2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 5 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Frågor med 30% eller lägre andel rätt svar utgår av psykometriska skäl Sidan 1 av 35

2 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Neurologi 1. En 45-årig kvinna insjuknade för 2 veckor sedan med en subarachnoidalblödning från ett bakre kommunikantaneurysm vilket har coilats. Hon eftervårdas nu på neurologisk avdelning. De senaste dagarna har hon [1 p] blivit tilltagande trött. Vilken av nedanstående undersökningar bör göras och varför? A. EEG med frågeställning fokalt status epilepticus B. CT-angiografi med frågeställning kärlspasm C. MR-angiografi med frågeställning kärlspasm D. CT hjärna med frågeställning likvorcirkulationsrubbning E. Lumbalpunktion med frågeställning meningit 2. En 82-årig man söker akut eftersom han igår hade en 10 minuter lång episod av akut påkommen svaghet [1 p] i höger arm och ben. Han upplevde ingen känselnedsättning, varken han eller frun lade märke till att munnen var sned eller talet påverkat. CT av hjärnan är u.a., duplex av halskärlen visar stenosgrad 50% höger sida, 75% vänster sida. Hur bör detta handläggas? A. Kontakt med kärlkirurg för operation av vänster karotid så fort som möjligt B. Poliklinisk remiss till kärlkirurg för operation inom en månad C. Eftersom symptomen sannolikt kommer från hjärnstammen är stenosen inte symptomgivande, ingen operation är indicerad D. Bästa möjliga medicinska behandling med trombocythämmare och statin, kontrollduplex om 3 månader. Om stenosen på vänster sida inte har minskat bör man operera E. Eftersom patienten är över 80 år är operation inte indicerad 3. En 32-årig man har i en trafikolycka ådragit sig en tvärsnittslesion av medulla spinalis på nivån Th3. [1 p] Vilken/vilka sena komplikationer av skadan finns det risk att han får? A. Nedsatt funktion i händerna B. Spetsfotställning i fötterna C. Hypoton urinblåsa som behöver tömmas med bukpress D. A+B E. B+C F. A+C G. A+B+C 4. En 65-årig man inremitteras till neurologmottagningen pga tilltagande förlångsammade rörelser och [1 p] vilotremor. Frågeställningen är Parkinsons sjukdom. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter är nu viktigast? A. Hereditet för Parkinsons sjukdom B. Förekomst av sensoriska symptom Sidan 2 av 35 [Neurologi]

3 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 C. Synpåverkan D. Nuvarande/tidigare användande av sömntabletter E. Nuvarande/tidigare användande av neuroleptika F. Alkoholanamnes årig man har snubblat i berusat tillstånd och slagit i huvudet i trottoaren, han var kortvarigt medvetslös. CT av hjärnan u.a. och han har observerats över natten. Nästa dags eftermiddag mår han [1 p] fortfarande lite illa och har huvudvärk men har ett normalt neurologstatus. Hur bör patienten nu handläggas? A. Fortsatt inneliggande observation i ett dygn till B. Patienten kan gå hem, remiss för kontroll-ct och återbesök på neurologmottagning om en vecka C. Innan hemgång bör det göras en MR av hjärnan för att utesluta diffus axonskada D. Lugnande besked, patienten får gå hem och uppmanas at leva som vanligt så fort som möjligt E. Patienten får gå hem, instrueras att ta det lugnt. Sjukskrives en månad, remiss till distriktsläkare för klinisk kontroll 6. En 35-årig kvinna har utretts för diffus huvudvärk, myalgi och svaghet samt smärta motsvarande L5-roten i vänster ben. Lumbalpunktion har visat en monocytos på 200 i likvor samt positiv serologi för Borrelia i serum och likvor, på grundval av detta har man ställt diagnosen neuroborrelios. Hon behandlas med peroral antibiotika i 10 dagar, på kurens sista dag ringer hon och berättar att huvudvärken försvunnit men hon är fortfarande svag i benet och har muskelvärk. [1 p] Vilken åtgärd bör vidtas? A. Förlängd behandling med samma antibiotikum tills symptomen i benet går i regress B. Byte till intravenöst antibiotikum C. Lugnande besked till patienten att detta inte talar för terapisvikt, avsluta behandlingen som planerat D. Förnyad lumbalpunktion för att kontrollera att monocytosen försvunnit E. Eftersom diagnosen sannolikt är fel bör man göra en MR av ländryggen 7. En 24-årig kvinna söker akuten efter en övergående medvetandeförlust där hon nu är återställd. Differentialdiagnostiskt tänker Du först på arytmi, synkope och epileptiskt [1 p] anfall. Vilken/vilka av nedanstående faktorer talar mest för att hon haft ett epileptiskt anfall? A. Tungbett B. Illamående och kallsvettningar precis innan medvetandeförlusten C. Urinavgång D. Ryckningar i ena armen precis innan medvetandeförlusten E. A+B F. A+C G. A+D Sidan 3 av 35 [Neurologi]

4 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 H. B+C I. A+C+D 8. En 70-årig man söker akuten efter att ha snubblat över mattkanten där hemma och fallit. Han medicinerar med ACE-hämmare och acetylsalicylsyra (Trombyl R ). CT hjärna visar ett vänstersidigt sub- [1 p] duralhematom med kroniska och färska inslag. Hematomet är ca 7 mm brett och lätt expansivt mot storhjärnshemisfären. Patienten har normalt neurologiskt status och mår nu bra. Hur vill Du handlägga patienten? A. Transport till neurokirurgisk klinik för operation B. Inläggning för observation och eventuellt operation längre fram C. Patienten kan gå hem, remiss för CT-kontroll och återbesök om ett par veckor D. Patienten får trombocyter för att reversera Trombyl R -effekten, därefter inläggning för observation E. Inläggning för observation, man bör också göra en koagulationsutredning utöver standardproverna TPK och PK 9. En 28-årig man söker vårdcentralen eftersom hans far har diagnostiserats med ALS och han är orolig för [1 p] att ha fått samma sjukdom. Han har hos sig själv upptäckt samma sorts muskelryckningar som fadern men upplever ingen kraftnedsättning. I neurologstatus finner man fascikulationer i vaderna bilateralt och små muskelryckningar i vänster undre ögonlock, annars u.a. Vilket av nedanstående påståenden är mest korrekt? A. Anamnes och status talar för motorneuronsjukdom, man bör utreda med EMG B. Anamnes och status talar inte för motorneuronsjukdom men kan vara en MS, man behöver alltid utreda med MR och lumbalpunktion C. ALS är ofta ärftligt, familjen bör screenas för kända genavvikelser D. Fascikulationer är inte ett tidigt symptom vid ALS, motorneuronsjukdom är därför osannolikt E. Patientens symptom kan förklaras av en motorisk polyneuropati, man bör göra en neurografi 10. Vilket/vilka påståenden är korrekta om sjukdomar i cerebellum? [1 p] A. En skada i höger lillhjärnshemsifär ger högersidiga symptom B. Primära blödningar i lillhjärnan är sällsynta, man behöver utreda sådana blödningar för att utesluta sekundära blödningar i tumör eller kärlmissbildning C. Expansiva lesioner i lillhjärnan kan ge upphov till ett snabbt ökande intrakraniellt tryck D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 11. En 75-årig kvinna, tidigare frisk bortsett från galloperation för 10 år sedan. I går insjuknat med uttalad [1 p] högersidig hemipares och måttliga talsvårigheter. CT skalle var normal. Behandlades med i.v. trombolysbehandling och förbättrades delvis till i dag. Nu kvarstår lätt expressiv dysfasi. Högersidig central Sidan 4 av 35 [Neurologi]

5 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 facialispares, normal sväljningsfunktion. Lätt svaghet i höger arm och ben, misstänkt hemianopsi åt höger, lätt känselnedsättning hela höger sida, Babinskis tecken höger. Kan gå själv. Något oregelbunden hjärtrytm vid pulskontroll. EKG visar sinusrytm med enstaka SVES. Ny CT skalle i dag visar lätt nedsatt attenuering i centrala delar av a cerebri medias territorium på vänster sida, omkring cm. Blodtryck 170/100. Patienten har satts in på Trombyl R i dag. Ange lämpligaste behandling att nu ordinera till patienten med tanke på blodtrycket. A. ACE-hämmare (t ex Enalapril R ) peroralt B. β-blockerare (t ex Seloken R ) peroralt C. Ingen behandling D. Loop-diuretikum (t ex Furosemid R ) iv E. Sängläge och lugnande medel, bensodiazepin (t ex Diazepam R, Stesolid R ) per oralt 12. En 35-årig kvinna har insjuknat med domningar i båda fötterna för 3 dagar sedan. I går spred sig domningarna upp i underbenen. I dag kvarstår dessa symtom och har spridit sig längre upp på underbenen. [1 p] Något svårt att resa sig från en stol och dessutom lätta domningar i fingrarna. I status noteras normala högre cerebrala funktioner, normala kranialnerver enligt rutin-nervstatusschablon, normal motorik i övre extremiteter. Lite svårt att klara tå- och hälgång samt nigsittning och uppresning i nedre extremiteter. Lätt känselnedsättning för stick och vibration i anklar och fötter. Känselnedsättningen avtar successivt i proximal riktning. Misstänkt känselnedsättning för lätt beröring i fingerspetsar bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer i extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken/vilka allvarliga risker löper denna patient under närmsta veckan med tanke på ovanstående? A. Leverinsufficiens B. Lungemboli C. Respiratorisk insufficiens D. A+B E. B+C F. A+B+C G. Inget av ovanstående 13. En 25-årig man har för ett år sedan haft synnervsinflammation på höger öga. Misstanke om demyeliniserande sjukdom uppkom, men patienten avböjde vidare utredning. Nu för 1 vecka sedan insjuknat [1 p] med ataxi i höger arm och ben. Man beslutar nu att utreda närmare med tanke på demyeliniserande sjukdom. Vilket av följande fynd förväntar du dig i första hand om patienten har demyeliniserande sjukdom? A. Datortomografi visar område med nedsatt attenuering i höger lillhjärnshemisfär B. Förlångsammade nervledningshastigheter på neurografi i höger övre och nedre extremitet C. MR visar vidgade ventriklar i bakre skallgropen D. Oligoklonala band på isoelektrisk fokusering av likvor E. Positiv borreliaserologi i likvor, men inte i serum 14. En 45-årig man har hittats medvetslös i en bil vid ett köpcenter i staden. Bilen stod på en parkeringsplats [1 p] med motorn igång. Inkommer medvetslös. Närmare anamnes ej tillgänglig. Puls 80, blodtryck 160/90. Sidan 5 av 35 [Neurologi]

6 Fråga 14 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 RLS grad 6. Andas själv, regelbundet. Pupiller likstora med normal ljusreaktion. Normala ögonrörelser vid Doll s test. Kan röra extremiteter på båda sidor med svar som vid RLS grad 6. Babinskis tecken ses bilateralt. Var misstänker du att skadans anatomiska lokalisation är i första hand? A. I lillhjärnan bilateralt med expansivt inslag B. Mesencefalon bilateralt C. Mesencefalon och pons bilateralt D. Pons bilateralt E. Perifera nerver i övre och nedre extremiteter F. Storhjärnscortex bilateralt 15. En 50 årig kvinna, känd alkoholist har inkommit förvirrad till akutmottagningen. Du misstänker Wernickeencefalopati. [1 p] Vilket av följande påståenden är korrekt beträffande detta tillstånd? A. CT skalle visar ofta lillhjärnsförändringar med nedsatt attenuering B. Det är viktigt att snarast behandla patienten med vitamin B12 C. Man har ofta ögonmotorikpåverkan som tecken på Wernicke-encefalopati D. Man har ofta polyneuropati-bild som tecken på Wernicke-encefalopati E. Man skall helst försöka ge glukos i.v. före vitamin B12-behandling 16. En 45-årig man söker för muskelsvaghet. Har kommit successivt under sista halvåret. Du noterar i din [1 p] neurologiska undersökning fynd som vid myopati. Du vill nu göra ytterligare undersökningar för att få stöd för diagnosen. Vilket av nedanstående fynd förväntar du dig att finna i första hand som tecken på myopati? A. Blodprov för CK visar sänkt värde B. Blodprov för SR visar förhöjt värde C. EMG visar denervationsaktivitet D. Repetititiv nervstimulering visar dekrement E. EMG visar sänkta motor unit potentialer 17. En 30-årig man söker dig på vårdcentralen pga huvudvärk. Huvudvärken kommer cirka en gång i veckan [1 p] och pågår då vanligen omkring ett dygn. Den sitter oftast på höger sida av huvudet men har någon gång suttit på vänster sida respektive i hela huvudet. Ljuskänslig och illamående vid episoderna. Patienten har fått pröva β-blockerare som profylax, men detta har inte hjälpt. Använder NSAID-preparat för att kupera huvudvärksepisoderna med ganska bra effekt. Rutin-nervstatus är normalt förutom att patienten är lätt palpationsöm vid tinningarna bilateralt. Har dock inte någon huvudvärk just nu vid läkarbesöket. Lämpligaste vidare åtgärd? A. CT skalle B. Karbamazepin (t ex Tegretol Retard R ) po C. Lumbalpunktion Sidan 6 av 35 [Neurologi]

7 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 D. Pizotifen (t ex Sandomigrin R ) po E. Sumatriptan (t ex Sumatriptan R ) po F. Remiss till neurolog G. Remiss till sjukgymnast 18. En 66-årig kvinna söker pga domningar i händer och fötter sedan 1 år tillbaka. Har successivt tilltagit. Vid undersökning finner du normala högre cerebrala funktioner och normala kranialnerver en- [1 p] ligt rutin-nervstatusschablon. Lätt distal kraftnedsättning i övre extremiteter, måttlig distal kraftnedsättning i nedre extremiteter. Lätt osäkerhet vid Romberg och häl-knä. Finger-näs, diadokokinesi, fingerspel normalt fynd. Måttlig känselnedsättning för djup och ytlig sensibilitet i fötter, lätt motsvarande känselnedsättning i händer och underben. Ingen säker sensibilitetsnivå. Vadreflexer saknas. Biceps- och brachioradialisreflexer osäkra. Triceps- och quadricepsreflexer svaga. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken av följande undersökningar är mest angelägen i detta läge? A. EEG B. EMG/ENeG C. MR rygg D. Muskelbiopsi E. Rtg pulm 19. En 24-årig man har haft 2 krampanfall sista året. Sista anfallet var för 2 månader sedan. CT och [1 p] MR hjärna har visat normala förhållanden. EEG har visat enstaka sharp waves, oftast på höger sida temporalt men någon gång på vänster sida temporalt. Patienten har för 2 månader sedan insatts på epilepsimedicin. Nu vill patienten diskutera frågan om bilkörning. Han har B-körkort. Vilket av följande påståenden är mest korrekt för denna patient? A. Patienten skall vara anfallsfri i 6 månader innan han får köra vanlig bil B. Patienten skall vara anfallsfri i 12 månader innan han får köra vanlig bil C. Patienten får köra bil nu eftersom han satts in på antiepileptika och därefter varit anfallsfri D. Patienten får inte köra bil så länge han står på medicinering med antiepileptika E. Patienten får inte köra bil så länge som man kan se EEG-förändringar enligt ovan 20. En 35-årig tidigare frisk man inkommer till akuten efter att ha haft ett krampanfall för två timmar sedan. [1 p] Anfallet pågick ca 5 minuter och patienten hade ryckningar symmetriskt i armar och ben, men möjligen sågs först ryckningar i höger sidas extremiteter enligt medföljande hustru. Patienten ter sig på akuten trött och tagen, men har inga säkra fokalneurologiska bortfall. CT skalle visar en expansivitet supratentoriellt vänster med nedsatt attenuering jämfört med omkringliggande parenkym. Undersökningen kompletteras med kontrast och man ser då en ringformig kontrastuppladdning i området. Ej tecken på inklämning. Vilket av följande påståenden är mest korrekt? A. Avstå från antiepileptika just nu endast haft ett anfall B. Det är angeläget att få ett akut EEG för att påvisa ev förekomst av epileptiform aktivitiet C. Lumbalpunktion bör göras för att utesluta infektion D. Patienten bör läggas in med kontroller för att upptäcka ev utveckling av inklämning Sidan 7 av 35 [Neurologi]

8 Fråga 20 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 E. Steroider bör ges nu trots att tecken på inklämning ej ses 21. En 74 årig man, tidigare väsentligen frisk söker akutmottagningen då hans familj senaste veckan noterat [1 p] att talet sluddrar, betett sig förvirrad samt haft falltendens åt höger vid gång. Du får bekräftat från patientens hustru att det föreligger ett fall från en stege 3 veckor tidigare. Då slog patienten i huvudet varför man åkte till akuten som genomförde en CT skalle som var normal. Vid undersökning nu är patienten i RLS grad 1 2, med dysfasi och en högersidig hemipares. Pat klagar ej över huvudvärk. Vad gör du? A. Beställer CT hjärna B. Misstänker ett kroniskt subduralhematom på vänster sida C. Kontaktar neurologjouren, patienten har sannolikt en stroke D. Lumbalpunktion för att utesluta blödning E. A+B F. C+D 22. En 48-årig kvinna söker akut pga av plötslig huvudvärk från nackregionen som debuterade 5 dagar tidigare när patienten var på solsemester på Teneriffa. Patienten har sedan många år migrän men beskriver [1 p] denna huvudvärk som något helt annat och betydligt kraftigare. Hon sökte ej läkare i samband med insjuknandet utan valde att vänta tills hon kommit hem. Du undersöker patienten som är vaken, fullt kontaktbar och orienterad till tid, rum och person. Akut CT undersökning visar ingen blödning. Vad gör du? A. Inlägger patienten med förnyad CT undersökning nästa dag B. Lumbalpunktion (subaraknoidalblödning måste uteslutas) C. Sänder hem patienten med 1 v sjukskrivning samt recept på smärtstillande medicin D. Beställer akut kateterburen fyrkärlsangio E. Remitterar patienten till ortopedjouren akut cervikalt diskbråck måste uteslutas 23. Anton fyller 10 år och har fått en ny cykel. Han faller av cykeln och slår sitt huvud mot trottoarkanten. [1 p] Han är avsvimmad ca 30 sekunder. Ambulans tillkallas. Under transport till det lokala sjukhuset vaknar Anton och bedöms vara i RLS grad 2. Han har klar amnesi för det inträffade. Du är jourläkare och efter att ha undersökt Anton och funnit normalt neurologstatus förutom amnesi gör du följande: A. Intuberar patienten det finns risk för försämring B. Rtg halsrygg för att utesluta skada på halskotpelaren C. Lumbalpunktur kan vara en intrakraniell blödning D. Lägger in Anton på avdelning som har möjlighet till övervakning/observation E. Sänder hem Anton men uppmanar honom att inte gå till skolan närmaste veckan 24. Enligt kriterierna för diagnosen vaskulär demens krävs att det finns en demensbild och vaskulära skador [1 p] i hjärnan samt att Sidan 8 av 35 [Neurologi]

9 Fråga 24 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 A. Det finns ett tidssamband mellan dessa B. Det finns vaskulära riskfaktorer som hypertoni och diabetes C. De vaskulära skadorna är verifierade med CT eller MR D. Insjuknandet skett plötsligt E. Depression inte föreligger 25. En basal demensutredning innefattar anamnes, labprovtagning, CT-hjärna, enkla kognitiva tester samt [1 p] A. Funktionsbedömning B. LP C. Hjärnblodflödesmätning D. Neuropsykologisk bedömning E. EEG Sidan 9 av 35 [Neurologi]

10 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Oftalmologi 26. A. Centralartärocklusion [7 p] B. Centralvenstrombos C. Diabetesretinopati D. Glaskroppsblödning E. Grenvenstrombos F. Migrän G. Optikusneurit H. Staspapill I. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a g nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A I (a) Sture, 76 år gammal, är på bio och ser Borta med vinden för tredje gången i sitt liv. När han kommer ut från bion märker han att han ser sämre än tidigare på det ena ögat. Han går hem och lägger sig och sover gott hela natten. På morgonen märker han att synen blivit väldigt mycket sämre och därför söker han Dig på vårdcentralen där Du arbetar. Du undersöker honom och ser ett helt blekt öga med synskärpa 0,1 på det drabbade ögat och 1,0 på det andra ögat. Du tittar på ögonbotten med oftalmoskop och ser följande bild. Bild till fråga 26a Färgbild finns på separat blad (b) Frank, 64 år anser sig väsentligen friskom än något överviktig. Han söker ögonmottagningen för synförsämring. Vid synprövning är synskärpan 0,4 på båda ögonen. Vid oftalmoskopi finner Du den ögonbottenbild som visas på bilden. Bild till fråga 26b Färgbild finns på separat blad Sidan 10 av 35 [Oftalmologi]

11 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (c) Gunnar 72 år har ett förmaksflimmer. Dagen efter elektrokonvertering märker han plötsligt att han ser väldigt mycket sämre på vänster öga. Ögat ät blekt och han har ingen smärta. Du oftalmolskoperar och finner utseende som på bilden. Bild till fråga 26c Färgbild finns på separat blad (d) Vera är 82 år och har märkt en rask synförsämring på höger öga under loppet av de senaste 10 dagarna. Synskärpan på detta öga är 0,4 och på det andra ögat 0,7. När du oftalmoskoperar finner du utseende i ögonbotten som på bilden. Bild till fråga 26d Färgbild finns på separat blad (e) Hugo 42 år är och tränar på gym. När han tränat klart och duschat märker han plötsligt en försämrad syn på vänster öga. Han söker jourcentralen och vid undersökning finner man: Hö öga Vä öga Synskärpa 1,0 0,2 Synfält enl Donders ua ua Pupillreaktioner: ua ua Undersökn i genomfallande ljus ua gråröd (f) Lisa är 28 år och tidigare subjektivt frisk. För två dagar sedan började hon se lite suddigt på höger öga. Synproblemen har tilltagit och hon har nu också lätta smärtor bakom ögat när hon rör ögat i olika riktningar. Hon upplever att färger är något mattare när hon tittar med höger öga än med vänster. Hon har inget dubbelseende vid blick rakt fram eller i olika blickriktningar. Sidan 11 av 35 [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 Hö öga Vä öga Synskärpa 0,4 1,0 Synfält enl Donders ua ua Pupillreaktioner: svagare direkt reflex svagare indirekt reflex Undersökn i genomfallande ljus ua ua Ögonrörelser ua ua (g) Mahmoud är 72 år, kommer från Irak och har där behandlats för öppenvinkelglaukom under många år. Han medicinerar med ögondroppar innehållande timolol (β-blockerare) i bägge ögonen. På höger öga har han sedan tidigare stora bortfall i synfältet och ser mycket dåligt där men vänster öga har han tidigare inte haft några synsymptom från. I morse märkte han emellertid att synen försämrats markant på vänster öga - han ser inte nedåt där. Bild till fråga 26g Färgbild finns på separat blad 27. A. Expektans [7 p] B. Akut remiss ögonklinik C. Ej akut remiss ögonklinik D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen E. Antibiotikasalva F. Tårsubstitut G. Antibiotikadroppar För vart och ett av fallen a g nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur ovanstående lista A G Sidan 12 av 35 [Oftalmologi]

13 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (a) 70-årige Christer vaknar en morgon och blir helt förskräckt då han tittar sig i spegeln. Han söker omedelbart sin vårdcentral där man finner status som på bilden. Bild till fråga 27a Färgbild finns på separat blad (b) 16-årige Daniel söker på vårdcentral eftersom han sedan några dagar är röd, ljuskänslig och har lätt dov värk i höger öga. Status Hö. öga Vä. öga Synskärpa 0,9 1,0 Pupill Något mindre än vä. ua Status i övr Se bilden ua Bild till fråga 27b Färgbild finns på separat blad Sidan 13 av 35 [Oftalmologi]

14 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (c) 62-åriga Agneta har varit ute i trädgården och klipp buskar varvid en kvist råkat träffa vänster öga. Hon känner skav, har tårflöde och är ljuskänslig så hon söker på jourcentralen. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 0,7 Status i övr ua Se bilden Bild till fråga 27c Färgbild finns på separat blad (d) Ingrid 86 år upplever att synen succesivt blivit allt sämre på vänster öga. Samtidigt har hon till sin förvåning konstatert att hon numer kan läsa med detta öga utan sina läsglasögon. Hon tar upp problemet vid sitt besök på vårdcentralen. Vilken åtgärd anser du lämpligast? (e) 48-årige Melker har tagit ner masten på sin båt. En vajer har smällt upp mot vänster öga och orsakat en sårskada i ögonlocket enligt bilden. Man kommer nu till vårdcentralen. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 1,0 Status i övr ua Se bilden Bild till fråga 27e Färgbild finns på separat blad (f) Svea är 68 år och har tidigare känt sig frisk i sina ögon. Hon har använt glasögon för läsning men annars inga ögon- eller synrelaterade problem. Sedan 1 år tillbaka har hon dock besvärats av att det känns som om hon hade grus i bägge ögonen. Ibland kan ögonen rinna lite när hon är ute men hon har inte så stora besvär av det. Hon är i övrigt frisk och tar inga mediciner. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 1,0 Konjunktiva blek blek Kornea med ficklampa blank och fin blank och fin Sidan 14 av 35 [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (g) Erik är 53 år och har sedan 1 år noterat en liten grågul fläck på ögonvitan i bägge ögonen. Förändringen är likadan på bägge ögonen. Han söker nu på vårdcentral eftersom även en bekant nu påtalat förändringarna. Han har inga subjektiva besvär av förändringen och den har inte tillväxt under den tid han själv observerat den. Bild till fråga 27g Färgbild finns på separat blad 28. En 4-årig flicka kommer till 4-års-kontroll på barnavårdscentral. Medföljande mamma och pappa, som [3 p] båda är ögonfriska, har inte märkt några tecken på dålig syn hos flickan. Graviditet och förlossning var normala. Flickan är pigg och glad och medverkar bra vid undersökningen som hon tycker är spännande. Du finner följande status. Synskärpa okorrigerat med HVOT-tavla: Hö=0.5, Vä=1.0 Cover-test och Uncover-test visar inga inställningsrörelser (a) Vilken av nedanstående möjliga bakomliggande orsaker till synnedsättningen är troligast? A. Cortical visual impairment B. Kongenital katarakt C. Manifest skelning D. Okorrigerat brytningsfel E. Retinoblastom (b) Vilken av nedanstående åtgärder är mest adekvat på barnavårdscentralsnivå? A. Akut remiss till Ögonklinik för omedelbar handläggning B. Lappbehandling av vänster öga med kontroll om 3 månader C. Rekommendation att söka optiker för refraktionering D. Vanlig remiss till ögonklinik för vidare handläggning E. Återbesök med ny synprövning om 1 år (c) Vid vilken ungefärlig ålder är riskerna för att utveckla djupa och permanenta synskador störst i samband med obehandlade förändringar som stör ena ögats synintryck? A. Nyfödd B. 3 månader C. 4 år D. 7 år E. 12 år Sidan 15 av 35 [Oftalmologi]

16 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT A. Katarakt [3 p] B. Presbyopi C. Torr makuladegeneration D. Våt makuladegeneration E. Öppenvinkelglaukom I listan A E ovan finner du några av de vanligaste orsakerna till synproblem hos äldre. För varje fråga a c nedan ange diagnos ur listan (a) Sjukdomar som ger irreversibla skador vill vi gärna behandla eller bedöma så tidigt i förloppet som möjligt. Detta kräver dock att individen med sjukdomen söker vård för att den ska kunna upptäckas. Vilken av ovanstående diagnoser är ofta symtomfri länge och därmed ofta i ett mer avancerat stadium vid upptäckt? (b) Bilateral blindhet (synskärpa < 0.05) är ett stort ohälsoproblem fr.a. i fattiga länder pga otillräckliga resurser för diagnostik och behandling. Vilken av ovanstående diagnoser är idag den absolut vanligaste orsaken till sådan bilateral blindhet i världen? (c) De flesta synpåverkande ögonsjukdomar kräver handläggning inom sjukvården. Undantag finns dock! Vilken av ovanstående diagnoser är mest lämplig för egenvård, d.v.s. ingen kontakt med sjukvården? Sidan 16 av 35 [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Oto-rhino-laryngologi 30. Gösta klagar över att hörseln successivt blivit [2 p] sämre på hö öra sedan en tid tillbaka. Vid några tillfällen har det runnit illaluktande sekret från örat. Han har sökt olika distriktsläkare vid ett par tillfällen, men de har sagt att det såg bra ut. Nu kommer han till dig som vikarierar på öronkliniken. I status finner du en trumhinna som ser ut som på bilden: Du gör Webers test. Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad (a) Vad är den sannolika diagnosen? A. Kolesteatom B. Liten trumhinneperforation C. Mellanöreinflammation med trumhinneperforation D. Normal trumhinna med lite vax. (b) Hur utfaller Weber? A. Lateraliseras ej B. Lateraliseras till hö C. Lateraliseras till vä Sidan 17 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT En 43-årig kvinna söker öronkliniken pga att hon [1 p] fått tinnitus på vä öra. Möjligen tycker hon att hörseln försämrats på samma sida. Du gör ett hörselprov som ser ut som på bilden. Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Vad beslutar du dig för att göra nu? A. Ber patienten att tryckutjämna med valsalvamanöver B. Beställer CT öron,och bakre skallgropen C. Beställer MR öron och bakre skallgropen D. Lugnande besked. Remiss tinnitusanalys E. Återbesök om ett år med nytt hörselprov 32. Pelle 4 år har blivit alltmer högljudd och stökig det [2 p] senaste året. Han lyssnar inte till vad mamma har att säga. Det kommer ständiga klagomål på honom från dagis. Du träffar honom på öronmottagningen och finner trumhinnestatus som på bilden. Du skickar honom på hörselprov. Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad (a) Vad visar sannolikt hörselprovet? A. Betydande ledningshinder (tonmedelvärde 30/40dB) Sidan 18 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 32 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 B. Marginell sensoneural hörselnedsättning C. Mindre ledningshinder (tonmedelvärde 20/25dB) D. Normal hörsel (b) Hur handlägger du detta? A. Expektans. Åter vb B. Sätter upp patienten för plaströrsbehandling C. Uppföljning 6 månader på hörselvårdsavdelningen D. Återbesök med audiogram om ett halvår E. Återbesök på vårdcentral om 3 mån 33. A. Bullerskada [3 p] B. Hereditär hörselnedsättning C. Maximalt ledningshinder D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hns där man kan misstänka retrocochleär skada För vart och ett av nedanstående audiogram ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista! (a) Ålder 55 år Bild till fråga 33 Färgbild finns på separat blad Sidan 19 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 33 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (b) Ålder 60 år Bild till fråga 33 Färgbild finns på separat blad Sidan 20 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007.

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftligt prov 2002 Fråga 1 40- årig elektriker med diabetes typ I kommer på "sockerkontroll". Du träffade honom för första gången i samma

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 Till dig som skriver Provet består av två delar, 1 MEQ-fråga samt 15 ytterligare patientfall. Börja med MEQ delen. Börja med första papperet, svara på frågorna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar

Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar Till dig som skriver Provet består av fyra stycken MEQ-frågor författade av kollegor från olika delar av landet. Nytt för i år är att vi har lagt till

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011

Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Vårdprogram för TIA och Stroke Skaraborgs Sjukhus 2011 Kompendiet har utarbetats gemensamt av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoped, kurator, dietist och övrig personal på strokeenheterna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013.

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Detta är autentiska svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen oktober 2013, lätt redigerade. Varje uppgift

Läs mer

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård

Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Vårdriktlinjer vid öron- näs- och halssjukvård Om vårdriktlinjer...2 DOKUMENTFAKTA...2 REMISSREKOMMENDATIONER...3 ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT...4 AKUT EPIGLOTTIT...6 Barnepiglottit...6 EXTERN OTIT...7 PERIFER

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON

STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON STEFAN ENGQVIST / LARS JONSSON Lars Jonsson är överläkare och docent vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har under många år arbetat med undervisning för läkare i öppenvården,

Läs mer

-Om felet är relativt litet kan det dröja upp till vuxen ålder innan man får symptom. Stora fel visar sig tidigare.

-Om felet är relativt litet kan det dröja upp till vuxen ålder innan man får symptom. Stora fel visar sig tidigare. VAD ÄR EPILEPSI? Överläkare Gösta Blennow, Universitetssjukhuset i Lund, informerade på en familjevistelse på Ågrenska 1997 om epilepsi i allmänhet och vid Landau Kleffner syndrom i synnerhet. -Epilepsi

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Neurofibromatos typ 1

Neurofibromatos typ 1 Neurofibromatos typ 1 Nyhetsbrev 409 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta diagnoser, i detta fall barn i skolåldern som har

Läs mer