Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON. Hamnarbetaren 1."

Transkript

1 HAMN 1.11 ARBETAREN LEDAREN: NYA MODERATERNAS TVÅTREDJEDELSSAMHÄLLE LOGENT TAR ÖVER BILHAMNEN I GÖTEBORG SVENSKT LASTREKORD I MÖNSTERÅS PELLETSMÄTNING I HELSINGBORG Lasta virke är roligast! Det stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. JOAKIM ABRAHAMSSON Hamnarbetaren

2 LEDAREN LEDAREN: Ett rått samhällsklimat i nya moderaternas tvåtredjedelssamhälle Sverige har av många, såväl inom som utanför landets gränser, under en räcka av år setts som välfärdstaten nummer 1. Ett föredöme för alla dem som tycker att staten skall värna sina medborgare och tillhandahålla ett gott samhälligt skydd för den som drabbas av arbetslöshet eller ohälsa. Även de som är sjuka eller arbetslösa har i vårt land kunnat leva ett hyggligt anständigt liv på en rimlig ekonomisk nivå. Under en ganska lång tid låg faktiskt ersättningsnivåerna från de offentligt finansierade försäkringarna på en 80-procentig nivå för en arbetare eller tjänsteman med normal inkomst. Under en räcka av år har dessa ersättningsnivåer urholkats samtidigt som regelsystemen skärpts på ett i det närmaste omänskligt sätt. Ja i många enskilda fall blir konsekvenserna direkt inhumana. Media rapporterar så gott som dagligen om människor, vilka redan är hårt drabbade av arbetslöshet och/ eller sjukdom, som till råga på allt åker ut ur respektive försäkring på grund av regeringens så kallade arbetslinje. Självklart skall alla som kan arbeta göra det istället för att leva på understöd, men de nya reglerna och uttolkningarna av dessa regler leder till fullständigt absurda situationer som att faktiskt dödssjuka människor skall söka arbete istället för att få ersättning från försäkringskassan för sin sjukdom. Man kan också ägna en tanke åt det faktum att de lagar som riksdagen stiftar tycks hårddras av många, om inte alla, tjänstemän som är satta att uttolka dessa. De nya moderaterna, som tveklöst är de som bestämmer i regeringen, lyckas slå blå dunster i ögonen på medborgarna och genomför en nyliberal dagordning som de gamla moderaterna, de före Reinfeldt och Borg (nej, vi är inte släkt!) aldrig skulle ha lyckats med. Det så kallade tvåtredjedelssamhället är inte längre något som finns i länder som USA utan det är en realitet idag här i Sverige. Sjuka och arbetslösa drabbas av detta och våra ungdomar som skall ut på arbetsmarknaden, tillsammans med andra med en svag ställning på densamma, får hålla tillgodo med tillfälliga jobb och deltidsanställningar. Faktum är att de som lyckas få arbete genom ett seriöst bemanningsföretag, för sådana finns, är lyckligt lottade. I dagarna visas på tv reportage om hur unga människor, som inget annat vill än att få ett jobb och kunna försörja sig, blir saklöst utnyttjade av samvetslösa arbetsgivare. På McDonalds får man stämpla ut då det är färre kunder för att sitta och vänta i något personalutrymme till det finns fler. The Phone House lovade jätteförtjänster till hårt arbetande ungdomar som sedan visade sig ge 50 kronor i timmen till en toppförsäljare. Och detta är företag som vill framställa sig som seriösa! Men vi skall inte heller glömma bort att denna tendens startades redan under socialdemokratins senaste regeringsperiod. Regelverket gjorde redan då att människor blev uppsagda från sina arbeten pga sjukdom för att sedan avfärdas av försäkringskassan då det i teorin fanns jobb på arbetsmarkanden någonstans i landet som de kunde tänkas klara av. Svenska Hamnarbetarförbundet hade medlemmar som redan då drabbades av detta även om det blivit så mycket vanligare under senare år. Detta ser vi i vårt förbund i form av alla de gånger vi ser oss tvungna att anlita juridisk expertis för att företräda våra medlemmar i tvister med myndigheter som försäkringskassan. Och då kan vi konstatera att i dessa fall har de drabbade turen och det goda förståndet att tillhöra en facklig organisation. Om man inte är fackligt organiserad så står man sig tämligen slätt i sådana situationer, alternativt att man själv måste betala för dyr juridisk assistans. Det är heller ingen tillfällighet att avarter på arbetsmarkanden av den typ jag beskrivit ovan i huvudsak uppträder inom branscher med låg facklig organisationsgrad och därmed svaga fackliga organisationer. Man kan också konstatera att det är en styrka att stå partipolitiskt obundet, på det sätt Svenska Hamnarbetarförbundet gör, då dessa samhällsproblem diskuteras. Vi kan, utan att rodna, inte bara kritisera den moderatstyrda regeringens tillkortakommanden utan också misslyckad politik i övrigt oavsett partipolitisk beteckning. Björn A. Borg 2 Hamnarbetaren

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och fl ygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds kontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättnings ärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: HAMN ARBETAREN REDAKTION: Ansvarig utgivare: Björn A. Borg Chefredaktör: Mikael Ödesjö Fackredaktör: Björn A. Borg Grafisk form: Mandarin INNEHÅLL 1.11 Profilen Joakim Abrahamsson s.22 Lossat s.4 Grattis s.6 Hamnreportage Mönsterås s.8 Dunders Värld s.13 A-kassan s.14 Arbetsmiljö s.16 Postadress: Hamnarbetaren, Runmarö Söderby Runmarö Tel: Fax: Prenumeration: 100 kr/år Utkommer: 4 gånger/år Upplaga: exemplar Produktion: Mandarin Box Södertälje Tel: Fax: A-kassan s.14 Tryck: Grafiska Punkten, Växjö Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till: Sv Hamnarbetarförbundet, Södra Hamnvägen 42, Stockholm Mönsterås Hamnreportage Spanien s.8 Hamnarbetaren

4 LOSSAT Logent tar över driften av bilhamnen i Göteborg Susanne och Nina tar över i Bottenviken Efter snart åtta år lämnar Tor Dahlberg posten som vd för Bottenvikens stuveri AB. Han efterträds 1 maj av Susanne Jangdal, tidigare chef för bl a Kallax Flygplats i Luleå. BSAB får även en ny logistik- och marknadschef, Nina Lidberg efterträder Benny Öhman. Göteborgs Hamn AB tecknat ett tioårigt koncessionsavtal med Logent AB som ska driva bilterminalen i Göteborgs Hamn Gothenburg Car Terminal AB. Det här stärker vår postion som en viktig spelare för svensk fordonsindustri, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. Många hade anmält sitt intresse för att driva Gothenburg Car Terminal och ett tio tal externa operatörer har varit med i processen. Till slut föll valet på Logent AB ett svenskt logistikföretag med anställda som driver både hamnar, kombiterminaler och lager runt om i Sverige och Norge. Bland annat är det Logent som driver stuveriverksamheten i Stockholms Hamnar. Företaget har också startat en yrkeshögskola inom logistik i Göte borg. Logent är ett snabbväxande, kunskapsintensivt och nytänkande företag som delar våra visioner. Valet av ett logistikföretag visar tydligt på en modern hamns roll. Vi är en del i logistikkedjan och genom Logent får vi tillgång till många andra delar vilket ger oss stora konkurrensfördelar, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. Göteborgs geografiska läge är oslagbart för att serva hela Skandinavien och Baltikum. Vi vill stärka bilterminalen i Göteborgs Hamn ytterligare i nära samarbete med fordonsindustrin, säger Lars- Göran Ahlberger, vd för Logent. Bakgrunden till affären är att hamnen delats upp i ett kommunalt hamnbolag och tre separata terminalbolag. Kajer och infrastruktur är liksom tidigare i kommunal ägo och avtalet gäller själva driften av bilterminalen. I oktober tecknade hamnen avtal med DFDS Seaways och C.Ports för drift av roro-terminalen och härnäst står containerterminalen på tur i överlåtelseprocessen. Några av Hamn4ans kommentarer till den nya driften av Bilhamen: Bra att Logent tar över redan 4 april. Vi ser fram emot att möta en ny operatör som kan sätta fart på verksamheten och åtgärda den underbemanning som råder idag. Hamn4an ser helst att arbetsuppgifter, t ex omlastning och lastsäkring, som under senare år förlagts till terminaler utanför hamngrindarna återförs till bilhamnens kompetenta stuveriarbetarkollektiv. Det ger både konkurrensfördelar och arbetstillfällen. Hamn4an ser vad som på affärsspråk kallas synergi-effekter när Bilhamnens hamnarbetare knyts närmare hamnarbetarna och Hamnarbetarförbundets avdelning 1 i Stockholms hamn, där Logent sedan tidigare tagit över stuveriet. Fackföreningen ser fördelar med att tillsammans kunna förhålla sig till en gemensam arbetsgivarpart. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Göran Johansson (s) har uttalat sig om hamnen och utförsäljningen i Sveriges Radio P4. Göran Johansson påstår flagrant att Göteborg Hamn gått med förlust varje år sedan han började, utan att styrka påståendet ytterligare. Detta är inte sant. Göteborgs Hamn har dragit in mycket pengar till den kommunala kassakistan de senaste tio åren. Vidare pratar Johansson i SR-intervjun om att strejker, bråk och scheman med övertid som orsakat kaos i hamnen. Johansson berättar också att han påverkats av att redarna ringde och sa att vi går inte på Göteborg. Göran Johanssons raljerande verkar tyvärr vara ett uttryck för en låg kunskap om Göteborgs hamnverksamhet bland stadens politiska ledning. Sedan början av 1990-talet har nästan alla strejker och bråk utspelat sig mellan åren 2005 och 2009, då hamnarbetsgivaren genomförde ett omfattande försök att försämra hamnarbetarnas arbetsvillkor. Hamnarbetarförbundet har sedan år 2008 bett om ett möte med kommunstyrelsens dåvarande ordförande Göran Johansson, för att kunna förklara och diskutera utvecklingen i Nordens största hamn. Varken Johansson själv eller Socialdemokraternas respektive Moderaternas Göteborgsledningar har varit villiga att diskutera med någon av hamnens fackföreningar. Om Johansson avser fortsätta med sina grundlösa utspel om hamnen, tycker man att det minsta som kan begäras är att han uppdaterar sig på händelseutvecklingen de senaste 20 åren och att han ställer upp på att debattera med de hamnarbetare han gång på gång pratar illa om i media. Klartecken för arbete i containerkorgarna Att arbeta inifrån containerkorg är det säkraste sättet att hantera twistlocks. Därför gör Arbetsmiljöverket nu varaktigt tummen upp för metoden. Godkännandet finns i de reviderade föreskrifterna om tillfälliga personlyft med kranar och truckar (AFS 2010 :3) som trädde i kraft den 1 februari i år. Med de gamla reglerna hade man bara fått använda korgarna fram till 1 juli Under tiden hade inga nya fått tas i bruk. Men med de nya reglerna får korgarna ett liv bortom detta datum. Se Hamnarbetaren nr 2/2010. Nu gäller bland annat detta: Personer får bara lyftas i containerkorg när de ska montera eller demontera vridlås och andra containersurrningar. Det räcker inte med att fästa korgen i containerokets vridlås, utan den ska också säkras mekaniskt med exempelvis kättingar som fästs med krokar eller schacklar i okets hörn. Detta som en gardering mot glömska och missgrepp från kranföraren. Korgen ska vara konstruerad så att allt arbete kan göras inifrån den. Kranar, ok och containerkorgar som används inom samma hamnområde får gruppbesiktigas. Det innebär, att varje del besiktigas för sig. Är delarna sinsemellan kompartibla kan de sedan fritt användas i olika kombinationer utan ytterligare besiktning. Per Turesson 4 Hamnarbetaren

5 Eskil Rönér ny t f Förbundsordförande På Svenska Hamnarbetarförbundets 12:e kongress 2008 valdes som bekant undertecknad till förbundsordförande, ett mandat som sträcker sig fram till den 13:e kongressen som kommer att äga rum under våren Jag kommer då att gott och väl ha passerat 65-årsdagen vilket innebär att tiden i ledningen för Hamnarbetarförbundet definitivt har nått sitt slut. Säkerställer kontinuiteten I samband med ordförandevalet på den förra kongressen uppmanades den nyvalda förbundsstyrelsen att förbereda den växling i förbundets ledning detta innebär på ett sådant sätt att verksamheten kan fortgå utan problem. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att utse Eskil Rönér, förbundsstyrelse ledamot och ordförande i Avdelning 6 Helsingborg, att som tillförordnad förbundsordförande verka jämsides med mig fram till nästa kongress. Detta innebär inte att förbundsstyrelsen har föregått det val till ordförandeposten som skall ske på kongressen 2012 då det mycket väl kan finnas fler kandidater. Åtgärden är för att säkerställa en god kontinuitet i förbundets arbete. Jobbar kvar på kajen Arbetsmässigt kommer vi att jobba 50/50 dvs vi har varsin 50-tjänst på förbundet och resterande 50 procent jobbar vi på HAMNARBETARFÖRBUNDETS STYRELSE MED ESKIL RÖNÉR OCH BJÖRN A.BORG I MITTEN LÄNGST FRAM kajen. Vi kommer att varva veckorna, men medlemmarna och andra kommer alltid att kunna få tag i någon av oss genom att ringa eller via e-post respektive Telefonnummer går till Berit Schön och är avsett i första hand för administrativa ärenden. Vill man få fatt i någon av oss personligen går det alltid att ringa på respektive mobilnummer: till Björn och till Eskil. Björn A. Borg Körde rakt in i isbrytare En kollision mellan isbrytaren Atle och M/S Risoluto i Luleå skärgård orsakade stora skador på de sistnänmnda fartyget. Orsaken till kollisionen bedöms vara att Atle fick stopp i en isvall och M/S Risoluto som gick i rännan bakom hann inte få stopp i tid. Efter provisoriska reparationer vid i Victoriahamnen i Luleå kommer fartyget att gå med sin last av papersmassa till ett varv längre söderut i Östersjön. Hålet som är fyra gånger två meter stor, bedöms inte behöva täckas innan avfärden. Troligen kan ingen lastas för det här, säger Kent Arvidsson, inspektör vid Transportstyrelsen i Göteborg. Skadorna på Atle begränsade sig till en intryckning i styrbords akter och en gummifender som lossnade. 95 år 25 april Stig Plomgren Göteborg 94 år 17 april Karl Johansson Göteborg 92 år 30 juni Ingvar Thorn Västra Frölunda 91 år 15 juni Frank Karlsson Dingle 90 år 21 april Göte Svensson Ankarsvik 22 april Nils Eriksson Lögdeå 26 maj Erik Karlsson Göteborg 85 år 29 jun Rune Hansson Göteborg 80 år 18 maj Per Elfström Mölndal 2 maj Per Olof Andersson Torslanda 16 juni Folke Sundqvist Nordmaling 18 juni Percy Andersson Alnö 20 juni Per Andersson Kvidinge 75 år 26 april Göte Andersson Malmö 30 april Lars Göran Lövgren Sundsvall 22 maj Arne Andersson Råneå GRATTIS! 23 maj Leif Johansson Västra Frölunda 24 juni Lennart Johansson Halmstad 70 år 5 april Jerry Stenberg Piteå 11 april Jan Härnvall Stora Vika 13 april Bengt Ahlberg Göteborg 30 maj Jan Brink Halmstad 3 juni Andy Povlsen Skivarp 65 år 5 april Lars Andersson Stenungsund 8 april Björn Gustavsson Norrköping 24 april Jan-Olof Bergström Ursviken 27 april Lennart Andersson Kungsbacka 5 maj Dennis Månsson Göteborg 6 maj Sven Börje Westerberg Tumba 6 maj Teddy Lundgren Hemmingsmark 17 maj Lars Jönsson Halmstad 25 maj Nils Allan Stridsberg Höganäs 27 maj Ernst Öberg Stocka 8 juni Bengt Johansson Säffle 10 juni Jan Peter Nyman Norrköping 16 juni Håkan Lindgren Stora Höga 17 juni Leif Johansson Angered 26 juni Björn Hagman Sjövik 60 år 4 april Hans Nilsson Nossebro 6 april Teddy Hultberg Stockholm 10 april Björn Olsson Kungsbacka 18 april Christer Halvarsson Kvissleby 19 april Björn Hansson Onsala 26 april Tor-Arne Carlsson Kungsbacka 7 maj Björn Larsson Väröbacka 8 maj Ulf Petersson Göteborg 10 maj Per Boija Kvissleby 18 maj John Cronin Svedala 19 maj Anders Ericsson Göteborg 25 maj Bo Christer Johansson Mölndal 26 maj Christer Viberg Göteborg 12 juni Karl-Axel Johansson Västra Frölunda 13 juni Jan Wiman Halmstad 14 juni Hans Fallqvist Lerum 15 juni Jan-Åke Sundvall Göteborg 18 juni Gert-Ove Jonsson Sundsvall 22 juni Lars Olsson Torslanda 50 år 7 april Heikki Kolari 8 april Kay Sjörén 20 april Ulf Örnjäger 22 april Mats Andersson 23 april Tommy Lindberg 26 april Thomas Park 3 juni Per Svensson 13 juni Tommy Holmgren 17 juni Jörgen Pettersson 27 juni Stefan Bäverstrand Björn Gustavsson, Norrköping fyller 65 år den 8 april och får Akta Hatten, karlar. Hamnarbetaren

6 Plastlock skymde sprickor i bommen Värre än väntat: Inte bara den havererade kranen utan ytterligare två likadana hade sprickor i bommarnas svetsar. I förra numret av Hamnarbetaren berättade vi om en olycka i september, när fem man från stuveriet i Söderhamn lastade en båt med massa i Vallvik. Plötsligt brast mobilkranens bom och damp ner bara en meter ifrån signalmannen. AB Walléns Mobilkranar i Gävle lät direkt efter olyckan besiktningsorganet ÅF-Kontroll AB gå igenom alla firmans fyra likadana kranar (Liebherr LTM 1090) på jakt efter brister i svetsar och andra materialfel. Resultatet var inte upplyftande. Bara en kran var felfri. Tre hade sprickbildningar på bommarnas ovansidor. Kranarna togs ur drift. Bommarna sändes till Tyskland för genomgång och reparation. Enligt Walléns tyder inget på att kranarna uppnått sin tekniska livslängd. Olyckskranen hade genomgått årlig besiktning utan anmärkning. Men man hade inte tittat på den dåliga svetsen, eftersom den var täckt med plastlock som skyddade linan på bommens ovansida. Arbetsmiljöinspektör Daniel Wiberg anser inte att ÅF-Kontroll misskött besiktningen före olyckan. Det gick inte att besiktiga den delen okulärt, säger han. Han är i stort sett nöjd med hur Walléns skött saken, men kommer att begära kompletterande uppgifter för att få veta varför sprickorna uppstått. Per Turesson Ny läroplan för truckförare Sedan nyår gäller en ny läroplan för truckförare. Den gamla läroplanen (TLP 2) angav hur lång utbildningstid som minst krävdes för varje trucktyp. Den nya (TLP 10) tar däremot större hänsyn till elevens förutsättningar. Förut var trucktyperna indelade i tre grupper (A, B och C). Nu införs en ny grupp (D), som bland annat omfattar tugmastrar. Övergången mellan olika utbildningssteg ändras. Tidigare kunde man inte kvalificera sig för en C-truck om man inte först hade en B-utbildning. Nu behöver man inte längre ta den omvägen. Utbildning som genomförts enligt TLP 2 gäller fortfarande, men all ny utbildning samt repetitionsutbildning ska följa riktlinjerna i TLP 10. Den nya läroplanen finns på nätet hos Prevent: a4.pdf Per Turesson Målet är gemensamt avtal för alla hamnarbetare Nu i mars samlades drygt tjugotalet representanter från de flesta hamnar där Svenska Hamnarbetarförbundet finns representerat till förbundskonferens på Norra Latin i Stockholm. Den utan tvekan viktigaste fråga som behandlades på detta möte gällde de avtalskrav som skall ställas och den strategi som skall användas i den avtalsrörelse som nu står för dörren då Hamnoch Stuveriavtalet löper ut den 30 juni. Gemensamt avtal Mest tid kom att användas till att diskutera vilken strategi förbundet skall använda sig av för att komma in i reella förhandlingar med syfte att teckna kollektivavtal. Då det redan finns en kollektivavtalspart på den fackliga sidan (Transportarbetareförbundet) stod det klart för alla att den enda framkomliga väg som finns för att uppnå detta är att de två berörda fackförbunden tecknar ett gemensamt avtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Gammalt groll åt sidan Eftersom Svenska Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av de berörda hamnarbetarna är detta ett mer än legitimt krav att ställa. Dessutom är det vår övertygelse att ett gemensamt fackligt agerande enbart är till fördel för hamnarbetarna. Gammalt organisationsgroll och gamla roller, i den mån detta finns kvar, bör alltså läggas åt sidan med full respekt för de två fackförbundens självständiga roll. Ett gemensamt avtal omfattande samtliga hamnarbetare vad gäller förmåner och skyldigheter skulle stärka De avtalskrav konferensdeltagarna enades om var följande: Svenska Hamnarbetarförbundet upptas som fullgod kollektivavtalspart 1-årigt avtal Månadslönerna höjs med kronor Alla tillägg höjs med 5 procent inkluderande Dockside Användandet av bemanningsföretag förbjuds i branschen Svenska Hamnarbetarförbundet bereds plats i kollektivavtalsstiftelsen Portsides styrelse Avtalets 3 Mom 6 Deltidsanställningar ändras andra stycket till: Halvtidsanställd arbetstagare som arbetar utöver halv arbetstid, avlönas för överskjutande tid med timlön på ordinarie dagarbetstid samt på all tid därutöver med timlön med respektive övertidsförhöjning Avtalets 4B ändras så att schema inrättas efter överenskommelse, inte överläggning som ordalydelsen är idag Avtalets 5 mom. 3 och 4 gällande övertid lördag, söndag och helgdag ändras så att betalning utgår för varslad tid Reglering av de lediga dagar som förlorades då Annandag Pingst ersattes av Nationaldagen som helgdag Björn A. Borg 6 Hamnarbetaren

7 LOSSAT NY BOK Kajerna vid Hudson River Gösta Larsson föddes i arbetarkvarteren kring Möllevångstorget i Malmö Han emigrerade till USA 1912 där han bland annat kom att arbeta inom snösvängen, som stuvare i New Yorks hamn, på ritkontor och som stumfilmsskådespelare. Han debuterade som författare 1934, på engelska med romanen Our Daily Bread, en roman om några arbetarfamiljer kring Möllevångstorget under tiden för storstrejken. Ships in the River (Kajerna vid Hudson River), Larssons fjärde roman, utkom 1946 och föreligger nu på svenska. Romanen uppmärksammades stort i USA och Warner Brothers köpte filmrättigheterna. En filmatisering planerades med Greta Garbo i en av huvudrollerna. Av detta blev emellertid ingenting. Gösta Larsson kom på kollisionskurs med filmmogulerna i Hollywood. Varför vet vi inte då omständigheterna, som så många andra i Larssons liv, är höljda i dunkel. Kajerna vid Hudson River är en levande skildring av det hårda stuveriarbetet i New Yorks hamn under 1930-talet, där människorna försöker överleva för dagen i ständig utsatthet för redares och stuveridirektörers hänsynslöshet. Gösta Larsson var en kosmopolit med internationell utblick och i Kajerna vid Hudson River visar han sig vara lika hemma i världens på den tiden största hamn, New York, som i hemstaden Malmö. MARLON BRANDO I STORSTADSHAMN (1954). TEMATIKEN PÅMINNER OM GÖSTA LARSSONS NYA ROMAN Mycket mer att läsa om Gösta Larsson finns på där Fredrik Ekelunds omfattande och intressanta förord finns publicerat, liksom två längre utdrag ur Kajerna vid Hudson River. Här nedan två kortare smakprov ur Kajerna vid Hudson River: En frisk nordostvind hade jagat bort nattens dimma ur New Yorks hamn. Nu strålade aprilsolen från en blå morgonhimmel och refl ekterades av buktens vita gäss i ett bländande skimmer. Ångpuffar från dunkande bogserbåtar var som bomullstussar uppslängda i luften. Sirener hoade. Ute från öppna havet kom det dånande anropet från ett fartyg. När jag grep tag i hatten för att hindra den från att fl yga iväg tvärs över Battery Wall höll jag på att snubbla över ett par luffares utsträckta ben där de satt och slöade på en bänk och tittade ut över sjön framför dem. Och den här hamnen var verkligen något att titta på, både för en sysslolös dagdrivare och för en fi losofi lärare på sin lediga dag. Jag brukade komma ner hit en gång om året på våren, för att titta mig omkring, för att lyssna och för att känna lukten av den salta havsluften och också för att minnas de dagar när jag med stålkroken i handen tjänade mitt levebröd på fartyg som anlöpte den här hamnen. Fler och fl er jobbare samlades vid Utropet, plumsade genom snön och stampade för att hålla värmen. Männen stod i grupper på ungefär tio stycken, varje grupp ett gäng lastrumsgäng, däckgäng, kajgäng. I utkanten stod ett par hundra extrajobbare och så kallade shenangoes* män, fi ck jag veta senare, som GÖSTA LARSSON fi ck arbete bara när det var rusch i hamnen och de fasta gängen inte kunde klara av all last. De här männen såg alla ängsliga och utschasade ut, jag hörde ett par av dem prata om chanserna att bli utplockad av stuvar basen för en dags arbete. Herre Gud, jag vet inte vad jag ska göra, sa en gammal irländare som de andra kallade Humpy. Jag har inte plockats ut på en hel vecka nu. Så var det någon som ropade till: Tyst! McGrady! Och med en gång sänkte sig tystnaden bland männen. Jan knuffade till mig med armbågen. McGrady! En kraftig karl klev ut ur dunklet i kajskjulet och stegade raskt in i mitten på den mänskliga cirkeln där varje man stod på helspänn. McGrady var en man i fyrtioårsåldern med hårda anletsdrag, en illa tilltyga fi lthatt snitsigt på huvudet och ena kinden utbuktande av en tuggbuss. Han stack en visselpipa i munnen och blåste en gäll signal samtidigt som han glodde ilsket på några senkomna som snabbt försökte tränga sig in i hopen. McGrady sköt hatten bak i nacken och tittade sig kritiskt omkring på den rufsiga uppställningen. Käkarna arbetade medan hans stenhårda blick borrade sig in i ett av gängen. Kajgäng nummer ett! vrålade han med en röst som nästan dränktes av dånet av lastbilar som dundrade förbi. En handfull män klev ut ur den stora skaran och gick fram till stuvarbasen. Det var en blandad samling, långa karlar och kortvuxna, ett par satta och andra magra och gängliga. Alla hade de en stålkrok instucken i bältet. *hamnarbetare som hamnat i social förfall ö.a. Hamnarbetaren

8 HAMNREPORTAGE MÖNSTERÅS Mönsterås Självgående hamnarbetare med svenskt rekord (?) i virkeslastning FÖRMIDDAGSPASSET GÅR AV SKIFTET. 8 Hamnarbetaren ALEXANDRA HJALMARSSON OCH SIMON NILSSON.

9 Fakta Mönsterås Hamn och Stuveri Ägare: Södra Anställda: 31 personer, varav 23 kollektivare (samtliga tillhör Svenska Hamnarbetarförbundet), 8 tjänstemän med 3 på mäkleriet plus 15 blixtingar. Arbetstider: Tvåskift: Kl samt kl Dessutom ett daggäng, kl Godsomsättning: Ca 1,5 miljon ton. Godsslag: I hamnen hanteras massaved, timmer, pappersmassa, sågat virke, pellets, kalksten och natriumlut. Ved och timmer lossas från Baltikum, Ryssland och Sverige. Lastat sågat virke går främst till Storbritannien och USA. Pappersmassa lastas främst till Tyskland, Holland, Storbritannien, Italien och Finland. Anlöp per år: Ca 500. Utrustning: Bl a 5 vikarmskranar, 1 hamnkran (containerkran), 5 last maskiner, 1 truck, 3 terminaldragare. När det gäller investeringar ligger en ny verkstad högt i prioritet, kranar och maskiner byts efter hand. Hamnarbetaren

10 BLIXTARNA ÄR DE ENDA SOM INTE ÄR TVUNGNA ATT KOMMA HIT, SÅ DET ÄR JU INTE KON- STIGT ATT DE ÄR GLADA, HOJTAR EN FASTANSTÄLLD (UTANFÖR BILD) NÄR PETER OLSSON, BENGT-OLOV DAVIDSSON OCH CHRISTER LAMELLEN HELANDER MYSER VID FIKABORDET EFTER ARBETSPASSETS SLUT. Det är varmt så att svetten lackar upp i fikarummet hos hamnarbetarna i Mönsterås. Efter en lång köldperiod visar temperaturen denna februaridag bara ett par minsugrader och värmesystemet hänger inte riktigt med, utan pumpar på som det gjort i månader. För här i hamnen liksom på många andra platser har i landet har det varit rekordkallt. Det har väl varit lika mycket is och snö några vintrar tidigare på 1960-talet och 1980-talet, men att det har frusit, gått upp och fryst ihop igen det har aldrig skett här förut, säger Hamnarbetarförbundets avdelningsordförande, Tony Landerman, och torkar en svettpärla från pannan. >> Han och de andra sitter och väntar på att dra igång eftermiddagsskiftet. Två båtar ligger inne, båda lossar massaved och förmiddagsskiftet håller på att plocka ihop efter sig efter en dag som flutit på ovanligt bra. Vi har lastat 4000 kubik virkespaket på fem timmar. Det måste vara svenskt rekord, hävdar Kennet xx, påtagligt belåten över dagsverket. Men tillägger att volymen och hastigheten förstås också beror på hur lasten och lastrummet ser ut. Tillhör skogsbolaget Mönsterås hamn ligger fem mil norr om Kalmar, strategiskt bra för Östersjötrafik. Utanför kajen plöjer idag liksom så många andra vinterdagar i år den inhyrda isbrytaren Skandica oavbrutet det tjocka istäcket. Tillfälligt infrusen längre ut ligger en rysk virkesbåt i väntan på att få komma till kaj. En havsörn sitter på iskanten tillsammans med några kråkor och tuggar på vad som verkar vara en död sjöfågel. På båda sidor om kajen står ett antal vindkraftverk, vilka både försörjer hela Södra Cells massafabrik, som ligger några hundra meter uppåt land, och dessutom ger ett rejält försäljningsöverskott. Hamnbolaget, som inlemmades i skogsbolaget Södra för ett par år sedan, sköter nu även bolagets terminaluppdrag, vilket bland annat innebär att hamnarbetarna dels hämtar och lämnar gods uppe vid fabriken och dels lagrar gods på hamnplanen. 10 Hamnarbetaren

11 Några av smeknamnen på hamnarbetarna som förekommer i hamnen: VM, Ålkråka, Sweden, Fiskarn, Långhår, Bulan, Obelix, Skeaa, Torsken, Tyson, Tajen, Skalman, Norpan (chefen), Mulle, Sparven, Murre och Kopian. Löser problem i fikarummet Vi har bra snurr på verksamheten. Och det är en fördel att vi har våra nya chefer här nere hos oss, mitt i smeten. Det ger oss en nära och snabb kontakt. De är med på raster och så, så vi löser de flesta problemen här vid fikabordet, berättar Tony, och påpekar samtidigt: Det är ingen som behöver pek med hela handen åt oss hamnarbetare här. Vi sköter oss i stort sett själva. Vi ligger inte på latsidan, utan vi jobbar på... och lite till, betonar han och får medhåll av förmannen Mats Lönnbom, som kommit upp till fikarummet. Ja det stämmer, vi har bra personal! De är både handlingskraftiga, effektiva och självständiga. Behov av ny verkstad Mats, som jobbat i hamnen sedan 1977, varav många år som hamnarbetare, har också stuvarnas förtroende. Han och de andra i ledningen kommer från kajen, så de förstår jobbet och det gör det lättare för oss att till exempel få den utrustning som behövs för att jobbet ska flyta, inflikar Tony och hänvisar bland annat till de två kranar och två lastmaskiner som nu är beställda. Däribland en Liebherr LH 120 den första högbyggda i världen. 165 ton tung utan grip, nästan 170 ton med grip. Det bästa med den är att den klarar 8 ton på 27, 5 meter, mot 8 ton på 24 meter som de gamla klarar. Samtidigt betyder det ju att verkstadspersonalen som ska serva den nya kranen måste sätta sig in i tekniken, berättar Tony. Det behövs både utrustning och en ny verkstad i hamnen i Mönsterås, tycker hamnarbetarna, för till skillnad från många andra hamnar har man här inte märkt av lågkonjunkturen överhuvudtaget, tvärtom. Och ifjol nyanställdes sex kollektivare. I den vevan tog hamnarbetarna också över virkestransporterna till och från fabriken. Skrapa snö tar tid Lars Ellström har jobbat på Södra Skogsägarna sedan 1961 mestadels som elektriker på fabriken. Men nu som pensionär arbetar han som blixt i hamnen. Det blev så mycket förändringar i fabriken, så jag trivs bättre här bland bra kamrater och ett jobb som är mer omväxlande. Jag servar maskiner mest, men det blir förstås även en del annat jobb och så förstås ordinarie stuveriarbete, säger han. Det värsta med årstiden tycker han, Bengt-Olov Davidsson och Christer Lamellen Helander, alla tre skogs- och fiskebönder med extrajobb i hamnen, är att vintern är så låååång. Snö och blåst har vi fått nog av nu. Det tar ju till exempel en massa extra tid att skrapa virkespaketen rena från snö till exempel. Det får gärna bli varm sommar nu. Nya generationen på väg in I Mönsterås hamn liksom i så många andra hamnar finns det flera generationer från samma familj på kajen. Ett exempel här är Hjalmarssons, där pappa Håkan får jobba sida vid sida med sin dotter Alexandra och son Christoffer. Jag tycker att jag behandlas lika och gör samma jobb som de andra, men från början märktes det att en del inte är så vana att vara med kvinnor så de började vakta tungan. Men det har gått över nu, det var bara i början, skrattar Alexandra som går som extring i daggänget. Hon vill inte påstå att hon har hittat sitt drömjobb, men hon framhåller att arbetskamraterna är toppen och att det är huvud saken. Simon Nilsson, Lammungen, Kopian med flera smeknamn, är barndomskamrat till Alexandra och liksom henne extringar i hamnen. Pappa tipsade om det här jobbet. Jag trivs verkligen jättebra, även om det är lite väl kallt så här års. Det är bra arbetstider, schyssta arbetskamrater och lönen är heller inget att klaga på. Det enda är väl att det är lite svårt att planera eftersom vi blir inringda bara en dag innan. Men det är ganska mycket jobb nu så fortsätter det så här kanske jag får råd att köpa min drömbil, en Mitsubishi Evolution 6. Text och foto Mikael Ödesjö FR V TONY LANDERMAN, KENNET ANDERSSON, FREDRIK OLOFSSON OCH LARS ELLSTRÖM KVÄLLSSKIFTET FRAMFÖR BOMMEN TILL DEN NYA KRANEN. Hamnarbetaren

12 A-KASSAN Vart är vi på väg håller a-kassan på att spåra ur? Vart är vi på väg? Det är en fråga som dyker upp när vi tittar på tv på fredagskvällarna i en populär frågelek i SVT. Den frågan finns det anledning att förhålla sig till och ta sig en funderare på, vart är vi på väg? Det gäller i alla möjliga sammanhang. För min del just nu handlar det om a-kassan. Efter att ha arbetat med a-kassan i runt 20 år har jag upplevt en total omvandling från att i stort ha styrts av moderorganisationen, facket, till att helt styras av juridiken. Från att ha varit en försäkring, där i princip alla som sökt ersättning fått ersättning, till ett läge där fler än hälften som söker ersättning inte får någon ersättning. Från att ha varit en försäkring där man fått 90 procent i ersättning till i dag när den genomsnittliga ersättningen motsvarar 40 procent av inkomstbortfallet. Från att ha kostat ca 70 kr/mån, som dessutom var avdragsgill i deklarationen, till att kosta, som för oss nyligen, drygt 400 kr/mån. Så frågeställningen är relevant: Vart är vi på väg? De som har att bestämma om arbetslöshetsförsäkringen, politikerna, borde ta sig en rejäl funderare på vart är vi på väg. Politik är att vilja, det vet väl alla, frågan är då vad vill politikerna med den utformning av a-kassan som man genomfört, handlar det om omtanke om individen, handlar det om utveckling av samhället eller handlar det bara om att krossa facket? Skulle inte tro att det handlat om att värna den enskilde individen, tror inte heller att a-kassans utformning gynnat samhället, däremot tror jag att den bidragit till att minska fackets möjlighet att påverka arbetsförhållandena och samhällsutvecklingen i övrigt. Den enskilde individen som drabbats av arbetslöshet har fått en mycket otryggare tillvaro och möjligheterna för unga, nyanlända och handikappade att ta sig in på arbetsmarknaden har minskat när samhället minskat sitt stöd. Arbetsmarknadspolitiken är en viktig ingrediens i politi- 12 Hamnarbetaren

13 A-KASSAN ken och är viktig i den föränderliga värld som vi lever i. Den svenska modellen, eller den nordiska modellen om man så vill, har rosats av omvärlden som ett föredöme. Vi har kunnat möta stora strukturomvandlingar från industrisamhälle till tjänstesamhälle och till informationssamhälle med en aktiv arbetsmarknadspolitik som stöttat de drabbade med utbildning för omställning och ekonomiskt och socialt stöd för att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Genom de förändringar som skett de senaste åren har a-kassans legitimitet försämrats avsevärt. Folk har svårt att förstå ett krångligt regelverk och krångliga avgiftssystem och väljer många gånger bort a-kassan och tror att det löser sig ändå om man skulle bli arbetslös. Om så sker får man så lite i ersättning att man då måste söka försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst ändå, om man inte hittar ett nytt jobb vill säga. Det verkar inte vara en klok politik att avskaffa en progressiv arbetsmarknadspolitik med en passiv försörjningspolitik. Konsekvenserna om man blir arbetslös i ett sådant samhälle är förödande. Man blir beroende av socialtjänstens behovsprövade bidrag för försörjning. Man tappar kontakten med arbetsmarknaden och får mycket svårare att återetablera sig på arbetsmarknaden, incitament för arbete, som finns i a-kassan, finns inte i socialtjänstlagen. Att dessutom behöva gå till socialen för att kunna hantera sin ekonomi är inte vad en gammal trotjänare i samhället önskar sig, man tappar tilltron till sig själv och till samhället. Vart vi är på väg är för närvarande ett aktuellt tema i en parlamentarisk utredning om arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och det kommunala ekonomiska biståndet som skall lägga fram sitt förslag till förändringar. Utredningen skall vara klar under 2013 och kommer troligtvis att ligga till grund för valet Som kassaföreståndare är jag naturligtvis intresserad av utredningen och vad den kommer fram till. På kassaföreståndarkonferensen i oktober var Irene Wennemo inbjuden att informera, hon är huvudsekreterare för utredningen och har ett förflutet som utredare på LO. Jag har också sett den hearing om arbetslöshetsförsäkringen som utredningen hade i riksdagen den 15 februari, finns för övrigt att titta på i SVT play, forum. I hearingen fick forskare, myndigheter och organisationer framföra sina tre viktigast krav på förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Av det som jag sett och hört hittills så verkar de rätta analyserna finnas om bristerna i dagens arbetslöshetsförsäkring. Det råder en stor samsyn i att försäkringen är för krånglig, för dyr, för svår att kvalificera sig för genom alla villkor och ger för låg ekonomisk ersättning. Av detta kan man inte dra för långtgående slutsatser om vart vi är på väg, frågan är ideologisk. En viktig del i utredningen handlar om ifall a-kassan skall vara obligatorisk och vem som skall förvalta den. När det gäller obligatorium så är a-kassan redan det. Alla som uppfyller ett arbetsvillkor uppfyller därmed också villkoren för grundersättning från a-kassan och kan få ersättning om man uppfyller övriga villkor som att man är arbetslös, anmäld till arbetsförmedlingen och kan ta ett arbete. Man behöver alltså inte vara medlem i en a-kassa för att få ersättning. Den som själv vill kan bli medlem i en a-kassa och därmed kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning. Men alla vill inte gå med i a-kassan, det kan hända att man finner andra möjligheter till finansiering vid arbetslöshet och det kan handla om att alla faktiskt inte är berättigade till någon ersättning om man skulle bli arbetslös. När det gäller förvaltningen av a-kassan så förespråkar en del att man samordnar förvaltningen av de olika bidragssystemen i en gemensam central förvaltning, typ försäkringskassan, och anser inte att det spelar någon roll vem som förvaltar eftersom det ändå handlar om bidrag till olika grupper. Själv tror jag att just den omständigheten att vi hanterar så olika grupper gör att det är bäst att hålla i sär förvaltningen, a- kassan hanterar nog de arbetslösa bäst, försäkringskassan de sjuka, pensionärerna och föräldrarna bäst och socialtjänsten de mest utsatta grupperna bäst. Jag tror att en jättekoloss som försäkringskassan har svårast att kontrollera att Oberoende utredningar har visat att branschbaserade a-kassor är effektiva. rätt pengar betalas ut och att hålla kontakt med sina kunder. De som haft kontakt med a-kassan är mer nöjda med bemötandet de fått i sitt ärende än motsvarande bemötande från försäkringskassan. Oberoende utredningar visar också att a-kassan är det trygghetssystem som betalar ut minst felaktig ersättning. Visst tycker säkert många att jag pratar i egen sak och så är det säkert också, men det är sant, oberoende utredningar har visat att branschbaserade a-kassor är effektiva. Vart är vi på väg? Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi behålla den svenska modellen? Eller är vi så trötta på den att vi hellre vill ha ytterligare jobbskatteavdrag? Det är väl den här frågeställningen som varje medborgare borde ta sig en funderare på, ytterst är det du och jag som bestämmer på valdagen. Handlar det om utveckling av samhället eller handlar det bara om att krossa facket? KARL-HENRY ANDERSSON HAMNARBETARNAS A-KASSEFÖRESTÅNDARE Hamnarbetaren

14 A-KASSAN Karl-Henry Andersson, Hamnarbetarnas a-kassa: Var noga med avgiften satsa på autogiro! Arbetsmarknadsläget i hamnarna är gott, med något undantag. Det har inneburit återanställningar, god tillgång till arbete för blixtar och extringar och rekrytering av ny arbetskraft. För kassans del har det inneburit mer än en halvering av utbetalning av ersättning. En annan omständighet som påverkar ersättningen är att många nått de tillåtna 75 deltidsdagarna och då får man bara ersättning sådana veckor som man är helt arbetslös. Under 2010 har kassan genomfört en stor förändring när det gäller hanteringen av medlemskapet och medlemsavgift, det har väl inte undgått någon. In- och utträde skall alltid anmälas skriftligt till kassan som fattar beslut i frågan. Regler för hur dessa frågor skall hanteras är detaljerade och finns i lagen om arbetslöshetskassor. Inträde kan tidigast ske den första i den månad som ansökan ankomststämplas av kassan. Utträde kan aldrig ske retroaktivt, utan tidigast den sista i den månad ansökan ankomststämplas av kassan. Betala senast sista i varje månad Medlemsavgiften skall betalas senast den sista i varje månad. Om avgiften inte betalats inom två månader efter det att den förfallit till betalning anses medlemmen utträtt på grund av bristande betalning. Dessa tre månader är garantimånader då medlemmen kvarstår som medlem trots att avgiften uteblivit. Kassan måste betala avgift till staten för varje månad för sina medlemmar. Dels en finansieringsavgift på 75 kr för alla medlemmar och dels en arbetslöshetsavgift på 125 kr för alla medlemmar som inte är att anse som arbetslösa. Dessa frågor regleras också av lagen om arbetslöshetskassor och kassans stadgar. Nu brev varje månad De allra flesta har anammat uppstramandet av kassans medlems- och avgiftsrutiner och uppskattat att rutiner upprättats så att man får klara besked. Ett misstag som vi gjort var att skicka ut inbetalningskorten med medlemsavgiften bara var tredje månad i stället för varje månad, men det var av kostnadsskäl. Just brevutskicken är den dyraste delen av medlemsavgiftshanteringen, papper skall tryckas, vikas och kuverteras och så tillkommer porto. Från årsskiftet har vi ändrat aviseringen till varje månad i stället eftersom så många missar att betala. Många har missat att betala någon enstaka månad och då hänger man med som medlem ändå eftersom vi packar avgifterna efter varje inbetalning. Solidariskt ansvar Alla som har fått en konstig påminnelseavi från kassan på 70 kr i augusti eller 25 kr i februari bör ta kontakt med kassan eftersom man troligtvis har en obetald månad. För närvarande har vi en fordran på ca kr i obetalda medlemsavgifter. I de allra flesta fall handlar det om att medlemmar har missat att betala någon enstaka månad. Dessa är inte lätta att fånga upp på grund av krånglig hantering av arbetslöshetsavgiften då alla inte skall betala den. Sedan finns det de som slutat att betala sin medlemsavgift av någon orsak, medvetet eller genom glömska. Kassan kommer att vidta åtgärder så att alla obetalda avgifter betalas av den det berör. Det är inte juste att överlåta åt andra att betala för kostnader som man åsamkar kassan/medlemmarna. Trist med inkasso När det gäller de som bara resterar någon månad kommer vi att arbeta systematiskt med information så att dessa betalas. När medlemmen får reda på att man ligger efter med avgiften betalar man gärna det som resterar när man får reda på vilken månad som saknas så att man kan kolla upp saken. Svårare kan det vara med dem som blir utträdda på grund av bristande betalning. Då kan motivationen att betala tre månadsavgifter vara låg. Inte alla, många betalar sin skuld och många går med som medlem igen då man inser sitt misstag. En del säger dock rakt ut att man inte tänker betala in sin resterande avgift och då blir svaret att det måste man. Kassan bedriver inkassoverksamhet när det gäller att hantera felaktigt utbetald ersättning och det är vi skyldiga att göra även när det gäller att avgifterna skall betalas in. Vi hoppas givetvis att detta inte skall behöva ske utan att man är mottaglig för den information vi lämnar. Välj auotgiro! Slutligen vill styrelse och personal för kassan att fler väljer autogiro, det fungerar i princip perfekt och ovanstående problem skulle reduceras till ett minimum. Autogiro är billigt, effektivt, miljövänligt mm. Du kan ha koll så att det inte blir fel genom att ha koll på ditt konto. Tusen medlemmar har valt autogiro och där är nästan aldrig några fel. Visst har vi haft lite strul i början innan vi fått det att rulla på, men nu flyter det på allt bättre. Att välja autogiro innebär att det blir lika lätt för dig att hantera din medlemsavgift till a-kassan som det var tidigare när arbetsgivaren drog avgiften från lönen. 14 Hamnarbetaren

15 DUNDERS VÄRLD Varje gång när jag är upp till Seskarö brukar jag gå runt bland åldringarna och leta efter gamla fotografier. Jag är naturligtvis mest intresserad av båtar och stuveriarbetare. Det är häpnadsväckande vad 90-åringar kommer ihåg när de börjar berätta gamla minnen. TVÅ POLLARE SOM BYGGDES FÖR ATT FÖRTÖJA FARTYGEN. DE HAR BÖRJAT LUTA PGA ATT ISEN HAR TRYCKT DEM INÅT. KVALITETSBYGGDA HAR DE STÅTT DÄR I CIRKA 120 ÅR, UTSATTA FÖR IS- TRYCK, VÄDER OCH VIND. BILDEN ÄR TAGEN NÄSTAN PÅ SAMMA PLATS SOM FARTYGET. LÄGG MÄRKE TILL RESTERNA AV SPINKKAJEN SOM FANNS RUNT HELA GRANVIK. NUMERA ÄR DET BARA SKOG, HELA SÅGVERKET OCH ALLA HUS ÄR BORTA. PÅ BILDEN SER MAN HUR LASTNINGEN GICK TILL PÅ DEN TIDEN. VIRKET LASTADES FÖRST I PRÅMAR, BÅDE ÖPPNA OCH TÄCKTA, SOM DROGS UT TILL FARTYGEN AV EN HAMNBOGSERARE. Ett fotografi berättar:... hördes över hela ön, när ankarkättingen rasslade ut genom det stålfodrade ankarklyset. Ett av de gamla fotografierna har jag lagt upp som bakgrundsbild på mitt skrivbord. Den väcker många gamla minnen hos mig. Jag ser fotot varje dag och upptäcker fler och fler detaljer som man inte ser vid första ögonkastet. Bilden är tagen i början av 1900-talet och visar Granviks hamn på Seskarö. Mia Green hade en foto ateljé på Granvik, så det är mest troligt att det är hon som har tagit bilden. Nu har det gått så långt att jag nästan känner lukten från stenkolsröken när jag ser bilden. Eldarna började ju elda upp temperaturen på ångpannorna två till tre dygn före avgång. Den speciella stenkolslukten spred sig över hela hamnområdet. En doft som är välbekant för mig, eftersom Seskarö blev mitt Terra Nova och min vagga stod endast cirka 100 meter från en av de stora pollarna som ångarna förtöjde vid i Sandvikshamnen (den ena av de två hamnarna på Seskarö). Båtarna låg med bägge förliga ankarna ute och akterförtöjda vid pollare, varav en del stod på land och några var byggda en bit ut i sjön. Granvikshamnen (se bilden) fick jag aldrig uppleva eftersom Granviks sågverk lades ner Seskarö hade två stora sågverk med tillhörande djuphamnar Granviks- och Sandvikshamnen. På bilden ser man hur lastningen gick till på den tiden. Virket lastades först i pråmar, både öppna och täckta, som drogs ut till fartygen av en hamnbogserare. Antagligen är det den som syns vid brädgårdskontoret. Jag ser nog fler detaljer än en ovan betraktare därför att jag har en mycket tydlig och större bild än den som ni ser. På den förliga pråmen står det tre gubbar och väntar på att få koppla nästa sling efter det som hänger i luften. Tydligt är att de gamla ångvinscharna inte orkade så stora hiv som körs nu för tiden. Alla fyra bommarna är utriggade så det ligger nog pråmar utmed bägge skeppssidorna Båten har tre ankare ute, två är till förtöjningen den tredje används när båten är färdiglastad. Eftersom det inte fanns bogpropellrar på dåtidens fartyg nyttjades ankaret för att spela ut båten ifall det blåste halvvind när det var dags för avgång. Ankaret lämnades långt ute i hamnbassängen vid ankomsten och låg där i beredskap för att användas vid avfärden. När virkesbåtarna var färdiglastade hade de höga däcklaster och därför blev de stora vindfång, och som alla vet hade de ingen roderverkan förrän de fick lite fart, därför användes detta finurliga knep för att få ut dem med fören mot öppet vatten. När båtarna anlände till Seskarö hördes det över hela ön när ankarkättingen rasslade ut genom det stålfodrade ankarklyset. Vi ungar skyndade ner till hamnen för att beundra de rutinerade och skickliga besättningarnas förfaringssätt när de manövrade in fartygen till rätt plats i de ganska trånga hamnarna. Minsta lilla felmanöver uppmärksammades omedelbart av oss vana betraktare och kommenterades ljudligt. Text och foto Alf Dunder och Mia Green Hamnarbetaren

16 ARBETSMILJÖ Obligatorisk mätning av pelletslaster i Helsingborg Läxan av Saga Sprayolyckan i november 2006 var dyrköpt. Men i Helsingborgs hamn har man lärt den. Nu gasmäts och vädras alla träpelletslaster. Efter olyckan flaggade Arbets miljöverket för att gasrisken skulle föras in hamnföreskrifterna. Men åren går och inget händer. Organiskt material, till exempel träflis och timmer, äter syre, i synnerhet när det är fuktigt. I slutna utrymmen som lastrum är syrebrist en dödlig fara. Det är känt sedan länge. Ändå inträffar fortfarande olyckor. Träpellets är annorlunda. Det är ett populärt nytt bränsle; grönt, förnybart och koldioxidneutralt. I Sverige har användningen tredubblats på tio år. Till skillnad från flis är träpellets torra. Fukt, förmultning eller förbränning är alltså inte problemet och därmed heller inte syrebrist i första hand. I stället handlar det om så kallad autooxidation. Luftens syre reagerar med fetter, hartser och andra ämnen i trämaterialet. Då bildas den lukt- och färglösa gasen kolmonoxid koloxid i dagligt tal - utan att syrehalten sjunker särskilt mycket. Samtidigt som syret i luften inte ligger på farlig nivå kan koloxidhalten vara omedelbart dödlig. Alltså räcker det inte att bara mäta syret, man måste också gå rakt på koloxiden. Ändå spelar syrehalten roll. Är den lägre än normalt i luften så ökar risken för koloxidförgiftning. Första olyckan 2002 Första kända olyckan med koloxid i en träpelletslast inträffade i maj 2002 i Rotterdam. Då avled en hamnarbetare ombord på m/s Weaver Arrow av gasförgiftning och en blev medvetslös. Ytterligare en hamnarbetare samt en matros skadades när de gick ner i trappschaktet intill lastrummet. Dessförinnan hade ingen gasmätning gjorts. Weaver Arrow hade lastat i Vancouver på kanadensiska västkusten, liksom senare Saga Spray gjorde. Efter Rotterdamolyckan tog man i Kanada fram ett informationsblad med säkerhetsföreskrifter som skulle följa med alla laster. Enligt det skulle syre och koloxid mätas innan man fick gå ner i ett slutet utrymme. Helsingborgs hamn hade fått informationsbladet, i vart fall med någon pelletslast som kommit före Saga Spray. Trots det gjorde hamnen inga egna mätningar på Saga Spray, utan litade på att fartyget skött den saken och så var tragedin ett faktum... Fungerande rutiner Direkt efter Saga Sprayolyckan införde hamnen däremot egna, tuffa rutiner. När en båt kommer in luckar de av och vädrar ett par timmar. Sedan för en av våra arbetsledare ner en slang i nergångsschaktet och mäter med handhållet instrument syre, koloxid, svavelväte och nedre brännbarhetsgräns. Ligger koloxidvärdet över det hygieniska gränsvärdet på 30 ppm så får de fortsätta att vädra innan någon går ner, berättar trafikchef Mats Rosander. Vi tar ingen hänsyn till fartygens mätningar utan litar bara på våra egna. Många har inga instrument alls, eller så är de undermåliga, eller så mäter de bara syrehalt och det är inte intressant. Efter Saga Spray har vi inte haft någon incident alls, utan våra rutiner har fungerat, tillägger han. Gasmätning måste alltid till, eftersom vi före vädring upptäcker koloxid i alla pelletslaster. Det händer till och med att vi mäter upp ppm i vårt välventilerade pelletsmagasin på måndagsmorgnar, när det stått stängt över helgen. Helsing borgs hamn har årligen omkring 50 pelletslaster, de flesta från Östersjöhamnar. Bara ett par större kommer från från Kanada. Nya föreskrifter på gång Saga Sprayolyckan kom som en chock för hamnarna i Sverige. Bara ett halvår efter, i maj 2007, begärde samtliga tunga aktörer (Hamn, Transport, Sveriges Hamnar, SEKO Sjöfolk och Sjöfartens Arbetsgivareförbund) att Arbetsmiljöverket skulle komplettera sina hamnföreskrifter med ett par tydliga rader om bland annat gasmätning. Efter att ha grunnat på förslaget över sommaren kom Arbetsmiljöverket fram till att ändringarna var angelägna. Sannolikheten var mycket hög för att de skulle genomföras under Remissrundan på en sådan ändring borde ha gått som på räls; alla var ju redan överens. Men sedan hände ingenting alls. Varför inte? På Arbetsmiljöverket hänvisar Carl Axel Sundström till att man i stället håller på med nya föreskrifter om slutna utrymmen i allmänhet. De blir klara tidigast om två år och ska omfatta långt mer än koloxid i lastrum. Arbetet med hamnföreskrifterna har inga stora resurser. Och det är inte självklart att bestämmelsen ska stå där, eftersom samma sak kan hända även på andra håll, säger han. 16 Hamnarbetaren

17 ARBETSMILJÖ Ingen dubbelreglering Men huvudskälet är ett annat. I vår värld ska vi inte dubbelreglera. En regel ska bara finnas i en enda föreskrift. Det beskedet fick Hamnarbetaren att flera gånger under knappt en månad ställa några följdfrågor i mail till Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg: På vilket sätt är förbudet mot dubbelreglering till fördel för det konkreta arbetsmiljöarbetet? Är det rimligt att landets hamnarbetare under fl era år till ska löpa större risk att koloxidförgiftas för att hamnföreskrifterna inte ändras? Men från Mikael Sjöbergs håll är det knäpptyst. För svenska hamnar har man alltså inte fått fram nya regler. Annars verkar det ju rätt enkelt; en enda myndighet bestämmer vad som ska gälla i ett enda land. Värre då på sjösidan, kan man tycka. Där gäller det ju att komma överens med andra sjöfartsnationer inom FN-organet IMO (International Maritime Organisation). Och där är inte alla länder lika intresserade av sjöfolkets väl och ve. Därför är det ofta en seg process att ändra reglerna. Vem ska mäta vad? Men IMO har lyckats att dra rätt slutsatser av bland annat Saga Sprayolyckan på svenskt initiativ förresten. Från nyår gäller tvingande internationella regler om mätning av syre och koloxid vid arbete med träpellets ombord. Man ska vädra tills man når godtagbara gasnivåer. Varje sjöman som går ner i lastrum, eller i slutet utrymme intill, ska ha en bärbar mätare för dessa två gaser med sig. För svensk del finns bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (TSFS 2010:166). Regler eller ej, den viktigaste frågan är ju ändå om skyddet fungerar fullt ut i praktiken. För Helsingborgs del är svaret ja. Men alla andra hamnar då? Vi har informerat våra medlemföretag i utskick och på konferenser. Alla känner till faran. Men jag kan inte säkert säga att man mäter koloxid alltid och överallt, säger Anders Klingström, som håller i miljö och säkerhet på Sveriges Hamnar. Vad han saknar, men gärna vill ha, är tydliga föreskrifter som säger vem som berörs, i hamn och ombord, och framför allt vem som ska mäta vad. Per Turesson Inget arbetsmiljöbrott när hamnarbetare fi ck ben avklippt Det blir ingen rättssak av olyckan i Oxelösunds hamn förra sommaren, när en hamnarbetare fick underbenet avklippt av ett plåthiv i gungning. Hamnarbetaren nr 3/2010 berättade om olyckan, som ledde till att en åklagare på stående fot inledde en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott. Även Arbetsmiljöverket misstänkte brott och gjorde långt därefter en egen åtalsanmälan. Av de sex man som arbetade med plåtlasten var bara en ordinarie. Det brast i introduktion och utbildning av extrapersonalen. Klara direktiv saknades om säkerhetsavståndet till plåthivet. Allt detta hade, enligt Arbetsmiljöverket, samband med olyckan. Alltså lades förundersökningen ner och med det beslutet nöjer sig Arbetsmiljöverket. Jag utgår från att åklagaren bedömt saken korrekt straffrättsligt, säger verkets jurist Gunnel Gyllensvaan. Efter krav från Arbetsmiljöverket har Oxelösunds Hamn AB förbättrat instruktionerna för plåtlastning. Med en serie talande bilder visar man nu plåtens väg från kaj till lastrum, beskriver riskerna och markerar säkerhetsavstånden. Per Turesson Krav på bättre instruktioner En ny åklagare hade under tiden tagit över fallet. Och han såg inget brottligt bakom olyckan. Den skadade har olyckligtvis snubblat och hamnat i kläm. För detta kan ingen lastas. I JULI FÖRRA ÅRET KLIPPTE ETT GUNGANDE PLÅTHIV AV ENA UNDERBENET PÅ EN 42-ÅRIG EXTRA HAMNARBETARE I OXELÖSUND. (FOTO: POLISEN) Hamnarbetaren

18 PROFILEN JOAKIM ABRAHAMSSON Jocke har slutat hoppa på jobbet 18 Hamnarbetaren

19 Lasta virke är roligast! Det är det jobbet här i hamnen som stimulerar mest. Då man får tänka till, planera och stuva rätt. Både att det går undan och att lasten ligger rätt i rummet, säger Joakim Abrahamsson, eller Jocke som han oftast kallas här bland hamnarbetarna i Söderhamn. >> Jocke är född och uppvuxen i Söderhamn i en stabil, genuin och trygg familj med föräldrar som är gifta än idag. Mycket pojkar i släkten är det och som lillebror var han förstås extra framåt. Jag sprang innan jag lärde mig gå, snubblade och reste på mig direkt. Det var liksom full fart med en gång, minns han. Familjen var mycket i sommarstugan ute vi kusten. Så redan som liten väcktes hans känsla, fascination och respekt för havet. Jag upplevde tidigt i livet vad havet kan ställa till med när det blir rejält oväder. Lite nytta av det har jag nog i jobbet också. Jag vet ju hur vågorna av hård sjö dånar in och underminerar stränder, kajer och bryggor. Det händer ju också här i hamnen att vi får lägga ner jobbet när båtarna rullar för hårt vid lastning eller lossning och då vi riskerar att klämma och skada oss. Pratar med a-lagare och präster Att han skulle bli hamnarbetare som vuxen var inget han hade drömt eller planerat. Han fick påhugg som extring i mitten av 1990-talet och tyckte att det var ett fritt och omväxlande jobb, så han tackade ja när han strax innan millennieskiftet fick fast anställning. Bland arbetskamraterna är Jocke ansedd som både snäll och omtänksam, sympatisk och ärlig. Han är också händig och kan fixa med det mesta, bland annat svetsjobb när så krävs. Jag är väl rätt social av mig och kan prata med alla sorters människor, från a-lagare till präster och herrefolk. Fast jag gillar inte stora folksamlingar. Jag kommer till exempel definitivt att tacka nej till Nobelmiddagen om den inbjudan kommer. Jag trivs inte i kostym, det ska vara jeans och t-shirt, slår Jocke fast och tilllägger att hans självförtroende har ökat med åren. Borde tagit skolan på allvar Idag kan han ångra att han inte tog skolan riktigt på allvar. Medelbetyget på 3 låter ju hyfsat, men då påpekar han att det var femman i gympa som lyfte upp. Idag märker han hur hans inställning till kunskapsinhämtning har förändrats och hur han bättre kan lyssna till och ta åt sig av andras tankar, kunskaper och åsikter. Det hjälper mig att både förkovra mig i arbetet och att följa med i samhällsutvecklingen, i all fall det senare struntade jag i länge, erkänner han. Själv håller han och de andra 15 fasta hamnarbetarna kontinuerligt på att lära upp de yngre och oerfarna av det 30-talet extringar som jobbar i de sex olika hamnarna Söderhamnsstuvarna har jobb i. Det är mycket att tänka på i det här jobbet och man har trots allt lärt sig ett och annat knep och finurliga lösningar, som till exempel hur man stuvar effektivt eller att klara sig själv i ett rum. Hos oss är det nästan ett måste eftersom vi fasta nästan alla behövs till att köra maskiner. Snabbare än Usain Bolt Jocke betonar vikten av säkerhetstänk i jobbet. Han har själv klarat sig från skador, men har tyvärr varit med både om allvarliga olyckor och incidenter där arbets kamrater råkat illa ut. Dels var det en man som blev förlamad efter ett kranhaveri och själv var jag nere i rummet under en mobilkran med en 15-meters bom, som ramlade ner i lastrummet. Det small till i ena hönan och jag trodde att vajern gick av. Min kompis och jag sprang åt samma håll, och jag kan lova att Usain Bolt inte hade hunnit med då! Bommen slog in i skottet och bomtoppen var nere i rummet och hasade längs rumskarmen, slog in i båten och gick av bort mot slinggasten. Vi klarade oss då. Men det är tredje gången det händer och dessutom med en kran som nyligen besiktigats i ett annat land. Frossar bara på helgen Jocke fyller 40 i år och har kanske inte någon mental ålderkris, men han har blivit varse att åren går och att kroppen behöver tas om hand lite bättre än vad han gjort hittills. Bland annat har knäna tagit stryk efter alla mer eller mindre våghalsigt onödiga hopp från truckar, båtar, hiv och stegar. JOCKE TRIVS I FIKARUMMET MED JOBBARKOMPISARNA, HÄR MED JÖRGEN JONSSON OCH CHRISTIAN WAHLSTRÖM. HAMNARBETARNA I SÖDERHAMN HAR MÅNGA OLIKA SYSSLOR, BL A GODS PÅ JÄRNVÄG. Hamnarbetaren

20 B POSTTIDNING Ev retur till Svenska Hamnarbetarförbundet Södra Hamnvägen 42, Stockholm JOCKE TILLHÖR DEM SOM ÄR MÅNA OM UTRUSTNINGEN, HAN KAN BÅDE SVETSA OCH REPARERA EN DEL DET ÄR OKEY MED ÖVERTID I VECKORNA, MEN HELGERNA VILL JAG HELST VARA MED FAMILJEN. Jag har ju hållit på med lagidrott i hela mitt liv, tills för några år sedan. Då la jag till sist ner hockeybockeyn och helt plötsligt blev det ingen fysisk aktivitet alls. Det var svårt att komma ut själv och röra på sig. Åt gjorde jag däremot lika glupskt som förut. Så jag gick ju snabbt upp i vikt. Och nu när jag var på hälsokontroll för en tid sedan fick jag order om att börja motionera och äta mindre, kolesterolet var lite högt och hjärtat får jobba onödigt hårt, berättar han. Jocke försökte löpträna, men slitaget på knäna, både från idrotten och jobbet samt ett tiotal extra kilon omöjliggjorde sådan träning. Så Jocke har börjat gå istället, eller rättare sagt ska börja lite mer regelmässigt nu när våren kommer. Jag har i alla fall lagt om kosten och bara på det gått ner tio kilo. Inga chips och inget godis i veckorna, då prövas karaktören när suget sätter in. På helgen däremot unnar jag mig att frossa lite även på det som inte är så nyttigt, erkänner han. Avstängd resten av säsongen Som idrottsman var Jocke en lovande bandyspelare. Han beskriver sig själv som en skridskostark (hattrick som back vittnar ju om det) buse som började karriären i Broberg och avslutade i Stugsund i div II. Jag var back, snabb och hård. Satt utvisad ganska ofta, kanske också med rätta och var väl måttligt omtyckt av motståndarna. Hockey hade nog egentligen varit en bättre sport för mig. Fotboll spelade han också, i div 4 i Norrala IF. Det var väl lite för hårt där också, mitt spel alltså. Jag blev utvisad och avstängd resten av säsongen, medger Jocke, men döljer heller inte att han trots allt tycker om att spela på det sätt som blev hans Jag ber inte om ursäkt när jag håller på med idrott, betonar han och döljer inte att han trots är stolt över sin inställning till sporten. Så vi får väl skicka ut en liten varning till motionärer och stavgångare i Söderhamn nu när Jocke Abrahamsson ska ut i motionsspåret. Text och foto Mikael Ödesjö FAKTA Joakim Abrahamsson Namn: Joakim Abrahamsson. Ålder: 40 år. Familj: Petra (sambo) samt Albin 15 år och Isabell 7 år. Aktuell: Hamnarbetare i Söderhamn. Intressen: Familjen, huset, fotboll och bandy. Blir glad: När familjen mår bra. Men också med att få poa (fixa och rusta) på huset. Hoppas på en riktig lottovinst för att kunna köpa motorcykel. Blir arg: På orättvisor i stort och smått, folk som smiter ifrån och inte tar sitt solidariska ansvar. Fast jag har lång stubin och vill ju heller inte bli för bannad på arbetskamraterna som man ska jobba med i 25 år till. Motto: Försök att vara så rättvis som möjligt. Jocke om samhällsklimatet: Välfärden raseras och det är inte rättvist i Sverige idag. Framför allt är det våra gamla som får lida, de som byggt upp landet. De ska få åldras i värdighet och inte behöva ligga på åldringshem och skita ihjäl sig.... semester: Jag slipper gärna s k solsemestrar, värme och slöa på playor är inte min grej. Skottland däremot, lummigt som hela Storbritannien, åker jag gärna tillbaka till. Jag gillar folket och atmosfären där.... hemmafixande: Jo, jag gillar verkligen att hålla på hemma. Nu ska det bli ett vedeldat vildmarksbad i trädgården i höst, ett fyrkantigt i rostfritt med plats för sex personer. Och nästa år ska jag snickra en carport, det ska bli kul. Roligare än att gå på krogen, det är jag klar med.... matlagning och pannkakor: Jag jobbade litet i köket på ett hotell tidigare och tycker att det är kul att laga mat. Pannkakor, är min specialitet! Det ska vara rätt mängd socker, salt och fett då blir det bra. Och så har jag mitt eget recept för goda hemrullade köttbullar, mmm.... att snusa: Jag har gått ner på portion nu. Snus i mindre doser tror jag är bra för kroppen, i alla fall tandhygiensikt, det håller karies i schack. Man ska inte alltid lyssna så mycket på experter, utan istället på sin egen kropp.... övertid: Jag har ju två barn och eftersom vi jobbar över flera kvällar i veckan och man då kommer hem hungrig och trött vill jag kunna få tid för familjen åtminstone på helgen. Det betyder mycket för mig. Så länge jag har råd att ha mat på bordet, är jag helst utan övertid.

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

A-kassan. frågor och svar

A-kassan. frågor och svar A-kassan frågor och svar Ett material om arbetslöshetskassan och vad den borgerliga regeringens förändringar av den kan få för konsekvenser. Materialet är i första hand avsett att användas av fackligt

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter:

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter: Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45 Ledamöter: Jan-Olof Sewring, ordföranden ledamot socialnämnden Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Greta Lemminge, ledamot PRO Maj-Britt Wallin, ledamot PRO Elfriede

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer