kvalitetsarbete DE investerar i Människan 6 Chefen i fokus nr 3 U juni 2009 CiF v5.indd :52:37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvalitetsarbete DE investerar i Människan 6 Chefen i fokus nr 3 U juni 2009 CiF 03 2009 v5.indd 6 2009-05-20 11:52:37"

Transkript

1 DE in i Mä 6

2 vesterar nniskan Det man gillar att göra gör man både bättre och snabbare det är den filosofi som Eslövs kommun lever efter. Och det är chefernas uppgift att göra verklighet av visionen. En av dem är Jens Asplund, enhetschef. text Sara Jonerin foto André de loisted E 7

3 Det är inte någon slu mp att Jens asplund jobbar som enhetschef på Ölycke servicehus, i Eslövs kommun. En viktig orsak till valet av arbetsplats är kommunens arbete med investors in People. Det är unikt att man försöker lyfta fram var och en och få fram det bästa hos varje individ, samtidigt som man jobbar strategiskt med att höja kvaliteten på verksamheten, menar Jens Asplund. Det är jag inte så säker på att man gör överallt, säger han och lutar sig fram över skrivbordet. Arbetsrummet har väggar i en behaglig lilagrå nyans och ligger i markplanet. Fönstret vetter mot en innergård där elever från Alnarps lantbruksuniversitet planterat blommor och buskar. Servicehuset liknar en klassisk skånelänga, om än i 60 talstappning byggd i mexitegel, och smälter väl in det platta landskapet. Tidigare fanns det blommor i fönstret, men de lyckades inte överleva. I stället står några tygblommor på ett litet bord invid väggen. Jag är inte här så mycket, säger Jens Asplund ursäktande, så tyvärr dog de. i stället försöker han få sin personal att blomma. Jens Asplund är chef över 48 personer som arbetar inom hemtjänsten eller på Ölycke servicehus. Den springande punkten i arbetsmetodiken Investors in People är just att se hur bekräfta och se varje individ. Vi jobbar mycket med ansvarsområden och projektgrupper. Till exempel har vi just haft 40 års jubileum för Ölycke servicehus och inför det bildade vi en projektgrupp som planerade det, säger Jens Asplund. Det kan också handla om att någon är extra intresserad av sårvård och får då på sin lott att ansvara för inköp av sårvårdsmaterial, eller har ett kulturintresse och får ansvar för att boka och utvärdera sådana aktiviteter, eller gillar spel och då får se till att ordna ett utlåningssystem för de spel som finns på boendet. Det är en tidskrävande process att se Det viktiga är att personalen blir synliggjord. Det kanske inte måste vara av mig, utan det kan vara av en team-ledare eller en annan kollega. Jens asplund tillbringar inte särskilt mycket tid på sitt arbetsrum, utan rör sig hellre ute i verksamheten. alla, men om jag gör det så har jag igen det sedan. Det man gillar att göra är man ofta bra på och gör också mycket snabbare, säger Jens Asplund. På väggen utanför arbetsrummet sitter en grön brevlåda i plast med gula lappar på. Det är idélådan och den är en del i arbetssättet. I den kan personalen lägga lappar med idéer och synpunkter på verksamheten. De följs sedan upp på arbetsplatsträffarna som hålls en gång per månad. På dem förs diskussioner kring tre rubriker som är med varje gång: arbetsmiljö, budget och ständiga förbättringar. Och det är förstås under den sista punkten som idélådan plockas fram. under denna snabba rundvandring på servicehuset hälsar Jens Asplund glatt på alla vi möter. Men även om han känner alla de 37 boende till namnet och har ett samtal med alla anställda, vore det en övermäktig uppgift att på egen hand verkligen se alla de 48 medarbetarna. Till sin hjälp har Jens Asplund fyra team ledare. De 8

4 först ut engagerad gör ett bättre Jobb när han är på rummet är dörren nästan alltid öppen. är anställda som undersköterskor och under fem timmar per vecka ägnar de sig åt att utveckla kvaliteten i verksamheten och pejla vad arbetskamraterna har för behov. Det viktiga är att personalen blir synliggjord. Det kanske inte måste vara av mig, utan det kan vara av en team ledare eller en annan kollega. Att se varandra ska inte underskattas, men det är att ha ett mål att jobba mot som är det viktigaste, tycker Jens Asplund. Vår vision är att vi ska ge Sveriges bästa vård och omsorg. Det är vår röda tråd som ska genomsyra allt vi gör. J fakta U Jens asplund Titel: Enhetschef ålder: 37 familj: Fru och tre barn, åtta, sju och två år. Hobby: Sportfiske. finessen med arbetssättet är de intervjuer som görs med chefer och medarbetare, säger elsa von friesen, utvecklingschef i eslövs kommun. U eslöv är den första svenska kommun där alla förvaltningar får säga att de investerar i sin personal enligt kvalitetsstandarden investors in people. i slutet av förra året blev allt klart. Chefernas roll är oerhört väsentlig i sammanhanget. Ledarnas uppgift är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig engagerade. Den som är engagerad gör ett bättre jobb och mår bättre, säger Elsa von Friesen, utvecklingschef i Eslövs kommun. det finns tre verktyg som cheferna måste behärska för att kunna jobba enligt kvalitetsstandarden. P Hålla i en arbetsplatsträff P Hålla i utvecklingssamtal, dokumentera utvecklingssamtalen och följa upp dem. Kvalitetsstandarden bygger enkelt uttryckt på att man: P Beslutar om ett mål för verksamheten. P Planerar hur man ska uppnå det målet. P Utvärderar om man gjort det. Är svaret nej börjar man om från början är det ja går man vidare till mot nästa mål. En klassisk målstyrningsmodell, helt enkelt. Men det Chefernas roll är oerhört väsentlig i sammanhanget. Den som är engagerad gör ett bättre jobb och mår bättre. som enligt Elsa von Friesen är finessen med arbetssättet är de intervjuer som görs med alla chefer och medarbetare. Det är de som avslöjar om ledningens mål runnit ner och slagit rot i de anställdas vardag på jobbet. Det är då de så kallade revisorerna kommer in i bilden, det är de som utfärdar certifieringen e 9

5 e och gör intervjuerna. Intervjuerna är anonyma, det är därför som utomstående gör dem. Alltihop bygger på att medarbetarna vågar svara ärligt på frågorna. Cheferna måste vara prestigelösa och tillåta kritik. elsa von friesen Det handlar om att ha ett utvecklande klimat på arbetsplatsen. Det är något vi brukar stryka under, säger Elsa von Friesen. Priset för slutfasen av certifieringen ligger på kronor. Den kostnaden hoppas kommunen ska betala sig själv genom lägre sjukfrånvaro, högre produktivitet och ökad trivsel bland de anställda. Nästa steg är att koppla standarden till löneutveck lingen, berättar Elsa von Friesen. Om jag i ett utvecklingssamtal säger att det finns saker som jag inte klarar av i dag, men som jag skulle vilja lära mig och som gynnar verksamheten, kan jag tillsammans med chefen sätta upp det som ett mål. Till det målet kopplar man sedan en löneökning, säger hon. det är något som Rosemarie Flycht, som sitter i SKTFs avdelningsstyrelse i Eslöv, tycker är bra. Det är viktigt att det blir tydligt för alla att man är en del i utvecklingen av jobbet. Det gäller att det inte blir en pappersprodukt, säger hon. Generellt tycker hon att arbetet med Investors in People fungerat bra på barn och Cheferna måste vara prestigelösa och tillåta kritik. Det handlar om att ha ett utvecklande klimat på arbetsplatsen. familjeförvaltningen där hon arbetar. Mycket bygger på hur engagerad förvaltningschefen är och vilka signaler som han eller hon sänder ut i organisationen. Vår förvaltningschef är mycket för dialog och involverar oss i alla frågor. Men jag vet att det på andra förvaltningar har förekommit att personalen inte känt sig lika delaktig, säger hon. J fakta U Investors in People P investors in people är ett verktyg och en arbetsmetod för att mäta och utveckla en verksamhet. det är en så kallad kvalitetsstandard som utvecklades i storbritannien på 1990-talet. nu finns den i 31 länder, bland andra Kanada, danmark, Finland, Frankrike, Holland, irland, nya Zeeland, slovenien, spanien, sydafrika och Turkiet. P målet med investors in People är förbättra verksamhetens resultat genom att arbeta med medarbetarnas utveckling. Tanken är också att sänka sjukfrånvaron, öka produktiviteten och att bli en attraktiv arbetsgivare. P investors in People är en standard som mäter att man gör det man säger att man ska göra, inte hur man gör det eller vad man gör. P för att bli certifierad som en investors in People-organisation krävs att man blir godkänd av en utomstående examinator. P exempel på kommuner, förutom Eslövs kommun, vars förvaltningar iip-certifierats: Vallentuna, sollentuna, Västerås, uppsala, södertälje, stockholm, Huddige, grums, Täby, malmö, söderhamn, värnamo, jönköping, ekerö, Botkyrka, gävle, skärholmen och borlänge. eva trög start en U investors in people pionjär, skulle man kunna kalla eva Wensmark, verksamhetschef för delar av socialtjänsten och verksamheten för funktionshindrade i eslövs kommun. Hon var med och startade arbetet för åtta år sedan. men till en början gick det inte så bra. Det går inte att jobba med Investors in People i en liten grupp i en stor verksamhet. För att det ska fungera behövs en struktur för hela organisationen. Det är en lärdom man kan dra, säger hon. Men när hela vård och omsorgsförvaltningen involverades i arbetet med Investors in People gick det betydligt bättre. Arbetssättet blev en del av vardagen. Jag tror att det varit till stor hjälp för oss att bli bättre på det som vi från början var sämre på. Till exempel introduktion av nya medarbetare och att koppla individens kompetensutveckling till verksamhetens mål. frida malmström (till vänster), chef för medborgarcentrum, var med från början och arbetade med eva Wensmark (till höger) med investors in people i eslövs kommun. fakta U eva Wensmark Titel: Verksamhetschef ålder: 57. familj: Man och åtta barn, fyra barnbarn. intressen: Teater och musik. att det var svårt att bara jobba med Investors in People i en liten del av en kommun beror främst på en sak: tanken med arbetsmetoden är att hela organisationen ska genomsyras av de mål som den högsta ledningen, tillsammans med fackliga representanter, bestämt. Då går det inte att bryta ut en liten del som ska jobba för sig själv med metodiken, utan koppling till resten av verksamheten. För en kommun som Eslöv innebär arbetssättet att översätta de politiska målen till konkreta mål för verksamheten. Arbetsmetoden bygger mycket på dialog mellan chef och medarbetare. Eva Wensmark har inbokade samtal med sina 14 medarbetare (tio är enhetschefer, två är sjukgymnaster och två är handläggare) var 6:e vecka. Då diskuterar vi hur vi följer verksamhetens mål och hur utvecklingsplanen för varje person stämmer överens med dem, förklarar hon. eva Wensmark är i grunden positiv till arbetssättet, men vill ändå höja ett varningens finger. I början när vi jobbade med det här blev det för mycket fokus på papper och mallar och på att alla skulle göra likadant. Det viktiga är i stället att människorna hela tiden står i centrum, det är det som Investors in People handlar om. 10

6 Det Eva Wensmark syftar på är de intervjuer med personalen och cheferna som de revisorer som är knutna till certifieringsföretaget för Investors in People gör. Intervjuerna blir beviset på om man lyckats eller inte. Cheferna ska då kunna ge exempel på: P Hur den kompetensutveckling som medarbetarna genomgått har förbättrat organisationens arbetssätt. P Hur de har förbättrat sitt sätt att leda och utveckla medarbetarna. kvalitetsarbete pionjär fakta U Vad ska mätas? P om det finns strategier för att förbättra verksamhetens resultat på individ- och gruppnivå. P om medarbetarnas personliga utvecklingsplaner är kopplade till verksamhetens mål. Medarbetarna ska kunna ge exempel på: P Hur cheferna förbättrat sitt sätt att leda och utveckla dem. P Hur deras egen utveckling förbättrat verksamhetens resultat. Det finns så mycket kvalitetsarbete som bara blir till papper som hamnar i pärmar som ingen läser och sedan blir det inget av med det. Men i och med intervjuerna går det inte att luras. Det är din egen känsla av hur du förstår och upplever din roll i organisationen som allt bygger på. J P om cheferna har förmågan att se och värdera de bidrag som medarbetarna ger. P Hur cheferna utför utvecklingsplanerna. P om investeringarna i medarbetarnas utveckling lönat sig. Hannons e Konferenskryssa till Helsingfors Helsingforsfartygen erbjuder allt som ni kan önska er av en lyckad konferens. En elegant konferensavdelning med all tänkbar teknik och service väntar ombord. Totalt finns 24 konferensrum för upp till 460 konferensgäster. På både Silja Symphony och Silja Serenade finns flera exklusiva restauranger, bland annat Östersjöns bästa skaldjursrestaurang, Happy Lobster. Njut av välfyllda fat med havets läckerheter. Eller varför inte ett trevligt glas vin omsorgsfullt utvalt av våra bästa sommelierer i Vinbaren på Promenaden? Konferenskryssa till Helsingfors. Konferenskryssning till Helsingfors fr 1715:- /p Ingår: del i B2-hytt, 4 tim konferens inkl kaffebuffé, frukost x2, smörgåsbord inkl dryck, 3-rätters à la carte-meny exkl dryck Prisex gäller utvalda avgångar t o m

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FRITIDS LÅGA SIFFROR BLEV ETT LYFT

FRITIDS LÅGA SIFFROR BLEV ETT LYFT FRITIDS LÅGA SIFFROR BLEV ETT LYFT MEDARBETAR- ENKÄTEN VAD SÄGER SIFFRORNA EGENTLIGEN FÖR DIG SOM JOBBAR I HÄRRYDA KOMMUN #2 JUNI 2012 KARINA HAR ORDET Karina Djurner, kommundirektör Vartannat år frågar

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer