Vad hände egentligen den 22 oktober? högskolan kristianstads nyhetsbrev nr 16 v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad hände egentligen den 22 oktober? högskolan kristianstads nyhetsbrev nr 16 v45 2003"

Transkript

1 CAMPUSAKTUELLT högskolan kristianstads nyhetsbrev nr 16 v Vad hände egentligen den 22 oktober? Den förväntansfulla minen byts ut till glädje på bana nr 1, medan ansiktsuttrycket på personen vid banan nr 2 speglar besvikelse. I en gymnastikhall ett par kilometer därifrån försöker en kvinna ta stryptag på en man, medan ett par andra kvinnor är fullt sysselsatta med att nypa varandra Samtidigt pustas och stånkas det som aldrig förr i en lokal, inte långt från Willys på Härlövsområdet. Några timmar senare befi nner sig stora delar av denna samling människor i ett rum, uppställda på fyra linjer. Vem kunde ana att den ende, tappre man som tagit sig dit, skulle visa prov på en sådan koordinationsförmåga denna seneftermiddag? Det handlar självklart om Högskolan Kristianstads Friskvårdsdag för samtliga anställda. Moment att välja mellan var bowling, självförsvar, styrketräning och linedance. Och så här såg det ut: P Text & foto: Sara Carlsson

2 2

3 Rapport från mötet med Skånes Jämställdhetsråd Förutom rent administrativa punkter på dagordningen, arbetar vi i Skånes Jämställdhetsråd med att konkret följa upp hur jämställdhetsarbetet integreras på olika arbetsplatser. Dagens besök ägde rum på Data Lingua, ett annorlunda datortek som utbildar enbart invandrare. Chefen för företaget Hussein Elyas, född i Sudan, berättade om deras verksamhet och om projektet hur invandrarkvinnor ska få kunskap om svensk jämställdhet. Företagets målsättning är att utveckla deltagarnas svenskkunskaper med hjälp av datorer samt öka deltagarnas självförtroende och motivation på väg mot arbetsmarknaden. Data Lingua erbjuder individanpassad undervisning i Windows, Offi ce paketet och hantering av Internet. Deltagarna ges också tillfälle till att fördjupa sig i hur det svenska samhället fungerar. I slutet av kursen genomförs ett projektarbete, vars syfte är att lära sig denna arbetsform. Kursens längd är sex månader och vänder sig främst till personer som fyllt 20 år, är arbetslösa och har genomfört SFI ( svenska för invandrare). Antagning sker kontinuerligt varje månad. Data Lingua har lyckats bra med att få ut deltagarna på arbetsmarknaden och/eller till fortsatta utbildningar. En stor del av framgångarna beror på att man ställer krav på deltagarna. Varje vecka görs en avstämning av den enskilde deltagarens prestationer på ett formulär där man använder färgerna vit, röd eller grön. Påbörjad kurs markeras med vitt, avbruten eller ofullständig kurs med rött och avklarad kurs markeras med grönt. Har man för många röda markeringar, hotas deltagaren av avstängning. Även personalsammansättningen är en styrka, eftersom hälften av personalen har invandrarbakgrund och könsfördelningen mellan kvinnor och män är jämn. Besöket på Data Lingua var mycket positivt och intressant eftersom etnicitet och jämställdhet blandades på ett konstruktivt sätt. Nästa gång Skånes Jämställdhetsråd träffas ( 18/11 03) skall vi besöka en invandrarförening i Malmö och höra dessa medlemmarnas syn på etnicitet och jämställdhet. Skånes Jämställdhetsråd / Hellevi Gripwall 3

4 Bengt Andersson, Lena Hallengren och Bengt Lörstad på första parkett. Norra Station Hässleholms rubin I industriblågrå byggnader som väl smälter in i järnvägsknutens rapsodiska och ändamålsenliga hus samlades hundratalet inbjudna en disig senoktoberdag för att inviga en satsning som få kommuner i landet skulle våga. Norra Station i Hässleholm, etapp 1, är en investering på 2000 kronor per kommuninnevånare. Flera fullastade godståg far förbi utanför fönstret som en påminnelse om kompetensens och kunskapens fysiska form. Invigningstalade gjorde kommunalråd Bengt med slips, stadsråd Lena i byxdress, rektor Bengt i studenttröja och företagaren Johan i, till byggnaden, matchande kostym. Den folkvalde talade om att inte släppa blicken från målet. Den Perssonvalde talade om det nya samhället. Den utbildningsdepartementsvalde talade om samverkan. Den självvalde talade om behovsanpassad utbildning. Dom kunde alla gratulera sig själva. DSU-bandet interfolierade i tidig proggrocksstil. I rasande takt sedan 17 juni förra året har två byggnadskroppar uppförts sammanlänkande av en liten restaurang med stor mat. Utan tvekan borde också Krinova Science Park satsa på en kock med lyskraft. Särskilt då vårt gastronomihus på gång verkar ha mer matsal än restaurang på menyn. På den ursprungligen planerade parkeringsplatsen, intill stambanan, fi nns idag allt man kan tänka sig i en kunskapsby: företag, högskoleutbildningar, forsk- 4

5 ningsinstitut, studentbostäder och mötesrum i alla storlekar och former. En vision av en kommuninnevånare En realitet idag, av en kommun som vågar. Det är mycket befriande att känna framtidens fl ämtning i ett fenomen som Norra Station. Ett K-märkt regementsområde kräver nog eoner att omvandla dithän. Om du vill ta del av detta, har arbete att utföra i Hässleholm eller bara väntar på tåget så har Högskolan ett litet rum med dator i företagsdelen av Norra Station. Ett rum vi delar med sex andra aktiviteter kopplade till vår Högskolas omvärldsverksamhet. Rummet kommer att kunna bokas via vårt salsbokningssystem och nycklar hämtas i receptionen på Norra Station. Norra Station ligger väster om centralstation med japanmärkt logotyp och underifrånbelyst utegård. Norra Station är precis motsatsen till mycket snack och lite verkstad. För i Hässleholm trängs man på planen man gör saker. I andra delar av vår region trängs man på läktaren man ser saker. Norra Station kommer inte att gå spårlöst förbi, vara ett sidospår eller försvinna i en skenande kommunal kostnadsbild. Johan Sjöberg I festminglet, Peter Apell 5

6 Arvid Gisby Stort intresse för utveckling av vuxnas lärande Det är en stor och glad samling människor, som intar en förmiddagsfi ka och minglar i väntan på Malin Irhammars välkomsttal inför konferensen Arena för utveckling. Det är verkligen kul att intresset för konferensen är så stor och att vi har hela 75 deltagare, säger Kristin Johansson, chef för Högskolan Kristianstads biblioteket. Av namnskyltarna att döma kommer dagens deltagare från alltifrån Skåne, Blekinge, Småland, Gotland till Stockholm. Det är personal på lärcentra, studieförbund, bibliotekarier från folk- och forskningsbibliotek, men också chefer och ansvariga politiker. Arena för utveckling är en konferens med delaktighet från både kommun, högskola och kulturrådet. Att få möjlighet anordna denna gränsöverskridande konferens på Högskolan Kristianstad känns mycket bra, säger Kristina Hedberg, chef för statsbiblioteket i Kristianstad. Det är Kristina, tillsammans med Kristin Johansson och Roland Persson på Länsbiblioteket Skåne, som ansvarar för dagens konferens. Kommunalt och regionalt arbete pågår för att skapa och utveckla resurser som stödjer vuxnas lärande. Här är bibliotek och lärcentra viktiga aktörer och deras samarbete utgör en stor del av vuxnas lärande, berättar Kristina. Konferensen i Kristianstad är en av tre arenor i landet, som ska inspirera till fortsatt utveckling inom detta område. De andra två gick av stapeln i Alingsås och Söderhamn, men ingen av dom hade så många deltagare som dagens konferens. Att så många kommit hit idag tyder på att det fi nns ett intresse för de här frågorna i regionen. Vi har arbetat mycket med vuxnas lärande, vilket jag tror var ett av skälen till att vi fi ck möjligheten att arrangera konferensen i Kristianstad. Ett lärcentra i varje kommun Studieresan är ett skånskt samarbetsprojekt kring högre utbildning och tillväxt, som verkar för att stärka och stödja lärcentraprocessen. Ett lärcentra kan vara en fysisk eller virtuell plats, som används i studiesyfte. Här kan man bland annat ta del av bibliotek, kursutbud, vägledning och kompetensanalys. Projektledare för Studieresan är Arvid Gisby, samhällsentreprenör vid Högskolan Kristianstad, och vid sin sida har han Jan Lindelöf från Region Skåne. Vi arbetar med att skapa nätverk för regional tillväxt. En viktig del i nätverksskapandet är ett lokalt engagemang från både utbildningsenheten, näringslivsenheten och kommunen, berättar Arvid. Genom att undvika revirtänkande och istället skapa nätverk stärks utveckling och hållbar tillväxt. Målet är att det ska fi nnas ett lärcentra i varje kommun. Ny målgrupp Mikael Andersson är utvecklingschef på CFL (Centrum för Flexibelt Lärande). Han anlände till dagens konferens för att berätta om lärcentra ur ett användarperspektiv. Lärcentra är en viktig del i utvecklingen av flexibelt lärande. 6

7 Två av arrangörerna Kristina Hedberg och Kristin Johansson Mikael Andersson För att nå den nya målgruppen vuxna utgör lärcentra en betydelsefull faktor. Enligt Mikael fi nns det ingen ände på de positiva aspekterna med ett lärcentra, om det eftersträvar största möjliga flexibilitet. Lärcentrakonceptet är ett väldigt bra sätt att avdramatisera högskolestudier på. Det fungerar som ett stöd för den nya studenten, men är också ett valideringsstöd. Med Mikaels positiva ord klingande i öronen går konferensdeltagarna på lunch. Eftermiddagen bjuder på Tre goda exempel. Skåne Nordost har utrett bibliotekens roll för vuxnas lärande, inleder Christer Bergqvist, utredare och länsbibliotekarie i Kalmar län. Tillsammans med Högskolebibliotekets Kristin Johansson berättar han om det lokala och regionala samarbetet, bibliotekets roll i framtiden och den nya infrastrukturen för vuxnas lärande. Övriga två valbara, goda exempel, med efterföljande diskussion, behandlade Biblioteket som lärcentrum och utvecklingsmotor samt Lärcentra och bibliotek det flexibla lärandets mötesplatser. Först med lånekort Det fi nns en tradition att samverka på Högskolan Kristianstad och den redogör Kristin för. Samverkan mellan högskolebiblioteket, folkuniversitetsbibliotek och gymnasiebibliotek började Det ledde till att vi var först i landet med ett lånekort som gäller för hela kommunen. Idag kan man låna i alla sju kommuner på samma lånekort. Sesim-Skåne är ett samverkansprojekt kring en gemensam databas för de 10 värdbiblioteken, som profi leras den 21 januari. Ett annat utvecklingsprojekt är att ta fram ett körkort för bibliotekspersonal. Praktikutbyte, arbetsmöten för studiebibliotekarier, gemensam styrgrupp, medieprofi lering och gemensam kompetensutveckling är ytterligare exempel på samarbetsprojekt, berättar Kristin. Länsbibliotekarien från Kalmar län talar om bibliotekens nya roll: Biblioteken kommer att ha tre primära uppgifter i framtiden. De är att vara kulturcentra, studiecentra och informationscentra, spår Christer. Efter en givande konferens står det klart att även en ny infrastruktur för vuxnas lärande är ett faktum: För att utveckla vuxnas lärande har bland annat en kommunal informationsoch medieplan tagits fram. Forum för samverkan där aktörerna möts och fysiska lärcentrum med medier och informationskompetens är andra delar av den nya infrastrukturen, berättar Kristin. Kartläggning av utbildningsbehovet och uppsökeri på arbetsplatser och fritidsgårdar är ytterligare angreppssätt i regionen får att nå målet. Att utveckla och stödja vuxnas lärande. Fyllda av inspiration kan så dagens deltagare ta bilen, bussen, tåget eller flyget hem, för att i bagaget förhoppningsvis packa ner några goda idéer och tips från dagens konferens vid Högskolan Kristianstad. Text: Sara Carlsson Christer Bergqvist 7

8 Stilla dagar Känner du för att ta det lugnt några dagar inför julen eller bara vara? Vill du åka på stilla dagar retreat som det kallas? Kyrkan på Högskolan inbjuder till en helgretreat 5 7 december på Bäckhallagården utanför Simrishamn. Retreater vill ge utrymme för tystnad, stillhet, återhämtande och lyssnande. På Bäckhallagården lever vi i tystnad, äter gott, njuter av naturen, läser ; allt utan störande telefon, TV, radio eller krav på social konversation. Många människor som deltagit i retreater kan berätta om vilken möjlighet till krafthäftning retreater kan vara. Bäckhallagården erbjuder en kristen miljö i Svenska kyrkans regi, men till retreaten inbjuds alla oavsett tro eller livsåskådning. Retreaten leds av studentprästerna Arne Tegnér och Anna J Evertsson samt Sven Alfredsson. Mer information om retreaten fi nns på Kyrkan på högskolans hemsida: retreath03.htm Välkommen att anmäla ditt intresse före den 10 november till vik studentpräst Anna J Evertsson: eller telefon Passa på! Under november månad rear Infocenter utgående artiklar i profi lsortimentet. T ex Har kostat Kostar nu T-shirt, vit 100:- 70:- Tröja, kortärmad 100:- 50:- Fleecejacka, m luva 300:- 225:- Pikétröja, v-ringad 245:- 200:- Sweatshirt, m knappar 312:- 240:- Sweatshirt, m dragkedja 312:- 240:- Keps 80:- 50:- Frottéhandduk, liten 40:- 20:- Vi fi nns i hus 7 och har öppet mån tors 10 14, fre Välkommen Hälsar Stina och Pia 8 CAMPUSAKTUELLT Ansvarig utgivare Utkommer Nästa nummer Sista materialdag Material skickas till Peter Apell 2 ggr/månad 19 nov 14 okt

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka

öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka öten m ö j l i g h e t e r m e r v ä r d e # 1 ny ordförande Roland Gustbée tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka shanghai Regionen på Expo 2010 e n t i d n i n g f r å n r e g i o n f ö r b u n

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer