Män & sex. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Män & sex. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket"

Transkript

1 Män och sex Sida 1 Män & sex En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket

2 Producerad av Manliga nätverket Redaktör samt författare till osignerade texter: Magnus Jacobson Omslagsfoto: Susanne Walström/Bildhuset Grafisk form: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros, november 2005

3 Jämställdhet Hittills har jämställdhetsarbetet i stort sett drivits av kvinnor. Många, både män och kvinnor, har också tyckt att jämställdhet är en angelägenhet enbart för kvinnor. Men på senare år har alltfler börjat förstå att även männen måste engageras i detta arbete för att någonting ska hända. Och männen börjar sakta men säkert reagera, förstå att mäns attityder till jämställdhet måste ändras. Men i allmänhet har män svårt att se vilka fördelar som ökad jämställdhet kan leda till, inte bara för kvinnorna utan också för dem själva och för samhället i stort. Jämställdhet handlar om att kvinnor ska ha lika stor makt och samma möjligheter som män och det innebär att mäns makt och privilegier minskar. Att kvinnor ska få reella medborgerliga rättigheter är och kommer alltid att vara målet för den rörelse som också Manliga nätverket har anslutit sig till. Vi menar att också män förlorar på manssamhället. På många områden förlorar män mer än de tjänar. Trots att vi lever i ett manssamhälle har den roll som pojkar och män fostras in i ofta förödande effekter för den enskilde mannen. Det är nästan bara män som sitter i fängelse och fler män än kvinnor är intagna på psykiatriska institutioner. Fler män dödas och skadas i trafiken än kvinnor. Och vad ett förtorkat känsloliv och överkonsumtion av alkohol och droger leder till är lätt att se i statistiken över dödligheten. Män dör flera år tidigare än kvinnor. Jämställdhet kan alltså leda till att män kommer att leva ett bättre liv. Ökad jämställdhet ger en möjlighet till att det ställs mänskligare krav på pojkar och män. Ofta beskrivs jämställdhetsarbetet som en kamp mellan könen. Men det är snarare en gemensam kamp mot föreställningar som finns i samhället och hos oss själva. När vi talar om manssamhälle menar vi inte att alla enskilda män automatiskt har makt över alla kvinnor, utan att chansen är större att du får makt om du är man och att män som grupp har mer makt. En enskild kvinna kan ha både mer makt, pengar och frihet än de flesta män, ändå tjänar de flesta män på den nuvarande situationen. otståndet mot en förändrad syn på män ligger Minte främst hos kvinnorna, även om kvinnor också kan stödja gamla värderingar och normer, utan i första hand hos männen. Män har dubbla roller. Dels rollen som representant för det patriarkala samhället, dels rollerna som individ, som man och offer för manssamhällets krav. Idag drivs frågor om mäns utsatthet ofta av män som söker revansch för upplevda oförrätter, efter till exempel vårdnadstvister, misshandelsfall eller kraschade relationer. Detta kan leda till att diskussionerna kring jämställdhet polariseras i onödan. Manliga nätverket ser inte kvinnor eller kvinnorörelsen som motståndare, utan som allierade. Det handlar med andra ord om att ta vara på den gemensamma kraften hos såväl män som kvinnor för att kunna förändra det stela könsrollstänkande som finns i samhället. Texten i denna skrift är en av fyra. Skrifterna handlar om män och sexualitet, män och våld, män och makt och om män och barn. De har kommit till som ett resultat av diskussioner inom projektet Män och jämställdhet och är tänkta att fungera som ett underlag för diskussioner. Det är alltså inte fråga om en redovisning av Manliga nätverkets åsikter. För en genomgång av dessa hänvisar vi istället till vårt idéprogram som du hittar på vår hemsida Manliga nätverket Män och sex 1

4 Män är bättre än sitt rykte De flesta svenska kvinnor och män är nöjda med sitt sexliv. Men det finns en stor ängslighet bland män över att inte duga, att inte räcka till. Män måste lära sig att bli passiva, att inte försöka ta hela ansvaret för sexualiteten, säger sexualupplysaren Erik Centerwall. Ni har säkert hört talas om dem: mansgrisen som rullar på i 16 sekunder, tömmer sig och somnar, eller sexgalningen som outtröttligt sätter på allt som har puls. Det finns en del schablonbilder av manlig sexualitet som är mindre smickrande. Men de är just schabloner, nidbilder utan större förankring i verkligheten, säger sexualupplysaren Erik Centerwall. Män är väldigt lyhörda för vad kvinnor känner. Även om män ofta bestämmer över de sexuella handlingarna och hur de beskrivs, upplever de mycket av sexualiteten genom kvinnan. Han om någon borde veta. Erik Centerwall har jobbat med könsroller och sexualitet sedan 1968 och som sexualupplysare sedan tidigt 70-tal. Bland uppdragsgivarna finns Socialstyrelsen, RFSU och Folkhälsoinstitutet. Jag tror att svenska män har ett bra sexliv, bättre än i många andra länder. Män och kvinnor i andra kulturer har ofta väldigt svårt att kommunicera om sådana saker, och med dålig kommunikation blir sexlivet torftigare. Media och sexualupplysare behandlar ofta sex som ett problem, men för folk i allmänhet är sex framför allt till glädje. Det påståendet kan han stödja bland annat på Sex i Sverige, en omfattande undersökning av svenskarnas sexliv som gjordes Nästan 80 procent, både kvinnor och män, upplevde sitt senaste samlag som skönt. En majoritet beskrev det också som upphetsande. Att män är nöjda med sitt sexliv betyder inte att det är problemfritt. Framför allt finns en utbredd ängslighet för att inte räcka till, att inte duga, säger Erik Centerwall. Mycket handlar om könet: Om den står eller inte står, om den ser rätt eller fel ut, om den är för stor eller för liten. Alla män vill vara goda älskare men tror samtidigt att alla andra män är bättre. Det finns vetenskapliga studier som bekräftar duschrumskomplexet: att män har en realistisk uppfattning av sitt eget kön, men överdriver storleken på andras kukar. Och många undrar hur de ska göra för att kvinnan ska bli nöjda med dem. De är så inställda på att prestera, på att var aktiva och ta ansvar för kvinnans sexualitet. Vi har gjort det till ett mantra genom åren: Våga var passiv! Vänd på rollerna! Ta emot! Lita på din partner! En stor del av problemet ligger i att vi så envist håller fast vid att kvinnor och män är varandras motsatser, menar han. Att kvinnan ska vara passiv och mannen aktiv. Om man i stället försöker visa på likheterna, att kvinnors sexualitet och kåthet inte skiljer sig från mäns, då blir det lättare för män att närma sig sex med ett öppnare förhållningssätt. Sex i Sverige visar att skillnaderna mellan män och kvinnor är mindre än mellan olika åldrar. Yngre av båda könen har mer varierade sexuella erfarenheter än äldre. Oralsex är till exempel en naturlig del av sexlivet för yngre, och yngre anser inte Våga vara passiv! Vänd i lika hög utsträckning som äldre på rollerna! Ta emot! att det vaginala samlaget är avgörande för den sexuella njutningen. Lita på din partner! Det tyder på ett njutningssökande och experimenterande som kanske inte fanns i tidigare ungdomsgenerationer. Män och kvinnor beskriver visserligen sina sexuella upplevelser på olika sätt. Män använder ord som är mer prestationsinriktade, medan kvinnors ord handlar mer om intimitet. Män säger häftigt, kvinnor säger underbart. De snuskiga orden är förbehållna männen, de intima orden är förbehållna kvinnorna, men det betyder inte att själva upplevelsen skiljer sig åt, säger Erik Centerwall. Snarare, menar han, handlar det om att den rådande könsmaktordningen lär kvinnor och män att uttrycka sig på olika sätt, vi använder språk, signaler och koder som syftar till att konstruera eller betona skillnader mellan könen. 2 Män och sex

5 Att vi ger saker olika namn betyder inte nödvändigtvis att vi upplever dem olika. Sexualitet är ett landskap som ständigt patrulleras av moralens gränsvakter. Men alla försök att skilja ut det fina och kärleksfulla, den goda sexualiteten, skapar sin motsats. Så fort ordet gott är med, är det något annat som går under jorden. Fina män och kvinnor måste ha hemligheter. Erik Centerwall vänder sig också mot begreppet jämställt sex. Det blir en sorts avgränsning, säger han. En indelning i rätt och fel som rimmar illa med ett bejakande av sexualiteten. Alla människor har sina problem och skavanker som de sexualiserar. Att kräva jämställdhet i sängen leder bara till dubbelmoral, det bidrar inte till ökad självförståelse. Jag pratar hellre om ömsesidigt sex, alltså sex som båda är med på. Där människor väljer själva hur de vill gestalta sin sexualitet. Men ömsesidigheten förutsätter förstås att förhållandet är jämställt. Om det finns ett utmärkande drag som skiljer män från kvinnor så är det mäns rädsla för intimitet och närhet. Det sitter djupt i vår manlighet. Enligt en psykologisk teori är det resultatet av den lilla pojkens strävan att distansera sig från modern för att bli en egen självständig individ. Strävan efter manlighet är en ständigt pågående frigörelseprocess som följer oss genom livet. Intimitet och närhet upplevs som ett hot också mot den vuxne mannens autonomi. För att bevara oss själva måste vi hela tiden värna vår manlighet, vårt obereonde. Den här rädslan för intimitet kan bland annat förklara porrens genomslagskraft, menar Erik Centerwall, kärlekshatet som tränger ut all empati, värme och kärlek. Känslorna förstör snusket, distanseringen som kan vara en förutsättning för mäns sex i sammanhanget. Här finns också en koppling till könsmaktsordningen i samhället, de strukturer som lär oss att män är överordnade och kvinnor underordnade. Samma strukturer gör det svårt för många män att se hur porren kränker människor och trivialiserar sexualiteten. Manlighet, säger han, är inte bara gener eller kultur utan en problematik som ges en social dräkt. Manlighet är inte något givet utan något den enskilde mannen hela tiden strävar efter att uppnå. Rädslan för intimitet är en gemensam motor, men det finns olika sorters manligheter som konkurrerar med varandra. Det viktigaste för mig är att män inte är sådana, de är inte identiska med sina konstruktioner. Vi lever i ett socialt dubbelspel. En mans roll är inte given, den skiftar med omständigheterna. Vi har olika scenarier bland kompisar, tjejer, arbetsliv. Att lita på intimiteten mellan två kan leda både till kåthet och till självinsikt. Sex är inte en yttre gest utan en inre upplevelse, som båda delar. Det är dags att vi lär oss det. Män och sex 3

6 Mera vanligt än vilt En vanlig vuxen man som lever i en fast relation har ungefär fem samlag och onanerar ett par tre gånger i månaden, samt har sannolikt stor erfarenhet av munsex. Han har vid något enstaka tillfälle provat analsex. Han känner ofta lust, men den avtar något med stigande ålder. Det visar Sex i Sverige, en stor undersökning av svenskarnas sexliv som genomfördes Över personer svarade på 800 detaljerade frågor om allt från sexuella fantasier till synen på homosexualitet i föräldrahemmet. De som lever i en relation är i alla avseenden mer sexuellt aktiva än andra. De flesta är nöjda med sitt sexliv vilket inte nödvändigtvis betyder att det är vilt och spännande: Sex i Sverige visar att 95 procent aldrig har provat gruppsex, 98 procent har aldrig testat rituella lekar med dominans och underkastelse, 99 procent av alla män har aldrig klätt sig i kvinnokläder för att bli sexuellt upphetsade. 80 procent har aldrig provat analt samlag. Det är ett fåtal som faktiskt lever ut det som många kanske fantiserar om. De flesta betonar känsla och attraktion framför yttre handlingar. Skillnaden mellan män och kvinnor är mindre än mellan olika åldrar, men visst finns det skillnader mellan könen också: Män har mer lust, har fler partners, onanerar mera, är oftare otrogna och ser mer på porr än vad kvinnor gör. Män tänder mer än kvinnor på olika accessoarer, till exempel underkläder, och önskar oftare än kvinnor att deras sexuella fantasier ska bli förverkligade. Var åttonde man har någon gång betalat för sex, men ingen kvinna uppger att hon gjort det. Män anser oftare än kvinnor att det är okej att ha sex utan att vara förälskad. En större andel män än kvinnor har haft en sexuell relation med en person de inte varit förälskade i. Män blir oftare än kvinnor kära efter att de haft sex första gången med någon. För kvinnor är det vanligare att en inledande förälskelse försvinner efter det första sexuella mötet. Männens lust är stabilt hög fram till 50-årsåldern, sen avtar den. Kvinnors lust varierar mer över tid. Kvinnor i alla åldrar känner lust ibland, snarare än ofta. Könsskillnaden i sexuell aptit är störst bland de äldre och minskar ju längre ner i åldrarna man kommer. Vi lever fortfarande med en norm som säger att män får (och ska) ha starkare sexuell lust och fler partners än kvinnor. Kvinnor är mer nöjda med sitt sexliv än män. Både kvinnor och män anser att trohet är viktigt i ett förhållande. Men tre av tio kvinnor och fyra av tio män mellan 35 och 49 år har varit otrogna. I två tredjedelar av fallen känner partnern inte till otroheten. Nio av tio män tycker att sexualiteten är mycket eller ganska viktig i deras liv. 8 procent av alla män har haft problem med för tidig utlösning under det senaste året. Omkring 15 procent har haft problem med minskad sexlust, 3 procent av männen under 50 har haft erektionsproblem, ett problem som stiger med ökande ålder. UNGA GÖR BRA SEXDEBUT Undersökningen Sex i Sverige ger inget belägg för farhågorna att vår sexualiserade tid tvingar in ungdomar i en sexualitet de inte är mogna för. Tvärtom tycks det råda stor kontinuitet i de senaste generationernas mönster. Ungdomar idag har sin sexuella debut i samma ålder som sina föräldrar och ett eller ett par år tidigare än sina mor- och farföräldrar. De flesta har sitt första samlag mellan 14 och 19 år, vanligen i 17-årsåldern. En tidigare undersökning av 17-åringars sexualitet visar att de flesta unga har en positiv upplevelse av sitt första samlag. Både pojkar och flickor var kära i den de älskade med och beskriver samlaget som underbart, ömt, kärleksfullt, upphetsande och spännande. Hälften av de 17-åringar som samlagsdebuterat hade också erfarenhet av oralsex. 4 Män och sex

7 Homosexualitet ett hot mot manligheten? Vi lever inte i olika världar, bara för att vi ligger med personer av det ena eller andra slaget. Ändå får alla avvikelser från den heterosexuella normen stora konsekvenser för män, konstaterar författaren och jämställdhetsdebattören Jerker Jansson. Som man känner man ofta inte igen sig i beskrivningen av män som sexuella varelser i kvällstidningar, tv och andra medier. Där finns bara plats för grovt förenklade bilder, män förväntas dela en och samma sexualitet. Men i verkligheten bär varje man på sin egen form av åtrå, längtan och lust. Den grova uppdelningen mellan hetero-, homo-, bi- och transpersoner gör inte rättvisa åt hela den rikedom som ryms inom män, men är åtminstone ett första steg mot att förstå att det är bättre att tala om de manliga sexualiteterna än om en enda riktig och sann manlighet. Synen på vad som är en man och hur han ska bete sig skiljer sig också åt i olika kulturer och tidsepoker. En enskild man uttrycker dessutom ofta sin sexualitet och kärlek på olika sätt gentemot olika personer och under olika perioder i sitt liv Alla män är inte heterosexuella. Bilden av vad det är att vara man har inte alltid varit förankrad i en verklighet där det finns män som lever i andra relationer än den traditionella familjen. Till att börja med ligger orden i vägen för oss. Genom att tala om heterosexuella, bisexuella eller homosexuella människor luras vi att tro att det finns klart avgränsade kategorier av människor som på grund av sin sexualiteter i det närmaste utgör egna arter. Sexualiteten är viktig, men vi lever knappast på olika planeter beroende på om vi ligger med människor av det ena eller det andra könet. Även om homosexuella uttryck och livsformer fått större utrymme i massmedia och i människors medvetanden, betraktas de ändå som en avvikelse, ett särintresse, sällan som ett sätt bland andra att leva på. Vårt samhälle är organiserat för att ge män mer makt än kvinnor. Men inte vilka män som helst får makt. Vi vet att män som tar pappaledigt eller som vill arbeta deltid för att hinna med familjen får sämre karriär och lön. Den som inte följer den manliga normen betraktas inte som en riktig karl. Det innebär att också homo-, bi och transpersoner diskrimineras. Förutom de svårigheter många möter i arbetslivet vill inte majoritetssamhället ge HBT-personer (homo-, bi- och transsexuella) lika rättigheter när de vill bilda familj. Vi har till exempel inte en könsneutral äktenskapslagstiftning. Att adoptera barn är fortfarande i princip bara möjligt för heterosexuella par. I arbetet för ett jämställt samhälle är det viktigt att se att samma krafter som förtrycker heterosexuella män som inte vill ställa upp på det patriarkala spelet också drabbar män som lever i samkönade relationer eller som inte ens ser sig som män. Jerker Jansson NEGATIVA ATTITYDER MOT HOMOSEXUALITET Enligt Sex i Sverige är det bara en halv procent av de svarande som haft sex med en person av samma kön. Det är förmodligen en kraftig underrapportering. Motsvarande undersökningar från andra länder visar att 3 4 procent av kvinnorna och 4 7 procent av männen har homosexuella erfarenheter. Närmare 40 procent av männen i alla åldrar och 30 procent av kvinnorna har vuxit upp med negativa attityder till homosexualitet. Kvinnor upp till 50 år har i klart högre grad än männen sexuella fantasier om både det egna och motsatta könet. De kan också i högre grad tänka sig att bli sexuellt stimulerade av både män och kvinnor. Det intressanta är att män i mycket liten utsträckning fantiserar om sex med andra män, men att de däremot kan acceptera att deras kvinnliga partner har sex med en annan kvinna. Kvinnor har en motsatt uppfattning: få kvinnor skulle acceptera att deras manliga partner blev stimulerad av en annan man. Män och sex 5

8 I samlaget bekräftas manligheten Det råder en utbredd penetrationsfixering bland män. I samlaget, omslutningen, känner vi oss erkända och bekräftade som män. Den manliga njutningen är fokuserad till könet, på ett helt annat sätt än för kvinnor. Som små pojkar skiljer vi oss från kvinnorna genom att ha en snopp, och vi uppmuntras att utforska vårt kön. Alla tycker det är gulligt med tvååringen som har tummen i mun och den andra handen i brallan, säger Stefan Laack, sexualrådgivare på RFSU. Manlig njutning förknippas väldigt starkt med könsorganet. Därför är det också viktigt för oss hur det tas emot. Man måste duga som man, kuken ska vara tillräckligt stor, man ska kunna ge kvinnan orgasm. Erektion har stor betydelse för den enskilde mannen, eftersom manligheten personifieras i könet. Men erektionen ökar också känsligheten i ollonet och har alltså konkret betydelse för njutning och kåthet. För en vuxen och sexuellt aktiv man blir erektionen liktydig med en fungerande sexualitet och tillsammans med en partner en viktig del i att ge denna njutning. Stefan Laack pratar om mäns penetrationsfixering. Rent fysiskt kommer vi inte närmare en annan människa än vid omslutandet/penetreringen. Penetrationen är en bekräftelse på att hon tar emot och accepterar mig som man, att kvinnan tar emot min manlighet. Kuken har en central roll i vårt liv. Man kan ju se det som ett slags tecken på fattigdom. Jag tycker inte man ska göra det, men många män, särskilt yngre, behöver få höra att de faktiskt har rätt och möjlighet att göra andra saker också. I samlaget kan mannen visa att han är en bra älskare och det säger i sin tur något om honom som man. Stefan Laack träffar många yngre män som skulle ge sin högra hand för att få veta hur de ska vara bra män och bra älskare. I den här viljan att bli hänsynsfull kan mannen bli hänsynslös. Män har lite för bråttom och vill gärna ta över, det är en slags iver att vara duktiga och till lags. Vi måste våga vara passiva också, i passiviteten kan nya idéer och sätt födas. För många män är att ha sex en bekräftelse på relationen, och när det plötsligt krånglar blir man orolig och undrar över varför relationen blivit sämre. Det viktigaste, säger Stefan Laack, är att man pratar med sin partner, försöker sätta ord på knepiga känslor och upplevelser. Det betyder inte att man får det man går och längtar efter, men det kanske kan ge problemet en annan lösning. Många tycker det är svårt att ta upp problem, man är rädd för att såra sin partner och drar sig för att ta upp obehagliga saker och så har man plötsligt väntat för länge. Då blir det ännu obehagligare att säga något av den anledningen. Foto: Georg Sessler/Bildhuset 6 Män och sex

9 Liten kukkunskap Baserat på Kukkunskap. En skrift om mannens kön, av Stefan Laack, RFSU 2002 Andrologi Andrologi är läran om mannens kön och dess sjukdomar. Till skillnad från den kvinnliga motsvarigheten gynekologi har andrologin aldrig etablerat sig som en egen medicinsk specialitet i västvärlden. Det innebär att det inte finns någon professur i ämnet, att få personer sysslar med andrologisk forskning, att det satsas små resurser på området, samt att sjukvårdspersonalens kunskaper om det manliga könet har stora brister. Framför allt vet den enskilde mannen väldigt lite om sitt kön. Pungen I pungen finns testiklarna, bitestiklarna och sädesledarna. Det är vanligt att den ena testikeln är större än den andra och hänger lite längre ner. Möjligen är det för att testiklarna inte lika lätt ska klämmas mellan låren. Testiklarnas huvudsakliga uppgift är att bilda spermier och det manliga könshormonet testosteron. De fungerar bäst vid en temperatur av 34 grader och pungen fungerar som en klimatanläggning där temperaturen aldrig blir högre. I pungväggen finns en värmekänslig muskulatur. Vid kyla drar den ihop sig och hissar upp testiklarna mot den varmare kroppen, vid värme töjer pungen ut sig för att distansera testiklarna från den varma bålen och för att öka ytan för avdunstning och avkylning. För att ytterligare säkra temperaturen, kyls blodet på väg in i pungen ner genom att ingående och utgående blodkärl tvinnar sig runt varandra. Noll underhudsfett, tunn hud och fler svettkörtlar underlättar avkylningen. Säkra perioder I en kvinnas äggledare kan en spermie leva i upp till fem dygn. Ett samlag på lördagen kan alltså resultera i en befruktning på torsdagen, när kvinnan har sin ägglossning. Bra att känna till för dem som använder säkra perioder för att undvika graviditet. Utlösning Sperman består av vätska från flera olika inre körtlar, någon procent består av spermierik vätska som lagrats och mognat i bitestiklarna. En utlösning omfattar 3 5 milliliter sperma, med cirka 100 miljoner spermier per milliliter. Sekunden före utlösningen blandas de olika vätskorna i övre delen av urinröret genom det som kallas emission och känns igen som the point of no return. När vätskorna väl blandat sig inför sädesuttömningen går den inte att hålla tillbaka. Sädesuttömningen sker genom rytmiska sammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen som kramar till om urinröret så att sperman sprutar ut stötvis med 5 8 stötar, med 0,8 sekunders intervall. Orgasm Sädesuttömning och orgasm är två skilda saker, även om de vanligtvis inträffar samtidigt. Sädesuttömningen är själva sprutet, medan orgasmen är den känsla av njutningskulmination och välbefinnande som brukar inträda samtidigt. Sädesuttömningen gör att kåtheten avklingar och erektionen försvinner. Orgasmen verkar däremot inte ha negativa effekter på kåthet och erektion. Män kan alltså liksom kvinnor få multipla orgasmer, genom att sära på orgasm och sädesuttömning, något som praktiserats inom den taoistiska kultursfären. Erektion Penis kan öka sin storlek väsentligt, genom de tre svällkropparna, två på ovansidan och en på undersidan av penisskaftet. Svällkropparna och de blodkärl som leder fram till dem är omgivna av muskler som normalt sluter tätt runt blodkärlet. Normalt cirkulerar mycket litet blod genom penis. Vid sexuell upphetsning skickar hjärnan ut signaler som åstadkommer en avslappning i blodkärlsmuskulaturen, så att blodkärlen vidgas och fyller svällkropparna med blod. Samtidigt minskar av- Män och sex 7

10 rinningen av blod från svällkropparna så att ett övertryck skapas, vilket resulterar i erektion. De två övre svällkropparna blir hårda, men den undre blir fylld men mjuk, för att urinröret inte ska klämmas ihop. Morgonstånd Män drömmer tre till sex gånger per natt. I samband med drömmen slappnar kroppen och svällkropparna av på samma sätt som vid sexuell upphetsning. Män har alltså erektion tre till sex gånger varje natt. Förmodligen är det ett sätt för kroppen att motionera svällkropparna så att de håller sig i trim. Om man drömmer strax innan man vaknar kan erektionen hänga sig kvar. Sviktande stånd Stress är den vanligaste orsaken till att erektionen sviktar. Om män blir stressade eller nervösa inför samlaget eller har det stressigt i livet i övrigt kan det inverka menligt på erektionen. Stark förälskelse är också en vanlig orsak till erektionsproblem. Förväntningarna och de upplevda kraven inför det första sexuella mötet med den tillbedda kan bli övermäktiga och det som absolut inte fick hända händer. Storleken Visst har storleken betydelse. Framför allt för män. En del kvinnor vill ha stora kukar, andra vill ha små. I relation till en partner har storleken oftast mindre betydelse för sexuell tillfredsställelse, eftersom kvinnans slida har stor förmåga att anpassa sig till storleken på det manliga könet. Men för oss män är könet och därmed storleken starkt förknippat med själva manligheten. I omklädningsrummet sker alltid en diskret orientering av andras kukar. Många undviker situationen för att de tycker att de har för stor eller för liten kuk. Oavsett preferenser i övrigt säger många kvinnor och män att de blir upphetsade av att se stora kukar. Väl tilltagna kukar har alltså ett sexualsymboliskt värde, vilket naturligtvis inte är obekant för män. I slakt tillstånd mäter den västerländske mannens penis vanligen 8,5 till 10,5 centimeter, med en medellängd på 9,5. Omkretsen varierar mellan 6 och 10 centimeter, med ett medel på 8. Längden mäts på ovansidan med hård linjal, från penisroten till toppen av ollonet. Omkretsen mäts med måttband runt roten. Erektionen medför vanligtvis en 60-procentig ökning av storleken, men variationerna är stora. I en undersökning av män hamnade 75 procent inom intervallet centimeter, med ett genomsnitt på 15 centimeter. 8 Män och sex

11 Män tror att sex är en sportgren För många män är sex något de ska prestera. Upplevelser av sexuell otillräcklighet är det dominerande problemet bland män som söker hjälp hos sexologen Ulf Wideström. I Sex i Sverige rapporterar 8 procent av männen att de haft problem med för tidig utlösning under det senaste året. Nästan var tredje man fick inte utlösning alls vid det senaste samlaget, men det tycks inte upplevas som ett problem. Från intervjuer i annat sammanhang vet man att sammansmältningen i samlaget är mer betydelsefull för män än själva utlösningen. Men det ligger också i linje med synen på manlig sexualitet: en riktig man ska kunna hålla på länge. Utlösningen sätter punkt för prestationen. Utan utlösning mer prestation, alltså. Tre av fyra män som kommer till sexologen Ulf Wideström vill ha hjälp med för tidig utlösning. De känner sig otillräckliga och är helt nojiga över att inte kunna ge kvinnan det som de tagit på sig som en skyldighet. Det är starkt kopplat till mäns tolkning av vad erotik går ut på. I vår kultur övas kvinnor från späd ålder i intimitet och förtrolighet, medan män övas i rivalitet och prestationsmentalitet. Kvinnor tränas i att vara till lags och män tränas i att ha anspråk på tillvaron. Det skapar stora slitningar när kvinnor och män ska fungera tillsammans, konstaterar han. Det gör att män uppfattar sex som en sportgren medan kvinnor uppfattar det som en umgängesform. I vår kultur görs mannen ansvarig för kvinnans sexualitet. Män försöker vara till lags i bemärkelsen att vara duktiga, bra i sängen, ge sin kvinna en upplevelse som hon uppskattar. Erotikens mening är att vara en semester från prestationerna. Basen för erotik är egoismen, att själv lära känna sina egna behov, inte att man förlorar sig själv i den andra personens behov. Det är först genom sina egna behov som man kan möta den andras behov, understryker Ulf Wideström. Behandlingen mot för tidig utlösning handlar inte om att ändra mannens reflexmekanismer. De är helt enkelt olika hos olika män. Precis som vi är olika kittliga är vi olika känsliga för sexuell stimulans. Det terapeutiska arbetet går framför allt ut på att hjälpa männen att göra en omtolkning av sin uppgift i den sexuella relationen. Han måste överge strävan efter att vara bra, för viljan att ha det bra. Ju mer man försöker vara bra, desto svårare blir det att ha det bra. Det är när man försöker ha det bra som man kan få kontakt med sin partner och kan möta hennes önskan om att ha det bra. När mannen gör omtolkningen brukar problemet till viss del lösa sig av sig självt, men framför allt upphör det att vara ett bekymmer, säger Ulf Wideström. Han tycker att det mest omfattande sexuella problemet i samhället är föreställningen om det sexuella normalbeteendet. Folk utgår från att vi skulle vara mera lika i det avseendet än i alla andra. Det är självklart att vi har olika smak och preferenser vad gäller inredning, mat, musik, boende, livsstilar, men av någon anledning antas vi inte skilja oss åt när det gäller sex. Ulf Wideström förklarar det med vår outvecklade sexkultur. Du kan gå in på Pressbyrån och köpa 20 tidningar om heminredning, men det finns ingen motsvarighet för en erotisk kultur. Grundföreställningen är fortfarande att sex är något skamligt. Det är det stora problemet, att sexualiteten är förtryckt, fast vi tror att vi är så frigjorda. Det pratas om att vårt samhälle är översexualiserat. Visst pratas det bra mycket mer om sex idag än för 20 år sedan, men fortfarande inte tillräckligt. MÄNS SEXUELLA PROBLEM, SENASTE ÅRET (i %) Minskad lust 17 Svårt få stånd 5 För tidig utlösning 8 Svårt få utlösning 2 Källa: Sex i Sverige Män och sex 9

12 Porr speglar manssamhället Vi har aldrig sett så mycket porr som idag. Meningarna om porrens inverkan går isär. Erotiska sagor, säger en del. Visst, säger andra, men sagor som bekräftar manlig överordning och kvinnlig underordning, menar Jerker Jansson. Fram till sextiotalet ansågs pornografiska bilder och berättelser förkastliga av moraliska skäl. Men under 60- och 70-talet blev pornografin en del av kampen mot gammalmodiga idéer och unken moral. Med Internet och kabel-tv har porren fått öppna kanaler in i alla hem. Vi konsumerar sannolikt mer porr än någonsin. Ibland hör man upprörda röster som säger att det faktum att analsex har blivit vanligare i porren är förnedrande i sig, som menar att ingen kvinna vill ligga med flera män samtidigt eller som bara hävdar att sex visserligen är vackert, men privat, inte något som man ska tjäna pengar på. Men det finns faktiskt kvinnor och män som har analsex hemma i sängkammaren och som gillar det, och det finns kvinnor och män som gillar att ha flera sexualpartners samtidigt. Det är länge sedan samhällets moral sa att sexualiteten är något man ska smussla med. Porren är till för att reta människors fantasi, inte för att skildra verkligheten som den är. Men frågan är vilka ideal som porren förmedlar, hur synen på män och kvinnor påverkas av den? Det finns tydliga mönster i utvecklingen inom pornografin som i alla fall inte bidrar till ökad jämställdhet. Våld förekommer relativt sällan i porrfilm och skeva ideal om manligt och kvinnligt är lika vanliga i vanliga filmer och teveprogram som i porren. Ingen tror heller att skillnaden mellan män och kvinnor, den bristande jämställdheten i samhället, skapas av porrproducenterna. Det speciella med pornografin, sådan den ser ut idag, är att den sexualiserar Med Internet och kabel-tv patriarkatet, att den gör oss har porren fått öppna upphetsade av maktskillnaderna mellan kvinnor och kanaler in i alla hem. Vi konsumerar män. När en kvinna faller på sannolikt mer porr än någonsin. knä framför en man och tar hans säd i ansiktet är det inte bara en sexuell handling, utan också en ritual, man kan se det som en ceremoni som bekräftar könens inbördes ordning. Silikonbröst och rakade sköten är inte bara sexuella signaler, utan kan ses som delar i en process som återskapar skeva relationer mellan män och kvinnor, som överdriver och förstorar fysiska skillnader för att befästa mansamhället. Jerker Jansson ALLT FLER MÄN TITTAR PÅ PORR Sex i Sverige visar att porrtittandet är utbrett bland män. Kvinnor är visserligen mer positivt inställda och ser mer på porr idag än för 30 år sedan, men det är fortfarande männen som är de stora konsumenterna. Män ur socialgrupp tre ser mer porr än män ur socialgrupp ett. Män utan stadig partner ser mer porr än de som lever i ett fast förhållande. Kvinnor ur socialgrupp ett ser mer porr än kvinnor ur socialgrupp tre. Kvinnor ser oftast på porr tillsammans med sin partner. Porren introduceras ofta av mannen i ett parförhållande, och kvinnor utan stadig partner konsumerar mycket lite pornografi. Sex i Sverige visar att det finns ett samband mellan att ha sett på porrfilm och att ha erfarenheter av vissa typer av sexuella handlingar. Fler män och kvinnor som sett på porrfilm har praktiserat oralsex, en fjärdedel av de som sett porrfilm under senaste året har praktiserat analsex, mot bara någon procent av dem som inte sett någon porr. De män som haft många partners har också sett mer porrfilm men det finns också en grupp män utan partners som är storkonsumenter av porr. Sambanden kan tolkas på två sätt (som inte behöver stå mot varandra). Antingen är porr en inkörsport, ett sätt att introducera nya sexuella beteenden, eller så är det sexuellt mer aktiva människor som väljer att titta på porr. 10 Män och sex

13 Foto: Eric Roxfeldt/Scanpix ANDEL MÄN SOM SETT PORRFILM SENASTE ÅRET Ålder: år Andel: 76 % Ålder: år Andel: 59 % Ålder: år Andel: 50 % Ålder: år Andel: 33 % Ålder: år Andel: 14 % Källa: Sex i Sverige Män och sex 11

14 Sexmissbruk ger tröst för stunden De köper sex, de surfar på Internet och ringer sexlinjer. För män som inte förmått bearbeta sina trauman kan sex bli ett missbruk som ger tröst för stunden. Jämfört med många andra länder har Sverige ingen utvecklad prostitutionskultur. I Sex i Sverige uppger 12,7 procent av männen att de någon gång köpt sex. Det har oftast skett i utlandet, och det tycks huvudsakligen röra sig om enstaka händelser. Av de som haft samlag under det senaste året är det bara någon procent av männen under 25 år som uppgav en prostituerad som senaste sexpartner. Bland äldre män är andelen ännu lägre. Men det finns mindre grupper av män som kan sägas vara vaneköpare av sex. Bland dem finns både män som har många sexpartners och de som inte har det. Sexköp kan alltså spegla både hög och låg konsumtion av sex. Prostituerade kvinnor är en etablerad målgrupp för sociala insatser. Få tänker på att även sexköpande män kan fara illa av hanteringen. När prostitutionsgruppen i Göteborg i början av 90-talet intervjuade ett stort antal sexköpare, visade det sig att många av dem ville ha hjälp att sluta köpa sex. Det blev startpunkten för Kast-projektet (Köpare Av Sexuella Tjänster), berättar socialsekreteraren John Rydstedt. Det var en aning förvånande, det var ingen som hade förväntat sig det. Inom socialtjänsten finns ingen som helst beredskap, men det är en gåta att man inte ger de här männen behandling. I början låg projektets fokus just på sexköpare, men idag hör många män av sig som är tvångsmässigt beroende av sex på andra sätt: porrklubbar, Internet, telefonsex. Det är väldigt likt andra typer av missbruk, männen tappar kontrollen över sina liv, de tänker ständigt på det. Sex är en så stark drift, både som upphetsning och som bedövning, vi möter män som onanerar 20 gånger om dagen, tills de gör sig själva illa. Männen som kommer till Kast börjar alltid med att berätta om sitt missbruk. De testar vad John och hans kollega Maia Stufve tål att höra. Många har tidigare erfarenheter av terapeuter och rådgivare som inte mäktat ta emot deras berättelser. Det finns en oerhörd rädsla kring de här frågorna när män söker hjälp. Ingen man som köpt sex i 25 år berättar för omgivningen att han gjort det. Den som eventuellt berättar väcker oerhört starka reaktioner. I botten av männens problem finns så gott som alltid ett fryst trauma. Man använder sexköpet som tröst eller lindring, i stället för att visa sin ilska eller smärta. De som söker sig till oss är socioekonomiskt vanliga män, de är gifta, har barn och arbete. Men de har alltid något slags saknad i botten, de har inte fått ordning på sina trauman, de har en grundkänsla av att vara en övergiven liten pojke. Det är skrämmande alla dessa vuxna män i framgångsrika karriärer som är så himla små och ensamma Sex är alltid okej för män, innerst inne. det är tillåtet men ändå Män sexualiserar sina känslor, reglerat, som alkohol ungefär. jobbiga upplevelser, förluster, besvikelse, saknad, ilska. Många kvinnor kan hantera sina trauman på ett annat sätt, de pratar igenom problemet om och om igen för att hitta nya infallsvinklar. Få män har den träningen, konstaterar John Rydstedt. Dessutom är sexualiseringen en kulturellt accepterad metod för män. Sex är alltid okej för män, det är tillåtet men ändå reglerat, som alkohol, ungefär. Det finns en kulturell acceptans för att män har mycket sex: Det vet man ju, hur killar är. Påfallande ofta finns också ett hora-madonnakomplex i bakgrunden, alltså en oförmåga att få ihop sin egen råa lust med den förfinade kvinna som är ens livskamrat. Många män berättar hur de upptäckte sexualiteten när de var små och kände sig skitiga av det, samtidigt som kvinnor var konstiga men rena. Och så träffar han en fin tjej och sätter henne på en piedestal. Han vill inte besudla henne med sitt eget snusk. Det är många män som har svårt att få ihop de här bitarna. Vi jobbar ofta med att försöka få in deras snusk i förhållandet också, hon är inte en prydnadsgrej som han ska putsa på. Här finns också en vilsenhet bland män som inte vet hur de ska vara för att vara bra män. 12 Män och sex

15 MÄN AV ALLA SORTER KÖPER SEX Straffet för att köpa eller försöka köpa sexuella tjänster är böter eller fängelse i högst sex månader. Prostitution är en transaktion där de båda parterna har helt olika förutsättningar och befinner sig i helt olika situationer. Att män kan köpa tillträde till kvinnors kön för att tillfredsställa sina egna sexuella behov strider mot uppfattningen om alla människors lika värde och strävandena mot full jämställdhet mellan kvinnor och män. Könshandeln förmedlar en oacceptabel människosyn och är ett hinder för individens utveckling, konstaterar 1995 års statliga prostitutionsutredning. De flesta kvinnor som prostituerat sig har haft otrygga, trassliga uppväxtförhållanden, med många separationer. Många har bristfällig utbildning och arbetslivserfarenhet. Många har utsatts för sexuella övergrepp, som ofta resulterat i dålig självkänsla och självutplåning i relationer med andra människor. Flertalet började prostituera sig när de var relativt unga och står utanför arbetsmarknaden. Majoriteten av de män som köper sexuella tjänster är gifta eller sammanboende och har barn. Det är få män med någon form av handikapp som köper sexuella tjänster. De flesta män som köper sexuella tjänster har en livssituation som skiljer sig markant från de prostituerade kvinnornas, när det gäller bakgrund, inkomst och social status. Köparnas motiv för att köpa sexuella tjänster varierar. En negativ kvinnosyn, känslomässig flykt och oförmåga tycks ofta vara grunden. En del köpare anger önskan om avstressning och ansvarsfrihet som skäl till sexköpen. De kvinnor som prostituerar sig ser strikt affärsmässigt på sin roll. Kontakten med sexköparen ska gå så snabbt som möjligt, med minsta möjliga engagemang. De sållar därför bland kunderna och de som kan tänkas ställa för stora krav tas ogärna emot. Ibland försöker man rättfärdiga könshandeln genom att hävda att den lindrar sexuell nöd hos ensamma och handikappade. Den bilden rimmar illa med verkligheten. Männen som köper kommer från alla samhällsklasser och yrkeskategorier, och representerar ett tvärsnitt av den manliga, vuxna befolkningen i Sverige. Handlingarna, tjänsterna, är de samma för alla som säljer sexuella tjänster. De psykiska och sociala skador kvinnorna ådrar sig blir desamma, oavsett prostitutionsform, oavsett om det sker på gatan eller på exklusiva hotell. Inte alla prostituerade är missbrukare. Men de hårda psykiska och sociala förhållanden kvinnorna lever under ökar risken för att de ska dras in i ett missbruk. Källa: Prostitutionsrådgivningen (www.prostitutionsradgivning.com) Det är vanliga frågor vi får: Vad är det kvinnor vill? Hur ska en man vara? En återkommande typ är mannen som upplever att hans kvinna har stort behov av kontroll och bekräftelse, en stark kvinna med många egna problem. Mannen jobbar och sliter, men tycker att han mest får skit för det, han känner sig ganska kass, säger John Rydstedt. De här männen uttrycker att de prostituerade blir en frizon där man garanterat får vara sig själv. Samtidigt blir sexköpet en negativ bekräftelse: jag är en dålig människa och jag hör hemma i den här dåliga miljön. Behandlingen av sexköparna är en blandning av det som kallas systemisk metod, där man utgår från att den enskilda människan är den främsta experten på sig själv, och en del kognitiva inslag, alltså beteendeförändrande terapi. Vi försöker få dem att se mönstren. Att förstå hur jag, hyggliga Hasse som är en bra människa på alla sätt har kunnat gå i 20 år och köpa sex? Sen gäller det att hitta redskap för att undvika situationer där sexköp aktualiseras. Vi kan fungera som antabus, de ringer oss om de vacklar. Eftersom projektet erbjuder männen anonymitet, har man inte kunnat göra någon bra uppföljning. John Rydstedt har ändå en bestämd uppfattning att behandlingen är framgångsrik. Vår känsla är att de som blir färdigbehandlade oftast slutar köpa sex, och att det är en rätt stabil förändring. Män och sex 13

16 Kollektiv skuld, gemensamt ansvar eller individuella problem Vi kan inte urskilja några svartklädda busar eller vitklädda hjältar när det gäller manlig sexualitet. Vi är alla, män som kvinnor, del av ett spel där vi alla är mer eller mindre skyldiga, ansvariga eller bärare av problem, menar Jerker Jansson. Den som läser kvällstidningarnas artiklar om övergepp kan lätt få bilden av att män är biologiska monster. Om en kvinna väljer att klä sig utmanande väcker hon känslor hos män som de inte kan hantera. Skymten av en stjärthalva eller klyftan mellan ett par bröst i en urringad tröja förvandlar en man till ett brunstigt vilddjur utan ansvar för sina handlingar. Män beskrivs ofta som offer för sin sexualitet, som våldtäktsmän, trakasserande chefer eller pedofiler, maskiner som drivs av enkla biologiska drifter snarare än som herrar över sina egna kroppar. De övergrepp som massmedierna älskar att gotta sig i säger rätt lite om den vanlige mannen, utan är resultat av psykologiska problem, själslig nöd och en störd bild av sin egen och andras sexualitet. Den manliga sexualiteten är en positiv kraft, precis som den kvinnliga. Grupper inom kvinnorörelsen hävdar att alla män är presumtiva våldtäktsmän, att den manliga sexualiteten i sig är förtryckande. Inom mansrörelsen viftar många bort alla tankar på skuld: Vi är ju fina karlar, vi behöver inte ta ansvar för vad patriarkala män håller på med, vi tar ansvar för oss själva. Andra vägrar att se sexuellt våld som ett strukturellt problem, utan skyller våldtäkter och övergrepp på sjuka människor. De tre positionerna kan verka oförenliga. Men verkligheten ser olika ut beroende på vem som tittar på den. Beroende på från vilket håll man betraktar problemet finner man olika orsaker och lösningar. Den som står högst uppe i ett torn uppfattar världen på ett helt annat sätt än den som ligger på marken nedanför och tittar upp mot himlen. Det finns saker att lära sig av alla tre perspektiven, det finns vägar till lösningar som innebär att vi omfamnar en komplex bild av verkligheten. När det gäller den manliga sexualiteten finns inga lätt urskiljbara svartklädda busar eller vitklädda hjältar. Vi är alla, män som kvinnor, del av ett spel där vi alla är mer eller mindre skyldiga, ansvariga eller bärare av problem. En kvinna har ingen som helst möjlighet att avgöra om en man som hon nyss har träffat är en möjlig våldtäktsman. Det står inte i pannan på män vilken sort vi är. Våldtäkter och andra grova sexuella övergrepp är visserligen ovanliga, statistiskt sett, men de allra flesta kvinnor har träffat på blottare, har utsatts för sexuella trakasserier eller åtminstone råkat på män som inte har vetat var gränsen går för vad som är okej. På detta plan finns ingen oskyldig man. Det räcker inte att bära ett märke på rockslaget eller att skriva debattartiklar för att skapa trygghet. När en ensam kvinna går i en mörk gränd och möter ett gäng skrålande män har hon ingen som helst möjlighet att säkert veta om hon är trygg eller inte. Ur ett mansperspektiv blir bilden lite annorlunda. De allra flesta män kan veta att de inte är sexualförbrytare. Som grupp kännetecknas inte män främst av att de begår övergrepp, utan av omtänksamhet, ansvarstagande och kärleksfullhet. För män är förbrytaren en avvikare, någon som bryter mot de regler som de allra flesta följer. Män som grupp kan med andra ord ta ansvar utan att behöva känna skuld. Medvetna om att kvinnor känner en befogad rädsla för att utsättas för övergrepp kan män göra mycket för att minska den rädslan och framförallt arbeta för att risken för övergrepp minskar. Sexualiserat våld mot kvinnor är verkligen en effekt, om än oönskad, av manssamhället. Det gör inte varenda man till förövare, men de män som be- Män beskrivs ofta som offer för sin sexualitet, som våldtäktsmän, trakasserande chefer eller pedofiler, maskiner som drivs av enkla biologiska drifter snarare än som herrar över sina egna kroppar. 14 Män och sex

17 går övergrepp agerar på patriarkatets bakgård och män har minst lika stort ansvar som kvinnor för att städa upp där. En kvinnas klädsel eller hennes beteende kan aldrig ursäkta ett övergrepp. Psykologiskt friska män är ansvariga för sina handlingar i alla lägen. En utblick över världens kulturer visar att mäns sexualitet och deras tendens att ta till övergrepp inte är något givet eller biologiskt nödvändigt. I vissa kulturer förekommer få övergrepp, i andra är de mycket vanliga. Det förekommer att domstolar dömer efter en förlegad sexualsyn, som bygger på en uråldrig syn på mäns sexualitet. Ett nej är alltid ett nej. Mäns hjärnor stängs inte av när de blir upphetsade. Kroppen lever inte ett eget liv. Medierna trummar ut budskapet att mäns sexualitet är som ett skenade tåg. Det är kränkande för män och förtryckande mot kvinnor. Sannolikt har många sexualförbrytare psykiska problem. Det är svårt att säga varför i det enskilda fallet. Men klart är att alla individer som begår övergrepp har vuxit upp i ett samhälle med skeva värderingar när det gäller män och kvinnor. För en liten pojke med problem är det inte svårt att plocka upp idéer om kvinnor som inte bygger på respekt och ömsesidighet. Därför är medvetenheten om mäns ansvar så viktig. Som man måste jag vara ständigt medveten om att jag för en kvinna representerar ett knippe fina egenskaper, men tyvärr också ett potentiellt hot. Jag måste vara medveten om att det bara är jag som kan se mig själv inifrån, att den enda som kan veta att jag är en sjysst snubbe är jag själv. Det är därför som det är viktigt att alla män tar sitt ansvar, till exempel genom att säga ifrån när andra män fäller nedsättande kommentarer om kvinnor. Jerker Jansson Sexualiteten styrs av kulturen Hur vi uttrycker vår sexualitet bestäms till stor del av det kulturella sammanhang vi formas av. En sekulariserad, välutbildad turk kan ha en betydligt öppnare syn på sexualiteten än en pingstvän från Gnosjö, påpekar Jerker Jansson. Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet sexualitet. Det som finns är en mängd handlingar och känslor som vi betecknar som sexuella. Beteenden, smekningar, synintryck, men också fantasier, känslor, minnen och upplevelser som alla har med kön och kropp att göra. De här föreställningarna utgår från oss själva och färgas av alla de problem, rädslor, förhoppningar och glädjeämnen som hör samman med sexualiteten. De bestäms också av religion, tradition och sedvänjor, av gruppens föreställningar om sexualitet och nakenhet, om vad som går att säga och inte säga etcetera, alltså av det kulturella sammanhang vi lever i. Hela vårt samhälle består av såna grupper. Genom Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet sexualitet. invandringen till Sverige har nya grupper tillkommit. Alla stora världsreligioner och kulturer från alla världsdelar finns representerade i vårt land. Svenska medborgare kan vara födda på landsbygden i Turkiet eller i en chilensk storstad lika gärna som i Skåne eller i en religiös familj i Jönköping. Moraliska regler och religiösa påbud släcks inte ut efter en generation. Den svenska kulturen får räkna med att samsas med, och påverkas av, andra ideer också i framtiden. Det officiella svenska samhället tillåter föräktenskapliga förbindelser, ser homosexualitet som en del av normaliteten och menar att den som vill ägna sig åt sexuella experiment har rätt att göra det, så länge ingen kommer till skada. Pornografi anses av många som snusk eller som jämställdhetsfientligt, men är inte förbjudet. I teve tillåts avancerade sexuella scener och sexualundervisning är en självklarhet. Det är inte konstigt att en människa från en kultur med striktare sexualsyn reagerar, oavsett om hon kommer från en svensk frireligiös miljö eller från något annat land. I själva verket kan en sekulariserad, välutbildad turk ha en betydligt öppnare syn på sexualiteten än en pingstvän från Gnosjö. Jerker Jansson Män och sex 15

18 Litteratur Bohman, L. (1995) Man och man emellan. Om manlig homosexualitet. Natur och Kultur Centerwall, E. Sexualiteter. RFSU Centerwall, E. & S. Laack Young men as equal partners (endast på engelska). RFSU Connell, R. W. (1999) Maskuliniteter. Daidalos förlag Ekenstam, C. (1993) Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige Gidlunds förlag Ekenstam, C., Frykman, J., Johansson, T., Kuosmanen, J., Ljunggren, J. & A. Nilsson (1998) Rädd att falla. Studier i manlighet. Gidlunds. ISBN Ferguson, H., Hearn, J., Gullvåg Holter, Ø., Jalmert, L., Kimmel, M., Lang, J., Morrell R. & S. de Vylder (2004) Ending gender-based violence. A call for global action to involve men. Stockholm: SIDA Forssberg, M. (2004) Kukbruk. En bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande. Wahlström & Widstrand. ISBN Gemzöe, L. (2002) Feminism. Bilda förlag. ISBN Henriksson, B. & P. Lundahl (1993) Ungdom, sexualitet och könsroller. Intervjustudie. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete Isdal, P. (2002) Meningen med våld. Gothia Johansson, T. & P. Lalander (red.) (2003) Sexualitetens omvandling. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokultur. Daidalos förlag. ISBN Karlsson, L. & Å. Lekberg (2000) Kvinnor och sex. Fischer & Co Laack, S. (2002) Kukkunskap en skrift om mannens kön. RFSU Lewin, B. (red.) (1996) Sex i Sverige. Sexualvaneundersökningen Folkhälsoinstitutet Nevin, T. Fittfakta en skrift om kvinnans kön. RFSU 16 Män och sex

19 Rosenberg, T. (2002) Queerfeministisk agenda. Atlas. ISBN Tystnadens tyranni om heterosexualiteten som norm och homofobi i skolan. HomO Wennstam, K. (2004) En riktig våldtäktsman. Albert Bonniers förlag. ISBN

20 Manliga nätverket verkar för jämställdet för kvinnofrid mot mäns våld och övergrepp Denna skrift är en av fyra i serien om män och jämställdhet. Skrifterna handlar om män och sexualitet, män och våld, män och makt och om män och barn. De har kommit till som ett resultat av diskussioner inom projektet Män och jämställdhet och är tänkta att fungera som ett underlag för diskussioner. Det är alltså inte fråga om en redovisning av Manliga nätverkets åsikter. För en genomgång av dessa hänvisas till vårt idéprogram som finns på vår hemsida Föreningen Manliga nätverket E-post Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm Tel

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv

Sexualitet och kärlek ur ett samspelsperspektiv Får jag lov? Om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

2012-08-21. Metodmaterial och forskningsstudier. Perspektiv. Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mina två mammor DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende

Läs mer

Följande samtalsguider är en del av metodmaterialet Det börjar med mig som togs fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man.

Följande samtalsguider är en del av metodmaterialet Det börjar med mig som togs fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man. Följande samtalsguider är en del av metodmaterialet Det börjar med mig som togs fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man. TEMA VÄNSKAP Hur är det egentligen att vara vän med en annan

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

På IKEA har kvinnor aldrig mens. Hanna Karin Grensman fil.mag. socialpsykologi

På IKEA har kvinnor aldrig mens. Hanna Karin Grensman fil.mag. socialpsykologi På IKEA har kvinnor aldrig mens Hanna Karin Grensman fil.mag. socialpsykologi Hur påverkar samhällets rumsliga kontext konstruktionen av sexualitet, den romantiska relationens organisering och könslig

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Några råd om hur man kommunicerar i relationen

Några råd om hur man kommunicerar i relationen Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Malena Pratar Potens! Se Malenas film Malena pratar potens och gör ett potenstest direkt i din smartphone eller gå in på www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo 1. Vilka två syften tjänar sex hos människan? Alltså: Varför har vi sex? Två eller flera anledningar. Människan har sex dels för att föröka sig, genom

Läs mer

Följande samtalsguider är en del av metodmaterialet Det börjar med mig som togs fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man.

Följande samtalsguider är en del av metodmaterialet Det börjar med mig som togs fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man. Följande samtalsguider är en del av metodmaterialet Det börjar med mig som togs fram av Make Equal, Fatta och Män inom projektet Fatta Man. TEMA VÄNSKAP Hur är det egentligen att vara vän med en annan

Läs mer

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar Jack Lukkerz Socionom, aukt. sexolog Master i sexologi Doktorand Malmö Högskola Sexualitet vad är det? Hur minns du din egen ungdomstid? Vad tänker

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan

Identitet. Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1. måndag 27/4 lektion 2. måndag 4/5 lektion 3. OBS! fredag 8/5 lektion 4. måndag 11/5 lektion 5. måndag 18/5 studiedag 6. måndag 25/5 lektion för

Läs mer

sex Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut

sex Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut Sex sätt s att se påp sex Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut Sex sätt s att se påp sex Parrelationens pyramid Kaarina MääM äättä,, Sternberg m.fl. Passion/ Erotik utveckling startpunkt

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Allt du behöver veta när erektionen sviktar

Allt du behöver veta när erektionen sviktar Allt du behöver veta när erektionen sviktar Innehåll Inledning sexolog... 3 Hur uppstår erektion?... 4-5 Vad kan du göra själv?... 6 Du och din partner... 7 Vanliga orsaker till erektionsstörning... 8

Läs mer

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret.

Arbeta vidare. Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på stadskontoret. Arbeta vidare Utställningen HON, HEN & HAN visar hur normer kring kön påverkar våra handlingar och våra val. Den belyser också hur vi kan tänka annorlunda och arbeta för att förbättra situationen för både

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Idrott, genus & jämställdhet

Idrott, genus & jämställdhet Idrott, genus & jämställdhet Elittränarutbildningen 4 oktober jenny.svender@rf.se Centrala teman Könsnormer inom idrotten Så blir vi till Genus kroppslighet Sexualisering inom idrotten Genus - ledarskap

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

ERIC BERGIN - HÄSSLÖGYMNASIET & CARLFORSSKA GYMNASIET

ERIC BERGIN - HÄSSLÖGYMNASIET & CARLFORSSKA GYMNASIET Genom seklerna har kvinnan fungerat som en spegel med magisk kraft att avbilda mannen dubbelt så stor som han är.. - Virginia Woolf ALLMÄNT OM ARV, MILJÖ OCH SYNEN PÅ KVINNAN Genus = könet är en social

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial GENDER diskutera könsroller Handledarmaterial Till ledaren Det här materialet är tänkt att ge en inblick i kvinnans situation världen över. Genom att visa bildspelet och sedan ha diskussionsgrupper hoppas

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se

Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet. ylva.edling@sll.se Unga som har sex mot ersättning Ylva Edling Leg. psykolog BUP Traumaenhet Barnahusteamet ylva.edling@sll.se BUP TRAUMAENHET TRAUMAFOKUSERAD BEHANDLING Hög svårighetsgrad och komplexitet Individuellt eller

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Gloslista av Ellinor Blanco AV-nr: 31404 tv 1 Asteriskerna (*) hänvisar till ord och uttryck i programmanuset Avsnitt 1 Ihop = de två blir ett par; de är tillsammans;

Läs mer

Hur pratar vi om våldtäkt med killar? Om makt, kön och när gråzoner svartnar. Pelle Ullholm Sexualupplysare RFSU

Hur pratar vi om våldtäkt med killar? Om makt, kön och när gråzoner svartnar. Pelle Ullholm Sexualupplysare RFSU Hur pratar vi om våldtäkt med killar? Om makt, kön och när gråzoner svartnar Pelle Ullholm Sexualupplysare RFSU Trovärdighet genom tre teman Sexualitet Maskulinitet Sexuellt våld Vad gör dom egentligen?

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se

Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Tomas Ojala HBT-certifierad barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se De yttre består av penis och pung. Penis; urinrör, ollon, svällkroppar och förhud. Pungen; testiklar, bitestiklar

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Efter detta, torka din penis noggrant så att du får ett bra och fast grepp för nästa övningar:

Efter detta, torka din penis noggrant så att du får ett bra och fast grepp för nästa övningar: Penismanual Tack för att du laddat ned denna gratis manual med penisövningar. För det första, dessa övningar KRÄVER att du ägnar dig åt dom minst 5 gånger i veckan. Inga undantag. Om du verkligen vill

Läs mer

Identitet. Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet(er) är viktigt för att känna tillhörighet.

Identitet. Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet(er) är viktigt för att känna tillhörighet. Identitet Lektion 1 Identitet Identitet handlar om hur du själv och andra uppfattar dig. Identitet(er) är viktigt för att känna tillhörighet. Forskning visar att människor som inte känner sig säkra i sin

Läs mer

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin.

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin. Upplägg & innehåll Emotion och motivation Ebba Elwin ebba.elwin@psyk.uu.se Grundläggande om motivation och emotion Mer finns att läsa i boken (kap 11 och första delen av kap 12) På slutet riktlinjer och

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Sexualitet, lust och allt runt omkring - att prata om sex och samlevnad med personer med neuropsykiatriska funktionshinder Åsa Nilsson nilsson.asa@gmail.com Hälsopedagog med inriktning sexuell hälsa *********

Läs mer

Identitet - vilka är du?

Identitet - vilka är du? Identitet - vilka är du? Det är utsidan som räknas När vi ser en människa läser vi snabbt av vilka kategorier hen tillhör. Är det en kvinna eller en man? Vilket land kommer personen ifrån? Hur gammal är

Läs mer

Killars livsvillkor, sexualitet & gränser. Pelle Ullholm Sexualupplysare

Killars livsvillkor, sexualitet & gränser. Pelle Ullholm Sexualupplysare Killars livsvillkor, sexualitet & gränser Pelle Ullholm Sexualupplysare Film: Vill du. Casting Googla rfsu och vill du så hittar ni alla där Killars livsvillkor Hur ser de ut? Hur kan de förklaras? Hur

Läs mer

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna.

Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Sex och samlevnad en pusselbit i ämnesundervisningen Jämställdhet, sexualitet och relationer i de nuvarande kurs- och ämnesplanerna. Tommy Eriksson Undervisningsråd, Skolverket Sex och samlevnad varför?

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION

DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 1 DIABETES OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM DIABETES, KÄRLEK OCH EREKTION 2 3 Diabetes och erektionssvikt De flesta diabetiker kan en hel del om sin sjukdom och sköter noga både sin kost, motion och

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det

RFSU Guide: Polyrelationer. Poly så funkar det 1 Poly så funkar det Text: Johanna Mannung & RFSU Redigering och layout: Anna Knöfel Magnusson Illustration: Eva Fallström RFSU 2009 2 Poly kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

************** THE - Purity Test - LITE-version ***********************

************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** ************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** Det ultimata sextestet INDEX Hitta snabbt till den sektion du vill ha. Del....Sida INDEX...2 INTRODUKTION...3 TESTET...5 Sektion

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Vad är sex? DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Vad är sex? problematiserar bilden av sex som endast vaginalt penetrerande samlag och vidgar perspektiven. Berättelsen tar också upp oro över samlagsdebuten, förväntningar

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort Vad är vad? - Diskriminering Syftet med denna övning är att på ett taktilt sett ge deltagarna insikt om de olika diskrimineringsgrunderna, samt Handels definitioner av centrala begrepp för att bekämpa

Läs mer

De tysta vittnena. Verklighetsbakgrunden

De tysta vittnena. Verklighetsbakgrunden De tysta vittnena Verklighetsbakgrunden Berättelsen i utställningen ligger mycket nära en verklig händelse. Du har säkerligen också läst om liknande fall i pressen artiklar om hur unga flickor, nästan

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Workshopledare Madeleine Sundell

Workshopledare Madeleine Sundell Workshopledare Madeleine Sundell Metodstöd för Barn och Unga på Frälsningsarmén -Ansvarig för I Trygga Händer -Rådgivare och Utbildare inom Barnkonventionen -Barnrättsjurist madeleine.sundell@fralsningsarmen.se

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016

Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Barns sexualitet från normalitet till tecken på övergrepp Skolläkardagarna Jönköping 2016 Åsa Kastbom, tf överläkare BUP Elefanten Universitetssjukhuset i Linköping Vad betyder egentligen sexualitet? Ett

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Flickors sätt att orientera sig i vardagen

Flickors sätt att orientera sig i vardagen Flickors sätt att orientera sig i vardagen av Emily Broström Flickor och pojkar konstruerar sina identiteter både med och mot varandra. Man försöker förstå sig själv i förhållande till andra, men under

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

Tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp: vad är deras erfarenheter av intima relationer & sex?

Tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp: vad är deras erfarenheter av intima relationer & sex? Tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp: vad är deras erfarenheter av intima relationer & sex? EN DEL AV PROJEKTET TONÅRSPOJKAR SOM HAR BEGÅTT SEXUELLA ÖVERGREPP: HUR SER DERAS LIV UT SOM UNGA VUXNA?

Läs mer

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Regnbågsfamiljer och normativ vård Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Föreläsningens innehåll Regnbågsverksamhet Historik Normer Heteronormativitet och dess konsekvenser i vården

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan?

Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Hur kan en arbeta med internationella kvinnodagen i skolan? Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den internationella

Läs mer