ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS"

Transkript

1 ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS Islande, Kazakhstan, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Ukraine, ou d'un Etat membre de l'union européenne VÁLIDO PARA CLIENTES CON CONTRATO DE JURISDICCIÓN EN Islandia, Kazajstán, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Ucrania, o un estado miembro de la Unión Europea VÁLIDO PARA CLIENTES COM CONTRATO DE JURISDIÇÃO EM Islândia, Cazaquistão, Liechtenstein, Noruega, Suíça, Ucrânia, ou um Estado membro da União Europeia

2 Telematiktjänst Information om insamling, behandling och användning av data Du abonnerar på vår telematiktjänst ("Tjänsten") enligt definitionen i kontraktet för John Deere telematiktjänst. Detta dokument innehåller viktig information gällande hur vi samlar in, behandlar och använder data, inklusive personuppgifter i samband med tjänsten. 1. Datakontrollant Som en del av tjänsten analyserar, Deere & Company, beläget vid One John Deere Place, Moline, IL ( John Deere eller vi ) i egenskap av datakontrollant användningen av din maskin och förser dig med individuella prestandarapporter. 2. Datainsamling, behandling och användning Under och efter användandet av din maskin, samlar vi in, behandlar och använder följande kategorier av data (sammantaget kallat: "Prestandadata") (1) - Driftstatusdata, inklusive, men inte begränsat till, maskinens bränslenivå och hastighet, - Produktivitets- och prestandadata, inklusive, men inte begränsat till, aktiv och inaktiv tid, maskindiagonstik, fjärrunderhåll och programuppdateringar etc, - GPS-positions- och rörelsedata, inklusive, men inte begränsat till, närhet till milstolpar och virtuella gränser. Prestandadatan överförs automatiskt till ett datacenter som drivs av John Deere i USA via ett mobilnät. Tillträde till mobilnätet tillhandahålls av en tredjeparts mobilnätsoperatör med licens i Tyskland. Tillträde till mobilnätet sker genom en radiomodul (SIM-kort) inbyggd i din maskins hårdvara. Datacentret sammanställer och analyserar prestandadatan och skapar rapporter, avseende parametrar såsom bränsleförbrukning, driftsstatus, användning/ej användning, användningseffektivitet etc. ( Prestandarapporter ). Du kan komma åt prestandarapporterna på vår webbplats: Tillhandahållandet av internetanslutning är inte en del av tjänsten. 3. Syftet med datainsamling, behandling och användning (1) Polen: Detta kan inkludera personuppgifter i den mening som avses i Dataskyddslagen (Journal of Laws 2002 nr 101, punkt 926). Slovakien: Tillhandahållandet av dina data, prestandadata och prestandarapporter sker på frivillig basis. Vår insamling, behandling och användning av denna data kommer baseras på detta dokument och det samtycke du beviljar häri. Italien: Datan behandlas med elektroniska samt icke-elektroniska (papper) medel angivna nedan under logik och förfaranden fastställda enligt de syften som avses och i enlighet med Integritetslagen, inklusive säkerhetsfrågor.

3 Grundat på ditt medgivande nedan, samlar vi in, behandlar och använder prestandadatan och prestandarapporterna i syfte att leverera tjänsten, optimera våra produkter och tjänster, samt förse dig med informationsmaterial om våra produkter och tjänster. 4. Dataöverföring till tredje parter Vi kan överföra dina prestandadata och prestandarapporter till en eller flera John Deere-återförsäljare och till tredje parter anlitade av oss i samband med tjänsten, inklusive men inte begränsat till mobilnätsoperatörer (sammantaget kallat: "Tredjeparter"). Du kan be din återförsäljare om en lista över tredjeparter som har tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter. Tredjeparter kommer att behandla och använda dina prestandadata och prestandarapporter i samma syfte som vi gör (se avsnitt 3). Du kan frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på Tredjeparter är kontraktsbundna av oss att skydda sekretessen och säkerheten rörande dina prestandadata och prestandarapporter, och för att följa gällande dataskyddslagar. 5. Kundkontakt och kundens dataskyddsrättigheter (2) Om du har några frågor eller funderingar gällande insamlingen, behandlingen och användningen av dina prestandadata och prestandarapporter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Du kan utnyttja dina lagstadgade dataskyddsrättigheter och söka andra rättsmedel, inklusive rätten att få tillgång till alla uppgifter vi har om dig, inklusive prestandadata och prestandarapporter, att få dem uppdaterade, ändrade, rättade, blockerade eller borttagna. (3) Du kan när som helst motsätta dig deras vidare behandling genom att återkalla ditt samtycke. Vi kommer att upprätthålla fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig åtkomst, kopiering, användning, behandling, utlämnande, ändring, överföring, förlust eller förstörelse. (2) (3) Rumänien: Enligt bestämmelserna i den rumänska dataskyddslagen nr. 677/2001 informeras du härmed att du har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina data: (i) att informeras om behandlingen av dina data; (ii) att ha tillgång till dina data; (iii) att ha kontroll över dina data; (iv) att invända mot behandlingen av dina data; (v) att be om raderandet av dina data; (vi) att inte utsättas för individuella beslut baserade på automatisk behandling; (v) att vända sig till domstol om dina rättigheter inte följs enligt rumänska dataskyddslagen. Sverige: En gång om året har du rätt att gratis se all insamlad och behandlad data gällande dig. Italien: Du har rätt att när som helst hävda dina rättigheter enligt Art. 7 i Integritetslagen, inklusive till exempel att få bekräftelse om data existerar eller inte, kontrollera dess innehåll, ursprung och noggrannhet, be om dess integration, uppdatering, ändring, radering, omvandling till anonym form, blockering för brott mot lagen, motsätta dig behandlingen.

4 Vi kommer behålla dina prestandadata och prestandarapporter i minst ett (1) år, eller ett år efter avtalet upphör som längst. Vi ber dig ge ditt samtycke enligt följande. Ditt samtycke är helt frivilligt. Det är giltigt på obestämd tid, såvida det inte återkallas. För att ge ditt samtycke, bocka i rutan i slutet av detta dokument, för att visa att du accepterar de villkor som anges nedan och som gäller för det land där du köpt tjänsten. Italien 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar härmed att jag vederbörligen informerat, och fått alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt Integritetslagen från, de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt, och/eller alla nödvändiga tillstånd från berörda dataskyddsmyndigheter gällande insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av John Deere och tredjeparter för ovannämnda ändamål. Polen 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. Jag informerades om att tillhandahållandet av mina data är frivilligt och att jag har rätt till att komma åt mina data och ändra den. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på

5 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar härmed att jag fått alla nödvändiga tillstånd från de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt gällande insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av John Deere och tredjeparter för ovannämnda ändamål. Om jag skriver under detta dokument på uppdrag av en juridisk person, bekräftar jag härmed att jag är vederbörligt auktoriserad att tillhandahålla ovannämnda samtycke på uppdrag av detta bolag. Tjeckien 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av mina prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive mina anonymiserade prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar att jag vederbörligen informerats om omfattningen av behandlingen av mina prestandadata och prestandarapporter och syftet med deras behandling, och om min rätt att tillgå och modifiera de personuppgifter som rör mig. Jag bekräftar också att jag fått information om min rätt att kräva en förklaring till, och den omedelbara korrigeringen av, oriktiga situationer, om min rätt att överklaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, och om andra rättigheter som anges i avsnitt 11 och 21 i lag nr. 101/2000 i författningssamlingen om skydd av personuppgifter. Jag bekräftar härmed att jag fått alla nödvändiga tillstånd från de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt gällande insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av John Deere och tredjeparter för ovannämnda ändamål. Om jag skriver under detta dokument på uppdrag av en juridisk person, bekräftar jag härmed att jag är vederbörligt auktoriserad att tillhandahålla ovannämnda samtycke på uppdrag av detta bolag.

6 Rumänien Genom att acceptera denna medgivandeblankett, bekräftar du att du vederbörligen informerats av John Deere om det ändamål för vilket du ger ditt samtycke till behandlingen av data, som anges nedan. 1. Insamlingen, behandlingen, användningen och överföringen av dina data, prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och din John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag samtycker till att ge mitt uttryckliga och otvetydiga medgivande till behandlingen av mina data och betygar mitt godkännande av de villkor som anges här. Andra länder Jag samtycker härmed till att: 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av mina prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar härmed att jag har informerat, och fått alla nödvändiga tillstånd från, de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt gällande insamlingen, behandlingen, användningen och överföringen av prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och tredjeparter för ovannämnda ändamål.

7 Om jag godkänner detta dokument på uppdrag av en juridisk person, bekräftar jag härmed att jag är vederbörligt auktoriserad att tillhandahålla ovannämnda samtycke på uppdrag av detta bolag. Samtycke Bocka för de rutor som gäller nedan, för att ange ditt samtycke till villkoren i detta dokument: Insamlingen, behandlingen och användningen av dina data, prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och din John Deereåterförsäljare, som beskrivs häri (observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på Kommunikation av insamlad data, inklusive din anonyma prestandadata, som beskrivs häri.

8 KONTRAKT FÖR JOHN DEERE TELEMATIKSYSTEM Genom att klicka på knappen "Acceptera" nedan, ingår du ("Kunden") i detta kontrakt för John Deere telematiksystem ("Kontraktet") med entiteten listad i tabell 1 nedan, ("John Deere"), för den plats där ditt huvudkontor är beläget om du ingår detta kontrakt på uppdrag av en företagsenhet, eller din bostad om du ingår detta kontrakt som en individ ("Kontraktets jurisdiktion"). Detta kontrakt träder i kraft från och med det datum du klickar på Accepteraknappen ("Ikraftträdandedagen"). John Deere utvecklar och marknadsför olika telematiksystem bestående av telematisk maskinvara, programvara, och tjänster ("Systemen") och distribuerar systemen genom John Deere-återförsäljare eller andra utsedda parter ("Återförsäljare"). Detta kontrakt anger de villkor som styr kundens användning av John Deere telematiksystem, inklusive tillgång till och användning av webbtjänsten för John Deere telematik. 1. PARTER 1.1 parter. Detta avtal sluts mellan Deere & Company företrädd av ETIC, Strassburgerallee 5, Kaiserslautern (John Deere) och kunden. 2. FÖREMÅL och TJÄNST. 2.1 föremål och tjänst. Syftet med detta avtal är tillhandahållande av telekommunikations- och webbtjänster i överensstämmelse med den tyska telekommunikationslagen (Telekommunikationsgesetz TKG) som anges för maskin till maskin-kommunikationsenheter med hjälp av mobila nätverk. Tjänsten kan vara tillgänglig i andra europeiska länder genom att använda roamingtjänster med lokala leverantörer. Täckning och signalstyrka kan variera från plats till plats med reservation för den lokala leverantörens täckning och signalstyrka. John Deere garanterar inte någon specifik täckning eller signalstyrka. Systemen inkluderar en egen webbaserad lösning ("Webbtjänsten") med säte på en eller flera servrar (varje "Server") och en telekommunikationstjänst. Webbtjänsten låter kunden använda kundens dator för att visa och hantera data lagrade på de servrar som har erhållits från systemmaskinvaran. I systemen ingår också en tvåvägs markbunden eller satellitbaserad (om den erbjuds på kundens plats) rapporteringstjänst för mobil dataöverföring och positionslokalisering ("JDLink-tjänsten") som möjliggör överföring av data från systemmaskinvaran till John Deereservrarna. Den markbundna eller satellitbaserade tjänsten kommer att tillhandahållas genom en telekommunikationsleverantör. Webbtjänsten och JDLink-tjänsten skall kollektivt kallas för tjänsten. Kunden får inte återsälja eller på annat sätt överlåta tjänsten, eller någon del av tjänsten, till en tredjepart utan John Deeres samtycke. Avtalet berättigar inte kunden att använda SIM-kort som tillhandahållits av John Deere för att själv leverera telekommunikationstjänster, och inte heller för att erbjuda maskin till maskin-kommunikationstjänster till tredjeparter då detta kräver ingående av separat avtal mellan den tredjeparten och John Deere. Vid försäljning av förinstallerad eller begagnad utrustning skall kunden informera köparen om skyldigheten att ingå ett nytt telekommunikationskontrakt med John Deere Telekommunikationstjänsten Med reservation för teknisk och operativ genomförbarhet kommer John Deere erbjuda kunden en maskin till maskin-telekommunikationstjänst. I detta ändamål kommer John Deere att ge kunden ett SIM-kort. SIM-kortet ska användas exklusivt för maskin till maskin-kommunikation samt för överföring av data endast i samband med terminalutrustning som kan köpas exklusivt hos Deeres auktoriserade återförsäljare eller förinstallerat på John Deere maskiner. 2.3 Användning av webbtjänsten. Under kontraktstiden, skall kunden få tillgång till och kunna använda webbtjänsten. John Deere kommer att ge kunden ett eller flera användarnamn och lösenord för kundens användning av webbtjänsten. Kunden skall kontrollera tillträdet till och användningen av användarnamn och lösenord av kundens anställda, och kunden skall omgående meddela John Deere om eventuell otillåten användning av användarnamn och lösenord. Kunden skall inte tillåta tillgång via sina användarnamn och/eller lösenord av någon tredjepart annat än John Deere eller auktoriserad återförsäljare, eller tilldela eller överföra tillgång till webbtjänsten eller använda webbtjänsten utöver vad som anges i detta kontrakt. Om kunden önskar ge tillgång till kundens konto till en tredjepart, kan kunden skapa ett annat användarnamn och lösenord för sådan tredjepart. Emellertid tar kunden det fulla ansvaret för åtgärder i systemet av sådan tredjepart. För att använda webbtjänsten skall kunden ingå avtal med en internetleverantör ("ISP") och inneha en dator och uppkoppling till internet som både uppfyller eller överträffar alla specifikationer eller minimumkrav som John Deere publicerat, om några. Kunden skall vara ensamt ansvarig för valet av sin ISP och för ISP-avgifter, support, och andra ISP-kostnader. John Deere skall inte ha något ansvar för ISP-uppkopplingen eller någon kommunikationslänk till internet mellan kundens dator och servrarna. Kundens användning av en ISP tillåter inte John Deere att erbjuda backup för tillträde till webbtjänsten i händelse av ett fel i ISP:n eller internet, och John Deere skall inte ha något ansvar för något avbrott i webbtjänsten som en följd av driftstopp eller fel på någon internetanslutning eller ISP-uppkoppling JDlink-tjänsten För att kunden ska kunna använda JDLink-tjänsten vid en särskild terminal, måste först JDLink-tjänsten för den terminalen aktiveras. Sådan aktivering kan ske via John Deeres supportwebbplats: stellarsupport.deere.com. Aktiveringen kan utföras av John Deeres auktoriserade återförsäljare som agerar på uppdrag av kunden. Vid tidpunkten för aktivering skall JDLink-tjänsten och tillhörande priser och/eller avgifter påbörjas för varje aktiverad terminal och fortsätta att gälla för återstoden av avtalstiden som valts av kunden för den terminalen. Vid utgången av en JDLink-tjänsts avtalstid för en terminal kommer JDlink-tjänsten för den terminalen att upphöra såvida inte kunden väljer att förlänga JDLink-tjänstens avtalstid för de vid den tiden aktuella priserna. Om några villkor och/eller krav presenteras för kunden av John Deere vid köpet eller aktiveringen av en avtalsperiod för en JDLink-tjänst under eller efter ikraftträdandedagen, skall kunden bindas av dessa villkor. I händelse av konflikt mellan sådana villkor och villkoren i detta kontrakt, skall villkoren presenterade för kunden av John Deere vid tidpunkten för köpet eller aktiveringen av avtalsperioden för JDLink-tjänsten gälla. Som en del av tillhandahållandet av JDLink-tjänsten kan varje terminal tilldelas ett unikt nummer för mobil- eller satellitkommunikation. Kunden är medveten om att kunden inte har någon äganderätt av ett sådant nummer, och John Deere kan ändra eller överlåta sådana nummer enligt John Deeres eget godtycke. Om kunden väljer att erhålla SMS-varningar till kundens mobila enhet som en del av JDLinktjänsten, bemyndigar kunden härmed John Deere att skicka SMS-meddelanden till kunden. Vidare är kunden medveten om att kunden har möjlighet till opt-in och opt-out gällande att ta emot dessa SMS-meddelanden under kontraktstiden Otillåten användning av tjänsten Kunden skall inte använda tjänsten i otillåtna syften eller på ett sådant sätt att det ingriper på andra kunders användning av systemet. Otillåtna syften inbegriper: (i) användning med avsikt att undvika betalning av avgifter som skall betalas enligt detta kontrakt, (ii) tillgång till, ändring av, eller förstörelse av systemets datafiler, program, förfaranden, eller information om kunden eller någon 1

9 annan John Deere-kund, (iii) användning med avsikt att dekonstruera eller klona systemet, (iv) användning för något lagstridigt, olagligt eller bedrägligt syfte, eller (v) användning med avsikt att kringgå kontraktet. För tillämpningen av detta avsnitt betyder "Kringgå", för system med satellitkommunikation, (i) alla mekanismer, inklusive prissättningsskillnader, avsedda att vidarekoppla till en annan destination än John Deeres satellitkommunikationleverantörers ("Satellitleverantören") amerikanska gateway, all satellittrafik som kommer från det allmänna telefonnätet ("PSTN") och för närvarande dirigeras till satellitleverantörens amerikanska gateway och sedan vidarebefodras till satellitleverantörens abonnenter eller (ii) alla mekanismer avsedda att kringgå satellitleverantörens gateways för dirigering av samtal genom de olika PTN, PLMN, PTT, eller IXC-leverantörerna eller (iii) andra mekanismer som satellitleverantören bestämmer enligt egen bedömning utgör nätverksmissbruk eller på annat sätt har potentiellt skadliga effekter, inklusive onormalt slitage på satellitleverantörens kommunikationssystem, eller orsakar eller skulle potentiellt kunna leda till onormal prestanda för samtalstjänsten eller överbelastning av nätet. För tillämpningen av detta avsnitt inbegriper "Satellittrafik" alla röst- eller datasamtal som härstammar från satellitleverantörens auktoriserade produkt eller apparatur inklusive uppringningsförsök till ett eller nummer som är destinerat att avbrytas eller dirigeras via satellitleverantörens gateway eller annan transportör. ISC eller IXC på uppdrag av satellitleverantören. John Deere kan, utan skadeståndsansvar för John Deere, avsluta tjänsten för att förhindra användning i otillåtet syfte eller som svar på order från en domstol eller myndighet. Kunden skall inte betala några eventuella avgifter för avbrott av tjänsten till följd av John Deeres åtgärder under detta avsnitt. 3. MASKINVARA OCH PROGRAMVARA 3.1 Maskinvara och programvara. För att samla in och överföra data från kundens maskin, måste kunden ha minst en aktiverad John Deerekompatibel telematikterminal ("Terminal"). Terminaler, tillsammans med tillhörande utrustning som kablar, kabelnät och antenner, skall avses hän som "Systemmaskinvaran". Systemmaskinvaran skall köpas separat hos auktoriserade återförsäljare. Kundens användning av systemmaskinvaran är föremål för samtliga villkor i detta kontrakt och andra villkor som presenteras för kunden vid köpet av systemmaskinvaran. Systemmaskinvaran kan inkludera ett avtagbart SIM-kort ("SIM-kort"). SIM-kortet tillhör fortfarande Deere. Alla rättigheter inklusive beviljandet av rättigheter att använda programvara installerad på SIM-korten tillhör John Deere. Vid försummelse har John Deere rätt att byta ut eller modifiera SIM-kortet. Kunden skall bara använda SIM-kortet som en del av systemet, i syfte att använda JDLink-tjänsten, och enligt John Deere. Kunden skall omedelbart meddela John Deere om någon del av systemmaskinvaran försvinner, stjäls, blir obrukbar på grund av skada, eller missbrukas. Kunden skall inkludera som ett villkor i all försäljning, uthyrning, leasing eller annan överföring av systemmaskinvaran av kunden till tredjepart, kravet att sådan tredjepart följer alla villkor i detta kontrakt. 3.2 Programvara. Telematisk programvara, programvara för modem, och annan programvara och/eller firmware finns på systemmaskinvaran ("Systemprogramvaran"). Systemprogramvaran innehåller proprietär kod från John Deere eller tredjeparter licensierade under villkoren i detta avsnitt och kan inkludera separat licensierad kod från tredjepart som angivet i dokumentation (t.ex. en CD) som medföljer systemmaskinvaran. Under denna kontraktstid beviljar John Deere kunden en icke-exklusiv, återkallelig licens för att använda systemprogramvaran endast (i) i samband med användningen av systemet, och (ii) med systemmaskinvara installerad och använd på kundens maskiner eller oberoende entreprenörers maskiner som skriver kontrakt med kunden. John Deere beviljar vidare kunden rättigheten att överföra sin licens för att använda systemprogramvaran (Systemprogramvaran omfattar inte webbtjänsten och telekommunikationstjänsten) under nyttjandeperioden av systemmaskinvaran i samband med överföringen av sitt ägande. John Deere kan påverka dess avtal att tillhandahålla tjänsten till en förvärvare efter John Deeres godkännande av förvärvarens kreditvärdighet, där förvärvarens betalning av en ny licensavgift och/eller uppgradering av systemmaskinvaran går på förvärvarens bekostnad. Kunden godkänner att John Deere kan uppdatera systemprogramvaran på alla kundens systemmaskinvaror under kontraktstiden så ofta som bedöms lämpligt av John Deere. 4. DATA Maskindata, webbtjänstdata och systemdata. All data som genereras vid användning av, insamlas av, eller lagras i John Deeres maskiner och utrustning, inklusive systemmaskinvaran och all maskinvara eller alla enheter som samverkar med John Deeres maskiner och utrustning, skall betraktas som "Maskindata". En delmängd av maskindatan är tillgänglig via webbtjänsten. Denna delmängd av maskindatan och all annan data som läggs till webbtjänsten av kunden skall kollektivt kallas "Webbtjänstdata". Maskindata och webbtjänstdata skall kollektivt kallas "Systemdata" Datatillgång och användning av John Deere och återförsäljare. Med reservation för auktorisering från kunden ska John Deere förse återförsäljaren som sålde systemet till kunden med tillgång till och användning av systemdata. Kunden kan godkänna eller frånta återförsäljaren tillgång till systemdatan via webbtjänsten. Kunden godkänner att John Deere och auktoriserade återförsäljare som agerar på uppdrag av John Deere, får tillgå och använda systemdata oaktat andra bestämmelser häri. John Deere och auktoriserade återförsäljare får använda systemdatan i deras verksamhet, inklusive, men inte begränsat till (a) att tillhandahålla tjänster till kunden, (b) att kontrollera, underhålla eller reparera kundens utrustning, (c) för John Deeres interna forskning och produktutveckling, och förbättrade revisioner, (d) för att hjälpa kunden med Fleet Management, (e) att identifiera nya användningsområden för utrustningen, (f) att följa eller genomdriva legala eller kontraktsmässiga krav, med undantag för förkastandet av kundens garantianspråk, (g) att erbjuda kunden produkter eller tjänster, (h) att efterfölja en förfrågan från kunden, eller (i) att lämna ut systemdata till en tredjepart för att kunna utföra (a) genom (h). Kunden, som angivet i fullmaktsformuläret, medger att kunden har notifierats om John Deeres metoder för datainsamling och godkänner att John Deere kan använda systemdatan som beskrivet häri. Kunden är medveten om och godkänner att systemdatan kan komma att överföras från det land där systemdatan genereras till andra destinationer, inklusive men inte begränsat till USA. Kunden garanterar att kunden har erhållit nödvändiga medgivanden från kundens anställda för att uppfylla alla tillämpliga integritetslagar eller avtal med dessa anställda. Kunden skall inte använda systemet för att spåra en persons lokalisering, såvida inte kunden först erhållit de nödvändiga medgivanden från personen ifråga som tillåter kunden, John Deere och alla auktoriserade återförsäljare att spåra sådan plats Policy för lagring av uppgifter. John Deere kommer lagra webbtjänstdatan i minst ett (1) år under förutsättning att sådan datalagring sker i enlighet med alla tillämpliga federala, statliga, regionala och lokala lagar och regler, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga internationella lagar. John Deere har rätt, men inte skyldighet, att lagra webbtjänstdatan under obegränsad tid, eller att radera webbtjänstdatan när som helst efter utgången av ovan nämnda lagringsperioder under förutsättning att sådan datalagring sker i enlighet med alla tillämpliga federala, statliga, regionala och lokala lagar och regler, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga internationella lagar. Kunden är medveten om och godkänner att webbtjänstdata gällande meddelanden och position som raderats från servern/servrarna inte kan hämtas eller återskapas. Dessutom kan leverantören av trådlöst nätverk till JDLink-tjänsten generera trafikdata ("CDRs") i faktureringssyfte, och leverantören av trådlöst nätverk får behålla trafikdatan längre än en nittio (90) dagars period. Den sista positionen i varje terminal kommer lagras på terminalen. Om kunden överlåter äganderätten av en terminal till en annan part, kommer kunden inte längre ha tillgång till webbtjänstdatan anknuten till terminalen. 5. FAKTURERING OCH BETALNING Betalning. Kunden förbinder sig att betala alla tillämpliga avgifter för JDLink-tjänsten och webbtjänsten i form av en förbetald fast avgift. Sådana avgifter kommer betalas till John Deere genom betalningsmetod vald av kunden. Om kunden misslyckas med någon del av betalningen 2

10 kommer en förseningsavgift på 1,5 % per månad eller det högsta belopp som lagen tillåter debiteras kunden, där den lägsta av dessa summor skall betalas. Alla skäliga kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till, advokatkostnader, domstolskostnader och serviceavgifter förorsakade av John Deere för att driva in betalningen skall betalas av kunden. John Deere kan ändra betalningsvillkoren när som helst. Om kunden försummar någon del av betalningen, skall inte John Deere vara skyldig att fortsätta prestera enligt detta kontrakt. Alla priser och taxor anknutna till tjänsten eller systemmaskinvaran, innefattar försäljning, användning, punktskatter eller liknande skatter taxerade när som helst. 6. LÖPTID OCH UPPSÄGNING Löptid. Detta kontrakts löptid ("Kontraktstiden") skall börja på ikraftträdandedagen och fortsätta att gälla till utgången av kundens licensperiod av webbtjänsten, såvida det inte sägs upp tidigare enligt villkoren i avsnitt 5. Löptiden för kundens licens av webbtjänsten skall upphöra vid det senare av i) ettårsdagen för utgången av den sista utlöpande teckningen av en JDLink-tjänstterminal för en terminal i kundens konto eller ii) utgången av löptiden av kundens kontolicens till webbtjänsten, om en sådan licens erbjuds av John Deere. Löptiden för en teckning av en JDLinktjänstterminal för en terminal i kundens konto skall ske i enlighet med de villkor som presenterats för kunden när kunden köpte teckningstiden för JDLink-tjänstterminalen av John Deere Uppsägning. Förekomsten av goda skäl skall utgöra ett väsentligt försummande och avtalsbrott av detta kontrakt och skall ge den ickeförsummande parten rätt att säga upp detta kontrakt och/eller tillämpliga teckningar av JDLink-tjänstterminaler utan varsel. Goda skäl kommer uppstå om kunden bryter väsentligt mot de skyldigheter som anges i detta kontrakt. Eventuella ytterligare skadeståndsanspråk skall grundas på rättsliga bestämmelser. 7. ÖVRIGA VILLKOR Sekretess av kontrakt och uppgifter. Villkoren för detta kontrakt, inklusive dess prissättning, är konfidentiell information från John Deere. Alla uppgifter, procedurer, eller teknisk information som tillhandahållits av John Deere och som är märkt med en konfidentiell eller proprietär dataetikett skall anses vara konfidentiell information tillhörande John Deere ("Information"). Under kontraktstiden och för en period av tre (3) år därefter skall kunden (a) hålla alla uppgifter som fåtts av John Deere i förtroende, (b) endast använda uppgifterna enligt detta kontrakts syfte, (c) endast reproducera uppgifterna i den utsträckning som krävs för det syftet, (d) begränsa utlämnande av uppgifterna till kundens anställda och konsulter som behöver känna till uppgifterna för att fullgöra sina arbeten, och (e) inte ge ut uppgifterna till tredjepart, utan att först ha fått ett skriftligt godkännande från John Deere. Restriktionerna av kundens användning och utlämnande av uppgifter gäller inte uppgifter som kunden kan visa: (i) är helt och hållet utvecklade av kunden utan att ha använt uppgifter från John Deere; (ii) är eller har blivit tillgängliga till allmänheten utan att kunden brutit mot detta kontrakt; (iii) att kunden inte kände till restriktionerna vid tidpunkten för utlämnandet av uppgifterna; (iv) är godkänd att utlämnas via skriftlig tillstånd från John Deere, eller (v) är redovisade som svar på ett giltigt beslut av domstol eller andra statliga organ i det land där kunden finns, men bara i den omfattning och i de syften som beslutet avser; dock under förutsättning att kunden först informerar John Deere om beslutet skriftligt och tillåter John Deere att försöka finns en lämplig säkerhetsåtgärd, såvida inte sådan information är förbjuden enligt lag. Vid uppsägning eller tidigare annullering av detta kontrakt, skall kunden omedelbart lämna tillbaka eller förstöra (och intyga denna förstöring) alla konfidentiella eller proprietära uppgifter som kunden erhållit. Om parterna har tecknat ett separat sekretessavtal för att skydda konfidentiella eller proprietära uppgifter, skall villkoren och förutsättningarna för detta avtal ha företräde framför detta avsnitt. 7.2 Ansvarsbegränsning och rättsmedel. John Deere skall vara fullt ansvarig för avsiktliga skador eller för skador orsakade av grov vårdslöshet. Vid ringa vårdslöshet skall John Deere vara fullt ansvarig för skada på liv eller hälsa. Om, till följd av ringa vårdslöshet, Deere underlåter att fullgöra sin tjänst i tid, om det har blivit omöjligt att tillhandahålla tjänsten, eller om Deere har underlåtit att uppfylla väsentlig plikt, kommer ansvar för skador på egendom eller pekuniärt ansvar begränsas till förutsägbara skador som är typiska för avtalet och tjänstens typ, men inte mer än Euro per kund. Om skyldigheten att betala skadestånd är ett resultat av gemensam handling eller en händelse som orsakar gemensam skada på flera användare, och detta inte är uppsåtligt, är skyldigheten att betala skadestånd begränsad till högst Euro, oaktat gränsen per slutanvändare ovan. Om ersättningsbeloppet överstiger det maximala beloppet som kan betalas till flera parter på grund av samma händelse, skall skadeståndet reduceras proportionellt till totalsumman av alla fordringar till det maximala beloppet. Parterna godkänner vidare att betydande skyldighet är sådan skyldighet vars fullgörande är en förutsättning för genomförandet av detta avtal. Underlåtelse att utföra en betydande skyldighet innebär alla överträdelser som hotar uppnåendet av syftet med avtalet och på vars efterlevnad kunden kan förlita sig på under normalt tillstånd och liknande tjänster. Ansvar för alla annan skada skall exkluderas. Ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) liksom all tillämplig lag påverkas inte John Deere-partners. Alla rättigheter och förmåner för John Deere under villkoren för detta kontrakt skall också tillämpas på de bolag, partners, eller andra enheter som, antingen direkt eller indirekt, kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll av John Deere, där kontroll definieras som att ha mer än 50 procents (50 %) bestämmanderätt ("Partner") Språk, val av lag och domstol. Kontraktspråket skall vara på engelska. En översättning kan tillhandahållas från fall till fall. Vid tvivel av innebörd äger den engelska versionen företräde. Detta kontrakt skall regleras av och tolkas enligt den tyska lagstiftningen. Alla tvister som uppkommer under detta kontrakt skall endast höras av en behörig domstol i Kaiserslautern, och kunden underställs domstolarnas jurisdiktion i syfte att processa sådana tvister. Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta kontrakt ska inte styras av United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ("CISG") och parterna härtill utesluter utryckligen tillämpningen av CISG i detta kontrakt Överlåtande. Varken detta kontrakt eller några rättigheter, skyldigheter eller intressen häri, skall överlåtas, överföras eller licenseras vidare av kunden utan John Deeres föregående skriftliga medgivande, som inte får vägras orimligt. Alla sådana åtgärder skall vara ogiltiga och skall utgöra ett väsentligt försummande och ger John Deere rätten att säga upp kontraktet Avskiljning; Avstående. Om någon av bestämmelserna i detta kontrakt bedöms vara ogenomförbar av domstol, skall genomförbarheten av återstående bestämmelser inte på något sätt påverkas eller försämras, och parterna skall ersätta berörd bestämmelse med en av domstol genomförbar bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet och den ekonomiska effekten av den berörda bestämmelsen. Avståendet av någon part i en överträdelse mot någon av bestämmelserna i detta kontrakt skall inte utgöra ett avstående i eventuella efterföljande överträdelser Meddelanden. Alla meddelanden ska vara skriftliga och skall anses överlämnade om de skickas som rekommenderad försändelse till: ETIC, Strassburgerallee 5, Kaiserslautern. 3

11 7.8. Force Majeure. Med undantag för utbetalning av pengar, skall ingen part vara ansvarig gentemot den andre för underlåtenhet eller förseningar i utförandet av en obligatorisk skyldighet om sådan underlåtenhet eller försening orsakats av naturkatastrofer, strejker, terrorism, civila oroligheter, överensstämmelser med statliga lagar eller order, eller andra händelser som ligger utanför rimlig kontroll av sådan part, under förutsättning att sådan part omgående ger ett skriftligt besked om sådana förutsättningar och återupptar sitt utförande så snart som möjligt, och under förutsättning att den andra parten kan säga upp detta kontrakt om sådana förutsättningar fortsätter i en period av nittio (90) dagar utan att den icke utförande parten demonstrerar förmågan att återuppta sitt utförande av sin skyldighet inom en rimlig period. 7.9 Överensstämmelser för import och export. Kunden är medveten om att all systemmaskinvara, systemprogramvara, proprietär data, know-how, eller annan data eller information (härefter kallat "Produkter") som kunden fått från John Deere kan bli föremål för kontrollagar för import och/eller export i ett eller flera länder och, därmed kan deras import, export och återexport begränsas eller förbjudas. Kunden godkänner därför att inte direkt eller indirekt importera, exportera, återexportera eller orsaka import, export eller återexport någon sådan produkt till någon destination, enhet, eller personer begränsade eller förbjudna under någon lag eller förordning, såvida kunden inte fått ett föregående skriftligt tillstånd från John Deere och eventuella tillämpliga statliga enheter, antingen skriftligt eller som tillhandahållits av tillämplig förordning, såsom detta kan ändras då och då. Kunden godkänner att inga produkter från John Deere kommer användas direkt i missilteknologi, känsliga nukleära-, eller biokemiska vapen eller överföras på något sätt till någon part för sådan användning Hela kontraktet. Detta kontrakt innehåller hela överenskommelsen, avtalet och representationer för parterna. Detta kontrakt ersätter alla tidigare skrifter, diskussioner och överenskommelser om ämnet. Ytterligare eller andra villkor som föreslås av kunden eller ingår i någon beställning avvisas och skall vara utan kraft och verkan, såvida inte John Deere uttryckligen godkänner det skriftligen. 4

12 Telematics Service Information about Collection, Processing and Use of Data You are subscribing to our Telematics Service ( Service ) as defined in the John Deere Telematics Service Contract. This document contains important information regarding how we collect, process and use data, including personal data in connection with the Service. 1. Data controller As a part of the Service, Deere & Company, located at One John Deere Place, Moline, IL ( John Deere or we ) as a data controller analyzes the use of your machine and provides you with individual performance reports. 2. Data collection, processing and use During and after the operation of your machine, we collect, process and use the following categories of data (together: Performance Data ): (1) - Operational status data, including, but not limited to, machine fuel level and machine speed, - Productivity and performance data, including, but not limited to, machine hours and machine idle time, machine diagnostics, remote servicing and machine component software updates etc. - GPS location and movement data, including, but not limited to, proximity to landmarks and virtual boundaries. The Performance Data are automatically transferred to a data processing centre operated by John Deere in the United States of America via a cellular network. Access to the cellular network is provided by a third-party mobile network operator licensed in Germany. Access to the cellular network is accomplished by a radio module (SIM-Card) built into the hardware-box in your machine. The data centre consolidates and analyzes the Performance Data and creates reports, related to parameters such as fuel consumption, operational status, usage/non-usage, usage efficiency etc. ( Performance Reports ). You can access the Performance Reports on our Internet site at: The provision of internet access is not part of the Service. 3. Purposes of data collection, processing and use Based on your consent provided below, we collect, process and use the Performance Data and the Performance Reports for the purposes of providing you with the Service, (1) Poland: This may include personal data within the meaning of the Data Protection Law (Journal of Laws 2002 no 101, item 926). Slovakia: The provision of your data, Performance Data and Performance Reports occurs on a voluntary basis. Our collection, processing and use of this data will be based on this document and your consents granted herein. Italy: The data may be processed through electronic and also non electronic (paper) means as below specified under logics and procedures defined according to the purposes sought and in compliance with the Privacy Code, including security issues.

13 optimizing our products and services, and providing you with promotional material regarding our products and services. 4. Data transfers to third parties We may transfer your Performance Data and Performance Reports to one or more John Deere dealers and to third-party service providers engaged by us in connection with the Service, including but not limited to mobile network operators (together: Third Parties ). You may request from your dealer a list of Third Parties who have access to your Performance Data and Performance reports. Third Parties will process and use your Performance Data and Performance Reports for the same purposes as we do (see Sec. 3). You may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at Parties are contractually bound by us to protecting the confidentiality and the security of your Performance Data and Performance Reports and to adhering to applicable data protection laws. 5. Customer contact and customer s data protection rights (2) If you have any questions or queries regarding the collection, processing and use of your Performance Data and Performance Reports, please contact your local dealer. You may exercise your statutory data protection rights and seek other legal remedies, including inter alia the right to access any data we hold about you, including the Performance Data and Performance Reports, to have them updated, amended, corrected, blocked or removed. (3) You may at any time object to their further processing by revoking your consent. We will maintain physical, technical and organizational measures to protect your data against accidental, unauthorized or unlawful access, copying, use, processing, disclosure, alteration, transfer, loss or destruction. We will retain your Performance Data and Performance Reports for at least one (1) year, or one year after the end of the contract at the longest. (2) (3) Romania: According to the provisions of the Romanian Data Protection Law no. 677/2001 you are hereby informed that you have the following rights in connection to the processing of your data: (i) to be informed about the processing of your data; (ii) to have access to your data; (iii) to be in control over your data; (iv) to object to the processing of your data; (v) to request the erasure of your data; (vi) to not being submitted to an individual decision based on automated processing; (v) to address to the courts of law in case your rights provided by the Romanian Data Protection Law are not observed. Sweden: Once a year and free of charge, you have the right to see all data collected and processed about you. Italy: You are entitled at any time to enforce the rights under Art. 7 of the Privacy Code, including for example to obtain confirmation that data exist or not, verify their content, origin and accuracy, ask for their integration, updating, amendment, deletion, transformation in anonymous form, block for breach of laws, oppose to the processing.

14 We kindly ask you to provide your consent as set out in the following. Your consent is entirely voluntarily. It remains valid for an indefinite period, unless and until revoked. To provide your consent, please check the box at the end of this document, indicating that you agree with the terms provided below that are applicable to the country in which you have purchased the Service. Italy 1. The collection, processing and use of Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and my John Deere dealer for the purpose of providing the Service, to create statistical reports in order to optimize its products and services, and for marketing purposes. (Please note that we can only provide the Service to you if you accept this use. At a later date, you may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at 2. Communication of aggregated data, including my anonymized Performance Data, by Deere & Company to Third Parties for statistical and marketing purposes. I hereby warrant that I have duly informed, and obtained any necessary consent as required by the Privacy Code from, any data subjects (e.g., employees) to which the Performance Data and/or the Performance Reports relate or are attributable and/or any necessary authorization from the relevant data protection authorities regarding the collection, processing and use of the Performance Data and Performance Reports by John Deere and Third Parties for the above-mentioned purposes.

15 Poland 1. The collection, processing and use of Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and my John Deere dealer for the purpose of providing the Service, to create statistical reports in order to optimize its products and services, and for marketing purposes. I was informed that provision of my data is voluntarily and I have a right to access my data and to amend it. (Please note that we can only provide the Service to you if you accept this use. At a later date, you may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at 2. Communication of aggregated data, including my anonymized Performance Data, by Deere & Company to Third Parties for statistical and marketing purposes. I hereby warrant that I have obtained any necessary consent from any data subjects (e.g., employees) to which the Performance Data and/or the Performance Reports relate or are attributable regarding the collection, processing and use of the Performance Data and Performance Reports by John Deere and Third Parties for the above-mentioned purposes. If I sign this document on behalf of a legal entity, I hereby confirm that I am duly authorized to provide the above consent on behalf of that company. Czech Republic 1. The collection, processing and use of my Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and my John Deere dealer for the purpose of providing the Service, to create statistical reports in order to optimize its products and services, and for marketing purposes. (Please note that we can only provide the Service to you if you accept this use. At a later date, you may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at 2. Communication of aggregated data, including my anonymized Performance Data, by Deere & Company to Third Parties for statistical and marketing purposes. I confirm that I have been duly informed about the scope of processed my Performance Data and Performance Reports and purpose of their processing, about my right to access and modify the personal data relating to me. I also confirm that I have been informed of my right to demand an explanation for, and the prompt rectification of, any improper state of affairs, of my right to appeal to the Office for Personal Data Protection, and of other rights specified in Section 11 and 21 of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data.

16 I hereby warrant that I have obtained any necessary consent from any data subjects (e.g., employees) to which the Performance Data and/or the Performance Reports relate or are attributable regarding the collection, processing and use of the Performance Data and Performance Reports by John Deere and Third Parties for the above-mentioned purposes. If I sign this document on behalf of a legal entity, I hereby confirm that I am duly authorized to provide the above consent on behalf of that company. Romania By accepting this consent form, you confirm that you have been duly informed by John Deere about the purpose for which you grant your consent to the processing of data, as set forth below. 1. The collection, processing, use and transfer of your data, Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and your John Deere dealer for the purpose of providing the Service, to create statistical reports in order to optimize its products and services, and for marketing purposes. (Please note that we can only provide the Service to you if you accept this use. At a later date, you may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at 2. Communication of aggregated data, including my anonymized Performance Data, by Deere & Company to Third Parties for statistical and marketing purposes. I consent to give my express and unequivocal consent for the processing of my data as well as declaring my acceptance of the terms provided herein. Other countries I hereby consent to: 1. The collection, processing and use of my Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and my John Deere dealer for the purpose of providing the Service, to create statistical reports in order to optimize its products and services, and for marketing purposes. (Please note that we can only provide the Service to you if you accept this use. At a later date, you may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at 2. Communication of aggregated data, including my anonymized Performance Data, by Deere & Company to Third Parties for statistical and marketing purposes. I hereby warrant that I have informed, and obtained any necessary consent from, any data subjects (e.g., employees) to which the Performance Data and/or the Performance Reports

17 relate or are attributable regarding the collection, processing, transfer and use of the Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and Third Parties for the above-mentioned purposes. If I accept this document on behalf of a legal entity, I hereby confirm that I am duly authorized to provide the above consent on behalf of that company. Consent Please check all of the boxes that apply, below, to indicate your consent to the terms of this document: The collection, processing and use of your data, Performance Data and Performance Reports by Deere & Company and your John Deere dealer, as described herein (Please note that we can only provide the Service to you if you accept this use. At a later date, you may remove access by John Deere dealers to your Performance Data and Performance reports at Communication of aggregated data, including your anonymized Performance Data, as described herein. Date / Signature

18 JOHN DEERE TELEMATICS SYSTEM CONTRACT By clicking the Accept button, below, you ( Customer ) enter into this John Deere Telematics System Contract (the Contract ) with the entity listed in Table 1, below ( John Deere ), for the location in which your headquarters is located if you are entering into this Contract on behalf of a corporate entity or your place of residence if you are entering into this contract as an individual (the Contract Jurisdiction ). This Contract is effective as of the date you click the Accept button (the Effective Date ). John Deere has developed and markets various telematics systems consisting of telematics hardware, software, and services (the Systems ) and distributes the Systems through John Deere dealers or other designated parties ( Dealers ). This Contract sets forth the terms governing Customer s use of the John Deere Telematics Systems, including access to and usage of the John Deere Telematics Web Service. 1. PARTIES 1.1 parties. This agreement is concluded between Deere & Company represented by ETIC, Strassburgerallee 5, Kaiserslautern (John Deere) and the customer. 2. SUBJECT and SERVICE. 2.1 Subject and Service. The subject of this agreement is the provision of Telecommunication and web services in conjunction with the German Telecommunication Act (Telekommunikationsgesetz TKG) as provided for machine to machine communication devices using the mobile network. The service may be available in other European countries using roaming services with local provider. Coverage and signal intensity may change from location to location and subject to local provider coverage and signal intensity. John Deere does not warrant any particular coverage or signal intensity. The Systems include a proprietary web-based solution (the Web Service ) resident on one or more servers (each a Server ) and a telecommunication service. The Web Service allows Customer to use Customer s computer to view and manage data stored on the Servers that has been obtained from the System Hardware. The Systems also include a two-way terrestrial or satellite-based (if offered in customer s location), mobile data messaging and position location reporting service (the "JDLink Service") that enables the transfer of data from the System Hardware to the John Deere Servers. The terrestrial or satellitebased service will be provided through a telecommunication provider. The Web Service and the JDLink Service shall be collectively referred to as the Service. Customer may not resell or otherwise transfer the Service, or any portion thereof, to any third party without John Deere s consent. The Agreement do not entitle the customer to use the SIM cards provided by John Deere as a provider of telecommunication service himself nor to offer machine to machine communication services to third parties as this requires the conclusion of a separate agreement between the third party and John Deere. In case of resale of pre-installed or used equipment customer shall inform the purchaser of the obligation to conclude a new telecommunication contract with John Deere Telecommunication service. Subject to technical and operational feasibility John Deere will offer to the customer a machine to machine telecommunication service. To this aim John Deere will provide the customer with a SIM card. The SIM card shall be used exclusively for a machine to machine communication as well for data transmission exclusively in connection with a terminal equipment that may be purchased exclusively at Deere s authorized dealers or pre-installed on John Deere machines. 2.3 Use of Web Service. During the Term, Customer will have access to and use of the Web Service. John Deere will assign to Customer user name(s) and password(s) for Customer s use of the Web Service. Customer shall control access to and use of the user name(s) and password(s) by Customer s employees, and Customer shall promptly notify John Deere of any unauthorized use of the user name(s) or password(s). Customer shall not permit access via their user name and/or password by any third parties other than John Deere or an authorized Dealer, or assign or transfer access to the Web Service or use the Web Service except as set forth in this Contract. If Customer desires to provide access to Customer s account to a third party, Customer may create another user name and password for such third party. However, Customer assumes full responsibility for the actions of any such third party with respect to the System. To use the Web Service, Customer shall contract with an Internet Service Provider ( ISP ) and have a computer and connection to the Internet that both meet or exceed any specifications or minimum requirements published by John Deere, if any. Customer shall be solely responsible for the choice of its ISP and for any ISP fees, maintenance support, and other ISP expenses. John Deere shall not have any responsibility for the ISP connection or any Internet communications link between Customer s computer and the Servers. Customer s use of an ISP does not permit John Deere to provide backup for access to the Web Service in the event of a failure of the ISP or Internet, and John Deere shall not have any liability for any interruption or break in the Web Service as a result of downtime or failure of any Internet or ISP connection JDLink Service. To enable Customer to use the JDLink Service on a particular Terminal, the JDLink Service for that Terminal must first be activated. Such activation may be accomplished via John Deere s support website: stellarsupport.deere.com. The activation may be performed by the John Deere authorized dealers acting on behalf of the customer. At the time of activation, the JDLink Service and the associated service rates and/or fees shall commence for each activated Terminal and shall continue in effect for the remainder of the subscription period chosen by the Customer for that

19 Terminal. Upon expiration of a JDLink Service subscription period for a Terminal the JDLink Service for that Terminal will cease unless Customer elects to purchase an additional JDLink Service subscription period at the then current rates. If any terms and conditions are presented to Customer by John Deere at the time of purchase or activation of a JDLink Service subscription period on or after the Effective Date, Customer shall be bound by such terms. In the event of any conflict between such terms and the terms of this Contract, the terms presented to Customer by John Deere at the time of purchase or activation of the JDLink Service subscription period shall apply. As part of the provision of the JDLink Service, each Terminal may be assigned a unique mobile or satellite communication number. Customer acknowledges that Customer has no property right in such number, and John Deere may change or reassign such numbers in John Deere s sole discretion. If Customer elects to receive short message service ( SMS ) alerts to Customer s mobile device as part of the JDLink Service, Customer hereby authorizes John Deere to send SMS messages to Customer. Furthermore, Customer acknowledges that Customer has the option for the Term of this Contract to optin or opt-out of receiving SMS messages Unauthorized Use of the Service. Customer shall not use the Service for any Unauthorized Purpose or in such a manner as to interfere with use by other customers of the System. "Unauthorized Purpose" includes: (i) use with intent to avoid payment of charges due under this Contract, (ii) access to, use of, alteration of, or destruction of the System Data files, programs, procedures, or information related to Customer or any other John Deere customer, (iii) use with the intent to reverse engineer or clone the System, (iv) use for any unlawful, illegal or fraudulent purpose, or (v) Bypass. For purposes of this section, Bypass means, for Systems including satellite communication functionality, (i) any mechanisms, including pricing differentials, intended to divert to any destination other John Deere s satellite communication provider s (the Satellite Provider ) U.S. gateway any inbound Satellite Traffic originating from a Public Switched Telephone Network ( PSTN ) and currently routed to the Satellite Provider s U.S. gateway and then forwarded to Satellite Provider subscribers or (ii) any mechanisms intended to bypass Satellite Provider gateways for routing of calls through the various PSTN, PLMN, PTT or IXC providers or (iii) any other mechanisms which the Satellite Provider determines in its sole judgment constitutes network abuse or otherwise have a potentially damaging effect, including abnormal wear and tear, on the Satellite Provider s communications system or cause or could potentially cause abnormal call service performance or call and/or network congestion. For purposes of this section, Satellite Traffic includes any voice or data call that is originated from the Satellite Provider s authorized product or device including attempted calls to a or number which is destined to terminate or be routed through the Satellite Provider s gateway or any carrier, ISC or IXC on behalf of the Satellite Provider. John Deere may, without liability to John Deere, discontinue the Service to prevent use for an Unauthorized Purpose or in response to an order from any court of competent jurisdiction or governmental authority. Customer shall not be credited any charges for Service interruptions resulting from John Deere s actions under this Section. 3. HARDWARE AND SOFTWARE. 3.1 Hardware and Software. To collect and transfer data from Customer s machine, Customer must have at least one activated John Deere-compatible telematics terminal ( Terminal ). Terminals, together with ancillary equipment such as cables, harnesses, and antenna, shall be referred to herein as the System Hardware. The system hardware shall be purchased separately at authorized dealers.premises. Customer s use of the System Hardware is subject to all terms of this Contract and any other terms presented to Customer at the time of purchase of the System Hardware. The System Hardware may include a removable subscriber identity module card ( SIM Card ). The SIM card remains property of Deere. All rights including the granting of rights to use software installed on the SIM cards remains at John Deere. In case of defaults John Deere will be entitled to replace or modify the SIM card. Customer shall only use the SIM Card as part of the System, for the purpose of utilizing the JDLink Service, and as defined by John Deere. Customer shall notify John Deere immediately if any portion of the System Hardware becomes lost, stolen, unserviceable due to damage, or has been misused in any way. Customer shall include as a condition in any sale, rental, lease or other transfer of the System Hardware by Customer to any third party the requirement that such third party abide by all terms of this Contract. 3.2 Software. Telematics software, modem software, and other software and/or firmware are resident on the System Hardware ("System Software"). The System Software contains proprietary code of John Deere or third parties licensed under the terms of this section and may include third party code separately licensed as specified in any documentation (e.g. a CD) accompanying the System Hardware. During the Term of this Contract, John Deere grants to Customer a non-exclusive, revocable license to use the System Software solely (i) in conjunction with use of the System, and (ii) with System Hardware installed and used on Customer's machines or independent contractors' machines who are contracting with Customer. John Deere further grants Customer the right to transfer its license to use the System Software (the System Software do not include the web service and the telecommunication service) during the useful life of the System Hardware in conjunction with the transfer of its ownership. John Deere may condition its agreement to provide the Service to any transferee upon John Deere s approval of transferee s creditworthiness, the payment by transferee of a re-licensing fee and/or the upgrade of System Hardware at transferee's expense. Customer agrees that John Deere may update the System Software on any of Customer s System Hardware during the Term of this Contract as often as is deemed appropriate by John Deere. 4. DATA Machine Data, Web Service Data, and System Data. Any data that is generated by the use of, collected by, or stored in John Deere machinery and equipment, including the System Hardware and any hardware or devices interfacing with John Deere machinery and equipment, shall be considered "Machine Data". A subset of Machine Data is accessible via the Web Service. This subset of Machine Data and any other data added to the Web Service by Customer shall be collectively referred to as the Web Service Data. Machine Data and Web Service Data shall be collectively referred to as System Data Data Access and Usage by John Deere and Dealers. Subject to authorization by the customer John Deere shall provide access to and use of System Data to the Dealer who sold Customer the System. Customer may authorize or remove

20 access to Dealers via the Web Service. Customer agrees that John Deere and authorized Dealers acting on behalf of John Deere, may access and use System Data notwithstanding any other provisions herein. John Deere and authorized Dealers may use System Data for their business purposes, including, but not limited to,: (a) to provide services to Customer, (b) to check, maintain or repair Customer s Equipment, (c) for John Deere s internal research and product development and improvement audits, (d) to help Customer manage a fleet, (e) to identify new usage types of Equipment, (f) to comply with or enforce legal or contractual requirements, excluding the rejection of Customer s warranty claims, (g) to offer Customer products or services, (h) to comply with a request from Customer, or (i) to disclose the System Data to a third party necessary to accomplish (a) through (h). Customer as provided in the authorization form acknowledges that it has been notified of John Deere s data collection practices and agrees that John Deere may use the System Data as described herein. Customer acknowledges and agrees that the System Data may be transferred out of the country where the System Data is generated to other destinations, including but not limited to the United States of America. Customer warrants that it has obtained the necessary consent from its employees to comply with any applicable privacy laws or contractual agreements with such employees. Customer shall not use the System to track the location of any person unless Customer has first obtained any necessary approvals from such person to permit Customer, John Deere and all authorized Dealers to track such location Data Retention Policy. John Deere will store the Web Service Data for a minimum of one (1) year provided such data storage is in compliance with all applicable federal, state, provincial and local laws and regulations, including, but not limited to, applicable international laws. John Deere shall have the right, but not the obligation, to store the Web Service Data indefinitely, or to delete the Web Service Data at any time upon expiration of the above-stated retention periods provided such data storage is in compliance with all applicable federal, state, and local laws and regulations, including, but not limited to, applicable international laws. Customer acknowledges and agrees that messaging and position Web Service Data deleted from the Server(s) cannot be retrieved or re-created. In addition, the wireless network provider for the JDLink Service may generate call data records ( CDRs ) for billing and invoicing purposes, and the wireless network provider may retain the CDRs for longer than a ninety (90) day period. The last position of each Terminal will be stored on the Terminal. If Customer transfers ownership of a Terminal to another party, Customer will no longer have access to the Web Service Data affiliated with the Terminal. 5. INVOICING AND PAYMENT Payment. Customer agrees to pay all applicable JDLink Service fees and Web Service fees in form of a pre-paid flat fee. Such fees will be paid via the payment method selected by Customer and communicated to John Deere. If Customer fails to make any portion of such payment, a late charge of the lesser of 1.5% per month or the maximum amount permitted by law may be charged to Customer. All reasonable costs and expenses, including but not limited to attorneys' fees, court costs and service charges incurred by John Deere in collecting payment will be an expense of and charge to Customer. John Deere may change payment terms at any time. If Customer becomes delinquent in the payment of any sum due, John Deere shall not be obligated to continue performance under this Contract. All prices and rates affiliated with the Service or System Hardware include sales, use, excise or similar taxes assessed at any time. 6. TERM AND TERMINATION Term. The term of this Contract (the Term ) shall commence upon the Effective Date and shall continue in effect until the expiration of Customer s license term to the Web Service, unless earlier terminated in accordance with the terms of this Section 5. The term of Customer s license to the Web Service shall expire upon the later of i) the one year anniversary of the expiration of the last expiring JDLink Service Terminal subscription of a Terminal in Customer s account or ii) the expiration of the term of Customer s account license to the Web Service, if such a license is offered by John Deere. The term of a JDLink Service Terminal subscription for a Terminal in Customer s account shall be in accordance with the terms presented to Customer when Customer purchased the JDLink Service Terminal subscription from John Deere Termination. The occurrence of a good cause shall constitute a material default and breach of this Contract and shall allow the non-defaulting party to terminate this Contract and/or the applicable JDLink Service Terminal subscription without any notice. A good cause will arise if the customer substantially infringes the obligation specified in this contract. Any further claim for damages shall be based on legal provisions. 7. OTHER TERMS Confidentiality of Contract and Information. The terms of this Contract, including its pricing, are confidential information of John Deere. Any business, operations, or technical information furnished by John Deere which is marked with a confidential or proprietary data legend shall be deemed to be the confidential information of John Deere ( Information ). During the Term and for a period of three (3) years thereafter, Customer shall (a) hold all Information received from John Deere in confidence, (b) use such Information only for the purpose of performance under this Contract, (c) reproduce such Information only to the extent necessary for such purpose, (d) restrict disclosure of such Information to its employees and consultants with a need to know in the course of fulfilling their scope of work, and (e) not disclose such Information to any third party, without prior written approval of John Deere. The restrictions on Customer's use and disclosure of Information shall not apply to any Information which Customer can demonstrate: (i) is wholly and independently developed by Customer without the use of Information of John Deere; (ii) is or has become generally available to the public without breach of this Contract by Customer; (iii) at the time of disclosure, was known to Customer to be free of restriction; (iv) is approved for release by written authorization of John Deere, or (v) is disclosed in response to a valid order of a court or other governmental body in the country in which Customer is located, but only to the extent of and for the purposes of such order; provided, however, that Customer shall first notify John Deere in writing of the order and permit John Deere to seek an appropriate protective order, unless such notification is otherwise prohibited by law. Upon the termination or earlier cancellation of this Contract, Customer shall promptly return to John Deere or destroy (and certify such destruction) all confidential or proprietary information received. If the parties have executed a separate confidentiality

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 21 Överenskommelse med Storbritannien om utsträckning av den territoriella tillämpningen av den Europeiska konventionen den 20 april 1959 (SÖ 1968:15) om inbördes rättshjälp i brottmål till att även

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

KPMG Secure File Transfer Handledning

KPMG Secure File Transfer Handledning KPMG Secure File Transfer Handledning 2017-05-12 KPMG Secure File Transfer KPMG i Sverige tillhandahåller en tjänst för säker filöverföring mellan KPMG och kunder. Tjänsten är fysiskt placerad i KPMG:s

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet

Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet Dagens fråga Behöver vi arbeta med öppna data i vår kommun? 2 Det enkla svaret 3 Men Behöver vi inte följa PSI-lagen?

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer