Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011"

Transkript

1 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011

2 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, , Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som Söderhamns Kommun har skapat för att öka barn- och ungdomsinflytandet i kommunen. Under tre dagar i mars 2011 hölls tre framtidsverkstäder, det första för barn mellan f-klass och år 2, det andra för år 3 9 och det tredje för gymnasieelever och ungdomar upp till 25 år. Denna dokumentation har dokumenterat den andra framtidsverkstaden. Framtidsverkstaden skulle under dagen fokusera på frågan: På vårvintern blir det sedan dags för Viktiga mötet där barn, unga och beslutsfattare möts kring frågor som kommit upp under Viktiga veckan hösten innan. Utifrån Viktiga mötet kan olika intressegrupper utkristalliseras, och dessa grupper blir Viktiga modellens Viktiga grupper som är arenor där unga med vuxenstöd kan fördjupa sig i en frågeställning eller aktivt verka för att gå från idé till verklighet. Sedan sker Viktiga konferensen på våren där syftet är att barn, unga och beslutsfattare ska mötas med fokus kring något prioriterat tema från Viktiga mötet. Konferensen är också ett tillfälle för information, återkoppling och utvärdering. Hur blir Söderhamn en bättre kommun för barn och ungdomar? Inbjudna till framtidsverkstaden var barn och unga mellan år 3 och 9, lärare samt politiker från kommunen. Ledare för framtidsverkstaden 1 var ungdomskoordinator Marcus Häggström, och Linda?. Bakgrund För att öka barn och ungas inflytande i Söderhamns kommun finns Viktiga modellen. Modellen består av fyra delar: Först ut på hösten är Viktiga veckan då man samlar in viktiga frågor och idéer från barn och unga samt att ger kunskap till barn och unga om vilka rättigheter och möjligheter de har, exempelvis utifrån Barnkonventionen. Viktiga veckan genomförs på ställen där barn och unga finns: skola, fritid och föreningar är naturliga sådana arenor. Viktiga modellen Viktiga mötet arrangerades som en framtidsverkstad, en metod för demokratiska möten och beslutsfattande och dagen utformades efter följande steg: Kritikfas Visionsfas Konkretiseringsfas 1 Dokumentatör Ingrid Bergström Nilsson. Foto Ingrid Bergström Nilsson och Marcus Häggström. 2

3 Framtidsverkstaden Marcus och Linda hälsade alla deltagare välkomna till framtidsverkstaden och gav information om dagen och Viktiga modellen. Linda ledde leken fruktsallad och efter det gjorde alla deltagare porträtt av varandra. I par fick sedan deltagarna presentera varandra inför alla deltagare. att fundera över hur de skulle vilja att Söderhamn såg ut om ingenting var omöjligt. När deltagarna funderat klart fick alla, liksom i kritikfasen, framföra sina åsikter. Åsikterna skrevs ned på papper och tejpades upp inför en ny röstningsomgång. Återigen fick deltagarna sätta fem poäng på det som de tyckte kändes viktigast bland alla visioner. När rösterna hade sammanställts fick man fram denna topplista: Topplista: Kritikfasen Framtidsverkstaden drog sedan igång med den första fasen, kritikfasen. Alla deltagare fick berätta vad de tycker är dåligt i Söderhamn för barn och ungdomar. Det som togs upp skrevs ned på stora pappersark av Linda. När alla synpunkter kommit fram sattes arken upp på väggen och deltagarna uppmanades till att sätta fem varsina röster i form av streck på de ämnen de tyckte kändes viktigast. Rösterna räknades sedan ihop och de sju ämnen som fått flest röster hamnade på följande bottenlista: Bottenlista Dålig skolmat Låg lärartäthet Busstider styr skoltider Bråkiga elever får inga konsekvenser Inga fritidsgårdar i ytterområdena Inga busskort för unga som gäller i hela länet För lite IT som verktyg i skolan Fler klädaffärer Fler aktiviteter förutom sport Mobbing förekommer inte Fler maträtter att välja bland i skolan Större badhus Sommarjobb till alla Fler fritidsgårdar Marcus konstaterade att det fanns tre ämnen som upprepats extra många gånger under dagen, nämligen skola, fritid och centrum. Deltagarna delades därför upp i fyra olika grupper, skolgruppen, fritidsgruppen, centrumgruppen och jokergruppen (en allmän grupp där vad som helst angående Söderhamn kunde diskuteras). Grupperna fick sedan gå till varsin plats och arbeta kreativt med valfri teknik för att illustrera olika visioner. Visionsfasen Efter en rockringslek var det dags för nästa fas, visionsfasen. Deltagarna fick i uppgift 3

4 Efter grupparbetspasset och en lunch fick grupperna redovisa sina arbeten. Centrumgruppen Centrumgruppen hade målat med vattenfärger hur gågatan i Söderhamn skulle kunna se ut i framtiden. Där skulle finnas många småbutiker, klädaffärer, spelaffärer, glassaffärer, en jättestor biograf och hotell för turister. Överallt skulle det ligga röda mattor och Oscarsgalan skulle kunna äga rum där. Figur 1 Fritidsgruppen Fritidsgruppen hade målat och byggt med lego för att redovisa sina visioner. De hade gjort en fotbollsplan, en stor galleria, fritidsgårdar, en gatukök, ett stort badhus, bussar till alla aktiviteter samt goda möjligheter att cykla och gå. Visionen av en slalombacke där unga kan få arbete redovisades med ett stort lakan över några personer som utgjorde ett berg. På berget åkte skidåkare gjorda av lego. Jokergruppen Jokergruppen hade funderat kring sommarjobb för ungdomar i Söderhamn och hittat på en webbaserad sommarjobbsportal. Portalen gick ut på att samla kommunen, skola, föreningsliv, arbetsplatser och unga arbetslösa på en och samma plats för att kunna föra dem samman. Detta redovisade gruppen med hjälp av plastmuggar och papper som föreställde glassar i en glasskiosk, lego i form av en fabrik, en dator som symboliserade själva webbportalen och band som höll samman alla faktorer. Gruppen hade också ritat upp en modell, se figur 1. Skolgruppen Alla deltagare i skolgruppen ställde sig på rad med varsina papper i handen. På varje papper stod ett ord som gruppdeltagarna läste upp i tur och ordning. Orden löd: Jag vill vara med och påverka skolans framtid! Skolmaten, mobbing, mindre klasser, mer stöd, tydliga regler, bättre konsekvenser, högre lärartäthet, aktivt elevråd, politiker, engagemang! 4

5 För att öka lärartätheten bör det avsättas mer pengar och det har politikerna ansvar för. Detta bör ske nu. När någon har utsatts för mobbing borde skolan anordna samtal mellan den som blivit mobbad, den som mobbat och lärare. Konkretiseringsfasen Efter redovisningen var det dags för konkretiseringsfasen. Marcus berättar att deltagarna inte kan ta beslut direkt på plats, men däremot ett ge underlag till politikerna med konkreta förslag på vad man kan göra för att förbättra Söderhamn för barn och ungdomar. Deltagarna fick gå tillbaka till sina grupper för att fundera över hur det som hamnat på bottenlistan och topplistan ska åtgärdas. Grupperna skulle komma med tydliga förslag på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Fritidsgruppen För att få fler fritidsgårdar i kommunen tyckte fritidsgruppen att det behövs lokaler och personal som arbetar ideellt. Man bör fråga kommun och företag om sponsring för underhållning. De som från början bestämt att de vill ha en fritidsgård ska driva den. Det bör då bli klart så fort som möjligt. Vid mobbing bör personal på skolan prata med mobbaren och den som blivit mobbad. Detta är rektorns, lärarnas och föräldrarnas ansvar. Det borde finnas hårdare regler och inte bara tomma hot. Mobbaren bör sägas till på skarpen och om inget händer bör extra resurser sättas in. Rektor, lärare och föräldrarnas har ansvaret. Saken är klar när allt är utrett. Att söka sommarjobb bör vara ungdomarnas eget ansvar med stöd från en handledare. Att ringa runt och visa intresse är en bra aktivitet för att söka arbete. Detta bör bli klart innan sommarlovet. Grupperna fick sedan komma tillbaka och redovisa vad de kommit fram till, denna gång endast muntligt. Skolgruppen Angående skolmaten tyckte skolgruppen att det varje dag ska finnas två maträtter att välja bland på alla skolor. Maträtter bör också serveras med olika såser som man får välja själv istället för att all mat är blandad i en sås. Det första som ska göras är att samordna ett matråd, något som är rektorns ansvar att se till att det finns och fungerar. Detta bör ske så fort som möjligt. Centrumgruppen För att förbättra skolmaten borde skolköken byggas upp för bättre förutsättningar och fler möjligheter. Maten bör lagas från grunden och ej vara halvfabrikat. Rektorer och kommunen har ansvaret och det bör vara klart inom ett år. För att få fler affärer till centrum borde man locka hit butikskedjor genom att kommunen tar kontakt med dem. Det bör vara klart inom 1-3 år. Jokergruppen Skolmaten bör vara fräschare. Både den ordinarie maten och specialkosten bör helst 5

6 lagas på plats istället för att värmas. Kryddställ i matsalen skulle ge maten ett lyft. Låt politiker och tjänstemän proväta i skolan för att se vilken kvalitet maten håller. Aktivera och utveckla de matråd som finns. Under skoldagen borde gratis frukt och grönsaker finnas för de som vill ha. BUN, KUS och kostenheten har ansvaret. Det borde finnas en fritidsgård vid varje skola. Webbportalsförslaget som kom fram under visionsfasen bör användas för att göra det lättare att söka sommarjobb. Kommunen och politiker har ansvaret och portalen bör vara klar till sommaren Ansvaret för att få hit fler klädaffärer så som H&M och Gina tricot borde läggas på näringslivsenheten. Utvärdering Efter att grupperna redovisat sina konkreta förslag fick de utvärdera dagen genom att på post it-lappar skriva vad som varit bra och vad som varit dåligt och sätta upp på stora pappersark. Läs alla åsikter i bilagan på sidan? Sedan var dagen slut. 6

7 Deltagare Viktor Wärnick KUS Jonas Lindberg KUS Linus E. Ohlson BUN Wilma Lindström Bergviksskolan Kajsa Enberg Bergviksskolan Felix Eriksson Bergviksskolan Christian Hanold Bergviksskolan Emelie Häggdal Stenbergaskolan Hanna Nordahl Bergviksskolan Irina Dromova Stenbergaskolan Johannes Göthe Vågbroskolan Matilda Öberg Bergviksskolan Nellie Rosén Stenbergaskolan Ronja Jacobsson Vågbroskolan Elina Vaarama Stenbergaskolan Maria Sjödin Stenbergaskolan Eric Eriksson Bergviksskolan Emma Jonsson Bergviksskolan Jenny Schewelius Vågbroskolan Mats Holmberg Bergviksskolan Gabriella Pettersson KS Linus Karlsson Åsa Arvidsson BUNförv. Martin Johannesson Stenbergaskolan Kenneth Thuring Nils Rollander Julia Nilsson Jatarina Hedberg KS Alexandra Gard BUN Carin Gustafsson lärare Stenbergaskolan Tim Schelin Erik Uddén Josefine Enström Agnes Forshem Stina Burman Pontus Spansk Skoglund Ludvig Engqvist Oliver Engqvist Andreas Olsson Norrtullskolan Edvin Filipowich Stentägtskolan Narin Ay Norrtullskolan Alex Olsson Norrtullskolan Åsa Äng Eriksson BUNförv. Allt som kom fram under kritikfasen Röster Dålig skolmat 34 Låg lärartäthet 18 Bussarna styr skoltider 13 7

8 Bråkiga elever får inga konsekvenser 12 Inga fritidssgårdar i ytterområdena 11 Inga busskort för unga som gäller i hela länet 10 För lite sommarjobb 9 För lite IT som verktyg i skolan 8 Dåliga bussförbindelser till Verkstäderna 7 För dåligt fritidsutbud 7 Vuxna lyssnar för dåligt 7 För lite besök av politiker på skolorna 7 För dåligt ungdomsinflytande, mycket snack och ingen verkstad 6 För mycket bråk på skolorna 5 För mycket centralt 4 För mycket kränkande behandling i skolmiljö 4 Det satsas mest i centrala Söderhamn 4 För lite vikarier 3 Busstider styr skoltider 2 Farligt att cykla och gå längs vägarna, farlig trafikmiljö 2 Ingen läxhjälp 2 Dålig trafikmiljö vid skolorna 2 Lärarna för lite närvarande utan för lektionstid 1 Inga studiebidrag på sommaren 1 Dåligt utbildade lärare och för några lärare Sjukhuset stänger för tidigt Dålig tillgänglighet till psykisk och fysisk vård Inga tjej- och killgrupper Dåligt samarbete mellan skolarna Politiker för rädda för att ta ställning Dålig trafikmiljö vid Verkstäderna Allt som kom fram under visionsfasen Röster Fler klädaffärer 21 Fler aktiviteter förutom sport 20 Mobbing förekommer inte 18 Fler maträtter att välja bland i skolan 17 Större badhus 10 Sommarjobb till alla 9 Fler fritidsgårdar 9 Så mycket sport som möjligt 7 Slalombacke med jobbmöjligheter för unga 7 Utöva sport på skoltid 6 Skoltaxi till alla 6 Resurspersonal tidigt i skolorna 5 Gratis frukost i skolan 4 Gratis kollektivtrafik för alla 4 Högre grad av elevinflytande 4 Gratis frukt i skolan 4 Alla ungdomar tar ansvar för sin situation 4 Många småaffärer/levande centrum 4 8

9 Ett tryggt Söderhamn 3 Fler skolor 3 En riktig flygplats i Söderhamn 3 Möjlighet att byta teoretiska mot praktiska ämnen 3 Färre elever i klasserna 2 Bättre vägledning efter gymnasiet 2 Betyg från åk 4 i kunskap och uppförande 2 Bra buss- och tågförbindelser i länet 2 Söderhamn Disney world 2 Alla ska känna sig trygga 2 Billigare bio 2 Skolkulturevenemang 2 Bra kompis-premie i skolan 1 Fler affärer 1 Bad i centrum 1 Dator till alla från åk 4 som verktyg i skolan Fler lokaler för unga Fler kvällsaktiviteter Alla ska få den hjälp man behöver Jättebra skolmat Skolturneringar Alla politiska beslut tar hänsyn till nästa generation Utvärdering Bra Personer från olika skolor får träffas och diskutera viktiga frågor Politiker deltar Bra att vi blandades Bra variation på prata, lyssna, skapa Övningar Tanken Konceptet Det var roligt att prata politik! Det var bra att man fick säga sin åsikt Det var roligt och jag har lärt mig mycket Konceptet bra Roligt att jobba med andra Träffa andra Helhetskonceptet, bredd Träffa allihop Jag har lärt mig mycket om psykologi, politik, ekonomi och om skolstrukturer. Jag träffade många nya kompisar. Det har varit trevligt och lärorik. Träffa nytt folk Det har varit en lärorik dag, framförallt för de yngre. Bra upplagt. Att man får vara med och tycka Att träffa alla folk Att vi fick göra roliga saker Bra att politiker var med och att olika skolor fick mötas 9

10 Det var bra att träffas så här och prata Allt var bra! Träffa folk! Att träffa alla Bra stämning, bra diskussioner, bra mat Intressant. Bra att vi får chansen att påverka! Det har varit bra att vara med och få tycka till Övningarna då man får vara fri Roligt, bra att säga vad man tycker och höra vad andra tycker Bra med pauser/rörelse. Ganska bra struktur på dagen. Att politiker och tjänstemän möts Det som var bra var att man missade skolan Intressant och roligt att kunna påverka Man har fått höra vad andra tycker Jättebra hela dagen! Mat, fika, mer fika, möta nya människor, gruppuppdelning Roligt Jokerfikat Dåligt Inget Tråkigt att vissa inte tog det seriöst Informationen innan. Förankra hos fler elever hemma innan vi träffas här, det hade givit fler förslag. Svårt för eleverna att snabbt komma på förslag i stor grupp. Ganska långt Är tveksam till modellen innan den visat resultat. Misstro mot att idéerna kommer att genomföras. Dåligt att det tog sin tid Känns som om det görs för att vinna Årets ungdomskommun, inte för att förbättra för ungdomar Allt var tråkigt! Utförandet bristfälligt Dåligt utförande Inget Dåligt att det tog sin tid Kallt ibland. Varmt ibland. Bananer som bokstavligt talat inte gick att äta. Att man inte fick äta någon annanstans Kort med tid. Lite politiker. Selektiva förslag, ej förankrade. Demokrati! Lite debatt. Lite info från politikerna. Inget var dåligt Inge! Lång dag, jobbigt att lyssna 10

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 1 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 1 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 1 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Rådhuset, Söderhamn Tid: tisdag 1 mars, 9.00 13.30, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som Söderhamns

Läs mer

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD!

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD! UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD! Plats: Verkstäderna, Söderhamn Tid: måndag 7 april, 8.30 16.30, 2008. För att starta upp arbetet med ungdomars inflytande och demokratiska engagemang genom ett Ungdomsråd

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529

Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529 Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529 Ledare : Sven Persson & Björn Persson Dokumentation: Marcus Häggström 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Bottenlista sid. 3 Visionsfasen

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Minnesanteckningar Verksamhetsråd 2014-09-22

Minnesanteckningar Verksamhetsråd 2014-09-22 1 (5) Minnesanteckningar Verksamhetsråd 2014-09-22 Närvarande: Robert Dahlqvist, rektor Maria Åberg, biträdande rektor Hanne Persson, trygghetssamordnare Ulf Sandberg, IKT-pedagog Karina Frid, lärare Susanne

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16

Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16 Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16 Jorielskolan, Bergtallsvägen 12, Stockholm, Älvsjö Telefon: 08-464 66 35 linda.apelmo@pysslingen.se madelene.pettersson@pysslingen.se Varmt välkomna

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Brukarträff 14-4-2010

Brukarträff 14-4-2010 Brukarträff 14-4-2010 Plats: Holiday Club, Åre Deltagare: 1. Anna Lindegren, Mica 2. Anders Edström, Fritid och rekreation 3. Rob Andersson, Boende Område Brunflo/Torvalla 4. Ia Linusson, RSMH 5. Anna

Läs mer

UNGDOMSFULLMÄKTIGE KNUTSALEN DEN 1 DECEMBER 2009

UNGDOMSFULLMÄKTIGE KNUTSALEN DEN 1 DECEMBER 2009 UNGDOMSFULLMÄKTIGE KNUTSALEN DEN 1 DECEMBER 2009 Bry er, engagera er, Ungdomsfullmäktige förutsätter engagemang! - ja, så började vår ordförande Adrian sitt uppmanande tal till alla ledamöter, sedan han

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Representanter från HA, FT, BA, EE, EK, SA och SAID var närvarande.

Representanter från HA, FT, BA, EE, EK, SA och SAID var närvarande. Tid: kl. 13.30 15.00 Plats: F2 vid matsalen Kallade: en elev per arbetslag som utses av program- eller inriktningsrådet elevrådets styrelse med vuxenrepresentant skolledningen Representanter från HA, FT,

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Framtidsverkstad om SSA!

Framtidsverkstad om SSA! TEMA Samverkan skola/arbetsliv ÖVRIGT Deltagarbilagor: Alla anteckningar Framtidsverkstadens faser Väsentliga ingredienser. www.kfsk.se/entris Minnesanteckningar ENTRIS 2.0 Nätverksträff 2013-01-30 Framtidsverkstad

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Utvärdering av framtidsdagen Frida har lagt till en kurs på It s learning som heter Utvärdering av Framtidsdag.

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Kränkningar Adressen till den sida där jag har samlat lite material som ni kan använda er av om/när

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling En hållbar utveckling Önnerödsskolan startade upp arbetet Hållbar utveckling som går ihop med det årliga Amazonassammarbetet. Eleverna har under vecka 42 fått jobba med olika ämnesområden. Ämnesområdena

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Må Bra-dagen 2010. Återigen en helt strålande insats av alla medverkande elever idag! Tack! Må Bra-gänget 2010

Må Bra-dagen 2010. Återigen en helt strålande insats av alla medverkande elever idag! Tack! Må Bra-gänget 2010 (27 september) Må Bra-dagen 2010 Mellanvångsskolan i Staffanstorp hade sin årliga (sen MÅNGA år tillbaka!) Må Bra-dag den 27 september. Dagen inleddes 08.30 med att alla sprang och "samlade varv". Klockan

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg 2014-09-30 1 (9) Tid och plats Tisdag den 21 oktober, Varagårdsskolan, Bjuv Gymnasierepresentanter Närvarande Felix Nordström* Linus Piggott* Ella Lynander Johanna Persson* Frånvarande Joel Isaksson Amanda

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a

Läs in Räkna ut A Läs in Räkna ut a LÄS IN RÄKNA UT A Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa Till höger och till vänster 6 Hitta rätt mönster 8 I ordning 10 Följ ledtrådarna 14 Hemliga språk och koder 18 Tabeller och diagram 0 Tänk logiskt

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer