kortisol (stressrelaterat) och adrenalin. Langerhans öar i syftar på en grupp celler som producerar insulin i bukspottkörteln. äggstockar och testiklar könshormoner celler i mag tarmkanalen celler i njurarna 4

5 b. Immunsystemet Immunförsvaret skyddar oss mot infektioner. Det bekämpar infektioner oavsett om de orsakas av bakterier, virus, svampar eller parasiter. Immunförsvaret utgörs av vita blodkroppar. Sammanlagt finns över hundra miljarder vita blodkroppar i kroppen. De kan delas in i olika kategorier efter utseende och funktioner. [http://www.immunbrist.se/immunsystemet.html] c. Skelettet Ja.. alltså.. det är ju en jäkla massa ben (mellan 206 och 220 stycken) som sitter fast i varann lite här och där.. Knäskålar, båtben, smalben, Ryggrad (den Julia saknar, du vet..) d. Sinnesorganen Näsa, ögon, och öron.. e. Nervsystemet Centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) hämtar information från perifera nervsystemet och bearbetar till signaler till kroppen. Perifera nervsystemet ärervtrådar som skickar information till centrala nersystemet. Somatiska nervsystemet består av nerver som styr kroppens viljestyrda muskler, till exempel rörelser i armar och ben, de motoriska nerverna bla bla bla bla bla jag ska inte bli neurolog! 5

6 5. Vanliga sjukdomstillstånd. Orsak, diagnos, behandling. Vård och omsorg vid vanliga sjukdomstillstånd a. Halsfluss: Orsak: Strekptokockbakterier angriper halsen, mandlarna. Symtom: När man har halsfluss är det vanligt att man har ont i halsen när man sväljer, har grötigt tal, känner sig sjuk, har feber. Behandling: Receptfria smärtstillande, Antibiotika b. Diarré Orsak: virusinfektion, dålig mat eller vatten, att man fått i sig något giftigt.. Symtom: Lös avföring som vatten, frossa, feber, ev magkramper. Behandling: Vätska lite i taget. c. Artros benskörhet Orsak: Vid uppkomst sker en gradvis nedbrytning av brosket som täcker ledens benändar. Vid svårare artros orsakar broskminskningen en tillväxt på benytorna kring leden vilket kan leda till felställningar samt att aktivitetsförmågan försämras Symtom: smärta, nedsatt aktivitetsförmåga samt svullnad, stelhet och krepitationer (ledknaster). Behandling: Det finns idag ingen behandling artros som kan stoppa artrosutvecklingen men man kan lindra besvär genom att lindra smärtan och förbättra muskelfunktionen. Detta sker med hjälp av sjukgymnastik för att töja och stärka musklerna, utprovning av gånghjälpmedel och tekniska hjälpmedel för att bättre klara vardagssysslor samt läkemedel för att minska smärta och inflammation. 6

7 6. Diabetes Vilken funktion har insulinet Typ 1: Om man får typ 1 diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk, måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag. Brukar komma tidigt i livet och kallas därför också för barn eller ungdomsdiabetes. Sjukdomen är delvis ärftlig och går inte att bota. När man hittat en behandling som fungerar bra går det att leva ett bra liv med sin sjukdom. Typ 2: Om man får typ 2 diabetes producerar kroppen fortfarande insulin, men inte så mycket som behövs. Det gör att man får för mycket socker i blodet, vilket på sikt kan orsaka att man bland annat får skador på njurarna, ögonen och fötterna. Vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Till exempel kanövervikt, högt blodtryck, rökning, graviditetsdiabetes och stress öka risken för att få sjukdomen. Insulin är ett hormon som reglerar halten av socker i blodet. Insulin bildas i betaceller som finns i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet, t.ex. efter en måltid. Högt blodsocker, syraförgiftning När kroppen får för lite insulin kan den inte tillgodogöra sig socker. Då används istället fettvävnaden som bränsle och skadliga syror kan bildas. Höga halter kan leda till att man får syraförgiftning, vilket är livshotande. Lossa åtsittande kläder och att skapa fria luftvägar (framstupa (säkert) sidoläge). Kontrollera andningen. Ge aldrig en medvetslös något att dricka. Ring 112 för omedelbar ambulanstransport och informera om att den sjuke är diabetiker. Lågt blodsocker, insulinkänning Om blodsockervärdet sjunker kraftigt kallades det att man får insulinkänning. De flesta människor med diabetes känner igen tecknen när blodsockret är på väg att sjunka för lågt och hinner då äta eller dricka något sött. En del känner dock inga varningssignaler. Sjunker blodsockret mycket lågt kan man förlora medvetandet och hamna i insulinkoma, ett tillstånd som i värsta fall kan orsaka hjärnskador och i sällsynta fall till och med död. Att förebygga diabetes gör man genom en sund livsstil med motion, rätt kost Övervikt, bukfetma, för lite fysisk aktivitet, dåliga matvanor och rökning ökar risken att få typ 2 diabetes. Man ger druvsockertabletter, juice, söt saft, mjölk eller liknande. Komplikationer vid diabetes: Hjärta och blodkärl: Åderförkalkningen kan sätta sig i alla pulsådror (artärer) i kroppen. Högt blodtryck.. Sexuella problem: De nerver som sköter tarm, urinblåsa och sexuella funktioner kan bli skadade av långvarigt högt blodsocker. Även blodkärlen till penis kan drabbas av åderförkalkning. Sammantaget kan detta leda till impotens. Ögon: Högt blodsocker kan påverka ögats blodkärl så att blödningar och blodproppar uppstår. Detta skadar ögat. Dålig syn. HJÄÄÄÄLLPP!!!!! : O 7

8 Njurar: I njuren kan de nystan av små blodkärl där blodet renas och urinen bildas drabbas av åderförkalkning. Det blir då svårare för kroppen att göra sig av med avfallsprodukter och dessa ansamlas i blodet. Fötter: Blodcirkulationen kan försämras både i stora och små kärl, och nervernas funktion påverkar fötternas känsel. Förutom att känseln i fötterna blir nedsatt kan också stickningar, domningar eller andra obehagskänslor uppkomma. Vid nedsatt känsel är det lätt trampa på något vasst eller få in grus i skon utan att märka det. Sår blir svåra, nästan omöjliga att läka. Tänder: Höga blodsockervärden kan ge muntorrhet. Muntorrhet är också en vanlig biverkan av olika läkemedel. Salivens uppgift är att späda och neutralisera syror som annars kan skada slemhinna och tänder. 8

9 7. Redogör för olika röntgenundersökningar och endoskopier. Ge exempel på andra undersökningar, relatera till olika sjukdomstillstånd. Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppen. Undersökningen görs för att läkaren kan få mer information än med vanlig röntgen. På så sätt kan sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller buken lättare upptäckas. Tex i samband med hjärnblödning eller svåra trafikolyckor, är det den enda metoden som kan ge läkaren tillräckligt med information. Misstänkta hjärnskador. En hjärnskada kan vara medfödd eller förvärvad. Behandling i det akuta skedet handlar om att säkerställa andning och cirkulation, att kirurgiskt stoppa och utrymma en blödning eller att med mediciner lösa upp en blodpropp Kranskärlsröntgen görs för att undersöka om det finns förträngningar eller stopp i hjärtats kranskärl. Undersökningen kan göras om man har kärlkramp eller andra slags hjärtbesvär. Kärlkramp och hjärtinfarkt. Förträngningar i hjärtmuskelns små blodkärl, kranskärlen, som i sin tur beror på åderförfettning, även kallat åderförkalkning. Behandlas med medicin. Magnetkameraundersökning kan användas för att ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Undersökningen görs för att upptäcka sjukdomar, kartlägga skador och följa upp behandlingar. Metoden bygger på magnetfält och radiovågor. Därför kan man undersökas flera gånger utan risk för strålskador. Magnetkameran kan användas för att kontrollera om en behandling till exempel en strålbehandling eller en operation har hjälpt. Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en speciell röntgenteknik som ger detaljrika bilder. Undersökningen kan göras i förebyggande syfte som en hälsoundersökning, så kallad screening, eller när kvinnan själv eller en läkare känt någon förändring i brösten. Kvinnor mellan (ca) kallas för att se om man fått bröstcancer. Operation är den vanligaste behandlingen. Den kompletteras ofta med strålning, cytostatikabehandling (cellgifter) och andra behandlingar med läkemedel. Endoskopi är när man för in en kamera ner i halsen, ändtarmen. Gastroskopi, Koloskopi. 9

10 8. Ge exempel på vanliga läkemedel. Verkningssätt, användningsområde, biverkningar Alvedon Innehåller Paracetamol är smärtlindrande och febernedsättande. Preparaten används vanligen vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menssmärtor, muskelsmärtor. Överdosering medför risk för allvarlig leverskada. Atarax är ett läkemedel som kan användas vid ångest och oro, klåda eller nässelutslag. Tabletter. Verkar lugnande vid ångest och oro genom att påverka en del av hjärnan som styr bland annat vakenhetsgraden, andningen och skelettmuskulaturen. Läkemedlet lindrar klåda och nässelutslag genom att blockera histamin, ett ämne som finns i vissa av kroppens celler och som orsakar allergiska reaktioner. Den lugnande effekten kommer efter ungefär 15 minuter och varar i cirka 12 timmar. Klådan minskar efter ungefär en timme och den klådstillande effekten varar i minst 24 timmar. En del personer kan bli sömniga, trötta och få ont i huvudet. Tröttheten brukar försvinna när man har använt medicinen i några dagar. Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Sobril är ett läkemedel som används vid behandling av ångest och oro. Medicinen kan också användas vid sömnbesvär, som ofta beror på oro och spänning som gör att man har svårt att slappna av. Tillhör läkemedelsgruppen lugnande medel. Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli dåsiga, men det brukar gå över efter några dagars behandling. Furix och Furix Retard är kraftigt vätskedrivande läkemedel som används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, till exempel vid hjärtsvikt. Läkemedlen kan även användas mot högt blodtryck. En del personer som använder medicinen kan få biverkningar som till exempel trötthet och muskelsvaghet och som då kan bero på rubbningar av saltbalansen. 10

11 9. Lagar och bestämelser om läkemedel Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) Tandvårdslagen (SFS 1985:125). Här gäller inte 3:e kap om Läkemedelsgenomgångar. Vaccinationsverksamhet ingår som en del i läkemedelshanteringen. Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen är båda tillsynsmyndigheter för läkemedelshanteringsfrågor. 11

12 10. Delegering [http://www.vardhandboken.se/texter/vem far gora vad i varden/oversikt/] Vårdgivaren ansvarar för att det finns rätt kompentens, lokaler och ett ledningssystem för att bedriva en god och säker vård. Det är upp till vår legitimerade sjuksköterska, omvårdnadsansvarige sjuksköterska att bedöma om undersköterskan, omvårdnadspersonalen har den reella (erfarenhet) och formella (utbildning) kompetens för att utföra arbetet. Vi som omvårdnadspersonal bär ansvar för att vi utför de uppgifter vi fått. Tex att ge medicin till rätt person vid rätt tid. Vårt ansvar sträcker sig till att läsa i medicinpärmen vad patienten skall ha, kolla namn och personnummer på apodos påsen, räkna antal tabletter i påsen så de stämmer med det som står på påsen, ge tabletterna under säkra förhållanden. Alltså se till att man ger dryck innan och efter, inga tabletter fastnar i halsen eller ligger kvar i munnen, att patienten ligger/sitter på ett sånt sätt att den kan svälja bra. Det är också viktigt att man vet var man skall vända sig om något går fel eller om man känner sig osäker på något. Tex om det är något fel på påsen/dosetten/ögondroppsflaskan/forlaxpåsen eller vad det nu är för medicin. Vår OAS (omvårdnadsansvarige sjuksköterska) har en genomgång med oss om vad som gäller, vi skriver på ett papper och det uppdateras varje år. 11. Ge exempel på mikroorganismer och spridningsvägar Mikroorganismer (mikrober) är små organismer som inte kan ses med ögat. Bakterier: Bakterier är en vanlig orsak till våra vanligaste infektioner. Det finns bakterier överallt I våran omgivning, och har stor betydelse av nedbrytning av dött material. Många bakterier är helt ofarliga, endast cirka ett hundratal är sjukdomsframkallande (patogena). Form och storlek på bakterier varierar. Streptokocker: förekommer främst I näsan och svalget, och ingår I normalfloran. Sjukdomar som orsakas av streptokocker är t.ex: Halsfluss. Scharlakansfeber. Bihåleinflammation. Öroninflamation Hjärnhinneinflammation Bakterien smittar vid droppsmitta, och direktkontakt. Stafylokocker Denna bakterie finns I en viss mängd I näsan och svalget. är en vanlig orsak till sår och nagelbandsinflamationer samt hudbölder. ttrivs utmärkt I mat, och det kan resultera I diarré och kräkningar, även sk. Matförgiftning. sprids direkt och indirekt, därför är det viktigt med en bra handhygien. har bildat många stammar som är penicillinresistenta. (någon har sagt, att under en nagel har man mer bakterier än summan av hela jordens befolkning). Kolibakterien, den finns I tjocktarmens normalflora, och den är en vanlig orsak till Urinvägsinfektion. Kolibakterien är också vanlig I samband med sårinfektion bl.a. I trycksår. En god personlig hygien är ett bra förebyggande 12

13 syfte som kan hindra smittspridning. När man fått en infektion betyder det att bakterierna fått fäste I såret/vävnaden. Olika bakterier har olika lätt/svårt att få fäste. Immunförsvaret mobiliserar dom vita blodkropparna som börjar kriga mot bakterierna. Om bakterierna nu skulle ha fått ordentligt fäste, så kan det krävas antibiotika för att infektionen skall upphöra. På den senare tiden har många bakterier blivit resistenta mot antibiotika, på sikt kan detta vara livshotande, men för an kort tid sedan har man från media fått reda på att en ny antibiotika lyckats bita på dessa bakterier. 13

14 12. Redogör för L ABC L livsfarligt läge A andning B blödning C chock eller cirkulationssvikt Förkortningen är en minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är mest akut. [http://www.gastrikeraddningstjanst.se/grtj/grtj_sida.aspx?id=71] 14

15 Livsfarligt läge Den skadade kan befinna sig på en plats som innebär fara för honom eller henne, exempelvis vid en nedfallen elledning, på en bilväg eller ett tågspår. Se därför till att föra den skadade i säkerhet. Larma sedan 112. Andning Börja med att kontrollera om den skadade andas. Höjer sig och sänker sig bröstkorgen? Känner du någon andningsluft från munnen? Om inte: Öppna luftvägarna genom att böja den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret. Lyft upp hakan med två fingrar. Tag ett vanligt andetag, låt den egna munnen täcka den medvetslösa personens mun. Blås försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Inblåsningen ska ta en sekund. Fortsätt tills den skadade andas själv eller tills hjälp anländer. Blödning Ta bort eventuellt täckande klädsel. Tryck över såret med fingrar eller hand, gärna med ett förband eller rent tyg. Förstärk förbandet om det blöder igenom. Lyft upp den skadade kroppsdelen ovan hjärthöjd. Chock När den skadade kan andas på egen hand igen, kan du lägga honom eller henne i stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge underlättar andningen samt förhindrar kvävning. Så här lägger du en person i stabilt sidoläge: Lägg personen på rygg Stå på knä vid sidan av personen Lägg armen närmast dig rakt ut och böjd uppåt Lägg den andra armen över bröstet Böj det bortre benet Ta tag i personens skuldra och tryck ner knäet på det böjda benet. Personen rullar då över så att det böjda knäet bildar en nästan rät vinkel Placera personens hand under kinden och se till att personen ligger stadigt Kontrollera att luftvägarna är öppna Håll den skadade varm Egna erfarenheter av akut läge? Där tänkte jag att man kanske kunde hitta på ett tillfälle då tex Ronny satte i halsen rejält och man snabbt fick sätta honom rakt upp, dunka honom lätt i ryggen och se till att han började andas igen.. 15

16 HLR Försök avgöra hur allvarlig situationen är Om man ska ta hand om en person som verkar vara avsvimmad eller medvetslös, måste man allra först se till att platsen är säker och inte livshotande för en själv. Därefter ska man avgöra hur allvarlig situationen är. Kontrollera om personen är vid medvetande och om andningen är normal. Vaken? Först kan man försöka prata med personen och pröva att skaka lätt i axlarna för att se om man får svar. En person som är berusad eller sover brukar reagera på detta. Om man inte får någon reaktion ska man utgå ifrån att personen är medvetslös. Andas? I nästa steg öppnar du den medvetslöses luftväg genom att lyfta hakan med två fingrar och med den andra handen på pannan böjer du den medvetslöses huvud bakåt. Sedan försöker du se om bröstkorgen höjer sig, lägger örat intill personens näsa och mun och lyssnar efter andningsljud. Om man efter ungefär tio sekunder inte kan höra, se eller känna någon andning, måste man utgå ifrån att personen har andningsstopp. Börja med att ringa 112 Innan man sätter igång med hjärt lungräddning måste man skaffa hjälp genom att ringa 112. Sedan ska man omedelbart sätta igång med hjärt lungräddning eftersom möjligheten att personen överlever ökar med två till tre gånger om behandlingen sätts igång direkt. Det går snabbare om någon annan kan ringa 112 medan man själv sätter igång med hjärt lungräddning. Om det inte finns någon annan på plats som kan ringa, måste man själv först ringa 112. Det är bra att känna till att larmoperatören kan ge fortsatt rådgivning på telefon, till exempel om hur hjärt lungräddning ska utföras. När ska man ge hjärt lungräddning? Om man kommer fram till att personen är medvetslös och inte andas normalt ska man utgå ifrån att det är hjärtstopp. Då ska man börja med hjärt lungräddning. Det händer att svårt sjuka kan fortsätta att andas onormalt efter att hjärtat har stannat. Om man upptäcker en medvetslös person med ingen eller onormal andning ska man utgå ifrån att det är ett hjärtstopp. När ska man inte ge hjärt lungräddning? Om personen däremot är medvetslös men andas normalt, ska man inte börja med hjärt lungräddning. Personen kan till exempel ha svimmat, fått ett epilepsianfall eller vara berusad. I stället ska man lägga personen i stabilt sidoläge och böja huvudet bakåt så att luftvägarna är öppna. Sedan ska man ringa 112 efter ambulans och stanna kvar hos den medvetslösa personen tills hjälpen kommer. Stabilt sidoläge Om en person är medvetslös men andas normalt ska man lägga personen i stabilt sidoläge. Det spelar 16

17 ingen roll åt vilket håll, bara du vänder personen mot dig. Klicka på bilden till höger för att få instruktioner som beskriver hur man lägger en person i stabilt sidoläge. Så går det till (30 2): Börja med att ringa 112 Innan man börjar ge hjärt lungräddning ska man ringa 112. Se till att personen ligger på rygg, helst på ett hårt underlag, till exempel golvet eller marken. Placera händerna mitt på bröstet och tryck ner bröstkorgen cirka fem till sex centimeter med raka armar, så kallade bröstkompressioner. Tryck hårt och snabbt. Tryck 30 gånger med en ungefärlig hastighet på gånger per minut. Växla sedan till att göra inblåsningar med mun mot mun metoden. Öppna först luftvägen genom att lyfta hakspetsen med två fingrar och böj den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret. Ta sedan ett vanligt andetag och låt den egna munnen täcka den medvetslösa personens mun. Blås långsamt och försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Man ska alltid göra två inblåsningar efter varandra. Växla mellan att ge 30 bröstkompressioner och två inblåsningar av luft. Fortsätt så tills sjukvårdspersonal kommit till hjälp. Om man tycker att det känns obehagligt att ge mun mot mun andning kan man lägga en tunnare textilbit, till exempel en näsduk eller en T shirt, över munnen. Man kan också använda ett speciellt munskydd som finns att köpa på apotek. Om man inte kan ge mun mot mun andning är det bättre att bara göra bröstkompressioner istället för att inte göra något alls, i väntan på ambulans. Att tänka på Det är ansträngande att ge hjärt lungräddning. Därför är det bra om man är flera som hjälps åt. I så fall kan man byta av efter ungefär två minuters behandling. Om man vet vilken tid hjärtstoppet inträffade är det bra att lägga det på minnet och berätta det för sjukvårdspersonalen när ambulansen kommer. Sjukvårdspersonalen vill även veta hur länge man har gett hjärt lungräddning. Man ska fortsätta med hjärt lungräddning så länge man orkar, tills personen andas normalt eller någon annan tar över. Om personen börjar andas Det är viktigt att fortsätta med hjärt lungräddningen tills sjukvårdspersonal kan ta över. Enbart hjärt lungräddning startar oftast inte hjärtat. Men ibland kan den medvetslöse vakna till liv och börja andas normalt under tiden du ger hjärt lungräddning och då ska du inte fortsätta. Om personen börjar andas normalt, röra på sig, tittar upp eller hostar ska du avbryta härt lungräddningen. Enstaka andetag, suckar, stönanden eller väsande ljud kan vara en reflex och inte normal andning. Att kontrollera andningen under hjärt lungräddning stjäl tid och kan påverka den medvetslöses chans till överlevnad, fortsätt därför utan 17

18 avbrott tills sjukvårdspersonal är på plats eller den medvetslöse vaknar till liv. 18

19 13. Hur ser brandskyddet ut på din arbetsplats Vi varje entré finns tavla för utrymning. Det finns två stycken brandombud som gör genomgång av säkerheten 2ggr/år och det kan vara blinkande lysrör, brandlister runt dörrar, att det inte finns gamla elkablar som kan kortslutas och dessutom att inga utrymningsvägar blockeras. När ny personal börjar jobba hos oss får de en kort utbildning i hur det funkar på vår arbetsplats vid brand. All personal får delta i utbildningar med jämna mellanrum. 14. Vad är en katastrof? Exempel. Begreppet betecknas: Varje situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovets art och omfattning Oftast krig eller naturkatastrofer, dock inte olyckor. Vid en olycka har man: överblick över vad som hänt och hur många som är skadade tillräckliga resurser för att ta hand om de skadade tillräcklig beredskap för att när som helst kunna ta hand om och ge behandling till skadade personer tillräcklig beredskap att minska olyckans omfattning. En masskadesituation kan definieras som en katastrof som skapat behov av sjukvård i sådan omfattning att resurserna inte räcker till, trots förstärkning Typ samma definition som jag skrev högst upp. Det militära försvaret består av armén som ska försvara Sverige. Även hemvärnet ingår i armén. Överstyrelsen för civil beredskap har huvudansvaret, och samarbetar med det militära försvaret för att samhällets ledning ska fungera på samma sätt i krig som i fred. Statens jordbruksverk har ansvar för livsmedelsförsörjning. Naturvårdsverket och Statens livsmedelsverk ansvarar för försörjning av dricksvatten. Energimyndigheten har huvudansvar för energiförsörjningen. Styrelsen för psykologiskt försvar ansvarar för informationsberedskap och har till sin hjälp tidningar, radio och TV. Statens räddningsverk har huvudansvar för befolkningsskydd (utrymning, skyddsrum, andningsskydd, larmsignaler m.m.) och räddningstjänst. Socialstyrelsen har huvudansvaret för hälso och sjukvård, socialtjänst och civilt hälso och miljöskydd och förbereder i fredstid. Fler exempel: En humanitär katastrof kan definieras som en oförutsedd händelse som orsakar stor förstörelse och mänskligt lidande och där det är nödvändigt med hjälp från nationell och/eller internationell nivå eftersom de lokala resurserna inte räcker till. De största katastroferna som tar flest liv är de långsamma, som torka och svält. Jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis och översvämningar är exempel på plötsliga naturkatastrofer. Stora olje eller giftutsläpp, skador på kärnkraftsanläggningar eller andra av människor framkallade farliga situationer brukar kallas tekniska katastrofer. Humanitära situationer efter sådana katastrofer ger oftast inte upphov till internationella appeller och kan inte få hjälp från Sida. 19

20 Krig och konflikter är en andra orsaker till humanitära katastrofer som kräver insatser från världssamfundet. Komplexa katastrofer, med flera olika krisorsaker är inte ovanligt. Landet kan vara inblandat i ett krig eller annan konflikt samtidigt som klimatpåverkan leder till en smygande naturkatastrof med ökenutbredning, vattenbrist ELLER tyfoner. 20

21 15. Exempel på resurser Fråga 14 gick väl in i den här tycker jag.. Alltså de ovanstående ansvarsområdena. Det gäller att ha akut beredskap så gott det går vid krig när det kommer till sjukvård och liknande men även att infrastrukturer, kommunikationer och information fungerar även under krig och katastrofer. Legitimerade sjuksköterskor är ju dessutom krigsplacerade vid ökad beredskap. 21

22 16. Exempel på medicinsk terminologi (Medicinsk terminologi termer och begrepp inom medicinen.) Anatomi : Vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas uppbyggnad. Bakteriologi : Vetenskapen om bakterierna. Bakteriologin innefattar kunskapen om de sjukdomsframkallande bakterierna och hur de kan motverkas. Biologi : Vetenskapen om de levande organismerna Genetik: Ärftlighetslära. Hematologi : Läran om blodet, dess sammansättning och funktion, samt dess sjukdomar. 22

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Validering i Sörmland Rev

Validering i Sörmland Rev Validering av kurs: Medicin 1 (150p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS BK Kt.- ngen. U 112 (är personer >dstäude. HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS Det här avsnittet handlar om vad du ska göra när en olycka har inträffat och du ser att personen är medvetslös och inte andas.

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell Celler- Byggstenar för allt levande Allt levande från de minsta bakterier till enorma växter och djur är uppbyggt av små byggstenar som kallas celler. Alltså allt som lever består av en eller flera celler.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp BIOLOGI Vår fantastiska kropp 6.1 Celler i samarbete Allt liv är uppbyggt av celler. Vissa organismer består av en enda cell, andra av flera miljarder celler. Människokroppen består av tiotusentals miljarder

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet

Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet Nervsystemet : en snabb, kortverkande och noggrann effekt överordnad funktion (styr hormonsystemet) elektrokemiska signaler

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet?

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? För människor vet vi att bara 1 whiplash olycka kan orsaka långvarig smärta och lidande. Hundens anatomi är i princip samma som

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Livräddande första hjälp till vuxna

Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd, till exempel medvetslöshet på grund av stroke, hjärtstillestånd och insulinkoma. Det är viktigt

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser.

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Beredskapsplan Första hjälpen O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Bengt-Göran Carlzon 2011-04-05 Bengt-Görans förslag till B E R E

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Omtentamen. Medicin A, Medicinska grunder och normgivning, delkurs I. Kurskod: MC1029. Kursansvarig: Gabriella Eliason. 2012-08-20 Skrivtid.

Omtentamen. Medicin A, Medicinska grunder och normgivning, delkurs I. Kurskod: MC1029. Kursansvarig: Gabriella Eliason. 2012-08-20 Skrivtid. Omtentamen Medicin A, Medicinska grunder och normgivning, delkurs I Kurskod: MC1029 Kursansvarig: Gabriella Eliason 2012-08-20 Skrivtid. 240 min Totalpoäng: 54 poäng Gabriella Eliason 18 poäng Ulrika Fernberg

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Biologiprov. 1.Studera ovanstående bild och besvara sedan nedanstående frågor. a) Visar bilden en bakterie, djur- eller växtcell? Motivera ditt svar.

Biologiprov. 1.Studera ovanstående bild och besvara sedan nedanstående frågor. a) Visar bilden en bakterie, djur- eller växtcell? Motivera ditt svar. Biologiprov Namn: Lycka till! 1.Studera ovanstående bild och besvara sedan nedanstående frågor. a) Visar bilden en bakterie, djur- eller växtcell? Motivera ditt svar. (3p) b) I bilden finns delar av cellskelettet

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti

De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldres sjukdomspanorama Tumörer Matsmältningsorganen Diabetes Blodbrist Hjärta och kärl Urinvägar Sköldkörtelsjukdomar Muskler och skelett

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor)

Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Behandling av rinosinuit (inflammation i näsa och bihålor) Sammanfattning Rinosinuit är en inflammation i näsan och bihålorna. Det kan finnas flera orsaker till inflammationen till exempel infektioner

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer