Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testning på 3 föreläsningar. PV7180 Verifiering och Validering. Litteratur. Vad är testning? Varför testa och olika syn? Målet med testning"

Transkript

1 ning på 3 föreläsningar Första föreläsningen Översikt PV7180 Verifiering och Validering Föreläsning 3 ning del 1 Andra föreläsningen Coverage ing, OO-ing, Utvärdering av tekniker Tredje föreläsningen Automatiserad ning och sammanfattning Litteratur Whittaker, What is Software ing? And Why is it so hard? Sommerville, Software Engineering, kap 20 (Kit, Software ing in the Real World Improving the Process, sida [hela avsnittet]) Definition: Vad är ning? ing is the process of establishing confidence that a program or system does what it is supposed to do ing is the process of executing a program or system with the intent of finding errors Vad är din syn? Varför a och olika syn? Fas 0 Det är ingen skillnad mellan ning och debugging Fas 1 Syftet med ning är att visa att programvaran fungerar Fas 2 Syftet med ning är att visa att programvaran INTE fungerar Sista fasen ning är inte en aktivitet utan en disciplin som resulterar i programvara med högre tillförlitlighet Målet med ning Undvika buggar (ej med i denna föreläsning) Upptäcka buggar (kallas Defect ing ) Generellt mål Software Quality Assurance 1

2 ning och kvalitet Hur når man målen? Vad är kvalitet i programvara? Syftet med ning är att visualisera kvaliteten i åtminstone en aspekt ning kan vara mätverktyget för kvalitet i programvara strategier Ex: Defect ing metoder Ex: White-box ing nivåer: Ex: Enhets ( ) typer: Ex: Stressning, Last Överblicksbild över ning strategi Acceptans System Integrations Enhets Defect ing Statistical ing Defect ing ning av program för att skapa sig en uppfattning om att det finns defekter i systemet Statistical ing ning med något annorlunda fokus Nivå Metod Strategi Typ White box Funktion Black box Positiv Top-down Bottom up Negativ Boundary Dagens föreläsning Annan föreläsning Defect ing Processen för Defect ing Målet med defect ing är att hitta defekter i program Ett lyckat defect är ett som får programmet att uppträda på ett icke- önskvärt sätt cases data results reports en påvisar närvaron, inte frånvaron, av defekter Design cases Prepare data Run program with data Compare results to cases 2

3 fall ( Cases) och data metoder fall Indata och förväntade utfall/utdata i förhållande till systemets specifikation Indata kan även innebära särskilda aktiviteter och interaktion med systemet data Egentlig indata som har konstruerats för att a systemet Black-box ning Ett tillvägagångssätt där programmet betraktas som en svart låda Programmets fall är baserade på systemspecifikationen planeringen kan påbörjas tidigt i utvecklingsprocessen White-box ning Kallas ibland för strukturell ning fallen utvecklas i enlighet med programstrukturen och ytterligare fall identifieras genom kunskap om programmet Målet är att köra så många/alla programuttryck (inte alla kombinationer) Black-box ning White-box ning Input data I e Inputs causing ano malo us b eh av io ur data System s Derives Output results O e Outputs which reveal the presence of d efects Component code outputs Equivalence partitioning Equivalence partitioning Indata- och utdataresultat kan ofta delas in i olika klasser där alla medlemmarna i en klass är besläktade Varje klass är en ekvivalent indelning där programmet uppträder på ett ekvivalent sätt för varje klass fall bör väljas från varje sådan klass eller indelning I n v a l i d i n p u t s S y s t e m V a l i d i n p u t s O u t p u t s 3

4 Equivalence partitioning Dela in systemets indata och utdata i olika ekvivalenta mängder Om indata är ett 5-siffrigt heltal mellan och 99999, så är de ekvivalenta mänderna <10000, och >99999 Välj fall vid gränserna av dessa mängder 09999, 10000, 99999, Välj fall som på annat sätt är i gränslandet 0, -1, , osv. Equivalence partitioning Less than 4 Between 4 and 10 More than 10 Number of input values Less than Between and More than Input values nivåer Enhets ( ) Enhets ( ), även kallad modul- eller komponent Integrations System Funktions Prestanda Acceptans Installations Genomförs på systemets delar (komponenter) Genomförs av utvecklarna Målsättning: Fastställa att enhetens kod fungerar enligt designen Ta bort tidiga buggar Integration Function Performance Acceptance Installation Integrations Inkrementell integration Genomförs på systemets delar (komponenter) Genomförs av utvecklarna eller are Integration A T1 A T1 T2 A B T1 T2 Målsättning: Kombinera komponenterna till ett fungerande system Fastställa att de olika delarna fungerar tillsammans Function Performance Acceptance Installation B sequence 1 T2 T3 B C sequence 2 T3 T4 C D sequence 3 T3 T4 T5 4

5 Top-down -ning Bottom-up -ning ing Level 1 Level 1 sequence... drivers ing sequence stubs Level 3 stubs drivers ning av gränssnitt ning av gränssnitt Sker när moduler eller delsystem integreras för att skapa större system T e s t c a s e s Målet är att hitta fel som orsakats av problem med gränssnitten eller felaktiga antagande om gränssnitten Speciellt viktigt för objekt-orienterad-utveckling eftersom objekt är definierade genom deras gränssnitt A B (Gränssnitt = Interface ) C Olika typer av gränssnitt Parametergränssnitt Data skickas ifrån en enhet till en annan Delade minnesgränssnitt Minnesareor delas av enheter Procedurgränssnitt Delsystem inkapslar en mängd procedurer och anropas av andra delsystem, t.ex. objekt och abstrakta datatyper Fel i gränssnitt Felaktig användning av gränssnitt En anropande komponent anropar en annan komponent och gör ett fel i dess användning av gränssnittet, t.ex. parametrar i fel ordning Misstolkade gränssnitt En anropande komponent har inbyggda, felaktiga antagande om beteendet hos den anropade komponenten Tidsfel Den anropade och den anropande komponenten kör på olika hastigheter och använd gammal information 5

6 Riktlinjer för ning av gränssnitt Funktions Konstruera en så att parametrar till procedurer är extremvärden inom dess områden (max och min) a pekarparametrar med null-pekare Konstruera som har som mål att krascha komponenterna Använd stress i meddelande system För delade minnesareor, variera ordningen på aktiveringen av komponenter (Reader/Writer) Genomförs på hela systemet Genomförs av gruppen Målsättning: a de funktionella kraven Integration Function Performance Acceptance Installation Prestanda Exempel på prestanda Genomförs på hela systemet Genomförs av gruppen Målsättning: a de icke-funktionella kraven (de kvalitativa kraven, såsom prestanda, tillförlitlighet, osv.) Integration Function Performance Acceptance Installation Stress Utvärderar systemets prestanda när många användare använder systemet Volym Utvärderar systemets prestanda när stora mängder data hanteras Säkerhets Försäkran om att säkerhetskraven uppfylls Tids Utvärderar systemets svarstider typer Funktionella Algoritmiska Positiva Negativa Användbarhets Gränsvärdes Systemuppstart och systemavslut Konfiguration Plattforms Belastnings-/Stress (Load/Stress) Utvecklingsprojekt och ning? När skall man påbörja tänkandet och planerande av? Planerar vi ningen? Styr och hanterar vi ningen? Dokumenterar vi ningen? 6

7 R e qu ire m e nt s d efi ni ti on ning under projektets gång S y st e m a nd so ftw a re d es ig n fall plan rapport Im pl e m e nt a t io n and u nit in g Int e gr a t io n a n d s ys te m t e st in g Problem -rapport dokumentation plan specifikation fall (fallsbeskrivning) Problemrapport O p e rat io n a n d m a in te n a nc e rapport fall Syfte: a en komponent eller funktionalitet Kan innehålla följande information: Beskrivning av indata Beskrivning av förväntat beteende Beskrivning av förväntad utdata Riktlinjer för et Är en samling av fall specifikation Kan innehålla följande information Huvudsyftet med et Huvudsakliga riktlinjer för et En lista av krav som as Beskrivning av fall Problemrapport Kan innehålla följande information: Ställe: var inträffade felet? Stund: När inträffade felet? Symptom: Vad observerades? Skäl: Vad orsakade felet? rapport Är en summering av aktiviteterna Vilka har genomförts? Hur många har genomförts? Hur många har misslyckats? Osv 7

8 Tips Planera tid och resurser för Att göra fall Att designa och implementera automatiserade Att göra enhets Att göra funktionser Att göra prestandaer Att hitta och ta bort fel (debugging) er efter debugging Starta planeringen för er så fort som möjligt Starta utvecklingen av fall samtidigt med kraven Principer Fullständiga er är inte möjligt ning är kreativt och svårt En viktig del av ning är att förhindra brister från att märkas under skarp systemkörning ning är riskbaserat ning måste planeras Läs tips (förutom kurslitteratur, artiklar) Rakitin, Verification and Validation for processionals and managers Hetzel, The complete guide to software ing Tidskrifter, t.ex. IEEE Xplore, IEEE Software, ACM osv. Inlämningsuppgift 1 Fördelar och nackdelar med ning och inspektioner Parvis Deadline Minst 3 sidor och max 5 sidor 8

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19 ntimeger INSIKT I TID T E M A : S T R A T E G I E R F Ö R E F F E K T I V T E S T Nr 1 mars 2003 Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6 Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller

Läs mer

Introduktion TILL TEST

Introduktion TILL TEST Introduktion TILL TEST Innehåll Allmänt om test Definitioner Test principer Myter om test Test process 2 Standards FDD IEEE ISO ISTQB RUP SSTB TDD Agile V 3 Varför är test nödvändigt?! Programvarusystem

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara?

DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? DeDU - Marknadens mest användarvänliga programvara? Lars Åström February 20, 2007 Master s Thesis in Computing Science, 20 credits Supervisor at CS-UmU: Jan-Erik Moström Examiner: Per Lindström Umeå University

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Hälsokoll En virtuell coach

Hälsokoll En virtuell coach Högskolan i Halmstad IT-projekt 10p. VT 07 Hälsokoll En virtuell coach Handledare: Mats Lindqvist Författare: Jacob Wodzynski, 851230 Matija Prskalo, 860714 Frida Jantell, 820921 1 Inledning...4 1.1 Syfte...

Läs mer

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA LAGRINGSMETOD? Kandidatuppsats i Informatik Christian Fredh Erik Norström VT 2008:KI01 Svensk titel: Datalagring i SharePoint Hur ska utvecklaren välja

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system

Processer och metoder för utveckling av inbyggda system Processer och metoder för utveckling av inbyggda system DAVID SVÄRD Examensarbete Civilingenjörsprogrammet för Elektroteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för datorteknik Göteborg 2003 Innehållet

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

Institutt for energiteknikk OECD Halden Reactor Project. Projekt TRAIN: Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1

Institutt for energiteknikk OECD Halden Reactor Project. Projekt TRAIN: Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1 Institutt for energiteknikk OECD Halden Reactor Project Projekt TRAIN: Slutrapport från Delprojekt 2, Etapp 1 Erik Hollnagel, Mona Sverrbo, Marie Green Halden, Augusti 1999 Adresse Telefon Telex Telefax

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

Moving Target Defense

Moving Target Defense Moving Target Defense Historien antyder att det i de allra flesta system kan finnas IT-säkerhetsbrister, eller sårbarheter, som exponeras mot antagonister. Moving Target Defense (MTD) är ett samlingsnamn

Läs mer

Användarcentrerad förbättring av HR-system

Användarcentrerad förbättring av HR-system Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 5 högskolepoäng, grundnivå Användarcentrerad förbättring av HR-system User-centered improvement of HR-system Ali Rama Examen: Kandidatexamen 80 hp Huvudområde:

Läs mer

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie FOI-R--1294--SE Augusti 2004 ISSN 1650-1942 Metodrapport Marianela García Lozano, Jenny Ulriksson Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie Systemteknik

Läs mer

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer