Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983"

Transkript

1 Hässlöbladet Nr Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten på sid. 2 Besöksadress: Gula Villan Hässlögatan 4, Västerås Telefon * P-giro * B-giro * Sekr. e-post: Omslag_fram_1_2013_1.indd :02:48

2 Innehåll Öppet Hus sid 1 Info Västerås Flygmuseum sid 1 Hemsida sid 1 Föredrag sid 1 Från Kassören sid 1 Ordföranden har ordet... sid 2 Kallelse till årsmöten sid 2 Verksamhetsberättelse sid 3 Verksamhetsplan sid 5 Veteransektionens Verksamhetsberättelse sid 6 Veteransektionens Verksamhetsplan sid 7 Vårresa till F15 Söderhamn sid 9 Info om höstresa sid 9 Filmtajm sid 9 F1:s Kamratförenings Julbord 2012 sid F1:s nedläggning den 30 juni 1983 sid Åke Jansson - En flygarlegend sid 15 Att rädda liv till sjöss sid Historik över STRIL-system inom Svenska Flygvapnet sid 16 Brev från Webmaster sid 17 Bilder och Simulatorer sid 18 Från Västerås Flygmuseums horisont sid 19 Samlad info om föredrag och träffar i Mälardalen sid 19 Bortgågna Kamrater sid 20 Ny bok - Flygets Musketörer sid 20 Omslagsbilder: Från F1:s nedläggning den 30 juni Foto: Scanning och bearbetning Sten Hollman. Produktion Lars-Ove Johansson Redaktionsgrupp Sten Hollman Lars-Ove Johansson Gösta Martinsson Nytt nummer av Hässlöbladet finns att läsa Omslag_fram_1_2013_1.indd :02:48

3 1 Organisationsblad för F 1 Kamratförening Utgivningsdag 4 april 2012 Det trevliga med att vara pessimist är att du alltid får rätt, eller blir glatt överraskad Vår verksamhet för kommande halvår ser du nedan och dessutom ger vi dig som vanligt en återblick och konstaterar vad som hänt. Vad händer? Öppet Hus Torsdagar kl April 04, 11, 18*, 25 * Årsmöte 18 april se sid 2 Maj 02,16, 23, 30 Juni 13, 20, 27 Juli 04, 11, 18, 25, Augusti 01, 08, 15, 22, 29 September 05, 12, 19, 26 Oktober 03, 10, 17, 24, 31 November 07, 14, 21, 28 Datum med fet stil: Ärtsoppslunch med föredrag. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder näst sista torsdagen i varje månad. Mötet börjar kl. 11:30. Om du har någon speciell fråga eller synpunkt, kontakta då styrelsen. Västerås Flygmuseum Föredrag Reservation för eventuella ändringar George F. Will April 25 Föredrag av Per-Erik Lundberg om Polisens arbete mot narkotika September 26 Info kommer senare Oktober 31 Info kommer senare November 28 Info kommer senare Föredragen börjar kl. 11:00 och är minuter långa. Vi ber att alla intar platserna i tid för att undvika de störningar för såväl föredragshållare som publik, som det annars innebär. Från Kassören Påminnelse om medlemsavgiften för 2013 Årsavgiften för F1 Kamratförening är så låg som 100:- plus 10:- för att även vara med i Veteransektionen Ni som glömt betala, gör det snarast så ni inte missar höstens utskick av Hässlöbladet. Plusgiro Bankgiro Museet håller öppet söndagar 11:00-16:00 för besökande, men även andra tider efter överenskommelse. Våra medlemmar har fri entré vid ordinarie öppethållande, dock ej vid Roll-Out. Övriga besökare betalar 80 kr, barn under 15 år gratis. Att flyga någon av de tre simulatorerna kostar extra. Hemsidan Om ni har frågor, ring Gula Villan där det alltid är någon som svarar på torsdagar mellan tfn Marita Stomberg / Kassör. Telefon eller Det händer hela tiden saker med sidan. Gå in och sök/läs aktuell information. Adress: HB_2013_1_work.indd :04:39

4 2 Ordförande har ordet När detta skrivs är det i början av mars och dagarna blir längre och ljusare. Efter en lång och snörik vinter är våren äntligen i sikte. Årets första nummer av Hässlöbladet inne- håller styrelsens redo- Ordf. Gösta Martinsson visning av föregående års verksamhet. Vi kan glädja oss åt ännu ett år med litet plusresultat. Det är framför allt 2 st inkomstkällor som bidrar till detta, bidraget från Luftstridsskolan (LSS) samt överskottet från verksamheten i Gula Villan. Den 4-5 april inbjuds Flygvapnets Kamratföreningar att deltaga i en ordförandekonferens anordnad av FV SAMVERKANSGRUPP. Den äger rum på LSS i Uppsala. F1 Kamratförening deltager med 2 st representanter. Det har visat sig att behovet är stort av att träffas och att diskutera föreningars ansvar och roller vad avser traditionsbevarande arbete som genomförs ute bland våra föreningar. Även övrig uppdatering kring föreningarna är viktig för framtida verksamhet och stöd. Verksamheten inom F1 Kamratförening omstruktureras. VFM (Västerås Flygande Museum) har beslutat att lägga ned sin föreningen och flytta ut från Gula Villan. Det betyder ökade omkostnader för Kamratföreningen. Vi skall inte bara se negativt på förändringen utan se framåt positivt med nya möjligheter. Stram ekonomisk uppföljning samt möjligheter att debitera hyra på föreningar som har föredrag och möten i Gula Villan, blir en hjälp att hålla kostnaderna nere. Torsdagsträffarna är fortfarande veckans höjdpunkt. Medlemmarna träffas över en kopp kaffe och smörgås för att samtala om gamla tider och minnen. Även aktuella frågor och händelser i samhället diskuteras. Detta är social samvaro och friskvård. För medlemmar som blivit ensamma är gemenskapen med gamla kamrater ett viktigt stöd. Sista torsdagen i månaden från september t.o.m. april är det intressanta föredrag med efterföljande ärtsoppslunch. Detta är mycket uppskattat och en verklig höjdpunkt. Under sommarmånaderna spelas Boule på föreningens bana. Boulespelet är en bra friskvårdsaktivitet med tävlingsinstinkt och koncentration. Styrelsens förhoppning är att kunna bjuda in andra föreningar till tävlingsspel och turneringar. Avslutningsvis kan jag konstatera att våren inte har kommit riktigt än. Ett är då säkert att våren kommer och med den en skön sommar så att medlemmarna har möjlighet att sitta ute i trädgårdsmöblerna och dricka torsdagskaffe. Det är bara att längta. Kallelse till årsmöten Gösta Martinson Kamratföreningen och Veteransektionen håller årsmöten torsdagen den 18 april 2013 i Gula Villans lokaler kl 10 respektive kl 11:15. Vid Kamratföreningens årsmöte kommer förutom stadgeenliga punkter en redaktionell stadgeändring att behandlas I Gula Villan bjuder Kamratföreningen därefter på landgång med dryck och kaffe. Senare samlas vi traditionellt vid vår minnessten för en kort minnesstund. Intresseanmälan med hänsyn till förtäringen kan ske på tel torsdagar eller anmälningslista i Gula Villan. Välkommen. Styrelsen HB_2013_1_work.indd :04:39

5 3 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för F1 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseersättare Styrelseersättare Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Befattningshavare med visst ansvarsområde Gösta Martinson Christer Olofsson Christer Olofsson Marita Stomberg Curt Franzén Lars-Ove Johansson Mary Eriksson Anders Hård af Segerstad Torsten Olsson Olle Bröms Bengt Björk Robert Lindberg Hans Hellqvist Sture Andersson Åke Hermansson Hans Andreassen Sten Hollman (sammankallande utses av styrelsen för ett år) Sture Rollmar Gula Villan med caféansvar Curt Franzén Västerås Flygmuseum Ragnar Eriksson Robot och Avionikmuseet Bengt Björk Hässlöbladet Lars-Ove Johansson Föredrag Gösta Martinson/ Ragnar Eriksson Resor och studiebesök Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Lotteri och försäljning Mary Eriksson AV- teknik Lars-Ove Johansson Uppvaktningar/ födelsedagar Sten Hollman/Christer Olofsson/Gösta Martinson Medlemsmatrikel Sten Hollman Kontakt mot valberedning Christer Olofsson Redaktionsgrupp Gösta Martinson/L-O. Johansson/Sten Hollman Sammanträden speciellt i samband med Roll Outen och vid guidade visningar av Flygmuseet. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit nio protokollförda sammanträden samt ett årsmöte. Ekonomi Därutöver har styrelsen haft ett informellt arbetsmöte. Alla styrelsemöten hålls näst sista torsdagen varje månad utom juni-juli och december. Medlemsantal Medlemsantalet har minskat något till c:a 500. Vi fortsätter dock att försöka värva nya medlemmar Som framgår av resultaträkningen, kan vi, efter ett verksamhetsbidrag på kronor från LSS, redovisa ett resultat på c:a 2690 kronor för verksamhetsåret. Vi vill även ta med att torsdagsaktiviteterna i Gula Villan under året gett ett tillskott i kassan på kronor. Fort. nästa sid. HB_2013_1_work.indd :04:39

6 4 Årsmötet Årsmötet avhölls i Gula Villan den 19 april 2012 och samlade c:a 35 medlemmar. Förhandlingarna leddes som vanligt och väldigt vant av Nils Johansson. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på kaffe och smörgås i Gula Villans övervåning. Årsavgift Årsmötet beslutade om oföränrad årsavgift 100 kronor. Aktiviteter Öppet Hus-verksamheten är föreningens klart viktigaste aktivitet och fyller en stor social uppgift. En vanlig torsdag samlar i genomsnitt drygt tjugofem deltagare. Sista torsdagen varje månad under större delen av året bjuds det på intressanta föredrag och god ärtsoppa. Deltagarantalet en sån torsdag kan då öka till upp mot femtio personer. Kamratföreningen ansvarade för parkeringen under årets flygdag, Roll Outen den 20 maj. Flera medlemmar har också anlitats som guider i Flygmuseet under året. Den 2 juni genomfördes en resa till F3/ Malmen i Linköping. Lite blåsigt och lite strul med maten men i övrigt en imponerande uppvisning, både i luften och bland de utställda flygplanen, helikoptrarna och andra flyganknutna objekt (se gärna i Hässlöbladet ). Den 6 juni deltog Kamratföreningen med bl.a. fanbärare vid Nationaldagsfirandet på Djäkneberget. Ordförande Gösta Martinson, Christer Olofsson och Mari-Anne Engström har deltagit i kvartalsorienteringarna vid LSS Ärna i Uppsala under året. Decembermötet innehöll även ett chefsöverlämnande på LSS samt utnämningar med flaggparad och trumpetspel. Den 5 oktober besökte Kamratföreningen, med full buss och efter en god lunch på Rogges Krog, Arsenalen i Strängnäs. Ett nybyggt och imponerande försvars-och armemuseum. Årets jultallrik intogs för andra året på Jonnys Krog och blev välbesökt och var väldigt god. Arbetet med bildarkivet är i stort klart men lite nytt material har också tillkommit. Biblioteket med nära nog enbart flyganknuten litteratur fortsätter att långsamt utökas och underlagen har samordnats med VFM:s bibliotek. Vid fina sköna sommardagar spelar ett flertal av våra medlemmar boule på den egen banan. Under året har sju oftast flyganknutna föredrag hållits. Ett mycket uppskattat inslag i verksamheten. Efter föredragen finns möjlighet till god ärtsoppslunch och kaffe på övervåningen. Viss kontakt hålls med andra Kamratföreningar genom utbyte av erfarenheter, tidskrifter, tidningar och annan flygpost. Hässlöbladet I Hässlöbladet, vårt medlemsorgan, som utkommer två gånger per år presenteras i stort alla våra aktiviteter och framgena planer. Hässlöbladet är mycket uppskattat inte minst av de som bor runt om i landet och inte lätt kan medverka personligen i aktiviteterna i Gula Villan. Glöm ej att Hässlöbladet numera också finns på vår hemsida (f1kamratforening.se). Mediautrustning En ny, snabbare skrivare/kopiator inköptes under hösten, då den gamla gav upp. I övrigt fungerar all mediautrustning bra. Styrelsen för F 1 Kamratförening vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett fantastiskt och livligt intresse för vår verksamhet vilket på flera sätt bidragit till föreningens framgång och vidare fortlevnad. För styrelsen Christer Olofsson Västerås i mars 2013 HB_2013_1_work.indd :04:39

7 5 Verksamhetsplan 2013 Hässlöbladet Kamratföreningens medlemsorgan Hässlöbladet, kommer som vanligt att utges med 2 nummer per år. Vårutgåvan utgör samtidigt kallelse till före - ningens årsmöte. I höstnumret bifogas blanketter för inbetalning av medlemsavgifter för nästkommande år. Öppet hus Öppet-Hus verksamheten varje torsdag fortsätter i oförändrad omfattning. Föredrag Den sista torsdagen i månaden (vintermånaderna) är det föredrag och ärtsoppslunch. Det är föreningens ambition att engagera intressanta föredragshållare. Hemsidan Föreningens hemsida uppdateras ständigt för att vara aktuell. AV-hjälpmedel Det finns något över 200 hundra DVD skivor som står till medlemmarnas förfogande för hemlån.det finns även videoprojektor för datorbaserade bilder som visas i samband med föredragen. Resor Bussresa till F15 i Söderhamn för att besöka det fina museet. Bussen fortsätter till Sundborn med ett besök på Carl Larsson gården. Gula Villan VFM lägger ned sin verksamhet och flyttar ut ur Gula Villan. Styrelsen måste med stor kraft styra ekonomin så att F1 Kamratförening lever vidare Västerås Flygmuseum Ett stort antal medlemmar deltager som guider i museet. Under flygdagen är ett tiotal medlemmar parkeringsvakter. En mycket viktig uppgift för att allt skall fungera. Rekrytering Under flygdagen år 2013 är minst 2 st medlemmar placerade vid ett bord framför F1 Kamratföreningens bildskärmar i museet för att rekrytera nya medlemmar. Om varje medlem rekryterar en medlem så blir det ett bra tillskott på ett år. Boulespel Bouelspelet skall starta så tidigt på våren som möjligt. Spelet är bra friskvård för medlemmarna. Det skall även ordnas utbyte och spel med anrdra pensionärsföreningar. Nationaldagen Kamratföreningen deltager med egen fana i tåget från Fiskartorget upp till Djäkneberget där själva Nationaldagsfirandet äger rum. Det är ett bra tillfälle att inför allmänheten visa att F1 Kamratförening finns. F 1 Kamratföreningens styrelse Dessutom planeras endagars studiebesök till intressanta organisationer och anläggningar i Västerås närhet. Man reser med egna bilar. Kvartalsorientering Två st i styrelsen deltager i LSS kvartalsorienteringar i Uppsala. I år är det även ordförande konferens med 2 deltagare från styrelsen. HB_2013_1_work.indd :04:39

8 6 Veteransektionens Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för F1 Kamratförenings Veteransektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse och funktionärer. Styrelsens sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Revisorer: Revisor Revisor Revisor suppleant Revisor suppleant Valberedning Sammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft några informella arbetsmöten, oftast i samband med Öppet Hus verksamheten. Medlemsantal. Vid avstämning den 31 dec 2012 hade föreningen 191 registrerade medlemmar, varav 166 är bosatta i Västerås kommun. Enligt vad styrelsen känner till har tre av våra medlemmar avlidit under året. Ekonomi. Veteransektionen har reserverat medel till aktiviteter i föreningen. Den stora utgiftsposten är lokalhyra för torsdagsträffarna, den absolut viktigaste delen av vår verksamhet. Som hjälp till föreningens verksamhet har vi sökt och fått aktivitets- och projektbidrag från Västerås kommun. Bidragets storlek är baserat på den verksamhet föreningen har. Lars-Åke Lindholm Sten Hollman Marita Stomberg Sören Eriksson Åke Åkesson Hans Hellqvist Sture Andersson Hans Andreasen Åke Hermansson Christer Olofsson Bengt Björk Sture Rollmar Årsmöte Årsmöte avhölls i Gula Villan den 19 april Närvarande var ett trettiotal medlemmar. Efter mötesförhandlingarna samlades några deltagare vid F1 minnessten för en kort ceremoni med blomsternedläggning. Dagen avslutades med kaffe och smörgås i Gula Villan. Årsavgift. Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrad, dvs. 10:- SEK per medlem. Aktiviteter. Öppet Hus verksamheten tillsammans med F1 Kamratförening är föreningens viktigaste aktivitet. Den sociala samvaron i den gamla arbetsmiljön är synnerligen viktig för våra medlemmar. Vanliga torsdagar är det i genomsnitt omkring tjugofem deltagare, naturligtvis är det en kärntrupp som alltid deltar. Till vår stora glädje kan vi dock se en och annan ny medlem som ansluter. Sista torsdagen i varje månad under vinterhalvåret, då det bjuds på intressanta föredrag och en läcker ärtsoppa, kan vi räkna in ytterligare ett femtontal besökare. Veteransektionens medlemmar gjorde under året 1315 HB_2013_1_work.indd :04:40

9 7 besök på någon av våra aktiviteter av dessa besök gjordes av medlemmar bosatta i Västerås. Verkligen imponerande besöksiffror. Årets stora utflykt gjordes till den militära flygdagen på Malmen, gamla F3. Här visade flygvapnet i samarbete med SAAB upp de svenskbyggda stridsflygplanen från J29 till och med J39 Gripen. En mycket imponerande syn när de sex jetplanen i tät formering passerade utställningsområdet. På Malmen kunde vi besöka FV-museet, ett mycket sevärt museum över flygvapnets historia. I början av oktober anordnades en dagsutflykt med buss till Arsenalen i Strängnäs, museet med många av fordonen som brukats inom försvaret. Här fick vi prova på att sitta i en trång stridsvagn, en inte avundsvärd arbetsplats. Boulebanan vid Gula Villan sköts av föreningen. Under sommaren var banan flitigt i bruk - trots det mindre gynnsamma vädret - med interna matcher, ibland även mot besökande föreningar. Veteransektionen bidrar ekonomiskt till samtliga aktiviteter med riskpengar för att förenkla planeringen resekalkylen och hålla nere kostnaden för enskilda medlemmar. Traditionsenligt avåts en uppskattad jullunch den 13 dec. Detta året samlades ett sextiotal veteraner på Jonny s krog på Hässlö. Traditionen att samlas i Gula Villan har övergetts på grund av svårigheterna att servera så många personer i det relativt trånga utrymmet. Julstämningen höjdes även i år av julmusik presenterad av en av våra trogna medlemmar. Årets verksamhet avslutades med en enkel nyårsfika den 27 december. Styrelsen för F1 Kamratförenings Veteransektion vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för visat stort intresse för årets verksamheter. Västerås 21 feb Verksamhetsplan för år 2013 Mål och syfte med verksamheten Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift att vårda minnet av den nedlagda Flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna. Detta sker genom att ge medlemmarna, i huvudsak pensionärer, möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull. Den uppsökande verksamhet vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem. Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna, bland annat fysiskt genom Boulespel på egen bana, samt mentalt genom föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret. Våra studiebesök och resor bidrar även till att vidga våra medlemmars vyer. Målgrupp Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer som tidigare tjänstgjort på Västerås flygflottilj F1. Sedan millennieskiftet har målgruppen utvidgats och omfattar numera var och en som sympatiserar med föreningens ändamål. För medlemskap krävs att personen har avslutat sitt yrkesverksamma liv och uppbär någon form av pension. Av naturliga skäl är de flesta intresserade av teknik och framförallt av flygets historia. Medlemsantal F1 Kamratförening har totalt omkring 500 medlemmar. Av dessa ingår i F1 Kamratförening Veteransektion ca 200 medlemmar, varav 166 är bosatta i Västerås kommun. (31 dec 2012) Fort. nästa sid. HB_2013_1_work.indd :04:40

10 8 Omfattning av verksamheten, verksamhetsplan Gula Villan Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygbas, var det hus som sedan många år kallas Gula Villan. Den drivs och ägs av Västerås Flygande Museum. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplatsen är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Öppet Hus Varje torsdag träffas vi i Gula Villan på Hässlö för en förmiddagsfika - inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden, bjuds på ett en timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Antalet besökare är cirka 25 på vanliga torsdagar, och omkring 40 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 2000 besök i Gula Villan (år 2012 var det 1308 besök av Veteransektionens medlemmar). Samtliga föredrag dokumenteras på video som överförs till DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kan delta i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll. Föredragshållare har varit f.d. flygvapenchef, f.d. minister i Sveriges regering och vår nuvarande landshövding. Uppsökande verksamhet Vi försöker att i görligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare inspelningar på video / DVD. Hässlöbladet Vårt med F1 Kamratförening gemensamma medlemsorgan Hässlöbladet utkommer två gånger om året. Vi har funnit att detta är ett bra sätt för medlemmarna att känna samhörighet och vara uppdaterade om vad som händer i föreningen. Hemsida på internet F1 Kamratförening Veteransektion har tillsammans med moderföreningen en hemsida där vi presenterar vår verksamhet. Adressen är: www. f1kamratforening.se Datautbildning Det tidigare stora intresset för datautbildning har inte utvecklats som väntat så den verksamheten får ligga på is tills vidare. Resor, studiebesök Minst en längre bussresa genomförs varje år, och dessutom någon kortare studieutflykt. För 2013 har beslut fattats att göra en bussresa den 21 maj till bl. a. Söderhamn, till den nedlagda flygflottiljen med dess fina museum samt ett besök på Karl Larsson gården med sitt kulturella värde. Under året kommer vi även att arrangera resor till något intressant objekt i närheten av Västerås. Transporterna ordnar vi genom samåkning med egna bilar, eller med chartrad buss. Boule-spel Under sommarmånaderna arrangeras turneringar i Boulespel. Ett antal entusiastiska medlemmar genomför en tävlingsserie på den egna banan. Utbyte med andra pensionärsorganisationer har tidigare skett i liten skala, men arbete pågår om en utökning till kommande säsong. Den egna banan håller god klass men kräver kontinuerligt underhåll, en något större insats under kommande säsong. Bibliotek Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, och lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Som en sidogren till biblioteket finns, för utlåning, arkivet av CD-skivor med de inspelade föredragen. Fort.nästa sid HB_2013_1_work.indd :04:40

11 9 Övrigt Ett flertal av våra medlemmar håller den mentala sidan igång genom att vara aktiva i Västerås Flygmuseum som guider, tekniker, simulatorinstruktörer och allmänna hjälpredor. Vid den planerade flygdagen den 26 maj kommer ett 25-tal av våra medlemmar att engageras som funktionärer. Ett visst samarbete planeras med Västerås stads Mötesplats i den gamla uoff.-mässen på Viksäng. Vårresa till F15 Söderhamn Västerås Vårstädning på F15 s Flygmuseum. Foto: Helge Ljungstöm, Söderhamn Vårresan i år går till F15 i Söderhamn. Datum för resan är den 21 maj. Buss avgår kl 07:30 från Gula Villan. Ankomst F15 c:a 10:30. Guidning i musset och därefter lunch i gamla offmässen. Buss avgår c:a 13:00 till Alfta Hälsingegårdar för fika. Sedan vidare till Carl-Larssongården i Sundborn dit vi ankommer c:a 15:00. Guidning och fika i Sundborn därefter åker vi hem till Västerås. Beräknad ankomst c:a 19:00. Kostnaden beräknas bli 250:- för medlemmar i Veteransekt. för övriga deltagare 270:- Fördelningen är 150:- för resan med inträde, resten avser förtäringen under resan. OBS. Priset är baserat på visst bidrag från Västerås stad Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Info om planerad höstresa Filmtajm Efter filmvisningen på Elektra Bio senast har flera önskat en fortsättning med historiska Flygfilmer. I höst planerar vi därför en två timmars förmiddagsfilmvisning med fika. Jag har letat fram följande historiska filmer: - Från F1 år 1944 med B18A - Flottiljfilm från 1962 med 1:a komp. och J32. - Flygets dag från 1964 med bl.a. besök av en Engelsk Tigerdivision - Flygdagsfilm F1 35 år med 32 uppvisning, 35 och 34 grupper, samt A32 som fäller napalm - 50 år, 1969 när våra duktiga J35 Drakenpiloter startar i ösregn och formerar F1 i detta oväder framför Kungen, CFV och ryske militärattachén, som sade Detta hade vi aldrig klarat. Någon mer film tillkommer. Kanske repris på Nattjakt som några önskat och för de som missade förra visningen. FV 25 år och Flygmateriel under 50 år är också tänkbara filmer. Planera för en trevlig filmförmiddag med Flygnostalgi den 24 oktober kl 10:00 Film skall ses på stor duk ej på TV Välkomna till Elektra Bio, Culturen. OBS. Titta på vår hemsidan f1kamratforening.se och/eller anslagstavlan i Gula Villan för ev. ändringar/uppdateringar. Kjell Siggelin Båtresa med Strömmabolaget till Siiaröfortet i Stockholms skärgård i september. Anders Hård af Segerstad HB_2013_1_work.indd :04:40

12 10 F1 Kamratförenings Julbord 13 december 2102 HB_2013_1_work.indd :04:42

13 11 Foto: Sten Hollman HB_2013_1_work.indd :04:45

14 12 Torsdagen den 30 juni 1983 var en dag då även vädrets makter grät en skvätt. Nedläggning av Västmanlands Kungliga Flottilj den 30 Juni 1983 Härmed förklarar jag Västmanlands Kungliga Flygflottilj nedlagd. Med de orden ifrån dåvarande Flygvapenchefen Sven-Olof Olson var F1:s saga all. Ur VLT den 1 juli står bl.a. följande: C:a 600 personer deltog vid avslutningsceremonien framför kanslihuset. Ceremonien inledes med militärmusik spelad av Regionsmusiken under ledning av Björn Skärstad. Efter fanmarsch överlämnades F1:s finaste minnesföremål, kalken från slaget vid Poltava 1709, till dåvarande landshövding Osborne Bartley. F1:s fana överlämnades till F16. En minnestavla avtäcktes och på kanslihuset halades fanan för sista gången. En epok var över. Foto: Peter Liander Foto: Kjell Siggelin HB_2013_1_work.indd :04:49

15 13 Foto: Lasse Höglund Foto: Odqvist Fort. nästa sida HB_2013_1_work.indd :04:56

16 14 Foto: Kjell Siggelin Foton i artikeln erhållna av Robert Lindberg, Köping och Kjell Siggelin, Västerås. Kända foton har namngetts, övriga är av okänt ursprung. HB_2013_1_work.indd :05:04

17 15 Åke Jansson - En flygarlegend En av de färgstarkaste föredragshållarna vi haft i Kamratföreningen är flygarlegenden från Vallentuna och Kongo nämligen Åke Jansson, som i nov- ember 2012 underhöll oss.med sina flygarhistorier. Att rädda liv till sjöss. Föredrag i januari 2013 av Peter Åhlin. Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är: Att rädda liv till sjöss. Peter berättade om Sjöräddningssällskapet som är den enda stora aktören som sysslar med sjöräddning i Sverige. SSRS är förkortning av det gamla namnet Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Det intressanta är att organisationen är helt ideell både till arbetsinsats och ekonomi. Han har på allas begäran nu hållit sitt andra föredrag. Vi ville att han skulle fortsätta där han slutade förra gången. Kanske få höra om Kongo-äventyret, när han fick lämna allt, sitt flygbolag med lokaler och utrustning. Militärrevolt hade brutit ut. Han fick fly med två av sina DC-3:or. Men Åke kom aldrig in på detta. I stället fyllde han timmen med en rad hårresande historier om flygningar, där livet måste ha hängt på en skör tråd. Vid en flygning hade planet, Åke ovetande, lastats med c:a 800 kg övervikt. Att planet överhuvud taget kom i luften bevisar väl Åkes skicklighet som pilot och DC3:ans överkapacitet. Motorerna fick dock jobba för hårt och nödlandning skedde någon stans ute i bushen. När lasten kollades, hittades ca. 800kg spik i lådor. Denna last fanns inte med i specifikationerna, som Åke godkänt. Reparationerna, som utfördes under primitiva förhållanden, tog lång tid. En utbytesmotor, som köptes från England, havererade vid provflygningen. En ny motor köptes från Sydafrika. Resan fortsatte sedan, dock utan last, den fraktades vidare med lastbil. Vid en annan flygning gick alla fästbultar av på en cylinder. Åke märkte att en bula började växa på motorkåpan. Motorn stoppades och propellern flöjlades. Det visade sig att cylindern hade börjat hamra sig ut genom motorkåpan. En timme passerar raskt och vi fick höra endast en bråkdel av hans äventyr. Åke har idag sin kära DC3:a som han vårdar ömt. Planet står ju i vårt museum och över vintern sker all översyn med hjälp av ett 10-tal grabbar som han har med sig varje lördag ifrån Vallentuna. Just nu är DC3:an nypolerad och vacker att se. Ingen kan tro att den faktiskt deltog i invasionen i Normandie, dragande ett glidplan fullastat med soldater. Mary o Ragnar Eriksson Arbetsuppgifterna består i dels förebyggande sjöräddning i form av råd och instruktioner om hur båtar och personal skall vara rustade mot problem som kan uppstå under livet på sjön dels i forskning och utveckling av nya metoder och system. Det största utmanande forskningsprojektet just nu är hur man skall evakuera och rädda passagerare och personal på ett stort kryssningsfartyg. Här kan det röra sig om flera tusen personer, som olyckan i Italien i fjol och Estoniaolyckan i Finska viken för många år sedan. Verksamheten är fördelad på 66 stationer med totalt 160 båtar och några svävare. Man har ca 1800 personer som frivilligt, genom ett 6 veckors joursystem, bemannar sjöräddningsenheterna dygnet runt året runt. Ett sjöräddningsuppdrag leds från en central i Göteborg. För att effektivt kunna välja rätt insats måste ledningen känna till varje enhets förmåga. För att få ett enhetligt kunnande krävs utbildning och därför består personalens uppgift ofta i övningar. Berörd personal skall vara tränad att efter larm samlas på tilldelad räddningsbåt och effektivt kunna genomföra förväntad insats. Krav är att första enheten skall lämna hamn inom 15 min efter larm. Personalstyrkan på en enhet består alltid av en be- Fort.nästa sida HB_2013_1_work.indd :05:05

18 16 fälhavare och erforderlig övrig båt-/räddningsbesättning dessutom finns läkare eller annan sjukvårdskunnig personal med ombord. Man har ca 7000 uppdrag per år, alla är inte akuta olycksutryckningar. Sjöräddningen har även en mer allmän service till sina medlemmar som vid t.ex. maskinhaveri kan få bogserhjälp till närmaste hamn med servicemöjligheter. Ofta kan personalen lösa tekniska problem på plats och semesterfiraren kan fortsätta sin semestersegling. Vissa sjöräddningsstationer har utrustning för begränsning av skador vid oljeutsläpp. Detta är speciellt viktigt i t.ex. västra Mälaren där Sjöräddningen kan vara på plats efter en ½-timme medan kustbevakningen behöver 5-6 timmar innan en insats kan göras. Det tar högst 2 timmar innan ett oljeutsläpp nått en strand och förorsakat stor miljöskada så tidsaspekten är viktig. Ekonomin bygger till 40 % på medlemsavgifter och resten på donationer från företag och privatpersoner. Postkodlotteriet har varit en god donator och har därför fått namnge den nya klassen av räddningsbåtar. Sjöräddningen har ett plusgirokonto och står därmed under statlig kontroll av framförallt administrationskostnader. Sjöräddningen och dess arbetande medlemmar gör en stor samhällelig insats för att hjälpa människor i nöd och skall ha ett stort tack för att utan ersättning lägga en stor del av sin lediga tid åt att hjälpa sina medmänniskor en attityd som borde vara mer utbredd. Peter skall också ha ett stort tack för att han kom till Gula Villan och på ett intressant sätt berättade om Svensk Sjöräddning. Sten Hollman Foto: Sten Hollman Historik över STRIL-system inom Svenska Flygvapnet Den 28 februari gästas vi av Alf Kling, som höll ett föredrag om STRIL inom Svenska Flygvapnet. Alf Kling var tidigare STRILchef på F4, har numera en befattning på STRILbatalojnen i Bålsta. Vi fick en mycket intressant historisk genomgång av STRIL-verksamheten från 1940-talet fram till nuvarande JAS-epoken. Genomgången speglade hur den tekniska utvecklingen påverkat STRIL utvecklingen och luftförsvaret från att bestå av 33 sektorer till att bli endast bestå aven sektor. 40-talets luftbevakning var uppbyggd med optisk luftbevakning där Armén var huvudman. Det fanns 23 luftbevakningsområden med ledningscentraler i landet. Under 50-talet kom DC-3 och Catalinaaffären att bli startpunkt för vår Svenska Incidentberedskap. STRIL 50 med Lfc m/50, som byggde på radar och opt. luftbevakning infördes och ett antal Lfc byggdes upp. Stril 60 projekterades i slutet av 50-talet och infördes senare. Samtidigt utvecklades ett system för att datamässigt skicka styrdata från marken till flygplanen. Under denna tid tillkom PS-08 radarn. Under tiden , byggdes 2 st nya ledningscentraler LFC 1, samt 8 st Rrgc/F, som var datoriserade med dåtidens teknik. Ett antal nya radartyper tillkom bl.a. låghöjdsradarn PS-15/F (17 st). Tiden fanns en handfull luftbevakningssektorer. Systemet OPUS infördes för snabbare information från luftbevakare till Lgc och Lfc, Alf Kling avslutade med genomgång av åren och framåt, där en ytterligare datorisering och teknisk utveckling gav en bild av snabbare, bättre och effektivare STRIL system tillsammans med en modernare organisation. Föredraget finns för lån på DVD-skiva nr 198 Lars-Ove Johansson HB_2013_1_work.indd :05:05

19 17 Brev från Webmaster Det är så stimulerande med att sitta här i hemmets lugna vrå (efter att barnen somnat) och skanna in fotografier som blivit inlämnade till oss här på Kamratföreningen. Tyvärr är väldigt många fotografier inte märkta med något, så jag försöker att forska lite i vad man ser på fotografien. Som följande fotografi, det är stämplade med Studio Gallery och har ett handskrivet efternamn, Odqvist. På baksidan står det Odqvist avlöste Ljungdahl vid bränslepumpen, i bakgrunden ses 4 journalister. När jag forskade närmre om dessa fotografier hittade jag i boken Kungl Västmanlands flygflottiljshistoria och från s 139: Redan 1941 bestämde dåvarande CF1 Öv Axel Ljungdahl att man på F1 skulle anordna en flygfälttävlan (flygtiokamp) för förbandets besättningar. Med 30-talet tunga bombare(typ B-3) på startlinjen och 120 mannar i elden från flottiljchefen till yngsta flygargrabbarna, startade man tävlingen den 17 september. Efter ett gemensamt prov i flygplanssiluett kännedom skedde enskilt start för tidtabell flygning på 200km. Vid starten fick varje signalist en fråga, skriven i chiffer, som det gällde att dechiffrera och besvara i chiffer över radion. Lite senare skulle signalisterna pejla en radiofyr och pricka in dess läge på kartan. Den flygande delen av 10-kampen avslutades med bombfällning och pricklandning. Stationstjänstprovet bestod i tankning ur bensinfat med handpump, laddning med bomber och start av motorerna, utan hjälp från stationsmanskapet. Som avslutning på tävlingen kom pistolskjutning och terräng löpning med punktorientering. Författare till citatet är Stig Andersson. Nästa fotografi har texten Navigerings-momentet före start eller efter landning. Från vänster ses: Ljungdahl, Odqvist & Lindblad. Med detta tackar jag nu för denna gång och passar även på att lägga ut en fråga till er som läser detta och har mer bilder/negativ/diabilder liggandes hemma. Jag har en nyinköpt skanner och hjälper er gärna med att föra över dessa bilder till en cd-skiva åt er. I gengäld vill jag ha tillstånd att publicera dem på F1 s Kamratförenings hemsida. Samtidigt söker jag prylar/saker/föremål, ja allt som haft med F1 att göra. Min tanke är att dessa saker ska bli en del av Västerås Flygmuseums fasta utställning. Med vänlig hälsning Robert Lindberg, Köping Webbmaster: Min gissning är att dessa fotografier kommer från Gösta Odqvist och att han fått dem från Studio Gallery. F1 emblem HB_2013_1_work.indd :05:06

20 18 Bilder och Simulatorer Mitt namn är Ulf Norman. Jag har gjort två bra saker. Dels ha jag varit med och byggt upp en sajt med flygplansbilder, och dels har jag lett uppbyggnaden av simulatoravdelningen på Västerås Flygmuseum. Båda skapelserna borde intressera medlemmar i F1 Kamratförening. lite nära buskarna vid Heathrow. - Lansen vid RollOut SAS Airbus A319 med retromålning Min son Hans Norman jobbar på SAS med datasystem för flygplanallokering. Dessutom har han i ca 25 år tagit en massa bilder av i första hand trafikflyplan men också en del militärt. Sedan har jag tagit hand om det datatekniska och tillsammans har vi byggt upp en sajt där vi visar mer än bilder. Vi har just förstorat alla bilder till 1200*800 pixlar så nu är dom rikitgt härliga att titta på. Allt är sökbart på datum, flygplanstyp, ägare, plats, kommentarer. Massor av bilder från RollOuts i Västerås för de senaste 10 åren. Vidare visas Aircraft Data där man kan jämföra olika typer i tabellform. Intressant att t. ex. ställa DC3 mot Boeing 777. Så finns en nästan komplett uppställning över alla SAS-plan genom historien. Demo-flights, cockpits och olika flygplatsbesök m.m. m.m. En avdelning visar lite äldre bilder tagna av gästfotografer. Vad beträffar simulatorerna på Västerås Flygmuseum finns för närvarande fyra st. i drift. J35 Draken, DC10, Convair Metropolitan och en Linktrainer. Det är också meningen att man skall få igång en Airbus A320 och en till J35 under Är man medlem i F1 Kamratförening och ännu inte har testat simmarna i Västerås, ja då har man något riktigt häftigt kvar här i livet. När Flygande Veteraners DC3-kapten Anders Ahlberg provat vår DC10- simulator sade han att han måste komma tillbaka med sin fru så att hon fick känna på hur det var att flyga. Inget dåligt betyg. Det blir en trevlig söndagutflykt för hela familjen. Mer info på: ygmuseum.com Den enda egentliga Flygdagen i Stockholmstrakten är numera RollOut i Västerås blir det den 26 maj. Alltid mycket veteranflyg och härligt sommar väder. Ta i trä! Bilder: - DC3:an Daisys besättning beundrar Pierre Holländers wingwalkinguppvisning vid RollOut Emirates flyger Airbus tvåvåningsmaskin A380 till London flera gånger dagligen. Här 2011, kanske Foto: Hans Norman HB_2013_1_work.indd :05:09

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Gula Villan - nu i Kamratföreningens ansvar sedan årsskiftet

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Gula Villan - nu i Kamratföreningens ansvar sedan årsskiftet Nr 1-2014 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Gula Villan - nu i Kamratföreningens ansvar sedan årsskiftet Panoramavy över Hässlöfältet sett från kanslihuset Årsmöte den 17 april

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid styrelsemöte i Linköping 24 mars 2013 Närvarande styrelsemedlemmar: Stieg Ingvarsson, ordförande Jan Cedergren Carl-Olof Emanuelsson Sven-Erik Jönsson Bengt

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer