Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad"

Transkript

1 Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad Skånes Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning. Utöver beviljade medel förs kr över från år 1 (ej genomförd satsning). Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Status Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr Överdrag år kr Flytbryggor, Ängelholms Rodd Bryggsystem och Kanot Näridrottsplats, Elinebergsskolans IF Näridrottsplats med konstgräs 20 * 40 m Att skapa mer utrymme för båtverksamhet samt öka tillgängligheten för rullstolsburna mm. Att utöka möjligheterna för barn och unga att både under skolans ledning utöva mer fysiska aktiviteter utomhus, samt att få en levande skolgård för spontanidrott på eftermiddagar, kvällar, helger och lov kr kr Storstadsgruppen fattade positivt beslut den 17 juni. behövs ej. på kr Slutrekvisition på kr kr kr kr Slutredovisad Skyddskuddar, SK Skrinnaren Skyddskuddar till Short Track Att kunna rekrytera fler ungdomar samt att kunna erbjuda en så säker träningsoch tävlingsmiljö som möjligt kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr

2 Ridhus, Torns RF Bangolfanläggning, Kulladals Bangolfklubb Nya tees, Svalövs GK Padelbanor, Malmö Bellevue Tennisklubb Elektroniska tavlor, Sjöbo Skyttegille Föreningen vill uppgradera sitt ridhusunderlag. Att möjliggöra förbättrad ridträning och tävling för ungdomar, både nybörjare och tävlingsinriktade. Föreningen behöver byta ut sin Att kunna fortsätta att anläggning och kommer nu att satsa bedriva en bra verksamhet. på en anläggning som är uppbyggd av rostfritt stål och betong, vilket gör att den kommer att hålla bättre och vara underhållsfri. Föreningen vill bygga 12 nya tees för barn och ungdomar (= kortare bana) Föreningen vill bygga tre padelbanor på en av Bellevuestadions tennisbanor. Föreningen vill anskaffa 15 elektroniska tavelenheter för 10m/50m-bana. Att inom tre år ha uppnått följande: 1) 150 juniormedlemmar, 2) 75 juniormedlemmar som deltar i regelbunden juniorträning, 3) Ökat antal aktivt tävlingsspelande juniorer till 20. Att ge möjlighet att börja spela och kunna utveckla sig som spelare och/eller tränare samt att öka antalet deltagare/timme. Padel lämpar sig väl för barn och ungdomar. Att bland annat utöka antalet ungdomsmedlemmar, underlätta för funktionshindrade skyttar och utveckla samarbete med kringliggande skytteföreningar kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp på kr Slutrekvisition på kr Rekvisition på kr kr kr på kr kr kr Beslut fattat på 18 oktober. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr Slutredovisad i januari Den verkliga kostnaden blev kr. Slutredovisad invigs april 2013) inväntar slutrapport

3 Elektroniska tavlor, Ystads Skyttegille Föreningen vill anskaffa 5 elektroniska tavlor. Att kunna ta emot ca 15 fler ungdomar per kväll. (Elektroniska tavlor gör det lättare/roligare att skjuta samt gör det möjligt för ledarna att koncentrera sig på att ge instruktioner istället för att administrera resultat) kr kr Beslut fattat på 18 oktober. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr , slutrekvisition på kr Slutredovisad Ridhus, Kristianstads RS Idrottsplats, Vittsjö Gymnastikoch idrottsklubb Föreningen vill bygga ett ridhus i storlek 28 * 86 meter med väggstommar och takreglar i järn. Föreningen vill separera friidrottsytorna från fotbollsplanerna och även utveckla friidrottsytan med kastbur samt stavhoppsansats. Att bland annat rekrytera fler barn och ungdomar i verksamheten, att väsentligt höja kvaliteten på ridundervisningen för funktionshindrade och även generellt höja kvaliteten på alla nivåer av ridutbildningen. Att öka tillgängligheten för framförallt föreningens barnoch ungdomsgrupper. Föreningen tror att deras befintliga verksamhet kan öka med % kr kr på kr kr kr på kr klart i juli 2013, invänta slutrapport projektet klart i okt. inväntar slutrapport Tyngdlyftningsutrustning, HAK Greppet Föreningen vill köpa in träningsplattformar och knäböjställningar mm. Att kunna tillgodose alla ungdomars behov och önskan om att träna för bättre fysik och friskare liv kr kr Beslut fattat på den 9 november. krävs ej, då beviljat belopp på kr , slutrekvisition 3000 kr IP Skogen, OK Kompassen och fyra ytterligare IF Föreningarna vill köpa in tre toalettvagnar, en sekretariatsvagn, en duschanläggning, två elverk och en högtalaranläggning. Att kunna fördubbla ungdomsverksamheten inom en femårsperiod kr kr på kr klart i dec. inväntar slutrapport

4 Beachhandbollsplaner, Lugi Handbollsförening Energiåtgärder och handikappanpassning, Lomma- Bjärred TK Konstgräsplan, BK Olympic Föreningen vill tillsammans med H43 och kommunen anlägga tre beachhandbollsplaner samt en klättervägg och ett utegym. För att ge tillträde för funktionshindrade ska föreningen göra en ny entré samt en handikapptoa. För att spara energi byter de fönster. För att tillgodose det behov av utökad yta som finns vill föreningen tillsammans med kommunen anlägga en konstgräsplan (11-manna?) Att bl a öka nyrekryteringen samt att bli bättre på att behålla tjejer. Att öka tillgängligheten till föreningens anläggning. Att kunna skapa en bättre verksamhet kr kr på kr kr kr Beslut fattat på den 17 januari. Rekvisition på kr kr kr på kr Slutrekvisition kr Slutredovisad 15 februari 2012 Slutredovisat Ve rklig kostnad kr Fotbollsplaner, Winnö IF Tennisbana, Åhus TK Föreningen vill omdisponera sin Att kunna bedriva mer och yta, så att mer fotboll kan bedrivas. bättre verksamhet. Genom att flytta 11-mannaplanen kan föreningen få plats med 2 sjumannaplaner. Föreningen vill anlägga ytterligare en tennisbana inomhus. Att kunna tillgodose det ökade behovet av bantimmar för klubbens ungdomsverksamhet kr kr Beslut fattat på den 9 februari kr kr på kr Ursprungligt beviljat belopp av GS var 700 tkr. Skåne ändrade detta till 650 tkr den 20 feb Skåne flaggade för detta redan på t den 9 februari.

5 Orienteringskarta, Ringsjö OK Utebana, Genarps Tennisklubb Elektronisk markeringsutrustning, Hyllstofta Skytteförening Föreningen vill framställa en Att kunna genomföra modern och exakt orienteringskarta. skolorientering, tränings- och tävlingsorientering samt motionsaktiviteter. Föreningen vill ersätta en av sina två asfaltbanor med konstgruset Advantage Redcourt, som på många sätt skapar bättre spelförutsättningar. Föreningen vill skaffa en elektronisk markeringsutrustning som kan användas både för korthåll och luftgevär. Att attrahera nya medlemmar bl a genom samrbete med skolorna. Att underlätta för såväl skyttar som ledare. Med elektronisk utrustning går skjutmomentet fortare, vilket gör att föreningen dessutom får möjlighet att ta emot fler ungdomar per tillfälle kr kr Beslut fattat på den 5 mars kr kr Beslut fattat på den 5 mars kr kr Beslut fattat på den 20 april på kr på kr BMX Arena, Engelholms BMX Klubb Golfbana för knattar, St Hans Golfklubb Orienteringskartor, Malmö OK m fl. Föreningen vill skapa en ny BMXanläggning inne i Ängelholm. Föreningen vill anlägga en knattebana för barn upp till och med 12 års ålder. Nyproduktion av 14 kartor inkl. specialritade kartor för funktionshindrade och mountainbikecykel. Att få verksamheten att växa och på så sätt ge barn och ungdomar möjlighet att aktivera sig, få motion och nya kompisar på ett naturligt och miljömässigt sätt. Klubben räknar med en fördubbling av medlemsantalet på två års sikt (idag 75 medlemmar). Att kunna tillgodose det uppdämda behov som finns. Mångfalden ska bejakas och golfen ska ses som ett integrationsverktyg mellan människor. Att kunna rekrytera nya medlemmar, ffa ungdomar kr kr på kr kr kr Beslut fattat på den 20 april på kr kr kr på kr

6 RIB-båt, Råå Jolleklubb Att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt och på så sätt få fler att våga prova på/fortsätta. Discgolfbana, Spinndisc FK Bullerdämpande väggar, Hörby Motocrossklubb Föreningen vill anlägga en discgolfbana på St Hans. Föreningen vill montera 300 meter bullervägg. Att skapa såväl organiserad som spontan verksamhet för barn och ungdomar. Att nå kommunens riktvärde för buller och därigenom kunna fortsätta att bedriva motocrossverksamhet kr kr Beslut fattat på den 14 maj på kr , slutredovisning på kr kr kr på kr kr kr Beslut fattat på 7 juni kr Slutredovinin g Miljövänlig paddock + handikappanpassning, Trelleborgs Ryttarförening. Omklädningsgrum, Södra Sandby Tennisklubb Miljöförbättrande åtgärder, Kaisho Budoklubb Föreningen vill anlägga en ny miljövänlig paddock samt handikappanpassa toaletter och dörrar. Föreningen vill skapa en egenägd lokal i form av "modulhus" samt bygga ett nytt fristående förråd. Föreningen vill tilläggsisolera taket och kanterna runtom sin byggnad. De vill också bygga en sluss med varmluftsridå till ingången av lokalen samt förbättra ventilationen. Att främja tillgängligheten till anläggningen för handikappade medlemmar och besökare samt att eliminera risker på hästar och ryttare genom en ny säker paddock. Att säkerställa kvalitén på de lokaler föreningen behöver för sin verksamhet och därigenom även kunna få ytterligare tillväxt. Att minska elkostnaderna samt bättre kunna nyttja lokalen även vid låga temperaturer ute kr kr Tveksamheter har upptäckts kring detta ärende och det är därför satt på "paus" kr kr Beslut fattat på kr kr Beslut fattat på Pausad pågående pågående

7 Miljökulfång samt tillgänglighetsanspassning, Svedala-Börringe SKF Föreningen vill bygga om dagens kulfång samt tillgänglighetsanpassa klubbstugan och skjuthallen, bl a genom att ersätta dagens nergångna utedass med en ny toalett. Att skapa förutsättningar för en bredare ungdomsverksamhet och även möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta.. Därutöver vill föreningen undanröja samtliga blyrester som uppstår efter skjutning samt återvinna det uppsamlade blyet kr kr Beslut fattat på på kr pågående Kartor, Torfinn orienteringsförening Nya orienteringskartor Öka ungdomsverksamheten samt behålla aktiva medlemmar kr kr Beslut fattat på kr Energiåtgärder i klubbstugan, Örkelljunga friluftsklubb Byte av värmesystem, fönsterenovering, tilläggsisolering vind Att minska elkostnaderna samt att bättre kunna nyttja lokalerna kr kr Beslut fattat på på kr Träningslokaler, samankomstlokaler, Satserup IBF, Bågskytte klubb Satserup IBF energibesparingsåtgärd i träningslokaler, samankomstlokaler Minska driftkostnader och energibespara. Ingår i projektet Uthållig idrott kr kr Beslut fattat på kr Konstgräsplan Ekets Goif och FC Örkelljunga Fäktning, 8 pister Föreningen anlägger en 11- manna konstgräsplan Malmö Fäktklubb köper in 8 Pister till verksamheten Att skapa förutsättningar för en bredare ungdomsverksamhet och även möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta Därutöver vill Fortsätta att bedriva tävlingar, starta tävlingar för ungdomar och nybörjare. Utveckla klubbens ungdomar kr kr kr kr Beslut fattat (Lyfte frågan med GS)

8 SGK Charlo, Konstgräsplan Föreningen anlägger en ny konstgräsplan på befintlig grusyta Bättre förutsättningar året runt för vår barn och ungdomsverksamhet och locka fler barn och ungdomar i närområdet kr kr Skromberga Ryttarförening, Ridhus OK Pan Kristianstad, Kartor Orienteringskartor i anslutning till Kristianstad och Åhus Rekrytera fler barn och ungdomar samt samarbeta med skolor kr kr Beslut fattat Totalt Skåne Beviljade medel: kr kr kr Västsvenska Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Status Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr Överdrag år kr Restaurering och ommålning av tennisbanor, Partille Tennis Föreningen vill restaurera sina banor för att få ett jämnt och bra toppskikt, som är hållbart många år framöver. Att det nya underlaget ska bidra till en positiv utveckling i föreningen med många nya elever i både minitennis och tennisskolan kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej då beviljat belopp Rekvisition

9 Skidanläggning, Höghedens Slalomklubb Konstgräs, Öckerö IF Föreningen vill bygga nytt snösystem för snöläggning i familjebacken i Höghedens Åmål Skicenter. Föreningen vill anlägga konstgräs i sin allaktivitetshall. Fotbollsplan, Solängens BK Föreningen vill anlägga en 7- mannaplan med naturgräs. Klubbstuga, Hisingens TK Ventilationsaggregat, Hisingsbacka FC Konstgräsplan, Kärra KIF Att bygga en ny klubbstuga som består av bostadsmoduler, typ container, yta ca 40 m 2. Befintligt tilluftsaggregat med tillhörande frånluftsfläkt byts ut mot nytt FTX aggregat (återvinning). Aggregatet levereras med inbyggd styr samt eftervärmebatteri. Föreningen vill anlägga konstgräs på befintlig grusplan. Att anläggningen ska vara mer tillgänglig för "hela" familjen under en längre period Att kunna göra en jättesatsning på barn och ungdomar. Att integrationen mellan ungdomarna i området får en knuff i positiv riktning kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej då beviljat belopp Rekvisition kr kr Rekvistion kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej, då beviljat belopp Rekvisition kr kr Beslut fattat på Rekvisition 7 september behövs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 3 oktober. Beslut av GS behövs ej, då beviljat belopp Rekvisition kr kr Rekvisition

10 Följebåt, Rörviks Segelsällskap Föreningen vill köpa in en följebåt Att kunna öka antalet barn av typen Tornado Boat 4,8 MP med med % jämfört med Honda 40 hk motor i föreningens prova påverksamhet och segelskola. Föreningen planerar även för fortsatt expansion inom träningsverksamheten. Takbelysning + värmepumpar, Brottkärs TF Föreningen vill byta från T8 till T5 lysrör på två av sina banor samt investera i två nya luftvärmepumpar. Att effektivisera elförbrukningen. Elbesparing för belysningen beräknas till kwh/år kr kr Beslutat fattat på 3 oktober. behövs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 3 oktober under förutsättning att investeringen inte redan genomförts. behövs ej, då beviljat belopp 000 kr Rekvisition Rekvisition Anders Manheden bekräftade 10 oktober att arbetet inte är påbörjat. Objektet är därmed OK. 5-manna konstgräsplan, Näsets SK Föreningen vill anlägga en konstgräsplan som kan användas för 5-manna och 3-mannafotboll. Att ha tillräckligt med planer för att kunna genomföra verksamhet för alla klubbens barn och ungdomar kr kr Rekvisition inkommen IP med tillhörande klubbhus, Styrsö BK Föreningen vill anlägga en fotbollsplan samt ett klubbhus med samlingslokal, toaletter och förråd. Att utveckla föreningens verksamhet kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 29 november. behövs ej. Rekvisition lämnad till ekonomiavd

11 Samlingslokal, Kungälvs Fotbollsflickor Föreningen vill köpa baracker och göra om dessa till samlingslokal, omklädningsrum och toaletter. Att alla fotbollsintresserade tjejer i området ska få möjlighet att träna och spela fotboll med tillgång till nödvändiga basfunktioner kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 29 november. behövs ej. Rekvisition lämnad till ekonomiavd Konstgräsplan, Örgryte IS Föreningen vill anlägga en sjumanna konstgräsplan. Ute-innebandysarg, Åmåls IBK Föreningen vill köpa in två sarger med tillhörande ljusstolpar och markarbeten. Jolledäck, Bohus Malmöns Båtklubb Fläktmotorer, Göteborgs Fältrittklubb Att på ett bra sätt kunna ta emot alla ungdomar som vill vara med i föreningens verksamhet. Att öka intresset för innebandy och andra sporter. Föreningen vill anlägga ett Att kunna ha fler seglare i jolledäck för att bättre kunna träning. hantera isättning och upptagning av jollarna. Föreningen vill byta fläktmotorerna i stall och ridhus. Att minska strömförbrukningen med 50 % och samtidigt förbättra inlärningsmiljön, då de nya fläktarna låter mindre kr kr Rekvisition lämnad till ekonomiavd kr kr Beslut fattat på den 17 januari kr kr Beslut fattat på den 9 februari kr kr Beslut fattat på den 9 februari 2012 på kr Rekvisition Rullstolstrapphiss, IF Friskis och Svettis Uddevalla Föreningen vill installera en rullstolstrapphiss. Att öka tillgängligheten kr kr Beslut fattat på den 5 mars Rekvisitin Orienteringskarta, Sjövalla FK i samarbete med OK Landehof Föreningarna vill framställa en detaljerad karta över Landvetter och Mölnlycke med närliggande områden. (Kartan ingår i ett projekt kallat "HittaUt" och kommer att delas ut till samtliga hushåll i kommunen) Att få ungdomar att stanna i sporten och utvecklas vidare kr kr Beslut fattat på den 5 mars 2012.

12 Konstgräsplan, Skärhamns IK Konstgräsplan, IFK Valla Nya omklädningsgrum + energisparanläggning, Näsets Paddlarklubb Konstgräsplan, Ahlafors IF Beachvolleybollplaner, Göteborg Beachvolley Club Konstgräsplan, Hisingsbacka FC Klubbstuga, Landvetters IF 2003 Träningslokal, IF Göteborg Team Box Värmesystem, Högsäters GF Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med elbelysning. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med elbelysning. Föreningen vill ersätta dagens Att skapa bättre villkor för direktverkande eluppvärmning med ungdomsrekrytering och bergvärme samt skapa större kanotskolor mm samt göra en omklädningsrum. energibesparing. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med belysning i anslutning till föreningens anläggning Svenska Stenhus Arena/Sjövallen. Föreningen vill anlägga fyra beachvolleybollplaner utomhus. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Föreningen vill bygga en klubbstuga som innehåller ytor för utbildningar/fika/läxläsning och styrke/rehabiliteringsträning samt omklädningsrum. Föreningen vill skapa en träningslokal, ett styrkerum, omklädningsrum och toaletter Föreningen vill göra en omläggning från direktverkande el till vattenburen värme. Att skapa en anläggning där alla ska trivas från det att man börjar i fotbollsskolan tills man dör Att kunna ta emot fler av de som står i kö samt utveckla arbetet med skolsamverkan och sociala aspekter. Att sänka elförbrukningen med ca kwh och därigenom kunna lägga mer resurser på träningsläger, kostlära och integration kr kr kr kr Rekvisition på kr kr kr Rekvisition kr kr kr Rekvistion kr kr Rekvisition på kr kr kr på kr kr kr Rekvisition på kr kr kr Beslut fattat på kr kr Beslut fattat på på kr

13 Orienteringskarta, Herrestads Allmänna Idrottsförening Föreningen vill genom att ta fram en ny karta skapa en inramning av "orienteringsanläggningen" i anslutning till sin föreningsanläggning. Att kunna erbjuda sina medlemmar ett bra kartmaterial i det relativa närområdet, vilket ska leda till att fler ungdomar rekryteras och/eller stannar kvar inom föreningsidrotten kr kr Beslut fattat på delrekvisition på Racketsportanläggning, Strömstads Tennisklubb Föreningen vill bygga ut sin hall och även erbjuda plats för badminton, bordtennis och squash. Den servicebyggnad som uppförs kommer även att nyttjas av andra idrotter på Strömsvallen. Att genom en ny spännande idrottsanläggning kunna attrahera fler ungdomar, inte minst vintertid då utbudet av andra idrotter är mindre kr kr (Telefonmöte med Göran Larsson) Konstgräsplan, Gilleby Idrottsförening MTB-bana, Cykelklubben Master Föreningen vill anlägga en Att kunna behålla nuvarande konstgräsplan på befintlig grusplan. verksamhet samt utveckla För att få fulla mått behöver även ytterligare verksamhet. ett dike fyllas igen och två lyktstolpar flyttas. Föreningen vill utöka sin MTBslinga med nästa dubbla distansen för nybörjare, vilket Att bl a underlätta cyklingen och samtidigt förenkla vissa partier. förhoppningsvis minskar den idag relativt stora genomströmningen i föreningen kr kr (Telefonmöte med Göran Larsson) kr kr Beslut fattat på på kr på kr Slutrekvisition kr Slutredovisat verklig kostnad kr Snökanon, Göteborgs Skidklubb Föreningen vill köpa in en ny snökanon inkl. nödvändiga tillbehör. Att kunna nyttja anläggningen på ett bättre sätt kr kr Beslut fattat på kr Elektroniskt måltavlesystem, Göteborgs pistol skytteklubb Elektroniskt måltavlesystem Stödra föreningens ungdomsverksamhet kr kr Beslut fattat på på kr konterat

14 Övningsgreen, Torslanda golfklubb Ny näridrottsplats, Styrsö Boll Klubb Konstgräsplan och näridrottsplats i Gamlestan Götaholm Bollklubb Nyt övningsgreen Behålla och öka ungdomsverksamheten Ny näridrottsplats med Möjliggöra spontan, skol och aktivitetsytor för basket, fotboll och föreningsveksamhet friidrott 11 konstgräsplan och näridrottsplats i Gamlestan Skapa en central mötesplats, Öka spontan och organiserad idrottsaktiviteter kr kr Beslut fattat på , delrekvisition på kr kr kr kr kr Uddevalla Bangolfklubb, Bangolf anläggning Västra Frölunda IF, Konstgräsplan Ny bangolfanläggning på ny tilldelad mark av kommunen. Tidigare arrenderad mark har sålts av kommunen till fördel för bostadsbyggande Ny konstgräsplan på befintlig grusplan Skapa en modern och attraktiv anläggning för föreningens verksamhet. Skapa bättre träning och tävlings möjligheter för barn och ungdomar året runt kr kr kr kr Totalt Västsvenska Beviljade medel: kr kr kr Stockholms Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning Utöver beviljade medel förs kr över från år 1 (Vid redovisning visade det sig at Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr

15 Omklädningsrum + målning, Stockholms Roddförening Föreningen vill iordningställa dusch, toalett och omklädning i ett entresolplan i övervåning till den nya båthallen samt måla om det gamla båthuset. Skidspår för barn, Tullinge SK Föreningen vill utforma en separat slinga på ca m samt ett lekområde för barn med utgångspunkt från klubbstugan. Slingan ska designas enligt ett populärt tema för att locka målgruppen till området. Att kunna erbjuda separat omkädning för herrar och damer. Att underlätta för föreningen att bedriva verksamhet för barn samt skapa bättre förutsättningar för att bedriva samarbeten med skolor i Botkyrka kommun kr kr Storstadsgruppen fattade positivt beslut den 17 juni. behövs ej. på kr , slututbetalning på kr kr kr Pågår Slutredovisad Miljöförbättrande åtgärder, Turebergs IF Orientering Föreningen vill ersätta sin oljepanna med en luftvärmepump samt en 300 l varmvattenberedare för att förse klubbstugan med varmvatten. Föreningen vill även införskaffa nya snålspolande duschblandare samt ansluta sig till det kommunala avloppssystemet och installera en vattenklosett. Att åtgärderna ska bespara utsläpp på mellan kg CO2 per år kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 9 november. behövs ej. på kr (Blev därefter liggandes till ) Pågår Tillbyggnad för gymnastik, Tullinge GF Tillbyggnaden ska inrymma en hoppgrop. Att ge bättre förutsättningar till utveckling hos föreningens tävlingstrupper kr kr Slutförd, inväntar slutrapport

16 Gymnastikanpassad hall, Bro IK Motocross/Enduroanläggning, Åsätra MK För att kunna hissa upp och förvara tunga gymnastikredskap i hallen krävs en speciell hallkonstruktion med förstärkta takstolar och vägginfästningar. De redskap som ska införskaffas är t ex airtrack, hoppbord, barr, bygelhäst, ansatsmatta och svängbara ribbstolar med speglar. Säkerheten på anläggningen ska utvecklas med hjälp av ett fungerande bevattningssystem. Därutöver ska belysning, spolplatta med sex tvättplatser samt dusch och omklädningsrum ordnas. Att utöka verksamheten med fler gymnastikgrupper för barn och ungdomar. Att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta, tjejer, barn och ungdomar kr kr på kr kr kr på kr pågår Pågår Klubblokal, Hagbylunds RK Föreningen vill ställa i ordning en Att erbjuda medlemmarna lokal för att kunna bedriva teori och bättre förutsättningar för även få ett utrymme som kan utbildning och aktiviteter erbjuda plats för socialt umgänge i samt att bättre kunna anslutning till ridverksamheten. integrera barn med handikapp i verksamheten kr kr Storstadsgruppen fattade ett postivit beslut på t den 29 november. behövs ej. Pågår Teorirum, Nynäshamns RK Föreningen vill bygga en teorilokal på loftet, som idag är en oanvänd yta. Att få möjlighet att på ett bra sätt ge alla elever en komplett undervisning i häst och ridkunskap. Genom att öka teorikunskapen är föreningen övertygad om att nitresset håller i sig längre upp i åldrarna och att fler fortsätter längre kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 20 december. behövs ej. på kr Pågår

17 Ridbana utomhus, Sundby RK Fotbollshall, Djurgårdens IF Föreningen vill bygga ut sin ridbana till 30 x 70 m. Föreningen vill bygga en luftburen träningshall över en av de konstgräsplaner som anläggs när Hjorthagens IP upprustas. Att tillgodose ökade säkerhetskrav samt ge ökad kapacitet för lektionsridning samt tävlingsverksamhet. Att kunna genomföra träning för föreningens barn och ungdomar i närområdet även under vintertid kr kr Objektet diskuterades med Göran Larsson 21/ Inget beslut har fattats då vi väljer att först invänta LOKstödsnämndens beslut kr kr på kr Pågår Pågår Fotbollshall, IF Brommapojkarna Tennishall, Ellagårds Tennisklubb Föreningen vill bygga en fotbollshall som är tänkt att användas "dygnet runt" under hela året. Föreningen vill ersätta tidigare energislukande Barracudatält (som dessutom monterats ner varje sommar) med en permanent anläggning (stålstativhall). Att bland annat kunna utveckla verksamheten med t ex "Football Fridays". Att kunna utveckla verksamheten samt spara in oljekostnader på kkr per år kr kr Pågår på kr kr kr Pågår Utevolt, Roo Gård Ryttarklubb Föreninen vill utöka ytan på sin utevolt och samtidigt av säkerhetsskäl byta underlag. Att kunna bedriva en säker verksamhet vid ordinarie lektionsverksamhet och på de ridläger klubben arrangerar kr kr Beslut fattat på Slutförd, inväntar slutrapport Träningslokal, Huddinge Brottarklubb Föreningen vill skapa samlingsrum, teorisal och omklädningsrum för damer. Att skapa bättre förutsättningar för föreningens ungdomar att utvecklas i sin idrott/fortsätta med sitt idrottande kr kr på kr den Pågår

18 Bergvärme och luftåtervinning, Wäsby Golfklubb Konstgräsplan, Ekerö IK Föreningen vill installera bergvärmepumpar i sina lokaler. I restaurangbyggnaden ska även ett återvinningsbatteri för frånluft installeras Att sänka klubbens kostnader för energi och istället lägga dessa på föreningens barnoch ungdomsverksamhet. Föreningen vill även genom miljösatsningen vara en god förebild för sina medlemmar. Föreningen vill göra en Att kunna säkerställa väntad konstgräsplan på befintlig grusplan. tillväxt, vilket inbegriper Den nya planen ska vara möjlig att attraktiva möjligheter för nya snöröja. spelare på flicksidan samt även bättre förutsättningar för andra IF i kommunen. Föreningen vill även utöka möjligheterna till bra verksamhet under vinterhalvåret kr kr Delrekvistion på kr Konterade kr mot år 1 och resterande del, kr, mot år kr kr på kr den Pågår Pågår Komplettering av idrottshall, Waxholms Gymnastikförening Föreningen vill installera hoppgrop med vikgolv, två trampoliner inklusive bungyloner i tak och ett höj och sänkbart tumblinggolv. Att kunna erbjuda fler plats i verksamheten och ge dem bättre utvecklingsmöjligheter samt att öka säkerheten och minska skaderiskerna kr kr Pågår Tävlingsanpassning av friidrottsarena, Väsby IK FIK Föreningen vill rusta upp allvädersbeläggningen, sargen, hinderbocken vid vattengraven och hoppgropar. De vill även införskaffa ett "måltorn" samt en kastbur. Att höja säkerheten, utöka den ordinarie verksamheten och möjliggöra tävlingar på hög nivå kr kr Beslut fattat på Rekvisition på kr : Objektet är slutredovisat till DF, men RF inväntar rapport från DF.

19 Konstsnöspår, Täby IS SK Föreningen vill köpa in ytterligare en snökanon med dieseldriven generator och mobil vattenpump. Att kunna förlänga spåret från 2,5 till 4 km, vilket skapar bättre förutsättningar för all den verksamhet som genomförs vid anläggningen kr kr Beslut fattat på på kr Pågår Samlingslokal, Rönninge Salem Fotboll Utomhusbana Sundby Ridklubb Föreningen vill bygga en ny cafeteria/klubbhus. Föreningen vill bygga ut sin ridbana till 30 x 70 m. Att skapa en attraktivare miljö runt dels daglig verksamhet, men även för match- och turneringsspel och också få en mötesplats för människor både i och utanför föreningen. Tillgodose ökade säkerhetskrav samt att ge ökad kapacitet för lektionsridning samt tävlingsverksamhet kr kr Beslut fattat på kr kr pågår Nya Solberga bollplan, Solberga BK Frecatihallen Föreningen samverkar med kommunen för att anlägga kompletterande verksamhetsytor vid ny idrottsplats. Konstgräs, multisportarena- Nya aktivitetsytor i Frescatihallen, Sthlm Studenters IF Öka den spontana- och organiserade idrottsverksamheten Inreda våningsplan 3 för ca 260 kvm ny verksamhetsyta kr kr kr kr Under förutsättning att medel går till investeringen (ej hyra)

20 Omklädningsrum, dusch, Föreningen vill bygga toalett och bastu Hammarby omklädningsrum,duch,wc,bastu Friidrott + utegym och motionsspår Enskede IP under läktaren på Enskede IP Projektet riktar sig till äldre ungdomar, juniorer och seniorer. Föreningen vill behålla fler aktiva kvar i verksamheten längre tid kr kr Konstgräsplan 5-5-manna konstgräsplan på manna plan Franz Schatus skolgård Hammarby Fotboll IF Minska kön för knatteverksamheten kr kr Beslut fattat på KFUM Basket, Fryshuset Fritid, Ombyggnad av streethall Ombyggnad av Streethall för skateboard Rekrytera fler barn och ungdomar till basket verksamheten kr kr Beslut fattat Ekerö Tennisklubb Föreningen vill bygga en ny multi funktionhall i ett föreningsprojekt kr kr Ärendet vidare till GS för beslut. Tas upp nästa beslutsmöte 20 dec. Totalt Stockholm Beviljade medel: kr kr kr

Föreningsenkät anläggningar

Föreningsenkät anläggningar Enkät via webben Utskick till 81 föreningar/förbund registrerade i Väsby (kultur, idrott, övriga) 40 inkomna enkätsvar (50%) Har ni tvingats säga nej till intresserade barn och unga pga brist på lokaler/ytor?

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

HÖÖR. Höörs Idrottssällskap har beviljats stöd med 3 092 000 kr för Nybyggnation av allvädersbanor, omklädningsrum och utegym på Jeppavallen

HÖÖR. Höörs Idrottssällskap har beviljats stöd med 3 092 000 kr för Nybyggnation av allvädersbanor, omklädningsrum och utegym på Jeppavallen ALNÖ. Alnö Skidklubb har beviljats stöd med 3 662 000 kr för Anläggande av tillgänglighetsanpassad motionsslinga och nybyggnation av utbildningslokal i Sundsvalls kommun Alnö skidklubb planerar att bygga

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013 Projekt 2013 2014 2015 1. Friluftsområden: Vandringsled/Elljusspår samt utveckling av friluftsområde i till exempel Bondebacka. Samtliga tillfrågade Motalabor och föreningar lyfter fram utvecklingen av

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013

Anläggning av 2,5 km motionssträcka på Bondebacka. Utegym Fålehagen. Naturisbana anläggs. Skatboardpark invigs valborg 2013 Projekt 2013 2014 2015 1. Friluftsområden: Vandringsled/Elljusspår samt utveckling av friluftsområde i till exempel Bondebacka. Samtliga tillfrågade Motalabor och föreningar lyfter fram utvecklingen av

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

l Kvar att fördela 1241

l Kvar att fördela 1241 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr2D14 ;?}:c; faktbilaga i-j Opb' ; Förslag INVESTERINGSBIDRAG SAMLINGSLOKALER & IDROTTSANLÄGGNINGAR FORENING INVESTERING KOSTNADER I KKR

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Förslag på en tillfällig lösning

Förslag på en tillfällig lösning 1 Förslag på en tillfällig lösning Förslag på tillfällig hall. Vårt förslag på en tillfällig lösning är att bygga om en befintligt fastighet till en tillfällig innebandyhall för vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

RÖDSTU HAGE IP ETT FÖRSLAG PÅ UPPRUSTNINGSPLAN

RÖDSTU HAGE IP ETT FÖRSLAG PÅ UPPRUSTNINGSPLAN STEG 1 ETT FÖRSTA STEG... MOT EN UNIK TRÄNINGSANLÄGGNING FÖR FRIIDROTT... ARENAN SKA VARA ÖPPEN FÖR SPONTANIDROTT, MOTIONSIDROTT, SKOLIDROTT OCH FYSTESTER FÖR FLERA OLIKA IDROTTER. Steg 1: En ansatsbana

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Framtidsforum 2014-2023

Framtidsforum 2014-2023 Framtidsforum 2014-2023 Fritidsnämnden Innehåll sida Bakgrund & revideringsarbetet 3 Dokumentbeskrivning 4 Prioriteringsgrupp 1 5 Prioriteringsgrupp 2 7 Prioriteringsgrupp 3 10 Totalsammanställning 13

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Marja-Leena Ruuska Lokalsamordnare marja-leena.ruuska@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstgräsplaner FRI-2014-4085 Sammanfattning Fritidsförvaltningen

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014 Idrotten i siffror i 214 För att få en tydlig bild hur det ser ut i idrottsföreningarna i genomfördes en undersökning under våren 215. Det skickades ut en enkät där föreningarna utifrån år 214 fick svara

Läs mer

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor.

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor. Bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken (och ett bättre snökanonsystem så vi kan få tidig snö) Kampsportens Hus. Konstgräsplaner (Inget ombytesrum, Tallvallen, 2 sportfält, 1 råplan, 1 Odenvallen, 1

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Landvetter Tennisklubb är en förening som erbjuder tennisspel för alla åldrar och har en organiserad träningsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Klubben tillhandahåller

Läs mer

Östhammars sportklubb

Östhammars sportklubb Östhammars sportklubb Det finns ett stort intresse för tennis i Östhammars kommun! Tennis ÖSK tennis har två utebanor med grusunderlag samt en bana inomhus med ett underlag som heter bergoplattan. Ungdomsträningen

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning. Fler ungdomar i föreningarna

Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning. Fler ungdomar i föreningarna Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning Fler ungdomar i föreningarna En undersökning om vad föreningarna gör för att rekrytera och behålla ungdomar. Rikard Dylander Motala

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Vad kan beviljas anläggningsstöd Gäller från och med 2015-01-01! Huvudsyfte Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor

Läs mer

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp

Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Aktivitet för alla knattar oavsett hcp Jag heter Jörgen Persson från Landskrona GK och jag anser att golfen är den idrott som har de bästa förutsättningarna för att bli den populäraste idrotten bland ungdomar

Läs mer

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291 E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291 Sida 364 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-07-26 Dnr: KS 2016/291 Kommunstyrelsen E-förslag - Näridrottsplats i

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Motorikanläggningar. Ett underlag till föreningar, kommuner och landsting.

Motorikanläggningar. Ett underlag till föreningar, kommuner och landsting. Motorikanläggningar Ett underlag till föreningar, kommuner och landsting. En bred motorisk grund är bland de bästa förutsättningarna för all annan inlärning Motorikanläggninar en möjlighet att... 3 Modernisera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-05-20. Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 84 Utökning av driftmedel för investering i elljusspåret KS-2015/281 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta

Läs mer

Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer Innehållsförteckning 1 Fastställande av föreskrifter... 1 2 Stödberättigad förening... 2 3 Försäkring... 2 4 Stödformer... 2 4.1 Stöd till

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

MÅL LINJEN. Vägen till bättre idrott i Kalmar

MÅL LINJEN. Vägen till bättre idrott i Kalmar MÅL LINJEN Vägen till bättre idrott i Kalmar Ett målprogram i punktform för att utveckla Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun utifrån det idrottspolitiska programmet 2015 2018. 2016 UTVECKLING OCH

Läs mer

Förslag till en princip för en ridanläggning

Förslag till en princip för en ridanläggning Malmö stad Fritidsförvaltningen 2010-06-17 Förslag till en princip för en ridanläggning För att kunna ta fram kostnader för att bygga/hyra en ridanläggning och projektera en ny ridanläggning har fritidsförvaltningen

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta

Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Vill ni synas i Hälsinglands stör multisportarena Köp en gräsruta Ladda upp inför säsongen med träningsläger på Sportcentret i vackra Hälsingland Upplev Camp Igge Träna, bo, ät gott och ha kul Ett träningsläger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

Tid Spelplan Hemmalag Bortalag Lag fr 15/0709:45 Bana 1 IK Lågan Hörby HK Ankaret Bj... 1 P07 fr 15/0710:15 Bana 2 IK Lågan Hörby Ronneby HK F07 fr

Tid Spelplan Hemmalag Bortalag Lag fr 15/0709:45 Bana 1 IK Lågan Hörby HK Ankaret Bj... 1 P07 fr 15/0710:15 Bana 2 IK Lågan Hörby Ronneby HK F07 fr fr 15/0709:45 Bana 1 IK Lågan Hörby HK Ankaret Bj... 1 P07 fr 15/0710:15 Bana 2 IK Lågan Hörby Ronneby HK F07 fr 15/0711:30 Bana 8 IK Lågan Hörby 1 IFK Bankeryd 2 F05L1 fr 15/0711:30 Bana 4 Kristianstad

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstugan; Borgstena IF

Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstugan; Borgstena IF TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Mikael Hedberg, 033-35 73 77 Datum 2016-01-07 Diarienummer 2015/FF0317 805 Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstugan; Borgstena IF Förslag till beslut Fritids- och

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2014-09-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/139-810 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige

Läs mer

Idrottsanläggningar -

Idrottsanläggningar - Idrottsanläggningar - Långsiktigt planeringsunderlag Möte med Västra Götalands Idrottsförbund 2017-06-14 Investeringsprocessen Sedan 2016 har vi 4-åriga investeringsbudgetar som bryter ett år in i ny mandatperiod

Läs mer

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Denna folder och ytterligare information finns på vår hemsida: www.handikappidrott.se/jamtland-harjedalen Vid frågor ring Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Ärende 12 Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-24 KS 2015.0412 Handläggare Christian Westas Svar till KFN angående ansökan om medel till

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Investeringsbidrag 2014

Investeringsbidrag 2014 Investerings -05-27 Bilaga... till... Sida 1 (5) summa Ändamål Idrottsföreningar med fotbollsplaner 002 Backaryd SK 110 000 kr 10 000 kr 11 000 kr 9 000 kr Staket mot vildssvin 9 000 kr 7 500 kr Kompressor/tvätt

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2014

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2014 2013-11-05 Till Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2013/0011 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2014 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja totalt 999 934

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND JÖNKÖPING Event & Sport Center ROSENLUND Allt inom 500 meter Vi vågar påstå att Rosenlundsområdet vid Elmia i Jönköping är unikt. Finns det någon 500 m annan plats i Sverige där möjligheterna till sport

Läs mer

Damer division 2 Damer division 3 Damer division 4 Norra* Södra

Damer division 2 Damer division 3 Damer division 4 Norra* Södra Damer division 2 Damer division 3 Damer division 4 1 Duvbo IK Lövet IBF Norra* 2 Åkersberga IBF Nynäshamns IBK Töjnan IBK 3 Värmdö IF Råsunda IS Sigtuna IF IBK 4 Nacka W IBK Älvsjö IBK Väsby IBC 5 FBI

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Mötesanteckningar Idrottsrådet , Sporthallen Vikingen

Mötesanteckningar Idrottsrådet , Sporthallen Vikingen 1(7) Idrott och Fritid Mötesanteckningar Idrottsrådet 2015-05-06, Sporthallen Vikingen Politikens tankar och visioner om fritidslivet Mötet öppnades med att Servicenämnden samt kommunalråd Yvonne Persson

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Ny simhall på Lidingö behov och prioriteringar 5 FEBRUARI 2015, STADSHUSET MÖTE MED ANNA RHEYNEUCLAUDES KIHLMAN (M) OCH CARL-JOHAN SCHILLER (KD) JAN W. SJÖSTRÖM, STYRELSELEDAMOT OCH

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25

AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 AVSIKTSFÖRKLARING FÖRSLAG TILL NY MULTIHALL I SKOGÅS 2010-06-25 Innehållsförteckning Sid 1.Bakgrund Skogås Rackethall. 1 2. Skogås översikt. 2 3. Den nya hallen, en multihall! 2 4. Ny lokalisering. 3 5.

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE ANLÄGGANDE AV EN 11- MANNA OCH EN 7-MANNA KONSTGRÄSFOTBOLLSPLAN PÅ ÄLVSJÖ IP

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE ANLÄGGANDE AV EN 11- MANNA OCH EN 7-MANNA KONSTGRÄSFOTBOLLSPLAN PÅ ÄLVSJÖ IP IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-11-24 IDN 2008-12-16 NR 9 Handläggare: Hans Eriksson Telefon: 08-508 26754 Till Idrottsnämnden INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE ANLÄGGANDE

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler RIKTLINJE Fördelningsprinciper som tillämpas för idrottslokaler och idrottsanläggningar Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som och idrottslokaler

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen?

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? 2012-11-19 På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? En rapport från Skandinaviska Utvärderingsinstitutet Utvärderingsringen Hugo Blom hugo@utvarderingsringen.se

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön 1 (6) Datum 2016-02-17 Diarienummer KFN 2016-48 Handläggare Thomas Hanzén Direkttelefon 0380-51 89 99 E-postadress thomas.hanzen@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Ansökan om anläggningsbidrag SIDA 1 AV 5

Ansökan om anläggningsbidrag SIDA 1 AV 5 SIDA 1 AV 5 Information Ansökan insändes senast 30 april Föreningsuppgifter Förening Plusgiro Adress Bankgiro Postnummer Riksorganisation / 20 Ordförande Föreningen godkänner att lämnad information får

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

Presentation av Skanör-Falsterbo TK

Presentation av Skanör-Falsterbo TK Presentation av Skanör-Falsterbo TK Skanör-Falsterbo Tennisklubb gör en storsatsning inför höstterminen 2017. Med ett riktigt bra tränar team som har klara riktlinjer och mål för samtliga grupper är vi

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Arkiv förvarade hos Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg

Arkiv förvarade hos Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg Arkiv förvarade hos Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg Arkivbildare Handl. start Handl. Volymer Abloc:s IF 1945 1952 1 Arbetarnas IF 1981 1990 1 ASEA Idrottsförening 1942 1951 2 Benkrossen 1943 1977

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Verksamhetsplan VFTK, 2015

Verksamhetsplan VFTK, 2015 Verksamhetsplan VFTK, 2015 Innehåll; Vi har valt att lägga rubrikerna på vår plan för 2015 utifrån kriterierna för föreningsstödsansökan. Nedanstående ligger som grund för bedömning av de kommunala bidrag

Läs mer

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd Uppsala STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2015-10-05 IFN-2015-0125 Idrott- och fritidsnämnden Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd Förslag till

Läs mer

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun Hej! Här kommer årets första idrottsinfo! Januari 2011 Stortorget 1 222 23 Lund Tfn: 35 50 00 E:post: kulturfritid@lund.se

Läs mer

Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun

Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun Per-Ola Johansson 2014-11-11 Kultur- och fritidsnämnden Revidering av styrdokumentet - Fördelningsprinciper av tider och uthyrningsprinciper idrottsanläggningar i Kalmar kommun Förslag till beslut Kultur-

Läs mer