HON&HAN. Ett diskussionsunderlag om jämställdhet i scouterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HON&HAN. Ett diskussionsunderlag om jämställdhet i scouterna"

Transkript

1 HON&HAN Ett diskussionsunderlag om jämställdhet i scouterna

2 Text: Karin Zetterlund 1998 Medarbetare: Elisabeth Karlsson och Camilla Lundborg Reviderad upplaga 2003: Sara Larsson Medarbetare: Malin Kasper Burns Reviderad upplaga 2006: Maria Johansson Grafisk form och illustrationer: Magnus Frederiksen, glafisk Författarna och Scoutförlaget 2006 Svenska Scoutförbundet ISBN Tryck

3 Hon&Han // Förord Förord Har scouting någonting med jämställdhet att göra? Absolut! Jag är uppvuxen i en familj med traditionella könsroller, en mor som heltidsarbetade, skötte hem och familj och en far som veckopendlade till arbetet och hjälpte till i hemmet med bilreparation, snöskottning och andra manliga uppgifter. Tack vare mitt engagemang i scoutrörelsen har jag börjat ifrågasätta den norm jag är uppvuxen i och den könsordning som finns i samhället. Det har tagit mig lite tid att landa vart jag står i jämställdhetsfrågan. Kan jag kalla mig feminist? Ja, är numera svaret på det. För mig handlar jämställdhet om att kön inte ska vara en begränsande faktor. Det ska vara lika okej för killar att ha tjejtröjor som tvärtom. Killar ska kunna dansa balett utan att omgivningen ska höja på ögonbrynen. Typiska tjejsporter, exempelvis ridning, ska få lika mycket i bidrag från kommuner och landsting som killsporter som exempelvis hockey eller fotboll. Jag har haft förmånen att arbeta med jämställdhetsfrågor inom Svenska Scoutförbundet och har till ett flertal ledare ställt frågan: Är scouting till för både killar och tjejer? Hittills har jag fått ett rungande ja på den frågan. Jag kan delvis hålla med, vi gör ingen medveten åtskillnad på killar och tjejer i vårt program. Men generellt har många scoutkårer i Sverige ett program som attraherar killar mer än tjejer. Framförallt måste vi ifrågasätta vår verksamhet då nästan 4 av 10 av våra trettonåriga tjejer valde att lämna Svenska Scoutförbundet

4 Hon&Han // Förord under Vi nyrekryterade dubbelt så många killar som tjejer i samma åldersgrupp. Vi måste vara självkritiska och fråga oss varför! Det är dags att fundera över de tre grundläggande frågorna Varför? (syftet med scouting), Hur? (scoutmetoden) och Vad? (våra aktiviteter) även utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Naturligtvis gäller detta även i de kårer som har klar övervikt av tjejer på avdelningarna. Att du håller denna bok i handen är ett första steg på vägen. Du kanske inte håller med om allt som står, men läs den och börja ifrågasätta dina egna fördomar och värderingar. För mig har min ökade kunskap om jämställdhetsfrågan varit som att få nya bättre glasögon, plötsligt ser jag omgivningen med skarpare blick, och jag gillar inte alltid det jag ser. Detta är tredje upplagan av Hon & Han, en av de frågor som diskuterats kring boken är om Anna och Mattias är fiktiva karaktärer, men det är de inte. Tack för att vi har fått låna era röster för att belysa scoutsverige ur ett jämställdhetsperspektiv. Scoutrörelsen är världens största idéburna ungdomsrörelse, vi kan göra skillnad! Christina Titti Sagersten Ordförande, Styrgruppen Scouting i Samhället 2006 Feministisk = 1. Medvetenhet/kunskap om könsordningen i samhället och maktbalansen mellan könen. 2. Strävan efter att förändra denna maktbalans. Citat: Diagnos Duktig. Ernsjöö Rappe, Tinni och Sjögren, Jennie, 2002

5 Hon&Han // Innehåll Innehåll Inledning... 6 Del Är vi inte jämställda?... 7 Den överordnade mannen...8 Jämställd överlevnadsstrategi...9 Lika, olika och jämlika? Kulturellt skapat kön...11 Könsroller och könsidentitet...13 Ett osynligt nät...15 Åtskiljandet Kvinnor har lägre status...17 Också pojkar drabbas Dolda attityder Vi bemöts olika Del Flickors och pojkars utveckling Närhet och oberoende Olika sätt att leka...26 Samspel och maktkamp...26 Olika kulturer När allt förändras När tjejer tystnar...30 Massmedias bilder...30 Att göra sig fri...30 Den nya kroppen...31 Lacrimosa - teatern och tankesmedjan Naturligt eller dumt? Del Scouting för vem? Aktiviteter och relationer Splittring mellan aktiviteter och relationer Hierarkin mellan aktiviteter och relationer...35 Underskattning av flickors kompetens i aktiviteter Tävlan och hierarkiska system Flickor upprätthåller själva mönstret Mätmetod för jämställdhet Relationer och rekrytering När tjejerna slutar Skilja könen åt?...41 Ett medel inte ett mål...42 Insikt ger kraft Gammalmodigt eller nytänkande Få kvinnnor i manliga strukturer...46 Svårt att hitta kvinnor...46 Manliga mönster...47 Kvotering...48 Härskartekniker...48 Cirklar, nät och trekanter...53 Låt fler komma till tals! Olika sätt att diskutera...55 Vägar till beslut Olika slags ledarskap...57 Delat ledarskap Vad menar du egentligen?...61 Vardagligt språk...62 Del Kvinnligt och manligt i scoutings historia...64 Flickscouting Portaler eller stövelställ Skilda föreningskulturer Två blev ett...66 Farhågorna slog in...66 Siffror som talar...69 Andelen män och kvinnor som avdelningsledare...70 Fördelningen på olika uppgifter i scoutkårerna...71 Fördelningen mellan WOSM och WAGGGS Internationellt...73 Könens lika rättigheter Vi har ett ansvar!...75 Referenslista...77 Lästips... 78

6 6 Hon&Han // Inledning Inledning Rätten att vara jämställd I handboken Kön spelar roll, står det att Forskning visar att skillnaderna inom könen på många sätt är större än mellan könen. Men samhället är fortfarande byggt, åtminstone undermedvetet, på värderingar som säger att kvinnor är mindre värda än män. Det är dessa vi måste arbeta för att få bort. För att se mönster så måste man generalisera. Men människor är unika individer som alla präglas av olika saker. En scouten Stina beter sig kanske inte på samma sätt som alla andra, men för att vi ska se verkligheten behöver vi hitta gemensamma nämnare. Genom detta blir vi medvetna, och genom medvetenhet och kunskap i jämställdhetsfrågor kan vi skärpa vår uppmärksamhet på tjejers och killars villkor i scouterna och relationen mellan männen och kvinnorna i vårt förbund. Scouting borde handla om rätten att vara jämställd, och rätten att vara annorlunda. Detta innebär både respekt för det kön en person tillhör, och respekt inför varje persons val att uttrycka sitt kön och sin sexualitet. Men innan vi kommer någon vart måste var och en börja med sig själv gå i närkamp med sina egna attityder och fördomar. Att vara en jämställd och rättvis scoutledare är en balansakt. Det gäller att se att tjejer och killar ibland har olika erfarenheter och behov. Men det är också viktigt att inte generalisera eller förstärka könsrollerna. 1 Kön spelar roll! Jämställdhet i praktiken?!

7 Hon&Han // Är vi inte jämställda? 7 Del 1 Är vi inte jämställda? Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter i samhället. I Sverige är jämställdhet idealet. Och många av oss både kvinnor och män upplever att tjejer och killar har samma villkor, inflytande och möjligheter i dag. Men det finns kalla fakta som visar något helt annat. Ordet jämställdhet används i Sverige om förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är ett vidare begrepp som avser rättvisa mellan alla individer och grupper i samhället. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. Kvinnor är i minoritet i alla beslutsfattande positioner Kvinnors löner är lägre än mäns Kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete Flickors fritidsintressen får mindre kommunala bidrag än pojkars Flickor och kvinnor får mindre utrymme i könsblandade grupper Studier i klassrum har visat att pojkarna pratar 2/3 av tiden, och flickorna 1/3. Försöker läraren ge flickorna halva tiden tycker både tjejer och killar att tjejerna dominerar. Samma sak har uppmärksammats i grupper med vuxna. En tredjedel av talutrymmet åt kvinnorna tycks vara en allmän accepterad norm. Fenomenet har till och med fått ett eget namn; trettioprocentsregeln. VINNAREN AV ÅRETS PRATKVARN ÄR MANNEN 2 Härifrån till jämställdheten, Svenska Kommunförbundet (1998) Fredelius m.fl., (2000) Fredelius m.fl.,

8 8 Hon&Han // Är vi inte jämställda? Den överordnade mannen Det finns en outtalad överenskommelse om att män är överordnade kvinnor. Historieprofessorn Yvonne Hirdman kallar det könskontrakt eller genuskontrakt. Kontrakten bygger på att hålla manligt och kvinnligt isär samt att mannen är normen för samhället. Detta kontrakt gäller över hela världen, men i Norden där vi bestämt att mannen inte ska vara överordnad kvinnan har kontrakten förändrats. Här stöter vi dock på ett annat problem, där bland annat forskaren Hanne Havind talar om den relativa underordningen där kvinnor underordnar sig männen frivilligt. SÅ DU ÄR 28 ÅR... HM... OM VI LÅTSAS ATT DU ÄR MAN... HUR STOR DOSERING VORE DÅ LÄMPLIG ATT GE DIG...? 28 LIGGER NÄRMRE 30, DÅ SÅ, 50 MG! I skolan pratar pojkar mest, och de får mest uppmärksamhet. I arbets- och föreningslivet är det flest män på ledande positioner. I politiken är män fortfarande i majoritet. Verksamheter som alla tänker på som könsneutrala (som fritidsgårdar och ungdomsföreningars aktiviteter) är många gånger upplagda med tanke på behov, intressen och Hirdman, Yvonne., (2001) 6 Fredelius m.fl., 7 Fakta kring ungdom, kön och jämställdhet, Ungdomsstyrelsen (2001)

9 Hon&Han // Är vi inte jämställda? 9 fritidsstilar som är vanligast bland pojkar. Flickor tvingas anpassa sig eller lämnar verksamheten. Ett annat uppmärksammat exempel på att mannen är norm, hittar vi inom sjukvården där mannens kropp är mall för doseringar, behandlingar o s v, vilket i sin tur har negativa konsekvenser för kvinnliga patienter. Jämställd överlevnadsstrategi Föreställningen om att jämställdhet mellan kvinnor och män redan är uppnådd, är i själva verket i dag ett av de viktigaste hindren för vidareutveckling i en riktning mot jämställdhet. Ungefär i fem-sjuårsåldern inser barn på ett omedvetet plan att det är bättre att vara pojke och man, än att vara flicka och kvinna då pojkar får större utrymme, mer makt och högre värde än tjejer.10 Omedvetet eller medvetet söker flickan en förklaring och en överlevnadsstrategi till det hon undermedvetet har förstått. Strategierna växlar sedan i olika situationer och skilda faser av hennes liv, beroende på vad hon bemöts av i samhället. Hon kan förneka, acceptera eller göra uppror.11 Förnekande Flickan förnekar sin situation och anser att hon är bra nog och inte förtryckt. Hon har bilden av att tjejer har samma möjligheter som killar. Accepterande Flickan accepterar att hon inte är bra nog. Hon ser att killarna dominerar, men tycker det är i sin ordning. Uppror Flickan gör uppror mot normerna. Hon förstår att hon är bra nog och ser att killarna dominerar. Hon anser att det är fel. 8 Härifrån till jämställdheten 9 Regeringens proposition om jämställdhetslagen 1990/91: Fakta kring ungdom, kön och jämställdhet 11 Marklund, Liza & Snickare, Lotta (2005), Fredelius m.fl.

10 10 Hon&Han // Är vi inte jämställda? Mattias berättar... Det var en härlig vårförmiddag. Fåglarna sjöng och jag, Sebastian och David njöt på trappen till scoutlokalen, diskuterandes jämställdhet. Mitt i en livlig diskussion om massmedias bild av flickor och pojkar, kom det ut en kvinna i 40-årsåldern på trappen. Jahaja, och vad diskuterar ni då? frågade hon. Jämställdhet, svarade jag och log mot henne. Kvinnan fnös ljudligt och spottade frågande ur sig: Jämställdhet? Och det ska ni vara rätt personer att diskutera?! Tre karlar! Diskutera Fundera på de tre strategierna att förhålla sig till ojämställdheten som beskrivs i texten. Känner du igen dem? Vilka för- och nackdelar har de olika förhållningssätten? Hur beter du dig själv som man/kvinna? Tips Ta tid (i smyg) under ett avdelningsmöte eller ett möte med vuxna av båda könen. Får kvinnor och män och flickor och pojkar lika mycket taltid?

11 Hon&Han // Lika, olika och jämlika? 11 Lika, olika och jämlika? Män kan inte föda barn. Kvinnor har sällan kraftig hårväxt på bröstet. Att det finns fysiska skillnader mellan könen står klart. Men vår erfarenhet säger oss att kvinnor och män många gånger också beter sig olika, reagerar olika och har olika intressen och kunskaper. Vad beror det på? Här går meningarna isär bland forskarna. Vissa, de så kallade essentialisterna, hävdar att skillnaderna har biologiska förklaringar. Att det finns ett naturligt kvinnligt respektive naturligt manligt sätt att vara på, och att män och kvinnor därför passar för olika uppgifter. Deras paroll är olika men lika värda. Den här typen av biologiska förklaringar har blivit allt mer populära under senare år. Men många forskare och debattörer har påpekat riskerna i sådana förklaringsmodeller. De kan lätt användas för att legitimera att kvinnor hålls borta från makt och samhällsliv ( som de inte är skapta för ) och män från ansvar i hemmet och närhet till barnen ( som deras biologi lämpar sig sämre för ). Kulturellt skapat kön Ett annat sätt att förklara könsskillnader står de så kallade konstruktivisterna eller genusforskarna för. De tänker sig att skillnaderna mellan kvinnors och mäns beteende i stor utsträckning beror på att flickor och pojkar bemöts olika livet igenom. Konstruktivisterna talar om ett socialt och kulturellt skapat kön genus vid sidan av det biologiska. Enligt det synsättet finns det inget som med nödvändighet låser kvinnor och män i de roller de har idag.

12 12 Hon&Han // Lika, olika och jämlika? Konstruktivister stödjer sig bland annat på att det som ansetts naturligt för könen har växlat i olika tider och samhällen; i vissa tider har det varit förenligt med manlighet att gråta, i andra med kvinnlighet att lämna ifrån sig sina nyfödda barn och så vidare. Idén om könet som socialt och kulturellt skapat bygger också på att det alltid finns individer som avviker från det naturliga mans- och kvinnobeteendet. Konstruktivister brukar också peka på studier som visar att omgivningen omedvetet behandlar barn olika beroende på deras kön. Bara genom att lyssna på föräldrars röster har man till exempel kunnat sluta sig till om de pratar med en dotter eller en son (se sid. 22). Anna berättar... Vi, jag och tre ledarkollegor på patrullscoutavdelningen, stod i hallen och diskuterade kvällens program. Det var hajk och lugn eftermiddag. Då kommer den manliga juniorscoutledaren ut i hallen, tittar besvärat på oss och säger: Nu får ni diska!. Eftersom vi var mitt uppe i en diskussion ignorerar vi allihop denna tillsägelse, varvid vi får följande kommentar: Men Anna och Birgitta, nu får ni faktiskt diska! Vi inser både två att denna befallning inte rör våra manliga kollegor, så jag ber honom diska själv. Tystnad. Han ler lite förvirrat, muttrar något om att han nog behöver diskutera vår uppfostran med föräldrar och lämnar stugan. Birgitta diskade, jag blev skitförbannad. v å r a

13 Hon&Han // Lika, olika och jämlika? 13 Könsroller och könsidentitet Könet är ett biologiskt faktum, och genus är konsekvensen av att vara född med ett visst biologiskt kön i en viss kultur. Det finns både sociala och psykologiska aspekter av genus. Den sociala delen, som man kan kalla könsrollerna, handlar om vilka uppgifter vi får och tar på oss som kvinnor eller män och hur omvärlden behandlar oss efter vårt kön. Den psykologiska delen, könsidentiteten, är de spår som de sociala erfarenheterna av att behandlas som man eller kvinna sätter i vårt inre; hur vi ser på oss själva, hur vi tänker, känner och vad vi strävar efter. Ibland har det uttryckts som att män och kvinnor lär sig vilja det som förväntas av dem. Både människors könsidentitet och samhällets könsroller förändras, men könsidentiteten sitter djupare och förändras långsammare. MAMMA TYCKER ATT POJKAR SKA LEKA MED BILAR OCH FLICKOR MED DOCKOR. DET TYCKER INTE LISA. Experimenttips Manligt/kvinnligt Dela upp deltagarna i mindre grupper, män för sig och kvinnor för sig. Be dem under en minut skriva ner allt de kommer på som svar på frågorna: Vad är manligt (hur en man ska vara)? Vad är kvinnligt (hur en kvinna ska vara)? Skriv upp gruppernas svar på ett blädderblock under rubrikerna manligt och kvinnligt. Diskutera sedan varför vi tycker att vissa egenskaper är manliga eller kvinnliga. Känner männen och kvinnorna i gruppen igen sig i hur deras kön beskrivs? Om vi låter rubrikerna manligt / kvinnligt byta plats vad händer då?

14 14 Hon&Han // Lika, olika och jämlika? Ordövning Markera två punkter på golvet. Den ena representerar kvinnligt och den andra manligt. Läs upp en lista med ord. För varje ord ska deltagarna ställa sig vid den punkt (det kön) de främst associerar ordet till. Ställer sig alla på samma punkt? Ställer någon sig annorlunda? Varför associerar de som de gör? Tips: ha orden uppskrivna på postit-lappar och sätt efter varje omgång upp dem på ett blädderblock under rubriken manligt eller kvinnligt (beroende på hur de flesta tyckt). Diskutera efteråt om det syns några mönster. Var finns de flesta negativa respektive positiva orden? Förslag på ord: Vimsig, busig, stark, tävlingsinriktad, rationell, intelligent, rädd, känslosam, aktiv, passiv, impulsiv, förbannad, rolig, känslig, kompetent, rabiat, hysterisk, självsäker, ängslig, viril, prestationsinriktad, nervös, sexig, bestämd, tjatig, stöddig, velig, gullig, taktisk, kärleksfull, ond, töntig, vacker, oskuldsfull, elak, pålitlig, lömsk, våldsam, stilig... Du kan om du vill komplettera orden med ord som har anknytning till scoutlagen. Förslag på scoutord: Ansvarsfull, uthållig, hänsynsfull, snäll, hjälpsam, pålitlig, omtänksam, vänlig, ärlig, patrulledare, kompis, glad

15 Hon&Han // Ett osynligt nät 15 Ett osynligt nät Genussystemet är ett begrepp som myntats av historieforskaren Yvonne Hirdman. Det kan vara användbart när du diskuterar relationen mellan kvinnor som grupp och män som grupp. Genussystemet är ett osynligt nät som ordnar in män och kvinnor i olika roller. Systemet bygger enligt Hirdman på två principer. Den ena är åtskiljandet att kvinnor och män ska hållas isär och det kvinnliga och manliga inte får blandas. Den andra är värderandet att mäns inlärda sätt att göra och vara i regel har högre status än det kvinnor lärt sig göra och vara. Genussystemet är något vi alla växer in i och tillägnar oss genom att leva i vår kultur och vårt samhälle.12 VAD SKA DU OCH GRABBARNA HITTA PÅ IKVÄLL? VI SKA PÅ FOTBOLL! 12 Genvägar till jämställdhet, Ungdomsstyrelsen (2003) och Hirdman, Yvonne

16 16 Hon&Han // Ett osynligt nät Både kvinnor och män bär upp och upprätthåller genussystemet. Åtskiljandet finns som förväntningar på och föreställningar om att kvinnor och män ska syssla med skilda saker och bete sig på olika sätt. Livet igenom utsätts vi för påverkan från olika håll (föräldrar, kompisar, reklam, skola, arbete), för att bli och göra som vårt kön ska. Dagens genussystem föreskriver till exempel att: 13 Kvinnor: Intresserar sig för relationer Får sitt värde genom sitt utseende Har sin huvudsakliga roll i hemmet/den intima sfären Är känslosam till sin läggning Är bra på att vårda Är passiva Män: Intresserar sig för saker Får sitt värde genom att prestera Har sin huvudsakliga roll i offentligheten och karriären Är aggressiva till sin läggning Är bra på rationellt tänkande Är aktiva Åtskiljandet Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt syns tydligt i yrkesval och fritidsliv. Män är kraftigt överrepresenterade i tekniska yrken och i tillverkningsindustrin. Kvinnor inom vård och undervisning.14 Vad det gäller barns och ungdomars fritidsliv är det i stort sett bara pojkar som spelar ishockey och nästan bara flickor som rider och spelar teater. Också hos oss i Svenska Scoutförbundet finns en uppdelning mellan kvinnors och mäns roller. Det är till exempel mest kvinnor som är ledare för yngre scouter, på bäverscoutoch miniorscoutnivå, medan de manliga ledarna blir fler ju äldre scouterna blir. Bland patrullscoutledarna och senior- 13 Wahlström, Kajsa (2003) 14 På tal om kvinnor och män. Statistik om kön och arbete SCB

17 Hon&Han // Ett osynligt nät 17 scoutledarna är männen i kraftig majoritet. Flest män är kårordförande, flest kvinnor är kårsekreterare (se sid. 71). Kanske syns uppdelningen mellan kvinno- och mansgöra också i sammanhang när scouter träffas? Vem sätter upp vindskydd, vem lagar mat, hämtar ved, tänder eld, diskar efter sammanträdet? Kvinnor har lägre status Värderandet den andra principen i genussystemet är mer problematisk än uppdelningen. Att flickors och kvinnors sysslor och intressen skulle ha lägre status än mäns, kan det verkligen stämma? Ja, också här finns statistik som i kronor och ören visar något vi helst vill slippa se. I de yrken där kvinnor är i majoritet är lönerna lägre än i typiska mansyrken. En kvinna får dessutom ofta lägre lön för samma arbete som en man. Kvinnoarbetets lägre status märks också på att en stor del av kvinnors arbete är oavlönat och inte räknas som arbete, och att kvinnors kunskap inte räknas som kunskap ( sätta en deg och sy på maskin, ska det vara något att kunna, det kan väl varenda kvinna ). I fritidslivet märks värderandet i det faktum att flickors intressen får mindre resurser och har lägre prioritet än pojkars. De flesta ishallar och idrottsanläggningar drivs till exempel med allmänna medel, medan de flesta ridhus och det mesta av dans- och teaterverksamheten, som mest flickor utnyttjar, betalas av användarna. Också i föreningslivet satsas mest på sådant som intresserar pojkar, det har flera fritidsforskare pekat på.15 Flickor har till exempel ofta lärt sig värdesätta sociala kontakter högt och välja aktiviteter som kretsar mycket kring samtal och diskussioner. Sådant syns lite, genererar inga bidrag och får låg status och liten del i de flesta föreningars budget. Både kvinnor och män värderar mäns prestationer högre än kvinnors. Vid undersökningar då samma text undertecknats med en flickas respektive en pojkes namn, fick 15 Fredelius m.fl. och Härifrån till jämställdheten

18 18 Hon&Han // Ett osynligt nät den variant som hade pojkens namn underst mer positiva värdeomdömen än flickor. Också pojkar drabbas Att det kvinnor gör har lägre status kan också män få känna på. Den man eller pojke som gör och är på det sätt som förknippas med kvinnlighet (ägnar sig mycket åt samtal, bryr sig mycket om sitt utseende, visar mycket känslor) får problem. Det är mindre problematiskt för tjejer och kvinnor JAG MINNS DET SOM IGÅR, MIN att intressera sig för och kunna sådant som män och LILLA PELLE VAR EN RIKTIG pojkar ofta gör. Kvinnliga egenskaper sänker en mans POJKFLICKA HAN! status, medan en kvinna (inom vissa gränser) rent av kan öka sitt anseende genom att kliva in på det manliga territoriet.16 I början av 1900-talet, när Robert Baden- Powell, BP, startade scouting, ansåg en av dåtidens psykologer, Stanley Hall, att gemensam utbildning för flickor och pojkar skulle göra kvinnorna maskulina, och männen feminina. Detta skulle ha en allvarlig konsekvens för pojkar då de skulle bli tvungna att sjunka till en standard medvetet satt lågt för flickor. Inställningarna från den tiden hänger alltså fortfarande kvar, även om de i dag snarare är omedvetna. Mattias berättar För några år sedan gick jag på en folkhögskola i Värmland. En av tjejerna som också bodde där hade en TV på rummet. Det hände därför att vi ibland samlades några stycken hos henne för att avnjuta en film, eller ett serieavsnitt. En kväll satt vi, jag och två tjejer, tillsammans i soffan och tittade på Ally McBeal. Just det här avsnittet var väldigt rörande, och vid ett tillfälle kramade jag hårt en kudde i min famn och sa: Åååh, vad fint! Tjejen som ägde TV:n röt genast åt mig: Lägg av Mattias, du är ju faktiskt kille! 16 Gens, Ingemar (2005)

19 Hon&Han // Ett osynligt nät 19 ÅÅH... VA FINT! MATTIAS, BE A MAN FOR GODS SAKE! Dolda attityder Om någon ställer oss frågan om vem som har mest värde kvinnor eller män så svarar nog ingen av oss att kvinnors sätt är mindre värt än mäns. Men skrapar vi på ytan hittar vi lätt attityder hos oss själva, som vi knappt visste om att vi hade. Fundera till exempel på det här: En liten pojke har en blå sparkdräkt och en flicka en rosa. Om flickan smutsar ned sin kan hon låna den blåa dräkten. Men kan pojken låna den rosa? Ibland säger flickor och kvinnor: jag var aldrig speciellt flickaktig när jag var liten, jag var en pojkflicka. Vad beror det på? Varför hör man inte män säga att de varit flickpojkar? Varför är det fånigt att hoppa twist och hopprep när man lämnat mellanstadieåldern medan det är accepterat att spela innebandy och fotboll fast man är vuxen? Hur kommer det sig att vi skrattar mer när en man klär ut sig till kvinna än tvärtom?

20 20 Hon&Han // Ett osynligt nät Diskutera Uppmuntrar och accepterar scouterna alla sidor hos alla? Ger vi flickor och pojkar möjlighet att gå utanför mallarna och utveckla hela sin personlighet? Hur? På vilket sätt ger vi stöd åt pojkar som inte vill vara som andra pojkar? Är det svårare att vara patrullscoutledare än miniorscoutledare? Varför börjar nästan alla nya ledare som miniorscoutledare? Varför dominerar kvinnorna bland miniorscoutledarna? Tips Vad berättar filmen? Se en bra videofilm tillsammans, analysera sedan männens och kvinnornas beteenden och roller i filmen. Vad får vi reda på om de personliga egenskaperna hos männen och kvinnorna? Vilken funktion har männen och kvinnorna i handlingen? Vem är hjälte? Ur vems perspektiv berättas historien? Programtips Roller i reklam Leta fram några olika mans- och kvinnoroller som kommer igen i reklambilderna, till exempel: karriärkvinnan, karriärmannen, pappan, mamman, tönten, den självständige, den naturliga, friluftsmänniskan, sexobjektet och så vidare. Skriv eventuellt upp dem på olika pappersark och klipp ut och klistra dit de bilder som passar. Finns det roller som är gemensamma för båda könen? Är de helt identiska eller finns det skillnader? Diskutera rollerna. Fundera till exempel över vad som skulle hända om man bytte personen i en reklambild mot en av motsatt kön skulle budskapet bli detsamma? Är det mer okej att framställa män än kvinnor som töntar? Har det samma innebörd att visa lättklädda män och lättklädda kvinnor? Varför/varför inte?

21 Hon&Han // Ett osynligt nät 21 Reklamens bilder Titta på hur män och kvinnor framställs i reklam i till exempel månads- och veckotidningar. Klipp ut! Vad gör kvinnorna och männen? I vilka miljöer befinner de sig? Vilka känslor utstrålar de? Vilken ålder har de? Hur är de klädda? VILKET BUDSKAP GER TJEJ- RESPEKTIVE KILLTIDNINGAR? SEX ÄR DET NÅGON STÖRRE SKILLNAD?

22 22 Hon&Han // Vi bemöts olika Vi bemöts olika LISA! SLUTA LEK MED MATEN DU BLIR JU ALLDELES KLADDIG... Barnmorskor som lyssnar på hur föräldrar jollrar med sina nyfödda barn kan ofta lista ut vilket kön barnet har. Vuxna pratar på olika sätt med flickor och pojkar. Det första som sägs till en flicka är ofta något i stil med: men lilla vän... är du ledsen?. Betydligt fler pojkar hälsas till världen med utrop som du var då en högljudd krabat!. 17 En liten pojke som gråter verkar arg, en gråtande flicka verkar ledsen eller rädd. Vi har föreställningar om hur flickor och pojkar är och utifrån det tolkar och bemöter vi deras beteende. Det finns studier som visat att nyfödda flickor som somnar på mammas mage i regel får vara ifred, medan pojkar ofta får en liten dask i stjärten och uppmuntras att fortsätta leta sig fram till mammas bröst.18 Hemma, på dagis, i skolan och i scouterna fortsätter det skilda bemötandet under hela barnets uppväxt. Vuxna har till exempel ofta mer överseende med störande och irriterande beteenden om de stämmer med barnets kön. 19 Ibland kan något som vuxna uppskattar och uppmuntrar hos det ena könet betraktas som rent störande hos det andra. Forskare20 har iakttagit att pojkar som är väldigt omtänksamma och lyhörda 17 Gens, Ingemar 18 Gens, Ingemar 19 Gens, Ingemar 20 Fredelius m.fl.

23 Hon&Han // Vi bemöts olika 23 för andras behov ofta ses som osjälvständiga och flickaktiga (det är mer förbjudet än det är för flickor att vara pojkaktiga). Föräldrarna blir genast oroliga för att pojken ska bli retad i skolan och försöker dämpa hans beteende. (Som förmodligen skulle ha väckt odelad uppskattning om det kom från en flicka.) Några försökspersoner fick se en videoinspelning med en ettåring som leker med en gubben i lådan - leksak. Gubben hoppar fram och barnet börjar gråta. Några i försöksgruppen hade fått veta att barnet hette Tommy de uppfattade att han blev arg när gubben hoppade fram. Andra fick veta att barnet hette Anna. De menade att hon blev rädd och ledsen. Diskutera Två scouter, Sara och Fredrik, gråter för småsaker och gnäller över skoskav och rök i ögonen så fort ni lämnar scoutlokalen. Hanterar du de två på samma sätt? Två andra scouter bråkar ofta på avdelningsmötena. Den ena är en tjej och den andra en kille. Behandlar du dem på samma sätt? Kan du komma på någon situation då du behandlat en person (barn eller vuxen) på ett visst sätt på grund av hennes eller hans kön? Programtips Många undersökningar har visat att lärare och ungdomsledare har lättare att komma ihåg pojkarna än flickorna, och att pojkarna ofta betraktas som individer i högre grad än flickorna (flickor omtalas ofta som den ljusa tjejen eller en i tjejmaffian ). Be var och en i ledarteamet fundera över vilka barn de har på sin avdelning, och samtidigt skriva ner deras namn på ett papper tillsammans med några ord om deras personlighet och sätt att vara. Fråga sedan hur de beskrivit tjejerna och killarna. Vilka namn hamnade överst på listan (vilka var lättast att komma ihåg)? Vilka var lättast att beskriva? Diskutera vad det kan bero på.

24 24 Hon&Han // Flickors och pojkars utveckling Del 2 Flickors och pojkars utveckling Varje människa är unik. Men det finns faser som de flesta passerar på vägen från liten till stor. Till största delen är utvecklingsstadierna desamma för flickor och pojkar. Men om man ser till hur de flesta flickor och de flesta pojkar hanterar sin situation i olika åldrar finns vissa vanliga skillnader. Vad skillnaderna beror på tvistas det om. Vissa talar om olikheter i hjärnan. Andra lyfter fram sådant som att pojkars fysiologiska utveckling är senare än flickors, att flickor och pojkar får uppmuntran för olika saker och att erfarenheten av att vara pojke eller flicka i vår kultur skiljer sig så mycket åt att våra psyken och identiteter utvecklas på olika sätt. Vilken förklaring man än tror på är det viktigt att vara uppmärksam på skillnaderna när de visar sig. Som scoutledare kan vi inte ta för givet att ett upplägg som går hem hos killar fungerar lika bra med tjejer och vice versa. Det finns också anledning att vara extra lyhörd för flickors erfarenheter och behov. Många etablerade pedagogiska och psykologiska sanningar utgår nämligen från pojkars typiska utveckling.21 Anna berättar Så länge Patrik och Peter hade varit med i scouterna hade de bråkat. De förstörde ständigt för de andra barnen och vi i ledarteamet testade ett flertal metoder för att alla skulle trivas på mötet. Det var lekar utomhus som gällde på miniormötet, och det var mycket svårt att hålla koncentrationen uppe. Vid ett tillfälle då det hade bråkats en hel del, tar en av mina ledarkollegor Patrik och Peter åt sidan så att de hamnar en bit 21 Fredelius m.fl.

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Jag är en normal kille liksom. att göras och göra sig till ridsportkille

Jag är en normal kille liksom. att göras och göra sig till ridsportkille Eva Linghede och Håkan Larsson Jag är en normal kille liksom att göras och göra sig till ridsportkille Förord Våren 2010 arrangerade Svenska Ridsportförbundet en endagskonferens på Hotell Radisson, Arlanda

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval

Sofia B. Karlsson. Passa och passa in. om manlighet, fotboll och utbildningsval Sofia B. Karlsson Passa och passa in om manlighet, fotboll och utbildningsval Det hade varit lite fniss, ska du bli sjuksköterska. Det är ju bara kvinnor som är. TACK till JA Tipselit och AIK Fotboll för

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. SYFTE 3.1 INTERVJUMETOD 3.2 BEGRÄNSNINGAR 3.3 GENOMFÖRANDE 3.4 VÅR DEFINITION AV MISSHANDEL 4. LAGEN OM FRIDSBROTT 5. LITTERATURSTUDIE 5.1 MANS- OCH KVINNOIDENTITET

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer