SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR."

Transkript

1 Läs mer på Skogen är en pusselbit för att minska utsläppen av koldioxid. Mats Pertoft (MP) Ge skogens omloppstid en chans. Johan Hultberg (M) En skogsstrategi bör utgå från näringslivets perspektiv. Jennie Nilsson (S) SKOGEN & VALET POLITIKERNA OCH BRANSCHEN OM SKOGENS VALFRÅGOR. SID MARKNAD KUND SKOGSBRUK Certifiering på framfart FSC-märkningen för ansvarsfullt skogsbruk blir alltmer känd och använd bland konsumentprodukter. SID 6 7 Mjukt under fötterna Tack vare ett nära samarbete med Sveaskog kunde AB Karl Hedin utveckla en ny trall med unika egenskaper. SID Trygghet för utbor Skogsägare som bor långt från sin fastighet erbjuds tjänster för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. SID 20 21

2 Nr Val som väcker känslor VI GÅR EN SPÄNNANDE TID till mötes. Den 25 maj hålls valet till Europaparlamentet, och den europeiska skogspolitiken får allt större betydelse för den svenska skogen. Kaskadanvändning är ett exempel på en fråga som diskuteras, och det har höjts röster för en lagstiftning inom området. Det skulle innebära att vi får en bestämd prioritetsordning för virkesanvändning där energianvändning hamnar längst ner i kedjan. Vår ståndpunkt är att hållbarhetskriterier inte bör appliceras på enskilda produkter eller sortiment utan på skogsråvara generellt. Annars riskerar vi att snedvrida marknaden och missgynna förnybart i relation till fossilt. Träfibern är en förnybar och klimatvänlig råvara som i sina olika former har central betydelse för Europas möjlighet att sänka utsläppen av drivhusgaser. ÄVEN INFÖR RIKSDAGSVALET är skogsfrågorna högaktuella. Det är tydligt att skog och skogsbruk väcker känslor, som kan leda till låsningar i debatten. Därför ser jag positivt på det arbete som bedrivs för att ta fram ett Nationellt skogsprogram. Den 24 april hölls ett första dialogmöte på Rosenbad, och bland deltagarna syntes företrädare för många olika branscher där skogsråvaran kommer att spela en viktig roll i en framtida bioekonomi. Det bådar gott inför fortsättningen. Det är av stor vikt att ett Nationellt skogsprogram handlar om skogens roll i en hållbar samhällsutveckling och inte bara om skogsbruk. Dessutom måste det verka över flera mandatperioder, vilket kräver bred politisk uppslutning. DEN 24 APRIL HÖLL VI också årsstämma på Sveaskog. Där beslutades om utdelning för 2013 på 450 MSEK samt om nya ekonomiska mål. Det operativa rörelseresultatet förbättrades under första kvartalet till 377 MSEK (271). Högre priser, lägre kostnader och större andel leverans från egen skog är en viktig del av förklaringen. En annan är det arbete som bedrivits internt det senaste året, för att utveckla ledar- och medarbetarskapet. Som ett led i det har vi under våren genomfört Medarbetardagar, vilka gett oss bra tillfällen att diskutera allt från hur vi vill arbeta med våra kunder till vad det innebär att gå mot en värdedriven organisation där alla har mandat att fatta beslut. Nu fortsätter vi det viktiga arbetet för att skapa en kultur som i än högre grad främjar innovation och handlingskraft. 10 Samarbete gav nya affärer för AB Karl Hedin. 6 FSC-märkning går framåt. 9 HUR SKÖTTES TRÄDET innan det fälldes? Frågan är högst relevant, för faktum är att intresset för att få veta mer om träråvarans ursprung växer för varje år. FSC-märkningen, det lilla trädet med bruten linje, dyker upp på allt fler produkter: gymnastikskor, tröjor, möbler och leksaker. För företagen som eftersöker märkningen handlar det främst om att stärka varumärket. På sidorna 6 7 hittar du senaste nytt om FSC-märkningen och hur den påverkar vår bransch. ATT UTVECKLA NYA produkter är idag en överlevnadsfråga för många sågverk. AB Karl Hedin lider inte brist på innovationer, och resultatet blev än bättre när Sveaskog fick vara med och utveckla en ny premiumprodukt, topptrallen. Furor med toppstock i rätt dimension har valts ut på plats i skogen och resultatet blev en mjuk, tålig, kvistfri trall för uteplatsen. I vårt kundreportage på sidorna Stor efterfrågan på svenskt trä i Kina. Tillbaka till ursprunget 26 reser vi till Krylbo för att få veta mer om det lyckade samarbetet. JUST NU är det många som siar om skogens framtid. En sak är i alla fall säker: skogsbruket blir alltmer automatiserat. Den tekniska utvecklingen har gått så snabbt att människan inte har möjlighet att nyttja maskinernas fulla kapacitet, menar forskarna. Därför måste maskinförarna avlastas, både fysiskt och mentalt. I vårt spännande reportage på sidorna kan du bland annat läsa om kranspetsstyrda skotare, som både ökar effektiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Trevlig läsning! Pernilla Widén ansvarig för extern kommunikation, Sveaskog Fiskepärlor på Sveaskogs marker. REDAKTIONEN Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fyra gånger per år. Chefredaktör: Pernilla Widén, Ansvarig utgivare: Linda Andersson, Redaktörer: Helena Kämpfe Fredén, Johan Persson Art director: Tom Sörhuus Produktion: Spoon, Omslagsbild: Samir Soudah Tryck: Lenanders Grafiska AB ISSN: PRENUMERATION För prenumerationsärenden, mejla till eller ring Sveaskogs kundcenter på tel Har du synpunkter på Forum Sveaskog? Mejla till redaktionen, ANNONSERING Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel , PER-OLOF WEDIN, vd för Sveaskog Forest Stewardship Council, FSC, en symbol för ett ansvarsfullt skogsbruk. Märket finns på bland annat byggmaterial, möbler och grillkol. 2 FORUM SVEASKOG

3

4 AKTUELLT 407 VARIERAT LANDSKAP Området kring Ruutivaara har ett stort inslag av gammal och urskogsartad skog. miljoner Så många plantor levererades i Sverige under Det är en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Det vanligaste trädslaget är gran som utgör 54 procent av produktionen. Mindre koldioxidutsläpp med träbyggnation Mer trä i byggkonstruktioner minskar behovet av stål och betong och därmed fossilbränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Det hävdar forskare vid Yale School of Forestry & Environment Studies. Träkonstruktioner använder mindre energi än byggkonstruktioner av stål och betong. Forskarna menar att mer koldioxid sparas in genom minskade utsläpp än vad som förloras genom avverkningen. Enligt studien skulle mellan 14 och 31 procent av de globala koldioxidutsläppen undvikas genom minskad användning av stål och betong. Ekologisk kompensation marknad på frammarsch Kan ekologisk kompensation vara en framtida affärsmöjlighet för Sveaskog? Ett nytt samarbete med gruvföretaget LKAB öppnar nya möjligheter för en marknad på frammarsch. TEXT: JOHAN PERSSON Hjälmare kanal firar 375 år med nytillträdd vd Den 28 juni firar Hjälmare kanal 375 år. Kanalen, som sträcker sig mellan Mälaren och Hjälmaren via Arbogaån, invigdes Hjälmaren ligger 22 meter över Arbogaån och nivåskillnaden fördelas på kanalens nio slussar, som är handdrivna precis som för 375 år sedan. Hjälmare kanal är ett av Mellansveriges vackraste och mest välbevarade kulturarv. I framtiden kommer vi att satsa ännu mer på att locka besökare, säger Per Eriksson, nytillträdd vd på Hjälmare kanal. Kanalen, som idag ägs av Sveaskog, är öppen 6 juni till 17 augusti. Kunglig invigning av Sveaskogs sista ekoparker Det började med invigningen av Ekopark Omberg 2003, Sveriges första ekopark. Den 1 september 2013 sluts cirkeln när Kung Carl XVI Gustaf inviger Ekopark Piteälven och Ekopark Varjisån. Därmed slutförs invigningen av Sveaskogs sista ekoparker. Totalt har Sveaskog beslutat om 36 ekoparker, motsvarande fem procent av den produktiva skogsmarksarealen. UNDER DE SENASTE månaderna har Sveaskog bedrivit ett utvecklingsarbete kring ekologisk kompensation kopplad till biologisk mångfald, tillsammans med gruvföretaget LKAB och konsultföretaget Enetjärn Natur. Bakgrunden är att LKAB ska etablera gruvbrytning i ett område i Kiruna kommun med höga naturvärden. Enligt lagen ska de presentera förslag på hur de kan kompensera de naturvärden som går förlorade. Vi har tagit fram ett förslag på ett område i samma region som har och kan utveckla motsvarande naturvärden som finns i det område som kommer att förstöras av gruvbrytningen, säger Jessica Nordin, projektledare för utvecklingsarbetet på Sveaskog. OMRÅDET I RUUTIVAARA i Kiruna kommun är hektar stort och Sveaskogs första projekt med kompensation av ekosystemtjänster kopplat till biologisk mångfald. Sedan tidigare arbetar Sveaskog med bland annat koldioxidkrediter. Vi för dialog med fler verksamhetsutövare än LKAB som är intresserade av ekologisk kompensation. Eftersom vi bedriver ett omfattande naturvårdsarbete i vår egen verksamhet, har vi kompetensen att erbjuda en långsiktig förvaltning av kompensationsmarker på bästa sätt, säger Jessica Nordin. USA OCH SÄRSKILT Kalifornien är föregångare när det gäller ekologisk kompensation. Där har stark lagstiftning kring arter och våtmarker drivit fram efterfrågan på områden som kan användas för att kompensera exploatering. Och det rör sig om en stor marknad globalt omsätter den mellan tre och fyra miljarder dollar varje år. Internationellt ökar tillämpningen av ekologisk kompensation. Och även om marknaden ännu är outvecklad i Sverige så märker vi nationellt och på EU-nivå ett växande intresse för detta nya och innovativa sätt att främja bevarandet av biologisk mångfald, säger Sveaskogs miljöchef Olof Johansson. Jessica Nordin tror att ekologisk kompensation på sikt kommer att utvecklas till att vara en intressant affär även för svenska markägare. Krav på kompensationsåtgärder blir allt vanligare i svenska tillståndsprocesser. Samtidigt har EU en ny strategi för att stoppa utarmningen av ekosystemtjänster och förlusten av biologisk mångfald. Vi ser stor potential i det här och en framtida affärsmöjlighet dels för Sveaskog, dels för andra markägare, säger Jessica Nordin. Vi ser stor potential i ekologisk kompensation. 4 FORUM SVEASKOG

5 Vi kan skog och lantbruk och hjälper dig gärna Välkommen in på något av våra 461 kontor runt om i hela Sverige. handelsbanken.se/skogochlantbruk HEADS ABOVE THE COMPETITION ETT SKÖRDARAGGREGAT OAVSETT BASMASKIN Tack vare Log Max smarta Interface kan våra skördaraggregat installeras på alla sorters basmaskiner och fungera ihop med det ursprungliga styrsystemet. Nyhet är nu att Log Max lanserar Interface for Rottne med Dasa5. Sedan tidigare stöds John Deere, Valmet/Komatsu, Ponsse, Tigercat, Gremo plus många fler. Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max. För mer info Lars Strömsund Norra Sverige, Mikael Solèn Södra Sverige, Gunnar Bäck Södra Sverige,

6 MARKNAD LITET TRÄD SOM VÄXT Forest Stewardship Council (FSC) är ett globalt samarbete vars symbol du numera kan hitta på allt från mjölkpaketet i kylen till möbler eller det senaste modeplagget. För varje år blir FSCmärkningen, det lilla trädet med bruten linje, alltmer känd och använd. Frågan är hur certifieringen påverkar skogsbranschen? TEXT: ANNIKA ERIKSSON CERTIFIERAD SULA I Scoretts vårkollektion av sneakers utvinns gummit i sulan från FSC-certifierade träd. FSC-CERTIFIERING kan vara avgörande för handeln, eller nästan betydelselöst. Allt beror på vilka produkter och marknader vi pratar om, säger Bengt Börjesson, försäljningschef på Sveaskog i södra Sverige. Utifrån en grov indelning av produkter i timmer, massa och biobränsle är det biobränslet som avviker kraftigast. Där talas det sällan om FSC-märkning. Karin Fällman, FSC-koordinator på Sveaskog, tror att det handlar om att det i de flesta länder är ovanligt att använda grot och flis från sågverk för energiutvinning. Därför saknas ett internationellt intresse för att utveckla märkningen inom området. När det gäller timmer ser det helt annorlunda ut. Mattias Einarsson, försäljningschef på Nydala trä AB som själva handlar med FSC-märkt trä, menar att kraven på FSC kom särskilt tidigt för snickeriträ, synligt virke. Där var de stora industriköparna inom fönster och möbelproduktion, som vill nå många kunder, tidigt ute. Vi jobbar med konstruktionsträ som snarare går till mindre bygghandlare. Då är det inte lika självklart. Han ser också en tydlig geografisk skillnad. För länder som Holland och England är det viktigt med FSC-märkning, men han har aldrig hört en svensk kund ställa sådana krav. ANITA FALKENEK hållbarhetschef, Åhléns. Karin Fällman känner igen det även från andra områden, och hon tror att det handlar om att skogsbruket är stort i Sverige. De flesta känner till och litar på hur skogen sköts. Då blir det inte lika viktigt med märkning. Massaved är det område där märkningen är viktigast för flertalet. De flesta massakunder handlar med stora volymer och vill nå så många kunder som möjligt. MEN ÄVEN OM svensken på gatan inte är uppmärksam på FSC-märkning kan det vara viktigt för återförsäljare. Anita Falkenek är hållbarhetschef på Åhléns, 6 FORUM SVEASKOG

7 MILJÖMÄRKT Åhléns produkter som bär märkningen Bra val är sådana varor som bidrar till minskad påverkan på människa och miljö. FSC är en av de certifieringar som Åhléns arbetar med. CERTIFIERING PÅ FRAMFART 2007 De flesta av Sveriges tryckerier är FSC-certifierade Tetra Pak säljer 328 miljoner FSC-märkta förpackningar i Sverige, och globalt hela 26,4 miljarder Allt trä som Beijer Bygg säljer är FSC-certifierat. Stella McCartneys träinslag i accessoarer, liksom golv och trädetaljer i alla butiker, är FSCcertifierade Gummit i skons sula utvinns från FSC-certifierade träd. Scoretts vårkollektion av sneakers. I december är över företag i världen certifierade enligt FSC:s spårbarhetskriterier. Brios leksaker blir certifierade. där man har direkt kontakt med slutkonsumenten. Åhléns har etablerat Bra val, som tar extra hänsyn till människor och miljö, och FSC är en av de märkningar som företaget arbetar med. Sortimentet med FSC-produkter ökar hela tiden. Det handlar bland annat om snickeriprodukter för hemmet såsom skärbrädor och möbler och kontorsmaterial av papper. Anita Falkenek menar att det inte i första hand är kunden som ställer krav. DRIVKRAFTEN ÄR FÖRETAGETS önskan att vara ett varumärke som står för den här typen av värderingar. När kunden handlar i det här sortimentet blir märkningen en tydlig bekräftelse på att man bidragit till hållbarhetsarbetet genom att handla hos oss. Men oavsett vilket marknadssegment vi talar om, eller vilket land, tror de flesta att FSC och andra märkningar kommer att bli allt viktigare. Håkan Broman, försäljningschef på Sveaskog i Mellansverige tror att inte minst urbaniseringen spelar en stor roll. Alla kommer längre från de areella näringarna, skog och jordbruk, och vet mindre om hur de sköts. Märkningarna får ersätta kunskapen vi saknar. CERTIFIERAD KLACK Modeskaparen Stella McCartney använder enbart FSC-märkt trä i sina skor och accessoarer. FAKTA Forest Stewardship Council 1992 hölls Världsmiljökonferensen i Rio, och många var bekymrade över att skogsfrågorna inte bevakades. Som en reaktion grundades medlemsföreningen FSC 1993, och 1996 kom svenska FSC. Idén var att skapa en certifiering för ansvarsfullt skogsbruk, och att etablera FSC:s principer för skogsbruk genom konsumentmakt. FSC strävar efter balans mellan miljö, sociala värden och ekonomi. Över 140 miljoner hektar skogsmark i 80 länder är idag FSC-certifierad. I Sverige är drygt 50 procent av skogsarealen FSC-certifierad. Varje år görs en kontrollrevision och vart femte år görs en större revision för att granska om FSC:s kriterier efterlevs. Kriterierna följer FSC:s tio principer. Läs mer om FSC:s kriterier på sveaskog.se FORUM SVEASKOG 7

8 Skogsaffärer på nya sätt. Med vår närhet utvecklar vi fler bitar av ditt skogsägande. Peter Granberg Leif Randeblad Patrik Fredriksson Bror Olofsson Leif Risberg Jan-Erik Berglund Tommy Lundberg Erik Furmark Arvidsjaur och Arjeplog Luleå, Boden och Jokkmokk Gällivare och Överkalix Kalix och Haparanda Piteå Piteå och Luleå Älvsbyn Övertorneå och Pajala Urban Hellgren Rickard Holmgren Christine Johansson Anders Johnsson Melker Johansson Norsjö och Jörn Sorsele och Storuman Malå och Lycksele Skellefteå Åsele, Vilhelmina, Vindeln, Fredrika, Umeå, Bjurholm, Vännäs och Robertsfors Christer Westh Peter Häger Jonny Carlsson Jan Karlsson Jakob Bäckman Ronnie Andersson Rikard Fjällman Mikael Hedin Erik Andersson Tomas Larsson Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker Sa Jämtland, Ljusdals kommun och Härjedalen Askersund Storfors, Filipstad och Hällefors Föräldraledig till januari 2015, köpärenden hänvisas till Ronnie Andersson Uppland Avesta och Sala söder E Hedemora, Säter, Borlänge och Falun norr E Kristinehamn Karlskoga Martin Bäck Henrik Jansson Carl Westerberg Jenny Eriksson Irene Björklund Anders Ekeblad Håkan Andersson Stefan Wiker Therése Knutsson-Dermer Nora och Lindesberg Karlstad Katrineholm Fagersta, Smedjebacken och Ludvika Skinnskatteberg, Ljusnarsberg Västerås Örebro Arboga och Eskilstuna Tjänstledig Roger Johansson Per Svensson Anders Rydell Eric Barck Olof Liedberg Henrik Hallqvist Urban Alkeberg Skaraborg Linköping och Kisa Vimmerby Västervik, Oskarshamn och Kalmar Jönköping och Mjölby Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Ljungby Jönköping och Värnamo

9 MARKNAD SKOGSNÄRINGEN I SIFFROR AVVERKNINGSANMÄLNINGAR FEB % KINA VÄLJER SVENSKT TRÄ TEXT OCH FOTO: MATS WIGARDT STOR EFTERFRÅGAN Möbler av svensk råvara har för många kineser blivit synonymt med hög kvalitet. Statistik för februari månad visar en ökning av anmälda avverkningsarealer med 37 procent eller hektar jämfört med motsvarande månad Ökningen av den anmälda avverkningsarealen har skett i flertalet län och har ökat i samtliga landsdelar förutom i norra Norrland där arealen har minskat jämfört med februari månad Källa: Skogsstyrelsen TRÄVAROR MARS % Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror, gran och tall var 15,05 procent högre i mars 2014 jämfört med juli Källa: SCB Ökat välstånd, brist på inhemsk råvara och en industri som rör sig uppåt i värdekedjan har satt fart på Kinas import av trävaror avsedda för möbler och inredning. På bara några år har virkesexporten från svenska sågverk till Kina tredubblats. ANVÄNDNINGEN AV TRÄ är inget nytt i Kina. Förr bodde befolkningen enbart i trähus. Husen var lätta att bygga och hade ett behagligt inomhusklimat. Och de kinesiska templen byggdes alltid i trä. Men när Kina för hundra år sedan vände blicken västerut väcktes intresset för stål och betong, material som gjorde det möjligt att bygga stort och högt. Trä har därför hamnat i skuggan av andra billigare byggmaterial. Efter 1949 blev det dessutom svårt att få tillstånd att avverka skog och tillgången på inhemskt trä minskade dramatiskt. Efter översvämningarna av Yangtsefloden 1998 förbjöds dessutom all avverkning i sydvästra Kina. Lång erfarenhet och mycket kunskap om avverkning och träkonstruktioner har därför försvunnit, säger professor Liu Jie på Jiao Tong University i Shanghai. MEN I TAKT med Kinas snabba utveckling och ökade insikter om träets miljöfördelar ökar landets importsiffror för sågade trävaror. Under slutet av 2013 importerades varje månad omkring 2,2 miljoner kubikmeter sågverksprodukter till Kina, från främst Ryssland och Kanada. Ska vi använda mer trä är vi helt beroende av import, säger Liu Jie. Även Sverige ökar sin virkesexport till Kina. Sedan 2012 har volymerna tredubblats för att under 2013 nå upp till kubikmeter. Och potentialen för en fortsatt ökning är jättestor, med en jämn kvalitet och ett långsiktigt hållbart skogsbruk som attraktiva dragplåster, hävdar Jan Söderlind på Swedish Wood som arbetar med att bana väg för svenska sågverk på den kinesiska marknaden. OLLE BERG, MARKNADSCHEF på Setra Group, håller med. Kina är inte längre en marginalmarknad. Istället arbetar Setra nu långsiktigt och målmedvetet för att positionera sig, för att kunna erbjuda avancerade och alltmer anpassade insatsprodukter till den kinesiska träindustrin. Vi ska heller inte underskatta det kinesiska intresset för träets positiva miljöeffekter, understryker han. Även för Bergkvist-Insjön har Kina klivit fram som en av företagets viktigaste marknader, med 12 procent av den egna produktionen och eget säljkontor i Shanghai. Redan från början valde företaget att fokusera på kvalitetsprodukter för möbelindustrin. Svenskt kvalitetsträ har blivit ett begrepp hos många tillverkare, konstaterar marknadschef Suzan Ljungemo och lyfter fram tillverkaren av barnmöbler, Sampo Furniture, i den ekonomiska frizonen Shenzhen som exempel. FÖRETAGET, MED DRYGT 500 försäljningsställen i hela Kina, tillverkar exklusiva möbler av gran för barn och ungdom. Målgruppen består av välutbildade unga familjer med hygglig ekonomi som är villiga att betala lite mer för rena träslag som hämtats från ett uthålligt skogsbruk utan gifter. Den nordiska granen är vacker, tätvuxen och hållbar. Den luktar gott, har små kvistar och en vacker färg, lovordar företagets ägare Guo Xiangyang som räknar med ett råvarubehov för 2014 på kubikmeter. Vilket innebär att den svenska exporten av sågade trävaror till Kina på sikt sannolikt kommer att växa till sig ännu mer FAKTA Export till Kina Svenskt Trä, som ingår i branschorganisationen Skogsindustrierna, arbetar med att underlätta för svensk träexport till Kina. Det gör de bland annat genom att delta i konferenser, anordna workshopar och etablera kontakter med myndigheter och organisationer. Under 2014 genomförs en stor satsning för att skapa förutsättningar för nya användningsområden och samarbeten. PAPPERSMASSA MARS 2014 SEK per ton Källa: FOEX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FOEX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. = långfibermassa = kortfibermassa PAPPER ,6 % Under 2013 minskade produktionen av papper och papp samt pappersmassa med 5,6 procent respektive med 2,6 procent jämfört med För den största minskningen svarade tidningspapper, som minskade med 22,6 procent till 1,6 miljoner ton. Källa: Skogsstyrelsen Marknadskrönika på sveaskog.se Läs marknadskoordinator Anders Dahlqvists spaningar och marknadskrönika på sveaskog.se FORUM SVEASKOG 9

10 KUND INNOVATION GAV TOPPRESULTAT Sågverket AB Karl Hedins senaste premiumprodukt är en topptrall med unika kvaliteter som både syns och känns. Råvaran är utvald av Sveaskog, som har haft en aktiv roll i produktutvecklingen. TEXT: STIG MEITON FOTO: SAMIR SOUDAH I RÄTT TID TILL trallbyggarsäsongen har Sveaskogs timmerbilar rullat in till sågverket i Krylbo i södra Dalarna. Under två och en halv månader har kubikmeter fura valts ut från toppstockar på avverkningsplatser inom 6-7 mils radie. Maximal förädling och maximal kundnytta är nyckelbegrepp i produktionen vid AB Karl Hedins tre stora sågverk. De ligger i en triangel där Bergslagens skogar står som tätast. Vi jobbar ständigt på att få ut fler och bättre produkter ur stocken. Här använder vi toppstocken på ett helt nytt sätt, förklarar Stefan Forsberg, marknadschef på Karl Hedin. Vi står i manöverrummet med utsikt över vedgården. I rasande fart rullar tremetersstockar ner på bandet och försvinner under oss in mot barkningen. Efter sågen flyter brädorna fram som en vårflod mot ströläggningen och vidare mot tork och hyvleri. Anläggningen i Krylbo är världens snabbaste sågverk, mätt i antal stockar per timme, konstaterar Michael Forsberg, produktionsansvarig tork och justerverk. Stefan, med samma efternamn, fyller i: Sveaskog har kapacitet att ta fram de volymer vi behöver och har samtidigt blivit en viktig samarbetspart i vår utveckling av topprodukter. DET SOM SKILJER Karl Hedins topptrall från många andra på marknaden är att den är tillverkad av toppstocken. Till skillnad från rot- och mellanstockarna har toppstocken inga svartkvistar som kan lossna eller skjuta ut. Det ger en trall som är snygg, slät och skön att gå på. Råvaran är finare. Den sorteras hårdare. Vi har valt en tjockare dimension på trallen, 30 millimeter, säger Stefan Forsberg. Topptrallen är ett exempel på Sveaskogs utvecklade kundsamarbete. Syftet är inte i första hand att sälja mer råvara. Det handlar snarare om att tillsammans med kunden skapa nya affärer på lång sikt. Mats Tegmyr är säljare på Sveaskog i Mellansverige: Det är extra kul att få leverera till en ny typ av premiumprodukt. Här är vi med och skapar en värdekedja från skogen till byggvaruhuset. Det kräver nya, bredare kontaktytor vid sidan om de rena affärsförhandlingarna: Stefan och jag träffas i ett nytt sammanhang. Vi diskuterar väldigt konkret kring deras processer från sågverk till kund, och inte minst vilka behov de ser hos sina kunder. Den här dialogen gör oss på Sveaskog mer kreativa genom att vi är med ett steg längre fram än vanligt, säger Mats Tegmyr. I TOPPTRALLEN FINNS en väldigt tydlig koppling mellan stock och en definierad produkt. Tillsammans bollar vi nu en rad idéer där vi på Sveaskog mer specifikt kan anpassa vår stock och vår leverans till en ny produkt eller en annan marknad. I Japan, till exempel, efterfrågas både tall och gran i dimensioner som vi inte är vana vid i Norden. FAKTA AB Karl Hedin AB Karl Hedin är ett familjeägt företag med tre stora sågverk i Sverige och ett i Estland. Företaget har 900 anställda och omsätter 3 miljarder kronor, varav hälften via egen bygghandel på 34 orter i Mellansverige. Produktionskedjan omfattar allt från planta till planka med råvaruinköp, sågverk, förädling och bygghandel. Företaget producerar alla typer av konstruktionsvirke förutom lister. Det är extra kul att få leverera till en ny typ av premiumprodukt. Under leveransen av topptrallen har Sveaskogs avverkningsledare följt upp produktionen i skogen dag för dag. Vi vill leverera både standardprodukter och specifika produkter i stora volymer, något som kräver mycket skog och hög kompetens i hela kedjan, säger Mats Tegmyr. AB KARL HEDIN är en av Sveriges största privatägda sågverkskoncerner. När grundaren Karl Hedin hade svårt att få jobb som hästkörare köpte han rotposter och högg. När det blev problem med avsättningen på timret skaffade han sig en såg. Sedan en till, plus ett hyvleri. Nu drivs företaget av tredje generationen. Företaget äger hela kedjan från råvaruinköp, sågverk och förädling till egen bygghandel på 34 orter. Det ger oss en unik kontakt med våra slutkunder, med snickaren och hemmabyggaren. Vi har höga krav att leva upp till och vi ställer samma höga krav på våra leverantörer. Vid utvecklingen av en ny produkt skärper alla som är med i processen till sig, säger Stefan Forsberg. DE SENASTE TIO åren har företaget utvecklats i snabb takt, med högt driven automatisering i anläggningarna och många nya egna produkter. Ett exempel är Bergslagspanelen som klyvs och målas i samma förädlingssteg. Panelens utsida är bara blottlagd under några få minuter innan grundfärgen sprutas på. Tack vare proceduren håller panelen rätt temperatur och fukthalt, vilket ger optimalt skydd mot mögelsporer och annan nedbrytning Vi är ett företag med utvecklingsdriv. Det tog några år att etablera Bergslagspanelen. Nu ser vi hur antalet beställningar växer rekordsnabbt, säger Stefan Forsberg. Andra kommer naturligtvis att hänga på. Under tiden rullar vi ut nya produkter som topptrallen. 10 FORUM SVEASKOG

11 UTVECKLANDE Sveaskog har blivit en samarbetspart i Karl Hedins utvecklingsarbete, menar marknadschefen Stefan Forsberg. Nyanser av brunt Topptrallen impregneras och pigmenteras och får en färg brun. Impregneringen är densamma som för annan trall. Från toppstock Topptrall är en impregnerad trall för altaner och trädäck som tagits fram av Karl Hedin i samarbete med Sveaskog. Trallvirket sågas ur toppstocken av fura. Kviststrukturen gör att kvistarna inte lossnar eller skjuter ut FORUM SVEASKOG 11

12 soundscope pro-tect ihunt Individuellt hörselskydd för jakt Ett enda skott kan förstöra din hörsel! RÄNTEFÖRDELNING, PERIODISERINGSFOND, EXPANSIONSFOND, SKOGSAVDRAG? Begreppen är många för dig som skall deklarera din jord- och skogsverksamhet. Öka lönsamheten och minimera din skatt, låt LRF Konsult göra jobbet. För mer info: Tfn: E-post: Web: Web: Skydda din hörsel det är den enda du har Vi finns på Swedish Game Fair, Tullgarn, 29-31/ Invändig slangdragning Belysning riktad direkt mot gripen Fyrpunktslänk NEXT LEVEL. Nya Cranab FC skotarkranserie sann passion för skogsbruk med ny och världsledande teknik. ORFS Tätningssystem Active unik bromslänk Generöst dimensionerade lagringar Bra lyfthöjd i närområde Förberedd för sensorer

13 Säkert och skonsamt Karl Wahlman kör storskotare i krävande småländsk terräng med Multistud 160TS och TL95 Multistud är vår senaste kedja. Breda, kraftiga U-broddar i kombination med stående broddar över ringarna ger ett suveränt grepp och lång livslängd. Clark TL95 är bandet för de största maskinerna. Rejält grepp i kombination med skonsamhet mot underlaget tack vare plattans unika form. Visning av nya Alstor 821 Nu åker vi runt och visar nya Alstor 821. För mer information om när och vart, se vår hemsida eller kontakta oss. Tel GBOchain.com Marknadens vassaste MMS kameror med totalt osynlig IR-blixt. Med SMS-styrning kan du fotografera och göra ändringar av inställningar direkt via din mobil. Sänd bilder via MMS till mobil eller GPRS till . 8MP bildkvalitet. Kan dessutom använda timer, Time Lapse och MMS funktionen samtidigt, detta gör att den klarar att arbeta med tidsstyrd bildtagning samtidigt som dess PIR-sensorer är aktiva och fotograferar vid detektion av rörelse. Uovision tar MMS kameran till en ny nivå. Vi har även ScoutGuard MMS samt Acorn HD MMS! Smarta LED-åtelbelysningar Z-aim MultiMax 12V & 220V, fjärrkontroll, dimmer, ställbar färg, 10w, 30w & 50w. Sveriges största sortiment av kamouflageutrustning såsom pop-uptält, gömslen, gåsgömslen, torn, stegar etc. Bärbar batteridriven Vinsch 24V dragkraft 454kg Slipp slit och ryck och håll dig pigg och kvick! Spela upp ditt vilt, dra loss skotern, dra upp båten, lyft motorn! Inget är omöjligt! Levereras med dubbla 24V batterier! Pris: 2995kr Z-aim 1-6x24 belyst, Z-aim 1-10x24 belyst, Z-aim 1-12x30 belyst samt Z-aim 2,5-35x56 belyst Lockmedel Z-aim HotSpot vildsvin, Z-aim BearCover Scent lure Bäst i test! Digitalvåg 500 kg 5 Bockar i Jaktjournalen Vi är störst på effektiva lockmedel för alla arter samt effektiva vittringsblockerare för alla jägare! Termiska mörkerkikarsikten är en överlägsen lösning för att se genom kompakt mörker, dimma, snö, regn, rök etc. Använder INGET ljus alls, utan skapar istället bilden genom att läsa av miljöns temperatur med hjälp av en högkänslig termisk sensor. Besök vår webb för mer info och filmer. Väg allt svenskt vilt med mycket hög precision! Perfekt även till vägning av jaktlagets köttlotter. En bra våg gör det roligt att föra statistik över vilt som skjuts. Storsäljare med högkvalitet till ett otroligt pris utan mellanhänder! Optimala allroundsikten i mycket kompakta format! Riktmedel utvecklade för snabbt jaktskytte. Med dessa slipper du kompromissa! Z-aim PiggyBag, smart transportsäck för vildsvin! Z-aim Foderspridare Maxi, Light och Spin Driftsäkerhet och prestanda är vad som brukar sägas om dessa. Med eller utan fjärrkontroll, solcellspanel etc. Bäst i test har de också blivit och 3 års garanti lämnar vi. Arbetsmyror som galant klarar både största och minsta utfodringen. Dead Sled Trophy viltdragare hoprullad/bärbar i väska, endast 2,3 Kg Marknadens smartaste kompletta viltdragarsystem för älg, vildsvin, hjort, rådjur, björn. Varför slita, dra tungt och svära när det kan gå så lätt med en Dead Sled Premier Trophy! Pris: 769kr Med svinet i säcken slipper du bloda ner bagaget och dig själv. Passar gris till ca 130kg. Se film på vår hemsida Smartaste hopfällbara kaminen För tält, jaktkoja, camping. Pris 2495 kr Kamin Z-aim Polar n Rökfri långvarig värme. Inga synliga lågor tals nöjda kunder! Perfekt för jakt, isfiske eller friluftsliv. Mått: 22x17 cm ex ben. Köp till spritvärmare för bruk inomhus. E Fixa jaktkojan på sekunden! Z-aim APEX, Termiskt kikarsikte/värmekamera AR Längd 30 cm, till avfångningsspjut. Pris 595 kr Marknadens absolut vassaste laserlampa med ställbar ljuskägla, hela 26m brett ljus på 100m avstånd, inbyggt värmesystem ger drift ner till -25C, vattentät. Skjutljus till 300m i beckmörker med vanligt kikarsikte. Drömmen för alla skyddsjägare etc. För att förstå möjligheterna med UnlimitedX, måste du prova! Djuren reagerar inte på det gröna laserljuset. ÄL J Laser designator Z-aim UnlimitedX 100mW Handsmidda spjutspetsar Nu äv SMS-s en med svens tyrning via ksprå kig AP P ST O RS Med blad av damaskstål och fodral. Pris 1095 kr Handsmidd Yxa Uovision MMS/GPRS, marknadensledande märke av åtel- och övervakningskameror Z-aim Cosy Fällorna och tillbehören som gör dig till en äkta Trapper! Belisle Super X 120, ConiBear 330, Vålsjögillret och mycket mer. Spritbrännaren du eldar i Polar n eller under bordet i vakkojan och slipper frysa! Vi på Z-aim eftersträvar alltid att erbjuda våra kunder utrustning av hög kvalitet till rätt pris. För mer information och priser gå in på eller skicka e-post till Det går även bra att ringa Hans eller Mats Alltid 30 dagar öppet köp! FORUM SVEASKOG 9

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Norrbotten. Här kommer du framöver få lokal information om vad som är på gång hos BillerudKorsnäs i det område där du har din skog. Våren närmar sig Vilken avverkningsmässigt

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Bättre samspel - skogsbruk och turism KSLA 16 mars 2016

Bättre samspel - skogsbruk och turism KSLA 16 mars 2016 Bättre samspel - skogsbruk och turism KSLA 16 mars 2016 Min utgångspunkt Konkret utgå från skogsgården Den svenska skogen är taxerad till 600 miljarder kronor vad är en rimlig avkastning? Var finns jobb

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare.

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Vi gör det enkelt. Både för dig och dina kunder. Enkelt är verkligen ett nyckelord när det kommer till Martinsons byggprodukter för byggvaruhandeln.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

De gröna frågorna i årets forskningsproposition De gröna frågorna i årets forskningsproposition Kopplingen till det nationella skogsprogrammet (och Skogforsk) Göran Örlander, ordförande, Skogforsk Kort om Skogforsk Skogsbruket och staten i samverkan

Läs mer

SILJAN Group. Naturvård i Skogen

SILJAN Group. Naturvård i Skogen SILJAN Group Naturvård i Skogen SILJAN-koncernen Ca 250 anställda Tillsammans med entreprenörer och övriga underleverantörer sysselsätts ca 1000 personer Omsättning ca 1 miljard (år 2011) Fyra bolag SILJAN

Läs mer

Workshop 28/ Framtidens hållbara skogsbruk. Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten

Workshop 28/ Framtidens hållbara skogsbruk. Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten Workshop 28/10 2011 Framtidens hållbara skogsbruk Olofsfors AB Länsstyrelsen Västerbotten Framtidens hållbara skogsbruk Schema Olofsfors AB och Länsstyrelsen i Västerbotten bjöd den 28/10 2011 in till

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017

Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017 Invigning av Martinsons nya produktionslinje, 30 mars 2017 Tack! Tack för möjligheten att vara med här idag på denna stora och viktiga dag. En dag med trä och hållbarhet i fokus och något jag är extra

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda

Strategisk Innovationsagenda Strategisk Innovationsagenda Förgasning och pyrolys - Termisk konvertering av biomassa till energibärare Joakim Lundgren, Bitr. Professor Föreståndare, Svenskt förgasningscentrum (SFC) Avdelningen för

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Bioekonomi från ord till handling

Bioekonomi från ord till handling Bioekonomi från ord till handling Sverige är ett fantastiskt skogsland! Vår vision kan skapa en positiv dialog och samsyn om skogens möjligheter. Skogen ger hopp om en hållbar framtid en bioekonomi. Se

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar. Regionalt investeringsstöd Regionalt

Läs mer

FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI.

FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI. FRÅN HAVERI TILL NY STRATEGI. Älgkalv 0911 12 kg 1 DISTRIKT EGEN SKOG Jonnie Friberg Jägare Jägmästare Skogsförvaltare Skogsindustriernas nationella representant i: - Viltförvaltningsrådet - Rovviltrådet

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

5 sanningar om papper och miljön

5 sanningar om papper och miljön 5 sanningar om papper och miljön Vi vänder upp och ned på begreppen kring papper och miljö Det finns många sanningar och osanningar om hur vi inom pappersindustrin påverkar miljön. Och det kan vara lätt

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT PA1 1 (9) Utvärdering ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT Rötslam Kommuner Industriavfall Org. Material CO 2 Kolsänka SÄNKKREDITE R Biogas anläggning BIONÄRIN G Tillväxt i skog Handel med sänkkredite r INFORMATIO

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge

effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge Conniflex är effektivt och miljövänligt Nu finns en ny metod för att skydda skogsplantor mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex. Det är effektivt och miljövänligt.

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Skogsbruk på ren svenska Lektion 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar.

Skogsbruk på ren svenska Lektion 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar. Skogsbruk på ren svenska Lektion 5: Ansvarstagande som inte slutar där skogen slutar. Tema: Skogen som både biologisk och ekonomisk resurs Ämne: Samhällskunskap, Geografi Årskurs: 7-9 Förord Sveaskog

Läs mer