Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1."

Transkript

1 HAMN 1.11 ARBETAREN LEDAREN: NYA MODERATERNAS TVÅTREDJEDELSSAMHÄLLE LOGENT TAR ÖVER BILHAMNEN I GÖTEBORG SVENSKT LASTREKORD I MÖNSTERÅS PELLETSMÄTNING I HELSINGBORG Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON Hamnarbetaren

2 LEDAREN LEDAREN: Ett rått samhällsklimat i nya moderaternas tvåtredjedelssamhälle Sverige har av många, såväl inom som utanför landets gränser, under en räcka av år setts som välfärdstaten nummer 1. Ett föredöme för alla dem som tycker att staten skall värna sina medborgare och tillhandahålla ett gott samhälligt skydd för den som drabbas av arbetslöshet eller ohälsa. Även de som är sjuka eller arbetslösa har i vårt land kunnat leva ett hyggligt anständigt liv på en rimlig ekonomisk nivå. Under en ganska lång tid låg faktiskt ersättningsnivåerna från de offentligt finansierade försäkringarna på en 80-procentig nivå för en arbetare eller tjänsteman med normal inkomst. Under en räcka av år har dessa ersättningsnivåer urholkats samtidigt som regelsystemen skärpts på ett i det närmaste omänskligt sätt. Ja i många enskilda fall blir konsekvenserna direkt inhumana. Media rapporterar så gott som dagligen om människor, vilka redan är hårt drabbade av arbetslöshet och/ eller sjukdom, som till råga på allt åker ut ur respektive försäkring på grund av regeringens så kallade arbetslinje. Självklart skall alla som kan arbeta göra det istället för att leva på understöd, men de nya reglerna och uttolkningarna av dessa regler leder till fullständigt absurda situationer som att faktiskt dödssjuka människor skall söka arbete istället för att få ersättning från försäkringskassan för sin sjukdom. Man kan också ägna en tanke åt det faktum att de lagar som riksdagen stiftar tycks hårddras av många, om inte alla, tjänstemän som är satta att uttolka dessa. De nya moderaterna, som tveklöst är de som bestämmer i regeringen, lyckas slå blå dunster i ögonen på medborgarna och genomför en nyliberal dagordning som de gamla moderaterna, de före Reinfeldt och Borg (nej, vi är inte släkt!) aldrig skulle ha lyckats med. Det så kallade tvåtredjedelssamhället är inte längre något som finns i länder som USA utan det är en realitet idag här i Sverige. Sjuka och arbetslösa drabbas av detta och våra ungdomar som skall ut på arbetsmarknaden, tillsammans med andra med en svag ställning på densamma, får hålla tillgodo med tillfälliga jobb och deltidsanställningar. Faktum är att de som lyckas få arbete genom ett seriöst bemanningsföretag, för sådana finns, är lyckligt lottade. I dagarna visas på tv reportage om hur unga människor, som inget annat vill än att få ett jobb och kunna försörja sig, blir saklöst utnyttjade av samvetslösa arbetsgivare. På McDonalds får man stämpla ut då det är färre kunder för att sitta och vänta i något personalutrymme till det finns fler. The Phone House lovade jätteförtjänster till hårt arbetande ungdomar som sedan visade sig ge 50 kronor i timmen till en toppförsäljare. Och detta är företag som vill framställa sig som seriösa! Men vi skall inte heller glömma bort att denna tendens startades redan under socialdemokratins senaste regeringsperiod. Regelverket gjorde redan då att människor blev uppsagda från sina arbeten pga sjukdom för att sedan avfärdas av försäkringskassan då det i teorin fanns jobb på arbetsmarkanden någonstans i landet som de kunde tänkas klara av. Svenska Hamnarbetarförbundet hade medlemmar som redan då drabbades av detta även om det blivit så mycket vanligare under senare år. Detta ser vi i vårt förbund i form av alla de gånger vi ser oss tvungna att anlita juridisk expertis för att företräda våra medlemmar i tvister med myndigheter som försäkringskassan. Och då kan vi konstatera att i dessa fall har de drabbade turen och det goda förståndet att tillhöra en facklig organisation. Om man inte är fackligt organiserad så står man sig tämligen slätt i sådana situationer, alternativt att man själv måste betala för dyr juridisk assistans. Det är heller ingen tillfällighet att avarter på arbetsmarkanden av den typ jag beskrivit ovan i huvudsak uppträder inom branscher med låg facklig organisationsgrad och därmed svaga fackliga organisationer. Man kan också konstatera att det är en styrka att stå partipolitiskt obundet, på det sätt Svenska Hamnarbetarförbundet gör, då dessa samhällsproblem diskuteras. Vi kan, utan att rodna, inte bara kritisera den moderatstyrda regeringens tillkortakommanden utan också misslyckad politik i övrigt oavsett partipolitisk beteckning. Björn A. Borg 2 Hamnarbetaren

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och fl ygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds kontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättnings ärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: HAMN ARBETAREN REDAKTION: Ansvarig utgivare: Björn A. Borg Chefredaktör: Mikael Ödesjö Fackredaktör: Björn A. Borg Grafisk form: Mandarin INNEHÅLL 1.11 Profilen Joakim Abrahamsson s.22 Lossat s.4 Grattis s.6 Hamnreportage Mönsterås s.8 Dunders Värld s.13 A-kassan s.14 Arbetsmiljö s.16 Postadress: Hamnarbetaren, Runmarö Söderby Runmarö Tel: Fax: Prenumeration: 100 kr/år Utkommer: 4 gånger/år Upplaga: exemplar Produktion: Mandarin Box Södertälje Tel: Fax: A-kassan s.14 Tryck: Grafiska Punkten, Växjö Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till: Sv Hamnarbetarförbundet, Södra Hamnvägen 42, Stockholm Mönsterås Hamnreportage Spanien s.8 Hamnarbetaren

4 LOSSAT Logent tar över driften av bilhamnen i Göteborg Susanne och Nina tar över i Bottenviken Efter snart åtta år lämnar Tor Dahlberg posten som vd för Bottenvikens stuveri AB. Han efterträds 1 maj av Susanne Jangdal, tidigare chef för bl a Kallax Flygplats i Luleå. BSAB får även en ny logistik- och marknadschef, Nina Lidberg efterträder Benny Öhman. Göteborgs Hamn AB tecknat ett tioårigt koncessionsavtal med Logent AB som ska driva bilterminalen i Göteborgs Hamn Gothenburg Car Terminal AB. Det här stärker vår postion som en viktig spelare för svensk fordonsindustri, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. Många hade anmält sitt intresse för att driva Gothenburg Car Terminal och ett tio tal externa operatörer har varit med i processen. Till slut föll valet på Logent AB ett svenskt logistikföretag med anställda som driver både hamnar, kombiterminaler och lager runt om i Sverige och Norge. Bland annat är det Logent som driver stuveriverksamheten i Stockholms Hamnar. Företaget har också startat en yrkeshögskola inom logistik i Göte borg. Logent är ett snabbväxande, kunskapsintensivt och nytänkande företag som delar våra visioner. Valet av ett logistikföretag visar tydligt på en modern hamns roll. Vi är en del i logistikkedjan och genom Logent får vi tillgång till många andra delar vilket ger oss stora konkurrensfördelar, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. Göteborgs geografiska läge är oslagbart för att serva hela Skandinavien och Baltikum. Vi vill stärka bilterminalen i Göteborgs Hamn ytterligare i nära samarbete med fordonsindustrin, säger Lars- Göran Ahlberger, vd för Logent. Bakgrunden till affären är att hamnen delats upp i ett kommunalt hamnbolag och tre separata terminalbolag. Kajer och infrastruktur är liksom tidigare i kommunal ägo och avtalet gäller själva driften av bilterminalen. I oktober tecknade hamnen avtal med DFDS Seaways och C.Ports för drift av roro-terminalen och härnäst står containerterminalen på tur i överlåtelseprocessen. Några av Hamn4ans kommentarer till den nya driften av Bilhamen: Bra att Logent tar över redan 4 april. Vi ser fram emot att möta en ny operatör som kan sätta fart på verksamheten och åtgärda den underbemanning som råder idag. Hamn4an ser helst att arbetsuppgifter, t ex omlastning och lastsäkring, som under senare år förlagts till terminaler utanför hamngrindarna återförs till bilhamnens kompetenta stuveriarbetarkollektiv. Det ger både konkurrensfördelar och arbetstillfällen. Hamn4an ser vad som på affärsspråk kallas synergi-effekter när Bilhamnens hamnarbetare knyts närmare hamnarbetarna och Hamnarbetarförbundets avdelning 1 i Stockholms hamn, där Logent sedan tidigare tagit över stuveriet. Fackföreningen ser fördelar med att tillsammans kunna förhålla sig till en gemensam arbetsgivarpart. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Göran Johansson (s) har uttalat sig om hamnen och utförsäljningen i Sveriges Radio P4. Göran Johansson påstår flagrant att Göteborg Hamn gått med förlust varje år sedan han började, utan att styrka påståendet ytterligare. Detta är inte sant. Göteborgs Hamn har dragit in mycket pengar till den kommunala kassakistan de senaste tio åren. Vidare pratar Johansson i SR-intervjun om att strejker, bråk och scheman med övertid som orsakat kaos i hamnen. Johansson berättar också att han påverkats av att redarna ringde och sa att vi går inte på Göteborg. Göran Johanssons raljerande verkar tyvärr vara ett uttryck för en låg kunskap om Göteborgs hamnverksamhet bland stadens politiska ledning. Sedan början av 1990-talet har nästan alla strejker och bråk utspelat sig mellan åren 2005 och 2009, då hamnarbetsgivaren genomförde ett omfattande försök att försämra hamnarbetarnas arbetsvillkor. Hamnarbetarförbundet har sedan år 2008 bett om ett möte med kommunstyrelsens dåvarande ordförande Göran Johansson, för att kunna förklara och diskutera utvecklingen i Nordens största hamn. Varken Johansson själv eller Socialdemokraternas respektive Moderaternas Göteborgsledningar har varit villiga att diskutera med någon av hamnens fackföreningar. Om Johansson avser fortsätta med sina grundlösa utspel om hamnen, tycker man att det minsta som kan begäras är att han uppdaterar sig på händelseutvecklingen de senaste 20 åren och att han ställer upp på att debattera med de hamnarbetare han gång på gång pratar illa om i media. Klartecken för arbete i containerkorgarna Att arbeta inifrån containerkorg är det säkraste sättet att hantera twistlocks. Därför gör Arbetsmiljöverket nu varaktigt tummen upp för metoden. Godkännandet finns i de reviderade föreskrifterna om tillfälliga personlyft med kranar och truckar (AFS 2010 :3) som trädde i kraft den 1 februari i år. Med de gamla reglerna hade man bara fått använda korgarna fram till 1 juli Under tiden hade inga nya fått tas i bruk. Men med de nya reglerna får korgarna ett liv bortom detta datum. Se Hamnarbetaren nr 2/2010. Nu gäller bland annat detta: Personer får bara lyftas i containerkorg när de ska montera eller demontera vridlås och andra containersurrningar. Det räcker inte med att fästa korgen i containerokets vridlås, utan den ska också säkras mekaniskt med exempelvis kättingar som fästs med krokar eller schacklar i okets hörn. Detta som en gardering mot glömska och missgrepp från kranföraren. Korgen ska vara konstruerad så att allt arbete kan göras inifrån den. Kranar, ok och containerkorgar som används inom samma hamnområde får gruppbesiktigas. Det innebär, att varje del besiktigas för sig. Är delarna sinsemellan kompartibla kan de sedan fritt användas i olika kombinationer utan ytterligare besiktning. Per Turesson 4 Hamnarbetaren

5 Eskil Rönér ny t f Förbundsordförande På Svenska Hamnarbetarförbundets 12:e kongress 2008 valdes som bekant undertecknad till förbundsordförande, ett mandat som sträcker sig fram till den 13:e kongressen som kommer att äga rum under våren Jag kommer då att gott och väl ha passerat 65-årsdagen vilket innebär att tiden i ledningen för Hamnarbetarförbundet definitivt har nått sitt slut. Säkerställer kontinuiteten I samband med ordförandevalet på den förra kongressen uppmanades den nyvalda förbundsstyrelsen att förbereda den växling i förbundets ledning detta innebär på ett sådant sätt att verksamheten kan fortgå utan problem. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att utse Eskil Rönér, förbundsstyrelse ledamot och ordförande i Avdelning 6 Helsingborg, att som tillförordnad förbundsordförande verka jämsides med mig fram till nästa kongress. Detta innebär inte att förbundsstyrelsen har föregått det val till ordförandeposten som skall ske på kongressen 2012 då det mycket väl kan finnas fler kandidater. Åtgärden är för att säkerställa en god kontinuitet i förbundets arbete. Jobbar kvar på kajen Arbetsmässigt kommer vi att jobba 50/50 dvs vi har varsin 50-tjänst på förbundet och resterande 50 procent jobbar vi på HAMNARBETARFÖRBUNDETS STYRELSE MED ESKIL RÖNÉR OCH BJÖRN A.BORG I MITTEN LÄNGST FRAM kajen. Vi kommer att varva veckorna, men medlemmarna och andra kommer alltid att kunna få tag i någon av oss genom att ringa eller via e-post respektive Telefonnummer går till Berit Schön och är avsett i första hand för administrativa ärenden. Vill man få fatt i någon av oss personligen går det alltid att ringa på respektive mobilnummer: till Björn och till Eskil. Björn A. Borg Körde rakt in i isbrytare En kollision mellan isbrytaren Atle och M/S Risoluto i Luleå skärgård orsakade stora skador på de sistnänmnda fartyget. Orsaken till kollisionen bedöms vara att Atle fick stopp i en isvall och M/S Risoluto som gick i rännan bakom hann inte få stopp i tid. Efter provisoriska reparationer vid i Victoriahamnen i Luleå kommer fartyget att gå med sin last av papersmassa till ett varv längre söderut i Östersjön. Hålet som är fyra gånger två meter stor, bedöms inte behöva täckas innan avfärden. Troligen kan ingen lastas för det här, säger Kent Arvidsson, inspektör vid Transportstyrelsen i Göteborg. Skadorna på Atle begränsade sig till en intryckning i styrbords akter och en gummifender som lossnade. 95 år 25 april Stig Plomgren Göteborg 94 år 17 april Karl Johansson Göteborg 92 år 30 juni Ingvar Thorn Västra Frölunda 91 år 15 juni Frank Karlsson Dingle 90 år 21 april Göte Svensson Ankarsvik 22 april Nils Eriksson Lögdeå 26 maj Erik Karlsson Göteborg 85 år 29 jun Rune Hansson Göteborg 80 år 18 maj Per Elfström Mölndal 2 maj Per Olof Andersson Torslanda 16 juni Folke Sundqvist Nordmaling 18 juni Percy Andersson Alnö 20 juni Per Andersson Kvidinge 75 år 26 april Göte Andersson Malmö 30 april Lars Göran Lövgren Sundsvall 22 maj Arne Andersson Råneå GRATTIS! 23 maj Leif Johansson Västra Frölunda 24 juni Lennart Johansson Halmstad 70 år 5 april Jerry Stenberg Piteå 11 april Jan Härnvall Stora Vika 13 april Bengt Ahlberg Göteborg 30 maj Jan Brink Halmstad 3 juni Andy Povlsen Skivarp 65 år 5 april Lars Andersson Stenungsund 8 april Björn Gustavsson Norrköping 24 april Jan-Olof Bergström Ursviken 27 april Lennart Andersson Kungsbacka 5 maj Dennis Månsson Göteborg 6 maj Sven Börje Westerberg Tumba 6 maj Teddy Lundgren Hemmingsmark 17 maj Lars Jönsson Halmstad 25 maj Nils Allan Stridsberg Höganäs 27 maj Ernst Öberg Stocka 8 juni Bengt Johansson Säffle 10 juni Jan Peter Nyman Norrköping 16 juni Håkan Lindgren Stora Höga 17 juni Leif Johansson Angered 26 juni Björn Hagman Sjövik 60 år 4 april Hans Nilsson Nossebro 6 april Teddy Hultberg Stockholm 10 april Björn Olsson Kungsbacka 18 april Christer Halvarsson Kvissleby 19 april Björn Hansson Onsala 26 april Tor-Arne Carlsson Kungsbacka 7 maj Björn Larsson Väröbacka 8 maj Ulf Petersson Göteborg 10 maj Per Boija Kvissleby 18 maj John Cronin Svedala 19 maj Anders Ericsson Göteborg 25 maj Bo Christer Johansson Mölndal 26 maj Christer Viberg Göteborg 12 juni Karl-Axel Johansson Västra Frölunda 13 juni Jan Wiman Halmstad 14 juni Hans Fallqvist Lerum 15 juni Jan-Åke Sundvall Göteborg 18 juni Gert-Ove Jonsson Sundsvall 22 juni Lars Olsson Torslanda 50 år 7 april Heikki Kolari 8 april Kay Sjörén 20 april Ulf Örnjäger 22 april Mats Andersson 23 april Tommy Lindberg 26 april Thomas Park 3 juni Per Svensson 13 juni Tommy Holmgren 17 juni Jörgen Pettersson 27 juni Stefan Bäverstrand Björn Gustavsson, Norrköping fyller 65 år den 8 april och får Akta Hatten, karlar. Hamnarbetaren

6 Plastlock skymde sprickor i bommen Värre än väntat: Inte bara den havererade kranen utan ytterligare två likadana hade sprickor i bommarnas svetsar. I förra numret av Hamnarbetaren berättade vi om en olycka i september, när fem man från stuveriet i Söderhamn lastade en båt med massa i Vallvik. Plötsligt brast mobilkranens bom och damp ner bara en meter ifrån signalmannen. AB Walléns Mobilkranar i Gävle lät direkt efter olyckan besiktningsorganet ÅF-Kontroll AB gå igenom alla firmans fyra likadana kranar (Liebherr LTM 1090) på jakt efter brister i svetsar och andra materialfel. Resultatet var inte upplyftande. Bara en kran var felfri. Tre hade sprickbildningar på bommarnas ovansidor. Kranarna togs ur drift. Bommarna sändes till Tyskland för genomgång och reparation. Enligt Walléns tyder inget på att kranarna uppnått sin tekniska livslängd. Olyckskranen hade genomgått årlig besiktning utan anmärkning. Men man hade inte tittat på den dåliga svetsen, eftersom den var täckt med plastlock som skyddade linan på bommens ovansida. Arbetsmiljöinspektör Daniel Wiberg anser inte att ÅF-Kontroll misskött besiktningen före olyckan. Det gick inte att besiktiga den delen okulärt, säger han. Han är i stort sett nöjd med hur Walléns skött saken, men kommer att begära kompletterande uppgifter för att få veta varför sprickorna uppstått. Per Turesson Ny läroplan för truckförare Sedan nyår gäller en ny läroplan för truckförare. Den gamla läroplanen (TLP 2) angav hur lång utbildningstid som minst krävdes för varje trucktyp. Den nya (TLP 10) tar däremot större hänsyn till elevens förutsättningar. Förut var trucktyperna indelade i tre grupper (A, B och C). Nu införs en ny grupp (D), som bland annat omfattar tugmastrar. Övergången mellan olika utbildningssteg ändras. Tidigare kunde man inte kvalificera sig för en C-truck om man inte först hade en B-utbildning. Nu behöver man inte längre ta den omvägen. Utbildning som genomförts enligt TLP 2 gäller fortfarande, men all ny utbildning samt repetitionsutbildning ska följa riktlinjerna i TLP 10. Den nya läroplanen finns på nätet hos Prevent: a4.pdf Per Turesson Målet är gemensamt avtal för alla hamnarbetare Nu i mars samlades drygt tjugotalet representanter från de flesta hamnar där Svenska Hamnarbetarförbundet finns representerat till förbundskonferens på Norra Latin i Stockholm. Den utan tvekan viktigaste fråga som behandlades på detta möte gällde de avtalskrav som skall ställas och den strategi som skall användas i den avtalsrörelse som nu står för dörren då Hamnoch Stuveriavtalet löper ut den 30 juni. Gemensamt avtal Mest tid kom att användas till att diskutera vilken strategi förbundet skall använda sig av för att komma in i reella förhandlingar med syfte att teckna kollektivavtal. Då det redan finns en kollektivavtalspart på den fackliga sidan (Transportarbetareförbundet) stod det klart för alla att den enda framkomliga väg som finns för att uppnå detta är att de två berörda fackförbunden tecknar ett gemensamt avtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Gammalt groll åt sidan Eftersom Svenska Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av de berörda hamnarbetarna är detta ett mer än legitimt krav att ställa. Dessutom är det vår övertygelse att ett gemensamt fackligt agerande enbart är till fördel för hamnarbetarna. Gammalt organisationsgroll och gamla roller, i den mån detta finns kvar, bör alltså läggas åt sidan med full respekt för de två fackförbundens självständiga roll. Ett gemensamt avtal omfattande samtliga hamnarbetare vad gäller förmåner och skyldigheter skulle stärka De avtalskrav konferensdeltagarna enades om var följande: Svenska Hamnarbetarförbundet upptas som fullgod kollektivavtalspart 1-årigt avtal Månadslönerna höjs med kronor Alla tillägg höjs med 5 procent inkluderande Dockside Användandet av bemanningsföretag förbjuds i branschen Svenska Hamnarbetarförbundet bereds plats i kollektivavtalsstiftelsen Portsides styrelse Avtalets 3 Mom 6 Deltidsanställningar ändras andra stycket till: Halvtidsanställd arbetstagare som arbetar utöver halv arbetstid, avlönas för överskjutande tid med timlön på ordinarie dagarbetstid samt på all tid därutöver med timlön med respektive övertidsförhöjning Avtalets 4B ändras så att schema inrättas efter överenskommelse, inte överläggning som ordalydelsen är idag Avtalets 5 mom. 3 och 4 gällande övertid lördag, söndag och helgdag ändras så att betalning utgår för varslad tid Reglering av de lediga dagar som förlorades då Annandag Pingst ersattes av Nationaldagen som helgdag Björn A. Borg 6 Hamnarbetaren

7 LOSSAT NY BOK Kajerna vid Hudson River Gösta Larsson föddes i arbetarkvarteren kring Möllevångstorget i Malmö Han emigrerade till USA 1912 där han bland annat kom att arbeta inom snösvängen, som stuvare i New Yorks hamn, på ritkontor och som stumfilmsskådespelare. Han debuterade som författare 1934, på engelska med romanen Our Daily Bread, en roman om några arbetarfamiljer kring Möllevångstorget under tiden för storstrejken. Ships in the River (Kajerna vid Hudson River), Larssons fjärde roman, utkom 1946 och föreligger nu på svenska. Romanen uppmärksammades stort i USA och Warner Brothers köpte filmrättigheterna. En filmatisering planerades med Greta Garbo i en av huvudrollerna. Av detta blev emellertid ingenting. Gösta Larsson kom på kollisionskurs med filmmogulerna i Hollywood. Varför vet vi inte då omständigheterna, som så många andra i Larssons liv, är höljda i dunkel. Kajerna vid Hudson River är en levande skildring av det hårda stuveriarbetet i New Yorks hamn under 1930-talet, där människorna försöker överleva för dagen i ständig utsatthet för redares och stuveridirektörers hänsynslöshet. Gösta Larsson var en kosmopolit med internationell utblick och i Kajerna vid Hudson River visar han sig vara lika hemma i världens på den tiden största hamn, New York, som i hemstaden Malmö. MARLON BRANDO I STORSTADSHAMN (1954). TEMATIKEN PÅMINNER OM GÖSTA LARSSONS NYA ROMAN Mycket mer att läsa om Gösta Larsson finns på där Fredrik Ekelunds omfattande och intressanta förord finns publicerat, liksom två längre utdrag ur Kajerna vid Hudson River. Här nedan två kortare smakprov ur Kajerna vid Hudson River: En frisk nordostvind hade jagat bort nattens dimma ur New Yorks hamn. Nu strålade aprilsolen från en blå morgonhimmel och refl ekterades av buktens vita gäss i ett bländande skimmer. Ångpuffar från dunkande bogserbåtar var som bomullstussar uppslängda i luften. Sirener hoade. Ute från öppna havet kom det dånande anropet från ett fartyg. När jag grep tag i hatten för att hindra den från att fl yga iväg tvärs över Battery Wall höll jag på att snubbla över ett par luffares utsträckta ben där de satt och slöade på en bänk och tittade ut över sjön framför dem. Och den här hamnen var verkligen något att titta på, både för en sysslolös dagdrivare och för en fi losofi lärare på sin lediga dag. Jag brukade komma ner hit en gång om året på våren, för att titta mig omkring, för att lyssna och för att känna lukten av den salta havsluften och också för att minnas de dagar när jag med stålkroken i handen tjänade mitt levebröd på fartyg som anlöpte den här hamnen. Fler och fl er jobbare samlades vid Utropet, plumsade genom snön och stampade för att hålla värmen. Männen stod i grupper på ungefär tio stycken, varje grupp ett gäng lastrumsgäng, däckgäng, kajgäng. I utkanten stod ett par hundra extrajobbare och så kallade shenangoes* män, fi ck jag veta senare, som GÖSTA LARSSON fi ck arbete bara när det var rusch i hamnen och de fasta gängen inte kunde klara av all last. De här männen såg alla ängsliga och utschasade ut, jag hörde ett par av dem prata om chanserna att bli utplockad av stuvar basen för en dags arbete. Herre Gud, jag vet inte vad jag ska göra, sa en gammal irländare som de andra kallade Humpy. Jag har inte plockats ut på en hel vecka nu. Så var det någon som ropade till: Tyst! McGrady! Och med en gång sänkte sig tystnaden bland männen. Jan knuffade till mig med armbågen. McGrady! En kraftig karl klev ut ur dunklet i kajskjulet och stegade raskt in i mitten på den mänskliga cirkeln där varje man stod på helspänn. McGrady var en man i fyrtioårsåldern med hårda anletsdrag, en illa tilltyga fi lthatt snitsigt på huvudet och ena kinden utbuktande av en tuggbuss. Han stack en visselpipa i munnen och blåste en gäll signal samtidigt som han glodde ilsket på några senkomna som snabbt försökte tränga sig in i hopen. McGrady sköt hatten bak i nacken och tittade sig kritiskt omkring på den rufsiga uppställningen. Käkarna arbetade medan hans stenhårda blick borrade sig in i ett av gängen. Kajgäng nummer ett! vrålade han med en röst som nästan dränktes av dånet av lastbilar som dundrade förbi. En handfull män klev ut ur den stora skaran och gick fram till stuvarbasen. Det var en blandad samling, långa karlar och kortvuxna, ett par satta och andra magra och gängliga. Alla hade de en stålkrok instucken i bältet. *hamnarbetare som hamnat i social förfall ö.a. Hamnarbetaren

8 HAMNREPORTAGE MÖNSTERÅS Mönsterås Självgående hamnarbetare med svenskt rekord (?) i virkeslastning FÖRMIDDAGSPASSET GÅR AV SKIFTET. 8 Hamnarbetaren ALEXANDRA HJALMARSSON OCH SIMON NILSSON.

9 Fakta Mönsterås Hamn och Stuveri Ägare: Södra Anställda: 31 personer, varav 23 kollektivare (samtliga tillhör Svenska Hamnarbetarförbundet), 8 tjänstemän med 3 på mäkleriet plus 15 blixtingar. Arbetstider: Tvåskift: Kl samt kl Dessutom ett daggäng, kl Godsomsättning: Ca 1,5 miljon ton. Godsslag: I hamnen hanteras massaved, timmer, pappersmassa, sågat virke, pellets, kalksten och natriumlut. Ved och timmer lossas från Baltikum, Ryssland och Sverige. Lastat sågat virke går främst till Storbritannien och USA. Pappersmassa lastas främst till Tyskland, Holland, Storbritannien, Italien och Finland. Anlöp per år: Ca 500. Utrustning: Bl a 5 vikarmskranar, 1 hamnkran (containerkran), 5 last maskiner, 1 truck, 3 terminaldragare. När det gäller investeringar ligger en ny verkstad högt i prioritet, kranar och maskiner byts efter hand. Hamnarbetaren

10 BLIXTARNA ÄR DE ENDA SOM INTE ÄR TVUNGNA ATT KOMMA HIT, SÅ DET ÄR JU INTE KON- STIGT ATT DE ÄR GLADA, HOJTAR EN FASTANSTÄLLD (UTANFÖR BILD) NÄR PETER OLSSON, BENGT-OLOV DAVIDSSON OCH CHRISTER LAMELLEN HELANDER MYSER VID FIKABORDET EFTER ARBETSPASSETS SLUT. Det är varmt så att svetten lackar upp i fikarummet hos hamnarbetarna i Mönsterås. Efter en lång köldperiod visar temperaturen denna februaridag bara ett par minsugrader och värmesystemet hänger inte riktigt med, utan pumpar på som det gjort i månader. För här i hamnen liksom på många andra platser har i landet har det varit rekordkallt. Det har väl varit lika mycket is och snö några vintrar tidigare på 1960-talet och 1980-talet, men att det har frusit, gått upp och fryst ihop igen det har aldrig skett här förut, säger Hamnarbetarförbundets avdelningsordförande, Tony Landerman, och torkar en svettpärla från pannan. >> Han och de andra sitter och väntar på att dra igång eftermiddagsskiftet. Två båtar ligger inne, båda lossar massaved och förmiddagsskiftet håller på att plocka ihop efter sig efter en dag som flutit på ovanligt bra. Vi har lastat 4000 kubik virkespaket på fem timmar. Det måste vara svenskt rekord, hävdar Kennet xx, påtagligt belåten över dagsverket. Men tillägger att volymen och hastigheten förstås också beror på hur lasten och lastrummet ser ut. Tillhör skogsbolaget Mönsterås hamn ligger fem mil norr om Kalmar, strategiskt bra för Östersjötrafik. Utanför kajen plöjer idag liksom så många andra vinterdagar i år den inhyrda isbrytaren Skandica oavbrutet det tjocka istäcket. Tillfälligt infrusen längre ut ligger en rysk virkesbåt i väntan på att få komma till kaj. En havsörn sitter på iskanten tillsammans med några kråkor och tuggar på vad som verkar vara en död sjöfågel. På båda sidor om kajen står ett antal vindkraftverk, vilka både försörjer hela Södra Cells massafabrik, som ligger några hundra meter uppåt land, och dessutom ger ett rejält försäljningsöverskott. Hamnbolaget, som inlemmades i skogsbolaget Södra för ett par år sedan, sköter nu även bolagets terminaluppdrag, vilket bland annat innebär att hamnarbetarna dels hämtar och lämnar gods uppe vid fabriken och dels lagrar gods på hamnplanen. 10 Hamnarbetaren

11 Några av smeknamnen på hamnarbetarna som förekommer i hamnen: VM, Ålkråka, Sweden, Fiskarn, Långhår, Bulan, Obelix, Skeaa, Torsken, Tyson, Tajen, Skalman, Norpan (chefen), Mulle, Sparven, Murre och Kopian. Löser problem i fikarummet Vi har bra snurr på verksamheten. Och det är en fördel att vi har våra nya chefer här nere hos oss, mitt i smeten. Det ger oss en nära och snabb kontakt. De är med på raster och så, så vi löser de flesta problemen här vid fikabordet, berättar Tony, och påpekar samtidigt: Det är ingen som behöver pek med hela handen åt oss hamnarbetare här. Vi sköter oss i stort sett själva. Vi ligger inte på latsidan, utan vi jobbar på... och lite till, betonar han och får medhåll av förmannen Mats Lönnbom, som kommit upp till fikarummet. Ja det stämmer, vi har bra personal! De är både handlingskraftiga, effektiva och självständiga. Behov av ny verkstad Mats, som jobbat i hamnen sedan 1977, varav många år som hamnarbetare, har också stuvarnas förtroende. Han och de andra i ledningen kommer från kajen, så de förstår jobbet och det gör det lättare för oss att till exempel få den utrustning som behövs för att jobbet ska flyta, inflikar Tony och hänvisar bland annat till de två kranar och två lastmaskiner som nu är beställda. Däribland en Liebherr LH 120 den första högbyggda i världen. 165 ton tung utan grip, nästan 170 ton med grip. Det bästa med den är att den klarar 8 ton på 27, 5 meter, mot 8 ton på 24 meter som de gamla klarar. Samtidigt betyder det ju att verkstadspersonalen som ska serva den nya kranen måste sätta sig in i tekniken, berättar Tony. Det behövs både utrustning och en ny verkstad i hamnen i Mönsterås, tycker hamnarbetarna, för till skillnad från många andra hamnar har man här inte märkt av lågkonjunkturen överhuvudtaget, tvärtom. Och ifjol nyanställdes sex kollektivare. I den vevan tog hamnarbetarna också över virkestransporterna till och från fabriken. Skrapa snö tar tid Lars Ellström har jobbat på Södra Skogsägarna sedan 1961 mestadels som elektriker på fabriken. Men nu som pensionär arbetar han som blixt i hamnen. Det blev så mycket förändringar i fabriken, så jag trivs bättre här bland bra kamrater och ett jobb som är mer omväxlande. Jag servar maskiner mest, men det blir förstås även en del annat jobb och så förstås ordinarie stuveriarbete, säger han. Det värsta med årstiden tycker han, Bengt-Olov Davidsson och Christer Lamellen Helander, alla tre skogs- och fiskebönder med extrajobb i hamnen, är att vintern är så låååång. Snö och blåst har vi fått nog av nu. Det tar ju till exempel en massa extra tid att skrapa virkespaketen rena från snö till exempel. Det får gärna bli varm sommar nu. Nya generationen på väg in I Mönsterås hamn liksom i så många andra hamnar finns det flera generationer från samma familj på kajen. Ett exempel här är Hjalmarssons, där pappa Håkan får jobba sida vid sida med sin dotter Alexandra och son Christoffer. Jag tycker att jag behandlas lika och gör samma jobb som de andra, men från början märktes det att en del inte är så vana att vara med kvinnor så de började vakta tungan. Men det har gått över nu, det var bara i början, skrattar Alexandra som går som extring i daggänget. Hon vill inte påstå att hon har hittat sitt drömjobb, men hon framhåller att arbetskamraterna är toppen och att det är huvud saken. Simon Nilsson, Lammungen, Kopian med flera smeknamn, är barndomskamrat till Alexandra och liksom henne extringar i hamnen. Pappa tipsade om det här jobbet. Jag trivs verkligen jättebra, även om det är lite väl kallt så här års. Det är bra arbetstider, schyssta arbetskamrater och lönen är heller inget att klaga på. Det enda är väl att det är lite svårt att planera eftersom vi blir inringda bara en dag innan. Men det är ganska mycket jobb nu så fortsätter det så här kanske jag får råd att köpa min drömbil, en Mitsubishi Evolution 6. Text och foto Mikael Ödesjö FR V TONY LANDERMAN, KENNET ANDERSSON, FREDRIK OLOFSSON OCH LARS ELLSTRÖM KVÄLLSSKIFTET FRAMFÖR BOMMEN TILL DEN NYA KRANEN. Hamnarbetaren

12 A-KASSAN Vart är vi på väg håller a-kassan på att spåra ur? Vart är vi på väg? Det är en fråga som dyker upp när vi tittar på tv på fredagskvällarna i en populär frågelek i SVT. Den frågan finns det anledning att förhålla sig till och ta sig en funderare på, vart är vi på väg? Det gäller i alla möjliga sammanhang. För min del just nu handlar det om a-kassan. Efter att ha arbetat med a-kassan i runt 20 år har jag upplevt en total omvandling från att i stort ha styrts av moderorganisationen, facket, till att helt styras av juridiken. Från att ha varit en försäkring, där i princip alla som sökt ersättning fått ersättning, till ett läge där fler än hälften som söker ersättning inte får någon ersättning. Från att ha varit en försäkring där man fått 90 procent i ersättning till i dag när den genomsnittliga ersättningen motsvarar 40 procent av inkomstbortfallet. Från att ha kostat ca 70 kr/mån, som dessutom var avdragsgill i deklarationen, till att kosta, som för oss nyligen, drygt 400 kr/mån. Så frågeställningen är relevant: Vart är vi på väg? De som har att bestämma om arbetslöshetsförsäkringen, politikerna, borde ta sig en rejäl funderare på vart är vi på väg. Politik är att vilja, det vet väl alla, frågan är då vad vill politikerna med den utformning av a-kassan som man genomfört, handlar det om omtanke om individen, handlar det om utveckling av samhället eller handlar det bara om att krossa facket? Skulle inte tro att det handlat om att värna den enskilde individen, tror inte heller att a-kassans utformning gynnat samhället, däremot tror jag att den bidragit till att minska fackets möjlighet att påverka arbetsförhållandena och samhällsutvecklingen i övrigt. Den enskilde individen som drabbats av arbetslöshet har fått en mycket otryggare tillvaro och möjligheterna för unga, nyanlända och handikappade att ta sig in på arbetsmarknaden har minskat när samhället minskat sitt stöd. Arbetsmarknadspolitiken är en viktig ingrediens i politi- 12 Hamnarbetaren

13 A-KASSAN ken och är viktig i den föränderliga värld som vi lever i. Den svenska modellen, eller den nordiska modellen om man så vill, har rosats av omvärlden som ett föredöme. Vi har kunnat möta stora strukturomvandlingar från industrisamhälle till tjänstesamhälle och till informationssamhälle med en aktiv arbetsmarknadspolitik som stöttat de drabbade med utbildning för omställning och ekonomiskt och socialt stöd för att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Genom de förändringar som skett de senaste åren har a-kassans legitimitet försämrats avsevärt. Folk har svårt att förstå ett krångligt regelverk och krångliga avgiftssystem och väljer många gånger bort a-kassan och tror att det löser sig ändå om man skulle bli arbetslös. Om så sker får man så lite i ersättning att man då måste söka försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst ändå, om man inte hittar ett nytt jobb vill säga. Det verkar inte vara en klok politik att avskaffa en progressiv arbetsmarknadspolitik med en passiv försörjningspolitik. Konsekvenserna om man blir arbetslös i ett sådant samhälle är förödande. Man blir beroende av socialtjänstens behovsprövade bidrag för försörjning. Man tappar kontakten med arbetsmarknaden och får mycket svårare att återetablera sig på arbetsmarknaden, incitament för arbete, som finns i a-kassan, finns inte i socialtjänstlagen. Att dessutom behöva gå till socialen för att kunna hantera sin ekonomi är inte vad en gammal trotjänare i samhället önskar sig, man tappar tilltron till sig själv och till samhället. Vart vi är på väg är för närvarande ett aktuellt tema i en parlamentarisk utredning om arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och det kommunala ekonomiska biståndet som skall lägga fram sitt förslag till förändringar. Utredningen skall vara klar under 2013 och kommer troligtvis att ligga till grund för valet Som kassaföreståndare är jag naturligtvis intresserad av utredningen och vad den kommer fram till. På kassaföreståndarkonferensen i oktober var Irene Wennemo inbjuden att informera, hon är huvudsekreterare för utredningen och har ett förflutet som utredare på LO. Jag har också sett den hearing om arbetslöshetsförsäkringen som utredningen hade i riksdagen den 15 februari, finns för övrigt att titta på i SVT play, forum. I hearingen fick forskare, myndigheter och organisationer framföra sina tre viktigast krav på förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Av det som jag sett och hört hittills så verkar de rätta analyserna finnas om bristerna i dagens arbetslöshetsförsäkring. Det råder en stor samsyn i att försäkringen är för krånglig, för dyr, för svår att kvalificera sig för genom alla villkor och ger för låg ekonomisk ersättning. Av detta kan man inte dra för långtgående slutsatser om vart vi är på väg, frågan är ideologisk. En viktig del i utredningen handlar om ifall a-kassan skall vara obligatorisk och vem som skall förvalta den. När det gäller obligatorium så är a-kassan redan det. Alla som uppfyller ett arbetsvillkor uppfyller därmed också villkoren för grundersättning från a-kassan och kan få ersättning om man uppfyller övriga villkor som att man är arbetslös, anmäld till arbetsförmedlingen och kan ta ett arbete. Man behöver alltså inte vara medlem i en a-kassa för att få ersättning. Den som själv vill kan bli medlem i en a-kassa och därmed kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning. Men alla vill inte gå med i a-kassan, det kan hända att man finner andra möjligheter till finansiering vid arbetslöshet och det kan handla om att alla faktiskt inte är berättigade till någon ersättning om man skulle bli arbetslös. När det gäller förvaltningen av a-kassan så förespråkar en del att man samordnar förvaltningen av de olika bidragssystemen i en gemensam central förvaltning, typ försäkringskassan, och anser inte att det spelar någon roll vem som förvaltar eftersom det ändå handlar om bidrag till olika grupper. Själv tror jag att just den omständigheten att vi hanterar så olika grupper gör att det är bäst att hålla i sär förvaltningen, a- kassan hanterar nog de arbetslösa bäst, försäkringskassan de sjuka, pensionärerna och föräldrarna bäst och socialtjänsten de mest utsatta grupperna bäst. Jag tror att en jättekoloss som försäkringskassan har svårast att kontrollera att Oberoende utredningar har visat att branschbaserade a-kassor är effektiva. rätt pengar betalas ut och att hålla kontakt med sina kunder. De som haft kontakt med a-kassan är mer nöjda med bemötandet de fått i sitt ärende än motsvarande bemötande från försäkringskassan. Oberoende utredningar visar också att a-kassan är det trygghetssystem som betalar ut minst felaktig ersättning. Visst tycker säkert många att jag pratar i egen sak och så är det säkert också, men det är sant, oberoende utredningar har visat att branschbaserade a-kassor är effektiva. Vart är vi på väg? Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi behålla den svenska modellen? Eller är vi så trötta på den att vi hellre vill ha ytterligare jobbskatteavdrag? Det är väl den här frågeställningen som varje medborgare borde ta sig en funderare på, ytterst är det du och jag som bestämmer på valdagen. Handlar det om utveckling av samhället eller handlar det bara om att krossa facket? KARL-HENRY ANDERSSON HAMNARBETARNAS A-KASSEFÖRESTÅNDARE Hamnarbetaren

14 A-KASSAN Karl-Henry Andersson, Hamnarbetarnas a-kassa: Var noga med avgiften satsa på autogiro! Arbetsmarknadsläget i hamnarna är gott, med något undantag. Det har inneburit återanställningar, god tillgång till arbete för blixtar och extringar och rekrytering av ny arbetskraft. För kassans del har det inneburit mer än en halvering av utbetalning av ersättning. En annan omständighet som påverkar ersättningen är att många nått de tillåtna 75 deltidsdagarna och då får man bara ersättning sådana veckor som man är helt arbetslös. Under 2010 har kassan genomfört en stor förändring när det gäller hanteringen av medlemskapet och medlemsavgift, det har väl inte undgått någon. In- och utträde skall alltid anmälas skriftligt till kassan som fattar beslut i frågan. Regler för hur dessa frågor skall hanteras är detaljerade och finns i lagen om arbetslöshetskassor. Inträde kan tidigast ske den första i den månad som ansökan ankomststämplas av kassan. Utträde kan aldrig ske retroaktivt, utan tidigast den sista i den månad ansökan ankomststämplas av kassan. Betala senast sista i varje månad Medlemsavgiften skall betalas senast den sista i varje månad. Om avgiften inte betalats inom två månader efter det att den förfallit till betalning anses medlemmen utträtt på grund av bristande betalning. Dessa tre månader är garantimånader då medlemmen kvarstår som medlem trots att avgiften uteblivit. Kassan måste betala avgift till staten för varje månad för sina medlemmar. Dels en finansieringsavgift på 75 kr för alla medlemmar och dels en arbetslöshetsavgift på 125 kr för alla medlemmar som inte är att anse som arbetslösa. Dessa frågor regleras också av lagen om arbetslöshetskassor och kassans stadgar. Nu brev varje månad De allra flesta har anammat uppstramandet av kassans medlems- och avgiftsrutiner och uppskattat att rutiner upprättats så att man får klara besked. Ett misstag som vi gjort var att skicka ut inbetalningskorten med medlemsavgiften bara var tredje månad i stället för varje månad, men det var av kostnadsskäl. Just brevutskicken är den dyraste delen av medlemsavgiftshanteringen, papper skall tryckas, vikas och kuverteras och så tillkommer porto. Från årsskiftet har vi ändrat aviseringen till varje månad i stället eftersom så många missar att betala. Många har missat att betala någon enstaka månad och då hänger man med som medlem ändå eftersom vi packar avgifterna efter varje inbetalning. Solidariskt ansvar Alla som har fått en konstig påminnelseavi från kassan på 70 kr i augusti eller 25 kr i februari bör ta kontakt med kassan eftersom man troligtvis har en obetald månad. För närvarande har vi en fordran på ca kr i obetalda medlemsavgifter. I de allra flesta fall handlar det om att medlemmar har missat att betala någon enstaka månad. Dessa är inte lätta att fånga upp på grund av krånglig hantering av arbetslöshetsavgiften då alla inte skall betala den. Sedan finns det de som slutat att betala sin medlemsavgift av någon orsak, medvetet eller genom glömska. Kassan kommer att vidta åtgärder så att alla obetalda avgifter betalas av den det berör. Det är inte juste att överlåta åt andra att betala för kostnader som man åsamkar kassan/medlemmarna. Trist med inkasso När det gäller de som bara resterar någon månad kommer vi att arbeta systematiskt med information så att dessa betalas. När medlemmen får reda på att man ligger efter med avgiften betalar man gärna det som resterar när man får reda på vilken månad som saknas så att man kan kolla upp saken. Svårare kan det vara med dem som blir utträdda på grund av bristande betalning. Då kan motivationen att betala tre månadsavgifter vara låg. Inte alla, många betalar sin skuld och många går med som medlem igen då man inser sitt misstag. En del säger dock rakt ut att man inte tänker betala in sin resterande avgift och då blir svaret att det måste man. Kassan bedriver inkassoverksamhet när det gäller att hantera felaktigt utbetald ersättning och det är vi skyldiga att göra även när det gäller att avgifterna skall betalas in. Vi hoppas givetvis att detta inte skall behöva ske utan att man är mottaglig för den information vi lämnar. Välj auotgiro! Slutligen vill styrelse och personal för kassan att fler väljer autogiro, det fungerar i princip perfekt och ovanstående problem skulle reduceras till ett minimum. Autogiro är billigt, effektivt, miljövänligt mm. Du kan ha koll så att det inte blir fel genom att ha koll på ditt konto. Tusen medlemmar har valt autogiro och där är nästan aldrig några fel. Visst har vi haft lite strul i början innan vi fått det att rulla på, men nu flyter det på allt bättre. Att välja autogiro innebär att det blir lika lätt för dig att hantera din medlemsavgift till a-kassan som det var tidigare när arbetsgivaren drog avgiften från lönen. 14 Hamnarbetaren

15 DUNDERS VÄRLD Varje gång när jag är upp till Seskarö brukar jag gå runt bland åldringarna och leta efter gamla fotografier. Jag är naturligtvis mest intresserad av båtar och stuveriarbetare. Det är häpnadsväckande vad 90-åringar kommer ihåg när de börjar berätta gamla minnen. TVÅ POLLARE SOM BYGGDES FÖR ATT FÖRTÖJA FARTYGEN. DE HAR BÖRJAT LUTA PGA ATT ISEN HAR TRYCKT DEM INÅT. KVALITETSBYGGDA HAR DE STÅTT DÄR I CIRKA 120 ÅR, UTSATTA FÖR IS- TRYCK, VÄDER OCH VIND. BILDEN ÄR TAGEN NÄSTAN PÅ SAMMA PLATS SOM FARTYGET. LÄGG MÄRKE TILL RESTERNA AV SPINKKAJEN SOM FANNS RUNT HELA GRANVIK. NUMERA ÄR DET BARA SKOG, HELA SÅGVERKET OCH ALLA HUS ÄR BORTA. PÅ BILDEN SER MAN HUR LASTNINGEN GICK TILL PÅ DEN TIDEN. VIRKET LASTADES FÖRST I PRÅMAR, BÅDE ÖPPNA OCH TÄCKTA, SOM DROGS UT TILL FARTYGEN AV EN HAMNBOGSERARE. Ett fotografi berättar:... hördes över hela ön, när ankarkättingen rasslade ut genom det stålfodrade ankarklyset. Ett av de gamla fotografierna har jag lagt upp som bakgrundsbild på mitt skrivbord. Den väcker många gamla minnen hos mig. Jag ser fotot varje dag och upptäcker fler och fler detaljer som man inte ser vid första ögonkastet. Bilden är tagen i början av 1900-talet och visar Granviks hamn på Seskarö. Mia Green hade en foto ateljé på Granvik, så det är mest troligt att det är hon som har tagit bilden. Nu har det gått så långt att jag nästan känner lukten från stenkolsröken när jag ser bilden. Eldarna började ju elda upp temperaturen på ångpannorna två till tre dygn före avgång. Den speciella stenkolslukten spred sig över hela hamnområdet. En doft som är välbekant för mig, eftersom Seskarö blev mitt Terra Nova och min vagga stod endast cirka 100 meter från en av de stora pollarna som ångarna förtöjde vid i Sandvikshamnen (den ena av de två hamnarna på Seskarö). Båtarna låg med bägge förliga ankarna ute och akterförtöjda vid pollare, varav en del stod på land och några var byggda en bit ut i sjön. Granvikshamnen (se bilden) fick jag aldrig uppleva eftersom Granviks sågverk lades ner Seskarö hade två stora sågverk med tillhörande djuphamnar Granviks- och Sandvikshamnen. På bilden ser man hur lastningen gick till på den tiden. Virket lastades först i pråmar, både öppna och täckta, som drogs ut till fartygen av en hamnbogserare. Antagligen är det den som syns vid brädgårdskontoret. Jag ser nog fler detaljer än en ovan betraktare därför att jag har en mycket tydlig och större bild än den som ni ser. På den förliga pråmen står det tre gubbar och väntar på att få koppla nästa sling efter det som hänger i luften. Tydligt är att de gamla ångvinscharna inte orkade så stora hiv som körs nu för tiden. Alla fyra bommarna är utriggade så det ligger nog pråmar utmed bägge skeppssidorna Båten har tre ankare ute, två är till förtöjningen den tredje används när båten är färdiglastad. Eftersom det inte fanns bogpropellrar på dåtidens fartyg nyttjades ankaret för att spela ut båten ifall det blåste halvvind när det var dags för avgång. Ankaret lämnades långt ute i hamnbassängen vid ankomsten och låg där i beredskap för att användas vid avfärden. När virkesbåtarna var färdiglastade hade de höga däcklaster och därför blev de stora vindfång, och som alla vet hade de ingen roderverkan förrän de fick lite fart, därför användes detta finurliga knep för att få ut dem med fören mot öppet vatten. När båtarna anlände till Seskarö hördes det över hela ön när ankarkättingen rasslade ut genom det stålfodrade ankarklyset. Vi ungar skyndade ner till hamnen för att beundra de rutinerade och skickliga besättningarnas förfaringssätt när de manövrade in fartygen till rätt plats i de ganska trånga hamnarna. Minsta lilla felmanöver uppmärksammades omedelbart av oss vana betraktare och kommenterades ljudligt. Text och foto Alf Dunder och Mia Green Hamnarbetaren

16 ARBETSMILJÖ Obligatorisk mätning av pelletslaster i Helsingborg Läxan av Saga Sprayolyckan i november 2006 var dyrköpt. Men i Helsingborgs hamn har man lärt den. Nu gasmäts och vädras alla träpelletslaster. Efter olyckan flaggade Arbets miljöverket för att gasrisken skulle föras in hamnföreskrifterna. Men åren går och inget händer. Organiskt material, till exempel träflis och timmer, äter syre, i synnerhet när det är fuktigt. I slutna utrymmen som lastrum är syrebrist en dödlig fara. Det är känt sedan länge. Ändå inträffar fortfarande olyckor. Träpellets är annorlunda. Det är ett populärt nytt bränsle; grönt, förnybart och koldioxidneutralt. I Sverige har användningen tredubblats på tio år. Till skillnad från flis är träpellets torra. Fukt, förmultning eller förbränning är alltså inte problemet och därmed heller inte syrebrist i första hand. I stället handlar det om så kallad autooxidation. Luftens syre reagerar med fetter, hartser och andra ämnen i trämaterialet. Då bildas den lukt- och färglösa gasen kolmonoxid koloxid i dagligt tal - utan att syrehalten sjunker särskilt mycket. Samtidigt som syret i luften inte ligger på farlig nivå kan koloxidhalten vara omedelbart dödlig. Alltså räcker det inte att bara mäta syret, man måste också gå rakt på koloxiden. Ändå spelar syrehalten roll. Är den lägre än normalt i luften så ökar risken för koloxidförgiftning. Första olyckan 2002 Första kända olyckan med koloxid i en träpelletslast inträffade i maj 2002 i Rotterdam. Då avled en hamnarbetare ombord på m/s Weaver Arrow av gasförgiftning och en blev medvetslös. Ytterligare en hamnarbetare samt en matros skadades när de gick ner i trappschaktet intill lastrummet. Dessförinnan hade ingen gasmätning gjorts. Weaver Arrow hade lastat i Vancouver på kanadensiska västkusten, liksom senare Saga Spray gjorde. Efter Rotterdamolyckan tog man i Kanada fram ett informationsblad med säkerhetsföreskrifter som skulle följa med alla laster. Enligt det skulle syre och koloxid mätas innan man fick gå ner i ett slutet utrymme. Helsingborgs hamn hade fått informationsbladet, i vart fall med någon pelletslast som kommit före Saga Spray. Trots det gjorde hamnen inga egna mätningar på Saga Spray, utan litade på att fartyget skött den saken och så var tragedin ett faktum... Fungerande rutiner Direkt efter Saga Sprayolyckan införde hamnen däremot egna, tuffa rutiner. När en båt kommer in luckar de av och vädrar ett par timmar. Sedan för en av våra arbetsledare ner en slang i nergångsschaktet och mäter med handhållet instrument syre, koloxid, svavelväte och nedre brännbarhetsgräns. Ligger koloxidvärdet över det hygieniska gränsvärdet på 30 ppm så får de fortsätta att vädra innan någon går ner, berättar trafikchef Mats Rosander. Vi tar ingen hänsyn till fartygens mätningar utan litar bara på våra egna. Många har inga instrument alls, eller så är de undermåliga, eller så mäter de bara syrehalt och det är inte intressant. Efter Saga Spray har vi inte haft någon incident alls, utan våra rutiner har fungerat, tillägger han. Gasmätning måste alltid till, eftersom vi före vädring upptäcker koloxid i alla pelletslaster. Det händer till och med att vi mäter upp ppm i vårt välventilerade pelletsmagasin på måndagsmorgnar, när det stått stängt över helgen. Helsing borgs hamn har årligen omkring 50 pelletslaster, de flesta från Östersjöhamnar. Bara ett par större kommer från från Kanada. Nya föreskrifter på gång Saga Sprayolyckan kom som en chock för hamnarna i Sverige. Bara ett halvår efter, i maj 2007, begärde samtliga tunga aktörer (Hamn, Transport, Sveriges Hamnar, SEKO Sjöfolk och Sjöfartens Arbetsgivareförbund) att Arbetsmiljöverket skulle komplettera sina hamnföreskrifter med ett par tydliga rader om bland annat gasmätning. Efter att ha grunnat på förslaget över sommaren kom Arbetsmiljöverket fram till att ändringarna var angelägna. Sannolikheten var mycket hög för att de skulle genomföras under Remissrundan på en sådan ändring borde ha gått som på räls; alla var ju redan överens. Men sedan hände ingenting alls. Varför inte? På Arbetsmiljöverket hänvisar Carl Axel Sundström till att man i stället håller på med nya föreskrifter om slutna utrymmen i allmänhet. De blir klara tidigast om två år och ska omfatta långt mer än koloxid i lastrum. Arbetet med hamnföreskrifterna har inga stora resurser. Och det är inte självklart att bestämmelsen ska stå där, eftersom samma sak kan hända även på andra håll, säger han. 16 Hamnarbetaren

17 ARBETSMILJÖ Ingen dubbelreglering Men huvudskälet är ett annat. I vår värld ska vi inte dubbelreglera. En regel ska bara finnas i en enda föreskrift. Det beskedet fick Hamnarbetaren att flera gånger under knappt en månad ställa några följdfrågor i mail till Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg: På vilket sätt är förbudet mot dubbelreglering till fördel för det konkreta arbetsmiljöarbetet? Är det rimligt att landets hamnarbetare under fl era år till ska löpa större risk att koloxidförgiftas för att hamnföreskrifterna inte ändras? Men från Mikael Sjöbergs håll är det knäpptyst. För svenska hamnar har man alltså inte fått fram nya regler. Annars verkar det ju rätt enkelt; en enda myndighet bestämmer vad som ska gälla i ett enda land. Värre då på sjösidan, kan man tycka. Där gäller det ju att komma överens med andra sjöfartsnationer inom FN-organet IMO (International Maritime Organisation). Och där är inte alla länder lika intresserade av sjöfolkets väl och ve. Därför är det ofta en seg process att ändra reglerna. Vem ska mäta vad? Men IMO har lyckats att dra rätt slutsatser av bland annat Saga Sprayolyckan på svenskt initiativ förresten. Från nyår gäller tvingande internationella regler om mätning av syre och koloxid vid arbete med träpellets ombord. Man ska vädra tills man når godtagbara gasnivåer. Varje sjöman som går ner i lastrum, eller i slutet utrymme intill, ska ha en bärbar mätare för dessa två gaser med sig. För svensk del finns bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (TSFS 2010:166). Regler eller ej, den viktigaste frågan är ju ändå om skyddet fungerar fullt ut i praktiken. För Helsingborgs del är svaret ja. Men alla andra hamnar då? Vi har informerat våra medlemföretag i utskick och på konferenser. Alla känner till faran. Men jag kan inte säkert säga att man mäter koloxid alltid och överallt, säger Anders Klingström, som håller i miljö och säkerhet på Sveriges Hamnar. Vad han saknar, men gärna vill ha, är tydliga föreskrifter som säger vem som berörs, i hamn och ombord, och framför allt vem som ska mäta vad. Per Turesson Inget arbetsmiljöbrott när hamnarbetare fi ck ben avklippt Det blir ingen rättssak av olyckan i Oxelösunds hamn förra sommaren, när en hamnarbetare fick underbenet avklippt av ett plåthiv i gungning. Hamnarbetaren nr 3/2010 berättade om olyckan, som ledde till att en åklagare på stående fot inledde en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott. Även Arbetsmiljöverket misstänkte brott och gjorde långt därefter en egen åtalsanmälan. Av de sex man som arbetade med plåtlasten var bara en ordinarie. Det brast i introduktion och utbildning av extrapersonalen. Klara direktiv saknades om säkerhetsavståndet till plåthivet. Allt detta hade, enligt Arbetsmiljöverket, samband med olyckan. Alltså lades förundersökningen ner och med det beslutet nöjer sig Arbetsmiljöverket. Jag utgår från att åklagaren bedömt saken korrekt straffrättsligt, säger verkets jurist Gunnel Gyllensvaan. Efter krav från Arbetsmiljöverket har Oxelösunds Hamn AB förbättrat instruktionerna för plåtlastning. Med en serie talande bilder visar man nu plåtens väg från kaj till lastrum, beskriver riskerna och markerar säkerhetsavstånden. Per Turesson Krav på bättre instruktioner En ny åklagare hade under tiden tagit över fallet. Och han såg inget brottligt bakom olyckan. Den skadade har olyckligtvis snubblat och hamnat i kläm. För detta kan ingen lastas. I JULI FÖRRA ÅRET KLIPPTE ETT GUNGANDE PLÅTHIV AV ENA UNDERBENET PÅ EN 42-ÅRIG EXTRA HAMNARBETARE I OXELÖSUND. (FOTO: POLISEN) Hamnarbetaren

18 PROFILEN JOAKIM ABRAHAMSSON Jocke har slutat hoppa på jobbet 18 Hamnarbetaren

19 Lasta virke är roligast! Det är det jobbet här i hamnen som stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. Både att det går undan och att lasten ligger rätt i rummet, säger Joakim Abrahamsson, eller Jocke som han oftast kallas här bland hamnarbetarna i Söderhamn. >> Jocke är född och uppvuxen i Söderhamn i en stabil, genuin och trygg familj med föräldrar som är gifta än idag. Mycket pojkar i släkten är det och som lillebror var han förstås extra framåt. Jag sprang innan jag lärde mig gå, snubblade och reste på mig direkt. Det var liksom full fart med en gång, minns han. Familjen var mycket i sommarstugan ute vi kusten. Så redan som liten väcktes hans känsla, fascination och respekt för havet. Jag upplevde tidigt i livet vad havet kan ställa till med när det blir rejält oväder. Lite nytta av det har jag nog i jobbet också. Jag vet ju hur vågorna av hård sjö dånar in och underminerar stränder, kajer och bryggor. Det händer ju också här i hamnen att vi får lägga ner jobbet när båtarna rullar för hårt vid lastning eller lossning och då vi riskerar att klämma och skada oss. Pratar med a-lagare och präster Att han skulle bli hamnarbetare som vuxen var inget han hade drömt eller planerat. Han fick påhugg som extring i mitten av 1990-talet och tyckte att det var ett fritt och omväxlande jobb, så han tackade ja när han strax innan millennieskiftet fick fast anställning. Bland arbetskamraterna är Jocke ansedd som både snäll och omtänksam, sympatisk och ärlig. Han är också händig och kan fixa med det mesta, bland annat svetsjobb när så krävs. Jag är väl rätt social av mig och kan prata med alla sorters människor, från a-lagare till präster och herrefolk. Fast jag gillar inte stora folksamlingar. Jag kommer till exempel definitivt att tacka nej till Nobelmiddagen om den inbjudan kommer. Jag trivs inte i kostym, det ska vara jeans och t-shirt, slår Jocke fast och tilllägger att hans självförtroende har ökat med åren. Borde tagit skolan på allvar Idag kan han ångra att han inte tog skolan riktigt på allvar. Medelbetyget på 3 låter ju hyfsat, men då påpekar han att det var femman i gympa som lyfte upp. Idag märker han hur hans inställning till kunskapsinhämtning har förändrats och hur han bättre kan lyssna till och ta åt sig av andras tankar, kunskaper och åsikter. Det hjälper mig att både förkovra mig i arbetet och att följa med i samhällsutvecklingen, i all fall det senare struntade jag i länge, erkänner han. Själv håller han och de andra 15 fasta hamnarbetarna kontinuerligt på att lära upp de yngre och oerfarna av det 30-talet extringar som jobbar i de sex olika hamnarna Söderhamnsstuvarna har jobb i. Det är mycket att tänka på i det här jobbet och man har trots allt lärt sig ett och annat knep och finurliga lösningar, som till exempel hur man stuvar effektivt eller att klara sig själv i ett rum. Hos oss är det nästan ett måste eftersom vi fasta nästan alla behövs till att köra maskiner. Snabbare än Usain Bolt Jocke betonar vikten av säkerhetstänk i jobbet. Han har själv klarat sig från skador, men har tyvärr varit med både om allvarliga olyckor och incidenter där arbets kamrater råkat illa ut. Dels var det en man som blev förlamad efter ett kranhaveri och själv var jag nere i rummet under en mobilkran med en 15-meters bom, som ramlade ner i lastrummet. Det small till i ena hönan och jag trodde att vajern gick av. Min kompis och jag sprang åt samma håll, och jag kan lova att Usain Bolt inte hade hunnit med då! Bommen slog in i skottet och bomtoppen var nere i rummet och hasade längs rumskarmen, slog in i båten och gick av bort mot slinggasten. Vi klarade oss då. Men det är tredje gången det händer och dessutom med en kran som nyligen besiktigats i ett annat land. Frossar bara på helgen Jocke fyller 40 i år och har kanske inte någon mental ålderkris, men han har blivit varse att åren går och att kroppen behöver tas om hand lite bättre än vad han gjort hittills. Bland annat har knäna tagit stryk efter alla mer eller mindre våghalsigt onödiga hopp från truckar, båtar, hiv och stegar. JOCKE TRIVS I FIKARUMMET MED JOBBARKOMPISARNA, HÄR MED JÖRGEN JONSSON OCH CHRISTIAN WAHLSTRÖM. HAMNARBETARNA I SÖDERHAMN HAR MÅNGA OLIKA SYSSLOR, BL A GODS PÅ JÄRNVÄG. Hamnarbetaren

20 B POSTTIDNING Ev retur till Svenska Hamnarbetarförbundet Södra Hamnvägen 42, Stockholm JOCKE TILLHÖR DEM SOM ÄR MÅNA OM UTRUSTNINGEN, HAN KAN BÅDE SVETSA OCH REPARERA EN DEL DET ÄR OKEY MED ÖVERTID I VECKORNA, MEN HELGERNA VILL JAG HELST VARA MED FAMILJEN. Jag har ju hållit på med lagidrott i hela mitt liv, tills för några år sedan. Då la jag till sist ner hockeybockeyn och helt plötsligt blev det ingen fysisk aktivitet alls. Det var svårt att komma ut själv och röra på sig. Åt gjorde jag däremot lika glupskt som förut. Så jag gick ju snabbt upp i vikt. Och nu när jag var på hälsokontroll för en tid sedan fick jag order om att börja motionera och äta mindre, kolesterolet var lite högt och hjärtat får jobba onödigt hårt, berättar han. Jocke försökte löpträna, men slitaget på knäna, både från idrotten och jobbet samt ett tiotal extra kilon omöjliggjorde sådan träning. Så Jocke har börjat gå istället, eller rättare sagt ska börja lite mer regelmässigt nu när våren kommer. Jag har i alla fall lagt om kosten och bara på det gått ner tio kilo. Inga chips och inget godis i veckorna, då prövas karaktören när suget sätter in. På helgen däremot unnar jag mig att frossa lite även på det som inte är så nyttigt, erkänner han. Avstängd resten av säsongen Som idrottsman var Jocke en lovande bandyspelare. Han beskriver sig själv som en skridskostark (hattrick som back vittnar ju om det) buse som började karriären i Broberg och avslutade i Stugsund i div II. Jag var back, snabb och hård. Satt utvisad ganska ofta, kanske också med rätta och var väl måttligt omtyckt av motståndarna. Hockey hade nog egentligen varit en bättre sport för mig. Fotboll spelade han också, i div 4 i Norrala IF. Det var väl lite för hårt där också, mitt spel alltså. Jag blev utvisad och avstängd resten av säsongen, medger Jocke, men döljer heller inte att han trots allt tycker om att spela på det sätt som blev hans Jag ber inte om ursäkt när jag håller på med idrott, betonar han och döljer inte att han trots är stolt över sin inställning till sporten. Så vi får väl skicka ut en liten varning till motionärer och stavgångare i Söderhamn nu när Jocke Abrahamsson ska ut i motionsspåret. Text och foto Mikael Ödesjö FAKTA Joakim Abrahamsson Namn: Joakim Abrahamsson. Ålder: 40 år. Familj: Petra (sambo) samt Albin 15 år och Isabell 7 år. Aktuell: Hamnarbetare i Söderhamn. Intressen: Familjen, huset, fotboll och bandy. Blir glad: När familjen mår bra. Men också med att få poa (fixa och rusta) på huset. Hoppas på en riktig lottovinst för att kunna köpa motorcykel. Blir arg: På orättvisor i stort och smått, folk som smiter ifrån och inte tar sitt solidariska ansvar. Fast jag har lång stubin och vill ju heller inte bli för bannad på arbetskamraterna som man ska jobba med i 25 år till. Motto: Försök att vara så rättvis som möjligt. Jocke om samhällsklimatet: Välfärden raseras och det är inte rättvist i Sverige idag. Framför allt är det våra gamla som får lida, de som byggt upp landet. De ska få åldras i värdighet och inte behöva ligga på åldringshem och skita ihjäl sig.... semester: Jag slipper gärna s k solsemestrar, värme och slöa på playor är inte min grej. Skottland däremot, lummigt som hela Storbritannien, åker jag gärna tillbaka till. Jag gillar folket och atmosfären där.... hemmafixande: Jo, jag gillar verkligen att hålla på hemma. Nu ska det bli ett vedeldat vildmarksbad i trädgården i höst, ett fyrkantigt i rostfritt med plats för sex personer. Och nästa år ska jag snickra en carport, det ska bli kul. Roligare än att gå på krogen, det är jag klar med.... matlagning och pannkakor: Jag jobbade litet i köket på ett hotell tidigare och tycker att det är kul att laga mat. Pannkakor, är min specialitet! Det ska vara rätt mängd socker, salt och fett då blir det bra. Och så har jag mitt eget recept för goda hemrullade köttbullar, mmm.... att snusa: Jag har gått ner på portion nu. Snus i mindre doser tror jag är bra för kroppen, i alla fall tandhygiensikt, det håller karies i schack. Man ska inte alltid lyssna så mycket på experter, utan istället på sin egen kropp.... övertid: Jag har ju två barn och eftersom vi jobbar över flera kvällar i veckan och man då kommer hem hungrig och trött vill jag kunna få tid för familjen åtminstone på helgen. Det betyder mycket för mig. Så länge jag har råd att ha mat på bordet, är jag helst utan övertid.

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2- juli 2011 EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA Therese Mattsson utnämnd till ny Generaltulldirektör Återbesök i Ryssland

Läs mer

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 3, september 2009 Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Betongen

Läs mer

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010 grejer&grepp: Så får du taket tätt Vi testar golfbanan där eliten snart spelar VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 Håkan vurmar för sin ryska krigs-mc SÅ MYCKET TVISTAR DIN AVDELNING KONGRESS 2010 nyheterna

Läs mer

Kyrkfack Ledare sid 3

Kyrkfack Ledare sid 3 1 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Ledare sid 3 Intervju med Sven Thidevall sid 4 Nytt utlandsavtal Chef med koll på chefer INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

EUROPA RUNT MED DIESEL NUMMER 5, 2014. Skyddsombud förbjöds gå ombord. Jobben kvar när Frederiet flaggar ut. Egen kassa hjälper till vid sjukdom.

EUROPA RUNT MED DIESEL NUMMER 5, 2014. Skyddsombud förbjöds gå ombord. Jobben kvar när Frederiet flaggar ut. Egen kassa hjälper till vid sjukdom. NUMMER 5, 2014 Skyddsombud förbjöds gå ombord u 4 Jobben kvar när Frederiet flaggar ut u 5 Egen kassa hjälper till vid sjukdom u 18 EUROPA RUNT MED DIESEL LEDARE Välkommen, Anna Johansson! Valet är över!

Läs mer

Statisitik för hela landet kolla om din lön är rätt VÄRVAREN: NUMMER 11 17 SEPTEMBER 2009 www.byggnadsarbetaren.se

Statisitik för hela landet kolla om din lön är rätt VÄRVAREN: NUMMER 11 17 SEPTEMBER 2009 www.byggnadsarbetaren.se test: Vi hjälper dig att välja bästa gipskniven Statisitik för hela landet kolla om din lön är rätt 60 år 2009 Årtiondets bygge vilket får äran? RÄTTEN SÖKER SVAR KRING WRONAS DÖD Plattmatchen på besök

Läs mer

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8 Sverigedemokraterna röstar oftast med de borgerliga. Sid 8 9 Revyn Just nu betalar vi vår a-kassa tre gånger, berättar Leif Johansson, ombudsman på GS-facket.

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande

Nr. 2 2012. Robert Roos gäst hos styrelsen. Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Nr. 2 2012 Förstamajtalare i Grums var i år Pappers förbundsordförande Jan- Henrik Sandberg. Han kandiderade som bekant till posten som LOordförande, men drog senare tillbaka sin kandidatur. Sen, på LO-kongressen

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 68 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Tvisten kan sluta i Europadomstolen Göteborgs-Posten 1 2008-01-21 3 Hamnparter söker förlikning Göteborgs-Posten 1

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer