Releaseinformation för SAP Business One 8.81

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Releaseinformation för SAP Business One 8.81"

Transkript

1 SAP Business One OFFENTLIGT Releaseinformation för SAP Business One 8.81 Alla länder November 2010

2 Innehåll er i SAP Business One Redovisning... 4 Redovisning... 7 Betalningar... 8 Försäljning och inköp... 9 Affärspartner Produktion Infrastrukturförbättringar Ekosystem Uppgraderingsinformation Software Development Kit (SDK) DI API UI API Addoner Copyrights, Trademarks, and Disclaimers SAP AG

3 er i SAP Business One 8.81 Obs! Det här dokumentet ger en kort beskrivning av genomgripande förbättringar och ändringar i funktioner som införts i SAP Business One Se även SAP-not som innehåller den senaste informationen. Detta är en gemensam SAP-not för alla SAP-noter som har skapats efter att dokumentationspaketet för SAP Business One 8.81 skapades. Åtkomst till SAP-noter: 1. Ange följande URL i webbläsarens adressfält: 2. Klicka på Hämta support. Förbättrad användarupplevelse SAP Business One innehåller många nya funktioner, vilka ger en förbättrad användarupplevelse. Cockpit är en anpassningsbar startpunkt där du snabbt och enkelt kommer åt de verktyg och funktioner du behöver för att utföra dina uppgifter, och som även omfattar webbintegrering och sökfunktioner. Dessutom kan varje användare definiera egna språk- och teckensnittsinställningar i SAP Business One, och ett åtkomstprotokoll ser till att användare administreras korrekt. Omfattar även ett utökat stöd för matrisskrivare. Integrationskomponenten Nya dashboard innehåller all information du behöver i ditt dagliga arbete och tack vare inbyggt stöd för mobila enheter kommer du åt SAP Business One när som helst och var du än är. Integration med programvara från tredje part ger större flexibilitet för din SAP Business Oneapplikation. Support för lokala förutsättningar SAP Business One 8.81 stöder nu ännu fler lokala skatte- och rapportregler. Det är nu möjligt att skapa finansiella rapporter som följer IFRS direkt inifrån SAP Business One. Rapportfunktioner Flera nya rapportfunktioner har lagts till, inklusive fler rapporter för IFRSpublicering, resultatenheter och bankavstämning. SAP Crystal Reports stödet för har utökats och omfattar nu addoner i SAP Business One. SEPA-filformat/stöd för BIC-/SWIFT-kod Du kan nu använda vanliga XML-filer för kreditöverföringar och autogiro i euro, enligt SEPA-standard. Du kan också redigera standardfilformaten så att de uppfyller kraven från din lokala bank. BIC-/SWIFT-koder kan definieras för varje bankkonto som du använder och koderna används nu i alla betalningsverktyg. Leverantörsoffert- och beställningsbekräftelseassistenter Du kan använda den nya genereringsassistenten för leverantörsofferter och skapa flera leverantörsofferter för olika leverantörer, för samma beställning. Dessutom kan du skapa detaljerade offertförfrågningar från leverantörerna med hjälp av det nya leverantörsoffertdokumentet. Du kan notera leverantörernas villkor i dokumentet och använda en rapport för att hitta den bästa offerten. Med den nya beställningsbekräftelseassistenten kan du skapa en eller flera beställningar eller offerter, från en enda kundorder. Återkommande aktiviteter och transaktioner Du kan skapa och hantera återkommande transaktioner och aktiviteter för att underlätta återkommande och typiska interaktioner med dina affärspartner. Bestämning av momsindikatorer Du kan skapa regler för bestämning av momsindikatorer så att SAP Business One automatiskt tilldelar detaljposter och inköpsdokument momsindikatorer. Utökade produktionsbokningar Nya motkonton är tillgängliga för bokningar utförda under produktionsprocessen. SAP AG

4 Redovisning Ändringar för resultatenheter Förhandsgranskning av journalbokning Tack vare förbättringar i kostnadskontofunktionen kan du nu: Använda funktionerna för flera dimensioner och kostnadsställe i alla lokaliseringar Hantera fördelningsregler för provisioner och anskaffningspriser Definiera olika åtgärder för bokningar utan tilldelning av controllingmetod Dessutom kallas resultatenheterna numer för kostnadsställen, och uppdelningsregelfält heter nu fördelningsregler. Nya fält har lagts till i följande fönster: Kostnadsställen definition Uppdelningsregler definition Tabell för kostnadsställe och fördelningsregler Nu kan du även generera fyra nya resultatenhetrapporter: Fördelningsrapport Sammanfattningsrapport för resultatenhet Rapport för budget kontra kostnadsställe Avstämningsrapport för resultatenhet Med denna förbättring kan du förhandsgranska journalbokningsposter innan du lägger till dokument som genererar journalbokningar. Med förhandsgranskningen kan du identifiera problem innan de uppstår, t.ex. saknade eller felaktiga inställningar för HB-konton. SAP AG

5 Innehållen moms 1 Stöd för IFRS-rapportering Rapporten över innehållen moms och funktionen för intern avstämning har förbättrats inom följande områden: Rapporten visar nu information om innehållen moms på samma sätt för fakturor och manuella journalbokningar som har stämts av mot utbetalningar, som för fakturor och manuella journalbokningar betalda via utgående betalningar. Gränssnittet i rapporten och relaterade PLD-layouter har förbättrats och ger nu en bättre bild. Ytterligare validering av innehållen moms används i interna avstämningar (manuell, halvautomatisk och automatisk): Du kan bara stämma av en betalning av innehållen moms åt gången. Vid manuella avstämningar måste både tillämpat belopp och beloppet för innehållen moms stämmas av. Du måste använda samma momskod för innehållen moms (och samma momskonto) för kategorin Betalning, i alla transaktioner under avstämningen. Om du har uppgraderat till SAP Business One 8.81 från en tidigare release kan du använda fönstret Omvalidera manuell intern avstämning, och omvalidera alla manuella interna avstämningar från tidigare releaser med den nya valideringen. Det är nu ännu enklare att skapa rapportutdrag som följer både IFRS och lokala GAAP. Du kan definiera nya fält och aktuella relationer för att följa upp bokföringsbokningar som är relevanta för varje rapportstandard, och skapa parallella bokningar för specifika konton för varje standard. Det finns även en rapport för lagervärderingsmetod som kan hjälpa dig att kontrollera att en IFRS-publicering stämmer och är fullständig. För Chile kan du använda en simulerad lagervärderingsrapport för att simulera saldovärdet, med eller utan inflationseffekt. 1 Endast relevant för följande länder: Australien/Nya Zeeland, Österrike, Belgien, Kina, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Portugal, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien/Irland. SAP AG

6 Enasarco (Italien) Aktivering av utökad momsrapportering (Belgien och Nederländerna) Konsumtionsrapporter: ER-3, ER-5, ER-6 (Indien) Du kan nu rapportera Enasarco i befintliga rapporter för innehållen moms, i SAP Business One. Du kan inkludera Enasarco tillsammans med annan innehållen moms i en inkommande faktura. För den inkommande fakturan kan angiven innehållen moms och Enasarco tillhöra olika kategorier. Det är också möjligt att stämma av betalning för ett konto med fakturor som innehåller mer än en innehållen moms. I dessa fall kan du bara utföra en komplett avstämning som följer följande regler: Fakturor som innehåller en betalningskategori för innehållen moms och minst en fakturakategori för innehållen moms. Koden och kontonumren för betalningskategorin för innehållen moms i fakturorna, är identiska med de i betalningen. Det totala fakturabeloppet är lika med betalningsbeloppet. Det totala betalningskategoribeloppet för innehållen moms för alla fakturor är lika med beloppet för betalningen. en för utökad momsrapportering har nu aktiverats för Belgien och Nederländerna. Med funktionen för utökad momsrapportering 2 kan användarna välja specifika dokument som ska ingå i momsrapporter, spara momsrapporterna och sedan hämta och skicka dem i framtiden. Du kan nu generera ER-3-, ER-5- och ER-6-rapporter med hjälp av SAP Business One. Rapporterna använder SAP Crystal Reportsteknologi, vilket ger en förbättrad användarupplevelse. ER-3-rapporten visar kvartalsreturer för produktionen och borttagning av varor, samt andra relevanta siffror och CENVATkredit. Du kan använda den här rapporten för att registrera data för tillverkare registrerade som SSI-enheter (småskaliga industrier). ER-5-rapporten visar årsreturer för information om huvudkomponenter. ER-6-rapporten visar månadsreturer för information om huvudkomponenter. 2 en för utökad momsrapportering är redan tillgänglig för följande länder: Australien/Nya Zeeland, Tyskland, Spanien och Storbritannien/Irland. SAP AG

7 Redovisning Regler för bestämning av momsindikatorer 3 Projektimplementering En ny nivå för bestämning av momsindikatorer har introducerats i Administration Definition i SAP Business One. Det är nu möjligt att definiera regler för bestämning av momsindikatorer, som applikationen använder för att automatiskt föreslå en momsindikator på artikelrader i försäljnings- och inköpsdokument. Beroende på vilka villkor som har definierats för en regel föreslår applikationen en momsindikator för artiklar, tjänster och fraktkostnader i huvudområdet och på rader. När du skapar ett försäljnings- eller inköpsdokument åsidosätter dessa regler för bestämning av momsindikatorer såväl momsinformation i affärspartnerdata och artikelbasdata som tilldelning av HB-konton. Med SAP Business One 8.81 kan du hantera statusen för dina projekt, och registrera projektinformation i fler transaktioner och rapporter. Med denna förbättring är det enkelt att utföra avstämningsanalyser per projekt. 3 Gäller för alla länder utom Brasilien, Indien, Israel och Puerto Rico. SAP AG

8 Betalningar Standardbankfilformat 4 Ändringar av BIC-/SWIFTkoddefinition Bank Reconciliation Report 5 Du kan nu generera vanliga XML-filer för kreditöverföringar och autogiro i euro enligt SEPA-standard (Single Euro Payments Area), i de två nya bankfilformaten: SAPSEPASTANDARD_DD SAPSEPASTANDARD_CT Standardbankfilformaten för SEPA som ingår i SAP Business One representerar den obligatoriska struktur som krävs enligt ISO standarden (av kunden initierad kreditöverföring och av kunden initierat autogiro), inklusive vissa lokala krav. Om ytterligare värden behövs som inte ingår i SEPAstandardbankfilerna kan du ändra standardbankfilformaten för SEPA med hjälp av vår nya addon Electronic File Manager (EFM). Du kan nu definiera en BIC-/SWIFT-kod för varje bankkonto. BIC- /SWIFT-koderna från den detaljerade bankkontoinformationen används nu i alla betalningsverktyg. Informationen är länkad till motsvarande konto i huvudboken för bankkontot. Två nödvändiga koder för SEPA BIC/SWIFT och IBAN visas nu tydligare på skärmen. Den här nya rapporten jämför utgående saldo för ett kontoutdrag med den justerade balansen för HB-kontot som representerar bankkontot, per aktuellt kontoutdragsdatum. Detta kan hjälpa dig att effektivisera och förbättra avstämningen av kontoutdrag mot motsvarande huvudbokskonton. Rapporterna använder SAP Crystal Reports-teknologi, vilket ger en förbättrad användarupplevelse. 4 Endast relevant för följande länder: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien/Irland. 5 Endast relevant för följande länder: Australien/Nya Zeeland, Kanada, Sydafrika, Storbritannien/Irland och USA. SAP AG

9 Försäljning och inköp Offertförfrågan Beställningsbekräftelse Återkommande transaktioner Leverantörsofferten är ett nytt dokument under Inköp i SAP Business One. Du använder dokumentet när du begär offerter från leverantörer och du vill se eventuella villkor, t.ex. pris, leveransdatum och levererad kvantitet för det gods och de tjänster du är intresserad av. Du kan skapa en leverantörsoffert för en leverantör eller använda genereringsassistenten för leverantörsofferter och skapa flera leverantörsofferter för olika leverantörer, för samma beställning. Du kan dessutom registrera leverantörens villkor i leverantörsofferten och enkelt hitta den bästa offerten med hjälp av en jämförelserapport. Fönstret för beställningsbekräftelse har ersatts med den nya beställningsbekräftelseassistenten. Med den här assistenten kan du skapa en eller flera beställningar eller leverantörsofferter från kundorder. För återkommande transaktioner, t.ex. veckovisa följesedlar för samma kund, kan du skapa mallar för återkommande dokument för försäljning, inköp och lageradministration i SAP Business One. Du skapar mallar för dessa återkommande dokument genom att bland annat ange följande information: Dokumenttyp Intervall Utförandedatum Intervallets varaktighet Du kan utföra de återkommande transaktionerna var för sig eller tillsammans. Dessutom kan du ange att applikationen automatiskt ska meddela användare om kommande återkommande transaktioner. Det gör du genom att markera kryssrutan Visa återkommande transaktioner vid utförande under Administration Inställningar Allmänna inställningar Tjänster. SAP AG

10 Öppna beställda artikelkvantiteter på nytt Innehållen moms ackumulerad utgående (Brasilien) Förskottsfakturor för artiklar med enbart moms (Brasilien) Moms på frakt (Kanada och USA) I Försäljning och inköp kan du nu välja att öppna artikelkvantiteten i originalordern på nytt, när du skapar returer eller kreditnotor för leveranser eller fakturor som är baserade på order. Du anger att SAP Business One automatiskt ska öppna artikelkvantiteter på nytt när du skapar en retur, eller att programmet ska fråga användaren om artikelkvantiteter ska öppnas på nytt varje gång en retur baserad på en order skapas. Du konfigurerar SAP Business One för detta genom att välja en av följande inställningar för kundordern eller beställningen, i registret Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Per dokument: Aktivera ny öppning av order vid uppläggning av returer baserade på order (användarfråga) Tillåt alltid ny öppning av artiklar i ursprungsorder (öppnar automatiskt artikelkvantiteter på nytt) I Brasilien måste företag dra av innehållen moms för kunder vars ackumulerade betalningar inom en månad överstiger ett visst statligt fastställt belopp. Du kan ange det här beloppet under företagsinformationen i SAP Business One, så att programmet bokar innehållen moms för kunder när de överstiger det fastställda beloppet. I den brasilianska lokaliseringen måste företag rapportera moms på avgiftsfria artiklar. Det är nu möjligt att inkludera gratisartiklar, förutom utgående och ankommande fakturor, i en utgående/ankommande faktura före leverans, och att ange en flagga för Enbart moms för posten som berörs av momsen. I försäljnings- och inköpsdokument är det möjligt att använda olika momsindikatorer för fraktavgifter, som används för artiklar eller tjänster på en rad. Du anger momsindikatorerna med hjälp av tre nya kolumner: Kostnad 1 momskod, Kostnad 2 momskod och Kostnad 3 momskod. SAP AG

11 Affärspartner Återkommande aktiviteter Med SAP Business One 8.81 kan du skapa, visa, söka efter, uppdatera, stänga och ta bort återkommande aktiviteter för vanliga interaktioner och rutininteraktioner med dina affärspartner. Dessa interaktioner inkluderar telefonsamtal, möten och uppgiftsaktiviteter. De återkommande aktiviteterna visas som de har definierats i kalendern och stöds av Microsoft Outlook Integration. SAP AG

12 Produktion Utökade produktionsbokningar (Tjeckien, Ungern och Slovakien) Tjeckiska, ungerska och slovakiska lokaliseringar innehåller två nya motkonton som kan användas under produktionsprocessen: PIA offset resultatkonto Utjämningskonto resultatkonto I registret Per dokument i fönstret Dokumentinställningar kan du ange de bokningsscheman som ska användas för tillverkning, antingen Bokföring med enbart balanskonton eller Bokföring med balanskonton och resultaträkningskonton. Om du väljer Bokföring med balanskonton och resultaträkningskonton använder programmet de två nya motkontona för produktionsbokningar. SAP AG

13 Infrastrukturförbättringar Integrationskomponenten Användarförbättringar SAP Business One 8.81 innehåller nya funktioner som stöder integration med programvara från tredje part och mobila enheter. Med fördefinierade dashboard och dashboard skapade av en partner kan du visa transaktionsdata i ett lättläst format, t.ex. i ett diagram, medan anpassade dashboard är tillgängliga för olika affärsroller. Nu kan du ansluta till SAP Business One från en mobil enhet 6, så att du alltid kan komma åt din inkorg, dina rapporter och dina affärspartner och artikelbasdata, oavsett var du är. Du kan godkänna och avslå godkännandeförfrågningar, skapa och redigera affärspartnerposter och visa, hantera och skickar rapporter till andra parter. Med integrationskomponenten kan du även ansluta din DATEV HR-lösning till SAP Business One 7, för dubbelriktad dataöverföring mellan systemen. Med SAP Business One 8.81 kan du definiera standardvärden för språk, teckensnitt och teckenstorlek för varje användare, och sedan förhandsgranska inställningarna. Dessutom har följande fält utökats: Namn har utökats till 100 tecken. Säljare/inköpare, Uppläggare och Godkännare 8 har utökats till 155 tecken. Förnamn, Andra namn och Efternamn har utökats till 50 tecken. 6 För mobil åtkomst till SAP Business One måste den aktuella applikationen vara installerad på den mobila enheten. 7 DATEV HR-integration är för närvarande endast tillgänglig i Tyskland. 8 Uppläggare och godkännare är endast relevant för Kina, Japan och Korea. SAP AG

14 Cockpit Åtkomstprotokoll Stöd för matrisskrivare Med Cockpit kan du skapa en personlig arbetsyta i SAP Business One. I Cockpit kan du enkelt visa, söka efter, ordna och utföra ditt dagliga arbete och relaterade aktiviteter. Tack vare Cockpit kan du nu: Arbeta med fördefinierade SAP-cockpits och cockpit-widgets Skapa och publicera egna cockpits under körningstiden för ditt företag Använda funktionen lookup och arbeta med åtgärder, basdata och dokument Hitta dina affärspartner och lager på webbkartor med hjälp av karttjänsten För närvarande omfattar SAP fyra fördefinierade cockpits: Startsida Försäljning Service Redovisning SAP omfattar även följande cockpit-widgets som hjälper dig att skapa din egen cockpit: Dashboard Allmänna funktioner Öppna dokument Meddelanden och larm Läsare SAP Business One innehåller nu ett åtkomstprotokoll som visar åtkomstdetaljer för användare som har loggat in och ut med SAP Business One-klient eller DI API:t. I protokollet kan systemadministratörer och systemansvariga när som helst kontrollera användaregenskaper och åtkomststatus, för att verifiera att användarna i systemet hanteras korrekt och att systemet erbjuder en korrekt säkerhetsnivå. Utskriftsmotorn har utökats och stöder nu de flesta matrisskrivare på marknaden, samtidigt som den har en förbättrad prestanda och utskriftskvalitet. SAP Business One stöder nu matrisskrivare på samma sätt som andra typer av skrivare, t.ex. laserskrivare. SAP AG

15 Ekosystem Solution Packager Solution packager stöder alla språk i SAP Business One En SSP (Software and Solution Partner, program- och lösningspartner) med egna lösningsdatabaser kan nu paketera ytterligare en databas med sina lösningar. Det går även att paketera följande basdata: Användare och deras behörigheter Stycklistor Larm och frågor associerade med larm SAP AG

16 Uppgraderingsinformation Uppgraderingssökväg Uppgraderingssökvägar till SAP Business One 8.81 stöds från följande releaser: SAP Business One 2005 A SP01 SAP Business One 2005 B SAP Business One 2007 A SAP Business One 2007 A SP01 SAP Business One 2007 B SAP Business One 8.8 SAP AG

17 Software Development Kit (SDK) SAP Business One är utrustat med ett programmerings-api baserat på COM-teknologi. Du kan använda de funktioner som finns i SAP Business One vid leverans eller anpassa systemet efter dina specifika krav. API levereras som ett Software Development Kit (SDK), inklusive utvecklingsdokumentation och kodexempel. Med SAP Business One SDK kan du utöka och förändra funktionerna i SAP Business One för att skapa industri- och företagsspecifika funktioner och gränssnitt med hjälp av tredjepartsverktyg. DI API Periodiseringstyper, tjänst Aktiviteter, tjänst Bankavgifter allokeringskod, tjänst Inbetalning, tjänst Elektroniskt filformat, tjänst Rapporttyper, tjänst Varugrupper, tjänst Betalningsspärrar, tjänst Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort periodiseringstyper som används för att representera skillnaderna mellan controlling och bokföring. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort aktiviteter. Med aktiviteter avses de interaktioner du har med affärspartner, t.ex. telefonsamtal, möten och aktiviteter. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort koderna för allokering av bankavgifter till skapare och mottagare. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort inbetalningar för kontanter, checkar och kreditkortsdokument. Du kan nu: Importera elektroniska filmallar till SAP Business One Ta bort elektroniska filmallar från SAP Business One Läsa in EFM-assistenten för en specifik importerad elektronisk filmall Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort rapporttyper som används för layoututskrift av dokument och rapporter i SAP Crystal Reports-integration. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort varugrupper som används för automatisk bestämning av momsindikator för artiklar. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort betalningsspärrar. Servicegrupper, tjänst Ändra moms på inkommande fakturor Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort servicegrupper som används för automatisk bestämning av momsindikator för service. Du kan nu justera momsbelopp på inkommande fakturor via DI API. SAP AG

18 Ta bort funktioner som stöds för befintliga objekt Du kan nu ta bort följande objekt via DI API: Tillverkare Transportsätt Anpassade grupper Affärspartnergrupper Omlagringsutkast och rader UI API Matris och raster specialrader Matris och raster konfiguration av celler Matris och raster celler för kolumntotal Matris- och rasterobjekten stöder nu specialrader, vilket omfattar standardrader, alternativa rader, textrader och sammanfattningsrader. I matris- och rasterobjekt kan du nu: Ange färger och teckensnitt för rader, kolumner och celler Aktivera och inaktivera celler Ange och hämta fokus för en specifik cell I matris- och rasterobjekt kan du nu använda celler som visar totalsumman för kolumner. SAP AG

19 Addoner Anläggningstillgångar Aktivera Crystal Reportsintegration för addoner Electronic File Manager: Formatdefinition Addonen för anläggningstillgångar har utökats enligt följande: Du kan designa en anläggningshistorikrapport med den förbättrade funktionen för finansmallar, och skriva ut anläggningshistorikrapporter skapade i SAP Crystal Reports. En ny avrundningsprincip är tillgänglig som stöder ungerska avrundningsregler. Användarna kan nu använda funktionen för SAP Crystal Reportsintegration med addoner (både SAP Business One-addoner och addoner från partner) och göra följande: Skapa och redigera SAP Crystal reports och layouter, och spara dessa i SAP Business One-databasen Hantera SAP Crystal reports och rapportlayouter i rapportoch hanteringsfönstret Den nya addonen för formatdefinition är en utökning av den befintliga addonen Formatdefinition. Den innehåller kraftfulla funktioner och ett användarvänligt gränssnitt för att skapa olika elektroniska filformatlösningar: BFP: Filformat för kontoutdrag som används för parsning och import av kontoutdragsdata till SAP Business One GEP: Allmänt filformat som används för generering av elektroniska filer baserade på Crystal Reports RPT-filer BPP: Betalningsfilformat som används för export av betalningsuppgifter från SAP Business One Användarna kan arbeta med en filformatlösning genom att: Skapa format i trädstrukturer Skapa kraftfulla datamappningsregler Visa format i en anpassad trädvy Bädda in validering av körningstid i format Verifiera format för formatelement, mappningsinställningar osv. Utföra en testkörning för slutlig formatkontroll SAP AG

20 Electronic File Manager: Körningstid Electronic File Manager är en plattform som innehåller designern och körningstiden. En partner använder designern (Electronic File Manager: Formatdefinition) för att skapa format för genering av elektroniska filer och elektroniska betalningsfiler. Kunderna använder körningstiden för att generera elektroniska filer och elektroniska betalningsfiler, baserade på format skapade av partnern. Electronic File Manager: Körningstid omfattar tre funktioner i SAP Business One 8.81: EFM-definitionen Administratörer använder den här funktionen för att importera och underhålla EFM-formaten. Assistenten för allmänna elektroniska filer Slutanvändarna använder den här assistenten för att generera elektroniska filer baserade på de importerade EFM-formaten. Aktivering av EFM-formaten för betalningsassistenten Slutanvändarna använder den här funktionen för att generera elektroniska betalningsfiler. SAP AG

21 Copyrights, Trademarks, and Disclaimers Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers at is valid for this document. SAP AG

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt earkiv är ett elektronisk arkiv i Business Online. Med earkiv får du tillgång till de flesta dokument elektroniskt i

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Steg 1). Alla

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

CHECKLISTA. Inställningar (Steg 1) Testköp (Steg 2) Kundhantering (Steg 3) Beställningar (Steg 4) - för att lansera shopen

CHECKLISTA. Inställningar (Steg 1) Testköp (Steg 2) Kundhantering (Steg 3) Beställningar (Steg 4) - för att lansera shopen CHECKLISTA - för att lansera shopen Inställningar (Steg 1) - Generellt - Frakt - Betalningsmetoder - Redigera landlista - Redigera landinställningar Testköp (Steg 2) Vi rekommenderar er att göra ett testköp

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik TIME-Flex. Plug-in till TIME version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik TIME-Flex Plug-in till TIME version 3.1 Innehållsförteckning Artologik TIME

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Funktionalitet & Vertikaliseringar

Funktionalitet & Vertikaliseringar Strategiområden Funktionalitet & Vertikaliseringar Internationaliseringar & Lokaliseringar Enkelhet Ekosystem Distributionsmodeller Användarupplevelse Kvalitet Strategiområden Funktionalitet & Vertikaliseringar

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder SSAB Innehåll Skapa ordererkännande Skapa fraktavisering Skapa faktura 2 Introduktion Denna guide går inte in på alla detaljer/möjligheter gällande:

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Administration 1.x Page 2 of 24 Innehållsförteckning Byggnader... 3 Rum... 4 Rumsfunktioner... 5 Resurser... 6 Resursfuntioner... 6 Användare - detaljer... 7 Användare listan... 8 Roller... 9 Användargrupper...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software

Manual. Artologik PM-Flex. Plug-in till ProjectManager version 3.1. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik PM-Flex Plug-in till ProjectManager version 3.1 Innehållsförteckning Artologik

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter Du kan skapa ett antal olika rapporter via modulerna Statistik och rapporter Företag eller Statistik och rapporter Koncern. I toppmenyn, under Övriga tjänster, hittar du den/de moduler som du har behörighet

Läs mer

Scalabruk 2010 Seminarier. Svefaktura, SEPA + Security and Governance. 21 e April 2010. Norrköping, Sverige

Scalabruk 2010 Seminarier. Svefaktura, SEPA + Security and Governance. 21 e April 2010. Norrköping, Sverige Seminarier E3: Svefaktura, SEPA + Security and Governance Presented by: Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Email: RSinfield@Epicor.com 21 e April 2010 Norrköping, Sverige Agenda Introduktion

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE. Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSGUIDE Så här aktiverar du PayPal i din webbutik PAYPAL/JETSHOP Öppna PayPal företagskonto - steg 1 Sid. 3-14 För att kunna ta emot PayPal-betalningar från dina kunder behöver

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer