2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort"

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida, 65p Kortsvarsdel Hud, 2 sidor, 20p Kortsvarsdel Infektion, 5 sidor 20p Kortsvarsdel Reumatologi, 2 sidor, 10p 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna Lycka till! Frågor med 30% eller lägre andel rätt svar utgår av psykometriska skäl Sidan 1 av 35

2 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Neurologi 1. En 45-årig kvinna insjuknade för 2 veckor sedan med en subarachnoidalblödning från ett bakre kommunikantaneurysm vilket har coilats. Hon eftervårdas nu på neurologisk avdelning. De senaste dagarna har hon [1 p] blivit tilltagande trött. Vilken av nedanstående undersökningar bör göras och varför? A. EEG med frågeställning fokalt status epilepticus B. CT-angiografi med frågeställning kärlspasm C. MR-angiografi med frågeställning kärlspasm D. CT hjärna med frågeställning likvorcirkulationsrubbning E. Lumbalpunktion med frågeställning meningit 2. En 82-årig man söker akut eftersom han igår hade en 10 minuter lång episod av akut påkommen svaghet [1 p] i höger arm och ben. Han upplevde ingen känselnedsättning, varken han eller frun lade märke till att munnen var sned eller talet påverkat. CT av hjärnan är u.a., duplex av halskärlen visar stenosgrad 50% höger sida, 75% vänster sida. Hur bör detta handläggas? A. Kontakt med kärlkirurg för operation av vänster karotid så fort som möjligt B. Poliklinisk remiss till kärlkirurg för operation inom en månad C. Eftersom symptomen sannolikt kommer från hjärnstammen är stenosen inte symptomgivande, ingen operation är indicerad D. Bästa möjliga medicinska behandling med trombocythämmare och statin, kontrollduplex om 3 månader. Om stenosen på vänster sida inte har minskat bör man operera E. Eftersom patienten är över 80 år är operation inte indicerad 3. En 32-årig man har i en trafikolycka ådragit sig en tvärsnittslesion av medulla spinalis på nivån Th3. [1 p] Vilken/vilka sena komplikationer av skadan finns det risk att han får? A. Nedsatt funktion i händerna B. Spetsfotställning i fötterna C. Hypoton urinblåsa som behöver tömmas med bukpress D. A+B E. B+C F. A+C G. A+B+C 4. En 65-årig man inremitteras till neurologmottagningen pga tilltagande förlångsammade rörelser och [1 p] vilotremor. Frågeställningen är Parkinsons sjukdom. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter är nu viktigast? A. Hereditet för Parkinsons sjukdom B. Förekomst av sensoriska symptom Sidan 2 av 35 [Neurologi]

3 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 C. Synpåverkan D. Nuvarande/tidigare användande av sömntabletter E. Nuvarande/tidigare användande av neuroleptika F. Alkoholanamnes årig man har snubblat i berusat tillstånd och slagit i huvudet i trottoaren, han var kortvarigt medvetslös. CT av hjärnan u.a. och han har observerats över natten. Nästa dags eftermiddag mår han [1 p] fortfarande lite illa och har huvudvärk men har ett normalt neurologstatus. Hur bör patienten nu handläggas? A. Fortsatt inneliggande observation i ett dygn till B. Patienten kan gå hem, remiss för kontroll-ct och återbesök på neurologmottagning om en vecka C. Innan hemgång bör det göras en MR av hjärnan för att utesluta diffus axonskada D. Lugnande besked, patienten får gå hem och uppmanas at leva som vanligt så fort som möjligt E. Patienten får gå hem, instrueras att ta det lugnt. Sjukskrives en månad, remiss till distriktsläkare för klinisk kontroll 6. En 35-årig kvinna har utretts för diffus huvudvärk, myalgi och svaghet samt smärta motsvarande L5-roten i vänster ben. Lumbalpunktion har visat en monocytos på 200 i likvor samt positiv serologi för Borrelia i serum och likvor, på grundval av detta har man ställt diagnosen neuroborrelios. Hon behandlas med peroral antibiotika i 10 dagar, på kurens sista dag ringer hon och berättar att huvudvärken försvunnit men hon är fortfarande svag i benet och har muskelvärk. [1 p] Vilken åtgärd bör vidtas? A. Förlängd behandling med samma antibiotikum tills symptomen i benet går i regress B. Byte till intravenöst antibiotikum C. Lugnande besked till patienten att detta inte talar för terapisvikt, avsluta behandlingen som planerat D. Förnyad lumbalpunktion för att kontrollera att monocytosen försvunnit E. Eftersom diagnosen sannolikt är fel bör man göra en MR av ländryggen 7. En 24-årig kvinna söker akuten efter en övergående medvetandeförlust där hon nu är återställd. Differentialdiagnostiskt tänker Du först på arytmi, synkope och epileptiskt [1 p] anfall. Vilken/vilka av nedanstående faktorer talar mest för att hon haft ett epileptiskt anfall? A. Tungbett B. Illamående och kallsvettningar precis innan medvetandeförlusten C. Urinavgång D. Ryckningar i ena armen precis innan medvetandeförlusten E. A+B F. A+C G. A+D Sidan 3 av 35 [Neurologi]

4 Fråga 7 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 H. B+C I. A+C+D 8. En 70-årig man söker akuten efter att ha snubblat över mattkanten där hemma och fallit. Han medicinerar med ACE-hämmare och acetylsalicylsyra (Trombyl R ). CT hjärna visar ett vänstersidigt sub- [1 p] duralhematom med kroniska och färska inslag. Hematomet är ca 7 mm brett och lätt expansivt mot storhjärnshemisfären. Patienten har normalt neurologiskt status och mår nu bra. Hur vill Du handlägga patienten? A. Transport till neurokirurgisk klinik för operation B. Inläggning för observation och eventuellt operation längre fram C. Patienten kan gå hem, remiss för CT-kontroll och återbesök om ett par veckor D. Patienten får trombocyter för att reversera Trombyl R -effekten, därefter inläggning för observation E. Inläggning för observation, man bör också göra en koagulationsutredning utöver standardproverna TPK och PK 9. En 28-årig man söker vårdcentralen eftersom hans far har diagnostiserats med ALS och han är orolig för [1 p] att ha fått samma sjukdom. Han har hos sig själv upptäckt samma sorts muskelryckningar som fadern men upplever ingen kraftnedsättning. I neurologstatus finner man fascikulationer i vaderna bilateralt och små muskelryckningar i vänster undre ögonlock, annars u.a. Vilket av nedanstående påståenden är mest korrekt? A. Anamnes och status talar för motorneuronsjukdom, man bör utreda med EMG B. Anamnes och status talar inte för motorneuronsjukdom men kan vara en MS, man behöver alltid utreda med MR och lumbalpunktion C. ALS är ofta ärftligt, familjen bör screenas för kända genavvikelser D. Fascikulationer är inte ett tidigt symptom vid ALS, motorneuronsjukdom är därför osannolikt E. Patientens symptom kan förklaras av en motorisk polyneuropati, man bör göra en neurografi 10. Vilket/vilka påståenden är korrekta om sjukdomar i cerebellum? [1 p] A. En skada i höger lillhjärnshemsifär ger högersidiga symptom B. Primära blödningar i lillhjärnan är sällsynta, man behöver utreda sådana blödningar för att utesluta sekundära blödningar i tumör eller kärlmissbildning C. Expansiva lesioner i lillhjärnan kan ge upphov till ett snabbt ökande intrakraniellt tryck D. A+B E. A+C F. B+C G. A+B+C 11. En 75-årig kvinna, tidigare frisk bortsett från galloperation för 10 år sedan. I går insjuknat med uttalad [1 p] högersidig hemipares och måttliga talsvårigheter. CT skalle var normal. Behandlades med i.v. trombolysbehandling och förbättrades delvis till i dag. Nu kvarstår lätt expressiv dysfasi. Högersidig central Sidan 4 av 35 [Neurologi]

5 Fråga 11 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 facialispares, normal sväljningsfunktion. Lätt svaghet i höger arm och ben, misstänkt hemianopsi åt höger, lätt känselnedsättning hela höger sida, Babinskis tecken höger. Kan gå själv. Något oregelbunden hjärtrytm vid pulskontroll. EKG visar sinusrytm med enstaka SVES. Ny CT skalle i dag visar lätt nedsatt attenuering i centrala delar av a cerebri medias territorium på vänster sida, omkring cm. Blodtryck 170/100. Patienten har satts in på Trombyl R i dag. Ange lämpligaste behandling att nu ordinera till patienten med tanke på blodtrycket. A. ACE-hämmare (t ex Enalapril R ) peroralt B. β-blockerare (t ex Seloken R ) peroralt C. Ingen behandling D. Loop-diuretikum (t ex Furosemid R ) iv E. Sängläge och lugnande medel, bensodiazepin (t ex Diazepam R, Stesolid R ) per oralt 12. En 35-årig kvinna har insjuknat med domningar i båda fötterna för 3 dagar sedan. I går spred sig domningarna upp i underbenen. I dag kvarstår dessa symtom och har spridit sig längre upp på underbenen. [1 p] Något svårt att resa sig från en stol och dessutom lätta domningar i fingrarna. I status noteras normala högre cerebrala funktioner, normala kranialnerver enligt rutin-nervstatusschablon, normal motorik i övre extremiteter. Lite svårt att klara tå- och hälgång samt nigsittning och uppresning i nedre extremiteter. Lätt känselnedsättning för stick och vibration i anklar och fötter. Känselnedsättningen avtar successivt i proximal riktning. Misstänkt känselnedsättning för lätt beröring i fingerspetsar bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer i extremiteterna. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken/vilka allvarliga risker löper denna patient under närmsta veckan med tanke på ovanstående? A. Leverinsufficiens B. Lungemboli C. Respiratorisk insufficiens D. A+B E. B+C F. A+B+C G. Inget av ovanstående 13. En 25-årig man har för ett år sedan haft synnervsinflammation på höger öga. Misstanke om demyeliniserande sjukdom uppkom, men patienten avböjde vidare utredning. Nu för 1 vecka sedan insjuknat [1 p] med ataxi i höger arm och ben. Man beslutar nu att utreda närmare med tanke på demyeliniserande sjukdom. Vilket av följande fynd förväntar du dig i första hand om patienten har demyeliniserande sjukdom? A. Datortomografi visar område med nedsatt attenuering i höger lillhjärnshemisfär B. Förlångsammade nervledningshastigheter på neurografi i höger övre och nedre extremitet C. MR visar vidgade ventriklar i bakre skallgropen D. Oligoklonala band på isoelektrisk fokusering av likvor E. Positiv borreliaserologi i likvor, men inte i serum 14. En 45-årig man har hittats medvetslös i en bil vid ett köpcenter i staden. Bilen stod på en parkeringsplats [1 p] med motorn igång. Inkommer medvetslös. Närmare anamnes ej tillgänglig. Puls 80, blodtryck 160/90. Sidan 5 av 35 [Neurologi]

6 Fråga 14 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 RLS grad 6. Andas själv, regelbundet. Pupiller likstora med normal ljusreaktion. Normala ögonrörelser vid Doll s test. Kan röra extremiteter på båda sidor med svar som vid RLS grad 6. Babinskis tecken ses bilateralt. Var misstänker du att skadans anatomiska lokalisation är i första hand? A. I lillhjärnan bilateralt med expansivt inslag B. Mesencefalon bilateralt C. Mesencefalon och pons bilateralt D. Pons bilateralt E. Perifera nerver i övre och nedre extremiteter F. Storhjärnscortex bilateralt 15. En 50 årig kvinna, känd alkoholist har inkommit förvirrad till akutmottagningen. Du misstänker Wernickeencefalopati. [1 p] Vilket av följande påståenden är korrekt beträffande detta tillstånd? A. CT skalle visar ofta lillhjärnsförändringar med nedsatt attenuering B. Det är viktigt att snarast behandla patienten med vitamin B12 C. Man har ofta ögonmotorikpåverkan som tecken på Wernicke-encefalopati D. Man har ofta polyneuropati-bild som tecken på Wernicke-encefalopati E. Man skall helst försöka ge glukos i.v. före vitamin B12-behandling 16. En 45-årig man söker för muskelsvaghet. Har kommit successivt under sista halvåret. Du noterar i din [1 p] neurologiska undersökning fynd som vid myopati. Du vill nu göra ytterligare undersökningar för att få stöd för diagnosen. Vilket av nedanstående fynd förväntar du dig att finna i första hand som tecken på myopati? A. Blodprov för CK visar sänkt värde B. Blodprov för SR visar förhöjt värde C. EMG visar denervationsaktivitet D. Repetititiv nervstimulering visar dekrement E. EMG visar sänkta motor unit potentialer 17. En 30-årig man söker dig på vårdcentralen pga huvudvärk. Huvudvärken kommer cirka en gång i veckan [1 p] och pågår då vanligen omkring ett dygn. Den sitter oftast på höger sida av huvudet men har någon gång suttit på vänster sida respektive i hela huvudet. Ljuskänslig och illamående vid episoderna. Patienten har fått pröva β-blockerare som profylax, men detta har inte hjälpt. Använder NSAID-preparat för att kupera huvudvärksepisoderna med ganska bra effekt. Rutin-nervstatus är normalt förutom att patienten är lätt palpationsöm vid tinningarna bilateralt. Har dock inte någon huvudvärk just nu vid läkarbesöket. Lämpligaste vidare åtgärd? A. CT skalle B. Karbamazepin (t ex Tegretol Retard R ) po C. Lumbalpunktion Sidan 6 av 35 [Neurologi]

7 Fråga 17 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 D. Pizotifen (t ex Sandomigrin R ) po E. Sumatriptan (t ex Sumatriptan R ) po F. Remiss till neurolog G. Remiss till sjukgymnast 18. En 66-årig kvinna söker pga domningar i händer och fötter sedan 1 år tillbaka. Har successivt tilltagit. Vid undersökning finner du normala högre cerebrala funktioner och normala kranialnerver en- [1 p] ligt rutin-nervstatusschablon. Lätt distal kraftnedsättning i övre extremiteter, måttlig distal kraftnedsättning i nedre extremiteter. Lätt osäkerhet vid Romberg och häl-knä. Finger-näs, diadokokinesi, fingerspel normalt fynd. Måttlig känselnedsättning för djup och ytlig sensibilitet i fötter, lätt motsvarande känselnedsättning i händer och underben. Ingen säker sensibilitetsnivå. Vadreflexer saknas. Biceps- och brachioradialisreflexer osäkra. Triceps- och quadricepsreflexer svaga. Babinskis tecken saknas bilateralt. Vilken av följande undersökningar är mest angelägen i detta läge? A. EEG B. EMG/ENeG C. MR rygg D. Muskelbiopsi E. Rtg pulm 19. En 24-årig man har haft 2 krampanfall sista året. Sista anfallet var för 2 månader sedan. CT och [1 p] MR hjärna har visat normala förhållanden. EEG har visat enstaka sharp waves, oftast på höger sida temporalt men någon gång på vänster sida temporalt. Patienten har för 2 månader sedan insatts på epilepsimedicin. Nu vill patienten diskutera frågan om bilkörning. Han har B-körkort. Vilket av följande påståenden är mest korrekt för denna patient? A. Patienten skall vara anfallsfri i 6 månader innan han får köra vanlig bil B. Patienten skall vara anfallsfri i 12 månader innan han får köra vanlig bil C. Patienten får köra bil nu eftersom han satts in på antiepileptika och därefter varit anfallsfri D. Patienten får inte köra bil så länge han står på medicinering med antiepileptika E. Patienten får inte köra bil så länge som man kan se EEG-förändringar enligt ovan 20. En 35-årig tidigare frisk man inkommer till akuten efter att ha haft ett krampanfall för två timmar sedan. [1 p] Anfallet pågick ca 5 minuter och patienten hade ryckningar symmetriskt i armar och ben, men möjligen sågs först ryckningar i höger sidas extremiteter enligt medföljande hustru. Patienten ter sig på akuten trött och tagen, men har inga säkra fokalneurologiska bortfall. CT skalle visar en expansivitet supratentoriellt vänster med nedsatt attenuering jämfört med omkringliggande parenkym. Undersökningen kompletteras med kontrast och man ser då en ringformig kontrastuppladdning i området. Ej tecken på inklämning. Vilket av följande påståenden är mest korrekt? A. Avstå från antiepileptika just nu endast haft ett anfall B. Det är angeläget att få ett akut EEG för att påvisa ev förekomst av epileptiform aktivitiet C. Lumbalpunktion bör göras för att utesluta infektion D. Patienten bör läggas in med kontroller för att upptäcka ev utveckling av inklämning Sidan 7 av 35 [Neurologi]

8 Fråga 20 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 E. Steroider bör ges nu trots att tecken på inklämning ej ses 21. En 74 årig man, tidigare väsentligen frisk söker akutmottagningen då hans familj senaste veckan noterat [1 p] att talet sluddrar, betett sig förvirrad samt haft falltendens åt höger vid gång. Du får bekräftat från patientens hustru att det föreligger ett fall från en stege 3 veckor tidigare. Då slog patienten i huvudet varför man åkte till akuten som genomförde en CT skalle som var normal. Vid undersökning nu är patienten i RLS grad 1 2, med dysfasi och en högersidig hemipares. Pat klagar ej över huvudvärk. Vad gör du? A. Beställer CT hjärna B. Misstänker ett kroniskt subduralhematom på vänster sida C. Kontaktar neurologjouren, patienten har sannolikt en stroke D. Lumbalpunktion för att utesluta blödning E. A+B F. C+D 22. En 48-årig kvinna söker akut pga av plötslig huvudvärk från nackregionen som debuterade 5 dagar tidigare när patienten var på solsemester på Teneriffa. Patienten har sedan många år migrän men beskriver [1 p] denna huvudvärk som något helt annat och betydligt kraftigare. Hon sökte ej läkare i samband med insjuknandet utan valde att vänta tills hon kommit hem. Du undersöker patienten som är vaken, fullt kontaktbar och orienterad till tid, rum och person. Akut CT undersökning visar ingen blödning. Vad gör du? A. Inlägger patienten med förnyad CT undersökning nästa dag B. Lumbalpunktion (subaraknoidalblödning måste uteslutas) C. Sänder hem patienten med 1 v sjukskrivning samt recept på smärtstillande medicin D. Beställer akut kateterburen fyrkärlsangio E. Remitterar patienten till ortopedjouren akut cervikalt diskbråck måste uteslutas 23. Anton fyller 10 år och har fått en ny cykel. Han faller av cykeln och slår sitt huvud mot trottoarkanten. [1 p] Han är avsvimmad ca 30 sekunder. Ambulans tillkallas. Under transport till det lokala sjukhuset vaknar Anton och bedöms vara i RLS grad 2. Han har klar amnesi för det inträffade. Du är jourläkare och efter att ha undersökt Anton och funnit normalt neurologstatus förutom amnesi gör du följande: A. Intuberar patienten det finns risk för försämring B. Rtg halsrygg för att utesluta skada på halskotpelaren C. Lumbalpunktur kan vara en intrakraniell blödning D. Lägger in Anton på avdelning som har möjlighet till övervakning/observation E. Sänder hem Anton men uppmanar honom att inte gå till skolan närmaste veckan 24. Enligt kriterierna för diagnosen vaskulär demens krävs att det finns en demensbild och vaskulära skador [1 p] i hjärnan samt att Sidan 8 av 35 [Neurologi]

9 Fråga 24 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 A. Det finns ett tidssamband mellan dessa B. Det finns vaskulära riskfaktorer som hypertoni och diabetes C. De vaskulära skadorna är verifierade med CT eller MR D. Insjuknandet skett plötsligt E. Depression inte föreligger 25. En basal demensutredning innefattar anamnes, labprovtagning, CT-hjärna, enkla kognitiva tester samt [1 p] A. Funktionsbedömning B. LP C. Hjärnblodflödesmätning D. Neuropsykologisk bedömning E. EEG Sidan 9 av 35 [Neurologi]

10 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Oftalmologi 26. A. Centralartärocklusion [7 p] B. Centralvenstrombos C. Diabetesretinopati D. Glaskroppsblödning E. Grenvenstrombos F. Migrän G. Optikusneurit H. Staspapill I. Våt makuladegeneration För vart och ett av fallen a g nedan ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista A I (a) Sture, 76 år gammal, är på bio och ser Borta med vinden för tredje gången i sitt liv. När han kommer ut från bion märker han att han ser sämre än tidigare på det ena ögat. Han går hem och lägger sig och sover gott hela natten. På morgonen märker han att synen blivit väldigt mycket sämre och därför söker han Dig på vårdcentralen där Du arbetar. Du undersöker honom och ser ett helt blekt öga med synskärpa 0,1 på det drabbade ögat och 1,0 på det andra ögat. Du tittar på ögonbotten med oftalmoskop och ser följande bild. Bild till fråga 26a Färgbild finns på separat blad (b) Frank, 64 år anser sig väsentligen friskom än något överviktig. Han söker ögonmottagningen för synförsämring. Vid synprövning är synskärpan 0,4 på båda ögonen. Vid oftalmoskopi finner Du den ögonbottenbild som visas på bilden. Bild till fråga 26b Färgbild finns på separat blad Sidan 10 av 35 [Oftalmologi]

11 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (c) Gunnar 72 år har ett förmaksflimmer. Dagen efter elektrokonvertering märker han plötsligt att han ser väldigt mycket sämre på vänster öga. Ögat ät blekt och han har ingen smärta. Du oftalmolskoperar och finner utseende som på bilden. Bild till fråga 26c Färgbild finns på separat blad (d) Vera är 82 år och har märkt en rask synförsämring på höger öga under loppet av de senaste 10 dagarna. Synskärpan på detta öga är 0,4 och på det andra ögat 0,7. När du oftalmoskoperar finner du utseende i ögonbotten som på bilden. Bild till fråga 26d Färgbild finns på separat blad (e) Hugo 42 år är och tränar på gym. När han tränat klart och duschat märker han plötsligt en försämrad syn på vänster öga. Han söker jourcentralen och vid undersökning finner man: Hö öga Vä öga Synskärpa 1,0 0,2 Synfält enl Donders ua ua Pupillreaktioner: ua ua Undersökn i genomfallande ljus ua gråröd (f) Lisa är 28 år och tidigare subjektivt frisk. För två dagar sedan började hon se lite suddigt på höger öga. Synproblemen har tilltagit och hon har nu också lätta smärtor bakom ögat när hon rör ögat i olika riktningar. Hon upplever att färger är något mattare när hon tittar med höger öga än med vänster. Hon har inget dubbelseende vid blick rakt fram eller i olika blickriktningar. Sidan 11 av 35 [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 Hö öga Vä öga Synskärpa 0,4 1,0 Synfält enl Donders ua ua Pupillreaktioner: svagare direkt reflex svagare indirekt reflex Undersökn i genomfallande ljus ua ua Ögonrörelser ua ua (g) Mahmoud är 72 år, kommer från Irak och har där behandlats för öppenvinkelglaukom under många år. Han medicinerar med ögondroppar innehållande timolol (β-blockerare) i bägge ögonen. På höger öga har han sedan tidigare stora bortfall i synfältet och ser mycket dåligt där men vänster öga har han tidigare inte haft några synsymptom från. I morse märkte han emellertid att synen försämrats markant på vänster öga - han ser inte nedåt där. Bild till fråga 26g Färgbild finns på separat blad 27. A. Expektans [7 p] B. Akut remiss ögonklinik C. Ej akut remiss ögonklinik D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen E. Antibiotikasalva F. Tårsubstitut G. Antibiotikadroppar För vart och ett av fallen a g nedan ange den mest adekvata åtgärden på vårdcentralsnivå ur ovanstående lista A G Sidan 12 av 35 [Oftalmologi]

13 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (a) 70-årige Christer vaknar en morgon och blir helt förskräckt då han tittar sig i spegeln. Han söker omedelbart sin vårdcentral där man finner status som på bilden. Bild till fråga 27a Färgbild finns på separat blad (b) 16-årige Daniel söker på vårdcentral eftersom han sedan några dagar är röd, ljuskänslig och har lätt dov värk i höger öga. Status Hö. öga Vä. öga Synskärpa 0,9 1,0 Pupill Något mindre än vä. ua Status i övr Se bilden ua Bild till fråga 27b Färgbild finns på separat blad Sidan 13 av 35 [Oftalmologi]

14 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (c) 62-åriga Agneta har varit ute i trädgården och klipp buskar varvid en kvist råkat träffa vänster öga. Hon känner skav, har tårflöde och är ljuskänslig så hon söker på jourcentralen. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 0,7 Status i övr ua Se bilden Bild till fråga 27c Färgbild finns på separat blad (d) Ingrid 86 år upplever att synen succesivt blivit allt sämre på vänster öga. Samtidigt har hon till sin förvåning konstatert att hon numer kan läsa med detta öga utan sina läsglasögon. Hon tar upp problemet vid sitt besök på vårdcentralen. Vilken åtgärd anser du lämpligast? (e) 48-årige Melker har tagit ner masten på sin båt. En vajer har smällt upp mot vänster öga och orsakat en sårskada i ögonlocket enligt bilden. Man kommer nu till vårdcentralen. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 1,0 Status i övr ua Se bilden Bild till fråga 27e Färgbild finns på separat blad (f) Svea är 68 år och har tidigare känt sig frisk i sina ögon. Hon har använt glasögon för läsning men annars inga ögon- eller synrelaterade problem. Sedan 1 år tillbaka har hon dock besvärats av att det känns som om hon hade grus i bägge ögonen. Ibland kan ögonen rinna lite när hon är ute men hon har inte så stora besvär av det. Hon är i övrigt frisk och tar inga mediciner. Höger öga Vänster öga Synskärpa 1,0 1,0 Konjunktiva blek blek Kornea med ficklampa blank och fin blank och fin Sidan 14 av 35 [Oftalmologi]

15 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (g) Erik är 53 år och har sedan 1 år noterat en liten grågul fläck på ögonvitan i bägge ögonen. Förändringen är likadan på bägge ögonen. Han söker nu på vårdcentral eftersom även en bekant nu påtalat förändringarna. Han har inga subjektiva besvär av förändringen och den har inte tillväxt under den tid han själv observerat den. Bild till fråga 27g Färgbild finns på separat blad 28. En 4-årig flicka kommer till 4-års-kontroll på barnavårdscentral. Medföljande mamma och pappa, som [3 p] båda är ögonfriska, har inte märkt några tecken på dålig syn hos flickan. Graviditet och förlossning var normala. Flickan är pigg och glad och medverkar bra vid undersökningen som hon tycker är spännande. Du finner följande status. Synskärpa okorrigerat med HVOT-tavla: Hö=0.5, Vä=1.0 Cover-test och Uncover-test visar inga inställningsrörelser (a) Vilken av nedanstående möjliga bakomliggande orsaker till synnedsättningen är troligast? A. Cortical visual impairment B. Kongenital katarakt C. Manifest skelning D. Okorrigerat brytningsfel E. Retinoblastom (b) Vilken av nedanstående åtgärder är mest adekvat på barnavårdscentralsnivå? A. Akut remiss till Ögonklinik för omedelbar handläggning B. Lappbehandling av vänster öga med kontroll om 3 månader C. Rekommendation att söka optiker för refraktionering D. Vanlig remiss till ögonklinik för vidare handläggning E. Återbesök med ny synprövning om 1 år (c) Vid vilken ungefärlig ålder är riskerna för att utveckla djupa och permanenta synskador störst i samband med obehandlade förändringar som stör ena ögats synintryck? A. Nyfödd B. 3 månader C. 4 år D. 7 år E. 12 år Sidan 15 av 35 [Oftalmologi]

16 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT A. Katarakt [3 p] B. Presbyopi C. Torr makuladegeneration D. Våt makuladegeneration E. Öppenvinkelglaukom I listan A E ovan finner du några av de vanligaste orsakerna till synproblem hos äldre. För varje fråga a c nedan ange diagnos ur listan (a) Sjukdomar som ger irreversibla skador vill vi gärna behandla eller bedöma så tidigt i förloppet som möjligt. Detta kräver dock att individen med sjukdomen söker vård för att den ska kunna upptäckas. Vilken av ovanstående diagnoser är ofta symtomfri länge och därmed ofta i ett mer avancerat stadium vid upptäckt? (b) Bilateral blindhet (synskärpa < 0.05) är ett stort ohälsoproblem fr.a. i fattiga länder pga otillräckliga resurser för diagnostik och behandling. Vilken av ovanstående diagnoser är idag den absolut vanligaste orsaken till sådan bilateral blindhet i världen? (c) De flesta synpåverkande ögonsjukdomar kräver handläggning inom sjukvården. Undantag finns dock! Vilken av ovanstående diagnoser är mest lämplig för egenvård, d.v.s. ingen kontakt med sjukvården? Sidan 16 av 35 [Oftalmologi]

17 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT Oto-rhino-laryngologi 30. Gösta klagar över att hörseln successivt blivit [2 p] sämre på hö öra sedan en tid tillbaka. Vid några tillfällen har det runnit illaluktande sekret från örat. Han har sökt olika distriktsläkare vid ett par tillfällen, men de har sagt att det såg bra ut. Nu kommer han till dig som vikarierar på öronkliniken. I status finner du en trumhinna som ser ut som på bilden: Du gör Webers test. Bild till fråga 30 Färgbild finns på separat blad (a) Vad är den sannolika diagnosen? A. Kolesteatom B. Liten trumhinneperforation C. Mellanöreinflammation med trumhinneperforation D. Normal trumhinna med lite vax. (b) Hur utfaller Weber? A. Lateraliseras ej B. Lateraliseras till hö C. Lateraliseras till vä Sidan 17 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT En 43-årig kvinna söker öronkliniken pga att hon [1 p] fått tinnitus på vä öra. Möjligen tycker hon att hörseln försämrats på samma sida. Du gör ett hörselprov som ser ut som på bilden. Bild till fråga 31 Färgbild finns på separat blad Vad beslutar du dig för att göra nu? A. Ber patienten att tryckutjämna med valsalvamanöver B. Beställer CT öron,och bakre skallgropen C. Beställer MR öron och bakre skallgropen D. Lugnande besked. Remiss tinnitusanalys E. Återbesök om ett år med nytt hörselprov 32. Pelle 4 år har blivit alltmer högljudd och stökig det [2 p] senaste året. Han lyssnar inte till vad mamma har att säga. Det kommer ständiga klagomål på honom från dagis. Du träffar honom på öronmottagningen och finner trumhinnestatus som på bilden. Du skickar honom på hörselprov. Bild till fråga 32 Färgbild finns på separat blad (a) Vad visar sannolikt hörselprovet? A. Betydande ledningshinder (tonmedelvärde 30/40dB) Sidan 18 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 32 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 B. Marginell sensoneural hörselnedsättning C. Mindre ledningshinder (tonmedelvärde 20/25dB) D. Normal hörsel (b) Hur handlägger du detta? A. Expektans. Åter vb B. Sätter upp patienten för plaströrsbehandling C. Uppföljning 6 månader på hörselvårdsavdelningen D. Återbesök med audiogram om ett halvår E. Återbesök på vårdcentral om 3 mån 33. A. Bullerskada [3 p] B. Hereditär hörselnedsättning C. Maximalt ledningshinder D. Otoskleros E. Presbyacusis F. Sekretorisk otit G. Sensoneural hns där man kan misstänka retrocochleär skada För vart och ett av nedanstående audiogram ange mest sannolika diagnos ur ovanstående lista! (a) Ålder 55 år Bild till fråga 33 Färgbild finns på separat blad Sidan 19 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Fråga 33 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 HT 2011 (b) Ålder 60 år Bild till fråga 33 Färgbild finns på separat blad Sidan 20 av 35 [Oto-rhino-laryngologi]

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2011 08 09 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014

FALLBESKRIVNINGAR. A. Ali (f. 1936) B. Bengtsson (f. 1921) Svenska-HALT 2014 A. Ali (f. 1936) FALLBESKRIVNINGAR A. Ali, 78-årig kvinna. Har bott på heltid på boendet sedan 10 år tillbaka. Närvarande på boendet kl. 8 på mätdagen. Hon kan gå själv utan hjälp. Har inte varit intagen

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 TBE på kliniken Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 Kliniska infektioner ses april-nov, högsäsong i aug-sep. 150-200 personer sjhvårdas årligen pga TBE Män>kvinnor, medianålder

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber.

man född 1968 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. 19 aug Hälsocentral Södra lappland Kontaktorsak Feber. Aktuellt Haft feber i 5 d med toppar mot 40 grader. Haft hosta. Nu bättre. Uppegående och tempen har gått ner till 36,9 grader. Kommer för kontroll.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Psykisk utvecklingsstörning. Downs syndrom

Psykisk utvecklingsstörning. Downs syndrom 1 (6) Psykisk utvecklingsstörning med särskild hänsyn till Downs syndrom Underlag till medicinska kontroller, birger.thorell@ltv.se 2008-10-01 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund...3 2 Vanliga medicinska problem

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Läkarbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information följande delar: sida Del 1 Omvårdnadsdel 2-4 Del 2 Läkardel

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Namn: Max: 10 (del 1) + 91,5 (del 2) Godkänt: 9 (del 1) + 61 (del 2) Skrivningen består av 2 delar. Del 1 behandlar grundläggande akuta/allvarliga sjukdomar

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004

Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Ögon och Syn S:t Eriks Ögonsjukhus Maxpoäng: Godkänd: Dina poäng: Tentamen i oftalmologi Fredagen den 5 november 2004 Skrivningen

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer