2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 5 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Frågor med 30% eller lägre andel rätt svar utgår av psykometriska skäl Sidan 1 av 35

2 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Neurologi 1. En 45-årig kvinna insjuknade för 2 veckor sedan med en subarachnoidalblödning från ett bakre kommunikantaneurysm vilket har coilats. Hon eftervårdas nu på neurologisk avdelning. De senaste dagarna har hon [1 p] blivit tilltagande trött. Vilken av nedanstående undersökningar bör göras och varför? A. EEG med frågeställning fokalt status epilepticus B. CT-angiografi med frågeställning kärlspasm C. MR-angiografi med frågeställning kärlspasm D. CT hjärna med frågeställning likvorcirkulationsrubbning E. Lumbalpunktion med frågeställning meningit 2. En 82-årig man söker akut eftersom han igår hade en 10 minuter lång episod av akut påkommen svaghet [1 p] i höger arm och ben. Han upplevde ingen känselnedsättning, varken han eller frun lade märke till att munnen var sned eller talet påverkat. CT av hjärnan är u.a., duplex av halskärlen visar stenosgrad 50% höger sida, 75% vänster sida. Hur bör detta handläggas? A. Kontakt med kärlkirurg för operation av vänster karotid så fort som möjligt B. Poliklinisk remiss till kärlkirurg för operation inom en månad C. Eftersom symptomen sannolikt kommer från hjärnstammen är stenosen inte symptomgivande, ingen operation är indicerad D. Bästa möjliga medicinska behandling med trombocythämmare och statin, kontrollduplex om 3 månader. Om stenosen på vänster sida inte har minskat bör man operera E. Eftersom patienten är över 80 år är operation inte indicerad 3. En 32-årig man har i en trafikolycka ådragit sig en tvärsnittslesion av medulla spinalis på nivån Th3. [1 p] Vilken/vilka sena komplikationer av skadan finns det risk att han får? A. Nedsatt funktion i händerna B. Spetsfotställning i fötterna C. Hypoton urinblåsa som behöver tömmas med bukpress D. A+B E. B+C F. A+C G. A+B+C 4. En 65-årig man inremitteras till neurologmottagningen pga tilltagande förlångsammade rörelser och [1 p] vilotremor. Frågeställningen är Parkinsons sjukdom. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter är nu viktigast? A. Hereditet för Parkinsons sjukdom B. Förekomst av sensoriska symptom Sidan 2 av 35 [Neurologi]

3 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 C. Synpåverkan D. Nuvarande/tidigare användande av sömntabletter E. Nuvarande/tidigare användande av neuroleptika F. Alkoholanamnes årig man har snubblat i berusat tillstånd och slagit i huvudet i trottoaren, han var kortvarigt medvetslös. CT av hjärnan u.a. och han har observerats över natten. Nästa dags eftermiddag mår han [1 p] fortfarande lite illa och har huvudvärk men har ett normalt neurologstatus. Hur bör patienten nu handläggas? A. Fortsatt inneliggande observation i ett dygn till B. Patienten kan gå hem, remiss för kontroll-ct och återbesök på neurologmottagning om en vecka C. Innan hemgång bör det göras en MR av hjärnan för att utesluta diffus axonskada D. Lugnande besked, patienten får gå hem och uppmanas at leva som vanligt så fort som möjligt E. Patienten får gå hem, instrueras att ta det lugnt. Sjukskrives en månad, remiss till distriktsläkare för klinisk kontroll 6. En 35-årig kvinna har utretts för diffus huvudvärk, myalgi och svaghet samt smärta motsvarande L5-roten i vänster ben. Lumbalpunktion har visat en monocytos på 200 i likvor samt positiv serologi för Borrelia i serum och likvor, på grundval av detta har man ställt diagnosen neuroborrelios. Hon behandlas med peroral antibiotika i 10 dagar, på kurens sista dag ringer hon och berättar att huvudvärken försvunnit men hon är fortfarande svag i benet och har muskelvärk. [1 p] Vilken åtgärd bör vidtas? A. Förlängd behandling med samma antibiotikum tills symptomen i benet går i regress B. Byte till intravenöst antibiotikum C. Lugnande besked till patienten att detta inte talar för terapisvikt, avsluta behandlingen som planerat D. Förnyad lumbalpunktion för att kontrollera att monocytosen försvunnit E. Eftersom diagnosen sannolikt är fel bör man göra en MR av ländryggen 7. En 24-årig kvinna söker akuten efter en övergående medvetandeförlust där hon nu är återställd. Differentialdiagnostiskt tänker Du först på arytmi, synkope och epileptiskt [1 p] anfall. Vilken/vilka av nedanstående faktorer talar mest för att hon haft ett epileptiskt anfall? A. Tungbett B. Illamående och kallsvettningar precis innan medvetandeförlusten C. Urinavgång D. Ryckningar i ena armen precis innan medvetandeförlusten E. A+B F. A+C G. A+D Sidan 3 av 35 [Neurologi]

4 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 H. B+C I. A+C+D 8. En 70-årig man söker akuten efter att ha snubblat över mattkanten där hemma och fallit. Han medicinerar med ACE-hämmare och acetylsalicylsyra (Trombyl R ). CT hjärna visar ett vänstersidigt sub- [1 p] duralhematom med kroniska och färska inslag. Hematomet är ca 7 mm brett och lätt expansivt mot storhjärnshemisfären. Patienten har normalt neurologiskt status och mår nu bra. Hur vill Du handlägga patienten? A. Transport till neurokirurgisk klinik för operation B. Inläggning för observation och eventuellt operation längre fram C. Patienten kan gå hem, remiss för CT-kontroll och återbesök om ett par veckor D. Patienten får trombocyter för att reversera Trombyl R -effekten, därefter inläggning för observation E. Inläggning för observation, man bör också göra en koagulationsutredning utöver standardproverna TPK och PK 9. En 28-årig man söker vårdcentralen eftersom hans far har diagnostiserats med ALS och han är orolig för [1 p] att ha fått samma sjukdom. Han har hos sig själv upptäckt samma sorts muskelryckningar som fadern men upplever ingen kraftnedsättning. I neurologstatus finner man fascikulationer i vaderna bilateralt och små muskelryckningar i vänster undre ögonlock, annars u.a. Vilket av nedanstående påståenden är mest korrekt? A. Anamnes och status talar för motorneuronsjukdom, man bör utreda med EMG B. Anamnes och status talar inte för motorneuronsjukdom men kan vara en MS, man behöver alltid utreda med MR och lumbalpunktion C. ALS är ofta ärftligt, familjen bör screenas för kända genavvikelser D. Fascikulationer är inte ett tidigt symptom vid ALS, motorneuronsjukdom är därför osannolikt E. Patientens symptom kan förklaras av en motorisk polyneuropati, man bör göra en neurografi 10. Vilket/vilka påståenden är korrekta om sjukdomar i cerebellum? [1 p] A. En skada i höger lillhjärnshemsifär ger högersidiga symptom B. Primära blödningar i lillhjärnan är sällsynta, man behöver utreda sådana blödningar för att utesluta sekundära blödningar i tumör eller kärlmissbildning C. Expansiva lesioner i lillhjärnan kan ge upphov till ett snabbt ökande intrakraniellt tryck D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 11. En 75-årig kvinna, tidigare frisk bortsett från galloperation för 10 år sedan. I går insjuknat med uttalad [1 p] högersidig hemipares och måttliga talsvårigheter. CT skalle var normal. Behandlades med i.v. trombolysbehandling och förbättrades delvis till i dag. Nu kvarstår lätt expressiv dysfasi. Högersidig central Sidan 4 av 35 [Neurologi]

5 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 facialispares, normal sväljningsfunktion. Lätt svaghet i höger arm och ben, misstänkt hemianopsi åt höger, lätt känselnedsättning hela höger sida, Babinskis tecken höger. Kan gå själv. Något oregelbunden hjärtrytm vid pulskontroll. EKG visar sinusrytm med enstaka SVES. Ny CT skalle i dag visar lätt nedsatt attenuering i centrala delar av a cerebri medias territorium på vänster sida, omkring cm. Blodtryck 170/100. Patienten har satts in på Trombyl R i dag. Ange lämpligaste behandling att nu ordinera till patienten med tanke på blodtrycket. A. ACE-hämmare (t ex Enalapril R ) peroralt B. β-blockerare (t ex Seloken R ) peroralt C. Ingen behandling D. Loop-diuretikum (t ex Furosemid R ) iv E. Sängläge och lugnande medel, bensodiazepin (t ex Diazepam R, Stesolid R ) per oralt 12. En 35-årig kvinna har insjuknat med domningar i båda fötterna för 3 dagar sedan. I går spred sig domningarna upp i underbenen. I dag kvarstår dessa symtom och har spridit sig längre upp på underbenen. [1 p] Något svårt att resa sig från en stol och dessutom lätta domningar i fingrarna. I status noteras normala högre cerebrala funktioner, normala kranialnerver enligt rutin-nervstatusschablon, normal motorik i övre extremiteter. Lite svårt att klara tå- och hälgång samt nigsittning och uppresning i nedre extremiteter. Lätt känselnedsättning för stick och vibration i anklar och fötter. Känselnedsättningen avtar successivt i proximal riktning. Misstänkt känselnedsättning för lätt beröring i fingerspetsar bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer i extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken/vilka allvarliga risker löper denna patient under närmsta veckan med tanke på ovanstående? A. Leverinsufficiens B. Lungemboli C. Respiratorisk insufficiens D. A+B E. B+C F. A+B+C G. Inget av ovanstående 13. En 25-årig man har för ett år sedan haft synnervsinflammation på höger öga. Misstanke om demyeliniserande sjukdom uppkom, men patienten avböjde vidare utredning. Nu för 1 vecka sedan insjuknat [1 p] med ataxi i höger arm och ben. Man beslutar nu att utreda närmare med tanke på demyeliniserande sjukdom. Vilket av följande fynd förväntar du dig i första hand om patienten har demyeliniserande sjukdom? A. Datortomografi visar område med nedsatt attenuering i höger lillhjärnshemisfär B. Förlångsammade nervledningshastigheter på neurografi i höger övre och nedre extremitet C. MR visar vidgade ventriklar i bakre skallgropen D. Oligoklonala band på isoelektrisk fokusering av likvor E. Positiv borreliaserologi i likvor, men inte i serum 14. En 45-årig man har hittats medvetslös i en bil vid ett köpcenter i staden. Bilen stod på en parkeringsplats [1 p] med motorn igång. Inkommer medvetslös. Närmare anamnes ej tillgänglig. Puls 80, blodtryck 160/90. Sidan 5 av 35 [Neurologi]

6 Fråga 14 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 RLS grad 6. Andas själv, regelbundet. Pupiller likstora med normal ljusreaktion. Normala ögonrörelser vid Doll s test. Kan röra extremiteter på båda sidor med svar som vid RLS grad 6. Babinskis tecken ses bilateralt. Var misstänker du att skadans anatomiska lokalisation är i första hand? A. I lillhjärnan bilateralt med expansivt inslag B. Mesencefalon bilateralt C. Mesencefalon och pons bilateralt D. Pons bilateralt E. Perifera nerver i övre och nedre extremiteter F. Storhjärnscortex bilateralt 15. En 50 årig kvinna, känd alkoholist har inkommit förvirrad till akutmottagningen. Du misstänker Wernickeencefalopati. [1 p] Vilket av följande påståenden är korrekt beträffande detta tillstånd? A. CT skalle visar ofta lillhjärnsförändringar med nedsatt attenuering B. Det är viktigt att snarast behandla patienten med vitamin B12 C. Man har ofta ögonmotorikpåverkan som tecken på Wernicke-encefalopati D. Man har ofta polyneuropati-bild som tecken på Wernicke-encefalopati E. Man skall helst försöka ge glukos i.v. före vitamin B12-behandling 16. En 45-årig man söker för muskelsvaghet. Har kommit successivt under sista halvåret. Du noterar i din [1 p] neurologiska undersökning fynd som vid myopati. Du vill nu göra ytterligare undersökningar för att få stöd för diagnosen. Vilket av nedanstående fynd förväntar du dig att finna i första hand som tecken på myopati? A. Blodprov för CK visar sänkt värde B. Blodprov för SR visar förhöjt värde C. EMG visar denervationsaktivitet D. Repetititiv nervstimulering visar dekrement E. EMG visar sänkta motor unit potentialer 17. En 30-årig man söker dig på vårdcentralen pga huvudvärk. Huvudvärken kommer cirka en gång i veckan [1 p] och pågår då vanligen omkring ett dygn. Den sitter oftast på höger sida av huvudet men har någon gång suttit på vänster sida respektive i hela huvudet. Ljuskänslig och illamående vid episoderna. Patienten har fått pröva β-blockerare som profylax, men detta har inte hjälpt. Använder NSAID-preparat för att kupera huvudvärksepisoderna med ganska bra effekt. Rutin-nervstatus är normalt förutom att patienten är lätt palpationsöm vid tinningarna bilateralt. Har dock inte någon huvudvärk just nu vid läkarbesöket. Lämpligaste vidare åtgärd? A. CT skalle B. Karbamazepin (t ex Tegretol Retard R ) po C. Lumbalpunktion Sidan 6 av 35 [Neurologi]

7 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 D. Pizotifen (t ex Sandomigrin R ) po E. Sumatriptan (t ex Sumatriptan R ) po F. Remiss till neurolog G. Remiss till sjukgymnast 18. En 66-årig kvinna söker pga domningar i händer och fötter sedan 1 år tillbaka. Har successivt tilltagit. Vid undersökning finner du normala högre cerebrala funktioner och normala kranialnerver en- [1 p] ligt rutin-nervstatusschablon. Lätt distal kraftnedsättning i övre extremiteter, måttlig distal kraftnedsättning i nedre extremiteter. Lätt osäkerhet vid Romberg och häl-knä. Finger-näs, diadokokinesi, fingerspel normalt fynd. Måttlig känselnedsättning för djup och ytlig sensibilitet i fötter, lätt motsvarande känselnedsättning i händer och underben. Ingen säker sensibilitetsnivå. Vadreflexer saknas. Biceps- och brachioradialisreflexer osäkra. Triceps- och quadricepsreflexer svaga. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken av följande undersökningar är mest angelägen i detta läge? A. EEG B. EMG/ENeG C. MR rygg D. Muskelbiopsi E. Rtg pulm 19. En 24-årig man har haft 2 krampanfall sista året. Sista anfallet var för 2 månader sedan. CT och [1 p] MR hjärna har visat normala förhållanden. EEG har visat enstaka sharp waves, oftast på höger sida temporalt men någon gång på vänster sida temporalt. Patienten har för 2 månader sedan insatts på epilepsimedicin. Nu vill patienten diskutera frågan om bilkörning. Han har B-körkort. Vilket av följande påståenden är mest korrekt för denna patient? A. Patienten skall vara anfallsfri i 6 månader innan han får köra vanlig bil B. Patienten skall vara anfallsfri i 12 månader innan han får köra vanlig bil C. Patienten får köra bil nu eftersom han satts in på antiepileptika och därefter varit anfallsfri D. Patienten får inte köra bil så länge han står på medicinering med antiepileptika E. Patienten får inte köra bil så länge som man kan se EEG-förändringar enligt ovan 20. En 35-årig tidigare frisk man inkommer till akuten efter att ha haft ett krampanfall för två timmar sedan. [1 p] Anfallet pågick ca 5 minuter och patienten hade ryckningar symmetriskt i armar och ben, men möjligen sågs först ryckningar i höger sidas extremiteter enligt medföljande hustru. Patienten ter sig på akuten trött och tagen, men har inga säkra fokalneurologiska bortfall. CT skalle visar en expansivitet supratentoriellt vänster med nedsatt attenuering jämfört med omkringliggande parenkym. Undersökningen kompletteras med kontrast och man ser då en ringformig kontrastuppladdning i området. Ej tecken på inklämning. Vilket av följande påståenden är mest korrekt? A. Avstå från antiepileptika just nu endast haft ett anfall B. Det är angeläget att få ett akut EEG för att påvisa ev förekomst av epileptiform aktivitiet C. Lumbalpunktion bör göras för att utesluta infektion D. Patienten bör läggas in med kontroller för att upptäcka ev utveckling av inklämning Sidan 7 av 35 [Neurologi]

8 Fråga 20 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 E. Steroider bör ges nu trots att tecken på inklämning ej ses 21. En 74 årig man, tidigare väsentligen frisk söker akutmottagningen då hans familj senaste veckan noterat [1 p] att talet sluddrar, betett sig förvirrad samt haft falltendens åt höger vid gång. Du får bekräftat från patientens hustru att det föreligger ett fall från en stege 3 veckor tidigare. Då slog patienten i huvudet varför man åkte till akuten som genomförde en CT skalle som var normal. Vid undersökning nu är patienten i RLS grad 1 2, med dysfasi och en högersidig hemipares. Pat klagar ej över huvudvärk. Vad gör du? A. Beställer CT hjärna B. Misstänker ett kroniskt subduralhematom på vänster sida C. Kontaktar neurologjouren, patienten har sannolikt en stroke D. Lumbalpunktion för att utesluta blödning E. A+B F. C+D 22. En 48-årig kvinna söker akut pga av plötslig huvudvärk från nackregionen som debuterade 5 dagar tidigare när patienten var på solsemester på Teneriffa. Patienten har sedan många år migrän men beskriver [1 p] denna huvudvärk som något helt annat och betydligt kraftigare. Hon sökte ej läkare i samband med insjuknandet utan valde att vänta tills hon kommit hem. Du undersöker patienten som är vaken, fullt kontaktbar och orienterad till tid, rum och person. Akut CT undersökning visar ingen blödning. Vad gör du? A. Inlägger patienten med förnyad CT undersökning nästa dag B. Lumbalpunktion (subaraknoidalblödning måste uteslutas) C. Sänder hem patienten med 1 v sjukskrivning samt recept på smärtstillande medicin D. Beställer akut kateterburen fyrkärlsangio E. Remitterar patienten till ortopedjouren akut cervikalt diskbråck måste uteslutas 23. Anton fyller 10 år och har fått en ny cykel. Han faller av cykeln och slår sitt huvud mot trottoarkanten. [1 p] Han är avsvimmad ca 30 sekunder. Ambulans tillkallas. Under transport till det lokala sjukhuset vaknar Anton och bedöms vara i RLS grad 2. Han har klar amnesi för det inträffade. Du är jourläkare och efter att ha undersökt Anton och funnit normalt neurologstatus förutom amnesi gör du följande: A. Intuberar patienten det finns risk för försämring B. Rtg halsrygg för att utesluta skada på halskotpelaren C. Lumbalpunktur kan vara en intrakraniell blödning D. Lägger in Anton på avdelning som har möjlighet till övervakning/observation E. Sänder hem Anton men uppmanar honom att inte gå till skolan närmaste veckan 24. Enligt kriterierna för diagnosen vaskulär demens krävs att det finns en demensbild och vaskulära skador [1 p] i hjärnan samt att Sidan 8 av 35 [Neurologi]

9 Fråga 24 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 A. Det finns ett tidssamband mellan dessa B. Det finns vaskulära riskfaktorer som hypertoni och diabetes C. De vaskulära skadorna är verifierade med CT eller MR D. Insjuknandet skett plötsligt E. Depression inte föreligger 25. En basal demensutredning innefattar anamnes, labprovtagning, CT-hjärna, enkla kognitiva tester samt [1 p] A. Funktionsbedömning B. LP C. Hjärnblodflödesmätning D. Neuropsykologisk bedömning E. EEG Sidan 9 av 35 [Neurologi]

10 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Oftalmologi 26. A. Centralartärocklusion [7 p] B. Centralvenstrombos C. Diabetesretinopati D. Glaskroppsblödning E. Grenvenstrombos F. Migrän G. Optikusneurit H. Staspapill I. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a g nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A I (a) Sture, 76 år gammal, är på bio och ser Borta med vinden för tredje gången i sitt liv. När han kommer ut från bion märker han att han ser sämre än tidigare på det ena ögat. Han går hem och lägger sig och sover gott hela natten. På morgonen märker han att synen blivit väldigt mycket sämre och därför söker han Dig på vårdcentralen där Du arbetar. Du undersöker honom och ser ett helt blekt öga med synskärpa 0,1 på det drabbade ögat och 1,0 på det andra ögat. Du tittar på ögonbotten med oftalmoskop och ser följande bild. Bild till fråga 26a Färgbild finns på separat blad (b) Frank, 64 år anser sig väsentligen friskom än något överviktig. Han söker ögonmottagningen för synförsämring. Vid synprövning är synskärpan 0,4 på båda ögonen. Vid oftalmoskopi finner Du den ögonbottenbild som visas på bilden. Bild till fråga 26b Färgbild finns på separat blad Sidan 10 av 35 [Oftalmologi]

11 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (c) Gunnar 72 år har ett förmaksflimmer. Dagen efter elektrokonvertering märker han plötsligt att han ser väldigt mycket sämre på vänster öga. Ögat ät blekt och han har ingen smärta. Du oftalmolskoperar och finner utseende som på bilden. Bild till fråga 26c Färgbild finns på separat blad (d) Vera är 82 år och har märkt en rask synförsämring på höger öga under loppet av de senaste 10 dagarna. Synskärpan på detta öga är 0,4 och på det andra ögat 0,7. När du oftalmoskoperar finner du utseende i ögonbotten som på bilden. Bild till fråga 26d Färgbild finns på separat blad (e) Hugo 42 år är och tränar på gym. När han tränat klart och duschat märker han plötsligt en försämrad syn på vänster öga. Han söker jourcentralen och vid undersökning finner man: Hö öga Vä öga Synskärpa 1,0 0,2 Synfält enl Donders ua ua Pupillreaktioner: ua ua Undersökn i genomfallande ljus ua gråröd (f) Lisa är 28 år och tidigare subjektivt frisk. För två dagar sedan började hon se lite suddigt på höger öga. Synproblemen har tilltagit och hon har nu också lätta smärtor bakom ögat när hon rör ögat i olika riktningar. Hon upplever att färger är något mattare när hon tittar med höger öga än med vänster. Hon har inget dubbelseende vid blick rakt fram eller i olika blickriktningar. Sidan 11 av 35 [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 Hö öga Vä öga Synskärpa 0,4 1,0 Synfält enl Donders ua ua Pupillreaktioner: svagare direkt reflex svagare indirekt reflex Undersökn i genomfallande ljus ua ua Ögonrörelser ua ua (g) Mahmoud är 72 år, kommer från Irak och har där behandlats för öppenvinkelglaukom under många år. Han medicinerar med ögondroppar innehållande timolol (β-blockerare) i bägge ögonen. På höger öga har han sedan tidigare stora bortfall i synfältet och ser mycket dåligt där men vänster öga har han tidigare inte haft några synsymptom från. I morse märkte han emellertid att synen försämrats markant på vänster öga - han ser inte nedåt där. Bild till fråga 26g Färgbild finns på separat blad 27. A. Expektans [7 p] B. Akut remiss ögonklinik C. Ej akut remiss ögonklinik D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen E. Antibiotikasalva F. Tårsubstitut G. Antibiotikadroppar För vart och ett av fallen a g nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur ovanstående lista A G Sidan 12 av 35 [Oftalmologi]

13 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (a) 70-årige Christer vaknar en morgon och blir helt förskräckt då han tittar sig i spegeln. Han söker omedelbart sin vårdcentral där man finner status som på bilden. Bild till fråga 27a Färgbild finns på separat blad (b) 16-årige Daniel söker på vårdcentral eftersom han sedan några dagar är röd, ljuskänslig och har lätt dov värk i höger öga. Status Hö. öga Vä. öga Synskärpa 0,9 1,0 Pupill Något mindre än vä. ua Status i övr Se bilden ua Bild till fråga 27b Färgbild finns på separat blad Sidan 13 av 35 [Oftalmologi]

14 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (c) 62-åriga Agneta har varit ute i trädgården och klipp buskar varvid en kvist råkat träffa vänster öga. Hon känner skav, har tårflöde och är ljuskänslig så hon söker på jourcentralen. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 0,7 Status i övr ua Se bilden Bild till fråga 27c Färgbild finns på separat blad (d) Ingrid 86 år upplever att synen succesivt blivit allt sämre på vänster öga. Samtidigt har hon till sin förvåning konstatert att hon numer kan läsa med detta öga utan sina läsglasögon. Hon tar upp problemet vid sitt besök på vårdcentralen. Vilken åtgärd anser du lämpligast? (e) 48-årige Melker har tagit ner masten på sin båt. En vajer har smällt upp mot vänster öga och orsakat en sårskada i ögonlocket enligt bilden. Man kommer nu till vårdcentralen. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 1,0 Status i övr ua Se bilden Bild till fråga 27e Färgbild finns på separat blad (f) Svea är 68 år och har tidigare känt sig frisk i sina ögon. Hon har använt glasögon för läsning men annars inga ögon- eller synrelaterade problem. Sedan 1 år tillbaka har hon dock besvärats av att det känns som om hon hade grus i bägge ögonen. Ibland kan ögonen rinna lite när hon är ute men hon har inte så stora besvär av det. Hon är i övrigt frisk och tar inga mediciner. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 1,0 Konjunktiva blek blek Kornea med ficklampa blank och fin blank och fin Sidan 14 av 35 [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (g) Erik är 53 år och har sedan 1 år noterat en liten grågul fläck på ögonvitan i bägge ögonen. Förändringen är likadan på bägge ögonen. Han söker nu på vårdcentral eftersom även en bekant nu påtalat förändringarna. Han har inga subjektiva besvär av förändringen och den har inte tillväxt under den tid han själv observerat den. Bild till fråga 27g Färgbild finns på separat blad 28. En 4-årig flicka kommer till 4-års-kontroll på barnavårdscentral. Medföljande mamma och pappa, som [3 p] båda är ögonfriska, har inte märkt några tecken på dålig syn hos flickan. Graviditet och förlossning var normala. Flickan är pigg och glad och medverkar bra vid undersökningen som hon tycker är spännande. Du finner följande status. Synskärpa okorrigerat med HVOT-tavla: Hö=0.5, Vä=1.0 Cover-test och Uncover-test visar inga inställningsrörelser (a) Vilken av nedanstående möjliga bakomliggande orsaker till synnedsättningen är troligast? A. Cortical visual impairment B. Kongenital katarakt C. Manifest skelning D. Okorrigerat brytningsfel E. Retinoblastom (b) Vilken av nedanstående åtgärder är mest adekvat på barnavårdscentralsnivå? A. Akut remiss till Ögonklinik för omedelbar handläggning B. Lappbehandling av vänster öga med kontroll om 3 månader C. Rekommendation att söka optiker för refraktionering D. Vanlig remiss till ögonklinik för vidare handläggning E. Återbesök med ny synprövning om 1 år (c) Vid vilken ungefärlig ålder är riskerna för att utveckla djupa och permanenta synskador störst i samband med obehandlade förändringar som stör ena ögats synintryck? A. Nyfödd B. 3 månader C. 4 år D. 7 år E. 12 år Sidan 15 av 35 [Oftalmologi]

16 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT A. Katarakt [3 p] B. Presbyopi C. Torr makuladegeneration D. Våt makuladegeneration E. Öppenvinkelglaukom I listan A E ovan finner du några av de vanligaste orsakerna till synproblem hos äldre. För varje fråga a c nedan ange diagnos ur listan (a) Sjukdomar som ger irreversibla skador vill vi gärna behandla eller bedöma så tidigt i förloppet som möjligt. Detta kräver dock att individen med sjukdomen söker vård för att den ska kunna upptäckas. Vilken av ovanstående diagnoser är ofta symtomfri länge och därmed ofta i ett mer avancerat stadium vid upptäckt? (b) Bilateral blindhet (synskärpa < 0.05) är ett stort ohälsoproblem fr.a. i fattiga länder pga otillräckliga resurser för diagnostik och behandling. Vilken av ovanstående diagnoser är idag den absolut vanligaste orsaken till sådan bilateral blindhet i världen? (c) De flesta synpåverkande ögonsjukdomar kräver handläggning inom sjukvården. Undantag finns dock! Vilken av ovanstående diagnoser är mest lämplig för egenvård, d.v.s. ingen kontakt med sjukvården? Sidan 16 av 35 [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Oto-rhino-laryngologi 30. Gösta klagar över att hörseln successivt blivit [2 p] sämre på hö öra sedan en tid tillbaka. Vid några tillfällen har det runnit illaluktande sekret från örat. Han har sökt olika distriktsläkare vid ett par tillfällen, men de har sagt att det såg bra ut. Nu kommer han till dig som vikarierar på öronkliniken. I status finner du en trumhinna som ser ut som på bilden: Du gör Webers test. Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad (a) Vad är den sannolika diagnosen? A. Kolesteatom B. Liten trumhinneperforation C. Mellanöreinflammation med trumhinneperforation D. Normal trumhinna med lite vax. (b) Hur utfaller Weber? A. Lateraliseras ej B. Lateraliseras till hö C. Lateraliseras till vä Sidan 17 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT En 43-årig kvinna söker öronkliniken pga att hon [1 p] fått tinnitus på vä öra. Möjligen tycker hon att hörseln försämrats på samma sida. Du gör ett hörselprov som ser ut som på bilden. Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Vad beslutar du dig för att göra nu? A. Ber patienten att tryckutjämna med valsalvamanöver B. Beställer CT öron,och bakre skallgropen C. Beställer MR öron och bakre skallgropen D. Lugnande besked. Remiss tinnitusanalys E. Återbesök om ett år med nytt hörselprov 32. Pelle 4 år har blivit alltmer högljudd och stökig det [2 p] senaste året. Han lyssnar inte till vad mamma har att säga. Det kommer ständiga klagomål på honom från dagis. Du träffar honom på öronmottagningen och finner trumhinnestatus som på bilden. Du skickar honom på hörselprov. Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad (a) Vad visar sannolikt hörselprovet? A. Betydande ledningshinder (tonmedelvärde 30/40dB) Sidan 18 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 32 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 B. Marginell sensoneural hörselnedsättning C. Mindre ledningshinder (tonmedelvärde 20/25dB) D. Normal hörsel (b) Hur handlägger du detta? A. Expektans. Åter vb B. Sätter upp patienten för plaströrsbehandling C. Uppföljning 6 månader på hörselvårdsavdelningen D. Återbesök med audiogram om ett halvår E. Återbesök på vårdcentral om 3 mån 33. A. Bullerskada [3 p] B. Hereditär hörselnedsättning C. Maximalt ledningshinder D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hns där man kan misstänka retrocochleär skada För vart och ett av nedanstående audiogram ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista! (a) Ålder 55 år Bild till fråga 33 Färgbild finns på separat blad Sidan 19 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 33 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (b) Ålder 60 år Bild till fråga 33 Färgbild finns på separat blad Sidan 20 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

wlabelquestion@777737

wlabelquestion@777737 wlabelquestion@777737 Sidan 1 av 39 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7)

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) 1. När en person smittats av HIV ökar virusreplikationen snabbt i kroppen. Hur kan mängden virus i kroppen uppskattas? (1p) Svar: Mätning av HIV-RNA PCR i blod. 2. En smittväg

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE

VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE VIRUS OCH BAKTERIE SEMINARIE I varje seminariegrupp indelar ni er två och två och ser till att fallen är uppdelade i era smågrupper. Alla skall ha förberett alla case men Ni leder ert/era case och berättar

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5)

MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) En 29-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes inkommer till akuten den 4 november tillsammans med sin pojkvän. Hon har sedan 3 dygn tillbaka besvärats av illamående, feber och

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet

TENTAMEN T9 HT /10 Ögonavsnittet Tentamen HT 00 Ögonavsnittet T Malmö / TENTAMEN T HT 00 / Ögonavsnittet Ögonavsnittet examineras med patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor.

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6)

Delexamen 4 Infektion MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) MEQ-fråga 1 Nr Sida 1 (6) 56-årig rökande, kvinna söker på vårdcentralen i Fruängen. Hon är känd där på grund av ett alkoholmissbruk som hon dock sedan 6 månader är fri från. Hon har hemhorrojdbesvär,

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se

www.lvn.se www.lvn.se www.lvn.se Huvudvärk Hornöberget 160531 Owe Ljungdahl Barnhälsovårdsöverläkare LVN, barnläkare Örnsköldsvik Innehåll idag: Allmänt På akuten Behandlingslinjen i LVN Varningsflaggor Vanligaste diagnoser, utredning

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 2: Karin, 45 år Du är jourhavande på infektionsakuten 090830. Du tar emot patient Karin 45 år. Patienten är tidigare frisk, ingen kronisk medicinering, inga allergier. Patienten insjuknade initialt

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

hittills inhämtade anamnesen

hittills inhämtade anamnesen Du jobbar som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, kommer till dig på öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan, sedan cirka

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Borrelia infektion. Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet

Borrelia infektion. Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet Borrelia infektion Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet Borrelia burgdorferi (sensu lato) Spirocheter cystform och L-form Rörlig (endoflagella) Willy

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren.

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. 2 FALLÖVNINGAR L. Larsson (f. 1933) L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. Han använder rullstol och behöver syrgas på natten för emfysem, för vilken han även regelbundet

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö Institutionen f ör Med icinska Stud ieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr Sida 1 (av 7)

Kortsvarsfrågor Nr Sida 1 (av 7) Kortsvarsfrågor Nr Sida 1 (av 7) 1) Du går rond på din avdelning. Din överläkare är borta på externt möte och du har ingen att fråga till råds. Du bekymrar dig för Ture, 75 år, som inkommit med pyelonefrit

Läs mer

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning:

MEQ fråga 2. 13 poäng. Anvisning: MEQ fråga 2 ANNA, 30 ÅR 13 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen I ditt arbete som klinisk genetiker studerar du en dag kromosomer från en cancerpatient med hjälp av så kallad SKY teknik. Du ser då att en del av kromosom 13 nu istället ligger på kromosom 10. Fråga 1

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi Fallbaserad målbeskrivning urologi Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi 1 67-årig diabetiker med neuro- och nefropati. På akutmottagningen för att han sedan några månader kissar allt oftare med

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken!

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken! Svimning Övergående medvetandeförlust utan neurologiska restsymptom. Orsakas av tillfällig minskning av cerebralt blodflöde (efter 8-10 s avbrott i cerebrala cirkulationen). Vanligt problem! Upp till 48%

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Cefotaxim (1p) / motsvarande i.v. preparat med god grampositiv och gramnegativ täckning.

Cefotaxim (1p) / motsvarande i.v. preparat med god grampositiv och gramnegativ täckning. 1 (5) En 42 årig kvinna inkommer under eftermiddagen till akuten med anamnes på halsont och feber som började för ca 7 dagar sedan. Hon är gift, arbetar som receptionist och har två barn i tonåren. Hon

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, stadiumiiitentamen Omtentamen i bild 2010-01-28 ht-09 Kod

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, stadiumiiitentamen Omtentamen i bild 2010-01-28 ht-09 Kod 1 65 årig man, icke rökare söker på grund av andfåddhet vid ansträngning sen ett par veckor. Ingen hosta, ingen smärta i thorax. Lungauskultation påvisar nedsatt andningsljud över höger lungas bas, perkutorisk

Läs mer