SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR."

Transkript

1 Läs mer på Skogen är en pusselbit för att minska utsläppen av koldioxid. Mats Pertoft (MP) Ge skogens omloppstid en chans. Johan Hultberg (M) En skogsstrategi bör utgå från näringslivets perspektiv. Jennie Nilsson (S) SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR. SID MARKNAD KUND SKOGSBRUK Certifiering på framfart FSC-märkningen för ansvarsfullt skogsbruk blir alltmer känd och använd bland konsumentprodukter. SID 6 7 Mjukt under fötterna Tack vare ett nära samarbete med Sveaskog kunde AB Karl Hedin utveckla en ny trall med unika egenskaper. SID Trygghet för utbor Skogsägare som bor långt från sin fastighet erbjuds tjänster för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. SID 20 21

2 Nr Val som väcker känslor VI GÅR EN SPÄNNANDE TID till mötes. Den 25 maj hålls valet till Europaparlamentet, och den europeiska skogspolitiken får allt större betydelse för den svenska skogen. Kaskadanvändning är ett exempel på en fråga som diskuteras, och det har höjts röster för en lagstiftning inom området. Det skulle innebära att vi får en bestämd prioritetsordning för virkesanvändning där energianvändning hamnar längst ner i kedjan. Vår ståndpunkt är att hållbarhetskriterier inte bör appliceras på enskilda produkter eller sortiment utan på skogsråvara generellt. Annars riskerar vi att snedvrida marknaden och missgynna förnybart i relation till fossilt. Träfibern är en förnybar och klimatvänlig råvara som i sina olika former har central betydelse för Europas möjlighet att sänka utsläppen av drivhusgaser. ÄVEN INFÖR RIKSDAGSVALET är skogsfrågorna högaktuella. Det är tydligt att skog och skogsbruk väcker känslor, som kan leda till låsningar i debatten. Därför ser jag positivt på det arbete som bedrivs för att ta fram ett Nationellt skogsprogram. Den 24 april hölls ett första dialogmöte på Rosenbad, och bland deltagarna syntes företrädare för många olika branscher där skogsråvaran kommer att spela en viktig roll i en framtida bioekonomi. Det bådar gott inför fortsättningen. Det är av stor vikt att ett Nationellt skogsprogram handlar om skogens roll i en hållbar samhällsutveckling och inte bara om skogsbruk. Dessutom måste det verka över flera mandatperioder, vilket kräver bred politisk uppslutning. DEN 24 APRIL HÖLL VI också årsstämma på Sveaskog. Där beslutades om utdelning för 2013 på 450 MSEK samt om nya ekonomiska mål. Det operativa rörelseresultatet förbättrades under första kvartalet till 377 MSEK (271). Högre priser, lägre kostnader och större andel leverans från egen skog är en viktig del av förklaringen. En annan är det arbete som bedrivits internt det senaste året, för att utveckla ledar- och medarbetarskapet. Som ett led i det har vi under våren genomfört Medarbetardagar, vilka gett oss bra tillfällen att diskutera allt från hur vi vill arbeta med våra kunder till vad det innebär att gå mot en värdedriven organisation där alla har mandat att fatta beslut. Nu fortsätter vi det viktiga arbetet för att skapa en kultur som i än högre grad främjar innovation och handlingskraft. 10 Samarbete gav nya affärer för AB Karl Hedin. 6 FSC-märkning går framåt. 9 HUR SKÖTTES TRÄDET innan det fälldes? Frågan är högst relevant, för faktum är att intresset för att få veta mer om träråvarans ursprung växer för varje år. FSC-märkningen, det lilla trädet med bruten linje, dyker upp på allt fler produkter: gymnastikskor, tröjor, möbler och leksaker. För företagen som eftersöker märkningen handlar det främst om att stärka varumärket. På sidorna 6 7 hittar du senaste nytt om FSC-märkningen och hur den påverkar vår bransch. ATT UTVECKLA NYA produkter är idag en överlevnadsfråga för många sågverk. AB Karl Hedin lider inte brist på innovationer, och resultatet blev än bättre när Sveaskog fick vara med och utveckla en ny premiumprodukt, topptrallen. Furor med toppstock i rätt dimension har valts ut på plats i skogen och resultatet blev en mjuk, tålig, kvistfri trall för uteplatsen. I vårt kundreportage på sidorna Stor efterfrågan på svenskt trä i Kina. Tillbaka till ursprunget 26 reser vi till Krylbo för att få veta mer om det lyckade samarbetet. JUST NU är det många som siar om skogens framtid. En sak är i alla fall säker: skogsbruket blir alltmer automatiserat. Den tekniska utvecklingen har gått så snabbt att människan inte har möjlighet att nyttja maskinernas fulla kapacitet, menar forskarna. Därför måste maskinförarna avlastas, både fysiskt och mentalt. I vårt spännande reportage på sidorna kan du bland annat läsa om kranspetsstyrda skotare, som både ökar effektiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Trevlig läsning! Pernilla Widén ansvarig för extern kommunikation, Sveaskog Fiskepärlor på Sveaskogs marker. REDAKTIONEN Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fyra gånger per år. Chefredaktör: Pernilla Widén, Ansvarig utgivare: Linda Andersson, Redaktörer: Helena Kämpfe Fredén, Johan Persson Art director: Tom Sörhuus Produktion: Spoon, Omslagsbild: Samir Soudah Tryck: Lenanders Grafiska AB ISSN: PRENUMERATION För prenumerationsärenden, mejla till eller ring Sveaskogs kundcenter på tel Har du synpunkter på Forum Sveaskog? Mejla till redaktionen, ANNONSERING Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel , PER-OLOF WEDIN, vd för Sveaskog Forest Stewardship Council, FSC, en symbol för ett ansvarsfullt skogsbruk. Märket finns på bland annat byggmaterial, möbler och grillkol. 2 FORUM SVEASKOG

3

4 AKTUELLT 407 VARIERAT LANDSKAP Området kring Ruutivaara har ett stort inslag av gammal och urskogsartad skog. miljoner Så många plantor levererades i Sverige under Det är en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Det vanligaste trädslaget är gran som utgör 54 procent av produktionen. Mindre koldioxidutsläpp med träbyggnation Mer trä i byggkonstruktioner minskar behovet av stål och betong och därmed fossilbränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Det hävdar forskare vid Yale School of Forestry & Environment Studies. Träkonstruktioner använder mindre energi än byggkonstruktioner av stål och betong. Forskarna menar att mer koldioxid sparas in genom minskade utsläpp än vad som förloras genom avverkningen. Enligt studien skulle mellan 14 och 31 procent av de globala koldioxidutsläppen undvikas genom minskad användning av stål och betong. Ekologisk kompensation marknad på frammarsch Kan ekologisk kompensation vara en framtida affärsmöjlighet för Sveaskog? Ett nytt samarbete med gruvföretaget LKAB öppnar nya möjligheter för en marknad på frammarsch. TEXT: JOHAN PERSSON Hjälmare kanal firar 375 år med nytillträdd vd Den 28 juni firar Hjälmare kanal 375 år. Kanalen, som sträcker sig mellan Mälaren och Hjälmaren via Arbogaån, invigdes Hjälmaren ligger 22 meter över Arbogaån och nivåskillnaden fördelas på kanalens nio slussar, som är handdrivna precis som för 375 år sedan. Hjälmare kanal är ett av Mellansveriges vackraste och mest välbevarade kulturarv. I framtiden kommer vi att satsa ännu mer på att locka besökare, säger Per Eriksson, nytillträdd vd på Hjälmare kanal. Kanalen, som idag ägs av Sveaskog, är öppen 6 juni till 17 augusti. Kunglig invigning av Sveaskogs sista ekoparker Det började med invigningen av Ekopark Omberg 2003, Sveriges första ekopark. Den 1 september 2013 sluts cirkeln när Kung Carl XVI Gustaf inviger Ekopark Piteälven och Ekopark Varjisån. Därmed slutförs invigningen av Sveaskogs sista ekoparker. Totalt har Sveaskog beslutat om 36 ekoparker, motsvarande fem procent av den produktiva skogsmarksarealen. UNDER DE SENASTE månaderna har Sveaskog bedrivit ett utvecklingsarbete kring ekologisk kompensation kopplad till biologisk mångfald, tillsammans med gruvföretaget LKAB och konsultföretaget Enetjärn Natur. Bakgrunden är att LKAB ska etablera gruvbrytning i ett område i Kiruna kommun med höga naturvärden. Enligt lagen ska de presentera förslag på hur de kan kompensera de naturvärden som går förlorade. Vi har tagit fram ett förslag på ett område i samma region som har och kan utveckla motsvarande naturvärden som finns i det område som kommer att förstöras av gruvbrytningen, säger Jessica Nordin, projektledare för utvecklingsarbetet på Sveaskog. OMRÅDET I RUUTIVAARA i Kiruna kommun är hektar stort och Sveaskogs första projekt med kompensation av ekosystemtjänster kopplat till biologisk mångfald. Sedan tidigare arbetar Sveaskog med bland annat koldioxidkrediter. Vi för dialog med fler verksamhetsutövare än LKAB som är intresserade av ekologisk kompensation. Eftersom vi bedriver ett omfattande naturvårdsarbete i vår egen verksamhet, har vi kompetensen att erbjuda en långsiktig förvaltning av kompensationsmarker på bästa sätt, säger Jessica Nordin. USA OCH SÄRSKILT Kalifornien är föregångare när det gäller ekologisk kompensation. Där har stark lagstiftning kring arter och våtmarker drivit fram efterfrågan på områden som kan användas för att kompensera exploatering. Och det rör sig om en stor marknad globalt omsätter den mellan tre och fyra miljarder dollar varje år. Internationellt ökar tillämpningen av ekologisk kompensation. Och även om marknaden ännu är outvecklad i Sverige så märker vi nationellt och på EU-nivå ett växande intresse för detta nya och innovativa sätt att främja bevarandet av biologisk mångfald, säger Sveaskogs miljöchef Olof Johansson. Jessica Nordin tror att ekologisk kompensation på sikt kommer att utvecklas till att vara en intressant affär även för svenska markägare. Krav på kompensationsåtgärder blir allt vanligare i svenska tillståndsprocesser. Samtidigt har EU en ny strategi för att stoppa utarmningen av ekosystemtjänster och förlusten av biologisk mångfald. Vi ser stor potential i det här och en framtida affärsmöjlighet dels för Sveaskog, dels för andra markägare, säger Jessica Nordin. Vi ser stor potential i ekologisk kompensation. 4 FORUM SVEASKOG

5 Vi kan skog och lantbruk och hjälper dig gärna Välkommen in på något av våra 461 kontor runt om i hela Sverige. handelsbanken.se/skogochlantbruk HEADS ABOVE THE COMPETITION ETT SKÖRDARAGGREGAT OAVSETT BASMASKIN Tack vare Log Max smarta Interface kan våra skördaraggregat installeras på alla sorters basmaskiner och fungera ihop med det ursprungliga styrsystemet. Nyhet är nu att Log Max lanserar Interface for Rottne med Dasa5. Sedan tidigare stöds John Deere, Valmet/Komatsu, Ponsse, Tigercat, Gremo plus många fler. Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max. För mer info Lars Strömsund Norra Sverige, Mikael Solèn Södra Sverige, Gunnar Bäck Södra Sverige,

6 MARKNAD LITET TRÄD SOM VÄXT Forest Stewardship Council (FSC) är ett globalt samarbete vars symbol du numera kan hitta på allt från mjölkpaketet i kylen till möbler eller det senaste modeplagget. För varje år blir FSCmärkningen, det lilla trädet med bruten linje, alltmer känd och använd. Frågan är hur certifieringen påverkar skogsbranschen? TEXT: ANNIKA ERIKSSON CERTIFIERAD SULA I Scoretts vårkollektion av sneakers utvinns gummit i sulan från FSC-certifierade träd. FSC-CERTIFIERING kan vara avgörande för handeln, eller nästan betydelselöst. Allt beror på vilka produkter och marknader vi pratar om, säger Bengt Börjesson, försäljningschef på Sveaskog i södra Sverige. Utifrån en grov indelning av produkter i timmer, massa och biobränsle är det biobränslet som avviker kraftigast. Där talas det sällan om FSC-märkning. Karin Fällman, FSC-koordinator på Sveaskog, tror att det handlar om att det i de flesta länder är ovanligt att använda grot och flis från sågverk för energiutvinning. Därför saknas ett internationellt intresse för att utveckla märkningen inom området. När det gäller timmer ser det helt annorlunda ut. Mattias Einarsson, försäljningschef på Nydala trä AB som själva handlar med FSC-märkt trä, menar att kraven på FSC kom särskilt tidigt för snickeriträ, synligt virke. Där var de stora industriköparna inom fönster och möbelproduktion, som vill nå många kunder, tidigt ute. Vi jobbar med konstruktionsträ som snarare går till mindre bygghandlare. Då är det inte lika självklart. Han ser också en tydlig geografisk skillnad. För länder som Holland och England är det viktigt med FSC-märkning, men han har aldrig hört en svensk kund ställa sådana krav. ANITA FALKENEK hållbarhetschef, Åhléns. Karin Fällman känner igen det även från andra områden, och hon tror att det handlar om att skogsbruket är stort i Sverige. De flesta känner till och litar på hur skogen sköts. Då blir det inte lika viktigt med märkning. Massaved är det område där märkningen är viktigast för flertalet. De flesta massakunder handlar med stora volymer och vill nå så många kunder som möjligt. MEN ÄVEN OM svensken på gatan inte är uppmärksam på FSC-märkning kan det vara viktigt för återförsäljare. Anita Falkenek är hållbarhetschef på Åhléns, 6 FORUM SVEASKOG

7 MILJÖMÄRKT Åhléns produkter som bär märkningen Bra val är sådana varor som bidrar till minskad påverkan på människa och miljö. FSC är en av de certifieringar som Åhléns arbetar med. CERTIFIERING PÅ FRAMFART 2007 De flesta av Sveriges tryckerier är FSC-certifierade Tetra Pak säljer 328 miljoner FSC-märkta förpackningar i Sverige, och globalt hela 26,4 miljarder Allt trä som Beijer Bygg säljer är FSC-certifierat. Stella McCartneys träinslag i accessoarer, liksom golv och trädetaljer i alla butiker, är FSCcertifierade Gummit i skons sula utvinns från FSC-certifierade träd. Scoretts vårkollektion av sneakers. I december är över företag i världen certifierade enligt FSC:s spårbarhetskriterier. Brios leksaker blir certifierade. där man har direkt kontakt med slutkonsumenten. Åhléns har etablerat Bra val, som tar extra hänsyn till människor och miljö, och FSC är en av de märkningar som företaget arbetar med. Sortimentet med FSC-produkter ökar hela tiden. Det handlar bland annat om snickeriprodukter för hemmet såsom skärbrädor och möbler och kontorsmaterial av papper. Anita Falkenek menar att det inte i första hand är kunden som ställer krav. DRIVKRAFTEN ÄR FÖRETAGETS önskan att vara ett varumärke som står för den här typen av värderingar. När kunden handlar i det här sortimentet blir märkningen en tydlig bekräftelse på att man bidragit till hållbarhetsarbetet genom att handla hos oss. Men oavsett vilket marknadssegment vi talar om, eller vilket land, tror de flesta att FSC och andra märkningar kommer att bli allt viktigare. Håkan Broman, försäljningschef på Sveaskog i Mellansverige tror att inte minst urbaniseringen spelar en stor roll. Alla kommer längre från de areella näringarna, skog och jordbruk, och vet mindre om hur de sköts. Märkningarna får ersätta kunskapen vi saknar. CERTIFIERAD KLACK Modeskaparen Stella McCartney använder enbart FSC-märkt trä i sina skor och accessoarer. FAKTA Forest Stewardship Council 1992 hölls Världsmiljökonferensen i Rio, och många var bekymrade över att skogsfrågorna inte bevakades. Som en reaktion grundades medlemsföreningen FSC 1993, och 1996 kom svenska FSC. Idén var att skapa en certifiering för ansvarsfullt skogsbruk, och att etablera FSC:s principer för skogsbruk genom konsumentmakt. FSC strävar efter balans mellan miljö, sociala värden och ekonomi. Över 140 miljoner hektar skogsmark i 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Varje år görs en kontrollrevision och vart femte år görs en större revision för att granska om FSC:s kriterier efterlevs. Kriterierna följer FSC:s tio principer. Läs mer om FSC:s kriterier på sveaskog.se FORUM SVEASKOG 7

8 Skogsaffärer på nya sätt. Med vår närhet utvecklar vi fler bitar av ditt skogsägande. Peter Granberg Leif Randeblad Patrik Fredriksson Bror Olofsson Leif Risberg Jan-Erik Berglund Tommy Lundberg Erik Furmark Arvidsjaur och Arjeplog Luleå, Boden och Jokkmokk Gällivare och Överkalix Kalix och Haparanda Piteå Piteå och Luleå Älvsbyn Övertorneå och Pajala Urban Hellgren Rickard Holmgren Christine Johansson Anders Johnsson Melker Johansson Norsjö och Jörn Sorsele och Storuman Malå och Lycksele Skellefteå Åsele, Vilhelmina, Vindeln, Fredrika, Umeå, Bjurholm, Vännäs och Robertsfors Christer Westh Peter Häger Jonny Carlsson Jan Karlsson Jakob Bäckman Ronnie Andersson Rikard Fjällman Mikael Hedin Erik Andersson Tomas Larsson Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker Sa Jämtland, Ljusdals kommun och Härjedalen Askersund Storfors, Filipstad och Hällefors Föräldraledig till januari 2015, köpärenden hänvisas till Ronnie Andersson Uppland Avesta och Sala söder E Hedemora, Säter, Borlänge och Falun norr E Kristinehamn Karlskoga Martin Bäck Henrik Jansson Carl Westerberg Jenny Eriksson Irene Björklund Anders Ekeblad Håkan Andersson Stefan Wiker Therése Knutsson-Dermer Nora och Lindesberg Karlstad Katrineholm Fagersta, Smedjebacken och Ludvika Skinnskatteberg, Ljusnarsberg Västerås Örebro Arboga och Eskilstuna Tjänstledig Roger Johansson Per Svensson Anders Rydell Eric Barck Olof Liedberg Henrik Hallqvist Urban Alkeberg Skaraborg Linköping och Kisa Vimmerby Västervik, Oskarshamn och Kalmar Jönköping och Mjölby Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Ljungby Jönköping och Värnamo

9 MARKNAD SKOGSNÄRINGEN I SIFFROR AVVERKNINGSANMÄLNINGAR FEB % KINA VÄLJER SVENSKT TRÄ TEXT OCH FOTO: MATS WIGARDT STOR EFTERFRÅGAN Möbler av svensk råvara har för många kineser blivit synonymt med hög kvalitet. Statistik för februari månad visar en ökning av anmälda avverkningsarealer med 37 procent eller hektar jämfört med motsvarande månad Ökningen av den anmälda avverkningsarealen har skett i flertalet län och har ökat i samtliga landsdelar förutom i norra Norrland där arealen har minskat jämfört med februari månad Källa: Skogsstyrelsen TRÄVAROR MARS % Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror, gran och tall var 15,05 procent högre i mars 2014 jämfört med juli Källa: SCB Ökat välstånd, brist på inhemsk råvara och en industri som rör sig uppåt i värdekedjan har satt fart på Kinas import av trävaror avsedda för möbler och inredning. På bara några år har virkesexporten från svenska sågverk till Kina tredubblats. ANVÄNDNINGEN AV TRÄ är inget nytt i Kina. Förr bodde befolkningen enbart i trähus. Husen var lätta att bygga och hade ett behagligt inomhusklimat. Och de kinesiska templen byggdes alltid i trä. Men när Kina för hundra år sedan vände blicken västerut väcktes intresset för stål och betong, material som gjorde det möjligt att bygga stort och högt. Trä har därför hamnat i skuggan av andra billigare byggmaterial. Efter 1949 blev det dessutom svårt att få tillstånd att avverka skog och tillgången på inhemskt trä minskade dramatiskt. Efter översvämningarna av Yangtsefloden 1998 förbjöds dessutom all avverkning i sydvästra Kina. Lång erfarenhet och mycket kunskap om avverkning och träkonstruktioner har därför försvunnit, säger professor Liu Jie på Jiao Tong University i Shanghai. MEN I TAKT med Kinas snabba utveckling och ökade insikter om träets miljöfördelar ökar landets importsiffror för sågade trävaror. Under slutet av 2013 importerades varje månad omkring 2,2 miljoner kubikmeter sågverksprodukter till Kina, från främst Ryssland och Kanada. Ska vi använda mer trä är vi helt beroende av import, säger Liu Jie. Även Sverige ökar sin virkesexport till Kina. Sedan 2012 har volymerna tredubblats för att under 2013 nå upp till kubikmeter. Och potentialen för en fortsatt ökning är jättestor, med en jämn kvalitet och ett långsiktigt hållbart skogsbruk som attraktiva dragplåster, hävdar Jan Söderlind på Swedish Wood som arbetar med att bana väg för svenska sågverk på den kinesiska marknaden. OLLE BERG, MARKNADSCHEF på Setra Group, håller med. Kina är inte längre en marginalmarknad. Istället arbetar Setra nu långsiktigt och målmedvetet för att positionera sig, för att kunna erbjuda avancerade och alltmer anpassade insatsprodukter till den kinesiska träindustrin. Vi ska heller inte underskatta det kinesiska intresset för träets positiva miljöeffekter, understryker han. Även för Bergkvist-Insjön har Kina klivit fram som en av företagets viktigaste marknader, med 12 procent av den egna produktionen och eget säljkontor i Shanghai. Redan från början valde företaget att fokusera på kvalitetsprodukter för möbelindustrin. Svenskt kvalitetsträ har blivit ett begrepp hos många tillverkare, konstaterar marknadschef Suzan Ljungemo och lyfter fram tillverkaren av barnmöbler, Sampo Furniture, i den ekonomiska frizonen Shenzhen som exempel. FÖRETAGET, MED DRYGT 500 försäljningsställen i hela Kina, tillverkar exklusiva möbler av gran för barn och ungdom. Målgruppen består av välutbildade unga familjer med hygglig ekonomi som är villiga att betala lite mer för rena träslag som hämtats från ett uthålligt skogsbruk utan gifter. Den nordiska granen är vacker, tätvuxen och hållbar. Den luktar gott, har små kvistar och en vacker färg, lovordar företagets ägare Guo Xiangyang som räknar med ett råvarubehov för 2014 på kubikmeter. Vilket innebär att den svenska exporten av sågade trävaror till Kina på sikt sannolikt kommer att växa till sig ännu mer FAKTA Export till Kina Svenskt Trä, som ingår i branschorganisationen Skogsindustrierna, arbetar med att underlätta för svensk träexport till Kina. Det gör de bland annat genom att delta i konferenser, anordna workshopar och etablera kontakter med myndigheter och organisationer. Under 2014 genomförs en stor satsning för att skapa förutsättningar för nya användningsområden och samarbeten. PAPPERSMASSA MARS 2014 SEK per ton Källa: FOEX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FOEX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. = långfibermassa = kortfibermassa PAPPER ,6 % Under 2013 minskade produktionen av papper och papp samt pappersmassa med 5,6 procent respektive med 2,6 procent jämfört med För den största minskningen svarade tidningspapper, som minskade med 22,6 procent till 1,6 miljoner ton. Källa: Skogsstyrelsen Marknadskrönika på sveaskog.se Läs marknadskoordinator Anders Dahlqvists spaningar och marknadskrönika på sveaskog.se FORUM SVEASKOG 9

10 KUND INNOVATION GAV TOPPRESULTAT Sågverket AB Karl Hedins senaste premiumprodukt är en topptrall med unika kvaliteter som både syns och känns. Råvaran är utvald av Sveaskog, som har haft en aktiv roll i produktutvecklingen. TEXT: STIG MEITON FOTO: SAMIR SOUDAH I RÄTT TID TILL trallbyggarsäsongen har Sveaskogs timmerbilar rullat in till sågverket i Krylbo i södra Dalarna. Under två och en halv månader har kubikmeter fura valts ut från toppstockar på avverkningsplatser inom 6-7 mils radie. Maximal förädling och maximal kundnytta är nyckelbegrepp i produktionen vid AB Karl Hedins tre stora sågverk. De ligger i en triangel där Bergslagens skogar står som tätast. Vi jobbar ständigt på att få ut fler och bättre produkter ur stocken. Här använder vi toppstocken på ett helt nytt sätt, förklarar Stefan Forsberg, marknadschef på Karl Hedin. Vi står i manöverrummet med utsikt över vedgården. I rasande fart rullar tremetersstockar ner på bandet och försvinner under oss in mot barkningen. Efter sågen flyter brädorna fram som en vårflod mot ströläggningen och vidare mot tork och hyvleri. Anläggningen i Krylbo är världens snabbaste sågverk, mätt i antal stockar per timme, konstaterar Michael Forsberg, produktionsansvarig tork och justerverk. Stefan, med samma efternamn, fyller i: Sveaskog har kapacitet att ta fram de volymer vi behöver och har samtidigt blivit en viktig samarbetspart i vår utveckling av topprodukter. DET SOM SKILJER Karl Hedins topptrall från många andra på marknaden är att den är tillverkad av toppstocken. Till skillnad från rot- och mellanstockarna har toppstocken inga svartkvistar som kan lossna eller skjuta ut. Det ger en trall som är snygg, slät och skön att gå på. Råvaran är finare. Den sorteras hårdare. Vi har valt en tjockare dimension på trallen, 30 millimeter, säger Stefan Forsberg. Topptrallen är ett exempel på Sveaskogs utvecklade kundsamarbete. Syftet är inte i första hand att sälja mer råvara. Det handlar snarare om att tillsammans med kunden skapa nya affärer på lång sikt. Mats Tegmyr är säljare på Sveaskog i Mellansverige: Det är extra kul att få leverera till en ny typ av premiumprodukt. Här är vi med och skapar en värdekedja från skogen till byggvaruhuset. Det kräver nya, bredare kontaktytor vid sidan om de rena affärsförhandlingarna: Stefan och jag träffas i ett nytt sammanhang. Vi diskuterar väldigt konkret kring deras processer från sågverk till kund, och inte minst vilka behov de ser hos sina kunder. Den här dialogen gör oss på Sveaskog mer kreativa genom att vi är med ett steg längre fram än vanligt, säger Mats Tegmyr. I TOPPTRALLEN FINNS en väldigt tydlig koppling mellan stock och en definierad produkt. Tillsammans bollar vi nu en rad idéer där vi på Sveaskog mer specifikt kan anpassa vår stock och vår leverans till en ny produkt eller en annan marknad. I Japan, till exempel, efterfrågas både tall och gran i dimensioner som vi inte är vana vid i Norden. FAKTA AB Karl Hedin AB Karl Hedin är ett familjeägt företag med tre stora sågverk i Sverige och ett i Estland. Företaget har 900 anställda och omsätter 3 miljarder kronor, varav hälften via egen bygghandel på 34 orter i Mellansverige. Produktionskedjan omfattar allt från planta till planka med råvaruinköp, sågverk, förädling och bygghandel. Företaget producerar alla typer av konstruktionsvirke förutom lister. Det är extra kul att få leverera till en ny typ av premiumprodukt. Under leveransen av topptrallen har Sveaskogs avverkningsledare följt upp produktionen i skogen dag för dag. Vi vill leverera både standardprodukter och specifika produkter i stora volymer, något som kräver mycket skog och hög kompetens i hela kedjan, säger Mats Tegmyr. AB KARL HEDIN är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncerner. När grundaren Karl Hedin hade svårt att få jobb som hästkörare köpte han rotposter och högg. När det blev problem med avsättningen på timret skaffade han sig en såg. Sedan en till, plus ett hyvleri. Nu drivs företaget av tredje generationen. Företaget äger hela kedjan från råvaruinköp, sågverk och förädling till egen bygghandel på 34 orter. Det ger oss en unik kontakt med våra slutkunder, med snickaren och hemmabyggaren. Vi har höga krav att leva upp till och vi ställer samma höga krav på våra leverantörer. Vid utvecklingen av en ny produkt skärper alla som är med i processen till sig, säger Stefan Forsberg. DE SENASTE TIO åren har företaget utvecklats i snabb takt, med högt driven automatisering i anläggningarna och många nya egna produkter. Ett exempel är Bergslagspanelen som klyvs och målas i samma förädlingssteg. Panelens utsida är bara blottlagd under några få minuter innan grundfärgen sprutas på. Tack vare proceduren håller panelen rätt temperatur och fukthalt, vilket ger optimalt skydd mot mögelsporer och annan nedbrytning Vi är ett företag med utvecklingsdriv. Det tog några år att etablera Bergslagspanelen. Nu ser vi hur antalet beställningar växer rekordsnabbt, säger Stefan Forsberg. Andra kommer naturligtvis att hänga på. Under tiden rullar vi ut nya produkter som topptrallen. 10 FORUM SVEASKOG

11 UTVECKLANDE Sveaskog har blivit en samarbetspart i Karl Hedins utvecklingsarbete, menar marknadschefen Stefan Forsberg. Nyanser av brunt Topptrallen impregneras och pigmenteras och får en färg brun. Impregneringen är densamma som för annan trall. Från toppstock Topptrall är en impregnerad trall för altaner och trädäck som tagits fram av Karl Hedin i samarbete med Sveaskog. Trallvirket sågas ur toppstocken av fura. Kviststrukturen gör att kvistarna inte lossnar eller skjuter ut FORUM SVEASKOG 11

12 soundscope pro-tect ihunt Individuellt hörselskydd för jakt Ett enda skott kan förstöra din hörsel! RÄNTEFÖRDELNING, PERIODISERINGSFOND, EXPANSIONSFOND, SKOGSAVDRAG? Begreppen är många för dig som skall deklarera din jord- och skogsverksamhet. Öka lönsamheten och minimera din skatt, låt LRF Konsult göra jobbet. För mer info: Tfn: E-post: Web: Web: Skydda din hörsel det är den enda du har Vi finns på Swedish Game Fair, Tullgarn, 29-31/ Invändig slangdragning Belysning riktad direkt mot gripen Fyrpunktslänk NEXT LEVEL. Nya Cranab FC skotarkranserie sann passion för skogsbruk med ny och världsledande teknik. ORFS Tätningssystem Active unik bromslänk Generöst dimensionerade lagringar Bra lyfthöjd i närområde Förberedd för sensorer

13 Säkert och skonsamt Karl Wahlman kör storskotare i krävande småländsk terräng med Multistud 160TS och TL95 Multistud är vår senaste kedja. Breda, kraftiga U-broddar i kombination med stående broddar över ringarna ger ett suveränt grepp och lång livslängd. Clark TL95 är bandet för de största maskinerna. Rejält grepp i kombination med skonsamhet mot underlaget tack vare plattans unika form. Visning av nya Alstor 821 Nu åker vi runt och visar nya Alstor 821. För mer information om när och vart, se vår hemsida eller kontakta oss. Tel GBOchain.com Marknadens vassaste MMS kameror med totalt osynlig IR-blixt. Med SMS-styrning kan du fotografera och göra ändringar av inställningar direkt via din mobil. Sänd bilder via MMS till mobil eller GPRS till . 8MP bildkvalitet. Kan dessutom använda timer, Time Lapse och MMS funktionen samtidigt, detta gör att den klarar att arbeta med tidsstyrd bildtagning samtidigt som dess PIR-sensorer är aktiva och fotograferar vid detektion av rörelse. Uovision tar MMS kameran till en ny nivå. Vi har även ScoutGuard MMS samt Acorn HD MMS! Smarta LED-åtelbelysningar Z-aim MultiMax 12V & 220V, fjärrkontroll, dimmer, ställbar färg, 10w, 30w & 50w. Sveriges största sortiment av kamouflageutrustning såsom pop-uptält, gömslen, gåsgömslen, torn, stegar etc. Bärbar batteridriven Vinsch 24V dragkraft 454kg Slipp slit och ryck och håll dig pigg och kvick! Spela upp ditt vilt, dra loss skotern, dra upp båten, lyft motorn! Inget är omöjligt! Levereras med dubbla 24V batterier! Pris: 2995kr Z-aim 1-6x24 belyst, Z-aim 1-10x24 belyst, Z-aim 1-12x30 belyst samt Z-aim 2,5-35x56 belyst Lockmedel Z-aim HotSpot vildsvin, Z-aim BearCover Scent lure Bäst i test! Digitalvåg 500 kg 5 Bockar i Jaktjournalen Vi är störst på effektiva lockmedel för alla arter samt effektiva vittringsblockerare för alla jägare! Termiska mörkerkikarsikten är en överlägsen lösning för att se genom kompakt mörker, dimma, snö, regn, rök etc. Använder INGET ljus alls, utan skapar istället bilden genom att läsa av miljöns temperatur med hjälp av en högkänslig termisk sensor. Besök vår webb för mer info och filmer. Väg allt svenskt vilt med mycket hög precision! Perfekt även till vägning av jaktlagets köttlotter. En bra våg gör det roligt att föra statistik över vilt som skjuts. Storsäljare med högkvalitet till ett otroligt pris utan mellanhänder! Optimala allroundsikten i mycket kompakta format! Riktmedel utvecklade för snabbt jaktskytte. Med dessa slipper du kompromissa! Z-aim PiggyBag, smart transportsäck för vildsvin! Z-aim Foderspridare Maxi, Light och Spin Driftsäkerhet och prestanda är vad som brukar sägas om dessa. Med eller utan fjärrkontroll, solcellspanel etc. Bäst i test har de också blivit och 3 års garanti lämnar vi. Arbetsmyror som galant klarar både största och minsta utfodringen. Dead Sled Trophy viltdragare hoprullad/bärbar i väska, endast 2,3 Kg Marknadens smartaste kompletta viltdragarsystem för älg, vildsvin, hjort, rådjur, björn. Varför slita, dra tungt och svära när det kan gå så lätt med en Dead Sled Premier Trophy! Pris: 769kr Med svinet i säcken slipper du bloda ner bagaget och dig själv. Passar gris till ca 130kg. Se film på vår hemsida Smartaste hopfällbara kaminen För tält, jaktkoja, camping. Pris 2495 kr Kamin Z-aim Polar n Rökfri långvarig värme. Inga synliga lågor tals nöjda kunder! Perfekt för jakt, isfiske eller friluftsliv. Mått: 22x17 cm ex ben. Köp till spritvärmare för bruk inomhus. E Fixa jaktkojan på sekunden! Z-aim APEX, Termiskt kikarsikte/värmekamera AR Längd 30 cm, till avfångningsspjut. Pris 595 kr Marknadens absolut vassaste laserlampa med ställbar ljuskägla, hela 26m brett ljus på 100m avstånd, inbyggt värmesystem ger drift ner till -25C, vattentät. Skjutljus till 300m i beckmörker med vanligt kikarsikte. Drömmen för alla skyddsjägare etc. För att förstå möjligheterna med UnlimitedX, måste du prova! Djuren reagerar inte på det gröna laserljuset. ÄL J Laser designator Z-aim UnlimitedX 100mW Handsmidda spjutspetsar Nu äv SMS-s en med svens tyrning via ksprå kig AP P ST O RS Med blad av damaskstål och fodral. Pris 1095 kr Handsmidd Yxa Uovision MMS/GPRS, marknadensledande märke av åtel- och övervakningskameror Z-aim Cosy Fällorna och tillbehören som gör dig till en äkta Trapper! Belisle Super X 120, ConiBear 330, Vålsjögillret och mycket mer. Spritbrännaren du eldar i Polar n eller under bordet i vakkojan och slipper frysa! Vi på Z-aim eftersträvar alltid att erbjuda våra kunder utrustning av hög kvalitet till rätt pris. För mer information och priser gå in på eller skicka e-post till Det går även bra att ringa Hans eller Mats Alltid 30 dagar öppet köp! FORUM SVEASKOG 9

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Gröna nyckeltal. Kommentar

Gröna nyckeltal. Kommentar Utskrift från sekom.miljobarometern.se Gröna nyckeltal Nyckeltal GN.1a Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare inte de industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Statistiken har primärt

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå

Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Dialogmöte Hållbart byggande genom ökad samverkan i Norra Sverige Goda exempel i regionen Lusthusbacken i Piteå Luleå 2014-02-26 Christer André, projektledare IUC Norrbotten AB LTU är huvudman i samverkan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

IKEA i Sverige. Årlig sammanfattning verksamhetsår 2014

IKEA i Sverige. Årlig sammanfattning verksamhetsår 2014 IKEA i Sverige Årlig sammanfattning verksamhetsår 2014 Vi vill växa och skapa en bättre IKEA upplevelse för de många människorna Fokus framåt att skapa en ännu bättre IKEA upplevelse Vi har ett intensivt

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Posi v utveckling förbä ring av resultatet de senaste åren Målet har uppnå s inom dsramen Ingen tydlig trend Målet har ännu inte uppnå s Nega v utveckling försämring av resultatet de senaste åren Målet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal Ljusdal Naturbruk SLOTTEGYMNASIET Bra utbildning i en kreativ miljö Vill du ha en bra utbildning, gå i en skola där du får utmana din kreativitet och utveckla din kompetens? Då ska du söka till Naturbruksprogrammet!

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar

invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar invändig träpanel den vackraste lösningen för tak och väggar mer inspiration // fler produkter // bättre lösningar ett naturligt val - för hela bostaden RAW inomhuspanel passar bra både som tak- och väggbeklädnad

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer