Guiden för kvalitetskontroll och inspektion 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guiden för kvalitetskontroll och inspektion 2012"

Transkript

1 Guiden för kvalitetskontroll och inspektion 2012 För produktion utan stopp!

2 Downloads Benefits Känner du Jack? Jack är vår smarta inspektör som berättar mer för att förberedda dig på dagens och morgondagens inspektionskrav. Han står inför ökade krav på högre omsättning och förbättrad kvalitet. Så om du känner dig stressad över defekter i produktionsprocessen kan Jack berätta mer om våra produkter. Jack känner till de bästa sensorerna för maskiner som aldrig havererar. Testa dig själv och oss. Spela vårt spel med Jack och se om du kan hitta felen. Med Omrons smarta sensorer får du en helt tillförlitlig maskin. Hitta den perfekta lösningen för dina behov.

3 Trust? Innehåll Nollfelsproduktion som aldrig misslyckas! Kundens tillfredsställelse beror i hög grad på de färdiga produkternas kvalitet och på maskinens prestanda. Nollfelsproduktion är en nyckel till framgång. Produktlinjernas hastighet blir allt högre och maskinerna ska alltid vara felfria. Men kan du lita på resultatet? Behovet av kvalitetskontroll och inspektion under en produktionsprocess är numera vedertaget. Kostnaden för dålig kvalitet är mycket högre än investeringen som snabbt lönar sig. För att ytterligare minska antalet och kostnaden för varor med fel, finns också en klar trend att gå ifrån metoden med en enda kvalitetskontroll i slutet av produktionsprocessen. Numera har man flera kontroller under och i början av processen. Detta gör att behovet av noggranna, tillförlitliga och snabba inspektionssystem ökar ytterligare. Omron erbjuder ett komplett utbud av mätnings- och inspektionssystem med varierande teknik och principer, men som alla följer samma riktlinje: användarvänligheten står i centrum. Välj den teknologi som passar bäst för tillämpningen. Maskinvisionsystem Identifieringssystem (kodläsare och RFID) Mätsensorer (laser, induktiv, taktil) 2 Översikt Utvalda industritillämpningar 4 Inspektion inom materialhantering och logistik 6 Inspektion inom livsmedelspaketering 8 Inspektion inom bryggeriindustrin 10 Inspektion inom bilindustrin 12 Inspektion inom halvledar-, solcells- och elektronikindustrin 14 Inspektion inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin Specialinspektioner 16 Inspektion av ytor 18 Transparent material/glas 20 Inspektion av kanter 22 Profil- och 3D-inspektioner 24 Positionsbestämning 26 Teckenigenkänning 28 Färginspektion och -detektering Produktinformation 30 Inspektions- och identifieringssystem 32 Enkel visionsensor FQ 40 Avancerad visionsensor ZFX 48 Exklusiva visionsystem 72 Kodläsare 84 RFID 88 Mätsensorer 90 Förskjutnings-/avståndsmätning ZS 100 Förskjutnings-/avståndsmätning ZX 118 Profilmätning 126 Position/diameter/breddmätning 132 Teknisk information 1

4 LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIELL INSPEKTION UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR SPECIALINSPEKTIONER Materialhantering Inspektion av ytor sid. 4 sid. 16 Livsmedelspaketering Transparent material/glas sid. 6 sid. 18 Bryggeri Inspektion av kanter sid. 8 sid. 20 Bilindustri Profil- och 3D-inspektioner sid. 10 sid. 22 Halvledar-, solcellsoch elektronikindustrin sid. 12 Positionsbestämning sid. 24 Läkemedel och sjukvård Teckenigenkänning sid. 14 sid. 26 Färginspektion och färgdetektering sid. 28 2

5 PRODUKTINFORMATION Inspektions- och identifieringssystem Mätningar Visionsystem Identifieringssystem Förskjutning/avstånd µm Enkel visionsensor FQ sid. 32 Kodläsare V400 V500 ZX, ZS Profil Avancerad visionsensor ZFX µm sid. 40 sid. 72 ZG2 Exklusivt visionsystem Xpectia RFID V680 Position/diameter/bredd sid. 48 µm µm Lösning för industrivision FlexXpect ZX-GT sid. 62 sid. 84 sid. 88 m Positionsindikering Maskindelsdetektering Standard Rotation Områdesövervakning Mer information finns i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 3

6 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM MATERIALHANTERING OCH LOGISTIK För distributionssystem som aldrig havererar Ett flertal inspektioner måste utföras i logistikprocessen för att säkerställa innehåll och förpackning. Undvik fel innehåll i förpackningar Kontrollera att förpackningarna är ordentligt tillslutna Säkerställ korrekt sortering Inspektion av etiketter OBJEKTSAVKÄNNING Fotocellerna ger precis detektering av förbipasserade föremål med lång driftstabilitet, även vid växlande bakgrunder eller föremål och miljöpåverkan som ljus, elektromagnetiska störningar eller smuts. SPÅRA PROCESSER Spåra materialflödet i tillverkningsprocessen med V680 RFID-systemet. Enkel installation Diagnostiska funktioner för underhåll Mer om fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om V680 RFID-systemet på sid. 84 4

7 INSPEKTION OCH IDENTIFIERING AV ETIKETT Inspektera förpackningar för sortering och att etiketter är korrekta. Läs och verifiera 1D/2D-koder Tecken- och positionsinspektion INSPEKTION AV INNEHÅLL Kontrollera innehållet i lådor med ett visionsystem. Materialet är komplett Lådan är tom Mer om inspektions- och identifieringssystem på sid. 30 Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 5

8 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM LIVSMEDELSPAKETERING Tillförlitlig inspektion för flexibla maskiner Korrekt förpackning är en viktig kvalitetsindikator inom livsmedelsindustrin. Detta kräver inspektion av förslutningar, lock, etiketter, datum och mönster. Flexibilitet i kvalitetskontrollen är viktigt för hantering av olika material, former och färger på förpackningar i processen. Plattformar som erbjuder denna flexibilitet på ett användarorienterat sätt är ett krav. INSPEKTION AV ETIKETTER Korrekta etiketter är ett måste inom livsmedelsindustrin. Använd ett visionsystem för att kontrollera att etiketten har rätt placering och mönster eller om den är vikt. Den viktiga information som är tryckt på etiketten måste verifieras. Visionsystem eller kodläsare kan söka efter ett utgångsdatum eller läsa en kod helt. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 6

9 INSPEKTION AV FÖRSLUTNINGAR Säkerställ korrekt förslutning med ZFX eller Xpectia. En produktplattform kan användas för att kontrollera många olika förpackningsmaterial, oavsett om de är transparenta, blanka, ojämna eller har olika färg och form. OBJEKTSAVKÄNNING E3 fotoceller ger korrekt detektering av passerande objekt inom ett brett spektrum av olika förpackningsmaterial, storlekar och former och ger längsta sensorlivslängd även i miljöer där rengöring ofta sker. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 7

10 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM BRYGGERIINDUSTRIN För flexibel produktion utan stopp För bryggerier och läkemedelstillverkare varierar formerna och storlekarna på förpackningarna framför allt PET-flaskor kraftigt. Flera inspektioner krävs under processens gång för att övervaka de enskilda stegen. Fyllning, lockpåsättning, etikettering, palletering inspektera och övervaka processerna med en flexibel visionplattform, som kan användas för alla steg, oavsett hur varierande de är. LOCKINSPEKTION Är det rätt lock på flaskan och är locket ordentligt förslutet? Kontrollera från en eller två sidor med den avancerade visionsensorn ZFX. Den enkla användningen, konfigurationen och skötseln sänker driftskostnaderna peka, anslut och kör. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 För enkel detektering av lock, se fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 8

11 INSPEKTION AV ETIKETTER Är etiketten skadad, vikt eller felplacerad? Flera inspektioner kan utföras samtidigt. Med den intuitiva användarvägledningen i Omrons visionsensorer behövs inga expertkunskaper för installation och kontroll. Högsta detektionspålitlighet kan garanteras med E3Z-fotocellerna, även för transparenta flaskor med varierande former. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om sensorer för transparenta objekt i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 9

12 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM BILINDUSTRIN Nollfelsproduktion Tillverkning av delar med hög kvalitet för bildindustrin kräver kvalitetskontroll under processen, inte enbart i slutet av den. Felfri identifiering och inspektion garanterar att alla delar uppfyller toleranskraven. INSPEKTION AV STORA OBJEKT Kontrollera förekomst av olja på topplock eller kamaxel. Storleken på objektet kräver inspektion med hög upplösning. Xpectia erbjuder: 5-megapixelupplösning Identifiera små defekter med exakt färgavkänning ENKLA PROFILMÄTNINGAR 3D-inspektion av limsträng med ZG2-profilsensor: Hög precision och enkel användning. Mer om Xpectia visionsystemet på sid. 48 Mer om ZG2-profilmätning på sid

13 IDENTIFIERING AV DELAR Verifiera rätt typ av bildel, t.ex. bromsar, som ska användas i processen. Karakteristiska punkter måste inspekteras Delarnas färger måste identifieras INSPEKTION AV SVÅRA YTOR Tjockleksmätning på svart gummi med den skalbara ZS-förskjutningssensorn. En sensor för alla material. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 För enkel färgidentifiering se E3X-DAC-S i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om ZS-förskjutningsmätning, sid

14 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR VID INSPEKTION INOM HALVLEDAR-, SOLCELLS- OCH ELEKTRONIKINDUSTRIN Högsta precision i produktionsprocesserna Ökande krav på mindre storlek och högre prestanda i elektroniska komponenter och det ständiga trycket på ökad produktivitet kräver stränga kvalitetskontroller. MÄTNING MED HÖG PRECISION Säkerställ kiselskivans kvalitet: Mät excentricitet med en lasermikrometer. Små skillnader kan inspekteras med CCD-teknik. YTMÄTNING SOLCELLER Vid tillverkning av kiselskivor måste flera inspektioner göras: Korrekt buktningsmätning av ytan med skalbara förskjutningssensorer Inspektion av kiselskivans ytstruktur med visionsystem med hög upplösning Mer om ZX-GT lasermikrometer på sid. 126 För korrekt detektion av kiselskivor, se fiberoptiska givare i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om ZS-förskjutningsmätning med hög precision på sid

15 KRETSKORTSINSPEKTION OCH -IDENTIFIERING Kretskortstillverkning kräver typidentifiering av kort via streckkod eller datamatriskod. Att komponenter är kompletta på kretskort måste kontrolleras med ett visionsystem. INSPEKTION AV PV-KISELBRICKA Varje steg i tillverkningen av kiselskivor för solceller kräver: Justering av kiselskivan Inspektion för hack och sprickor Kantskador Mer om inspektions- och identifieringssystem på sid. 30 För identifiering av kretskort, se E3S-LS3 med bred stråle i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om FlexXpect-PV på sid

16 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM LÄKEMEDELS- OCH SJUKVÅRDSINDUSTRIN Verifiering, validering och spårningsmöjlighet under processen De strikta kraven enligt lag inom läkemedelsindustrin föranleder detaljerad kvalitetskontroll för läkemedel och verifiering av informationen på förpackningarna. Validering av och integritet i processrelaterade data är obligatoriska. Flexibla inspektionslösningar för spårning av produkten och dess beståndsdelar i hela processen är svaret på nuvarande och framtida juridiska aspekter. Omrons kvalitetsinspektionssystem stöder: FDA CFR21 del 11 Följ och övervaka CIP 13 (fransk kodning) GMP/GAMP KVALITETSKONTROLL FÖR LÄKEMEDEL Felfri produktion kräver verifiering av olika produktvarianter. Det omfattar: Färginspektion av burkar Kontroll av stängda lock Behållarnas form och storlek Egenskaper på etiketter Kontroll av fyllningsnivåer FQ är en enkel visionsensor för sådana inspektioner. VALIDERING AV DATUM OCH PARTIKOD För läkemedelsprodukter har korrekt information en avgörande betydelse. Verifiering och validering av 1D/2D-koder samt datum- och batchkoder (OCR/OCV) krävs enligt lag. Välj ett system som inspekterar både produktens kvalitet och att koderna är korrekta. Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

17 FLEXIBEL OCH FRAMTIDSSÄKER Läkemedelsindustrin ställs ständigt inför nya regler. En framtidssäker lösning som kan integrera nya funktioner (t.ex. inspektion av punktskrift) och tillämpningar, garanterar att investeringarna skyddas. Omrons flexibla lösningar gör det möjligt att inspektera växlande modeller, versioner för olika länder o.s.v. längs samma bana. Detta reducerar de totala investeringarna och bidrar till att lösa alla typer av tillämpningar: Förpackningsinspektion Inspektion av blisterförpackning Defekter och komplett material Kodverifieringar ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GODKÄNNANDEN För att uppfylla regler och standarder inom läkemedelsindustrin samt för att få systemgodkännande är det obligatoriskt att ha: Användaradministration inklusive olika åtkomstnivåer Möjlighet att spåra en användaråtgärd med tidsstämpel Ändringshistorik för programändringar Skapa konfigurationsdokument som kan läsas/skrivas ut Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

18 SPECIALINSPEKTIONER INSPEKTION AV YTOR Olika uppgifter flera lösningar Ytinspektioner kan vara mångsidiga och kräva olika mätprinciper eller -tekniker: Kontrollera förekomsten av mönster eller tecken Inspektera struktur och form Kontrollera närvaro av delar Defektdetektering Objektposition MÖNSTERIGENKÄNNING Sök efter mönster eller tecken på föremålen under paketeringsprocessen. Detta kan kräva identifiering av färg och storlek på mönstret. FQ-visionsensorn kan enkelt omkonfigureras utan expertkunskaper, enbart Teach & Go. BUKTNINGSINSPEKTION Mät buktning på svåra ytor med en skalbar förskjutningssensor. Flexibilitet krävs vad gäller antalet sensorer och mätavstånd. Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om ZS-laserförskjutningsmätning på sid

19 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg DEFEKTDETEKTERING Undersök en yta efter defekter som inte är relaterade till omgivningen. Visionsystemen kan identifiera minimala avvikelser eller repor på ytan. Färgfunktionen ökar detektionens stabilitet. NÄRVARO AV DELAR Undersök en yta för detektering av komplett antal delar. Ett visionsystem är en kostnadseffektiv lösning för att inspektera korrekt placering av kretskortskomponenter. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

20 SPECIALINSPEKTIONER INSPEKTION AV TRANSPARENTA OBJEKT OCH GLAS Hög prestanda på utmanande ytor Flera kvalitetsinspektioner krävs under glastillverkningsprocessen. Glastjocklek Mätning av skikt och beläggningar Detektering av defekter Mätningar av transparenta objekt, framför allt på glas, kräver inspektionsutrustning med topprestanda. TJOCKLEKSMÄTNING AV GLAS I tillverkningsprocessen för plant glas måste tjockleken kontrolleras vid flera tillfällen för att säkerställa att skivorna är jämna. Inspektera tjockleken för enskilda skikt Kontrollera att beläggningarna är jämnt fördelade över skivan ZS-förskjutningslasersensorn har hög precision på glas och andra svåra ytor. Flera sensorer kan anslutas för inspektion av ytan på flera punkter samt för beräkning av resultaten. Trianguleringen reflekterar ljuset på varje yta (eller skikt). Det finns en reflektion för den övre och en för den nedre ytan, vilket möjliggör beräkning av tjockleken. Mer om ZS-förskjutningsmätning med hög precision på sid. 90 Mer om ZS-förskjutningsmätning med hög precision på sid

21 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg INSPEKTERA DEFEKTER PÅ FLASKOR Inom bryggeri- eller läkemedelsindustrin måste flaskor och behållare inspekteras med avseende på defekter i början av processen. ZFX kan göra flera kontroller för att säkerställa att flaskan inte är defekt. Konturbaserade inspektioner och finmatchningsfunktioner möjliggör detektering av minimala defekter på en flaskhals eller partiklar på flaskans botten. Konfigurationen med pekskärmen på ZFX är enkel och intuitiv. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 För närvarodetektion av flaskor, se Detektering av transparent objekt i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 19

22 SPECIALINSPEKTIONER INSPEKTION AV KANTER Position och antal Detektion och mätning av kanter är en viktig funktion för kvalitetsinspektionssystem. Det kan användas för att hitta position och rotation för objekt eller för att räkna rätt antal kanter som ett kvalitetskriterium. Vision- och mätsystem har kantfunktioner. Dessa är tekniska alternativ beroende på tillämpning. INSPEKTERA FLÖDET AV KONTINUERLIGT MATERIAL Kantdetektering används för att övervaka drift av pappersrullar eller annat material längs en produktionsbana. Beroende på vilken precision som krävs kan flera lösningar realiseras: Enkel detektering med E3-fotoceller: kontrollera om en definierad position på båda sidorna av pappret korsas Exakt mätning av drift: använd en profilsensor eller lasermikrometer för mätning av drifttrenden med hög precision KONTROLL AV FÖRSLUTNING AV KOSMETIKAFÖRPACKNINGAR Ett visionsystem använder kantverktyg för att inspektera om locket sitter riktigt och är ordentligt stängt. FQ klarar denna uppgift och är enkel att konfigurera och använda. Det är lätt att konfigurera produktändringar på banan. Mer om ZG-profilmätning på sid. 118 Mer om E3-fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om FQ enkel visionsensor på sid

23 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg EXCENTRICITET HOS EN KISELSKIVA NÄRVARO AV DELAR Lasermikrometern ZX-GT detekterar skivans kant. Excentriciteten kan mätas med stor precision. Verifiera antalet stift på en IC-krets. Ett kantverktyg används för att genomföra kvalitetskontrollen och stift som saknas identifieras med en visionsensor. För enkla detekteringar kan fiberoptiska sensorer med hög precision användas. Mer om ZX-GT lasermikrometer på sid. 126 Mer om fiberoptiska sensorer för mappning av kiselbrickor i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om E32 fiberoptiska sensorer i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 21

24 SPECIALINSPEKTIONER PROFIL- OCH 3D-INSPEKTION Ta kvaliteten in i nästa dimension INSPEKTION AV BILENS KAROSS Mätning av springor och bucklor i bilens kaross kräver profil- eller 3D-information. Välj rätt lösning beroende på vilken upplösning som krävs och antalet mätpunkter inom samma område. Profilsensor: Högsta precision på en mätpunkt. Genom att flytta bilen eller sensorn kan mätningen kontrollera flera punkter eller vara kontinuerlig. 3D-visionsystem: Flera mätningar i hela synfältet, utan rörelser. LIMSTRÄNGSINSPEKTION Spåra korrekt position och profil för limmet med en profilsensor, som är monterad på roboten. Mer information om ZG2-profilsensorer på sid. 118 Mer information om Xpectia visionsystemet på sid. 48 Mer information om ZG2-profilsensorer på sid

25 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg PLOCKNING AV BILDELAR Identifiera den exakta orienteringen av hängande delar i stansningen, för att säkerställa att roboten plockar rätt del. Xpectia-FZD analyserar 3D-position och riktning. INSPEKTION AV TOPPLOCK I en motor krävs högsta precision. 2D-inspektioner av ytan kan kombineras med 3D-inspektioner, för att öka delarnas kvalitet ytterligare. Xpectia-FZD kombinerar 2D och 3D i en plattform. Mer om Xpectia visionsystemet på sid. 48 Mer om Xpectia visionsystemet på sid

26 SPECIALINSPEKTIONER POSITIONSBESTÄMNING Plocka och placera i kombination med inspektion I många paketeringstillämpningar är det obligatoriskt att identifiera exakt positionering och riktning av ett arbetsstycke och att kommunicera denna information till roboten för korrekt plockning. Dessutom krävs kvalitetsinspektion av arbetsstycket eller förpackningen. STANDARDKRAV VID PLOCKNING Inom många branscher, t.ex. livsmedelspaketering, kan enheterna på transportbandet anlända i olika positioner och riktningar. Inspektionssystemet måste vägleda plockaren genom att ge koordinater och vinkel. Flera delar i samma bild kan visas och måste lokaliseras. FYLLNING AV BLISTERFÖRPACKNINGAR Ett visionsystem identifierar placeringen av praliner på transportbandet och placerar dem i blisterförpackningar. När positionen har identifierats måste informationen kommuniceras till roboten eller motionstyrning. Höghastighetsinspektion krävs för att hålla takten med den maximala plockhastigheten, som beror på roboten och livsmedlet. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

27 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg INSPEKTION OCH PLOCKNING Ett visionsystem inspekterar delarna före eller efter plockning till blisterförpackningar eller lådor. Defekta eller fel delar sorteras ut före plockning Inspektera med avseende på fullständighet och korrekta delar efter plockning Beroende på vilken prestanda som krävs kan inspektion och positionering utföras av en visionsensor. 100 % kvalitet kan uppnås på innehåll och/eller förpackning. MOTION MÖTER VISION Avancerad maskinautomation kräver integrering av många komponenter. Vision utgör en nyckelkomponent för plockning och placering och blir en integrerad del av paketeringslösningarna. Fördelarna är: Enkel konfiguration och kalibrering Integrerad kommunikation Kombinerad positionering och inspektion i ett system Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

28 SPECIALINSPEKTIONER TECKENIGENKÄNNING Avancerad OCR/OCV-inspektion Inspektion eller igenkänning av tecken är en standardmetod i produktionsprocesser, för att verifiera att den information som trycks på etiketter eller direkt på delar är korrekt. Beroende på material, bakgrund eller teckensnitt krävs avancerad bildbearbetning för stabil och tillförlitlig igenkänning. DATUM OCH PARTIKODER PÅ ETIKETTER Kontrollera att datum, partikoder och annan viktig produktinformation stämmer. Framför allt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin måste sista förbrukningsdatum och tillverkningsdatum på etiketter och förpackningar garanteras. PERSONIFIERING AV CHIPKORT Tillverkningen av kreditkort, pass eller andra typer av chipkort omfattar vanligen personliga data. Dessa produkters känslighet kräver 100 % felfritt tryck av alla personuppgifter på korten samt högsta hastighet och ytinspektion. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

29 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg IGENKÄNNING AV DIREKTMARKERADE TECKEN KLARA ALLA UTMANINGAR INOM IGENKÄNNING Inom bil- eller glasindustrin markeras tecken ofta direkt på delen. Stabila och tillförlitliga inspektioner på transparenta eller blanka material kan förverkligas med Omrons visionsystem, tack vare avancerade filtreringsalternativ. Tecken kan tryckas eller markeras på olika sätt, med olika teckensnitt, former och riktningar. Kombinationen av kraftfulla algoritmer, filter och bearbetning av verklig färg tillsammans med kraftfulla OCR/OCV-verktyg, uppnår högsta kvalitet och tillförlitlighet för teckenigenkänning. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om FlexXpect-Pharma/-Labelling på sid

30 SPECIALINSPEKTIONER FÄRGINSPEKTION OCH FÄRGDETEKTERING Färgen gör det möjligt att ange nya tillämpningar och är en annan parameter, som gör konventionella kvalitetsinspektioner mer stabila och robusta. Funktionen för verklig färg gör det möjligt för visionsystem att se lika mycket eller mer än människoögat. Omron erbjuder en komplett uppsättning visionsensorer och system för färgtillämpningar, som omfattar allt från enkel färgidentifiering till inspektioner av verklig färg för att urskilja minimala färgavvikelser. Utbudet kompletteras av Omrons färgmärkesläsare för enkel men tillförlitlig färgdetektering. AVKÄNNING AV VERKLIG FÄRG Verifiera tecken som trycks på färgade pennor. Avkänning av verklig färg gör det möjligt att inspektera alla pennor med endast ett inspektionsverktyg med högsta stabilitet. Utöver möjligheten att urskilja minimala färgavvikelser kan det även ignorera färg, där det inte är intressant eller stör verifieringen. Avkänning av verklig färg förenklar konfiguration och användning, eftersom i ett flertal tillämpningar bilder inte behöver filtreras vidare och det inte är nödvändigt att konfigurera flera inspektionsverktyg. Konventionella färgvisionsystem konverterar färgen till en filtrerad gråskalebild för bearbetning som ger 256 olika färger. Omrons avkänning av verklig färg tillhandahåller upp till 16 miljoner färger för att detektera minimala variationer av färgade objekt. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Standardfärgsystem: Låg kontrast intern behandling med en filtrerad svart/vit bild. Xpectia: Hög kontrast stabila inspektioner med avkänning av verklig färg 28

31 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg FÄRGIDENTIFIERING Identifiera felaktiga lock på kosmetikabehållare genom verifiering av färg. Behållare med fel lock kan enkelt sorteras ut, även om de är mycket lika. FQ-visionsensorn är den idealiska lösningen för enkla färgtillämpningar. Enkel konfiguration Avkänning av verklig färg Samtidig inspektion av ytterligare kvalitetskriterier ENKEL DETEKTERING ELLER VERIFIERING AV FÄRG OCH FÄRGMARKERING Ger bästa valuta för pengarna för detektering eller verifiering av färger eller färgmärken. OMRON:s färg- och färgmärkesläsare är ett tillförlitligt, lättanvänt och flexibelt produktpaket, som motsvarar dina tillämpningskrav välj bara den prestanda du behöver. Skalbar färgverifieringslösning (välj önskat antal kanaler) Full flexibilitet för dina monteringsbehov Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om E3X-DAC färgsensor i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 29

32 INSPEKTIONS- OCH IDENTIFIERINGSSYSTEM Enkelhet och intuitiv handledning för användaren Behovet Behovet av kvalitetskontroll och inspektion under en produktionsprocess är numera vedertaget. Kostnaden för dålig kvalitet är mycket högre än investeringen som snabbt lönar sig. För att ytterligare minska antalet och kostnaden för varor med fel, finns också en klar trend att gå ifrån metoden med en enda kvalitetskontroll i slutet av produktionsprocessen. Numera har man flera kontroller under och i början av processen. Nyckeltekniken som uppfyller de flesta inspektionskrav är Maskinvision, men har alla företag den nödvändiga kunskapen för visiontillämpningar? Metoden Omron erbjuder ett komplett utbud av visionprodukter som löser detta problem. Sortiment från applikationsspecifika visionsensorer upp till PC-baserade visionsystem och med en gemensam designregel: Enkelhet. De inbyggda displayerna eller pekskärmarna är lätta att använda och du slipper använda en PC för konfiguration samtidigt som du får direkt feedback på resultat. Användarna behöver dessutom inte sätta sig in i avancerad visiontillämpning tack vare intuitiv användarvägledning, som navigerar dem genom tillämpningen, utan behov av expertkunskaper inom belysning, optik, filtrering o.s.v. VISIONSYSTEM Flexibilitet Xpectia FZ FlexXpect ZFX FQ se sid. 64 Enkel användning se sid. 32 se sid. 42 se sid. 48 Funktionalitet 30

33 Lösningen Omrons plattformskoncept med kontrollenheter och kameror, gör att du kan välja den bästa konfigurationen för din tillämpning på ett lätt och flexibelt sätt. Välj mellan den enkla visionsensorn FQ, som erbjuder en intuitiv teach & go-procedur. Eller ZFX på mellannivå för avancerade tillämpningar, som kräver multipla inspektioner, positionskorrektion, intelligent bildfiltrering och Ethernet-kommunikation. För ännu mer krävande tillämpningar kombinerar Xpectia fördelarna med ett kompakt system med flexibiliteten i en PC-baserad plattform. För kodläsning använder du V400/V Inspektions- och identifieringssystem IDENTIFIERINGSSYSTEM (RFID/KORTLÄSARE) V680 1D RFID se sid. 84 V400-F V400-H 2D V400-R1 se sid. 75 se sid. 80 V500-R5 se sid. 77 se sid. 82 Fast Portabel 31

34 FQ VISIONSENSOR Enkel guidning och kristallklar bild Omron definierar en ny era av enkelhet och prestanda med den nya serien av FQ-visionsensorer. Nu kan du dra nytta av modern teknik utan komplexa driftsanvisningar eller tekniskt kunnande. Med one-touch-kontroll via PC eller den intuitiva TouchFinder-konsolen får du åtkomst till alla funktioner och inställningar snabbt och enkelt. Oöverträffad bildkvalitet fås med de avancerade bearbetningsverktygen även på de svåraste av ytor. Eftersom FQ-visionsensorna är tillgängliga i ett stort antal modeller, behöver du inte kompromissa med en enhet som har för många eller för få funktioner för dina behov. Därför kan du vara säker på att hitta den bästa lösningen för din tillämpning. Avkänning av verklig färg: Högeffektbelysning: HDR-avkänning: Alla RGB-graderingar (16+ miljoner) bearbetas direkt. Ingen gråskalekonvertering eller färgfiltrering krävs. Kontrasten var tidigare ett stort problem vid bildbearbetning. Med en FQ-visionsensor blir dock alla bilder tydliga och klara med perfekt kontrast för tillförlitliga resultat. Variationer i ljusförhållanden kan orsaka oönskade reflexer eller ringbildning. HDR minimerar dessa effekter, maximerar stabiliteten hos inspektionsresultaten och motverkar till och med variationer mellan enheter eller felriktning. 32

35 1 Inspektions- och identifieringssystem FÖRDELAR FÖR DIG Enkla inställningar Kristallklar bildkvalitet Bearbetning av verklig färg (16 miljoner färger) Användning via PC eller praktisk TouchFinder-skärm Tillförlitliga resultat på alla ytor Stor flexibilitet alltid en perfekt matchning och ingen kompromiss för din tillämpning Gör det skarpt: LED-lampor med höga prestanda och kraftfull filtrering ger tydliga bilder även på de svåraste ytorna. Enkel vägledning: Den enkla navigeringsmenyn gör att du alltid vet var du är. Flexibel plattform: Välj den visionsensor som bäst passar uppgiften och bestäm hur du vill använda den. 33

36 FQ Visiongivare och visionsystem Problemfri drift på plats Justering av tröskelvärde i realtid FQ-visionsensorn möjliggör snabb och enkel justering av parametrar irealtid. Det gör att du slipper stoppa maskinen för att finjustera och optimera inställningarna och du slipper därmed helt stopptid i maskinen. Kontinuerlig inspektion Uppdaterad Utvärderingsvillkor kan justeras på Touch Finder. Loggning av inspektionshistorik Loggning av historiska resultat är mycket användbar för testning av en ny linje. Proverna matas längs linjen och inspektionsresultaten loggas. Loggade data kan kontrolleras på en tidsskala i diagramform och användas för att anpassa utvärderingsvillkoren. Filloggning är praktiskt under drift. Omfattande inspektionshistorik kan sparas på SD-kort och användas senare för spårbarhet. Loggning av de senaste resultaten Visar de senaste inspektionsresultaten i diagramform. Filloggning SD kort SD-kort Upp till 10 miljoner mätvärden eller mer (för ett SD-kort på 4 GB) Upp till bilder eller mer (för ett SD-kort på 4 GB) Autoavkänning När flera sensorer är kopplade till Touch Finder, växlar displayen automatiskt till bilden av sensorn som givit ett NG-resultat. Det tillåter dynamisk visualisering av avvisningsförhållanden. NG-sensorbilden visas automatiskt! 34

ZVF VISIONSGIVARE. E a s y V i s i o n Te a c h & G o. » S k a l b a r o c h f l e x i b e l. » I n t u i t i v a n v ä n d n i n g

ZVF VISIONSGIVARE. E a s y V i s i o n Te a c h & G o. » S k a l b a r o c h f l e x i b e l. » I n t u i t i v a n v ä n d n i n g ZVF VISIONSGIVARE E a s y V i s i o n Te a c h & G o» S k a l b a r o c h f l e x i b e l» E n ke l f ä rg v i s i o n» I n t u i t i v a n v ä n d n i n g Advanced Industrial Automation En visionsgivare

Läs mer

E3Z-Laser. Laserfotocell med inbyggd förstärkare. Egenskaper. Sändare/mottagare och reflexavkännande fotoceller

E3Z-Laser. Laserfotocell med inbyggd förstärkare. Egenskaper. Sändare/mottagare och reflexavkännande fotoceller Laserfotocell med inbyggd förstärkare EZ-Laser Kompakt fotocell med laserljus Lasersensorn EZ LASER i kompakt plasthölje använder synligt laserljus för precisionspositionering och indikeringstillämpningar.

Läs mer

Automationsplattformen Sysmac

Automationsplattformen Sysmac Automationsplattformen Sysmac Operatörsterminal: NA-serien Ger liv åt tekniken 2 Väcker liv i tekniken NA-serien, operatörsterminal Sysmac produktfamiljen som tillgodoser alla behov En HMI-terminal som

Läs mer

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck 2005:107 CIV EXAMENSARBETE Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck OLLE PENTTINEN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Rymdteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för rymdvetenskap 2005:107

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning Diagnos, inspektion och lokalisering RIDGID diagnossystem erbjuder produkter som sätter standarden vad gäller robusthet och hållbarhet samt den teknik som krävs för att slutföra en arbetsuppgift. Dessa

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Mätlösningar för skogsproffs

Mätlösningar för skogsproffs Mätlösningar för skogsproffs Haglöf Sweden borrar Borrkärnan kan återplaceras i trädet när undersökningen är klar. Haglöfs årsringsmätare levereras i ett praktiskt plastetui med rengöringsduk och bruksanvisning.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Märkmaskiner för industrin. 15 fantastiska år med GCC. Lighthouse generation 2. Nålprägling som märks

Märkmaskiner för industrin. 15 fantastiska år med GCC. Lighthouse generation 2. Nålprägling som märks Märkmaskiner för industrin 15 fantastiska år med GCC I vårt fortsatta positiva samarbete med GCC har vi utvecklat en alldeles ny skärlaser för rostfritt. Läs mer på sidan 7. Lighthouse generation 2 Omåttligt

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

2014 / 2015 PRODUKT- ÖVERSIKT. www.leuze.se

2014 / 2015 PRODUKT- ÖVERSIKT. www.leuze.se 2014 / 2015 PRODUKT- ÖVERSIKT www.leuze.se VÅRT PRODUKTUTBUD Kopplande sensorer 16 Fotoceller / ljussensorer, kubisk 18 Fotoceller / ljussensorer, cylindriska 22 Fiberoptiske sensorer 22 Ultraljudssensorer

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Användar handledning. Datorkunskap Naturvetenskap Teknik Konstruktion Matematik. LEGOeducation.com/MINDSTORMS

Användar handledning. Datorkunskap Naturvetenskap Teknik Konstruktion Matematik. LEGOeducation.com/MINDSTORMS Användar handledning πr Datorkunskap Naturvetenskap Teknik Konstruktion Matematik LEGOeducation.com/MINDSTORMS Innehåll Inledning + Välkommen... 3 EV3-teknik + Översikt... 4 + ev3-enheten... 5 Översikt...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Produktöversikt 2012 / 2013

Produktöversikt 2012 / 2013 Produktöversikt 2012 / 2013 PRODUKTINFORMATION Optoelektroniska sensorer 6 Kubiska serier 8 Rundhylsor, faseroptiska sensorer, ultraljudssensorer 12 Induktiva sensorer 14 Mätande sensorer 16 Specialsensorer

Läs mer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Copyright NetOnNet AB äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av hand boken får ändras,

Läs mer