Erfarenhetskonferens om fenomenet utländska bärplockare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenhetskonferens om fenomenet utländska bärplockare"

Transkript

1 Erfarenhetskonferens om fenomenet utländska bärplockare En rapport från konferensen om fenomenet utländska bärplockare som hölls den november 2010 på hotell Jämtkrogen i Bräcke. Konferensen arrangerades av Bräcke kommun. Rapporten är sammanställd av Bräcke kommuns landsbygdsutvecklare Liv Markström samt moderator Annika Svensson.

2

3 Inledning Den 1 september 2010 ringer den person som figurerat i media som ansvarig för 190 bärplockare från Bangladesh till kommun styrelsens ordförande och säger: Nu orkar jag inte längre. Nu får kommunen ta hand om det här. I morgon ska de vara ute ur husen! Även om bärplockarnas närvaro varit känd blir detta nu en brytpunkt då den kommunala agendan nu kommer att se helt annorlunda ut för en tid framöver. Inför hotet att en mängd människor skulle stå utan tak över huvudet och mat för dagen aktiverades delar av kommunens krisledningsorganisation. Vi vet att vi inte var den enda kommunen som råkade ut för detta utan att liknande händelser skett runt om i Sverige. Med denna konferens vill vi dels samla erfarenheter av krisarbetet och dels undersöka vad vi kan göra för att minska risken för att problemet skall uppstå igen. Så lyder inbjudan till konferensen som hölls på hotell Jämtskogen i Bräcke november Av de 30 deltagarna på konferensen var: 2 Kommunalråd 5 Kommunchefer 9 Kommunala förvaltningschefer 3 Bäruppköpare/förädlare 3 Fackliga företrädare för Kommunal 4 Kommunpolitiker 1 Brandinspektör 1 Expert från Migrationsverket 1 Departementssekreterare på Arbetsmarkandsdepartementet 1 Privatperson Formen var en arbetande konferens med aktiva deltagare som varvade föreläsningar och diskussioner under två halvdagar. Föreläsningarna väckte frågor som deltagarna utvecklade vidare i följande gruppsamtal. Resultaten redovisades sedan för hela gruppen och diskuterades. Konferensens övergripande syfte var att dela erfarenheter och att förhindra en upprepning av bärplockarproblematiken. De konkreta målen var dels att skapa en erfarenhetsbank, dels att identifiera grundproblemen och ge förslag till lösningar.

4 Onsdag den 24/11 Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten hälsade välkommen och kommunchef Bengt Flykt berättade kort om Bräcke kommun. Moderator Annika Svensson inledde en presentationsrunda där deltagarna fick berätta vilka förväntningar de hade på konferensen. Förväntningarna gällde såväl att höra hur andra hanterat situationen, att få en dialog och samverkan, som att skicka ett budskap vidare. Programmet fortsatte därefter med fem kommuners berättelser om sin bärplockarproblematik. Bräcke Kommunchef Bengt Flykt delade med sig av erfarenheter från Bräcke kommun. Till Bräcke kom ca 190 bangladeshiska medborgare som anställts av ett bemanningsföretag registrerat i Bangladesh och bjudits in av ett svenskt företag i bärbranschen. Efter ett telefonsamtal från den som ansvarade för bärverksamheten lokalt fanns inte längre någon person eller organisation som ville ansvara för bärplockarna och de avtalade lönerna syntes inte till. Boendet för bärplockarna dömdes ut av både miljö- och hälsoskydds och brandsäkerhetsskäl och fastighetsägarna gavs tre veckor att åtgärda bristerna. Under tiden bodde bärplockarna kvar. Bräcke kommun var tydlig med att kommunal hjälp till bärplockarna skulle vara av humanitär karaktär Magnus Haglund, kommunchef i Nordmaling berättar och bygga på att de inte längre arbetade åt bärföretaget. Kommunen skulle inte gå in och ta över ansvar. I Bräcke skapades ett samarbete mellan kommun, Svenska Kyrkan och Röda Korset där olika stöd kanaliserades. Efter tre veckor hade de sista bärplockarna påbörjat sin hemresa med tågbiljetter som kommunen köpt och ett ekonomiskt bidrag som frivilliga samlat in. Nordmaling Magnus Haglund som är kommunchef i Nordmaling berättade om det korta scenario som utspelades där mellan den 9-10 augusti. I Nordmaling fanns omkring 70 bärplockare från Vietnam som ett lokalt företag bjudit in via ett vietnamesiskt bemanningsföretag. En morgon i augusti kom ett samtal från den lokala bäruppköparen. Bärplockarna var missnöjda med sina anställningsförhållanden och marscherade mot kommunhuset. Nordmalings kommun konstaterade att bärplockarna hade både kost och logi via bäruppköparen och att kommunen inte behövde ingripa med någon humanitär insats. Man erbjöd däremot bärplockarna hjälp att förhandla med arbetsgivaren, men många valde att fortsätta sin protest hela natten. Nästa dag var trycket stort både från media och från medborgare som undrade vad kommunen gjorde för att

5 lösa situationen. Nordmalings kommun var tydlig med att man inte skulle ta på sig ett ansvar som inte var deras och samarbetade nära med både bäruppköpare och bemanningsföretag för att arbetsmarknadens parter skulle lösa konflikten. De kostnader som uppstod delades av bäruppköparen och bemanningsföretaget. Storuman Ralph Johansson från Storuman berättade historien om hur ett lokalt företag köpte en skola, i den inkvarterades omkring 200 kinesiska medborgare som rekryterats av bemanningsföretag och affärsförmedlare för att plocka bär. Socialchefen som under semestertiden var tillförordnad kommunchef fick en dag veta att bärplockarna marscherade från sin förläggning mot kommunhuset. Efter ett snabbt beslut om en humanitär insats över helgen ordnades boende i en gymnastikhall. Samtidigt kontaktades ambassaden som skickade personal till Storuman där de utarbetade en överenskommelse med bärplockarna om ekonomisk ersättning och tidigarelagd hemresa. Kommunen drabbades också av kostnader, dels för att härbärgera bärplockarna, dels för att de transporterade grupper till flyget. Denna kostnad har fakturerats bärföretaget, men inte betalats. Åsele Hans Nyman är kommunchef i Åsele där en svensk bäruppköpare direktanställde 162 thailändska medborgare för att plocka bär. Bärplockarna som uppfattat att de hade garantilön strejkade när lönen inte utbetalades och dagen därpå fick kommunen veta att bäruppköparen försvunnit med alla pengar. Åsele kommun beslutade att detta inte är ett kommunalt ansvar eftersom bärplockarna hade mat och logi, men kommunen bistod med att begära det svenska bärföretaget i konkurs för att lösa ut den statliga lönegarantin. Fackförbundet Kommunal har drivit bärplockarnas sak och privatpersoner har samlat in mat och pengar till bärplockarna. Huvuddelen av gruppen har rest hem men 38 personer är fortfarande kvar och vägrar åka utan sina pengar. Älvdalen I Älvdalen är Stefan Linde kommunchef. Han berättade hur Älvdalens kommun blev inblandad i bärplockarfrågan efter att medborgare hört av sig till kommunen om att utländska bärplockare tiggde runt om i kommunen. Bärplockarna var anställda av ett vietnamesiskt bemanningsföretag med representanter i Sverige. Socialtjänsten såg till att det fanns mat och boendet inspekterades av räddningstjänsten som satte in brandvarnare. Företagsledningen frihetsberövades av bärplockare, vilket blev polissak. I väntan på utredning placerades företagsledningen på annan ort. Tillsammans med ambassaden beslutades om en gemensam handlingsplan för att hjälpa bärplockarna hem. Under den pågående krisen hölls en daglig briefing för ledningsgruppen där också räddningstjänsten fanns med, och man stängde del efter del av boendet i takt med att bärplockarna slussades vidare mot hemfärd. Mediaintresset var stort och kommunens hemsida användes som kommunikationskanal med regelbundna uppdateringar. Engagerat samtal

6 Grupper i arbete Arbete i grupp Efter dessa berättelser följde fördjupande gruppsamtal. För att få största möjliga erfarenhetsutbyte delades grupperna in i fem grupper där, förutom en grupp som bestod av enbart kommunchefer, de olika yrkesgrupperna blandades. Som underlag för samtalen fanns två uppgifter, den första var att bidra till en erfarenhetsbank. De tre områden som skulle diskuteras var krisarbete, media och ekonomi; vad har fungerat bra, vad har inte fungerat bra, tips till andra kommuner att göra eller att undvika. Redovisning och diskussion Det fördes intensiva och engagerade samtal i grupperna, ett engagemang som sedan fortsatte in den avslutande redovisningen och diskussionen i helgrupp. Erfarenhetsbanken bifogas som bil.1. De identifierade grundproblemen arbetades vidare med under nästa dag, torsdag. Den första konferensdagen avslutades med gemensam middag. Den andra uppgiften var att identifiera själva grundproblemet/grundproblemen i varje kommun. Varför blev det som det blev, vilken är orsaken till problemet?

7 Torsdag 25/11 Bärförädlare Dag två inleddes med att Kamala och Bertil Karlsson från bärförädlarföretaget Kamrose berättade om sina upplevelser, en fortsättning på Magnus Haglunds historia från Nordmaling. Inför säsongen 2010 rekryterade Kamrose bärplockare med hjälp av ett statligt rekryteringsbolag i Vietnam. Kamrose hanterade inga kontanter utan betalade till bemanningsföretaget baserat på bärrapporter. Bemanningsföretaget skulle sedan betala ut månadslön enligt kollektivavtal. Kamrose fakturerade också bemanningsföretaget för boende och andra omkostnader. Rekryteringsbolaget skickade oerfarna och dåligt förberedda plockare som inte hade grepp om anställningsavtalet. För Kamrose bestod problemen av att plockarna hade för dålig information och att de blev missnöjda i och med att de saknade kontanter. Bäruppköpare Jan-Erik Gustafsson från Marja Bothnia Berries Oy berättade kort om hur det finska systemet för att ta emot utländska bärplockare skiljer sig från det svenska. I Finland agerar inga utländska bemanningsföretag och bärplockning anses inte som yrke. Det innebär att man inte kan få ut någon garantilön utan säljer sina bär till en bäruppköpare som gör en utbetalning till ett bankkonto i ursprungslandet. Antalet inresetillstånd är begränsat och biljetterna för returresan ska vara ombokningsbara. Gunilla Wikström Migrationsverket Konferensens avslutande talare, Gunilla Wikström från Migrationsverket berättade hur det svenska regelverket fungerar idag. Det finns inget särskilt regelverk för bärplockare, de är likställda med annan arbetskraftsinvandring. År 2008 reformerades regelverket vilket öppnade för ökad arbetskraftsinvandring. För nuvarande regelverk se bil. 2. Tidigare skedde en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning via Arbetsförmedlingen, den togs bort Numera avgörs behovet av arbetsgivaren vilket innebär att det inte går att sätta en numerär gräns för antalet tillstånd från myndigheten. Löner och övriga villkor för utländsk arbetskraft ska vara i nivå med svenska kollektivavtal. Det är den svenske uppdragsgivaren som fyller i ansökan, men den som garanterar villkoren är den utländska arbetsgivaren. Fylls villkoren ska arbetstillstånd beviljas. Migrationsverket är medvetet om att det varje år uppstår problem kring bärplockare och har

8 därför hållit ett uppföljningsmöte med olika berörda aktörer. Där visade det sig att det har gått åt mycket resurser från både myndighetsnivå, kommuner och ambassader. Det är dock viktigt att komma ihåg att det fungerar bra på många håll. Vissa bäruppköpare har lyckats genom att ställa större krav på bemanningsföretagen, ta emot mindre grupper med plockare och guida dem bättre till bärmarker och plockteknik. En uppköpare berättade att en framgångsfaktor varit ett avsättningsavtal med en EU-grossist och att de plockare som inte kom upp i den mängd bär som krävdes ändå fått sin lön täckt av uppköparen och grossisten. Några frågor som ställdes: Angående arbetstidslagen; får bärplockare plocka bär på sin fritid? Är bärplockning ett yrke? Varför anvisar inte arbetsförmedlingen då dit arbetssökanden? Gäller allemansrätten också vid yrkesmässig plockning? Karin Söderberg från Arbetsmarknadsdepartementet påpekade att flera av de frågor som diskuterades inte har självklara enkla svar utan måste prövas rättsligt för att få klarhet i. Vad vill vi veta, har vi lösningar? Efter att migrationsverkets Gunilla Wikström berättat om nuvarande regelverk förbereddes en frågestund. För att den skulle bli så effektiv som möjligt fick deltagarna arbeta i smågrupper och välja ut de viktigaste grundproblemen. Vilka frågor ville grupperna ställa till panelen för att bättre förstå problemen? Hittade man lösningar på problemen? De lösningarna kunde då prövas på panelen som fanns till förfogande. I panelen fanns förutom experterna Gunilla Wikström från Migrationsverket och Karin Söderberg från Arbetsmarknadsdepartementet ombudsman Pia Svedestedt plus regionala skyddsombudet Ernst Åslund från Kommunal Z samt Leif Nordin från Jämtlands Räddningsförbund. Vad blev resultatet? Grundproblemen utkristalliserades, se bil.3, och flera ingångar till lösningar diskuterades. Detta kommer att vidarebefordras till berörda statsråd. Gunilla Wikström från Migrationsverket kommer att ta med sig intrycken från konferensen till migrationsverkets utvärdering och lyfta det till generaldirektören. Hon påpekar att det är upp till olika aktörer runt bärplockarna att fundera på vilka förändringar som behövs inom respektive område och hur man kan samarbeta med varandra. Frågestund Gruppernas arbete bildade basen för den avslutande frågestunden och under återsamlingen tog en engagerad och öppen diskussion vid. Frågeställningarna utvidgades och problematiserades utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Karin Söderberg

9 Karin Söderberg från Arbetsmarknadsdepartementet tyckte att konferensen hade nått upp till förväntningarna och meddelade att frågan kommer att arbetas vidare med inom arbetsdepartementet. Hon kommer att informera sin stabschef och statssekreteraren om konferensens resultat. Kommunchef Bengt Flykt konstaterade att konferensen nått målen att skapa en erfarenhetsbank och identifiera grundproblemen. Målet att ge färdiga förslag till lösningar har inte nåtts men man har skissat på ingångar till lösningar. Enskilda kommuner kan inte lösa dessa problem därför kommer bärplockarproblematiken att lyftas till en nationell nivå. Konferensen avslutades med att kommunalrådet Sven-Åke Draxten tackade talarna med boken Smakfulla avkrokar i Jämtland och Härjedalen och moderator Annika Svensson tackade för visat engagemang. Bengt Flykt Tack för ert arbete under konferensen, Sven-Åke Draxten Bengt Flykt

10 Erfarenhetsbank Bilaga 1 Krisarbetet Tydliga strukturer internt. Tydlighet mot berörda aktörer. Tydlighet med att lösningen är att åka hem. Tydlig med att det inte är en kommunal fråga innan humanitär insats krävs. Bra om räddningstjänsten informeras tidigt. Bra med en krisledningsgrupp som har tvärprofessionell kompetens Bra att kommunen samordnar samarbetet med andra organisationer. Gränsdragning tidigt, vem ansvarar för vad. Viktigt att känna till de spelregler och lagar som respektive medverkande organisationer har att följa. Vem kan göra vad. Kommunen bör utveckla rutiner för kontakt med räddningstjänsten. Regelbunden avstämning så att alla parter har samma bild. Viktigt att kommunen inte släpper ansvaret vid kommungränsen utan har mottagare dit bärplockarna reser. Hemsidan bör användas aktivt. Språkförbistringar försvårar arbetet. Viktigt med tolk och att försöka nå alla med information. Media Det ska vara en person som är ansvarig och för talan, en kanal. En person ansvarig för det politiska budskapet. Vi hade ett budskap: det är ingen kommunal fråga. Vårda goda relationer med mediavärlden. Använd kommunens hemsida för att ge löpande information, det minskar trycket och ger en öppenhet som är bra ur medborgarperspektiv. Vilken information ska vi ge nu kan vara en stående punkt på krisledningsgruppens dagordning. Använd Google translate på kommunens hemsida, många av bärplockarna och/eller deras släktingar i hemlandet surfar på nätet. De kommuner som inte har informatör som tjänsteman missar att använda kommunens hemsida. Bärförädlarbransch och kommun kan drabbas om ensidig/felaktig information går ut. Integritet? Vad är journalistens roll, vem skyddar den enskilde bärplockarens intresse? Mer mediaträning! Bevaka nyhetsflödet bättre, även sociala medier. Vad pratar man om, vilka facebookgrupper skapas. Vad är det vi behöver bemöta? Ekonomi Fokus på humanitära insatser. Bra med samlad kostnadsbild, ett konto. Särredovisa tid och kostnader. En fungerande bärnäring är bra för samhället. Bra att det är klart och tydligt att kommunen måste ge stöd och hjälp, enligt socialtjänstlagen. Alla frivilliga som ger stöd är ett stort plus. Ett tips är att någon får ansvara för att samordna det stödet. Det går inte för kommunen att återsöka pengar från staten. Kommunen drabbas av kostnader, det är mycket dyrt att tex ta över kostnader för boende. Slutnota för de fem kommunerna (hittills, Åsele ej slutsumma): idag, 650 arbetstimmar.

11 hämtat från Bilaga 2 För dig som vill anlita utländska bärplockare Villkoren för att få ett arbetstillstånd i Sverige för att plocka vilda bär är numera de samma som för övriga arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU/EES. Bärplockaren måste erbjudas lön och övriga anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal. Arbetstillståndet ska vara beviljat innan plockaren reser in i Sverige. För att bärplockaren ska få arbetstillstånd För att plockaren ska få arbetstillstånd krävs att bärplockaren har ett giltigt pass bärplockaren kan försörja sig på arbetet arbetsgivaren har annonserat tjänsten i Sverige och EU under minst tio dagar (vid nyrekrytering) arbetsgivaren erbjuder anställningsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Arbetet måste vara i en sådan omfattning att arbetstagaren tjänar minst kronor i månaden arbetsgivaren eller uppdragsgivaren ger berörda fackliga organisationer tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren i anställningserbjudandet Olika anställningsformer Om du har ett svenskt företag och vill anställa utländska bärplockare måste du börja med att annonsera ut de lediga tjänsterna i Sverige och inom EU i minst tio dagar. Därefter ska du fylla i blanketten Anställningserbjudande där du ska intyga den lön och de anställningsvillkor som bärplockarna erbjuds. I de fall där plockaren är anställd av ett utländskt företag och företaget har en filial registrerad i Sverige, är det filialen som ska garantera vilka anställningsvillkor som gäller. Ett svenskt företag som vill köpa tjänsten bärplockning av ett utländskt bolag utan representation i Sverige betraktas som uppdragsgivare. Uppdragsgivaren måste begära att få detaljerna om lön och övriga anställningsvillkor som gäller för plockarna i hemlandet från den faktiska arbetsgivaren. Uppdragsgivaren ska i Anställningserbjudandet intyga vilka

12 anställningsvillkor som gäller, men behöver inte annonsera ut tjänsterna innan. Facket ska ges tillfälle att yttra sig Ett krav vid prövningen av en ansökan om arbetstillstånd är att den berörda fackliga organisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. När du har fyllt i blanketten Anställningserbjudande vill Migrationsverket att du som arbetsgivare eller uppdragsgivare ger Svenska Kommunalarbetarförbundet tillfälle att yttra sig över de erbjudna anställningsvillkoren. Att yttrandet finns med i ansökan förkortar handläggningstiden. Verket vill att du gör detta oavsett om du har tecknat ett kollektivavtal eller inte. Adressen till Svenska kommunalarbetarförbundet är Box 19039, Stockholm Komplett ansökan går fortare Ansökan om arbetstillstånd ska lämnas in till svenska ambassaden i hemlandet eller i det land utanför Sverige där arbetstagaren är bosatt. Bärplockaren ska bifoga blanketten Anställningserbjudande med den fackliga organisationens yttrande i sin ansökan om arbetstillstånd. En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Fakta om avtalen LO har beslutat att Svenska Kommunalarbetarförbundet ska ha organisations- och avtalsrätten för plockare av vilda bär. Det innebär att det också är Svenska Kommunalarbetarförbundet som ska få tillfälle att yttra sig över de erbjudna anställningsvillkoren. Enligt LO är det är ramavtalet med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som är kollektivavtal för plockare anställda av företag med verksamhet i Sverige. Avtalad minimilön i detta avtal är kronor per månad (gäller perioden 1 juni maj 2010). I de fall plockaren är anställd av ett utländskt bemanningsföretag som inte har verksamhet i Sverige är det Bemanningsavtalet som ska tillämpas. Minimilönenivån är i detta avtal kronor per månad. Detta gäller oavsett om det utländska bemanningsföretaget har tecknat kollektivavtal eller inte. Sidan senast uppdaterad:

13 Identifierade grundproblem Bilaga 3 1. Ansvarskedjan är oklar. Utländska bemanningsföretag är en produkt av regelverket och har kommit till för att slippa betala sociala avgifter samt att plockarna slipper betala skatt. Konsekvensen är många aktörer och oklara förhållanden. 2. Konstruktionen med en fast grundlön och arbetstidsregler enligt svensk gällande rätt är i grunden inte tillämplig för att plocka vilda bär i skogen med tillfällig arbetskraft under mycket kort tid. Systemet medger många led, oklara affärsidéer och uppmuntrar till dolda avtal och fusk. 3. Det finns en kriminellt organiserad bärplockning från andra EU länder. I spåren av detta finns annan kriminalitet, bärplockarläger med nedskräpningsproblem samt hot mot anhöriga. 4. Branschen är inte homogen, SBIF representerar inte hela branschen. Många oseriösa företag finns som svärtar ned de företag som är seriösa. 5. Hur långt sträcker sig allemansrätten? Är yrkesmässig plockning på någon annans mark förenligt med allemansrätten? 6. Många utländska plockare har fått en felaktig och orealistisk bild. Vissa tror att de får lön utan att arbeta och har ingen aning om hur hårt arbetet är. 7. Kommunen har ett lagreglerat ansvar för dem som befinner sig inom dess geografiska område men det finns inget system för att de skall veta när utländska plockare kommer eller hur boendestandarden ser ut.

14 Deltagarförteckning konferens november, Bräcke Namn Titel Kommun Inger Israelsson Nordmaling Magnus Haglund Kommunchef Nordmaling Stina Lindholm Utvecklingschef Nordmaling Ulf Jonasson Jan Persson Anna-Märta Johansson Krokom Krokom Ragunda Ralph Johansson Kanslichef Storuman Eva Pettersson Miljö/byggnadschef Strömsund Harald Eriksson Strömsund Gunnar Mellqvist Förvaltningschef kultur/samhällsutv Söderhamn Lars Stål Teknisk chef Söderhamn Bert-Rune Dahlberg Kommunalråd Åsele Christer Hedman V.ordförande kommunstyrelsen Åsele Hans Nyman Kommunchef Åsele Anneli Grahn Kommunal Åsele Monika Jernberg Socialchef Älvdalen Stefan Linde Kommunchef Älvdalen Bengt Flykt Kommunchef Bräcke Camilla Samuelsson Stabschef Bräcke Jörgen Persson 1:e v ordf kommunstyrelsen Bräcke Lars Liljedahl Social/utbildningschef Bräcke Sven-Åke Draxten Kommunalråd Bräcke Yngve Hamberg Oppositionsråd Bräcke Leif Nordin Brandinspektör Jämtlands Räddningsförb Kamala o Bertil Karlsson Bärförädlare KamRose, Nordmaling Jan-Erik Gustafsson Bäruppköpare Marja Bothnia Berries Oy Gunilla Wikström Expert Migrationsverket Karin Söderberg Departementssekreterare Arbetsmarknadsdep. Ernst Åslund Pi a Svedestedt - - Kommunal Z Jämtlands län Annika Svensson Liv Markström Ingrid Kjelsson Moderator Dokumentatör Konferensvärd

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

GULD I GRÖNA SKOGAR. Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN

GULD I GRÖNA SKOGAR. Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN GULD I GRÖNA SKOGAR Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN Innehåll 1. SAMMANFATTNING 2. INLEDNING 3. HISTORIA OCH BAKGRUND 4. DEN MODERNA BÄRINDUSTRIN 5.

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden

november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden november 2004 Handbok för ORDNING OCH REDA på arbetsmarknaden Innehåll Inledning...3 avsnitt 1 Vägar in till Sveriges arbetsmarknad... 5 avsnitt 2 Avtal och lagar på arbetsmarknaden...10 avsnitt 3 Arbetstagare,

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Arbetsvillkor i blåbärsskogen. En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier.

Arbetsvillkor i blåbärsskogen. En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier. Arbetsvillkor i blåbärsskogen En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier. Inledning Swedwatch har uppmärksammat dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer sedan 2003,

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning

Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-02-28 UAN-2014-0059 Skrivelse gällande yrkesintroduktionsanställning Förslag till beslut, UAN, föreslås besluta

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 09 30 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-28 1(5) Folkhälsorådet

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-28 1(5) Folkhälsorådet 2014-02-28 1(5) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, VIndelns kommun, fredagen den 28 februari 2014, kl. 09.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, ordförande Harriet Hedlund, FoP Umeå Kerstin Nilsson,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 april 2014 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

November 2014. Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014. Mats Wingborg

November 2014. Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014. Mats Wingborg November 2014 Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 Mats Wingborg 2 Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 Arena idé och Mats Wingborg Stockholm 2014 Bilder: Mats Wingborg Rapporten

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer