SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND"

Transkript

1 SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND Sparbanksstiftelsen Söderhamn bildades i samband med att Söderhamns Sparbank år 1998 ombildades till bankaktiebolag. Samma år förvärvades Föreningsbankens kontor i Söderhamns kommun. Den nya bankens namn blev FöreningsSparbanken Söderhamn AB. Under 2006 ändrade banken namn till Söderhamns Sparbank AB. ÄNDAMÅL Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom FöreningsSparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom FöreningsSparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan av att främja sparsamhet enligt ovan får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädelsevis inom Söderhamns kommun. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. AKTIER I SÖDERHAMNS SPARBANK AB Stiftelsen innehade vid 2006 års utgång aktier i Söderhamns Sparbank AB, vilket antal utgör 60 procent av samtliga aktier i banken. 40% ägs av FöreningsSparbanken AB (publ), vilka under 2006 ändrat namn till Swedbank AB. FÖRVALTNING Stiftelsen förvaltas av en verkställande tjänsteman. ÄGARFRÅGOR Under verksamhetsåret har stiftelsen deltagit i träffar med Swedbank AB och övriga sparbanksstiftelser. Styrelsen har löpande ägnat stor uppmärksamhet åt ägarfrågor och samverkan med dotterbolaget. Förhandlingar med Swedbank AB om försäljning av stiftelsens aktiepost i Söderhamns Sparbank AB inleddes under slutet av året. Dessa förhandlingar resulterade i att aktieposten såldes till Swedbank AB i början av KONCERNEN Sparbanksstiftelsen Söderhamn ägde vid årsskiftet 60% av aktierna i Söderhamns Sparbank AB. Därmed är stiftelsen moderstiftelse till detta bolag och skyldig att lämna koncernredovisning. Då Söderhamns Sparbank AB upprättar årsredovisning enligt särskild lag för kreditinstitut har stiftelsen upprättat koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt denna lag. För mer detaljerad information hänvisas till Söderhamns Sparbank AB:s årsredovisning och den notapparat som finns intagen där.

2 BIDRAG Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur. Det har varit ett stort antal förfrågningar om bidrag till stiftelsen under Antalet behandlade ansökningar var 75 st varav 51 st beviljades. Under 2006 har stiftelsen beslutat om bidrag med sammanlagt tkr. Stiftelsen har valt att under verksamhetsåret prioritera bidrag till aktiviteter och näringslivsprojekt som bedömts bra för Söderhamn Bland de under 2006 beviljade bidragen kan nämnas: (belopp i tkr) Forskning och utbildning Södra skolområdet Söderhamn, entreprenörskapsprojekt 20 Ung företagsamhet, verksamhetsstöd 50 Sisu, drogförebyggande projekt i skolor 50 Stentäktsskolan och Vågbroskolan, bussresor till Vi i 5:an 19 Företagsutveckling, entreprenörsverksamhet JTB Stålslipning AB, marknadsföring och utbildning 100 Pro Elec AB, företagsutveckling 50 JA Produktion KB, marint tankställe 50 Axcool i Söderhamn AB, marknadsföring 50 Firsam, 1-års projektförlängning 300 Firsam, projekt elektronikutbildning 300 Stedin Design, marknadsföring och mässa 100 VISAB, marknadsföring och mässa 75 Kultur Ljusne Museiförening, 25-årsjubilum 21 Föreningen Klaverens Hus, marknadsföringsbidrag 100 Kirsten Bjerknes, bok om Hälsingegårdar 25 Teatergruppen Kult, teaterprojekt 25 Sven Olsson m.fl., bokprojekt Per Forsell 25 Idrott Moheds Vattenskidklubb, vattenskidtävling 50 Bumpy Feet, hiphoptävling 15 Söderhamns IF, veteran SM 30 SUIF Bordtennis, satsning på träningscenter 100 Söderhamns Cykelamatörer, 3-dagars cykeltävling 50 Söderhamns Skateboardförening, skateboardrink 30 Brobergs IF, ungdomssatsning 100 Basketklubben Fajt, bidrag till damlaget 15 IFK Bergvik, bidrag till pelletsanläggning 50 Söderhamns Cykelamatörer, prissponsring cykeltävling 15 Söderhamns Innebandyförening, bidrag till verksamheten 100 Söderhamns Gymnastikförening, Österrikeresa 46 Korpen Söderhamn, projekt för föreningslös ungdom 15

3 Övrigt Trönö Norrala Fiskevårdsförening, projekt Trönööring 100 Turistbåten Moa ek.förening, verksamhetsbidrag 500 Projekt Lillasyster, flickprojekt med Laila Lindberg 20 Söderhamns Cityförening, trivseldag 40 Söderhamns Cityförening, partytält 400 Söderhamns Cityförening, hoppborg 97 Söderhamns Kommun, uppsnyggning av Färssjöbadet 100 Söderhamns Kvinnliga företagarförening, konferens 50 Föreningen Rut, Landsbygdskvinnors dag 20 Föreningen Söderhamnsortens sommargård, barnkoloni 50 Därutöver har lämnats 11 st bidrag på tillsammans 102

4 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING, Tkr INTÄKTER Nettoresultat av finansiella transaktioner Ränteintäkter Aktieutdelning Resultat värdepappershandel Summa intäkter KOSTNADER Förvaltningskostnader Räntekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond RESULTAT FÖRE SKATT Skatter ÅRETS RESULTAT

5 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, Tkr TILLGÅNGAR Fordringar dotterbolag Aktier i FSPA AB Aktier i FSPA Söderhamn AB Inventarier 13 0 Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Varav: bundet kapital fritt kapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Summa obeskattade reserver SKULDER OCH EGET KAPITAL Skatteskuld Beslutade, ej utbetalade bidrag Interimsskulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Att vara huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Stiftelsen bildades i samband med att Borås Sparbank år 1995 ombildades till bankaktiebolag Sparbanken

Läs mer

^A.nsnnDovISNING 2ol3

^A.nsnnDovISNING 2ol3 I (e) ^A.nsnnDovISNING 2ol3 SPARBANKSSTIFTELSEN REKARNE Ordinarie årsstämma med stiftelsen äger rum fredagen den 11 april i Sparbanksstiftelsen Reka rne 631 93 Organisationsnummer 8f 800f -5003 2 (e) Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012

Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Delårsrapport Q2 Halvårsrapport januari-juni 2012 Perioderna kvartal 2 och första halvåret 2012 Inlandsinnovation AB, org.nr. 556819-2263 Andra kvartalet 2012 Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer