Vår Framtid I Våra Händer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår Framtid I Våra Händer"

Transkript

1 Vår Framtid I Våra Händer Dokumentation från seminarium 21 nov 2012 Företagsringen i södra Hälsingland & Resurs X

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - s i d a S a m m a n f a t t n i n g 3 B a k g r u n d 4 F ö r e l ä s a r e 5 D i a l o g m ö t e R U S ; e n 8-9 D i a l o g m ö t e D e l t a g a r e 1 2 Om vi lyckas marknadsföra länets vackra, estetiska miljöer och samtidigt påvisa att vi kan utveckla och leverera den senaste tekniken kan vi bli ett mycket attraktivt län. Och dessa förutsättningar har vi ju redan! Så var det bara tolerans kvar att jobba med och då är det upp till mig själv att bli mer öppen, nyfiken och inkluderande. Och aktivt leta och se flera möjligheter. Då är jag en god ambassadör för min ort och länet. Teknologi, talang och tolerans 2

3 SAMMANFATTNING Seminariet Vår Framtid I Våra Händer lockade ca 200 deltagare med en exakt jämn könsfördelning från många olika yrkeskategorier samt gymnasieelever. Dagen var en efterlängtad mötesplats med syfte att Stärka medvetenheten vad som krävs för att bli en attraktiv region, kommun, arbetsgivare Lyfta fram positiva exempel kring entreprenörskap Påvisa att samarbete ofta är en förutsättning för utveckling Resultat av dialogmötena till Region Gävleborg - remissvar på RUS;en Tre föreläsare gav oss fakta och inspiration på eftermiddagen. Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group, pratade om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben. Hon lyfte fram tre nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt: teknologi, talang och tolerans som tillsammans med mångfald och ett kreativt utbud tar regioner framåt. Den estetiska miljön är också viktig när vi väljer var vi bosätter oss. Mer än traditionella faktorer som vård o skola. Under det första dialogmötet prioriterade också dessa faktorer: Attityd, inställning och bemötande * Öppenhet, tolerans och mångfald, välkomnande bemötande, tillåtande, vänlighet * Ett mer välkomnande beteende, ta in dom nya inflyttade som en del av samhället * Ett öppet mycket tillåtande samhälle. Idéer tas emot, alla känner sig hemma * Få till en kreativ, tillåtande, nyfiken attityd * Våga se möjligheter - Var inte rädd att ha avvikande åsikter. Våga ta lite mer risker * Positiv grundinställning, vi måste alla vara ambassadörer för bygden som säljer in sina hemorter Fin miljö och attraktivt boende * Ska vara estetiskt, omgivningen ska vara vacker. Samhället ge trevligt intryck genom ex parker, hamnar. * Bra boendemiljö och en vacker bygd. Efterfrågat boende i vacker miljö. * Rent och ett attraktivt utseende, städa upp staden/järnvägen, få staden att se levande ut * Vackert - Tilltalande miljö/stadsbild. Att det ser snyggt ut. Välkomnande miljö. Attraktiva bostäder. Efter middagen presenterade regiondirektören den regionala utvecklingsstrategin - RUS. Nio företagare lämnade sina synpunkter hur RUS;en var formulerad. Företagarperspektivet i RUS är inte tillräckligt tydligt. Glöm inte att det är företagen och entreprenörerna som är grunden för arbete och tillväxt. Främjande av nya och fler företag behövs, men glöm inte de befintliga företagen! Region Gävleborg måste föra en nära dialog med näringslivet i dessa frågor och i övrigt när det gäller utvecklingen av Gävleborg. RUS:en måste tillföras en tydlig strategi för innovationer och kluster. Det kan också adderas till vid utformande av genomförandeprogram. Därefter följe ett andra dialogmöte kring vad hur vem ska göras för att visionen i RUS;en ska uppfyllas. - Ta tillvara på ungdomarna, t ex i arbetet med RUS:en - Gynna uppfinningsrikedomen och entreprenörskapen (som tydligen finns enligt RUS:en) så den kommer till sin rätt - Hitta och utnyttja resurserna som finns i länet - Inför kreativa möten med "verkstad" / nya metoder - Ta emot medborgarnas positiva vilja I utvärderingen gav deltagarna dagen 4,2 om helhetsintrycket, 4,1 kring insikter och kunskaper som kan vara till nytta i vardagen och 4,4 för att rekommendera seminariet till andra under nästa år (på en 5 gradig skala). Läs mer om denna spännande dags resultat på följande sidor. Mer material och presentationer finns att ladda ner på / Vår Framtid I Våra Händer. 3

4 BAKGRUND Några fakta om vårt län: Utbildningsnivån är LÄGST i Sverige Befolkningsutvecklingen negativ Ohälsotalet bland de SÄMSTA i Sverige Kostnader för hyrläkare näst HÖGST i Sverige HÖGSTA landstingsskatten i Sverige har nyss beslutats Arbetslösheten 11,7 % HÖGST i Sverige och Gävle har högst i länet MEST bidrag i Sverige 18,4 % lever på bidrag Medellivslängden KORTAST i Sverige för kvinnor 82,2 år näst-näst kortast för män 78,2 år Vem ska då förändra denna föga uppmuntrande rankinglista? Om vi har en övertro på att centralt organisera fram utveckling kan man tappa bort de som ska utföra fotarbetet. Individerna och medborgarna i civilsamhället, företagen och företagsledarna. De hamnar lätt under den traditionella maktpyramiden och upplever låg grad av inflytande. Förväntan kan bli att det är de på toppen av maktpyramiden som ska leda utvecklingsarbetet och vi andra fogas oss liksom man för inte så länge sen gjorde i brukssamhället. Och Gävleborg har ju en lång historia med bruk och storbönder och senare offentlig sektor där beslut fattas av ledningen i toppen. Vårt kära landting tycks fungera utifrån detta mindset i dag. Se ovan vad det leder till. Men industrisamhället har nu övergått i ett tjänste- och kunskapssamhälle! Även i vårt län sysselsätta följande sektorer i Gävleborgs län: Industri 18,6 % Privata tjänster 25 %, Offentliga tjänster 28 % Handel 10 %, Bygg 8,1 %, Jord & skogsbruk 2,8 % Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det helt andra framgångsfaktorer som gäller i det nya samhället. Alla har tillgång till en mängd information, bl a via internet. Därmed har flera ett mycket större beslutsunderlag än under industrialismen då chefen och ledningen var de enda som erhöll adekvat information. Vi har också klättrat i behovstrappan och vill nu förverkliga oss på fritiden men gärna också på arbetet. Jobbet ska vara kul! Kunden är nu chef. Och kunden är individualist som ofta önskar varor och tjänster som ska vara skräddarsydda. Därför behöver organisationens medarbetare nära kunden snabbt fånga upp nya idéer och behov som ska tas omhand av utvecklingsavdelningen. De flesta innovationer uppstår nu alltså i samspel mellan kund och medarbetare. Inte på forskningsanstalter. Att leda denna typ av lyhörd, flexibel, snabbfotad organisation innebär helt andra kompetenser än i 1900-talets maktpyramider. För att hänga med i utvecklingen bör omvärldsbevakningen och de ständiga förbättringarna vara en del i varje medarbetares vardag. Förslagslådan är död! Men nätverkandet viktigare än någonsin. I dessa får du ny information och idéer som kan var avgörande för företaget överlevnad. KUNDEN ÄR CHEF ENTREPRENÖRSKAP UPPFINNINGSRIKEDOM - INNOVATIVA MILJÖER - CIVILSAMHÄLLET 4

5 FÖRELÄSARE Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group, höll en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta pratade om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben. Hon lyfte fram tre nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt: teknologi, talang och tolerans som tillsammans med mångfald och ett kreativt utbud tar regioner framåt. Britta Jonsson Lindvall från Treehotel, entreprenören som berättade hur man på kort tid byggt ett annorlunda hotell som nu lockar kunder från hela världen. Länsstyrelse, Norrlandsfonden, kommun och andra möjliggörare visade stort engagemang och bidrog starkt till framgången. Hennes exempel visar på att det går att samverka och skapa en ny verksamhet utifrån en idé som först kan tyckas crazy. Nyfikenhet är nyckeln till utveckling, oavsett det handlar om människor, företag, organisationer eller kommuner. Tove Lifvendahl, författare, samhällsdebattör och vice ordförande i Ung Företagsamhet arbetar nu inom FORES - Forum för reformer och entreprenörskap en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv. Hennes föredrag handlde om hur vi kan utmana oss själva och de olika platser vi verkar ifrån i att använda nyfikenheten som en framgångsfaktor. Hennes föreläsning pekade på att vi allt för sällan är nyfikna på de som arbetat utomlands. Vi tar inte vara på deras erfarenhet och kompetens. Det verkar nästan som att vi känner oss rädda för allt vad de har att berätta. I stället vill vi att de snabbt smälter in i den svenska vardagen och den gemenskap som vi känner oss trygga med. 5

6 DIALOGMÖTE 1 Sammanställning av de tre viktigaste förslagen Vad gör att en ort/kommun blir riktigt ATTRAKTIV att besöka och flytta till? 9 förslag gäller människors sätt att vara. Ibland handlar det om kommunala tjänstemän, men oftast om oss alla, vi medborgare som redan lever och verkar på platsen. Attityd, inställning och bemötande * Öppenhet, tolerans och mångfald * Öppenhet - Välkomnande bemötande, tillåtande, vänlighet * Ett mer välkomnande beteende, ta in dom nya inflyttade som en del av samhället * Ett öppet mycket tillåtande samhälle. Idéer tas emot, alla känner sig hemma * Få till en kreativ, tillåtande, nyfiken attityd * Våga se möjligheter - Var inte rädd att ha avvikande åsikter. Våga ta lite mer risker * Alla kommuninnevånare ska vara goda ambassadörer som säljer in sina hemorter * Positivt fokus i ambassadörskap för bygden * Positiv grundinställning, vi måste alla vara ambassadörer Det estetiska är inte oviktigt. 8 förslag handlar om vår omedelbara omgivning; bostaden, platsen, orten. Fin miljö och attraktivt boende * Ska vara estetiskt, omgivningen ska vara vacker, Samhället ska ge ett trevligt intryck genom ex parker, hamnar. * Bra boendemiljö och en vacker bygd * Efterfrågat boende i vacker miljö * Rent och ett attraktivt utseende, städa upp staden/järnvägen, få staden att se levande ut * Vackert - Tilltalande miljö/stadsbild. Att det ser snyggt ut. * Välkomnande miljö * Attraktiva bostäder * Att det ser välkomnande ut 9 grupper tycker att det är väldigt viktigt för en orts attraktivitet att infrastrukturen fungerar. Bra infrastruktur * Bra kollektivtrafik * Bra kommunikationer * Snabb och bra kommunikation * Infrastruktur * Infrastruktur - Digital och fysisk kommunikation * Bra kommunikationer, transport och IT * Skapa bästa infrastrukturen * Brett utbud inom infrastruktur och bredband * Att kommunikation, resor och bredband funkar Mötesplatser är ett komplext område. 7 förslag gäller vikten av olika sorters mötesplatser. Ibland gäller det mellan politier och medborgare, ibland mellan alla människor. Några av förslagen gränsar till rubriken "Utbud på fritiden" nedan. 6

7 Mötesplatser * Dialogarenor för och med politiker, företag och medborgare * Samverkan mellan politiker och kommuninnevånare * Många mötesplatser, kyrkor, kulturcenter, idrottsanläggningar, för olika mixade åldrar. Rikt föreningsliv, nätverkande * Aktiviteter och mötesplatser * Mötesplatser * Skapa fler mötesplatser för människor - Ute- och innemiljöer, föreningsliv, nätverksbyggande, affärer, nattliv * Fritid & aktiviteter för alla (en mötesplats där alla generationer kan delta samtidigt) 5 förslag handlar om olika aktiviteter och upplevelser på fritiden, men ett och annat förslag under rubriken "Mötesplatser" ovanför, skulle lika gärna ha kunnat placerats här. Utbud på fritiden * Intensifierad centrumbildning med många aktiviteter och bra utbud av varor och service, uppmuntra nya aktiviteter. * Brett utbud, ex. gällande butiker, restauranger * Tillgång till upplevelser (caféer, restauranger, mötesplatser mm ) * Samhandling med föreningar o organisationer skola, fritidsaktiviteter för stora o små för ständig utveckling. Närhet till naturen. * Varierade aktiviteter i hela kommunen Bra skola och utbildning pekas särskilt ut i 6 förslag, men det göms också i den allmänna samhällsservicen i nästkommande grupp. Där tillkommer ytterligare 4 st. Bra skola och utbildning * Bra skola och bra lärare * Förbättra skolorna - Bra skolor med bra kvalitet (fråga Ovanåker hur de har gjort). * Attraktiva skolor * Väl fungerande skolor med tydlig profil. Funktionella kommunikationer kopplat till dessa utbildningsplatser. * Skapa Sveriges bästa skola * Brett utbud inom utbildning Bra samhällsservice * Full service inom omsorg och skola, dvs att alla mår/har det så bra som mjöligt * Bra basservice för och inom skola, barnomsorg, ålderdom * Bra samhällsservice * Tillgång till allmän service Under de 2 nästföljande rubrikerna finns 2 förslag vardera: Marknadsföring, besöksnäring * Ta vara på historien och kulturarvet, informera och lyft fram dessa * Nischade resmål, kultur, sport...unika attraktioner Sysselsättning * "Framtidslagen", förbättra företagsklimatet i kommunen för att locka mer nytänkande (Trosa kommun från 219:e -2:a plats på 3 år) * Arbetslivet - Bra företagsklimat, nätverkan, visa och ta emot goda exempel. Övriga förslag * Alla kommuninnevånares behov måste stöttas * Social trygghet - Förebyggande åtgärder, ungdomsmiljöer, trygga bra mötesplatser * Ta in fler ungdomar i utvecklingsarbetet med att öka ortens attraktionskraft 7

8 REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGIN Regionstyrelsens Vision 2020 Människor ser möjligheter Nytänkande ger möjligheter Ledarskap och samverkan skapar möjligheter I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan man lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. I Gävleborg finns innovativa miljöer, där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Det ger oss försprång i både företag och offentlig sektor och skapar nya möjligheter att ligga i framkant. I Gävleborg gör vi det möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle. Under eftermiddagen genomfördes ett samtal om utveckling och tillväxt i Gävleborg mellan företagsledare, styrelsemedlemmar i större företag från hela Hälsingland tillsammans med regiondirektören. Utgångspunkten för samtalet var att Regional Utvecklingsstrategi (RUS) är på remiss. Diskussionen skedde både med synpunkter och förslag om såväl RUS, som tillväxt och utveckling generellt i Gävleborg. Deltagare: Mats Törnquist Region Gävleborg Gävle Heléne Åkerström-Hartman Orbaden Konferens o Spa Orbaden Jan Carlsson CrossControll Alfta Katarina Svender Ljusdals Invest/ Edsbyverken Ljusdal Göran Nyström Diverse företag i Söderhamn Söderhamn Torbjörn Jonsson Företagare, fd Delsbo Candel Hudiksvall Inger Ångström Järvsöbaden AB Järvsö Gunnar Genander Svenska Fönster AB Edsbyn Per Lundman Pepab, fd Arizona Cemical Söderhamn Jan Thoren LRF Gävleborg/bonde Korskrogen Samtalsledare: Björn Mårtensson Konsult/Björn Mårtensson AB Edsbyn Sammanfattning av samtalet: Mats Törnqvist hade en inledning med att redogöra för bakgrunden till att den regional utvecklingsstrategin nu är ute för omarbetning till en ny strategi Den nuvarande strategin är utformad så att den är mycket svår att följa upp vilket i stor utsträckning beror på att konsensus beslut var regel med utgångspunkten "vi har lyssnat på alla". Målsättningen är att den kommande strategin ska bli tydligare och fokusera på "infrastruktur" och "kompetensförsörjning". Strategin kommer att följas upp med ett genomförandeprogram med olika delområden. Mats Törnqvist framförde också att det är positivt att på detta sätt möta företagsledare och styrelseledamöter från företag för diskussioner. I normalfallet begränsas diskussionerna med näringslivet i praktiken till dess företrädare. Dvs regionchefer och ordföranden i branschorganisationerna. Företagargruppen är positiv till den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) övergripande prioriteringar, nämligen kompetensförsörjning och infrastruktur. Företagargruppen framför också att strategin är mycket generell och otydlig. Efter diskussion blir gruppen överens om att det inte är lämpligt att detta dokument blir för detaljerad. Detta med anledning av de genomförande program inom olika verksamhetsområden som strategin ska kompletteras med. Dessa program ska vara levande dokument. Företagarna framför önskemål om att få vara delaktig i processen med utarbetandet av genomförandeprogrammen. 8

9 Remissversionen av RUS är dock alltför bred och fylld med många ord. Mycket av det som beskrivs är självklarheter men den är tyvärr föga nydanande. RUS:en skulle med beaktande av ovanstående, kunna vara betydligt vassare. Goda exempel från andra håll i landet, exempelvis Region Örebro lyftes fram där det bl.a. finns mätbara övergripande mål och i övrigt en tydligare strategi. Några mätbara mål finns över huvudtaget inte i förslaget. Det upplevs som en brist. Den slutliga upplagan av RUS skulle med fördel kunna omdisponeras så att analysdelen får utgöra en egen bilaga till själva strategin. Företagarperspektivet i RUS är inte tillräckligt tydligt. Glöm inte att det är företagen och entreprenörerna som är grunden för arbete och tillväxt. Främjande av nya och fler företag behövs, men glöm inte de befintliga företagen! Region Gävleborg måste föra en nära dialog med näringslivet i dessa frågor och i övrigt när det gäller utvecklingen av Gävleborg. RUS:en måste tillföras en tydlig strategi för innovationer och kluster. Det kan också adderas till vid utformande av genomförandeprogram. Företagarsynpunkter som behöver behandlas och bearbetas i genomförande programmen: - Kompetens och attityder har stor betydelse! - Många negativa nyckeltal i Gävleborg, nu senast, Sveriges högsta landstingsskatt - här behövs strategiska överväganden för att bryta eller motverka de negativa nyckeltalen. Positiva trender är viktiga att uppnå! - Gävleborg är idag ett "energilän" med ex vindkraft under utveckling som inte alla finns omnämnd i RUS. Viktigt att lyfta fram vindkraften i Gävleborg! - De gröna näringarnas betydelse för utveckling och arbetstillfällen bör lyftas. - Attraktiva miljöer krävs för att människor ska bo kvar och för att företag och organisationer ska kunna rekrytera personal. Tänk på att vi jobbar bara 9 procent under en livstid! - Tydligare färdriktning om vad som behövs för tillväxt i länet. - Viktigt att ange vilka åtgärder som behövs, för att regionen ska lyfta! - Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är ett bra exempel där det anges tydliga och mätbara övergripande mål - lär av goda exempel. En kort sammanfattning av ovanstående redovisades på scen under konferensen med frågor från moderatorn för konferensen. Samarbete är viktigt säger många och ofta. Men hur ska 10 kommuner lyckas enas om vad som är viktigast? Att RUS;en är diffus kan bero på att ingen ska känna sig förfördelad 9

10 DIALOGMÖTE 2 VAD behöver göras för att vi ska nå visionen i RUS:en? Tankesätt Skrota kommungränsen och se regionen HUR - På vilket sätt ska detta utföras? VEM är ansvarig för att det sker? Förändrat "mindset" och utbildning "Jag" (Var och en) Våga tänka annorlunda Lära sig att våga Regionen Ta emot medborgarnas positiva vilja Visa mod Lär oss se möjligheter i stället för svårigheter Arbetssätt Ändra radikalt på arbetssätt Gynna uppfinningsrikedomen och entreprenörskapen (som tydligen finns enligt RUS:en) så den kommer till sin rätt Hjälpas åt, medverka Inventera och ta tillvara på alla projekt Hitta och utnyttja resurserna som finns i länet. Nå bättre resultat. Upphandlingsarbetet borde styras till lokala aktörer Implementera kunskap från genomförda projekt Skapa förutsättningar för exempelvis kreativitetsfora lokalt i form av en dörr in Ta tillvara på ungdomarna, t ex i arbetet med RUS:en Bättre samverkan mellan kommuner genom att träffas ibland. Tydlighet Följa upp, ta tillvara på Göra så att RUS:en efterlevs bättre. Lära av andras framgångar. Omorganisera inköpsorganisationen Tjänstemän och politiker Vi alla Region Gävleborg Anställda inom kommunen. Alla medverkande som omfattas av RUS:en Region Gävleborg Regionen är ansvarig för att möjliggöra detta. Branschorganisationerna och företagarna är ansvariga för att utöva detta. Regionen är ansvarig för att möjliggöra detta. Branschorganisationerna och företagarna är ansvariga för att utöva detta. Politiskt beslut Minska krångelfaktorer Tillämpa regler som finns Tjänstemän och politiker Möten Inför kreativa möten med "verkstad" / nya metoder Använda nätverkande som pedagogisk metod på många ställen Mötesplatser behövs för att få nya tankar och idéer Öka samverkan och erfarenhetsutbyte Skapa fokusgrupper och kluster Anlita personer som "kan" leda så, för att lära. Att man är nyfikna på varandra och vill lära nytt. Viktigt med prestigelöst ledarskap Skapa mötesplatser och nätverk, samla nätverk och vidmakthålla Anställa kulturkommunikatörer! Alla En ledning som går före och visar att det är viktigt med nytänkande, Region Gävleborg Företagen och det offentliga 10

11 Skapa mötesplats på nätet för jobbmatchning Skapa förutsättningar för samarbete och nätverk Utbildning och kompetens Ge elever i skolan större förutsättningar att utveckla kreativitet, inre ledarskap och hälsa Arbeta för att leda utveckling av högre utbildning för personer med funktionsnedsättning / ta till vara på möjligheter Ta till vara kvinnors och invandrares kompetens dem. Systematisera. Forum på nätet Offentligt ansvar att ta initiativ Styrning / ledning av skolan / skapa piloter Lobbying / politik / arbetsliv / utbildning Validering (mäta kunskap) och kompetensutveckling AF eller branschorganisation Tjänstemän och politiker Kommuner / privata skolor Offentliga aktörer / arbetsliv Folkskolan och komvux Skolan fostrar entreprenörskap Samverkan skola - arbetsliv Kommunerna Hitta och få nytta av formell kompetens vid rekryteringar Lyfta fram positiva förebilder till unga Företagande Riskkapitalförsörjning Samverkan mellan företag Validering Skolan Genom nätverkande Utbildningsväsendet Skolvärlden De individer som finner en idé lönsam och värd att satsa i/på (även banken) UF-företag Mentorskap Näringslivet + Näringslivskontor Genomföra Utvecklingsarbete Näringslivet Utveckla platsen Göra platser attraktiva genom unika satsningar eller mer Samverka i de anläggningar som redan finns, alla platser behöver inte ha allt Genom nätverkande, frukostmöten, Behovsanalys Vi tillsammans, lokalt, regionalt, Infrastruktur Dubbelspår järnväg Regionalt, nationellt Innehållet i RUS:en RUS måste matcha EU 2020! Bli djupare och smalare istället för att vara bredare och grundare. Innehållet i texterna i EU 2020 är inte tillräckligt medtagna i RUS:en. RUS-arbetsgruppen på Regionen lyssnar inte tillräckligt på feedback från "specialister" och sakkunskap "Vi hör vad ni säger men kommer inte att skriva in det", är besked man har fått från tjänstemän/kvinnor Prioritera och fokusera. Region Gävleborg Ha en mer konkret RUS Jobba med nyckelord RUS-ansvariga Regionen är ansvarig för att möjliggöra detta. Branschorganisationerna och företagarna är ansvariga för att utöva detta. 11

12 DELTAGARE Tre elever från UF företaget estream filmade seminariet. UF elever från Torsberg dokumenterade i Wikispace 70 elever från Torsbergs-, Woxnadalens och Hälsinge-gymnasiet hade anmält sig liksom 48 företagare 10 föreningsrepresentanter 16 politiker från Bollnäs kommun, 1 från Ovanåker 15 tjänstemän från Region Gävleborg, Movexum, Winnet och ALMI 10 lärare, SYV, projektledare från skolan 6 representanter från Leader Gästrike- och Hälsingebygden 14 tjänstemän från Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn, Sandviken, Ovanåkers och Bollnäs kommun bl a alla näringslivscheferna från OBS kommuner 6 privatpersoner 10 i staben med föreläsare och arrangörer Sammantaget blir det ca 200 deltagare när vi räknar bort de som av olika anledningar inte kom. Om vi räknar bort Hälsingegymnasiet som vi inte har namn på var 84 kvinnor och 86 män anmälda. Alltså en mycket jämn könsfördelning! Det gladde oss arrangörer då Resurs X jobbar för jämställd tillväxt. Arrangörerna Lena Åkerlind, Lena Husén, Ewa Nordlund Resurs X och Per-Åke Svensson Företagsringen firar det lyckade seminariet med ett glas skumpa och ser fram emot nästa års seminarium. 12

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 2015-03-19 KOMPETENS X Bilagor Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 1 Bilagor 1. Systemteoretiskt synsätt 2. Dagbladet om icke godkända elever 3.

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 PÅ VÄG MOT 2030... 3 1.2 PROCESSEN... 3

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer