Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende"

Transkript

1 Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende 1

2 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Den primära målgruppen är pedagogisk personal inom grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Pedagogiskt Centrum har över tio års erfarenhet av upplevelsebaserat lärande och arbetar nära målgrupperna. Pedagogiskt Centrum utvecklar pedagogiskt material, utbildar pedagoger och genomför insatser direkt på skolor runt om i landet. Läs gärna mer på Texter och material Carl Heath Fredrik Axelzon Layout och bearbetning Åsa Nilsson Version 2.0 Syfte Simuleringen syftar till att sprida kunskap och förståelse kring de tre smittoriskbeteenden. Detta skapar förutsättningar för att jobba med ungdomars attityder och värderingar kring dessa frågor. Speltid Total tidsåtgång ca minuter. Att ge instruktioner och genomföra simuleringen tar ca minuter. Resten av lektionen ägnas åt frågor och diskussion. Antal deltagare Spelet är konstruerat för att spelas i helklass, det vill säga spelare. Målgrupp Målgruppen för simuleringen är årskurs 7-9 eller gymnasiet. Ämnesområde Förslagsvis samhällskunskap eller svenska. Spelmiljö Spelet kräver en öppen yta, till exempel ett klassrum, uppehållsrum eller skolgård. Material Innan simuleringen påbörjas bör du ha följande material klart: En roll till varje deltagare (Bilaga 1 eller 2) Påståenden för handledaren (Bilaga 3) 2

3 Bakgrund De senaste åren har andelen fall av sexuellt överförbara infektioner kontinuerligt ökat i Sverige. Det rör i synnerhet klamydia, men även exempelvis HIV är på frammarsch. Framförallt bland unga är denna ökning mer framträdande än bland andra grupper i samhället. En av förklaringarna till ökningen beror på ett ökat smittoriskbeteende bland ungdomar. När det talas om smittorisk-beteende så brukar tre faktorer nämnas som ökar risken för att bli smittad av en könssjukdom: Byter ofta sexuella partners. Sex i samband med påverkan av alkohol eller andra droger. Använder inte Alla dessa tre faktorer är starkt bidragande orsaker till den dramatiska ökningen av könssjukdomar bland ungdomar. Naturligtvis spelar även andra faktorer in, exempelvis okunskap kring könssjukdomar och sexuell hälsa. Rollutdelning Det finns 33 roller i spelet. Det finns både en högstadieversion och en gymnasieversion. Rollerna är killar eller tjejer som varierar i ålder mellan år beroende på vilken version som används. Det spelar ingen roll vilka roller som delas ut, d.v.s. det är det färre än 33 deltagare går det bra att slumpa ut rollerna. Är det fler än 33 deltagare, kopieras fler exemplar upp och några deltagare får samma roll. Det gör inte något om en kille får en roll som tjej, eller tvärt om. Det kan till och med förstärka upplevelsen av övningen för deltagaren. Gruppen placeras på ett led, så att de befinner sig sida vid sida, vända mot samma håll. Det är bra om det finns lite plats mellan deltagarna, så att de fritt kan röra sig. Framför linjen med deltagarna behöver det finnas gott om utrymme för dem att röra sig på. Förklara att alla kommer att tilldelas varsin roll som de ska spela under spelet. Betona att det är viktigt att de tänker sig in i rollen och att alla de val de kommer att göra, gör de utifrån sin roll. Därefter delas rollerna ut. Be deltagarna att läsa sin rollbeskrivning individuellt och att inte berätta för någon vem de ska spela. För att de ska tänka sig in i sin rollkaraktär får de reflektera några minuter över den roll de har fått. Frågor att reflektera över kan vara: Hur ser din familj ut? Hur trivs du i skolan? Vad gör du på helgerna? Vad önskar du dig i livet? Vad tycker du är roligt att göra? Vad tycker du är tråkigt att göra? Hur ser din framtid ut? 3

4 Händelseförlopp Efter att deltagarna reflekterat några minuter över sin roll kommer de nu att ta ställning till ett antal påståenden. Om påståendet stämmer in på dem, det vill säga om de kan svara Ja på påståendet, så ska de röra sig framåt. Understryk att de ska välja som sin roll och inte vad de själva tycker. Det är även viktigt att du poängterar att det inte är en tävling och det varken är bättre eller sämre att ha fått röra sig kort eller långt fram. Be därefter några elever berätta vilken roll de haft; välj ut några av de som befinner sig längst bak, några i mitten och några av de som befinner sig längst fram. Om deltagarna är en liten grupp kan alla få berätta om sin roll. När alla fått titta sig runt en allra sista gång är spelet slut och det är dags för efterdiskussionen. Hur långt avstånd de får röra sig framåt avgöras av hur lokalen ser ut. Ett tips är att de rör sig en relativt kort avstånd fram så att de inte för snabbt tar sig över hela rummet. Deltagarna kommer inledningsvis inte veta om vad det innebär att de får röra sig framåt under övningen, d.v.s. att en roll som har rört sig ett långt avstånd framåt representerar att den har ett smittoriskbeteende som ökar sannolikheten att personen skulle kunna få eller kunna bära på en sexuellt överförbar infektion. För varje påstående kommer deltagarna att bli mer och mer ojämnt fördelade i rummet. När man kan tyda en tillräckligt stor skillnad mellan deltagarna så avbryts övningen. Det brukar ske runt frågor. Deltagarna ombeds att stanna kvar på det ställe de har hamnat på, och titta sig omkring. 4

5 Efterdiskussion Efterdiskussionen påbörjas direkt efter att simulationen är slut och leds av handledaren med hela gruppen. Placera deltagarna på ett sätt som gör att alla kan delta. Förslagsvis sätter ni er i en ring så att alla kan se och höra varandra. Ommöblering signalerar att spelet är slut och deltagarna får lite tid att reflektera över vad de just varit med om. Efterdiskussionen är det viktigaste momenten i spelet. Rekommenderad tid för denna diskussion är minst 20 minuter, men gärna längre. I diskussionen är det viktigt att alla får komma till tals och beskriva sin bild av vad som hände. Det är också viktigt att inte skynda fram i diskussionen för att klargöra poänger. Deltagarna har precis haft en intensiv erfarenhet och därför behöver man ofta prata av sig innan man kan gå in djupare i simuleringens poänger. Ett enkelt sätt att föra diskussionen kring olika aspekter är att först titta på vad som hände i spelet för att sedan lyfta blicken och titta på vad det har för motsvarighet i verkligheten. Går det att jämföra de dilemman som finns i spelet med riktiga händelser? Här bifogas ett antal frågor som kan användas i efterarbetet. Om upplevelsen Hur var det att spela det här spelet? Hur var det att spela en annan person? Vad är poängen med att du fick en roll istället för att svara på påståendena utifrån dig själv? Kändes rollerna och påståendena realistiska? Var det vid något eller några tillfällen svårt att avgöra om du skulle röra dig framåt eller inte? Hur kändes det att röra sig framåt? Hur kändes det att stanna kvar? Hur kändes det att se någon annan röra sig framåt? Vilka roller hade de olika deltagarna i gruppen? Går det att se några mönster mellan vilka roller som rörde sig långt fram, jämfört med de roller som fick stanna kvar på sin plats? Vad innebär det att en roll rörde sig framåt? Vad innebär det om en roll slutat väldigt långt fram, eller väldigt långt bak i rummet? Upplevde du att det var stor skillnad mellan vilka val rollen gjorde och vilka val du själv skulle eller kunde ha gjort? Varför spelar vi det här spelet tror du? 5

6 Om oskyddat sex Är ungdomar bra på att använda kondom? Varför/Varför inte? Vilka risker utsätter en person sig för som inte använder kondom när personen har sex? Vad behöver göras för att användandet av kondomer ska öka bland unga? Varför är det viktigt? Om man inte har en kondom, hur kan man ha säkrare sex? Det vill säga sex där risken för att en könssjukdom överförs är liten. Sex i samband med alkohol och andra droger Vad är sambandet mellan sex och alkohol? Varför är det så? Är det vanligare att ungdomar går längre när det gäller sex när de har druckit alkohol? Varför/Varför inte? Vad är riskerna med att dricka med alkohol eller ta andra droger i samband med sex? Vad är viktigt att tänka på vid sex när en person är påverkad av alkohol eller annan drog? Byter ofta sexuella partners Är det vanligt att ungdomar byter sexuella partners ofta? Varför/Varför inte? Vad är KK och One-night stand? Är det vanligt? Varför? Vad är viktigt att tänka på om en person byter sexuella partners ofta? Hur är synen på en tjej som byter sexuella partners ofta? Hur är synen på en kille som byter sexuella partners ofta? Är det någon skillnad och i sådana fall varför? Vad är otrohet? Hur ofta behöver man testa sig för könssjukdomar om man är i ett förhållande? Hur vet man att en person vill ha sex? Vad betyder ömsesidighet? Tips pch förslag Tänk på att observera och komma ihåg vad som sker under själva aktiviteten, vad deltagarna gör och hur de resonerar. Det underlättar i efterdiskussionen. Stanna till några gånger under övningen och be deltagarna presentera sina roller. Det kan väcka eftertanke och intresse hos deltagarna. Se till att så många som möjligt får komma till tals under efterdiskussionen. Se till att deltagarna inte bara får roller av samma kön. En variation är bra. En bra uppföljning av spelet kan vara att skriva ned de tankar och idéer som kom upp vid efterdiskussionen. 6

7 Bilaga 1 - Roller, högstadieversion Ville, 16 år Går i nian. Är osäker på sin sexuella identitet. Har för någon vecka sedan haft sex med en person för första gången. Vet inte om de kommer bli ihop. Är osäker på sina känslor för den killen. Ershad, 15 år Coolaste killen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när han festar. Har en flickvän, och de har ett öppet förhållande (de får hångla och ha sex med andra). Demetrios, 16 år Går i nian. Heterosexuell. Festar någon gång i månaden. Byter flickvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Jonathan, 15 år Går i åttan. Homosexuell. Är tillsammans med en kille. Trogen. Dricker ofta lite för mycket. Använder inte Lukas, 16 år Dricker inte alkohol. Har tjej som äter p-piller. Förlovad med tjejen och älskar henne. Erik, 14 år Går i åttan. Heterosexuell. Singel. Har inte haft sex. Vill bara ha sex med någon det verkligen känns rätt med. Linus, 15 år Har precis blivit av med oskulden med sin första flickvän. Dricker sällan och då alltid lite. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt är han ovan vid det. Sebastian, 16 år Går i nian. Homosexuell. Har haft depression. Festar en del. Har ett förhållande, men har varit otrogen två gånger. Joakim, 16 år Går i nian. Hatar skolan, skolkar mycket. Heterosexuell. Har hånglat med många tjejer. En gång ville en tjej ha oralsex med honom, men han ville inte och sa nej. 7

8 Zoran, 15 år Går i åttan. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Abbe, 15 år Går i åttan. Heterosexuell. Är ihop med en tjej sen två år tillbaka. De har haft sex två gånger. Abbe har egentligen inte velat ha sex, men har varit för osäker för att säga ifrån. Ivan, 16 år Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill vara tuff inför sina kompisar, men är egentligen rätt osäker. Carl, 17 år Går i nian. Bisexuell. Har precis avslutat ett förhållande. På jakt efter att träffa någon ny. Använde tidigare droger men har nu slutat. Geza, 14 år Går i åttan. Heterosexuell. Har en flickvän som är 19 år. De har sex ibland. Dricker ofta öl på helgerna, men blir sällan för full. Marcus, 16 år Efter att ha hamnat i fyllecell på Valborgsmässoafton dricker han inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis att få så många tjejer i säng som möjligt. Anna, 15 år Vill ha en pojkvän, men får inte för hennes föräldrar. Har haft sex med en kille. Är livrädd för att bli gravid eller att hennes föräldrar ska få reda på att hon haft sex. Madeleine, 15 år Den populäraste tjejen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när hon är festar. Älskar sex och äldre killar. Använder ibland droger. Maria, 16 år Festar ofta, men dricker inte så mycket alkohol. Byter pojkvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Noor, 14 år Går i åttan. Homosexuell. Efter att ha hamnat i fyllecell på Valborgsmässoafton dricker hon inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis om att få hångla med så många tjejer som möjligt. Alexandra, 16 år Går i åttan. Har fått gå om åttan. Heterosexuell. Dricker inte alkohol. Älskar sin kille. Förlovad. Zeynep, 16 år Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Äter inte p-piller. Använder alltid 8

9 Aida, 15 år Precis blivit ihop med sin första pojkvän och de har sex. Dricker väldigt sällan. Vet att det är viktigt med kondom, men gillar inte att använda det. Sandra, 16 år Går i nian. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Har varit otrogen mot tidigare flickvänner. Använder alltid preventivmedel. Linda, 16 år Festar alltid på helgerna och känner alla inne-människor. Umgås bara med äldre personer. Har alltid med sig en kondom i handväskan. Emma, 16 år Går i nian. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Har ibland sex när hon är berusad. Använder inte p-piller och sällan Niyosha, 15 år Går i åttan. Heterosexuell. Är ihop med en kille sen två år tillbaka men är otrogen med en klasskompis. Dricker sällan alkohol. Använder p-piller. Emira, 15 år Är oskuld men vill gärna ha sex. Kan inte så mycket om sex, men pratar gärna om det. Hånglar ofta med killar. Ska åka till Grekland med kompisarna till sommaren. Felicia, 16 år Går i nian. Bisexuell. Håller på att avsluta sitt nuvarande förhållande. Kär i en kompis. Har falskleg och går ut en del på krogen med sin äldre syster. Har haft sex en gång, men använde inte Ida, 15 år Dricker på helgerna, men blir sällan för full. Träffar en kille som hon kanske kommer ha sex med snart, men är inte kär i honom. Kim, 14 år. Går i åttan. Heterosexuell. Har inte haft sex och är inte intresserad av det. Tycker inte om sex- och samlevnadsundervisning. Klara, 16 år. Går i nian. Bisexuell. En social och utåtriktad person. Olyckligt kär i en klasskompis, men vet inte hur han ska visa sitt intresse. Tycker om att hångla. Alva, 17 år. Blyg och har inte så många kompisar. Tillsammans med en tre år äldre kille som vill ha sex ofta. Vincent, 15 år. Går i åttan. Osäker på sin sexuella läggning. Har haft oralsex med en tjej förra sommaren. Vill bli ihop med någon, men ännu inte hittat den rätta. Surfar ofta på porr. 9

10 Bilaga 2 - Roller, gymnasieversion Ville, 18 år Pluggar samhäll. Heterosexuell. Festar mycket. Har alltid en massa nya flickvänner och olika KK. Ershad, 17 år Läser estetiskt program. Heterosexuell. Coolaste killen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när han är festar. Älskar sex och tjejer. Demetrios, 16 år Pluggar fordon. Heterosexuell. Festar någon gång i månaden. Byter flickvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Jonathan, 17 år Pluggar estetiskt program. Homosexuell. Är tillsammans med en kille. Trogen. Dricker ofta för mycket vid fest och däckar ibland. Använder inte Lukas, 18 år Pluggar barn och fritid. Heterosexuell. Dricker inte alkohol. Har tjej som äter p-piller. Förlovad och älskar sin tjej. Erik, 17 år Pluggar musik. Heterosexuell. Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Använder alltid Linus, 17 år Läser hantverk. Heterosexuell. Har precis blivit av med oskulden med sin första flickvän. Dricker sällan och då alltid lite. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt är han ovan vid det. Sebastian, 16 år Pluggar natur. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Är otrogen ibland när han är i ett förhållande. Använder alltid Zoran, 18 år Går på fotbollsgymnasium. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. 10

11 Abbe, 18 år Pluggar hotell och restaurang. Heterosexuell. Har inte haft sex och är inte intresserad av det. Tycker inte om sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Ivan, 15 år Går samhäll. Heterosexuell. Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill egentligen vara tuff inför sina kompisar, men är rätt osäker. Ivan, 16 år Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill vara tuff inför sina kompisar, men är egentligen rätt osäker. Carl, 16 år Går individuellt program. Bisexuell. Har precis avslutat ett förhållande. På jakt efter att träffa någon ny. Använde tidigare droger men har nu slutat. Geza, 17 år Går skogsbruksprogram. Heterosexuell. Är väldigt social och utåtriktad. Olyckligt kär i en klass kompis, men vet inte hur han ska visa sitt intresse. Tycker om att hångla. Marcus, 18 år Pluggar till att bli bygg. Heterosexuell. Efter att ha hamnat i fyllecell dricker han inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis att få så många tjejer i säng som möjligt. Samir, 17 år Går estetiskt. Homosexuell. Varit tillsammans i 1 år med samma kille. De använder kondom vid sex. Hans kille vill ha sex väldigt ofta och det har hänt att de har haft sex trots att Samir inte velat. Madeleine, 19 år Pluggar på volleybollgynasium. Heterosexuell. Den populäraste tjejen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när hon är festar. Älskar sex och äldre killar. Maria, 16 år Pluggar till frisör. Heterosexuell. Festar ofta, men dricker inte så mycket alkohol. Byter pojkvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Noor, 17 år Pluggar på omvårdnadsprogram. Homosexuell. Är i ett förhållande. Trogen. Dricker en del och använder ibland droger. Använder inte preventivmedel. Shazia, 17 år Går natur. Homosexuell. För ett år sedan hade Shazia sex mot sin vilja med en killkompis på en fest. Hon fick då klamydia och blev botad genom en antibiotikakur. Zeynep, 16 år Går individuellt program. Heterosexuell. Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Äter inte p-piller. Använder alltid 11

12 Aida, 18 år Pluggar fordon. Heterosexuell. Är ihop med sin första pojkvän och de har sex. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt gillar inte hennes kille att använda det. Sandra, 18 år Pluggar natur. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Har varit otrogen för mot tidigare flickvänner. Använder alltid preventivmedel. Linda, 18 år Har precis hoppat av skolan. Heterosexuell. Jobbar som DJ på helgerna och känner alla inne-människor. Har en kk sedan en månad tillbaka. Vill egentligen ha något mer seriöst. Äter p-piller. Emma, 16 år Går på omvårdnadsprogrammet. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Har ibland sex när hon är berusad. Använder sällan Niyosha, 18 år Pluggar hotell och restaurang. Heterosexuell. Är ihop med en kille sen två år tillbaka men är otrogen med en klasskompis. Dricker sällan alkohol. Har aldrig sex utan Emira, 17 år Går natur. Heterosexuell. Är oskuld men vill bli av med oskulden. Kan inte så mycket om sex, men pratar gärna om det. Hånglar ofta med killar. Ska åka till Grekland med kompisarna till sommaren. Felicia, 17 år Pluggar musik. Bisexuell. Håller på att avsluta sitt nuvarande förhållande. Kär i en kompis. Har falskleg och går ut en del på krogen. Ida, 16 år Går på naturbruksgymnasium. Homosexuell. Dricker på helgerna, men blir sällan för full. Träffar en tjej som hon har sex med, men är inte kär i henne. Kim, 17 år Pluggar samhäll. Heterosexuell. Har haft sex med väldigt många jämfört med sina kompisar. Ska i sommar åka till Turkiet med kompisar. Dricker inte alkohol. Nadja, 16 år Går teaterlinje. Bisexuell. Är nyförälskad och har precis blivit ihop med en person. Nadja med sitt liv och längtar till sommarlovet då hon ska åka på språkresa. Lolo, 18 år Pluggar samhällsprogrammet med inriktning företagsekonomi. Osäker på sin sexuella läggning. Kan knappt vänta till att få ta studenten. Har ibland sex, men är singel för tillfället. Nattanit, 17 år Pluggar samhäll med miljöinriktning. Heterosexuell. Festar ofta. Har alltid en massa nya pojkvänner och KK. Känner press på att ha sex, för alla andra verkar ha det. Har varit förlovad. 12

13 Bilaga 3 - Påståenden för handledaren Välj bland dessa påståenden under övningen. Se till att använda ifrån alla delarna. Du kan antingen välja ut påståenden slumpmässigt eller välja ut de du tycker är bäst. Se dock till att variera i vilken ordning du tar påståendena. Allmänna Jag har haft sex. Jag har haft sex trots att jag inte ville. Jag tycker inte det är jobbigt att få en könssjukdom Jag skulle aldrig få för mig att gå och testa mig och se om jag har en könssjukdom. Jag tycker det är pinsamt att gå till ungdomsmottagningen. Jag tackar alltid ja till sex. Jag tänker aldrig eller väldigt sällan på risker med könssjukdomar. Sex med många partners Jag har haft flera KK. Jag byter partner ofta. Det händer att jag är otrogen och har sex med andra än min partner. Jag tycker det är viktigt att ha haft sex med många personer. Det har hänt att jag har haft sex med flera personer samtidigt. Jag tycker det är lättare för mig att få sex utomlands än i Sverige. Jag har haft flera one night stands. Sex i samband med alkohol När jag är berusad händer det ibland att jag har one-night stands. Jag är ofta berusad och gör då saker som jag inte hade gjort om jag varit nykter. Alkohol får mig att må bra och att inte tänka på morgondagen. Ibland när jag är berusad går jag längre när det gäller sex än vad jag hade tänkt mig. Jag blir lätt övertalad till saker jag egentligen kanske inte vill när jag är berusad. Jag vill ofta ha sex när jag är berusad. Jag tycker sex är skönare när jag är berusad. Oskyddat sex Om jag eller personen jag har sex med använder P-piller, använder vi inte Jag använder inte kondom vid sex. Jag tycker att det är skönare att ha sex utan kondom, därför använder jag inte Om jag skulle ha sex med någon jag inte känner, är det inte säkert att jag använder Jag använder inte kondom, eftersom jag tycker det är krångligt att använda. Jag tycker det är för dyrt och svårt att få tag på kondomer, därför använder jag de inte. Jag tycker det är pinsamt att säga till den jag vill ha sex med att vi måste använda Avbrutet samlag är ett sätt att undvika graviditet eller könssjukdomar som jag använder mig av. Jag tycker det är min partners ansvar att använda preventivmedel. 13

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tanken och handlingen ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Tänk efter före ett spel om sexuell hälsa

Tänk efter före ett spel om sexuell hälsa Tänk efter före ett spel om sexuell hälsa 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som

Läs mer

Ekvationen. www.grul.se

Ekvationen. www.grul.se Ekvationen Ekvationen Speldesign: Niklas Lindblad Carl Heath Version 1.0 Tack till: Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 50 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Fungerar bäst i grupper om 2-4

Läs mer

Älskar, älskar. En simulering om sexuell hälsa

Älskar, älskar. En simulering om sexuell hälsa Älskar, älskar inte? En simulering om sexuell hälsa Ä L S K A R, Ä L S K A R I N T E? E N S I M U L E R I N G O M S E X U E L L H Ä L S A 2 / 7 GR Upplevelsebaserat Lärande GR Utbildning Upplevelsebaserat

Läs mer

Smitta! en simulering om sexuell hälsa

Smitta! en simulering om sexuell hälsa Smitta! en simulering om sexuell hälsa 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB)

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Här är 2011 års specialrapport om ungdomar och sexualitet från Ungdomsbarometern (UB). Undersökningen är en självselekterad onlinestudie gjord 2010 med 5449

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta.

Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. LILO: Är det okej att jag sammanfattar lite? LILO: Tidigare så sa du, eller du bedömde din risk att du blivit smittad

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Medelvärde och Median

Medelvärde och Median Medelvärde och Median Medelvärde och median Speldesign: Niklas Lindblad Josefin Westborg Version 1.0 Tack till; Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 20 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Helklass,

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Ligga i eller ligga lågt? - ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex

Ligga i eller ligga lågt? - ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex Ligga i eller ligga lågt? - ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex Sammanfattning Ligga i eller ligga lågt? är ett spel som berör sex och relationer. Eleverna får i mindre

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Min mens har hoppat över tre månader, jag har inte haft sex så jag är ju inte med barn. Men varför kommer den inte? Om man mår dåligt och inte vill prata

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan Ett litet steg Ett spel om klimatfrågan Introduktion Detta utbildningsmaterial syftar till att belysa klimatfrågan individorienterat och hur olika delar av världen kan påverka/påverkar klimatet. Tid 60

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Alkohol och sexuellt risktagande

Alkohol och sexuellt risktagande Alkohol och sexuellt risktagande Anna Bredström, PhD Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet anna.bredstrom@liu.se Smittskyddsinstitutet (2011) Alkohol

Läs mer

Lära känna övningar. Namnståupp. Ta utrymme i rummet. Kräfta krabba. (från studiedagen den 24 april)

Lära känna övningar. Namnståupp. Ta utrymme i rummet. Kräfta krabba. (från studiedagen den 24 april) Lära känna övningar (från studiedagen den 24 april) Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter går man ett varv till,

Läs mer

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Author's response to reviews Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Authors: Karin Edgardh (karin.edgardh-stanggren@karolinska.se)

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Illustrationer av Hanna Stenman

Illustrationer av Hanna Stenman FAIR SEX Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt till exempel hångel, oralsex, smeksex, analsex,

Läs mer

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande Ett steg fram Vilka möjligheter du har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis din hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass du kommer ifrån och vilken funktionsförmåga

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

VADVARJE KILLE BÖR VETA

VADVARJE KILLE BÖR VETA Box 350 10126 Stockholm 08 7360211 hivkansli@rfsl.se www.rfsl.se produktionsdatum: september 2000 VADVARJE KILLE BÖR VETA Säkrare sex för män som har sex med män VAD ÄR OSÄKER SEX? Osäker sex är analsex

Läs mer

Samtal 2: Alex (kodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta.

Samtal 2: Alex (kodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. Samtal 2: Alex (kodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. LILO: Är det okej att jag sammanfattar lite? (Sluten Fråga, Samarbetsfrämjande +) LILO: Tidigare så sa du, eller du

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mina två mammor DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll 1 Ett steg framåt Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll En reflektionsövning under vilken eleverna föreställer sig att de är någon annan person och reflekterar över

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14 specialanalys för Folkhälsomyndigheten 2014-03-06 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 29 5. PREVENTIVMEDEL

Läs mer

En glidande skala. - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet

En glidande skala. - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet En glidande skala - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet Sammanfattning En glidande skala är ett spel som genom associationer och samtal möjliggör reflektion kring olika perspektiv på relationer

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Emma och Måns. De är tillsammans. Efter att ha varit på museet med klassen ska Måns sova över hos Emma. Emma vill att Måns ska sova

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 YouGov Sweden AB Tina Fernandes 0709-957014 tina.fernandes@yougovsweden.se 1 RFSU SE2009-634 Kådiskollen januari 2010 Kådiskollen 2010 KAPITEL 1 Relationer, sexvanor

Läs mer

Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass

Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass En lärarhandledning med övningar att använda i undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Om materialet Sex- och samlevnadsundervisning

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 28 5. PREVENTIVMEDEL 43 6. INFORMATION

Läs mer

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom.

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom. Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom malin@rfslungdom.se Att vara ung hbtq-person och besöka ungdomsmottagningen - En rapport om hbtq-kompetent bemötande och tillgänglighet kring

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet

SåSant. Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet SåSant Att förbättra sex och samlevnadsundervisningen i skolan - Ett pedagogiskt stöd för skolors utveckling av undervisning i sexualitet http://www.youtube.com/watch?v=g691gtddjx4 SåSant - Skåne! linda.leveau@kfsk.se

Läs mer

Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010

Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010 Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010 I januari har vi från Lönnens UM för åttonde året i rad bjudits in av skolan och gått ut och träffat elever som går på Heleneholms gymnasium,

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

UngKAB09 NORR Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga i Norrlandstingen

UngKAB09 NORR Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga i Norrlandstingen UngKAB09 NORR Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga i Norrlandstingen 2011 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti NORR Handläggare: Ida Johansson. 2(44) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tio vanliga frågor från lärare

Tio vanliga frågor från lärare Tio vanliga frågor från lärare 1) Ska man dela in killar och tjejer i olika grupper? Det finns inget givet svar det är både och. Det beror på gruppen och vad man tar upp. Det beror också på hur man själv

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Projektbeskrivning - Säkrare Sex

Projektbeskrivning - Säkrare Sex ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST ANSÖKAN SID 1 (6) 2009-10-07 Projektbeskrivning - Säkrare Sex 2010-2012 Bakgrund Klamydia och andra könssjukdomar är ett stort problem bland ungdomar. Det har

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mot min vilja DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mot min vilja är en berättelse om förväntningar kring sex, lust och olust. Filmen problematiserar det machoideal som får killar att känna press på att ständigt vilja

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. måndag 27/4 lektion 2. måndag 4/5 lektion 3. OBS! fredag 8/5 lektion 4. måndag 11/5 lektion 5. måndag 18/5 studiedag 6. måndag 25/5 lektion för

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Bananen. Ett enkelt rollspel om handelsvillkor. www.grspeldatabas.se. Version 1.1

Bananen. Ett enkelt rollspel om handelsvillkor. www.grspeldatabas.se. Version 1.1 Bananen Ett enkelt rollspel om handelsvillkor. Version 1.1 www.grspeldatabas.se Introduktion Bananen är ett enkelt rollspel som handlar om de olika stegen i distributionskedjan av varor. Spelet består

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

att göra slut Att göra slut MTM:s skolwebb - funderingsfrågor och diskussion mtm.se/skola Funderingsfrågor I boken står det:

att göra slut Att göra slut MTM:s skolwebb - funderingsfrågor och diskussion mtm.se/skola Funderingsfrågor I boken står det: Att göra slut - funderingsfrågor och diskussion Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, Lektionsåtgång: 1-3 Funderingsfrågor Frågorna kan användas som en

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

Ligga i. ligga lågt? eller. SRHR.se. Ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex

Ligga i. ligga lågt? eller. SRHR.se. Ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex Ligga i eller ligga lågt? Ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex SRHR.se sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Innehåll Introduktion: Sexualitetens beståndsdelar

Läs mer

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001.

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

s. 1 Regelhäfte för läraren

s. 1 Regelhäfte för läraren s. 1 Regelhäfte för läraren Speldesign: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Texter och material: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Version 1.0 Fabel kommunikation Antal

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Liv och hälsa ung 2017

Liv och hälsa ung 2017 Liv och hälsa ung 2017 Hur mår du rent allmänt? nmlkj Mycket bra nmlkj Bra nmlkj Varken bra eller dåligt nmlkj Dåligt nmlkj Mycket dåligt Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Kryssa för något av " inte",

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Lärarmaterial. Sex och lite sånt sidan 1. Mål från Lgr 11: Inledning. Skaffa ett gemensamt språk gör en frågelåda. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Sex och lite sånt sidan 1. Mål från Lgr 11: Inledning. Skaffa ett gemensamt språk gör en frågelåda. Författare: Torsten Bengtsson Sex och lite sånt sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål från Lgr 11: Eleven ska känna till människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL?

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? KÄNNER DU IGEN DIG? ÄR DU OROLIG ATT DU...... inte får gifta dig med vem du vill?... inte får vara kär i någon av samma kön?... inte kan skilja dig om du redan är gift?

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss.

Inled övningen med att berätta att ni ska prata om alkohol, lagar och hur dessa på olika sätt påverkar oss. Du, lagen och genus Lektionslängd: 40-80 min (beroende på deltagarnas kapacitet) Material och förberedelser: Kopiera upp elevmaterial 1 till varje elev eller grupp. Syfte: Syftet med övningen är att eleverna

Läs mer

om sex och samlevnad STOP om sex och samlevnad består av följande delar: Till dig som är lärare Lärarhandledningen innehåller:

om sex och samlevnad STOP om sex och samlevnad består av följande delar: Till dig som är lärare Lärarhandledningen innehåller: om sex och samlevnad "Stop - om sex och samlevnad" är en samlingskassett med reportage ur TV-serien Stop 2001. Kassetten innehåller elva reportage där unga människor berättar om sina tankar, åsikter och

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer