Kärlekstunneln. Manus och regi Marcelo Racana. Längd 9 min. Ålder År 8-9/G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärlekstunneln. Manus och regi Marcelo Racana. Längd 9 min. Ålder År 8-9/G"

Transkript

1 Kärlekstunneln Manus och regi Marcelo Racana Längd 9 min Ålder År 8-9/G Ämne Sex- och samlevnad, Barn- & Ungdomsfilm, Samhällskunskap; Invandraroch minoritetsfrågor Filmnr 6542 Produktion Studio Lagnö, RFSU och Levande Bilder AB Distribution FILMO AB Hammarby Fabriksväg Stockholm Tel: Fax: Epost: Filmens innehåll Filmen är en mytologisk gestaltning i modern tappning av en tonårspojkes drömmar, fantasier och önskan om närhet och relation. Är det en fantasi eller är det sagans goda fe/trollkarl som låter honom få en försmak av den vuxna sexualiteten? Eller är det ett möte med en modern huldra, förflyttad från kolarens koja till tunnelbanemiljö? Vem är flickan på tunnelbanetåget? Vad gestaltar och uttrycker hon? Är hon verklig eller endast tonårspojkens gestaltning av den inbjudande kvinnan? Gränserna mellan verklighet och fantasi suddas i vilket fall ut och kan ge tillfällen till diskussioner om tonårspojkars drömmar och fantasier, synen på (blonda) tjejer och hur man i verkliga livet gestaltar längtan efter närhet. Möten över kulturgränser Denna serie av kortfilmer är gjord för att beröra frågor som inte alltid är så lätta att få grepp om. Vi vet att det finns föreställningar och fördomar om hur kvinnor/tjejer är respektive hur män/killar är. Det finns också föreställningar/fördomar om hur invandrarmän/killar är respektive hur invandrarkvinnor/tjejer är. För att motverka att dessa skapar missförstånd är det vår övertygelse att dessa mår bäst av att lyftas fram i ljuset och pratas igenom ordentligt. Det kan vara svårt att närma sig denna typ av föreställningar eftersom de ofta är inkorrekta och en del av de värderingar vi bär på fast vi inte riktigt vet varför. Kvalitén med filmerna i serien Möten över kulturgränser består bl. a. i att de inte är korrekta och därför väcker många reaktioner kring vad som är OK eller sant när det gäller killar och tjejer, svenskar och invandrare. Serien består av tre filmer från RFSU där vi bett manusförfattare/regissörer med invandrarbakgrund att gestalta möten över kulturgränserna. Kärlekstunneln är en del av resultatet. Övriga filmer som ingår i serien är Niklas & Tadelesh av Myriam Braniff samt Invigningen av Lisa Ohlin.

2 Att tänka på för läraren Den här filmen är inte gjord för att vara informativ utan för att väcka diskussion. När du som lärare planerar för filmvisningen är det viktigt att du sätter av ordentligt med tid för detta. Vi rekommenderar minst en lektionstimme för den här filmen. Du kan också följa upp filmen vid ett senare tillfälle genom att låta eleverna forska om exempelvis sexuella (slang)ord eller myter och folksagor om huldror och andra sexuella karaktärer. Filmen handlar i huvudsak om pojkars förhållningssätt till och fantasier om flickor/kvinnor. Men kan trots det vara ett underlag för diskussion om flickors förhållningssätt till och fantasier om pojkar/män, se vidare Ämnen för diskussion. Titta själv igenom filmen innan du visar den för eleverna. Vad känner du för och tänker om de olika personerna i filmen? Om den sexualiserade bilden av den svenska blondinen Jag hade hört att människor badade nakna på badstränderna och att svenska kvinnor ville älska med mörka och brunögda män. Så säger en man som nyligen kommit till Sverige från ett annat land. Bilden av den fria sexualiteten och de svenska flickorna är ofta felaktig eller överdriven. Vad kan de här myterna ha sitt ursprung i eller bero på? Om pojkars omnipotens Tonårspojkar, framförallt i gäng kan ibland upplevas som oerhört omnipotenta (allsmäktig). De hörs mycket och tar mycket plats. Omnipotens finns med som en tydlig ingrediens i den växande pojkens liv och fungerar som ett försvar mot känslan av tillkortakommande. Man är övertygad om att man kommer att bli bäst i världen och har högt flygande planer om framtiden. Det anses som helt okej hos barnet och uppmuntras av vuxenvärlden. I tonåren är den däremot inte lika okej längre. Beteendet förväntas nu gradvis bytas ut mot ett mer realistiskt och empatiskt förhållningssätt i takt med att pojken mognar. Sexualitet och relationer är ett nytt område som skall utforskas och erövras och det kan därför ta lite längre tid innan man får en någorlunda realistisk bild av sig själv och kan släppa efter på försvaren. Kan skrytandet om sexuella erfarenheter och kvinnor ha en grund i stor vördnad, romantiserande kring kärlek eller är det ett resultat av en dålig självbild? Kan det vara den enda möjligheten att närma sig sexualiteten i en tid när man anser sig otillräcklig eller för feg för att våga. Om omnipotensen är en spegelbild av den dåliga självkänslan bör den absolut inte punkteras, snarare nyanseras. Att tillsammans med kill-grupper bygga broar mellan omnipotensen och den dåliga självkänslan är ett tydligt sätt att hjälpa pojkar in i manligheten. Alla bär vi en tönt inom oss som vi har olika strategier för att gömma. En tönt som får representera alla tillkortakommanden och gånger man gjorde bort sig. Att bli vän med honom är kanske ett livsprojekt men varför inte börja redan i tonåren? Punkterad omnipotens leder i vart fall bara till att tönten växer och därmed också omnipotensen för att kunna skyla honom. Förslag till metoder Bygga broar Ett sätt att bygga broar mellan omnipotens och dålig självkänsla är att beskriva andras eller sin egen tonårstid, att ge beskrivningar av vägar in i vuxet liv. Att belysa de eviga frågeställningarna om hur man gör när man tar kontakt, gör slut och inte räds för att beskriva gånger det inte blev som man tänkt. På vilket sätt kan du använda Kärlekstunneln för att prata omnipotens och töntar med pojkar? Nyansera föreställningarna Inte sällan har unga människor en föreställning att de krav som motsatta könet ställer på en partner är de som media och reklam framhäver och därför svåruppnåeliga. Det kan handla om utseende, kläder eller pengar. Medan man själv värdesätter humor och andra positiva karaktärsdrag högre än det som syns på utsidan. För att nyansera bilden kan man använda följande metod. Flickorna skriver lappar med de tre viktigaste egenskaperna hos den de i framtiden vill leva ihop med. På en annan lapp skriver de den egenskapen som de tror att killar värdesätter allra högst hos sin framtida livspartner. Kärlekstunneln sidan 2

3 Pojkarna gör samma sak. En lapp med de tre viktigaste egenskaperna hos den de vill leva med och en lapp med vad de tror tjejerna värdesätter allra högst hos dem. Man sammanställer sedan lapparna och får en lista över vad man verkligen uppskattar hos varandra och kan jämför med vilka föreställningar man har. Frågor till motsatt kön I längtan efter närhet och relation undrar man inte sällan varför det motsatta könet beter sig på det ena eller andra sättet. Mytbildningarna och stereotyperna kring de förklaringar som ibland finns tillgängliga hjälper sällan till att belysa frågorna. För att verkligen ge svar på de frågor som finns kan man använda följande metod. Man delar upp gruppen i pojk- och flickgrupp. Pojkarna skriver anonyma lappar med frågor till flickorna och vice versa om sådant man undrar över när det gäller relationen till det andra könet. Frågorna överlämnas till den andra gruppen som besvarar frågorna. Pojkarna tillsammans med en man och flickorna med en kvinna, lärare eller annan vuxen. Därefter träffas grupperna, besvarar varandras frågor och diskuterar. Könsord används ofta som skällsord och negativa förstärkningar. Men vad betyder orden egentligen och varför finns det så många ord som beskriver kön och sexuella handlingar. Man kan som lärare eller annan vuxen skriva upp de kliniska orden för könen och sexuella aktiviteter på svarta tavlan, penis, slida, samlag och onani. Man ber sedan gruppen att ge exempel på andra ord som används. Vanligtvis får man ett drygt tjugotal förslag under varje rubrik. Man kan sedan gå igenom orden och fundera på varför vissa är OK medan andra uppfattas som stötande, de beskriver ju samma sak. Vilka ord använder pojkarna om sitt eget kön. Vilket ord föredrar flickorna om sitt. Man kan också konstatera att de gamla svenska orden för manligt respektive kvinnligt kön, kuk och fitta tidigare varit OK men att innebörden förändrats över tid. Fitta eller fitjar betyder egentligen våt eller sank strandäng på fornsvenska. Kuk är lite svårare att härleda så det finns tre möjligheter. Det anglosaxiska ordet för hane eller kön Cock. Möjligen importerat av vikingar i västerled. Det gamla fornnordiska ordet för gök, kukku. Göken har spelat en stor roll i den mytologiska sexualiteten och man använder också göka som ett ord för samlag. Den troligaste förklaringen är dock att ordet kommer från det fornnordiska Kukker som betyder ungefär liten utväxt på trädstam och beskriver de utväxter på framförallt björkar som orsakas av en svampsjukdom och används för framställning av kåsor och skålar. Innan männen hade byxor använde man byxholkar, ett rörformat tygstycke som träddes på varje ben och därefter fästes i livremmen. För att skyla könet använde man då ett hårdare tyg som såg ut ungefär som nämnda utväxt på björkträdträd. Förmodligen har namnet sedan överförts till könet. Exempel på ord som idag har en mer sexualiserad innebörd än förr är t. ex. runka, som tidigare endast betydde ruska eller skaka. Slyna eller slampa betydde för bara några decennier sedan ouppfostrad flicka och ingenting mer. Under rubriken onani kan man konstatera att de flesta för att inte säga alla orden beskriver manlig onani. Varför är det så? Den svenska blondinen Unga kvinnor som sett filmen har upprörts över att det alltid är blondiner som framställs som utmanande. Negativa reaktioner är vanliga både hos killar och tjejer. Varför? Bjuder hon ut sig? Varför uppfattar man det överhuvudtaget som att någon bjuder ut sig när de är utmanande? Titta gärna igenom bilder på kvinnor, i konsthistorien och i veckotidningar. Jämför med bilder på män. Finns det skillnader? Skildras kvinnor oftare som objekt än män? Tror ni att det har skett någon förändring idag mot för bara 20 år sedan? Bedöms kvinnor överhuvudtaget mer för hur de ser ut? Jämför t.ex. sagan om askungen (som har så liten och nätt fot till skillnad från sina elaka styvsystrar med stora, fula fötter) eller kanske filmen Pretty Woman där Julia Roberts (den fallna kvinnan) tas om hand av den rike mannen och genom hans försorg blir förvandlad från hora till dam. Förutsättningen för förvandlingen är dock Julia Roberts otroliga skönhet, som också titeln anspelar på. Kärlekstunneln sidan 3

4 Skriv ner vanliga (eller ovanliga) föreställningar om killar och tjejer, respektive om svenskar och invandrare. Föreställningarna behöver inte vara sådana som man själv står för utan bara sådana som tror finns. Diskutera sedan vad ni tycker om de olika påståendena. Hur ser svenska tjejer och killar på sexualitet? Finns det något som kan beskrivas som en svensk syn? Filmen ingår i serien Möten över kulturgränser och är en samproduktion mellan Studio Lagnö, RFSU och Levande Bilder AB med stöd från Folkhälsoinstitutet, Statens invandrarverk och Landstinget förebygger AIDS (LAFA). Diskussionsfrågor 1. Hur ser gestaltningarna av längtan ut i gänget och i relationen till kvinnor. 2. Är de beskrivningar som grabbarna ger varandra överensstämmande med vad de egentligen vill? 3. Hur reagerar eleverna på tjejen i tunnelbanan? 4. Vad händer mellan Salim och tjejen i tunnelbanan? Är det dröm eller verklighet? I bägge fallen kan man se tjejen som en gestaltning av Salims drömmar och fantasier om kvinnor och sexualitet. Ni kan t.ex läsa gamla folksagor om huldror och skogsrår. Dessa skildrar den lockande men farliga kvinnliga sexualiteten. Den som inte mannen kan motstå. Man kan också säga att dessa skildringar lägger över hela ansvaret för en sexuell handling till kvinnligheten, eller i alla fall på något övernaturligt, som inte mannen kan rå över och således inte dömas för. Finns det några paralleller idag? Får flickor skylla sig själva om de är för utmanande? Kan det vara så att vi fortfarande tolkar varandra mot bakgrund av dessa myter? Kan motsvarande sak hända pojkar? Kan de vara för utmanande eller för lätta på foten? En del tjejer tycker att filmen visar på den makt tjejer ändå har över pojkar. Stämmer det? På vilket sätt använder kvinnor sitt utseende, sin sexualitet och sin list för att fånga mäns intresse eller ge sig själv status? Hur går pojkar tillväga för att fånga tjejers intresse och ge sig själv status? Ni kan också diskutera pornografi och vad den ger för bilder av manlig och kvinnlig sexualitet. 5. Hur ser bilden av invandrarkillen ut i jämförelse med den svenske killen? Är han sexigare, farligare, virilare? Har han en annan kvinnosyn? 6. Hur ser bilden av svenska tjejer ut i jämförelse med invandrartjejer? Är hon mer frigjord, lättfotad, jämställd eller tråkig. Har hon en annan relation till killar än vad invandrartjejer har? 7. Vad tänder killar/tjejer på? Kroppens betydelse för bedömningen av andra människor. Idealbilder av kroppen. Är det viktigt med muskler, måste man raka sig (på alla möjliga ställen) varför bantar smala tjejer (brukar killar undra) osv. Är beskrivningarna av drömpartnern överensstämmande med vad vi egentligen söker? 8. Vem kan man prata med om sin längtan? Vad kan killar/tjejer snacka om killar om? Vad kan killar/ tjejer snacka med tjejer om? 9. Hetsar killar varandra i sin jargong? (Vid en visning trodde några elever att det som hände i filmen var Salims straff för att han snackat och skrutit så vanvördigt om tjejer. Man trodde att gubben förvandlade sig till kvinnan i tåget och förförde honom ) 10. Vad är Salims och hans kompisars sätt att beskriva kvinnor ett uttryck för? Blir de kroppsliga beskrivningarna av kvinnor som värsta rumpan, Hennes pattar var så här feta enbart kränkande eller kan de fungera som kärleksfulla beskrivningar? Vad menar pojkar egentligen med den typen av beskrivningar? 11. Kan pojkar vara romantiska? Är flickor romantiska? 12. Är det okej att flickor visar sin kåthet? Vilka ut tryckssätt finns det som är accepterade? 13. Vad använder flickor för kärleksfulla beskrivningar av pojkar? Skiljer de sig från pojkars beskrivningar av flickor? I så fall hur? 14. Orden. Vilka ord är okej och vilka är inte det och varför? 15. En kondom förekommer i filmen. Varför väcker den sådant uppseende i grabbgänget? Finns det några svårigheter med att bära med sig kondomer? I relation till kompisar. I relation till tjejer. 16. När ska man ta upp kondomen som samtalsämne. Vid första mötet, i samband med samlaget eller någonstans däremellan? Kärlekstunneln sidan 4

5 17. Är det OK med sex första gången? 18. Måste man vara kär för att ha sex? 19. Vilka är våra föreställningar om vad motsatta könet har för önskemål och vad är det egentligen som man värdesätter hos en framtida partner? Tips på andra källor Kärlek känns förstår du Samtal om sexualitet och samlevnad i skolan. Ett referensmaterial från skolverket Författare: Erik Centerwall. Referensmaterialets syfte är att ge en bakgrund till kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. Materialet ger grundtankar i undervisningen, den historiska bakgrunden, områdets betydelse för barns och ungdomars psykosexuella utveckling, exempel på sätt att arbeta samt vissa grundfakta. Referensmaterialet visar fram en helhetssyn men är inte heltäckande vad gäller alla de aspekter som kunskapsområdet kan innehålla. Det viktigaste syftet är att visa sexual- och samlevnadsfrågornas betydelse i unga människors liv. Beställningsadress: Liber distribution, Publikationstjänst, Stockholm, Tel: , Fax: , Beställningsnummer: 95:142 Kärleksvägar Utgiven av: Folkhälsoinstitutet 1997 Författare: Erik Centerwall Boken handlar om vägen till att leva och älska. Genom att läsa om andras erfarenheter lär man sig själv, vad man vill göra, vad man känner i motsvarande situationer. Här berättar några ungdomar i åldern 16 till 29 år om händelser som varit betydelsefulla för dem. De berättar om sin utveckling och om sina sexuella upplevelser och sitt kärlekssökande. Alla har de gemensamt att de vill njuta och älska - och vill lära av livet. Kärlek i ett annat land RFSU och Folkhälsoinstitutet 1997 Författare: Lena Lennerhed Broschyren, som är skriven på lätt svenska, försöker beskriva den svenska synen på öppenhet, jämställdhet m.m., men också hur man träffas och lever i Sverige. Beställningsadress: Folkhälsoinstitutet, Distributionstjänst, Stockholm, Tel: , Fax: Sexikon - Från A till Ö om kärlek och sex Utgiven av: Rabén & Sjögren 1993 Sexikon har kommit till i ett försök att ge unga människor möjlighet att uppleva sina känslor, sin kärlek och sin sexualitet som ett positivt uttryck för livsglädje och därmed ge kärlekslivet möjlighet att utvecklas genom hela livet. Så skriver Aage Brandt i inledningen till boken. Första delen av boken utgörs av uppslagsord i alfabetisk ordning och består av kortare eller längre texter. Andra delen består av längre, sammanhängande avsnitt som ger grundlig orientering och vägledning i kärlek- och sexlivet ur biologiska, känslomässiga, samlevnadsmässiga och juridiska synvinklar. Redaktör Aage Brandt. Tidningen Glöd Ungdomstidning om kärlek och sexualitet som ges ut av Folkhälsoinstitutet. Glöd är gratis, men måste beställas. Beställningsadress: GLÖD, Stockholm, Fax: , E-post Beställningsadress: Folkhälsoinstitutet, Distributionstjänst, Stockholm, Tel: , Fax: Kärlekstunneln sidan 5

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Gloslista av Ellinor Blanco AV-nr: 31404 tv 1 Asteriskerna (*) hänvisar till ord och uttryck i programmanuset Avsnitt 1 Ihop = de två blir ett par; de är tillsammans;

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Att vara tonåring är härligt. Men det kan också kännas stressigt. Under dessa år händer mycket med din kropp och ditt sätt att tänka.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Metodhandledning till filmen Linas Kvällsbok

Metodhandledning till filmen Linas Kvällsbok KAPITELRUBRIK 1.1 Metodhandledning till filmen Linas Kvällsbok Syfte: Att via filmen och efterföljande diskussion skapa reflektion kring frågor om självkänsla, kärlek och sex. Inledning Jag heter Lina

Läs mer

Att arbeta med ensamkommande asylsökande tonårspojkar och SESAM

Att arbeta med ensamkommande asylsökande tonårspojkar och SESAM Ahmed, 15 år, blev väckt vid midnatt av sin far. I skenet av stearinljus satt redan modern i köket med ångande te framför sig. Doften av nybakt bröd gav en välkomnande känsla. En känsla av sorg infann

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Resultat av Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning om könsdiskriminerande reklam och psykisk hälsa bland unga

Resultat av Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning om könsdiskriminerande reklam och psykisk hälsa bland unga Resultat av Sveriges Kvinnolobbys enkätundersökning om könsdiskriminerande reklam och psykisk hälsa bland unga Genomförd under perioden maj-augusti 2013 Sveriges Kvinnolobby Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet KÅSAN I UR OCH SKUR AB Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet Mål: En förskola utan kränkande behandling Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att

Läs mer

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL BERÄTTELSER OCH EXEMPEL Här finns berättelser och exempel i text och bild till olika övningar i metodmaterialet. Till vissa övningar behövs också bilder som finns i andra delar av lektionsunderlaget (se

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar?

KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar? KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar? Under de närmsta veckorna kommer du att få fundera över begreppet KÄRLEK och vad det innebär för dig att var kär, förälskad, att få och bli älskad. Hur ser din drömpartner

Läs mer

Makt, kultur, sexualitet

Makt, kultur, sexualitet Makt, kultur, sexualitet Hur hänger det ihop? Handledning för dialog med ungdomar Ett dialogprojekt med ungdomar från gymnasieskolor i Göteborg av ungdomsmottagningarna i Göteborg 2006 Makt, kultur, sexualitet

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Surfa Lugnt, Ett filter i huvudet för unga

Surfa Lugnt, Ett filter i huvudet för unga Surfa Lugnt, Ett filter i huvudet för unga Här följer ett stolpmanus för föreläsningen. Om du inte är van att tala inför folk så kommer här några tips på hur du kan förbereda dig på ett bra sätt. Läs igenom

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Tjej och entreprenör I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar.

Läs mer

Genusperspektiv på ANDT

Genusperspektiv på ANDT Genusperspektiv på ANDT Jessika Svensson, Folkhälsomyndigheten Projektledarutbildning ANDT, Stockholm ANDT 2015-09-01 Innehåll Inte fördjupning i de enskilda sakområdena Relevansen för det förebyggande

Läs mer

Välkomna till Teater Tamauer! Kontaktuppgifter. Hitta till oss

Välkomna till Teater Tamauer! Kontaktuppgifter. Hitta till oss Lärarhandledning Välkomna till Teater Tamauer! Teater Tamauer har funnits sedan 1994 och vi flyttade in på Hagateatern 2002 och satte upp vår första pjäs för barn 2003; Igelkotten och mullvaden. Vi har

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Programmanus AV-nummer: 31404/tv 1 Ord och uttryck i manuset som är markerade med asterisk* förklaras i gloslistan som finns i ett separat dokument. 1. /Miljö: Ett Stockholmcafé.

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU?

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: VILL DU? MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta,

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap Handledning och frågeställningar efter att läst boken, Lille Lustig och skogens vänner Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap 1. Instruktion från pedagog till barn: Titta

Läs mer

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Johan Nilsson, redaktör UMO.se Johan.y.nilsson@sll.se Juni 2007 Ungdomsmottagningen skall innehålla

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan!

www.srhr.se/falkoping! Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan! www.srhr.se/falkoping Att arbeta systematiskt och långsiktigt med SRHR i skolan 1 Berör all personal Nu och sen? Förändringsagenter Enskilda lektioner, dagar eller insatser Sex och samlevnad Fånga frågan

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Ungdomars psykiska mående

Ungdomars psykiska mående Ungdomars psykiska mående Elina Hermanson MD, Barn- och ungdomsläkare Hanaholmen 10.10.2013 Kärlek Känslan av att vara behövd Gruppens acceptans Diskurs om.. I. Ungdomens utvecklingsuppgifter II.Ungdomens

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön oktober 2001 Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

NU BÖRJAR DET! Liv i tonårsfamiljen

NU BÖRJAR DET! Liv i tonårsfamiljen NU BÖRJAR DET! Liv i tonårsfamiljen Puberteten, redan själva ordet får oss att rycka till. Skall vårt trevliga barn nu förvandlas till ett ohanterbart monster, som slänger i dörrar, stänger in sig på sitt

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Mångfald i vardagen krock eller möte?

Mångfald i vardagen krock eller möte? Mångfald i vardagen krock eller möte? med Seroj Ghazarian, tisdag 10 april 2012, EU-projekt MEDEL MINNESANTECKNINGAR Inledning Ingen ser mig, ingen hör mig Detta var känslan som Seroj fick när han åkte

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN.

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Sida 1 av 5 INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Odysséteatern har tagit del av undersökningar som gjorts av till exempel Länsstyrelserna och

Läs mer

RFSU - METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN

RFSU - METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN RFSU - METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN RFSU - METODER I SEXUALUNDERVISNINGEN 2 INNEHÅLL - NÅGRA ALLMÄNNA RÅD... S.3 - INTERAKTIVA METODER - ASSOCIATIONSÖVNINGAR S.4 - ANONYMA

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009 form *zie* Sex kan vara jättehärligt och innebära

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING

SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING SEXBYRÅN LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Sexbyrån är ett program för särskolan som handlar om kroppen, kärlek, känslor och sex. De flesta av de medverkande i programmets olika inslag har en intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer

Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld

Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Slidkransen Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Text Anna Knöfel Magnusson RFSU Faktagranskad av Lena Marions Illustrationer sid 4, 9, 10, 13, 15, 16, 18 Lottis Karlsson Illustration sid 7 Eva

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Björn Wickström, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun bjorn.wickstrom@ostersund.se

Björn Wickström, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun bjorn.wickstrom@ostersund.se SIS 27 september 2011 Trygghet, Hälsa och Trivsel i Skolan Vad kan vi lära av Östersundsprojektet? (UHU) Björn Wickström, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun bjorn.wickstrom@ostersund.se

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DON JUAN WAS HERE

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DON JUAN WAS HERE >>HANDLEDNINGSMATERIAL DON JUAN WAS HERE Av: Maria Trost Förord av: Emma Roswall 1 EMMA ROSWALL, REGISSÖR OCH FÖRFATTARE TILL DON JUAN WAS HERE: När fiktionen blir norm. I föreställningen DON JUAN WAS

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Det tar tid förstår du

Det tar tid förstår du Det tar tid förstår du Barns perspektiv på relationsskapandet Barns villkor för relationsskapandet l Var de bor l Vilka föräldrar de har l Hur familjebildningen ser ut l Hur uppväxtvillkoren ser ut l I

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer