Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende"

Transkript

1 Lust och risk ett spel om sexuell hälsa och riskbeteende 1

2 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Den primära målgruppen är pedagogisk personal inom grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Pedagogiskt Centrum har över tio års erfarenhet av upplevelsebaserat lärande och arbetar nära målgrupperna. Pedagogiskt Centrum utvecklar pedagogiskt material, utbildar pedagoger och genomför insatser direkt på skolor runt om i landet. Läs gärna mer på Texter och material Carl Heath Fredrik Axelzon Layout och bearbetning Åsa Nilsson Version 2.0 Syfte Simuleringen syftar till att sprida kunskap och förståelse kring de tre smittoriskbeteenden. Detta skapar förutsättningar för att jobba med ungdomars attityder och värderingar kring dessa frågor. Speltid Total tidsåtgång ca minuter. Att ge instruktioner och genomföra simuleringen tar ca minuter. Resten av lektionen ägnas åt frågor och diskussion. Antal deltagare Spelet är konstruerat för att spelas i helklass, det vill säga spelare. Målgrupp Målgruppen för simuleringen är årskurs 7-9 eller gymnasiet. Ämnesområde Förslagsvis samhällskunskap eller svenska. Spelmiljö Spelet kräver en öppen yta, till exempel ett klassrum, uppehållsrum eller skolgård. Material Innan simuleringen påbörjas bör du ha följande material klart: En roll till varje deltagare (Bilaga 1 eller 2) Påståenden för handledaren (Bilaga 3) 2

3 Bakgrund De senaste åren har andelen fall av sexuellt överförbara infektioner kontinuerligt ökat i Sverige. Det rör i synnerhet klamydia, men även exempelvis HIV är på frammarsch. Framförallt bland unga är denna ökning mer framträdande än bland andra grupper i samhället. En av förklaringarna till ökningen beror på ett ökat smittoriskbeteende bland ungdomar. När det talas om smittorisk-beteende så brukar tre faktorer nämnas som ökar risken för att bli smittad av en könssjukdom: Byter ofta sexuella partners. Sex i samband med påverkan av alkohol eller andra droger. Använder inte Alla dessa tre faktorer är starkt bidragande orsaker till den dramatiska ökningen av könssjukdomar bland ungdomar. Naturligtvis spelar även andra faktorer in, exempelvis okunskap kring könssjukdomar och sexuell hälsa. Rollutdelning Det finns 33 roller i spelet. Det finns både en högstadieversion och en gymnasieversion. Rollerna är killar eller tjejer som varierar i ålder mellan år beroende på vilken version som används. Det spelar ingen roll vilka roller som delas ut, d.v.s. det är det färre än 33 deltagare går det bra att slumpa ut rollerna. Är det fler än 33 deltagare, kopieras fler exemplar upp och några deltagare får samma roll. Det gör inte något om en kille får en roll som tjej, eller tvärt om. Det kan till och med förstärka upplevelsen av övningen för deltagaren. Gruppen placeras på ett led, så att de befinner sig sida vid sida, vända mot samma håll. Det är bra om det finns lite plats mellan deltagarna, så att de fritt kan röra sig. Framför linjen med deltagarna behöver det finnas gott om utrymme för dem att röra sig på. Förklara att alla kommer att tilldelas varsin roll som de ska spela under spelet. Betona att det är viktigt att de tänker sig in i rollen och att alla de val de kommer att göra, gör de utifrån sin roll. Därefter delas rollerna ut. Be deltagarna att läsa sin rollbeskrivning individuellt och att inte berätta för någon vem de ska spela. För att de ska tänka sig in i sin rollkaraktär får de reflektera några minuter över den roll de har fått. Frågor att reflektera över kan vara: Hur ser din familj ut? Hur trivs du i skolan? Vad gör du på helgerna? Vad önskar du dig i livet? Vad tycker du är roligt att göra? Vad tycker du är tråkigt att göra? Hur ser din framtid ut? 3

4 Händelseförlopp Efter att deltagarna reflekterat några minuter över sin roll kommer de nu att ta ställning till ett antal påståenden. Om påståendet stämmer in på dem, det vill säga om de kan svara Ja på påståendet, så ska de röra sig framåt. Understryk att de ska välja som sin roll och inte vad de själva tycker. Det är även viktigt att du poängterar att det inte är en tävling och det varken är bättre eller sämre att ha fått röra sig kort eller långt fram. Be därefter några elever berätta vilken roll de haft; välj ut några av de som befinner sig längst bak, några i mitten och några av de som befinner sig längst fram. Om deltagarna är en liten grupp kan alla få berätta om sin roll. När alla fått titta sig runt en allra sista gång är spelet slut och det är dags för efterdiskussionen. Hur långt avstånd de får röra sig framåt avgöras av hur lokalen ser ut. Ett tips är att de rör sig en relativt kort avstånd fram så att de inte för snabbt tar sig över hela rummet. Deltagarna kommer inledningsvis inte veta om vad det innebär att de får röra sig framåt under övningen, d.v.s. att en roll som har rört sig ett långt avstånd framåt representerar att den har ett smittoriskbeteende som ökar sannolikheten att personen skulle kunna få eller kunna bära på en sexuellt överförbar infektion. För varje påstående kommer deltagarna att bli mer och mer ojämnt fördelade i rummet. När man kan tyda en tillräckligt stor skillnad mellan deltagarna så avbryts övningen. Det brukar ske runt frågor. Deltagarna ombeds att stanna kvar på det ställe de har hamnat på, och titta sig omkring. 4

5 Efterdiskussion Efterdiskussionen påbörjas direkt efter att simulationen är slut och leds av handledaren med hela gruppen. Placera deltagarna på ett sätt som gör att alla kan delta. Förslagsvis sätter ni er i en ring så att alla kan se och höra varandra. Ommöblering signalerar att spelet är slut och deltagarna får lite tid att reflektera över vad de just varit med om. Efterdiskussionen är det viktigaste momenten i spelet. Rekommenderad tid för denna diskussion är minst 20 minuter, men gärna längre. I diskussionen är det viktigt att alla får komma till tals och beskriva sin bild av vad som hände. Det är också viktigt att inte skynda fram i diskussionen för att klargöra poänger. Deltagarna har precis haft en intensiv erfarenhet och därför behöver man ofta prata av sig innan man kan gå in djupare i simuleringens poänger. Ett enkelt sätt att föra diskussionen kring olika aspekter är att först titta på vad som hände i spelet för att sedan lyfta blicken och titta på vad det har för motsvarighet i verkligheten. Går det att jämföra de dilemman som finns i spelet med riktiga händelser? Här bifogas ett antal frågor som kan användas i efterarbetet. Om upplevelsen Hur var det att spela det här spelet? Hur var det att spela en annan person? Vad är poängen med att du fick en roll istället för att svara på påståendena utifrån dig själv? Kändes rollerna och påståendena realistiska? Var det vid något eller några tillfällen svårt att avgöra om du skulle röra dig framåt eller inte? Hur kändes det att röra sig framåt? Hur kändes det att stanna kvar? Hur kändes det att se någon annan röra sig framåt? Vilka roller hade de olika deltagarna i gruppen? Går det att se några mönster mellan vilka roller som rörde sig långt fram, jämfört med de roller som fick stanna kvar på sin plats? Vad innebär det att en roll rörde sig framåt? Vad innebär det om en roll slutat väldigt långt fram, eller väldigt långt bak i rummet? Upplevde du att det var stor skillnad mellan vilka val rollen gjorde och vilka val du själv skulle eller kunde ha gjort? Varför spelar vi det här spelet tror du? 5

6 Om oskyddat sex Är ungdomar bra på att använda kondom? Varför/Varför inte? Vilka risker utsätter en person sig för som inte använder kondom när personen har sex? Vad behöver göras för att användandet av kondomer ska öka bland unga? Varför är det viktigt? Om man inte har en kondom, hur kan man ha säkrare sex? Det vill säga sex där risken för att en könssjukdom överförs är liten. Sex i samband med alkohol och andra droger Vad är sambandet mellan sex och alkohol? Varför är det så? Är det vanligare att ungdomar går längre när det gäller sex när de har druckit alkohol? Varför/Varför inte? Vad är riskerna med att dricka med alkohol eller ta andra droger i samband med sex? Vad är viktigt att tänka på vid sex när en person är påverkad av alkohol eller annan drog? Byter ofta sexuella partners Är det vanligt att ungdomar byter sexuella partners ofta? Varför/Varför inte? Vad är KK och One-night stand? Är det vanligt? Varför? Vad är viktigt att tänka på om en person byter sexuella partners ofta? Hur är synen på en tjej som byter sexuella partners ofta? Hur är synen på en kille som byter sexuella partners ofta? Är det någon skillnad och i sådana fall varför? Vad är otrohet? Hur ofta behöver man testa sig för könssjukdomar om man är i ett förhållande? Hur vet man att en person vill ha sex? Vad betyder ömsesidighet? Tips pch förslag Tänk på att observera och komma ihåg vad som sker under själva aktiviteten, vad deltagarna gör och hur de resonerar. Det underlättar i efterdiskussionen. Stanna till några gånger under övningen och be deltagarna presentera sina roller. Det kan väcka eftertanke och intresse hos deltagarna. Se till att så många som möjligt får komma till tals under efterdiskussionen. Se till att deltagarna inte bara får roller av samma kön. En variation är bra. En bra uppföljning av spelet kan vara att skriva ned de tankar och idéer som kom upp vid efterdiskussionen. 6

7 Bilaga 1 - Roller, högstadieversion Ville, 16 år Går i nian. Är osäker på sin sexuella identitet. Har för någon vecka sedan haft sex med en person för första gången. Vet inte om de kommer bli ihop. Är osäker på sina känslor för den killen. Ershad, 15 år Coolaste killen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när han festar. Har en flickvän, och de har ett öppet förhållande (de får hångla och ha sex med andra). Demetrios, 16 år Går i nian. Heterosexuell. Festar någon gång i månaden. Byter flickvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Jonathan, 15 år Går i åttan. Homosexuell. Är tillsammans med en kille. Trogen. Dricker ofta lite för mycket. Använder inte Lukas, 16 år Dricker inte alkohol. Har tjej som äter p-piller. Förlovad med tjejen och älskar henne. Erik, 14 år Går i åttan. Heterosexuell. Singel. Har inte haft sex. Vill bara ha sex med någon det verkligen känns rätt med. Linus, 15 år Har precis blivit av med oskulden med sin första flickvän. Dricker sällan och då alltid lite. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt är han ovan vid det. Sebastian, 16 år Går i nian. Homosexuell. Har haft depression. Festar en del. Har ett förhållande, men har varit otrogen två gånger. Joakim, 16 år Går i nian. Hatar skolan, skolkar mycket. Heterosexuell. Har hånglat med många tjejer. En gång ville en tjej ha oralsex med honom, men han ville inte och sa nej. 7

8 Zoran, 15 år Går i åttan. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Abbe, 15 år Går i åttan. Heterosexuell. Är ihop med en tjej sen två år tillbaka. De har haft sex två gånger. Abbe har egentligen inte velat ha sex, men har varit för osäker för att säga ifrån. Ivan, 16 år Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill vara tuff inför sina kompisar, men är egentligen rätt osäker. Carl, 17 år Går i nian. Bisexuell. Har precis avslutat ett förhållande. På jakt efter att träffa någon ny. Använde tidigare droger men har nu slutat. Geza, 14 år Går i åttan. Heterosexuell. Har en flickvän som är 19 år. De har sex ibland. Dricker ofta öl på helgerna, men blir sällan för full. Marcus, 16 år Efter att ha hamnat i fyllecell på Valborgsmässoafton dricker han inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis att få så många tjejer i säng som möjligt. Anna, 15 år Vill ha en pojkvän, men får inte för hennes föräldrar. Har haft sex med en kille. Är livrädd för att bli gravid eller att hennes föräldrar ska få reda på att hon haft sex. Madeleine, 15 år Den populäraste tjejen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när hon är festar. Älskar sex och äldre killar. Använder ibland droger. Maria, 16 år Festar ofta, men dricker inte så mycket alkohol. Byter pojkvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Noor, 14 år Går i åttan. Homosexuell. Efter att ha hamnat i fyllecell på Valborgsmässoafton dricker hon inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis om att få hångla med så många tjejer som möjligt. Alexandra, 16 år Går i åttan. Har fått gå om åttan. Heterosexuell. Dricker inte alkohol. Älskar sin kille. Förlovad. Zeynep, 16 år Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Äter inte p-piller. Använder alltid 8

9 Aida, 15 år Precis blivit ihop med sin första pojkvän och de har sex. Dricker väldigt sällan. Vet att det är viktigt med kondom, men gillar inte att använda det. Sandra, 16 år Går i nian. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Har varit otrogen mot tidigare flickvänner. Använder alltid preventivmedel. Linda, 16 år Festar alltid på helgerna och känner alla inne-människor. Umgås bara med äldre personer. Har alltid med sig en kondom i handväskan. Emma, 16 år Går i nian. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Har ibland sex när hon är berusad. Använder inte p-piller och sällan Niyosha, 15 år Går i åttan. Heterosexuell. Är ihop med en kille sen två år tillbaka men är otrogen med en klasskompis. Dricker sällan alkohol. Använder p-piller. Emira, 15 år Är oskuld men vill gärna ha sex. Kan inte så mycket om sex, men pratar gärna om det. Hånglar ofta med killar. Ska åka till Grekland med kompisarna till sommaren. Felicia, 16 år Går i nian. Bisexuell. Håller på att avsluta sitt nuvarande förhållande. Kär i en kompis. Har falskleg och går ut en del på krogen med sin äldre syster. Har haft sex en gång, men använde inte Ida, 15 år Dricker på helgerna, men blir sällan för full. Träffar en kille som hon kanske kommer ha sex med snart, men är inte kär i honom. Kim, 14 år. Går i åttan. Heterosexuell. Har inte haft sex och är inte intresserad av det. Tycker inte om sex- och samlevnadsundervisning. Klara, 16 år. Går i nian. Bisexuell. En social och utåtriktad person. Olyckligt kär i en klasskompis, men vet inte hur han ska visa sitt intresse. Tycker om att hångla. Alva, 17 år. Blyg och har inte så många kompisar. Tillsammans med en tre år äldre kille som vill ha sex ofta. Vincent, 15 år. Går i åttan. Osäker på sin sexuella läggning. Har haft oralsex med en tjej förra sommaren. Vill bli ihop med någon, men ännu inte hittat den rätta. Surfar ofta på porr. 9

10 Bilaga 2 - Roller, gymnasieversion Ville, 18 år Pluggar samhäll. Heterosexuell. Festar mycket. Har alltid en massa nya flickvänner och olika KK. Ershad, 17 år Läser estetiskt program. Heterosexuell. Coolaste killen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när han är festar. Älskar sex och tjejer. Demetrios, 16 år Pluggar fordon. Heterosexuell. Festar någon gång i månaden. Byter flickvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Jonathan, 17 år Pluggar estetiskt program. Homosexuell. Är tillsammans med en kille. Trogen. Dricker ofta för mycket vid fest och däckar ibland. Använder inte Lukas, 18 år Pluggar barn och fritid. Heterosexuell. Dricker inte alkohol. Har tjej som äter p-piller. Förlovad och älskar sin tjej. Erik, 17 år Pluggar musik. Heterosexuell. Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Använder alltid Linus, 17 år Läser hantverk. Heterosexuell. Har precis blivit av med oskulden med sin första flickvän. Dricker sällan och då alltid lite. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt är han ovan vid det. Sebastian, 16 år Pluggar natur. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Är otrogen ibland när han är i ett förhållande. Använder alltid Zoran, 18 år Går på fotbollsgymnasium. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. 10

11 Abbe, 18 år Pluggar hotell och restaurang. Heterosexuell. Har inte haft sex och är inte intresserad av det. Tycker inte om sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Ivan, 15 år Går samhäll. Heterosexuell. Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill egentligen vara tuff inför sina kompisar, men är rätt osäker. Ivan, 16 år Är oskuld men vill ha sex snarast. Kan inte så mycket om sex och tjejer. Vill vara tuff inför sina kompisar, men är egentligen rätt osäker. Carl, 16 år Går individuellt program. Bisexuell. Har precis avslutat ett förhållande. På jakt efter att träffa någon ny. Använde tidigare droger men har nu slutat. Geza, 17 år Går skogsbruksprogram. Heterosexuell. Är väldigt social och utåtriktad. Olyckligt kär i en klass kompis, men vet inte hur han ska visa sitt intresse. Tycker om att hångla. Marcus, 18 år Pluggar till att bli bygg. Heterosexuell. Efter att ha hamnat i fyllecell dricker han inte längre. Tävlar i hemlighet med en kompis att få så många tjejer i säng som möjligt. Samir, 17 år Går estetiskt. Homosexuell. Varit tillsammans i 1 år med samma kille. De använder kondom vid sex. Hans kille vill ha sex väldigt ofta och det har hänt att de har haft sex trots att Samir inte velat. Madeleine, 19 år Pluggar på volleybollgynasium. Heterosexuell. Den populäraste tjejen i skolan. Gör ofta helt vilda saker när hon är festar. Älskar sex och äldre killar. Maria, 16 år Pluggar till frisör. Heterosexuell. Festar ofta, men dricker inte så mycket alkohol. Byter pojkvän ofta. Använder aldrig kondom vid sex. Noor, 17 år Pluggar på omvårdnadsprogram. Homosexuell. Är i ett förhållande. Trogen. Dricker en del och använder ibland droger. Använder inte preventivmedel. Shazia, 17 år Går natur. Homosexuell. För ett år sedan hade Shazia sex mot sin vilja med en killkompis på en fest. Hon fick då klamydia och blev botad genom en antibiotikakur. Zeynep, 16 år Går individuellt program. Heterosexuell. Singel. Har bara sex med någon det verkligen känns rätt med. Äter inte p-piller. Använder alltid 11

12 Aida, 18 år Pluggar fordon. Heterosexuell. Är ihop med sin första pojkvän och de har sex. Vet att det är viktigt med kondom, men samtidigt gillar inte hennes kille att använda det. Sandra, 18 år Pluggar natur. Homosexuell. Festar en del. Singel för tillfället. Har varit otrogen för mot tidigare flickvänner. Använder alltid preventivmedel. Linda, 18 år Har precis hoppat av skolan. Heterosexuell. Jobbar som DJ på helgerna och känner alla inne-människor. Har en kk sedan en månad tillbaka. Vill egentligen ha något mer seriöst. Äter p-piller. Emma, 16 år Går på omvårdnadsprogrammet. Bisexuell. Är blyg när det gäller killar och tjejer. Dricker för att få självförtroende. Har ibland sex när hon är berusad. Använder sällan Niyosha, 18 år Pluggar hotell och restaurang. Heterosexuell. Är ihop med en kille sen två år tillbaka men är otrogen med en klasskompis. Dricker sällan alkohol. Har aldrig sex utan Emira, 17 år Går natur. Heterosexuell. Är oskuld men vill bli av med oskulden. Kan inte så mycket om sex, men pratar gärna om det. Hånglar ofta med killar. Ska åka till Grekland med kompisarna till sommaren. Felicia, 17 år Pluggar musik. Bisexuell. Håller på att avsluta sitt nuvarande förhållande. Kär i en kompis. Har falskleg och går ut en del på krogen. Ida, 16 år Går på naturbruksgymnasium. Homosexuell. Dricker på helgerna, men blir sällan för full. Träffar en tjej som hon har sex med, men är inte kär i henne. Kim, 17 år Pluggar samhäll. Heterosexuell. Har haft sex med väldigt många jämfört med sina kompisar. Ska i sommar åka till Turkiet med kompisar. Dricker inte alkohol. Nadja, 16 år Går teaterlinje. Bisexuell. Är nyförälskad och har precis blivit ihop med en person. Nadja med sitt liv och längtar till sommarlovet då hon ska åka på språkresa. Lolo, 18 år Pluggar samhällsprogrammet med inriktning företagsekonomi. Osäker på sin sexuella läggning. Kan knappt vänta till att få ta studenten. Har ibland sex, men är singel för tillfället. Nattanit, 17 år Pluggar samhäll med miljöinriktning. Heterosexuell. Festar ofta. Har alltid en massa nya pojkvänner och KK. Känner press på att ha sex, för alla andra verkar ha det. Har varit förlovad. 12

13 Bilaga 3 - Påståenden för handledaren Välj bland dessa påståenden under övningen. Se till att använda ifrån alla delarna. Du kan antingen välja ut påståenden slumpmässigt eller välja ut de du tycker är bäst. Se dock till att variera i vilken ordning du tar påståendena. Allmänna Jag har haft sex. Jag har haft sex trots att jag inte ville. Jag tycker inte det är jobbigt att få en könssjukdom Jag skulle aldrig få för mig att gå och testa mig och se om jag har en könssjukdom. Jag tycker det är pinsamt att gå till ungdomsmottagningen. Jag tackar alltid ja till sex. Jag tänker aldrig eller väldigt sällan på risker med könssjukdomar. Sex med många partners Jag har haft flera KK. Jag byter partner ofta. Det händer att jag är otrogen och har sex med andra än min partner. Jag tycker det är viktigt att ha haft sex med många personer. Det har hänt att jag har haft sex med flera personer samtidigt. Jag tycker det är lättare för mig att få sex utomlands än i Sverige. Jag har haft flera one night stands. Sex i samband med alkohol När jag är berusad händer det ibland att jag har one-night stands. Jag är ofta berusad och gör då saker som jag inte hade gjort om jag varit nykter. Alkohol får mig att må bra och att inte tänka på morgondagen. Ibland när jag är berusad går jag längre när det gäller sex än vad jag hade tänkt mig. Jag blir lätt övertalad till saker jag egentligen kanske inte vill när jag är berusad. Jag vill ofta ha sex när jag är berusad. Jag tycker sex är skönare när jag är berusad. Oskyddat sex Om jag eller personen jag har sex med använder P-piller, använder vi inte Jag använder inte kondom vid sex. Jag tycker att det är skönare att ha sex utan kondom, därför använder jag inte Om jag skulle ha sex med någon jag inte känner, är det inte säkert att jag använder Jag använder inte kondom, eftersom jag tycker det är krångligt att använda. Jag tycker det är för dyrt och svårt att få tag på kondomer, därför använder jag de inte. Jag tycker det är pinsamt att säga till den jag vill ha sex med att vi måste använda Avbrutet samlag är ett sätt att undvika graviditet eller könssjukdomar som jag använder mig av. Jag tycker det är min partners ansvar att använda preventivmedel. 13

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tanken och handlingen ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Ligga i eller ligga lågt? - ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex

Ligga i eller ligga lågt? - ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex Ligga i eller ligga lågt? - ett spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex Sammanfattning Ligga i eller ligga lågt? är ett spel som berör sex och relationer. Eleverna får i mindre

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta.

Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. Samtal 2: Alex (Okodat) Målbeteende: Undvika ofrivilligt faderskap och sexuell smitta. LILO: Är det okej att jag sammanfattar lite? LILO: Tidigare så sa du, eller du bedömde din risk att du blivit smittad

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan

Ett litet steg. Ett spel om klimatfrågan Ett litet steg Ett spel om klimatfrågan Introduktion Detta utbildningsmaterial syftar till att belysa klimatfrågan individorienterat och hur olika delar av världen kan påverka/påverkar klimatet. Tid 60

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14 specialanalys för Folkhälsomyndigheten 2014-03-06 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 29 5. PREVENTIVMEDEL

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Alkohol och sexuellt risktagande

Alkohol och sexuellt risktagande Alkohol och sexuellt risktagande Anna Bredström, PhD Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet anna.bredstrom@liu.se Smittskyddsinstitutet (2011) Alkohol

Läs mer

En glidande skala. - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet

En glidande skala. - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet En glidande skala - ett spel om sex, relationer och ömsesidighet Sammanfattning En glidande skala är ett spel som genom associationer och samtal möjliggör reflektion kring olika perspektiv på relationer

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass

Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass Sex- och samlevnads- undervisning i världsklass En lärarhandledning med övningar att använda i undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Om materialet Sex- och samlevnadsundervisning

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010

Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010 Utvärdering av studiebesök på Heleneholm läsåret 2009/2010 I januari har vi från Lönnens UM för åttonde året i rad bjudits in av skolan och gått ut och träffat elever som går på Heleneholms gymnasium,

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Vi behöver veta mer om unga och sex. Hjälp oss genom att svara på UngKAB09-enkäten

Vi behöver veta mer om unga och sex. Hjälp oss genom att svara på UngKAB09-enkäten frågeformulär Förord UngKAB, Unga Kunskap, Attityder, Beteende, är en undersökning om sexualitet hos ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 29 år. Undersökningen initierades av Socialstyrelsen och genomförs

Läs mer

s. 1 Regelhäfte för läraren

s. 1 Regelhäfte för läraren s. 1 Regelhäfte för läraren Speldesign: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Texter och material: Niklas Lindblad Per Wetterstrand Alexander Hallberg Version 1.0 Fabel kommunikation Antal

Läs mer

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Att vara tonåring är härligt. Men det kan också kännas stressigt. Under dessa år händer mycket med din kropp och ditt sätt att tänka.

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Pinigt Samtalshandledning till filmerna

Pinigt Samtalshandledning till filmerna Pinigt Samtalshandledning till filmerna 1 2 Samtalsunderlag till Pinigtfilmerna Innehållsförteckning Förord... 4 Tips på material och fakta... 5 Pinigt 1: Han såg inte ut att ha nåt i alla fall... 6 Pinigt

Läs mer

Lärarmaterial. Sex och lite sånt sidan 1. Mål från Lgr 11: Inledning. Skaffa ett gemensamt språk gör en frågelåda. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Sex och lite sånt sidan 1. Mål från Lgr 11: Inledning. Skaffa ett gemensamt språk gör en frågelåda. Författare: Torsten Bengtsson Sex och lite sånt sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål från Lgr 11: Eleven ska känna till människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Handbok för Säkrare Sex-Ambassadörer

Handbok för Säkrare Sex-Ambassadörer Handbok för Säkrare Sex-Ambassadörer I handboken hittar du det mesta du behöver för att kunna genomföra ditt ambassadörsuppdrag på bästa sätt. Vi har försökt att samla de viktigaste punkterna från din

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

om sex och samlevnad STOP om sex och samlevnad består av följande delar: Till dig som är lärare Lärarhandledningen innehåller:

om sex och samlevnad STOP om sex och samlevnad består av följande delar: Till dig som är lärare Lärarhandledningen innehåller: om sex och samlevnad "Stop - om sex och samlevnad" är en samlingskassett med reportage ur TV-serien Stop 2001. Kassetten innehåller elva reportage där unga människor berättar om sina tankar, åsikter och

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Vad är det vi då ska prata om?!

Vad är det vi då ska prata om?! Vad är det vi då ska prata om?! Varför får man morgonstånd? Vad är kärlek, hur känns det? Varför är fittan våt? Kan man ha sex vid mens? Var sitter klitoris? Hur onanerar man? Kan man runka för mycket?

Läs mer

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL BERÄTTELSER OCH EXEMPEL Här finns berättelser och exempel i text och bild till olika övningar i metodmaterialet. Till vissa övningar behövs också bilder som finns i andra delar av lektionsunderlaget (se

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Illustrationer av Hanna Stenman

Illustrationer av Hanna Stenman FAIR SEX Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt till exempel hångel, oralsex, smeksex, analsex,

Läs mer

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön oktober 2001 Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Se mig Unga om sex och internet www.ungdomsstyrelsen.se Någon på nätet försökt få en att prata om sex/skicka

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga

UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga UngKAB09 kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga regional rapport för Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne

Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne. Rapport från Noaks Ark Skåne Kartläggning av hivkunskaper hos ungdomar på utvalda skolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete med skolsköterskor

Läs mer

Tolerans och Demokrati mot Diskriminering och Rasism!

Tolerans och Demokrati mot Diskriminering och Rasism! Tolerans och Demokrati mot Diskriminering och Rasism! 2 Fakta om materialet Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade

Läs mer

************** THE - Purity Test - LITE-version ***********************

************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** ************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** Det ultimata sextestet INDEX Hitta snabbt till den sektion du vill ha. Del....Sida INDEX...2 INTRODUKTION...3 TESTET...5 Sektion

Läs mer

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Johan Nilsson, redaktör UMO.se Johan.y.nilsson@sll.se Juni 2007 Ungdomsmottagningen skall innehålla

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Utvärdering av säkrare sexarbetet i Åredalen Ansvarig: Karin Wåhlén-Götzmann 2(27) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-07-10

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL?

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? KÄNNER DU IGEN DIG? ÄR DU OROLIG ATT DU...... inte får gifta dig med vem du vill?... inte får vara kär i någon av samma kön?... inte kan skilja dig om du redan är gift?

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Makt, kultur, sexualitet

Makt, kultur, sexualitet Makt, kultur, sexualitet Hur hänger det ihop? Handledning för dialog med ungdomar Ett dialogprojekt med ungdomar från gymnasieskolor i Göteborg av ungdomsmottagningarna i Göteborg 2006 Makt, kultur, sexualitet

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009 form *zie* Sex kan vara jättehärligt och innebära

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund Från diskussion till handling 1 Rattfylleri - hur vanligt är det? Ungefär 12 500 resor med påverkade förare varje

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Inledning. Om besöket

Inledning. Om besöket Inledning Vi är mycket glada att du valt att se föreställningen Hatets Röst. Redan nu får du ett material från oss som vi hoppas kan ge dig verktygen för att kombinera styrkan i pjäsen med våra övningar.

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer