Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad"

Transkript

1 Idrottslyftet år 5 Tillgänglighet / Anläggningar - Storstad Skånes Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning. Utöver beviljade medel förs kr över från år 1 (ej genomförd satsning). Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Status Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr Överdrag år kr Flytbryggor, Ängelholms Rodd Bryggsystem och Kanot Näridrottsplats, Elinebergsskolans IF Näridrottsplats med konstgräs 20 * 40 m Att skapa mer utrymme för båtverksamhet samt öka tillgängligheten för rullstolsburna mm. Att utöka möjligheterna för barn och unga att både under skolans ledning utöva mer fysiska aktiviteter utomhus, samt att få en levande skolgård för spontanidrott på eftermiddagar, kvällar, helger och lov kr kr Storstadsgruppen fattade positivt beslut den 17 juni. behövs ej. på kr Slutrekvisition på kr kr kr kr Slutredovisad Skyddskuddar, SK Skrinnaren Skyddskuddar till Short Track Att kunna rekrytera fler ungdomar samt att kunna erbjuda en så säker träningsoch tävlingsmiljö som möjligt kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr

2 Ridhus, Torns RF Bangolfanläggning, Kulladals Bangolfklubb Nya tees, Svalövs GK Padelbanor, Malmö Bellevue Tennisklubb Elektroniska tavlor, Sjöbo Skyttegille Föreningen vill uppgradera sitt ridhusunderlag. Att möjliggöra förbättrad ridträning och tävling för ungdomar, både nybörjare och tävlingsinriktade. Föreningen behöver byta ut sin Att kunna fortsätta att anläggning och kommer nu att satsa bedriva en bra verksamhet. på en anläggning som är uppbyggd av rostfritt stål och betong, vilket gör att den kommer att hålla bättre och vara underhållsfri. Föreningen vill bygga 12 nya tees för barn och ungdomar (= kortare bana) Föreningen vill bygga tre padelbanor på en av Bellevuestadions tennisbanor. Föreningen vill anskaffa 15 elektroniska tavelenheter för 10m/50m-bana. Att inom tre år ha uppnått följande: 1) 150 juniormedlemmar, 2) 75 juniormedlemmar som deltar i regelbunden juniorträning, 3) Ökat antal aktivt tävlingsspelande juniorer till 20. Att ge möjlighet att börja spela och kunna utveckla sig som spelare och/eller tränare samt att öka antalet deltagare/timme. Padel lämpar sig väl för barn och ungdomar. Att bland annat utöka antalet ungdomsmedlemmar, underlätta för funktionshindrade skyttar och utveckla samarbete med kringliggande skytteföreningar kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 7 september. krävs ej, då beviljat belopp på kr Slutrekvisition på kr Rekvisition på kr kr kr på kr kr kr Beslut fattat på 18 oktober. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr Slutredovisad i januari Den verkliga kostnaden blev kr. Slutredovisad invigs april 2013) inväntar slutrapport

3 Elektroniska tavlor, Ystads Skyttegille Föreningen vill anskaffa 5 elektroniska tavlor. Att kunna ta emot ca 15 fler ungdomar per kväll. (Elektroniska tavlor gör det lättare/roligare att skjuta samt gör det möjligt för ledarna att koncentrera sig på att ge instruktioner istället för att administrera resultat) kr kr Beslut fattat på 18 oktober. Beslut av GS krävs ej, då beviljat belopp på kr , slutrekvisition på kr Slutredovisad Ridhus, Kristianstads RS Idrottsplats, Vittsjö Gymnastikoch idrottsklubb Föreningen vill bygga ett ridhus i storlek 28 * 86 meter med väggstommar och takreglar i järn. Föreningen vill separera friidrottsytorna från fotbollsplanerna och även utveckla friidrottsytan med kastbur samt stavhoppsansats. Att bland annat rekrytera fler barn och ungdomar i verksamheten, att väsentligt höja kvaliteten på ridundervisningen för funktionshindrade och även generellt höja kvaliteten på alla nivåer av ridutbildningen. Att öka tillgängligheten för framförallt föreningens barnoch ungdomsgrupper. Föreningen tror att deras befintliga verksamhet kan öka med % kr kr på kr kr kr på kr klart i juli 2013, invänta slutrapport projektet klart i okt. inväntar slutrapport Tyngdlyftningsutrustning, HAK Greppet Föreningen vill köpa in träningsplattformar och knäböjställningar mm. Att kunna tillgodose alla ungdomars behov och önskan om att träna för bättre fysik och friskare liv kr kr Beslut fattat på den 9 november. krävs ej, då beviljat belopp på kr , slutrekvisition 3000 kr IP Skogen, OK Kompassen och fyra ytterligare IF Föreningarna vill köpa in tre toalettvagnar, en sekretariatsvagn, en duschanläggning, två elverk och en högtalaranläggning. Att kunna fördubbla ungdomsverksamheten inom en femårsperiod kr kr på kr klart i dec. inväntar slutrapport

4 Beachhandbollsplaner, Lugi Handbollsförening Energiåtgärder och handikappanpassning, Lomma- Bjärred TK Konstgräsplan, BK Olympic Föreningen vill tillsammans med H43 och kommunen anlägga tre beachhandbollsplaner samt en klättervägg och ett utegym. För att ge tillträde för funktionshindrade ska föreningen göra en ny entré samt en handikapptoa. För att spara energi byter de fönster. För att tillgodose det behov av utökad yta som finns vill föreningen tillsammans med kommunen anlägga en konstgräsplan (11-manna?) Att bl a öka nyrekryteringen samt att bli bättre på att behålla tjejer. Att öka tillgängligheten till föreningens anläggning. Att kunna skapa en bättre verksamhet kr kr på kr kr kr Beslut fattat på den 17 januari. Rekvisition på kr kr kr på kr Slutrekvisition kr Slutredovisad 15 februari 2012 Slutredovisat Ve rklig kostnad kr Fotbollsplaner, Winnö IF Tennisbana, Åhus TK Föreningen vill omdisponera sin Att kunna bedriva mer och yta, så att mer fotboll kan bedrivas. bättre verksamhet. Genom att flytta 11-mannaplanen kan föreningen få plats med 2 sjumannaplaner. Föreningen vill anlägga ytterligare en tennisbana inomhus. Att kunna tillgodose det ökade behovet av bantimmar för klubbens ungdomsverksamhet kr kr Beslut fattat på den 9 februari kr kr på kr Ursprungligt beviljat belopp av GS var 700 tkr. Skåne ändrade detta till 650 tkr den 20 feb Skåne flaggade för detta redan på t den 9 februari.

5 Orienteringskarta, Ringsjö OK Utebana, Genarps Tennisklubb Elektronisk markeringsutrustning, Hyllstofta Skytteförening Föreningen vill framställa en Att kunna genomföra modern och exakt orienteringskarta. skolorientering, tränings- och tävlingsorientering samt motionsaktiviteter. Föreningen vill ersätta en av sina två asfaltbanor med konstgruset Advantage Redcourt, som på många sätt skapar bättre spelförutsättningar. Föreningen vill skaffa en elektronisk markeringsutrustning som kan användas både för korthåll och luftgevär. Att attrahera nya medlemmar bl a genom samrbete med skolorna. Att underlätta för såväl skyttar som ledare. Med elektronisk utrustning går skjutmomentet fortare, vilket gör att föreningen dessutom får möjlighet att ta emot fler ungdomar per tillfälle kr kr Beslut fattat på den 5 mars kr kr Beslut fattat på den 5 mars kr kr Beslut fattat på den 20 april på kr på kr BMX Arena, Engelholms BMX Klubb Golfbana för knattar, St Hans Golfklubb Orienteringskartor, Malmö OK m fl. Föreningen vill skapa en ny BMXanläggning inne i Ängelholm. Föreningen vill anlägga en knattebana för barn upp till och med 12 års ålder. Nyproduktion av 14 kartor inkl. specialritade kartor för funktionshindrade och mountainbikecykel. Att få verksamheten att växa och på så sätt ge barn och ungdomar möjlighet att aktivera sig, få motion och nya kompisar på ett naturligt och miljömässigt sätt. Klubben räknar med en fördubbling av medlemsantalet på två års sikt (idag 75 medlemmar). Att kunna tillgodose det uppdämda behov som finns. Mångfalden ska bejakas och golfen ska ses som ett integrationsverktyg mellan människor. Att kunna rekrytera nya medlemmar, ffa ungdomar kr kr på kr kr kr Beslut fattat på den 20 april på kr kr kr på kr

6 RIB-båt, Råå Jolleklubb Att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt och på så sätt få fler att våga prova på/fortsätta. Discgolfbana, Spinndisc FK Bullerdämpande väggar, Hörby Motocrossklubb Föreningen vill anlägga en discgolfbana på St Hans. Föreningen vill montera 300 meter bullervägg. Att skapa såväl organiserad som spontan verksamhet för barn och ungdomar. Att nå kommunens riktvärde för buller och därigenom kunna fortsätta att bedriva motocrossverksamhet kr kr Beslut fattat på den 14 maj på kr , slutredovisning på kr kr kr på kr kr kr Beslut fattat på 7 juni kr Slutredovinin g Miljövänlig paddock + handikappanpassning, Trelleborgs Ryttarförening. Omklädningsgrum, Södra Sandby Tennisklubb Miljöförbättrande åtgärder, Kaisho Budoklubb Föreningen vill anlägga en ny miljövänlig paddock samt handikappanpassa toaletter och dörrar. Föreningen vill skapa en egenägd lokal i form av "modulhus" samt bygga ett nytt fristående förråd. Föreningen vill tilläggsisolera taket och kanterna runtom sin byggnad. De vill också bygga en sluss med varmluftsridå till ingången av lokalen samt förbättra ventilationen. Att främja tillgängligheten till anläggningen för handikappade medlemmar och besökare samt att eliminera risker på hästar och ryttare genom en ny säker paddock. Att säkerställa kvalitén på de lokaler föreningen behöver för sin verksamhet och därigenom även kunna få ytterligare tillväxt. Att minska elkostnaderna samt bättre kunna nyttja lokalen även vid låga temperaturer ute kr kr Tveksamheter har upptäckts kring detta ärende och det är därför satt på "paus" kr kr Beslut fattat på kr kr Beslut fattat på Pausad pågående pågående

7 Miljökulfång samt tillgänglighetsanspassning, Svedala-Börringe SKF Föreningen vill bygga om dagens kulfång samt tillgänglighetsanpassa klubbstugan och skjuthallen, bl a genom att ersätta dagens nergångna utedass med en ny toalett. Att skapa förutsättningar för en bredare ungdomsverksamhet och även möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta.. Därutöver vill föreningen undanröja samtliga blyrester som uppstår efter skjutning samt återvinna det uppsamlade blyet kr kr Beslut fattat på på kr pågående Kartor, Torfinn orienteringsförening Nya orienteringskartor Öka ungdomsverksamheten samt behålla aktiva medlemmar kr kr Beslut fattat på kr Energiåtgärder i klubbstugan, Örkelljunga friluftsklubb Byte av värmesystem, fönsterenovering, tilläggsisolering vind Att minska elkostnaderna samt att bättre kunna nyttja lokalerna kr kr Beslut fattat på på kr Träningslokaler, samankomstlokaler, Satserup IBF, Bågskytte klubb Satserup IBF energibesparingsåtgärd i träningslokaler, samankomstlokaler Minska driftkostnader och energibespara. Ingår i projektet Uthållig idrott kr kr Beslut fattat på kr Konstgräsplan Ekets Goif och FC Örkelljunga Fäktning, 8 pister Föreningen anlägger en 11- manna konstgräsplan Malmö Fäktklubb köper in 8 Pister till verksamheten Att skapa förutsättningar för en bredare ungdomsverksamhet och även möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta Därutöver vill Fortsätta att bedriva tävlingar, starta tävlingar för ungdomar och nybörjare. Utveckla klubbens ungdomar kr kr kr kr Beslut fattat (Lyfte frågan med GS)

8 SGK Charlo, Konstgräsplan Föreningen anlägger en ny konstgräsplan på befintlig grusyta Bättre förutsättningar året runt för vår barn och ungdomsverksamhet och locka fler barn och ungdomar i närområdet kr kr Skromberga Ryttarförening, Ridhus OK Pan Kristianstad, Kartor Orienteringskartor i anslutning till Kristianstad och Åhus Rekrytera fler barn och ungdomar samt samarbeta med skolor kr kr Beslut fattat Totalt Skåne Beviljade medel: kr kr kr Västsvenska Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Status Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr Överdrag år kr Restaurering och ommålning av tennisbanor, Partille Tennis Föreningen vill restaurera sina banor för att få ett jämnt och bra toppskikt, som är hållbart många år framöver. Att det nya underlaget ska bidra till en positiv utveckling i föreningen med många nya elever i både minitennis och tennisskolan kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej då beviljat belopp Rekvisition

9 Skidanläggning, Höghedens Slalomklubb Konstgräs, Öckerö IF Föreningen vill bygga nytt snösystem för snöläggning i familjebacken i Höghedens Åmål Skicenter. Föreningen vill anlägga konstgräs i sin allaktivitetshall. Fotbollsplan, Solängens BK Föreningen vill anlägga en 7- mannaplan med naturgräs. Klubbstuga, Hisingens TK Ventilationsaggregat, Hisingsbacka FC Konstgräsplan, Kärra KIF Att bygga en ny klubbstuga som består av bostadsmoduler, typ container, yta ca 40 m 2. Befintligt tilluftsaggregat med tillhörande frånluftsfläkt byts ut mot nytt FTX aggregat (återvinning). Aggregatet levereras med inbyggd styr samt eftervärmebatteri. Föreningen vill anlägga konstgräs på befintlig grusplan. Att anläggningen ska vara mer tillgänglig för "hela" familjen under en längre period Att kunna göra en jättesatsning på barn och ungdomar. Att integrationen mellan ungdomarna i området får en knuff i positiv riktning kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej då beviljat belopp Rekvisition kr kr Rekvistion kr kr Beslut fattat på 17 augusti. Beslut av GS behövs ej, då beviljat belopp Rekvisition kr kr Beslut fattat på Rekvisition 7 september behövs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 3 oktober. Beslut av GS behövs ej, då beviljat belopp Rekvisition kr kr Rekvisition

10 Följebåt, Rörviks Segelsällskap Föreningen vill köpa in en följebåt Att kunna öka antalet barn av typen Tornado Boat 4,8 MP med med % jämfört med Honda 40 hk motor i föreningens prova påverksamhet och segelskola. Föreningen planerar även för fortsatt expansion inom träningsverksamheten. Takbelysning + värmepumpar, Brottkärs TF Föreningen vill byta från T8 till T5 lysrör på två av sina banor samt investera i två nya luftvärmepumpar. Att effektivisera elförbrukningen. Elbesparing för belysningen beräknas till kwh/år kr kr Beslutat fattat på 3 oktober. behövs ej, då beviljat belopp kr kr Beslut fattat på 3 oktober under förutsättning att investeringen inte redan genomförts. behövs ej, då beviljat belopp 000 kr Rekvisition Rekvisition Anders Manheden bekräftade 10 oktober att arbetet inte är påbörjat. Objektet är därmed OK. 5-manna konstgräsplan, Näsets SK Föreningen vill anlägga en konstgräsplan som kan användas för 5-manna och 3-mannafotboll. Att ha tillräckligt med planer för att kunna genomföra verksamhet för alla klubbens barn och ungdomar kr kr Rekvisition inkommen IP med tillhörande klubbhus, Styrsö BK Föreningen vill anlägga en fotbollsplan samt ett klubbhus med samlingslokal, toaletter och förråd. Att utveckla föreningens verksamhet kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 29 november. behövs ej. Rekvisition lämnad till ekonomiavd

11 Samlingslokal, Kungälvs Fotbollsflickor Föreningen vill köpa baracker och göra om dessa till samlingslokal, omklädningsrum och toaletter. Att alla fotbollsintresserade tjejer i området ska få möjlighet att träna och spela fotboll med tillgång till nödvändiga basfunktioner kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 29 november. behövs ej. Rekvisition lämnad till ekonomiavd Konstgräsplan, Örgryte IS Föreningen vill anlägga en sjumanna konstgräsplan. Ute-innebandysarg, Åmåls IBK Föreningen vill köpa in två sarger med tillhörande ljusstolpar och markarbeten. Jolledäck, Bohus Malmöns Båtklubb Fläktmotorer, Göteborgs Fältrittklubb Att på ett bra sätt kunna ta emot alla ungdomar som vill vara med i föreningens verksamhet. Att öka intresset för innebandy och andra sporter. Föreningen vill anlägga ett Att kunna ha fler seglare i jolledäck för att bättre kunna träning. hantera isättning och upptagning av jollarna. Föreningen vill byta fläktmotorerna i stall och ridhus. Att minska strömförbrukningen med 50 % och samtidigt förbättra inlärningsmiljön, då de nya fläktarna låter mindre kr kr Rekvisition lämnad till ekonomiavd kr kr Beslut fattat på den 17 januari kr kr Beslut fattat på den 9 februari kr kr Beslut fattat på den 9 februari 2012 på kr Rekvisition Rullstolstrapphiss, IF Friskis och Svettis Uddevalla Föreningen vill installera en rullstolstrapphiss. Att öka tillgängligheten kr kr Beslut fattat på den 5 mars Rekvisitin Orienteringskarta, Sjövalla FK i samarbete med OK Landehof Föreningarna vill framställa en detaljerad karta över Landvetter och Mölnlycke med närliggande områden. (Kartan ingår i ett projekt kallat "HittaUt" och kommer att delas ut till samtliga hushåll i kommunen) Att få ungdomar att stanna i sporten och utvecklas vidare kr kr Beslut fattat på den 5 mars 2012.

12 Konstgräsplan, Skärhamns IK Konstgräsplan, IFK Valla Nya omklädningsgrum + energisparanläggning, Näsets Paddlarklubb Konstgräsplan, Ahlafors IF Beachvolleybollplaner, Göteborg Beachvolley Club Konstgräsplan, Hisingsbacka FC Klubbstuga, Landvetters IF 2003 Träningslokal, IF Göteborg Team Box Värmesystem, Högsäters GF Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med elbelysning. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med elbelysning. Föreningen vill ersätta dagens Att skapa bättre villkor för direktverkande eluppvärmning med ungdomsrekrytering och bergvärme samt skapa större kanotskolor mm samt göra en omklädningsrum. energibesparing. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan med belysning i anslutning till föreningens anläggning Svenska Stenhus Arena/Sjövallen. Föreningen vill anlägga fyra beachvolleybollplaner utomhus. Föreningen vill anlägga en konstgräsplan. Föreningen vill bygga en klubbstuga som innehåller ytor för utbildningar/fika/läxläsning och styrke/rehabiliteringsträning samt omklädningsrum. Föreningen vill skapa en träningslokal, ett styrkerum, omklädningsrum och toaletter Föreningen vill göra en omläggning från direktverkande el till vattenburen värme. Att skapa en anläggning där alla ska trivas från det att man börjar i fotbollsskolan tills man dör Att kunna ta emot fler av de som står i kö samt utveckla arbetet med skolsamverkan och sociala aspekter. Att sänka elförbrukningen med ca kwh och därigenom kunna lägga mer resurser på träningsläger, kostlära och integration kr kr kr kr Rekvisition på kr kr kr Rekvisition kr kr kr Rekvistion kr kr Rekvisition på kr kr kr på kr kr kr Rekvisition på kr kr kr Beslut fattat på kr kr Beslut fattat på på kr

13 Orienteringskarta, Herrestads Allmänna Idrottsförening Föreningen vill genom att ta fram en ny karta skapa en inramning av "orienteringsanläggningen" i anslutning till sin föreningsanläggning. Att kunna erbjuda sina medlemmar ett bra kartmaterial i det relativa närområdet, vilket ska leda till att fler ungdomar rekryteras och/eller stannar kvar inom föreningsidrotten kr kr Beslut fattat på delrekvisition på Racketsportanläggning, Strömstads Tennisklubb Föreningen vill bygga ut sin hall och även erbjuda plats för badminton, bordtennis och squash. Den servicebyggnad som uppförs kommer även att nyttjas av andra idrotter på Strömsvallen. Att genom en ny spännande idrottsanläggning kunna attrahera fler ungdomar, inte minst vintertid då utbudet av andra idrotter är mindre kr kr (Telefonmöte med Göran Larsson) Konstgräsplan, Gilleby Idrottsförening MTB-bana, Cykelklubben Master Föreningen vill anlägga en Att kunna behålla nuvarande konstgräsplan på befintlig grusplan. verksamhet samt utveckla För att få fulla mått behöver även ytterligare verksamhet. ett dike fyllas igen och två lyktstolpar flyttas. Föreningen vill utöka sin MTBslinga med nästa dubbla distansen för nybörjare, vilket Att bl a underlätta cyklingen och samtidigt förenkla vissa partier. förhoppningsvis minskar den idag relativt stora genomströmningen i föreningen kr kr (Telefonmöte med Göran Larsson) kr kr Beslut fattat på på kr på kr Slutrekvisition kr Slutredovisat verklig kostnad kr Snökanon, Göteborgs Skidklubb Föreningen vill köpa in en ny snökanon inkl. nödvändiga tillbehör. Att kunna nyttja anläggningen på ett bättre sätt kr kr Beslut fattat på kr Elektroniskt måltavlesystem, Göteborgs pistol skytteklubb Elektroniskt måltavlesystem Stödra föreningens ungdomsverksamhet kr kr Beslut fattat på på kr konterat

14 Övningsgreen, Torslanda golfklubb Ny näridrottsplats, Styrsö Boll Klubb Konstgräsplan och näridrottsplats i Gamlestan Götaholm Bollklubb Nyt övningsgreen Behålla och öka ungdomsverksamheten Ny näridrottsplats med Möjliggöra spontan, skol och aktivitetsytor för basket, fotboll och föreningsveksamhet friidrott 11 konstgräsplan och näridrottsplats i Gamlestan Skapa en central mötesplats, Öka spontan och organiserad idrottsaktiviteter kr kr Beslut fattat på , delrekvisition på kr kr kr kr kr Uddevalla Bangolfklubb, Bangolf anläggning Västra Frölunda IF, Konstgräsplan Ny bangolfanläggning på ny tilldelad mark av kommunen. Tidigare arrenderad mark har sålts av kommunen till fördel för bostadsbyggande Ny konstgräsplan på befintlig grusplan Skapa en modern och attraktiv anläggning för föreningens verksamhet. Skapa bättre träning och tävlings möjligheter för barn och ungdomar året runt kr kr kr kr Totalt Västsvenska Beviljade medel: kr kr kr Stockholms Idrottsförbund Beviljade medel kr, varav kr till särskild storstadssatsning Utöver beviljade medel förs kr över från år 1 (Vid redovisning visade det sig at Typ av anläggning Beskrivning Önskvärd effekt Kostnad Bidrag Utbetalat Administrationsbidrag 1,5 % av ordinarie anslaget kr

15 Omklädningsrum + målning, Stockholms Roddförening Föreningen vill iordningställa dusch, toalett och omklädning i ett entresolplan i övervåning till den nya båthallen samt måla om det gamla båthuset. Skidspår för barn, Tullinge SK Föreningen vill utforma en separat slinga på ca m samt ett lekområde för barn med utgångspunkt från klubbstugan. Slingan ska designas enligt ett populärt tema för att locka målgruppen till området. Att kunna erbjuda separat omkädning för herrar och damer. Att underlätta för föreningen att bedriva verksamhet för barn samt skapa bättre förutsättningar för att bedriva samarbeten med skolor i Botkyrka kommun kr kr Storstadsgruppen fattade positivt beslut den 17 juni. behövs ej. på kr , slututbetalning på kr kr kr Pågår Slutredovisad Miljöförbättrande åtgärder, Turebergs IF Orientering Föreningen vill ersätta sin oljepanna med en luftvärmepump samt en 300 l varmvattenberedare för att förse klubbstugan med varmvatten. Föreningen vill även införskaffa nya snålspolande duschblandare samt ansluta sig till det kommunala avloppssystemet och installera en vattenklosett. Att åtgärderna ska bespara utsläpp på mellan kg CO2 per år kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 9 november. behövs ej. på kr (Blev därefter liggandes till ) Pågår Tillbyggnad för gymnastik, Tullinge GF Tillbyggnaden ska inrymma en hoppgrop. Att ge bättre förutsättningar till utveckling hos föreningens tävlingstrupper kr kr Slutförd, inväntar slutrapport

16 Gymnastikanpassad hall, Bro IK Motocross/Enduroanläggning, Åsätra MK För att kunna hissa upp och förvara tunga gymnastikredskap i hallen krävs en speciell hallkonstruktion med förstärkta takstolar och vägginfästningar. De redskap som ska införskaffas är t ex airtrack, hoppbord, barr, bygelhäst, ansatsmatta och svängbara ribbstolar med speglar. Säkerheten på anläggningen ska utvecklas med hjälp av ett fungerande bevattningssystem. Därutöver ska belysning, spolplatta med sex tvättplatser samt dusch och omklädningsrum ordnas. Att utöka verksamheten med fler gymnastikgrupper för barn och ungdomar. Att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta, tjejer, barn och ungdomar kr kr på kr kr kr på kr pågår Pågår Klubblokal, Hagbylunds RK Föreningen vill ställa i ordning en Att erbjuda medlemmarna lokal för att kunna bedriva teori och bättre förutsättningar för även få ett utrymme som kan utbildning och aktiviteter erbjuda plats för socialt umgänge i samt att bättre kunna anslutning till ridverksamheten. integrera barn med handikapp i verksamheten kr kr Storstadsgruppen fattade ett postivit beslut på t den 29 november. behövs ej. Pågår Teorirum, Nynäshamns RK Föreningen vill bygga en teorilokal på loftet, som idag är en oanvänd yta. Att få möjlighet att på ett bra sätt ge alla elever en komplett undervisning i häst och ridkunskap. Genom att öka teorikunskapen är föreningen övertygad om att nitresset håller i sig längre upp i åldrarna och att fler fortsätter längre kr kr Storstadsgruppen fattade ett positivt beslut på t den 20 december. behövs ej. på kr Pågår

17 Ridbana utomhus, Sundby RK Fotbollshall, Djurgårdens IF Föreningen vill bygga ut sin ridbana till 30 x 70 m. Föreningen vill bygga en luftburen träningshall över en av de konstgräsplaner som anläggs när Hjorthagens IP upprustas. Att tillgodose ökade säkerhetskrav samt ge ökad kapacitet för lektionsridning samt tävlingsverksamhet. Att kunna genomföra träning för föreningens barn och ungdomar i närområdet även under vintertid kr kr Objektet diskuterades med Göran Larsson 21/ Inget beslut har fattats då vi väljer att först invänta LOKstödsnämndens beslut kr kr på kr Pågår Pågår Fotbollshall, IF Brommapojkarna Tennishall, Ellagårds Tennisklubb Föreningen vill bygga en fotbollshall som är tänkt att användas "dygnet runt" under hela året. Föreningen vill ersätta tidigare energislukande Barracudatält (som dessutom monterats ner varje sommar) med en permanent anläggning (stålstativhall). Att bland annat kunna utveckla verksamheten med t ex "Football Fridays". Att kunna utveckla verksamheten samt spara in oljekostnader på kkr per år kr kr Pågår på kr kr kr Pågår Utevolt, Roo Gård Ryttarklubb Föreninen vill utöka ytan på sin utevolt och samtidigt av säkerhetsskäl byta underlag. Att kunna bedriva en säker verksamhet vid ordinarie lektionsverksamhet och på de ridläger klubben arrangerar kr kr Beslut fattat på Slutförd, inväntar slutrapport Träningslokal, Huddinge Brottarklubb Föreningen vill skapa samlingsrum, teorisal och omklädningsrum för damer. Att skapa bättre förutsättningar för föreningens ungdomar att utvecklas i sin idrott/fortsätta med sitt idrottande kr kr på kr den Pågår

18 Bergvärme och luftåtervinning, Wäsby Golfklubb Konstgräsplan, Ekerö IK Föreningen vill installera bergvärmepumpar i sina lokaler. I restaurangbyggnaden ska även ett återvinningsbatteri för frånluft installeras Att sänka klubbens kostnader för energi och istället lägga dessa på föreningens barnoch ungdomsverksamhet. Föreningen vill även genom miljösatsningen vara en god förebild för sina medlemmar. Föreningen vill göra en Att kunna säkerställa väntad konstgräsplan på befintlig grusplan. tillväxt, vilket inbegriper Den nya planen ska vara möjlig att attraktiva möjligheter för nya snöröja. spelare på flicksidan samt även bättre förutsättningar för andra IF i kommunen. Föreningen vill även utöka möjligheterna till bra verksamhet under vinterhalvåret kr kr Delrekvistion på kr Konterade kr mot år 1 och resterande del, kr, mot år kr kr på kr den Pågår Pågår Komplettering av idrottshall, Waxholms Gymnastikförening Föreningen vill installera hoppgrop med vikgolv, två trampoliner inklusive bungyloner i tak och ett höj och sänkbart tumblinggolv. Att kunna erbjuda fler plats i verksamheten och ge dem bättre utvecklingsmöjligheter samt att öka säkerheten och minska skaderiskerna kr kr Pågår Tävlingsanpassning av friidrottsarena, Väsby IK FIK Föreningen vill rusta upp allvädersbeläggningen, sargen, hinderbocken vid vattengraven och hoppgropar. De vill även införskaffa ett "måltorn" samt en kastbur. Att höja säkerheten, utöka den ordinarie verksamheten och möjliggöra tävlingar på hög nivå kr kr Beslut fattat på Rekvisition på kr : Objektet är slutredovisat till DF, men RF inväntar rapport från DF.

19 Konstsnöspår, Täby IS SK Föreningen vill köpa in ytterligare en snökanon med dieseldriven generator och mobil vattenpump. Att kunna förlänga spåret från 2,5 till 4 km, vilket skapar bättre förutsättningar för all den verksamhet som genomförs vid anläggningen kr kr Beslut fattat på på kr Pågår Samlingslokal, Rönninge Salem Fotboll Utomhusbana Sundby Ridklubb Föreningen vill bygga en ny cafeteria/klubbhus. Föreningen vill bygga ut sin ridbana till 30 x 70 m. Att skapa en attraktivare miljö runt dels daglig verksamhet, men även för match- och turneringsspel och också få en mötesplats för människor både i och utanför föreningen. Tillgodose ökade säkerhetskrav samt att ge ökad kapacitet för lektionsridning samt tävlingsverksamhet kr kr Beslut fattat på kr kr pågår Nya Solberga bollplan, Solberga BK Frecatihallen Föreningen samverkar med kommunen för att anlägga kompletterande verksamhetsytor vid ny idrottsplats. Konstgräs, multisportarena- Nya aktivitetsytor i Frescatihallen, Sthlm Studenters IF Öka den spontana- och organiserade idrottsverksamheten Inreda våningsplan 3 för ca 260 kvm ny verksamhetsyta kr kr kr kr Under förutsättning att medel går till investeringen (ej hyra)

20 Omklädningsrum, dusch, Föreningen vill bygga toalett och bastu Hammarby omklädningsrum,duch,wc,bastu Friidrott + utegym och motionsspår Enskede IP under läktaren på Enskede IP Projektet riktar sig till äldre ungdomar, juniorer och seniorer. Föreningen vill behålla fler aktiva kvar i verksamheten längre tid kr kr Konstgräsplan 5-5-manna konstgräsplan på manna plan Franz Schatus skolgård Hammarby Fotboll IF Minska kön för knatteverksamheten kr kr Beslut fattat på KFUM Basket, Fryshuset Fritid, Ombyggnad av streethall Ombyggnad av Streethall för skateboard Rekrytera fler barn och ungdomar till basket verksamheten kr kr Beslut fattat Ekerö Tennisklubb Föreningen vill bygga en ny multi funktionhall i ett föreningsprojekt kr kr Ärendet vidare till GS för beslut. Tas upp nästa beslutsmöte 20 dec. Totalt Stockholm Beviljade medel: kr kr kr

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun

Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Plan infrastrukturutveckling för fotboll i Piteå Kommun Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020 Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

l Kvar att fördela 1241

l Kvar att fördela 1241 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr2D14 ;?}:c; faktbilaga i-j Opb' ; Förslag INVESTERINGSBIDRAG SAMLINGSLOKALER & IDROTTSANLÄGGNINGAR FORENING INVESTERING KOSTNADER I KKR

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar IlsALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 11(36) 175 Dnr 2014/95 Investeringsbidrag till samlingslokaler och idrottsanläggningar INLEDNING Presentation av investeringsbidrag

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun

IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun IDROTTSINFO Till samtliga idrottsföreningar inom idrotts- och fritidssektorn i Lund kommun Hej! Här kommer årets första idrottsinfo! Januari 2011 Stortorget 1 222 23 Lund Tfn: 35 50 00 E:post: kulturfritid@lund.se

Läs mer

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor.

Varmvattenbassäng för vattengymnastik/rehab - Friidrotten behöver ytor för kastgrenar. - På sikt vad händer med Hofvallen = borde vara 8 löparbanor. Bygga ihop Ladängen och Gustavsbergsbacken (och ett bättre snökanonsystem så vi kan få tidig snö) Kampsportens Hus. Konstgräsplaner (Inget ombytesrum, Tallvallen, 2 sportfält, 1 råplan, 1 Odenvallen, 1

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND

JÖNKÖPING. Event & Sport Center ROSENLUND JÖNKÖPING Event & Sport Center ROSENLUND Allt inom 500 meter Vi vågar påstå att Rosenlundsområdet vid Elmia i Jönköping är unikt. Finns det någon 500 m annan plats i Sverige där möjligheterna till sport

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

IDROTTSARRANGEMANG 2015

IDROTTSARRANGEMANG 2015 IDROTTSARRANGEMANG 2015 Mars Jönköpings Open, Jönköpings Tennisklubb, 5-8/3 Öppna Östsvenska GP, Jönköpings Simsällskap, 7-8/3 12-årscupen för pojkar och flickor födda 2003, Jönköpings Södra IF, 7/3 GMan

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Välkommen till tredje upplagan av Skåne-VM Skånska Vintermästerskapen! BK Höllviken arrangerar Skåne-VM

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

IDROTT FÖR ALLA. Malin Örnborg Eriksson. Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping.

IDROTT FÖR ALLA. Malin Örnborg Eriksson. Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping. IDROTT FÖR ALLA Malin Örnborg Eriksson Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping. P r o j e k t a r b e t e J B - G y m n a s i e t N o r r k ö p i n g Linn Hellman Malin Örnborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2009-11-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2009-11-09, kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet

Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Allt Du behöver veta om RF:s anläggningsstöd 2015 - en del av Idrottslyftet Vad kan beviljas anläggningsstöd Gäller från och med 2015-01-01! Huvudsyfte Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor

Läs mer

Utmed södra långsidan mot Storgatan finns vårdcentral och gym.

Utmed södra långsidan mot Storgatan finns vårdcentral och gym. Ishockeyarena Hockeyarenan VIDA Arena ägs och drivs av Växjö Lakers Fastighets AB, som ägs av klubben Växjö Lakers HC. Arenan var färdig till hemmapremiären i Elitserien den 17 september 2011. En ny träningshall

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

LOK stöd. Hur? Vad? Varför?

LOK stöd. Hur? Vad? Varför? Klubbstöd LOK stöd Hur? Vad? Varför? Nya begrepp Ledarstöd - ersätter sammankomstbidraget - När aktiviteten leds av en ledare får föreningen ett ledarstöd (X kr). - Om aktiviteten leds av två eller flera

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION

SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION SVERIGES MEST SAMVERKANDE IDROTTSREGION FOKUS Regionala anläggningar och andra idrottsmiljöer Seminarium 12 september 2013 i Älvsjö Ett samarrangemang mellan FSKF (Föreningen Storstockholms Kultur- och

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Informationsmöte om Falkenberg Arena 2014-09-08

Informationsmöte om Falkenberg Arena 2014-09-08 Informationsmöte om Falkenberg Arena 2014-09-08 Informationsmötets delar Bakgrund till uppdraget Arenaförslaget Underlag och behov: gräs/konstgräs Arenans ekonomi Nästa steg Ställ gärna frågor efter varje

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Föreningsinformation. Umeå Fritid Vi skapar möjligheter. Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg

Föreningsinformation. Umeå Fritid Vi skapar möjligheter. Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg Föreningsinformation Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg Vision 2010-träffar leder till subventionerade ledarutbildning för unga Som ni redan vet har Umeå Fritid med politiker från Fritidsnämnden

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 21 november 2013 kl. 13:00 Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Gruppmöte Majoriteten torsdag 21 november kl. 10.00 12.00,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (21) Fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-05 15 Hemställan om investeringsanslag avseende renovering av Veda (FN 2015.014) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Österåkerscupen 2011

Österåkerscupen 2011 Österåkers Trampolin Förening PM1 Österåkerscupen 2011 Deltävling 2 i Svenska Cupen Datum Den 7-8/5 2011 Plats Arrangör Tävlingsledare Information Åkersberga Sporthall, Hackstavägen 43, 184 35 Åkersberga

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Helsingborg TKs Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Filbornavägen 11 Hemsida: HTKs Barnverksamhet Tennis 12 FamiljeTennis 3-6 år Minitennis 5-8 år Akademi Röd 5-7 år Miditennis 7-10 år Akademi Orange 7-9

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Förening tillhörande Totalalliansen 2015

Förening tillhörande Totalalliansen 2015 Förening tillhörande Totalalliansen 2015 Eriksbergs IF Gunnilse IS Kortedala Idrottsförening Redbergslid IK Aeroklubben Modell i Göteborg Aikido Dojo Gamlestaden Albatross Golfklubb Angered Boxing Club

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

P11 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. P11 - Grupp 2. P11 - Grupp 3. Falkenbergs FF Resultat 2015 2015-09-16 16:00 Sida 1

P11 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. P11 - Grupp 2. P11 - Grupp 3. Falkenbergs FF Resultat 2015 2015-09-16 16:00 Sida 1 Falkenbergs FF Resultat 2015 2015-09-16 16:00 Sida 1 P11 - Grupp 1 1 Fre 13:15 BeleBarkarby Svart 1 - GIF Nike 3-0 Plan 1 2 Fre 13:15 IFK Göteborg - Vinbergs IF 4-0 Plan 2 33 Fre 16:15 BeleBarkarby Svart

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Ärenden Lokal pott 2012 per kategori

Ärenden Lokal pott 2012 per kategori Ärenden Lokal pott 2012 per kategori Sökande Ändamål Kategori Sökt Beviljat Andel % Kommun Företagande Hultsfreds Handel Hultsfredsdagen företagande 5 000 5 000 Hultsfred Green Teens Take action contest

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening (Lskf) har bildats ur tidigare skytteföreningar i Linköping. Detta skedde när skyttet på I4:as övningsområde

Läs mer

Föreningar tillhörande Totalalliansen 2013. Aeroklubben i Göteborg. Aeroklubben Modell i Göteborg. Aikido Dojo Gamlestaden. Aktiv, Sportfiskeklubben

Föreningar tillhörande Totalalliansen 2013. Aeroklubben i Göteborg. Aeroklubben Modell i Göteborg. Aikido Dojo Gamlestaden. Aktiv, Sportfiskeklubben Föreningar tillhörande Totalalliansen 2013 Aeroklubben i Göteborg Aeroklubben Modell i Göteborg Aikido Dojo Gamlestaden Aktiv, Sportfiskeklubben Albatross Golfklubb Angered Boxing Club Angereds Bågskyttar

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Information om lägeranmälan Till dig som är förälder/anhörig:

Information om lägeranmälan Till dig som är förälder/anhörig: Information om lägeranmälan Till dig som är förälder/anhörig: Vem kan söka? Fridafors FritidsCenter Sommarläger är för Barn och ungdomar mellan ca.12-28 år med olika funktionsnedsättningar är välkomna

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Rönninge Tennisklubb

Rönninge Tennisklubb Rönninge Tennisklubb Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Året 2010 har varit ett mycket händelserikt år i klubbens historia. Kvällen 3 februari rasade

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

FRITIDSFASTIGHET I FLAKA, LEMLAND Fritidsbostad under uppförande, gäststuga och bastu

FRITIDSFASTIGHET I FLAKA, LEMLAND Fritidsbostad under uppförande, gäststuga och bastu FRITIDSFASTIGHET I FLAKA, LEMLAND Fritidsbostad under uppförande, gäststuga och bastu Fritidsbostad i 1½-plan som inte är färdigställd, gäststuga om ca 23 m 2 och vedeldad, fristående bastu. YTA: CA 65,5

Läs mer

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Information från TTKs styrelse januari 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Hoppas att alla hade en bra jul och nyårshelg. För Tullinge TK så kommer 2015 också att vara ett väldigt händelserikt

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Kan man sätta siffror på kvalitet?

Kan man sätta siffror på kvalitet? Pressinformation 2008-12-08 Kan man sätta siffror på kvalitet? - Ett försök till jämförelse mellan Gävleborg och övriga landet Beställd av Mellansvenska Handelskammaren Idrottsanläggningar 2006 2000 Konstfrusna

Läs mer