SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR."

Transkript

1 Läs mer på Skogen är en pusselbit för att minska utsläppen av koldioxid. Mats Pertoft (MP) Ge skogens omloppstid en chans. Johan Hultberg (M) En skogsstrategi bör utgå från näringslivets perspektiv. Jennie Nilsson (S) SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR. SID MARKNAD KUND SKOGSBRUK Certifiering på framfart FSC-märkningen för ansvarsfullt skogsbruk blir alltmer känd och använd bland konsumentprodukter. SID 6 7 Mjukt under fötterna Tack vare ett nära samarbete med Sveaskog kunde AB Karl Hedin utveckla en ny trall med unika egenskaper. SID Trygghet för utbor Skogsägare som bor långt från sin fastighet erbjuds tjänster för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. SID 20 21

2 Nr Val som väcker känslor VI GÅR EN SPÄNNANDE TID till mötes. Den 25 maj hålls valet till Europaparlamentet, och den europeiska skogspolitiken får allt större betydelse för den svenska skogen. Kaskadanvändning är ett exempel på en fråga som diskuteras, och det har höjts röster för en lagstiftning inom området. Det skulle innebära att vi får en bestämd prioritetsordning för virkesanvändning där energianvändning hamnar längst ner i kedjan. Vår ståndpunkt är att hållbarhetskriterier inte bör appliceras på enskilda produkter eller sortiment utan på skogsråvara generellt. Annars riskerar vi att snedvrida marknaden och missgynna förnybart i relation till fossilt. Träfibern är en förnybar och klimatvänlig råvara som i sina olika former har central betydelse för Europas möjlighet att sänka utsläppen av drivhusgaser. ÄVEN INFÖR RIKSDAGSVALET är skogsfrågorna högaktuella. Det är tydligt att skog och skogsbruk väcker känslor, som kan leda till låsningar i debatten. Därför ser jag positivt på det arbete som bedrivs för att ta fram ett Nationellt skogsprogram. Den 24 april hölls ett första dialogmöte på Rosenbad, och bland deltagarna syntes företrädare för många olika branscher där skogsråvaran kommer att spela en viktig roll i en framtida bioekonomi. Det bådar gott inför fortsättningen. Det är av stor vikt att ett Nationellt skogsprogram handlar om skogens roll i en hållbar samhällsutveckling och inte bara om skogsbruk. Dessutom måste det verka över flera mandatperioder, vilket kräver bred politisk uppslutning. DEN 24 APRIL HÖLL VI också årsstämma på Sveaskog. Där beslutades om utdelning för 2013 på 450 MSEK samt om nya ekonomiska mål. Det operativa rörelseresultatet förbättrades under första kvartalet till 377 MSEK (271). Högre priser, lägre kostnader och större andel leverans från egen skog är en viktig del av förklaringen. En annan är det arbete som bedrivits internt det senaste året, för att utveckla ledar- och medarbetarskapet. Som ett led i det har vi under våren genomfört Medarbetardagar, vilka gett oss bra tillfällen att diskutera allt från hur vi vill arbeta med våra kunder till vad det innebär att gå mot en värdedriven organisation där alla har mandat att fatta beslut. Nu fortsätter vi det viktiga arbetet för att skapa en kultur som i än högre grad främjar innovation och handlingskraft. 10 Samarbete gav nya affärer för AB Karl Hedin. 6 FSC-märkning går framåt. 9 HUR SKÖTTES TRÄDET innan det fälldes? Frågan är högst relevant, för faktum är att intresset för att få veta mer om träråvarans ursprung växer för varje år. FSC-märkningen, det lilla trädet med bruten linje, dyker upp på allt fler produkter: gymnastikskor, tröjor, möbler och leksaker. För företagen som eftersöker märkningen handlar det främst om att stärka varumärket. På sidorna 6 7 hittar du senaste nytt om FSC-märkningen och hur den påverkar vår bransch. ATT UTVECKLA NYA produkter är idag en överlevnadsfråga för många sågverk. AB Karl Hedin lider inte brist på innovationer, och resultatet blev än bättre när Sveaskog fick vara med och utveckla en ny premiumprodukt, topptrallen. Furor med toppstock i rätt dimension har valts ut på plats i skogen och resultatet blev en mjuk, tålig, kvistfri trall för uteplatsen. I vårt kundreportage på sidorna Stor efterfrågan på svenskt trä i Kina. Tillbaka till ursprunget 26 reser vi till Krylbo för att få veta mer om det lyckade samarbetet. JUST NU är det många som siar om skogens framtid. En sak är i alla fall säker: skogsbruket blir alltmer automatiserat. Den tekniska utvecklingen har gått så snabbt att människan inte har möjlighet att nyttja maskinernas fulla kapacitet, menar forskarna. Därför måste maskinförarna avlastas, både fysiskt och mentalt. I vårt spännande reportage på sidorna kan du bland annat läsa om kranspetsstyrda skotare, som både ökar effektiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Trevlig läsning! Pernilla Widén ansvarig för extern kommunikation, Sveaskog Fiskepärlor på Sveaskogs marker. REDAKTIONEN Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fyra gånger per år. Chefredaktör: Pernilla Widén, Ansvarig utgivare: Linda Andersson, Redaktörer: Helena Kämpfe Fredén, Johan Persson Art director: Tom Sörhuus Produktion: Spoon, Omslagsbild: Samir Soudah Tryck: Lenanders Grafiska AB ISSN: PRENUMERATION För prenumerationsärenden, mejla till eller ring Sveaskogs kundcenter på tel Har du synpunkter på Forum Sveaskog? Mejla till redaktionen, ANNONSERING Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel , PER-OLOF WEDIN, vd för Sveaskog Forest Stewardship Council, FSC, en symbol för ett ansvarsfullt skogsbruk. Märket finns på bland annat byggmaterial, möbler och grillkol. 2 FORUM SVEASKOG

3

4 AKTUELLT 407 VARIERAT LANDSKAP Området kring Ruutivaara har ett stort inslag av gammal och urskogsartad skog. miljoner Så många plantor levererades i Sverige under Det är en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Det vanligaste trädslaget är gran som utgör 54 procent av produktionen. Mindre koldioxidutsläpp med träbyggnation Mer trä i byggkonstruktioner minskar behovet av stål och betong och därmed fossilbränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Det hävdar forskare vid Yale School of Forestry & Environment Studies. Träkonstruktioner använder mindre energi än byggkonstruktioner av stål och betong. Forskarna menar att mer koldioxid sparas in genom minskade utsläpp än vad som förloras genom avverkningen. Enligt studien skulle mellan 14 och 31 procent av de globala koldioxidutsläppen undvikas genom minskad användning av stål och betong. Ekologisk kompensation marknad på frammarsch Kan ekologisk kompensation vara en framtida affärsmöjlighet för Sveaskog? Ett nytt samarbete med gruvföretaget LKAB öppnar nya möjligheter för en marknad på frammarsch. TEXT: JOHAN PERSSON Hjälmare kanal firar 375 år med nytillträdd vd Den 28 juni firar Hjälmare kanal 375 år. Kanalen, som sträcker sig mellan Mälaren och Hjälmaren via Arbogaån, invigdes Hjälmaren ligger 22 meter över Arbogaån och nivåskillnaden fördelas på kanalens nio slussar, som är handdrivna precis som för 375 år sedan. Hjälmare kanal är ett av Mellansveriges vackraste och mest välbevarade kulturarv. I framtiden kommer vi att satsa ännu mer på att locka besökare, säger Per Eriksson, nytillträdd vd på Hjälmare kanal. Kanalen, som idag ägs av Sveaskog, är öppen 6 juni till 17 augusti. Kunglig invigning av Sveaskogs sista ekoparker Det började med invigningen av Ekopark Omberg 2003, Sveriges första ekopark. Den 1 september 2013 sluts cirkeln när Kung Carl XVI Gustaf inviger Ekopark Piteälven och Ekopark Varjisån. Därmed slutförs invigningen av Sveaskogs sista ekoparker. Totalt har Sveaskog beslutat om 36 ekoparker, motsvarande fem procent av den produktiva skogsmarksarealen. UNDER DE SENASTE månaderna har Sveaskog bedrivit ett utvecklingsarbete kring ekologisk kompensation kopplad till biologisk mångfald, tillsammans med gruvföretaget LKAB och konsultföretaget Enetjärn Natur. Bakgrunden är att LKAB ska etablera gruvbrytning i ett område i Kiruna kommun med höga naturvärden. Enligt lagen ska de presentera förslag på hur de kan kompensera de naturvärden som går förlorade. Vi har tagit fram ett förslag på ett område i samma region som har och kan utveckla motsvarande naturvärden som finns i det område som kommer att förstöras av gruvbrytningen, säger Jessica Nordin, projektledare för utvecklingsarbetet på Sveaskog. OMRÅDET I RUUTIVAARA i Kiruna kommun är hektar stort och Sveaskogs första projekt med kompensation av ekosystemtjänster kopplat till biologisk mångfald. Sedan tidigare arbetar Sveaskog med bland annat koldioxidkrediter. Vi för dialog med fler verksamhetsutövare än LKAB som är intresserade av ekologisk kompensation. Eftersom vi bedriver ett omfattande naturvårdsarbete i vår egen verksamhet, har vi kompetensen att erbjuda en långsiktig förvaltning av kompensationsmarker på bästa sätt, säger Jessica Nordin. USA OCH SÄRSKILT Kalifornien är föregångare när det gäller ekologisk kompensation. Där har stark lagstiftning kring arter och våtmarker drivit fram efterfrågan på områden som kan användas för att kompensera exploatering. Och det rör sig om en stor marknad globalt omsätter den mellan tre och fyra miljarder dollar varje år. Internationellt ökar tillämpningen av ekologisk kompensation. Och även om marknaden ännu är outvecklad i Sverige så märker vi nationellt och på EU-nivå ett växande intresse för detta nya och innovativa sätt att främja bevarandet av biologisk mångfald, säger Sveaskogs miljöchef Olof Johansson. Jessica Nordin tror att ekologisk kompensation på sikt kommer att utvecklas till att vara en intressant affär även för svenska markägare. Krav på kompensationsåtgärder blir allt vanligare i svenska tillståndsprocesser. Samtidigt har EU en ny strategi för att stoppa utarmningen av ekosystemtjänster och förlusten av biologisk mångfald. Vi ser stor potential i det här och en framtida affärsmöjlighet dels för Sveaskog, dels för andra markägare, säger Jessica Nordin. Vi ser stor potential i ekologisk kompensation. 4 FORUM SVEASKOG

5 Vi kan skog och lantbruk och hjälper dig gärna Välkommen in på något av våra 461 kontor runt om i hela Sverige. handelsbanken.se/skogochlantbruk HEADS ABOVE THE COMPETITION ETT SKÖRDARAGGREGAT OAVSETT BASMASKIN Tack vare Log Max smarta Interface kan våra skördaraggregat installeras på alla sorters basmaskiner och fungera ihop med det ursprungliga styrsystemet. Nyhet är nu att Log Max lanserar Interface for Rottne med Dasa5. Sedan tidigare stöds John Deere, Valmet/Komatsu, Ponsse, Tigercat, Gremo plus många fler. Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max. För mer info Lars Strömsund Norra Sverige, Mikael Solèn Södra Sverige, Gunnar Bäck Södra Sverige,

6 MARKNAD LITET TRÄD SOM VÄXT Forest Stewardship Council (FSC) är ett globalt samarbete vars symbol du numera kan hitta på allt från mjölkpaketet i kylen till möbler eller det senaste modeplagget. För varje år blir FSCmärkningen, det lilla trädet med bruten linje, alltmer känd och använd. Frågan är hur certifieringen påverkar skogsbranschen? TEXT: ANNIKA ERIKSSON CERTIFIERAD SULA I Scoretts vårkollektion av sneakers utvinns gummit i sulan från FSC-certifierade träd. FSC-CERTIFIERING kan vara avgörande för handeln, eller nästan betydelselöst. Allt beror på vilka produkter och marknader vi pratar om, säger Bengt Börjesson, försäljningschef på Sveaskog i södra Sverige. Utifrån en grov indelning av produkter i timmer, massa och biobränsle är det biobränslet som avviker kraftigast. Där talas det sällan om FSC-märkning. Karin Fällman, FSC-koordinator på Sveaskog, tror att det handlar om att det i de flesta länder är ovanligt att använda grot och flis från sågverk för energiutvinning. Därför saknas ett internationellt intresse för att utveckla märkningen inom området. När det gäller timmer ser det helt annorlunda ut. Mattias Einarsson, försäljningschef på Nydala trä AB som själva handlar med FSC-märkt trä, menar att kraven på FSC kom särskilt tidigt för snickeriträ, synligt virke. Där var de stora industriköparna inom fönster och möbelproduktion, som vill nå många kunder, tidigt ute. Vi jobbar med konstruktionsträ som snarare går till mindre bygghandlare. Då är det inte lika självklart. Han ser också en tydlig geografisk skillnad. För länder som Holland och England är det viktigt med FSC-märkning, men han har aldrig hört en svensk kund ställa sådana krav. ANITA FALKENEK hållbarhetschef, Åhléns. Karin Fällman känner igen det även från andra områden, och hon tror att det handlar om att skogsbruket är stort i Sverige. De flesta känner till och litar på hur skogen sköts. Då blir det inte lika viktigt med märkning. Massaved är det område där märkningen är viktigast för flertalet. De flesta massakunder handlar med stora volymer och vill nå så många kunder som möjligt. MEN ÄVEN OM svensken på gatan inte är uppmärksam på FSC-märkning kan det vara viktigt för återförsäljare. Anita Falkenek är hållbarhetschef på Åhléns, 6 FORUM SVEASKOG

7 MILJÖMÄRKT Åhléns produkter som bär märkningen Bra val är sådana varor som bidrar till minskad påverkan på människa och miljö. FSC är en av de certifieringar som Åhléns arbetar med. CERTIFIERING PÅ FRAMFART 2007 De flesta av Sveriges tryckerier är FSC-certifierade Tetra Pak säljer 328 miljoner FSC-märkta förpackningar i Sverige, och globalt hela 26,4 miljarder Allt trä som Beijer Bygg säljer är FSC-certifierat. Stella McCartneys träinslag i accessoarer, liksom golv och trädetaljer i alla butiker, är FSCcertifierade Gummit i skons sula utvinns från FSC-certifierade träd. Scoretts vårkollektion av sneakers. I december är över företag i världen certifierade enligt FSC:s spårbarhetskriterier. Brios leksaker blir certifierade. där man har direkt kontakt med slutkonsumenten. Åhléns har etablerat Bra val, som tar extra hänsyn till människor och miljö, och FSC är en av de märkningar som företaget arbetar med. Sortimentet med FSC-produkter ökar hela tiden. Det handlar bland annat om snickeriprodukter för hemmet såsom skärbrädor och möbler och kontorsmaterial av papper. Anita Falkenek menar att det inte i första hand är kunden som ställer krav. DRIVKRAFTEN ÄR FÖRETAGETS önskan att vara ett varumärke som står för den här typen av värderingar. När kunden handlar i det här sortimentet blir märkningen en tydlig bekräftelse på att man bidragit till hållbarhetsarbetet genom att handla hos oss. Men oavsett vilket marknadssegment vi talar om, eller vilket land, tror de flesta att FSC och andra märkningar kommer att bli allt viktigare. Håkan Broman, försäljningschef på Sveaskog i Mellansverige tror att inte minst urbaniseringen spelar en stor roll. Alla kommer längre från de areella näringarna, skog och jordbruk, och vet mindre om hur de sköts. Märkningarna får ersätta kunskapen vi saknar. CERTIFIERAD KLACK Modeskaparen Stella McCartney använder enbart FSC-märkt trä i sina skor och accessoarer. FAKTA Forest Stewardship Council 1992 hölls Världsmiljökonferensen i Rio, och många var bekymrade över att skogsfrågorna inte bevakades. Som en reaktion grundades medlemsföreningen FSC 1993, och 1996 kom svenska FSC. Idén var att skapa en certifiering för ansvarsfullt skogsbruk, och att etablera FSC:s principer för skogsbruk genom konsumentmakt. FSC strävar efter balans mellan miljö, sociala värden och ekonomi. Över 140 miljoner hektar skogsmark i 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Varje år görs en kontrollrevision och vart femte år görs en större revision för att granska om FSC:s kriterier efterlevs. Kriterierna följer FSC:s tio principer. Läs mer om FSC:s kriterier på sveaskog.se FORUM SVEASKOG 7

8 Skogsaffärer på nya sätt. Med vår närhet utvecklar vi fler bitar av ditt skogsägande. Peter Granberg Leif Randeblad Patrik Fredriksson Bror Olofsson Leif Risberg Jan-Erik Berglund Tommy Lundberg Erik Furmark Arvidsjaur och Arjeplog Luleå, Boden och Jokkmokk Gällivare och Överkalix Kalix och Haparanda Piteå Piteå och Luleå Älvsbyn Övertorneå och Pajala Urban Hellgren Rickard Holmgren Christine Johansson Anders Johnsson Melker Johansson Norsjö och Jörn Sorsele och Storuman Malå och Lycksele Skellefteå Åsele, Vilhelmina, Vindeln, Fredrika, Umeå, Bjurholm, Vännäs och Robertsfors Christer Westh Peter Häger Jonny Carlsson Jan Karlsson Jakob Bäckman Ronnie Andersson Rikard Fjällman Mikael Hedin Erik Andersson Tomas Larsson Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker Sa Jämtland, Ljusdals kommun och Härjedalen Askersund Storfors, Filipstad och Hällefors Föräldraledig till januari 2015, köpärenden hänvisas till Ronnie Andersson Uppland Avesta och Sala söder E Hedemora, Säter, Borlänge och Falun norr E Kristinehamn Karlskoga Martin Bäck Henrik Jansson Carl Westerberg Jenny Eriksson Irene Björklund Anders Ekeblad Håkan Andersson Stefan Wiker Therése Knutsson-Dermer Nora och Lindesberg Karlstad Katrineholm Fagersta, Smedjebacken och Ludvika Skinnskatteberg, Ljusnarsberg Västerås Örebro Arboga och Eskilstuna Tjänstledig Roger Johansson Per Svensson Anders Rydell Eric Barck Olof Liedberg Henrik Hallqvist Urban Alkeberg Skaraborg Linköping och Kisa Vimmerby Västervik, Oskarshamn och Kalmar Jönköping och Mjölby Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Ljungby Jönköping och Värnamo

9 MARKNAD SKOGSNÄRINGEN I SIFFROR AVVERKNINGSANMÄLNINGAR FEB % KINA VÄLJER SVENSKT TRÄ TEXT OCH FOTO: MATS WIGARDT STOR EFTERFRÅGAN Möbler av svensk råvara har för många kineser blivit synonymt med hög kvalitet. Statistik för februari månad visar en ökning av anmälda avverkningsarealer med 37 procent eller hektar jämfört med motsvarande månad Ökningen av den anmälda avverkningsarealen har skett i flertalet län och har ökat i samtliga landsdelar förutom i norra Norrland där arealen har minskat jämfört med februari månad Källa: Skogsstyrelsen TRÄVAROR MARS % Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror, gran och tall var 15,05 procent högre i mars 2014 jämfört med juli Källa: SCB Ökat välstånd, brist på inhemsk råvara och en industri som rör sig uppåt i värdekedjan har satt fart på Kinas import av trävaror avsedda för möbler och inredning. På bara några år har virkesexporten från svenska sågverk till Kina tredubblats. ANVÄNDNINGEN AV TRÄ är inget nytt i Kina. Förr bodde befolkningen enbart i trähus. Husen var lätta att bygga och hade ett behagligt inomhusklimat. Och de kinesiska templen byggdes alltid i trä. Men när Kina för hundra år sedan vände blicken västerut väcktes intresset för stål och betong, material som gjorde det möjligt att bygga stort och högt. Trä har därför hamnat i skuggan av andra billigare byggmaterial. Efter 1949 blev det dessutom svårt att få tillstånd att avverka skog och tillgången på inhemskt trä minskade dramatiskt. Efter översvämningarna av Yangtsefloden 1998 förbjöds dessutom all avverkning i sydvästra Kina. Lång erfarenhet och mycket kunskap om avverkning och träkonstruktioner har därför försvunnit, säger professor Liu Jie på Jiao Tong University i Shanghai. MEN I TAKT med Kinas snabba utveckling och ökade insikter om träets miljöfördelar ökar landets importsiffror för sågade trävaror. Under slutet av 2013 importerades varje månad omkring 2,2 miljoner kubikmeter sågverksprodukter till Kina, från främst Ryssland och Kanada. Ska vi använda mer trä är vi helt beroende av import, säger Liu Jie. Även Sverige ökar sin virkesexport till Kina. Sedan 2012 har volymerna tredubblats för att under 2013 nå upp till kubikmeter. Och potentialen för en fortsatt ökning är jättestor, med en jämn kvalitet och ett långsiktigt hållbart skogsbruk som attraktiva dragplåster, hävdar Jan Söderlind på Swedish Wood som arbetar med att bana väg för svenska sågverk på den kinesiska marknaden. OLLE BERG, MARKNADSCHEF på Setra Group, håller med. Kina är inte längre en marginalmarknad. Istället arbetar Setra nu långsiktigt och målmedvetet för att positionera sig, för att kunna erbjuda avancerade och alltmer anpassade insatsprodukter till den kinesiska träindustrin. Vi ska heller inte underskatta det kinesiska intresset för träets positiva miljöeffekter, understryker han. Även för Bergkvist-Insjön har Kina klivit fram som en av företagets viktigaste marknader, med 12 procent av den egna produktionen och eget säljkontor i Shanghai. Redan från början valde företaget att fokusera på kvalitetsprodukter för möbelindustrin. Svenskt kvalitetsträ har blivit ett begrepp hos många tillverkare, konstaterar marknadschef Suzan Ljungemo och lyfter fram tillverkaren av barnmöbler, Sampo Furniture, i den ekonomiska frizonen Shenzhen som exempel. FÖRETAGET, MED DRYGT 500 försäljningsställen i hela Kina, tillverkar exklusiva möbler av gran för barn och ungdom. Målgruppen består av välutbildade unga familjer med hygglig ekonomi som är villiga att betala lite mer för rena träslag som hämtats från ett uthålligt skogsbruk utan gifter. Den nordiska granen är vacker, tätvuxen och hållbar. Den luktar gott, har små kvistar och en vacker färg, lovordar företagets ägare Guo Xiangyang som räknar med ett råvarubehov för 2014 på kubikmeter. Vilket innebär att den svenska exporten av sågade trävaror till Kina på sikt sannolikt kommer att växa till sig ännu mer FAKTA Export till Kina Svenskt Trä, som ingår i branschorganisationen Skogsindustrierna, arbetar med att underlätta för svensk träexport till Kina. Det gör de bland annat genom att delta i konferenser, anordna workshopar och etablera kontakter med myndigheter och organisationer. Under 2014 genomförs en stor satsning för att skapa förutsättningar för nya användningsområden och samarbeten. PAPPERSMASSA MARS 2014 SEK per ton Källa: FOEX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FOEX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. = långfibermassa = kortfibermassa PAPPER ,6 % Under 2013 minskade produktionen av papper och papp samt pappersmassa med 5,6 procent respektive med 2,6 procent jämfört med För den största minskningen svarade tidningspapper, som minskade med 22,6 procent till 1,6 miljoner ton. Källa: Skogsstyrelsen Marknadskrönika på sveaskog.se Läs marknadskoordinator Anders Dahlqvists spaningar och marknadskrönika på sveaskog.se FORUM SVEASKOG 9

10 KUND INNOVATION GAV TOPPRESULTAT Sågverket AB Karl Hedins senaste premiumprodukt är en topptrall med unika kvaliteter som både syns och känns. Råvaran är utvald av Sveaskog, som har haft en aktiv roll i produktutvecklingen. TEXT: STIG MEITON FOTO: SAMIR SOUDAH I RÄTT TID TILL trallbyggarsäsongen har Sveaskogs timmerbilar rullat in till sågverket i Krylbo i södra Dalarna. Under två och en halv månader har kubikmeter fura valts ut från toppstockar på avverkningsplatser inom 6-7 mils radie. Maximal förädling och maximal kundnytta är nyckelbegrepp i produktionen vid AB Karl Hedins tre stora sågverk. De ligger i en triangel där Bergslagens skogar står som tätast. Vi jobbar ständigt på att få ut fler och bättre produkter ur stocken. Här använder vi toppstocken på ett helt nytt sätt, förklarar Stefan Forsberg, marknadschef på Karl Hedin. Vi står i manöverrummet med utsikt över vedgården. I rasande fart rullar tremetersstockar ner på bandet och försvinner under oss in mot barkningen. Efter sågen flyter brädorna fram som en vårflod mot ströläggningen och vidare mot tork och hyvleri. Anläggningen i Krylbo är världens snabbaste sågverk, mätt i antal stockar per timme, konstaterar Michael Forsberg, produktionsansvarig tork och justerverk. Stefan, med samma efternamn, fyller i: Sveaskog har kapacitet att ta fram de volymer vi behöver och har samtidigt blivit en viktig samarbetspart i vår utveckling av topprodukter. DET SOM SKILJER Karl Hedins topptrall från många andra på marknaden är att den är tillverkad av toppstocken. Till skillnad från rot- och mellanstockarna har toppstocken inga svartkvistar som kan lossna eller skjuta ut. Det ger en trall som är snygg, slät och skön att gå på. Råvaran är finare. Den sorteras hårdare. Vi har valt en tjockare dimension på trallen, 30 millimeter, säger Stefan Forsberg. Topptrallen är ett exempel på Sveaskogs utvecklade kundsamarbete. Syftet är inte i första hand att sälja mer råvara. Det handlar snarare om att tillsammans med kunden skapa nya affärer på lång sikt. Mats Tegmyr är säljare på Sveaskog i Mellansverige: Det är extra kul att få leverera till en ny typ av premiumprodukt. Här är vi med och skapar en värdekedja från skogen till byggvaruhuset. Det kräver nya, bredare kontaktytor vid sidan om de rena affärsförhandlingarna: Stefan och jag träffas i ett nytt sammanhang. Vi diskuterar väldigt konkret kring deras processer från sågverk till kund, och inte minst vilka behov de ser hos sina kunder. Den här dialogen gör oss på Sveaskog mer kreativa genom att vi är med ett steg längre fram än vanligt, säger Mats Tegmyr. I TOPPTRALLEN FINNS en väldigt tydlig koppling mellan stock och en definierad produkt. Tillsammans bollar vi nu en rad idéer där vi på Sveaskog mer specifikt kan anpassa vår stock och vår leverans till en ny produkt eller en annan marknad. I Japan, till exempel, efterfrågas både tall och gran i dimensioner som vi inte är vana vid i Norden. FAKTA AB Karl Hedin AB Karl Hedin är ett familjeägt företag med tre stora sågverk i Sverige och ett i Estland. Företaget har 900 anställda och omsätter 3 miljarder kronor, varav hälften via egen bygghandel på 34 orter i Mellansverige. Produktionskedjan omfattar allt från planta till planka med råvaruinköp, sågverk, förädling och bygghandel. Företaget producerar alla typer av konstruktionsvirke förutom lister. Det är extra kul att få leverera till en ny typ av premiumprodukt. Under leveransen av topptrallen har Sveaskogs avverkningsledare följt upp produktionen i skogen dag för dag. Vi vill leverera både standardprodukter och specifika produkter i stora volymer, något som kräver mycket skog och hög kompetens i hela kedjan, säger Mats Tegmyr. AB KARL HEDIN är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncerner. När grundaren Karl Hedin hade svårt att få jobb som hästkörare köpte han rotposter och högg. När det blev problem med avsättningen på timret skaffade han sig en såg. Sedan en till, plus ett hyvleri. Nu drivs företaget av tredje generationen. Företaget äger hela kedjan från råvaruinköp, sågverk och förädling till egen bygghandel på 34 orter. Det ger oss en unik kontakt med våra slutkunder, med snickaren och hemmabyggaren. Vi har höga krav att leva upp till och vi ställer samma höga krav på våra leverantörer. Vid utvecklingen av en ny produkt skärper alla som är med i processen till sig, säger Stefan Forsberg. DE SENASTE TIO åren har företaget utvecklats i snabb takt, med högt driven automatisering i anläggningarna och många nya egna produkter. Ett exempel är Bergslagspanelen som klyvs och målas i samma förädlingssteg. Panelens utsida är bara blottlagd under några få minuter innan grundfärgen sprutas på. Tack vare proceduren håller panelen rätt temperatur och fukthalt, vilket ger optimalt skydd mot mögelsporer och annan nedbrytning Vi är ett företag med utvecklingsdriv. Det tog några år att etablera Bergslagspanelen. Nu ser vi hur antalet beställningar växer rekordsnabbt, säger Stefan Forsberg. Andra kommer naturligtvis att hänga på. Under tiden rullar vi ut nya produkter som topptrallen. 10 FORUM SVEASKOG

11 UTVECKLANDE Sveaskog har blivit en samarbetspart i Karl Hedins utvecklingsarbete, menar marknadschefen Stefan Forsberg. Nyanser av brunt Topptrallen impregneras och pigmenteras och får en färg brun. Impregneringen är densamma som för annan trall. Från toppstock Topptrall är en impregnerad trall för altaner och trädäck som tagits fram av Karl Hedin i samarbete med Sveaskog. Trallvirket sågas ur toppstocken av fura. Kviststrukturen gör att kvistarna inte lossnar eller skjuter ut FORUM SVEASKOG 11

12 soundscope pro-tect ihunt Individuellt hörselskydd för jakt Ett enda skott kan förstöra din hörsel! RÄNTEFÖRDELNING, PERIODISERINGSFOND, EXPANSIONSFOND, SKOGSAVDRAG? Begreppen är många för dig som skall deklarera din jord- och skogsverksamhet. Öka lönsamheten och minimera din skatt, låt LRF Konsult göra jobbet. För mer info: Tfn: E-post: Web: Web: Skydda din hörsel det är den enda du har Vi finns på Swedish Game Fair, Tullgarn, 29-31/ Invändig slangdragning Belysning riktad direkt mot gripen Fyrpunktslänk NEXT LEVEL. Nya Cranab FC skotarkranserie sann passion för skogsbruk med ny och världsledande teknik. ORFS Tätningssystem Active unik bromslänk Generöst dimensionerade lagringar Bra lyfthöjd i närområde Förberedd för sensorer

13 Säkert och skonsamt Karl Wahlman kör storskotare i krävande småländsk terräng med Multistud 160TS och TL95 Multistud är vår senaste kedja. Breda, kraftiga U-broddar i kombination med stående broddar över ringarna ger ett suveränt grepp och lång livslängd. Clark TL95 är bandet för de största maskinerna. Rejält grepp i kombination med skonsamhet mot underlaget tack vare plattans unika form. Visning av nya Alstor 821 Nu åker vi runt och visar nya Alstor 821. För mer information om när och vart, se vår hemsida eller kontakta oss. Tel GBOchain.com Marknadens vassaste MMS kameror med totalt osynlig IR-blixt. Med SMS-styrning kan du fotografera och göra ändringar av inställningar direkt via din mobil. Sänd bilder via MMS till mobil eller GPRS till . 8MP bildkvalitet. Kan dessutom använda timer, Time Lapse och MMS funktionen samtidigt, detta gör att den klarar att arbeta med tidsstyrd bildtagning samtidigt som dess PIR-sensorer är aktiva och fotograferar vid detektion av rörelse. Uovision tar MMS kameran till en ny nivå. Vi har även ScoutGuard MMS samt Acorn HD MMS! Smarta LED-åtelbelysningar Z-aim MultiMax 12V & 220V, fjärrkontroll, dimmer, ställbar färg, 10w, 30w & 50w. Sveriges största sortiment av kamouflageutrustning såsom pop-uptält, gömslen, gåsgömslen, torn, stegar etc. Bärbar batteridriven Vinsch 24V dragkraft 454kg Slipp slit och ryck och håll dig pigg och kvick! Spela upp ditt vilt, dra loss skotern, dra upp båten, lyft motorn! Inget är omöjligt! Levereras med dubbla 24V batterier! Pris: 2995kr Z-aim 1-6x24 belyst, Z-aim 1-10x24 belyst, Z-aim 1-12x30 belyst samt Z-aim 2,5-35x56 belyst Lockmedel Z-aim HotSpot vildsvin, Z-aim BearCover Scent lure Bäst i test! Digitalvåg 500 kg 5 Bockar i Jaktjournalen Vi är störst på effektiva lockmedel för alla arter samt effektiva vittringsblockerare för alla jägare! Termiska mörkerkikarsikten är en överlägsen lösning för att se genom kompakt mörker, dimma, snö, regn, rök etc. Använder INGET ljus alls, utan skapar istället bilden genom att läsa av miljöns temperatur med hjälp av en högkänslig termisk sensor. Besök vår webb för mer info och filmer. Väg allt svenskt vilt med mycket hög precision! Perfekt även till vägning av jaktlagets köttlotter. En bra våg gör det roligt att föra statistik över vilt som skjuts. Storsäljare med högkvalitet till ett otroligt pris utan mellanhänder! Optimala allroundsikten i mycket kompakta format! Riktmedel utvecklade för snabbt jaktskytte. Med dessa slipper du kompromissa! Z-aim PiggyBag, smart transportsäck för vildsvin! Z-aim Foderspridare Maxi, Light och Spin Driftsäkerhet och prestanda är vad som brukar sägas om dessa. Med eller utan fjärrkontroll, solcellspanel etc. Bäst i test har de också blivit och 3 års garanti lämnar vi. Arbetsmyror som galant klarar både största och minsta utfodringen. Dead Sled Trophy viltdragare hoprullad/bärbar i väska, endast 2,3 Kg Marknadens smartaste kompletta viltdragarsystem för älg, vildsvin, hjort, rådjur, björn. Varför slita, dra tungt och svära när det kan gå så lätt med en Dead Sled Premier Trophy! Pris: 769kr Med svinet i säcken slipper du bloda ner bagaget och dig själv. Passar gris till ca 130kg. Se film på vår hemsida Smartaste hopfällbara kaminen För tält, jaktkoja, camping. Pris 2495 kr Kamin Z-aim Polar n Rökfri långvarig värme. Inga synliga lågor tals nöjda kunder! Perfekt för jakt, isfiske eller friluftsliv. Mått: 22x17 cm ex ben. Köp till spritvärmare för bruk inomhus. E Fixa jaktkojan på sekunden! Z-aim APEX, Termiskt kikarsikte/värmekamera AR Längd 30 cm, till avfångningsspjut. Pris 595 kr Marknadens absolut vassaste laserlampa med ställbar ljuskägla, hela 26m brett ljus på 100m avstånd, inbyggt värmesystem ger drift ner till -25C, vattentät. Skjutljus till 300m i beckmörker med vanligt kikarsikte. Drömmen för alla skyddsjägare etc. För att förstå möjligheterna med UnlimitedX, måste du prova! Djuren reagerar inte på det gröna laserljuset. ÄL J Laser designator Z-aim UnlimitedX 100mW Handsmidda spjutspetsar Nu äv SMS-s en med svens tyrning via ksprå kig AP P ST O RS Med blad av damaskstål och fodral. Pris 1095 kr Handsmidd Yxa Uovision MMS/GPRS, marknadensledande märke av åtel- och övervakningskameror Z-aim Cosy Fällorna och tillbehören som gör dig till en äkta Trapper! Belisle Super X 120, ConiBear 330, Vålsjögillret och mycket mer. Spritbrännaren du eldar i Polar n eller under bordet i vakkojan och slipper frysa! Vi på Z-aim eftersträvar alltid att erbjuda våra kunder utrustning av hög kvalitet till rätt pris. För mer information och priser gå in på eller skicka e-post till Det går även bra att ringa Hans eller Mats Alltid 30 dagar öppet köp! FORUM SVEASKOG 9

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

Läs mer på www.sveaskog.se

Läs mer på www.sveaskog.se 2 2012 Läs mer på www.sveaskog.se skog åt alla Nu kan alla bli skogsägare. Nya regler gör att privatpersoner kan köpa skog av Sveaskog, oavsett var i landet man bor. För Åsa Fjällström har skogen gjort

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING

framtid GLESBYGDENS Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SKOGSBRUK KUND FORSKNING 1 2015 Läs mer på www.sveaskog.se GLESBYGDENS framtid Så kan ett enda sågverk påverka entreprenörsandan i en hel bygd. SID 6 8 SKOGSBRUK KUND FORSKNING Industridagar boostar relationer Att skapa goda relationer

Läs mer

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning.

vindkraft i medvind teknik Kamp mot sprickor Sveaskog arbetar målmedvetet med att förebygga sprickor som kan uppstå i virket vid kapning. 4 2010 Läs mer på www.sveaskog.se vindkraft i medvind Intresset för förnyelsebar energi fortsätter att öka. För svenska skogsägare som vill upplåta sin mark till vindkraftprojekt finns pengar att hämta.

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt Medlemstidning från Norrskog nummer 2 2015 så blir din sommar Myggfri Norrskog on time Förening i takt med sin tid Pärlugglor hjälper dig med sorken Inkomst från skogen Visst är det viktigt Från skog till

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI NR 6 OKTOBER 2009 förnybar energi vinner mark energi & klimat pengar & miljöprat alla vägar bär till överkalix paneler anpassade för alla miljöer framgångsrik modell för utveckling Robert ser skogens energirika

Läs mer

Sikens Glittrande guld

Sikens Glittrande guld EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2011 Skogens hjältar Sikens Glittrande guld Djungelns lag råder för sågverken Flerträdshantering vinner terräng 1 Ledaren Gör skogen till en bättre miljö för gaseller! Vårt

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer