Kursplaner och betygskriterier för fysik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplaner och betygskriterier för fysik"

Transkript

1 Kursplaner och betygskriterier för fysik Kurs Moment År 7 Mekanik 1 Materians uppbyggnad Densitet Kraft Hastighet och Rörelse Tryck Värme Ellära 1 Lagring och överföring av värme. Elektrostatik Spänning och ström Elektriska kopplingar Resistans Att mäta År 8 Ellära 2 Magnetism Elektromagnetism Induktion Akustik Optik Uppkomst Utbredning Reflektion Dämpning Utbredning Reflektion Brytning Optiska instrument År 9 Mekanik 2 Kraft, Rörelse Effekt, Arbete Elektronik Astronomi Atom och Kärnfysik Energi och miljö Historik,Komponenter Historik, Världsbilden Universum Atomer Elementarpartiklar Strålning Omvandlingar Energiprincipen Miljö

2 Betygssättning Vilket betyg en elev får vid slutet av en termin eller ett läsår avgörs av : = = Resultaten på de prov som eleven haft. Elevens laborativa förmåga ( formulera hypoteser, genomföra försök samt dra korrekta slutsatser ). = Hur eleven arbetar under lektionstid ( självständighet, koncentration, redovisningsförmåga och aktivitet ) = Hur eleven sköter sina läxor ( lämnar in i tid, hur ordentligt läxan är gjord o s v ) = Elevens förmåga till samarbete och kreativitet ( t ex i samband med problemlösning såväl praktiskt som teoretiskt ) Betyget består av följande nivåer : * Godkänd : Eleven har godkänt eller bättre på flertalet kurser. En elev som inte har klarat något enstaka moment kan ändå bli godkänd. * Väl godkänd : Eleven har väl godkänt eller bättre på flertalet kurser. * Mycket väl godkänt : Eleven har klarat av flertalet kurser med mycket väl godkänt resultat.

3 BETYGSKRITERIER (ÅR 7) Mekanik 1 begreppet grundämne och om materiens uppbyggnad. enkelt beskriva hur en atom är uppbyggd. hur man mäter massa, volym, längd, tid, temperatur, kraft och tryck. kunna rita en given kraft på ett föremål. begreppet tryck och sambandet mellan area och tryck. densitet, samt tillstånden fast, flytande och gas och hur omvandling sker mellan dessa. begreppen tyngdpunkt, stödyta, tröghet, friktion, tyngdkraft. skillnaden på massa och tyngd. vad som menas med vakuum. kommunicerande kärl och hur det nyttjas. skillnaden på likformig och olikformig rörelse. omvandling av m/s till km/h och tvärtom. kunna jämföra olika material med hjälp av mätning av massa och volym samt beräkning av densitet. känna till och tillämpa Archimedes princip. kunna räkna med kraft och tryck. kunna markera ungefärlig tyngdpunkt hos några föremål. kunna utföra svårare rörelseberäkningar.

4 Värme att värme är ett mått på hur snabbt atomer och molekyler rör sig i ett ämne. värmeutvidgning och kunna ge exempel på hur det kan förekomma och påverka oss i vår vardag. hur värme sprids och med enkla exempel kunna beskriva de tre spridningssätten ledning, strömning och strålning. hur värme kan lagras och isoleras och påvisa vardagliga tillämpningar. hur temperatur mäts och känna till Celsiusskalan och Kelvinskalan. begreppen smältpunkt, fryspunkt och kokpunkt. vattnets egenskaper vid 0 o C, 4 o C och vid 100 o C. några observationer som ligger till grund för väderleksprognoser. kunna räkna med värme. kunna utföra omvandlingar mellan skalorna Celsius, Kelvin och Fahrenheit. förstå meteorologiska fenomen som högtryck, lågtryck, fronter, sjöbris och landbris.

5 Ellära 1 två sorters laddningar och begreppen attraktion resp repulsion. statisk elektricitet och hur den uppkommer. begreppen ström, spänning, resistans (motstånd) och vilka faktorer som påverkar den, sluten resp öppen krets och kortslutning. begreppen ledare och isolatorer och kunna ge exempel. rita symboler för ledare, lampa, batteri, strömbrytare och resistor. serie- och parallellkoppling och kunna tillämpa dessa på lampor och batterier samt kunna ge exempel på vardagliga tillämpningar. glödlampans konstruktion och funktion och att elströmmen kan ge upphov till ljus, värme och rörelse. elsäkerhet i hemmet. kunna mäta ström, spänning och resistans i enkla kretsar. kunna rita och tolka kopplingsschema. kunna ohms lag och använda den för enkla beräkningar.

6 Optik BETYGSKRITERIER (ÅR 8) För att nå godkänt (G) ska eleven kunna: Beskriva begreppen ljuskälla, ljusstråle reflektion och absorbtion med hjälp av exempel ur vardagen, Ange ljusets hastighet, Beskriva hur ljuset utbreder sig, Beskriva den plana, konvexa och konkava spegelns egenskaper och tillämpningsområden, Beskriva den konvexa och konkava linsen och hur ljuset bryts i dem, Redogöra, kortfattat, för ögats optiska funktion och hur man korrigerar eventuella synfel, Beskriva begreppet kontinuerligt spektrum och veta varför detta uppstår, Veta vad som menas med brännvidd och brännpunkt, Beskriva kamerans funktion samt vara orienterad om optiska instrument som lupp, mikroskop, kikare och diaprojektor. För att nå högre betyg än godkänt (VG och MVG) ska eleven kunna: Beskriva reflektionslagen, Beskriva begreppet totalreflektion och ge några exempel på tillämpningar, Redogöra för den moderna tekniken och dess betydelse (laser, fiberoptik, etc.).

7 Ange ljudets hastighet, Akustik För att nå godkänt (G) ska eleven kunna: Beskriva hur ljud uppstår, utbreder sig och dämpas, Beskriva begreppen reflektion, resonans, frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka och ljudnivå, Ge exempel på då infraljud och ultra ljud inträffar samt tekniska tillämpningar, Redogöra för skillnaden mellan ton och buller För att nå högre betyg än godkänt (VG och MVG) ska eleven kunna: Utföra beräkningar där begreppen frekvens, utbredningshastighet, våglängd och svängningstid ingår. Kunna beskriva hur en högtalare fungerar.

8 Ellära 2 För att nå godkänt (G) ska eleven kunna: Beskriva begreppen permanentmagnet och elektromagnet samt veta hur de fungerar, Redogöra för hur magnetpolerna påverkar varandra och beskriva begreppet magnetiskt kraftfält, Beskriva jorden som magnet, Beskriva begreppen induktion, likström och växelström, Ge exempel på tillämpningar av generatorn, elmotorn och transformatorn, Redogöra för vilka faktorer som inverkar på styrkan av en elektromagnet. För att nå högre betyg än godkänt (VG och MVG) ska eleven kunna: Beskriva begreppet induktion, Beskriva hur generatorn, elmotorn och transformatorn fungerar.

9 BETYGSKRITERIER (ÅR 9) Mekanik 2 att en kraftpil har en angreppspunkt, en storlek och riktning samt kunna rita kraftpilar. mekanikens gyllenen regel samt kunna några tillämpningar. hävstångslagen. hur man gör enklare bräkningar med mekaniskt arbete och effekt. hur man gör enklare beräkningar med elektrisk effekt och energi. förmåga att utföra svårare beräkningar hos mekaniskt arbete, effekt, elektrisk effekt och energi. förmåga att rita kraftparallellogram och kunna bestämma ersättningskraft (resultant). Elektronik elektronikens historia och dess betydelse för samhället transistorn, kondensatorn och dioden För högre betyg (VG och MVG) krävs : hur ovanstående komponenter fungerar och är uppbyggda

10 10 Enhet 591 Ekholmen Astronomi hur människans världsuppfattning utvecklats genom tiderna. galaxer, stjärnor, planeter, kometer, asteroider, meteorer, meteoriter och kunna sätta dem i ett sammanhang. stjärnors utveckling. universums uppkomst. begreppet ljusår. vårt solsystem. hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och hur dessa rörelser kopplas till olika tidsbegrepp och fenomen. förstår innebörden av årstider. kan förklara sol- och månförmörkelse. kunskap om uppkomsten av ebb och flod. Ekholmsskolan Ekholmsvägen Linköping Telefon: (exp) Telefax: Epost:

11 11 Enhet 591 Ekholmen Atom- och kärnfysik begreppen atom, elementarpartiklar, fission, fusion, halveringstid, aktivitet, stråldos. olika slags strålning, både joniserande och ickejoniserande, dess uppkomst, utbredning och genomträngningsförmåga. kol-14 metoden. hur kärnenergin kan utnyttjas. kunskap om hur ljus bildas i atomer. kan beskriva sönderfall och grundämnesomvandlingar med en formel. kunna använda sig av nuklidkartan Energi olika energiformer och energikällor. att energin vid omvandlingar alltid bevaras samt därmed förenade miljö- och säkerhetsproblem. förmåga att diskutera energi- och miljöfrågor, samt att värdera och diskutera sådant som förmedlats via media. Ekholmsskolan Ekholmsvägen Linköping Telefon: (exp) Telefax: Epost:

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1 Testa dig själv 2.1 1. Ungefär 100 st. 2. Grundämne. 3. En syreatom och två väteatomer. 4. Fast form, vätskeform och gasform. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer,

Läs mer

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant.

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

FRÅN MASSA TILL TYNGD

FRÅN MASSA TILL TYNGD FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

Alternativ undervisningsform i fysik

Alternativ undervisningsform i fysik 2002:108 PED EXAMENSARBETE Alternativ undervisningsform i fysik CLAES BÄÄRNHIELM TONY LUNDGREN ROGER LINDGREN HÅKAN NORDEFORS PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2002 Vetenskaplig

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Biologi. Biologi direkt. Kemi Direkt. informativa illustrationer och foton som stöder inlärningen

Biologi. Biologi direkt. Kemi Direkt. informativa illustrationer och foton som stöder inlärningen Uppdaterade, omarbetade och anpassade för Lgr Digital böckerna har Under läsåret 20 202 utvecklar vi digitalt material som stödjer och underlättar ditt arbete med, och. Med Digital kan du variera och utveckla

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

NoT och centralt innehåll i Lgr 11

NoT och centralt innehåll i Lgr 11 Kroppen Kroppen Ljud Ljud Ljus Ljus Luft Luft Vatten Vatten NoT och centralt innehåll i Lgr 11 som delvis eller helt behandlas av NoT. KR KR LD LD LS LS LF LF VA VA Årskurser: F-3 4-6 F-3 4-6 F-3 4-6 F-3

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs

Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs Värmelära Utdrag ur Karlsruher Physikkurs 10. Entropi och entropiströmmar 1 Fysikens andra stora delområde är värmeläran. Namnet antyder vad det handlar om: att undersöka fenomen som hänger ihop med ett

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

HUVUDKATALOG. Naturvetenskap

HUVUDKATALOG. Naturvetenskap HUVUDKATALOG 2010/2012 Naturvetenskap Fysik Kemi Biologi MICRO SUPPORT är sedan flera år tillbaka ett av de ledande företagen inom utveckling, produktion och försäljning av laborationsutrustning för teknisk

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Handbok 2012/2013 Bilagor

Handbok 2012/2013 Bilagor Handbok 2012/2013 Bilagor Innehåll BILAGA A: MINECRAFT... 3 MER OM MINECRAFT... 3 VÄLJ HUR DU VILL BYGGA DIN MINECRAFTSTAD... 4 STARTA MINECRAFT FÖRSTA GÅNGEN... 5 2. LADDA NER VÅR GRUND... 5 3. LADDA

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Skolprogram. BOKA NU! Endast 60 kr/elev

Skolprogram. BOKA NU! Endast 60 kr/elev Skolprogram Pappersverkstad Trolleri med Alfons Åberg LEGO Education Science Show Sagolik kemi Rymdresor NYTT! Värme Show 3D anatomi BOKA NU! Endast 60 kr/elev Innehåller erbjudanden till förskolor, grundskolor

Läs mer

Något om Matematisk modellering och Mathematica

Något om Matematisk modellering och Mathematica HH/ITE/BN Matematisk modellering och Mathematica 1 Något om Matematisk modellering och Mathematica Bertil Nilsson 2015-08-15 t Vtct q intc in tq ut tc ut t c0 c 0 t 0, Τ, Vt A k 1 B k 2 k C A t B t C t

Läs mer

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum

Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Rutschbanan, klätterställningen och gungbrädan ett tema med skolgården som klassrum Följande tema riktar sig till elever i åk 1-3 men kan säkert anpassas till såväl äldre som yngre elever. Skolgården utgör

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen

AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen HÖGSKOLAN I KALMAR NATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN AVDUNSTNING OCH MOLEKYLER en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen ANN-CHARLOTTE LINDNER 2007

Läs mer

Konsumtion och resurser

Konsumtion och resurser Konsumtion och resurser (elevtext sid 27) Om alla i världen levde som vi svenskar skulle vi behöva 2 jordklot till. Ekologiska fotavtryck Ett sätt att beskriva utnyttjandet av jordens resurser är genom

Läs mer