Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Sofia Söderström (S) Christin Löfstrand (V) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Kristina Bäckman (M) Martina Elfström (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer 1-28 Underskrifter Sekreterare... Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Anslag sattes upp Anslag tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsen Val av arbetsutskott för mandatperioden (KS/2015:30) Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Kurt Podgorski (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Till ersättare för ledamot från majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. 1. Bitte Lindberg Ås (S) 2. Lisa Johansson (V) 3. Sven-Olof Halvarsson Lill (C) Till ersättare för ledamot från oppositionen i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. 1. Christer Ahlén (M) 2. Martina Elfström (FP) Till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs Kurt Podgorski (S). Till vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs Christin Löfstrand (V). Samtliga valda Lönekontoret

3 Kommunstyrelsen Val av representant i styrelsen för Stiftelsen Vasaloppsleden (KS/2015:31) Till ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Vasaloppsleden från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Lilian Olsson (S) Östra Långstrand Transtrand Ersättare Lars Gudmundsson (M) Bersällgården Sälen Samtliga valda Stiftelsen Vasaloppsleden

4 Kommunstyrelsen Val av representant i kommunala handikapprådet (KS/2015:32) Till ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Pär Kindlund (C) Nygårdsgatan Malung Ersättare Sören Bjurström (M) Västra Brogatan Malung Samtliga valda Kommunala handikapprådet

5 Kommunstyrelsen Val av representant i kommunala pensionärsrådet (KS/2015:33) Till ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Bitte Lindberg Ås (S) Västra Brogatan 20 A Malung Ersättare Gun Byttner (M) Backbyvägen 3 A Malung Samtliga valda Kommunala pensionärsrådet

6 Kommunstyrelsen Val av representanter i kommunala näringslivsrådet (KS/2015:34) Till ledamöter och ersättare i kommunala näringslivsrådet från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs de ledamöter och ersättare som utgör kommunstyrelsens arbetsutskott. Samtliga valda Kommunala näringslivsrådet

7 Kommunstyrelsen Val av representant i företagshälsovården (KS/2015:35) Till ledamot och ersättare i företagshälsovården från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Pär Kindlund (C) Nygårdsgatan Malung Ersättare Tom Martinsson (M) Västra Tandö Lima Samtliga valda Företagshälsovården

8 Kommunstyrelsen Val av byautvecklingsgrupp (KS/2015:36) Till byautvecklingsgrupp från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Lilian Olsson (S) Östra Långstrand Transtrand Lars-Erik Bech (V) Hagvägen 6 A Sälen Kristina Bäckman (M) Vörderås Transtrand Samtliga valda Näringslivskontoret

9 Kommunstyrelsen Val av folkhälsoråd (KS/2015:37) Till folkhälsoråd från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Christin Löfstrand (V) ordförande Åspervägen Malung Sofia Söderström (S) Dammgatan Malung Sören Bjurström (M) Västra Brogatan Malung Samtliga valda Folkhälsosamordnaren

10 Kommunstyrelsen Val av brottsförebyggande råd i Malung-Sälens kommun, BRåMS (KS/2015:38) Till brottsförebyggande råd i Malung-Sälens kommun, BRåMS, från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Christin Löfstrand (V) ordförande Åspervägen Malung Kurt Podgorski (S) Jommovägen Malungsfors Sören Bjurström (M) Västra Brogatan Malung Samtliga valda Folkhälsosamordnaren

11 Kommunstyrelsen Val av representanter i POLSAM (KS/2015:39) Till ledamöter och ersättare i POLSAM från och med den 20 januari 2015 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamöter Kurt Podgorski (S) Jommovägen Malungsfors Kristina Bäckman (M) Vörderås Transtrand Ersättare Christin Löfstrand (V) Åspervägen Malung Sören Bjurström (M) Västra Brogatan Malung Samtliga valda POLSAM

12 Kommunstyrelsen Val av ledamot och ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna (KS/2015:13) Till ledamot och ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna, från och med den 20 januari 2015 till och med att kommunfullmäktige förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Kurt Podgorski (S) Jommovägen Malungsfors Ersättare Brita Sohlin (M) Lissdanielsvägen Malung Malung-Sälens kommun har att utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna. Kommunfullmäktiges valberedning hade vid sammanträde den 11 november 2014 att lämna förslag till kommunfullmäktige beträffande ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna. Valberedningen avsåg föreslå kommunfullmäktige att välja Kurt Podgorski (S) till ordinarie ledamot och Brita Sohlin (M) till ersättare. På grund av ett administrativt fel blev detta förslag emellertid inte protokollfört. Med anledning av detta uteblev därför beslut i ärendet i samband med att kommunfullmäktige förrättade val till nämnder och styrelser m.fl. den 17 november Direktionen för Finsam Västerdalarna sammanträder 21 januari För att säkerställa representation för Malung-Sälens kommun kan kommunstyrelsen fatta ett tillfälligt beslut om val, att gälla till och med att kommunfullmäktige förrättar valet slutligt. Kurt Podgorski (S) Brita Sohlin (M) Finsam Västerdalarna

13 Kommunstyrelsen Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma (KS/2015:7) Tidigare beslut beträffande tecknande av kommunens firma upphävs. Från den 20 januari 2015 och som längst till och med att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut därom, bemyndigas envar av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand och kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund, att i förening med envar av kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson och Maria Hellström, kontoret för verksamhetsstöd, att på Malung-Sälens kommuns vägnar underteckna ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden kommunfullmäktige beslutat om; lånehandlingar, avtal och förbindelser varom kommunfullmäktige beslutat; samt övriga avtal och förbindelser varom kommunstyrelsen beslutat. Från den 20 januari 2015 och som längst till och med att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut därom, bemyndigas envar av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand och kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund, att i förening med envar av kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson och Maria Hellström, kontoret för verksamhetsstöd, att på Malung-Sälens kommuns vägnar underteckna avtal tillhörande den löpande förvaltningsverksamheten. Kommunstyrelsen har i och med ny mandatperiod att fastställa behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma. Samtliga behöriga

14 Kommunstyrelsen Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande bankkonton och bankgiro (KS/2015:8) Tidigare beslut beträffande tecknande av Malung-Sälens kommuns bankkonton, bankgiro och plusgiro upphävs. Från den 20 januari 2015 och som längst till och med att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut därom, bemyndigas envar av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand och kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund, att i förening med envar av kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson, Kerstin Rosén, Stefan Peterson, Maria Hellström, Anette Olofsson och Siw Eriksson, kontoret för verksamhetsstöd, att teckna kommunens firma beträffande bankkonton. Från den 20 januari 2015 och som längst till och med att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut därom, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand, kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund, kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson, Kerstin Rosén, Stefan Peterson, Maria Hellström, Anette Olofsson och Siw Eriksson, kontoret för verksamhetsstöd, att var för sig teckna kommunens firma beträffande bankgiro. Kommunstyrelsen har i och med ny mandatperiod att fastställa behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande bankkonton och bankgiro. Samtliga behöriga

15 Kommunstyrelsen Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns deklarationer (KS/2015:9) Tidigare beslut beträffande tecknande av Malung-Sälens kommuns deklarationer upphävs. Från den 20 januari 2015 och som längst till och med att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut därom, bemyndigas kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson, Kerstin Rosén, Stefan Peterson, Maria Hellström, Anette Olofsson och Siw Eriksson, kontoret för verksamhetsstöd, att var för sig underteckna deklarationer avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter samt inkomstdeklaration, punktskattdeklaration och återbetalningsansökan gällande externa värmeleveranser till industrier m.m. Kommunstyrelsen har i och med nytt verksamhetsår att fastställa behöriga att teckna Malung-Sälens kommun deklarationer. Samtliga behöriga

16 Kommunstyrelsen Behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande fast egendom (KS/2015:10) Tidigare beslut beträffande tecknande av Malung-Sälens kommuns firma beträffande fast egendom upphävs. Från den 20 januari 2015 bemyndigas envar av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand och kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund, att i förening med envar av kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson, Maria Hellström, kontoret för verksamhetsstöd, skogsförvaltare Mats Larsson och fastighetstekniker Birger Eklund att på Malung-Sälens kommuns vägnar underteckna köpehandlingar på fast och lös egendom och vid inskrivning av servitut, nyttjanderätter och ledningsrätter. Från den 20 januari 2015 bemyndigas envar av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens vice ordförande Christin Löfstrand och andre vice ordförande Pär Kindlund, att i förening med envar av kommunchefen Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Tobias Birgersson, Maria Hellström, kontoret för verksamhetsstöd, skogsförvaltare Mats Larsson och fastighetstekniker Birger Eklund att på Malung-Sälens kommuns vägnar underteckna ansökan om inteckning respektive dödning av inteckning. Kommunstyrelsen har i och med ny mandatperiod att fastställa behörighet att teckna Malung-Sälens kommuns firma beträffande fast egendom. Samtliga behöriga

17 Kommunstyrelsen Behörighet att kvittera postförsändelser till Malung-Sälens kommun (KS/2015:11) Tidigare beslut beträffande behörighet att kvittera postförsändelser till Malung-Sälens kommun upphävs. Från den 20 januari 2015 och som längst till det att kommunstyrelsen fattat ett nytt beslut därom, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunchef Rolf Davidsson, kommunsekreterare Erik Hansson, verksamhetsansvarige Nils Hinders, vaktmästare Mikael Larsson, vaktmästare Jonas Laitinen och vaktmästare Elisabeth Drivis att var för sig kvittera ass., rek., paket och postförskott adresserade till Malung-Sälens kommun. Från den 20 januari 2015 och som längst till det att kommunstyrelsen fattat ett nytt beslut därom, bemyndigas två i förening av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand, kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund, kommunchef Rolf Davidsson, Kerstin Söderlund, Maria Hellström, Kerstin Rosén och Siw Eriksson, kontoret för verksamhetsstöd, att kvittera postanvisningar och utbetalningskort. Kommunstyrelsen har i och med ny mandatperiod att fastställa behörighet att kvittera postförsändelser till Malung-Sälens kommun. Samtliga behöriga

18 Kommunstyrelsen Behörighet beträffande tecknande av fonder och stiftelser som förvaltas av Malung-Sälens kommun (KS/2015:12) Tidigare beslut beträffande tecknande av fonder och stiftelser som förvaltas av Malung-Sälens kommun upphävs. Från den 20 januari 2015 och som längst till och med att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut därom, bemyndigas envar av kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski, kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand och kommunstyrelsens andre vice ordförande Pär Kindlund att i förening med envar av kommunchefen Rolf Davidsson, Tobias Birgersson, Börje Modig och Siw Eriksson, kontoret för verksamhetsstöd, att på Malung-Sälens kommuns vägnar teckna de fonder och stiftelser som förvaltas av Malung-Sälens kommun. Kommunstyrelsen har i och med ny mandatperiod att fastställa behörighet att teckna fonder och stiftelser som förvaltas av Malung-Sälens kommun. Samtliga behöriga

19 Kommunstyrelsen Behörighet att föra kommunens talan i mål och ärenden vid domstolar och myndigheter (KS/2015:14) Kommunchefen Rolf Davidsson, eller den han i sitt ställe vid ett eller ett flertal tillfällen förordnar, ges fullmakt att vid alla domstolar och myndigheter samt även inför skiljenämnd anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. Kommunchefen Rolf Davidsson, eller den han i sitt ställe vid ett eller ett flertal tillfällen förordnar, ges fullmakt att träffa förlikning samt uppbära alla uti ifrågavarande sak kommunens tillkommande medel, ävensom utkvittera till saken hörande handlingar, ävensom för framställande av ansvarsyrkanden och utförande av ansvarstalan. Nämndskansliets samordnare Erik Hansson ges fullmakt att vid föreläggande från domstol avge yttrande i mål rörande laglighetsprövning enligt kommunallagen. Styrelsen får enligt 6 kap 6 kommunallagen (1991:900) själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingets talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan skall göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Bestämmelsen gäller även mål rörande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, förutsatt att inte kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. Kommunchefen Rolf Davidsson Samordnare Erik Hansson

20 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2015 (KS/2014:454) 1. Verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen 2015 antas som grund i energi- och klimatrådgivarens arbete. 2. Beslutet förutsätter att verksamheten får fortsatt statligt stöd. Verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen har varit ett led i rapporteringen till Energimyndigheten för att kommunen ska tilldelas bidrag för energi- och klimatrådgivning. Energimyndigheten ser 2015 som ett mellanår och verksamhetsplanen behöver inte redovisas för bidraget. Rådgivningen är ett led i regeringens arbete mot en lägre och effektivare energianvändning och begränsad klimatpåverkan i Sverige. Verksamhetsplanen är en övergripande planering för verksamhetsåret Energi- och klimatrådgivning till företag, transportrådgivning, kommunens hemsida, allmänheten och skolan utgör prioriterade områden. Energi- och klimatrådgivare Maria Olofsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 25 november 2014 att verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen 2015 antas som grund i energi- och klimatrådgivarens arbete. Arbetsutskottet föreslår den 9 december 2014, 247, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att beslutet förutsätter att verksamheten får fortsatt statligt stöd. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av energi- och klimatrådgivaren, daterat 25 november 2015 Förslag till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2015 Energi- och klimatrådgivaren

21 Kommunstyrelsen Månadsprognos november 2014 (KS/2014:485) 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar, för november månad, lämna in en månadsprognos till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas. I månadsprognos november prognostiseras ett underskott på 25 mkr för Budgetutskottet föreslår den 16 december 2014, 76, att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 9 december 2014 Månadsprognos november 2014 KFV Samtliga nämnder

22 Kommunstyrelsen Finansiering av extraval den 22 mars 2015 (KS/2014:480) Budgetutskottets förslag att flytta 200 tkr från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel till valnämndens budgetram avslås. Sveriges regering har tidigare aviserat att beslut kommer att fattas gällande extra val till riksdagen den 22 mars Malung-Sälens kommun har med anledning av detta planerat för valets genomförande. Planeringschefen Kerstin Söderlund har i ett tjänsteutlåtande daterat 10 december 2014 föreslagit att 200 tkr flyttas från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel till valnämndens budgetram för att finansiera det extra valet till riksdagen den 22 mars Budgetutskottet har den 16 december 2014, 77, föreslagit bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Regeringen har därefter emellertid meddelat att extra val till riksdagen 2015 inte kommer att utlysas. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 10 december KFV

23 Kommunstyrelsen Avskrivning av lån till stiftelsen Byråsen (KS/2014:392) Malung-Sälens kommun avskriver tidigare beviljat lån om 215 tkr till stiftelsen Byråsen. I slutet av år 2013 begärde sig styrelsen för stiftelsen Byråsen i Malung i likvidation. Efter att likvidator utsetts vid Mora tingsrätt den 14 april 2014, har Malungs slalomklubb fört en aktiv dialog med Malung-Sälens kommun i syfte att, om möjligt, driva skidanläggningen vid Byråsen vidare. Efter att likvidationen var ett faktum har Malung-Sälens kommun säkerställt att elförsörjningen vid anläggningen fungerat utan avbrott. Malungs slalomklubb har i samråd med likvidatorn gjort överenskommelser med diverse fordringsägare om att dessa skriver av sina fordringar. Det krävs även att Malungs slalomklubb och Malung-Sälens kommun skriver av lån motsvarande 261 tkr respektive 215 tkr. Malungs slalomklubb har meddelat att man är beredd att skriva av sin fordran till stiftelsen. För att kunna starta upp verksamheten under 2014 har Malungs slalomklubb av kommunstyrelsen den 2 december 2014, 185, beviljats ett förskott på det föreningsbidrag som sökts för Budgetutskottet föreslår den 16 december 2014, 78, att Malung-Sälens kommun avskriver tidigare beviljat lån om 215 tkr till stiftelsen Byråsen. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 9 december 2014 KFV Malungs slalomklubb

24 Kommunstyrelsen Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocesserna 2015 (KS/2014:472) Anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess 2015 fastställs enligt upprättade förslag. I den styrmodell, som kommunfullmäktige beslutat och senast reviderat vid sammanträde den 25 november 2013, 100, definieras bland annat principerna för planering och uppföljning i Malung-Sälens kommun. De båda processerna är beskrivna som årshjul på övergripande nivå. Enligt den ansvarsfördelning som är gällande har kommunstyrelsen i uppgift att vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslut med anvisningar. Anvisningarna består av en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, vem/vilka som ansvarar för underlag och när dessa ska vara färdiga samt hur och när den politiska hanteringen sker. Anvisningarna kompletteras till viss del av mer konkreta rutinbeskrivningar och mallar. Budgetutskottet föreslår den 16 december 2014, 80, att anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess 2015 fastställs enligt upprättade förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen, daterat 8 december 2014 Planeringsprocess 2015, daterad 8 december 2014 Uppföljningsprocess 2015, daterad 8 december 2014 KFV Samtliga nämnder

25 Kommunstyrelsen Motion angående nya tag för upprustning av avstängda hängbron över Västerdalälven i Malung (KS/2014:162) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles. Tom Martinsson (M) har till kommunfullmäktige den 26 maj 2014, 62, inkommit med en motion angående nya tag för upprustning av avstängda hängbron över Västerdalälven i Malung. I motionen yrkas att kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen, för skyndsamma åtgärder i motionens anda. I motionen anförs bl.a. att kommunstyrelsen bör utreda vad som minst behöver göras för att få bron godkänd med fullgod säkerhet (på helårsbasis alternativt under barmarksperioden) samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för att på olika sätt förstärka bron. I motionen anförs slutligen, och sammanfattningsvis, att en s.k. second opinion bör inhämtas av annan expertis än den tidigare anlitade, innehållande kostnadsberäkningar av tänkbara alternativ. Budgetutskottet föreslår den 16 december 2014, 84, att motionen bifalles. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till budgetutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren, daterat 11 december 2014 Motion, daterad 26 maj 2014

26 Kommunstyrelsen Uppdragsbeskrivning för arvodes- och organisationskommittén (KS/2014:346) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Uppdragsbeskrivning för arvodes- och organisationskommittén fastställs enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, 121, att inrätta en arvodes- och organisationskommitté under kommunfullmäktige för mandatperioden Kommittén beslutades bestå av sju (7) ledamöter och lika många ersättare. I samma beslut angavs att kommunfullmäktige ska fastställa en uppdragsbeskrivning för kommittén. Kommunchefen har utarbetat förslag till uppdragsbeskrivning för arvodesoch organisationskommittén, daterat 9 januari Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att uppdragsbeskrivning för arvodes- och organisationskommittén fastställs enligt förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande med uppdragsbeskrivning, daterat 9 januari 2015

27 Kommunstyrelsen Gemensam gymnasieorganisation Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun (KS/2014:293) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Malung-Sälens kommun inrättar en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). 2. Gymnasieförbundet ska vara inrättat den 1 juli Styrgruppen för en gemensam gymnasieorganisation ges i uppdrag att utarbeta förslag till förbundsordning för gymnasieförbundet, att fastställas slutligt av respektive kommunfullmäktige. 4. Beslutet gäller under förutsättning att Vansbro kommun fattar likalydande beslut. Överväganden och förslag avseende gymnasiesamverkan mellan Malung- Sälens kommun och Vansbro kommun har framförts och diskuterats under lång tid. Som del i detta har ett antal utredningar genomförts och presenterats. I oktober 2010 ingicks ett samverkansavtal mellan Malung- Sälens kommun och Vansbro kommun vilket gav respektive kommuns elever möjlighet att söka till samtliga program vid båda gymnasieskolorna. Efter att Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun blivit medlemmar i GYSAM så kan eleverna nu fritt välja gymnasieprogram inom hela samverkansområdet (större delen av Dalarnas län). En viss samverkan mellan de aktuella gymnasieskolorna finns redan idag, detta inom det estetiska programmet och inom Teknikcollege. Sedan våren och hösten pågår ett förberedande arbete för en eventuellt gemensam gymnasieorganisation mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Förberedelserna bedrivs inom tre grupper styrgrupp, arbetsgrupp och facklig referensgrupp. I september 2014 beslutade kommunstyrelsen i respektive kommun, med likalydande beslut, bl.a. att avsikten ska vara en gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun från läsåret 2015/2016. I december beslutade kommunfullmäktige i Vansbro kommun om (1) förslag till lokalisering av program i en gemensam gymnasieorganisation och (2) om namn (Västerdala gymnasium) för en gemensam gymnasieorganisation. Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade, för sin del, om återremiss av samma ärende för senare behandling. I både Malung-Sälens kommun och i Vansbro kommun har tydliggjorts att respektive kommunfullmäktige har att slutligt avgöra frågan om form för gymnasiesamverkan.

28 Kommunstyrelsen Kommunchefen föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 30 december 2014 att Malung-Sälens kommun inrättar en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Information i ärendet har lämnats till de fackliga organisationerna den 12 januari 2015, enligt 19 MBL. Dagens sammanträde Pär Kindlund (C), Kristina Bäckman (M), Sofia Söderström (S) och Tom Martinsson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Bitte Lindberg Ås (S) och Martina Elfström (FP) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunchefen, daterat 30 december 2014

29 Kommunstyrelsen Redovisning av delegationsbeslut (KS/2014:462, KS/2014:463, KS/2014:486, KS/2014:487, KS/2014:488, KS/2015:5, KS/2015:6) Delegationsbeslut Dnr KS/2014:464 Kommunchefens beslut om rutin för abonnemangattest Dnr KS/2014:487 Kommunchefens beslut om återkallande av mål vid Mora tingsrätt Dnr KS/2014:486 Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillfälligt arvode för överförmyndaren, från och med till och med Dnr KS/2015:5 Kommunchefens beslut om huvudattestanter i Malung-Sälens kommun Dnr KS/2014:462 Utredningssekreterarens beslut gällande yttrande till Länsstyrelsen Dalarna angående LBC-Ruschen 2015 Dnr KS/2014:463 Utredningssekreterarens beslut om yttrande angående hastighetsbegränsning på väg 66 Fjällvägen, Hundfjället västerut Dnr KS/2014:488 Utredningssekreterarens beslut angående lokal trafikföreskrift på väg E16/66 i Vansbro. Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott , Kommunstyrelsens budgetutskott , 79, 81-83, 85-86

30 Kommunstyrelsen Meddelanden (KS/2014:431, KS/2014:432, KS/2014:456, KS/2014:462, KS/2015:1, KS/2015:15, KS/2015:16, KS/2015:2) Meddelandena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden Dnr KS/2014:431 Länsstyrelsen Dalarnas beslut angående förordnande som begravningsombud inom Malung-Sälens kommun Dnr KS/2014:462 Länsstyrelsen Dalarnas beslut angående tillstånd till LBCruschen, tävling med fordon på väg i Lima Dnr KS/2015:1 Polismyndigheten Dalarnas tillståndsbevis för Svenska Röda korsets penninginsamling i bössor 2015 Dnr KS/2014:432 Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut angående vigselförrättare i Malung- Sälens kommun Dnr KS/2014:456 Länsstyrelsen Dalarnas svar på brev om vattenreglingsfonderna i Malung- Sälens kommun Dnr BUN/2014:316 Barn- och utbildningsnämndens beslut Budget 2015 Dnr BUN/2014:364 Barn- och utbildningsnämndens beslut Anställning av för- och grundskolechef Dnr KS/2015: 15 Avtal om tjänsteköp mellan Finsam Västerdalarna och Malung-Sälens kommun för år 2015 Dnr KS/2015:16 Överenskommelse gällande folkhälsofunktionen år 2015

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:15 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 266-284 Christin Löfstrand (V) Sven-Olov Halvarsson Lill (C) Tom

Läs mer

o. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-14 1

o. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-14 1 ( r O Malung-Saiens kommun o. Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Porfyren, resurscentrum i Malung, kl. 09:00-12.30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, skolkansliet Kl. 09.00-13.00 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt

Läs mer

Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Åsa Hedlöf /Nämndskansliet 0280-181 71

Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Åsa Hedlöf /Nämndskansliet 0280-181 71 fryi w Ji Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättels Sida 2014-11-05 1 Kulturnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-11-12. Plats: Bibliotekets sammanträdesrum, Malung Tid: 13:00 Ersättarna underrättas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-08-25 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, Biblioteket, Malung, kl. 09.00-11.45 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 o iviaiung-salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 09.00-16,00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1. Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.40-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.00-08.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Pelle Ekholm, tf. kommunchef Bo Klamfelt, ekonomichef 102-103

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Pelle Ekholm, tf. kommunchef Bo Klamfelt, ekonomichef 102-103 Kommunstyrelsen 2010-12-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-19:20 Beslutande Ej tjänstgörande ers. Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M)

Läs mer

AME, Regementsgatan 35, Vänersborg

AME, Regementsgatan 35, Vänersborg 2011-04-18 1 (16) Plats AME, Regementsgatan 35, Vänersborg Tid Måndagen den 18 april 2011, kl 13.00-16.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare för Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare för Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) ersättare

Läs mer

- - Sammanträdesprotokoll. Socialnämnden 2015-01-12 1

- - Sammanträdesprotokoll. Socialnämnden 2015-01-12 1 IP o - - Socialnämnden 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-09.00 Beslutande Carina Ålbertsson (S), ordförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Norén (S) Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Beeh

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Övriga deltagande Stefan Didrik,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kristina Saxerud (V) 46-47

Kristina Saxerud (V) 46-47 Kommunstyrelsen 2011-04-11 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, klockan 17.07-18.44 med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 17.09-18.02. Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15 12:20 Beslutande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Peter Wiklund (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande Måndagen den 27 januari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-15:10 Sammanträdet ajournerades klockan 14:30-14:45 Sven-Olov Axelsson (S),

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) klockan 15.00 16.20. Nino Vidovic (M), ordf Max Jörgensen (M) Pierre Sjöström (S) Inga Britt Henriksson Jens Jording

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) klockan 15.00 16.20. Nino Vidovic (M), ordf Max Jörgensen (M) Pierre Sjöström (S) Inga Britt Henriksson Jens Jording SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-14 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, måndagen den 14 februari 2011, klockan 15.00 16.20. Beslutande Nino Vidovic (M), ordf Max Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SA~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.20 Bert-Åke Näshmd (M), l:e vice ordfårande Jan Birgersson (M), ersätter Göte Eek

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

kw Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande

kw Marit Gustafsson Utdragsbestyrkande Malunq-Sälens kommun Sammanträciesprotokoll 2015-05-12 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 09.00-11.45 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Janne Forsgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Socialnämnden 2016-04-21

MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Socialnämnden 2016-04-21 Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken kl. 08:00 ande ledamöter Birgitta Sjögren (S) (ordförande) Gun Olofsson (S) 38-41, 43-51 Magnus Lemon (S) Birgitta Liivlaid (V) 38-41, 43-51 Per-Erik Persson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer