Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende"

Transkript

1 Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende 1

2 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Den primära målgruppen är pedagogisk personal inom grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Pedagogiskt Centrum har över tio års erfarenhet av upplevelsebaserat lärande och arbetar nära målgrupperna. Pedagogiskt Centrum utvecklar pedagogiskt material, utbildar pedagoger och genomför insatser direkt på skolor runt om i landet. Läs gärna mer på Texter och material Carl Heath Fredrik Axelzon Layout och bearbetning Åsa Nilsson Version 2.0 Syfte Simuleringen syftar till att sprida kunskap och förståelse kring de tre smittoriskbeteenden. Detta skapar förutsättningar för att jobba med ungdomars attityder och värderingar kring dessa frågor. Speltid Total tidsåtgång ca minuter. Att ge instruktioner och genomföra simuleringen tar ca minuter. Resten av lektionen ägnas åt frågor och diskussion. Antal deltagare Spelet är konstruerat för att spelas i helklass, det vill säga spelare. Målgrupp Målgruppen för simuleringen är årskurs 7-9 eller gymnasiet. Ämnesområde Förslagsvis samhällskunskap eller svenska. Spelmiljö Spelet kräver en öppen yta, till exempel ett klassrum, uppehållsrum eller skolgård. Material Innan simuleringen påbörjas bör du ha följande material klart: En roll till varje deltagare (Bilaga 1 eller 2) Påståenden för handledaren (Bilaga 3) 2

3 Bakgrund De senaste åren har andelen fall av sexuellt överförbara infektioner kontinuerligt ökat i Sverige. Det rör i synnerhet klamydia, men även exempelvis HIV är på frammarsch. Framförallt bland unga är denna ökning mer framträdande än bland andra grupper i samhället. En av förklaringarna till ökningen beror på ett ökat smittoriskbeteende bland ungdomar. När det talas om smittorisk-beteende så brukar tre faktorer nämnas som ökar risken för att bli smittad av en könssjukdom: Byter ofta sexuella partners. Sex i samband med påverkan av alkohol eller andra droger. Använder inte Alla dessa tre faktorer är starkt bidragande orsaker till den dramatiska ökningen av könssjukdomar bland ungdomar. Naturligtvis spelar även andra faktorer in, exempelvis okunskap kring könssjukdomar och sexuell hälsa. Rollutdelning Det finns 33 roller i spelet. Det finns både en högstadieversion och en gymnasieversion. Rollerna är killar eller tjejer som varierar i ålder mellan år beroende på vilken version som används. Det spelar ingen roll vilka roller som delas ut, d.v.s. det är det färre än 33 deltagare går det bra att slumpa ut rollerna. Är det fler än 33 deltagare, kopieras fler exemplar upp och några deltagare får samma roll. Det gör inte något om en kille får en roll som tjej, eller tvärt om. Det kan till och med förstärka upplevelsen av övningen för deltagaren. Gruppen placeras på ett led, så att de befinner sig sida vid sida, vända mot samma håll. Det är bra om det finns lite plats mellan deltagarna, så att de fritt kan röra sig. Framför linjen med deltagarna behöver det finnas gott om utrymme för dem att röra sig på. Förklara att alla kommer att tilldelas varsin roll som de ska spela under spelet. Betona att det är viktigt att de tänker sig in i rollen och att alla de val de kommer att göra, gör de utifrån sin roll. Därefter delas rollerna ut. Be deltagarna att läsa sin rollbeskrivning individuellt och att inte berätta för någon vem de ska spela. För att de ska tänka sig in i sin rollkaraktär får de reflektera några minuter över den roll de har fått. Frågor att reflektera över kan vara: Hur ser din familj ut? Hur trivs du i skolan? Vad gör du på helgerna? Vad önskar du dig i livet? Vad tycker du är roligt att göra? Vad tycker du är tråkigt att göra? Hur ser din framtid ut? 3

4 Händelseförlopp Efter att deltagarna reflekterat några minuter över sin roll kommer de nu att ta ställning till ett antal påståenden. Om påståendet stämmer in på dem, det vill säga om de kan svara Ja på påståendet, så ska de röra sig framåt. Understryk att de ska välja som sin roll och inte vad de själva tycker. Det är även viktigt att du poängterar att det inte är en tävling och det varken är bättre eller sämre att ha fått röra sig kort eller långt fram. Be därefter några elever berätta vilken roll de haft; välj ut några av de som befinner sig längst bak, några i mitten och några av de som befinner sig längst fram. Om deltagarna är en liten grupp kan alla få berätta om sin roll. När alla fått titta sig runt en allra sista gång är spelet slut och det är dags för efterdiskussionen. Hur långt avstånd de får röra sig framåt avgöras av hur lokalen ser ut. Ett tips är att de rör sig en relativt kort avstånd fram så att de inte för snabbt tar sig över hela rummet. Deltagarna kommer inledningsvis inte veta om vad det innebär att de får röra sig framåt under övningen, d.v.s. att en roll som har rört sig ett långt avstånd framåt representerar att den har ett smittoriskbeteende som ökar sannolikheten att personen skulle kunna få eller kunna bära på en sexuellt överförbar infektion. För varje påstående kommer deltagarna att bli mer och mer ojämnt fördelade i rummet. När man kan tyda en tillräckligt stor skillnad mellan deltagarna så avbryts övningen. Det brukar ske runt frågor. Deltagarna ombeds att stanna kvar på det ställe de har hamnat på, och titta sig omkring. 4

5 Efterdiskussion Efterdiskussionen påbörjas direkt efter att simulationen är slut och leds av handledaren med hela gruppen. Placera deltagarna på ett sätt som gör att alla kan delta. Förslagsvis sätter ni er i en ring så att alla kan se och höra varandra. Ommöblering signalerar att spelet är slut och deltagarna får lite tid att reflektera över vad de just varit med om. Efterdiskussionen är det viktigaste momenten i spelet. Rekommenderad tid för denna diskussion är minst 20 minuter, men gärna längre. I diskussionen är det viktigt att alla får komma till tals och beskriva sin bild av vad som hände. Det är också viktigt att inte skynda fram i diskussionen för att klargöra poänger. Deltagarna har precis haft en intensiv erfarenhet och därför behöver man ofta prata av sig innan man kan gå in djupare i simuleringens poänger. Ett enkelt sätt att föra diskussionen kring olika aspekter är att först titta på vad som hände i spelet för att sedan lyfta blicken och titta på vad det har för motsvarighet i verkligheten. Går det att jämföra de dilemman som finns i spelet med riktiga händelser? Här bifogas ett antal frågor som kan användas i efterarbetet. Om upplevelsen Hur var det att spela det här spelet? Hur var det att spela en annan person? Vad är poängen med att du fick en roll istället för att svara på påståendena utifrån dig själv? Kändes rollerna och påståendena realistiska? Var det vid något eller några tillfällen svårt att avgöra om du skulle röra dig framåt eller inte? Hur kändes det att röra sig framåt? Hur kändes det att stanna kvar? Hur kändes det att se någon annan röra sig framåt? Vilka roller hade de olika deltagarna i gruppen? Går det att se några mönster mellan vilka roller som rörde sig långt fram, jämfört med de roller som fick stanna kvar på sin plats? Vad innebär det att en roll rörde sig framåt? Vad innebär det om en roll slutat väldigt långt fram, eller väldigt långt bak i rummet? Upplevde du att det var stor skillnad mellan vilka val rollen gjorde och vilka val du själv skulle eller kunde ha gjort? Varför spelar vi det här spelet tror du? 5

6 Om oskyddat sex Är ungdomar bra på att använda kondom? Varför/Varför inte? Vilka risker utsätter en person sig för som inte använder kondom när personen har sex? Vad behöver göras för att användandet av kondomer ska öka bland unga? Varför är det viktigt? Om man inte har en kondom, hur kan man ha säkrare sex? Det vill säga sex där risken för att en könssjukdom överförs är liten. Sex i samband med alkohol och andra droger Vad är sambandet mellan sex och alkohol? Varför är det så? Är det vanligare att ungdomar går längre när det gäller sex när de har druckit alkohol? Varför/Varför inte? Vad är riskerna med att dricka med alkohol eller ta andra droger i samband med sex? Vad är viktigt att tänka på vid sex när en person är påverkad av alkohol eller annan drog? Byter ofta sexuella partners Är det vanligt att ungdomar byter sexuella partners ofta? Varför/Varför inte? Vad är KK och One-night stand? Är det vanligt? Varför? Vad är viktigt att tänka på om en person byter sexuella partners ofta? Hur är synen på en tjej som byter sexuella partners ofta? Hur är synen på en kille som byter sexuella partners ofta? Är det någon skillnad och i sådana fall varför? Vad är otrohet? Hur ofta behöver man testa sig för könssjukdomar om man är i ett förhållande? Hur vet man att en person vill ha sex? Vad betyder ömsesidighet? Tips pch förslag Tänk på att observera och komma ihåg vad som sker under själva aktiviteten, vad deltagarna gör och hur de resonerar. Det underlättar i efterdiskussionen. Stanna till några gånger under övningen och be deltagarna presentera sina roller. Det kan väcka eftertanke och intresse hos deltagarna. Se till att så många som möjligt får komma till tals under efterdiskussionen. Se till att deltagarna inte bara får roller av samma kön. En variation är bra. En bra uppföljning av spelet kan vara att skriva ned de tankar och idéer som kom upp vid efterdiskussionen. 6

7 Bilaga 1 - Roller, högstadieversion Ville, 16 år Går i nian. Är osäker på sin sexuella identitet. Har för någon vecka sedan haft sex med en person för första gången. Vet inte om de kommer bli ihop. Är osäker på sina känslor för den killen. Ershad, 15 år Coolaste killen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när han festar. Har en flickvän, och de har ett öppet förhållande (de får hångla och ha sex med andra). Demetrios, 16 år Går i nian. Heterosexuell. Festar någon gång i månaden. Byter flickvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Jonathan, 15 år Går i åttan. Homosexuell. Är tillsammans med en kille. Trogen. Dricker ofta lite för mycket. Använder inte Lukas, 16 år Dricker inte alkohol. Har tjej som äter p-piller. Förlovad med tjejen och älskar henne. Erik, 14 år Går i åttan. Heterosexuell. Singel. Har inte haft sex. Vill bara ha sex med någon det verkligen känns rätt med. Linus, 15 år Har precis blivit av med oskulden med sin första flickvän. Dricker sällan och då alltid lite. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt är han ovan vid det. Sebastian, 16 år Går i nian. Homosexuell. Har haft depression. Festar en del. Har ett förhållande, men har varit otrogen två gånger. Joakim, 16 år Går i nian. Hatar skolan, skolkar mycket. Heterosexuell. Har hånglat med många tjejer. En gång ville en tjej ha oralsex med honom, men han ville inte och sa nej. 7

8 Zoran, 15 år Går i åttan. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Abbe, 15 år Går i åttan. Heterosexuell. Är ihop med en tjej sen två år tillbaka. De har haft sex två gånger. Abbe har egentligen inte velat ha sex, men har varit för osäker för att säga ifrån. Ivan, 16 år Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill vara tuff inför sina kompisar, men är egentligen rätt osäker. Carl, 17 år Går i nian. Bisexuell. Har precis avslutat ett förhållande. På jakt efter att träffa någon ny. Använde tidigare droger men har nu slutat. Geza, 14 år Går i åttan. Heterosexuell. Har en flickvän som är 19 år. De har sex ibland. Dricker ofta öl på helgerna, men blir sällan för full. Marcus, 16 år Efter att ha hamnat i fyllecell på Valborgsmässoafton dricker han inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis att få så många tjejer i säng som möjligt. Anna, 15 år Vill ha en pojkvän, men får inte för hennes föräldrar. Har haft sex med en kille. Är livrädd för att bli gravid eller att hennes föräldrar ska få reda på att hon haft sex. Madeleine, 15 år Den populäraste tjejen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när hon är festar. Älskar sex och äldre killar. Använder ibland droger. Maria, 16 år Festar ofta, men dricker inte så mycket alkohol. Byter pojkvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Noor, 14 år Går i åttan. Homosexuell. Efter att ha hamnat i fyllecell på Valborgsmässoafton dricker hon inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis om att få hångla med så många tjejer som möjligt. Alexandra, 16 år Går i åttan. Har fått gå om åttan. Heterosexuell. Dricker inte alkohol. Älskar sin kille. Förlovad. Zeynep, 16 år Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Äter inte p-piller. Använder alltid 8

9 Aida, 15 år Precis blivit ihop med sin första pojkvän och de har sex. Dricker väldigt sällan. Vet att det är viktigt med kondom, men gillar inte att använda det. Sandra, 16 år Går i nian. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Har varit otrogen mot tidigare flickvänner. Använder alltid preventivmedel. Linda, 16 år Festar alltid på helgerna och känner alla inne-människor. Umgås bara med äldre personer. Har alltid med sig en kondom i handväskan. Emma, 16 år Går i nian. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Har ibland sex när hon är berusad. Använder inte p-piller och sällan Niyosha, 15 år Går i åttan. Heterosexuell. Är ihop med en kille sen två år tillbaka men är otrogen med en klasskompis. Dricker sällan alkohol. Använder p-piller. Emira, 15 år Är oskuld men vill gärna ha sex. Kan inte så mycket om sex, men pratar gärna om det. Hånglar ofta med killar. Ska åka till Grekland med kompisarna till sommaren. Felicia, 16 år Går i nian. Bisexuell. Håller på att avsluta sitt nuvarande förhållande. Kär i en kompis. Har falskleg och går ut en del på krogen med sin äldre syster. Har haft sex en gång, men använde inte Ida, 15 år Dricker på helgerna, men blir sällan för full. Träffar en kille som hon kanske kommer ha sex med snart, men är inte kär i honom. Kim, 14 år. Går i åttan. Heterosexuell. Har inte haft sex och är inte intresserad av det. Tycker inte om sex- och samlevnadsundervisning. Klara, 16 år. Går i nian. Bisexuell. En social och utåtriktad person. Olyckligt kär i en klasskompis, men vet inte hur han ska visa sitt intresse. Tycker om att hångla. Alva, 17 år. Blyg och har inte så många kompisar. Tillsammans med en tre år äldre kille som vill ha sex ofta. Vincent, 15 år. Går i åttan. Osäker på sin sexuella läggning. Har haft oralsex med en tjej förra sommaren. Vill bli ihop med någon, men ännu inte hittat den rätta. Surfar ofta på porr. 9

10 Bilaga 2 - Roller, gymnasieversion Ville, 18 år Pluggar samhäll. Heterosexuell. Festar mycket. Har alltid en massa nya flickvänner och olika KK. Ershad, 17 år Läser estetiskt program. Heterosexuell. Coolaste killen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när han är festar. Älskar sex och tjejer. Demetrios, 16 år Pluggar fordon. Heterosexuell. Festar någon gång i månaden. Byter flickvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Jonathan, 17 år Pluggar estetiskt program. Homosexuell. Är tillsammans med en kille. Trogen. Dricker ofta för mycket vid fest och däckar ibland. Använder inte Lukas, 18 år Pluggar barn och fritid. Heterosexuell. Dricker inte alkohol. Har tjej som äter p-piller. Förlovad och älskar sin tjej. Erik, 17 år Pluggar musik. Heterosexuell. Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Använder alltid Linus, 17 år Läser hantverk. Heterosexuell. Har precis blivit av med oskulden med sin första flickvän. Dricker sällan och då alltid lite. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt är han ovan vid det. Sebastian, 16 år Pluggar natur. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Är otrogen ibland när han är i ett förhållande. Använder alltid Zoran, 18 år Går på fotbollsgymnasium. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. 10

11 Abbe, 18 år Pluggar hotell och restaurang. Heterosexuell. Har inte haft sex och är inte intresserad av det. Tycker inte om sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Ivan, 15 år Går samhäll. Heterosexuell. Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill egentligen vara tuff inför sina kompisar, men är rätt osäker. Ivan, 16 år Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill vara tuff inför sina kompisar, men är egentligen rätt osäker. Carl, 16 år Går individuellt program. Bisexuell. Har precis avslutat ett förhållande. På jakt efter att träffa någon ny. Använde tidigare droger men har nu slutat. Geza, 17 år Går skogsbruksprogram. Heterosexuell. Är väldigt social och utåtriktad. Olyckligt kär i en klass kompis, men vet inte hur han ska visa sitt intresse. Tycker om att hångla. Marcus, 18 år Pluggar till att bli bygg. Heterosexuell. Efter att ha hamnat i fyllecell dricker han inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis att få så många tjejer i säng som möjligt. Samir, 17 år Går estetiskt. Homosexuell. Varit tillsammans i 1 år med samma kille. De använder kondom vid sex. Hans kille vill ha sex väldigt ofta och det har hänt att de har haft sex trots att Samir inte velat. Madeleine, 19 år Pluggar på volleybollgynasium. Heterosexuell. Den populäraste tjejen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när hon är festar. Älskar sex och äldre killar. Maria, 16 år Pluggar till frisör. Heterosexuell. Festar ofta, men dricker inte så mycket alkohol. Byter pojkvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Noor, 17 år Pluggar på omvårdnadsprogram. Homosexuell. Är i ett förhållande. Trogen. Dricker en del och använder ibland droger. Använder inte preventivmedel. Shazia, 17 år Går natur. Homosexuell. För ett år sedan hade Shazia sex mot sin vilja med en killkompis på en fest. Hon fick då klamydia och blev botad genom en antibiotikakur. Zeynep, 16 år Går individuellt program. Heterosexuell. Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Äter inte p-piller. Använder alltid 11

12 Aida, 18 år Pluggar fordon. Heterosexuell. Är ihop med sin första pojkvän och de har sex. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt gillar inte hennes kille att använda det. Sandra, 18 år Pluggar natur. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Har varit otrogen för mot tidigare flickvänner. Använder alltid preventivmedel. Linda, 18 år Har precis hoppat av skolan. Heterosexuell. Jobbar som DJ på helgerna och känner alla inne-människor. Har en kk sedan en månad tillbaka. Vill egentligen ha något mer seriöst. Äter p-piller. Emma, 16 år Går på omvårdnadsprogrammet. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Har ibland sex när hon är berusad. Använder sällan Niyosha, 18 år Pluggar hotell och restaurang. Heterosexuell. Är ihop med en kille sen två år tillbaka men är otrogen med en klasskompis. Dricker sällan alkohol. Har aldrig sex utan Emira, 17 år Går natur. Heterosexuell. Är oskuld men vill bli av med oskulden. Kan inte så mycket om sex, men pratar gärna om det. Hånglar ofta med killar. Ska åka till Grekland med kompisarna till sommaren. Felicia, 17 år Pluggar musik. Bisexuell. Håller på att avsluta sitt nuvarande förhållande. Kär i en kompis. Har falskleg och går ut en del på krogen. Ida, 16 år Går på naturbruksgymnasium. Homosexuell. Dricker på helgerna, men blir sällan för full. Träffar en tjej som hon har sex med, men är inte kär i henne. Kim, 17 år Pluggar samhäll. Heterosexuell. Har haft sex med väldigt många jämfört med sina kompisar. Ska i sommar åka till Turkiet med kompisar. Dricker inte alkohol. Nadja, 16 år Går teaterlinje. Bisexuell. Är nyförälskad och har precis blivit ihop med en person. Nadja med sitt liv och längtar till sommarlovet då hon ska åka på språkresa. Lolo, 18 år Pluggar samhällsprogrammet med inriktning företagsekonomi. Osäker på sin sexuella läggning. Kan knappt vänta till att få ta studenten. Har ibland sex, men är singel för tillfället. Nattanit, 17 år Pluggar samhäll med miljöinriktning. Heterosexuell. Festar ofta. Har alltid en massa nya pojkvänner och KK. Känner press på att ha sex, för alla andra verkar ha det. Har varit förlovad. 12

13 Bilaga 3 - Påståenden för handledaren Välj bland dessa påståenden under övningen. Se till att använda ifrån alla delarna. Du kan antingen välja ut påståenden slumpmässigt eller välja ut de du tycker är bäst. Se dock till att variera i vilken ordning du tar påståendena. Allmänna Jag har haft sex. Jag har haft sex trots att jag inte ville. Jag tycker inte det är jobbigt att få en könssjukdom Jag skulle aldrig få för mig att gå och testa mig och se om jag har en könssjukdom. Jag tycker det är pinsamt att gå till ungdomsmottagningen. Jag tackar alltid ja till sex. Jag tänker aldrig eller väldigt sällan på risker med könssjukdomar. Sex med många partners Jag har haft flera KK. Jag byter partner ofta. Det händer att jag är otrogen och har sex med andra än min partner. Jag tycker det är viktigt att ha haft sex med många personer. Det har hänt att jag har haft sex med flera personer samtidigt. Jag tycker det är lättare för mig att få sex utomlands än i Sverige. Jag har haft flera one night stands. Sex i samband med alkohol När jag är berusad händer det ibland att jag har one-night stands. Jag är ofta berusad och gör då saker som jag inte hade gjort om jag varit nykter. Alkohol får mig att må bra och att inte tänka på morgondagen. Ibland när jag är berusad går jag längre när det gäller sex än vad jag hade tänkt mig. Jag blir lätt övertalad till saker jag egentligen kanske inte vill när jag är berusad. Jag vill ofta ha sex när jag är berusad. Jag tycker sex är skönare när jag är berusad. Oskyddat sex Om jag eller personen jag har sex med använder P-piller, använder vi inte Jag använder inte kondom vid sex. Jag tycker att det är skönare att ha sex utan kondom, därför använder jag inte Om jag skulle ha sex med någon jag inte känner, är det inte säkert att jag använder Jag använder inte kondom, eftersom jag tycker det är krångligt att använda. Jag tycker det är för dyrt och svårt att få tag på kondomer, därför använder jag de inte. Jag tycker det är pinsamt att säga till den jag vill ha sex med att vi måste använda Avbrutet samlag är ett sätt att undvika graviditet eller könssjukdomar som jag använder mig av. Jag tycker det är min partners ansvar att använda preventivmedel. 13

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40 1/40 Syfte med Shopping Under tonåren ökar ungdomars kontakt med företag och handelssituationer. Det är inte alltid lätt att välja och vraka bland olika erbjudanden. Detta material är en hjälp för att

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

s. 1 Regelhäfte för läraren

s. 1 Regelhäfte för läraren s. 1 Regelhäfte för läraren Speldesign: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Texter och material: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Version 1.0 Fabel kommunikation Antal

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta.

Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. LILO: Är det okej att jag sammanfattar lite? LILO: Tidigare så sa du, eller du bedömde din risk att du blivit smittad

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Tack! Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att utveckla och färdigställa

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer