Erfarenhetskonferens om fenomenet utländska bärplockare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenhetskonferens om fenomenet utländska bärplockare"

Transkript

1 Erfarenhetskonferens om fenomenet utländska bärplockare En rapport från konferensen om fenomenet utländska bärplockare som hölls den november 2010 på hotell Jämtkrogen i Bräcke. Konferensen arrangerades av Bräcke kommun. Rapporten är sammanställd av Bräcke kommuns landsbygdsutvecklare Liv Markström samt moderator Annika Svensson.

2

3 Inledning Den 1 september 2010 ringer den person som figurerat i media som ansvarig för 190 bärplockare från Bangladesh till kommun styrelsens ordförande och säger: Nu orkar jag inte längre. Nu får kommunen ta hand om det här. I morgon ska de vara ute ur husen! Även om bärplockarnas närvaro varit känd blir detta nu en brytpunkt då den kommunala agendan nu kommer att se helt annorlunda ut för en tid framöver. Inför hotet att en mängd människor skulle stå utan tak över huvudet och mat för dagen aktiverades delar av kommunens krisledningsorganisation. Vi vet att vi inte var den enda kommunen som råkade ut för detta utan att liknande händelser skett runt om i Sverige. Med denna konferens vill vi dels samla erfarenheter av krisarbetet och dels undersöka vad vi kan göra för att minska risken för att problemet skall uppstå igen. Så lyder inbjudan till konferensen som hölls på hotell Jämtskogen i Bräcke november Av de 30 deltagarna på konferensen var: 2 Kommunalråd 5 Kommunchefer 9 Kommunala förvaltningschefer 3 Bäruppköpare/förädlare 3 Fackliga företrädare för Kommunal 4 Kommunpolitiker 1 Brandinspektör 1 Expert från Migrationsverket 1 Departementssekreterare på Arbetsmarkandsdepartementet 1 Privatperson Formen var en arbetande konferens med aktiva deltagare som varvade föreläsningar och diskussioner under två halvdagar. Föreläsningarna väckte frågor som deltagarna utvecklade vidare i följande gruppsamtal. Resultaten redovisades sedan för hela gruppen och diskuterades. Konferensens övergripande syfte var att dela erfarenheter och att förhindra en upprepning av bärplockarproblematiken. De konkreta målen var dels att skapa en erfarenhetsbank, dels att identifiera grundproblemen och ge förslag till lösningar.

4 Onsdag den 24/11 Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten hälsade välkommen och kommunchef Bengt Flykt berättade kort om Bräcke kommun. Moderator Annika Svensson inledde en presentationsrunda där deltagarna fick berätta vilka förväntningar de hade på konferensen. Förväntningarna gällde såväl att höra hur andra hanterat situationen, att få en dialog och samverkan, som att skicka ett budskap vidare. Programmet fortsatte därefter med fem kommuners berättelser om sin bärplockarproblematik. Bräcke Kommunchef Bengt Flykt delade med sig av erfarenheter från Bräcke kommun. Till Bräcke kom ca 190 bangladeshiska medborgare som anställts av ett bemanningsföretag registrerat i Bangladesh och bjudits in av ett svenskt företag i bärbranschen. Efter ett telefonsamtal från den som ansvarade för bärverksamheten lokalt fanns inte längre någon person eller organisation som ville ansvara för bärplockarna och de avtalade lönerna syntes inte till. Boendet för bärplockarna dömdes ut av både miljö- och hälsoskydds och brandsäkerhetsskäl och fastighetsägarna gavs tre veckor att åtgärda bristerna. Under tiden bodde bärplockarna kvar. Bräcke kommun var tydlig med att kommunal hjälp till bärplockarna skulle vara av humanitär karaktär Magnus Haglund, kommunchef i Nordmaling berättar och bygga på att de inte längre arbetade åt bärföretaget. Kommunen skulle inte gå in och ta över ansvar. I Bräcke skapades ett samarbete mellan kommun, Svenska Kyrkan och Röda Korset där olika stöd kanaliserades. Efter tre veckor hade de sista bärplockarna påbörjat sin hemresa med tågbiljetter som kommunen köpt och ett ekonomiskt bidrag som frivilliga samlat in. Nordmaling Magnus Haglund som är kommunchef i Nordmaling berättade om det korta scenario som utspelades där mellan den 9-10 augusti. I Nordmaling fanns omkring 70 bärplockare från Vietnam som ett lokalt företag bjudit in via ett vietnamesiskt bemanningsföretag. En morgon i augusti kom ett samtal från den lokala bäruppköparen. Bärplockarna var missnöjda med sina anställningsförhållanden och marscherade mot kommunhuset. Nordmalings kommun konstaterade att bärplockarna hade både kost och logi via bäruppköparen och att kommunen inte behövde ingripa med någon humanitär insats. Man erbjöd däremot bärplockarna hjälp att förhandla med arbetsgivaren, men många valde att fortsätta sin protest hela natten. Nästa dag var trycket stort både från media och från medborgare som undrade vad kommunen gjorde för att

5 lösa situationen. Nordmalings kommun var tydlig med att man inte skulle ta på sig ett ansvar som inte var deras och samarbetade nära med både bäruppköpare och bemanningsföretag för att arbetsmarknadens parter skulle lösa konflikten. De kostnader som uppstod delades av bäruppköparen och bemanningsföretaget. Storuman Ralph Johansson från Storuman berättade historien om hur ett lokalt företag köpte en skola, i den inkvarterades omkring 200 kinesiska medborgare som rekryterats av bemanningsföretag och affärsförmedlare för att plocka bär. Socialchefen som under semestertiden var tillförordnad kommunchef fick en dag veta att bärplockarna marscherade från sin förläggning mot kommunhuset. Efter ett snabbt beslut om en humanitär insats över helgen ordnades boende i en gymnastikhall. Samtidigt kontaktades ambassaden som skickade personal till Storuman där de utarbetade en överenskommelse med bärplockarna om ekonomisk ersättning och tidigarelagd hemresa. Kommunen drabbades också av kostnader, dels för att härbärgera bärplockarna, dels för att de transporterade grupper till flyget. Denna kostnad har fakturerats bärföretaget, men inte betalats. Åsele Hans Nyman är kommunchef i Åsele där en svensk bäruppköpare direktanställde 162 thailändska medborgare för att plocka bär. Bärplockarna som uppfattat att de hade garantilön strejkade när lönen inte utbetalades och dagen därpå fick kommunen veta att bäruppköparen försvunnit med alla pengar. Åsele kommun beslutade att detta inte är ett kommunalt ansvar eftersom bärplockarna hade mat och logi, men kommunen bistod med att begära det svenska bärföretaget i konkurs för att lösa ut den statliga lönegarantin. Fackförbundet Kommunal har drivit bärplockarnas sak och privatpersoner har samlat in mat och pengar till bärplockarna. Huvuddelen av gruppen har rest hem men 38 personer är fortfarande kvar och vägrar åka utan sina pengar. Älvdalen I Älvdalen är Stefan Linde kommunchef. Han berättade hur Älvdalens kommun blev inblandad i bärplockarfrågan efter att medborgare hört av sig till kommunen om att utländska bärplockare tiggde runt om i kommunen. Bärplockarna var anställda av ett vietnamesiskt bemanningsföretag med representanter i Sverige. Socialtjänsten såg till att det fanns mat och boendet inspekterades av räddningstjänsten som satte in brandvarnare. Företagsledningen frihetsberövades av bärplockare, vilket blev polissak. I väntan på utredning placerades företagsledningen på annan ort. Tillsammans med ambassaden beslutades om en gemensam handlingsplan för att hjälpa bärplockarna hem. Under den pågående krisen hölls en daglig briefing för ledningsgruppen där också räddningstjänsten fanns med, och man stängde del efter del av boendet i takt med att bärplockarna slussades vidare mot hemfärd. Mediaintresset var stort och kommunens hemsida användes som kommunikationskanal med regelbundna uppdateringar. Engagerat samtal

6 Grupper i arbete Arbete i grupp Efter dessa berättelser följde fördjupande gruppsamtal. För att få största möjliga erfarenhetsutbyte delades grupperna in i fem grupper där, förutom en grupp som bestod av enbart kommunchefer, de olika yrkesgrupperna blandades. Som underlag för samtalen fanns två uppgifter, den första var att bidra till en erfarenhetsbank. De tre områden som skulle diskuteras var krisarbete, media och ekonomi; vad har fungerat bra, vad har inte fungerat bra, tips till andra kommuner att göra eller att undvika. Redovisning och diskussion Det fördes intensiva och engagerade samtal i grupperna, ett engagemang som sedan fortsatte in den avslutande redovisningen och diskussionen i helgrupp. Erfarenhetsbanken bifogas som bil.1. De identifierade grundproblemen arbetades vidare med under nästa dag, torsdag. Den första konferensdagen avslutades med gemensam middag. Den andra uppgiften var att identifiera själva grundproblemet/grundproblemen i varje kommun. Varför blev det som det blev, vilken är orsaken till problemet?

7 Torsdag 25/11 Bärförädlare Dag två inleddes med att Kamala och Bertil Karlsson från bärförädlarföretaget Kamrose berättade om sina upplevelser, en fortsättning på Magnus Haglunds historia från Nordmaling. Inför säsongen 2010 rekryterade Kamrose bärplockare med hjälp av ett statligt rekryteringsbolag i Vietnam. Kamrose hanterade inga kontanter utan betalade till bemanningsföretaget baserat på bärrapporter. Bemanningsföretaget skulle sedan betala ut månadslön enligt kollektivavtal. Kamrose fakturerade också bemanningsföretaget för boende och andra omkostnader. Rekryteringsbolaget skickade oerfarna och dåligt förberedda plockare som inte hade grepp om anställningsavtalet. För Kamrose bestod problemen av att plockarna hade för dålig information och att de blev missnöjda i och med att de saknade kontanter. Bäruppköpare Jan-Erik Gustafsson från Marja Bothnia Berries Oy berättade kort om hur det finska systemet för att ta emot utländska bärplockare skiljer sig från det svenska. I Finland agerar inga utländska bemanningsföretag och bärplockning anses inte som yrke. Det innebär att man inte kan få ut någon garantilön utan säljer sina bär till en bäruppköpare som gör en utbetalning till ett bankkonto i ursprungslandet. Antalet inresetillstånd är begränsat och biljetterna för returresan ska vara ombokningsbara. Gunilla Wikström Migrationsverket Konferensens avslutande talare, Gunilla Wikström från Migrationsverket berättade hur det svenska regelverket fungerar idag. Det finns inget särskilt regelverk för bärplockare, de är likställda med annan arbetskraftsinvandring. År 2008 reformerades regelverket vilket öppnade för ökad arbetskraftsinvandring. För nuvarande regelverk se bil. 2. Tidigare skedde en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning via Arbetsförmedlingen, den togs bort Numera avgörs behovet av arbetsgivaren vilket innebär att det inte går att sätta en numerär gräns för antalet tillstånd från myndigheten. Löner och övriga villkor för utländsk arbetskraft ska vara i nivå med svenska kollektivavtal. Det är den svenske uppdragsgivaren som fyller i ansökan, men den som garanterar villkoren är den utländska arbetsgivaren. Fylls villkoren ska arbetstillstånd beviljas. Migrationsverket är medvetet om att det varje år uppstår problem kring bärplockare och har

8 därför hållit ett uppföljningsmöte med olika berörda aktörer. Där visade det sig att det har gått åt mycket resurser från både myndighetsnivå, kommuner och ambassader. Det är dock viktigt att komma ihåg att det fungerar bra på många håll. Vissa bäruppköpare har lyckats genom att ställa större krav på bemanningsföretagen, ta emot mindre grupper med plockare och guida dem bättre till bärmarker och plockteknik. En uppköpare berättade att en framgångsfaktor varit ett avsättningsavtal med en EU-grossist och att de plockare som inte kom upp i den mängd bär som krävdes ändå fått sin lön täckt av uppköparen och grossisten. Några frågor som ställdes: Angående arbetstidslagen; får bärplockare plocka bär på sin fritid? Är bärplockning ett yrke? Varför anvisar inte arbetsförmedlingen då dit arbetssökanden? Gäller allemansrätten också vid yrkesmässig plockning? Karin Söderberg från Arbetsmarknadsdepartementet påpekade att flera av de frågor som diskuterades inte har självklara enkla svar utan måste prövas rättsligt för att få klarhet i. Vad vill vi veta, har vi lösningar? Efter att migrationsverkets Gunilla Wikström berättat om nuvarande regelverk förbereddes en frågestund. För att den skulle bli så effektiv som möjligt fick deltagarna arbeta i smågrupper och välja ut de viktigaste grundproblemen. Vilka frågor ville grupperna ställa till panelen för att bättre förstå problemen? Hittade man lösningar på problemen? De lösningarna kunde då prövas på panelen som fanns till förfogande. I panelen fanns förutom experterna Gunilla Wikström från Migrationsverket och Karin Söderberg från Arbetsmarknadsdepartementet ombudsman Pia Svedestedt plus regionala skyddsombudet Ernst Åslund från Kommunal Z samt Leif Nordin från Jämtlands Räddningsförbund. Vad blev resultatet? Grundproblemen utkristalliserades, se bil.3, och flera ingångar till lösningar diskuterades. Detta kommer att vidarebefordras till berörda statsråd. Gunilla Wikström från Migrationsverket kommer att ta med sig intrycken från konferensen till migrationsverkets utvärdering och lyfta det till generaldirektören. Hon påpekar att det är upp till olika aktörer runt bärplockarna att fundera på vilka förändringar som behövs inom respektive område och hur man kan samarbeta med varandra. Frågestund Gruppernas arbete bildade basen för den avslutande frågestunden och under återsamlingen tog en engagerad och öppen diskussion vid. Frågeställningarna utvidgades och problematiserades utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Karin Söderberg

9 Karin Söderberg från Arbetsmarknadsdepartementet tyckte att konferensen hade nått upp till förväntningarna och meddelade att frågan kommer att arbetas vidare med inom arbetsdepartementet. Hon kommer att informera sin stabschef och statssekreteraren om konferensens resultat. Kommunchef Bengt Flykt konstaterade att konferensen nått målen att skapa en erfarenhetsbank och identifiera grundproblemen. Målet att ge färdiga förslag till lösningar har inte nåtts men man har skissat på ingångar till lösningar. Enskilda kommuner kan inte lösa dessa problem därför kommer bärplockarproblematiken att lyftas till en nationell nivå. Konferensen avslutades med att kommunalrådet Sven-Åke Draxten tackade talarna med boken Smakfulla avkrokar i Jämtland och Härjedalen och moderator Annika Svensson tackade för visat engagemang. Bengt Flykt Tack för ert arbete under konferensen, Sven-Åke Draxten Bengt Flykt

10 Erfarenhetsbank Bilaga 1 Krisarbetet Tydliga strukturer internt. Tydlighet mot berörda aktörer. Tydlighet med att lösningen är att åka hem. Tydlig med att det inte är en kommunal fråga innan humanitär insats krävs. Bra om räddningstjänsten informeras tidigt. Bra med en krisledningsgrupp som har tvärprofessionell kompetens Bra att kommunen samordnar samarbetet med andra organisationer. Gränsdragning tidigt, vem ansvarar för vad. Viktigt att känna till de spelregler och lagar som respektive medverkande organisationer har att följa. Vem kan göra vad. Kommunen bör utveckla rutiner för kontakt med räddningstjänsten. Regelbunden avstämning så att alla parter har samma bild. Viktigt att kommunen inte släpper ansvaret vid kommungränsen utan har mottagare dit bärplockarna reser. Hemsidan bör användas aktivt. Språkförbistringar försvårar arbetet. Viktigt med tolk och att försöka nå alla med information. Media Det ska vara en person som är ansvarig och för talan, en kanal. En person ansvarig för det politiska budskapet. Vi hade ett budskap: det är ingen kommunal fråga. Vårda goda relationer med mediavärlden. Använd kommunens hemsida för att ge löpande information, det minskar trycket och ger en öppenhet som är bra ur medborgarperspektiv. Vilken information ska vi ge nu kan vara en stående punkt på krisledningsgruppens dagordning. Använd Google translate på kommunens hemsida, många av bärplockarna och/eller deras släktingar i hemlandet surfar på nätet. De kommuner som inte har informatör som tjänsteman missar att använda kommunens hemsida. Bärförädlarbransch och kommun kan drabbas om ensidig/felaktig information går ut. Integritet? Vad är journalistens roll, vem skyddar den enskilde bärplockarens intresse? Mer mediaträning! Bevaka nyhetsflödet bättre, även sociala medier. Vad pratar man om, vilka facebookgrupper skapas. Vad är det vi behöver bemöta? Ekonomi Fokus på humanitära insatser. Bra med samlad kostnadsbild, ett konto. Särredovisa tid och kostnader. En fungerande bärnäring är bra för samhället. Bra att det är klart och tydligt att kommunen måste ge stöd och hjälp, enligt socialtjänstlagen. Alla frivilliga som ger stöd är ett stort plus. Ett tips är att någon får ansvara för att samordna det stödet. Det går inte för kommunen att återsöka pengar från staten. Kommunen drabbas av kostnader, det är mycket dyrt att tex ta över kostnader för boende. Slutnota för de fem kommunerna (hittills, Åsele ej slutsumma): idag, 650 arbetstimmar.

11 hämtat från Bilaga 2 För dig som vill anlita utländska bärplockare Villkoren för att få ett arbetstillstånd i Sverige för att plocka vilda bär är numera de samma som för övriga arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU/EES. Bärplockaren måste erbjudas lön och övriga anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal. Arbetstillståndet ska vara beviljat innan plockaren reser in i Sverige. För att bärplockaren ska få arbetstillstånd För att plockaren ska få arbetstillstånd krävs att bärplockaren har ett giltigt pass bärplockaren kan försörja sig på arbetet arbetsgivaren har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar (vid nyrekrytering) arbetsgivaren erbjuder anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Arbetet måste vara i en sådan omfattning att arbetstagaren tjänar minst kronor i månaden arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ger berörda fackliga organisationer tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren i anställningserbjudandet Olika anställningsformer Om du har ett svenskt företag och vill anställa utländska bärplockare måste du börja med att annonsera ut de lediga tjänsterna i Sverige och inom EU i minst tio dagar. Därefter ska du fylla i blanketten Anställningserbjudande där du ska intyga den lön och de anställningsvillkor som bärplockarna erbjuds. I de fall där plockaren är anställd av ett utländskt företag och företaget har en filial registrerad i Sverige, är det filialen som ska garantera vilka anställningsvillkor som gäller. Ett svenskt företag som vill köpa tjänsten bärplockning av ett utländskt bolag utan representation i Sverige betraktas som uppdragsgivare. Uppdragsgivaren måste begära att få detaljerna om lön och övriga anställningsvillkor som gäller för plockarna i hemlandet från den faktiska arbetsgivaren. Uppdragsgivaren ska i Anställningserbjudandet intyga vilka

12 anställningsvillkor som gäller, men behöver inte annonsera ut tjänsterna innan. Facket ska ges tillfälle att yttra sig Ett krav vid prövningen av en ansökan om arbetstillstånd är att den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. När du har fyllt i blanketten Anställningserbjudande vill Migrationsverket att du som arbetsgivare eller uppdragsgivare ger Svenska Kommunalarbetarförbundet tillfälle att yttra sig över de erbjudna anställningsvillkoren. Att yttrandet finns med i ansökan förkortar handläggningstiden. Verket vill att du gör detta oavsett om du har tecknat ett kollektivavtal eller inte. Adressen till Svenska kommunalarbetarförbundet är Box 19039, Stockholm Komplett ansökan går fortare Ansökan om arbetstillstånd ska lämnas in till svenska ambassaden i hemlandet eller i det land utanför Sverige där arbetstagaren är bosatt. Bärplockaren ska bifoga blanketten Anställningserbjudande med den fackliga organisationens yttrande i sin ansökan om arbetstillstånd. En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Fakta om avtalen LO har beslutat att Svenska Kommunalarbetarförbundet ska ha organisations- och avtalsrätten för plockare av vilda bär. Det innebär att det också är Svenska Kommunalarbetarförbundet som ska få tillfälle att yttra sig över de erbjudna anställningsvillkoren. Enligt LO är det är ramavtalet med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som är kollektivavtal för plockare anställda av företag med verksamhet i Sverige. Avtalad minimilön i detta avtal är kronor per månad (gäller perioden 1 juni maj 2010). I de fall plockaren är anställd av ett utländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det Bemanningsavtalet som ska tillämpas. Minimilönenivån är i detta avtal kronor per månad. Detta gäller oavsett om det utländska bemanningsföretaget har tecknat kollektivavtal eller inte. Sidan senast uppdaterad:

13 Identifierade grundproblem Bilaga 3 1. Ansvarskedjan är oklar. Utländska bemanningsföretag är en produkt av regelverket och har kommit till för att slippa betala sociala avgifter samt att plockarna slipper betala skatt. Konsekvensen är många aktörer och oklara förhållanden. 2. Konstruktionen med en fast grundlön och arbetstidsregler enligt svensk gällande rätt är i grunden inte tillämplig för att plocka vilda bär i skogen med tillfällig arbetskraft under mycket kort tid. Systemet medger många led, oklara affärsidéer och uppmuntrar till dolda avtal och fusk. 3. Det finns en kriminellt organiserad bärplockning från andra EU länder. I spåren av detta finns annan kriminalitet, bärplockarläger med nedskräpningsproblem samt hot mot anhöriga. 4. Branschen är inte homogen, SBIF representerar inte hela branschen. Många oseriösa företag finns som svärtar ned de företag som är seriösa. 5. Hur långt sträcker sig allemansrätten? Är yrkesmässig plockning på någon annans mark förenligt med allemansrätten? 6. Många utländska plockare har fått en felaktig och orealistisk bild. Vissa tror att de får lön utan att arbeta och har ingen aning om hur hårt arbetet är. 7. Kommunen har ett lagreglerat ansvar för dem som befinner sig inom dess geografiska område men det finns inget system för att de skall veta när utländska plockare kommer eller hur boendestandarden ser ut.

14 Deltagarförteckning konferens november, Bräcke Namn Titel Kommun Inger Israelsson Nordmaling Magnus Haglund Kommunchef Nordmaling Stina Lindholm Utvecklingschef Nordmaling Ulf Jonasson Jan Persson Anna-Märta Johansson Krokom Krokom Ragunda Ralph Johansson Kanslichef Storuman Eva Pettersson Miljö/byggnadschef Strömsund Harald Eriksson Strömsund Gunnar Mellqvist Förvaltningschef kultur/samhällsutv Söderhamn Lars Stål Teknisk chef Söderhamn Bert-Rune Dahlberg Kommunalråd Åsele Christer Hedman V.ordförande kommunstyrelsen Åsele Hans Nyman Kommunchef Åsele Anneli Grahn Kommunal Åsele Monika Jernberg Socialchef Älvdalen Stefan Linde Kommunchef Älvdalen Bengt Flykt Kommunchef Bräcke Camilla Samuelsson Stabschef Bräcke Jörgen Persson 1:e v ordf kommunstyrelsen Bräcke Lars Liljedahl Social/utbildningschef Bräcke Sven-Åke Draxten Kommunalråd Bräcke Yngve Hamberg Oppositionsråd Bräcke Leif Nordin Brandinspektör Jämtlands Räddningsförb Kamala o Bertil Karlsson Bärförädlare KamRose, Nordmaling Jan-Erik Gustafsson Bäruppköpare Marja Bothnia Berries Oy Gunilla Wikström Expert Migrationsverket Karin Söderberg Departementssekreterare Arbetsmarknadsdep. Ernst Åslund Pi a Svedestedt - - Kommunal Z Jämtlands län Annika Svensson Liv Markström Ingrid Kjelsson Moderator Dokumentatör Konferensvärd

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 Målnummer: UM1963-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-01-31 Rubrik: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER Lektion 18 SCIC 31/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Aktuell debatt om arbetskraftsinvandring (http://www.riksdagen.se/sv/debatter-- beslut/ovriga-debatter/ovrigt/ovrigdebatt/?did=h0c120130214ad&doctype=ad#pos=36)

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-05-01 Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Försörjningsstöd

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-10-25 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 09 00 11 45 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-06-05 SN-2014/183 Socialnämnden Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

GULD I GRÖNA SKOGAR. Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN

GULD I GRÖNA SKOGAR. Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN GULD I GRÖNA SKOGAR Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN Innehåll 1. SAMMANFATTNING 2. INLEDNING 3. HISTORIA OCH BAKGRUND 4. DEN MODERNA BÄRINDUSTRIN 5.

Läs mer

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd

Mål nr UM , Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls- och arbetstillstånd Stockholm den 5 september 2016 Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Box 4522 203 20 Malmö Översänds endast per e-post Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed./. Migrationsverket, angående uppehålls-

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse upprättats. Värmdö Kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Organisationsnummer 212000-0035

Läs mer

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats):

Nämnden anförde i remissvaren i huvudsak följande (de bilagor som omnämns har här utelämnats): BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2015-03-18 Dnr Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Utsatta EU-medborgare Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Vilken kommun gäller svaren? Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsviks

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS

Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-08-22 216 Inrättande av extratjänster i Falkenbergs kommun. KS 2017-403 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möte i arbetsgruppen

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möte i arbetsgruppen Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möte i arbetsgruppen Genomförda möten: 2013-10-11, kl. 10.00-11.00 2013-10-14, kl. 13.00-14.00 2013-10-21, kl. 11.00-12.00 2013-10-28, kl. 11.00-12.00 2013-11-25, kl.

Läs mer

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA!

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsavtalet Fokus på aktivt omställningsarbete. Ekonomisk trygghet i omställning. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden

november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden Innehåll Inledning...3 avsnitt 1 Vägar in till Sveriges arbetsmarknad... 5 avsnitt 2 Avtal och lagar på arbetsmarknaden...10 avsnitt 3 Arbetstagare,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp Genomförda möten: 2015-02-16, kl. 11.00-12.00 2014-12-02, kl. 11.00-12.00 2014-10-27, kl. 11.00-12.00 2014-08-25, kl. 11.00-14.00 2014-04-14,

Läs mer