SåSant,Linda Leveau 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SåSant,Linda Leveau 1"

Transkript

1 1

2 TV-BILAGAN handledning Genants TV-bilaga är en handledning till dig som vill arbeta vidare med programmet i klassrummet, på fritidsgården, på lägret eller var ens arena nu är. TV-bilagan kan erbjuda hela TV-kvällar där du följer varje program och gör alla övningar och för alla diskussioner som föreslås. Men det går lika bra att zappa mellan favoriterna och kanske bara använda materialet som en inspirationskälla till att prata med ungdomar om genanta (?) ämnen som romantik, första gången, flirt och lust. Materialet vill locka ungdomar att uttrycka känslor, ta ställning, ändra ställning men framförallt skapa en känsla av intimitet och samhörighet i gruppen genom att våga tala om känsliga ämnen på ett förhoppningsvis lustfyllt sätt. Genant vill avdramatisera och gestalta teman som ungdomar ibland kan tycka är lite pinsamma. Genants TV-bilaga utmanar oss vuxna som arbetar nära ungdomar att vara lika modiga som Satellitskolans elever och våga arbeta vidare med det som kanske engagerar allra mest kärlek och sex! Kom ihåg att det är elegant att vara genant! TV-bilagans upphovskvinna heter Linda Leveau och har lång erfarenhet av att arbeta med sex & samlevnad inom skolan. För frågor om övningarna eller tips på fler kontakta ansvarig metodproducent Linda Leveau / Avsnitt 1. s. 3-5 Avsnitt 2. s Avsnitt 3. s Avsnitt 4. s Avsnitt 5. s Avsnitt 6. s

3 Genant avsnitt1 Programledarna om fördomar Programledaren Hany tror inte att han har några fördomar alls. Programledaren Ishtar är av en annan åsikt. Vad tror ni? Reportern Petra berättar om vilka fördomar hon hade gentemot Rosengårdsskolan. Vad tror ni fick henne att ändra uppfattning? Slå upp ordet fördom i olika ordböcker. Vilka träffar får man på sökmotorerna på nätet? Diskutera och kom fram till en definition av ordet fördom. Olika fördomar kan ha olika stor betydelse. Det fanns fördomar gentemot judar och homosexuella innan och under 2:a världskriget. Prata om vilka ödesdigra konsekvenser detta fick. Jämför med Hanys fördomar gentemot lärare. Vilka konsekvenser kan till synes små och ofarliga fördomar ha? Ungdomarna ska nu lista fem fördomar som de kommit i kontakt med. Rangordna vilka som känns värst eller skulle kunna få störst följder. Diskutera listorna i tvärgrupper. Betona att det är fördomar och inte sanningar ni pratar om. Att känna sig trygg Gör en karta över Malmö/ er skola/ ert klassrum. Låt ungdomarna fylla i var de känner sig mest/ minst trygga förslagsvis med olika markeringar eller färger (trygg= ett hjärta, otrygg =!, trygg = grönt, otrygg = rött) Diskutera: Var känner man sig mest trygg? Vad kan det bero på? Var känner man sig minst trygg? Vad kan det bero på? Vad skulle man kunna göra för att det skulle bli fler trygghetsmarkeringar och färre otrygghetsmärken? Känner sig killar och tjejer trygga och otrygga på samma platser? Var tror ni att vuxna känner sig trygga och otrygga? 3

4 Genant avsnitt1 Kändisintervjun Juan från Advance Patrole tycker att det kan vara romantiskt att ge bort en mango. Vad är egentligen romantiskt? Dela in ungdomarna i smågrupper. Låt grupperna arbeta fram tre förslag på vad som kan vara romantiskt. Nu ska alla ungdomarna ställa sig på i en lång kö. Varje romantikförslag läses upp. Ungdomarna tar ställning genom att gå ett steg till höger om de tycker att det kan vara romantiskt eller ett steg åt vänster om de tycker att det verkar oromantiskt. Avsluta med att göra en runda där varje person får säga en plats som de tycker är romantisk. Dilemma & debatt I programmet fick man se en dilemmafilm om otrohet. Den handlade om Ib som var otrogen mot sin flickvän Andrea med hennes bästa kompis Elisabeth. Innan eleverna från de olika skolorna som deltog i debatten gjorde Petra och Sigrid en värderingsövning med klassen. Pröva påståendena i din grupp: Det är fel att vara otrogen Man är otrogen om man pussar en kompis Man är en player om man dejtar två samtidigt Man kan förlåta någon som varit otrogen Man kan bli tillsammans med en annan person direkt efter att man gjort slut Det räkans inte om man varit full Once a cheater always a cheater Det är värre att vara otrogen om man är gift Att ha en älskare/ älskarinna är värre än ett one-night-stand Det är okej att vara otrogen en gång 4

5 Genant avsnitt1 Fortsätt debatten om otrohet tillsammans med ungdomarna! Det här är några av de frågor som Hany och Ishtar ställde i debatten: - Hur tror ni att Ib/ Elisabeth/ Andrea kände sig? - Hur kan situationen lösa sig? - Var går gränsen för otrohet? Var går gränsen för otrohet på nätet? - Kan man förlåta otrohet? - Är det vanligt att tjejer och killar är otrogna? - Kan man lite på någon till 100%? 5

6 2 Oh Pamela!!! Avsnitt 2 inleds med en ung persons dröm om Pamela Anderson. Många kan nog känna igen sig i den drömmen även om den kanske inte har haft Pamela som huvudrollsinnehavare. Är det genant att vara kär i en kändis? Ungdomarna får individuellt skriva ett kärleksbrev från en påhittad person i deras egen ålder till en kändis. I brevet ska det framkomma varför personen blivit kär i kändisen, hur brevskrivaren tänkt sig att de ska träffas och hur deras relation ska kunna fungera. Låt ungdomarna leta bilder på kändisen och klistra in i sitt brev. Ledaren delar in grupper om tre och tre. Ledaren agerar brevbärare och hjälper ungdomarna att byta brev med varandra inom den lilla 3-gruppen. Förslagsvis byter man till den som sitter till vänster om en. Nu ska ungdomarna svara på brevet som om de var kändisen som fått brevet. Vill man träna språkkunskaper så ska man givetvis skriva svaret på det språk som kändisen talar. Detta svar ska vara ganska kort. Nu byter man post igen och ser till att både kärleksbrevet och svaret kommer till den person i gruppen som inte har skrivit varken brevet eller svaret. Den personen läser upp för de andra två osv. Om någon grupp vill läsa upp för den stora gruppen bejakas det givetvis men är inte nödvändigt. I storgrupp kan man diskutera vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med att vara kär i en kändis. 6

7 2 Reklam I programmet visas ett reklamklipp som bryter mot den norm som traditionellt visas i media. En tjej springer tillsynes en kille till mötes, men väljer istället tjejen. Hur brukar reklam gestalta sexuell läggning? Gör en undersökning med ungdomarna hur heteronormativ (= en utgångspunkt där alla människor är personer som förutsätts föredra att bli kär i och/ eller tända på personer av det motsatta könet) reklam är. Avgränsa undersökningsperioden till exempelvis en vecka. Dela in ungdomarna i grupper utifrån vilken reklam som ska undersökas. Förslag på reklamforum kan vara: Dagstidningar, veckotidningar, reklam på Lunarstorm, Snyggast.se mfl, radioreklam, TV-reklam, reklam ute på stan. Ett effektivt sätt att spåra heteronormen är att utgå ifrån en låtsas-värld där en omvänd norm råder. Exempel: Vi bor på planeten Nynormus. På Nynormus finns det män och kvinnor precis som på Tellus. De allra flesta cirka 90% av männen lever i kärleksrelationer med andra män och likadant med kvinnorna. Men en liten grupp (cirka 10%) gillar att vara med personer från det motsatta könet. Nu har Nynormus-bor börjat befolka Tellus. Ni tillhör en reklambyrå på Tellus som nu ska börja göra en reklamkampanj (välj en egen vara, tjänst!) riktad till Nynormusborna. Ni har nämligen förstått att här finns massor av pengar att tjäna. Det första ni ska göra är att kartlägga (ta reda på) hur riktad reklamen är till personer som dras till det motsatta könet. Ni har ju förstått att den typen av reklam inte alls går hem hos Nynormusborna. De verkar tycka att det är perverst med heterosexualitet som de kallar omormala sexuella läggningar. När ni på reklambyrån gjort kartläggningen ska ni börja skissa på en egen reklam specialgjord för Nynormus-borna. 7

8 2 Myten Den myt som avlivas i programmet handlar om samlagstiden. Många tror kanske att ett samlag håller på timme ut och timme in. Kanske ger det en och annan ung människa prestationsångest? Ge ungdomarna i uppgift att på tio minuter försöka fråga och få svar av så många personer som de kan finna på hur lång tid de tror är genomsnittlig för ett vanligt samlag? Samma personer får inte utfrågas flera gånger. Samla ihop alla svar på ett blädderblock eller en whiteboard-tavla. Låt ungdomarna försöka räkna ut genomsnittstiden. Gå igenom det rätta svaret. Prata om att i matematik kan det finnas rätt eller fel men när man t.ex pratar om hur ett samlag känns eller med vem man vill ha samlag med finns det naturligtvis inga rätt eller fel. Jämför det svaret som ungdomarna fick fram genom sin undersökning med svaret som gavs i Genant ( den genomsnittliga samlagstiden är 3-5 min. ). Diskutera likheten/ skillnaden med de olika svaren. Prata om hur man egentligen kan ta fram hur en genomsnittstid för samlag är. Är det bra eller dåligt att veta det? Debatt & Dilemma om internet, ansvar och attityd Dilemmafilmen tar upp falska identiteter på chatten. Hur vanligt är det egentligen? Vilka konsekvenser kan det ge frågar sig reportrarna i sitt undersökande reportage om säkerhet på internet. Lyft ämnet tillsammans med ungdomarna och diskutera deras tankar om vad som är rätt eller fel på webben internet-vett! Diskutera utifrån dilemmafilmen och programledarnas diskussionsfrågor Värm upp ungdomarna med några värderingsövningar. 4 hörn Samla eleverna i en grupp i mitten av rummet. Förklara att du nu kommer att läsa upp något med tre alternativa lösningar en lösning i varje hörn av rummet. Det fjärde hörnet är ett s.k öppet hörn som är till för dem som har en alldeles egen lösning. Om du vill vara lite sträng kan du poängtera att det fjärde hörnet inte är ett det-beror-på -hörn utan alltså en möjlighet att formulera något eget. Med den här övningen synliggörs flera vinklar på ett dilemma. 8

9 2 Det bästa sättet att upptäcka om man chattar med någon som har en falsk identitet är att 1.) Ställa frågor om typiska ungdomsserier 2.) Om personen hela tiden pratar om sitt eller ditt utseende 3.) Om personen har dålig koll på skolan (ex. betygssystem, program på gymnasiet m.m) 4.) Öppet hörn Det bästa stället att möta någon IRL (in real life) är 1.) På ett café 2.) På stan 3.) Hemma hos 4.) Öppet hörn Om man träffar någon IRL som inte alls ser ut eller är så som personen beskrivit sig är en bra ursäkt att gå därifrån att. 1.) Som Joel i debatten föreslog: Jag måste gå för jag har tvätt-tid 2.) Låtsas att ens mobil ringer och att det är ens förälder som säger åt en att genast komma hem 3.) Inte säga någon ursäkt utan säga och visa att man är sur för att personen ljugit 4.) Öppet hörn På nätet blir man ofta mer 1.) Ärlig 2.) Kaxig 3.) Flirtig 4.) Öppet hörn 9

10 Hur påverkad blir du? 2 Listövningar Dela in ungdomarna i grupper. Låt grupperna arbeta med samma lista och rangordna från 1 (= det man blir mest påverkad av) till 5 (= det man blir minst påverkad av). Diskutera i helgrupp de olika smågruppernas rangordningsresultat. Betona att inget är rätt eller fel. Låt grupperna arbeta med varsin lista. När grupperna kommit överens om en rangordning förbereder de Ungdomars tankar om sexualitet blir mest påverkade av: kompisar internet skolan tidningar eget förslag. Ungdomars tankar om sin framtid blir mest påverkade av: kompisar internet skolan tidningar eget förslag. Ungdomars tankar om sig själva blir mest påverkade av: kompisar internet skolan tidningar eget förslag. 10

11 2 Unga lär vuxna! Internet nätet webben de ungas eget vardagsrum fritidsgård hängställe. Vad vet egentligen vuxenvärlden om ungdomars cyberspace? Att unga i allmänhet vet mer än vuxna om chat, communitys och hur man kan använda nätet på olika sätt kan nog stämma. Men varför inte låta ungdomarna utbilda vuxna i nätetkunskap? Här följer ett upplägg som man kan göra hur stort som helst men också hur litet som helst. Ledaren avgör hur mycket tid man väljer att lägga ner på utbildningstillfället. Använd det i sin helhet eller plocka ut en liten del. Det viktiga är att låta ungdomarna få agera lärare och sätta de vuxna i skolbänken. För inom det hör området är det ungdomarna som experterna! Dela in ungdomarna i grupper utifrån vad de är intresserad av. Förslag på ämnen kan vara: Utbudet - vilka sajter brukar ungdomar hänga på? Vad är det bästa med att vara ute på nätet? Vilka koder finns där? Vad betyder alla förkortningar och symboler på chat-språk? Hot & trakasserier vilka lagar och regler finns? Hur vanligt är det? Vilket ansvar tar ägarna av sajterna? Vilka erfarenheter har ungdomarna hört talas om/ själva upplevt? Hur tycker ungdomarna att man skulle kunna lösa problematiken? Vuxna på nätet - hur hanterar ungdomar pedofil -risken? Vad kan föräldrar, lärare och andra vuxna göra för att stötta ungdomar på nätet? Hur ställer sig ungdomarna till att föräldrar skaffar falska identiteter och spionerar på nätet? Workshop - hur gör man? Ungdomar lär vuxna. Bjud in föräldrar, lärare, skolpersonal, fritidsledare politiker till en utbildande och utvecklande träff. Ett stationssystem är att föredra men låt ungdomarna själva få organisera tillfället så mycket som möjligt. 11

12 3 Okända blir kändisar Vad pratar de om egentligen? Är orden erogen, pondus, avliva, euforisk, myt, elegant eller fitta och kuk kända ord? Vad betyder de - egentligen? Medan ungdomarna tittar på programmet ska de skriva ner tre ord som de vanligtvis inte själva använder eller kanske ens vet vad de betyder. Här gäller det alltså att göra okända ord till riktigt kändisar genom att ta reda på ordens betydelse, när man använder de och kanske t.o.m hur de stavas? Dilemma & debatt I dilemafilmen tar man upp sexuella trakasserier ur ett ovanligt och problematiskt perspektiv. Gå igenom vad sexuella trakasserier egentligen är. Vad säger lagen? Sexuella trakasserier kan vara två olika typer av beteenden: Kränkningar av sexuell natur, exempelvis sexuell jargong eller språkbruk, pornografiska bilder, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar och gester, tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag samt ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster Könskränkningar som inte har något med sex att göra, exempelvis nedsättande kommentarer om utseende, klädsel och privatliv och nedsättande kommentarer med anknytning till kvinnor respektive män som grupp eller att bli osynliggjord, förlöjligad, utfryst eller motarbetad på grund av sin könstillhörighet Båda sortens trakasserier kan vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär. Källa: JämO Prata om: Vilka oskrivna lagar finns? Hur kan lagen missbrukas? På vilket sätt är det bra att lagen finns? Dela in ungdomarna i två grupper. Den ena gruppen får veta att de tycker att utseende har betydelse och inverkan på hur lärare sätter betyg. Den andra gruppen får veta att de tycker tvärtom. Nu ska grupperna förbereda sig för en debatt genom att samla argument för sin sak. 12

13 3 Debattera en stund med de fejkade argumenten. Kom ihåg att avsluta med en diskussion där ungdomarna får ventilera sin riktiga åsikter om saken. Vem har makten? Dela in ungdomarna i fyra grupper. Varje grupp får varsitt ord (fotbollsplanen, discot, skolan, samhället). Nu ska grupperna förbereda en 4-hörsnövning till sina kamrater. Frågan som de kommer ställa är vem har mest makt på fotbollsplanen/ på discot/ i skolan/ i samhället? Gruppen får tillsammans komma överens om tre maktpersoner/ maktgrupper. Ett hörn är ju som ni vet alltid ett öppet hörn där man själv får fylla i ett alldeles eget förslag. Antingen låter man grupperna få leda övningen och då inte själva tar ställning eller skriver grupperna ner sina hörns-alternativ och själva deltar i övningen medan ledaren läser upp deras förslag. 13

14 4 Myten I myten får man veta att det inte finns någon skillnad mellan hur ofta killar och tjejer onanerar. Hör följer en sant eller falskt-övning som benar ut vilka förställningar kring sex som har någon faktamässig bakgrund och vilka som faktiskt bara är en myt. Samlas på samma sätt som när man gör en Heta Stolen (sittandes på stolar i en ring där det finns en extra tom stol). När ett påstående läses upp sätter man sig på en tom stol om man tror att det är sant eller sitter kvar om man tror att det är falskt. Prata med ungdomarna om skillnaden mellan fakta (rätt eller fel) och en åsikt. I den här övningen finns det rätt eller fel. I värderingsövningar som t.ex Heta Stolen handlar påståendena om åsikter och då finns det inga rätt eller fel. Killar onanerar oftare än tjejer (F) Både tjejer och killar kan bli tända av porr (S) Om man onanerar mycket kan man bli sjuk (F) Mödomshinnan är ingen hinna utan bara ett litet hudveck (S) Det är vanligt med analsex bland par i Sverige (F) Ett vanligt samlag pågår i genomsnitt några minuter (S) Klitoris enda fysiska funktion är att framkalla njutning hos tjejer (S) En sats spermier är i genomsnitt cirka 1-2 teskedar (S) Om en man onanerar ofta slösar han på sina spermier och får det svårare att göra en kvinna med barn (F) En tjej blir bara gravid om killen kommer inne i henne (F) Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige (S) Om man använder ett dagen-efter-piller gör man en abort (F) Alla killar vill alltid ha sex (F) Man kan se på en kille hur stor penis han har på hur stora fötter han har (F) Syfilis är en vanlig könssjukdom (F) Man har hittat ett botemedel mot AIDS (F) Hälften av alla tjejer som har samlag för första gången blöder inte alls (S) Det är vanligt att en tjej vill ha många älskare på samma gång, bli kallad hora under akten och gilla att få spermier i ansiktet (Förmodligen Falskt) 14

15 4 Nu får ungdomarna gå ihop i smågrupper. Grupperna får ut listor på ovanstående påståenden. Nu ska gruppen kryssa för de påståenden som de har hört talas om innan de gjorde den här övningen. Det sista påståendet är det som gruppen ska diskutera utifrån följande frågor: - varifrån kommer denna uppfattning? - Vilka fler sådana (miss)-uppfattningar kommer från samma källa? - Är det lätt att skilja på fantasi och verklighet? Tror vi att det som ofta sker i t.ex en porrfilm också ofta sker i sängkammaren mellan par? Blir våra uppfattningar/ åsikter påverkade av den bild av sex som vi har runt omkring oss? Mycket eller lite? Är det bra eller dåligt? Gruppen kan förbereda tre påståenden till en Heta Stolen som börjar med Det är nog vanligt att.. och så fyller de själva på med föreställningar som har med kärlek, lust och sexualitet. Påminn självklart om att inga påståenden får vara privata eller peka ut någon speciell person i klassen, på skolan eller i staden. Frågelådan Bästa sättet att göra slut på är att våga vara ärlig säger Michele som svar på frågan hur man gör slut. Dela in ungdomarna i smågrupper. Varje grupp skriver ner så många göra-slut -repliker som de kan komma på. Lapparna samlas in och varje grupp får sen dra varsin replik. Nu ska repliken sättas in i en göra-slut-situation där ett rollspel gestaltar hur det skulle kunna gå till att avsluta en relation med de orden som finns på lappen. När spelen spelas upp diskuteras fram förslag på hur man kunde gjort slut på ett bättre eller på ett sämre sätt. Ledaren kollar hela tiden av med publiken hur de tror att de olika rollerna kände sig i situationen. Prata om hur ärlig man kan vara utan att såra. Var går gränsen? 15

16 4 Avslutningsvis görs en listövning där ungdomarna får rangordna vilket är det bästa sättet att göra slut på: med sms i ett mail per telefon på ett café hemma hos Listorna diskuteras i helgrupp. Fördelar och nackdelar med olika sätt benas ut. Kändisintervjun Ilmar Reepalu som är politisk ledare för det största partiet i Malmö blev intervjuad av Hanne. Han pratade om att han önskade att malmöborna skulle vara stolta över det som de äger tillsammans. Släpp ut ungdomarna på en kort promenad där de antecknar allt de ser som vi gemensamt äger. Gå igenom tillsammans vad som är gemensamt. Diskutera hur vi tar hand om det som vi har tillsammans och det som vi får gratis. Hur kan vi ta bättre hand om det? Vad borde vi mer äga tillsammans? Vad borde vi inte äga tillsammans? Illmar får också frågan om han har någon favoritplats i Malmö. Han räkanr upp några platser som han tycker speciellt mycket om beroende på vilket humör han är på. Låt nu ungdomarna tillsammans komma på favoritplatser i sin stad när man är: - Glad - Ledsen - Arg - Nyförälskad - Vill festa - Vill vara ensam - Vill få ett gott råd - Nervös 16

17 4 Dilemma & debatt Dilemmafilmen tar upp droger och grupptryck i en stark berättelse om Fatima och Stoffe. Det slutar riktigt illa och ungdomarna kan behöva ventilera de känslor och intryck som filmen förmedlade. I debatten pratar man om vänskapens baksida kompispressen. Börja med att göra en gemensam mind-map om vad som är viktigt för de flesta människor i livet. En lista på artister och kändisar som råkat illa ut pga. knark. Låt ungdomarna välja ut en av de och undersöka lite närmre på vilket sätt drogerna påverkat. Hittar de inget själva kan ledaren hjälpa de genom att fråga hur om kändisen verkar ha någon partner eller barn, vad hasch gör med närminnet och hur det kan tänkas fungera när man ska komma ihåg en text osv. Ungdomarna redovisar sin kändis med hjälp av den gemensamma mindmap om vad som är viktigt i livet. Undvik pekpinnar! Det brukar bli uppenbart att de coola party-knarkarna inte har ett liv som man vill kopiera. Men OM det blir snedvridet och drogliberalt så väg upp med att berätta om kändisar som faktiskt dött av droger (Elvis, Kurt Cobain, Marilyn Monroe mfl) eller fått stora problem med sina karriärer pga ett alltför hårt festande (Britney Spears, Whitney Houston, Robbie Williams, Oasis ). Avsluta med att alla får säga något som gör de glada. 17

18 5 Kändisintervjun Hanne har finbesök vid autografpianot av ingen mindre än intervjuar Mona Seilitz. Mona fick svara på Hannes snabba 10 frågor. Om Mona fick välja mellan att spy torkad lök eller svettas inlagd gurka så valde hon lök. Ungdomarna ska individuellt skriva ner tio frågor i stil med de som Hanne brukar köra. Det går ut på att man ska välja mellan två saker. Det kan vara enkla val som Kranvatten eller Ramlösa eller lite svårare som att kyssa Göran Persson eller Maud Olofsson Ge ungdomarna max tio minuter. Dela gruppen. Första halvan sätter sig ner på ena sidan av ett långbord. Den andra gruppen placerar sig framför. Nu börjar stafettutfrågningen! På en minut ska de två som sitter mittemot varandra ställa sina frågor och svara på varandras. Efter en minut flyttar sig den ena halvan ett steg åt vänster och den som hamnar utanför bordets kortsida flyttar upp. Och så fortsätter utfrågningen tills alla svarat på allas frågor. Att tala om efteråt kan vara om det var svårt eller lätt att svara under press. Finns det någon fördel/ nackdel med att behöva välja snabbt? Om man ställs inför två dåliga val i livet hur kan man göra då? Genant på ålderdomshemmet Två reportrar begav sig till ett äldreboende och ställde några frågor om sex. Ett par fick frågan om de fortfarande hade sex med varandra. Just det paret svarade att de inte hade det men att de pussades ibland. Hur är det med sexdriften när startar den och när slutar den? Eller finns den hela livet? Pröva följande påståenden i en JA/NEJ-landet. Rita upp en osynlig linje i rummet och berätta för ungdomarna att på ena sidan linjen ligger JA-landet. Där bor man om man håller med om det påstående som läses upp. På andra sidan linjen ligger NEJ-landet. Det befolkar man om man inte håller med om påståendet. 18

19 Man slutar ha sex när man blir äldre Man slutar tänka på sex när man passerat 70. Det finns perioder i livet då sex är jätteviktigt Rullstolsburna personer tänker lika mycket på sex som en person som kan gå Blinda personer kan tycka att någon är sexig Det är äckligt att pensionärer har samlag Barn har en sexualitet Man är som mest sexuellt aktiv när man är tonåring Medelålders kvinnor är mer intresserade av TV än av sex Medelålders män är mer intresserade av fotboll än av sex 5 Låt ungdomarna få prata med varandra i respektive länder. Kör inte igång en debatt mellan länderna med dessa påståenden. Däremot kan ledaren försöka få länderna att definiera vad äldre är, vad sexig är, hur det kan kännas att vilja ha samlag men inte fysiskt kunna osv. Retorik Vi får se en liten historisk tillbakablick om retorik. Bl.a fick vi lära oss att retorik var ett ämne i skolan fram till upplysningstiden. De flesta som går i skolan måste ju vid flera tillfällen redovisa. Då hade det kanske varit bra att få träna sig i retorik? Genant träffade kommunpolitikern Nihad Pasalic som är van vid att hålla tal för folk. Han visade hur man kunde inleda på ett dåligt sätt och på ett bra sätt. Nihad säger att det är viktigt att säga rätt ord till de människor som man träffar. Hur skulle det se ut om man inte gjorde det? Ungdomarna får ut Genants tipslista på vad man ska tänka på när man ska tala inför en publik: - Förbered dig! - Öva innan! - Prata högt och tydligt! - Ha ögonkontakt med publiken! Ungdomarna får välja ut det tipset som de tycker verkar bäst. Nu ska de fantisera hur det skulle kunna se ut om man inte följde Genants råd när man möter en publik. Alltså göra tvärtom i ett litet rollspel. Gruppen ska bestämma sig för var talet/ redovisningen ska hållas, för vem och vad som händer. Spelet får gärna sluta i kaos. 19

20 5 När rollspelen spelas upp kan ledaren hämta instruktioner från publiken hur föredragshållaren skulle kunna gjort och sagt istället. Det är viktigt att man kommer överens om ett bättre sätt än det dåliga som visades upp antingen genom att man pratar om det eller att man spelar om rollspelet tills det blir en succé-framträdande där retoriken flödar, publiken är fängslad och talaren känner sig stark och framgångsrik. Återkoppla till hur det känns när man talar inför en publik och inte är förberedd, har övat eller pratar för tyst kontra hur det känns när man verkligen är förberedd och vågar tala med stark stämma och möta publikens ögon. 20

21 6 Flirtskolan I flirtskolan får vi lära oss hur man bör och inte bör göra när man är på date. Den till synes stränga lärarinnan tar upp två ställen där man kan träffas på bio och på café. Låt ungdomarna komma med fler förslag var man kan ha en date. Ungdomarna ska nu rita två serierutor. En no-no! ruta med ett kryss över. I den rutan ska det visas ett sätt som verkligen inte är ett bra sätt. Som t.ex i scenen på bion när den ena tjejen kastar sig över den andre. Den andre oh-yes! -rutan ska visa ett bra tips som att kommentera filmen man ser och få den andre att skratta och känna sig avspänd. Ha sedan en vernisage med alla ungdomarna där ni går runt och tittar på alla no-no! och oh-yes!. Prata om hur man kan känna sig i de olika situationerna. Uppmuntra ungdomarna att inkludera alla sexualiteter lika odramatiskt som man gjort i inslaget Flirtskolan. Diskutera med ungdomarna orsaker till den gamla traditionen att det är killen som ska bjuda. Hur kommer det sig att det blivit så? Dra gärna paralleller till andra gamla föreställningar om att det är killen som ska ta initiativet, tjejen som ska säga nej osv. Varifrån kommer dessa gamla föreställningar? Hur kan det komma sig att det lever kvar när vi har blivit moderna när det gäller så mycket annat (ta upp som exempel att tjejer förr i tiden inte kunde ha byxor, killar ha långt hår eller örhängen eller att det var okej för lärare att aga elever)? Frågelådan Michele och Sussie svarar på frågan om killar har komplex. Många människor har komplex för något på sin kropp. Vem tjänar på att vi har komplex? Gör en lista tillsammans. Om man vill göra en fördjupning kan man låta ungdomarna undersöka olika aktörer på skönhetsmarkanden och kolla upp företagens omsättning. Vem förlorar på det? Diskutera hur komplex kan hindra en från att göra saker som man vill göra och hur man kan försöka att bli av med sina komplex. 21

22 6 Reklam I reklamavsnittet visas olika smaker på kondomer och glidmedel. Prata med ungdomarna om dessa smaker skulle kunna locka fler att använda kondom. Ge förslag på nya och kanske godare smaker! Skicka in era förslag till en kondomtillverkare. Fantasier Inslaget avslutas med en påminnelse att i den egna fantasin kan inget gå fel. Pornografi är för en del en metod att sätta igång sexfantasierna. Prata med ungdomarna om vilka situationer de tror är vanligast att man visar inom porren. Försök att lista ner händelseförlopp eller konkreta situationer. Inom pornografin är det t.ex vanligt med bilder eller filmsekvenser där killen kommer i tjejens ansikte, att tjejen vill ha många älskare och älskarinnor samtidigt m.m Diskutera hur vanligt förekommande ungdomarna tror att det är i verkligheten. I inslaget säger man att i fantasin är allt perfekt och problemfritt. Om vi fortsätter utgå ifrån porren som en sorts fantasi så be ungdomarna att i smågrupper komma på exempel på saker som aldrig skulle ske i en pornografisk situation (t.ex kondomanvändning, mjuka ord till varandra, långa kyssar med mycket smek, att någon släpper en fis, att killen förlorar ståndet m.m). Avsluta med att sammanfatta att fantasi/ porr och verklighet ofta skiljer sig åt men att bästa sättet att stimulera sig själv är att fantisera mera! 22

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Elin Kusmin. Illustrationer: Linn Petersson

LÄRARHANDLEDNING. Elin Kusmin. Illustrationer: Linn Petersson LÄRARHANDLEDNING Elin Kusmin Illustrationer: Linn Petersson En utställning om unga och internet Alltid uppkopplad är en utställning om unga och internet som tagits fram av Datamuseet och tjejgruppen Amiga.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Schysst. på nätet EN PEDAGOGISK HANDBOK OM E-MOBBNING

Schysst. på nätet EN PEDAGOGISK HANDBOK OM E-MOBBNING Shysst Vi på Friends tar e-mobbning på allvar. Vi får ofta mejl från både tjejer oh killar som blivit utsatta. Friends vill förebygga e-mobbningen genom att utbilda skolpersonal, föräldrar oh elever. Tillsammans

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER

FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER FAKTA DROGER KORTFILMER DROGER DOKUMENTÄRER FÖRÄLDRASNACK OM DROGER LÄRARHANDLEDNING AV: NICKLAS BJERKA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 LGR11 OCH FÖRMÅGORNA...

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer