Ökad aktivism inför valet. en årsrapport från stiftelsen expo. s v e r i g e d e m o k r at e r n a Tystar kritiker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad aktivism inför valet. en årsrapport från stiftelsen expo. s v e r i g e d e m o k r at e r n a Tystar kritiker"

Transkript

1 en årsrapport från stiftelsen expo s v e r i g e d e m o k r at e r n a Tystar kritiker s v e n s k a m o t s tå n ds rö r e l s e n Eskalerat våld n at i o n a l d e m o k r at e r n a Ett utdöende parti na zistis k a svensk arnas parti storsatsar Ökad aktivism inför valet r apporten är fr amtagen av e xpo rese arch under ledning av anna-sofia quensel för tidigare r apporter och mer statistik besök rese arch.e xpo.se för fördjupande kunsk ap om olik a intoler anta organisationer besök gärna skol a.e xpo.se # 1/2014 EXPO 31

2 intolerans 2013 expo årsrapport Färre organisationer men fler aktiviteter Inte sedan Expo 2009 började ge ut årsrapporten om den rasideologiska miljön har aktivitetsnivån varit så hög. Detta är Expos sjätte årsrapport om den rasideologiska miljöns aktiviteter. I årsrapporten sammanställer och granskar vi miljöns aktiviteter utifrån fem kategorier: antalet aktiviteter, form av aktivitet, den geografiska spridningen, vilka organisationer som står bakom aktiviteterna samt antalet aktiva organisationer. Aktiviteterna är indelade i olika kategorier: propagandaspridning, manifestationer, social aktivitet, kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter. Uppgifterna bygger först och främst på organisationernas egen rapportering. Från och med årsrapporten 2012 har vi också inkluderat annan organiserad intolerans som Sverigedemokraterna och counterjihadrörelsen. För dessa finns dock ingen statistik. "Det är framförallt propagandaspridningen som ökar, från aktiviteter 2012 till 1 884, en ökning med närmare 40 procent." I årsrapporten 2012 konstaterade vi att rörelsens aktiviteter ökat kraftigt efter flera års nedgång. Så även i år. Inte sedan 2008 när vi började med årsrapporten har antalet aktiviteter i den rasideologiska miljön varit så många, aktiviteter, en ökning med 28 procent från Det är framförallt propagandaspridningen som ökar, från aktiviteter 2012 till 1 884, en ökning med närmare 40 procent. Även antalet manifestationer som torgmöten och offentliga flygbladsutdelningar ökade med 26 procent från till Alla former av aktiviteter har dock inte ökat, under 2013 arrangerades endast fem demonstrationer, en minskning med två från föregående år. Även sociala aktiviteter och föredrag har minskat. Propagandaspridning är den absolut vanligaste aktiviteten. Ökningen av antalet aktiviteter säger inget om det skett en ökning av antalet medlemmar även om såväl Svenska motståndsrörelsen (SMR) som Svenskarnas parti (SvP) uppger att de fått en medlemsökning. En stor del av ökningen kan kopplas till Svenskarnas parti som officiellt inledde sin valupptakt under hösten genomfördes flest aktiviteter i de tre storstadslänen. Även 2013 toppar Stockholm med 351 aktiviteter följt av Västra Götaland med 330 men på tredje plats kommer nu Värmlands län med 309, sedan Skåne med 228 aktiviteter. Om vi däremot ser på vilka kommuner som hade flest aktiviteter så blir bilden något annorlunda. Stockholms kommun ligger på första plats med 156 aktiviteter, därefter Karlstad (132) och på tredje plats Upplands- Bro (69). Göteborg kommer först på sjätte plats (55) och Malmö på fjortonde plats (41). Aktiviteterna är alltså inte främst koncentrerade till storstäderna. Aktiviteterna har även minskat i några län. Störst minskning noteras i Västmanlands och Södermanlands län. Det har även varit en viss minskning i Östergötlands och Stockholms län. I Södermanland och Västmanland är det främst Svenskarnas partis aktiviteter som minskat. Att det skett en minskning i Stockholms län kan framförallt ha sin förklaring i minskad aktivitet från övriga organisationer, några grupper har försvunnit samtidigt som resterande gruppers aktivitetsnivå sjunkit genomförde till exempel Förbundet nationell ungdom 26 aktiviteter i Stockholms län under 2013 en enda. Nordisk ungdom har också genomfört färre aktiviteter och Nordiska nationalsocialisters verksamhet upphörde under våren Den aktivitetsökning som vi noterat för 2013 är i princip kopplad endast till två organisationer, Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti. Svenskarnas parti står för flest aktiviteter under 2013, totalt jämfört med Även Svenska motståndsrörelsens aktivism har ökat markant Aktivitetsökningen inom Svenskarnas parti kan kopplas till deras satsning inför valet Partiet har under flera år arbetat på att bygga upp sin organisation. I valet 2010 fick det ett mandat i Grästorp. Under hösten 2013 drog det igång sin valkampanj och meddelade att det kommer att kandidera i ett trettiotal kommuner, bland annat i Mora, Färgelanda, Sjöbo och Nykvarn. Svenskarnas parti har varit mest aktiva i Värmlands län med 302 aktiviteter. Där har också partiet satsat starkt och byggt upp lokalgrupper i Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö. Därefter kommer Västra Götaland med 240 och Stockholm 234. Ser vi till vilka kommuner som det varit mest aktivt i under 2013 ligger Karlstad i topp med 129 aktiviteter, därefter Stockholm (77), Upplands-Bro (69), Sundsvall (51) samt i Kalmar (50) och Nybro (49). Samtidigt har Svenskarnas partis aktiviteter minskat kraftigt i Södermanland och Västmanland. Partimedlemmar i dessa län har under 2013 utsatts för flera attacker men om detta kan förklara minskningen är oklart. 32 EXPO # 1/2014

3 Dominans Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen har under 2013 kommit att allt mer dominera miljön. Övriga organisationerns aktivitet har minskat kraftigt övr. 4,5% smr 26,2% övriga 19,5% smr 23,8% svp 69,3% svp 56,7% Toppnivå Åren efter 2008 minskade den rasideologiska miljöns aktiviteter. Under 2012 vände kurvan uppåt var ökningen ännu mer markant och visade på den högsta nivån hitintills % så stor är ökningen av aktiviteter i procent jämfört med Även Svenska motståndsrörelsens aktivism ökade från 435 aktiviteter 2012 till 613 under En möjlig förklaring till ökningen är organisationens strävan att profilera sig som ett radikalt alternativ till Svenskarnas parti. Genom att hålla en hög aktivitetsnivå försöker de locka till sig ytterligare medlemmar. De tycks rikta in sig på yngre personer bland annat genom att sprida sin propaganda vid gymnasieskolor. Även Svenskarnas parti sprider propaganda vid olika skolor. Svenska motståndsrörelsen var mest aktiv i Skåne, (127), vilket är något lägre antal aktiviteter än Därefter kommer Stockholm (76) och Västra Götaland (69) tätt följt av Dalarna (63). Bryter vi ned siffrorna på kommunnivå har SMR varit mest aktiva i Stockholm med 58 aktiviteter. I Söderhamn, Kristianstad, Varberg och Trollhättan har de genomfört ett tjugotal aktiviteter i respektive kommun. I Dalarna har aktiviteterna varit mer utspridda och det finns också ett tiotal där ingen kommun angetts. Under de år vi publicerat årsrapporten har vi sett en minskning av antalet rasideologiska organisationer, 2008 fanns ett fyrtiotal organisationer som successivt sjunkit till Utöver Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen är det framför allt Nordisk ungdom, Förbundet nationell ungdom, Nordiska nationalsocialister och Nationaldemokraterna som var aktiva. Föregående år stod samtliga övriga organisationer för 355 aktiviteter närmare 20 procent av alla aktiviteter. I år har andelen sjunkit till 4,5 procent. Anna-Sofia Quensel fakta Nazister lägger ned aktiviteterna Nordiska Nationalsocialister, NNS, bildades 2009 efter att Rickard Ekman och Mattias Söder uteslutits ur Folkfronten (numera Svenskarnas parti) 2013 lade organisationen ned och uppmanade sina medlemmar att gå in i Svenska motståndsrörelsen för att skapa ett "enat och starkt nationalsocialistiskt alternativ i Sverige". Rickard Ekman avslutade sitt politiska engagemang. # 1/2014 EXPO 33

4 intolerans 2013 expo årsrapport Aktivismen län för län Under 2013 hade de rasideologiska grupperna aktiviteter i alla län. Flest aktiviteter genomfördes i storstadslänen samt i Värmland. I flera län ökade aktiviteterna kraftigt. Norrbotten 16 (18) västerbotten 17 (13) Västernorrland 68 (33) Jämtland 6 (2) Gävleborg 83 (75) Regional fördelning 2013 års aktiviteter står i fet siffra, inom parentes står siffran för Värmland 309 (135) Dalarna 148 (121) Västmanland 53 (85) Uppsala 74 (67) Örebro 112 (66) Stockholm 351 (367) Västra Götaland 330 (312) Jönköping 138 (101) Östergötland 26 (31) Gotland 20 (6) Södermanland 27 (70) Halland 35 (9) Kronoberg 71 (28) blekinge 49 (14) Kalmar 164 (73) Okänt 9 (8) Skåne 228 (190) 34 EXPO # 1/2014

5 propagandaspridning (1 351) +40% Fördelning mellan aktiviteter Propaganda spridning och mani festationer ökade markant under året års aktiviteter står i fet siffra, inom parentes står siffran för så stor var ökningen av propagandaspridning 2013 jämfört med 2012 Manifestationer 225 (179) +26% så stor var ökningen av manifestationer 2013 jämfört med 2012 fakta Kategorierna Propagandaspridning består av uppsättning av klistermärken, affischer och banderoller samt flygbladsutdelning. Manifestation är torgmöten eller offentliga flygbladsutdelningar. Social aktivitet består av middagar, fester, gemensamma friluftsaktiviteter. KampförbE redande aktiviteter utgörs av kampsportsträning och självförsvar. Föredrag är föreläsningar internt. kommunpolitik är del tagande på kommunfullmäktigemöten. Social aktivitet 116 (153) -33% så stor var minskningen av kampförberedande aktiviteter 2013 jämfört med 2012 fakta Organisationer 2013 Aktiva Dresdenkommittén Frihetsrock Hammerskins Crew38 Förbundet Nationell Ungdom Identitära nätverket* (Arktos, Motpol m.fl.) Nationaldemokraterna Nordisk Ungdom Nordiska Nationalsocialister Svenska motståndsrörelsen Svenskarnas parti Föredrag 48 (64) Nya för året Blood & Honour Kommunpolitik 29 (24) Kampförberedande 25 (44) Demonstrationer 5 (7) Konserter 2 (2) Nedlagda/inaktiva Försvarskåren Sveriges Självförsvar Legion Nationalistiska Arbetarpartiet Nordengruppen RAC-Sweden Right Wing Resistance Svensk Opposition Svensk Student * Nätportaler, butiker etc. som bland annat anordnar konferensen Identitär Idé. # 1/2014 EXPO 35

6 intolerans 2013 expo årsrapport EXPO Valrörerelse. I anslutning till att Svenskarnas parti demonstrerade i Stockholn den 14 september 2013 drog partiet även i gång sin valkampanj. svenskarnas parti Nazister storsatsar inför valet Svenskarnas parti fortsätter sin satsning på utåtriktade aktioner. Partiet är i dag den största och viktigaste aktören inom den rasideologiska miljön. Svenskarnas parti fortsätter sin utveckling att allt mer dominera den svenska rasideologiska miljön. Inriktningen har sedan 2012 varit tydlig: valet 2014, med målsättningen tio kommunala mandat och riksdagsröster. I valet 2010 fick partiet ett mandat i Grästorp. Sedan dess har partiet även lockat över fullmäktigeledamöter i Nykvarn från Nationaldemokraterna och från Sverigedemokraterna i Mönsterås, Lidköping och Hedemora. Det senare tappade dock partiet under Dominansen inom miljön har förstärkts av att partiet fått sina aktivister att ge sig ut på gator och torg för att sprida propaganda. Av samtliga aktiviteter som utfördes av organisationer inom den rasideologiska miljön under 2013 stod Svenskarnas parti för närmare 70 procent. Totalt genomförde Svenskarnas parti aktiviteter under 2013, att jämföra med den tidigare toppnivån från 2008 då partiet genomförde aktiviteter. Vanligaste formen av aktivitet under 2013 var liksom tidigare år den utåtriktade propagandaspridningen. I början av året presenterade partiet kampanjen Pengarna till folket. De första upplagorna av kampanjmaterialet pryddes av Davidsstjärnan, vilket ska kopplas till konspirationsteorin om judisk makt. Kampanjen pågick under våren och var enligt partiet den största det genomfört. Tongången är klart populistisk. I kampanjen varnas för att Sverige kan hamna i samma ekonomiska kris som Grekland. Partiet förespråkar ett stopp av utförsäljning av gemensamma tillgångar, förstatligande av bankväsendet, ett EU-utträde och invandringsstopp. Kampanjen följdes upp av ytterligare en propagandaoffensiv: Tusentals år av svenskhet bryt inte våra blågula band. Som programförklaring skriver partiet att: genom deras [makthavarnas] propaganda bryter man ner Folkets blågula band och driver en agenda som på sikt innebär ett befolkningsutbyte och en etnisk rensning av svenskar. I anslutning till kampanjen startade partiet en försäljning av blågula band för att bland annat kunna ge ett bidrag till de tre förstfödda etniska svenskarna varje år. I november genomfördes en rad aktioner mot svenskfientliga nästen som fick stor medieuppmärksamhet. Partiet förseglade dörrar till redaktioner, kommunhus och politiska aktiviteter 2013: svp Propagandaspridning: Manifestation: 172 Föredrag: 21 Social aktivitet: 63 Demonstration: 3 kommunpolitik: 20 Kampförberedande: 7 partiers lokaler runt om i landet. En åklagare som tittade på händelsen kom fram till att aktionen var högst olämplig men inte olaglig. En titt på den geografiska fördelningen visar på vissa förändringar under Framför allt utmärker sig aktivitetsnivån i Värmlands län, som kraftigt ökade under Totalt rör det sig om 302 aktiviteter, att jämföra med föregående års 114. Det är framför allt partiets verksamhet i Karlstad som ökade. Andra län som partiet var aktivt i under 2013 var: Västra Götaland (240), Stockholm (234), Kalmar (141), Jönköping (118), Skåne (95), Örebro (94) och Dalarna (82) toppade Stockholms län partiets aktivitetsnivå (211) följt av Västra Götaland (141). Under året arrangerade partiet tre demonstrationer. Förstamajdemonstrationen i Jönköping markerade slutet på vårkampanjen Pengarna till folket och samlade drygt 200 personer. Stundtals uppstod tumult när motdemonstranter bland annat avfyrade knallskott. Med på demonstrationen var även Förbundet nationell ungdom, som ansvarade för delar av säkerheten. I en intern utvärdering riktar Svenskarnas parti kritik mot hur förbundet agerat. Det anklagas för att ha sökt bråk likt ungtuppar 36 EXPO # 1/2014

7 Svenskarnas partis aktiviteter Svenskarnas parti kraftsamlar inför årets val. Den utvecklingen syntes redan under 2012, men blev under 2013 allt mer markant samt att ha uppträtt oprofessionellt och odisciplinerat. I internutvärderingen framkommer det även att Svenskarnas partis funktionärer före demonstrationen tränats i bland annat strid i grupp och försvar mot flera anfallare. Vid partiets andra demonstration var inte förbundet längre med. Den 14 september gick närmare 200 aktivister från partiet i centrala Stockholm. Protesterna mot partiet var relativt omfattande och till och från uppstod bråk efter nazisternas marschväg. Demonstrationen markerade avstamp för kampanjen Tusentals år av svenskhet. Partiets sista demonstration under året var i Lidköping den 7 december och gick under parollen Mot svenskfientlighet. Demonstrationen var till form, innehåll och tid på året snarlik den högerextrema manifestation som under tio års tid arrangerades i Salem, söder om Stockholm. Runt 130 personer deltog. Motdemonstrationen samlade fler än dubbelt så många. Ett annat offentligt sammanhang där partiet närvarade förtjänar att omnämnas: Torgmötet i Almedalen under den så kallade politikerveckan. Mötet möttes av en protest där ett hundratal personer vände partiet ryggen. Vid sidan av demonstrationer och offentliga propagandaspridningar var partiet under 2013 aktivt på flera olika plan. Tidskriften Framåt utkom med sju nummer, podradioprogrammet med samma namn hade 60 sändningar, Logik förlag gav ut fem nya titlar och internetbutiken Arminius utökade sitt sortiment med allt från böcker till vikingasäng. I början på året sjösattes även satsningen på att få presstöd för det webbaserade partiorganet Realisten. För att nå dit måste prenumeranter vara beredda att betala för en årsprenumeration. Partiet har inte lyckats nå målet. Även organisatoriskt förändrades partiet under Före detta chefredaktören för partiets tidning Stefan Jacobsson valdes vid ett partistyrelsemöte i Helsingborg i början av året till ny partiledare. Innan han gick med i Svenskarnas parti var han aktiv i nazistorganisationer som Svenska motståndsrörelsen och Fria nationalister. En period drev han även Free the Order, en organisation som hyllade den amerikanska terrororganisationen The Order vars medlemmar gjort sig skyldiga till ett antal mord på politiska motståndare. Den före detta partiledaren Daniel Höglund stannar kvar i partiet på posten som partistrateg. Internt har partiet anordnat flera tillställningar. I mars träffades flera internationella aktörer i Stockholm under rubriken Vision Europa. På plats var representanter från tyska NPD, italienska Forza Nuova och ukrainska Svoboda, Danskarnas parti, franska Terre et Peuple och spanska Democracia Nacional. Några månader senare, i augusti, arrangerades sommarlägret Vision Norden för partiets aktivister och deras familjer. Föredrag hölls och olika typer av aktiviteter anordnades från sagostund för barnen till brottningsmatcher för de vuxna. I oktober möttes ett hundratal medlemmar i Göteborg på den så kallade höstkonferensen. Där diskuterades partiets inriktning och politik och för första gången i partiets historia fick medlemmarna svara på frågan om de hade förtroende för partiledaren. Partiet har inte bara arrangerat egna möten, det har även deltagit på andras. I mitten av september arrangerades den så kallade Borealfestivalen i Italien. På mötet medverkade ett stort antal högerextrema partier och organisationer, bland annat ungerska Jobbik, polska Ruch Narodowy, Svoboda och Forza Nouva. Även svenska Nordisk ungdom var på plats. På mötet lades idén om ett alternativt europaparlament fram. I november medverkade Svenskarnas parti på en konferens i Polen, som till stora delar lockade samma partier som i Italien. Mötet i Warszawa var det tredje i ordningen, i syfte att bygga en brun international. Svenskarnas parti har tidigare haft kontakt med det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning, som sedan 2013 fått flera av sina ledande parlamentsledamöter häktade misstänkta för olaglig verksamhet. I slutet av september genomförde Svenskarnas parti en solidaritetsaktion för Gyllene gryning vid den grekiska ambassaden i Stockholm. Anders Dalsbro aktiviteter 2013 Svenskarnas parti Bildades 1994 under namnet Nationalsocialistisk front, NSF. Ombildades 2008 till Folkfronten och ett år senare till Svenskarnas parti. Fick ett mandat i valet 2010 i Grästorp. Är Sveriges största och mest aktiva nazistorganisation. # 1/2014 EXPO 37

8 intolerans 2013 expo årsrapport svenska motståndsrörelsen Upptrappat våld Svenska motståndsrörelsen har ökat sina aktiviteter med nästan en tredjedel under 2013 jämfört med Vid flera tillfällen har organisationens aktivister misshandlat meningsmotståndare vilket skapat stor uppmärksamhet på såväl lokal som nationell nivå. Den militanta nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen har haft ett år av markant ökad aktivitet. Förra året genomförde Svenska motståndsrörelsen 613 aktiviteter runt om i landet. Det är en ökning med 29 procent (178 aktiviteter) jämfört med föregående år då organisationen genomförde 435 aktiviteter i riket. Störst var aktiviteten i Skåne län där organisationen registrerat 127 händelser följt av Stockholm och Västra Götaland med 76 respektive 69 aktiviteter. I både Stockholm och Västra Götaland ökade organisationen sin utåtriktade verksamhet medan antalet aktiviteter i Skåne faktiskt minskade med 20 jämfört med föregående år. Den totala ökningen av antalet aktiviteter kommer från övriga landet. Organisationen har genomfört fler aktiviteter i samtliga län förutom Skåne, Norrbotten och Västernorrland. "Människor som protesterat mot nazisternas aktiviteter har misshandlats på flera orter i landet." Bland länen där organisationen ökat sina aktiviteter sticker några ut. I Uppsala har organisationen gått från 10 aktiviteter 2012 till 35 i år. I Gotland genomförde man 11 aktiviteter 2013 jämfört med noll året innan, ett tecken på att organisationen lyckats etablera sig på ön. I Västra Götaland fördubblade man antalet aktiviteter, från 34 till 69. I Kronoberg var motsvarande siffra , jämfört med 12 året innan. Även Blekinge, Jönköping och Kalmar har sett en ökning av antalet aktiviteter liksom Stockholm där organisationen genomförde 76 aktiviteter var motsvarande siffra 48. I Gävleborg och Dalarna har antalet aktiviteter endast ökat något från 2012 och ligger kvar på en hög nivå, 39 respektive 63 aktiviteter Samtidigt har ledningen för Svenska motståndsrörelsen lyckats få igång en likartad verksamhet i Norge, Finland och Danmark, om än i begränsad skala jämfört med Sverige. Syftet är att skapa en nordisk motståndsrörelse där människor av samma ras kan föra kampen för ett nationalsocialistiskt samhälle i flera länder samtidigt. Större delen av Svenska motståndsrörelsens aktiviteter utgörs av klistermärkesuppsättningar och flygbladsutdelningar där aktivister ensamma eller i små grupper går runt i bostadsområden och lämnar propaganda i brevlådor. Men i takt med att organisationen ökat sitt totala antal aktiviteter har också den mer offentliga och utåtriktade verksamheten kommit igång. Det har resulterat i konfrontationer mellan aktivister från Svenska motståndsrörelsen och meningsmotståndare, något som ofta slutat med att nazister misshandlat personer som de uppfattat kommit deras väg. Människor som protesterat mot nazisternas aktiviteter har misshandlats på flera orter i landet. Det mest uppmärksammade fallet var 15 december förra året i Kärrtorp i Stockholm där minst 26 aktivister från Svenska motståndsrörelsen gick till attack mot en demonstration mot organisationens aktiviteter i området. Stockholmspolisen hade på ett katastrofalt sätt felbedömt hotbilden mot demonstrationen vilket ledde till att de var underbemannade och inte kunde hålla nazisterna åtskilda från demonstranterna. Flera personer misshandlades och minst två personer knivhöggs. Efteråt kunde polisen gripa 26 nazister, misstänkta för våldsamt upplopp. Motreaktionerna lät heller inte vänta på sig och dagarna före jul samlades omkring personer i Kärrtorp i en av de största manifestationerna mot nazism som Sverige sett under 2000-talet. Även i Uppsala, Umeå och Gävle har aktivister från Svenska motståndsrörelsen misshandlat personer som protesterat mot dem. Vid sidan av Kärrtorp var Svenska motståndsrörelsens mest uppmärksammade framträdande under 2013 en demonstration som hölls till stöd för två mördade medlemmar i det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning. aktiviteter 2013: Smr Propagandaspridning: 491 Manifestation: 34 Föredrag: 22 Social aktivitet: 47 Demonstration: 2 Kampförberedande: 17 Demonstrationen hölls i Stockholm på årsdagen av Novemberpogromen i Tyskland 1938 och fick stor uppmärksamhet både på grund av motdemonstrationen och organisationens val av datum. Tidigare under året, i februari, hade aktivister från Nordiska motståndsrörelsen deltagit i en demonstration i Aten tillsammans med bland annat Gyllene gryning. Samma månad deltog aktivister även i en minnesmarsch i Ungern för att hedra Waffen-SS. I sin propagandaspridning har nazistorganisationen även valt att rikta in sig på gymnasieskolor. I Söderhamn har Staffansgymnasiet varit föremål för organisationens propagandaspridning och aktivister har vid flera tillfällen under året varit där och satt upp affischer med texten Genom kamp till seger. I slutet av september dök en handfull nazister upp på Bromma Gymnasium i Stockholm. I en teatralisk aktion tände de gröna rökfacklor och spred flygblad på skolgården. Syftet är att locka till sig ungdomar, mottagliga för nazisternas världsbild. Under året lanserade Svenska motståndsrörelsen även sin nätsajt Nordfront på Facebook. Den 21 augusti lanserades sidan efter ett internt beslut. Första länken till sajten kom tre dagar senare och följdes i september av en varning till sina följare om att Facebook övervakar det man skriver på sajten och kan skapa problem för dig personligen. Svenska motståndsrörelsen uppdaterar Facebook några gånger i veckan, mestadels med länkar till sajten. Omkring personer följer uppdateringarna genom att ha gillat sidan var också året då organisationen återlanserade sitt interna nyhetsbrev, denna gång med titeln Polaris. Det första numret kom i februari och innehöll åtta sidor. Sedan dess har innehållet utökats till tolv sidor. Polaris skickas ut till samtliga länder där motståndsrörelsen är aktiv och syftar till att öka aktivisternas motivation och känsla för sammanhang och sammanhållning. Bland annat instrueras medlemmarna i hur de ska exploatera social oro för att föra kampen vidare mot ett nationalsocialistiskt samhälle. Johannes Jakobsson 38 EXPO # 1/2014

9 Svenska motståndsrörelsens aktiviteter Efter att ha legat relativt stilla mellan 2009 och 2012 har nu Svenska motståndsrörelsen kraftigt ökat sin aktivism expo Attack. Aktivister från Svenska motståndsrörelsen går till våldsam attack mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp, Stockholm, i mitten av december fakta Svenska motståndsrörelsen Svenska motståndsrörelsen är en militant nazistisk organisation som bildades 1997 när Nationell Ungdom skapade en moderorganisation. Är sprungen ur Vitt Ariskt Motstånd. Ledare är Klas Lund som tidigare dömts för dråp. Organisationen är indelad i sju så kallade "nästen". Är en del av den Nordiska motståndsrörelsen med systerorganisationer i Danmark, Norge och Finland. # 1/2014 EXPO 39

10 intolerans 2013 expo årsrapport övriga grupper Nationaldemokraterna ett utdöende parti Nationaldemokraterna har inte repat sig från avhopp och interna strider. Partiets stora dag, nationaldagen, blev ett fiasko. Bara ett 20-tal slöt upp på tillställningen. Försök att mobilisera vid kampanjer har också gett ett magert resultat. Partiet, som 2012 tappade flera framträdande företrädare och en stor del av redaktionen till den presstödsbeviljade tidningen Nationell Idag, har inte lyckats repa sig. Under 2013 genomförde det 13 aktiviteter. Samtliga av dessa, förutom två, genomfördes i deras starkaste fäste Södertälje, där de sitter på två kommunala mandat. Nio av aktiviteterna var deltagande på kommunfullmäktigemöten. Partiets hemsida uppdaterades sällan. Nationaldagsfirandet i Södertälje den 6 juni, beskrevs av partiet som en succé. I partitidningen Nationell Idag stoltserade partiet med att 200 personer slöt upp. Sanningen är att ett 20-tal var på plats för att lyssna när bland andra Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson talade. Nationaldemokraterna ställde inte heller upp i kyrkovalet. Partiet hänvisade till bristande resurser. Istället rekommenderades sympatisörerna att lägga sin röst på Sverigedemokraterna trots att, som det skrev, Sverige demokraterna har sina fel och brister. Ett annat alternativ som partiet rekommenderade var att rösta på det konservativa Frimodig kyrka. I det politiska arbetet i kommunfullmäktige lade Nationaldemokraterna inte en enda motion under Som en del av partiets Fakta Nationaldemokraterna Nationaldemokraterna bildades 2001 av personer som bröt sig ur Sverigedemokraterna. Partiledare är sedan 2006 Marc Abramsson och vice ordförande Anders Ankartjärn. Partiet har sedan valet 2010 två kommunala mandat i Södertälje. Det fick även ett mandat i Nykvarn, men företrädaren gick över till Svenskarnas parti kampanj Islamisering? Nej tack! delades ett kampanjbrev ut till att alla bostäder i Nykvarn, enligt partiets egen rapportering på Facebook. Partiet krävde i kampanjbladet bland annat stopp av moskébyggen i Sverige. Nationaldemokraterna höll under året även torgmöten i Norrköping och Lidköping. Intresset för partiet, om man ser till antal personer som slöt upp för att lyssna, var svalt. Partiet menar dock att det i valet 2014 kommer att kunna ta kommunala mandat i Östergötland. Nationaldemokraterna uppger att det ingår i det paneuropeiska partiet Alliance for European National Movements, AENM. Uppgifterna om de verkligen ingår är dock tvetydiga. I ett pressmeddelande om AENM, publicerat av det ungerska partiet Jobbik, ingår ingen svensk organisation i medlemslistan. Inte heller i aktiviteter 2013: ND Propagandaspridning: 1 Manifestation: 3 Kommunpolitik: 9 en rapport från 2013 på en Jobbik-vänlig nyhetsajt ingår någon svensk organisation i listan över de som röstade igenom ny ordförande för AENM. Ljusglimtar för partiet under 2013 var att tidningen Nationell Idag, trots turbulens, beviljades presstöd på 1,6 miljoner kronor. Nationell Idag offentliggjorde även att de fått den uteslutna sverigedemokraten Mattias From som skribent. Kampen om Nationell Idag har stått mellan delar av den tidigare redaktionen med chefredaktör Vávra Suk i spetsen. Han driver nu den konkurrerande tidningen Nya Tider. Suk stämde Marc Abramson, som han menade hade försökt kuppa ut honom ur föreningen Nationell Idag som äger tidningen med samma namn. Företrädare från Nationaldemokraterna har deltagit i aktiviteter som inte gått under partiets flagg. Den lilla antimuslimska organisationen Värmlandsgruppen höll 2013 två manifestationer i Stockholm. Vid båda tillfällena talade Nationaldemokraternas vice ordförande Anders Ankartjärn. I samband med de uppmärksammade kravallerna i Husby i Stockholm, fick Marc Abramsson agera expert i den ryska statsfinansierade kanalen Russia Today. Daniel Vergara Rustade. Förbundet Nationell Ungdom agerade skyddsstyrka när övriga grupper Kraftigt minskad Nordiska nationalsocialister var 2012 den organisation som var mest aktiv vid sidan om Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen. I maj beslöt Nordiska Nationalsocialister att lägga ned sin verksamhet till förmån för Svenska motståndsrörelsen. Fram till sin nedläggning genomförde organisationen 46 aktiviteter. Mest aktivitet uppvisade rörelsen vid Förintelsens minnesdag den 27 januari då aktivister spred flygblad om att stoppa massinvandringen och starta massutvandringen samt affischer med budskapet För en värld utan sionism på ett tiotal orter. Organisationen hade flest aktiviteter i Västra Götalands län (17). Förbundet nationell ungdoms verksamhet tycks ha avstannat helt sedan sommaren Någon uppdatering av deras facebooksida har inte skett sedan juli och deras hemsida är nedlagd. Bland de aktiviteter de genomfört kan nämnas De stupades dag för att hedra minnet av de svenska frivilliga 40 EXPO # 1/2014

ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE. Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO

ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE. Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO ORGANISERAD INTOLERANS I FINLAND OCH SVERIGE Daniel Poohl, Martha Hannus, David Lagerlöf, Mikael Brunila, Li Andersson, Dan Koivulaakso EXPO Rapporten är producerad i samarbete mellan Stiftelsen Expo och

Läs mer

DEN RASIDEOLOGISKA MILJÖN

DEN RASIDEOLOGISKA MILJÖN Årsrapport 2011 DAVID LAGERLÖF EXPO RESEARCH 1 INNEHÅLL 3 Förord 5 Sammanfattning 5 Året som gått 7 Miljöns kärna 9 Definition och ideologi 11 Ideologi 16 Den rasideologiska miljön 16 Aktiva rasideologiska

Läs mer

antisemitism MARS 2015 nyhetsbrev

antisemitism MARS 2015 nyhetsbrev MARS 2015 nyhetsbrev En primär måltavla De två terrorattackerna mot judiska mål i Paris och Köpenhamn har beseglat i blod vad många visste: att en inte är en maskeraddräkt från det förflutna utan en levande

Läs mer

Zlatan, Dogge och Sebbe Staxx. Förortskillarna är vår tids arbetarförfattare VARDBOLAG FAR HJALP AV AVHOPPADE S-PROFILER

Zlatan, Dogge och Sebbe Staxx. Förortskillarna är vår tids arbetarförfattare VARDBOLAG FAR HJALP AV AVHOPPADE S-PROFILER UTRIKES S.18 Sverige deltar i ny EU-ledd gränskontroll Zlatan, Dogge och Sebbe Staxx Förortskillarna är vår tids arbetarförfattare ONSDAG 25 MARS 2015 85 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EN RÖD DAGSTIDNING

Läs mer

nyhetsbrev Många samlades i Stockholms stora synagoga för att minnas Novemberpogromen 1938 och hylla 2013 års Elsa-pristagare.

nyhetsbrev Många samlades i Stockholms stora synagoga för att minnas Novemberpogromen 1938 och hylla 2013 års Elsa-pristagare. DECEMBER 2013 nyhetsbrev Wagner och judehatet Svårigheten att rätt tolka den ståndpunkt [Richard] Wagner ger uttryck för i brev, pamfletter och dramatik bottnar sannolikt i att den kristet grundade en

Läs mer

THIERRY CHARLIER/AP/SCANPIX. Kriget mot islam

THIERRY CHARLIER/AP/SCANPIX. Kriget mot islam THIERRY CHARLIER/AP/SCANPIX Kriget mot islam Islamofobin är inget nytt fenomen. Men i skuggan av kriget mot terrorismen och en ökad misstro mot muslimer har en ny europeisk anti-islamsk rörelse börjat

Läs mer

Mana. Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor

Mana. Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor Mana Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor Tema: Kärlek Jakten på den perfekta kvinnan Kärlek à la Migrationsverket Rasism i krisens Grekland Mo Amer muslimsk standup Svenska svarta pantrarna

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag

Valet 2002: Stolta men inte nöjda. - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Valet 02: Stolta men inte nöjda - eller hur en förtroendechock lyfte partiet i människors vardag Rapport från valanalysgruppen, april 03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Del 1: Bakgrund: valrörelsen

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 2010-08-18 Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Argumentationsunderlag som stöd inför debatter med Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 115 60 Stockholm T: 08-700 2600

Läs mer

Rapport 2009:15. Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Rapport 2009:15. Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten Våldsam politisk extremism Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer

...skuggor från Iran Radikal hela livet

...skuggor från Iran Radikal hela livet ...skuggor från Iran Radikal hela livet 8 marsguide ISM i Palestina Spanien från insidan Omslag: Palestina ISM-are förhandlar för att få tre av sina kamrater frigivna. Förhandlingen misslyckades och de

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18. Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet 2014-08-26

100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18. Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet 2014-08-26 RAW-dagen och pris pressklipp 2014-08-25---09-10 129 artiklar Nyhetsklipp 100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18 Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet

Läs mer

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014 SOLIDARITET 0030 UTSÅLT I DUBBEL BEMÄRKELSE Kommer någon att komma? Är det någon som bryr sig? Det är ju trots allt långhelg, minns jag att jag

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Högerextremism. Förr och nu NATIONALISM

Högerextremism. Förr och nu NATIONALISM Högerextremism Förr och nu Foto okänd. Den 1 maj 2012 utspelades krigsliknande scener i centrala Eskilstuna när högerextrema Svenskarnas Parti demonstrerade och möttes av motdemonstranter. Händelserna

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Den 23-24 april arrangerade

Den 23-24 april arrangerade JUNI 2015 nyhetsbrev Jihadismens judehat Jag menar att den jihadism vi ser i Europa i form av IS har nya inslag och kombinationer. Den är skicklig i sociala medier och den kombinerar tre olika antisemitiska

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer