MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN 5 DET SOCIALA PROGRAMMET 6 KURSER OCH UTBILDNING 7 KONFERENSER OCH NÄTVERKSARBETE 9 UTÅTRIKTAT ARBETE 11 EKONOMI OCH FINANSIERING 11 VÄGAR UT DET HÄR ÄR VÄGAR UT 12 ÖVERGÅNGSARBETE 12 DÄRFÖR SAMARBETAR VI MED FOUNTAIN HOUSE 13 MARIA BERÄTTAR 14 TENGO BERÄTTAR 15 ANNA BERÄTTAR 16 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET 17 BILAGOR BOKSLUT REVISIONSBERÄTTELSE VERKSAMHETSREVISORNS RAPPORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

3 KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET Det började lite försiktigt. Det gick en vecka, en månad blev till två. Det blev midsommar och höst. Helt plötsligt var det luciafirande och nyårsfest och nu är det dags att summera det gångna året Men först, helt kort om vad Fountain House är och står för. Stiftelsen Fountain House Stockholm är en del av en världsomfattande organisation. Det finns idag 341 fontänhus i 34 länder, varav tolv i Sverige. Alla fontänhus, eller klubbhus som de också kallas, jobbar för att stödja människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Fountain House Stockholm är en välkomnande arbetsplats med högt i tak där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta utan väntetid och administration. Fountain House är en medlemsburen verksamhet. Medlemmar deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Fountain House Stockholm är en välkomnande arbetsplats med högt i tak där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta utan väntetid och administration. som gått vidare ut till jobb och studier får i år särskilt utrymme i vår verksamhetsberättelse. Överlag har det gångna året präglats av en översyn av det inre arbetet. Hur vi presenterar Fountain House, hur vi tar emot och introducerar nya medlemmar och ny personal och hur vi kan förbättra vårt sociala program. Vi har gjort en del annat också vi har tagit emot praktikanter, är med och utbildar socionomer, har förläst för blivande poliser och andra, engagerat oss i nationella och internationella nätverk, hållit kurs i fontänhusmodellen, sökt pengar och sponsorer och snålat för en budget i fortsatt balans. Allt det här gör vi på ett sätt som är typiskt för ett fontänhus. Den som vill kan vara med och man bidrar efter förmåga. Innan du läser vidare vill jag tacka alla medarbetare medlemmar, handledare och styrelse för goda arbetsinsatser och ett fint år! Vi har gjort ett fantastiskt jobb. Varsågod, här kommer verksamhetsberättelsen 2013! Ett klubbhus ska erbjuda sina medlemmar möjligheten att återgå till arbetsmarknaden, säkra och behålla anställningar samt stötta till att hitta rätt utbildning. Under 2013 har vi satsat och utvecklat programmet för arbete och studier, Vägar ut. Vi har jobbat med kartläggning och stöd på individnivå, men också med CV-skola, att skriva personligt brev och intervjuträning i grupp. Den nya satsningen har gett resultat och under det gångna året har 23 medlemmar gått ut i praktik, arbete och studier. Arbetet med Vägar ut och berättelser av medlemmar Gunilla Byström Klubbhuschef 1 KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

4 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL Vid sidan av våra internationella riktlinjer och stagarna för Stiftelsen Fountain House Stockholm anger verksamhetsplanen ramarna och målen för verksamheten. Verksamhetsplanen som guidat oss genom 2013 är sammanfattad i punkterna nedan. Hur vi arbetat med och uppfyllt målen beskrivs i verksamhetsberättelsens olika kapitel. Se även verksamhetsrevisorns rapport (bilaga). I år har vi valt att lyfta fram och ge särskilt utrymme åt vårt arbete med Vägar ut, läs mer på sidorna EKONOMI OCH FINANSIERING - Verka för att öka antalet biståndsbedömda medlemmar samt undersöka möjligheten att få till stånd biståndsbedömningar för medlemmar bosatta i Stockholm - Fortsätta arbetet med att bli erkända som kompletterande aktör i Arbetsförmedlingens rehabiliteringsutbud - Fortsätta att aktivt arbeta för en trygg finansiering och undersöka alternativa finansieringsmöjligheter VERKSAMHETEN - Fortsätta vårt arbete för att hjälpa psykiskt sjuka att transformeras från patient till person genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara hos varje individ - Förstärka och fördjupa samarbete och samverkan med de psykiatriska enheterna i länet - Komplettera handledarnas övergripande ansvar med ansvar för specifika områden och fortsätta utveckla och utbilda husets medarbetare genom klubbhusutbildning och gästföreläsare - Förstärka handledargruppen med tre personer under året Den arbetsinriktade dagen och vägar ut - Erbjuda i snitt 50 medlemmar meningsfulla uppgifter varje dag - Fortsätta arbetet med att skapa ett brett och varierat program för vägar ut från huset - Utveckla ett studieprogram som ska tillgodose medlemmars behov, tillsammans med olika studieanordnare - Ge stöd till personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård och informera om klubbhuset som resurs för återhämtning Socialt program - Fortsätta ha öppet på söndagar och onsdagskvällar och fira samtliga helgaftnar på klubbhuset den dag de infaller - Ge medlemmarna möjlighet att delta i nationella och internationella evenemang, samt sociala och kulturella aktiviteter - Fortsätta satsa på friskvård och hälsa Utåtriktad information - Ha ett fortsatt tydligt fokus på utåtriktad information - Utveckla och utvidga stödverksamheten Vänner till Fountain House - Fortsätta med Radio Totalnormals livesändningar från huset - Arrangera en Fontänhögskolekurs i Stockholm - Arrangera Ångestloppet den 23 mars - Upprepa succén Ångestparaden - Ställa ut porträttutställningen ONEinFOUR i Sverige och Europa Övrigt internt - Utveckla former för uppföljning av verksamhetens kvalitet - Utarbeta rutiner för klagomål och synpunkter - Diskutera hurvida Fountain House ska ingå som utförare inom LOV, lagen om valfrihet Övrigt externt - Fortsätta vara aktiva i Sveriges Fontänhus, Clubhouse Europe och Clubhouse International, samt i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och andra nationella och internationella sammanslutningar inom området psykisk hälsa - Medverka i EMPAD-projektet och arrangera en EMPAD-kurs på klubbhuset FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 KLUBBHUSÅRET

5 STINA BERÄTTAR Jag var ett barn med mycket stor fantasi och tillika stor kapacitet för att oroa mej. Det var oftast katastroftankar och mina akademiska föräldrar skickade mej till psykolog i sjuårsåldern. Tyvärr var inte KBT uppfunnet på denna tiden (60-talet), så jag fick rita lite och fick sedan några rosa piller. I min familj var psykisk ohälsa ett tabubelagt ämne, vilket gjorde att skammen kom som ett brev på posten Så här efteråt kan jag se att min belägenhet nog berodde på ett dubbelt arv; dels ett genetisk (min mamma led av både s.k. generaliserad ångest och återkommande depressioner), dels ett socialt arv i det att växa upp med en starkt ångestfylld och ibland självmordsbenägen moder färgar av sig. Jag växte upp, hade kompisar och fick nya (allt var inte elände i min uppväxt!). I tonåren blev jag blyg och självmedveten, rädd att rodna (garanterat bästa sättet att rodna) och fick panikångestattacker när vi skulle ha redovisningar i skolan. Dessa problem följde mej sedan långt upp i vuxen ålder och ledde till att jag hoppade av en del kurser på universitetet. Med hjälp av samtalsterapi, betablockerare och lugnande mediciner kunde jag ta mej igenom en treårig högskoleutbildning och utexamineras till leg. logoped Jag kom sedan att jobba sammanlagt 13 år i detta yrke men hade flera avhopp p.g.a. depressioner, låg självkänsla, utmattning och en allmän känsla av att detta yrke var FEL bana för mej - jag hade egentligen hoppat på utbildningen av en idiotisk orsak; att göra mamma glad och stolt över mej, Bli Något!! 1997 provade jag för första gången antidepressiv medicin och jag kände plötsligt att någon slags balans upprättades - inte alls så att jag gick omkring och sken av lycka hela tiden, men plötsligt kunde jag fungera! Det var värme, respekt och vänlighet jag mötte när jag steg in genom dörren till Götgatan 38. För några år sedan inträffade en kris i mitt liv som ledde till beslutet att flytta tillbaka till Stockholm efter 25 år i en mindre stad. Jag hade ordnat lägenhet men inget jobb. Plötsligt befann jag mej i ett slags vakuum och sjönk ner i en apati/depression och isolering som bara blev mer självgående ju mer jag satt hemma. Det är här FOUNTAIN HOUSE kommer in i bilden. Efter två-tre år av isolering och en dvalliknande existens, tog jag mod till mej och ringde upp. Jag hade hört talas om Fontänhuset när jag jobbade på Landstinget. Jag kommer aldrig att ångra att jag tog kontakten!! Det var värme, respekt och vänlighet jag mötte när jag steg in genom dörren till Götgatan 38. Det bästa med FH är att man får vara den man är - tidigare har mitt liv gått ut mycket på att förställa mej och dölja min psykiska ohälsa, alltid vara stark. Jag uppskattade att bara få stå i Köket på Fountain House och skala potatis och samtidigt ingå i ett sammanhang och en gemenskap. Efter år av högpresterande, stress och krav fick jag välja själv vad jag ville göra och resultatet av vad jag gjorde var synligt direkt!! Jag liknar Fountain House vid ett träd; stammen är de 36 riktlinjerna som måste uppfyllas för att det ska få kallas ett Fontänhus, sedan finns den stora trädkronan med en massa olika grenar att klättra omkring i; Köks-grenen, Kontors-grenen, Info/föreläsnings-grenen, Fontänbladet-grenen, Renoverings-grenen Just nu har jag upptäckt Radio-grenen (Radio Totalnormal) och rotar runt där! Dessutom har jag ett 1/2-tidsjobb på gång via en kontakt på Huset! Jag är tacksam för att jag hittade Huset - att det finns är en stor trygghet och källa till glädje i mitt nuvarande liv. En kompis till mej brukar säga att det är viktigt att hitta sin flock. Tror jag gjort det nu. 3 KLUBBHUSÅRET 2013 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

6 VI PÅ GÖTGATAN 38 MEDLEMMAR Under året fick vi 22 nya medlemmar (jmf. 39 år 2012) och det totala medlemsantalet uppgick vid årets slut till jämt 1100 personer. I genomsnitt besökte 41 medlemmar och personer under introduktion klubbhuset varje dag (jmf. 42 ifjol) och 123 unika personer varje månad. Vi har under en längre tid noterat brister i vårt medlemsregister och har sedan december 2012 sökt personer/ företag som kan sponsra oss med ett nytt register. På hösten 2013 fick vi kontakt med det företag som för närvarande håller på att bygga upp ett nytt medlemsregister och statistikprogram, anpassat utifrån våra behov. Då detta arbete görs helt kostnadsfritt för oss, vid sidan om företaget ordinarie uppdrag, så framskrider arbetet långsamt. I väntan på vårt nya register har medlemsstatistiken haltat och vi kan tyvärr inte redovisa mer siffror än de ovan. Framöver kommer vi att kunna ta fram betydligt mer statistikuppgifter än tidigare och få ett mer användarvänligt och framför allt säkrare medlemsregister. Den statistik vi för på klubbhuset är av stor nytta för oss själva, men också för redovisning till våra bidragsgivare, när vi kvalitetssäkras och som underlag för forskning och studier av vår verksamhet. Baserat på fjolårets statistik är uppskattningsvis runt 60 % av medlemmarna män och 40 % kvinnor, och vi har noterat att könsfördelningen börjat utjämnas. Knappt 70 % av medlemmarna är mantalsskrivna i Stockholms stad och drygt 30 % i länskommuner. NYBESÖK OCH INTRODUKTION Under året har 102 personer varit här på så kallat nybesök, ett första besök på Fountain House för att få information om verksamheten och därefter ha möjlighet att påbörja introduktion. 69 personer ville påbörja introduktion efter nybesöket. Av dessa har 19 personer blivit medlemmar, 11 gick fortfarande på introduktion vid årets slut och 39 har antingen avbrutit introduktionen eller inte hört av sig/gått att få tag på efter nybesöket. Att nästan 40 % av alla som påbörjat introduktion under året finns kvar i vår verksamhet är glädjande. Verksamheten vid Fountain House passar inte för alla och det är viktigt att man får en god introduktion och därefter själv fattar ett aktivt beslut om ifall man vill bli medlem eller inte. Vi har under året börjat se över introduktionstidens innehåll och längd, samt förbättrat uppföljningen av våra intros, för att säkerställa att vi fångar upp alla som vill vara del av och behöver ett fontänhus. ANSTÄLLDA Vi har haft en fortsatt låg grundbemanning under Handledargruppen har bestått av 6,5 personer och en chef. Många förändringar har skett. En handledare har varit föräldraledig och en tjänstledig på grund av studier en stor del av året. Arbetet som handledare är kvalificerat, mångfacetterat och personlig lämplighet är viktig. Till ett av våra vikariat har vi haft svårt att hitta rätt person, två personer har varit provanställda. Sveriges fontänhus driver tillsammans projektet Fontänhögskolan. Projektledarens tjänst har administrerats, men inte bekostats, av Fountain House Stockholm och tillsammans med henne har vi haft 8,5 tjänster. På grund av att vi varit få i handledargruppen har vi haft svårt att nå verksamhetsmålet att ta emot och erbjuda 50 medlemmar meningsfulla arbetsuppgifter varje dag PRAKTIKANTER Två socionomstudenter från Ersta Sköndal Högskola praktiserade hos oss under höstterminen. Vi hade även två praktikanter från Fredrika Bremergymnasiets omsorgsprogram och en fältstudent från ESH hos oss i två respektive en vecka under höstterminen. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 KLUBBHUSÅRET

7 DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN Allt arbete som utförs på ett klubbhus är sådant som ingår i den dagliga driften av fontänhuset. Arbetet utförs av medlemmarna med stöd av ett fåtal handledare. På Fountain House Stockholm organiseras det dagliga arbetet på två enheter, kontors- och köksenheten. Kontoret Kontorsenheten har två huvudsakliga ansvarsområden, administration och information, vilket innebär en mängd mångfacetterade arbetsuppgifter, som exempelvis reception, ekonomi, statistik, arbete med vår klubbhustidning Fontänbladet och att ta emot studiebesök. Städning ingår också i de dagliga arbetsuppgifterna. Under året har kontorsenheten satsat särskilt på arbetet med sociala medier som Facebook och Instagram. Vi bytte format på Facebook från en person- till en organisationssida och kan idag se besöksstatistik och nå ut på ett professionellt sätt. Vi har även skapat ett Instagramkonto där vi regelbundet lägger upp bilder från huset. Vi har påbörjat omarbetning av vår hemsida och ser fram emot att koppla samman alla dessa kommunikationskanaler under Vi har haft workshops kring kommunikation tillsammans med två styrelseledamöter samt med egenföretagaren Linda Hörnfelt, som gett oss verktyg för hur vi ska tänka kring sociala medier. Vi har köpt in en smartphone till huset som vi använder oss av för Facebook och Instagram och många medlemmar har varit involverade i att hålla dessa viktiga kanaler uppdaterade samt att lära sig mer om denna teknik. Köket Under året har köksenheten ansvarat för matlagning samt lunchservering till personer om dagen, samt matplanering, storhandling, disk, tvätt, städning och återvinning. Flertalet studiebesök med upp till 70 personer har testat vår köksenhet med allt från kaffekokning, fika, lättare luncher, servering och bakning. Ett ekologiskt tänk har genomsyrat våra matinköp så nu är det kravmärkt i våra kylar och skafferier. Renoveringsprojekt av cafédelen har varit en stor del i vårt arbete under sommaren och hösten, med bland annat målning och tapetsering. Fint blev det! Fokus har även legat på hygien, det vill säga praktisk livsmedelskunskap såsom rekordelig varmhållning av maten, personlig hygien i samband med matlagning och rätt utrustning. Våra städrutiner har blivit kopplade till varje veckodag vilket lett till att vi fått en fräschare köksenhet. Informationsarbete Under året tog vi emot 39 studiebesök, som sammanlagt innefattade nästan 400 personer. En stor del av besöken 5 KLUBBHUSÅRET 2013 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

8 DET SOCIALA PROGRAMMET har som vanligt kommit från olika utbildningar inom vård, omsorg och socialt arbete. Därtill har flera lokala grupper från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, olika socialpsykiatriska verksamheter samt landstingspolitiker besökt oss. Vi har också föreläst, bland annat på Polishögskolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Rotaryklubbar och Patientnämnden. Vi har fortsatt med samt utökat våra inforundor. Vi har besökt heldygnsvården på Södermalm Gamla Stans Socialpsykiatriska Enhet (Katarinahuset) varje eller varannan vecka och därtill gjort flera besök på olika avdelningar på S:t Göran, Danderyd, Löwenströmska, Huddinge sjukhus, Ytterö och Lindegården, för att informera patienter och personal om Fountain House, lämna våra broschyrer och sätta upp anslag på avdelningarna. Medlemmar från både kontors- och köksenheten har deltagit i informationsarbetet. REACH OUT Varje för- och eftermiddag ringer, SMS:ar eller mejlar enheterna till frånvarande medlemmar för att höra hur de mår och uppmuntra dem att komma till klubbhuset. Vi håller också kontakt med och besöker de som för tillfället är inlagda för vård eller arbetar utanför huset. Även medlemmar som inte längre är aktiva uppmärksammas med födelsedagskort och klubbhustidningen Fontänbladet. En viktig uppgift för fontänhusen är att förutom meningsfullt arbete också erbjuda medlemmarna ett rikt och varierat socialt program. Som vanligt har vi under året haft söndagsöppet och kvällsöppet på onsdagar, tre timmar vardera, då vi lagar god mat och äter tillsammans. Påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton har firats på klubbhuset på de rätta högtidsdagarna och i augusti hade vi vår traditionsenliga kräftskiva samt surströmmingsskiva. Ett fontänhus stänger aldrig mer än två dagar i följd och har öppet hela sommaren. Under sommarmånaderna hade vi inte kvälls- eller söndagsöppet utan gjorde istället en utflykt varje vecka. Den här sommaren åkte vi på flera skärgårdsutflykter och en Ålandskryssning, gick på Allsång på Skansen, deltog i Pridefestivalen och spelade boule, bland annat. Tack vare de fondmedel som vi beviljats har medlemmarna också kunnat ta initiativ till och delta i en mängd olika kulturella aktiviteter under året, som bio- och teaterbesök samt konstutställningar. Som del av vårt friskvårdsprogram deltog elva personer i Vårruset i april, vi har simmat regelbundet på Forsgrénska badet och även börjat med relaxgympa två dagar i veckan i slutet av lunchrasten. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 KLUBBHUSÅRET

9 KURSER OCH UTBILDNING Fontänhögskolan I oktober gick den sista projektveckan i Fontänhögskolan, där socionomstudenter från Ersta Sköndal Högskola och medlemmar och handledare från olika fontänhus i Sverige träffas och studerar tillsammans. Kursen hölls i Stockholm, för tredje gången under projekttiden, i samarbete mellan Fountain House Stockholm och Ersta Sköndal Högskola. Ämnena denna gång var empowerment, fontänhusideologi, bemötande och annorlunda psykiatriska behandlingsformer. Sammanlagt har 66 medlemmar, 31 handledare och 152 studenter deltagit i Projekt Fontänhögskolan. Av de 152 studenterna kommer 28 från Stockholm, men långt fler har fått information genom att dessa 28 har haft redovisningar inför sina klasskamrater, som också kunnat delta i öppna föreläsningar under projektveckan. Att projektet har haft framgång visas av att tre Sköndalstudenter anställdes vid Fountain House Stockholm under året. Alla har kommit i kontakt med fontänhusmodellen tack vare Fontänhögskolan. Även om projekttiden är slut planerar fontänhusen och högskolarna i Stockholm och Malmö att fortsätta samarbetet. Under året deltog en handledare och sex medlemmar från oss i Fontänhögskoleveckor i Göteborg och Malmö. EMPAD-projektet EMPAD-projektet (Empowering adults with mental illness for learning and social inclusion), som vi deltagit i under flera år avslutades hösten 2012 med en konferens i Amsterdam. Men skam den som ger sig. Själva innebörden av projektet var att bygga upp en kursverksamhet där historien, idén och verksamheten för klubbhus skulle spridas över Europa. Dylika kurser har hållits i fyra städer i Europa under året, och i maj var det vår tur att välkomna tio kursdeltagare från Finland, Tyskland och Holland till Fountain House Stockholm. Under en solig majvecka gnuggades våra gäster i allt från klubbhushistoria, till riktlinjer, praktiskt enhetsarbete och arbete i grovdisken. En del sociala evenemang hanns naturligtvis också med och kursdeltagarna var även denna gång mycket nöjda. I samband med världskonferensen i St Louis i oktober presenterades EMPAD-projektet under en workshop av två av våra konferensdelegater, tillsammans med övriga representanter från projektet. I november deltog vi i ett EMPAD-möte i München där året som varit summerades och riktlinjer för ytterligare två års kursverksamhet drogs upp. Vi tog gladeligen på oss att hålla ytterligare två kurser, varav den första anordnas hösten Som sagt, EMPAD är ett seglivat och lyckat projekt, som inte bara sprider klubbhusidén, utan också ger oss stora kunskaper i att driva kursverksamhet och i internationellt projektarbete. Colleague training Anställda och medlemmar på Fountain House har möjlighet att åka till moderhuset Fountain House New York för att delta i en fördjupning av kunskapen kring vår arbetsrehabiliteringsmodell. Tillsammans med deltagare från olika länder förkovrar man sig genom studier av riktlinjer och den arbetsinriktade dagen. Här ingår även studiebesök på andra fontänhus i New York-området, samt föreläsningar, diskussioner och arbete på enheterna. 7 KLUBBHUSÅRET 2013 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

10 Vidare ingår att man ska fundera på eventuella behov i det egna klubbhuset. Vidare förväntas man formulera och lägga fram idéer och tankar om behov eller förändringar i det egna klubbhuset i en så kallad Action Plan. Denna diskuterar man i utbildningsgruppen under en helg på en farm vid namn High Poin, som ägs av Fountain House New York. Utbildningen pågår under tre veckor. Under denna period, bor man på Fountain House NY:s eget Guest House, vägg i vägg med klubbhuset. Den sista veckan ansluter även en styrelsemedlem till utbildningen. I december deltog en handledare, en medlem och en styrelseledamot i Colleague training i New York. Stockholm, Göteborg, Finland och Australien var representerade i gruppen om ca tio personer. Utbildningen var mycket givande och den Action Plan som våra medarbetare har arbetat fram handlar om hur vi ska nå och integrera fler unga vuxna i vårt klubbhus. kurser och studiecirklar på huset Jämställdhetscirkel Under våren ordnade vi för första gången en jämställdhetscirkel på huset. Cirkeln hade i snitt tio till tolv deltagare som träffades vid sju tillfällen. Cirkeln fokuserade på boken Brinntid av Pernilla Alexanderson och Sanna Lillie. Vid ett av tillfällena kom Pernilla på besök och höll ett uppskattat seminarium om feminismens historia och bokens upplägg samt besvarade spontana frågor. Vi fick köpa böckerna för halva priset och tackar för sponsringen. Under hösten fortsatte jämställdhetscirkeln med tolv tillfällen, då varierade vi teman från gång till gång. De medlemmar som ville fick ta roller som sekreterare, moderator eller ansvarig för material, som till exempel att läsa och kopiera artiklar. Jämställdhetscirkeln var mycket uppskattad av deltagarna och kommer att upprepas framöver. Datorkurs Under hösten arrangerade vi i samarbete med Studieverksamheten två nybörjarkurser i datoranvändning på klubbhuset. Kurserna bestod av tolv tillfällen, varav de första sex behandlade grundläggande datoranvändning och de följande sex utgick ifrån medlemmarnas individuella intressen och behov, till exempel att lära sig använda Internet, skicka e-post eller att lära sig ett specifikt program. De tolv medlemmar som deltog i kurserna tyckte att de lärde sig mycket och blev betydligt säkrare i att använda dator. Det finns ett stort behov och intresse hos våra medlemmar för både nybörjaroch fortsättningskurser i datoranvändning och fler kurser kommer att erbjudas framöver. Skrivarcirkel och teatergrupp Liksom tidigare år har medlemmarna kunnat delta i en uppskattad författarledd skrivarcirkel i sam-arbete med Studieförbundet Vuxenskolan, och i en teatergrupp i samarbete med Teater Reflex. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 KLUBBHUSÅRET

11 KONFERENSER OCH NÄTVERKSARBETE Världskonferens I oktober deltog en medlem, en handledare och klubbhuschefen i världskonferensen, den 17:e i ordningen, som anordnas vartannat år. Detta år var konferensen förlagd till S:t Louis i USA. Allt som allt var cirka 700 delegater från ett tjugotal olika länder samlade. Fem dagar ägnades åt plenumföreläsningar och olika workshops med varierande teman, alla centrerade runt verksamheten i våra klubbhus. En viss tyngdpunkt låg i år på frågan kring hur man arbetar med och för wellness i fontänhusen. I en workshop redovisade Fountain House Stockholm EMPAD-projektet, tillsammans med övriga projektdeltagare. Förutom föreläsningar och allvarliga teman fanns det också tid för nätverkande på kvällarna. Några gemensamma kvällsaktiviteter hade ordnats av hemmaklubbhuset, Independence Clubhouse, bland annat en Ångestparad genom staden. Den sista kvällen bjöds det på stor bankett för alla deltagare. På vägen hem från konferensen gjorde våra delegater ett uppehåll i New York för att, bland annat, prata om övergångsanställningar med ansvarig på Fountain House New York. Tips och råd togs med hem till Stockholm, tillsammans med alla intryck, idéer och lärdomar från konferensen. Sverigekonferens I november deltog tre av våra medlemmar och en handledare i fontänhusens årliga Sverigekonferens. Tillsammans med drygt hundra andra fontänare från Sverige och Åland deltog vi under tre dagar i workshops som berörde teman såsom introduktionsperioden, kökets ekonomi, hälsa, marknadsföring, konferensverktyget Fuze, Fontänhögskolan, handledningsmetoden best practice med mera. Förutom workshops lyssnade vi på föredrag om bemötande och nationella satsningar inom området för psykisk hälsa. Buffet på Nyköpings klubbhus och bankett på Sunlight Hotell med trevlig gemenskap och kontaktknyteri hann vi också med samt träning, simning och bastu- och bubbelbadsrelax, som en extra bonus på dessa tre konferensdagar. Förutom våra fyra konferensdelegater deltog ytterligare ett gäng medlemmar, klubbhuschefen och två styrelseledamöter i programmet under den andra konferensdagen. ForskARsymposium Under två dagar i augusti samlades medlemmar, handledare, forskare och policyaktörer på Ersta Sköndal Högskola för att delta i det andra internationella forskningssymposiet, där den senaste forskningen om fontänhus presenterades och diskuterades. Symposiet var arrangerat av Fountain House Stockholm, Clubhouse Europe, Fountain House New York och Ersta Sköndal Högskola. Deltagarna kom från Storbritannien, USA (Michigan, New York, Ohio), Norge, Danmark, Finland och Sverige (Stockholm och Helsinborg). De presenterade forskning på olika teman som betydelsen av sociala nätverk i återhämtning, klubbhusmodellens tillvägagångssätt för återhämtning, påverkan av kulturell kontext på klubbhus (jämförelse mellan Sverige och Japan), klubbhusets inverkan på individuell motivation och betydelsen av en forskningsenhet på ett klubbhus. Ett flertal presentatörer kommer att publicera sitt material i olika forskningstidningar. Symposiet var mycket uppskattat av husets medlemmar, totalt sju personer deltog och återberättade innehållet på ett husmöte samt för vår styrelse. Ett internationellt nätverk kommer att skapas för praktiker och forskare där utbyte av den senaste forskningen kan delas. Ett tredje symposium planeras till hösten 2014, i London. 9 KLUBBHUSÅRET 2013 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

12 Sveriges Fontänhus Fontänhusen i Sverige är organiserade som en ideell förening - Sveriges Fontänhus. Fountain House Stockholm är representerade i föreningens styrelse och nätverk. Ändamålet med Sveriges Fontänhus är att främja utvecklingen för fontänhusen i Sverige, sprida och utveckla fontänhusmodellen, stödja start av nya fontänhus och att vara en aktiv länk till den internationella klubbhusvärlden. Under 2013 har mycket arbete lagts ner på att se över organisationen samt att säkra framtida finansiering, framför allt med sikte på att få ett kansli etablerat. Clubhouse Europe Clubhouse Europe arbetar med målsättningen att främja fortsatt utveckling av fontänhusmodellen i Europa. Clubhouse Europe består av en styrelse och fyra olika arbetsgrupper. En av medlemmarna vid Fountain House Stockholm är invald i Clubhouse Europes styrelse och deltar i gruppen som arbetar med kommunikation. Under året har hon deltagit i styrelsemöten i Stockholm, Köpenhamn och Amsterdam, samt arbetat med att skapa en Facebooksida för Clubhouse Europe och uppdatera den kontinuerligt. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 KLUBBHUSÅRET

13 UTÅTRIKTAT ARBETE Ångestloppet Den 23 mars gick Ångestloppet av stapeln i vanlig ordning. Extra festligt detta år var att loppet firade femårsjubileum och att det inföll på 100-årsdagen efter Lis Asklunds födelse. Ett par hundra deltagare ställde upp i det 209 meter långa/korta loppet, som förbereddes och planerades i månader av husets medlemmar. Reggaebandet AWAJ Collective uppträdde innan och efter loppet och lockade många förbipasserande till både loppet och informationen vid våra bokbord. Klubbhuset var öppet för guidade turer och som vanligt sålde vi Ångestkorv, smörgåsar och varma drycker till de frusna Ångestloppsdeltagarna. Även detta år erbjöd flera av våra grannar affärer och restauranger på Götgatan rabatterade Ångestvaror till dem som deltagit i Ångestloppet. world mental health day På världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober ställdes vår fotoutställning ONEinFOUR ut på Stockholms Stadsbibliotek. Vi var på plats och informerade om Fountain House och psykisk ohälsa, tillsammans med (H)järnkolls attitydambassadörer. Några av oss deltog även i NSPH:s manifestation på Mariatorget denna dag. Vi hade planer på att arrangera en tredje Ångestparad i samband med världshälsodagen, men tid och kraft räckte inte till. Däremot gick en Ångestparad i München denna dag, arrangerad av Clubhaus Schwalbennest. Radio Totalnormal Radio Totalnormal, som också firade femårsjubileum i år, har fortsatt sända närradio från vår matsal på torsdagar och många medlemmar har medverkat i programmen och som publik. EKONOMI OCH FINANSIERING Klubbhuset finansieras till cirka 50 procent genom föreningsbidrag från Stockholms stad. Under 2013 har Socialstyrelsen avsatt en större summa än tidigare till vår verksamhet. Även landstinget har gett ett bidrag. Därtill kommer ersättning från länets övriga kommuner för medlemmar som blivit biståndsbedömda i respektive kommun. Under året har vi även tagit emot personer som befinner sig i jobb och utvecklingsgarantin fas 3, vilket genererat en del intäkter. Vi söker kontinuerligt fondmedel och beviljades 2013 medel till ny bil och till sociala aktiviteter. Vi har en 20-procentstjänst som är oss behjälplig i löpande bokföring och lönehantering. Medlemmar är involverade i arbetet med löpande ekonomiuppgifter och i fondarbetet. 11 KLUBBHUSÅRET 2013 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

14 VÄGAR UT DET HÄR ÄR VÄGAR UT Vägar ut finns till för alla medlemmar som vill komma ut i arbete, studier eller/och praktik. Under sommaren utökade vi arbetet till att inkludera två handledare, en från kontoret och en från köket, för att intensifiera vägar ut-arbetet. Vi har under året haft två fasta mötestider i veckan på minuter. Vi har erbjudit korta kurser mellan tre till sex tillfällen per tema: CV, personligt brev och rollspel inför arbetsintervju. Utöver detta har vi erbjudit individuellt stöd baserat på medlemmarnas behov och intressen. Dessa tillfällen har ägnats åt frågor kring socialförsäkringsregler, luckor i CV, funderingar kring vilka jobb, studier eller praktik som är av intresse och värdet av arbete utöver ekonomisk ersättning. Vi, medlemmar som handledare, har även deltagit i informationsträffar av olika slag för att vidareutbilda oss om socialförsäkringar och arbetsmarknaden. Syftet med Vägar ut är tvådelat, dels att konkret hjälpa medlemmar som vill ut och vet ungefär inom vilket yrke/studienivå de vill engagera sig och dels att hjälpa medlemmar som eventuellt vill arbeta/studera att påbörja en aktiv process kring detta. Det senare kan innebära många saker och stödet i dessa frågor är ett pågående arbete. Övergångsarbete Övergångsarbete är fontänhusmodellens eget koncept för att erbjuda medlemmar möjlighet att arbetsträna på den ordinarie arbetsmarknaden med stöd från klubbhuset. På ett övergångsarbete arbetar man i sex till nio månader och får avtalsenlig lön från arbetsgivaren. Anställningen ägs av fontänhuset som garanterar arbetsgivaren att ar- betet alltid kommer att bli utfört och täcker upp vid sjukdom eller annan frånvaro. Klubbhuset ansvarar också för inskolningen av nya medlemmar på arbetsplatserna I slutet av 2012 förlorade vi tre av våra övergångsanställningar på grund av omstruktureringar på samtliga arbetsplatser och under slutet av detta år förlorade vi ytterligare en av samma orsak. För närvarande har vi endast ett övergångsarbete, ett städjobb på tre timmar per vecka på Ateljé Inuti. Arbetet är uppskattat av de medlemmar som arbetat där. Vi har knutit några nya ÖA-kontakter under året och har planer som vi hoppas kunna förverkliga under Vi har också satsat på att samla in mer kunskap om konceptet övergångsarbete, bland annat under världskonferensen, för att lära oss mer om hur vi kan gå tillväga för att hitta fler övergångsarbeten. En viktig pågående diskussion bland fontänhusen i Sverige är svårigheterna att förena konceptet övergångsarbete med den svenska socialförsäkringsmodellen samt vilka arbetsformer som är av störst nytta för våra medlemmar. Trots tillbakagångar när det gäller övergångsarbeten har vi under året gjort stora framsteg när det gäller att hitta nya former för Vägar ut, anpassade efter vår medlemsgrupp och rådande arbetsmarknad. Satsningen på Vägar ut-arbetet fortsätter nästa år och vi ser hoppfullt på framtiden när det gäller att hjälpa medlemmar vidare ut i arbete och studier. Under året har vi till exempel etablerat ett givande samarbete med företaget Novum Care som redan erbjuder tre av våra medlemmar arbete. Johan och Maria berättar mer om detta på nästa uppslag. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 VÄGAR UT 12

15 DÄRFÖR SAMARBETAR VI MED FOUNTAIN HOUSE Novum Care är ett bemanningsföretag för läkare och övrig vårdpersonal. Vi har verksamhet i hela landet, men utgår från kontoret på Södermalm i Stockholm. Vi har sedan drygt ett år tillbaka ett gott samarbete med Fountain House. hjälpt till med att kontakta möjliga kunder för att kontrollera ev. behov, och dels hjälpt till väldigt mycket med administrativa sysslor. Vi har nu gått vidare och kommer att anställa henne på halvtid eftersom även hon blivit en viktig del på företaget. Vi på Novum Care tror att det är viktigt att vara öppen för nya personer, och att alla har något bra att bidra med även om man kanske inte har möjlighet att arbeta 100 %. Sedan ett par månader tillbaka har vi även tagit in en man från Fountain House för hjälp med städning. Han har en vanlig timanställning och gör ett bra jobb. Det började med att min gamle vän Peter, som jag visste hade varit en framgångsrik entreprenör och säljare men som råkat ut för en del psykiska svårigheter på senare år, kontaktade mig och sa att han var redo att komma tillbaka till arbetslivet efter några års sjukskrivning. Han berättade om Fountain House verksamhet, och att de hjälpt honom oerhört mycket med att må bättre och komma tillbaka till ett bättre liv. Eftersom han var lite osäker på vad han skulle orka med ville han börja med 50 % anställning där arbetstiden gärna fick vara lite flexibel. Allt var redan färdigt med stöd via Arbetsförmedlingen etc. Vi började sakta och saker och ting gick allt bättre och går idag väldigt bra! Peter mår också mycket bättre och har idag gått upp till 75 % arbete. Sedan några månader tillbaka har vi också tagit in en kvinna som varit på Fountain House några år. Hon startade med s.k. arbetsträning hos oss, vilket innebar att hon arbetade ca halvtid under 3 månader. Hon har dels I nästa vecka kommer ytterligare en person från Fountain House till oss som ska börja med att prova på att jobba hos oss. Hon kommer att arbeta ca en halv dag per vecka, och om hon trivs med oss och vi trivs med henne kommer vi att utöka arbetstiden. Vi på Novum Care tror att det är viktigt att vara öppen för nya personer, och att alla har något bra att bidra med även om man kanske inte har möjlighet att arbeta 100 %. För oss känns det viktigt med CSR (Corporate Social Responsibility) att bidra till ett bättre samhälle genom att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Vi tror att fler företag skulle kunna starta ett bra samarbete med Fountain House, där båda parter vinner på det! Johan Novum Care AB Novum Care AB, Blekingegatan 48, Stockholm, Org nr VÄGAR UT FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

16 MARIA BERÄTTAR Jag kom till Fountain House i november 2011 efter att jag hade hittat informationsmaterial på Katarinahuset och blivit rekommenderad att gå hit. Jag kände mig lite skeptisk, men eftersom jag var sjukskriven och behövde något att göra så gjorde jag det och det var tur, för vad hade jag gjort annars? Det vill jag inte ens tänka på. Jag kände mig genast välkommen när jag kom till Fountain House. Jag hade fått för mig att Fountain House främst var till för svårt sjuka och att det mest var äldre män som gick där. Jag hade inte trott att det skulle passa för just mig, inte förstått att det var en så stor blandning av diagnoser och att det fanns både kvinnor och män i alla åldrar på huset. Så det var skönt att komma hit och jag kände direkt att hit kan jag komma och träffa människor, nu har jag någonstans att gå. Jag engagerade mig genast i jättemycket på huset och redan efter ett halvår fick jag möjlighet att delta i Europakonferens på Island. Det fanns så mycket roliga grejer att göra, jag kunde vara med och bidra till något och släppa mitt dåliga mående. Jag kände också ett ansvar och att jag var behövd. Jag har hela tiden haft som mål att börja arbeta igen och har sökt en massa arbeten, men bara fått avslag. Men på hösten 2013 frågade Fountain House mig om jag var intresserad av en anställning på Novum Care. Jag blev förvånad men glatt överraskad över att bli tillfrågad. Jag fick göra ett besök på Novum Care och det var läskigt eftersom det var en helt ny bransch för mig som tidigare alltid jobbat inom detaljhandel, även om jag gärna velat prova på kontorsarbete. Jag började arbetsträna med aktivitetsstöd hos Novum Care i november och i mars i år ska jag övergå till en lönebidragsanställning. Det känns läskigt med högre krav och större ansvar, men det känns bra att jag har haft en så pass lång inkörningstid. Novum Care är förstående och jag tycker om arbetet, även om det fortfarande känns svårt att ringa ibland. Det är också mycket datorarbete som jag inte är så van vid, men jag har lärt mig mycket. Jag har svårt att tro att jag kan saker och att det jag gör är bra, men det funkar bra på Novum Care eftersom jag kan vara rättfram med hur jag mår och de lyssnar på mig och respekterar hur jag känner mig. Jag har haft en handledare som gett mig en bra introduktion och som jag fortfarande kan prata med och få hjälp av när det behövs, det är jättebra. Det funkar bra på Novum Care eftersom jag kan vara rättfram med hur jag mår och de lyssnar på mig och respekterar hur jag känner mig. Jag äter ofta lunch på Fountain House och kommer hit de dagar jag inte jobbar. Det är skönt att komma till huset och att vara här, även om jag inte orkar engagera mig på samma sätt som jag gjorde tidigare nu när jag arbetar. Mycket har hänt sedan jag kom hit första gången. Jag känner idag att jag vågar och kan vara mig själv på ett annat sätt. Jag har mognat och behöver inte alltid vara glad eller rolig, jag är okej som jag är! Jag är så glad och tacksam över att Fountain House finns och att jag fått chans till det här jobbet, det är fantastiskt! Jag ser det som min räddning, att Fountain House finns. FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 VÄGAR UT 14

17 TENGO BERÄTTAR Jag kom till Fountain House (FH) efter ett tips från en medlem i början på Det var en tid då jag mådde dåligt och inte visste vart jag skulle ta vägen. Det enda jag visste var att jag måste ta mig ur denna situation, annars kommer den att sluka mig. Då visste jag inte riktigt vad jag behövde och hur det skulle fungera. Samtidigt som min vän föreslog FH för mig läste jag en liten notis i Metro om FH och hur människor med psykisk ohälsa fick hjälp till självhjälp och hur medlemmar stöttade varandra. Allt det här skulle aldrig varit möjligt om det inte fanns medlemmar och handledare som stöttade och uppmuntrade. I februari 2012 tog jag mig till Fountain House. Första mötet var som jag förväntade mig, precis som alla andra center där olika människor möttes för att föra olika aktiviteter. Jag lämnade FH ganska besviken. Av en händelse mötte jag en handledare som uppmuntrade mig att försöka komma igen, det gjorde jag och har aldrig ångrat mig sedan dess. Fountain House är som ett hem, en familj, vänner som finns hela tiden och en truktur och stabilitet som är precis likadant från dag till dag, vecka för vecka, månad för månad och år från år. När allt annat rasar omkring oss står detta hem stadigt och tar emot oss med öppna armar, hjälper oss att bygga en stadig tillvaro och en bas för att kunna fortsätta med livet. Nu har jag fått arbete på en resebyrå, och arbetar med försäljning och marknadsföring. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att höja försäljningen genom att marknadsföra företaget och våra produkter genom att vara mycket ute och träffa människor, skicka leads till mina kollegor, besöka olika företag som är intresserade av att samarbeta med oss, rekrytera agenter och i mån av tid skräddarsy paketresor till Tanzania. I arbetet ingår även besök på de destinationer vi försöker promota och även besök på platser där vi försöker hitta nya samarbetspartners. Arbetet är mycket spännande och mycket utvecklande, det ger utrymme för fantasi och kreativitet som passar mig väldigt bra. Allt det här skulle aldrig varit möjligt om det inte fanns medlemmar och handledare som stöttade och uppmuntrade. Jag fick denna möjlighet via en medlem på FH, min vän som verkligen har stöttat mig i vått och tort. Vi kan ha våra utmaningar, dock fungerar vi perfekt. Med rätt stöd, förståelse, uppmuntran och människor som är villiga att stödja vår verksamhet på Fountain House, säger jag the sky is the limit. 15 VÄGAR UT FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

18 ANNA BERÄTTAR I slutet av januari 2013 mådde jag så dåligt att jag knappt vågade lämna lägenheten. Under den här tiden gick jag en utbildning och där fick jag information om Fountain House. Jag tog kontakt med Fountain House och det visade sig vara min livlina. Jag var livrädd när jag först kom till Fountain House men jag fortsatte komma regelbundet. Den 29 januari 2014, precis på dagen ett år efter att jag kom till Fountain House, började jag jobba. Jag valde att jobba på kontorsenheten eftersom jag jobbat med livsmedel hela yrkeslivet och ville jobba med huvudet för att få bort alla destruktiva tankar. Jag hade ingen erfarenhet av att jobba med datorer, men här har jag gått ur min bekvämlighetszon, utmanat mig själv och jobbat med alla möjliga olika administrativa uppgifter. Med tiden började jag tänka på att mitt yrkesliv kanske inte var slut och jag ville satsa på att komma ut i arbete igen. Efter sommaren började jag delta aktivt i Vägar ut-gruppen. Där fick man hjälp med att se både sina bra och dåliga sidor. Jag lärde mig att skriva CV och att söka jobb som passar mig. Tack vare detta så hittade jag och ansökte om ett jobb som personlig assistent som jag också fick. Den 29 januari 2014, precis på dagen ett år efter att jag kom till Fountain House, började jag jobba. Idag känner jag mig mycket tryggare med att vara bara Anna. Jag behöver ingen mask att hålla uppe, varken på jobbet eller privat. För två och ett halvt år sedan när jag förlorade mitt förra jobb så trodde jag inte att jag skulle jobba igen. Idag vet jag att jag har en massa kunskaper och erfarenheter som folk efterfrågar och vill ha. Jag är stolt och glad över att jobba som personlig assistent och jag vet att jag betyder mycket för personen jag jobbar för och dennes familj. 23 av de aktiva medlemmarna vid Fountain House Stockholm har arbetat eller studerat under året, varav 10 har haft egna anställningar 7 har haft praktikplats 4 har arbetat på någon av våra övergångsanställningar 2 har studerat vid universitet eller folkhögskola FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 VÄGAR UT 16

19 styrelseordföranden har ordet Ytterligare ett år har gått. Mitt åttonde och sista som ordförande i styrelsen för Fountain House. Genomgående roligt, lärorikt och intressant. När jag började för åtta år sedan, tänkte jag att jag hade ganska bra kläm på vad psykisk ohälsa är. Vetskap om diagnoser, behandlingsmetoder, vårdinrättningar och kliniker. Men det är först genom möten med medlemmar på fontänhuset som jag har fått insikt om vad psykisk ohälsa innebär i den praktiska vardagen. Och det är ju i den praktiska vardagen vi alla lever våra liv. På fontänhuset är det inte bara mycket snack, utan också en massa verkstad. Det krävs tålamod för att kunna leva med psykisk ohälsa. Jag beundrar alla som orkar kämpa på, trots dålig ekonomi, trots att arbetsmarknaden inte står till deras förfogande, trots en ständig och ojämn kamp med myndigheter och trots omgivningens fördomar. Naturligtvis bidrar fontänhusrörelsens verksamhet och pedagogik i högsta grad till att detta är möjligt. Vänskap, tillit, öppenhet och allas lika värde kan låta som slogans, men finns i högsta grad i det vardagliga praktiska fontänhusarbetet. På fontänhuset är det inte bara mycket snack, utan också en massa verkstad. Fontänhusets styrelse är en del av den helhet som formar verksamheten. Styrelsens uppgift är att ansvara för lånsiktig planering, förvaltning, budget och bokslut. Men det är också viktigt att vi i styrelsen håller oss informerade om vad som pågår och är lyhörda för husets behov. Och att vi kan hjälpa till där det behövs. Praktiskt eller med glada tillrop. liksom också intresset för och engagemang i de frågor som har behandlats. Ett av de första besluten var att tillsvidareanställa Gunilla Byström som chef för Fountain House Stockholm. Ett utmärkt beslut. Det har förstås varit viktigt att följa husets ekonomi. Med stor tillfredsställesle har vi noterat att verksamheten hållit sig inom budgeterade ramar. Styrelsen är väl medveten om att detta kostat på och bland annat haft som följd att personaltätheten har varit lägre än tidigare. Med skärpa, fokusering och entusiasm har den reducerade personalstyrkan gjort ett strålande arbete. Utöver sammanträden har styrelseledamöter varit engagerade i olika arbetsgrupper och aktiviteter, Ångestloppet, fondgruppen, hyresfrågan, utveckling av den externa kommunikationen, möte med Stockholmspolitiker och inte minst Fontänhusets Vänner som en av ledamöterna tillsammans med en före detta ledamot drivit på och utvecklat. Styrelseledamöter har också deltagit i årets Sverigekonferens och i fontänhusutbildningen i New York. När jag skriver detta är vi redan inne på Jag hoppas att detta år blir lika kreativt, levande och utvecklande som Tack alla! Under 2013 har styrelsen haft fyra sammanträden och lika många möten i arbetsutskottet. Fyra nya styrelsemedlemmar har invalts och två nya medlemsrepresentanter har kommit till under året. Närvaron har varit god, Gun-Lis Angsell Ordförande i styrelsen 17 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

20 BILAGOR BOKSLUT FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 BOKSLUT 1

21 2 BOKSLUT FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

22 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 BOKSLUT 3

23 4 BOKSLUT FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

24 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 BOKSLUT 5

25 REVISIONSBERÄTTELSE 1 REVISIONSBERÄTTESLSE FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

26 FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 REVISIONSBERÄTTELSE 2

27 Revisionsrapport över verksamheten vid Stiftelsen Fountain House Stockholm 2013 Underlag till revisionsrapporten Revisionsrapporten över verksamheten är baserad på verksamhetsplanen Kommentarerna med avseende på verksamheten har sin utgångspunkt i protokollen och de informella minnesanteckningarna från årets fyra styrelsemöten samt samtal med verksamhetschefen Gunilla Byström. Allmänt om verksamheten vid Fountain House i Stockholm Fountain House (FH) har inte kunnat erbjuda 50 medlemmar meningsfulla arbetsuppgifter varje dag som anges i verksamhetsplanen; antalet har istället varit 42 i genomsnitt. Verksamhetschefen Gunilla Byström uppger att detta främst beror på att antalet personer i handledargruppen har varit för få. Se vidare kommentaren under avsnittet om personalens uppgifter. Någon ny ackreditering skedde inte 2012; FH fick dispens pga. att FH var värd för det sextonde internationella seminariet. FH ska genomgå en ny ackrediteringsprocess Ekonomi och finansiering Bokslutet för 2012 visade ett ekonomiskt överskott. Även för år 2013 har klubbhuset ett överskott. Detta är mycket positivt med tanke på att BDO har uppmanat klubbhuset att bygga upp ett sparkapital. Under året har klubbhuset lyckats hushålla väl med medlen trots en stram budget. Bidraget från Socialstyrelsen har varit större än vad som beräknades inledningsvis. Ett antal biståndsbedömningar har förlorats under året men detta har kompenserats genom att pengar istället har kommit in via ett antal Fas 3-placeringar från Arbetsförmedlingen. År 2012 höjdes avgiften för biståndsbedömda medlemmar från länskommunerna från kr till kr per månad. Styrelsen beslutade i december 2013 att för 2014 höja avgiften ytterligare till kr. Beslutet får ses som positivt med avseende på en ytterligare förstärkning av ekonomin. Enligt styrelsebeslut ska även kostnaderna för motsvarande insatser enligt LOV undersökas för att få en jämförelse. För att framöver få in ytterligare pengar har klubbhuset bl.a. satsat på informationsarbete riktat till länskommunerna och till Arbetsförmedlingen. Verksamheten Vid Stockholms stads verksamhetsrevision 2012 fick FH beröm av staden för verksamheten. Det är ett välförtjänt beröm. Såväl medlemmar som personal vitsordar den varma, vänliga och tillåtande atmosfär som finns på FH och som skapar ett klimat där man känner sig hemma. Utöver detta arbetar FH outtröttligt på att öka kunskapen hos andra om psykisk ohälsa och att reducera fördomar. Medel för detta är bl.a. arrangerande av Ångestloppet och information om verksamheten och dess innehåll via sociala media. I ångestloppet i mars 2013 deltog mer än 400 personer. När det gäller friskvården så tar arbetet nya steg framåt med alltfler medlemmar som intresserar sig för att via hälsofrämjande aktiviteter förbättra sin hälsa. Styrelsen beslutade under året att medlemsrepresentanterna i styrelsen bör utökas till två ordinarie och två suppleanter för att säkerställa att alltid någon representant finns med vid mötena. Personalens uppgifter Under året beslutade styrelsen att tillsvidareanställa Gunilla Byström som verksamhetschef. Vidare beslutades att anta en arbetsbeskrivning, som tidigare inte funnits, för verksamhetschefen. I ytterligare ett beslut fastställdes att det ska finnas en pärm på klubbhuset med såväl arbetsbeskrivningar för chefen och handledarna som policydokument för verksamheten. Dessa beslut är naturligtvis positiva i bemärkelsen att de både gentemot personal och medlemmar bidrar till ett klargörande av viktiga ramar för verksamheten. Personalsituationen har enligt verksamhetschefen varit otillräcklig under året. Det har gått att upprätthålla det som redan finns men inte att utveckla verksamheten nämnvärt. Antalet biståndsbedömda medlemmar har inte ökat utan snarare minskat vilket kan hänga samman med att FH inte har hunnit informera i den utsträckning som det var tänkt. En annan aspekt är att kranskommunerna håller i sina kommuninvånare och är ovilliga i vissa fall att betala. Intentionerna vad gäller utbildning och övergripande ansvar har fungerat bra. 1 VERKSAMGETSREVISORNS RAPPORT FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

28 Den arbetsinriktade dagen och vägar ut Den arbetsinriktade dagen har sin utgångspunkt i husets behov och i enhetsmötena som hålls morgon och efter lunch på de båda enheterna. En genomgång görs då av vad som behöver göras under dagen plus vilka önskemål medlemmarna har när det gäller egna arbetsinsatser. 24 medlemmar har med stöd från Fountain House och genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan m.fl. hittat vägar ut till arbete, praktik, övergångsarbete eller studier. Novum Care har kunnat er bjuda några medlemmar arbete. Kamratstödsprojektet har haft stor betydelse för medlemmar vilket visas av den utvärdering av projektet som har gjorts för åren av Ersta Sköndals Högskola. Efter projektets avslutning 2012 har samarbetet med Katarinahuset fortsatt. Socialt program och sociala aktiviteter Såväl personal som medlemmar har medverkat i olika workshops och konferenser; kommunikationsworkshops på klubbhuset, Sverigekonferens i Nyköping, utvärdering av EMPAD-projektet i Müchen samt världskonferensen för Fountain House-rörelsen i St Louis. Som framgår av en tidigare kommentar har intresset ökat för medlemmar att via hälsofrämjande aktiviteter förbättra sin hälsa. Skrivarkurer och kurser i data har hållits som en del av FH:s sociala program. Vidare har sociala och kulturella aktiviteter erbjudits i form av subventionerade biljetter till teatrar och idrottsevenemang m.m. Även gratis generalrepetitionsbiljetter till stadsteatern och Dramaten har lämnats. Under sommaren har utflyktsprogram genomförts. Utåtriktad information FH har fortsatt med utåtriktad verksamhet och att föreläsa vid t.ex. Polishögskolan, öppen och sluten vård och att ge ut Fontänbladet. Vänner till FH fick en nystart under En arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och personal har haft möten även under 2013 för att stärka initiativet. 300 kr för privatpersoner har etablerats som årsavgift för att vara med i Vänner. FH och styrelsen har vidare under 2013 uppmanats att sprida information om konceptet inom sina kontaktnät. Därtill har det diskuterats att även försöka rekrytera organisationer och inte enbart privatpersoner. Privatpersoner kan få 25 % i skatterabatt vid bidrag på mellan kr till godkända organisationer. Radio Totalnormal och FH är inte samarbetspartners i samma mening som tidigare i och med att FH inte längre betalar för en handledartjänst vid Radio Totalnormal. FH har medverkat i Fontänhögskolan, dvs. i det projekt för kunskapsutbyte mellan svenska FH och universitetens socionomutbildningar som har pågått under flera års tid. FH i Stockholm har varit värd för en av flera kurser och deltagit på kurser i Malmö och Göteborg. Öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa Någon Ångestparad har inte arrangerats 2013 pga. tidsbrist och att FH måste fokusera på att bygga upp klubbhuset inifrån efter alla stora projekt och evenemang som tagit resurser de senaste åren. Ångestloppet genomfördes i mars med mer än 400 deltagare. En fotoutställning har visats i städer i Sverige och två i Norge. FH har även deltagit i andra organisationers event. Övrigt internt Styrelsen har diskuterat och kommit fram till att inte ingå i LOV:en. Klagomålshantering har diskuterats på huset. Medlemmar och personal är nöjda med det sätt arbetet sker idag med fokus på öppenhet, högt i tak och uppmuntran att ta upp saker när de uppstår eller i de återkommande medarbetarplanerna. Övrigt externt FH Stockholm sitter med i styrelsen för Sveriges fontänhus och har två representanter i nätverket. En medlem sitter med i styrelsen för EPCD. Två medlemmar är ackrediterare och har 2013 ackrediterat hus i England och på Island. FH har anordnat en veckas kurs i fontänhusmodellen där tolv deltagare från Europa deltog. Stockholm den 13 mars 2014 Bernt Lundgren Verksamhetsrevisor FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013 VERKSAMHETSREVISORNS RAPPORT 2

29 tack till våra sponsorer 2013! Vi är tacksamma för allt stöd vi fått under året i form av ekonomiska bidrag, sponsring och insatserna från er som erbjudit oss arbetsfillfällen, kunskap och kursledning. Genom att stödja oss bidrar ni till ett bättre liv för människor som lever med psykisk ohälsa. Era insatser är värdefulla! Ni som erbjudit oss arbetstillfällen under året Connect PR Inuti Novum Care Ni som beviljat oss fondmedel under året Hedlundska Stiftelsen Fanny Hirsch F.d. Socialförbundet Forsgrenska stiftelsen Göran Lagervalls Stiftelsefond Radiohjälpen Vänner till Fountain House Alla ni privatpersoner och företag som stöttat vår verksamhet genom att betala in årsavgiften eller bidragit med andra ekonomiska och materiella gåvor under året. Sponsorer av Ångestloppet Apoteket Götgatsbacken Body Shop Cafe Ljunggren Brunogallerian Connect PR Coop Extra Medborgarplatsen Expressino Cafe Glitter Granit Göta Ur och Smycken Hifi-Klubben Lush Mangle Vintage Ordning & Reda Peacock Pocket Shop Reference Audio Sthlm Kiosk Studiefrämjandet Söderbokhandeln Sponsorer av högtidsfirande och fester Body Shop Coop Nära Nytorgsgatan Coop Extra Medborgarplatsen Fabrique Bageri Filippa K Granit Göta Fisk Halkans WOE Hellstone Kristallrummet Pocket shop Skivhögen Skokartongsappellen Söderbokhandeln Göta Ur & smycken Vila Övriga sponsorer under året Dramaten Fabrique Bageri Götgatans Hälsokost Internsystem Sverige AB Microsoft Master Office Pernilla Alexandersson & Sanna Lilie, boken Brinntid Stockholms Stadsteater Teater Reflex TACK TILL VÅRA SPONSORER FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTESLSE 2013

30 VILL DU VETA MER? Mer information om vårt klubbhus hittar du på Vår hemsida Följ oss gärna på Facebook: Fountain House Stockholm Instagram: fountainhousesthlm Har du frågor eller vill boka besök når du oss på telefon: e-post: Besöksadress: Götgatan 38 Postadress: Box 4051, Stockholm BLI VÄN TILL FOUNTAIN HOUSE! Bli Vän till Fountain House för 300 kr per år! Det blir knappt 6 kr i veckan men för oss är det mycket. Alla givmilda kronor går direkt till verksamheten, t.ex en burk målarfärg till vår nya kafédel, några satser nybakade bullar till eftermiddagsfikat eller en deltagaravgift till en meningsfull konferens. Som vän till Fountain House är du stödmedlem hela Betala in 300 kr eller ett högre valfritt belopp till bankgiro Skriv VÄNNER i meddelanderutan samt ditt namn, adress och e-postadress om du vill att vi når dig med inbjudan om evenemang för Vänner till Fountain House eller för att få vår medlemstidning. Tveka inte att kontakta oss för mer information! Tack för ditt stöd! För mer information om fontänhusmodellen och olika fontänhus i Sverige och världen Sveriges Fontänhus Clubhouse Europe Clubhouse International Nybesök, studiebesök eller föreläsning Är du en av många som lever med psykisk ohälsa? Behöver du en meningsfull daglig sysselsättning? Välkommen att boka ett nybesök hos oss så visar vi dig runt i huset och berättar om verksamheten! Vill du veta mer om fontänhusmodellen och återhämtning från psykisk ohälsa? Vi tar gärna emot studiebesök eller kommer till er och berättar om vår verksamhet!

31 Fountain House

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek!

Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Infonr 085-2005 Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan i Örebro Minna Salminen-Karlsson Vad har vi gjort? Jo, ett KomTek! Utvärdering av projektet Kommunala Teknikskolan

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer