Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 1 3-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 1 3-2"

Transkript

1 Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING

2 1 Ung Företagsamhet Gävleborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Styrelseordförandens rapport 2 - Regionchefens rapport 3 - Förvaltningsberättelse 4 - Resultaträkning 11 - Balansräkning 12 - Noter 15 - Vi stödjer Ung Företagsamhet Gävleborg 19

3 Ung Företagsamhet Gävleborg 2 Styrelseordförandens rapport Ännu ett verksamhetsår är tillända och Ung Företagsamhet Gävleborg kan stoltsera med ytterligare ett år av framgångar och utveckling av verksamheten till en lång rad sådana! Omläggningen av gymnasieprogrammet ledde en minskning av antalet elever som drev UF företag. Minskningen blev dock mindre än väntat och kommer med all säkerhet att vara utagerad redan under detta år; UF Gävleborgs verksamhet är uppskattat och det råder inget tvivel om att våra lärare ser oss som ett värdefullt tillskott i utbildningen. I grundskolan har, istället och som framgår av redovisningen nedan, året istället inneburit en ytterligare befästning av våra grundkoncept: Vårt Samhälle och Se Möjligheterna. Det är inte alldeles givet att den generation som följt dessa koncept kommer att vara tydligare inställd till att bli del av UF-företagande men en positiv bild av koncepten är givetvis en mycket bra ambassadör för vår verksamhet, vilket ju höjer vår optimism inför kommande års resultat. De internationella inslagen i både vår verksamhet och i UF-företagandet ökar mera markant nu, efter en fokusering från Ung Företagsamhet Gävleborg. Det är roligt att möjligheterna att samarbeta med utländska UF-företagande och knyta kontakter med kollegor som driver dessa tagits väl emot och lagt ännu en dimension till drivandet av ett UF-företag. Vår största lokala mässa, på Läkerol Arena, med deltagare från hela Gävleborg och även från UF-företagare från andra delar av Europa blev mycket lyckad. Jag pratade om mässan med både privata och affärsbekanta, de var oerhört tagna av den kraft och entusiasm som mötte dem i de olika montrarna som fyllde hallen. En intressant nyhet var den utbredda spridningen av betaltjänster via mobil som de olika företagarna beväpnat sig med: det blev oerhört mycket enklare att handla för mycket detta år! Jag vill tacka personalen i Ung Företagsamhet Gävleborg, våra UF lärare våra bästa ambassadörer och våra partners flera nu från det lokala näringslivet än någonsin. Mest vill jag tacka eleverna, ungdomarna som ger oss sitt förtroende och sin entusiasm och som är både anledningen till att Ung Företagsamhet finns och är en sådan fantastisk verksamhet att vara delaktig i! Vi är fullt övertygade om att all energi och allt arbete som lagts ner under de senaste 12 månaderna, och all glädje och lärdomar som det genererade är ett tecken på ett stärkt entreprenörskap i Gävleborg! Sergio de Brito Ordförande

4 Ung Företagsamhet Gävleborg 3 Regionchefens rapport Ambitionen är vägen till framgång. Ihärdighet är det som tar dig hela vägen fram. Ung Företagsamhets framgångar bygger på ett målmedvetet och ihärdigt arbete. Ett arbete som varje år stärkt vår ställning och gett oss positionen som en region i framkant då det gäller ungt företagande i Sverige. Föreningen har under året fortsatt att stärka sin ställning inom samtliga koncept. Det internationella engagemanget och arbetet har under året växt. Vi har aldrig tidigare haft så många EwB-företag. Vid den internationella Trade Fair mässan i Tallin representerades föreningen av två UF-företag, Ståltvål UF från Göranssonska skolan och Taste Europe UF från Borgarskolan. Båda dessa UF-företag fick för sitt deltagande motta ett stipendium från Mastercard. Den regionala mässan på Läkerol Arena hade också för första gången internationella utställare. Besökarna på mässan kunde förutom att träffa 220 gävleborgsföretag också träffa UF-företag från Spanien, Italien, Ungern och Belgien. Det internationella UF-året avslutades med deltagande i det internationella projektet, Global Enterprise Project. Deltagandet i GEP resulterade i att Taste Europe UF fick möjlighet att delta vid ett internationellt event under majmånad i Madrid. Arbetet med nätverket för tidigare UF-elever har under året utvecklats till något stort som kommer påverka vår regions framtid och dess möjligheter. För vår regions framtid och vår organisations framtid ligger styrkan i hur väl vi i framtiden tar hand om våra tidigare UF-elever. Inom Ung Företagsamhet Gävleborg finns drivkraften att hela tiden bli bättre. Vår organisation har drivet att utveckla den verksamhet vi idag erbjuder samtidigt som vi hela tiden är på tå för att anta nya utmaningar. Vårt mod, vår nyfikenhet och vår entreprenörskapsanda är det som gör Ung Företagsamhet Gävleborg till en av landets främsta aktörer då det gäller entreprenörskap i skolan. Tack för ett händelserikt och underbart verksamhetsår. Kommuner och organisationer, för ett gott samarbete. Tack för ett otroligt starkt engagemang från er alla inspirerande unga företagare, lärare, styrelse och medarbetare. Speciellt tack till våra lokala företag som via sitt partnerskap ger oss de resurser vi behöver för att göra det möjligt att växa än mer. Helene Åkerlind Regionchef

5 Ung Företagsamhet Gävleborg 4 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar genom utbildningskoncept i skolan för att Sverige ska få fler företagare och företagsamma medborgare. Vi ger unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet, stimulerar ungdomars kreativitet och entreprenörsanda samt ger ungdomar insikt i företagandets villkor och drivkrafter. Verksamheten under räkenskapsåret Ung Företagsamhet Gävleborg har under året ytterligare stärkt sin position inom samtliga koncept. Verksamheten är till antalet deltagande elever nu mer omfattande på grundskolan än på länets gymnasieskolor. Som omfattning vad det gäller uppmärksamhet och tidsåtgång är vårt gymnasiekoncept, UF-företagande, fortfarande det koncept som får störst uppmärksamhet. Samarbete har under året skett med samtliga gymnasieskolor i länet som har elever i alla tre årskurser. 322 UF-företag registrerades med totalt ungdomar. Under verksamhetsåret har föreningen via lokalt samarbete kunnat öppna ytterligare lokalkontor. Idag finns Ung Företagsamhet på fem orter i länet, Gävle, Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn. Antalet anställda har också ökat från fem medarbetare till sex.

6 Ung Företagsamhet Gävleborg 5 Sammanställning över gymnasieskolor med antal elever som genomgår Ung Företagsamhets utbildningskoncept sedan tre år tillbaka. Kommun Skola Gävle Borgarskolan Polhemsskolan John Bauergymnasiet Vasaskolan Gävle Praktiska gymnasium Thoren Business School Gävle Realgymnasiet Yrkesgymnasiet Hofors Björkhagsskolan Sandviken Bessemergymnasiet Göranssonska skolan Söderhamn Staffangymnasiet Hudiksvall Bromangymnasiet Glada Hudikgymnasiet Ovanåker Voxnadalens gymnasium Bollnäs Torsbergsgymnasiet Naturbruksgymnasiet Nytorp Hälsingegymnasiet Ljusdal Slottegymnasiet Trägymnasiet Komvux IV-programmet Summa Finansiering Verksamhetens intäkter har under året uppgått till kr, vilket är en ökning med 10,3 % jämfört med föregående år. Detta beror till största del på att de offentliga anslagen ökat samt att vi ökat antalet partners från det lokala näringslivet. Föreningen visar i år på en förlust då antalet UF-elever minskat och det har påverkat vårt nationella anslag negativt. I finansieringsarbetet har ca 200 företag, länets samtliga kommuner och berörda myndigheter bearbetats. En förteckning över samarbetspartners återfinns på den sista sidan.

7 Ung Företagsamhet Gävleborg 6 Våga Vara Egen 2014, Läkerol Arena, Gävle Make It Fun UF- Årets UF-företag i Gävle Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ung Företagsamhet Gävleborg fortsätter att vara en av Sveriges främsta län i Ung Företagsamhet. Den nya gymnasieskolans fulla utbyggnad gjorde att föreningen backade lite i konceptet UF-företagande. Något som vi kommer att återhämta redan kommande verksamhetsår. Under året påbörjade föreningen arbetet med projektet Steget till Eget som riktar till mässan elever på Våga gymnasiesärskolan. Vara Egen Ett projekt som ska engagera fler ungdomar i UFföretagande samtidigt som vi mer strukturerat och i samarbete med Coompanion Gävleborg ska arbeta med livet efter UF-året. Under verksamhetsåret har föreningen arrangerat Kick off, lärarkonferenser och den regionala mässan Våga Vara Egen. Årets UF företag i Gävleborg 2014 Bookie UF, Thoren Business School Gävle Julia Ferry, Lina Linell och Sofie Delltorp Charity Shirts UF, Voxnadalens Gymnasium Sebastian Johansson, Jack Rizell Montan, Samuel Helmerson och Tomas Hedlund

8 Ung Företagsamhet Gävleborg 7 Över 210 UF-företag deltog vid den regionala mässan, Våga Vara Egen, den 20 februari på Läkerol Arena, Gävle. Titeln Bästa UF-företag gick till Gävle företaget Bookie UF från Thoren Business School Gävle. Under mässan tilldelades Lena Holm titeln Årets Lärare. Sandvikens kommun blev årets kommun, med en ökning på 103 UF-elever och den otroliga andelen 57,6 % UF-elever av en årskull. Årets lärare Lena Holm Internationella torget vid den regionala mässan på Läkerol Arena Föreningen har fått stöd från Erik Johan Ljungbergsfonden. Via detta stöd har vi satsat extra på att öka antalet UF-elever vid naturvetenskaps-, teknik- och naturbruksprogrammet. Vid Ljungbergsdagen 2013 tilldelades E-bag UF Teknikstipendium. Stipendiet utdelas av Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond med följande motivering; En tekniskt fördjupad produkt som underlättar vardagen för en bärande befolkning. Produkten är dessutom upphängd på en väl dokumenterad ansökan. Juryn sträcker på ryggen och gratulerar E-bag UF från Gävle till Teknikstipendiet 2013! UF-företaget från Gävleborg bestod av Moa Granström, Fia Jansson och Sara Sundberg från John Bauergymnasiet. Under läsåret drev de företaget E-bag UF som tillverkande ett axelband i form av två justerbara band som gör att tyngden fördelas jämnare. Den maj avgjordes årets SM i Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan. Från Gävleborg deltog 11 UF-företag. Det var två spännande dagar där UF-företagen tävlade i de kategorier där de blivit regionmästare. Lena Holm, årets lärare var i final och kämpade om priset Årets Lärare Sverige, tyvärr gick titeln inte till Gävleborg.

9 Ung Företagsamhet Gävleborg 8 Tillsammans med nätverket effect+ genomfördes den 3 mars Effectdagen på Konserthuset i Gävle. En dag då våra tio SM-finalister gavs möjligheten att presentera sina idéer inför en stor publik och inför ett draknäste som hade kronor att fördela bland de företag som de ansåg hade stora framtida möjligheter. Vinnare av effectnästet blev Krispigt UF från Hälsingegymnasiet i Bollnäs Entreprenörskapskoncepten, Vårt Samhälle och Se Möjligheterna, har tagit fart och etablerats på länets grundskolor. Konceptens innehåll och erbjudanden utvecklas ständigt. Till verksamhetsåret lanserades tilläggsmoment som ökar möjligheten för grundskoleelever att genomföra arbetsplatsbesök. Gemensamt med Haakonstiftelsen ges de yngsta eleverna möjlighet att göra studiebesök i butikerna. Under året lanserade Ung Företagsamhet ett nytt läromedel för grundskolans senare årskurser. Läromedlet Min framtid och ekonomi handlar om viktiga frågeställningar för ungdomar idag och för deras framtid. Genom läromedlet får elever tillfälle att lära sig, reflektera och upptäcka hur de i framtiden kan arbeta, sköta sin ekonomi och vara del i samhällets ekonomi. I år så erbjöd både Gävle kommun och Ljusdals kommun ungdomar möjligheten att starta eget med UF inom de kommunala feriejobben. Under sammanlagt fem sommarveckor hade 36 ungdomar sommarjobbet, Starta Eget med UF Bilder från Starta Eget med UF på sommarlovet

10 Ung Företagsamhet Gävleborg 9 Många UF-elever i Gävleborg har valt att arbeta Internationellt, både inom konceptet EwB och via egna kanaler. Gävleborg hade under året 15 EwB-företag registrerade. Under året har UF-företag i Gävleborgs län deltagit vid mässor och andra utbytesprogram i Spanien, Estland och Lettland. Vid den regionala mässan 2014 delades priset som årets EWB-företag ut till Taste Europe UF, Borgarskolan i Gävle. Detta pris delades ut tillsammans med Handelskammaren. Som pris fick företaget också delta vid den internationella konferensen i Madrid 6 8 maj. Årets EWB-företag Taste Europe UF, Borgarskolan, Gävle Junior Achievement Young Enterprise Europe (JA-YE), Ung Företagsamhets moderorganisation i Europa, har tillsammans med Europas stora företag skapat ett lektionstillfälle kring frihandel och företagande. Som första region i Sverige tackade vår förening JA till att vara med i detta internationella projekt, Global Enterprise Project. Ett projekt där vi tar med oss det lokala näringslivet till skolan och tillsammans under ett lektionstillfälle ger eleverna kunskap och förståelse för hur världsekonomin påverkas av små och stora händelser i enskilda länder. Hur den internationella handeln fungerar då konkurrensen är global. Föreläsningen ger en djupare förståelse inför de globala utmaningar som dagligen gör sig påminda.

11 Ung Företagsamhet Gävleborg 10 UF Alumni har under året blivit än mer synlig. Varje vecka på vår Facebooksida presenteras alumner som efter UF-året blivit riktiga företagare. Lokala event har under året hållits i Gävle, Sandviken och Bollnäs. För att stärka länets konkurrenskraft och för att jobba med kompetensförsörjning har föreningen kartlagt var alla tidigare UF-elever från Gävleborg studerar. I kartläggningen såg vi att de vanligaste universitetsstäderna för Gävleborgare med UF-anknytning är Luleå, Linköping, Uppsala Umeå, Göteborg och Stockholm. Målet är att få igång nätverksgrupper i dessa universitetsorter. Under året har grupper bildats i Luleå och i Linköping. Vid båda dessa orter bjöd vi tillsammans med kommunerna och våra partner in till en första träff. En träff då vi förutom pratade om framtiden också såg en hockeymatch med bortalaget Brynäs IF. Diyar Samin är vår representant i alumni Sveriges Advisory Board. Alumninätverket i Luleå den 21 november

12 Ung Företagsamhet Gävleborg 11 Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2013/ / / / /10 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda Soliditet, % 79,3 70,1 74,6 72,1 66,8 Likviditet % Antal UF-företag Antal UF-elever Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Resultat och ställning Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till kr, vilket innebär att föreningen efter sju år av positivt resultat i år redovisat en förlust. Föreningen har under året kraftigt expanderat för att möta efterfrågan på grundskolan och för att kunna arbeta mer internationellt och med våra unga företagare efter sitt UF-år. Föreningen uppfyller fortfarande målet att ha minst en halvårsomsättning i eget kapital. Föreningens egna kapital ger också möjlighet till ytterligare expandering. Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

13 Ung Företagsamhet Gävleborg 12 Resultaträkning Not Föreningens intäkter Föreningens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Bilder från SM Jumpy Kidz UF, Hälsingegymnasiet, Bollnäs Företagets affärsidé: De arrangerar barngymnastik, med syfte att främja till ett aktivt och hälsosamt liv hos barn. Företaget består av: Elin Forsberg, Julia Forsberg och Julia Svensson Fire Piston UF, Göranssonska skolan, Sandviken Företagets affärsidé: Skapa en produkt som uppmuntrar till ett ökat friluftsliv. En produkt som passar speciellt för dig som älskar att vistas i naturen eller bara vill lysa upp vardagen med en öppen eld. Ett nytt och roligt sätt att starta upp en eld på, oavsett om det är en brasa i vildmarken eller hemma framför spisen. Företaget består av: Daniel Pysander, Daniella Backström, Erik Malmberg, Fredrik Wigren, Katja Andersson, Mert Aksam och Roxanna Padrón.

14 Ung Företagsamhet Gävleborg 13 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Balanserad vinst Årets vinst Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 Ung Företagsamhet Gävleborg 14 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter resp. tjänst till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Sponsringsintäkter överförs till den period sponsringen avser. Intäkter i form av bidrag intäktsförs för den tidsperiod som bidraget avser. Om bidraget är avsett att täcka specifika kostnader, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

16 Ung Företagsamhet Gävleborg 15 Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att föreningen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till kostnader skjuts upp och intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Likviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Not 2 Intäkternas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Försäljning material och arrangemang Bidrag från kommuner Bidrag från myndigheter Bidrag från företag Bidrag från organisationer Övriga intäkter Summa

17 Ung Företagsamhet Gävleborg 16 Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 4 3 Män 2 2 Totalt 6 5 Löner och ersättningar har uppgått till Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr (0 kr )) Övriga personalkostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Förändring av eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital Årets resultat Eget kapital

18 (ing Företigsamhet Givleborg 1 7 Gävle & Sergio de Brito Ulrika Spål Åsa Lindestam Per-Ola W&din Margareta Englund s rnik 77 9i Ande$He ern illa Eriksson Sand ra Wikman Min revisionsberättelse har avgivits är Konradsson Aukt revisor

19 Ung Företagsamhet Gävleborg 18 Resultatlista Ung Företagsamhets tävlingar Våga Vara Egen Tävling Skola Årets UF-företag 1 Bookie UF Thorén Business School 2 Charity Shirts UF Voxnadalens Gymnasium 3 Taste Europe UF Borgarskolan Årets Säljare 1 Lina Linell Bookie UF, Thorén 2 Alice Edin Sometimes UF, Borgis 3 Anton Lindroth MR Tailored UF, Thorén Årets Vara 1 Bookie UF Thorén Business School 2 Krispigt UF Hälsingegymnasiet 3 Tvätta lätt UF Borgarskolan Årets Tjänst 1 Jumpy Kidz UF Hälsingegymnasiet 2 Anti-klotter UF Polhemsskolan 3 H-Ö Bladet UF Borgarskolan Årets Mässmonter 1 MR Tailored UF Thorén Business School 2 Fire Piston UF Göranssonska skolan 3 Krispigt UF Hälsingegymnasiet Årets Hantverk 1 Tassens Läderdesign UF Nytorps Naturbruksgymnasium 2 Pro Clocks UF Björkhagsskolan 3 Rånmakarna UF Slottegymnasiet Årets Produktutv. 1 Fire Piston UF Göranssonska skolan 2 Make it fun UF Realgymnasiet 3 Captain Cook UF Göranssonska skolan Hållbart Företagande 1 Anti-klotter UF Polhemsskolan 2 Ekotvål UF Slottegymnasiet 3 Smokers UF Nytorps Naturbruksgymnasium Årets EWB-företag 1 Taste Europe UF Borgarskolan 2 Ståltvål UF Göranssonska skolan 3 Monile UF Göranssonska skolan Årets Webbplats 1 Simple-K UF Hälsingegymnasiet 2 Sometimes UF Borgarskolan 3 Taste Europe UF Borgarskolan Årets Logotyp 1 Taste Europe UF Borgarskolan 2 KomposteraMera UF Hälsingegymnasiet 3 ChildCare UF Thorén Business School Årets Affärsplan 1 Quickkey UF Göranssonska skolan 2 Fire Piston UF Göranssonska skolan 3 Alla Mot Cancer UF Bromangymnasiet

20 Vi stödjer Ung Företagsamhet Gävleborg Blå: pms 308, cmyk 100/20/0/40 Röd: pms 200 4Sign Aktiv Revision i Gävle AB Kvalitetslego AB Alfta Pall Alderholmens Mekaniska AB Skoogs Mekansika Verkstad Almega AnnonsKraft AB A Staffare AB Aven Forsa AB Automatindustrier i Hille AB Carlsson Fast Food AB Coompanion Gävleborg Docu Group Sweden AB Delsbo Candle AB Drivex Mekaniska AB Duro Sweden AB Eco-Log AB FLA Geoprodukter AB Förvaltnings AB Bollbro Grant Thornton Gävle Taxi AB Gävle Galvan AB Gävleborgsåkarna Hudiksvallsbostäder AB Hoo Timber AB Invotech Solutions AB JM Bygg AB JobMeal AB Järvsöbacken AB Lönn och Söner AB Monitor Industriutveckling AB Nordanå Trä AB Norrsken AB Olle Fack AB OilQuick AB Peges i Ljusdal AB Pepab Produktionspartner AB Plyfa Plywood AB Skandia Syntronic AB Sunds industrier AB Simson Power Tools AB Tält och Fest AB Valbo Trävaru AB PwC XL-Bygg Forsell Sunfab Hydraulics AB Söderhamns Stuveri och Hamn AB WRT Hydraulik & Rörteknik AB Ung Företagsamhet Gävleborg Drottninggatan Gävle Telefon

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013

Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 Ung Företagsamhet Gävleborg ÅRSREDOVISNING 2012-2013 1 Ung Företagsamhet Gävleborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 4 Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år.

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Årsberättelse 2011 YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Copyright och produktion Young Entrepreneurs

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer