Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Final Course Marks will be combined from the examination and the project:"

Transkript

1 Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: , 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be combined from the examination and the project: (40 points from examination + 40 points from the project) / Literature, own notes allowed Observe, please: Write your name and personal number on every sheet Write on one side of sheet only. The Swedish translation of the assignments is placed after the English text. Good luck! Software Engineering CD5360 1

2 Assignment 1 12 Points PROJECT MANAGEMENT A company has decided to upgrade their software product. The functionality to be added has been described in 5 use cases. The project management has estimated the required effort as follows: Design of one use case requires six man-days. Implementation of one use case requires six man-days. Preparing tests for one use case requires one man-day. In order to prepare tests, a complete design of the use case must exist. Testing one use case requires one man-day. Integration of one use case into the existing system takes one man-day, including integration testing. Project management will require one man-day each week throughout the project. The project group consists of the following 7 members: One project manager One designer Two coders (can do design if needed) One tester (to prepare and run tests) One integrator Plan the project, and present the activities in a Gantt diagram, for the two different process models specified below. Aim at minimizing the total calendar time by identifying activities that may overlap. Determine the total calendar time of the project in each case. a) Assuming the project uses the waterfall process model, i.e. all use cases are handled together in each phase. b) Assuming the project uses an incremental process model, i.e. the use cases are added to the system one at a time. Software Engineering CD5360 2

3 Assignment 2 10 Points REQUIREMENT ENGINEERING The department wants a system for dealing with laborations. It should allow students to sign up in lab groups, read the instructions and send messages to the lab assistant. They should be able to upload their solutions, and to see which assignments that they have sent in, which have been approved and which they have to complete, and if deadlines have been missed. a) Construct an UML use case diagram that describes the part of the system that the students use (no administration or lab assistant functionality). b) Describe briefly each use case in the diagram, as a list of interaction steps between the system and the participating actors. c) Suggest at least ten requirements for this system. You do not have to cover every aspect of it, but rather focus on formulating concrete and precise requirements. Of these ten requirements, at least 4 should be non-functional, and at least 4 should be functional. Software Engineering CD5360 3

4 Assignment 3 12 Points ARCHITECTURES For each of the following systems, suggest an appropriate architecture style. Give a brief description of what the system architecture would look like (name the components of the architecture and any connections between them). a) A java source code optimizer. The program reads a set of java source files, performs a number of optimizing transformations on them, and finally generates new optimized source files. b) The whole lab report system from the requirement engineering question (including administration and lab assistant parts). c) A program for translation that is intended to be a part of by many different applications (such as a web-browser, text editor or mail tool). d) A software agent to control an intelligent monster in a violent computer game. The game provides functionality for primitive actions like moving and looking in different direction. The monster should have a complex behavior that simulates for example curiosity and fear. Software Engineering CD5360 4

5 Assignment 4 6 Points UML For each of the following UML diagrams, explain which aspects of a system it describes. Also, give an example of how it can be used in a software development project (during what phase, and what purpose does it have). a) Class diagrams b) Sequence diagrams c) Statechart diagrams d) Use case diagrams Software Engineering CD5360 5

6 Uppgift 1 12 Poäng PROJEKTLEDNING Ett företag har beslutat att uppgradera sin mjukvaruprodukt. Den nya funktionaliteten har fångats i fem användningsfall. Projektledningen har uppskattat den nödvändiga arbetsinsatsen enligt följande: Design av ett användarfall tar sex man-dagar. Implementering av ett användarfall tar sex man-dagar. Att förbereda testning av ett användarfall tar en man-dag. För att kunna förbereda testning krävs att designen av användarfallet är färdig. Att testa ett användarfall tar en man-dag. Att integrera ett användarfall med det existerande systemet tar en man-dag, integrationstestning inkluderat. För projektledning krävs en man-dag för varje vecka under hela projektet. Projektgruppen består av sju personer, med följande rollfördelning: En projektledare En designer Två kodare (kan hjälpa till med design om det behövs) En testare (för att förbereda och genomföra tester) En integrerare Planera projektet och presentera alla aktiviteter i Gantt-diagram, för de två olika processmodeller som beskrivs nedan. Försök minimera den totala kalendertiden genom att identifiera aktiviteter som kan överlappa varandra. Ange den totala kalendertiden för projektet i båda fallen. a) Använd vattenfallsmodellen, d.v.s. alla användarfall hanteras tillsammans under varje aktivitet. b) Använd en inkrementell processmodell, d.v.s. användarfallen läggs till systemet ett i taget. Software Engineering CD5360 6

7 Uppgift 2 10 Poäng KRAVHANTERING Institutionen anser sig behöva ett system för att hantera laborationer. Studenterna ska kunna anmäla sig i labgrupper, läsa instruktioner och skicka meddelanden till sin labassistent. De ska även kunna ladda upp sina lösningar, och se vilka uppgifter de har skickat in, vilka som är godkända, vilka som måste kompletteras, och om de missat någon deadline. a) Konstruera ett användningsfallsdiagram (use case diagram) i UML, som beskriver den del av systemet som studenterna kommer att använda (ingen funktionalitet för administration eller för labassistenterna). b) Beskriv översiktligt varje användarfall i diagrammet, som en sekvens av interaktionssteg mellan systemet och de medverkande aktörerna. c) Föreslå minst tio krav för systemet. Du behöver inte täcka alla delar av systemet, utan snarare fokusera på att formulera konkreta och precisa krav. Av de tio kraven ska minst fyra vara icke-funktionella, och minst fyra vara funktionella. Software Engineering CD5360 7

8 Uppgift 3 12 Poäng ARKITEKTUR Föreslå en lämplig arkitekturstil för varje system nedan. Ge en kortfattad beskrivning av hur systemarkitekturen skulle se ut (namnge komponenterna i arkitekturen och eventuella bindningar mellan dem). a) En optimerare av java-källkod. Programmet läser in en mängd källkodsfiler, applicerar ett antal optimeringstransformationer på dessa, och genererar slutligen nya optimerade källkodsfiler. b) Hela laborationssystemet från uppgift 2 (inklusive administration och labassistentens delar). c) Ett program för översättning, som är tänk att ingå som en del av många olika applikationer (t.ex. webbläsare, texthanterare och mail-program). d) En mjukvaruagent som kontrollerar ett intelligent monster i ett våldsamt dataspel. I spelet finns redan funktioner för enkla handlingar, som förflyttning och att titta åt olika håll. Monstret ska ha ett komplext beteende som simulerar till exempel nyfikenhet eller rädsla. Software Engineering CD5360 8

9 Uppgift 4 6 Poäng UML Beskriv, för följande UML-diagram, vilka aspekter av ett system det beskriver. Ge även ett exempel på hur det kan användas i ett mjukvaruprojekt (under vilken fas och vilket syfte det fyller). a) Klassdiagram b) Sekvensdiagram c) Tillståndsdiagram (statechart diagrams) d) Diagram över användningsfall (use case diagrams) Software Engineering CD5360 9

Image/J graphical user interface improvement

Image/J graphical user interface improvement Image/J graphical user interface improvement Image/J förbättring av användargränssnittet Maja Kizic Muris Borovac Institutionen för data- och elektroteknik Department of electrical and computer engineering

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Utgåva 2.0 Author Author Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology

BACHELOR'S THESIS. Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple. Mats Andersson Robert Wedin. Luleå University of Technology BACHELOR'S THESIS 2006:043 HIP Python Scripting for Network Management PyMIP - TeMIP made simple Mats Andersson Robert Wedin Luleå University of Technology BSc Programmes in Engineering Computer Engineering

Läs mer

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 Documentation from the seminar about digital models in tender specifikations. Includes Q&A and the presentation from the seminar. Questions And Answers 1 Questions

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000

Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 Available Hardware VoIP Business Case KTH, 2000 g5d04 Contents index Contents index...2 Cisco Call Manager (CM)...3 Allmänt...3 Arkitektur...3 Produkter...4 Cisco IP-telefoner...5 Allmännt...5 Arkitektur...5

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) NGEK01_VT15 Antal svar: 12 Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion Projektförslag, för MVK, mjukvarukonstruktionskursen, 2009/2010 Det här häftet är en samling med inkomna projektbeskrivningar. De flesta projekten presenterades vid en minikonferens, 3/11. Stort tack till

Läs mer