Guiden för kvalitetskontroll och inspektion 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guiden för kvalitetskontroll och inspektion 2012"

Transkript

1 Guiden för kvalitetskontroll och inspektion 2012 För produktion utan stopp!

2 Downloads Benefits Känner du Jack? Jack är vår smarta inspektör som berättar mer för att förberedda dig på dagens och morgondagens inspektionskrav. Han står inför ökade krav på högre omsättning och förbättrad kvalitet. Så om du känner dig stressad över defekter i produktionsprocessen kan Jack berätta mer om våra produkter. Jack känner till de bästa sensorerna för maskiner som aldrig havererar. Testa dig själv och oss. Spela vårt spel med Jack och se om du kan hitta felen. Med Omrons smarta sensorer får du en helt tillförlitlig maskin. Hitta den perfekta lösningen för dina behov.

3 Trust? Innehåll Nollfelsproduktion som aldrig misslyckas! Kundens tillfredsställelse beror i hög grad på de färdiga produkternas kvalitet och på maskinens prestanda. Nollfelsproduktion är en nyckel till framgång. Produktlinjernas hastighet blir allt högre och maskinerna ska alltid vara felfria. Men kan du lita på resultatet? Behovet av kvalitetskontroll och inspektion under en produktionsprocess är numera vedertaget. Kostnaden för dålig kvalitet är mycket högre än investeringen som snabbt lönar sig. För att ytterligare minska antalet och kostnaden för varor med fel, finns också en klar trend att gå ifrån metoden med en enda kvalitetskontroll i slutet av produktionsprocessen. Numera har man flera kontroller under och i början av processen. Detta gör att behovet av noggranna, tillförlitliga och snabba inspektionssystem ökar ytterligare. Omron erbjuder ett komplett utbud av mätnings- och inspektionssystem med varierande teknik och principer, men som alla följer samma riktlinje: användarvänligheten står i centrum. Välj den teknologi som passar bäst för tillämpningen. Maskinvisionsystem Identifieringssystem (kodläsare och RFID) Mätsensorer (laser, induktiv, taktil) 2 Översikt Utvalda industritillämpningar 4 Inspektion inom materialhantering och logistik 6 Inspektion inom livsmedelspaketering 8 Inspektion inom bryggeriindustrin 10 Inspektion inom bilindustrin 12 Inspektion inom halvledar-, solcells- och elektronikindustrin 14 Inspektion inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin Specialinspektioner 16 Inspektion av ytor 18 Transparent material/glas 20 Inspektion av kanter 22 Profil- och 3D-inspektioner 24 Positionsbestämning 26 Teckenigenkänning 28 Färginspektion och -detektering Produktinformation 30 Inspektions- och identifieringssystem 32 Enkel visionsensor FQ 40 Avancerad visionsensor ZFX 48 Exklusiva visionsystem 72 Kodläsare 84 RFID 88 Mätsensorer 90 Förskjutnings-/avståndsmätning ZS 100 Förskjutnings-/avståndsmätning ZX 118 Profilmätning 126 Position/diameter/breddmätning 132 Teknisk information 1

4 LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIELL INSPEKTION UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR SPECIALINSPEKTIONER Materialhantering Inspektion av ytor sid. 4 sid. 16 Livsmedelspaketering Transparent material/glas sid. 6 sid. 18 Bryggeri Inspektion av kanter sid. 8 sid. 20 Bilindustri Profil- och 3D-inspektioner sid. 10 sid. 22 Halvledar-, solcellsoch elektronikindustrin sid. 12 Positionsbestämning sid. 24 Läkemedel och sjukvård Teckenigenkänning sid. 14 sid. 26 Färginspektion och färgdetektering sid. 28 2

5 PRODUKTINFORMATION Inspektions- och identifieringssystem Mätningar Visionsystem Identifieringssystem Förskjutning/avstånd µm Enkel visionsensor FQ sid. 32 Kodläsare V400 V500 ZX, ZS Profil Avancerad visionsensor ZFX µm sid. 40 sid. 72 ZG2 Exklusivt visionsystem Xpectia RFID V680 Position/diameter/bredd sid. 48 µm µm Lösning för industrivision FlexXpect ZX-GT sid. 62 sid. 84 sid. 88 m Positionsindikering Maskindelsdetektering Standard Rotation Områdesövervakning Mer information finns i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 3

6 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM MATERIALHANTERING OCH LOGISTIK För distributionssystem som aldrig havererar Ett flertal inspektioner måste utföras i logistikprocessen för att säkerställa innehåll och förpackning. Undvik fel innehåll i förpackningar Kontrollera att förpackningarna är ordentligt tillslutna Säkerställ korrekt sortering Inspektion av etiketter OBJEKTSAVKÄNNING Fotocellerna ger precis detektering av förbipasserade föremål med lång driftstabilitet, även vid växlande bakgrunder eller föremål och miljöpåverkan som ljus, elektromagnetiska störningar eller smuts. SPÅRA PROCESSER Spåra materialflödet i tillverkningsprocessen med V680 RFID-systemet. Enkel installation Diagnostiska funktioner för underhåll Mer om fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om V680 RFID-systemet på sid. 84 4

7 INSPEKTION OCH IDENTIFIERING AV ETIKETT Inspektera förpackningar för sortering och att etiketter är korrekta. Läs och verifiera 1D/2D-koder Tecken- och positionsinspektion INSPEKTION AV INNEHÅLL Kontrollera innehållet i lådor med ett visionsystem. Materialet är komplett Lådan är tom Mer om inspektions- och identifieringssystem på sid. 30 Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 5

8 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM LIVSMEDELSPAKETERING Tillförlitlig inspektion för flexibla maskiner Korrekt förpackning är en viktig kvalitetsindikator inom livsmedelsindustrin. Detta kräver inspektion av förslutningar, lock, etiketter, datum och mönster. Flexibilitet i kvalitetskontrollen är viktigt för hantering av olika material, former och färger på förpackningar i processen. Plattformar som erbjuder denna flexibilitet på ett användarorienterat sätt är ett krav. INSPEKTION AV ETIKETTER Korrekta etiketter är ett måste inom livsmedelsindustrin. Använd ett visionsystem för att kontrollera att etiketten har rätt placering och mönster eller om den är vikt. Den viktiga information som är tryckt på etiketten måste verifieras. Visionsystem eller kodläsare kan söka efter ett utgångsdatum eller läsa en kod helt. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 6

9 INSPEKTION AV FÖRSLUTNINGAR Säkerställ korrekt förslutning med ZFX eller Xpectia. En produktplattform kan användas för att kontrollera många olika förpackningsmaterial, oavsett om de är transparenta, blanka, ojämna eller har olika färg och form. OBJEKTSAVKÄNNING E3 fotoceller ger korrekt detektering av passerande objekt inom ett brett spektrum av olika förpackningsmaterial, storlekar och former och ger längsta sensorlivslängd även i miljöer där rengöring ofta sker. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 7

10 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM BRYGGERIINDUSTRIN För flexibel produktion utan stopp För bryggerier och läkemedelstillverkare varierar formerna och storlekarna på förpackningarna framför allt PET-flaskor kraftigt. Flera inspektioner krävs under processens gång för att övervaka de enskilda stegen. Fyllning, lockpåsättning, etikettering, palletering inspektera och övervaka processerna med en flexibel visionplattform, som kan användas för alla steg, oavsett hur varierande de är. LOCKINSPEKTION Är det rätt lock på flaskan och är locket ordentligt förslutet? Kontrollera från en eller två sidor med den avancerade visionsensorn ZFX. Den enkla användningen, konfigurationen och skötseln sänker driftskostnaderna peka, anslut och kör. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 För enkel detektering av lock, se fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 8

11 INSPEKTION AV ETIKETTER Är etiketten skadad, vikt eller felplacerad? Flera inspektioner kan utföras samtidigt. Med den intuitiva användarvägledningen i Omrons visionsensorer behövs inga expertkunskaper för installation och kontroll. Högsta detektionspålitlighet kan garanteras med E3Z-fotocellerna, även för transparenta flaskor med varierande former. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om sensorer för transparenta objekt i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 9

12 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM BILINDUSTRIN Nollfelsproduktion Tillverkning av delar med hög kvalitet för bildindustrin kräver kvalitetskontroll under processen, inte enbart i slutet av den. Felfri identifiering och inspektion garanterar att alla delar uppfyller toleranskraven. INSPEKTION AV STORA OBJEKT Kontrollera förekomst av olja på topplock eller kamaxel. Storleken på objektet kräver inspektion med hög upplösning. Xpectia erbjuder: 5-megapixelupplösning Identifiera små defekter med exakt färgavkänning ENKLA PROFILMÄTNINGAR 3D-inspektion av limsträng med ZG2-profilsensor: Hög precision och enkel användning. Mer om Xpectia visionsystemet på sid. 48 Mer om ZG2-profilmätning på sid

13 IDENTIFIERING AV DELAR Verifiera rätt typ av bildel, t.ex. bromsar, som ska användas i processen. Karakteristiska punkter måste inspekteras Delarnas färger måste identifieras INSPEKTION AV SVÅRA YTOR Tjockleksmätning på svart gummi med den skalbara ZS-förskjutningssensorn. En sensor för alla material. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 För enkel färgidentifiering se E3X-DAC-S i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om ZS-förskjutningsmätning, sid

14 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR VID INSPEKTION INOM HALVLEDAR-, SOLCELLS- OCH ELEKTRONIKINDUSTRIN Högsta precision i produktionsprocesserna Ökande krav på mindre storlek och högre prestanda i elektroniska komponenter och det ständiga trycket på ökad produktivitet kräver stränga kvalitetskontroller. MÄTNING MED HÖG PRECISION Säkerställ kiselskivans kvalitet: Mät excentricitet med en lasermikrometer. Små skillnader kan inspekteras med CCD-teknik. YTMÄTNING SOLCELLER Vid tillverkning av kiselskivor måste flera inspektioner göras: Korrekt buktningsmätning av ytan med skalbara förskjutningssensorer Inspektion av kiselskivans ytstruktur med visionsystem med hög upplösning Mer om ZX-GT lasermikrometer på sid. 126 För korrekt detektion av kiselskivor, se fiberoptiska givare i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om ZS-förskjutningsmätning med hög precision på sid

15 KRETSKORTSINSPEKTION OCH -IDENTIFIERING Kretskortstillverkning kräver typidentifiering av kort via streckkod eller datamatriskod. Att komponenter är kompletta på kretskort måste kontrolleras med ett visionsystem. INSPEKTION AV PV-KISELBRICKA Varje steg i tillverkningen av kiselskivor för solceller kräver: Justering av kiselskivan Inspektion för hack och sprickor Kantskador Mer om inspektions- och identifieringssystem på sid. 30 För identifiering av kretskort, se E3S-LS3 med bred stråle i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om FlexXpect-PV på sid

16 UTVALDA INDUSTRITILLÄMPNINGAR INSPEKTION INOM LÄKEMEDELS- OCH SJUKVÅRDSINDUSTRIN Verifiering, validering och spårningsmöjlighet under processen De strikta kraven enligt lag inom läkemedelsindustrin föranleder detaljerad kvalitetskontroll för läkemedel och verifiering av informationen på förpackningarna. Validering av och integritet i processrelaterade data är obligatoriska. Flexibla inspektionslösningar för spårning av produkten och dess beståndsdelar i hela processen är svaret på nuvarande och framtida juridiska aspekter. Omrons kvalitetsinspektionssystem stöder: FDA CFR21 del 11 Följ och övervaka CIP 13 (fransk kodning) GMP/GAMP KVALITETSKONTROLL FÖR LÄKEMEDEL Felfri produktion kräver verifiering av olika produktvarianter. Det omfattar: Färginspektion av burkar Kontroll av stängda lock Behållarnas form och storlek Egenskaper på etiketter Kontroll av fyllningsnivåer FQ är en enkel visionsensor för sådana inspektioner. VALIDERING AV DATUM OCH PARTIKOD För läkemedelsprodukter har korrekt information en avgörande betydelse. Verifiering och validering av 1D/2D-koder samt datum- och batchkoder (OCR/OCV) krävs enligt lag. Välj ett system som inspekterar både produktens kvalitet och att koderna är korrekta. Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

17 FLEXIBEL OCH FRAMTIDSSÄKER Läkemedelsindustrin ställs ständigt inför nya regler. En framtidssäker lösning som kan integrera nya funktioner (t.ex. inspektion av punktskrift) och tillämpningar, garanterar att investeringarna skyddas. Omrons flexibla lösningar gör det möjligt att inspektera växlande modeller, versioner för olika länder o.s.v. längs samma bana. Detta reducerar de totala investeringarna och bidrar till att lösa alla typer av tillämpningar: Förpackningsinspektion Inspektion av blisterförpackning Defekter och komplett material Kodverifieringar ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GODKÄNNANDEN För att uppfylla regler och standarder inom läkemedelsindustrin samt för att få systemgodkännande är det obligatoriskt att ha: Användaradministration inklusive olika åtkomstnivåer Möjlighet att spåra en användaråtgärd med tidsstämpel Ändringshistorik för programändringar Skapa konfigurationsdokument som kan läsas/skrivas ut Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

18 SPECIALINSPEKTIONER INSPEKTION AV YTOR Olika uppgifter flera lösningar Ytinspektioner kan vara mångsidiga och kräva olika mätprinciper eller -tekniker: Kontrollera förekomsten av mönster eller tecken Inspektera struktur och form Kontrollera närvaro av delar Defektdetektering Objektposition MÖNSTERIGENKÄNNING Sök efter mönster eller tecken på föremålen under paketeringsprocessen. Detta kan kräva identifiering av färg och storlek på mönstret. FQ-visionsensorn kan enkelt omkonfigureras utan expertkunskaper, enbart Teach & Go. BUKTNINGSINSPEKTION Mät buktning på svåra ytor med en skalbar förskjutningssensor. Flexibilitet krävs vad gäller antalet sensorer och mätavstånd. Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om ZS-laserförskjutningsmätning på sid

19 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg DEFEKTDETEKTERING Undersök en yta efter defekter som inte är relaterade till omgivningen. Visionsystemen kan identifiera minimala avvikelser eller repor på ytan. Färgfunktionen ökar detektionens stabilitet. NÄRVARO AV DELAR Undersök en yta för detektering av komplett antal delar. Ett visionsystem är en kostnadseffektiv lösning för att inspektera korrekt placering av kretskortskomponenter. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

20 SPECIALINSPEKTIONER INSPEKTION AV TRANSPARENTA OBJEKT OCH GLAS Hög prestanda på utmanande ytor Flera kvalitetsinspektioner krävs under glastillverkningsprocessen. Glastjocklek Mätning av skikt och beläggningar Detektering av defekter Mätningar av transparenta objekt, framför allt på glas, kräver inspektionsutrustning med topprestanda. TJOCKLEKSMÄTNING AV GLAS I tillverkningsprocessen för plant glas måste tjockleken kontrolleras vid flera tillfällen för att säkerställa att skivorna är jämna. Inspektera tjockleken för enskilda skikt Kontrollera att beläggningarna är jämnt fördelade över skivan ZS-förskjutningslasersensorn har hög precision på glas och andra svåra ytor. Flera sensorer kan anslutas för inspektion av ytan på flera punkter samt för beräkning av resultaten. Trianguleringen reflekterar ljuset på varje yta (eller skikt). Det finns en reflektion för den övre och en för den nedre ytan, vilket möjliggör beräkning av tjockleken. Mer om ZS-förskjutningsmätning med hög precision på sid. 90 Mer om ZS-förskjutningsmätning med hög precision på sid

21 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg INSPEKTERA DEFEKTER PÅ FLASKOR Inom bryggeri- eller läkemedelsindustrin måste flaskor och behållare inspekteras med avseende på defekter i början av processen. ZFX kan göra flera kontroller för att säkerställa att flaskan inte är defekt. Konturbaserade inspektioner och finmatchningsfunktioner möjliggör detektering av minimala defekter på en flaskhals eller partiklar på flaskans botten. Konfigurationen med pekskärmen på ZFX är enkel och intuitiv. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 För närvarodetektion av flaskor, se Detektering av transparent objekt i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 19

22 SPECIALINSPEKTIONER INSPEKTION AV KANTER Position och antal Detektion och mätning av kanter är en viktig funktion för kvalitetsinspektionssystem. Det kan användas för att hitta position och rotation för objekt eller för att räkna rätt antal kanter som ett kvalitetskriterium. Vision- och mätsystem har kantfunktioner. Dessa är tekniska alternativ beroende på tillämpning. INSPEKTERA FLÖDET AV KONTINUERLIGT MATERIAL Kantdetektering används för att övervaka drift av pappersrullar eller annat material längs en produktionsbana. Beroende på vilken precision som krävs kan flera lösningar realiseras: Enkel detektering med E3-fotoceller: kontrollera om en definierad position på båda sidorna av pappret korsas Exakt mätning av drift: använd en profilsensor eller lasermikrometer för mätning av drifttrenden med hög precision KONTROLL AV FÖRSLUTNING AV KOSMETIKAFÖRPACKNINGAR Ett visionsystem använder kantverktyg för att inspektera om locket sitter riktigt och är ordentligt stängt. FQ klarar denna uppgift och är enkel att konfigurera och använda. Det är lätt att konfigurera produktändringar på banan. Mer om ZG-profilmätning på sid. 118 Mer om E3-fotoceller i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om FQ enkel visionsensor på sid

23 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg EXCENTRICITET HOS EN KISELSKIVA NÄRVARO AV DELAR Lasermikrometern ZX-GT detekterar skivans kant. Excentriciteten kan mätas med stor precision. Verifiera antalet stift på en IC-krets. Ett kantverktyg används för att genomföra kvalitetskontrollen och stift som saknas identifieras med en visionsensor. För enkla detekteringar kan fiberoptiska sensorer med hög precision användas. Mer om ZX-GT lasermikrometer på sid. 126 Mer om fiberoptiska sensorer för mappning av kiselbrickor i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om E32 fiberoptiska sensorer i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 21

24 SPECIALINSPEKTIONER PROFIL- OCH 3D-INSPEKTION Ta kvaliteten in i nästa dimension INSPEKTION AV BILENS KAROSS Mätning av springor och bucklor i bilens kaross kräver profil- eller 3D-information. Välj rätt lösning beroende på vilken upplösning som krävs och antalet mätpunkter inom samma område. Profilsensor: Högsta precision på en mätpunkt. Genom att flytta bilen eller sensorn kan mätningen kontrollera flera punkter eller vara kontinuerlig. 3D-visionsystem: Flera mätningar i hela synfältet, utan rörelser. LIMSTRÄNGSINSPEKTION Spåra korrekt position och profil för limmet med en profilsensor, som är monterad på roboten. Mer information om ZG2-profilsensorer på sid. 118 Mer information om Xpectia visionsystemet på sid. 48 Mer information om ZG2-profilsensorer på sid

25 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg PLOCKNING AV BILDELAR Identifiera den exakta orienteringen av hängande delar i stansningen, för att säkerställa att roboten plockar rätt del. Xpectia-FZD analyserar 3D-position och riktning. INSPEKTION AV TOPPLOCK I en motor krävs högsta precision. 2D-inspektioner av ytan kan kombineras med 3D-inspektioner, för att öka delarnas kvalitet ytterligare. Xpectia-FZD kombinerar 2D och 3D i en plattform. Mer om Xpectia visionsystemet på sid. 48 Mer om Xpectia visionsystemet på sid

26 SPECIALINSPEKTIONER POSITIONSBESTÄMNING Plocka och placera i kombination med inspektion I många paketeringstillämpningar är det obligatoriskt att identifiera exakt positionering och riktning av ett arbetsstycke och att kommunicera denna information till roboten för korrekt plockning. Dessutom krävs kvalitetsinspektion av arbetsstycket eller förpackningen. STANDARDKRAV VID PLOCKNING Inom många branscher, t.ex. livsmedelspaketering, kan enheterna på transportbandet anlända i olika positioner och riktningar. Inspektionssystemet måste vägleda plockaren genom att ge koordinater och vinkel. Flera delar i samma bild kan visas och måste lokaliseras. FYLLNING AV BLISTERFÖRPACKNINGAR Ett visionsystem identifierar placeringen av praliner på transportbandet och placerar dem i blisterförpackningar. När positionen har identifierats måste informationen kommuniceras till roboten eller motionstyrning. Höghastighetsinspektion krävs för att hålla takten med den maximala plockhastigheten, som beror på roboten och livsmedlet. Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

27 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg INSPEKTION OCH PLOCKNING Ett visionsystem inspekterar delarna före eller efter plockning till blisterförpackningar eller lådor. Defekta eller fel delar sorteras ut före plockning Inspektera med avseende på fullständighet och korrekta delar efter plockning Beroende på vilken prestanda som krävs kan inspektion och positionering utföras av en visionsensor. 100 % kvalitet kan uppnås på innehåll och/eller förpackning. MOTION MÖTER VISION Avancerad maskinautomation kräver integrering av många komponenter. Vision utgör en nyckelkomponent för plockning och placering och blir en integrerad del av paketeringslösningarna. Fördelarna är: Enkel konfiguration och kalibrering Integrerad kommunikation Kombinerad positionering och inspektion i ett system Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om ZFX avancerad visionsensor på sid. 40 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

28 SPECIALINSPEKTIONER TECKENIGENKÄNNING Avancerad OCR/OCV-inspektion Inspektion eller igenkänning av tecken är en standardmetod i produktionsprocesser, för att verifiera att den information som trycks på etiketter eller direkt på delar är korrekt. Beroende på material, bakgrund eller teckensnitt krävs avancerad bildbearbetning för stabil och tillförlitlig igenkänning. DATUM OCH PARTIKODER PÅ ETIKETTER Kontrollera att datum, partikoder och annan viktig produktinformation stämmer. Framför allt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin måste sista förbrukningsdatum och tillverkningsdatum på etiketter och förpackningar garanteras. PERSONIFIERING AV CHIPKORT Tillverkningen av kreditkort, pass eller andra typer av chipkort omfattar vanligen personliga data. Dessa produkters känslighet kräver 100 % felfritt tryck av alla personuppgifter på korten samt högsta hastighet och ytinspektion. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om Xpectia-visionsystemet på sid

29 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg IGENKÄNNING AV DIREKTMARKERADE TECKEN KLARA ALLA UTMANINGAR INOM IGENKÄNNING Inom bil- eller glasindustrin markeras tecken ofta direkt på delen. Stabila och tillförlitliga inspektioner på transparenta eller blanka material kan förverkligas med Omrons visionsystem, tack vare avancerade filtreringsalternativ. Tecken kan tryckas eller markeras på olika sätt, med olika teckensnitt, former och riktningar. Kombinationen av kraftfulla algoritmer, filter och bearbetning av verklig färg tillsammans med kraftfulla OCR/OCV-verktyg, uppnår högsta kvalitet och tillförlitlighet för teckenigenkänning. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Mer om FlexXpect-Pharma/-Labelling på sid

30 SPECIALINSPEKTIONER FÄRGINSPEKTION OCH FÄRGDETEKTERING Färgen gör det möjligt att ange nya tillämpningar och är en annan parameter, som gör konventionella kvalitetsinspektioner mer stabila och robusta. Funktionen för verklig färg gör det möjligt för visionsystem att se lika mycket eller mer än människoögat. Omron erbjuder en komplett uppsättning visionsensorer och system för färgtillämpningar, som omfattar allt från enkel färgidentifiering till inspektioner av verklig färg för att urskilja minimala färgavvikelser. Utbudet kompletteras av Omrons färgmärkesläsare för enkel men tillförlitlig färgdetektering. AVKÄNNING AV VERKLIG FÄRG Verifiera tecken som trycks på färgade pennor. Avkänning av verklig färg gör det möjligt att inspektera alla pennor med endast ett inspektionsverktyg med högsta stabilitet. Utöver möjligheten att urskilja minimala färgavvikelser kan det även ignorera färg, där det inte är intressant eller stör verifieringen. Avkänning av verklig färg förenklar konfiguration och användning, eftersom i ett flertal tillämpningar bilder inte behöver filtreras vidare och det inte är nödvändigt att konfigurera flera inspektionsverktyg. Konventionella färgvisionsystem konverterar färgen till en filtrerad gråskalebild för bearbetning som ger 256 olika färger. Omrons avkänning av verklig färg tillhandahåller upp till 16 miljoner färger för att detektera minimala variationer av färgade objekt. Mer om Xpectia-visionsystemet på sid. 48 Standardfärgsystem: Låg kontrast intern behandling med en filtrerad svart/vit bild. Xpectia: Hög kontrast stabila inspektioner med avkänning av verklig färg 28

31 yta transparent kanter profil/3d position tecken färg FÄRGIDENTIFIERING Identifiera felaktiga lock på kosmetikabehållare genom verifiering av färg. Behållare med fel lock kan enkelt sorteras ut, även om de är mycket lika. FQ-visionsensorn är den idealiska lösningen för enkla färgtillämpningar. Enkel konfiguration Avkänning av verklig färg Samtidig inspektion av ytterligare kvalitetskriterier ENKEL DETEKTERING ELLER VERIFIERING AV FÄRG OCH FÄRGMARKERING Ger bästa valuta för pengarna för detektering eller verifiering av färger eller färgmärken. OMRON:s färg- och färgmärkesläsare är ett tillförlitligt, lättanvänt och flexibelt produktpaket, som motsvarar dina tillämpningskrav välj bara den prestanda du behöver. Skalbar färgverifieringslösning (välj önskat antal kanaler) Full flexibilitet för dina monteringsbehov Mer om FQ enkel visionsensor på sid. 32 Mer om E3X-DAC färgsensor i GUIDEN OM INDUSTRIELL AVKÄNNING 29

32 INSPEKTIONS- OCH IDENTIFIERINGSSYSTEM Enkelhet och intuitiv handledning för användaren Behovet Behovet av kvalitetskontroll och inspektion under en produktionsprocess är numera vedertaget. Kostnaden för dålig kvalitet är mycket högre än investeringen som snabbt lönar sig. För att ytterligare minska antalet och kostnaden för varor med fel, finns också en klar trend att gå ifrån metoden med en enda kvalitetskontroll i slutet av produktionsprocessen. Numera har man flera kontroller under och i början av processen. Nyckeltekniken som uppfyller de flesta inspektionskrav är Maskinvision, men har alla företag den nödvändiga kunskapen för visiontillämpningar? Metoden Omron erbjuder ett komplett utbud av visionprodukter som löser detta problem. Sortiment från applikationsspecifika visionsensorer upp till PC-baserade visionsystem och med en gemensam designregel: Enkelhet. De inbyggda displayerna eller pekskärmarna är lätta att använda och du slipper använda en PC för konfiguration samtidigt som du får direkt feedback på resultat. Användarna behöver dessutom inte sätta sig in i avancerad visiontillämpning tack vare intuitiv användarvägledning, som navigerar dem genom tillämpningen, utan behov av expertkunskaper inom belysning, optik, filtrering o.s.v. VISIONSYSTEM Flexibilitet Xpectia FZ FlexXpect ZFX FQ se sid. 64 Enkel användning se sid. 32 se sid. 42 se sid. 48 Funktionalitet 30

33 Lösningen Omrons plattformskoncept med kontrollenheter och kameror, gör att du kan välja den bästa konfigurationen för din tillämpning på ett lätt och flexibelt sätt. Välj mellan den enkla visionsensorn FQ, som erbjuder en intuitiv teach & go-procedur. Eller ZFX på mellannivå för avancerade tillämpningar, som kräver multipla inspektioner, positionskorrektion, intelligent bildfiltrering och Ethernet-kommunikation. För ännu mer krävande tillämpningar kombinerar Xpectia fördelarna med ett kompakt system med flexibiliteten i en PC-baserad plattform. För kodläsning använder du V400/V Inspektions- och identifieringssystem IDENTIFIERINGSSYSTEM (RFID/KORTLÄSARE) V680 1D RFID se sid. 84 V400-F V400-H 2D V400-R1 se sid. 75 se sid. 80 V500-R5 se sid. 77 se sid. 82 Fast Portabel 31

34 FQ VISIONSENSOR Enkel guidning och kristallklar bild Omron definierar en ny era av enkelhet och prestanda med den nya serien av FQ-visionsensorer. Nu kan du dra nytta av modern teknik utan komplexa driftsanvisningar eller tekniskt kunnande. Med one-touch-kontroll via PC eller den intuitiva TouchFinder-konsolen får du åtkomst till alla funktioner och inställningar snabbt och enkelt. Oöverträffad bildkvalitet fås med de avancerade bearbetningsverktygen även på de svåraste av ytor. Eftersom FQ-visionsensorna är tillgängliga i ett stort antal modeller, behöver du inte kompromissa med en enhet som har för många eller för få funktioner för dina behov. Därför kan du vara säker på att hitta den bästa lösningen för din tillämpning. Avkänning av verklig färg: Högeffektbelysning: HDR-avkänning: Alla RGB-graderingar (16+ miljoner) bearbetas direkt. Ingen gråskalekonvertering eller färgfiltrering krävs. Kontrasten var tidigare ett stort problem vid bildbearbetning. Med en FQ-visionsensor blir dock alla bilder tydliga och klara med perfekt kontrast för tillförlitliga resultat. Variationer i ljusförhållanden kan orsaka oönskade reflexer eller ringbildning. HDR minimerar dessa effekter, maximerar stabiliteten hos inspektionsresultaten och motverkar till och med variationer mellan enheter eller felriktning. 32

35 1 Inspektions- och identifieringssystem FÖRDELAR FÖR DIG Enkla inställningar Kristallklar bildkvalitet Bearbetning av verklig färg (16 miljoner färger) Användning via PC eller praktisk TouchFinder-skärm Tillförlitliga resultat på alla ytor Stor flexibilitet alltid en perfekt matchning och ingen kompromiss för din tillämpning Gör det skarpt: LED-lampor med höga prestanda och kraftfull filtrering ger tydliga bilder även på de svåraste ytorna. Enkel vägledning: Den enkla navigeringsmenyn gör att du alltid vet var du är. Flexibel plattform: Välj den visionsensor som bäst passar uppgiften och bestäm hur du vill använda den. 33

36 FQ Visiongivare och visionsystem Problemfri drift på plats Justering av tröskelvärde i realtid FQ-visionsensorn möjliggör snabb och enkel justering av parametrar irealtid. Det gör att du slipper stoppa maskinen för att finjustera och optimera inställningarna och du slipper därmed helt stopptid i maskinen. Kontinuerlig inspektion Uppdaterad Utvärderingsvillkor kan justeras på Touch Finder. Loggning av inspektionshistorik Loggning av historiska resultat är mycket användbar för testning av en ny linje. Proverna matas längs linjen och inspektionsresultaten loggas. Loggade data kan kontrolleras på en tidsskala i diagramform och användas för att anpassa utvärderingsvillkoren. Filloggning är praktiskt under drift. Omfattande inspektionshistorik kan sparas på SD-kort och användas senare för spårbarhet. Loggning av de senaste resultaten Visar de senaste inspektionsresultaten i diagramform. Filloggning SD kort SD-kort Upp till 10 miljoner mätvärden eller mer (för ett SD-kort på 4 GB) Upp till bilder eller mer (för ett SD-kort på 4 GB) Autoavkänning När flera sensorer är kopplade till Touch Finder, växlar displayen automatiskt till bilden av sensorn som givit ett NG-resultat. Det tillåter dynamisk visualisering av avvisningsförhållanden. NG-sensorbilden visas automatiskt! 34

ZFX VISIONSENSOR. E n k e l a t t a n v ä n d a m e d e n k n a p p t r y c k n i n g. » To u c h, Co n n e c t & G o. » A n v ä n d a r g u i d e

ZFX VISIONSENSOR. E n k e l a t t a n v ä n d a m e d e n k n a p p t r y c k n i n g. » To u c h, Co n n e c t & G o. » A n v ä n d a r g u i d e ZFX VISIONSENSOR E n k e l a t t a n v ä n d a m e d e n k n a p p t r y c k n i n g» A n v ä n d a r g u i d e» To u c h, Co n n e c t & G o.» I n t e ra k t i v t a n v ä n d a r g r ä n s s n i t t

Läs mer

ZVF VISIONSGIVARE. E a s y V i s i o n Te a c h & G o. » S k a l b a r o c h f l e x i b e l. » I n t u i t i v a n v ä n d n i n g

ZVF VISIONSGIVARE. E a s y V i s i o n Te a c h & G o. » S k a l b a r o c h f l e x i b e l. » I n t u i t i v a n v ä n d n i n g ZVF VISIONSGIVARE E a s y V i s i o n Te a c h & G o» S k a l b a r o c h f l e x i b e l» E n ke l f ä rg v i s i o n» I n t u i t i v a n v ä n d n i n g Advanced Industrial Automation En visionsgivare

Läs mer

FQ2-VISIONSSENSOR. Den nya standarden inom bildinspektion och kodverifiering

FQ2-VISIONSSENSOR. Den nya standarden inom bildinspektion och kodverifiering FQ2-VISIONSSENSOR Den nya standarden inom bildinspektion och kodverifiering»» Kraftfulla funktioner och ett mångsidigt sortiment»» kristallklara bilder»» Allt-i-ett-hölje 2 3 Presentation av FQ2-serien

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Fotoceller - Avståndmätning

Fotoceller - Avståndmätning Fotoceller - Avståndmätning Kapsling Anmärkning Laser Automation Handhållna Avkäningsavstånd Sida 15x50x50 mm 40-60 mm 8.030 15x50x50 mm 45-85 mm 8.040 188x70x47 mm Noggrannhet ± 1,5 m 0,2-100 m 8.050

Läs mer

Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630

Din manual OMRON E3Z http://sv.yourpdfguides.com/dref/2887630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OMRON E3Z. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

PXR-serien. Kontinuerlig bläckstråleskrivare. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass.

PXR-serien. Kontinuerlig bläckstråleskrivare. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass. Hitachis bläckstråleskrivare Hitachi har i över 30 års tid utvecklat och tillverkat bläckstråleskrivare baserad på den så

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 2 Megapixel kompakt IP-kamera med integrerad IRbelysning, PoE- och WIFI-modeller CCMS2010-IR Den nya IP-kameran från Siemens erbjuder många avancerade funktioner för att uppfylla dagens säkerhetskrav genom

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER

E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER E3FA FOTOELEKTRISKA SENSORER En ny generation inom avkänningsprestanda»» Användarvänlighet»» En serie för allt»» Oavbruten avkänning 2 En ny generation inom avkänningsprestanda! Omron tillverkar över en

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Noggrann värmekamera med fantastiska funktioner

Noggrann värmekamera med fantastiska funktioner Med sikte på framtiden Noggrann värmekamera med fantastiska funktioner testo 885 Fördelar med testo 885 Detektorstorlek 320 x 240 pixlar Med 76 800 temperaturmätpunkter kan du granska mätobjekt med mycket

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat.

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat. Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat L-format Kreditkortsformat Etiketter i kreditkortsformat Bläckkassett

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken

Läs mer

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll.

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll. Leddura Lexinus Mensa Serier När funktionen spelar roll. Hög kvalitet visar sig vara passande för alla program. Håll dig ansluten med din publik och var den mest effektiva i en samverkande inlärningsmiljö.

Läs mer

MagniLink Vision. - möjligheternas system

MagniLink Vision. - möjligheternas system MagniLink Vision - möjligheternas system MagniLink Vision MagniLink Vision steget före MagniLink Vision har utformats för dig som användare, efter dina villkor för att du ska få uppleva en serie läskameror

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

VT04 och VT02 visuella IR-termometrar

VT04 och VT02 visuella IR-termometrar VT04 och VT02 visuella IR-termometrar Tekniska data Upptäck problem omedelbart! Fluke visuella IR-termometrar kombinerar en praktisk punkttermometer med de visuella fördelarna hos en infraröd kamera och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice.

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice. RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS 3DT TARGET (Solid Vision Technology) 3-punktfäste med snabblåsning 8-24 styrning Ingen adapter krävs Extremt snabb Inget behov av run out Extremt lätt Inga elektroniska komponenter

Läs mer

Med flera skärmar anslutna till din bärbara eller stationära dator kan du boosta din produktivitet eftersom du får mer arbetsyta att arbeta med.

Med flera skärmar anslutna till din bärbara eller stationära dator kan du boosta din produktivitet eftersom du får mer arbetsyta att arbeta med. Smal USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 2560x1600 och 1080p StarTech ID: USB32DPES Denna smala USB 3.0 till DisplayPort-adapter gör om en USB 3.0-port till en DP-utgång. Adaptern minimerar trassel med

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

VT04 och VT02 visuella IR-termometrar

VT04 och VT02 visuella IR-termometrar VT04 och VT02 visuella IR-termometrar Tekniska data Upptäck problem omedelbart! Flukes visuella IR-termometrar kombinerar en praktisk punkttermometer med de visuella fördelarna hos en IR-värmekarta och

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

Med sikte på framtiden. På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo. Tillträde endast med Testo kylmätare

Med sikte på framtiden. På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo. Tillträde endast med Testo kylmätare Med sikte på framtiden På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo Tillträde endast med Testo kylmätare Mät, analysera och dokumentera med testo 570. Den nya,

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com 8 TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com TAGARNO 2 Snabb bildtagning Delad skärm-funktion Förstoring upp till 320x Lätt höjdjustering SD-kort ESD säkerhet

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Leddura Serier. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 84 inch UHD. Smart innovation! När toppmodern innovation är ledande.

Leddura Serier. Laser Leddura xt Lexinus Mensa. 84 inch UHD. Smart innovation! När toppmodern innovation är ledande. Laser Lexinus Mensa Leddura Serier När toppmodern innovation är ledande. Den professionella touch skärmen för interaktivitet. Upplev ökad produktivitet, förbättrat samspel och effektiva övningsmöjligheter.

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Eizo Bildskärmar för Foto

Eizo Bildskärmar för Foto Eizo Bildskärmar för Foto Följande modeller finns i färdiga paket komplett med kalibrering: FORIS FS2331/FS2332, FlexScan S2233W, S2243W, S2433W samt FlexScan SX-serien i paket med EasyPIX. EasyPIX innehåller

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer