Bruksanvisning. Handi 5. Programversion eller senare. Rev I SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Handi 5. Programversion 5.3.3 eller senare. Rev I SE"

Transkript

1 Bruksanvisning Bruksanvisning Handi 5 Programversion eller senare Rev I SE

2 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Generella principer Handi-skalet Handi-principer Android-begrepp Appar i Handi Kortfattad beskrivning av Handi-apparna Ladda hem appar Ta bort appar Startmenyn Startmenyn med Handi-layout Startmenyn med Standard-layout Anpassa Startmenyn Snabbinställningar Inställningar Systeminställningar Kodskydd Inställningar Tema Talstöd Listor Batteri Importera Handi4-data Backup Återställning Om Handi Loggar Automatisk kraschrapportering Bildarkiv Redigera bildarkivet via Handi Web Redigera bildarkivet via HandiTools Redigera bildarkivet i Handi Tangentbordet Anpassa tangentbordet Kamera Handi Web Registrering av användare

4 11.2 Inloggning Utloggning Uppdatera Handi Verifiera och installera Grundinställning

5 1. Inledning Handi 5 är anpassad mjukvara för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, avsedd att installeras på Android-baserade smartphones. Med Handi 5 får man tillgång till alla de applikationer som marknaden erbjuder, t ex e-post, sociala medier, reseplanerare, kartor, tv-tablåer mm, men samtidigt också det anpassade stödet från Handi-funktionerna. Genom inställningarna kan man skala sin Handi 5, alltså göra en begränsning för hur upplägget av startmenyn ska se ut. Man kan även bestämma om användaren själv ska ha tillgång till att ladda ned nya applikationer. Grundtanken med Handi 5 är att begränsa användningen på ett kontrollerat sätt. Då kan man därmed tillhandahålla en strukturerad upplärning av användandet och så småningom en anpassad ändamålsenlig funktionalitet. I Handi 5 ingår flera av de Handi-funktioner som är utvecklade under många år och med praktisk erfarenhet, i ett nära samarbete med användare. Handi-funktionerna är Album, Anteckningar, Checklista, Formulär, Formulärsvar, Kalender, Kontakter, Krisplan, Prisräknaren, Röstanteckningar, SMS, Snabbinställningar, Spelaren och Telefon. Detta dokument innehåller en beskrivning av principer, funktioner och inställningar i Handi 5. Varje Handi-funktion har sin egen bruksanvisning, de finns som pdf-dokument på det USB-minne med HandiTools som levereras med Handi 5. Detta dokument beskriver endast ren Handi-funktionalitet, inte något om allmän Androidfunktionalitet eller om de appar och inställningar som finns i den specifika Androidtelefonen. Detta beskrivs istället i Handboken. För att överföra bilder mm från en PC till Handi används PC-programmet HandiTools. Via HandiTools kan man också skapa och hantera formulär. Andra viktiga funktioner i HandiTools är att man kan säkerhetskopiera innehållet i Handi, samt få ut loggfiler som kan användas vid felsökning. 5

6 2. Generella principer 2.1 Handi-skalet Grundtanken med Handi 5 är att ha ett Handi-skal som begränsar vilka funktioner som ska vara tillgängliga för användaren. Skalet är i praktiken Startmenyn med vilken man dels bestämmer vilka appar som ska visas och dels är den enda vägen in till inställningssidorna. Handi-skalet ger det möjligt att styra och begränsa användningen på ett pedagogiskt anpassatt sätt så att användaren får ut så mycket som möjligt av sin Handi. Skalet gör det också möjligt att förhindra felanvändning, t ex att ladda hem orimligt många appar, och ökar säkerheten då risken för virus mm därmed minskar avsevärt. Handi-skalet kan symboliseras med bilden till höger. Handi 5 kan ses som en bubbla i operativsystemet Android, en bubbla med en kontrollerad öppning där man kan ta in vad som helst från Android-världen. Man kan förse den här grinden med ett kodlås. Kodlåset kan omöjligt ge en helt säker stängning, det bygger på ett förtroende mellan stödperson/förskrivare och användare. Tanken är att en användare får hjälp med att bygga upp och strukturera sin användning i början. Målet är oftast att användaren sedan själv ska kunna hantera merparten av inställningar och funktioner. Man kan i hög utsträckning styra vilken grad av komplexitet som användaren ska få tillgång till. 6

7 2.2 Handi-principer Den mest grundläggande skillnaden mellan Handi-appar och vanliga appar är att Handiapparna har betydligt mindre information och färre valmöjligheter per vy. Detta minskar kraven på kognitiv förmåga vid användningen. Användningen av symboler och talstöd gör det också enklare att ta till sig information. Det är tydliga meddelanden vid larm, sms/mms och missade samtal. Man växlar mellan användarläge och inställningsläge genom att trycka Knappkombinationen, se Handboken. Det är även möjligt att ha en ikon i Startmenyn. I inställningsläget ställer man in vilka appar som ska vara tillgängliga i användarläget och hur Handi-apparna ska fungera. Varje Handi-app har en liten gemensam markering i ikonen:. För övrigt bygger funktionaliteten i Handi 5 på ett antal grundläggande principer: Val görs i två steg. Först trycker man på en rad/ikon, som då markeras. I detta läge kan man få valet uppläst med talsyntes (om så är inställt). Sedan bekräftas valet genom att trycka på Nästa eller OK beroende på var i en sekvens man är. Man kan också bekräfta valet genom att trycka en gång till på den markerade raden. Det blir en typ av dubbeltryckning. (Denna möjlighet till dubbeltryckning finns genomgående i programmen, men beskrivningen nämner bara den förstnämnda metoden.) Talstöd ges inte automatiskt, utan bara när man aktiverar det. När man gör åtgärder som innebär en hel sekvens av vyer, t ex lägger in en aktivitet, betyder alltid Nästa fortsätt i sekvensen och Backa betyder gå ett steg bakåt i sekvensen. När man kommer till sista vyn i en sekvens så bekräftar man genom att trycka OK. Om man håller in funktionsknappen Tillbaka kan man avbryta sekvensen och komma tillbaka till utgångsläget. Bara relevanta knappar visas, dvs endast de knappar som har en funktion. Ibland måste man markera en rad/ikon för att knappar ska visas. Se exempel nedan. I den vänstra vyn är ingen rad markerad och därmed visas inga knappar i knappraden. I den högra vyn har formuläret Min vikt markerats och då visas även knapparna Talstöd och Nästa, som då har blivit relevanta. 7

8 2.3 Android-begrepp Nedan beskrivs några begrepp i Android som är bra att känna till. Begrepp Startskärm, Home Screen Launcher Applikation, förkortat app Play Butik, fd Android Market Hem-knapp Tillbaka-knapp Svepa Zooma Statusfält WiFi Mobildata Förklaring Samma sak som Startmeny. Handi 5 har en egen Startmeny med två olika layouter. Program som man kan starta från Startmenyn. I detta dokument nämns Handi-appar, standardappar och tredjepartsappar. Se kapitel 3. Appar i Handi 5. En app för nedladdning av appar, t ex spel, reseplanerare och ljudboksläsare. En funktionsknapp, se Handboken, som alltid leder till Startmenyn. En funktionsknapp, se Handboken, som leder till föregående vy. Ett sätt att navigera i olika listor genom att hålla fingret mot skärmen och sedan dra uppåt/nedåt eller höger/vänster. Ersätter ofta knapparna Nästa/Föregående. Där bilder visas i fullskärmsläge kan man zooma, förstora bilden genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem från varandra. Ett fält längst upp på skärmen som visar klockan, batterinivå, status på mottagning och information om inkomna meddelanden mm. (Denna list visas inte i Handi-apparna.) Teknik för trådlöst nätverk. Gör det möjligt att ansluta till Internet trådlöst via t ex en router. Gratis WiFi kan finnas i offentliga miljöer. Den datatrafik som skickas till/från en mobil enhet (gäller ej samtal/sms). 8

9 3. Appar i Handi 5 Appar, förkortning av applikationer är de program som finns installerade i telefonen. Man kan skilja mellan följande appar i Handi 5: Handi-appar. De appar som utvecklats särskilt för Handi 5: Kalender, Formulär, Kontakter, Krisplan, Snabbinställningar m.fl. De har alla samma lilla markering längst ned till höger på ikonen: Standard-appar. De appar som ingår i Android, och skiljer lite mellan olika telefonmodeller. T ex Uppringare, SMS/MMS, Kalkylator, Maps och E-post. Tredjeparts-appar. Appar som laddats ned via Play Butik. T ex reseplanerare, ljudboksläsare, nyheter, Spotify och Facebook. I detta kapitel beskrivs samtliga Handi-appar översiktligt. För mer detaljerad beskrivning, se respektive Handi-apps bruksanvisning. Standard-apparna beskrivs översiktligt i Handboken. Lite allmänt om nedladdning av appar beskrivs sist detta kapitel. 3.1 Kortfattad beskrivning av Handi-apparna Album I Album kan man ha bildspel med bilder, text och inspelat ljud. Det kan vara sociala bildspel av typen Min familj, eller bildspel som ger en historia, t ex Semester Album kan också användas för mer praktiskt inriktade bildspel som recept eller arbetsinstruktioner. Albumen skapas direkt i Handi eller via PC-programmet HandiTools Anteckningar Med Anteckningar kan man skriva in information med det inbyggda (på skärmen) tangentbordet. Det är enkelt att spara och öppna anteckningar. Informationen kan läsas upp med talsyntes. Med PC-programmet HandiTools kan man skriva, redigera och skriva ut anteckningarna i PC:n Checklista Med Checklista kan man göra avbockningsbara listor, t ex inköpslistor eller att göra -listor. Checklistorna kan vara textbaserade, bildbaserade eller en blandning av text och bild. Checklistorna kan användas fristående men även kopplas till en aktivitet i Kalendern. Man kan göra enstaka aktiviteter och återkommande aktiviteter med checklista. Det finns två sätt att lägga in checklista, ett snabbsätt för personer som skriver obehindrat, och ett där man steg-för-steg-sätt skapar checklista med bild/text. 9

10 3.1.4 Formulär och Formulärsvar Med funktionen Formulär kan man skapa olika typer av individuella formulär med ett brett användningsområde, t ex: Självskattningsfrågor om t ex symtom (självdiagnostiska frågor). Beroende på hur man besvarar frågorna visas olika handlingsplaner. Formuläret utgör därmed ett anpassat beslutsstöd, men även en självhjälp i krissituationer. Formulär med tydliga och konkreta KBT-strategier i hur olika personliga mål ska uppnås t ex i frågor om kost, motion, skolarbete. (Kognitiv beteendeterapi (KBT), med frågor om t ex motion och kost.) Frågor för att samla in data som t ex sömnkvalitet, biverkningar, blodsockervärde osv. Med funktionen Formulärsvar kan man i efterhand titta på de svar som angivits i Formulär. Man kan både se enskilda svar samt sammanställningar i form av diagram, poäng och betyg. Via PC-programmet HandiTools kan man få ut ytterligare statistik samt skriva ut formulärsvaren. I HandiTools skapar och hanterar man formulär direkt i en ansluten Handi. Man kan alltså ansluta en Handi till vilken PC som helst som har HandiTools och arbeta med formulär. Inget av det man gör blir kvar på PC:n, om man inte aktivt sparar det där Kalendern Kalendern är en elektronisk kalender som visar inplanerade aktiviteter och larmar när dess start- eller sluttid infaller. Aktiviteterna symboliseras med text och/eller bilder. Tiden till en aktivitet börjar eller slutar visas med kvartursprincipen. Talstöd kan ges i alla lägen med hjälp av talsyntes. Kalendern ger användaren ett kraftfullt verktyg att planera och strukturera sin dag. Kalendern går att anpassa från att fungera som ett enkelt tidshjälpmedel (Kvarturet) till en i det närmaste komplett elektronisk kalender (Microsoft Outlook). Skillnaden mot en vanlig kalender är att gränssnittet är tydligare med betydligt mindre information och valmöjligheter per vy, vilket därigenom ställer mindre krav på användarens kognitiva förmåga. Kalendern ger även möjlighet att koppla information till en aktivitet. Det kan vara information som underlättar aktiviteten (t ex en inköpslista), men det kan också vara en minnesanteckning (t ex om filmen man såg var bra). Man kan även koppla andra appar till aktiviteten, och därmed t ex kunna ringa ett telefonsamtal eller öppna ett formulär via Kalendern Kontakter I funktionen Kontakter kan man spara information om olika personer. Informationen sparas som en s k kontakt, och kan innehålla namn, bild, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och extra information. Via kontaktvyn kan man ringa och skicka sms/e-post direkt till kontakten. Kontaktlistan kan visas på två sätt. Antingen i bokstavsordning, eller sorterad i mappar (t ex Familjen och Kompisar ) vilket gör det enklare att hitta i kontaktlistan. Det finns dessutom en sökfunktion som gör att man snabbt kan hitta önskad kontakt. Via PC-programmet HandiTools kan man överföra bilder till Handi som kan användas i Kontakter. Man kan även ta foton direkt med kameran. 10

11 3.1.7 Krisplan Krisplan är en trygghetsfunktion för användare som löper risk att bli akut sjuka eller hamna i någon allvarlig svårighet. Krisplanen är ett uppslag med åtgärder vid akut läge. Informationen är i form av text, som kan läsas upp med talsyntes. Det är möjligt att lägga in en knapp som direkt ringer upp 1-3 fördefinierade telefonnummer samt en knapp som gör att man kan skicka ett färdigskrivet textmeddelande till 1-3 SMSnummer Prisräknaren Prisräknaren är avsedd att ge stöd när man handlar. Användaren kan självständigt välja varor och kontrollera om han har pengar så det räcker, samt kontrollera hur mycket han bör få tillbaka. Prisräknaren innehåller också en valbar stödfunktion som hjälper till att välja lämpliga valörer genom att visa en grön bakgrund bakom valören. Prisräknaren förutsätter att användaren själv kan läsa av och skriva in priset på de olika varorna Röstanteckningar Med Röstanteckningar talar man in information. Det är enkelt att spara och öppna röstanteckningar. Röstanteckningar ställer inget krav på förmåga att skriva, men funktionen kan också användas som ett väldigt enkelt och snabbt sätt att lägga in information även om man kan skriva SMS Via funktionen SMS kan man skriva och ta emot meddelanden. Den stora fördelen gentemot en vanlig mobiltelefon är att man kan få talstöd både när man skriver egen text och när man läser mottagna meddelanden. Dessutom kan man få hjälp i skrivandet genom att använda förskrivna s k basmeddelanden. Det är möjligt att göra inställningar för Bild-SMS: Man kan ställa in om man vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Man kan alltså skriva SMS med bilder, men ta emot SMS med text och då få dem upplästa med hjälp av talsyntes Snabbinställningar I Snabbinställningar kommer man åt de mest grundläggande inställningarna som volym, flygplansläge etc på ett lättförståeligt sätt. Man kan stänga av volymen och ställa in vilken tid den ska sättas på igen. Se även kapitel 5. Snabbinställningar. 11

12 Spelaren I Spelaren kan man spela upp musik, ljudböcker och filmer. Mediafilerna kan sorteras fysiskt i mappar, men inte på något annat sätt (t ex efter Album, Artist etc). Spelaren har automatiska spellistor. Alla låtar som ligger i samma mapp ingår i en spellista, och när man börjar spela någon av låtarna kommer nästa låt i listan att spelas upp när den första låten är slut. Det är möjligt att spara ett bokmärke. På så sätt kan man enkelt komma tillbaka till där man slutade lyssna i t ex en ljudbok. Mediafilerna läggs in via PC-programmet HandiTools. Här kan man strukturera filerna i mappar, och välja bilder till låtarna/mapparna Telefon Funktionen Telefon är en förenklad telefon-app. Via Telefon kan man ringa och ta emot samtal, och från den lättanvända Telefonmenyn kan man bl a se missade samtal och kolla saldo (om man har refillkort). Man kan se vem det är som ringer eller vem man ringer till. För samtal används Androids inbyggda telefon. 12

13 3.2 Ladda hem appar Om man vill ha tillgång till andra appar än Handi-appar och standard-appar måste man ladda hem dem via Play Butik. Det kan vara appar som Spotify, Facebook, reseplanerare, ljudboksläsare etc. För att komma till Play Butik trycker man knappkombinationen, se Handboken, och väljer Play Butik i inställningsmenyn. För att kunna ladda hem krävs att ett Gmail-konto är kopplat till telefonen, se Handboken. Det finns mycket att tänka på innan man laddar hem en app, bl a: Hur hittar jag rätt app i Play Butik? Använd lämpliga sökord. Vill man ha en bättre överblick när man letar efter appar kan man via en dator surfa till Kostar appen något? Även om det står att den är gratis kan det ibland tillkomma kostnader, så kallade in app purchases där man erbjuds betala för olika uppgraderingar inne i appen. Är appen bra och säker? Läs recensionerna för appen. Appar från stora företag är oftast säkra. Dessa aspekter tas inte alls upp i den här bruksanvisningen. 3.3 Ta bort appar Man bör tänka på att inte ha för många appar installerade. Om man har laddat hem flera appar för att prova vilken som passar bäst är det bra att ta bort de appar som man inte kommer att använda. Man har kanske laddat hem och provat olika väderappar eller ljudboksläsare och hittat en som man är nöjd med, det är då lämpligt att ta bort de andra. Se Handboken för instruktioner. I inställningar för Startmenyn väljer man vilka appar som ska visas i Startmenyn och i vilken ordning. Där kan man också göra så att en app inte visas i Startmenyn, kan vara lämpligt om man vill introducera en app senare. Se Ordna appar. 13

14 4. Startmenyn Startmenyn är den enkla och tydliga huvudmeny som alla appar startar ifrån; Handi-skalet. Det är möjligt att lägga in genvägar till funktioner i Handi-apparna, t ex Kalenderns Veckovy eller Kontakters Sök kontakt. Man kan också ha genväg direkt till t ex en kontakt eller ett formulär. När man får SMS/MMS eller har missade samtal visar Startmenyn tydliga meddelanden. Startmenyn kan ha olika layouter; Standard, Handi Rutnät eller Handi Rader. Startmeny med Handi-layout har mindre information och ett renare utseende, och man kan få talstöd. Startmenyn kan visas med rader eller som rutnät. Startmeny med standard-layout liknar en vanlig startskärm i Android och visar förutom tillgängliga appar även statusfältet. De olika layouterna samt hur man anpassar Startmenyn beskrivs nedan. 4.1 Startmenyn med Handi-layout I Startmenyn visas ikoner för appar och genvägar. När man markerar en ikon och trycker på Nästa startar den valda appen. (Nästa visas först när en ikon är markerad.) Man kan också dubbeltrycka för att starta appen. Man kan ha flera sidor med appar. I rubriken visas hur många sidor det finns och vilken sida som visas nu. Man trycker på Bläddra-knapparna för att byta sida. Handi-layout kan visas i rutnät eller rader. Valet görs när man väljer layout, se Välj startmeny. Om det finns inkomna SMS/MMS eller missade telefonsamtal visas det med en symbol på ikonen för Handi-apparna SMS och Telefon. Genom att trycka på Talstöd-knappen läses det man har markerat upp (förutsatt att talstöd i menyer är valt). 4.2 Startmenyn med Standard-layout I Startmenyn visas ikoner för appar och genvägar. När man trycker på en ikon startar den valda appen. Man kan ha flera sidor med appar. Symbolen med vita prickar visar hur många sidor det finns och vilken sida som visas nu. För att byta sida placerar man fingret på skärmen och drar åt sidan. Den första sidan har en stor klocka med datum. Längst upp visas Androids statusfält. Längst ner finns en favoritlist där man kan lägga 1-3 appar som man alltid vill ha lättillgängliga oavsett vilken sida som visas. Det är möjligt att byta bakgrundsbild, se Välj bakgrundsbild. Det finns inget talstöd i denna layout. 14

15 4.3 Anpassa Startmenyn För att anpassa Startmenyn ska man gå till Inställningar. För att komma till Inställningar trycker man knappkombinationen (eller väljer ikonen Handi Inställningar på Startmenyn), se Handboken. För att komma till inställningarna för Startmenyn väljer man Startmenyn på första sidan. Menyn till höger visas. Hur man anpassar Startmenyn beskrivs nedan Välj startmeny Via Inställningar Startmenyn Välj startmeny ställer in man in vilken layout startmenyn i Handi ska ha. Standard Handi Rutnät Handi Rader De tre varianterna beskrivs i 4.2 Startmenyn med Standard-layout och 4.1 Startmenyn med Handi-layout. 15

16 4.3.2 Ordna appar Via Inställningar Startmenyn Ordna appar väljer man vilka ikoner som ska visas och i vilken ordning de ska visas. I vyn visas ikonerna och en övre knapprad med redigeringsfunktionerna Ny, Favorit (endast Standard-layout) och Flytta. (Om ingen ikon är markerad visas bara knappen Ny.) Ordna appar med Handi-layout valt: Handi Rutnät Handi Rader Ordna appar med Standard-layout valt: Första sidan Övriga sidor 16

17 Ny genväg/app Via knappen Ny kan man lägga in genvägar i Startmenyn till vissa funktioner i Handi-appar. Man kan ladda hem och installera nya appar från Play Butik, skapa en genväg till Handi Inställningar och Uppdatera Handi. När man väljer Play Butik i den första vyn kommer man direkt dit och kan ladda hem och installera nya appar. För att lägga in en ny genväg till en Handi-app får man välja funktion i den första vyn, t ex Kalender. I Välj genväg visas en lista över funktionens tillgängliga genvägar. När man trycker på OK läggs genvägen in sist efter de förbockade ikonerna. Genvägar som redan finns i Startmenyn visas inte i listan Välja/välja bort app Alla installerade appar finns med i Inställningar Startmenyn Ordna appar, men inte alla är förbockade. För att göra så att en app visas i Startmenyn trycker man på den lilla kryssrutan i ikonen så den blir svart och bockar därmed för funktionen. För att välja bort en app tar man bort bocken i kryssrutan genom att trycka på den så den blir grå. Inställningarna sparas när man trycker på OK Flytta ikon med Flytta-knappar För flytta en ikon markerar man den och trycker sedan på knappen Flytta åt vänster/höger eller Flytta åt uppåt/nedåt. Då ändras ikonens placering i Startmenyn. (Om layouten för Startmenyn är Handi Rader visas knapparna uppåt/nedåt, annars visas vänster/höger.) Inställningarna sparas när man trycker på OK Flytta ikon med drag & drop Man kan ändra ordning på ikoner med hjälp av drag & drop. Man trycker och håller på den ikon som ska flyttas och drar sedan ikonen till dess nya plats och släpper. Man kan flytta ikonen till en annan sida genom att dra den till vänster eller höger. 17

18 Favorit (endast Standard-layout) För att lägga till en ny favorit i favoritlisten längst ner, markerar man den önskade ikonen och trycker på knappen Favorit. Om det redan finns 3 ikoner i favoritlisten kommer ikonen längst till höger att byta plats med den markerade ikonen Ta bort genväg För att ta bort en genväg ur listan markerar man den och trycker sedan på Ta bortknappen. Man får bekräfta att ikonen ska tas bort. Ikonen tas sen bort från listan. Inställningarna sparas när man trycker på OK. OBS! Det går bara att ta bort genvägar, inte appar. Hur man tar bort appar beskrivs i Handboken Uppdatera Med Uppdatera-knappen flyttas alla förbockade ikoner så att de ligger först och det är därmed möjligt att organisera ordningen Välj bakgrundsbild Via Inställningar Startmenyn Välj bakgrundsbild ställer man in vilken bakgrundsbild som ska användas för Standardlayout. Man kan välja mellan de befintliga bilderna eller ta en ny bild med kameran. Man kan inte välja bakgrundsbild för Handilayout. Bakgrundsbild kan även väljas via Snabbinställningar, se Handboken Nollställ Hemknappen När man trycker på Hem-knappen kommer man till den startskärm som valts för Handi. Det normala är att använda Handi Startmeny som startskärm, men även andra startskärmar kan användas. Via Inställningar Startmenyn Nollställ Hemknappen kommer man till Androids inställningar och kan välja en annan startskärm. Se i Handboken för din Handi-modell hur man gör. 18

19 5. Snabbinställningar Handi-appen Snabbinställningar är ett urval av de Android-inställningar som finns. De inställningar som man kan behöva ha tillgängliga i den dagliga användningen. När man startar Snabbinställningar visas de inställningar man valt att ha tillgängliga. De val som är aktiverade (Mobildata, WiFi, Volym, Vibration och Klickljud) har en bock i rutan, de som inte är aktiverade (Bluetooth och Flygplansläge) är gråmarkerade. Några av inställningarna har en pil längst ut till höger som visar att man ska trycka på raden för att komma vidare till Androidinställningar, t ex för att logga in på ett WiFi-nätverk. Om det finns fler inställningar än vad som får plats på skärmen finns Visa mer-symboler längst upp/ner för att visa att listan fortsätter åt det hållet. Snabbinställningar beskrivs mer utförligt i Handboken. 19

20 6. Inställningar Handi 5 kan ställas in för att passa kraven från många användare, men också för att ge användaren möjlighet att utvecklas med sin Handi. För att stödja i användandet av Handi 5 är det viktigt att man har klart för sig hur funktionen Inställningar fungerar. Man kommer till Inställningar genom att trycka knappkombinationen eller via ikonen på Startmenyn, se Handboken. I inställningsmenyn väljer man vilken funktion man vill göra inställningar för. I denna bruksanvisning beskrivs följande inställningar: Startmenyn (se kapitel 4. Startmenyn) System (se kapitel 7. Systeminställningar) Bildarkiv (se kapitel 8. Bildarkiv) Tangentbord (se kapitel 9. Tangentbordet) Kamera (se kapitel 10. Kamera) Handi Web (se kapitel 11. Handi Web) Android Inställningar, Snabbinställningar och Play Butik beskrivs i Handboken. Inställningar för specifika Handi-apparna Kalender, Kontakter, SMS, Telefon, Krisplan, Album, Checklista, Röstanteckningar, Spelaren och Prisräknaren beskrivs i resp bruksanvisning. 20

21 7. Systeminställningar För att göra systeminställningar ska man gå till Inställningar. Man kommer till Inställningar genom att trycka knappkombinationen eller via ikonen på Startmenyn, se Handboken. För att komma till systeminställningarna väljer man System på sida 1. En meny visas, se vyn till höger. Nedan beskrivs de olika inställnings-funktionerna. 7.1 Kodskydd Inställningar Via Inställningar System Kodskydd Inställningar ställer man in så att det behövs en kod för att komma till inställningsmenyn för Handi och/eller inställningarna för Android. Det innebär att när man trycker knappkombinationen visas vyn till höger och man måste mata in en angiven kod. Kodskyddet är till för att hindra användare att gå in Inställningar och ändra inställningarna eller ladda hem appar från Play Butik. För att välja kodskydd bockar man för Kodskydda Inställningar och/eller Kodskydda Android Inställningar. Om man vill ha en annan kod än den ursprungliga 0353 trycker man på knappen med koden och får ange en egen kod. 21

22 7.2 Tema Via Inställningar System Tema bestämmer man hur knappraden ska se ut i alla Handi-appar. Man kan välja mellan: Modern knapprad Klassisk knapprad Klassisk knapprad har färgade knappar med tydligare kontraster och konturer. Modern knapprad liknar mera en vanlig smartphone. Exempel på olika teman i Kalendervyn. Modern knapprad Klassisk knapprad 7.3 Talstöd När man väljer Inställningar System Talstöd visas en meny med följande inställningsfunktioner: Talstöd-inställningar Välj röst Ladda ner röster De olika inställningsfunktionerna beskrivs nedan. 22

23 7.3.1 Talstöd-inställningar Via Inställningar System Talstöd Talstöd-inställningar bestämmer man om och hur talstöd ska användas i tangentbordet och i menyer. När talstöd är valt kan man även göra följande inställningar: Talstöd i menyer Talstöd i rubriker Talstöd-knapp (i textfältet) Uppläsning av ord vid mellanslag Talhastighet Inställningarna beskrivs nedan. OBS! När inställningen är Talstöd Av ges inget talstöd alls Talstöd i menyer När Talstöd i menyer är ikryssat visas Talstöd-knappen i alla menyer och listor, se exemplen till höger. För att Talstöd-knappen ska visas måste en ikon/rad vara markerad. När man trycker på Talstöd-knappen läses den markerade ikonen/raden upp av talsyntesen. (Talstödet i Kalendervyn fungerar annorlunda, se bruksanvisning Kalender.) Talstöd i rubriker När Talstöd i rubriker är valt läses det som står i rubrikfältet upp av talsyntesen, t ex namn datum och tid Talstöd-knapp i textfältet När Talstöd-knapp i textfältet är ikryssat visas talstödknappen bredvid textfältet. Se den vänstra bilden. När Talstöd-knapp i textfältet inte är ikryssat visas ingen Talstöd-knapp. Se den högra bilden. När man trycker på Talstöd-knappen läses hela texten upp. 23

24 Uppläsning av ord vid mellanslag När Uppläsning av ord vid mellanslag är ikryssat läses orden upp medan man skriver i tangentbordet. Föregående ord läses upp så fort man skriver mellanslag Talhastighet Man ändrar talhastigheten genom att dra i reglaget. Frasen Test av talhastighet läses upp så att man kan höra hur fort det låter Välj röst Via Inställningar Talstöd Välj röst väljer man vilken talsyntes-röst som ska användas. Man kan välja mellan rösterna Erik (manlig), Emma (kvinnlig) och Elin (kvinnlig). När man trycker på OK installeras den markerade rösten Ladda ner röster Via Inställningar Talstöd Ladda ner röster kan man ladda ner eventuella röster som inte ingick i installationen. 7.4 Listor Via Inställningar System Listor ställer man in hur man ska bläddra sidor i Handi. Man kan välja mellan: Använd rullistor Använd sidsvepning Inställningarna beskrivs nedan. 24

25 7.4.1 Använd rullistor När Använd rullistor är ikryssat finns Visa mer-symboler längst upp/ner i en lista, om inte hela listan får plats på skärmen, för att visa att listan fortsätter åt det hållet. Man placerar fingret på skärmen och drar det i den riktning som listan ska rulla Använd sidsvepning När Använd sidsvepning är ikryssat kan man bläddra till nästa sida genom att placera fingret på skärmen och dra till vänster/höger. Det går även att bläddra med Bläddraknapparna. Sidsvepning är ännu inte infört i alla Handi-funktioner. 7.5 Batteri Via Inställningar System Batteri kan man se batterinivån. Den visas både grafiskt och i %. Grönt betyder att batteriet har bra laddning (71-100%), orange betyder att det börjar behöva laddas (21-70%), rött betyder att det är i akut behov av laddning (0-20%). Batterinivån kan även visas i Snabbinställningar, se kapitel 5. Snabbinställningar. Batterinivån kan även visas som en ikon på startmenyn, se kapitel 4. Startmenyn. I Standard-layout visas batteristatus i statusfältet. Hur länge batteriet räcker beror naturligtvis på hur mycket man använder Handi, men en bra rutin är att ladda Handi varje natt. 25

26 7.6 Importera Handi4-data Denna instruktion beskriver hur man överför användardata från en apparat med Handi4 till en apparat med Handi5. Överföringen förutsätter en dator där HandiTools är installerat. 1. Nedgradera Handi5-apparaten VIKTIGT! a) Gå till Inställningar System Om Handi för att kolla programversion. Om programversionen är > behöver programmet nedgraderas, följ då instruktionen nedan. b) Avinstallera Handi. Om man inte utför detta steg kommer Handi att krascha i punkt d). c) Starta en webbläsare i apparaten och skriv in d) Ladda hem och installera Handi v e) Konfigurera som Ny användare. 2. Gör backup på Handi4-apparaten a) Gå till Inställningar System Backup och kör backup. 3. Kör HandiTools med Handi4-apparaten a) Anslut Handi4-apparaten till datorn. b) Starta HandiTools. c) Gå till Arkiv-menyn och välj Säkerhetskopiering. Följ instruktionerna i HandiTools. d) Avsluta HandiTools. e) Koppla loss Handi4-apparaten. 4. Kör HandiTools med Handi5-apparaten a) Anslut Handi5-apparaten till datorn. b) Starta HandiTools. c) Gå till Arkiv-menyn och välj Importera Handi4 användardata. Följ instruktionerna i HandiTools. d) Koppla loss Handi5-apparaten. 5. Importera Handi4-data i Handi5-apparaten a) Gå till Inställningar System Importera Handi4-data. b) Tryck på Starta importering och vänta medan importen pågår. I vyn ser man vilka data som blir överförda. 6. Uppdatera till senaste Handi5-version (om nedgradering gjorts) a) Se till att apparaten har internetanslutning. b) Gå till Inställningar System Om Handi och tryck på Sök uppdatering. Ladda hem och installera den senaste versionen. 26

27 7.7 Backup Backup innebär att inställningar och data för Handi-apparna Kalender, Kontakter och SMS kopieras till minnet. (Data för övriga Handi-appar sparas redan där. Systeminställningar som volym och bakgrundsbild kopieras inte.) En stark rekommendation är att man då och då säkerhetskopierar sina Handi5-data via PC-programmet HandiTools. Då kan man återskapa det mesta även om man helt skulle förlora sin Handi eller om den går sönder. I samband med backup görs en genomsökning av kalenderdatabasen för att ta bort aktiviteter som är inställda att tas bort efteråt. Via knappen Se logg kan man se information om den senast gjorda backuppen, och om den lyckats. Automatisk backup sker varje natt klockan 03:15. Man kan manuellt göra en backup genom att trycka på knappen Gör backup nu! i Inställningar System Backup. Det är lämpligt att göra en sådan precis innan säkerhetskopiering via HandiTools så att de senaste ändringarna i kalendern kommer med i säkerhetskopian. 7.8 Återställning Via Inställningar System Återställning kan man göra återställning för följande lägen: Från backup Till grundinställning De olika valen beskrivs nedan. 27

28 7.8.1 Återställning från backup Total återställning innebär att alla databaser och inställningar från senaste backup läggs in. Tryck på knappen Återställ nu! för att starta återställing. Om man trycker på knappen Anpassad återställning kan man välja vad som ska återställas från backup, SMS, Kalender eller Kontakter, se den högra bilden. Återställning från backup är endast tänkt att göras om det har blivit problem med någon/några av databaserna Återställning till grundinställning Återställning till grundinställning innebär att Handi får tillbaka de inställningar som den hade från början, vilka appar som ska visas. Inga databaser, dvs bilder, kontakter, meddelanden osv tas bort. Återställning till grundinställning används lämpligen för att ta sig tillbaka till ett utgångsläge när man har provat lite fram och tillbaka. Man får välja mellan Nivå 1 (Handi-layout), Nivå 2 (Handi-layout) och Nivå 3 (Standard-layout). Grundinställningen är definierad i kapitel 13. Grundinställning. 28

29 7.9 Om Handi I Inställningar System Om Handi visas versionen på programmet. Via knappen Sök uppdatering kan man ta reda på om det finns nyare version av programvaran. (Uppringningen kostar nästan ingenting eftersom det är så lite data som hämtas.) Om Sök uppdatering ger beskedet att det finns nyare version tillgänglig startas automatiskt funktionen Uppdatera Handi, se kapitel 12. Uppdatera Handi. Om man bockar för Visa information om uppdatering kommer Handi att kontrollera om det finns nyare version i samband med backup varje natt. Om det finns nyare version visas det på ikonen för system i Inställningar. Om man har en genväg till Uppdatera Handi på startmenyn får den en symbol. Ett meddelande Det finns en ny version av Handi tillgänglig kommer att visas. Man får sedan uppdatera Hand enligt kapitel 12. Uppdatera Handi Loggar Via Inställningar System Loggar kan man hantera loggfiler i Handi. Loggfiler skapas i bakgrunden av Handi och används främst vid felsökning. Loggfilerna sparas automatiskt till telefonens interna minne, där ligger de oåtkomliga. Med valet Kopiera till minneskort kopieras loggfilerna till minneskortet i Handi. Använd sedan PC-programmet HandiTools för att hantera loggfilerna. Tryck på knappen Kopiera för att starta kopieringen. Väljer man Ladda upp till server så laddas loggfilerna upp till Abilias supportserver via mobilnätet eller WiFi. Tryck på knappen Ladda upp för att starta. Handi har inbyggd automatisk kraschrapportering, se nedan Automatisk kraschrapportering Handi har inbyggd automatisk kraschrapportering. Om något blir fel i Handi-apparna visas ett felmeddelade, och samtidigt skickas information om felet automatiskt till utvecklingsavdelningen. Ingen personlig information skickas. Detta är till stor hjälp i arbetet med att utveckla en stabil och väl fungerande programvara. Vid en krasch visas ett meddelande. Bekräfta meddelandet för att starta Handi-programmet igen. Om man får flera krascher kan det kan vara lämpligt att kontrollera om det finns nyare version av programmet, se kapitel 12. Uppdatera Handi. 29

30 8. Bildarkiv När man vill ha bilder i aktiviteter, kontakter, checklistor mm hämtar man dem från bildarkivet. Då visas vyn Välj bild, se den vänstra vyn. Man kan även använda bildarkivet för att skriva Bild-SMS, se den högra vyn. Bilderna är från början organiserade i kategorierna (mapparna) Handi, Kläder, Badrum, Skola, Basbilder, Smileys, Personer (tom) och Bakgrunder. Bilder som sparats från t ex SMS och mail sparas i mappen Mottaget. Mappen visas endast om det finns sparade mottagna bilder. Bildarkivet består av mappar och bilder. När man trycker på en mapp kommer man till en ny sida med ikoner, se vyn till höger. För att komma tillbaka till föregående nivå trycker man på Tillbaka. 8.1 Redigera bildarkivet via Handi Web Om Handi är ansluten till Handi Web, se kapitel 11. Handi Web, kan bildarkivet redigeras i Handi Web. Man kan lägga till nya bilder och mappar, samt ändra bildernas namn och placering. Bilderna kan importeras från bildbaser på Handi Web, eller hämtas från datorn eller Internet. OBS! Om Handi är ansluten till Handi Web kan bildarkivet inte redigeras via HandiTools. 30

31 8.2 Redigera bildarkivet via HandiTools Via PC-programmet HandiTools kan man redigera bl a bildarkivet. Man kan lägga till nya bilder och mappar, samt ändra bildernas namn och placering. Se Bruksanvisning HandiTools. Exempel på hur man lägger in bildbasen Handi Handla-bilder: Med HandiTools medföljer bildbasen Handi Handla-bilder. Om man vill använda dessa bilder i Handi ska man göra så här: 1. Anslut Handi till datorn. För ev anslutningsalternativ, se Handboken. 2. Starta HandiTools. 3. Gå till fliken Bildarkiv. 4. Klicka på knappen Ny och välj Mapp, tryck på Nästa. 5. Välj bild som ska symbolisera mappen, Bild från bildbas/handi AIR-bilder/Kategori Handla, namnge bilden Handla. 6. Markera den mapp som skapades ovan, klicka på Ny och välj Bild. 7. Klicka på Bild från bildbas och välj Handi Handla-bilder. Markera alla bilder (markera den översta, håll ned <Shift> och markera den nedersta). 8. Nu finns Handla-bilderna i Handi. Avsluta HandiTools och koppla loss Handi. 8.3 Redigera bildarkivet i Handi Via Inställningar Bildarkiv gör man inställningar för bildarkivet direkt i Handi. Här kan man se vilka bilder som finns i bildarkivet och redigera det. En redigeringsvy för Bildarkiv visas. För att redigera bildarkivet använder man redigeringsknapparna i den övre knappraden: Ny, Ändra, Ta bort, Flytta åt vänster och Flytta åt höger. (Om ingen ikon är markerad visas bara knappen Ny.) Via Ny-knappen kan man lägga in nya mappar. Man kan inte lägga in nya bilder den här vägen, det måste göras via HandiTools eller Handi Web, se ovan. Om Handi är ansluten till Handi Web kan man även lägga in foton tagna med mobilkameran i bildarkivet. Hur man redigerar bildarkivet beskrivs nedan Lägga in mapp För att lägga in en ny mapp trycker man på knappen Ny. 31

32 I den första vyn väljer man bild för mappen (eller tar en ny bild med den inbyggda kameran). I den andra vyn namnger man mappen. Mappen läggs in sist i bildarkivet. (Om en ikon är markerad när man gör en ny mapp läggs mappen in efter den markerade ikonen.) Bildarkivet sparas när man trycker på OK Ändra mapp För att ändra en mapp markerar man den och trycker på knappen Ändra. Samma guide som i Lägga in visas Byta namn på bild För att byta namn på en bild markerar man den och trycker på knappen Ändra. Tangentbordet visas och man kan ändra bildens namn Ta bort mapp/bild För att ta bort mapp/bild markerar man den och trycker på knappen Ta bort. Efter att man har bekräftat borttagningen raderas mappen/bilden Flytta mapp/bild För att flytta mapp/bild åt vänster eller höger markerar man den och trycker på knappen Flytta åt vänster eller Flytta åt höger. Mappen/bilden flyttas. Om man flyttar en bild/mapp så att den kommer att läggas före/efter en mapp får man frågan Vill du flytta in bilden/mappen x till mappen x? Om man svarar JA flyttas bilden till mappen x. Om man svarar NEJ läggs bilden före/efter mappen i nuvarande nivå. 32

33 9. Tangentbordet När Handi-tangentbordet är valt visas det i alla appar som använder tangentbord, inte bara i Handi-appar. När Handi-tangentbordet används i Handiappar visas det i en egen textinmatningsvy med rubrik, möjlighet till talstöd samt knappar för OK och Avbryt. När Handi-tangentbordet används i andra appar täcker det en del av skärmen, och visas i det läge som appen bestämt (standard, webb, numeriskt, e-post). Det finns inga knappar OK och Avbryt. I Handi-app I standardapp Handi-tangentbordet kan visas stående med ABC-ordning eller liggande med ABC- eller QWERTY-ordning. När man skriver med versaler resp gemener visas sådana bokstäver på tangentbordet. (Man ser alltså vad det kommer att bli.) När man trycker på Talstödknappen läses den inskrivna texten upp (om inställningen är vald). ABC-ordning QWERTY-ordning ABC-ordning 33

34 Tangentbordet har fem lägen: Bokstavsläge Versaler Bokstavsläge Gemener Numeriskt läge 1 Numeriskt läge 2 Numeriskt läge 3 Smileys För att byta till Numeriskt läge trycker man på knappen. I numeriskt läge växlar man mellan sida 1, 2 och 3 genom att trycka på knappen. För att komma tillbaka till Bokstavsläge trycker man på knappen eller på mellanslag. Skiftlägesknappen visar vad som kommer att hända nästa gång man skriver en bokstav. betyder att nästa bokstav blir versal (A) och efter det blir det gemener (a). betyder att nästa bokstav blir gemen (a) och efter det fortsätter det med gemener (a). betyder att nästa bokstav blir versal (A) och efter det fortsätter det med versaler (A). Dvs CapsLock. När automatiskt skiftläge är inställt ändras tangentbordets funktion automatiskt. Man kan också toggla knappen själv och bestämma hur tangentbordet ska fungera. Raderar det senast inmatade tecknet. Döljer tangentbordet. Ger ny rad. Smiley-symbolerna i Handi är ordnade i ett särskilt färgsystem. För mer info om Smileys, se Bruksanvisning SMS. Grön Rosa Orange Blå Röd Glad, positiv känsla Kärleksfull känsla Neutral känsla Ledsen, negativ känsla Arg, negativ känsla Om man väljer en Smiley från Smiley-tangentbordet läggs den in i textfältet. Smileys kan även användas i Handi-funktionen SMS, se Bruksanvisning SMS. Det är valbart om Numeriskt läge 3 Smileys ska vara tillgängligt. 34

35 9.1 Anpassa tangentbordet Via Inställningar Tangentbord bestämmer man om bokstäverna i tangentbordet automatiskt ska ändras från versaler till gemener och vice versa. När alternativet Automatisk ändring av skiftläge är valt blir första bokstaven efter en punkt eller ny rad automatiskt versal. Andra bokstaven i ett ord blir sedan gemen. När alternativet Alltid VERSALER är valt visas stora bokstäver i tangentbordet, så länge man inte trycker på knappen. När Aktivera smileys i tangentbordet är valt kan man använda Smileys i Handi. Om inställningen i Snabbinställningar Rotera skärmen är förbockad kommer tangentbordet att visas som ett liggande tangentbord om Handi används liggande. Om Använd QWERTY i horisontellt läge är valt visas det liggande tangentbordet som ett QWERTY-tangentbord, annars visas ett ABC-tangentbord. Via Inställningar System Talstöd Talstöd-inställningar kan man ställa in om Talstödknappen ska visas i textfältet. För val av tangentbord (Handi eller standard), se Handboken. 10. Kamera Via Inställningar Kamera kan man stänga av kameran i Handi-funktionerna och standardappen Kamera. För fullständig avstängning av kameran får man ladda hem särskild app, t ex Disable Camera Device. 35

36 11. Handi Web Handi Web är en webbtjänst som gör det möjligt att hantera sin kalender från en dator eller surfplatta. Den ger också möjlighet till bra överblick av dagens, veckans och månadens aktiviteter. En annan fördel med Handi Web är att andra personer, t ex anhöriga, kan få tillgång till kalendern direkt i sin dator/surfplatta/smartphone. På så vis kan användaren få hjälp med planering på distans. Det krävs internetanslutning för att Handi ska kunna synkronisera med webbservern. Synkroniseringen görs endast vid behov vid ändringar i Handi eller på Handi Web. Om det inte finns internetanslutning kan man använda Handi utan problem ändå, då görs synkroniseringen bara senare. Handi kan användas utan Handi Web. Då sparas kalendern endast i apparaten och ingen internetanslutning krävs. Hur man använder Handi Web beskrivs i en separat bruksanvisning Registrering av användare Innan Handi kan anslutas till Handi Web måste användaren registreras, och detta görs från centralt håll av t ex förskrivaren Inloggning För att Handi ska synkronisera med Handi Web måste apparaten vara inloggad. Inloggning görs via Inställningar Handi Web. Följande vy visas: Här ska man ange användarnamn och lösenord och sedan trycka på Logga in. Om inloggningen till Handi Web misslyckas får man felmeddelande om orsaken. När Handi är inloggad visas vyn till höger. Man ser då till att Synkronisera är ikryssat och trycker på OK för att stänga vyn Utloggning Handi förblir inloggad på Handi Web till dess att man loggar ut aktivt. Även om apparaten startas om fortsätter den att vara inloggad. För att logga ut ska man gå till Inställningar Handi Web och trycka på knappen Logga ut. Ett meddelande Du är utloggad visas och inloggningsvyn visas. 36

37 12. Uppdatera Handi Programvaran i Handi utvecklas kontinuerligt. Det är både rättning av småfel, s k buggar, och nya eller förbättrade funktioner. Det är därför bra att uppdatera programvaran med jämna mellanrum. Funktionen Uppdatera Handi kan startas via Inställningar System Om Handi eller via en genväg i Startmenyn. Hur man lägger in genväg beskrivs i Ny genväg/app. Datamängden för programvaran är ca 12 MB. Det innebär en viss kostnad om man inte har ett telefonabonnemang med fri surf eller är ansluten till WiFi. Nedan beskrivs hur man gör för att uppdatera. (Bilderna i exemplet nedan visar Handi Defy+, Det kan se något annorlunda ut i andra apparater, tillvägagångssättet är dock detsamma.) 1. Starta Uppdatera Handi. 2. Vänta på besked om det finns en nyare version av programvaran. 3. Tryck på Ladda ner. 4. Tryck på Installera när uppdateringen är nedladdad. 5. Meddelandet Byt ut app visas, tryck på OK. En vy med Verifiera och installera kan visas, se 12.1 Verifiera och installera nedan. 6. Tryck på Installera i vyn Vill du installera det här programmet? 7. Tryck på Färdig i den sista vyn Verifiera och installera Fr o m juni 2013 har Google infört en ny säkrare funktion att installera nedladdade appar. Den kallas Verifiera och installera och aktiveras på telefonen i samband med uppdatering av Play Butik. Funktionen innehåller en slags virusscanner och när en applikation som t ex Handi5 ska uppdateras (eller installeras) visas följande vy (Handi Defy+): Det är lämpligt att bocka i Använd som standard för denna åtgärd och sedan välja Verifiera och installera. Då slipper man göra detta val nästa gång en app ska installeras. 37

38 13. Grundinställning När Handi startas för första gången och när man gör en Återställning eller Total omstart ställs Handi om enligt en grundinställning. Detta för att ge rimliga utgångslägen inför den individanpassning som alltid bör ske. Nedan beskrivs vad grundinställningen innebär. 38 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Startmenyn Lägga in aktivitet X X X Kalender X X X Telefon X X SMS X X Kontakter X X Klocka (genväg) X X X Anteckningar X X X Kamera X X Foton (genväg) X X Röstanteckningar X X X Checklista X X X Snabbinställningar X X Krisplan X X Album X X Spelaren X X Prisräknaren X X X Formulär X X Formulärsvar X X Kalkylator X X Batteri X X X Handi Inställningar X X X Startmeny Standard X Handi Rutnät X X Handi Rader Bakgrundsbild Standard System Tema Knapprad Modern X X Klassisk X Talstöd På/Av På På På Talstöd i menyer X X Talstöd i rubriker X X Talstöd-knapp (i textfältet) X X X Uppläsning av ord vid mellanslag Talhastighet 55% 55% 55% Listor Använd rullistor X Använd sidsvepning X Tangentbord Alltid VERSALER Automatisk ändring av skiftläge X X X Aktivera smileys X X X Använd QWERTY i horisontellt läge X X Kalender Kalendervyn Visning Lista X X Tidpelare X Bläddra bakåt samma dag X X Bläddra dagar framåt Inte tillåtet

39 Max 6 dagar Obegränsat X X X Bläddra dagar bakåt X X X Visa digital tid för aktiviteten X X X Visa text för aktiviteten X X X Visa klockvy vid tryck på klockan X Aktivitetsvyn Visa/dölj i knappraden Ta bort-knapp X X Ändra-knapp X X Ange larm-knapp X X X Visa/dölj kvartursvisning Kvartursvisning X X X Sista kvarten som fem punkter X X Digital nedräkning X X Lägga in aktivitet Tillåt passerad starttid X X Förvalt larm Larm+vibration X X X Larm Vibration Tyst larm Inget larm Förvalda påminnelser Ingen X X X Lägg in aktivitet via Ändravyn Vald X X Välj typ av aktivitet X X Basaktivitet-knapp X X Lägg in aktivitet via sekvens Vald X Välj datum X X X Välj typ av aktivitet X X Välj basaktivitet X X X Välj bild X X X Namnge aktiviteten X X X Info-meny X X X Ta bort efteråt X X Ange kvitterbarhet o larm X X X Ange påminnelse X X X Ange tidslängd Ange sluttid Ändravyn Datum X X X Namn X X X Starttid X X X Sluttid X X X Tidslängd Heldag X X X Kvittering X X X Ange larm X X X Bild X X X Info-menyn X X X Påminnelse X X X Ta bort efteråt X X X Info-menyn Anteckningar X X X Röstanteckningar X X X Checklista X X X 39

40 Formulär X X Kontakter X X Bild X X X Timer X X X Snabbinställningar Adress Länk Album Spelaren Prisräknaren SMS Telefonnummer Kalendermenyn Lägga in aktivitet X X X Månadsvy X X X Veckovy X X X Starta timer X X X Tidmätare X X X Tidbok X X Klocka X X Sök aktivitet X X Basaktiviteter X Bastimers X Larmljud X Tidvisning Klocka Analog klocka X X Digital klocka X Månadssymbol/ Veckonummer Handisymbol X X Pictogram Veckonummer X Inget Visa veckodagsfärger X X Visa helgdagar X X X Tidinmatning Metod att ange tid Digital (med siffror) Analog (med urtavla) Digital m. Analog-knapp X X X Analog m. Digital-knapp Analog dygnsindelning f.m och e.m dag och natt X X X Klockvy Visa datum X X X Visa tid på dygnet X X X Visa knapp för uppläsning varje kvart Klocka Analog X X X Digital Både analog och digital Visa markering för Månadsvy återkommande aktiviteter Veckovy Antal dagar i veckovyn 7 dagar X X X 5 dagar Visning av aktivitet Alltid tid Bild X X X Visa återkommande aktiviteter X X X Visa Timvy-knapp X X X 40

Handbok för. Handi Defy+ Art.nr 706240. Programversion 5.3.3 eller senare. Rev I SE

Handbok för. Handi Defy+ Art.nr 706240. Programversion 5.3.3 eller senare. Rev I SE Bruksanvisning Handbok för Handi Defy+ Art.nr 706240 Programversion 5.3.3 eller senare Rev I SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Android-begrepp... 5 1.2 Support... 6 2. Apparatöversikt...

Läs mer

Handi5 unika funktioner

Handi5 unika funktioner Handi5 unika funktioner Gäller Handi v5.3.4. 2016-05-11 Sammanställning Startmenyn ett skyddande skal Kan användas helt offline Tydliga notiser Hjälp på distans med myabilia Förenklad orientering bland

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning SMS Programversion 4.8.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda SMS... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Skriva nytt SMS... 4 2.3 Inkomna

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Album Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Album... 3 2.1 Bildspelsvyn... 3 3 Inställningar... 4 3.1 Nytt

Läs mer

Handi 4. Handbok för Handi. ipaq hx2190. Art.nr 0370. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev C

Handi 4. Handbok för Handi. ipaq hx2190. Art.nr 0370. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev C Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handi ipaq hx2190 Art.nr 0370 Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kontakter För Handi utan telefonfunktion Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kamera Programversion 4.2.0 eller senare Rev A1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Kamera... 3 2.1 Fotografera från Handimenyn/Startmenyn... 3

Läs mer

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått)

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått) Funktionalitet V4.10.4 fon HD Mini V4.10.2 fon P V4.10.4 Defy+ V5.3.0 Rev I, 2013-11-04 cover 2 V5.3.0 (Utgått) Generellt Programgeneration 4 4 4 5 5 Operativsystem Windows Mobile Windows Mobile Windows

Läs mer

Handi. ett hjälpmedel i tiden!

Handi. ett hjälpmedel i tiden! Handi ett hjälpmedel i tiden! Handi är ett förskrivningsbart hjälpmedel som kan anpassas och växa med individen. Med Handi får man stöd med tid, planering, struktur, minne, fokus och koncentration. Handdator

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Funktionsbeskrivning Kalender Programversion 5.3.2 eller senare Rev G SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Kvartursprincipen... 4 1.2 Helgdagar... 5 1.3 Tidinmatning... 6 2. Huvudvyer...

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev E SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått)

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått) Funktionalitet V4.10.4 fon HD Mini V4.10.2 fon P V4.10.4 Defy+ V5.3.2 Rev L, 2014-09-30 cover 2 V5.3.2 (Utgått) Generellt Programgeneration 4 4 4 5 5 Operativsystem Windows Mobile Windows Mobile Windows

Läs mer

Handbok för. MEMOplanner Medium. Art.nr 462851. Programversion 3.0 eller senare. Rev A1 SE

Handbok för. MEMOplanner Medium. Art.nr 462851. Programversion 3.0 eller senare. Rev A1 SE Bruksanvisning Handbok för MEMOplanner Medium Art.nr 462851 Programversion 3.0 eller senare Rev A1 SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Terminologi... 5 1.2 myabilia... 6 1.3 Support... 6 2.

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Bruksanvisning. Handi II. ipaq2210

Bruksanvisning. Handi II. ipaq2210 Bruksanvisning Handi II ipaq2210 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Läsanvisningar... 4 1.2 Kortfattade beskrivningar av samtliga funktioner... 5 1.3 Generella principer... 7 1.4 Kvartursprincipen... 8 2 Terminologi...

Läs mer

Handbok för Handifon ipaq rw6815

Handbok för Handifon ipaq rw6815 Handbok för Handifon ipaq rw6815 Programversion 3.8 Rev C 1 2008-05-13 Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Generellt...

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion... 5 Kom igång med Handiladdaren... 9 Användare i Handiladdaren... 15 Kalender... 19 Album... 27

Innehållsförteckning Introduktion... 5 Kom igång med Handiladdaren... 9 Användare i Handiladdaren... 15 Kalender... 19 Album... 27 Handiladdaren Version II Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809055 Handiladdaren II Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Formulär och Formulärsvar Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694

Läs mer

Handi. Kamera. Bruksanvisning. Rev D

Handi. Kamera. Bruksanvisning. Rev D Bruksanvisning Handi Kamera Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev D Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Gäller för både Handi och Handifon. Programversion 3.10 eller senare

Bruksanvisning. Gäller för både Handi och Handifon. Programversion 3.10 eller senare Bruksanvisning Gäller för både Handi och Handifon Programversion 3.10 eller senare Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev D 2008-11-16 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Förutsättningar: För att ha möjlighet att synkronisera din Android enhet mot Stockholms Stads epost system krävs det att vissa delar är uppfyllda. Följande

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Total omstart Handi Defy+

Total omstart Handi Defy+ Total omstart Handi Defy+ Total omstart innebär att Handi Defy+ startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi Defy+ ska lämnas till en ny användare

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Bruksanvisning HandiTools

Bruksanvisning HandiTools Bruksanvisning Bruksanvisning HandiTools Version 2.4 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Handi version 4 Revisionshistorik

Handi version 4 Revisionshistorik Handi version 4 Revisionshistorik Version 4.8.1 Utfört 2012-04-02 Bugfix. Volymen stängs nu inte av när man har fått inkommande samtal med wav-ringsignal. (#2374) MMS Bugfix. Nu kan man skicka mms till

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual Fuktsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls fuktsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Fuktsensorns stående vyer 6 Fuktsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Skärmskydd...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver

Läs mer

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient

Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp Användarmanual ACDG-Klient 1 LZFA 701 3653 rev F(2009-02) Användarmanual för Telia Centrex Avancerad Svarsgrupp, ACDG INNEHÅLL 1 VAD ÄR TELIA CENTREX AVANCERAD SVARSGRUPP...4

Läs mer

Revisionshistorik HandiTools 2.4

Revisionshistorik HandiTools 2.4 Revisionshistorik HandiTools 2.4 Version 2.4.11 Utfört 2012-01-10 Bugfix. Nu fungerar Bläddra bild i Windows XP och Vista. Bugfix. Den ändring av betyg för Ja/Nej-formulär som gjordes i v2.4.10 har nu

Läs mer

Tips på appar för planering med bilder

Tips på appar för planering med bilder StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för planering med bilder Ett urval av appar för kalender, schema, dagbok, steg-för-steginstruktion Maj 2016 Innehåll Kalendrar...

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.4x

Manual C3 BMS v. 1.4x Manual C3 BMS v. 1.4x Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker med GPRS. När man startar BMS

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Manual Multi Comai 1.3.5

Manual Multi Comai 1.3.5 Manual Multi Comai 1.3.5 Mobiltelefon Android 2.1 AB utvecklar och säljer anpassningsbara Comai AB Tfn:0498-410995 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Multi Comai... 3 2.1 Navigation...

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Handi 4. Handbok för Handi. Socket SoMo 650. Art.nr 0371. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev E

Handi 4. Handbok för Handi. Socket SoMo 650. Art.nr 0371. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev E Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handi Socket SoMo 650 Art.nr 0371 Programversion 4.6.0 eller senare Rev E Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Alla kan surfa. Att använda Android smartphone steg-för-steg. Studiematerial

Alla kan surfa. Att använda Android smartphone steg-för-steg. Studiematerial Alla kan surfa Att använda Android smartphone steg-för-steg Studiematerial Mobiltelefonen i detta studiematerial är av märket Samsung med operativsystemet Android. 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android

Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede Smartphone iphone och Android 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Handbok för Handifon

Handbok för Handifon Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handifon HTC Touch Cruise Art.nr 0351 Programversion 4.6.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Swepoint DoGPS program. Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java

Swepoint DoGPS program. Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java Swepoint DoGPS program Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java 1 Innehållsförteckning Snabbanvisning för programvaran Swepoint DoGPS för Android... 3 1. Nedladdning av

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer