Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad"

Transkript

1 Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad Skånes Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning. Utöver beviljade medel förs kr över från år 1 (ej genomförd satsning). Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Status Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr Överdrag år kr Flytbryggor, Ängelholms Rodd Bryggsystem och Kanot Näridrottsplats, Elinebergsskolans IF Näridrottsplats med konstgräs 20 * 40 m Att skapa mer utrymme för båtverksamhet samt öka tillgängligheten för rullstolsburna mm. Att utöka möjligheterna för barn och unga att både under skolans ledning utöva mer fysiska aktiviteter utomhus, samt att få en levande skolgård för spontanidrott på eftermiddagar, kvällar, helger och lov kr kr Storstadsgruppen fattade positivt beslut den 17 juni. behövs ej. på kr Slutrekvisition på kr kr kr kr Slutredovisad Skyddskuddar, SK Skrinnaren Skyddskuddar till Short Track Att kunna rekrytera fler ungdomar samt att kunna erbjuda en så säker träningsoch tävlingsmiljö som möjligt kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr

2 Ridhus, Torns RF Bangolfanläggning, Kulladals Bangolfklubb Nya tees, Svalövs GK Padelbanor, Malmö Bellevue Tennisklubb Elektroniska tavlor, Sjöbo Skyttegille Föreningen vill uppgradera sitt ridhusunderlag. Att möjliggöra förbättrad ridträning och tävling för ungdomar, både nybörjare och tävlingsinriktade. Föreningen behöver byta ut sin Att kunna fortsätta att anläggning och kommer nu att satsa bedriva en bra verksamhet. på en anläggning som är uppbyggd av rostfritt stål och betong, vilket gör att den kommer att hålla bättre och vara underhållsfri. Föreningen vill bygga 12 nya tees för barn och ungdomar (= kortare bana) Föreningen vill bygga tre padelbanor på en av Bellevuestadions tennisbanor. Föreningen vill anskaffa 15 elektroniska tavelenheter för 10m/50m-bana. Att inom tre år ha uppnått följande: 1) 150 juniormedlemmar, 2) 75 juniormedlemmar som deltar i regelbunden juniorträning, 3) Ökat antal aktivt tävlingsspelande juniorer till 20. Att ge möjlighet att börja spela och kunna utveckla sig som spelare och/eller tränare samt att öka antalet deltagare/timme. Padel lämpar sig väl för barn och ungdomar. Att bland annat utöka antalet ungdomsmedlemmar, underlätta för funktionshindrade skyttar och utveckla samarbete med kringliggande skytteföreningar kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp på kr Slutrekvisition på kr Rekvisition på kr kr kr på kr kr kr Beslut fattat på 18 oktober. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr Slutredovisad i januari Den verkliga kostnaden blev kr. Slutredovisad invigs april 2013) inväntar slutrapport

3 Elektroniska tavlor, Ystads Skyttegille Föreningen vill anskaffa 5 elektroniska tavlor. Att kunna ta emot ca 15 fler ungdomar per kväll. (Elektroniska tavlor gör det lättare/roligare att skjuta samt gör det möjligt för ledarna att koncentrera sig på att ge instruktioner istället för att administrera resultat) kr kr Beslut fattat på 18 oktober. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr , slutrekvisition på kr Slutredovisad Ridhus, Kristianstads RS Idrottsplats, Vittsjö Gymnastikoch idrottsklubb Föreningen vill bygga ett ridhus i storlek 28 * 86 meter med väggstommar och takreglar i järn. Föreningen vill separera friidrottsytorna från fotbollsplanerna och även utveckla friidrottsytan med kastbur samt stavhoppsansats. Att bland annat rekrytera fler barn och ungdomar i verksamheten, att väsentligt höja kvaliteten på ridundervisningen för funktionshindrade och även generellt höja kvaliteten på alla nivåer av ridutbildningen. Att öka tillgängligheten för framförallt föreningens barnoch ungdomsgrupper. Föreningen tror att deras befintliga verksamhet kan öka med % kr kr på kr kr kr på kr klart i juli 2013, invänta slutrapport projektet klart i okt. inväntar slutrapport Tyngdlyftningsutrustning, HAK Greppet Föreningen vill köpa in träningsplattformar och knäböjställningar mm. Att kunna tillgodose alla ungdomars behov och önskan om att träna för bättre fysik och friskare liv kr kr Beslut fattat på den 9 november. krävs ej, då beviljat belopp på kr , slutrekvisition 3000 kr IP Skogen, OK Kompassen och fyra ytterligare IF Föreningarna vill köpa in tre toalettvagnar, en sekretariatsvagn, en duschanläggning, två elverk och en högtalaranläggning. Att kunna fördubbla ungdomsverksamheten inom en femårsperiod kr kr på kr klart i dec. inväntar slutrapport

4 Beachhandbollsplaner, Lugi Handbollsförening Energiåtgärder och handikappanpassning, Lomma- Bjärred TK Konstgräsplan, BK Olympic Föreningen vill tillsammans med H43 och kommunen anlägga tre beachhandbollsplaner samt en klättervägg och ett utegym. För att ge tillträde för funktionshindrade ska föreningen göra en ny entré samt en handikapptoa. För att spara energi byter de fönster. För att tillgodose det behov av utökad yta som finns vill föreningen tillsammans med kommunen anlägga en konstgräsplan (11-manna?) Att bl a öka nyrekryteringen samt att bli bättre på att behålla tjejer. Att öka tillgängligheten till föreningens anläggning. Att kunna skapa en bättre verksamhet kr kr på kr kr kr Beslut fattat på den 17 januari. Rekvisition på kr kr kr på kr Slutrekvisition kr Slutredovisad 15 februari 2012 Slutredovisat Ve rklig kostnad kr Fotbollsplaner, Winnö IF Tennisbana, Åhus TK Föreningen vill omdisponera sin Att kunna bedriva mer och yta, så att mer fotboll kan bedrivas. bättre verksamhet. Genom att flytta 11-mannaplanen kan föreningen få plats med 2 sjumannaplaner. Föreningen vill anlägga ytterligare en tennisbana inomhus. Att kunna tillgodose det ökade behovet av bantimmar för klubbens ungdomsverksamhet kr kr Beslut fattat på den 9 februari kr kr på kr Ursprungligt beviljat belopp av GS var 700 tkr. Skåne ändrade detta till 650 tkr den 20 feb Skåne flaggade för detta redan på t den 9 februari.

5 Orienteringskarta, Ringsjö OK Utebana, Genarps Tennisklubb Elektronisk markeringsutrustning, Hyllstofta Skytteförening Föreningen vill framställa en Att kunna genomföra modern och exakt orienteringskarta. skolorientering, tränings- och tävlingsorientering samt motionsaktiviteter. Föreningen vill ersätta en av sina två asfaltbanor med konstgruset Advantage Redcourt, som på många sätt skapar bättre spelförutsättningar. Föreningen vill skaffa en elektronisk markeringsutrustning som kan användas både för korthåll och luftgevär. Att attrahera nya medlemmar bl a genom samrbete med skolorna. Att underlätta för såväl skyttar som ledare. Med elektronisk utrustning går skjutmomentet fortare, vilket gör att föreningen dessutom får möjlighet att ta emot fler ungdomar per tillfälle kr kr Beslut fattat på den 5 mars kr kr Beslut fattat på den 5 mars kr kr Beslut fattat på den 20 april på kr på kr BMX Arena, Engelholms BMX Klubb Golfbana för knattar, St Hans Golfklubb Orienteringskartor, Malmö OK m fl. Föreningen vill skapa en ny BMXanläggning inne i Ängelholm. Föreningen vill anlägga en knattebana för barn upp till och med 12 års ålder. Nyproduktion av 14 kartor inkl. specialritade kartor för funktionshindrade och mountainbikecykel. Att få verksamheten att växa och på så sätt ge barn och ungdomar möjlighet att aktivera sig, få motion och nya kompisar på ett naturligt och miljömässigt sätt. Klubben räknar med en fördubbling av medlemsantalet på två års sikt (idag 75 medlemmar). Att kunna tillgodose det uppdämda behov som finns. Mångfalden ska bejakas och golfen ska ses som ett integrationsverktyg mellan människor. Att kunna rekrytera nya medlemmar, ffa ungdomar kr kr på kr kr kr Beslut fattat på den 20 april på kr kr kr på kr

6 RIB-båt, Råå Jolleklubb Att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt och på så sätt få fler att våga prova på/fortsätta. Discgolfbana, Spinndisc FK Bullerdämpande väggar, Hörby Motocrossklubb Föreningen vill anlägga en discgolfbana på St Hans. Föreningen vill montera 300 meter bullervägg. Att skapa såväl organiserad som spontan verksamhet för barn och ungdomar. Att nå kommunens riktvärde för buller och därigenom kunna fortsätta att bedriva motocrossverksamhet kr kr Beslut fattat på den 14 maj på kr , slutredovisning på kr kr kr på kr kr kr Beslut fattat på 7 juni kr Slutredovinin g Miljövänlig paddock + handikappanpassning, Trelleborgs Ryttarförening. Omklädningsgrum, Södra Sandby Tennisklubb Miljöförbättrande åtgärder, Kaisho Budoklubb Föreningen vill anlägga en ny miljövänlig paddock samt handikappanpassa toaletter och dörrar. Föreningen vill skapa en egenägd lokal i form av "modulhus" samt bygga ett nytt fristående förråd. Föreningen vill tilläggsisolera taket och kanterna runtom sin byggnad. De vill också bygga en sluss med varmluftsridå till ingången av lokalen samt förbättra ventilationen. Att främja tillgängligheten till anläggningen för handikappade medlemmar och besökare samt att eliminera risker på hästar och ryttare genom en ny säker paddock. Att säkerställa kvalitén på de lokaler föreningen behöver för sin verksamhet och därigenom även kunna få ytterligare tillväxt. Att minska elkostnaderna samt bättre kunna nyttja lokalen även vid låga temperaturer ute kr kr Tveksamheter har upptäckts kring detta ärende och det är därför satt på "paus" kr kr Beslut fattat på kr kr Beslut fattat på Pausad pågående pågående

7 Miljökulfång samt tillgänglighetsanspassning, Svedala-Börringe SKF Föreningen vill bygga om dagens kulfång samt tillgänglighetsanpassa klubbstugan och skjuthallen, bl a genom att ersätta dagens nergångna utedass med en ny toalett. Att skapa förutsättningar för en bredare ungdomsverksamhet och även möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta.. Därutöver vill föreningen undanröja samtliga blyrester som uppstår efter skjutning samt återvinna det uppsamlade blyet kr kr Beslut fattat på på kr pågående Kartor, Torfinn orienteringsförening Nya orienteringskartor Öka ungdomsverksamheten samt behålla aktiva medlemmar kr kr Beslut fattat på kr Energiåtgärder i klubbstugan, Örkelljunga friluftsklubb Byte av värmesystem, fönsterenovering, tilläggsisolering vind Att minska elkostnaderna samt att bättre kunna nyttja lokalerna kr kr Beslut fattat på på kr Träningslokaler, samankomstlokaler, Satserup IBF, Bågskytte klubb Satserup IBF energibesparingsåtgärd i träningslokaler, samankomstlokaler Minska driftkostnader och energibespara. Ingår i projektet Uthållig idrott kr kr Beslut fattat på kr Konstgräsplan Ekets Goif och FC Örkelljunga Fäktning, 8 pister Föreningen anlägger en 11- manna konstgräsplan Malmö Fäktklubb köper in 8 Pister till verksamheten Att skapa förutsättningar för en bredare ungdomsverksamhet och även möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta Därutöver vill Fortsätta att bedriva tävlingar, starta tävlingar för ungdomar och nybörjare. Utveckla klubbens ungdomar kr kr kr kr Beslut fattat (Lyfte frågan med GS)

8 SGK Charlo, Konstgräsplan Föreningen anlägger en ny konstgräsplan på befintlig grusyta Bättre förutsättningar året runt för vår barn och ungdomsverksamhet och locka fler barn och ungdomar i närområdet kr kr Skromberga Ryttarförening, Ridhus OK Pan Kristianstad, Kartor Orienteringskartor i anslutning till Kristianstad och Åhus Rekrytera fler barn och ungdomar samt samarbeta med skolor kr kr Beslut fattat Totalt Skåne Beviljade medel: kr kr kr Västsvenska Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Status Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr Överdrag år kr Restaurering och ommålning av tennisbanor, Partille Tennis Föreningen vill restaurera sina banor för att få ett jämnt och bra toppskikt, som är hållbart många år framöver. Att det nya underlaget ska bidra till en positiv utveckling i föreningen med många nya elever i både minitennis och tennisskolan kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej då beviljat belopp Rekvisition

9 Skidanläggning, Höghedens Slalomklubb Konstgräs, Öckerö IF Föreningen vill bygga nytt snösystem för snöläggning i familjebacken i Höghedens Åmål Skicenter. Föreningen vill anlägga konstgräs i sin allaktivitetshall. Fotbollsplan, Solängens BK Föreningen vill anlägga en 7- mannaplan med naturgräs. Klubbstuga, Hisingens TK Ventilationsaggregat, Hisingsbacka FC Konstgräsplan, Kärra KIF Att bygga en ny klubbstuga som består av bostadsmoduler, typ container, yta ca 40 m 2. Befintligt tilluftsaggregat med tillhörande frånluftsfläkt byts ut mot nytt FTX aggregat (återvinning). Aggregatet levereras med inbyggd styr samt eftervärmebatteri. Föreningen vill anlägga konstgräs på befintlig grusplan. Att anläggningen ska vara mer tillgänglig för "hela" familjen under en längre period Att kunna göra en jättesatsning på barn och ungdomar. Att integrationen mellan ungdomarna i området får en knuff i positiv riktning kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej då beviljat belopp Rekvisition kr kr Rekvistion kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej, då beviljat belopp Rekvisition kr kr Beslut fattat på Rekvisition 7 september behövs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 3 oktober. Beslut av GS behövs ej, då beviljat belopp Rekvisition kr kr Rekvisition

10 Följebåt, Rörviks Segelsällskap Föreningen vill köpa in en följebåt Att kunna öka antalet barn av typen Tornado Boat 4,8 MP med med % jämfört med Honda 40 hk motor i föreningens prova påverksamhet och segelskola. Föreningen planerar även för fortsatt expansion inom träningsverksamheten. Takbelysning + värmepumpar, Brottkärs TF Föreningen vill byta från T8 till T5 lysrör på två av sina banor samt investera i två nya luftvärmepumpar. Att effektivisera elförbrukningen. Elbesparing för belysningen beräknas till kwh/år kr kr Beslutat fattat på 3 oktober. behövs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 3 oktober under förutsättning att investeringen inte redan genomförts. behövs ej, då beviljat belopp 000 kr Rekvisition Rekvisition Anders Manheden bekräftade 10 oktober att arbetet inte är påbörjat. Objektet är därmed OK. 5-manna konstgräsplan, Näsets SK Föreningen vill anlägga en konstgräsplan som kan användas för 5-manna och 3-mannafotboll. Att ha tillräckligt med planer för att kunna genomföra verksamhet för alla klubbens barn och ungdomar kr kr Rekvisition inkommen IP med tillhörande klubbhus, Styrsö BK Föreningen vill anlägga en fotbollsplan samt ett klubbhus med samlingslokal, toaletter och förråd. Att utveckla föreningens verksamhet kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 29 november. behövs ej. Rekvisition lämnad till ekonomiavd

11 Samlingslokal, Kungälvs Fotbollsflickor Föreningen vill köpa baracker och göra om dessa till samlingslokal, omklädningsrum och toaletter. Att alla fotbollsintresserade tjejer i området ska få möjlighet att träna och spela fotboll med tillgång till nödvändiga basfunktioner kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 29 november. behövs ej. Rekvisition lämnad till ekonomiavd Konstgräsplan, Örgryte IS Föreningen vill anlägga en sjumanna konstgräsplan. Ute-innebandysarg, Åmåls IBK Föreningen vill köpa in två sarger med tillhörande ljusstolpar och markarbeten. Jolledäck, Bohus Malmöns Båtklubb Fläktmotorer, Göteborgs Fältrittklubb Att på ett bra sätt kunna ta emot alla ungdomar som vill vara med i föreningens verksamhet. Att öka intresset för innebandy och andra sporter. Föreningen vill anlägga ett Att kunna ha fler seglare i jolledäck för att bättre kunna träning. hantera isättning och upptagning av jollarna. Föreningen vill byta fläktmotorerna i stall och ridhus. Att minska strömförbrukningen med 50 % och samtidigt förbättra inlärningsmiljön, då de nya fläktarna låter mindre kr kr Rekvisition lämnad till ekonomiavd kr kr Beslut fattat på den 17 januari kr kr Beslut fattat på den 9 februari kr kr Beslut fattat på den 9 februari 2012 på kr Rekvisition Rullstolstrapphiss, IF Friskis och Svettis Uddevalla Föreningen vill installera en rullstolstrapphiss. Att öka tillgängligheten kr kr Beslut fattat på den 5 mars Rekvisitin Orienteringskarta, Sjövalla FK i samarbete med OK Landehof Föreningarna vill framställa en detaljerad karta över Landvetter och Mölnlycke med närliggande områden. (Kartan ingår i ett projekt kallat "HittaUt" och kommer att delas ut till samtliga hushåll i kommunen) Att få ungdomar att stanna i sporten och utvecklas vidare kr kr Beslut fattat på den 5 mars 2012.

12 Konstgräsplan, Skärhamns IK Konstgräsplan, IFK Valla Nya omklädningsgrum + energisparanläggning, Näsets Paddlarklubb Konstgräsplan, Ahlafors IF Beachvolleybollplaner, Göteborg Beachvolley Club Konstgräsplan, Hisingsbacka FC Klubbstuga, Landvetters IF 2003 Träningslokal, IF Göteborg Team Box Värmesystem, Högsäters GF Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med elbelysning. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med elbelysning. Föreningen vill ersätta dagens Att skapa bättre villkor för direktverkande eluppvärmning med ungdomsrekrytering och bergvärme samt skapa större kanotskolor mm samt göra en omklädningsrum. energibesparing. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med belysning i anslutning till föreningens anläggning Svenska Stenhus Arena/Sjövallen. Föreningen vill anlägga fyra beachvolleybollplaner utomhus. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Föreningen vill bygga en klubbstuga som innehåller ytor för utbildningar/fika/läxläsning och styrke/rehabiliteringsträning samt omklädningsrum. Föreningen vill skapa en träningslokal, ett styrkerum, omklädningsrum och toaletter Föreningen vill göra en omläggning från direktverkande el till vattenburen värme. Att skapa en anläggning där alla ska trivas från det att man börjar i fotbollsskolan tills man dör Att kunna ta emot fler av de som står i kö samt utveckla arbetet med skolsamverkan och sociala aspekter. Att sänka elförbrukningen med ca kwh och därigenom kunna lägga mer resurser på träningsläger, kostlära och integration kr kr kr kr Rekvisition på kr kr kr Rekvisition kr kr kr Rekvistion kr kr Rekvisition på kr kr kr på kr kr kr Rekvisition på kr kr kr Beslut fattat på kr kr Beslut fattat på på kr

13 Orienteringskarta, Herrestads Allmänna Idrottsförening Föreningen vill genom att ta fram en ny karta skapa en inramning av "orienteringsanläggningen" i anslutning till sin föreningsanläggning. Att kunna erbjuda sina medlemmar ett bra kartmaterial i det relativa närområdet, vilket ska leda till att fler ungdomar rekryteras och/eller stannar kvar inom föreningsidrotten kr kr Beslut fattat på delrekvisition på Racketsportanläggning, Strömstads Tennisklubb Föreningen vill bygga ut sin hall och även erbjuda plats för badminton, bordtennis och squash. Den servicebyggnad som uppförs kommer även att nyttjas av andra idrotter på Strömsvallen. Att genom en ny spännande idrottsanläggning kunna attrahera fler ungdomar, inte minst vintertid då utbudet av andra idrotter är mindre kr kr (Telefonmöte med Göran Larsson) Konstgräsplan, Gilleby Idrottsförening MTB-bana, Cykelklubben Master Föreningen vill anlägga en Att kunna behålla nuvarande konstgräsplan på befintlig grusplan. verksamhet samt utveckla För att få fulla mått behöver även ytterligare verksamhet. ett dike fyllas igen och två lyktstolpar flyttas. Föreningen vill utöka sin MTBslinga med nästa dubbla distansen för nybörjare, vilket Att bl a underlätta cyklingen och samtidigt förenkla vissa partier. förhoppningsvis minskar den idag relativt stora genomströmningen i föreningen kr kr (Telefonmöte med Göran Larsson) kr kr Beslut fattat på på kr på kr Slutrekvisition kr Slutredovisat verklig kostnad kr Snökanon, Göteborgs Skidklubb Föreningen vill köpa in en ny snökanon inkl. nödvändiga tillbehör. Att kunna nyttja anläggningen på ett bättre sätt kr kr Beslut fattat på kr Elektroniskt måltavlesystem, Göteborgs pistol skytteklubb Elektroniskt måltavlesystem Stödra föreningens ungdomsverksamhet kr kr Beslut fattat på på kr konterat

14 Övningsgreen, Torslanda golfklubb Ny näridrottsplats, Styrsö Boll Klubb Konstgräsplan och näridrottsplats i Gamlestan Götaholm Bollklubb Nyt övningsgreen Behålla och öka ungdomsverksamheten Ny näridrottsplats med Möjliggöra spontan, skol och aktivitetsytor för basket, fotboll och föreningsveksamhet friidrott 11 konstgräsplan och näridrottsplats i Gamlestan Skapa en central mötesplats, Öka spontan och organiserad idrottsaktiviteter kr kr Beslut fattat på , delrekvisition på kr kr kr kr kr Uddevalla Bangolfklubb, Bangolf anläggning Västra Frölunda IF, Konstgräsplan Ny bangolfanläggning på ny tilldelad mark av kommunen. Tidigare arrenderad mark har sålts av kommunen till fördel för bostadsbyggande Ny konstgräsplan på befintlig grusplan Skapa en modern och attraktiv anläggning för föreningens verksamhet. Skapa bättre träning och tävlings möjligheter för barn och ungdomar året runt kr kr kr kr Totalt Västsvenska Beviljade medel: kr kr kr Stockholms Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning Utöver beviljade medel förs kr över från år 1 (Vid redovisning visade det sig at Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr

15 Omklädningsrum + målning, Stockholms Roddförening Föreningen vill iordningställa dusch, toalett och omklädning i ett entresolplan i övervåning till den nya båthallen samt måla om det gamla båthuset. Skidspår för barn, Tullinge SK Föreningen vill utforma en separat slinga på ca m samt ett lekområde för barn med utgångspunkt från klubbstugan. Slingan ska designas enligt ett populärt tema för att locka målgruppen till området. Att kunna erbjuda separat omkädning för herrar och damer. Att underlätta för föreningen att bedriva verksamhet för barn samt skapa bättre förutsättningar för att bedriva samarbeten med skolor i Botkyrka kommun kr kr Storstadsgruppen fattade positivt beslut den 17 juni. behövs ej. på kr , slututbetalning på kr kr kr Pågår Slutredovisad Miljöförbättrande åtgärder, Turebergs IF Orientering Föreningen vill ersätta sin oljepanna med en luftvärmepump samt en 300 l varmvattenberedare för att förse klubbstugan med varmvatten. Föreningen vill även införskaffa nya snålspolande duschblandare samt ansluta sig till det kommunala avloppssystemet och installera en vattenklosett. Att åtgärderna ska bespara utsläpp på mellan kg CO2 per år kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 9 november. behövs ej. på kr (Blev därefter liggandes till ) Pågår Tillbyggnad för gymnastik, Tullinge GF Tillbyggnaden ska inrymma en hoppgrop. Att ge bättre förutsättningar till utveckling hos föreningens tävlingstrupper kr kr Slutförd, inväntar slutrapport

16 Gymnastikanpassad hall, Bro IK Motocross/Enduroanläggning, Åsätra MK För att kunna hissa upp och förvara tunga gymnastikredskap i hallen krävs en speciell hallkonstruktion med förstärkta takstolar och vägginfästningar. De redskap som ska införskaffas är t ex airtrack, hoppbord, barr, bygelhäst, ansatsmatta och svängbara ribbstolar med speglar. Säkerheten på anläggningen ska utvecklas med hjälp av ett fungerande bevattningssystem. Därutöver ska belysning, spolplatta med sex tvättplatser samt dusch och omklädningsrum ordnas. Att utöka verksamheten med fler gymnastikgrupper för barn och ungdomar. Att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta, tjejer, barn och ungdomar kr kr på kr kr kr på kr pågår Pågår Klubblokal, Hagbylunds RK Föreningen vill ställa i ordning en Att erbjuda medlemmarna lokal för att kunna bedriva teori och bättre förutsättningar för även få ett utrymme som kan utbildning och aktiviteter erbjuda plats för socialt umgänge i samt att bättre kunna anslutning till ridverksamheten. integrera barn med handikapp i verksamheten kr kr Storstadsgruppen fattade ett postivit beslut på t den 29 november. behövs ej. Pågår Teorirum, Nynäshamns RK Föreningen vill bygga en teorilokal på loftet, som idag är en oanvänd yta. Att få möjlighet att på ett bra sätt ge alla elever en komplett undervisning i häst och ridkunskap. Genom att öka teorikunskapen är föreningen övertygad om att nitresset håller i sig längre upp i åldrarna och att fler fortsätter längre kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 20 december. behövs ej. på kr Pågår

17 Ridbana utomhus, Sundby RK Fotbollshall, Djurgårdens IF Föreningen vill bygga ut sin ridbana till 30 x 70 m. Föreningen vill bygga en luftburen träningshall över en av de konstgräsplaner som anläggs när Hjorthagens IP upprustas. Att tillgodose ökade säkerhetskrav samt ge ökad kapacitet för lektionsridning samt tävlingsverksamhet. Att kunna genomföra träning för föreningens barn och ungdomar i närområdet även under vintertid kr kr Objektet diskuterades med Göran Larsson 21/ Inget beslut har fattats då vi väljer att först invänta LOKstödsnämndens beslut kr kr på kr Pågår Pågår Fotbollshall, IF Brommapojkarna Tennishall, Ellagårds Tennisklubb Föreningen vill bygga en fotbollshall som är tänkt att användas "dygnet runt" under hela året. Föreningen vill ersätta tidigare energislukande Barracudatält (som dessutom monterats ner varje sommar) med en permanent anläggning (stålstativhall). Att bland annat kunna utveckla verksamheten med t ex "Football Fridays". Att kunna utveckla verksamheten samt spara in oljekostnader på kkr per år kr kr Pågår på kr kr kr Pågår Utevolt, Roo Gård Ryttarklubb Föreninen vill utöka ytan på sin utevolt och samtidigt av säkerhetsskäl byta underlag. Att kunna bedriva en säker verksamhet vid ordinarie lektionsverksamhet och på de ridläger klubben arrangerar kr kr Beslut fattat på Slutförd, inväntar slutrapport Träningslokal, Huddinge Brottarklubb Föreningen vill skapa samlingsrum, teorisal och omklädningsrum för damer. Att skapa bättre förutsättningar för föreningens ungdomar att utvecklas i sin idrott/fortsätta med sitt idrottande kr kr på kr den Pågår

18 Bergvärme och luftåtervinning, Wäsby Golfklubb Konstgräsplan, Ekerö IK Föreningen vill installera bergvärmepumpar i sina lokaler. I restaurangbyggnaden ska även ett återvinningsbatteri för frånluft installeras Att sänka klubbens kostnader för energi och istället lägga dessa på föreningens barnoch ungdomsverksamhet. Föreningen vill även genom miljösatsningen vara en god förebild för sina medlemmar. Föreningen vill göra en Att kunna säkerställa väntad konstgräsplan på befintlig grusplan. tillväxt, vilket inbegriper Den nya planen ska vara möjlig att attraktiva möjligheter för nya snöröja. spelare på flicksidan samt även bättre förutsättningar för andra IF i kommunen. Föreningen vill även utöka möjligheterna till bra verksamhet under vinterhalvåret kr kr Delrekvistion på kr Konterade kr mot år 1 och resterande del, kr, mot år kr kr på kr den Pågår Pågår Komplettering av idrottshall, Waxholms Gymnastikförening Föreningen vill installera hoppgrop med vikgolv, två trampoliner inklusive bungyloner i tak och ett höj och sänkbart tumblinggolv. Att kunna erbjuda fler plats i verksamheten och ge dem bättre utvecklingsmöjligheter samt att öka säkerheten och minska skaderiskerna kr kr Pågår Tävlingsanpassning av friidrottsarena, Väsby IK FIK Föreningen vill rusta upp allvädersbeläggningen, sargen, hinderbocken vid vattengraven och hoppgropar. De vill även införskaffa ett "måltorn" samt en kastbur. Att höja säkerheten, utöka den ordinarie verksamheten och möjliggöra tävlingar på hög nivå kr kr Beslut fattat på Rekvisition på kr : Objektet är slutredovisat till DF, men RF inväntar rapport från DF.

19 Konstsnöspår, Täby IS SK Föreningen vill köpa in ytterligare en snökanon med dieseldriven generator och mobil vattenpump. Att kunna förlänga spåret från 2,5 till 4 km, vilket skapar bättre förutsättningar för all den verksamhet som genomförs vid anläggningen kr kr Beslut fattat på på kr Pågår Samlingslokal, Rönninge Salem Fotboll Utomhusbana Sundby Ridklubb Föreningen vill bygga en ny cafeteria/klubbhus. Föreningen vill bygga ut sin ridbana till 30 x 70 m. Att skapa en attraktivare miljö runt dels daglig verksamhet, men även för match- och turneringsspel och också få en mötesplats för människor både i och utanför föreningen. Tillgodose ökade säkerhetskrav samt att ge ökad kapacitet för lektionsridning samt tävlingsverksamhet kr kr Beslut fattat på kr kr pågår Nya Solberga bollplan, Solberga BK Frecatihallen Föreningen samverkar med kommunen för att anlägga kompletterande verksamhetsytor vid ny idrottsplats. Konstgräs, multisportarena- Nya aktivitetsytor i Frescatihallen, Sthlm Studenters IF Öka den spontana- och organiserade idrottsverksamheten Inreda våningsplan 3 för ca 260 kvm ny verksamhetsyta kr kr kr kr Under förutsättning att medel går till investeringen (ej hyra)

20 Omklädningsrum, dusch, Föreningen vill bygga toalett och bastu Hammarby omklädningsrum,duch,wc,bastu Friidrott + utegym och motionsspår Enskede IP under läktaren på Enskede IP Projektet riktar sig till äldre ungdomar, juniorer och seniorer. Föreningen vill behålla fler aktiva kvar i verksamheten längre tid kr kr Konstgräsplan 5-5-manna konstgräsplan på manna plan Franz Schatus skolgård Hammarby Fotboll IF Minska kön för knatteverksamheten kr kr Beslut fattat på KFUM Basket, Fryshuset Fritid, Ombyggnad av streethall Ombyggnad av Streethall för skateboard Rekrytera fler barn och ungdomar till basket verksamheten kr kr Beslut fattat Ekerö Tennisklubb Föreningen vill bygga en ny multi funktionhall i ett föreningsprojekt kr kr Ärendet vidare till GS för beslut. Tas upp nästa beslutsmöte 20 dec. Totalt Stockholm Beviljade medel: kr kr kr

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona

Läs mer

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg

Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Utvecklingsplan för gymnastiken i Göteborg Foto: Andreas Svensson Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Bakgrund...4 3 Vad är gymnastik...5 Gymnastik- en sport med många ansikten... 5 4 Organisation/ vision...8

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-02 Tid Måndag 12 mars 2012 kl 19:00 Plats Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Förstudie till Ljusdal Kommun

Förstudie till Ljusdal Kommun Förstudie till Ljusdal Kommun Om kommunal delaktighet i förverkligandet av idrotts och evenemangsarenan på Östernäs Förstudie till Ljusdal Kommun kring kommunal delaktighet i idrotts och evenemangsarenan

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer