Vår Framtid I Våra Händer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår Framtid I Våra Händer"

Transkript

1 Vår Framtid I Våra Händer Dokumentation från seminarium 21 nov 2012 Företagsringen i södra Hälsingland & Resurs X

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - s i d a S a m m a n f a t t n i n g 3 B a k g r u n d 4 F ö r e l ä s a r e 5 D i a l o g m ö t e R U S ; e n 8-9 D i a l o g m ö t e D e l t a g a r e 1 2 Om vi lyckas marknadsföra länets vackra, estetiska miljöer och samtidigt påvisa att vi kan utveckla och leverera den senaste tekniken kan vi bli ett mycket attraktivt län. Och dessa förutsättningar har vi ju redan! Så var det bara tolerans kvar att jobba med och då är det upp till mig själv att bli mer öppen, nyfiken och inkluderande. Och aktivt leta och se flera möjligheter. Då är jag en god ambassadör för min ort och länet. Teknologi, talang och tolerans 2

3 SAMMANFATTNING Seminariet Vår Framtid I Våra Händer lockade ca 200 deltagare med en exakt jämn könsfördelning från många olika yrkeskategorier samt gymnasieelever. Dagen var en efterlängtad mötesplats med syfte att Stärka medvetenheten vad som krävs för att bli en attraktiv region, kommun, arbetsgivare Lyfta fram positiva exempel kring entreprenörskap Påvisa att samarbete ofta är en förutsättning för utveckling Resultat av dialogmötena till Region Gävleborg - remissvar på RUS;en Tre föreläsare gav oss fakta och inspiration på eftermiddagen. Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group, pratade om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben. Hon lyfte fram tre nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt: teknologi, talang och tolerans som tillsammans med mångfald och ett kreativt utbud tar regioner framåt. Den estetiska miljön är också viktig när vi väljer var vi bosätter oss. Mer än traditionella faktorer som vård o skola. Under det första dialogmötet prioriterade också dessa faktorer: Attityd, inställning och bemötande * Öppenhet, tolerans och mångfald, välkomnande bemötande, tillåtande, vänlighet * Ett mer välkomnande beteende, ta in dom nya inflyttade som en del av samhället * Ett öppet mycket tillåtande samhälle. Idéer tas emot, alla känner sig hemma * Få till en kreativ, tillåtande, nyfiken attityd * Våga se möjligheter - Var inte rädd att ha avvikande åsikter. Våga ta lite mer risker * Positiv grundinställning, vi måste alla vara ambassadörer för bygden som säljer in sina hemorter Fin miljö och attraktivt boende * Ska vara estetiskt, omgivningen ska vara vacker. Samhället ge trevligt intryck genom ex parker, hamnar. * Bra boendemiljö och en vacker bygd. Efterfrågat boende i vacker miljö. * Rent och ett attraktivt utseende, städa upp staden/järnvägen, få staden att se levande ut * Vackert - Tilltalande miljö/stadsbild. Att det ser snyggt ut. Välkomnande miljö. Attraktiva bostäder. Efter middagen presenterade regiondirektören den regionala utvecklingsstrategin - RUS. Nio företagare lämnade sina synpunkter hur RUS;en var formulerad. Företagarperspektivet i RUS är inte tillräckligt tydligt. Glöm inte att det är företagen och entreprenörerna som är grunden för arbete och tillväxt. Främjande av nya och fler företag behövs, men glöm inte de befintliga företagen! Region Gävleborg måste föra en nära dialog med näringslivet i dessa frågor och i övrigt när det gäller utvecklingen av Gävleborg. RUS:en måste tillföras en tydlig strategi för innovationer och kluster. Det kan också adderas till vid utformande av genomförandeprogram. Därefter följe ett andra dialogmöte kring vad hur vem ska göras för att visionen i RUS;en ska uppfyllas. - Ta tillvara på ungdomarna, t ex i arbetet med RUS:en - Gynna uppfinningsrikedomen och entreprenörskapen (som tydligen finns enligt RUS:en) så den kommer till sin rätt - Hitta och utnyttja resurserna som finns i länet - Inför kreativa möten med "verkstad" / nya metoder - Ta emot medborgarnas positiva vilja I utvärderingen gav deltagarna dagen 4,2 om helhetsintrycket, 4,1 kring insikter och kunskaper som kan vara till nytta i vardagen och 4,4 för att rekommendera seminariet till andra under nästa år (på en 5 gradig skala). Läs mer om denna spännande dags resultat på följande sidor. Mer material och presentationer finns att ladda ner på / Vår Framtid I Våra Händer. 3

4 BAKGRUND Några fakta om vårt län: Utbildningsnivån är LÄGST i Sverige Befolkningsutvecklingen negativ Ohälsotalet bland de SÄMSTA i Sverige Kostnader för hyrläkare näst HÖGST i Sverige HÖGSTA landstingsskatten i Sverige har nyss beslutats Arbetslösheten 11,7 % HÖGST i Sverige och Gävle har högst i länet MEST bidrag i Sverige 18,4 % lever på bidrag Medellivslängden KORTAST i Sverige för kvinnor 82,2 år näst-näst kortast för män 78,2 år Vem ska då förändra denna föga uppmuntrande rankinglista? Om vi har en övertro på att centralt organisera fram utveckling kan man tappa bort de som ska utföra fotarbetet. Individerna och medborgarna i civilsamhället, företagen och företagsledarna. De hamnar lätt under den traditionella maktpyramiden och upplever låg grad av inflytande. Förväntan kan bli att det är de på toppen av maktpyramiden som ska leda utvecklingsarbetet och vi andra fogas oss liksom man för inte så länge sen gjorde i brukssamhället. Och Gävleborg har ju en lång historia med bruk och storbönder och senare offentlig sektor där beslut fattas av ledningen i toppen. Vårt kära landting tycks fungera utifrån detta mindset i dag. Se ovan vad det leder till. Men industrisamhället har nu övergått i ett tjänste- och kunskapssamhälle! Även i vårt län sysselsätta följande sektorer i Gävleborgs län: Industri 18,6 % Privata tjänster 25 %, Offentliga tjänster 28 % Handel 10 %, Bygg 8,1 %, Jord & skogsbruk 2,8 % Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det helt andra framgångsfaktorer som gäller i det nya samhället. Alla har tillgång till en mängd information, bl a via internet. Därmed har flera ett mycket större beslutsunderlag än under industrialismen då chefen och ledningen var de enda som erhöll adekvat information. Vi har också klättrat i behovstrappan och vill nu förverkliga oss på fritiden men gärna också på arbetet. Jobbet ska vara kul! Kunden är nu chef. Och kunden är individualist som ofta önskar varor och tjänster som ska vara skräddarsydda. Därför behöver organisationens medarbetare nära kunden snabbt fånga upp nya idéer och behov som ska tas omhand av utvecklingsavdelningen. De flesta innovationer uppstår nu alltså i samspel mellan kund och medarbetare. Inte på forskningsanstalter. Att leda denna typ av lyhörd, flexibel, snabbfotad organisation innebär helt andra kompetenser än i 1900-talets maktpyramider. För att hänga med i utvecklingen bör omvärldsbevakningen och de ständiga förbättringarna vara en del i varje medarbetares vardag. Förslagslådan är död! Men nätverkandet viktigare än någonsin. I dessa får du ny information och idéer som kan var avgörande för företaget överlevnad. KUNDEN ÄR CHEF ENTREPRENÖRSKAP UPPFINNINGSRIKEDOM - INNOVATIVA MILJÖER - CIVILSAMHÄLLET 4

5 FÖRELÄSARE Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group, höll en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta pratade om huruvida det verkligen är arbetsmöjligheter som lockar människor eller om det egentligen inte är så att det är arbetskraften som lockar till sig jobben. Hon lyfte fram tre nyckelfaktorer för ekonomisk tillväxt: teknologi, talang och tolerans som tillsammans med mångfald och ett kreativt utbud tar regioner framåt. Britta Jonsson Lindvall från Treehotel, entreprenören som berättade hur man på kort tid byggt ett annorlunda hotell som nu lockar kunder från hela världen. Länsstyrelse, Norrlandsfonden, kommun och andra möjliggörare visade stort engagemang och bidrog starkt till framgången. Hennes exempel visar på att det går att samverka och skapa en ny verksamhet utifrån en idé som först kan tyckas crazy. Nyfikenhet är nyckeln till utveckling, oavsett det handlar om människor, företag, organisationer eller kommuner. Tove Lifvendahl, författare, samhällsdebattör och vice ordförande i Ung Företagsamhet arbetar nu inom FORES - Forum för reformer och entreprenörskap en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sitt liv. Hennes föredrag handlde om hur vi kan utmana oss själva och de olika platser vi verkar ifrån i att använda nyfikenheten som en framgångsfaktor. Hennes föreläsning pekade på att vi allt för sällan är nyfikna på de som arbetat utomlands. Vi tar inte vara på deras erfarenhet och kompetens. Det verkar nästan som att vi känner oss rädda för allt vad de har att berätta. I stället vill vi att de snabbt smälter in i den svenska vardagen och den gemenskap som vi känner oss trygga med. 5

6 DIALOGMÖTE 1 Sammanställning av de tre viktigaste förslagen Vad gör att en ort/kommun blir riktigt ATTRAKTIV att besöka och flytta till? 9 förslag gäller människors sätt att vara. Ibland handlar det om kommunala tjänstemän, men oftast om oss alla, vi medborgare som redan lever och verkar på platsen. Attityd, inställning och bemötande * Öppenhet, tolerans och mångfald * Öppenhet - Välkomnande bemötande, tillåtande, vänlighet * Ett mer välkomnande beteende, ta in dom nya inflyttade som en del av samhället * Ett öppet mycket tillåtande samhälle. Idéer tas emot, alla känner sig hemma * Få till en kreativ, tillåtande, nyfiken attityd * Våga se möjligheter - Var inte rädd att ha avvikande åsikter. Våga ta lite mer risker * Alla kommuninnevånare ska vara goda ambassadörer som säljer in sina hemorter * Positivt fokus i ambassadörskap för bygden * Positiv grundinställning, vi måste alla vara ambassadörer Det estetiska är inte oviktigt. 8 förslag handlar om vår omedelbara omgivning; bostaden, platsen, orten. Fin miljö och attraktivt boende * Ska vara estetiskt, omgivningen ska vara vacker, Samhället ska ge ett trevligt intryck genom ex parker, hamnar. * Bra boendemiljö och en vacker bygd * Efterfrågat boende i vacker miljö * Rent och ett attraktivt utseende, städa upp staden/järnvägen, få staden att se levande ut * Vackert - Tilltalande miljö/stadsbild. Att det ser snyggt ut. * Välkomnande miljö * Attraktiva bostäder * Att det ser välkomnande ut 9 grupper tycker att det är väldigt viktigt för en orts attraktivitet att infrastrukturen fungerar. Bra infrastruktur * Bra kollektivtrafik * Bra kommunikationer * Snabb och bra kommunikation * Infrastruktur * Infrastruktur - Digital och fysisk kommunikation * Bra kommunikationer, transport och IT * Skapa bästa infrastrukturen * Brett utbud inom infrastruktur och bredband * Att kommunikation, resor och bredband funkar Mötesplatser är ett komplext område. 7 förslag gäller vikten av olika sorters mötesplatser. Ibland gäller det mellan politier och medborgare, ibland mellan alla människor. Några av förslagen gränsar till rubriken "Utbud på fritiden" nedan. 6

7 Mötesplatser * Dialogarenor för och med politiker, företag och medborgare * Samverkan mellan politiker och kommuninnevånare * Många mötesplatser, kyrkor, kulturcenter, idrottsanläggningar, för olika mixade åldrar. Rikt föreningsliv, nätverkande * Aktiviteter och mötesplatser * Mötesplatser * Skapa fler mötesplatser för människor - Ute- och innemiljöer, föreningsliv, nätverksbyggande, affärer, nattliv * Fritid & aktiviteter för alla (en mötesplats där alla generationer kan delta samtidigt) 5 förslag handlar om olika aktiviteter och upplevelser på fritiden, men ett och annat förslag under rubriken "Mötesplatser" ovanför, skulle lika gärna ha kunnat placerats här. Utbud på fritiden * Intensifierad centrumbildning med många aktiviteter och bra utbud av varor och service, uppmuntra nya aktiviteter. * Brett utbud, ex. gällande butiker, restauranger * Tillgång till upplevelser (caféer, restauranger, mötesplatser mm ) * Samhandling med föreningar o organisationer skola, fritidsaktiviteter för stora o små för ständig utveckling. Närhet till naturen. * Varierade aktiviteter i hela kommunen Bra skola och utbildning pekas särskilt ut i 6 förslag, men det göms också i den allmänna samhällsservicen i nästkommande grupp. Där tillkommer ytterligare 4 st. Bra skola och utbildning * Bra skola och bra lärare * Förbättra skolorna - Bra skolor med bra kvalitet (fråga Ovanåker hur de har gjort). * Attraktiva skolor * Väl fungerande skolor med tydlig profil. Funktionella kommunikationer kopplat till dessa utbildningsplatser. * Skapa Sveriges bästa skola * Brett utbud inom utbildning Bra samhällsservice * Full service inom omsorg och skola, dvs att alla mår/har det så bra som mjöligt * Bra basservice för och inom skola, barnomsorg, ålderdom * Bra samhällsservice * Tillgång till allmän service Under de 2 nästföljande rubrikerna finns 2 förslag vardera: Marknadsföring, besöksnäring * Ta vara på historien och kulturarvet, informera och lyft fram dessa * Nischade resmål, kultur, sport...unika attraktioner Sysselsättning * "Framtidslagen", förbättra företagsklimatet i kommunen för att locka mer nytänkande (Trosa kommun från 219:e -2:a plats på 3 år) * Arbetslivet - Bra företagsklimat, nätverkan, visa och ta emot goda exempel. Övriga förslag * Alla kommuninnevånares behov måste stöttas * Social trygghet - Förebyggande åtgärder, ungdomsmiljöer, trygga bra mötesplatser * Ta in fler ungdomar i utvecklingsarbetet med att öka ortens attraktionskraft 7

8 REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGIN Regionstyrelsens Vision 2020 Människor ser möjligheter Nytänkande ger möjligheter Ledarskap och samverkan skapar möjligheter I Gävleborg har människor möjligheter att leva och bo på sina egna och naturens villkor. Här kan man lära och växa, kunskapen finns runt hörnet. Kultur, mångfald och öppenhet vidgar våra vyer. I Gävleborg finns innovativa miljöer, där uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan frodas. Det ger oss försprång i både företag och offentlig sektor och skapar nya möjligheter att ligga i framkant. I Gävleborg gör vi det möjligt. Vi hittar kreativa lösningar och löser problem i samverkan. Ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap förenar Gävleborg och formar ett hållbart samhälle. Under eftermiddagen genomfördes ett samtal om utveckling och tillväxt i Gävleborg mellan företagsledare, styrelsemedlemmar i större företag från hela Hälsingland tillsammans med regiondirektören. Utgångspunkten för samtalet var att Regional Utvecklingsstrategi (RUS) är på remiss. Diskussionen skedde både med synpunkter och förslag om såväl RUS, som tillväxt och utveckling generellt i Gävleborg. Deltagare: Mats Törnquist Region Gävleborg Gävle Heléne Åkerström-Hartman Orbaden Konferens o Spa Orbaden Jan Carlsson CrossControll Alfta Katarina Svender Ljusdals Invest/ Edsbyverken Ljusdal Göran Nyström Diverse företag i Söderhamn Söderhamn Torbjörn Jonsson Företagare, fd Delsbo Candel Hudiksvall Inger Ångström Järvsöbaden AB Järvsö Gunnar Genander Svenska Fönster AB Edsbyn Per Lundman Pepab, fd Arizona Cemical Söderhamn Jan Thoren LRF Gävleborg/bonde Korskrogen Samtalsledare: Björn Mårtensson Konsult/Björn Mårtensson AB Edsbyn Sammanfattning av samtalet: Mats Törnqvist hade en inledning med att redogöra för bakgrunden till att den regional utvecklingsstrategin nu är ute för omarbetning till en ny strategi Den nuvarande strategin är utformad så att den är mycket svår att följa upp vilket i stor utsträckning beror på att konsensus beslut var regel med utgångspunkten "vi har lyssnat på alla". Målsättningen är att den kommande strategin ska bli tydligare och fokusera på "infrastruktur" och "kompetensförsörjning". Strategin kommer att följas upp med ett genomförandeprogram med olika delområden. Mats Törnqvist framförde också att det är positivt att på detta sätt möta företagsledare och styrelseledamöter från företag för diskussioner. I normalfallet begränsas diskussionerna med näringslivet i praktiken till dess företrädare. Dvs regionchefer och ordföranden i branschorganisationerna. Företagargruppen är positiv till den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) övergripande prioriteringar, nämligen kompetensförsörjning och infrastruktur. Företagargruppen framför också att strategin är mycket generell och otydlig. Efter diskussion blir gruppen överens om att det inte är lämpligt att detta dokument blir för detaljerad. Detta med anledning av de genomförande program inom olika verksamhetsområden som strategin ska kompletteras med. Dessa program ska vara levande dokument. Företagarna framför önskemål om att få vara delaktig i processen med utarbetandet av genomförandeprogrammen. 8

9 Remissversionen av RUS är dock alltför bred och fylld med många ord. Mycket av det som beskrivs är självklarheter men den är tyvärr föga nydanande. RUS:en skulle med beaktande av ovanstående, kunna vara betydligt vassare. Goda exempel från andra håll i landet, exempelvis Region Örebro lyftes fram där det bl.a. finns mätbara övergripande mål och i övrigt en tydligare strategi. Några mätbara mål finns över huvudtaget inte i förslaget. Det upplevs som en brist. Den slutliga upplagan av RUS skulle med fördel kunna omdisponeras så att analysdelen får utgöra en egen bilaga till själva strategin. Företagarperspektivet i RUS är inte tillräckligt tydligt. Glöm inte att det är företagen och entreprenörerna som är grunden för arbete och tillväxt. Främjande av nya och fler företag behövs, men glöm inte de befintliga företagen! Region Gävleborg måste föra en nära dialog med näringslivet i dessa frågor och i övrigt när det gäller utvecklingen av Gävleborg. RUS:en måste tillföras en tydlig strategi för innovationer och kluster. Det kan också adderas till vid utformande av genomförandeprogram. Företagarsynpunkter som behöver behandlas och bearbetas i genomförande programmen: - Kompetens och attityder har stor betydelse! - Många negativa nyckeltal i Gävleborg, nu senast, Sveriges högsta landstingsskatt - här behövs strategiska överväganden för att bryta eller motverka de negativa nyckeltalen. Positiva trender är viktiga att uppnå! - Gävleborg är idag ett "energilän" med ex vindkraft under utveckling som inte alla finns omnämnd i RUS. Viktigt att lyfta fram vindkraften i Gävleborg! - De gröna näringarnas betydelse för utveckling och arbetstillfällen bör lyftas. - Attraktiva miljöer krävs för att människor ska bo kvar och för att företag och organisationer ska kunna rekrytera personal. Tänk på att vi jobbar bara 9 procent under en livstid! - Tydligare färdriktning om vad som behövs för tillväxt i länet. - Viktigt att ange vilka åtgärder som behövs, för att regionen ska lyfta! - Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är ett bra exempel där det anges tydliga och mätbara övergripande mål - lär av goda exempel. En kort sammanfattning av ovanstående redovisades på scen under konferensen med frågor från moderatorn för konferensen. Samarbete är viktigt säger många och ofta. Men hur ska 10 kommuner lyckas enas om vad som är viktigast? Att RUS;en är diffus kan bero på att ingen ska känna sig förfördelad 9

10 DIALOGMÖTE 2 VAD behöver göras för att vi ska nå visionen i RUS:en? Tankesätt Skrota kommungränsen och se regionen HUR - På vilket sätt ska detta utföras? VEM är ansvarig för att det sker? Förändrat "mindset" och utbildning "Jag" (Var och en) Våga tänka annorlunda Lära sig att våga Regionen Ta emot medborgarnas positiva vilja Visa mod Lär oss se möjligheter i stället för svårigheter Arbetssätt Ändra radikalt på arbetssätt Gynna uppfinningsrikedomen och entreprenörskapen (som tydligen finns enligt RUS:en) så den kommer till sin rätt Hjälpas åt, medverka Inventera och ta tillvara på alla projekt Hitta och utnyttja resurserna som finns i länet. Nå bättre resultat. Upphandlingsarbetet borde styras till lokala aktörer Implementera kunskap från genomförda projekt Skapa förutsättningar för exempelvis kreativitetsfora lokalt i form av en dörr in Ta tillvara på ungdomarna, t ex i arbetet med RUS:en Bättre samverkan mellan kommuner genom att träffas ibland. Tydlighet Följa upp, ta tillvara på Göra så att RUS:en efterlevs bättre. Lära av andras framgångar. Omorganisera inköpsorganisationen Tjänstemän och politiker Vi alla Region Gävleborg Anställda inom kommunen. Alla medverkande som omfattas av RUS:en Region Gävleborg Regionen är ansvarig för att möjliggöra detta. Branschorganisationerna och företagarna är ansvariga för att utöva detta. Regionen är ansvarig för att möjliggöra detta. Branschorganisationerna och företagarna är ansvariga för att utöva detta. Politiskt beslut Minska krångelfaktorer Tillämpa regler som finns Tjänstemän och politiker Möten Inför kreativa möten med "verkstad" / nya metoder Använda nätverkande som pedagogisk metod på många ställen Mötesplatser behövs för att få nya tankar och idéer Öka samverkan och erfarenhetsutbyte Skapa fokusgrupper och kluster Anlita personer som "kan" leda så, för att lära. Att man är nyfikna på varandra och vill lära nytt. Viktigt med prestigelöst ledarskap Skapa mötesplatser och nätverk, samla nätverk och vidmakthålla Anställa kulturkommunikatörer! Alla En ledning som går före och visar att det är viktigt med nytänkande, Region Gävleborg Företagen och det offentliga 10

11 Skapa mötesplats på nätet för jobbmatchning Skapa förutsättningar för samarbete och nätverk Utbildning och kompetens Ge elever i skolan större förutsättningar att utveckla kreativitet, inre ledarskap och hälsa Arbeta för att leda utveckling av högre utbildning för personer med funktionsnedsättning / ta till vara på möjligheter Ta till vara kvinnors och invandrares kompetens dem. Systematisera. Forum på nätet Offentligt ansvar att ta initiativ Styrning / ledning av skolan / skapa piloter Lobbying / politik / arbetsliv / utbildning Validering (mäta kunskap) och kompetensutveckling AF eller branschorganisation Tjänstemän och politiker Kommuner / privata skolor Offentliga aktörer / arbetsliv Folkskolan och komvux Skolan fostrar entreprenörskap Samverkan skola - arbetsliv Kommunerna Hitta och få nytta av formell kompetens vid rekryteringar Lyfta fram positiva förebilder till unga Företagande Riskkapitalförsörjning Samverkan mellan företag Validering Skolan Genom nätverkande Utbildningsväsendet Skolvärlden De individer som finner en idé lönsam och värd att satsa i/på (även banken) UF-företag Mentorskap Näringslivet + Näringslivskontor Genomföra Utvecklingsarbete Näringslivet Utveckla platsen Göra platser attraktiva genom unika satsningar eller mer Samverka i de anläggningar som redan finns, alla platser behöver inte ha allt Genom nätverkande, frukostmöten, Behovsanalys Vi tillsammans, lokalt, regionalt, Infrastruktur Dubbelspår järnväg Regionalt, nationellt Innehållet i RUS:en RUS måste matcha EU 2020! Bli djupare och smalare istället för att vara bredare och grundare. Innehållet i texterna i EU 2020 är inte tillräckligt medtagna i RUS:en. RUS-arbetsgruppen på Regionen lyssnar inte tillräckligt på feedback från "specialister" och sakkunskap "Vi hör vad ni säger men kommer inte att skriva in det", är besked man har fått från tjänstemän/kvinnor Prioritera och fokusera. Region Gävleborg Ha en mer konkret RUS Jobba med nyckelord RUS-ansvariga Regionen är ansvarig för att möjliggöra detta. Branschorganisationerna och företagarna är ansvariga för att utöva detta. 11

12 DELTAGARE Tre elever från UF företaget estream filmade seminariet. UF elever från Torsberg dokumenterade i Wikispace 70 elever från Torsbergs-, Woxnadalens och Hälsinge-gymnasiet hade anmält sig liksom 48 företagare 10 föreningsrepresentanter 16 politiker från Bollnäs kommun, 1 från Ovanåker 15 tjänstemän från Region Gävleborg, Movexum, Winnet och ALMI 10 lärare, SYV, projektledare från skolan 6 representanter från Leader Gästrike- och Hälsingebygden 14 tjänstemän från Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn, Sandviken, Ovanåkers och Bollnäs kommun bl a alla näringslivscheferna från OBS kommuner 6 privatpersoner 10 i staben med föreläsare och arrangörer Sammantaget blir det ca 200 deltagare när vi räknar bort de som av olika anledningar inte kom. Om vi räknar bort Hälsingegymnasiet som vi inte har namn på var 84 kvinnor och 86 män anmälda. Alltså en mycket jämn könsfördelning! Det gladde oss arrangörer då Resurs X jobbar för jämställd tillväxt. Arrangörerna Lena Åkerlind, Lena Husén, Ewa Nordlund Resurs X och Per-Åke Svensson Företagsringen firar det lyckade seminariet med ett glas skumpa och ser fram emot nästa års seminarium. 12

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER. Tack till alla deltagare, medverkande och Tillväxtverket

VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER. Tack till alla deltagare, medverkande och Tillväxtverket VÅR FRAMTID I VÅRA HÄNDER Tack till alla deltagare, medverkande och Tillväxtverket FÖR ETT ÅR SEDAN. Mona Roos, ordförande Företagsringen Eva Nordlund, Resurs X FRÅGAN I DAG Sker utveckling mest och bäst

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner

Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner Uppdrag kring kompetensplattformar och lärandeplaner RegLab 23 mars 2012, SKL Gustav Hansson gustav.hansson@tillvaxtanalys.se RB 7 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning, nationellt och regionalt Uppdraget

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer