ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS"

Transkript

1 ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS Islande, Kazakhstan, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Ukraine, ou d'un Etat membre de l'union européenne VÁLIDO PARA CLIENTES CON CONTRATO DE JURISDICCIÓN EN Islandia, Kazajstán, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Ucrania, o un estado miembro de la Unión Europea VÁLIDO PARA CLIENTES COM CONTRATO DE JURISDIÇÃO EM Islândia, Cazaquistão, Liechtenstein, Noruega, Suíça, Ucrânia, ou um Estado membro da União Europeia

2 Telematiktjänst Information om insamling, behandling och användning av data Du abonnerar på vår telematiktjänst ("Tjänsten") enligt definitionen i kontraktet för John Deere telematiktjänst. Detta dokument innehåller viktig information gällande hur vi samlar in, behandlar och använder data, inklusive personuppgifter i samband med tjänsten. 1. Datakontrollant Som en del av tjänsten analyserar, Deere & Company, beläget vid One John Deere Place, Moline, IL ( John Deere eller vi ) i egenskap av datakontrollant användningen av din maskin och förser dig med individuella prestandarapporter. 2. Datainsamling, behandling och användning Under och efter användandet av din maskin, samlar vi in, behandlar och använder följande kategorier av data (sammantaget kallat: "Prestandadata") (1) - Driftstatusdata, inklusive, men inte begränsat till, maskinens bränslenivå och hastighet, - Produktivitets- och prestandadata, inklusive, men inte begränsat till, aktiv och inaktiv tid, maskindiagonstik, fjärrunderhåll och programuppdateringar etc, - GPS-positions- och rörelsedata, inklusive, men inte begränsat till, närhet till milstolpar och virtuella gränser. Prestandadatan överförs automatiskt till ett datacenter som drivs av John Deere i USA via ett mobilnät. Tillträde till mobilnätet tillhandahålls av en tredjeparts mobilnätsoperatör med licens i Tyskland. Tillträde till mobilnätet sker genom en radiomodul (SIM-kort) inbyggd i din maskins hårdvara. Datacentret sammanställer och analyserar prestandadatan och skapar rapporter, avseende parametrar såsom bränsleförbrukning, driftsstatus, användning/ej användning, användningseffektivitet etc. ( Prestandarapporter ). Du kan komma åt prestandarapporterna på vår webbplats: Tillhandahållandet av internetanslutning är inte en del av tjänsten. 3. Syftet med datainsamling, behandling och användning (1) Polen: Detta kan inkludera personuppgifter i den mening som avses i Dataskyddslagen (Journal of Laws 2002 nr 101, punkt 926). Slovakien: Tillhandahållandet av dina data, prestandadata och prestandarapporter sker på frivillig basis. Vår insamling, behandling och användning av denna data kommer baseras på detta dokument och det samtycke du beviljar häri. Italien: Datan behandlas med elektroniska samt icke-elektroniska (papper) medel angivna nedan under logik och förfaranden fastställda enligt de syften som avses och i enlighet med Integritetslagen, inklusive säkerhetsfrågor.

3 Grundat på ditt medgivande nedan, samlar vi in, behandlar och använder prestandadatan och prestandarapporterna i syfte att leverera tjänsten, optimera våra produkter och tjänster, samt förse dig med informationsmaterial om våra produkter och tjänster. 4. Dataöverföring till tredje parter Vi kan överföra dina prestandadata och prestandarapporter till en eller flera John Deere-återförsäljare och till tredje parter anlitade av oss i samband med tjänsten, inklusive men inte begränsat till mobilnätsoperatörer (sammantaget kallat: "Tredjeparter"). Du kan be din återförsäljare om en lista över tredjeparter som har tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter. Tredjeparter kommer att behandla och använda dina prestandadata och prestandarapporter i samma syfte som vi gör (se avsnitt 3). Du kan frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på Tredjeparter är kontraktsbundna av oss att skydda sekretessen och säkerheten rörande dina prestandadata och prestandarapporter, och för att följa gällande dataskyddslagar. 5. Kundkontakt och kundens dataskyddsrättigheter (2) Om du har några frågor eller funderingar gällande insamlingen, behandlingen och användningen av dina prestandadata och prestandarapporter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Du kan utnyttja dina lagstadgade dataskyddsrättigheter och söka andra rättsmedel, inklusive rätten att få tillgång till alla uppgifter vi har om dig, inklusive prestandadata och prestandarapporter, att få dem uppdaterade, ändrade, rättade, blockerade eller borttagna. (3) Du kan när som helst motsätta dig deras vidare behandling genom att återkalla ditt samtycke. Vi kommer att upprätthålla fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig åtkomst, kopiering, användning, behandling, utlämnande, ändring, överföring, förlust eller förstörelse. (2) (3) Rumänien: Enligt bestämmelserna i den rumänska dataskyddslagen nr. 677/2001 informeras du härmed att du har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina data: (i) att informeras om behandlingen av dina data; (ii) att ha tillgång till dina data; (iii) att ha kontroll över dina data; (iv) att invända mot behandlingen av dina data; (v) att be om raderandet av dina data; (vi) att inte utsättas för individuella beslut baserade på automatisk behandling; (v) att vända sig till domstol om dina rättigheter inte följs enligt rumänska dataskyddslagen. Sverige: En gång om året har du rätt att gratis se all insamlad och behandlad data gällande dig. Italien: Du har rätt att när som helst hävda dina rättigheter enligt Art. 7 i Integritetslagen, inklusive till exempel att få bekräftelse om data existerar eller inte, kontrollera dess innehåll, ursprung och noggrannhet, be om dess integration, uppdatering, ändring, radering, omvandling till anonym form, blockering för brott mot lagen, motsätta dig behandlingen.

4 Vi kommer behålla dina prestandadata och prestandarapporter i minst ett (1) år, eller ett år efter avtalet upphör som längst. Vi ber dig ge ditt samtycke enligt följande. Ditt samtycke är helt frivilligt. Det är giltigt på obestämd tid, såvida det inte återkallas. För att ge ditt samtycke, bocka i rutan i slutet av detta dokument, för att visa att du accepterar de villkor som anges nedan och som gäller för det land där du köpt tjänsten. Italien 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar härmed att jag vederbörligen informerat, och fått alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt Integritetslagen från, de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt, och/eller alla nödvändiga tillstånd från berörda dataskyddsmyndigheter gällande insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av John Deere och tredjeparter för ovannämnda ändamål. Polen 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. Jag informerades om att tillhandahållandet av mina data är frivilligt och att jag har rätt till att komma åt mina data och ändra den. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på

5 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar härmed att jag fått alla nödvändiga tillstånd från de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt gällande insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av John Deere och tredjeparter för ovannämnda ändamål. Om jag skriver under detta dokument på uppdrag av en juridisk person, bekräftar jag härmed att jag är vederbörligt auktoriserad att tillhandahålla ovannämnda samtycke på uppdrag av detta bolag. Tjeckien 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av mina prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive mina anonymiserade prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar att jag vederbörligen informerats om omfattningen av behandlingen av mina prestandadata och prestandarapporter och syftet med deras behandling, och om min rätt att tillgå och modifiera de personuppgifter som rör mig. Jag bekräftar också att jag fått information om min rätt att kräva en förklaring till, och den omedelbara korrigeringen av, oriktiga situationer, om min rätt att överklaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, och om andra rättigheter som anges i avsnitt 11 och 21 i lag nr. 101/2000 i författningssamlingen om skydd av personuppgifter. Jag bekräftar härmed att jag fått alla nödvändiga tillstånd från de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt gällande insamlingen, behandlingen och användningen av prestandadata och prestandarapporter av John Deere och tredjeparter för ovannämnda ändamål. Om jag skriver under detta dokument på uppdrag av en juridisk person, bekräftar jag härmed att jag är vederbörligt auktoriserad att tillhandahålla ovannämnda samtycke på uppdrag av detta bolag.

6 Rumänien Genom att acceptera denna medgivandeblankett, bekräftar du att du vederbörligen informerats av John Deere om det ändamål för vilket du ger ditt samtycke till behandlingen av data, som anges nedan. 1. Insamlingen, behandlingen, användningen och överföringen av dina data, prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och din John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag samtycker till att ge mitt uttryckliga och otvetydiga medgivande till behandlingen av mina data och betygar mitt godkännande av de villkor som anges här. Andra länder Jag samtycker härmed till att: 1. Insamlingen, behandlingen och användningen av mina prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och min John Deere-återförsäljare i syfte att tillhandahålla tjänsten, för att skapa statistiska rapporter för att optimera sina produkter och tjänster, och i marknadsföringssyfte. (Observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på 2. Kommunikation av insamlad data, inklusive min anonyma prestandadata, av Deere & Company till tredjeparter i statistik- och marknadsföringssyfte Jag bekräftar härmed att jag har informerat, och fått alla nödvändiga tillstånd från, de personer (t.ex. anställda) som prestandadatan och/eller prestandarapporterna avser eller är hänförligt gällande insamlingen, behandlingen, användningen och överföringen av prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och tredjeparter för ovannämnda ändamål.

7 Om jag godkänner detta dokument på uppdrag av en juridisk person, bekräftar jag härmed att jag är vederbörligt auktoriserad att tillhandahålla ovannämnda samtycke på uppdrag av detta bolag. Samtycke Bocka för de rutor som gäller nedan, för att ange ditt samtycke till villkoren i detta dokument: Insamlingen, behandlingen och användningen av dina data, prestandadata och prestandarapporter av Deere & Company och din John Deereåterförsäljare, som beskrivs häri (observera att vi bara kan tillhandahålla dig tjänsten om du accepterar detta användande. Vid ett senare tillfälle kan du frånta John Deere-återförsäljare tillgång till dina prestandadata och prestandarapporter på Kommunikation av insamlad data, inklusive din anonyma prestandadata, som beskrivs häri.

8 KONTRAKT FÖR JOHN DEERE TELEMATIKSYSTEM Genom att klicka på knappen "Acceptera" nedan, ingår du ("Kunden") i detta kontrakt för John Deere telematiksystem ("Kontraktet") med entiteten listad i tabell 1 nedan, ("John Deere"), för den plats där ditt huvudkontor är beläget om du ingår detta kontrakt på uppdrag av en företagsenhet, eller din bostad om du ingår detta kontrakt som en individ ("Kontraktets jurisdiktion"). Detta kontrakt träder i kraft från och med det datum du klickar på Accepteraknappen ("Ikraftträdandedagen"). John Deere utvecklar och marknadsför olika telematiksystem bestående av telematisk maskinvara, programvara, och tjänster ("Systemen") och distribuerar systemen genom John Deere-återförsäljare eller andra utsedda parter ("Återförsäljare"). Detta kontrakt anger de villkor som styr kundens användning av John Deere telematiksystem, inklusive tillgång till och användning av webbtjänsten för John Deere telematik. 1. PARTER 1.1 parter. Detta avtal sluts mellan Deere & Company företrädd av ETIC, Strassburgerallee 5, Kaiserslautern (John Deere) och kunden. 2. FÖREMÅL och TJÄNST. 2.1 föremål och tjänst. Syftet med detta avtal är tillhandahållande av telekommunikations- och webbtjänster i överensstämmelse med den tyska telekommunikationslagen (Telekommunikationsgesetz TKG) som anges för maskin till maskin-kommunikationsenheter med hjälp av mobila nätverk. Tjänsten kan vara tillgänglig i andra europeiska länder genom att använda roamingtjänster med lokala leverantörer. Täckning och signalstyrka kan variera från plats till plats med reservation för den lokala leverantörens täckning och signalstyrka. John Deere garanterar inte någon specifik täckning eller signalstyrka. Systemen inkluderar en egen webbaserad lösning ("Webbtjänsten") med säte på en eller flera servrar (varje "Server") och en telekommunikationstjänst. Webbtjänsten låter kunden använda kundens dator för att visa och hantera data lagrade på de servrar som har erhållits från systemmaskinvaran. I systemen ingår också en tvåvägs markbunden eller satellitbaserad (om den erbjuds på kundens plats) rapporteringstjänst för mobil dataöverföring och positionslokalisering ("JDLink-tjänsten") som möjliggör överföring av data från systemmaskinvaran till John Deereservrarna. Den markbundna eller satellitbaserade tjänsten kommer att tillhandahållas genom en telekommunikationsleverantör. Webbtjänsten och JDLink-tjänsten skall kollektivt kallas för tjänsten. Kunden får inte återsälja eller på annat sätt överlåta tjänsten, eller någon del av tjänsten, till en tredjepart utan John Deeres samtycke. Avtalet berättigar inte kunden att använda SIM-kort som tillhandahållits av John Deere för att själv leverera telekommunikationstjänster, och inte heller för att erbjuda maskin till maskin-kommunikationstjänster till tredjeparter då detta kräver ingående av separat avtal mellan den tredjeparten och John Deere. Vid försäljning av förinstallerad eller begagnad utrustning skall kunden informera köparen om skyldigheten att ingå ett nytt telekommunikationskontrakt med John Deere Telekommunikationstjänsten Med reservation för teknisk och operativ genomförbarhet kommer John Deere erbjuda kunden en maskin till maskin-telekommunikationstjänst. I detta ändamål kommer John Deere att ge kunden ett SIM-kort. SIM-kortet ska användas exklusivt för maskin till maskin-kommunikation samt för överföring av data endast i samband med terminalutrustning som kan köpas exklusivt hos Deeres auktoriserade återförsäljare eller förinstallerat på John Deere maskiner. 2.3 Användning av webbtjänsten. Under kontraktstiden, skall kunden få tillgång till och kunna använda webbtjänsten. John Deere kommer att ge kunden ett eller flera användarnamn och lösenord för kundens användning av webbtjänsten. Kunden skall kontrollera tillträdet till och användningen av användarnamn och lösenord av kundens anställda, och kunden skall omgående meddela John Deere om eventuell otillåten användning av användarnamn och lösenord. Kunden skall inte tillåta tillgång via sina användarnamn och/eller lösenord av någon tredjepart annat än John Deere eller auktoriserad återförsäljare, eller tilldela eller överföra tillgång till webbtjänsten eller använda webbtjänsten utöver vad som anges i detta kontrakt. Om kunden önskar ge tillgång till kundens konto till en tredjepart, kan kunden skapa ett annat användarnamn och lösenord för sådan tredjepart. Emellertid tar kunden det fulla ansvaret för åtgärder i systemet av sådan tredjepart. För att använda webbtjänsten skall kunden ingå avtal med en internetleverantör ("ISP") och inneha en dator och uppkoppling till internet som både uppfyller eller överträffar alla specifikationer eller minimumkrav som John Deere publicerat, om några. Kunden skall vara ensamt ansvarig för valet av sin ISP och för ISP-avgifter, support, och andra ISP-kostnader. John Deere skall inte ha något ansvar för ISP-uppkopplingen eller någon kommunikationslänk till internet mellan kundens dator och servrarna. Kundens användning av en ISP tillåter inte John Deere att erbjuda backup för tillträde till webbtjänsten i händelse av ett fel i ISP:n eller internet, och John Deere skall inte ha något ansvar för något avbrott i webbtjänsten som en följd av driftstopp eller fel på någon internetanslutning eller ISP-uppkoppling JDlink-tjänsten För att kunden ska kunna använda JDLink-tjänsten vid en särskild terminal, måste först JDLink-tjänsten för den terminalen aktiveras. Sådan aktivering kan ske via John Deeres supportwebbplats: stellarsupport.deere.com. Aktiveringen kan utföras av John Deeres auktoriserade återförsäljare som agerar på uppdrag av kunden. Vid tidpunkten för aktivering skall JDLink-tjänsten och tillhörande priser och/eller avgifter påbörjas för varje aktiverad terminal och fortsätta att gälla för återstoden av avtalstiden som valts av kunden för den terminalen. Vid utgången av en JDLink-tjänsts avtalstid för en terminal kommer JDlink-tjänsten för den terminalen att upphöra såvida inte kunden väljer att förlänga JDLink-tjänstens avtalstid för de vid den tiden aktuella priserna. Om några villkor och/eller krav presenteras för kunden av John Deere vid köpet eller aktiveringen av en avtalsperiod för en JDLink-tjänst under eller efter ikraftträdandedagen, skall kunden bindas av dessa villkor. I händelse av konflikt mellan sådana villkor och villkoren i detta kontrakt, skall villkoren presenterade för kunden av John Deere vid tidpunkten för köpet eller aktiveringen av avtalsperioden för JDLink-tjänsten gälla. Som en del av tillhandahållandet av JDLink-tjänsten kan varje terminal tilldelas ett unikt nummer för mobil- eller satellitkommunikation. Kunden är medveten om att kunden inte har någon äganderätt av ett sådant nummer, och John Deere kan ändra eller överlåta sådana nummer enligt John Deeres eget godtycke. Om kunden väljer att erhålla SMS-varningar till kundens mobila enhet som en del av JDLinktjänsten, bemyndigar kunden härmed John Deere att skicka SMS-meddelanden till kunden. Vidare är kunden medveten om att kunden har möjlighet till opt-in och opt-out gällande att ta emot dessa SMS-meddelanden under kontraktstiden Otillåten användning av tjänsten Kunden skall inte använda tjänsten i otillåtna syften eller på ett sådant sätt att det ingriper på andra kunders användning av systemet. Otillåtna syften inbegriper: (i) användning med avsikt att undvika betalning av avgifter som skall betalas enligt detta kontrakt, (ii) tillgång till, ändring av, eller förstörelse av systemets datafiler, program, förfaranden, eller information om kunden eller någon 1

9 annan John Deere-kund, (iii) användning med avsikt att dekonstruera eller klona systemet, (iv) användning för något lagstridigt, olagligt eller bedrägligt syfte, eller (v) användning med avsikt att kringgå kontraktet. För tillämpningen av detta avsnitt betyder "Kringgå", för system med satellitkommunikation, (i) alla mekanismer, inklusive prissättningsskillnader, avsedda att vidarekoppla till en annan destination än John Deeres satellitkommunikationleverantörers ("Satellitleverantören") amerikanska gateway, all satellittrafik som kommer från det allmänna telefonnätet ("PSTN") och för närvarande dirigeras till satellitleverantörens amerikanska gateway och sedan vidarebefodras till satellitleverantörens abonnenter eller (ii) alla mekanismer avsedda att kringgå satellitleverantörens gateways för dirigering av samtal genom de olika PTN, PLMN, PTT, eller IXC-leverantörerna eller (iii) andra mekanismer som satellitleverantören bestämmer enligt egen bedömning utgör nätverksmissbruk eller på annat sätt har potentiellt skadliga effekter, inklusive onormalt slitage på satellitleverantörens kommunikationssystem, eller orsakar eller skulle potentiellt kunna leda till onormal prestanda för samtalstjänsten eller överbelastning av nätet. För tillämpningen av detta avsnitt inbegriper "Satellittrafik" alla röst- eller datasamtal som härstammar från satellitleverantörens auktoriserade produkt eller apparatur inklusive uppringningsförsök till ett eller nummer som är destinerat att avbrytas eller dirigeras via satellitleverantörens gateway eller annan transportör. ISC eller IXC på uppdrag av satellitleverantören. John Deere kan, utan skadeståndsansvar för John Deere, avsluta tjänsten för att förhindra användning i otillåtet syfte eller som svar på order från en domstol eller myndighet. Kunden skall inte betala några eventuella avgifter för avbrott av tjänsten till följd av John Deeres åtgärder under detta avsnitt. 3. MASKINVARA OCH PROGRAMVARA 3.1 Maskinvara och programvara. För att samla in och överföra data från kundens maskin, måste kunden ha minst en aktiverad John Deerekompatibel telematikterminal ("Terminal"). Terminaler, tillsammans med tillhörande utrustning som kablar, kabelnät och antenner, skall avses hän som "Systemmaskinvaran". Systemmaskinvaran skall köpas separat hos auktoriserade återförsäljare. Kundens användning av systemmaskinvaran är föremål för samtliga villkor i detta kontrakt och andra villkor som presenteras för kunden vid köpet av systemmaskinvaran. Systemmaskinvaran kan inkludera ett avtagbart SIM-kort ("SIM-kort"). SIM-kortet tillhör fortfarande Deere. Alla rättigheter inklusive beviljandet av rättigheter att använda programvara installerad på SIM-korten tillhör John Deere. Vid försummelse har John Deere rätt att byta ut eller modifiera SIM-kortet. Kunden skall bara använda SIM-kortet som en del av systemet, i syfte att använda JDLink-tjänsten, och enligt John Deere. Kunden skall omedelbart meddela John Deere om någon del av systemmaskinvaran försvinner, stjäls, blir obrukbar på grund av skada, eller missbrukas. Kunden skall inkludera som ett villkor i all försäljning, uthyrning, leasing eller annan överföring av systemmaskinvaran av kunden till tredjepart, kravet att sådan tredjepart följer alla villkor i detta kontrakt. 3.2 Programvara. Telematisk programvara, programvara för modem, och annan programvara och/eller firmware finns på systemmaskinvaran ("Systemprogramvaran"). Systemprogramvaran innehåller proprietär kod från John Deere eller tredjeparter licensierade under villkoren i detta avsnitt och kan inkludera separat licensierad kod från tredjepart som angivet i dokumentation (t.ex. en CD) som medföljer systemmaskinvaran. Under denna kontraktstid beviljar John Deere kunden en icke-exklusiv, återkallelig licens för att använda systemprogramvaran endast (i) i samband med användningen av systemet, och (ii) med systemmaskinvara installerad och använd på kundens maskiner eller oberoende entreprenörers maskiner som skriver kontrakt med kunden. John Deere beviljar vidare kunden rättigheten att överföra sin licens för att använda systemprogramvaran (Systemprogramvaran omfattar inte webbtjänsten och telekommunikationstjänsten) under nyttjandeperioden av systemmaskinvaran i samband med överföringen av sitt ägande. John Deere kan påverka dess avtal att tillhandahålla tjänsten till en förvärvare efter John Deeres godkännande av förvärvarens kreditvärdighet, där förvärvarens betalning av en ny licensavgift och/eller uppgradering av systemmaskinvaran går på förvärvarens bekostnad. Kunden godkänner att John Deere kan uppdatera systemprogramvaran på alla kundens systemmaskinvaror under kontraktstiden så ofta som bedöms lämpligt av John Deere. 4. DATA Maskindata, webbtjänstdata och systemdata. All data som genereras vid användning av, insamlas av, eller lagras i John Deeres maskiner och utrustning, inklusive systemmaskinvaran och all maskinvara eller alla enheter som samverkar med John Deeres maskiner och utrustning, skall betraktas som "Maskindata". En delmängd av maskindatan är tillgänglig via webbtjänsten. Denna delmängd av maskindatan och all annan data som läggs till webbtjänsten av kunden skall kollektivt kallas "Webbtjänstdata". Maskindata och webbtjänstdata skall kollektivt kallas "Systemdata" Datatillgång och användning av John Deere och återförsäljare. Med reservation för auktorisering från kunden ska John Deere förse återförsäljaren som sålde systemet till kunden med tillgång till och användning av systemdata. Kunden kan godkänna eller frånta återförsäljaren tillgång till systemdatan via webbtjänsten. Kunden godkänner att John Deere och auktoriserade återförsäljare som agerar på uppdrag av John Deere, får tillgå och använda systemdata oaktat andra bestämmelser häri. John Deere och auktoriserade återförsäljare får använda systemdatan i deras verksamhet, inklusive, men inte begränsat till (a) att tillhandahålla tjänster till kunden, (b) att kontrollera, underhålla eller reparera kundens utrustning, (c) för John Deeres interna forskning och produktutveckling, och förbättrade revisioner, (d) för att hjälpa kunden med Fleet Management, (e) att identifiera nya användningsområden för utrustningen, (f) att följa eller genomdriva legala eller kontraktsmässiga krav, med undantag för förkastandet av kundens garantianspråk, (g) att erbjuda kunden produkter eller tjänster, (h) att efterfölja en förfrågan från kunden, eller (i) att lämna ut systemdata till en tredjepart för att kunna utföra (a) genom (h). Kunden, som angivet i fullmaktsformuläret, medger att kunden har notifierats om John Deeres metoder för datainsamling och godkänner att John Deere kan använda systemdatan som beskrivet häri. Kunden är medveten om och godkänner att systemdatan kan komma att överföras från det land där systemdatan genereras till andra destinationer, inklusive men inte begränsat till USA. Kunden garanterar att kunden har erhållit nödvändiga medgivanden från kundens anställda för att uppfylla alla tillämpliga integritetslagar eller avtal med dessa anställda. Kunden skall inte använda systemet för att spåra en persons lokalisering, såvida inte kunden först erhållit de nödvändiga medgivanden från personen ifråga som tillåter kunden, John Deere och alla auktoriserade återförsäljare att spåra sådan plats Policy för lagring av uppgifter. John Deere kommer lagra webbtjänstdatan i minst ett (1) år under förutsättning att sådan datalagring sker i enlighet med alla tillämpliga federala, statliga, regionala och lokala lagar och regler, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga internationella lagar. John Deere har rätt, men inte skyldighet, att lagra webbtjänstdatan under obegränsad tid, eller att radera webbtjänstdatan när som helst efter utgången av ovan nämnda lagringsperioder under förutsättning att sådan datalagring sker i enlighet med alla tillämpliga federala, statliga, regionala och lokala lagar och regler, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga internationella lagar. Kunden är medveten om och godkänner att webbtjänstdata gällande meddelanden och position som raderats från servern/servrarna inte kan hämtas eller återskapas. Dessutom kan leverantören av trådlöst nätverk till JDLink-tjänsten generera trafikdata ("CDRs") i faktureringssyfte, och leverantören av trådlöst nätverk får behålla trafikdatan längre än en nittio (90) dagars period. Den sista positionen i varje terminal kommer lagras på terminalen. Om kunden överlåter äganderätten av en terminal till en annan part, kommer kunden inte längre ha tillgång till webbtjänstdatan anknuten till terminalen. 5. FAKTURERING OCH BETALNING Betalning. Kunden förbinder sig att betala alla tillämpliga avgifter för JDLink-tjänsten och webbtjänsten i form av en förbetald fast avgift. Sådana avgifter kommer betalas till John Deere genom betalningsmetod vald av kunden. Om kunden misslyckas med någon del av betalningen 2

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU)

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) DESSA SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (DETTA AVTAL ) UTGÖR ETT LAGENLIGT AVTAL MELLAN DIG SOM ENSKILD, ELLER OM DU ÄR BEHÖRIG

Läs mer

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Med ensamrätt Detta licensavtal är en licensinnehavares licensbevis. Behandla det som en värdehandling. OM LICENSINNEHAVAREN HAR EN GILTIG UNDERTECKNAD LICENS

Läs mer

RIM:s riktlinjer för integritet

RIM:s riktlinjer för integritet RIM:s riktlinjer för integritet Research In Motion Limited och dess dotterbolag och associerade företag ( RIM ) har ett engagemang i och sedan länge etablerade riktlinjer rörande bibehållandet av integritet

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer