Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011"

Transkript

1 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011

2 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, , Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som Söderhamns Kommun har skapat för att öka barn- och ungdomsinflytandet i kommunen. Under tre dagar i mars 2011 hölls tre framtidsverkstäder, det första för barn mellan f-klass och år 2, det andra för år 3 9 och det tredje för gymnasieelever och ungdomar upp till 25 år. Denna dokumentation har dokumenterat den andra framtidsverkstaden. Framtidsverkstaden skulle under dagen fokusera på frågan: På vårvintern blir det sedan dags för Viktiga mötet där barn, unga och beslutsfattare möts kring frågor som kommit upp under Viktiga veckan hösten innan. Utifrån Viktiga mötet kan olika intressegrupper utkristalliseras, och dessa grupper blir Viktiga modellens Viktiga grupper som är arenor där unga med vuxenstöd kan fördjupa sig i en frågeställning eller aktivt verka för att gå från idé till verklighet. Sedan sker Viktiga konferensen på våren där syftet är att barn, unga och beslutsfattare ska mötas med fokus kring något prioriterat tema från Viktiga mötet. Konferensen är också ett tillfälle för information, återkoppling och utvärdering. Hur blir Söderhamn en bättre kommun för barn och ungdomar? Inbjudna till framtidsverkstaden var barn och unga mellan år 3 och 9, lärare samt politiker från kommunen. Ledare för framtidsverkstaden 1 var ungdomskoordinator Marcus Häggström, och Linda?. Bakgrund För att öka barn och ungas inflytande i Söderhamns kommun finns Viktiga modellen. Modellen består av fyra delar: Först ut på hösten är Viktiga veckan då man samlar in viktiga frågor och idéer från barn och unga samt att ger kunskap till barn och unga om vilka rättigheter och möjligheter de har, exempelvis utifrån Barnkonventionen. Viktiga veckan genomförs på ställen där barn och unga finns: skola, fritid och föreningar är naturliga sådana arenor. Viktiga modellen Viktiga mötet arrangerades som en framtidsverkstad, en metod för demokratiska möten och beslutsfattande och dagen utformades efter följande steg: Kritikfas Visionsfas Konkretiseringsfas 1 Dokumentatör Ingrid Bergström Nilsson. Foto Ingrid Bergström Nilsson och Marcus Häggström. 2

3 Framtidsverkstaden Marcus och Linda hälsade alla deltagare välkomna till framtidsverkstaden och gav information om dagen och Viktiga modellen. Linda ledde leken fruktsallad och efter det gjorde alla deltagare porträtt av varandra. I par fick sedan deltagarna presentera varandra inför alla deltagare. att fundera över hur de skulle vilja att Söderhamn såg ut om ingenting var omöjligt. När deltagarna funderat klart fick alla, liksom i kritikfasen, framföra sina åsikter. Åsikterna skrevs ned på papper och tejpades upp inför en ny röstningsomgång. Återigen fick deltagarna sätta fem poäng på det som de tyckte kändes viktigast bland alla visioner. När rösterna hade sammanställts fick man fram denna topplista: Topplista: Kritikfasen Framtidsverkstaden drog sedan igång med den första fasen, kritikfasen. Alla deltagare fick berätta vad de tycker är dåligt i Söderhamn för barn och ungdomar. Det som togs upp skrevs ned på stora pappersark av Linda. När alla synpunkter kommit fram sattes arken upp på väggen och deltagarna uppmanades till att sätta fem varsina röster i form av streck på de ämnen de tyckte kändes viktigast. Rösterna räknades sedan ihop och de sju ämnen som fått flest röster hamnade på följande bottenlista: Bottenlista Dålig skolmat Låg lärartäthet Busstider styr skoltider Bråkiga elever får inga konsekvenser Inga fritidsgårdar i ytterområdena Inga busskort för unga som gäller i hela länet För lite IT som verktyg i skolan Fler klädaffärer Fler aktiviteter förutom sport Mobbing förekommer inte Fler maträtter att välja bland i skolan Större badhus Sommarjobb till alla Fler fritidsgårdar Marcus konstaterade att det fanns tre ämnen som upprepats extra många gånger under dagen, nämligen skola, fritid och centrum. Deltagarna delades därför upp i fyra olika grupper, skolgruppen, fritidsgruppen, centrumgruppen och jokergruppen (en allmän grupp där vad som helst angående Söderhamn kunde diskuteras). Grupperna fick sedan gå till varsin plats och arbeta kreativt med valfri teknik för att illustrera olika visioner. Visionsfasen Efter en rockringslek var det dags för nästa fas, visionsfasen. Deltagarna fick i uppgift 3

4 Efter grupparbetspasset och en lunch fick grupperna redovisa sina arbeten. Centrumgruppen Centrumgruppen hade målat med vattenfärger hur gågatan i Söderhamn skulle kunna se ut i framtiden. Där skulle finnas många småbutiker, klädaffärer, spelaffärer, glassaffärer, en jättestor biograf och hotell för turister. Överallt skulle det ligga röda mattor och Oscarsgalan skulle kunna äga rum där. Figur 1 Fritidsgruppen Fritidsgruppen hade målat och byggt med lego för att redovisa sina visioner. De hade gjort en fotbollsplan, en stor galleria, fritidsgårdar, en gatukök, ett stort badhus, bussar till alla aktiviteter samt goda möjligheter att cykla och gå. Visionen av en slalombacke där unga kan få arbete redovisades med ett stort lakan över några personer som utgjorde ett berg. På berget åkte skidåkare gjorda av lego. Jokergruppen Jokergruppen hade funderat kring sommarjobb för ungdomar i Söderhamn och hittat på en webbaserad sommarjobbsportal. Portalen gick ut på att samla kommunen, skola, föreningsliv, arbetsplatser och unga arbetslösa på en och samma plats för att kunna föra dem samman. Detta redovisade gruppen med hjälp av plastmuggar och papper som föreställde glassar i en glasskiosk, lego i form av en fabrik, en dator som symboliserade själva webbportalen och band som höll samman alla faktorer. Gruppen hade också ritat upp en modell, se figur 1. Skolgruppen Alla deltagare i skolgruppen ställde sig på rad med varsina papper i handen. På varje papper stod ett ord som gruppdeltagarna läste upp i tur och ordning. Orden löd: Jag vill vara med och påverka skolans framtid! Skolmaten, mobbing, mindre klasser, mer stöd, tydliga regler, bättre konsekvenser, högre lärartäthet, aktivt elevråd, politiker, engagemang! 4

5 För att öka lärartätheten bör det avsättas mer pengar och det har politikerna ansvar för. Detta bör ske nu. När någon har utsatts för mobbing borde skolan anordna samtal mellan den som blivit mobbad, den som mobbat och lärare. Konkretiseringsfasen Efter redovisningen var det dags för konkretiseringsfasen. Marcus berättar att deltagarna inte kan ta beslut direkt på plats, men däremot ett ge underlag till politikerna med konkreta förslag på vad man kan göra för att förbättra Söderhamn för barn och ungdomar. Deltagarna fick gå tillbaka till sina grupper för att fundera över hur det som hamnat på bottenlistan och topplistan ska åtgärdas. Grupperna skulle komma med tydliga förslag på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Fritidsgruppen För att få fler fritidsgårdar i kommunen tyckte fritidsgruppen att det behövs lokaler och personal som arbetar ideellt. Man bör fråga kommun och företag om sponsring för underhållning. De som från början bestämt att de vill ha en fritidsgård ska driva den. Det bör då bli klart så fort som möjligt. Vid mobbing bör personal på skolan prata med mobbaren och den som blivit mobbad. Detta är rektorns, lärarnas och föräldrarnas ansvar. Det borde finnas hårdare regler och inte bara tomma hot. Mobbaren bör sägas till på skarpen och om inget händer bör extra resurser sättas in. Rektor, lärare och föräldrarnas har ansvaret. Saken är klar när allt är utrett. Att söka sommarjobb bör vara ungdomarnas eget ansvar med stöd från en handledare. Att ringa runt och visa intresse är en bra aktivitet för att söka arbete. Detta bör bli klart innan sommarlovet. Grupperna fick sedan komma tillbaka och redovisa vad de kommit fram till, denna gång endast muntligt. Skolgruppen Angående skolmaten tyckte skolgruppen att det varje dag ska finnas två maträtter att välja bland på alla skolor. Maträtter bör också serveras med olika såser som man får välja själv istället för att all mat är blandad i en sås. Det första som ska göras är att samordna ett matråd, något som är rektorns ansvar att se till att det finns och fungerar. Detta bör ske så fort som möjligt. Centrumgruppen För att förbättra skolmaten borde skolköken byggas upp för bättre förutsättningar och fler möjligheter. Maten bör lagas från grunden och ej vara halvfabrikat. Rektorer och kommunen har ansvaret och det bör vara klart inom ett år. För att få fler affärer till centrum borde man locka hit butikskedjor genom att kommunen tar kontakt med dem. Det bör vara klart inom 1-3 år. Jokergruppen Skolmaten bör vara fräschare. Både den ordinarie maten och specialkosten bör helst 5

6 lagas på plats istället för att värmas. Kryddställ i matsalen skulle ge maten ett lyft. Låt politiker och tjänstemän proväta i skolan för att se vilken kvalitet maten håller. Aktivera och utveckla de matråd som finns. Under skoldagen borde gratis frukt och grönsaker finnas för de som vill ha. BUN, KUS och kostenheten har ansvaret. Det borde finnas en fritidsgård vid varje skola. Webbportalsförslaget som kom fram under visionsfasen bör användas för att göra det lättare att söka sommarjobb. Kommunen och politiker har ansvaret och portalen bör vara klar till sommaren Ansvaret för att få hit fler klädaffärer så som H&M och Gina tricot borde läggas på näringslivsenheten. Utvärdering Efter att grupperna redovisat sina konkreta förslag fick de utvärdera dagen genom att på post it-lappar skriva vad som varit bra och vad som varit dåligt och sätta upp på stora pappersark. Läs alla åsikter i bilagan på sidan? Sedan var dagen slut. 6

7 Deltagare Viktor Wärnick KUS Jonas Lindberg KUS Linus E. Ohlson BUN Wilma Lindström Bergviksskolan Kajsa Enberg Bergviksskolan Felix Eriksson Bergviksskolan Christian Hanold Bergviksskolan Emelie Häggdal Stenbergaskolan Hanna Nordahl Bergviksskolan Irina Dromova Stenbergaskolan Johannes Göthe Vågbroskolan Matilda Öberg Bergviksskolan Nellie Rosén Stenbergaskolan Ronja Jacobsson Vågbroskolan Elina Vaarama Stenbergaskolan Maria Sjödin Stenbergaskolan Eric Eriksson Bergviksskolan Emma Jonsson Bergviksskolan Jenny Schewelius Vågbroskolan Mats Holmberg Bergviksskolan Gabriella Pettersson KS Linus Karlsson Åsa Arvidsson BUNförv. Martin Johannesson Stenbergaskolan Kenneth Thuring Nils Rollander Julia Nilsson Jatarina Hedberg KS Alexandra Gard BUN Carin Gustafsson lärare Stenbergaskolan Tim Schelin Erik Uddén Josefine Enström Agnes Forshem Stina Burman Pontus Spansk Skoglund Ludvig Engqvist Oliver Engqvist Andreas Olsson Norrtullskolan Edvin Filipowich Stentägtskolan Narin Ay Norrtullskolan Alex Olsson Norrtullskolan Åsa Äng Eriksson BUNförv. Allt som kom fram under kritikfasen Röster Dålig skolmat 34 Låg lärartäthet 18 Bussarna styr skoltider 13 7

8 Bråkiga elever får inga konsekvenser 12 Inga fritidssgårdar i ytterområdena 11 Inga busskort för unga som gäller i hela länet 10 För lite sommarjobb 9 För lite IT som verktyg i skolan 8 Dåliga bussförbindelser till Verkstäderna 7 För dåligt fritidsutbud 7 Vuxna lyssnar för dåligt 7 För lite besök av politiker på skolorna 7 För dåligt ungdomsinflytande, mycket snack och ingen verkstad 6 För mycket bråk på skolorna 5 För mycket centralt 4 För mycket kränkande behandling i skolmiljö 4 Det satsas mest i centrala Söderhamn 4 För lite vikarier 3 Busstider styr skoltider 2 Farligt att cykla och gå längs vägarna, farlig trafikmiljö 2 Ingen läxhjälp 2 Dålig trafikmiljö vid skolorna 2 Lärarna för lite närvarande utan för lektionstid 1 Inga studiebidrag på sommaren 1 Dåligt utbildade lärare och för några lärare Sjukhuset stänger för tidigt Dålig tillgänglighet till psykisk och fysisk vård Inga tjej- och killgrupper Dåligt samarbete mellan skolarna Politiker för rädda för att ta ställning Dålig trafikmiljö vid Verkstäderna Allt som kom fram under visionsfasen Röster Fler klädaffärer 21 Fler aktiviteter förutom sport 20 Mobbing förekommer inte 18 Fler maträtter att välja bland i skolan 17 Större badhus 10 Sommarjobb till alla 9 Fler fritidsgårdar 9 Så mycket sport som möjligt 7 Slalombacke med jobbmöjligheter för unga 7 Utöva sport på skoltid 6 Skoltaxi till alla 6 Resurspersonal tidigt i skolorna 5 Gratis frukost i skolan 4 Gratis kollektivtrafik för alla 4 Högre grad av elevinflytande 4 Gratis frukt i skolan 4 Alla ungdomar tar ansvar för sin situation 4 Många småaffärer/levande centrum 4 8

9 Ett tryggt Söderhamn 3 Fler skolor 3 En riktig flygplats i Söderhamn 3 Möjlighet att byta teoretiska mot praktiska ämnen 3 Färre elever i klasserna 2 Bättre vägledning efter gymnasiet 2 Betyg från åk 4 i kunskap och uppförande 2 Bra buss- och tågförbindelser i länet 2 Söderhamn Disney world 2 Alla ska känna sig trygga 2 Billigare bio 2 Skolkulturevenemang 2 Bra kompis-premie i skolan 1 Fler affärer 1 Bad i centrum 1 Dator till alla från åk 4 som verktyg i skolan Fler lokaler för unga Fler kvällsaktiviteter Alla ska få den hjälp man behöver Jättebra skolmat Skolturneringar Alla politiska beslut tar hänsyn till nästa generation Utvärdering Bra Personer från olika skolor får träffas och diskutera viktiga frågor Politiker deltar Bra att vi blandades Bra variation på prata, lyssna, skapa Övningar Tanken Konceptet Det var roligt att prata politik! Det var bra att man fick säga sin åsikt Det var roligt och jag har lärt mig mycket Konceptet bra Roligt att jobba med andra Träffa andra Helhetskonceptet, bredd Träffa allihop Jag har lärt mig mycket om psykologi, politik, ekonomi och om skolstrukturer. Jag träffade många nya kompisar. Det har varit trevligt och lärorik. Träffa nytt folk Det har varit en lärorik dag, framförallt för de yngre. Bra upplagt. Att man får vara med och tycka Att träffa alla folk Att vi fick göra roliga saker Bra att politiker var med och att olika skolor fick mötas 9

10 Det var bra att träffas så här och prata Allt var bra! Träffa folk! Att träffa alla Bra stämning, bra diskussioner, bra mat Intressant. Bra att vi får chansen att påverka! Det har varit bra att vara med och få tycka till Övningarna då man får vara fri Roligt, bra att säga vad man tycker och höra vad andra tycker Bra med pauser/rörelse. Ganska bra struktur på dagen. Att politiker och tjänstemän möts Det som var bra var att man missade skolan Intressant och roligt att kunna påverka Man har fått höra vad andra tycker Jättebra hela dagen! Mat, fika, mer fika, möta nya människor, gruppuppdelning Roligt Jokerfikat Dåligt Inget Tråkigt att vissa inte tog det seriöst Informationen innan. Förankra hos fler elever hemma innan vi träffas här, det hade givit fler förslag. Svårt för eleverna att snabbt komma på förslag i stor grupp. Ganska långt Är tveksam till modellen innan den visat resultat. Misstro mot att idéerna kommer att genomföras. Dåligt att det tog sin tid Känns som om det görs för att vinna Årets ungdomskommun, inte för att förbättra för ungdomar Allt var tråkigt! Utförandet bristfälligt Dåligt utförande Inget Dåligt att det tog sin tid Kallt ibland. Varmt ibland. Bananer som bokstavligt talat inte gick att äta. Att man inte fick äta någon annanstans Kort med tid. Lite politiker. Selektiva förslag, ej förankrade. Demokrati! Lite debatt. Lite info från politikerna. Inget var dåligt Inge! Lång dag, jobbigt att lyssna 10

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 1 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 1 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 1 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Rådhuset, Söderhamn Tid: tisdag 1 mars, 9.00 13.30, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som Söderhamns

Läs mer

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD II

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD II UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD II Plats: Verkstäderna, Söderhamn Tid: måndag 23 maj, 8.30 16.30, 2008. Under en solig men ljummen försommardag träffades ungdomar, tjänstemän och politiker på Verkstäderna

Läs mer

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD!

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD! UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD! Plats: Verkstäderna, Söderhamn Tid: måndag 7 april, 8.30 16.30, 2008. För att starta upp arbetet med ungdomars inflytande och demokratiska engagemang genom ett Ungdomsråd

Läs mer

S i d a 1. Framtidsverkstad 2011-03-03. Processledare: Marcus Häggström och Linda Almqvist. Dokumentation: Yvonne Kristiansson

S i d a 1. Framtidsverkstad 2011-03-03. Processledare: Marcus Häggström och Linda Almqvist. Dokumentation: Yvonne Kristiansson S i d a 1 Framtidsverkstad 2011-03-03 Processledare: Marcus Häggström och Linda Almqvist Dokumentation: Yvonne Kristiansson S i d a 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Kritikfasen

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Gruppledarutbildning på Andreasgården A tt leda en grupp

Gruppledarutbildning på Andreasgården A tt leda en grupp Gruppledarutbildning på Andreasgården 2004-05-04 A tt leda en grupp Ett år går väldigt fort. Det är dags igen att friska upp minnet och trimma in hur det går till att vara gruppledare. Trots att det var

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Mitt Mora. Gruppledarutbildning 06 05 04

Mitt Mora. Gruppledarutbildning 06 05 04 Mitt Mora Gruppledarutbildning 06 05 04 Årets gruppledarutbildning inför Demokratidagen ägde rum i Centrumkyrkan bredvid Strandens skola. När alla deltagare satt sig ner vid ett långbord hälsade Åke alla

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529

Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529 Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529 Ledare : Sven Persson & Björn Persson Dokumentation: Marcus Häggström 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Bottenlista sid. 3 Visionsfasen

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 16 och vt 17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK - Hur är det att jobba som rektorn? Det är roligt att jobba som rektorn på en skola för att jag gillar att jobba med elever. - Vad är det du gör som rektorn, vad är ditt

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

GRUPPLEDARUTBILDNING

GRUPPLEDARUTBILDNING GRUPPLEDARUTBILDNING 2005-05-13 Sofie Lindqvist, Kajsa Eklund, Maria Lekskog, Alex Shedvin, Stina Österström. Olle Kvarnström, Weroniqa Olsson, Hana Muliqi, Emelie Tomtlund. Johanna Sparr, Anna Frost,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Förslag från kommunutvecklarna

Förslag från kommunutvecklarna Förslag från kommunutvecklarna Hur Arvidsjaur ska kunna bli bättre för ungdomar 13-25 år under läsåret 14/15 Reza Mohammedi, Hjalmar Landström och Jawid Rahmani. Foto Kent Norberg. Vi - Reza Mohammedi,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Enkätundersökning om skolmat och matsalsmiljön 2008

Enkätundersökning om skolmat och matsalsmiljön 2008 Enkätundersökning om skolmat och matsalsmiljön 2008 Enkätundersökningen genomfördes mellan den 10 mars till den 11 april 2008. Totalt deltog 566 elever Vi vill passa på att tacka alla som har medverkat

Läs mer

Lillsjöskolans fritidshem

Lillsjöskolans fritidshem Dokumentationen avser läsåret 2014-2015 Lillsjöskolans fritidshem Mikael From 2015-09-11 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolans fritidshem är organiserad med åldershomogena avdelningar

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Karlskrona språkfriskola 2015/2016

Karlskrona språkfriskola 2015/2016 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona språkfriskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 4 Sockerpolicy...

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Frilufts Förskolor Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER?

Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Tema: varje barns rätt till delaktighet och inflytande VEM BESTÄMMER? Vem bestämmer? En av barnkonventionens fyra grundprinciper är artikel 12: varje barn har rätt att säga vad de tycker i frågor som berör

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa!

Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Hej! Vi på Turteatern är glada att du och din klass ser föreställningen Pasca och Perna ser på Europa! Föreställningen är en saga som lånar element från verkligheten och dagens Europa. Några av temana

Läs mer

Verksamhetsplan Skolmåltid

Verksamhetsplan Skolmåltid Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona Montessorifriskola 2015/2016 2015-07-01 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 5 Sockerpolicy... 5 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll PDF-Change PDF-Change s protokoll PDF-Change PROTOKOLL 2 PDF-Change Plats och tid Brunflorummet, Rådhuset,, kl. 16.30-18.00 Paragrafer 59 65 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Karolina

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Minnesanteckningar skolråd

Minnesanteckningar skolråd Minnesanteckningar skolråd 2016-09-22 Närvarande: Eylem Yildiz, lärare 3A Linda Johnsson, lärare 7A Helen Thorwall,förälder FA Linn Davidsson, förälder 5B Maria Gyllander, förälder 7D Michael Enghag, förälder

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

VECKOBLAD v. 18 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 18 2011 Till elever VECKOBLAD v. 18 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingenting försummar vi så ofta och oåterkalleligt som det tillfälle som erbjuds oss varje dag. Marie von Ebner-Eschenbach. Hej! Nu har sommaren kommit,

Läs mer

1 av :05

1 av :05 Resultat Gren 1 (Finaler) - Per åldersgrupp med mellantider Tävlingsort Gävle Utskriftstid 13:12 Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre 1 Helmi Swanson 2004 Gävle 44.83 2 Viktoria Flyman 2003

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16

Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16 Jorielskolans fritidsverksamhet Full Rulle HT15/VT16 Jorielskolan, Bergtallsvägen 12, Stockholm, Älvsjö Telefon: 08-464 66 35 linda.apelmo@pysslingen.se madelene.pettersson@pysslingen.se Varmt välkomna

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer