Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011"

Transkript

1 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011

2 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, , Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som Söderhamns Kommun har skapat för att öka barn- och ungdomsinflytandet i kommunen. Under tre dagar i mars 2011 hölls tre framtidsverkstäder, det första för barn mellan f-klass och år 2, det andra för år 3 9 och det tredje för gymnasieelever och ungdomar upp till 25 år. Denna dokumentation har dokumenterat den andra framtidsverkstaden. Framtidsverkstaden skulle under dagen fokusera på frågan: På vårvintern blir det sedan dags för Viktiga mötet där barn, unga och beslutsfattare möts kring frågor som kommit upp under Viktiga veckan hösten innan. Utifrån Viktiga mötet kan olika intressegrupper utkristalliseras, och dessa grupper blir Viktiga modellens Viktiga grupper som är arenor där unga med vuxenstöd kan fördjupa sig i en frågeställning eller aktivt verka för att gå från idé till verklighet. Sedan sker Viktiga konferensen på våren där syftet är att barn, unga och beslutsfattare ska mötas med fokus kring något prioriterat tema från Viktiga mötet. Konferensen är också ett tillfälle för information, återkoppling och utvärdering. Hur blir Söderhamn en bättre kommun för barn och ungdomar? Inbjudna till framtidsverkstaden var barn och unga mellan år 3 och 9, lärare samt politiker från kommunen. Ledare för framtidsverkstaden 1 var ungdomskoordinator Marcus Häggström, och Linda?. Bakgrund För att öka barn och ungas inflytande i Söderhamns kommun finns Viktiga modellen. Modellen består av fyra delar: Först ut på hösten är Viktiga veckan då man samlar in viktiga frågor och idéer från barn och unga samt att ger kunskap till barn och unga om vilka rättigheter och möjligheter de har, exempelvis utifrån Barnkonventionen. Viktiga veckan genomförs på ställen där barn och unga finns: skola, fritid och föreningar är naturliga sådana arenor. Viktiga modellen Viktiga mötet arrangerades som en framtidsverkstad, en metod för demokratiska möten och beslutsfattande och dagen utformades efter följande steg: Kritikfas Visionsfas Konkretiseringsfas 1 Dokumentatör Ingrid Bergström Nilsson. Foto Ingrid Bergström Nilsson och Marcus Häggström. 2

3 Framtidsverkstaden Marcus och Linda hälsade alla deltagare välkomna till framtidsverkstaden och gav information om dagen och Viktiga modellen. Linda ledde leken fruktsallad och efter det gjorde alla deltagare porträtt av varandra. I par fick sedan deltagarna presentera varandra inför alla deltagare. att fundera över hur de skulle vilja att Söderhamn såg ut om ingenting var omöjligt. När deltagarna funderat klart fick alla, liksom i kritikfasen, framföra sina åsikter. Åsikterna skrevs ned på papper och tejpades upp inför en ny röstningsomgång. Återigen fick deltagarna sätta fem poäng på det som de tyckte kändes viktigast bland alla visioner. När rösterna hade sammanställts fick man fram denna topplista: Topplista: Kritikfasen Framtidsverkstaden drog sedan igång med den första fasen, kritikfasen. Alla deltagare fick berätta vad de tycker är dåligt i Söderhamn för barn och ungdomar. Det som togs upp skrevs ned på stora pappersark av Linda. När alla synpunkter kommit fram sattes arken upp på väggen och deltagarna uppmanades till att sätta fem varsina röster i form av streck på de ämnen de tyckte kändes viktigast. Rösterna räknades sedan ihop och de sju ämnen som fått flest röster hamnade på följande bottenlista: Bottenlista Dålig skolmat Låg lärartäthet Busstider styr skoltider Bråkiga elever får inga konsekvenser Inga fritidsgårdar i ytterområdena Inga busskort för unga som gäller i hela länet För lite IT som verktyg i skolan Fler klädaffärer Fler aktiviteter förutom sport Mobbing förekommer inte Fler maträtter att välja bland i skolan Större badhus Sommarjobb till alla Fler fritidsgårdar Marcus konstaterade att det fanns tre ämnen som upprepats extra många gånger under dagen, nämligen skola, fritid och centrum. Deltagarna delades därför upp i fyra olika grupper, skolgruppen, fritidsgruppen, centrumgruppen och jokergruppen (en allmän grupp där vad som helst angående Söderhamn kunde diskuteras). Grupperna fick sedan gå till varsin plats och arbeta kreativt med valfri teknik för att illustrera olika visioner. Visionsfasen Efter en rockringslek var det dags för nästa fas, visionsfasen. Deltagarna fick i uppgift 3

4 Efter grupparbetspasset och en lunch fick grupperna redovisa sina arbeten. Centrumgruppen Centrumgruppen hade målat med vattenfärger hur gågatan i Söderhamn skulle kunna se ut i framtiden. Där skulle finnas många småbutiker, klädaffärer, spelaffärer, glassaffärer, en jättestor biograf och hotell för turister. Överallt skulle det ligga röda mattor och Oscarsgalan skulle kunna äga rum där. Figur 1 Fritidsgruppen Fritidsgruppen hade målat och byggt med lego för att redovisa sina visioner. De hade gjort en fotbollsplan, en stor galleria, fritidsgårdar, en gatukök, ett stort badhus, bussar till alla aktiviteter samt goda möjligheter att cykla och gå. Visionen av en slalombacke där unga kan få arbete redovisades med ett stort lakan över några personer som utgjorde ett berg. På berget åkte skidåkare gjorda av lego. Jokergruppen Jokergruppen hade funderat kring sommarjobb för ungdomar i Söderhamn och hittat på en webbaserad sommarjobbsportal. Portalen gick ut på att samla kommunen, skola, föreningsliv, arbetsplatser och unga arbetslösa på en och samma plats för att kunna föra dem samman. Detta redovisade gruppen med hjälp av plastmuggar och papper som föreställde glassar i en glasskiosk, lego i form av en fabrik, en dator som symboliserade själva webbportalen och band som höll samman alla faktorer. Gruppen hade också ritat upp en modell, se figur 1. Skolgruppen Alla deltagare i skolgruppen ställde sig på rad med varsina papper i handen. På varje papper stod ett ord som gruppdeltagarna läste upp i tur och ordning. Orden löd: Jag vill vara med och påverka skolans framtid! Skolmaten, mobbing, mindre klasser, mer stöd, tydliga regler, bättre konsekvenser, högre lärartäthet, aktivt elevråd, politiker, engagemang! 4

5 För att öka lärartätheten bör det avsättas mer pengar och det har politikerna ansvar för. Detta bör ske nu. När någon har utsatts för mobbing borde skolan anordna samtal mellan den som blivit mobbad, den som mobbat och lärare. Konkretiseringsfasen Efter redovisningen var det dags för konkretiseringsfasen. Marcus berättar att deltagarna inte kan ta beslut direkt på plats, men däremot ett ge underlag till politikerna med konkreta förslag på vad man kan göra för att förbättra Söderhamn för barn och ungdomar. Deltagarna fick gå tillbaka till sina grupper för att fundera över hur det som hamnat på bottenlistan och topplistan ska åtgärdas. Grupperna skulle komma med tydliga förslag på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Fritidsgruppen För att få fler fritidsgårdar i kommunen tyckte fritidsgruppen att det behövs lokaler och personal som arbetar ideellt. Man bör fråga kommun och företag om sponsring för underhållning. De som från början bestämt att de vill ha en fritidsgård ska driva den. Det bör då bli klart så fort som möjligt. Vid mobbing bör personal på skolan prata med mobbaren och den som blivit mobbad. Detta är rektorns, lärarnas och föräldrarnas ansvar. Det borde finnas hårdare regler och inte bara tomma hot. Mobbaren bör sägas till på skarpen och om inget händer bör extra resurser sättas in. Rektor, lärare och föräldrarnas har ansvaret. Saken är klar när allt är utrett. Att söka sommarjobb bör vara ungdomarnas eget ansvar med stöd från en handledare. Att ringa runt och visa intresse är en bra aktivitet för att söka arbete. Detta bör bli klart innan sommarlovet. Grupperna fick sedan komma tillbaka och redovisa vad de kommit fram till, denna gång endast muntligt. Skolgruppen Angående skolmaten tyckte skolgruppen att det varje dag ska finnas två maträtter att välja bland på alla skolor. Maträtter bör också serveras med olika såser som man får välja själv istället för att all mat är blandad i en sås. Det första som ska göras är att samordna ett matråd, något som är rektorns ansvar att se till att det finns och fungerar. Detta bör ske så fort som möjligt. Centrumgruppen För att förbättra skolmaten borde skolköken byggas upp för bättre förutsättningar och fler möjligheter. Maten bör lagas från grunden och ej vara halvfabrikat. Rektorer och kommunen har ansvaret och det bör vara klart inom ett år. För att få fler affärer till centrum borde man locka hit butikskedjor genom att kommunen tar kontakt med dem. Det bör vara klart inom 1-3 år. Jokergruppen Skolmaten bör vara fräschare. Både den ordinarie maten och specialkosten bör helst 5

6 lagas på plats istället för att värmas. Kryddställ i matsalen skulle ge maten ett lyft. Låt politiker och tjänstemän proväta i skolan för att se vilken kvalitet maten håller. Aktivera och utveckla de matråd som finns. Under skoldagen borde gratis frukt och grönsaker finnas för de som vill ha. BUN, KUS och kostenheten har ansvaret. Det borde finnas en fritidsgård vid varje skola. Webbportalsförslaget som kom fram under visionsfasen bör användas för att göra det lättare att söka sommarjobb. Kommunen och politiker har ansvaret och portalen bör vara klar till sommaren Ansvaret för att få hit fler klädaffärer så som H&M och Gina tricot borde läggas på näringslivsenheten. Utvärdering Efter att grupperna redovisat sina konkreta förslag fick de utvärdera dagen genom att på post it-lappar skriva vad som varit bra och vad som varit dåligt och sätta upp på stora pappersark. Läs alla åsikter i bilagan på sidan? Sedan var dagen slut. 6

7 Deltagare Viktor Wärnick KUS Jonas Lindberg KUS Linus E. Ohlson BUN Wilma Lindström Bergviksskolan Kajsa Enberg Bergviksskolan Felix Eriksson Bergviksskolan Christian Hanold Bergviksskolan Emelie Häggdal Stenbergaskolan Hanna Nordahl Bergviksskolan Irina Dromova Stenbergaskolan Johannes Göthe Vågbroskolan Matilda Öberg Bergviksskolan Nellie Rosén Stenbergaskolan Ronja Jacobsson Vågbroskolan Elina Vaarama Stenbergaskolan Maria Sjödin Stenbergaskolan Eric Eriksson Bergviksskolan Emma Jonsson Bergviksskolan Jenny Schewelius Vågbroskolan Mats Holmberg Bergviksskolan Gabriella Pettersson KS Linus Karlsson Åsa Arvidsson BUNförv. Martin Johannesson Stenbergaskolan Kenneth Thuring Nils Rollander Julia Nilsson Jatarina Hedberg KS Alexandra Gard BUN Carin Gustafsson lärare Stenbergaskolan Tim Schelin Erik Uddén Josefine Enström Agnes Forshem Stina Burman Pontus Spansk Skoglund Ludvig Engqvist Oliver Engqvist Andreas Olsson Norrtullskolan Edvin Filipowich Stentägtskolan Narin Ay Norrtullskolan Alex Olsson Norrtullskolan Åsa Äng Eriksson BUNförv. Allt som kom fram under kritikfasen Röster Dålig skolmat 34 Låg lärartäthet 18 Bussarna styr skoltider 13 7

8 Bråkiga elever får inga konsekvenser 12 Inga fritidssgårdar i ytterområdena 11 Inga busskort för unga som gäller i hela länet 10 För lite sommarjobb 9 För lite IT som verktyg i skolan 8 Dåliga bussförbindelser till Verkstäderna 7 För dåligt fritidsutbud 7 Vuxna lyssnar för dåligt 7 För lite besök av politiker på skolorna 7 För dåligt ungdomsinflytande, mycket snack och ingen verkstad 6 För mycket bråk på skolorna 5 För mycket centralt 4 För mycket kränkande behandling i skolmiljö 4 Det satsas mest i centrala Söderhamn 4 För lite vikarier 3 Busstider styr skoltider 2 Farligt att cykla och gå längs vägarna, farlig trafikmiljö 2 Ingen läxhjälp 2 Dålig trafikmiljö vid skolorna 2 Lärarna för lite närvarande utan för lektionstid 1 Inga studiebidrag på sommaren 1 Dåligt utbildade lärare och för några lärare Sjukhuset stänger för tidigt Dålig tillgänglighet till psykisk och fysisk vård Inga tjej- och killgrupper Dåligt samarbete mellan skolarna Politiker för rädda för att ta ställning Dålig trafikmiljö vid Verkstäderna Allt som kom fram under visionsfasen Röster Fler klädaffärer 21 Fler aktiviteter förutom sport 20 Mobbing förekommer inte 18 Fler maträtter att välja bland i skolan 17 Större badhus 10 Sommarjobb till alla 9 Fler fritidsgårdar 9 Så mycket sport som möjligt 7 Slalombacke med jobbmöjligheter för unga 7 Utöva sport på skoltid 6 Skoltaxi till alla 6 Resurspersonal tidigt i skolorna 5 Gratis frukost i skolan 4 Gratis kollektivtrafik för alla 4 Högre grad av elevinflytande 4 Gratis frukt i skolan 4 Alla ungdomar tar ansvar för sin situation 4 Många småaffärer/levande centrum 4 8

9 Ett tryggt Söderhamn 3 Fler skolor 3 En riktig flygplats i Söderhamn 3 Möjlighet att byta teoretiska mot praktiska ämnen 3 Färre elever i klasserna 2 Bättre vägledning efter gymnasiet 2 Betyg från åk 4 i kunskap och uppförande 2 Bra buss- och tågförbindelser i länet 2 Söderhamn Disney world 2 Alla ska känna sig trygga 2 Billigare bio 2 Skolkulturevenemang 2 Bra kompis-premie i skolan 1 Fler affärer 1 Bad i centrum 1 Dator till alla från åk 4 som verktyg i skolan Fler lokaler för unga Fler kvällsaktiviteter Alla ska få den hjälp man behöver Jättebra skolmat Skolturneringar Alla politiska beslut tar hänsyn till nästa generation Utvärdering Bra Personer från olika skolor får träffas och diskutera viktiga frågor Politiker deltar Bra att vi blandades Bra variation på prata, lyssna, skapa Övningar Tanken Konceptet Det var roligt att prata politik! Det var bra att man fick säga sin åsikt Det var roligt och jag har lärt mig mycket Konceptet bra Roligt att jobba med andra Träffa andra Helhetskonceptet, bredd Träffa allihop Jag har lärt mig mycket om psykologi, politik, ekonomi och om skolstrukturer. Jag träffade många nya kompisar. Det har varit trevligt och lärorik. Träffa nytt folk Det har varit en lärorik dag, framförallt för de yngre. Bra upplagt. Att man får vara med och tycka Att träffa alla folk Att vi fick göra roliga saker Bra att politiker var med och att olika skolor fick mötas 9

10 Det var bra att träffas så här och prata Allt var bra! Träffa folk! Att träffa alla Bra stämning, bra diskussioner, bra mat Intressant. Bra att vi får chansen att påverka! Det har varit bra att vara med och få tycka till Övningarna då man får vara fri Roligt, bra att säga vad man tycker och höra vad andra tycker Bra med pauser/rörelse. Ganska bra struktur på dagen. Att politiker och tjänstemän möts Det som var bra var att man missade skolan Intressant och roligt att kunna påverka Man har fått höra vad andra tycker Jättebra hela dagen! Mat, fika, mer fika, möta nya människor, gruppuppdelning Roligt Jokerfikat Dåligt Inget Tråkigt att vissa inte tog det seriöst Informationen innan. Förankra hos fler elever hemma innan vi träffas här, det hade givit fler förslag. Svårt för eleverna att snabbt komma på förslag i stor grupp. Ganska långt Är tveksam till modellen innan den visat resultat. Misstro mot att idéerna kommer att genomföras. Dåligt att det tog sin tid Känns som om det görs för att vinna Årets ungdomskommun, inte för att förbättra för ungdomar Allt var tråkigt! Utförandet bristfälligt Dåligt utförande Inget Dåligt att det tog sin tid Kallt ibland. Varmt ibland. Bananer som bokstavligt talat inte gick att äta. Att man inte fick äta någon annanstans Kort med tid. Lite politiker. Selektiva förslag, ej förankrade. Demokrati! Lite debatt. Lite info från politikerna. Inget var dåligt Inge! Lång dag, jobbigt att lyssna 10

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ELEVK ÅRER GÖR SKOL AN BÄT TRE

ELEVK ÅRER GÖR SKOL AN BÄT TRE ELEVK ÅRER GÖR SKOL AN BÄT TRE ELEVKÅRER GÖR SKOLAN BÄTTRE I alla delar av samhället finns det någon som försöker påverka de beslut som fattas. Fackförbund, branschorganisationer, pr-byråer, lobbyister,

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer