Releaseinformation för SAP Business One 8.81

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Releaseinformation för SAP Business One 8.81"

Transkript

1 SAP Business One OFFENTLIGT Releaseinformation för SAP Business One 8.81 Alla länder November 2010

2 Innehåll er i SAP Business One Redovisning... 4 Redovisning... 7 Betalningar... 8 Försäljning och inköp... 9 Affärspartner Produktion Infrastrukturförbättringar Ekosystem Uppgraderingsinformation Software Development Kit (SDK) DI API UI API Addoner Copyrights, Trademarks, and Disclaimers SAP AG

3 er i SAP Business One 8.81 Obs! Det här dokumentet ger en kort beskrivning av genomgripande förbättringar och ändringar i funktioner som införts i SAP Business One Se även SAP-not som innehåller den senaste informationen. Detta är en gemensam SAP-not för alla SAP-noter som har skapats efter att dokumentationspaketet för SAP Business One 8.81 skapades. Åtkomst till SAP-noter: 1. Ange följande URL i webbläsarens adressfält: 2. Klicka på Hämta support. Förbättrad användarupplevelse SAP Business One innehåller många nya funktioner, vilka ger en förbättrad användarupplevelse. Cockpit är en anpassningsbar startpunkt där du snabbt och enkelt kommer åt de verktyg och funktioner du behöver för att utföra dina uppgifter, och som även omfattar webbintegrering och sökfunktioner. Dessutom kan varje användare definiera egna språk- och teckensnittsinställningar i SAP Business One, och ett åtkomstprotokoll ser till att användare administreras korrekt. Omfattar även ett utökat stöd för matrisskrivare. Integrationskomponenten Nya dashboard innehåller all information du behöver i ditt dagliga arbete och tack vare inbyggt stöd för mobila enheter kommer du åt SAP Business One när som helst och var du än är. Integration med programvara från tredje part ger större flexibilitet för din SAP Business Oneapplikation. Support för lokala förutsättningar SAP Business One 8.81 stöder nu ännu fler lokala skatte- och rapportregler. Det är nu möjligt att skapa finansiella rapporter som följer IFRS direkt inifrån SAP Business One. Rapportfunktioner Flera nya rapportfunktioner har lagts till, inklusive fler rapporter för IFRSpublicering, resultatenheter och bankavstämning. SAP Crystal Reports stödet för har utökats och omfattar nu addoner i SAP Business One. SEPA-filformat/stöd för BIC-/SWIFT-kod Du kan nu använda vanliga XML-filer för kreditöverföringar och autogiro i euro, enligt SEPA-standard. Du kan också redigera standardfilformaten så att de uppfyller kraven från din lokala bank. BIC-/SWIFT-koder kan definieras för varje bankkonto som du använder och koderna används nu i alla betalningsverktyg. Leverantörsoffert- och beställningsbekräftelseassistenter Du kan använda den nya genereringsassistenten för leverantörsofferter och skapa flera leverantörsofferter för olika leverantörer, för samma beställning. Dessutom kan du skapa detaljerade offertförfrågningar från leverantörerna med hjälp av det nya leverantörsoffertdokumentet. Du kan notera leverantörernas villkor i dokumentet och använda en rapport för att hitta den bästa offerten. Med den nya beställningsbekräftelseassistenten kan du skapa en eller flera beställningar eller offerter, från en enda kundorder. Återkommande aktiviteter och transaktioner Du kan skapa och hantera återkommande transaktioner och aktiviteter för att underlätta återkommande och typiska interaktioner med dina affärspartner. Bestämning av momsindikatorer Du kan skapa regler för bestämning av momsindikatorer så att SAP Business One automatiskt tilldelar detaljposter och inköpsdokument momsindikatorer. Utökade produktionsbokningar Nya motkonton är tillgängliga för bokningar utförda under produktionsprocessen. SAP AG

4 Redovisning Ändringar för resultatenheter Förhandsgranskning av journalbokning Tack vare förbättringar i kostnadskontofunktionen kan du nu: Använda funktionerna för flera dimensioner och kostnadsställe i alla lokaliseringar Hantera fördelningsregler för provisioner och anskaffningspriser Definiera olika åtgärder för bokningar utan tilldelning av controllingmetod Dessutom kallas resultatenheterna numer för kostnadsställen, och uppdelningsregelfält heter nu fördelningsregler. Nya fält har lagts till i följande fönster: Kostnadsställen definition Uppdelningsregler definition Tabell för kostnadsställe och fördelningsregler Nu kan du även generera fyra nya resultatenhetrapporter: Fördelningsrapport Sammanfattningsrapport för resultatenhet Rapport för budget kontra kostnadsställe Avstämningsrapport för resultatenhet Med denna förbättring kan du förhandsgranska journalbokningsposter innan du lägger till dokument som genererar journalbokningar. Med förhandsgranskningen kan du identifiera problem innan de uppstår, t.ex. saknade eller felaktiga inställningar för HB-konton. SAP AG

5 Innehållen moms 1 Stöd för IFRS-rapportering Rapporten över innehållen moms och funktionen för intern avstämning har förbättrats inom följande områden: Rapporten visar nu information om innehållen moms på samma sätt för fakturor och manuella journalbokningar som har stämts av mot utbetalningar, som för fakturor och manuella journalbokningar betalda via utgående betalningar. Gränssnittet i rapporten och relaterade PLD-layouter har förbättrats och ger nu en bättre bild. Ytterligare validering av innehållen moms används i interna avstämningar (manuell, halvautomatisk och automatisk): Du kan bara stämma av en betalning av innehållen moms åt gången. Vid manuella avstämningar måste både tillämpat belopp och beloppet för innehållen moms stämmas av. Du måste använda samma momskod för innehållen moms (och samma momskonto) för kategorin Betalning, i alla transaktioner under avstämningen. Om du har uppgraderat till SAP Business One 8.81 från en tidigare release kan du använda fönstret Omvalidera manuell intern avstämning, och omvalidera alla manuella interna avstämningar från tidigare releaser med den nya valideringen. Det är nu ännu enklare att skapa rapportutdrag som följer både IFRS och lokala GAAP. Du kan definiera nya fält och aktuella relationer för att följa upp bokföringsbokningar som är relevanta för varje rapportstandard, och skapa parallella bokningar för specifika konton för varje standard. Det finns även en rapport för lagervärderingsmetod som kan hjälpa dig att kontrollera att en IFRS-publicering stämmer och är fullständig. För Chile kan du använda en simulerad lagervärderingsrapport för att simulera saldovärdet, med eller utan inflationseffekt. 1 Endast relevant för följande länder: Australien/Nya Zeeland, Österrike, Belgien, Kina, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Portugal, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien/Irland. SAP AG

6 Enasarco (Italien) Aktivering av utökad momsrapportering (Belgien och Nederländerna) Konsumtionsrapporter: ER-3, ER-5, ER-6 (Indien) Du kan nu rapportera Enasarco i befintliga rapporter för innehållen moms, i SAP Business One. Du kan inkludera Enasarco tillsammans med annan innehållen moms i en inkommande faktura. För den inkommande fakturan kan angiven innehållen moms och Enasarco tillhöra olika kategorier. Det är också möjligt att stämma av betalning för ett konto med fakturor som innehåller mer än en innehållen moms. I dessa fall kan du bara utföra en komplett avstämning som följer följande regler: Fakturor som innehåller en betalningskategori för innehållen moms och minst en fakturakategori för innehållen moms. Koden och kontonumren för betalningskategorin för innehållen moms i fakturorna, är identiska med de i betalningen. Det totala fakturabeloppet är lika med betalningsbeloppet. Det totala betalningskategoribeloppet för innehållen moms för alla fakturor är lika med beloppet för betalningen. en för utökad momsrapportering har nu aktiverats för Belgien och Nederländerna. Med funktionen för utökad momsrapportering 2 kan användarna välja specifika dokument som ska ingå i momsrapporter, spara momsrapporterna och sedan hämta och skicka dem i framtiden. Du kan nu generera ER-3-, ER-5- och ER-6-rapporter med hjälp av SAP Business One. Rapporterna använder SAP Crystal Reportsteknologi, vilket ger en förbättrad användarupplevelse. ER-3-rapporten visar kvartalsreturer för produktionen och borttagning av varor, samt andra relevanta siffror och CENVATkredit. Du kan använda den här rapporten för att registrera data för tillverkare registrerade som SSI-enheter (småskaliga industrier). ER-5-rapporten visar årsreturer för information om huvudkomponenter. ER-6-rapporten visar månadsreturer för information om huvudkomponenter. 2 en för utökad momsrapportering är redan tillgänglig för följande länder: Australien/Nya Zeeland, Tyskland, Spanien och Storbritannien/Irland. SAP AG

7 Redovisning Regler för bestämning av momsindikatorer 3 Projektimplementering En ny nivå för bestämning av momsindikatorer har introducerats i Administration Definition i SAP Business One. Det är nu möjligt att definiera regler för bestämning av momsindikatorer, som applikationen använder för att automatiskt föreslå en momsindikator på artikelrader i försäljnings- och inköpsdokument. Beroende på vilka villkor som har definierats för en regel föreslår applikationen en momsindikator för artiklar, tjänster och fraktkostnader i huvudområdet och på rader. När du skapar ett försäljnings- eller inköpsdokument åsidosätter dessa regler för bestämning av momsindikatorer såväl momsinformation i affärspartnerdata och artikelbasdata som tilldelning av HB-konton. Med SAP Business One 8.81 kan du hantera statusen för dina projekt, och registrera projektinformation i fler transaktioner och rapporter. Med denna förbättring är det enkelt att utföra avstämningsanalyser per projekt. 3 Gäller för alla länder utom Brasilien, Indien, Israel och Puerto Rico. SAP AG

8 Betalningar Standardbankfilformat 4 Ändringar av BIC-/SWIFTkoddefinition Bank Reconciliation Report 5 Du kan nu generera vanliga XML-filer för kreditöverföringar och autogiro i euro enligt SEPA-standard (Single Euro Payments Area), i de två nya bankfilformaten: SAPSEPASTANDARD_DD SAPSEPASTANDARD_CT Standardbankfilformaten för SEPA som ingår i SAP Business One representerar den obligatoriska struktur som krävs enligt ISO standarden (av kunden initierad kreditöverföring och av kunden initierat autogiro), inklusive vissa lokala krav. Om ytterligare värden behövs som inte ingår i SEPAstandardbankfilerna kan du ändra standardbankfilformaten för SEPA med hjälp av vår nya addon Electronic File Manager (EFM). Du kan nu definiera en BIC-/SWIFT-kod för varje bankkonto. BIC- /SWIFT-koderna från den detaljerade bankkontoinformationen används nu i alla betalningsverktyg. Informationen är länkad till motsvarande konto i huvudboken för bankkontot. Två nödvändiga koder för SEPA BIC/SWIFT och IBAN visas nu tydligare på skärmen. Den här nya rapporten jämför utgående saldo för ett kontoutdrag med den justerade balansen för HB-kontot som representerar bankkontot, per aktuellt kontoutdragsdatum. Detta kan hjälpa dig att effektivisera och förbättra avstämningen av kontoutdrag mot motsvarande huvudbokskonton. Rapporterna använder SAP Crystal Reports-teknologi, vilket ger en förbättrad användarupplevelse. 4 Endast relevant för följande länder: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien/Irland. 5 Endast relevant för följande länder: Australien/Nya Zeeland, Kanada, Sydafrika, Storbritannien/Irland och USA. SAP AG

9 Försäljning och inköp Offertförfrågan Beställningsbekräftelse Återkommande transaktioner Leverantörsofferten är ett nytt dokument under Inköp i SAP Business One. Du använder dokumentet när du begär offerter från leverantörer och du vill se eventuella villkor, t.ex. pris, leveransdatum och levererad kvantitet för det gods och de tjänster du är intresserad av. Du kan skapa en leverantörsoffert för en leverantör eller använda genereringsassistenten för leverantörsofferter och skapa flera leverantörsofferter för olika leverantörer, för samma beställning. Du kan dessutom registrera leverantörens villkor i leverantörsofferten och enkelt hitta den bästa offerten med hjälp av en jämförelserapport. Fönstret för beställningsbekräftelse har ersatts med den nya beställningsbekräftelseassistenten. Med den här assistenten kan du skapa en eller flera beställningar eller leverantörsofferter från kundorder. För återkommande transaktioner, t.ex. veckovisa följesedlar för samma kund, kan du skapa mallar för återkommande dokument för försäljning, inköp och lageradministration i SAP Business One. Du skapar mallar för dessa återkommande dokument genom att bland annat ange följande information: Dokumenttyp Intervall Utförandedatum Intervallets varaktighet Du kan utföra de återkommande transaktionerna var för sig eller tillsammans. Dessutom kan du ange att applikationen automatiskt ska meddela användare om kommande återkommande transaktioner. Det gör du genom att markera kryssrutan Visa återkommande transaktioner vid utförande under Administration Inställningar Allmänna inställningar Tjänster. SAP AG

10 Öppna beställda artikelkvantiteter på nytt Innehållen moms ackumulerad utgående (Brasilien) Förskottsfakturor för artiklar med enbart moms (Brasilien) Moms på frakt (Kanada och USA) I Försäljning och inköp kan du nu välja att öppna artikelkvantiteten i originalordern på nytt, när du skapar returer eller kreditnotor för leveranser eller fakturor som är baserade på order. Du anger att SAP Business One automatiskt ska öppna artikelkvantiteter på nytt när du skapar en retur, eller att programmet ska fråga användaren om artikelkvantiteter ska öppnas på nytt varje gång en retur baserad på en order skapas. Du konfigurerar SAP Business One för detta genom att välja en av följande inställningar för kundordern eller beställningen, i registret Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Per dokument: Aktivera ny öppning av order vid uppläggning av returer baserade på order (användarfråga) Tillåt alltid ny öppning av artiklar i ursprungsorder (öppnar automatiskt artikelkvantiteter på nytt) I Brasilien måste företag dra av innehållen moms för kunder vars ackumulerade betalningar inom en månad överstiger ett visst statligt fastställt belopp. Du kan ange det här beloppet under företagsinformationen i SAP Business One, så att programmet bokar innehållen moms för kunder när de överstiger det fastställda beloppet. I den brasilianska lokaliseringen måste företag rapportera moms på avgiftsfria artiklar. Det är nu möjligt att inkludera gratisartiklar, förutom utgående och ankommande fakturor, i en utgående/ankommande faktura före leverans, och att ange en flagga för Enbart moms för posten som berörs av momsen. I försäljnings- och inköpsdokument är det möjligt att använda olika momsindikatorer för fraktavgifter, som används för artiklar eller tjänster på en rad. Du anger momsindikatorerna med hjälp av tre nya kolumner: Kostnad 1 momskod, Kostnad 2 momskod och Kostnad 3 momskod. SAP AG

11 Affärspartner Återkommande aktiviteter Med SAP Business One 8.81 kan du skapa, visa, söka efter, uppdatera, stänga och ta bort återkommande aktiviteter för vanliga interaktioner och rutininteraktioner med dina affärspartner. Dessa interaktioner inkluderar telefonsamtal, möten och uppgiftsaktiviteter. De återkommande aktiviteterna visas som de har definierats i kalendern och stöds av Microsoft Outlook Integration. SAP AG

12 Produktion Utökade produktionsbokningar (Tjeckien, Ungern och Slovakien) Tjeckiska, ungerska och slovakiska lokaliseringar innehåller två nya motkonton som kan användas under produktionsprocessen: PIA offset resultatkonto Utjämningskonto resultatkonto I registret Per dokument i fönstret Dokumentinställningar kan du ange de bokningsscheman som ska användas för tillverkning, antingen Bokföring med enbart balanskonton eller Bokföring med balanskonton och resultaträkningskonton. Om du väljer Bokföring med balanskonton och resultaträkningskonton använder programmet de två nya motkontona för produktionsbokningar. SAP AG

13 Infrastrukturförbättringar Integrationskomponenten Användarförbättringar SAP Business One 8.81 innehåller nya funktioner som stöder integration med programvara från tredje part och mobila enheter. Med fördefinierade dashboard och dashboard skapade av en partner kan du visa transaktionsdata i ett lättläst format, t.ex. i ett diagram, medan anpassade dashboard är tillgängliga för olika affärsroller. Nu kan du ansluta till SAP Business One från en mobil enhet 6, så att du alltid kan komma åt din inkorg, dina rapporter och dina affärspartner och artikelbasdata, oavsett var du är. Du kan godkänna och avslå godkännandeförfrågningar, skapa och redigera affärspartnerposter och visa, hantera och skickar rapporter till andra parter. Med integrationskomponenten kan du även ansluta din DATEV HR-lösning till SAP Business One 7, för dubbelriktad dataöverföring mellan systemen. Med SAP Business One 8.81 kan du definiera standardvärden för språk, teckensnitt och teckenstorlek för varje användare, och sedan förhandsgranska inställningarna. Dessutom har följande fält utökats: Namn har utökats till 100 tecken. Säljare/inköpare, Uppläggare och Godkännare 8 har utökats till 155 tecken. Förnamn, Andra namn och Efternamn har utökats till 50 tecken. 6 För mobil åtkomst till SAP Business One måste den aktuella applikationen vara installerad på den mobila enheten. 7 DATEV HR-integration är för närvarande endast tillgänglig i Tyskland. 8 Uppläggare och godkännare är endast relevant för Kina, Japan och Korea. SAP AG

14 Cockpit Åtkomstprotokoll Stöd för matrisskrivare Med Cockpit kan du skapa en personlig arbetsyta i SAP Business One. I Cockpit kan du enkelt visa, söka efter, ordna och utföra ditt dagliga arbete och relaterade aktiviteter. Tack vare Cockpit kan du nu: Arbeta med fördefinierade SAP-cockpits och cockpit-widgets Skapa och publicera egna cockpits under körningstiden för ditt företag Använda funktionen lookup och arbeta med åtgärder, basdata och dokument Hitta dina affärspartner och lager på webbkartor med hjälp av karttjänsten För närvarande omfattar SAP fyra fördefinierade cockpits: Startsida Försäljning Service Redovisning SAP omfattar även följande cockpit-widgets som hjälper dig att skapa din egen cockpit: Dashboard Allmänna funktioner Öppna dokument Meddelanden och larm Läsare SAP Business One innehåller nu ett åtkomstprotokoll som visar åtkomstdetaljer för användare som har loggat in och ut med SAP Business One-klient eller DI API:t. I protokollet kan systemadministratörer och systemansvariga när som helst kontrollera användaregenskaper och åtkomststatus, för att verifiera att användarna i systemet hanteras korrekt och att systemet erbjuder en korrekt säkerhetsnivå. Utskriftsmotorn har utökats och stöder nu de flesta matrisskrivare på marknaden, samtidigt som den har en förbättrad prestanda och utskriftskvalitet. SAP Business One stöder nu matrisskrivare på samma sätt som andra typer av skrivare, t.ex. laserskrivare. SAP AG

15 Ekosystem Solution Packager Solution packager stöder alla språk i SAP Business One En SSP (Software and Solution Partner, program- och lösningspartner) med egna lösningsdatabaser kan nu paketera ytterligare en databas med sina lösningar. Det går även att paketera följande basdata: Användare och deras behörigheter Stycklistor Larm och frågor associerade med larm SAP AG

16 Uppgraderingsinformation Uppgraderingssökväg Uppgraderingssökvägar till SAP Business One 8.81 stöds från följande releaser: SAP Business One 2005 A SP01 SAP Business One 2005 B SAP Business One 2007 A SAP Business One 2007 A SP01 SAP Business One 2007 B SAP Business One 8.8 SAP AG

17 Software Development Kit (SDK) SAP Business One är utrustat med ett programmerings-api baserat på COM-teknologi. Du kan använda de funktioner som finns i SAP Business One vid leverans eller anpassa systemet efter dina specifika krav. API levereras som ett Software Development Kit (SDK), inklusive utvecklingsdokumentation och kodexempel. Med SAP Business One SDK kan du utöka och förändra funktionerna i SAP Business One för att skapa industri- och företagsspecifika funktioner och gränssnitt med hjälp av tredjepartsverktyg. DI API Periodiseringstyper, tjänst Aktiviteter, tjänst Bankavgifter allokeringskod, tjänst Inbetalning, tjänst Elektroniskt filformat, tjänst Rapporttyper, tjänst Varugrupper, tjänst Betalningsspärrar, tjänst Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort periodiseringstyper som används för att representera skillnaderna mellan controlling och bokföring. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort aktiviteter. Med aktiviteter avses de interaktioner du har med affärspartner, t.ex. telefonsamtal, möten och aktiviteter. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort koderna för allokering av bankavgifter till skapare och mottagare. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort inbetalningar för kontanter, checkar och kreditkortsdokument. Du kan nu: Importera elektroniska filmallar till SAP Business One Ta bort elektroniska filmallar från SAP Business One Läsa in EFM-assistenten för en specifik importerad elektronisk filmall Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort rapporttyper som används för layoututskrift av dokument och rapporter i SAP Crystal Reports-integration. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort varugrupper som används för automatisk bestämning av momsindikator för artiklar. Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort betalningsspärrar. Servicegrupper, tjänst Ändra moms på inkommande fakturor Du kan nu lägga till, uppdatera och ta bort servicegrupper som används för automatisk bestämning av momsindikator för service. Du kan nu justera momsbelopp på inkommande fakturor via DI API. SAP AG

18 Ta bort funktioner som stöds för befintliga objekt Du kan nu ta bort följande objekt via DI API: Tillverkare Transportsätt Anpassade grupper Affärspartnergrupper Omlagringsutkast och rader UI API Matris och raster specialrader Matris och raster konfiguration av celler Matris och raster celler för kolumntotal Matris- och rasterobjekten stöder nu specialrader, vilket omfattar standardrader, alternativa rader, textrader och sammanfattningsrader. I matris- och rasterobjekt kan du nu: Ange färger och teckensnitt för rader, kolumner och celler Aktivera och inaktivera celler Ange och hämta fokus för en specifik cell I matris- och rasterobjekt kan du nu använda celler som visar totalsumman för kolumner. SAP AG

19 Addoner Anläggningstillgångar Aktivera Crystal Reportsintegration för addoner Electronic File Manager: Formatdefinition Addonen för anläggningstillgångar har utökats enligt följande: Du kan designa en anläggningshistorikrapport med den förbättrade funktionen för finansmallar, och skriva ut anläggningshistorikrapporter skapade i SAP Crystal Reports. En ny avrundningsprincip är tillgänglig som stöder ungerska avrundningsregler. Användarna kan nu använda funktionen för SAP Crystal Reportsintegration med addoner (både SAP Business One-addoner och addoner från partner) och göra följande: Skapa och redigera SAP Crystal reports och layouter, och spara dessa i SAP Business One-databasen Hantera SAP Crystal reports och rapportlayouter i rapportoch hanteringsfönstret Den nya addonen för formatdefinition är en utökning av den befintliga addonen Formatdefinition. Den innehåller kraftfulla funktioner och ett användarvänligt gränssnitt för att skapa olika elektroniska filformatlösningar: BFP: Filformat för kontoutdrag som används för parsning och import av kontoutdragsdata till SAP Business One GEP: Allmänt filformat som används för generering av elektroniska filer baserade på Crystal Reports RPT-filer BPP: Betalningsfilformat som används för export av betalningsuppgifter från SAP Business One Användarna kan arbeta med en filformatlösning genom att: Skapa format i trädstrukturer Skapa kraftfulla datamappningsregler Visa format i en anpassad trädvy Bädda in validering av körningstid i format Verifiera format för formatelement, mappningsinställningar osv. Utföra en testkörning för slutlig formatkontroll SAP AG

20 Electronic File Manager: Körningstid Electronic File Manager är en plattform som innehåller designern och körningstiden. En partner använder designern (Electronic File Manager: Formatdefinition) för att skapa format för genering av elektroniska filer och elektroniska betalningsfiler. Kunderna använder körningstiden för att generera elektroniska filer och elektroniska betalningsfiler, baserade på format skapade av partnern. Electronic File Manager: Körningstid omfattar tre funktioner i SAP Business One 8.81: EFM-definitionen Administratörer använder den här funktionen för att importera och underhålla EFM-formaten. Assistenten för allmänna elektroniska filer Slutanvändarna använder den här assistenten för att generera elektroniska filer baserade på de importerade EFM-formaten. Aktivering av EFM-formaten för betalningsassistenten Slutanvändarna använder den här funktionen för att generera elektroniska betalningsfiler. SAP AG

21 Copyrights, Trademarks, and Disclaimers Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers at is valid for this document. SAP AG

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAP Business One MED NY EFFEKTIVITET, ÖVERBLICK OCH LÖNSAMHET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Copyright 2004 SAP AG. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0

Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0 Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0 1 Innehåll 1 PRODUKTNYHETER I JEEVES ERP VERSION 4.0 5 INNEHÅLL 7 HÖJDPUNKTER I VERSIONEN 9 JEEVES INSIGHT (WEBBKLIENT) 9 UTÖKADE RAPPORTMÖJLIGHETER 10 HIERARKISK

Läs mer

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Version 6.5 September 2003 Svenska SAP Business One 6.5 Releaseinformation SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Tyskland Copyright Copyright 2003 SAP AG. Med ensamrätt. Denna publikation eller delar av

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Fördelar: Generera kompletta granskningsvägar. Online-integreringen innebär att: siffrorna uppdateras löpande. Skapa rapporter med historikdata.

Fördelar: Generera kompletta granskningsvägar. Online-integreringen innebär att: siffrorna uppdateras löpande. Skapa rapporter med historikdata. REDOVISNING Redovisning är själva kärnfunktionen i Microsoft Business Solutions-Navision där all ekonomisk information bokförs, summeras och rapporteras. Fördelar: Generera kompletta granskningsvägar.

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 This material is for informational purposes only. Microsoft Business Solutions ApS disclaims all warranties and

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Referensmanual Leverantörsreskontra

Referensmanual Leverantörsreskontra Referensmanual Leverantörsreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 98.05.230.

Nyhetsbrev Exder 98.05.230. Sida 1 av 9 Tä 98 Nyhetsbrev Exder 98.05.230. Ännu en gång kommer vi på ExpertSystem med en ny version av Exder. Den här gången har vi bland annat fortsatt att förbättra Exders duktiga EDI-stöd. Totalt

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE. Presentation. Affärssystemet för små och medelstora företag. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE. www.littlefish.se -En smart, heltäckande,

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer