Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie."

Transkript

1 Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis, smittar via samlag. Infektionen drabbar främst yngre människor. Den ger oftast inga eller bara diskreta symtom. Klamydia är lätt att behandla med antibiotika. Hos unga kvinnor kan annars infektionen ge upphov till skador på äggledarna som längre fram i livet, när kvinnan önskar bli gravid, kan orsaka utomkvedshavandeskap eller infertilitet. Även män kan drabbas av komplikationer som minskar deras fertilitet. Det är således viktigt att minska spridningen av klamydia så att färre människor ska riskera att drabbas av dessa problem. Att öka förståelsen av kvinnor och mäns upplevelser och tankar kring beskedet att de är smittade med klamydia kan vara av värde för ett framtida förebyggande arbete mot sexuellt överförbara infektioner Då det visat sig att du har ett positivt klamydiaprov tillfrågas du nu om att delta i en studie där du och forskaren (Karin Noring) träffas enskilt för ett samtal kring dina upplevelser och erfarenheter av att ha en klamydiainfektion. Samtalet spelas in på bandspelare utan att några persondata anges, för att sedan skrivas ut som en anonym intervju. Intervjun kommer att ta cirka en timma. Resultaten kommer att redovisas på ett sådant sätt att identiteten inte kan röjas. Forskaren har tystnadsplikt. Om du ger ditt samtycke till att delta i studien kommer du att bli kontaktad av forskaren för att avtala tid för en intervju. Ditt deltagande i studien är fullt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande utan att det på något sätt kommer påverka din behandling och fortsatta uppföljning. Studien genomförs med godkännande av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Intervjun görs av Karin Noring, legitimerad barnmorska inom Primärvården i Göteborg. Hon kan nås på Barnmorskemottagningen i Majorna, tel eller mobil Om du önskar delta i studien ber vi dig fylla i vidhängande formulär. Vi ber dig då också uppge hur forskaren kan nå dig för överenskommelse om plats och tidpunkt för intervjun. Göteborg den... Namnunderskrift och namnförtydligande Verksamhetschef Mottagning Tel. (Detta papper får patienten ta med sig hem och behålla medan eventuellt samtycke överlämnas till Karin Noring)

2 SAMTYCKE OM DELTAGANDE I INTERVJUSTUDIE KRING KLAMYDIA Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av den skriftliga informationen. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt omhändertagande. Jag accepterar att detta papper överlämnas till forskaren (Karin Noring) som därefter kontaktar mig för avtalande om tid för en intervju. Jag nås lättast på tel. lämpligen..dagar kl. Ort och datum Namnunderskrift och namnförtydligande

3 Bilaga 2,1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED KLAMYDIASMITTADE KVINNOR INTERVJU 1-4 INTERVJUGUIDE Intervju 1 Kvinna, 26 år Berätta för mig Äcklad av mig hur känns det när du själv. Kändes som fått besked om att du någonting som fått en klamydiainfektion? inte var rätt. Hade illaluktande flytningar. Vad känner du till om vad bakterien kan orsaka för skador vill du berätta för mig? Har du blivit behandlad för klamydia tidigare? Förstöra äggledarna. Svårare att få barn eller inte alls få barn. Intervju 2 Kvinna, 18 år Chockad, förbannad. Hade klåda och sveda. Kan bli steril. Upprepade klamydiainfektione r kan skada äggledarna. Sterilitet kan bli följden. Intervju 3 Kvinna, 21 år Kändes - JAHA. Typ snöar ute eller det ska regna. Inte så farligt. Sätta sig på äggledarna. Ja Ja Nej Nej Intervju 4 Kvinna, 23 år Chockad. Kände mig väldigt, väldigt oren. Smutsig till att börja med. Orsaka barnlöshet hos kvinnorna. Mannens sperma kan påverkas. Bitestikelinflammation. Hur kan det komma sig att du blivit smittad. Vet du vem som har smittat dig? Har det skett några förändringar med hänsyn till infektionen eller tror du att det kommer att ske några förändringar med hänsyn till dina sexuella vanor? Vet vem som har smittat henne. Tror att det är samma person som smittade henne första gången. Hade inga krav på varandra. Ej använt kondom. Ja. Har även tankar på HIV. Inget kul att ta testerna, inte värt det. Vet vem som har smittat henne. Uppger att det är en knullkompis. Kommer att skydda sig ännu mer. Vara mer försiktig. Inte speciellt kul att ha klamydiainfektion och veta om att man har det. Vet inte vem som hade infektionen först. Pojkvännen sedan ett halvår tillbaka eller hon själv. Nej inga förändringar. Har inga planer på att byta partner. Vet inte vem som har smittat henne. Dålig på att använda kondom. Bli bättre på att använda kondom framöver om det tar slut med pojkvännen som hon varit tillsammans med i 1 1/2 månad. Sluta med att ha en massa lösa förbindelser. Framförallt att skydda sig själv mera.

4 Relationer till partner manlig eller kvinnlig. Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Kvinna, 26 år Kvinna, 18 år Kvinna, 21 år Kvinna, 23 år Relation till en Relation till en man. man. Relation till en man. Har ingen kontakt med honom längre. Relation till en man. Sexuell relation med samlag. KK liknande relation. KK= knullkompis. Relation till dig själv när du fått infektionen med tanke på framtiden. Hur tänkte du förut? Hur ser du på det nu? Hur tror du att du kommer att se på det i framtiden? Vilka drömmar har du om framtiden i förhållande till klamydiainfektionen. Tänka efter innan du åker hem med en ny relation. Alkohol - omdömet flagnar. HIV oro. Jättetänd på en annan människa; då blir det väldigt lätt att hoppa över kondom. Tala med sina väninnor öka deras medvetenhet. Träffa en man att vara med resten av livet. Ha kvar medvetenheten att skydda sig även efter 6 månader. Vara rädd om sig. Tänker på sterilitet. Ska vara försiktigare. Vill inte förstöra sin framtid. Hade inte tänkt ha samlag före giftermålet. Tar upp HIV risken. Rädd för att infektionerna ska bli aggressivare och att det inte ska finnas botemedel. Har uppmanat en kompis att testa sig. Hoppas att sjukdomar som klamydia ska försvinna, men är rädd för att de blir aggressivare och att medicinerna inte kommer att fungera. Tänka till ännu mer och att inte glömma använda kondom när det blir hett. Ska fortsätta vara med sin pojkvän. Ska titta på lägenhet tillsammans. Hoppas att klamydiainfektionen snart är borta. Detta tillhör sedan det förflutna. Har mognat dels i samband med den här processen och dels i samband med att ha fått pojkvän. Känner sig ren och fri. Vill lägga klamydiainfektionen bakom sig då det var ett tungt besked att få. Inga följdskador av klamydian. Förträngt andra tankar på att vara smittad av något annat. Vill ha barn i framtiden.

5 Bilaga 2,2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED KLAMYDIASMITTADE KVINNOR INTERVJU 5-6 INTERVJUGUIDE Intervju 5 Kvinna, 24 år Berätta för mig hur Respondenten har upplevt det olika känns det när du fått när hon fått besked om besked om att du fått en klamydiasmittan vid första och andra klamydiainfektion? tillfället. a) Väldig sveda, kraftig klåda, kraftig smärta och svårt att sitta. Det var skämmigt och äckligt. Fick en äckelstämpel på sig. Äcklig och billig. Var orolig för vad andra tyckte. b) Blev chockad. Hade inte haft några symtom. Kände ångest. Otrevligt att berätta för männen hon varit tillsammans med vid smittspårningen. Vet att det finns medicin så hon tar Vad känner du till om vad bakterien kan orsaka för skador vill du berätta för mig? Har du blivit behandlad för klamydia tidigare? det ej så allvarligt. Sterilitet. Ja. Ca 5 år mellan de olika klamydiainfektionerna. Intervju 6 Kvinna, 24 år Många känslor samtidigt. Förvånad, obehagligt och inte så kul. Besvärande att meddela partnern om smittan. Kände sig hängig och sunkig. Blev lite rädd. Vem har smittat mig? Hur länge har jag haft det? Obehagligt om det inte är den nuvarande pojkvännen. Äckligt och obehagligt om smittan har funnits där länge. Känns som en sjukdom. Äggledarinflammation. Svårighet att få barn. Nej. Hur kan det komma sig att du blivit smittad. Vet du vem som har smittat dig? Har det skett några förändringar med hänsyn till infektionen eller tror du att det kommer att ske några förändringar med hänsyn till dina sexuella vanor? Ja. Nästan helt säker på vem som har smittat henne. Har ej använt kondom. Efter den första klamydiainfektionen blev det ingen större förändring men efter den andra klamydiainfektionen har hon upphört med att använda preventivmedel. Har haft en spiral som nu är uttagen. Kommer att använda kondom till nästan hundra procent då hon vet att hon inte har något annat preventivmedel. Vill inte bli gravid. Inser nu att även hon kan drabbas. Har insett allvaret nu efter två klamydiainfektioner. Kan drabbas av något allvarligare. Gör något så radikalt som att inte använda något annat preventivmedel för att skydda sig själv vid tillfälliga förbindelser, då hon tidigare undermedvetet har tänkt att hon har preventivmedel. Ja. Tror att det är den nuvarande pojkvännen sedan 3 månader tillbaka. Har ej använt kondom. Om det tar slut med nuvarande pojkvännen så kommer hon att vara försiktigare kanske. Kan inte utgå ifrån att en person inte har en könssjukdom. Med nuvarande pojkvännen kommer hon att fortsätta som tidigare, alltså inte använda kondom.

6 Relationer till partner manlig eller kvinnlig. Relation till dig själv när du fått infektionen med tanke på framtiden. Hur tänkte du förut? Hur ser du på det nu? Hur tror du att du kommer att se på det i framtiden? Vilka drömmar har du om framtiden i förhållande till klamydiainfektionen. Intervju 5 Kvinna, 24 år Relation till en man. Har känt mannen i flera år som troligen har smittat henne. Kan få någonting värre än klamydia som HIV eller någonting annat som inte går att bota. Som det inte bara är att ta en tablett för att bli frisk ifrån. Förmågan att få barn kan påverkas. Förlora förmågan att få barn är stort. Det är viktigt att kunna få barn för en kvinna. Tankar om fertilitet har kommit med åldern, att det kanske inte är självklart att kunna få barn. Tänkte inte alls på detta när hon var yngre. Kommer att se på det allvarligare framöver. Ska skydda sig själv med kondom. Kommer att vara försiktigare och extra noga med att skydda sig. Vill inte ha familj nu, men någon gång i framtiden när det passar och då vill hon ha möjlighet att få barn. Har för lite kunskap för att vara riktigt orolig över framtiden och fertiliteten om du går för länge med klamydiainfektionen. Intervju 6 Kvinna, 24 år Relation till en man. Har en pågående relation med den man som troligen har smittat henne. Om det tar slut med nuvarande pojkvännen kommer hon inte att avstå från att träffa någon ny man men hon vill inte ha någon könssjukdom därför kommer hon att vara försiktigare. Kommer också att kanske testa sig oftare. Ha som en rutin att testa sig. Kommer inte att se på klamydiasmittan som något speciellt framöver. Tycker inte att det är något som är besvärande. Det känns lugnt nu. Tyckte det var tråkigt att hon inte fick medicin på en gång. Det hann gå 4 dagar på grund av helgdagar innan medicin sattes in. Har tidigare tänkt att hon inte tillhör dom som får en klamydiainfektion. Benämner detta med Wake up call. Vill bli av med klamydiainfektionen och inte få tillbaka den. Tycker att det är en harmlös sjukdom om hon har haft den en kort tid men obehagligt om den har funnits där längre.

7 Bilaga 3 1 REFLEKTION ÖVER LIVET ATT SÄTTA LIVET I FOKUS Tema 1 Relationer Intervju 1 Vad kvinnan i min första intervju beskriver är att hon hade haft ett längre förhållande med sambo och när detta tar slut så tar det först ett tag innan det känns roligt att gå ut igen och träffa folk och i detta menas då att ha manliga relationer. Hon beskriver glädjen av att träffa nya människor och av att ha en relation där man inte ställer några krav på varandra och att med krav menas att man kan ha andra sexuella kontakter. I den relation som pågick under ca ett år och där kvinnan berättar att detta att inte ha några krav på varandra passade dem båda bra. De träffades därför att de tyckte att det var trevligt. Hon berättar att hon är noga med att använda kondom när hon har en annan sexuell relation men att hon inte använder kondom med sin partner som hon träffar men som hon själv kallar för relation. Därför känner hon sig sviken av honom när hon nu blir smittad av klamydia för andra gången inom ett halvår. Hon hade litat på honom att han också använde kondom vid andra sexuella relationer som de hade bestämt. Hon är ganska säker på att det är samma man som smittat henne med klamydia två gånger. Kontakten dem emellan har upphört efter att hon blivit smittad för andra gången. När det gäller relation framöver så vill hon träffa en man som hon kan vara med resten av livet. Hon har kontaktat en kvinnlig kompis vid båda tillfällena när hon fått besked om att hon har klamydia. Hon har haft ett behov av att berätta det för någon annan. Hon har känt att det känts viktigt att berätta det för några väninnor för hon har inte sett sig själv som någon som får en klamydiainfektion och därför vill hon att hennes vänner också ska vara försiktiga så att de inte blir smittade med klamydia och för att öka deras medvetenhet. För de har ju inte heller sett henne som någon som får klamydia. Hon berättar att det lätt blir så att omdömet flagnar när hon druckit ett par glas vin och om hon då träffar en underbar man på krogen så är det lätt att de går hem tillsammans och att det då inte används kondom. Hon har pratat med några manliga vänner om att använda kondom men att de säger att de inte använder kondom för att det är meckigt. Informationen om vikten att skydda sig med kondom har hon fått hos barnmorskan och även av sin mamma och att den informationen har varit bra. Citat: Jag hade haft ett ganska långt förhållande ganska länge och med sambo. Det var ju packat och klart i princip och när vi bröt upp då så var det ju först en period då man liksom inte är så sugen över huvud taget på att träffa någon och sen så slår det liksom runt lite så man blir så där oh gud vad detta är härligt, nu vill jag ut och träffa folk och så där. Det var väldigt, det var en intensiv period liksom då man träffade många. Intervju 2 I berättelsen framkommer att kvinnan haft samlag med en man första kvällen som de träffades och hon tycker mycket om honom. Han hade då kondom med sig som de använde. Efter ett litet tag slutade de att använda kondom. De har varit tillsammans i tre månader och hon kallar förhållandet KK och när jag frågar vad som menas med detta skrattar hon och undrar om jag klarar att höra det och när jag säger att jag kan det förklarar hon att det betyder knullkompis fast att det låter finare om man säger KK Hon berättar att hon är noga med att gå till barnmorskan och testa sig mellan varje ny partner.

8 2 Därför vet hon vem som har smittat henne nu den andra gången när hon fått besked om att hon har klamydia. Hon litade på honom att han bara var tillsammans med henne men det visade sig att han varit otrogen med en före detta flickvän men att mannen inte själv berättar detta utan att hon själv kommer på det. Mannen är 11 år äldre än henne men hon känner ändå ett ansvar då han inte vet vart han ska gå och testa sig så hon ringer och tar reda på detta till honom. Hon berättar att en tjejkompis till mannen har sagt att om man ska vara tillsammans med honom måste man ha samlag för att han ska testa hur man är i sängen. Då berättar hon att hon tror att detta inte stämmer då hon vet att han varit tillsammans med andra tjejer som hon vet inte är så bra i sängen och tillägger inom haröron. Med detta menas enligt förklaringen som jag får att för att få träffa personen måste du ha sex med honom och då hon var väldigt förtjust i honom så ställde hon upp på detta men menar att det inte stämmer att man måste ha samlag med en person med en gång för att få honom eller för att bevisa hur duktig man är sexuellt. Nu efter klamydiainfektionen har de träffats och gått på bio tillsammans utan att ha samlag. Han har blivit lite mer omtänksam mot henne efter att hon smittats och även nämnt att han hoppas att hon inte kommer att bli steril. Hon berättar att hon haft 6 partner på två år och att hon själv tycker att det är lite lösaktigt men att hennes kompisar tycker att det är småpotatis och att hon därför nu vill hålla sig till mannen som har smittat henne då hon tycker om honom och att han har blivit seriösare sedan en vecka tillbaka. Hon har uppmanat en tjejkompis att gå och testa sig som har varit utomlands och haft samlag med en ny kille varje kväll och då har hon känt sig som en liten mamma för henne. Själv bor hon hemma hos sin mamma som hon fått tätare kontakt med nu men uppger att hon skött sig själv sedan hon var 7 år. Information om vikten av att använda kondom har hon fått av barnmorskan och hon vet också att det går att hämta kondomer på ungdomsmottagningen men att kondomen lätt glöms bort när det blir hett i en relation. Citat: Jag tycker om honom jättemycket annars hade jag inte haft samlag med honom för jag är inte en sådan som springer runt lite här och lite där men han är tydligen en sådan litet skratt- ja. Intervju 3 Paret har varit tillsammans i ett halvår och kvinnan vet inte vem som har smittat vem och hon tycker inte att detta är viktigt. De använde kondom i början av sin bekantskap. Det viktigaste för henne är att båda blir friska igen. Hon har inga planer på att byta partner utan de ska leta lägenhet nu framöver. När de träffades för ett halvår sedan hade hon själv inte haft någon relation sedan ett drygt halvår tillbaka medan pojkvännen haft en annan relation en till två månader innan de träffades. Nu är de bosatta i ett annat land och hon tycker att det är bra att gå till barnmorska här hemma då hon får bra information här och vet vilka prover som blir tagna. Citat: Nej det är väl min pojkvän som tar det lite hårdare, han tycker inte om att äta tabletter så att det är väl det han tycker är jobbigt.

9 3 Intervju 4 När hon får besked om att hon har en klamydiainfektion så har hon varit tillsammans med pojkvännen i 1,5 månad. Hon blir förvånad att hon är smittad men upplever att hon och pojkvännen kan prata om detta och att båda nu har tagit medicinen. De bor på skilda orter men har varit tillsammans nu den senaste veckan hemma hos pojkvännen. Själv har hon inte testat sig för klamydia sedan två år tillbaka och innan dess så testade hon sig varje år på ungdomsmottagningen när hon fick utskrivet p-piller. Hon berättar att hon haft flera one night stands eller lösa förbindelser och att hon är dålig på att använda kondom och att hon inte har tänkt på att hon skulle kunna bli smittad utan det är sådant som händer andra. Om det skulle ta slut med pojkvännen kommer hon att bli bättre på att använda kondom och att sluta med att ha lösa förbindelser. Det som har upptagit hennes tankar nu efter avslutad behandling det är om medicinen har tagit bort bakterien och att hon troligen kommer att ta ett nytt test även om det håller med pojkvännen. När det gäller one night stand kan det ha varit med en person som hon haft en kompisrelation med i flera år och att hon då har litat på den personen och att den mannen inte har klamydia. Det är inga av männen som har använt kondom och själv har hon inte tänkt att det har behövts. Information om att använda kondom har hon fått av barnmorska men det var när hon var yngre och sedan har hon inte tänkt på att det är viktigt. Nu i samband med det positiva klamydiaprovet så har hon berättat för en väninna som då gick och testade sig. Det känns viktigt för henne att informera sina vänner då hon själv inte tidigare hört att någon av hennes vänner haft klamydia och hon tänker att om hon hade hört detta så skulle hon kanske själv ha fått tankar om att även hon skulle kunna smittas vid oskyddade samlag. Citat: Det var bara, det var inte tänkt att det skulle skratt - bli något eller så, utan det var bara från början bara ett one night stand då. Men sen så utveckla det sig till att bli något mer. Så hade han varit och testat sig men det hade visat sig negativt. Så då var ju jag skratt jag var ju helt säker på att ja men då har ju inte jag det heller. Men det är väl så att det är lättare för killen att smitta tjejen än för tjejen att smitta killen har jag förstått. Så det är väl det som har, så han var ren i alla fall andas tyngre. Intervju 5 När kvinnan får beskedet om klamydiasmittan är hon nästan helt säker på vem som har smittat henne. Hon har känt mannen i flera år och han är den som hon har haft en sexuell relation med senast och det var för 14 dagar sedan. De har inte använt kondom. De andra männen som hon varit tillsammans med har det gått flera månader sedan och nästan ett halvår så hon tror inte att det är någon av dem som har smittat henne. Inte heller med dessa män har kondom använts. Det framkommer i berättelsen att tillfälliga förbindelser är vanligt och att man idag skiljer på sex och kärlek. Många förhållanden baseras på sex. Kvinnan tror inte själv på detta i längden men hon menar att alla människor behöver närhet och att alla vill ha sex och att det inte är något fult i detta. En del vill inte ha fasta förhållanden då de har mycket med arbete och studier. I dag är det hög press på att utbilda sig och resa och i detta ligger då att det lätt blir tillfälliga förbindelser. Samtal har förts med väninnor om att få klamydiainfektion. Det är endast med kvinnliga vänner som hon pratar om detta. Hon tror att det är ett känsligt ämne att prata med sina manliga vänner om och då gäller det vänner som hon inte har en sexuell relation med. Hon tror att killar kan sätta en stämpel på tjejer som har en könssjukdom, att de kan bli klassade som lössläppta, äckliga och inte så fräscha.

10 4 Hennes mamma har bara pratat med henne om preventivmedel, inte om att skydda sig mot könssjukdomar. Själv funderar hon på hur hon ska prata med sin lillasyster om vikten av att skydda sig mot könssjukdomar men hon har inte gjort det än. När det gäller information om att skydda sig mot könssjukdomar har hon själv fått det av barnmorska och gynekolog på ungdomsmottagningen. Citat: Men det har varit anledningen till att man är så slarvig tror jag som man är med skydd att man förlitar sig på att det händer inte mig. Intervju 6 Paret har varit tillsammans i ca 3 månader, så när beskedet kom om klamydiainfektionen var kvinnan säker på vem det var som smittat henne. De hade inte använt kondom och hon hade inte varit tillsammans med någon annan man oskyddat på 2 år. Då hade hon haft en relation på 5 år med en man som hon är säker på inte hade någon könssjukdom. Därför har det varit många tankar i hennes huvud efter beskedet om klamydiainfektionen för det visade sig att pojkvännen åt en medicin mot akne som är likvärdig den medicinen som sätts in mot klamydiainfektion. Prov är taget på pojkvännen men de har inte fått svar ännu. Hon har väninnor som tidigare har berättat att de har fått klamydia, men det har inte varit så många diskussioner men nu skulle hon gärna vilja veta alla i hennes närhet som har haft klamydia. Hon tror också att det är vanligare att kvinnor pratar om sina underliv än att män gör det. Själv har hon och pojkvännen kunnat prata helt öppet om den här klamydiainfektionen. Citat: Så vi vet inte vad hans test sa, men troligtvis så sa dom att antagligen har han gett den till mig, men att han har smittat eller att han har ja gett det till mig, jag gett det till honom om och om igen i såna fall för han har behandlat sig själv med sin medicin under tiden. Tema 2 Kroppen Intervju 1 Vid det första beskedet om att klamydian var positiv reagerade kvinnan med en obehagskänsla, att hon kände sig äcklad av sig själv. Hon hade då kraftiga flytningar som luktade. Hon ringde då till en väninna och berättade om provet. När hon ett halvår senare får besked om att hon är smittad igen ringer hon till samma väninna som då säger till henne att det hade kanske varit bra om hon hade startat sin celibat redan förra gången så hade detta inte behövt hända. När hon har testat sig andra gången blir hon inte lika förvånad när hon får beskedet då hon har känt att någonting inte var rätt i kroppen. När hon sedan väntade på HIV svaret kände hon sig nervös och stressad. För innan hon fick sin första klamydia hade inte det funnits i hennes värld att hon skulle kunna bli smittad, att hon skulle drabbas av klamydia då hon inte träffar sådana killar som har klamydia. Likadant har tankarna gått kring HIV, att det är bara personer som har sex med narkomaner som smittas. Under de dagarna innan beskedet kom att HIV testet var negativt fanns det hela tiden en oroskänsla. Tänkte att det är som om kroppen drabbats av cancer. När det gäller eventuell sterilitet i framtiden så tror hon inte att det är något hon kommer att oroa sig för om hon inte blir gravid med en gång när hon önskar det och tror inte att det i så fall skulle bero på att hon haft klamydia tidigare.

11 5 Citat: Jag tänker inte ha sex något mer, det går ju inte så här kan man inte hålla på. Intervju 2 Det började med klåda i underlivet och då gick kvinnan till barnmorskan på ungdomsmottagningen. Efter några dagar så ringde barnmorskan och berättade att det var klamydia. Hon blev då så chockad att hon blev helt tyst och tänkte att det var som att få HIV och att det inte gick att bota. Hon började gråta men hennes mamma berättade sedan att det gick att bota och då brydde hon sig lika mycket om det längre. Mannen som hade smittat henne hade samtidigt flera andra kvinnor i olika städer och dessa fick kontakt med varandra och är nu kompisar och träffas då och då. Att man kan bli steril av klamydia kände hon till och hoppas att det inte kommer att hända henne. Citat: Jag hade träffat en kille genom nätet och vi var jättebra kompisar och så där så vi tänkte att vi hade haft kontakt i två år på internet så vi tänkte att det skulle vara kul och träffas och umgås lite grand och sen blev det att man kom in på mer sexuell nivå om man säger. Han var hemma hos mig i två veckor och det ända han ville hela tiden det var och ha samlag. Jag tror att jag sov max 10 timmar på en vecka. Hela tiden ville han liksom och jag gick med på det för det var precis då som jag inte haft samlag med så jättemånga utan han var den andra personen. Jag visste ingenting så jag gick med på det hela tiden men sen så helt plötsligt efter en vecka så börja jag bli jättetorr och det gjorde ont i stället och detta höll på hela tiden och jag börja känna hur det brände. Så då sa jag att jag inte kunde mer men han sa att det inte var någon fara och bara fortsatte. Intervju 3 När barnmorskan ringde och meddelade att klamydiaprovet var positivt blev kvinnan lite chockad men mest var det en praktisk fråga för henne. Vad ska jag nu göra? Vad ska jag ta för tabletter? Vart måste jag gå? Vid intervjun har det bara gått en dag sedan hon fick beskedet och hon hoppas att det inte ska bli några problem framöver och att bakterien ska försvinna och att detta sedan tillhör det förflutna. Citat: Det kan sätta sig på äggledarna tror jag att det var men jag vet inte, jag kan inte så mycket men jag har kunnat men det var några år sedan jag läste om det. Intervju 4 Kvinnan har hört talas om människor i bekantskapskretsen som har fått problem med sterilitet. Hon känner även till att mannen kan få bitestikelinflammation som kan påverka sperman. Själv har hon inte haft några symtom och har tänkt på att det var två år sedan hon testade sig senast men försöker ändå tänka att inte ska ha hänt något med hennes äggledare. När hon fick beskedet att hon hade klamydia kände hos sig oren och smutsig. Det var som om det kröp i hela kroppen. Hon kände sig äcklig till att börja med men efter någon dag så börja detta lägga sig och hon började tänka på att hon ju själv hade fått det någonstans ifrån. Hon hade även tankar på att hon själv kan ha smittat någon annan och att detta inte kändes bra. Efter några veckor kände hon sig ren och fri igen och försökte lägga klamydiainfektionen bakom sig. För en av hennes högsta drömmar det är att få barn så tanken på att bli barnlös kändes svårt.

12 6 Citat : Just med tanken på att jag visste vilka risker eller ja just den risken att man kan bli barnlös och det var nog det svåraste eller så. Intervju 5 Detta var den andra klamydiainfektionen för den här kvinnan och det var ca 5 år emellan. Vid den första infektionen blev hon beskylld för att ha smittat en kille som hon var tillsammans med. Det blev mycket prat emellan ungdomarna som hon arbetade tillsammans med. De arbetade som säsongare. Hon kände sig äcklig och hade smärta, klåda och svårt för att sitta och trodde först att det var en kraftig svampinfektion. Första gången var hon mer orolig för vad andra tyckte om klamydiainfektionen än att hon skulle ha fått några framtida men. Den andra gången upplevde hon en ångestkänsla och kände sig chockad för hon hade inte haft några symtom, men tycker ändå inte att det är så farligt då det finns mediciner. Var noga med att gå och få behandling på en gång hon fick besked att hon hade fått klamydia den här gången. Tog beskedet den här gången lite mer seriöst. Citat: Jag är väldigt överkänslig just i underlivet så då hade väl inte dom symtomen hunnit komma för jag kände att när jag börja äta tabletterna så började jag precis då känna att det var någonting på gång. Så att jag tror att smärtan hade kommit, alltså visat sig om jag hade låtit det gå längre. Intervju 6 Det var många känslor som väcktes inom kvinnan när hon fick beskedet att hon hade klamydia. Hon blev rädd, kände sig hängig, förvånad och det kändes obehagligt. Hon hade känt lite sveda och klåda senaste månaden och när hon fick beskedet tyckte hon att det kliade överallt. Hon tyckte att det kändes äckligt om det var så att hon hade haft smittan under en längre tid, men hoppas att hon bara har haft klamydiainfektionen ett kort tag. Citat: Så känner jag att det är en ganska harmlös könssjukdom om man nu ska behöva ha en. Tema 3 Smitta och skydd Intervju 1 Kvinnan började testa sig för klamydia och HIV för 9 år sedan. Nu under det senaste halvåret har hon haft två klamydiainfektioner. Hon har hela tiden tänkt att hon inte tillhör den gruppen som får könssjukdomar och att de män hon träffar inte heller har könssjukdomar. Efter det att hon fick besked om den första klamydiainfektionen för ett halvår sedan så har hon kondomer med sig i handväskan när hon går ut på krogen. Hon tänker även att hon inte behöver gå hem med mannen första kvällen även om han är helt underbar utan försöka tänka att de kan ringa till varandra nästa dag. Tanken på en HIV infektion har också kommit närmare och att det inte finns något botemedel känns skrämmande. Citat : Det är inte alls roligt att ta testerna. Den oron som man känner under de tre dagarna det tar, nej det är inte värt det. Det är inte roligt.

13 7 Intervju 2 När tankarna kommer om smitta från könssjukdomar så blir oron stor. Ser framför sig att det kanske inte finns botemedel framöver. Känner sig samtidigt glad över att hon själv bara har klamydia som går att bota men tänker på att HIV ökar överallt i hela världen och att det inte finns botemedel. Hon har också synpunkter på att människor inta ska ha samlag med vem som helst. Citat: Jag tror att klamydian och alla de andra infektionerna kommer att bli aggressivare så att till slut kanske det inte ens finns botemedel. Intervju 4 Tankarna på hur länge som denna kvinna varit smittad av klamydia rör sig fram och tillbaka men tror själv att hon kanske blivit smittad det senaste halvåret annars borde hon ju ha fått en kallelse för provtagning om någon som hon varit tillsammans med hade testat sig positiv för klamydia. Hon tycker också att det borde vara en uppföljning av klamydian efter avslutad behandling. Kondomanvändningen har varit dålig både från hennes sida och från de män hon har varit tillsamman med. Tycker att informationen borde bli bättre så att människor informeras om riskerna med att ha oskyddat sex. När det gäller HIV så känns detta avlägset och detta är en sjukdom som man inte får själv. Tycker även att det är viktigt att få bort stämpeln på att det är något fult med klamydiainfektion och att de människor som finns i hennes närhet berättar om de har blivit smittade. Själv är hon nöjd med att när hon berättade om sin infektion gick en kamrat och testade sig. Själv kommer hon att börja skydda sig själv mer. Citat: Ja, jag kommer om det förutsatt att det skulle ta slut mellan mig och min pojkvän så kommer jag att bli bra mycket bättre på att använda kondom och framförallt för att skydda mig själv. Intervju 5 De tankar som kvinnan har är att hon är godtrogen och litar på de män hon är tillsammans med att de inte har någon könssjukdom. För varken hon eller mannen har tagit upp att de ska använda kondom. Det var ingen alkohol inblandad nu med den mannen som hon tror har smittat henne. Hon har nu tagit beslutet att inte använda något preventivmedel. Har tagit ut spiralen då hon tror att hon undermedvetet har tänkt att hon har skydd och därför tänker hon att om hon vet att hon inte har något preventivmedel så kommer hon att skydda sig med kondom då hon inte vill bli gravid och inte kan tänka sig att göra abort. När det gäller klamydia så är det en lindrig sjukdom mot om man får en sjukdom som inte går att bota som HIV och AIDS. Det skulle vara fruktansvärt att ha offrat sitt liv för en härlig men kort stund med ett oskyddat samlag. Samtidigt som hon vet att klamydia är en sjukdom som kan leda till sterilitet så tänker hon samtidigt att det finns mediciner som botar sjukdomen. Hon vet inte varför hon slarvar med att använda kondom utan det beror troligen på att det är andra tankar och känslor som styr, att det inte är en första prioritet med kondom utan det är känslorna som har första prioritet. Blev lite arg på sig själv nu när hon fått klamydia en gång till då hon tycker att hon har bra omdöme när det gäller andra saker i livet.

14 8 Citat: Det där var väldigt onödigt egentligen, det kunde du stoppat lätt, så det var mer att gå nu och ta din medicin så snabbt som möjligt och ta ut spiralen. Intervju 6 I den här relationen som har pågått i tre månader har kvinnan inte använt kondom. Om de fortsätter att vara tillsammans så kommer hon inte att använda kondom även om det är pojkvännen som har smittat henne. Upplever att det är lätt att prata om klamydia, då det är många som har haft den sjukdomen. Det är inte en så allvarlig sjukdom som HIV, herpes och gonorre. Den sistnämnda vet hon inte så mycket om. Citat : Det var skönt att det var så lätt och bli av med och jag var väldigt glad att allt var gratis och det hade vi ingen koll på innan att behandling och sånt var kostnadsfritt och det var ju bra tycker jag. Tema 4 Förändringar till sexuella vanor. Intervju 1 Det är viktigt för kvinnan att ta upp frågan om att män är dåliga på att använda kondom. Hon berättar att hon och hennes väninnor diskuterar detta med varandra. De diskuterar öppet med varandra om sexuella relationer och hon menar att en allmän uppfattning bland hennes väninnor det är att det ganska ofta är så att killarna inte vill använda kondom för att det inte är lika skönt. Detta kan även gälla väninnorna. Själv tycker hon inte att det är värt att ha samlag utan kondom och att det inte beror på kondomen om det inte är lika skönt eller om det inte blir orgasm utan att det beror på andra orsaker. Det är viktigt med en ökad information till killarna eftersom de inte går till barnmorskan med jämna mellanrum som tjejerna gör. Varje gång som det blir sex utan kondom så vet man att det är dumt men hon tror inte att detta gäller för killarna. Tror inte att de bekymrar sig över att de inte använt kondom. Själv har hon inga problem med att föreslå att kondom ska användas men hon har märkt på en del väninnor att de har svårt för att föreslå kondom utan då blir det ett oskyddat samlag. Hennes erfarenhet är att killar inte gillar kondomer. Citat: Jag har inte någon gång träffat en kille som sagt vänta lite jag ska bara hämta kondomen eller frågat om jag har kondomer eller sagt att jag har inga har du? Intervju 2 Tankarna på att få barn längre fram i livet finns hos denna unga kvinna. Därför kommer hon att skydda sig med kondom för hon vill inte få klamydia fler gånger. Hon vill inte förstöra sin framtid på grund av dumheter som gjorts i ungdomen. Därför har hon klamydiatestat sig två gånger under den senaste 3 månaders perioden. Hon har en relation med en man som smittade henne med klamydia när de slutade använde kondom. Tankar på att bli steril finns och hon tänker att infektionerna kanske inte går att bota i framtiden därför kommer hon att bli försiktigare och använda kondom. När hon debuterade sexuellt blev det med en killkompis som hon känt i mer än ett år och att hon hade samlag med honom första kvällen berodde på att hon blivit dumpad av pojkvännen som hon varit tillsammans med i tre månader för att hon inte ville ha samlag. Hon kände sig ledsen och för att lära sig hade hon då samlag som hon

15 9 sedan ångrade för hon hade inte tänkt ha samlag förrän på bröllopsnatten. Hon har fått sig en tankeställare nu när hon fått klamydia för andra gången. Citat : Jag blev mer försiktig när jag hade fått klamydia första gången. Innan dess hade jag inte använt kondom så det blir att man börjat använda det nu på senare dar. Intervju 3 Att det skulle ske några förändringar framöver med att använda kondom tror inte kvinnan då hon inte har någon tanke på att byta partner. De har varit tillsammans i 1/2 år och hon är mycket förtjust i sin pojkvän. De använde kondom i början av sitt förhållande men slutade med detta sedan. Själv har hon inte haft något förhållande på ca 6-7 månader innan den nuvarande pojkvännen. Citat : Man är väl lite slarvig med det då och då. Intervju 4 I samband med klamydiainfektionen har det väckts många tankar och det har varit en process som upplevts som en mognadsprocess både med infektionen och med att ha en fast pojkvän. Hon har haft pojkvän nu i 1 1/2 månad. I tidigare sexuella relationer har det aldrig varit aktuellt med att använde kondom varken från hennes sida eller från männen hon har varit tillsammans med. Någon gång har det ringt en liten klocka som sagt att jag kanske ska fråga om kondom men sedan har det inte blivit något av detta. Ingen av männen har använt kondom. Fick information om att använda kondom av barnmorska vid yngre år men sedan har detta bleknat bort med åren. Tycker att det är viktigt med att informera om att det finns risker med oskyddat samlag fast själv har hon varit väldigt dålig på att använda kondom. Citat : Jag är JÄTTEDÅLIG på att använda kondom. Intervju 5 Det som framkommer i intervjun är att kvinnan har valt att ta ut sin spiral som har varit hennes preventivmedel då hon tror att hon då kommer att skydda sig bättre med kondom vid en tillfällig partner. Hon har inte heller börjat med p-piller och då hon inte vill bli gravid så tänker hon att hon ska skydda sig med kondom. Hon har nu insett allvaret då hon har haft klamydia två gånger och tankarna finns att hon kan drabbas av något som är värre än klamydia. Det kan ju komma ett annat besked som är allvarligare och då det inte bara är att ta en tablettkarta. Förmågan att kunna få barn en dag känns viktigt som kvinna och att förlora förmågan att få barn det är stort. Dessa tankar om fertilitet har hon inte pratat med någon annan om då hon inte är inne på att bilda familj nu men kanske i framtiden. Citat: Det värsta är att jag har haft det en gång och gör om det igen, så att jag har ju känt att jag har tagit det steget att jag har inte börjat med p-piller efter spiralen utan jag har ju ingenting.

16 10 Intervju 6 Det som framkommer i intervjun är att kvinnan kommer att testa sig för könssjukdomar oftare då det nu var två år sedan hon testade sig och om det tar slut med nuvarande pojkvännen kommer hon att vara försiktigare och skydda sig med kondom. Citat: Alltså att man ska vara försiktigare så då är det väl bra att få klamydia kanske, det kunde varit värre. Tema 5 Beskedet och upplevelsen av att ha fått en klamydiainfektion. Intervju 1-6 Då fem av de sex intervjupersonerna har reagerat på liknande sätt vid beskedet om att ha en klamydiainfektion har jag lagt in dem alla sex i samma text. Att få besked om att klamydiaprovet är positivt är svårt. Det stämmer inte med den person som kvinnan ser som sig själv. Hon har aldrig trott om sig själv att hon ska få en könssjukdom. Att få en könssjukdom det är sådant som andra får men inte jag. En av kvinnorna berättar att en läkare sagt till henne när hon sagt att hon tagit ett HIV test att flickor som du får inte HIV och att hon då sagt till honom att nej flickor som jag får inte klamydia heller. Ordet chock och ångest återkommer hos flera av intervjupersonerna. En av dem blev arg och en annan kände sig oförberedd vid beskedet om klamydiainfektionen som de fick av barnmorskan. Just att känna sig oren, smutsig och äcklig återkommer. Det är inte roligt att ha klamydia som en av dem säger. För en annan av kvinnorna upptas tankarna och detta återkommer i intervjun vid flera tillfälle om hur hon har fått och när hon har fått det och hur länge hon har haft det. För några har det varit otrevligt att berätta för männen att de har klamydia och att behöva ta den diskussionen är inte roligt En annan av kvinnorna uppger inga starka ord över att ha fått beskedet att provet var positivt. Det var ungefär som om det regnar eller snöar ute. Det kändes inget speciellt. Hon var mer bekymrad över att pojkvännen inte tyckte om att äta medicin. Citat: Första gången kände jag mig bara rent ja obehaglig och ja faktiskt lite äcklad av mig själv. Tema 6 Drabbad av klamydia Intervju 1-6 En av intervjupersonerna berättar att hennes högsta önskan det är att få barn och tanken på att bli steril och i förlängningen att inte kunna föda barn känns svårt. Hon oroar sig över att ha haft infektionen under en längre tid fast sedan försöker hon att tänka lite mer positivt. Jag har nog bara haft det i högst ett halvår. Några av de andra intervjupersonerna tror inte att det ska påverka fertiliteten längre fram och att det är en infektion som lätt går att bota med medicin. Efter behandlingen är det något som man lägger bakom sig. Citat : För det var rätt tungt.

17 11 Tema 7 Tankar om andra sjukdomar Intervju 1-6 De av intervjupersonerna som haft klamydiainfektion två gånger finns en oro över HIV som har blivit mycket mer uttalad när de fick beskedet andra gången. Världen har plötsligt kommit mycket närmare. Att vänta på HIV svaret var obehagligt. Oroskänslan var klart uttalad. De av kvinnorna som det var första gången för hade inte samma oroskänsla. Ingen av dem nämner bromsmediciner när de pratar om HIV utan det som nämns det är att HIV inte går att bota. En av intervjupersonerna jämför det med att få cancer, att livet sedan är slut. En av de andra tror att infektionerna kommer att bli aggressivare och att det kanske blir så att medicinerna blir verkningslösa. Den tredje av kvinnorna som nu har sin andra klamydiainfektion menar att unga människor förlitar sig på att systemet backar upp, att det finns människor som arbetar med att ta fram bra mediciner att det är ganska svenskt att lita på att samhället ordnar allt. Herpes är också en könssjukdom som nämns som en sjukdom som inte går att bota. Citat: För jag tänker klamydia en gång, ja klamydia två gånger vad säger då att jag inte lika gärna kan ha fått HIV också.

18 Bilaga 4 1 Klamydia drabbar alla andra, men inte mig. Talesättet att stoppa huvudet i sanden stämmer in på kvinnorna. Trots att alla har informationen att man vid oskyddat sex kan få en könssjukdom, så finns det inte i deras tankevärld att de eller de människor som finns i deras närhet kan smitta eller smittas av klamydia. Det är de andra som får en könssjukdom, inte kvinnan själv eller de män hon träffar. Kvinnorna uppger att de fått information av barnmorska att använda kondom vid samlag, men att detta sedan har bleknat bort med åren. För de av kvinnorna som har haft klamydiainfektion två gånger har tankarna på att drabbas av något allvarligare än klamydia kommit mycket närmare. När det gäller HIV smitta är det någon som uttrycker det med att det är personer som har sex med narkomaner som smittas. För någon av dem har det varit oroande och stressande att vänta på HIV svaret. För flera av kvinnorna har det varit viktigt att berätta för sina kompisar att de blivit smittade av klamydia. För själva har de inte sett sig som någon som blir smittad och kompisarna har inte sett dem som någon som blir smittad. Efter klamydiabeskedet har det varit viktigt att prata med tjejkompisar om klamydiasmittan både för att avlasta sig själva men också för att informera sina vänner, att även i deras kretsar finns det möjlighet att få en könssjukdom. Flera berättar att kompisarna går och testar sig och att detta känns bra. De verkar vara måna om sina vänner och påverkar dessa så att medvetenheten om risken för smitta ökar. Det har varit viktigt att informera vänkretsen eftersom det inte har pratats om att någon av vännerna har haft klamydiainfektion, säger någon av kvinnorna. Någon uttrycker det som att det kanske inte går att tänka att den här personen inte kan ha någon könssjukdom, när man lär känna en ny person som man går in i en relation med. För någon var det skönt att det var klamydia och inte HIV eller herpes, eftersom det är en harmlös sjukdom som lätt går att bota, ett wake up call som får en att tänka till. Då är klamydia bra att få, eftersom det är en sjukdom som ändå är lätt att prata om och det är många som har haft det. En kvinna tyckte att det var viktigt att få bort stämpeln på klamydia som en skamlig sjukdom. Att skydda sig mot att bli gravid känns viktigt, men det verkar som att behovet att skydda sig mot att få en könssjukdom lätt glöms bort. Det verkar vara svårt att tänka sig in i att själv smittas eller att inse riskerna med att få en könssjukdom. Det kan också vara ren godtrogenhet, att man litar på den andre helt enkelt. En kvinna anser att hon inte hindras av att ha tillfälliga partners, trots att hon haft flera positiva klamydiainfektioner. Orsaken till detta uppges vara att hon betraktar klamydia som en lindrig sjukdom som är lätt att bota. För henne har det nu blivit viktigt att använda kondom vid tillfälliga förbindelser och hon har därför slopat andra skydd mot graviditet för att inte glömma att använda kondom. Vissa människors intresse för att motionera och att äta rätt känns konstigt, då de efter att ha varit på gymmet kan ha sex utan kondom, dricka alkohol och röka, som en av kvinnorna uttrycker det. Citat: Det kunde man ju nästintill ha räknat med att jag skulle bli smittad någon gång men det är ju så man tänker, det händer alla andra men det händer inte mig. Det var ju dumt att tänka så lätt skratt.

19 2 Jättedålig på att använda kondom. Hos någon har en klocka ringt ibland att kanske ska jag ta upp frågan om kondom, men sedan blir det inte något av detta. Det sägs vid flera tillfällen att männen aldrig tar upp någon diskussion om att använda kondom eller att de inte har kondomer med sig. Kvinnorna tror inte heller att män diskuterar med varandra om de har fått besked om att de har fått klamydia utan de går och får behandling och sen är det bra. Det är nästan ingen av männen som använder kondom eller tar upp frågan om kondomanvändning när det är dags att ha samlag och ändå känns det svårt för kvinnorna att ta kontakten och meddela om klamydiasmittan. En av kvinnorna har nu släppt kontakten med sin manlige relation, eftersom hon anser att han har smittat henne två gånger. Så den senaste gången som hon fått klamydia har hon inte själv meddelat honom utan det har kuratorn fått göra. I ett fall har kvinnan träffat ett avtal med sin partner om att man lovar varandra att använda kondom om man har andra sexuella kontakter. Därigenom ska det inte vara möjligt att smitta varandra trots att det inte används kondom inom deras egen relation. Att ha en relation innebär ofta att det är en sexuell relation. Fast det är vanligt att ha flera sexuella relationer inom en kort period så används nästan inte kondom från vare sig den manliga eller kvinnliga sidan. Att kondom inte används kan bero på intag av alkohol eller att det blir heta känslor, så att det där med kondom inte känns viktigt. Citat: Det är väl sedan möjligt att jag kommer att sluta att ha en massa lösa kontakter, men framförallt så kommer jag att börja skydda mig mer, det tror jag nog helt säkert. Relationernas mångfald. För en del är det inget konstigt att ha många relationer på kort tid, men för några andra känns det inte helt korrekt att ha haft flera under en något längre period. En uttrycker det med att hon hade tänkt vara oskuld fram till sitt bröllop för att det skulle vara lite mer romantiskt på bröllopsnatten. Hennes oskuld försvann dock på grund av att hon dumpades av en pojkvän, som gjorde slut med henne för att hon inte ville ha samlag med honom under de tre månader de var tillsammans. När hon träffade en killkompis som hon känt en längre tid och som hon visste tyckte om henne, så hade hon samlag med honom bara för att hon kände sig ledsen och att hon ville lära sig att ha sex. Hon ångrade sig sedan att hon debuterade på detta sätt men är ändå nöjd med att hon väntade tills hon var 16 år. På två år har hon haft sex olika sexrelationer och hon uttrycker det med att det är att vara lite lösaktig, men att hennes tjejkompisar tycker att det är småpotatis. En annan kvinna berättar att när förhållandet med sambon upphörde så kändes allt väldigt trist och tråkigt men att det efter ett tag var helt fantasiskt att gå ut och träffa nya män och då bara ha sex med dem. Det var bara så härligt. Att ha en knullkompis är inget konstigt, men när man vill ta hänsyn till den som man berättar för används förkortningen KK. Det blir en hel del skratt när detta förmedlas vid intervju tillfället. Den unga kvinnan vill skona barnmorskan som gör intervjun för vad termen innebär. I detta att vara knullkompis tycks det som att det från den ena parten kan vara starkare känslor

20 3 inblandade men inte från den andra partnern och för att få vara med den personen så ställer man upp på detta. En av kvinnorna har fått kontakt med en man via nätet och har haft en lång kontakt på det här sättet. När man sedan träffas är det från mannens sida bara fråga om att ha sex. Den unga kvinnan ställde helt enkelt upp på detta för att få erfarenhet. I detta fall innebar det problem för kvinnan genom mannens sexuella krav. För någon annan är ett så kallat one night stand vanligt förekommande. Det används aldrig kondom, eftersom man litar på partnern. Det ingår inte i ens värld att det kan förekomma könssjukdomar bland de män som man träffar. Det kan till exempel vara en killkompis som man har känt länge som man har samlag med. En av kvinnorna menar att alla människor behöver närhet och att alla vill ha sex och att det inte är något fult i detta då många förhållanden idag baseras på sex. Några kvinnor har pojkvän och en av dessa kvinnor uttrycker att hon hoppas att förhållandet ska fortsätta, eftersom hon själv bara vill vara tillsammans med honom. De har nu varit tillsammans i ett halvt år och dessförinnan hade hon inte varit tillsammans med någon ett halvår före. Pojkvännen hade haft en partner en månad innan förhållandet inleddes, men hon vill inte anklaga honom för att ha smittat henne, utan det viktiga är att snabbt bli frisk. Citat: Jag blev nog mer irriterad på mig själv liksom än jag blev förvånad eller upprörd sådär och samtidigt som jag blir förbannad för att man har litat på en annan människa. Den äckliga kroppen. Att få beskedet från barnmorskan om att man har fått en klamydiainfektion kan upplevas lite olika men för flertalet är det mycket obehagligt. Att känna sig äcklad av sig själv och sin egen kropp kan vara en första tanke när beskedet fås i telefon. För någon annan är chocken och känslan att känna sig väldigt oren och smutsig stark. Det finns också en rädsla för ovissheten om vem som kan ha överfört smittan och särskilt obehagligt är det om det inte är den nuvarande pojkvännen. Det kan även vara så att man blir så chockad att man inte uppfattar vad barnmorskan säger i telefonen. Att ha klamydia är inte roligt. Det känns äckligt, obehagligt, orent och smutsigt. Det är starka ord som används för att beskriva vilka känslor som upplevs när barnmorskan kontaktar och meddelar resultatet av provet. Flera får ångest och känner sig chockade. Det är då viktigt att ha någon att prata med när beskedet har meddelats. Några har pratat med sina pojkvänner och andra har ventilerat beskedet med väninnor, men ingen har bara behållit det inom sig. Det som flera tar upp är att det är otrevligt att meddela männen att de har fått besked att de har klamydia, fast det ändå är så att de tror och vet vem av männen som har smittat dem. För någon annan är ångesten i centrum, när det är andra gången som meddelandet kommer om klamydiainfektion. Då kommer tankar om att man faktiskt kan smittas av något allvarligare, exempelvis HIV. Om man tidigare inte har tänkt att man kan få könssjukdomar så kommer plötsligt världen närmare, som någon uttrycker det. En del har haft symtom innan som de har trott vara en svampinfektion och för vilket de behandlat sig. Symtomen har varit i flera fall sveda, klåda, flytning, lukt och smärta. En av kvinnorna är bestämd med att inte berätta för sina killkompisar om att hon fått klamydia, utan det är för en väninna som man berättar detta. Däremot menar hon att killarna

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

EVA SUNDBORG CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN ENHETEN FÖR FORTBILDNING. Berättelsen om Kvinnan och Mannen EN KORT UTBILDNING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

EVA SUNDBORG CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN ENHETEN FÖR FORTBILDNING. Berättelsen om Kvinnan och Mannen EN KORT UTBILDNING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR EVA SUNDBORG CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN ENHETEN FÖR FORTBILDNING EN KORT UTBILDNING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Huddinge den 8 november 03 Eva Sundborg Leg. barnmorska, distriktssköterska, med. mag. Vårdutvecklingsledare

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning.

Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och kondomanvändning. Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa. Barnmorskeprogrammet, VK-11 Barnmorskors och sjuksköterskors upplevelser av attityder till sexuellt överförbara infektioner och

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer