VERKSAMHETSSPLAN 2015

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSSPLAN 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSSPLAN 2015

2 VERKSAMHETSPLAN - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Nuläge Organisation Verksamhet Seniorverksamheten Ungdomsverksamheten Anläggning vid Örby IP Fakta om IFK Örby Omgivningen Inledning Klubbar i närområdet Omvärldens utveckling/trender Intäktsmodell Slutsatser Målsättningar Mål Klubbidé Vision Medlemslöfte Långsiktiga strategier Jämlikhet och öppenhet Spelarutveckling Ekonomi Klubbkänsla och kamratskap Anläggningen på Örby IP Medlemsantal Ideella krafter Sammanfattning strategier 2

3 VERKSAMHETSPLAN INLEDNING IFK Örbys verksamhetsplan presenteras på årsmötet 24 februari 2015 och är en direkt fortsättning på den verksamhetsplan som antogs för 2014 Verksamhetsplanen har upprättats för att tydliggöra klubbens organisation, vision, målsättningar, strategier samt de regelverk och riktlinjer som skall styra verksamheten under det kommande verksamhetsåret Föreningens långsiktiga strategier skall vara styrelsens rättesnöre, och varje år skapas en Aktivitetslista under varje strategi för att säkerställa att klubben arbetar med rätt saker. Varje punkt på Aktivitetslistan får en ansvarig person samt en tydlig deadline när punkten skall vara klar Dokumentet behandlar inte i detalj huvudstyrelsens arbete då detta beskrivs i Arbetsordning huvudstyrelse IFK Örby eller ungdomsverksamheten då denna beskrivs i dokumentet IFK Örby Ungdomssektions Policydokument. Båda dessa dokument finns på föreningens hemsida 3

4 NULÄGE 4

5 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE ORGANISATION Föreninges stadgar styr klubbens verksamhet Valberedningen föreslår varje år för årsmötet personer att välja till styrelse, revisorer och andra förtroendevalda. Årsmötet, som är öppet för alla medlemmar, väljer sedan de olika funktionerna enligt stadgarna Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 suppleanter, och dessa arbetar ideellt med att driva verksamheten så som årsmötet beslutar Under styrelsen finns två sektioner Fotbolls- och Ungdomssektionen samt ett antal kommittéer Föreningen har en anställd person, en kanslist på halvtid På nästkommande sida visas ett organisationsschema över klubbens funktioner 5

6 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE ORGANISATIONSSCHEMA 6

7 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE VERKSAMHET IFK Örby grundades 1926, och bedriver fotbollsverksamhet på senior-, junior-, och ungdomsnivå Klubben bedriver sin verksamhet både på herr-/pojksidan och på dam-/flicksidan Medlemsantalet uppgår till knappt 600 st, varav runt 400 st är aktiva ungdomar Damernas representationslag spelar i div. I, samt U-lag i reservlagsserie och i div. IV Halland Herrarnas representationslag spelar i div. IV samt ett U-lag i reservlagsserie Ungdomssidan har lag i åldrarna 6-16 år, där man från 9 års ålder deltar i seriespel Föreningen arrangerar varje år två olika ungdomscuper Påskacupen och Kamratcupen, samt en inbjudningsturnering i juli för klubbens lag som delta i Gothia Cup Klubben är bl.a medlem i IFK-föreningarnas Centralorganisation 7

8 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE SENIORVERKSAMHETEN Seniorverksamheten drivs av FOTBOLLSSEKTIONEN I sektionen ingår A- och U-lag, med omgivande organisation Sektionen ansvarar för tränar- och spelarkontrakt Tränarna är arvoderade Inga spelare är avlönade, och de enda ersättningar som kan utgå är kostnadsersättning för resekostnader Klubben betalar inte några pengar i övergångssummor för spelare, men den som vill representera klubben är välkommen Spelare som vill vidare i sin karriär genom klubbyte stoppas ej. Flyttar man dessutom uppåt i seriesammanhang ser klubben detta som positivt 8

9 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE UNGDOMSVERKSAMHETEN Ungdomsverksamheten drivs av UNGDOMSSEKTIONEN enligt styrdokumentet IFK Örby Ungdomssektions Policydokument Ungdomssektionen ansvarar för efterlevandet och uppdatering av detta dokument Ungdomssektionens styrelsen tillsätts av representanter från U-lagen Målsättningen är att ha ett lag i varje åldergrupp från 6-7 års ålder Seriespel sker första gången vid 9 års ålder Uppstart av träningsgrupper sker vid 6 års ålder, och innan en ny åldersgrupp är så stor att den kan bilda en egen grupp tränar man tillsammans med de som är året äldre Hemmamatcher i 7-mannaseriespel sker på onsdagar, som är gemensam speldag för alla klubbens ungdomslag IFK Örby är medlemmar i Dunross & Co stiftelsen sedan

10 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE ANLÄGGNING VID ÖRBY IDROTTSPLATS Klubben bedriver sin verksamhet på och runt Örby Idrottsplats Här finns: Klubbstuga med omklädningsrum 11-mannaplan med gräs (drivs av Marks Kommun) 11-mannaplan med konstgräs 7-mannaplan med gräs Baracker för ytterligare omklädningsmöjligheter Kiosker med försäljning vid matcher Ca 800 meter mot Örby centrum finns Statheden, en träningsplan med gräs I anslutning till Örby IP ligger även Örbyhallen, där huvuddelen av inomhusträningen vintertid bedrivs Vid Hanatorps Camping ligger Gula Huset. I denna fastighet finns klubbens kansli samt Second Handbutik 10

11 VERKSAMHETSPLAN - NULÄGE FAKTA OM IFK ÖRBY Av de aktiva fotbollsspelande medlemmarna är 55% tjejer 45% killar Klubbens omsättning uppgår till ca 2,3 MSEK (2014), vilka bl.a. kommer från: Medlemsavgifter Sponsorintäkter Bidrag Arrangemang Övrigt 11

12 OMGIVNINGEN 12

13 VERKSAMHETSPLAN - OMGIVNINGEN INLEDNING Klubben finns i Marks kommun, med relativ närhet till både Borås, Göteborg och Varberg Bygden är ursprungligen en textilbygd, men numera är det i princip bara Kinna som har ett centrum med ett levande butiksliv Marks Gymnasieskola samlar upp de av kommunens gymnasieungdomar som inte väljer att studera på annan ort. Driver ett nationellt Basket-gymnasium med riksintag På Ängsskolan i Skene finns ett högstadium med Idrottsprofil På herrsidan finns i Borås IF Elfsborg i Allsvenskan och Norrby IF i div. I. I Göteborg finns ett flertal klubbar i Allsvenskan och i Superettan, och i Varberg finns BoIS i Superettan. På damsidan är IFK Örby regionens (Göteborg undantaget) högst placerade seniorlag, vilket ger stora fördelar med att locka spelare till klubbens verksamhet 13

14 VERKSAMHETSPLAN - OMGIVNINGEN KLUBBAR I NÄROMRÅDET I närområdet finns på herrsidan ett flertal klubbar med både senior- och ungdomsverksamhet. Mest framgångsrika är tätortsklubbarna Kinna IF och Skene IF. På damsidan finns ett fåtal klubbar med seniorverksamhet, och några ytterligare med ungdomsverksamhet Basketklubben Marbo har en stor och välskött ungdomsverksamhet, och även elitlag på både dam- och herrsidan IBK Tygriket är ledande i kommunen på innebandy, och verksamheten har sin bas i Öxabäck Ishockey bedrivs i Fotskäl, men på grund av avståndet till centralorterna är verksamheten mindre omfattande Kinna AKs ungdomsverksamhet i brottning är både framgångsrik och välskött Marks Tennisklubb bedriver ungdomsverksamhet med relativt många deltagare Marks Golfklubb har 27 hål en bra drive från Kinna centrum samt en massa ytterligare klubbar som av utrymmesskäl inte kan anges här 14

15 VERKSAMHETSPLAN - OMGIVNINGEN OMVÄRLDENS UTVECKLING För en kommun som Mark finns alltid risken att unga människor flyttar till städerna Ungas vanor vad gäller idrottande håller på att förändras, och stillasittandet ökar Klimatet på skolorna hårdnar, våld och droger kan bli en del av vardagen Människor tenderar att bli mer och mer upptagna, och ideella krafter allt svårare att rekrytera Världen blir mindre och mindre, och influenser från andra kulturer hela tiden närvarande Förr fanns en trögrörlighet mellan kommunens klubbar, men i takt med bl.a. gemensam skolgång täcker numera kompisgängen fler orter. Klubbyten ses inte längre som något konstigt 15

16 INTÄKTSMODELL 16

17 VERKSAMHETSPLAN - INTÄKTSMODELL MEDLEMSAVGIFTER Alla medlemmar betalar en årlig medlemsavgift Alla aktiva fotbollsspelare betalar i tillägg en aktivitetsavgift, vars nivå ökar i takt med ålder Familjer erbjuds en familjeavgift Medlemsavgifterna beslutas på årsmötet efter förslag från styrelsen SPONSRING Sponsorgruppen består av ett 10-tal personer Gruppen ansvarar för anskaffandet av sponsorintäkter, framtagande av programblad och arrangemang av sponsorresor 17

18 VERKSAMHETSPLAN - INTÄKTSMODELL BIDRAG Alla sammankomster med ungdomar mellan 6-20 år berättigar till bidrag från stat och kommun. Ledarna ansvarar för att föra närvarostatistik på laget.se Anställd personal har lönebidrag som till viss del täcker deras lönekostnad ARRANGEMANG Påskacupen arrangeras för 12-åringar annandag påsk varje år Nationaldagen 6 juni är lika med fotbollsdag i Örby, och Kamratcupen arrangeras för 7-åringar I mitten av juli arrangeras en inbjudningsturnering för lag som senare skall delta i Gothia Cup 18

19 VERKSAMHETSPLAN - INTÄKTSMODELL SECOND HAND I Gula Huset finns klubbens Second Hand butik Butiken har öppet tisdagar (18-20) samt lördagar (10-13) Varor som är till försäljning har skänkts av personer i klubbens omgivning Gruppen består av ett drygt 10-tal personer, indelade i 4 arbetslag Var femte vecka hjälper något av lagen (enligt ett rullande schema) till med bemanning i butiken ÖVRIGT Medlemmar i Marks Bingoallians, vars överskott delas ut till medlemsklubbarna Newbodyförsäljning Lotterier, där Medlemslotteriet idag i princip är det enda förekommande 19

20 SLUTSATSER 20

21 VERKSAMHETSPLAN SLUTSATSER AV NULÄGET OCH OMGIVNINGEN IFK Örby har en mycket bra anläggning för att bedriva sin fotbollsverksamhet Klubben är unik med sitt uttalade jämställdhetstänk Framgångarna, främst på damsidan, de senaste åren gör att det är en positiv anda i och runt föreningen Föreningen har en inarbetad intäktsmodell som borgar för en stabil ekonomi Klubben måste möta de förändringar som skett i samhället Fotbollen har numera konkurrens från andra intressen vilket inte var vanligt för ett antal år sedan Rekrytering av ideella krafter blir allt svårare, och den positiva anda som råder i klubben måste utnyttjas på bästa sätt 21

22 MÅLSÄTTNINGAR 22

23 VERKSAMHETSPLAN - MÅLSÄTTNINGAR MÅL Från att vara En fotbollsklubb som alla andra Till att bli En fotbollsklubb där alla känner sig välkomna, uppskattade och engagerade 23

24 VERKSAMHETSPLAN - MÅLSÄTTNINGAR KLUBBIDÉ Att vara en jämnställd fotbollsklubb där så många som möjligt ges möjlighet att spela fotboll så länge som möjligt 24

25 VERKSAMHETSPLAN - MÅLSÄTTNINGAR VISION IFK Örby - en klubb att vara stolt över En vision är något man vill uppnå, och uttrycks oftast som ett framtida tillstånd. En vision behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. 25

26 VERKSAMHETSPLAN - MÅLSÄTTNINGAR MEDLEMSLÖFTE När jag som medlem i IFK Örby deltar i ett arrangemang match, träning eller annat - med föreningen, skall jag känna mig som en del av en gemenskap som ger mig både glädje och energi 26

27 LÅNGSIKTIGA STRATEGIER 27

28 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #1 JÄMLIKHET OCH ÖPPENHET IFK Örby skall vara en jämlik och öppen förening där alla känner sig välkomna Klubben skall ge både tjejer och killar samma förutsättningar att spela fotboll Klubben skall inte göra någon åtskillnad på personer beroende på deras ursprung, religion eller läggning Klubben skall ge alla, oavsett socialgrupp, möjlighet att spela fotboll Klubben skall ha policys som tydligt klargör föreningen ståndpunkter 28

29 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #2 SPELARUTVECKLING IFK Örbys representationslag skall spela så högt som möjligt i seriesystemet utifrån vad resurserna och möjligheterna vid varje givet tillfälle erbjuder (Över tid kan kvaliteten på spelarmaterialet variera, vilket innebär att även målsättning för serietillhörighet kan variera) I IFK Örby skall under inga förutsättningar toppning förekomma upp till 12 års ålder Ambitionen är att klubbens ungdomstränare skall efter att ha varit verksamma i två år gått minst Avspark och efter fyra år minst BAS 1 Samarbete mellan ålderskullar, där spelare som är mogna för det erbjuds spel tillsammans med äldre spelare Merparten av spelartrupperna skall bestå av egna produkter 29

30 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #3 EKONOMI IFK Örby skall alltid ha en ekonomi i balans, ett eget kapital som klarar oförutsedda utgifter samt ständigt sträva efter att öka föreningens intäkter Klubben skall ha en strukturerad budgetprocess som involverar ansvariga ledare Kostnadsmedvetenhet och kontroll är grundläggande egenskaper för styrelsen Alla medlemmar hjälps på olika sätt åt med att dra in intäkter till föreningen, samt genom ideellt arbete hålla nere kostnaderna 30

31 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #4 KLUBBKÄNSLA OCH KAMRATSKAP Hos IFK Örby är klubbkänsla och kamratskap centrala begrepp som alla medlemmar ställer sig bakom Säsongsavslutningsturnering utan resultatrapportering med mixade lag från hela klubben spelas i oktober varje år Klubbens seniorer erbjuder varje år deltagande på några träningar med U-lagen Årsfest, öppen för alla med någon anknytning till klubben, med prisutdelning till seniorlagen arrangeras varje år 31

32 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #5 ANLÄGGNINGEN PÅ ÖRBY IP IFK Örby skall bedriva sin verksamhet på den bästa anläggningen för fotboll och med de bästa faciliteterna i närområdet Konstgräsplanen ger klubbens aktiva fina träningsmöjligheter året runt Två träningsplaner på naturgräs ger dessutom möjlighet till varierande underlag 32

33 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #6 MEDLEMSANTALET IFK Örby skall ständigt sträva efter att öka medlemsantalet och antalet aktiva spelare Ju fler aktiva spelare klubben har desto mer intresse skapar det runt verksamheten, och skapar på sikt framgångsrika lag Fler aktiva ger mer ökade medlemsavgifter och bidrag, vilket ger långsiktig möjlighet till ännu bättre verksamhet Med många aktiva barn och ungdomar ökar möjligheten att rekrytera personer som kan hjälpa till i verksamheten 33

34 VERKSAMHETSPLAN LÅNGSIKTIGA STRATEGIER #7 IDEELLA KRAFTER IFK Örby skall ha tillräckligt många ideellt arbetande människor, så att arbetsbördan för de som engagerar sig inte gör att de tappar intresset och lämnar föreningen (Bättre att många gör lite, än att få gör mycket) Genom tydliga arbetsbeskrivningar och dokumenterade processer i kommittéer och arbetsgrupper säkras klubbens långsiktiga arbete Ledare som väljer att inte längre leda något lag skall fångas upp och förhoppningsvis fortsätta vara verksamma i klubben Klubbens dokument Årscykel klargör vad som skall göras när av varje kommitté eller grupp 34

35 VERKSAMHETSPLAN SAMMANFATTNING STRATEGIER SAMMANFATTNING STRATEGIER IFK Örby skall vara en jämlik och öppen förening där alla känner sig välkomna IFK Örbys representationslag skall spela så högt som möjligt i seriesystemet utifrån vad resurserna och möjligheterna vid varje givet tillfälle erbjuder IFK Örby skall ha en ekonomi i balans, ett eget kapital som klarar oförutsedda utgifter samt ständigt sträva efter att öka föreningens intäkter Hos IFK Örby är klubbkänsla och kamratskap centrala begrepp som alla medlemmar ställer sig bakom IFK Örby skall bedriva sin verksamhet på den bästa anläggningen för fotboll och med de bästa faciliteterna i närområdet IFK Örby skall ständigt sträva efter att öka medlemsantalet och antalet aktiva spelare IFK Örby skall ha tillräckligt många ideellt arbetande människor, så att arbetsbördan för de som engagerar sig inte gör att de tappar intresset och lämnar föreningen 35

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Tillsammans blir det bättre för alla FCD & SIF 2013. Första steget till nästa generation ungdomsfotboll i Danderyd

Tillsammans blir det bättre för alla FCD & SIF 2013. Första steget till nästa generation ungdomsfotboll i Danderyd Tillsammans blir det bättre för alla FCD & SIF 2013 Första steget till nästa generation ungdomsfotboll i Danderyd Bakgrund Fotbollen i Danderyd har genom åren vuxit genom att fler spelare är aktiva året

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan

Policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan Policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan Svenska Fotbollförbundets styrelse beslutade 2007 att tillsätta en projektgrupp för att utarbeta ett förslag till policydokument för svensk

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2016 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG

I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG I IFK GRIMSLÖV DELAR VI ARBETE, GLÄDJE OCH FRAMGÅNG VERKSAMHETSIDÉ IFK Grimslöv har till uppgift att genom utövande av idrott höja intresset för densamma och utbilda goda idrottsmän och kvinnor samt verka

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Visa upp ditt företag

Visa upp ditt företag Visa upp ditt företag dela glädjen och stöd IK Kongahälla 109 år 2015 Inledning Hej! Det är med stor glädje Idrottsklubben Kongahälla hälsar dig som framtida sponsor välkommen att läsa in dig i vad som

Läs mer

2014-12-16, Örslösa. Sida 0/24 VERKSAMHETSPLAN. Örslösa-Söne IK 2015

2014-12-16, Örslösa. Sida 0/24 VERKSAMHETSPLAN. Örslösa-Söne IK 2015 2014-12-16, Örslösa Sida 0/24 VERKSAMHETSPLAN Örslösa-Söne IK 2015 Sida 1/23 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision o Verksamhetsidé... 4 Policys... 4 Ledning och samordning... 5 Styrelsen... 5 Fotbollssektion...

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb

Verksamhetsinriktning. för. IFK Lidingö Friidrottsklubb Verksamhetsinriktning för IFK Lidingö Friidrottsklubb Ett underlag för att under det kommande året, i olika konstellationer av ledare och aktiva, förankra, diskutera, förtydliga, planera för att förverkliga

Läs mer

Protokoll från planeringskonferensen för år 2012 på Viksbergs Säteri den 2 och 3 december 2010

Protokoll från planeringskonferensen för år 2012 på Viksbergs Säteri den 2 och 3 december 2010 Skå IK Fotboll Protokoll från planeringskonferensen för år 2012 på Viksbergs Säteri den 2 och 3 december 2010 Närvarande Finn Dobson, Inger Ekdahl-Edevärn, Kjell Hellström, Torleif Bengts, Jörgen Gren,

Läs mer

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål - 1 - Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål Innehållsförteckning - 2 - - 3 - Eskilstuna City Fotbollsklubb Vi i Eskilstuna City FK är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Din medverkan gör skillnad!

Din medverkan gör skillnad! Sponsoravtal INLEDNING IK Fyris sportklubb är en ideell förening som har som mål att verka för att Uppsalas ungdomar ska beredas tillfälle att bedriva idrott. Med fokus på närområdena Stenhagen, Berthåga

Läs mer

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40 BILAGA B - VÅR SPELARUTBILDNING - Från knatte till senior Ängby IF fotbolls och innebandyutbildning består av flera steg varav det sista innebär junior- och seniorspel. FOTBOLL INNEBANDY - KNATTE 6-9 ÅR

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

WIF hockey. www.valdemarsvikif.se

WIF hockey. www.valdemarsvikif.se WIF hockey 2011-2012 WIF Hockey - en självklarhet med stolt tradition. Valdemarsvik är en ort som präglas av stora skillnader mellan sommar och vinter. Det skärgårdsnära läget gör att orten lever upp under

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Saga innebandy uppsala

Saga innebandy uppsala saga innebandy o uppsala POLICY DW Daniel Werkmäster GN Gunnar Nyborg POLICY FÖR IDROTTSSÄLLSKAPET SAGA Föreningens målsättning och ideologi ldrottssällskapet Saga (IS Saga) bildades 1992 och ungdomsverksamheten

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Ulricehamns IFK P-04

Ulricehamns IFK P-04 Ulricehamns IFK P-04 Föräldramöte 2016-04-19 Lars, Zoran, Barbro, Wendy, Linda och Mimmi Ulricehamns IFK P-04 Uppstart 3 april 2016 Fotbollssäsong Träningar Seriespel & Lagsammansättning Utrustning och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 1(16) IFK Mora Skidklubb SVERIGES TREVLIGASTE SKIDKLUBB

Verksamhetsplan 2015-2016 1(16) IFK Mora Skidklubb SVERIGES TREVLIGASTE SKIDKLUBB 1(16) Verksamhetsplan 2015-2016 IFK Mora Skidklubb SVERIGES TREVLIGASTE SKIDKLUBB MÅLBILD IFK MORA SK Verksamhetsplan 2015-2016 2(16) SVERIGES TREVLIGASTE SKIDKLUBB VÄRDEGRUND Sveriges trevligaste skidklubb

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 Föreningen har jobbat fram en plan för vad vi vill utveckla och jobba med under säsongen 2016. För att kunna förverkliga denna plan hela vägen kommer vi att behöva vara många som

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

DET NYA KUNGSÖRS BK. "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK"

DET NYA KUNGSÖRS BK. Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK DET NYA KUNGSÖRS BK "Det styrande dokumentet för fotbollsföreningen Kungsörs BK" Innehållsförtäckning DEL 1 Verksamhetsidé 1 Övriga Policys inom Kungsörs BK 2 Värdegrund 3 Vision 4 Mål 5-6 Mål - 2015 5

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

Välkomna till uppstartsträff 2016

Välkomna till uppstartsträff 2016 Välkomna till uppstartsträff 2016 Kvällens agenda! Information från styrelsen. 60 min Fakta om FGoIF idag Presentation av den nya styrelsen Vår Vision Föreningskunskap Säker & Trygg Förening Ledarpolicy

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MIK FOTBOLL 2018

VERKSAMHETSPLAN FÖR MIK FOTBOLL 2018 VERKSAMHETSPLAN FÖR MIK FOTBOLL 2018 Styrelsen skall verka för att ledarna skall ha en bra miljö att göra ett bra jobb för barn och ungdomar. Styrelsen skall verka i den anda och med den Rödvita tråden

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 (fastställd på årsmötet 2014-03-08) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund...

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD Kvibille BK har som målsättning att ge ungdomar en genomtänkt fritidssysselsättning, skapa ett bestående intresse för fotboll, representationslag skall ha möjligheter att avancera i seriesystemen utan

Läs mer

Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan)

Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan) Analys strukturförändringar damernas SSL och division 1 (allsvenskan) Förbundsstyrelsens uppdrag är att ta beslut som är så bra som möjligt för helheten inom Svensk Innebandy. Det inkluderar även beslut

Läs mer

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD FBK sysselsätter 3000 ungdomar i föreningens fotbollsaktiviteter och har mer än 100 tusen besökande från hela Sverige till vår

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger -

Läs mer

Information från Rönninge Salem Fotboll inför säsongen 2013

Information från Rönninge Salem Fotboll inför säsongen 2013 Information från Rönninge Salem Fotboll inför säsongen 2013 VÄLKOMMEN TILL RÖNNINGE SALEM FOTBOLL Rönninge Salem Fotboll, RSF, är en sammanslagning av de båda föreningarna Rönninge SK (1923) och IFK Salem

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Klubben ska: Bedriva en elitinriktad tränings- och tävlingsverksamhet för våra medlemmar Möjliggöra ett aktivt utövande av sporten även för övriga orienteringslöpare och skidåkare

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Policydokument för Skidor/Skidskytte

Policydokument för Skidor/Skidskytte Policydokument för Skidor/Skidskytte Allmänna riktlinjer, ersättning, policy, motprestationer för ungdom, juniorer, seniorer samt övriga. Nässjö SKI skid-/skidskytte-sektion vill jobba och verka för glädje,

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL

TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL TJEJLYFTET EN DEL INOM EKERÖ IK FOTBOLL Bakgrund Dam- och flickfotbollen i Sverige har under en längre tid utvecklats mycket både vad gäller antalet spelare och föreningsmässigt. Det ser också ut som att

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 20 mars 2014, kl 19.30 Klädsel: Gi för dem som vill träna efteråt, vanliga kläder för föräldrar Alla

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB

LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 111 2010-04-12 1 LAGLEDARPÄRM - JÄRNA SPORTKLUBB 1. Presentation av JSK 2. Användnings område av klubbloggan, typsnitt m.m 3. Kommunikation inom Järna Sportklubb 4. Närvarokort aktivitetsbidrag 5. Medlemskap

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Lindö

Huvudstadens Golfklubb Lindö Verksamhetsplan 2013 Teamet kommer att arbeta enligt en förenklad organisation som fastställts av huvudstyrelsen. Vi kommer att bestå av följande ledamöter: Ordförande Sekreterare + resursperson Juniorer

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Röda tråden. Policy, regler och riktlinjer för CL98IC

Röda tråden. Policy, regler och riktlinjer för CL98IC Röda tråden Policy, regler och riktlinjer för CL98IC Föreningskansli Dösebackevägen 1A 392 39 Kalmar Org. Nr. 802417-0337 BG.nr: 5667-8402 www.cl98.se 1 Innehållsförteckning 2 Inledning... 3 2.1 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Välkomna på Årsmöte & föreningsinformation

Välkomna på Årsmöte & föreningsinformation Välkomna på Årsmöte & föreningsinformation 2014-03-06 F 0 Spelglädje & kamratskap Så många som möjligt så länge som möjligt INFORMATION IFRÅN FÖRENINGEN: Målsättning för 2014 - Ro iland projekt enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet.

ATT STÖTTA IFK. Partner 2014. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och framgångsrik ungdomsverksamhet. ATT STÖTTA IFK Älskar du fotboll och vill stötta en förening som satsar på ungdomarna? Välkommen till IFK Uddevalla. Bohusläns bästa När du stöttar IFK Uddevalla så stöttar du en förening med en stor och

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016 Kils AIK Fotboll Säsongen 2016 Välkommen till en ny säsong med Kils AIK Fotboll! I din hand har du den första utgåvan av Kils AIK-bladet. Inför säsongen 2016 har vi försökt samla relevant information på

Läs mer

Syftet med kvällen: Blå tråden. Hur vi tillsammans når den

Syftet med kvällen: Blå tråden. Hur vi tillsammans når den Välkomna Syftet med kvällen: Är att ge er ledare och deltagare i föräldragrupper information om vart ÅBY IF är på väg (uppföljning till verksamhetsplanen 2012) för att kunna förenkla vardagen och göra

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

Analys av. Superettanklubbarnas. ekonomi 2010

Analys av. Superettanklubbarnas. ekonomi 2010 Analys av Superettanklubbarnas ekonomi 2010 Svenska Fotbollförbundet Jessica Palm 1 (18) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Superettanklubbarnas resultat... 5 Superettanklubbarnas intäkter...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I IFK ÖRBY

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I IFK ÖRBY Inledning Allmänt Styrelsen för IFK Örby ska enligt föreningens stadgar bestå av en ordförande samt sex ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsens ordförande utses, efter förslag

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Policy Selånger SK Bandy - ungdom

Policy Selånger SK Bandy - ungdom Policy Selånger SK Bandy - ungdom Det började redan 1921 i ett dike i Bergsåker, där några grabbar ville börja med organiserad idrottsverksamhet. Tre år senare, 1924, bildades en bandysektion, vilket alltså

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer