Förvaltning Avdelning. Helsingborg i fokus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltning Avdelning. Helsingborg i fokus 2015"

Transkript

1 Förvaltning Avdelning Helsingborg i fokus 2015

2 Innehåll Befolkning Folkmängd, sammansättning, flyttningar och medelålder Näringsliv Näringslivs- och branschstruktur, sysselsättningstillväxt, marknadsförsörjning, profilområden handel, turism och logistik, nyföretagande, varsel och konkurser, företagsklimat Tillväxt Bostadsbyggande, investeringar, sysselsättningsgrad, lönesummor, arbetslöshet, nyanmälda platser, utbildningsnivå, större inventeringar En funktionell region Pendling, en regional tillväxtmotor, kommunikationer & infrastruktur, universitet och högskolor

3 Befolkning

4 BEFOLKNING Helsingborg växer! Kombinationen av ett dynamiskt näringsliv, hög livskvalitet, rikt utbud av aktiviteter och Campus Helsingborg lockar nya invånare till staden. Helsingborg är en av landets mest snabbväxande städer och det är framförallt unga som väljer att flytta till Helsingborg. Födelseöverskott: 404 Flyttnetto: personer invånare Helsingborg växte med personer under 2015 Högst procentuell folkökning av de 15 största kommunerna Källa: SCB

5 BEFOLKNING Källa: SCB Källa: SCB Medelålder Helsingborg: 40,9 år Skåne: 40, 9 år Riket: 41,2 år Helsingborgaren blir yngre Idag är halva befolkningen under 40 år De två största åldersgrupperna: år år

6 BEFOLKNING In- och utflyttning samt nettotal efter ålder Källa: SCB Fler unga flyttar till Helsingborg än från staden Unga i åldern står för det största flyttnettot 30 procent har utländsk bakgrund 110 nationaliteter

7 Näringsliv

8 NÄRINGSLIV Det har aldrig funnits så många företag i Helsingborg som det gör idag. Sedan år 2000 har antalet företag ökat med över 25 procent och det finns nu företag i staden. Under 2015 skedde ett nettotillskott av cirka 400 företag och antalet konkurser och varsel sjönk. Under året minskade nyföretagandet. Trots det placerar sig Helsingborg på fjärde plats bland Sveriges 15 största städer när det gäller antalet nystartade företag/1 000 invånare. Indexerad utveckling av antalet företag (AB, E, HB, KB) branscher 80 % av alla branscher finns i Helsingborg personer har sin arbetsplats i Helsingborg En ökning med personer sedan nyregistrerade företag under 2015 En minskning med 10 % jämfört med 2014 Källa: Bolagsverket

9 NÄRINGSLIV Helsingborg har ett varierat näringsliv, skapat av företagsamma människor. Det finns en lång tradition inom parti- och detaljhandel liksom inom logistik. Branscherna är nära sammanlänkade och stärker varandra, inte minst genom nya konsumentmönster, en fortsatt globalisering och tilltagande digitalisering. Tillsammans sysselsätter de båda branscherna 25 procent av arbetskraften. Industrin fortsätter att vara viktig i Helsingborg och näringen sysselsätter cirka personer. Flest arbetar inom livsmedelsindustrin med över sysselsatta. Andelen sysselsatta i Helsingborg är 76 procent högre än i riket som helhet. Andra stora industrigrenar är läkemedelsindustri, 657 anställda, där andelen sysselsatta är fyra gånger högre än i riket och kemisk industri, 884 anställda med tre gånger så hög andel anställda i Helsingborg som i riket. Parallellt växer turismen i betydelse. Vi ser det både i direkta turistekonomiska effekter och i termer av indirekt och långsiktig betydelse för Helsingborgs attraktivitet. Digitaliseringen får allt större betydelse för näringslivet. Inte minst våra förändrade konsumentmönster, kring hur, när, vad och var vi konsumerar, påverkar handeln och logistikbranschen företag 620 branscher 25% arbetar inom handel och logistik

10 NÄRINGSLIV Sedan 2010 har antalet företag ökat med närmare 20% och i slutet av 2015 fanns det företag i Helsingborg. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60%, av företagen är enmansföretag utan anställda. Jämfört med Sverige som helhet är det en emellertid en lägre siffra där enmansföretagen utgör 70% av arbetsställena. 927 nyregistrerade företag under 2015, en minskning med 10% jämfört med 2014 Källa: Bolagsverket

11 NÄRINGSLIV (anställda) Källa: SCB, Företagsregistret Källa: SCB, Företagsregistret I Helsingborg finns globala företag, småföretagare och kluster med unik profil och kompetens Sedan 2000 har det skett en stark ökning av antalet arbetsställen inom samtliga storleksklasser förutom klassen fler än 500 anställda som är oförändrad

12 NÄRINGSLIV Antal arbetsställen efter näringsgren och storleksklass (antal anställda) I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor Källa: SCB, Företagsregistret

13 NÄRINGSLIV Antal förvärvsarbetande år 2014 efter näringsgren Näringslivet i Helsingborg är diversifierat Störst andel förvärvsarbetande finns inom handel (17 %), följt av vård, omsorg och sociala tjänster (15 %) samt företagstjänster (14 %). Jämfört med både Skåne och riket arbetar en större andel inom transportbranschen (8 %) i Helsingborg På 10 år har näringen vuxit med 15 %. Idag arbetar ca personer av dagbefolkningen i branschen.

14 NÄRINGSLIV Antal förvärvsarbetande år 2000 och 2014 efter näringsgren Störst ökning av anställda Fastighetsverksamhet Företagstjänster Energi- och miljöverksamhet Finans- och försäkringsverksamhet Stor ökning av anställda Hotell- och restaurangverksamhet Kulturella och personliga tjänster Vård och omsorg: sociala tjänster Byggverksamhet Minskning av anställda Tillverkningsindustrin Tillverkningsindustrin är fortsatt en av de största näringsgrenarna och har en stor och viktig roll för stadens utveckling

15 NÄRINGSLIV Samtidigt som vi ser en kraftig ökning av antalet företag i Helsingborg, ökar även den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Idag har fler än personer sin arbetsplats i Helsingborg, en ökning med över personer eller 20 procent sedan år Mellan är det bara två andra större städer som uppvisar en högre sysselsättningstillväxt än Helsingborg. Sett till Sveriges samtliga 290 kommuner placerar sig Helsingborg på plats 24 vad gäller sysselsättningstillväxt under perioden Sysselsättningsutveckling, Helsingborg Sysselsättningstillväxt Källa: SCB

16 NÄRINGSLIV Det har skett en stabil utveckling av dagbefolkningen år under 2000-talet i Helsingborg jämfört med ett antal jämförbara kommuner. Fokus Sysselsättningstillväxt

17 NÄRINGSLIV Även i relation till befolkningsutvecklingen går det att se en stabil utveckling av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (boende) 16+ år under perioden I statistiken, och därmed i tabellen nedan, saknas helsingborgare som arbetar i Danmark. Det betyder att sysselsättningstillväxten har utvecklats än kraftigare befolkningstillväxten under 2000-talet Förvärsvarbetande (nattbefolkning) Befolkning 16+ Sysselsättningstillväxt Fokus Sysselsättningstillväxt Källa: SCB

18 NÄRINGSLIV Marknadsförsörjning (%) Andel av hushållens inkomster som kommer från privata företag. Marknadsförsörjningen kan ses som ett mått på det lokala näringslivets livskraft och omfattning. Andel av hushållens inkomster som kommer från privata företag Marknadsförsörjning (%) 80 Andel förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor Offentlig sektor 0 Helsingborg Malmö Skåne Riket

19 NÄRINGSLIV Parti- och detaljhandeln är den största näringsgrenen i Helsingborg både sett till antal anställda och omsättning , eller 17%, av samtliga sysselsatta arbetar inom handeln, en ökning med närmare 20% sedan millennieskiftet. Handeln omsatte närmare 55 miljarder kronor 2014, vilket utgör närmare hälften av näringslivets samlade omsättning (inrikes). Under 2014 skedde en svag minskning (1,6%) av handels omsättning i Helsingborg. Minskningen gick även att se i cityhandeln som minskade marginellt (0,5%) under Söder city uppvisade en positiv tillväxt, medan omsättningen minskade på Norr city. Trots cityhandelns minskade omsättning bedöms Helsinborgs city hantera konkurrensen från extern- och e-handeln framgångsrikt. Samtidigt ser vi hur olika handelslösningar kompletterar och stärker varandra. När Väla Park öppnade med nya butiker i oktober skapades 230 nya jobb där. Totalt arbetar personer på Väla. Handel

20 NÄRINGSLIV Att Helsingborg stärker sin position inom den digitala handeln märks inte minst av den relativa koncentration av företag och anställda som finns i staden. Postorder- och internethandel utgör en del av det som den digitala handeln omfattar och Helsingborg uppvisar en högre andel sysselsatta (1,6) inom näringsgrenen jämfört med Skåne som helhet. Detta händer inom den digitala handeln i Helsingborg Avensia, Nordens ledande e-handelsleverantör för tekniska lösningar, växer och nyanställer 50 personer i Helsingborg och Lund. E-commerce Park of Sweden, Sveriges första e-handelsinkubator, lockar företag som är globala från dag 1. Emeet, en av de största mötesplatserna för e-handlare i Norden, hålls i Helsingborg. Skånska byggvaror, Yves Rocher, Tailor Store, Flygstolen, Stenströms, Boxon och Sembo är exempel på tillväxtföretag inom digital handel med huvudkontor i Helsingborg. Profilområde HANDEL Handel

21 NÄRINGSLIV Turismen slår nya rekord och Helsingborg utvecklas till en av Sveriges främsta destinationer genomfördes över övernattningar på stadens boendeanläggningar, en ökning med 12% jämfört med Efter Stockholm och Göteborg har hotellen i Helsingborg landets högsta beläggningsgrad (66,8%). Samtidigt ökade logiintäkten per belagt rum (1,8%) jämfört med 2014 till närmare 900 kronor. För första gången på 25 år fick Helsingborg ett nytt hotell under Med 205 rum, stor konferensanläggning och restaurang nyanställdes 45 personer till hotellet. Under 2015 togs det första spadtaget till den nya hotell- och kongressanläggningen på Ångfärjetomten. Hotellet får 250 rum och kongressanläggningen ska ha en kapacitet på deltagare. Anläggningen ska också rymma konferensrum, restauranger och café. Byggherren Midroc har tecknat avtal med Nordic Choice Hotel som kommer att driva verksamheten. Besöksnäring Profilområde Besöksnäring

22 NÄRINGSLIV Sedan millennieskiftet har antalet gästnätter nästan fördubblats i Helsingborg. De utländska turisterna stod för 20%, eller drygt av de gästnätterna under Tyskland, Storbritannien och Danmark är de enskilt största utlandsmarknaderna vad gäller övernattande turister. Under 2015 sov tyska turister nätter på någon av stadens boendeanläggningar, en ökning med 12% jämfört med Profilområde Besöksnäring Besöksnäring

23 NÄRINGSLIV Det finns cirka 230 företag som definieras som turismföretag i Helsingborg. Turismnäringen genererade helårstjänster under 2014, en ökning med 15% eller 550 personer jämfört med Under 2014 omsatte turismen 5,1 miljarder kronor i Helsingborg, en ökning med 4% jämfört med föregående år kronor/person och dygn spenderade svenskar som övernattade på en boendeanläggning i Helsingborg Profilområde Besöksnäring Besöksnäring

24 NÄRINGSLIV Logistikbranschen är en bransch i snabb förändring där förändrade konsumentmönster gör att kundernas krav ökar hela tiden och med det möjligheten att kunna ändra beställningar med allt kortare varsel Utvecklingen inom e-handeln påverkar och driver utvecklingen inom logistiknäringen Citylogistik, godstrafik i stadsmiljö, får växande betydelse i takt med urbanisering och ökade transportbehov Logistikföretag samarabetar alltmer och kombinerar försörjningskedjor där företagen arbetar som delar i föränderliga nätverk Prispress, globalisering, ökade krav på hållbara transporter och svårighet att få tag på rätt personal är andra utmaningar som branschen står inför Ställer krav på att företagen skapar flexibla organisationer och utnyttja modern teknik. Logistik

25 NÄRINGSLIV Några av Helsingborg största arbetsgivare återfinns inom logistikbranschen. Det finns närmare 450 företag som tillsammans sysselsätter personer. Antalet anställda har ökat med +5% sedan Under 2014 omsatte branschen närmare 9 miljarder kronor i Helsingborg, en ökning med 2,3% jämfört med Med direkt tillgång till hamnar, tre Europavägar och fyra internationella flygplatser inom en timma, utgör Helsingborg ett logistisknav, både utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. Helsingborgs hamn är Sveriges andra största containerhamn och stora importhub för frukt och grönt. Helsingborg har ett av Sveriges bästa logistiklägen och kommer på plats 6 i Intelligent Logistiks ranking av logistiklägena i Sverige. Logistik Logistiknäringens betydelse för regionen märks även på den utbildning och forskning som bedrivs på Campus Helsingborg. Förutom eftertraktade och branschnära grundutbildningar inom logistics service management, pågår flera framgångsrika forskningsprojekt Profilområde i samverkan mellan akademi, näringsliv och Helsingborgs stad, till exempel ReLog. Logistik

26 NÄRINGSLIV Sedan millennieskiftet har antalet ulandsägda företag ökat kraftigt i både Helsingborg och i övriga landet. Idag finns 670 utlandsägda företag i Helsingborg, en ökning med över 150% sedan De utlandsägda företagen sysselsätter närmare personer, eller 30% av samtliga anställda i näringslivet i Helsingborg. Utländskt ägande tillför kapital, kompetens och bidrar till utveckling och innovation på platser där företagen är verksamma. Med det kan även innebära ökad sårbarhet och mindre lokalt engagemang från företagens sida. Internationella företag

27 NÄRINGSLIV Under 2015 registrerades 927 nya företag i Helsingborg, vilket är 110 färre eller 10,3% jämfört med I Sverige som helhet ökade nyföretagandet med 3,6%. Trots minskningen placerar sig Helsingborg på fjärde plats av Sveriges 15 största städer när det gäller antal nystartade företag/1 000 invånare. Antal nyregistrerade företag/ invånare. Placering i Nyföretagarbarometern 2015 Nyföretagande

28 NÄRINGSLIV Antalet personer som varslades om uppsägning minskade under Totalt varslades 474 personer om uppsägning under 2015, vilket är 6% färre än under Det är viktigt att vara medveten om att 30-40% av de varslade aldrig blir uppsagda och bland dem som varslats om uppsägning är det cirka 20% som blir arbetslösa inom sex månader efter varslet. Även i Sverige som helhet minskade antalet varsel under Varsel Källa: Arbetsförmedlingen

29 NÄRINGSLIV Även antalet konkurser minskade under Totalt försattes 136 företag i konkurs under året, en minskning med 15% jämfört med föregående år och den lägsta siffran sedan Flest konkurser skedde bland företag verksamma inom handel, bygg samt verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Även i riket och Skåne som helhet minskade företagskonkurserna under Konkurser

30 NÄRINGSLIV Helsingborgs stad följer Sveriges Kommuner och Landstings kvalitativa mätning över hur företag som har haft avslutade ärenden med kommunen upplever service och myndighets-utövning. I den senaste mätningen fick Helsingborg nöjd kund-indexet 68 på en skala mellan 0-100, vilket motsvarar medelvärdet för kommunerna i undersökningen. Ranking och index i SKL:s servicemätning 2015 Kommun Rank NKI Örebro Stockholm Serviceområden Information Tillgänglighet NKI Index NKI Index NKI Index Västerås Bemötande Halmstad Helsingborg Göteborg Jönköping Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet Malmö Norrköping Uppsala Företagsklimat

31 NÄRINGSLIV Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning och ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I mätningen 2015 kom Helsingborg på plats 29, en minsking med 6 placeringar jämfört med föregående år. Trots minskningen ligger Helsingborg fortsatt i topp bland städer med fler än invånare. Företagsklimat

32 Tillväxt

33 TILLVÄXT Det byggs rekordmycket i Helsingborg! Under 2015 påbörjades 918 lägenheter i Helsingborg. Det är 6,0 påbörjade lägenheter per invånare, vilket är högre än i både Stockholm och Göteborg samt riksgenomsnittet på 145 lägenheter per kommun. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,0 Påbörjade lägenheter 2015 antal lägenheter per 1000 invånare 6,0 5,0 4,9 0,0 Malmö Helsingborg Göteborg Stockholm Källa: SCB (preliminära siffror) och Helsingborgs stad Bostadsbyggande

34 TILLVÄXT Det färdigställdes även ett stort antal, 918, nya lägenheter under 2015, vilket kan jämföras med 164 lägenheter som är det skånska kommungenomsnittet och 145 som är det kommunala riksgenomsnittet. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Färdigställda lägenheter 2015, antal lägenheter per 1000 invånare 5,3 4,3 3,8 3,3 0,0 Stockholm Göteborg Helsingborg Malmö Källa: SCB (preliminära siffror) och Helsingborgs stad Bostadsbyggande

35 TILLVÄXT Lönesummans utveckling är ett sätt att illustrera tillväxten i en region. Vi ser en stabil utveckling av lönesumman bland dagbefolkningen i Helsingborg. År 2014 var lönesumman kronor/sysselsatt, jämfört med kronor i Skåne. Mellan växte lönesumman med 49 procent i Helsingborg jämfört med 47 procent i Skåne som helhet. Även jämfört med andra liknande städer ser vi en positiv utveckling av lönesumman i Helsingborg under 2000-talet. Utvecklingen av lönesumman i Helsingborg visar att stadens näringsliv utvecklas positivt, att staden är attraktiv som arbetskommun och att de finns kvalificerade arbeten som håller uppe lönesumman bland dagbefolkningen. Lönesummor

36 TILLVÄXT Lönesummor Indexerad utveckling av lönesumman i ett antal kommuner Stockholm Malmö Helsingborg Göteborg Linköping Källa: SCB

37 TILLVÄXT Trots de senaste årens besvärliga ekonomiska utveckling, en kraftig befolkningstillväxt och en fortsatt strukturomvandling, har förvärvsfrekvensen (sysselsättningsgraden), med undantag för ett par år innan finanskrisen , aldrig varit högre i Helsingborg. Idag är 72,2% av befolkningen i åldern år sysselsatt jämfört med 72,4% i Skåne som helhet. Om gränspendlarna till Danmark tas med i statistiken ökar sysselsättningsgraden till 74 procent. (%) ,3 72,2 64,7 Riket Skåne län Malmö Helsingborg Sysselsättningsgrad Källa: SCB

38 TILLVÄXT Arbetslösheten bland arbetskraften år var 10,7% år 2015 i Helsingborg. Det är närmare 3% högre än i riket som helhet. Samtidigt ser vi en svag, men jämn minskning av arbetslösheten i Helsingborg medan den är svagt ökande i både Malmö och Skåne som helhet. (%) 16,0 14,0 12,0 Andel arbetslösa i % av arbetskraften år Arbetslöshet 10,0 8,0 6,0 4,0 Helsingborg Malmö Skåne Riket 2,0 0, Källa: Arbetsförmedlingen

39 TILLVÄXT År 2015 var ungdomsarbetslösheten 15,7%. Även om det är 2,5 procentenheter högre än i riket som helhet går det att se en kraftig minskning av arbetslösheten bland unga i Helsingborg. Under de senaste tre åren har arbetslösheten minskat med 6,1 procentenheter. (%) 30,0 25,0 Andel arbetslösa i % av arbetskraften år Ungdomsarbetslöshet 20,0 15,0 10,0 Helsingborg Malmö Skåne Riket 5,0 0, Källa: Arbetsförmedlingen

40 TILLVÄXT 2015 innebar ett rekordår vad gäller nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Totalt anmäldes nya jobb, en ökning med över 55% jämfört med 2014 som även det var ett rekordår. Samtidigt är det en utmaning att matcha de lediga arbetena med arbetskraftens utbildning, erfarenhet och kompetens Nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen, Helsingborg Källa: Arbetsförmedlingen Nyanmälda platser

41 TILLVÄXT Arbetslivet ställer allt större krav på kvalificerad arbetskraft. I Helsingborg har andelen personer i dagbefolkningen med eftergymnasial utbildning ökat med 13% mellan Samtidigt är det en stor utmaning av att fånga den snabba omvandling som sker inom näringslivet och de kompetenskrav som det detta innebär med utbildningar på olika nivåer bland utbildningsaktörerna. Utbildningsnivån bland dagbefolkningen, Helsingborg Antal personer med: Diff. antal Diff % Förgymnasial ,0 Gymnasial ,5 Eftergymnasial ,0 Ingen uppgift ,4 Totalt ,8 Andel personer med: Diff %-andelar Förgymnasial 12,6 11,2-1,4 Gymnasial 50,3 49,2-1,1 Eftergymnasial 36,4 38,8 2,5 Ingen uppgift 0,7 0,7 0,0 Källa: SCB Utbildningsnivå - dagbefolkning

42 TILLVÄXT Jämfört med riket som helhet och merparten av landets 15 befolkningsmässigt största kommuner är utbildningsnivån något lägre i Helsingborg. Campus Helsingborg Lunds universitet, som etablerades år 2000, har varit viktig för att stärka utbildningsnivån i staden och regionen. Majoriteten av landets städer med fler än invånare har ett universitet, högskola eller campus som har funnits en längre tid på orten. När Campus Helsingborg öppnade hade 28 procent av befolkningen i Helsinborg en eftergymnasial utbildning. Idag är motsvarande siffra 38 procent. Ökningen beror även på en generell utbyggnad av antalet utbildningsplatser, högre övergång till högre utbildningar bland yngre, att äldre med kortare utbildningar har lämnat yrkeslivet och att alltfler yrken kräver eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivå - dagbefolkning

43 TILLVÄXT Utbildningsnivå år Helsingborg Skåne Riket Förgymnasial 13,80% 13,00% 12,50% utbildning Gymnasial utbildning 46,40% 44,20% 46,40% Eftergymnasial 37,70% 40,40% 39,20% utbildning inkl. forskarutbildning Uppgift saknas 2,10% 2,40% 1,90% Källa: SCB Utbildningsnivå - dagbefolkning Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning Kommun år (%) 2014 Borås 34,5 Eskilstuna 32,8 Göteborg 49,4 Helsingborg 37,7 Huddinge 40,7 Jönköping 40,5 Linköping 51,1 Lund 67,4 Malmö 45,8 Norrköping 34,9 Stockholm 54,5 Umeå 53,1 Uppsala 55 Västerås 40,7 Örebro 42,5 Källa: SCB

44 TILLVÄXT Genomförda större investeringar Fastighetsprojekt Helsingborgs lasarett: 4,8 miljarder kronor Kongressaläggnigen Ångfärjan: 1,5 miljarder kronor Väla Park: 1,15 miljarder kronor Radisson Blu Metropol Hotel: 650 miljoner kronor Helsingborg Arena: 412 miljoner kronor Olympia: 400 miljoner kronor Skanska bygger flerbostadshus: 350 miljoner kronor Nya Söderpunkten: 300 miljoner kronor Knutpunkten: 285 miljoner kronor Investeringar Näringslivets investeringar ICA centrallager: i miljard kronor Ecolean utveckling av anläggningen: 500 miljoner kronor McNeil utveckling av anläggningen: 90 miljoner kronor Bostik utveckling av anläggnigen: 30 miljoner kronor Infrastrukturprojekt Helsingborgsexpressen: 200 miljoner kronor

45 En funktionell region

46 EN FUNKTIONELL REGION Regionala samarbeten Greater Copenhagen Helsingborg-Helsingör Halmsingborg Familjen Helsingborg Skåne

47 EN FUNKTIONELL REGION Aldrig tidigare har så många pendlat in- och ut från Helsingborg som under 2014 På 10 år har inpendlingen ökat med över 30 procent och idag pendlar personer in till Helsingborg Även utpendlingen ökar, utpendlare 2014 Pendlingsnetto personer Helsingborg utgör en central arbetsmarknad och tillväxtmotor i nordvästra Skåne. Det märks bland annat av ett stort pendlingsnetto, utvecklingen av lönesumman samt mängden branscher och yrken som finns i staden. En regional tillväxtmotor

48 EN FUNKTIONELL REGION Förbättrad tillgänglighet bidrar till ökad pendling och ökade rörelser. Det bidrar i sin tur bidrar till regionförstoring, vilket ger både individuella och samhälleliga vinster genom bättre kompetensförsörjning och ökad sysselsättning. Under de senaste åren går det att se en kraftig ökning av pendlingen till ett antal kommuner både i och utanför Skåne. Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i staden Indexerad utveckling av pendlingsnettot bland några jämförelsekommuner Linköping Jönköping Malmö Lund Helsingborg Halmstad Pendling

49 EN FUNKTIONELL REGION 15 största in- och utpendlingskommunerna till och från Helsingborg efter antal pendlare Bostadskommun Arbetskommun Procentuell skillnad Höganäs Helsingborg Ängelholm Landskrona Bjuv Åstorp Malmö Klippan Lund Svalöv Kävlinge Båstad Örkelljunga Lomma Halmstad Hässleholm Bostadskommun Arbetskommun Procentuell skillnad Helsingborg Malmö Landskrona Ängelholm Lund Höganäs Åstorp Bjuv Stockholm Göteborg Klippan Båstad Kävlinge Halmstad Svalöv Perstorp In- och utpendlingskommuner

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Bostadsbyggandet i SSSV regionen 2004 sid. 2 Befolkningen i SSSV tredje kvartalet 2005 sid. 9 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande personer i SSSV-området 2003

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 1: 2015 Perspektiv Helsingborg SYSSELSATTA I HELSINGBORG ÅR 2013 Antalet sysselsa a (arbets llfällen) uppgår ll 67 000 Flest sysselsa a finns inom Handeln (17

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 427 kvkm Invånare per kvkm: 272 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 394 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 95. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 95. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 1 kvkm Invånare per kvkm: 95 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Utred ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

Utred ekonomiorons effekter på Stockholms arbetsmarknad, svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl. Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 28 oktober 2008 SBR 42-146/2008 Handläggare: Telefon: Jesper Ackinger 08-508 280 31 jesper.ackinger@sbr.stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Utred

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 56 kvkm Invånare per kvkm: 413 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 kvkm Invånare per kvkm: 911 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 014 kvkm Invånare per kvkm: 94 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 52 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,4 1,2 1,0 0,8 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

December 2015. Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson

December 2015. Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson Årsrapport - Sammanfattning Utveckling av antalet arbetstillfällen, antal förvärvsarbetande, företagande, studiedeltagande, utbildningsnivå, lediga jobb och arbetslöshet i Sandvikens kommun December 2015

Läs mer

Landareal: 208 kvkm Invånare per kvkm: 69. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 208 kvkm Invånare per kvkm: 69. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 208 kvkm Invånare per kvkm: 69 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016

Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016 Umeås största arbetsplatsområden Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Arbetsmarknadens utveckling 2003 2013,

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011

M Kv Tot M Kv Tot. 43 50 46 33 43 38 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011 2013 Landareal: 54 kvkm Invånare per kvkm: 1 268 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 6 803 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 6 3 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 195 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 235 kvkm Invånare per kvkm: 107 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 491 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 557 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 146 kvkm Invånare per kvkm: 431 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 143 kvkm Invånare per kvkm: 239 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 2 016 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 656 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 221 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 317 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 679 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 57 kvkm Invånare per kvkm: 643 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 891 kvkm Invånare per kvkm: 18 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0, 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 Översyn 2015 Kommunledningskontoret 2015-05-07 - 1 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 - Översyn 2015 Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 384 kvkm Invånare per kvkm: 25 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 2 040 kvkm Invånare per kvkm: 28 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 448 kvkm Invånare per kvkm: 90 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 398 kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 38 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 153 kvkm Invånare per kvkm: 194 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: 76. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 163 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 109 kvkm Invånare per kvkm: 38 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 526 kvkm Invånare per kvkm: 10 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 378 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 3 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 490 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 17 614 kvkm Invånare per kvkm: 0,29 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 325 kvkm Invånare per kvkm: 41 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 8 120 kvkm Invånare per kvkm: 0,88. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 8 120 kvkm Invånare per kvkm: 0,88. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 SCB 2 2 Landareal: 8 2 kvkm Invånare per kvkm:,88 Folkmängd 3 december 2 Ålder,,8,6 % Folkmängd 3 december 2 Befolkningsförändring 2 2 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings- (3/2)

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 055 kvkm Invånare per kvkm: 20 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 185 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 129 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 315 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 461 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 19 155 kvkm Invånare per kvkm: 1 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 463 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Konjunkturläget 2015 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar och

Läs mer

Hur har det gått för Ängelholms kommun?

Hur har det gått för Ängelholms kommun? Hur har det gått för s kommun? Juni 215 LEDNINGSRAPPORTERING Hur har det gått för s kommun Juni 215 2 1. Befolkning... 5 1.1 Befolkningsutveckling månadsvis, hela kommunen... 5 1.1.1 Folkmängd månadsvis,

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Hur har det gått för Ängelholms kommun?

Hur har det gått för Ängelholms kommun? Hur har det gått för s kommun? September 214 LEDNINGSRAPPORTERING Hur har det gått för s kommun? September 214 2 1. Befolkning... 5 1.1 Befolkningsutveckling månadsvis, hela kommunen... 5 1.1.1 Folkmängd

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009

M Kv Tot M Kv Tot. 34 42 38 33 41 37 Uppgift saknas 2 2 2 3 2 3 2 2 2. Förvärvsarbetande 2009 Förvärvsarbetande efter sektor 2009 2011 Landareal: 399 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1.0 0.8 0.6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 946 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 946 kvkm Invånare per kvkm: 11. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 11 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm Konjunkturen i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Stockholm Uppåt i Konjunkturläget 2015 kv2 i Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi. Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren

Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi. Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren Mönster och utvecklingstendenser för Sveriges Nya Geografi Westmanska Palatset Stockholm 5 februari 2014 Per Sandgren Sverige en unik välståndsresa på 100 år Tillväxt och välfärd - det dubbla uppdraget

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 2011 Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta Rev 2014-05-15 Näringslivsutveckling 2013 Fortsatt återhämtning vad gäller antalet aktiva företag I september 2013 fanns 1068 aktiva

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Rovdjursturism möter framtiden Stefan Fölster Europa tragglar sig igenom skuldkrisen Tyskland tvingar fram reformer. ECB lånar ut mer.

Läs mer

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 2016 Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagens betydelse i Härjedalen. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Härjedalen. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Härjedalen Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer