Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983"

Transkript

1 Hässlöbladet Nr Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten på sid. 2 Besöksadress: Gula Villan Hässlögatan 4, Västerås Telefon * P-giro * B-giro * Sekr. e-post: Omslag_fram_1_2013_1.indd :02:48

2 Innehåll Öppet Hus sid 1 Info Västerås Flygmuseum sid 1 Hemsida sid 1 Föredrag sid 1 Från Kassören sid 1 Ordföranden har ordet... sid 2 Kallelse till årsmöten sid 2 Verksamhetsberättelse sid 3 Verksamhetsplan sid 5 Veteransektionens Verksamhetsberättelse sid 6 Veteransektionens Verksamhetsplan sid 7 Vårresa till F15 Söderhamn sid 9 Info om höstresa sid 9 Filmtajm sid 9 F1:s Kamratförenings Julbord 2012 sid F1:s nedläggning den 30 juni 1983 sid Åke Jansson - En flygarlegend sid 15 Att rädda liv till sjöss sid Historik över STRIL-system inom Svenska Flygvapnet sid 16 Brev från Webmaster sid 17 Bilder och Simulatorer sid 18 Från Västerås Flygmuseums horisont sid 19 Samlad info om föredrag och träffar i Mälardalen sid 19 Bortgågna Kamrater sid 20 Ny bok - Flygets Musketörer sid 20 Omslagsbilder: Från F1:s nedläggning den 30 juni Foto: Scanning och bearbetning Sten Hollman. Produktion Lars-Ove Johansson Redaktionsgrupp Sten Hollman Lars-Ove Johansson Gösta Martinsson Nytt nummer av Hässlöbladet finns att läsa Omslag_fram_1_2013_1.indd :02:48

3 1 Organisationsblad för F 1 Kamratförening Utgivningsdag 4 april 2012 Det trevliga med att vara pessimist är att du alltid får rätt, eller blir glatt överraskad Vår verksamhet för kommande halvår ser du nedan och dessutom ger vi dig som vanligt en återblick och konstaterar vad som hänt. Vad händer? Öppet Hus Torsdagar kl April 04, 11, 18*, 25 * Årsmöte 18 april se sid 2 Maj 02,16, 23, 30 Juni 13, 20, 27 Juli 04, 11, 18, 25, Augusti 01, 08, 15, 22, 29 September 05, 12, 19, 26 Oktober 03, 10, 17, 24, 31 November 07, 14, 21, 28 Datum med fet stil: Ärtsoppslunch med föredrag. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder näst sista torsdagen i varje månad. Mötet börjar kl. 11:30. Om du har någon speciell fråga eller synpunkt, kontakta då styrelsen. Västerås Flygmuseum Föredrag Reservation för eventuella ändringar George F. Will April 25 Föredrag av Per-Erik Lundberg om Polisens arbete mot narkotika September 26 Info kommer senare Oktober 31 Info kommer senare November 28 Info kommer senare Föredragen börjar kl. 11:00 och är minuter långa. Vi ber att alla intar platserna i tid för att undvika de störningar för såväl föredragshållare som publik, som det annars innebär. Från Kassören Påminnelse om medlemsavgiften för 2013 Årsavgiften för F1 Kamratförening är så låg som 100:- plus 10:- för att även vara med i Veteransektionen Ni som glömt betala, gör det snarast så ni inte missar höstens utskick av Hässlöbladet. Plusgiro Bankgiro Museet håller öppet söndagar 11:00-16:00 för besökande, men även andra tider efter överenskommelse. Våra medlemmar har fri entré vid ordinarie öppethållande, dock ej vid Roll-Out. Övriga besökare betalar 80 kr, barn under 15 år gratis. Att flyga någon av de tre simulatorerna kostar extra. Hemsidan Om ni har frågor, ring Gula Villan där det alltid är någon som svarar på torsdagar mellan tfn Marita Stomberg / Kassör. Telefon eller Det händer hela tiden saker med sidan. Gå in och sök/läs aktuell information. Adress: HB_2013_1_work.indd :04:39

4 2 Ordförande har ordet När detta skrivs är det i början av mars och dagarna blir längre och ljusare. Efter en lång och snörik vinter är våren äntligen i sikte. Årets första nummer av Hässlöbladet inne- håller styrelsens redo- Ordf. Gösta Martinsson visning av föregående års verksamhet. Vi kan glädja oss åt ännu ett år med litet plusresultat. Det är framför allt 2 st inkomstkällor som bidrar till detta, bidraget från Luftstridsskolan (LSS) samt överskottet från verksamheten i Gula Villan. Den 4-5 april inbjuds Flygvapnets Kamratföreningar att deltaga i en ordförandekonferens anordnad av FV SAMVERKANSGRUPP. Den äger rum på LSS i Uppsala. F1 Kamratförening deltager med 2 st representanter. Det har visat sig att behovet är stort av att träffas och att diskutera föreningars ansvar och roller vad avser traditionsbevarande arbete som genomförs ute bland våra föreningar. Även övrig uppdatering kring föreningarna är viktig för framtida verksamhet och stöd. Verksamheten inom F1 Kamratförening omstruktureras. VFM (Västerås Flygande Museum) har beslutat att lägga ned sin föreningen och flytta ut från Gula Villan. Det betyder ökade omkostnader för Kamratföreningen. Vi skall inte bara se negativt på förändringen utan se framåt positivt med nya möjligheter. Stram ekonomisk uppföljning samt möjligheter att debitera hyra på föreningar som har föredrag och möten i Gula Villan, blir en hjälp att hålla kostnaderna nere. Torsdagsträffarna är fortfarande veckans höjdpunkt. Medlemmarna träffas över en kopp kaffe och smörgås för att samtala om gamla tider och minnen. Även aktuella frågor och händelser i samhället diskuteras. Detta är social samvaro och friskvård. För medlemmar som blivit ensamma är gemenskapen med gamla kamrater ett viktigt stöd. Sista torsdagen i månaden från september t.o.m. april är det intressanta föredrag med efterföljande ärtsoppslunch. Detta är mycket uppskattat och en verklig höjdpunkt. Under sommarmånaderna spelas Boule på föreningens bana. Boulespelet är en bra friskvårdsaktivitet med tävlingsinstinkt och koncentration. Styrelsens förhoppning är att kunna bjuda in andra föreningar till tävlingsspel och turneringar. Avslutningsvis kan jag konstatera att våren inte har kommit riktigt än. Ett är då säkert att våren kommer och med den en skön sommar så att medlemmarna har möjlighet att sitta ute i trädgårdsmöblerna och dricka torsdagskaffe. Det är bara att längta. Kallelse till årsmöten Gösta Martinson Kamratföreningen och Veteransektionen håller årsmöten torsdagen den 18 april 2013 i Gula Villans lokaler kl 10 respektive kl 11:15. Vid Kamratföreningens årsmöte kommer förutom stadgeenliga punkter en redaktionell stadgeändring att behandlas I Gula Villan bjuder Kamratföreningen därefter på landgång med dryck och kaffe. Senare samlas vi traditionellt vid vår minnessten för en kort minnesstund. Intresseanmälan med hänsyn till förtäringen kan ske på tel torsdagar eller anmälningslista i Gula Villan. Välkommen. Styrelsen HB_2013_1_work.indd :04:39

5 3 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för F1 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseersättare Styrelseersättare Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Befattningshavare med visst ansvarsområde Gösta Martinson Christer Olofsson Christer Olofsson Marita Stomberg Curt Franzén Lars-Ove Johansson Mary Eriksson Anders Hård af Segerstad Torsten Olsson Olle Bröms Bengt Björk Robert Lindberg Hans Hellqvist Sture Andersson Åke Hermansson Hans Andreassen Sten Hollman (sammankallande utses av styrelsen för ett år) Sture Rollmar Gula Villan med caféansvar Curt Franzén Västerås Flygmuseum Ragnar Eriksson Robot och Avionikmuseet Bengt Björk Hässlöbladet Lars-Ove Johansson Föredrag Gösta Martinson/ Ragnar Eriksson Resor och studiebesök Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Lotteri och försäljning Mary Eriksson AV- teknik Lars-Ove Johansson Uppvaktningar/ födelsedagar Sten Hollman/Christer Olofsson/Gösta Martinson Medlemsmatrikel Sten Hollman Kontakt mot valberedning Christer Olofsson Redaktionsgrupp Gösta Martinson/L-O. Johansson/Sten Hollman Sammanträden speciellt i samband med Roll Outen och vid guidade visningar av Flygmuseet. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit nio protokollförda sammanträden samt ett årsmöte. Ekonomi Därutöver har styrelsen haft ett informellt arbetsmöte. Alla styrelsemöten hålls näst sista torsdagen varje månad utom juni-juli och december. Medlemsantal Medlemsantalet har minskat något till c:a 500. Vi fortsätter dock att försöka värva nya medlemmar Som framgår av resultaträkningen, kan vi, efter ett verksamhetsbidrag på kronor från LSS, redovisa ett resultat på c:a 2690 kronor för verksamhetsåret. Vi vill även ta med att torsdagsaktiviteterna i Gula Villan under året gett ett tillskott i kassan på kronor. Fort. nästa sid. HB_2013_1_work.indd :04:39

6 4 Årsmötet Årsmötet avhölls i Gula Villan den 19 april 2012 och samlade c:a 35 medlemmar. Förhandlingarna leddes som vanligt och väldigt vant av Nils Johansson. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på kaffe och smörgås i Gula Villans övervåning. Årsavgift Årsmötet beslutade om oföränrad årsavgift 100 kronor. Aktiviteter Öppet Hus-verksamheten är föreningens klart viktigaste aktivitet och fyller en stor social uppgift. En vanlig torsdag samlar i genomsnitt drygt tjugofem deltagare. Sista torsdagen varje månad under större delen av året bjuds det på intressanta föredrag och god ärtsoppa. Deltagarantalet en sån torsdag kan då öka till upp mot femtio personer. Kamratföreningen ansvarade för parkeringen under årets flygdag, Roll Outen den 20 maj. Flera medlemmar har också anlitats som guider i Flygmuseet under året. Den 2 juni genomfördes en resa till F3/ Malmen i Linköping. Lite blåsigt och lite strul med maten men i övrigt en imponerande uppvisning, både i luften och bland de utställda flygplanen, helikoptrarna och andra flyganknutna objekt (se gärna i Hässlöbladet ). Den 6 juni deltog Kamratföreningen med bl.a. fanbärare vid Nationaldagsfirandet på Djäkneberget. Ordförande Gösta Martinson, Christer Olofsson och Mari-Anne Engström har deltagit i kvartalsorienteringarna vid LSS Ärna i Uppsala under året. Decembermötet innehöll även ett chefsöverlämnande på LSS samt utnämningar med flaggparad och trumpetspel. Den 5 oktober besökte Kamratföreningen, med full buss och efter en god lunch på Rogges Krog, Arsenalen i Strängnäs. Ett nybyggt och imponerande försvars-och armemuseum. Årets jultallrik intogs för andra året på Jonnys Krog och blev välbesökt och var väldigt god. Arbetet med bildarkivet är i stort klart men lite nytt material har också tillkommit. Biblioteket med nära nog enbart flyganknuten litteratur fortsätter att långsamt utökas och underlagen har samordnats med VFM:s bibliotek. Vid fina sköna sommardagar spelar ett flertal av våra medlemmar boule på den egen banan. Under året har sju oftast flyganknutna föredrag hållits. Ett mycket uppskattat inslag i verksamheten. Efter föredragen finns möjlighet till god ärtsoppslunch och kaffe på övervåningen. Viss kontakt hålls med andra Kamratföreningar genom utbyte av erfarenheter, tidskrifter, tidningar och annan flygpost. Hässlöbladet I Hässlöbladet, vårt medlemsorgan, som utkommer två gånger per år presenteras i stort alla våra aktiviteter och framgena planer. Hässlöbladet är mycket uppskattat inte minst av de som bor runt om i landet och inte lätt kan medverka personligen i aktiviteterna i Gula Villan. Glöm ej att Hässlöbladet numera också finns på vår hemsida (f1kamratforening.se). Mediautrustning En ny, snabbare skrivare/kopiator inköptes under hösten, då den gamla gav upp. I övrigt fungerar all mediautrustning bra. Styrelsen för F 1 Kamratförening vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett fantastiskt och livligt intresse för vår verksamhet vilket på flera sätt bidragit till föreningens framgång och vidare fortlevnad. För styrelsen Christer Olofsson Västerås i mars 2013 HB_2013_1_work.indd :04:39

7 5 Verksamhetsplan 2013 Hässlöbladet Kamratföreningens medlemsorgan Hässlöbladet, kommer som vanligt att utges med 2 nummer per år. Vårutgåvan utgör samtidigt kallelse till före - ningens årsmöte. I höstnumret bifogas blanketter för inbetalning av medlemsavgifter för nästkommande år. Öppet hus Öppet-Hus verksamheten varje torsdag fortsätter i oförändrad omfattning. Föredrag Den sista torsdagen i månaden (vintermånaderna) är det föredrag och ärtsoppslunch. Det är föreningens ambition att engagera intressanta föredragshållare. Hemsidan Föreningens hemsida uppdateras ständigt för att vara aktuell. AV-hjälpmedel Det finns något över 200 hundra DVD skivor som står till medlemmarnas förfogande för hemlån.det finns även videoprojektor för datorbaserade bilder som visas i samband med föredragen. Resor Bussresa till F15 i Söderhamn för att besöka det fina museet. Bussen fortsätter till Sundborn med ett besök på Carl Larsson gården. Gula Villan VFM lägger ned sin verksamhet och flyttar ut ur Gula Villan. Styrelsen måste med stor kraft styra ekonomin så att F1 Kamratförening lever vidare Västerås Flygmuseum Ett stort antal medlemmar deltager som guider i museet. Under flygdagen är ett tiotal medlemmar parkeringsvakter. En mycket viktig uppgift för att allt skall fungera. Rekrytering Under flygdagen år 2013 är minst 2 st medlemmar placerade vid ett bord framför F1 Kamratföreningens bildskärmar i museet för att rekrytera nya medlemmar. Om varje medlem rekryterar en medlem så blir det ett bra tillskott på ett år. Boulespel Bouelspelet skall starta så tidigt på våren som möjligt. Spelet är bra friskvård för medlemmarna. Det skall även ordnas utbyte och spel med anrdra pensionärsföreningar. Nationaldagen Kamratföreningen deltager med egen fana i tåget från Fiskartorget upp till Djäkneberget där själva Nationaldagsfirandet äger rum. Det är ett bra tillfälle att inför allmänheten visa att F1 Kamratförening finns. F 1 Kamratföreningens styrelse Dessutom planeras endagars studiebesök till intressanta organisationer och anläggningar i Västerås närhet. Man reser med egna bilar. Kvartalsorientering Två st i styrelsen deltager i LSS kvartalsorienteringar i Uppsala. I år är det även ordförande konferens med 2 deltagare från styrelsen. HB_2013_1_work.indd :04:39

8 6 Veteransektionens Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för F1 Kamratförenings Veteransektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse och funktionärer. Styrelsens sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Revisorer: Revisor Revisor Revisor suppleant Revisor suppleant Valberedning Sammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft några informella arbetsmöten, oftast i samband med Öppet Hus verksamheten. Medlemsantal. Vid avstämning den 31 dec 2012 hade föreningen 191 registrerade medlemmar, varav 166 är bosatta i Västerås kommun. Enligt vad styrelsen känner till har tre av våra medlemmar avlidit under året. Ekonomi. Veteransektionen har reserverat medel till aktiviteter i föreningen. Den stora utgiftsposten är lokalhyra för torsdagsträffarna, den absolut viktigaste delen av vår verksamhet. Som hjälp till föreningens verksamhet har vi sökt och fått aktivitets- och projektbidrag från Västerås kommun. Bidragets storlek är baserat på den verksamhet föreningen har. Lars-Åke Lindholm Sten Hollman Marita Stomberg Sören Eriksson Åke Åkesson Hans Hellqvist Sture Andersson Hans Andreasen Åke Hermansson Christer Olofsson Bengt Björk Sture Rollmar Årsmöte Årsmöte avhölls i Gula Villan den 19 april Närvarande var ett trettiotal medlemmar. Efter mötesförhandlingarna samlades några deltagare vid F1 minnessten för en kort ceremoni med blomsternedläggning. Dagen avslutades med kaffe och smörgås i Gula Villan. Årsavgift. Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrad, dvs. 10:- SEK per medlem. Aktiviteter. Öppet Hus verksamheten tillsammans med F1 Kamratförening är föreningens viktigaste aktivitet. Den sociala samvaron i den gamla arbetsmiljön är synnerligen viktig för våra medlemmar. Vanliga torsdagar är det i genomsnitt omkring tjugofem deltagare, naturligtvis är det en kärntrupp som alltid deltar. Till vår stora glädje kan vi dock se en och annan ny medlem som ansluter. Sista torsdagen i varje månad under vinterhalvåret, då det bjuds på intressanta föredrag och en läcker ärtsoppa, kan vi räkna in ytterligare ett femtontal besökare. Veteransektionens medlemmar gjorde under året 1315 HB_2013_1_work.indd :04:40

9 7 besök på någon av våra aktiviteter av dessa besök gjordes av medlemmar bosatta i Västerås. Verkligen imponerande besöksiffror. Årets stora utflykt gjordes till den militära flygdagen på Malmen, gamla F3. Här visade flygvapnet i samarbete med SAAB upp de svenskbyggda stridsflygplanen från J29 till och med J39 Gripen. En mycket imponerande syn när de sex jetplanen i tät formering passerade utställningsområdet. På Malmen kunde vi besöka FV-museet, ett mycket sevärt museum över flygvapnets historia. I början av oktober anordnades en dagsutflykt med buss till Arsenalen i Strängnäs, museet med många av fordonen som brukats inom försvaret. Här fick vi prova på att sitta i en trång stridsvagn, en inte avundsvärd arbetsplats. Boulebanan vid Gula Villan sköts av föreningen. Under sommaren var banan flitigt i bruk - trots det mindre gynnsamma vädret - med interna matcher, ibland även mot besökande föreningar. Veteransektionen bidrar ekonomiskt till samtliga aktiviteter med riskpengar för att förenkla planeringen resekalkylen och hålla nere kostnaden för enskilda medlemmar. Traditionsenligt avåts en uppskattad jullunch den 13 dec. Detta året samlades ett sextiotal veteraner på Jonny s krog på Hässlö. Traditionen att samlas i Gula Villan har övergetts på grund av svårigheterna att servera så många personer i det relativt trånga utrymmet. Julstämningen höjdes även i år av julmusik presenterad av en av våra trogna medlemmar. Årets verksamhet avslutades med en enkel nyårsfika den 27 december. Styrelsen för F1 Kamratförenings Veteransektion vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för visat stort intresse för årets verksamheter. Västerås 21 feb Verksamhetsplan för år 2013 Mål och syfte med verksamheten Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift att vårda minnet av den nedlagda Flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna. Detta sker genom att ge medlemmarna, i huvudsak pensionärer, möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull. Den uppsökande verksamhet vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem. Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna, bland annat fysiskt genom Boulespel på egen bana, samt mentalt genom föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret. Våra studiebesök och resor bidrar även till att vidga våra medlemmars vyer. Målgrupp Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer som tidigare tjänstgjort på Västerås flygflottilj F1. Sedan millennieskiftet har målgruppen utvidgats och omfattar numera var och en som sympatiserar med föreningens ändamål. För medlemskap krävs att personen har avslutat sitt yrkesverksamma liv och uppbär någon form av pension. Av naturliga skäl är de flesta intresserade av teknik och framförallt av flygets historia. Medlemsantal F1 Kamratförening har totalt omkring 500 medlemmar. Av dessa ingår i F1 Kamratförening Veteransektion ca 200 medlemmar, varav 166 är bosatta i Västerås kommun. (31 dec 2012) Fort. nästa sid. HB_2013_1_work.indd :04:40

10 8 Omfattning av verksamheten, verksamhetsplan Gula Villan Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygbas, var det hus som sedan många år kallas Gula Villan. Den drivs och ägs av Västerås Flygande Museum. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplatsen är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Öppet Hus Varje torsdag träffas vi i Gula Villan på Hässlö för en förmiddagsfika - inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden, bjuds på ett en timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Antalet besökare är cirka 25 på vanliga torsdagar, och omkring 40 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 2000 besök i Gula Villan (år 2012 var det 1308 besök av Veteransektionens medlemmar). Samtliga föredrag dokumenteras på video som överförs till DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kan delta i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll. Föredragshållare har varit f.d. flygvapenchef, f.d. minister i Sveriges regering och vår nuvarande landshövding. Uppsökande verksamhet Vi försöker att i görligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare inspelningar på video / DVD. Hässlöbladet Vårt med F1 Kamratförening gemensamma medlemsorgan Hässlöbladet utkommer två gånger om året. Vi har funnit att detta är ett bra sätt för medlemmarna att känna samhörighet och vara uppdaterade om vad som händer i föreningen. Hemsida på internet F1 Kamratförening Veteransektion har tillsammans med moderföreningen en hemsida där vi presenterar vår verksamhet. Adressen är: www. f1kamratforening.se Datautbildning Det tidigare stora intresset för datautbildning har inte utvecklats som väntat så den verksamheten får ligga på is tills vidare. Resor, studiebesök Minst en längre bussresa genomförs varje år, och dessutom någon kortare studieutflykt. För 2013 har beslut fattats att göra en bussresa den 21 maj till bl. a. Söderhamn, till den nedlagda flygflottiljen med dess fina museum samt ett besök på Karl Larsson gården med sitt kulturella värde. Under året kommer vi även att arrangera resor till något intressant objekt i närheten av Västerås. Transporterna ordnar vi genom samåkning med egna bilar, eller med chartrad buss. Boule-spel Under sommarmånaderna arrangeras turneringar i Boulespel. Ett antal entusiastiska medlemmar genomför en tävlingsserie på den egna banan. Utbyte med andra pensionärsorganisationer har tidigare skett i liten skala, men arbete pågår om en utökning till kommande säsong. Den egna banan håller god klass men kräver kontinuerligt underhåll, en något större insats under kommande säsong. Bibliotek Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, och lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Som en sidogren till biblioteket finns, för utlåning, arkivet av CD-skivor med de inspelade föredragen. Fort.nästa sid HB_2013_1_work.indd :04:40

11 9 Övrigt Ett flertal av våra medlemmar håller den mentala sidan igång genom att vara aktiva i Västerås Flygmuseum som guider, tekniker, simulatorinstruktörer och allmänna hjälpredor. Vid den planerade flygdagen den 26 maj kommer ett 25-tal av våra medlemmar att engageras som funktionärer. Ett visst samarbete planeras med Västerås stads Mötesplats i den gamla uoff.-mässen på Viksäng. Vårresa till F15 Söderhamn Västerås Vårstädning på F15 s Flygmuseum. Foto: Helge Ljungstöm, Söderhamn Vårresan i år går till F15 i Söderhamn. Datum för resan är den 21 maj. Buss avgår kl 07:30 från Gula Villan. Ankomst F15 c:a 10:30. Guidning i musset och därefter lunch i gamla offmässen. Buss avgår c:a 13:00 till Alfta Hälsingegårdar för fika. Sedan vidare till Carl-Larssongården i Sundborn dit vi ankommer c:a 15:00. Guidning och fika i Sundborn därefter åker vi hem till Västerås. Beräknad ankomst c:a 19:00. Kostnaden beräknas bli 250:- för medlemmar i Veteransekt. för övriga deltagare 270:- Fördelningen är 150:- för resan med inträde, resten avser förtäringen under resan. OBS. Priset är baserat på visst bidrag från Västerås stad Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Info om planerad höstresa Filmtajm Efter filmvisningen på Elektra Bio senast har flera önskat en fortsättning med historiska Flygfilmer. I höst planerar vi därför en två timmars förmiddagsfilmvisning med fika. Jag har letat fram följande historiska filmer: - Från F1 år 1944 med B18A - Flottiljfilm från 1962 med 1:a komp. och J32. - Flygets dag från 1964 med bl.a. besök av en Engelsk Tigerdivision - Flygdagsfilm F1 35 år med 32 uppvisning, 35 och 34 grupper, samt A32 som fäller napalm - 50 år, 1969 när våra duktiga J35 Drakenpiloter startar i ösregn och formerar F1 i detta oväder framför Kungen, CFV och ryske militärattachén, som sade Detta hade vi aldrig klarat. Någon mer film tillkommer. Kanske repris på Nattjakt som några önskat och för de som missade förra visningen. FV 25 år och Flygmateriel under 50 år är också tänkbara filmer. Planera för en trevlig filmförmiddag med Flygnostalgi den 24 oktober kl 10:00 Film skall ses på stor duk ej på TV Välkomna till Elektra Bio, Culturen. OBS. Titta på vår hemsidan f1kamratforening.se och/eller anslagstavlan i Gula Villan för ev. ändringar/uppdateringar. Kjell Siggelin Båtresa med Strömmabolaget till Siiaröfortet i Stockholms skärgård i september. Anders Hård af Segerstad HB_2013_1_work.indd :04:40

12 10 F1 Kamratförenings Julbord 13 december 2102 HB_2013_1_work.indd :04:42

13 11 Foto: Sten Hollman HB_2013_1_work.indd :04:45

14 12 Torsdagen den 30 juni 1983 var en dag då även vädrets makter grät en skvätt. Nedläggning av Västmanlands Kungliga Flottilj den 30 Juni 1983 Härmed förklarar jag Västmanlands Kungliga Flygflottilj nedlagd. Med de orden ifrån dåvarande Flygvapenchefen Sven-Olof Olson var F1:s saga all. Ur VLT den 1 juli står bl.a. följande: C:a 600 personer deltog vid avslutningsceremonien framför kanslihuset. Ceremonien inledes med militärmusik spelad av Regionsmusiken under ledning av Björn Skärstad. Efter fanmarsch överlämnades F1:s finaste minnesföremål, kalken från slaget vid Poltava 1709, till dåvarande landshövding Osborne Bartley. F1:s fana överlämnades till F16. En minnestavla avtäcktes och på kanslihuset halades fanan för sista gången. En epok var över. Foto: Peter Liander Foto: Kjell Siggelin HB_2013_1_work.indd :04:49

15 13 Foto: Lasse Höglund Foto: Odqvist Fort. nästa sida HB_2013_1_work.indd :04:56

16 14 Foto: Kjell Siggelin Foton i artikeln erhållna av Robert Lindberg, Köping och Kjell Siggelin, Västerås. Kända foton har namngetts, övriga är av okänt ursprung. HB_2013_1_work.indd :05:04

17 15 Åke Jansson - En flygarlegend En av de färgstarkaste föredragshållarna vi haft i Kamratföreningen är flygarlegenden från Vallentuna och Kongo nämligen Åke Jansson, som i nov- ember 2012 underhöll oss.med sina flygarhistorier. Att rädda liv till sjöss. Föredrag i januari 2013 av Peter Åhlin. Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är: Att rädda liv till sjöss. Peter berättade om Sjöräddningssällskapet som är den enda stora aktören som sysslar med sjöräddning i Sverige. SSRS är förkortning av det gamla namnet Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Det intressanta är att organisationen är helt ideell både till arbetsinsats och ekonomi. Han har på allas begäran nu hållit sitt andra föredrag. Vi ville att han skulle fortsätta där han slutade förra gången. Kanske få höra om Kongo-äventyret, när han fick lämna allt, sitt flygbolag med lokaler och utrustning. Militärrevolt hade brutit ut. Han fick fly med två av sina DC-3:or. Men Åke kom aldrig in på detta. I stället fyllde han timmen med en rad hårresande historier om flygningar, där livet måste ha hängt på en skör tråd. Vid en flygning hade planet, Åke ovetande, lastats med c:a 800 kg övervikt. Att planet överhuvud taget kom i luften bevisar väl Åkes skicklighet som pilot och DC3:ans överkapacitet. Motorerna fick dock jobba för hårt och nödlandning skedde någon stans ute i bushen. När lasten kollades, hittades ca. 800kg spik i lådor. Denna last fanns inte med i specifikationerna, som Åke godkänt. Reparationerna, som utfördes under primitiva förhållanden, tog lång tid. En utbytesmotor, som köptes från England, havererade vid provflygningen. En ny motor köptes från Sydafrika. Resan fortsatte sedan, dock utan last, den fraktades vidare med lastbil. Vid en annan flygning gick alla fästbultar av på en cylinder. Åke märkte att en bula började växa på motorkåpan. Motorn stoppades och propellern flöjlades. Det visade sig att cylindern hade börjat hamra sig ut genom motorkåpan. En timme passerar raskt och vi fick höra endast en bråkdel av hans äventyr. Åke har idag sin kära DC3:a som han vårdar ömt. Planet står ju i vårt museum och över vintern sker all översyn med hjälp av ett 10-tal grabbar som han har med sig varje lördag ifrån Vallentuna. Just nu är DC3:an nypolerad och vacker att se. Ingen kan tro att den faktiskt deltog i invasionen i Normandie, dragande ett glidplan fullastat med soldater. Mary o Ragnar Eriksson Arbetsuppgifterna består i dels förebyggande sjöräddning i form av råd och instruktioner om hur båtar och personal skall vara rustade mot problem som kan uppstå under livet på sjön dels i forskning och utveckling av nya metoder och system. Det största utmanande forskningsprojektet just nu är hur man skall evakuera och rädda passagerare och personal på ett stort kryssningsfartyg. Här kan det röra sig om flera tusen personer, som olyckan i Italien i fjol och Estoniaolyckan i Finska viken för många år sedan. Verksamheten är fördelad på 66 stationer med totalt 160 båtar och några svävare. Man har ca 1800 personer som frivilligt, genom ett 6 veckors joursystem, bemannar sjöräddningsenheterna dygnet runt året runt. Ett sjöräddningsuppdrag leds från en central i Göteborg. För att effektivt kunna välja rätt insats måste ledningen känna till varje enhets förmåga. För att få ett enhetligt kunnande krävs utbildning och därför består personalens uppgift ofta i övningar. Berörd personal skall vara tränad att efter larm samlas på tilldelad räddningsbåt och effektivt kunna genomföra förväntad insats. Krav är att första enheten skall lämna hamn inom 15 min efter larm. Personalstyrkan på en enhet består alltid av en be- Fort.nästa sida HB_2013_1_work.indd :05:05

18 16 fälhavare och erforderlig övrig båt-/räddningsbesättning dessutom finns läkare eller annan sjukvårdskunnig personal med ombord. Man har ca 7000 uppdrag per år, alla är inte akuta olycksutryckningar. Sjöräddningen har även en mer allmän service till sina medlemmar som vid t.ex. maskinhaveri kan få bogserhjälp till närmaste hamn med servicemöjligheter. Ofta kan personalen lösa tekniska problem på plats och semesterfiraren kan fortsätta sin semestersegling. Vissa sjöräddningsstationer har utrustning för begränsning av skador vid oljeutsläpp. Detta är speciellt viktigt i t.ex. västra Mälaren där Sjöräddningen kan vara på plats efter en ½-timme medan kustbevakningen behöver 5-6 timmar innan en insats kan göras. Det tar högst 2 timmar innan ett oljeutsläpp nått en strand och förorsakat stor miljöskada så tidsaspekten är viktig. Ekonomin bygger till 40 % på medlemsavgifter och resten på donationer från företag och privatpersoner. Postkodlotteriet har varit en god donator och har därför fått namnge den nya klassen av räddningsbåtar. Sjöräddningen har ett plusgirokonto och står därmed under statlig kontroll av framförallt administrationskostnader. Sjöräddningen och dess arbetande medlemmar gör en stor samhällelig insats för att hjälpa människor i nöd och skall ha ett stort tack för att utan ersättning lägga en stor del av sin lediga tid åt att hjälpa sina medmänniskor en attityd som borde vara mer utbredd. Peter skall också ha ett stort tack för att han kom till Gula Villan och på ett intressant sätt berättade om Svensk Sjöräddning. Sten Hollman Foto: Sten Hollman Historik över STRIL-system inom Svenska Flygvapnet Den 28 februari gästas vi av Alf Kling, som höll ett föredrag om STRIL inom Svenska Flygvapnet. Alf Kling var tidigare STRILchef på F4, har numera en befattning på STRILbatalojnen i Bålsta. Vi fick en mycket intressant historisk genomgång av STRIL-verksamheten från 1940-talet fram till nuvarande JAS-epoken. Genomgången speglade hur den tekniska utvecklingen påverkat STRIL utvecklingen och luftförsvaret från att bestå av 33 sektorer till att bli endast bestå aven sektor. 40-talets luftbevakning var uppbyggd med optisk luftbevakning där Armén var huvudman. Det fanns 23 luftbevakningsområden med ledningscentraler i landet. Under 50-talet kom DC-3 och Catalinaaffären att bli startpunkt för vår Svenska Incidentberedskap. STRIL 50 med Lfc m/50, som byggde på radar och opt. luftbevakning infördes och ett antal Lfc byggdes upp. Stril 60 projekterades i slutet av 50-talet och infördes senare. Samtidigt utvecklades ett system för att datamässigt skicka styrdata från marken till flygplanen. Under denna tid tillkom PS-08 radarn. Under tiden , byggdes 2 st nya ledningscentraler LFC 1, samt 8 st Rrgc/F, som var datoriserade med dåtidens teknik. Ett antal nya radartyper tillkom bl.a. låghöjdsradarn PS-15/F (17 st). Tiden fanns en handfull luftbevakningssektorer. Systemet OPUS infördes för snabbare information från luftbevakare till Lgc och Lfc, Alf Kling avslutade med genomgång av åren och framåt, där en ytterligare datorisering och teknisk utveckling gav en bild av snabbare, bättre och effektivare STRIL system tillsammans med en modernare organisation. Föredraget finns för lån på DVD-skiva nr 198 Lars-Ove Johansson HB_2013_1_work.indd :05:05

19 17 Brev från Webmaster Det är så stimulerande med att sitta här i hemmets lugna vrå (efter att barnen somnat) och skanna in fotografier som blivit inlämnade till oss här på Kamratföreningen. Tyvärr är väldigt många fotografier inte märkta med något, så jag försöker att forska lite i vad man ser på fotografien. Som följande fotografi, det är stämplade med Studio Gallery och har ett handskrivet efternamn, Odqvist. På baksidan står det Odqvist avlöste Ljungdahl vid bränslepumpen, i bakgrunden ses 4 journalister. När jag forskade närmre om dessa fotografier hittade jag i boken Kungl Västmanlands flygflottiljshistoria och från s 139: Redan 1941 bestämde dåvarande CF1 Öv Axel Ljungdahl att man på F1 skulle anordna en flygfälttävlan (flygtiokamp) för förbandets besättningar. Med 30-talet tunga bombare(typ B-3) på startlinjen och 120 mannar i elden från flottiljchefen till yngsta flygargrabbarna, startade man tävlingen den 17 september. Efter ett gemensamt prov i flygplanssiluett kännedom skedde enskilt start för tidtabell flygning på 200km. Vid starten fick varje signalist en fråga, skriven i chiffer, som det gällde att dechiffrera och besvara i chiffer över radion. Lite senare skulle signalisterna pejla en radiofyr och pricka in dess läge på kartan. Den flygande delen av 10-kampen avslutades med bombfällning och pricklandning. Stationstjänstprovet bestod i tankning ur bensinfat med handpump, laddning med bomber och start av motorerna, utan hjälp från stationsmanskapet. Som avslutning på tävlingen kom pistolskjutning och terräng löpning med punktorientering. Författare till citatet är Stig Andersson. Nästa fotografi har texten Navigerings-momentet före start eller efter landning. Från vänster ses: Ljungdahl, Odqvist & Lindblad. Med detta tackar jag nu för denna gång och passar även på att lägga ut en fråga till er som läser detta och har mer bilder/negativ/diabilder liggandes hemma. Jag har en nyinköpt skanner och hjälper er gärna med att föra över dessa bilder till en cd-skiva åt er. I gengäld vill jag ha tillstånd att publicera dem på F1 s Kamratförenings hemsida. Samtidigt söker jag prylar/saker/föremål, ja allt som haft med F1 att göra. Min tanke är att dessa saker ska bli en del av Västerås Flygmuseums fasta utställning. Med vänlig hälsning Robert Lindberg, Köping Webbmaster: Min gissning är att dessa fotografier kommer från Gösta Odqvist och att han fått dem från Studio Gallery. F1 emblem HB_2013_1_work.indd :05:06

20 18 Bilder och Simulatorer Mitt namn är Ulf Norman. Jag har gjort två bra saker. Dels ha jag varit med och byggt upp en sajt med flygplansbilder, och dels har jag lett uppbyggnaden av simulatoravdelningen på Västerås Flygmuseum. Båda skapelserna borde intressera medlemmar i F1 Kamratförening. lite nära buskarna vid Heathrow. - Lansen vid RollOut SAS Airbus A319 med retromålning Min son Hans Norman jobbar på SAS med datasystem för flygplanallokering. Dessutom har han i ca 25 år tagit en massa bilder av i första hand trafikflyplan men också en del militärt. Sedan har jag tagit hand om det datatekniska och tillsammans har vi byggt upp en sajt där vi visar mer än bilder. Vi har just förstorat alla bilder till 1200*800 pixlar så nu är dom rikitgt härliga att titta på. Allt är sökbart på datum, flygplanstyp, ägare, plats, kommentarer. Massor av bilder från RollOuts i Västerås för de senaste 10 åren. Vidare visas Aircraft Data där man kan jämföra olika typer i tabellform. Intressant att t. ex. ställa DC3 mot Boeing 777. Så finns en nästan komplett uppställning över alla SAS-plan genom historien. Demo-flights, cockpits och olika flygplatsbesök m.m. m.m. En avdelning visar lite äldre bilder tagna av gästfotografer. Vad beträffar simulatorerna på Västerås Flygmuseum finns för närvarande fyra st. i drift. J35 Draken, DC10, Convair Metropolitan och en Linktrainer. Det är också meningen att man skall få igång en Airbus A320 och en till J35 under Är man medlem i F1 Kamratförening och ännu inte har testat simmarna i Västerås, ja då har man något riktigt häftigt kvar här i livet. När Flygande Veteraners DC3-kapten Anders Ahlberg provat vår DC10- simulator sade han att han måste komma tillbaka med sin fru så att hon fick känna på hur det var att flyga. Inget dåligt betyg. Det blir en trevlig söndagutflykt för hela familjen. Mer info på: ygmuseum.com Den enda egentliga Flygdagen i Stockholmstrakten är numera RollOut i Västerås blir det den 26 maj. Alltid mycket veteranflyg och härligt sommar väder. Ta i trä! Bilder: - DC3:an Daisys besättning beundrar Pierre Holländers wingwalkinguppvisning vid RollOut Emirates flyger Airbus tvåvåningsmaskin A380 till London flera gånger dagligen. Här 2011, kanske Foto: Hans Norman HB_2013_1_work.indd :05:09

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Tre glada ärtsoppskokare, Curt Franzén, Marita Stomberg och Sigvard Larsson Kallelse till årsmöte F1 Kamratförening och Veteransektionen

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening Verksamhetsberättelse Svensk Flyghistorisk Förening 2012 Michael Carlsons Blériot XI på Axvall hed den 29 juli 2012 Sida 1(28) Foto: Sune Larsson Svensk Flyghistorisk Förenings verksamhetsberättelse för

Läs mer

Designgruppen. slår till! Omgruppering och ny väg genom utställningshangaren! FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET

Designgruppen. slår till! Omgruppering och ny väg genom utställningshangaren! FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2010 F10 Kamratförening Nr 20 Ännu ett Medlemsblad fyllt med massor av intressant flyg- och föreningsinformation! Ny serie startar om F10:s olika divisionssymboler.

Läs mer

Medlemsblad nr 16 Våren 2008

Medlemsblad nr 16 Våren 2008 Medlemsblad nr 16 Våren 2008 Vice ordförande har ordet Björkhagen 2007-12-27 Kära F 10-vänner! Med stor tillfredställelse kan vi se tillbaka på 2007 som ett bra verksamhetsår för föreningen och museet.

Läs mer

FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET. Vad händer i Drakensimulatorn. Simulator 2. Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27. Ängelholms.

FLYG MUSEUM MEDLEMSBLADET. Vad händer i Drakensimulatorn. Simulator 2. Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27. Ängelholms. MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2013:2 F 10 Kamratförening Nr 27 Vad händer i Drakensimulatorn Foto: Urban Mörén Simulator 2 www.f10kamratforening.se Medlemsbladet nr 27 Av Björn Rasmuson Av

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

F 18- Kamraten. Flygvapnet 80 år. Firades på F 7 17 juni. Marin internationell insats sid 3. Besök vid nya försvarshögskolan sid 4

F 18- Kamraten. Flygvapnet 80 år. Firades på F 7 17 juni. Marin internationell insats sid 3. Besök vid nya försvarshögskolan sid 4 F 18- Kamraten Nr 34 December 2006 Tidning för F 18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor Flygvapnet 80 år Firades på F 7 17 juni Schweiziska Breitlinggruppen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

F18- Kamraten. Boris Bjuremalm berättar om sina uppvisningar med J 35. sid 10. Nr 38 December 2008

F18- Kamraten. Boris Bjuremalm berättar om sina uppvisningar med J 35. sid 10. Nr 38 December 2008 F18- Kamraten Nr 38 December 2008 Tidning för F18 kamratförening med medlemmar ur Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor Boris Bjuremalm berättar om sina uppvisningar med J 35 sid 10

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR FÖR ALLA SOM VILL VETA MER OM LIVREGEMENTETS HUSARER TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3 2014 FALLSKÄRMSJÄGARNA det svenska elitförbandet skapades

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 1 - April 2015 Årsmöten Rekrytering Vårens centrala kurser Ungdomar på Vinterutbildning Helikopterflottiljen presenterar sig 1 Hans Hansson har

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

Medlemsblad nr 12 Våren 2006

Medlemsblad nr 12 Våren 2006 Medlemsblad nr 12 Våren 2006 Museibyggnaden Kära medlemmar i F10 Kamratförening! God fortsättning på det nya året! Tiden rullar på i snabb takt och vi kan se tillbaks på ännu ett framgångsrikt år för kamratföreningen.

Läs mer