Kärlekstunneln. Manus och regi Marcelo Racana. Längd 9 min. Ålder År 8-9/G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärlekstunneln. Manus och regi Marcelo Racana. Längd 9 min. Ålder År 8-9/G"

Transkript

1 Kärlekstunneln Manus och regi Marcelo Racana Längd 9 min Ålder År 8-9/G Ämne Sex- och samlevnad, Barn- & Ungdomsfilm, Samhällskunskap; Invandraroch minoritetsfrågor Filmnr 6542 Produktion Studio Lagnö, RFSU och Levande Bilder AB Distribution FILMO AB Hammarby Fabriksväg Stockholm Tel: Fax: Epost: Filmens innehåll Filmen är en mytologisk gestaltning i modern tappning av en tonårspojkes drömmar, fantasier och önskan om närhet och relation. Är det en fantasi eller är det sagans goda fe/trollkarl som låter honom få en försmak av den vuxna sexualiteten? Eller är det ett möte med en modern huldra, förflyttad från kolarens koja till tunnelbanemiljö? Vem är flickan på tunnelbanetåget? Vad gestaltar och uttrycker hon? Är hon verklig eller endast tonårspojkens gestaltning av den inbjudande kvinnan? Gränserna mellan verklighet och fantasi suddas i vilket fall ut och kan ge tillfällen till diskussioner om tonårspojkars drömmar och fantasier, synen på (blonda) tjejer och hur man i verkliga livet gestaltar längtan efter närhet. Möten över kulturgränser Denna serie av kortfilmer är gjord för att beröra frågor som inte alltid är så lätta att få grepp om. Vi vet att det finns föreställningar och fördomar om hur kvinnor/tjejer är respektive hur män/killar är. Det finns också föreställningar/fördomar om hur invandrarmän/killar är respektive hur invandrarkvinnor/tjejer är. För att motverka att dessa skapar missförstånd är det vår övertygelse att dessa mår bäst av att lyftas fram i ljuset och pratas igenom ordentligt. Det kan vara svårt att närma sig denna typ av föreställningar eftersom de ofta är inkorrekta och en del av de värderingar vi bär på fast vi inte riktigt vet varför. Kvalitén med filmerna i serien Möten över kulturgränser består bl. a. i att de inte är korrekta och därför väcker många reaktioner kring vad som är OK eller sant när det gäller killar och tjejer, svenskar och invandrare. Serien består av tre filmer från RFSU där vi bett manusförfattare/regissörer med invandrarbakgrund att gestalta möten över kulturgränserna. Kärlekstunneln är en del av resultatet. Övriga filmer som ingår i serien är Niklas & Tadelesh av Myriam Braniff samt Invigningen av Lisa Ohlin.

2 Att tänka på för läraren Den här filmen är inte gjord för att vara informativ utan för att väcka diskussion. När du som lärare planerar för filmvisningen är det viktigt att du sätter av ordentligt med tid för detta. Vi rekommenderar minst en lektionstimme för den här filmen. Du kan också följa upp filmen vid ett senare tillfälle genom att låta eleverna forska om exempelvis sexuella (slang)ord eller myter och folksagor om huldror och andra sexuella karaktärer. Filmen handlar i huvudsak om pojkars förhållningssätt till och fantasier om flickor/kvinnor. Men kan trots det vara ett underlag för diskussion om flickors förhållningssätt till och fantasier om pojkar/män, se vidare Ämnen för diskussion. Titta själv igenom filmen innan du visar den för eleverna. Vad känner du för och tänker om de olika personerna i filmen? Om den sexualiserade bilden av den svenska blondinen Jag hade hört att människor badade nakna på badstränderna och att svenska kvinnor ville älska med mörka och brunögda män. Så säger en man som nyligen kommit till Sverige från ett annat land. Bilden av den fria sexualiteten och de svenska flickorna är ofta felaktig eller överdriven. Vad kan de här myterna ha sitt ursprung i eller bero på? Om pojkars omnipotens Tonårspojkar, framförallt i gäng kan ibland upplevas som oerhört omnipotenta (allsmäktig). De hörs mycket och tar mycket plats. Omnipotens finns med som en tydlig ingrediens i den växande pojkens liv och fungerar som ett försvar mot känslan av tillkortakommande. Man är övertygad om att man kommer att bli bäst i världen och har högt flygande planer om framtiden. Det anses som helt okej hos barnet och uppmuntras av vuxenvärlden. I tonåren är den däremot inte lika okej längre. Beteendet förväntas nu gradvis bytas ut mot ett mer realistiskt och empatiskt förhållningssätt i takt med att pojken mognar. Sexualitet och relationer är ett nytt område som skall utforskas och erövras och det kan därför ta lite längre tid innan man får en någorlunda realistisk bild av sig själv och kan släppa efter på försvaren. Kan skrytandet om sexuella erfarenheter och kvinnor ha en grund i stor vördnad, romantiserande kring kärlek eller är det ett resultat av en dålig självbild? Kan det vara den enda möjligheten att närma sig sexualiteten i en tid när man anser sig otillräcklig eller för feg för att våga. Om omnipotensen är en spegelbild av den dåliga självkänslan bör den absolut inte punkteras, snarare nyanseras. Att tillsammans med kill-grupper bygga broar mellan omnipotensen och den dåliga självkänslan är ett tydligt sätt att hjälpa pojkar in i manligheten. Alla bär vi en tönt inom oss som vi har olika strategier för att gömma. En tönt som får representera alla tillkortakommanden och gånger man gjorde bort sig. Att bli vän med honom är kanske ett livsprojekt men varför inte börja redan i tonåren? Punkterad omnipotens leder i vart fall bara till att tönten växer och därmed också omnipotensen för att kunna skyla honom. Förslag till metoder Bygga broar Ett sätt att bygga broar mellan omnipotens och dålig självkänsla är att beskriva andras eller sin egen tonårstid, att ge beskrivningar av vägar in i vuxet liv. Att belysa de eviga frågeställningarna om hur man gör när man tar kontakt, gör slut och inte räds för att beskriva gånger det inte blev som man tänkt. På vilket sätt kan du använda Kärlekstunneln för att prata omnipotens och töntar med pojkar? Nyansera föreställningarna Inte sällan har unga människor en föreställning att de krav som motsatta könet ställer på en partner är de som media och reklam framhäver och därför svåruppnåeliga. Det kan handla om utseende, kläder eller pengar. Medan man själv värdesätter humor och andra positiva karaktärsdrag högre än det som syns på utsidan. För att nyansera bilden kan man använda följande metod. Flickorna skriver lappar med de tre viktigaste egenskaperna hos den de i framtiden vill leva ihop med. På en annan lapp skriver de den egenskapen som de tror att killar värdesätter allra högst hos sin framtida livspartner. Kärlekstunneln sidan 2

3 Pojkarna gör samma sak. En lapp med de tre viktigaste egenskaperna hos den de vill leva med och en lapp med vad de tror tjejerna värdesätter allra högst hos dem. Man sammanställer sedan lapparna och får en lista över vad man verkligen uppskattar hos varandra och kan jämför med vilka föreställningar man har. Frågor till motsatt kön I längtan efter närhet och relation undrar man inte sällan varför det motsatta könet beter sig på det ena eller andra sättet. Mytbildningarna och stereotyperna kring de förklaringar som ibland finns tillgängliga hjälper sällan till att belysa frågorna. För att verkligen ge svar på de frågor som finns kan man använda följande metod. Man delar upp gruppen i pojk- och flickgrupp. Pojkarna skriver anonyma lappar med frågor till flickorna och vice versa om sådant man undrar över när det gäller relationen till det andra könet. Frågorna överlämnas till den andra gruppen som besvarar frågorna. Pojkarna tillsammans med en man och flickorna med en kvinna, lärare eller annan vuxen. Därefter träffas grupperna, besvarar varandras frågor och diskuterar. Könsord används ofta som skällsord och negativa förstärkningar. Men vad betyder orden egentligen och varför finns det så många ord som beskriver kön och sexuella handlingar. Man kan som lärare eller annan vuxen skriva upp de kliniska orden för könen och sexuella aktiviteter på svarta tavlan, penis, slida, samlag och onani. Man ber sedan gruppen att ge exempel på andra ord som används. Vanligtvis får man ett drygt tjugotal förslag under varje rubrik. Man kan sedan gå igenom orden och fundera på varför vissa är OK medan andra uppfattas som stötande, de beskriver ju samma sak. Vilka ord använder pojkarna om sitt eget kön. Vilket ord föredrar flickorna om sitt. Man kan också konstatera att de gamla svenska orden för manligt respektive kvinnligt kön, kuk och fitta tidigare varit OK men att innebörden förändrats över tid. Fitta eller fitjar betyder egentligen våt eller sank strandäng på fornsvenska. Kuk är lite svårare att härleda så det finns tre möjligheter. Det anglosaxiska ordet för hane eller kön Cock. Möjligen importerat av vikingar i västerled. Det gamla fornnordiska ordet för gök, kukku. Göken har spelat en stor roll i den mytologiska sexualiteten och man använder också göka som ett ord för samlag. Den troligaste förklaringen är dock att ordet kommer från det fornnordiska Kukker som betyder ungefär liten utväxt på trädstam och beskriver de utväxter på framförallt björkar som orsakas av en svampsjukdom och används för framställning av kåsor och skålar. Innan männen hade byxor använde man byxholkar, ett rörformat tygstycke som träddes på varje ben och därefter fästes i livremmen. För att skyla könet använde man då ett hårdare tyg som såg ut ungefär som nämnda utväxt på björkträdträd. Förmodligen har namnet sedan överförts till könet. Exempel på ord som idag har en mer sexualiserad innebörd än förr är t. ex. runka, som tidigare endast betydde ruska eller skaka. Slyna eller slampa betydde för bara några decennier sedan ouppfostrad flicka och ingenting mer. Under rubriken onani kan man konstatera att de flesta för att inte säga alla orden beskriver manlig onani. Varför är det så? Den svenska blondinen Unga kvinnor som sett filmen har upprörts över att det alltid är blondiner som framställs som utmanande. Negativa reaktioner är vanliga både hos killar och tjejer. Varför? Bjuder hon ut sig? Varför uppfattar man det överhuvudtaget som att någon bjuder ut sig när de är utmanande? Titta gärna igenom bilder på kvinnor, i konsthistorien och i veckotidningar. Jämför med bilder på män. Finns det skillnader? Skildras kvinnor oftare som objekt än män? Tror ni att det har skett någon förändring idag mot för bara 20 år sedan? Bedöms kvinnor överhuvudtaget mer för hur de ser ut? Jämför t.ex. sagan om askungen (som har så liten och nätt fot till skillnad från sina elaka styvsystrar med stora, fula fötter) eller kanske filmen Pretty Woman där Julia Roberts (den fallna kvinnan) tas om hand av den rike mannen och genom hans försorg blir förvandlad från hora till dam. Förutsättningen för förvandlingen är dock Julia Roberts otroliga skönhet, som också titeln anspelar på. Kärlekstunneln sidan 3

4 Skriv ner vanliga (eller ovanliga) föreställningar om killar och tjejer, respektive om svenskar och invandrare. Föreställningarna behöver inte vara sådana som man själv står för utan bara sådana som tror finns. Diskutera sedan vad ni tycker om de olika påståendena. Hur ser svenska tjejer och killar på sexualitet? Finns det något som kan beskrivas som en svensk syn? Filmen ingår i serien Möten över kulturgränser och är en samproduktion mellan Studio Lagnö, RFSU och Levande Bilder AB med stöd från Folkhälsoinstitutet, Statens invandrarverk och Landstinget förebygger AIDS (LAFA). Diskussionsfrågor 1. Hur ser gestaltningarna av längtan ut i gänget och i relationen till kvinnor. 2. Är de beskrivningar som grabbarna ger varandra överensstämmande med vad de egentligen vill? 3. Hur reagerar eleverna på tjejen i tunnelbanan? 4. Vad händer mellan Salim och tjejen i tunnelbanan? Är det dröm eller verklighet? I bägge fallen kan man se tjejen som en gestaltning av Salims drömmar och fantasier om kvinnor och sexualitet. Ni kan t.ex läsa gamla folksagor om huldror och skogsrår. Dessa skildrar den lockande men farliga kvinnliga sexualiteten. Den som inte mannen kan motstå. Man kan också säga att dessa skildringar lägger över hela ansvaret för en sexuell handling till kvinnligheten, eller i alla fall på något övernaturligt, som inte mannen kan rå över och således inte dömas för. Finns det några paralleller idag? Får flickor skylla sig själva om de är för utmanande? Kan det vara så att vi fortfarande tolkar varandra mot bakgrund av dessa myter? Kan motsvarande sak hända pojkar? Kan de vara för utmanande eller för lätta på foten? En del tjejer tycker att filmen visar på den makt tjejer ändå har över pojkar. Stämmer det? På vilket sätt använder kvinnor sitt utseende, sin sexualitet och sin list för att fånga mäns intresse eller ge sig själv status? Hur går pojkar tillväga för att fånga tjejers intresse och ge sig själv status? Ni kan också diskutera pornografi och vad den ger för bilder av manlig och kvinnlig sexualitet. 5. Hur ser bilden av invandrarkillen ut i jämförelse med den svenske killen? Är han sexigare, farligare, virilare? Har han en annan kvinnosyn? 6. Hur ser bilden av svenska tjejer ut i jämförelse med invandrartjejer? Är hon mer frigjord, lättfotad, jämställd eller tråkig. Har hon en annan relation till killar än vad invandrartjejer har? 7. Vad tänder killar/tjejer på? Kroppens betydelse för bedömningen av andra människor. Idealbilder av kroppen. Är det viktigt med muskler, måste man raka sig (på alla möjliga ställen) varför bantar smala tjejer (brukar killar undra) osv. Är beskrivningarna av drömpartnern överensstämmande med vad vi egentligen söker? 8. Vem kan man prata med om sin längtan? Vad kan killar/tjejer snacka om killar om? Vad kan killar/ tjejer snacka med tjejer om? 9. Hetsar killar varandra i sin jargong? (Vid en visning trodde några elever att det som hände i filmen var Salims straff för att han snackat och skrutit så vanvördigt om tjejer. Man trodde att gubben förvandlade sig till kvinnan i tåget och förförde honom ) 10. Vad är Salims och hans kompisars sätt att beskriva kvinnor ett uttryck för? Blir de kroppsliga beskrivningarna av kvinnor som värsta rumpan, Hennes pattar var så här feta enbart kränkande eller kan de fungera som kärleksfulla beskrivningar? Vad menar pojkar egentligen med den typen av beskrivningar? 11. Kan pojkar vara romantiska? Är flickor romantiska? 12. Är det okej att flickor visar sin kåthet? Vilka ut tryckssätt finns det som är accepterade? 13. Vad använder flickor för kärleksfulla beskrivningar av pojkar? Skiljer de sig från pojkars beskrivningar av flickor? I så fall hur? 14. Orden. Vilka ord är okej och vilka är inte det och varför? 15. En kondom förekommer i filmen. Varför väcker den sådant uppseende i grabbgänget? Finns det några svårigheter med att bära med sig kondomer? I relation till kompisar. I relation till tjejer. 16. När ska man ta upp kondomen som samtalsämne. Vid första mötet, i samband med samlaget eller någonstans däremellan? Kärlekstunneln sidan 4

5 17. Är det OK med sex första gången? 18. Måste man vara kär för att ha sex? 19. Vilka är våra föreställningar om vad motsatta könet har för önskemål och vad är det egentligen som man värdesätter hos en framtida partner? Tips på andra källor Kärlek känns förstår du Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan. Ett referensmaterial från skolverket Författare: Erik Centerwall. Referensmaterialets syfte är att ge en bakgrund till kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Materialet ger grundtankar i undervisningen, den historiska bakgrunden, områdets betydelse för barns och ungdomars psykosexuella utveckling, exempel på sätt att arbeta samt vissa grundfakta. Referensmaterialet visar fram en helhetssyn men är inte heltäckande vad gäller alla de aspekter som kunskapsområdet kan innehålla. Det viktigaste syftet är att visa sexual- och samlevnadsfrågornas betydelse i unga människors liv. Beställningsadress: Liber distribution, Publikationstjänst, Stockholm, Tel: , Fax: , Beställningsnummer: 95:142 Kärleksvägar Utgiven av: Folkhälsoinstitutet 1997 Författare: Erik Centerwall Boken handlar om vägen till att leva och älska. Genom att läsa om andras erfarenheter lär man sig själv, vad man vill göra, vad man känner i motsvarande situationer. Här berättar några ungdomar i åldern 16 till 29 år om händelser som varit betydelsefulla för dem. De berättar om sin utveckling och om sina sexuella upplevelser och sitt kärlekssökande. Alla har de gemensamt att de vill njuta och älska - och vill lära av livet. Kärlek i ett annat land RFSU och Folkhälsoinstitutet 1997 Författare: Lena Lennerhed Broschyren, som är skriven på lätt svenska, försöker beskriva den svenska synen på öppenhet, jämställdhet m.m., men också hur man träffas och lever i Sverige. Beställningsadress: Folkhälsoinstitutet, Distributionstjänst, Stockholm, Tel: , Fax: Sexikon - Från A till Ö om kärlek och sex Utgiven av: Rabén & Sjögren 1993 Sexikon har kommit till i ett försök att ge unga människor möjlighet att uppleva sina känslor, sin kärlek och sin sexualitet som ett positivt uttryck för livsglädje och därmed ge kärlekslivet möjlighet att utvecklas genom hela livet. Så skriver Aage Brandt i inledningen till boken. Första delen av boken utgörs av uppslagsord i alfabetisk ordning och består av kortare eller längre texter. Andra delen består av längre, sammanhängande avsnitt som ger grundlig orientering och vägledning i kärlek- och sexlivet ur biologiska, känslomässiga, samlevnadsmässiga och juridiska synvinklar. Redaktör Aage Brandt. Tidningen Glöd Ungdomstidning om kärlek och sexualitet som ges ut av Folkhälsoinstitutet. Glöd är gratis, men måste beställas. Beställningsadress: GLÖD, Stockholm, Fax: , E-post Beställningsadress: Folkhälsoinstitutet, Distributionstjänst, Stockholm, Tel: , Fax: Kärlekstunneln sidan 5

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad

Röda tråden. Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Röda tråden Metodhandbok i sexualitet & samlevnad Planera sex- och samlevnadsarbetet Att planera sex- och samlevnadsarbetet 5 Sex- och samlevnadsundervisning i skolans styrdokument 16 Sex och samlevnad

Läs mer

Handledning till Sex på kartan

Handledning till Sex på kartan Handledning till Sex på kartan Handledning till Sex på kartan 1 Handledning till Sex på kartan Text: Daniel Foxhage Filmen Sex på kartan har gjorts av RFSU och UR. Huvudfinansiär: Allmänna arvsfonden.

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack

Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Hur säger man? En lärarhandledning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Andra utgåvan. Av Tommy Pherson och Stefan Laack Tack! Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att utveckla och färdigställa

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Var fick du luft ifrån?

Var fick du luft ifrån? Pedagogisk handledning till filmen Var fick du luft ifrån? om härskartekniker i ungdomars vardag. Av Karin Kjellberg och Katarina Olsson AV-nummer 51431 tv 1 Detta material riktas till den ledare som ska

Läs mer

Man vet inte var trappstegen är i livet...

Man vet inte var trappstegen är i livet... Sammanfattning av Skolverkets referensmaterial: Man vet inte var trappstegen är i livet... Perspektiv på tobak, alkohol och narkotika. Man vet inte var trappstegen är i livet... Perspektiv på tobak, alkohol

Läs mer

den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet.

den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. den onaturliga naturen Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet. 1 bionatur130424.indd 1 2013-05-08 09:27 Att skapa förutsättningar för att förändra och

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK

VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO ANNA EHDE MALMBERG FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR OCH ROLF HAMARK VEM BRYR SIG!? 1 ARBETSMATERIAL TILL ETIKVIDEO FÖR ÅLDRARNA 9-14 ÅR ANNA EHDE MALMBERG OCH ROLF HAMARK 1 2007 Datatext Anna Ehde Malmberg, Hamark Produktion Layout: Datatext Anna Ehde Malmberg Materialet

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad

De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad RFSU Box 12128 102 24 Stockholm Tel 08-692 07 00 Fax 08-653 08 23 E-post info@rfsu.se www.rfsu.se De ska kunna sin grej. Bara sex procent av lärarstudenterna får utbildning i sex och samlevnad Professionalisera

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer