FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå FingerID - Applikation för användaridentifiering med fingeravtryck Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D108/03 Daniel Johansson och Daniel Hammarin Magisterprogrammet i datateknik 160 p Örebro höstterminen 2003 Examinator: Lars Karlsson Handledare: Thomas Padron McCarthy FINGERID APPLICATION FOR USER IDENTIFICATION FROM FINGERPRINTS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 SAMMANFATTNING Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott och önskar avlägsna pappershantering från tillverkningsprocessen. Detta är anledningen till att detta projekt initierats. Tillverkningsprocessen sker maskinellt men varje tillverkningsomgång genererar ett antal dokument som granskas av kvalitetsavdelningen innan paketering och skeppning. Idag identifieras och verifieras operatörer med en handskriven signatur med bläckpenna på processdokumentationen. Operatören måste även anteckna datum och eventuellt klockslag vid signeringen. Eftersom produktionen sker under mycket stränga krav på sanitet är förekomsten av dokument och pennor i produktionen en ovälkommen riskkälla. Istället önskas ett system som kan identifiera användaren på ett säkert sätt via biometrisk information. Denna rapport presenterar resultatet av en utredning av möjligheterna att använda fingeravtryck för identifiering av operatören och konstruktionen av en applikation för detta. ABSTRACT Legosan AB manufactures natural remedies and nutritional supplements and wishes to remove any handling of papers from their manufacturing process. That is why this project was initiated. The manufacturing process is mechanical but each manufactured batch generates a number of documents that is reviewed by the department for quality assurance before packaging and shipping. Today the machine operators is identified and verified through a hand written signature with an ink pen on the process documentation. Since the production is under very strict sanitary regulations the presence of documents and pens are unwelcome sanitary hazards. A system that can identify an operator through his or hers biometric information is therefore preferable. This report presents the result of an inquiry of the possibilities to use fingerprints to identify the operator, and the construction of an application for this.

3 FÖRORD Denna rapport är en del av vårt avslutande examensarbete för en 160 poängs Magisterexamen i Datateknik vid Örebro Universitet. Examensarbetet omfattade 20 poäng och har utförts vid Legosan AB i Kumla under höstterminen För vår personliga del har projektet gett oss utökade kunskaper inom programmering och projekthantering. Vi har också fått möjlighet att arbeta med Visual Studio, Windows Server 2003, Active Directory Services Interface, Visual Basic for Applications och spännande teknologi i form av fingeravtryckläsare från Fingerprint Cards AB. Vi vill passa på att tacka följande personer: Fredrik Wiklund, vår handledare och uppdragsgivare på Legosan AB för hans entusiasm och goda idéer. Jonas Salomonsson, applikations- och mjukvaruingenjör på Fingerprint Cards AB för hans utmärkta support under programmeringsarbetet. Thomas Padron-McCarthy, vår handledare på Örebro Universitet. Vi vill också passa på att önska Rickard Israelsson lycka till med sitt examensarbete då han nu fortsätter att vidareutveckla och förbättra systemet.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Legosan AB Mål Terminologi UTREDNING Fingeravtryck och Biometri i allmänhet Allmänt om biometri Om fingeravtryck Terminologi - Biometri Lämpliga fingeravtryckläsare Krav på fingeravtryckläsaren och utvecklingspaket Företag och produkter Identix Inc Precise Biometrics AB Fingerprint Cards AB Slutsats Datainspektionen Riskanalys VERKTYG OCH METODER FPC 6410 Development Kit Fingeravtryckläsaren Algoritmer BioAPI Biometric Information Record BIR FPCore API Windows Server 2003 med Active Directory Visual C iscala Dokumentation Aktivitetsbeskrivning IMPLEMENTERING Applikationsdesign FingerID Funktion Design CReader CADUser FingerIDAdmin Funktion Design CReader CADUser CStats Koppling till iscala RESULTAT MÖJLIGA FÖRBÄTTRINGAR REFERENSER Litteratur och skrifter Webbplatser...43

5 1 INLEDNING Detta avsnitt ska ge en bakgrund till varför projektet startades, vilka mål som satts upp samt ge en enkel förklaring till den terminologi som används i rapporten. 1.1 Legosan AB Legosan AB finns i Kumla och har cirka 20 anställda. Legosan AB tillverkar naturläkemedel och kosttillskott, företaget har funnits sedan mitten av 1980-talet blev Legosan AB certifierade för läkemedelsproduktion av Svenska Läkemedelsverket. De produkter som tillverkas består i huvudsak av tabletter som paketeras i burkar eller blisterförpackningar. Kunderna finns främst i Skandinavien. I lager hålls över 300 råvaror. En produkt består av allt från 3-4 råvaror till upp mot 40 stycken. Tillverkningsprocessen består av 4-7 delmoment. Tillverkningsprocessen sker med hjälp av moderna maskiner främst från Tyskland. Metoderna som används är pappersbundna vilket Legosan AB håller på att avlägsna. Alla dokument som produceras i fabriken är knutna till en tillverkningsomgång och granskas av kvalitetsavdelningen innan paketering och skeppning. Processen och rutinerna är utformade för att passa gällande regler, GMP (Good Manufactoring Practice). 1.2 Mål Att pappersdokument hanteras i tillverkningsprocessen är en sanitetsrisk. Därför önskar Legosan AB avlägsna detta. Legosan AB önskar en lösning på verifierings- och identifieringsproblemet. En tänkbar lösning kan vara att använda biometrisk information för identifiering och verifiering. De existerande verifieringssystem baserade på fingeravtryck som Legosan AB undersökt har fungerat så att man efter inloggning med användarnamn använder fingeravtrycket endast för verifiering. Tanken är att det nya systemet ska identifiera användaren så att en inloggning med användarnamn ej är nödvändig. Uppdraget består av följande punkter. Utred de existerande tekniker som finns för identifiering med hjälp av fingeravtryck och vilka tillverkare som tillhandahåller utvecklingspaket (SDK) till sina produkter. Utveckla en applikation efter Legosan AB:s behov med hjälp av den produkt och den SDK som visar sig vara mest lämpad. Utred om det är möjligt att identifiera ett fingeravtryck i arbetsmiljön i vilken individen arbetar, med avseende på pulver och diverse små partiklar som kan fastna på fingrarna. Koppla samman identifieringsapplikationen med företagets affärssystem. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 5 av 43

6 Önskad dokumentation. Arbetet ska dokumenteras noggrant på det sätt som Legosan AB önskar utifrån Läkemedelsverkets riktlinjer. Dokumentation av systemets säkerhet och utred möjligheten till intrång. Utred Läkemedelsverket och fackets synpunkter på att lagra anställdas fingeravtryck. 1.3 Terminologi Verifiering (1:1-matchning) Jämförelse mot ett enskilt lagrat fingeravtryck. Kräver någon form av användarnamn eller inloggning. Identifiering (1:N-matchning) Jämförelse mot flera lagrade fingeravtryck. Kräver inte någon form av användarnamn eller inloggning. Identifiering (1:FEW-matchning) Jämförelse mot ett fåtal lagrade fingeravtryck. Genomför upprepad verifiering mot alla användare. Kräver inte någon form av användarnamn eller inloggning. SDK Software Development Kit, utvecklingspaket för mjukvara. API Application Programming Interface, En samling funktioner som används för att programmera mot en komponent, applikation eller operativsystem. ESD Electro Static Discharge, Statisk urladdning. ASIC Application Specific Integrated Circuit, en integrerad krets som har skapats för ett visst ändamål. USB Universal Serial Bus är ett gränssnitt för att ansluta yttre enheter till en dator. Både data och ström skickas i en USB-kabel. GUI Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 6 av 43

7 2 UTREDNING Detta avsnitt presenterar de utredningar som gjorts i projektets inledningsfas. Avsnittet är också tänkt att ge en kort introduktion till ämnet Biometri och då främst fingeravtryck. 2.1 Fingeravtryck och Biometri i allmänhet Allmänt om biometri Informationen om biometri och fingeravtryck här är bland annat hämtad från Bioidentification FAQ [19]. För den som vill fördjupa sig finns det mycket litteratur i ämnet, t.ex. "Biometrics" [9] och Automatic Fingerprint Recognition Systems [10]. Med biometrisk identifiering menas att en person identifierar sig genom sin kropp. Det kan till exempel vara via fingeravtryck eller avläsning av näthinnan. Kravet är att det ska vara en del av kroppen som är unik för varje individ. Det finns mer än 10 olika tekniker som är baserade på biometriska system vilka kan användas vid identifiering. Fysiska metoder: Irisigenkänning Hornhinneigenkänning Venmönster Ansiktsigenkänning Handgeometri eller fingergeometri Fingeravtrycksigenkänning Ytterligare metoder för att igenkänning kan vara olika typer av uppförande som rytmer i tangentbordstryckningar, röstigenkänning eller via en skriven signatur. För att kunna identifiera en person med någon av dessa metoder måste det givetvis finnas något att jämföra med. När man sparar en profil, eller schablon som det också kallas, innehållande biometrisk information så kallas det "enrollment". Detta görs ofta flera gånger för att kunna identifiera en person med en viss felmarginal. Då identifieringen genomförs jämförs den information som är sparad i profilen (schablonen) med den information som skickas in i systemet. En viss felmarginal mellan profilen och det som skickas in godtas. Om felmarginalen är för stor blir inte personen accepterad. Sannolikheten att en person blir felaktigt avvisad kallas för "False Reject Rate"(FRR) och sannolikheten för att en person blir felaktigt accepterad "False Accept Rate" (FAR). Det gäller att få dessa två värden så små som möjligt för att systemet ska bli bra Om fingeravtryck Skinnet på undersidan av ett finger är täckt med ett mönster av toppar och dalar. Dessa toppar och dalar anses som unika för varje individ. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 7 av 43

8 En del fingeravtryckläsare jämför med hela fingeravtrycket som en bild och en del jämför olika specifika drag i mönstret av toppar och dalar. Dessa specifika detaljer består av linjer som slutar och linjer som delar sig. Dessa olika detaljer kallas minutiae-punkter. Ett fingeravtryck består av cirka 100 minutiae-punkter men den yta som vanligtvis läses in innehåller cirka punkter. Figur 1 Minutiae-punkter Det finns i huvudsak 5 stycken olika typer av läsare för fingeravtryck. Dessa är: Optisk sensor med CCD eller CMOS kamera Ultraljudssensor Elektrisk ytsensor Kapacitiv sensor Temperatursensor Terminologi - Biometri Schablon (eng. template) Unik matematiskt beskrivning av en persons biometriska egenskaper. Enroll Inregistrering av en persons biometriska egenskaper och skapar en schablon. False Acceptance Rate (FAR) Den frekvens med vilken icke godkända personer blir accepterade som godkända. Eftersom feltoleransen ofta kan leda till fel så kan man säga att FAR är ett mått på hur säker inläsningen är. False Rejection Rate (FRR) Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 8 av 43

9 Den frekvens med vilken en godkänd person blir avvisad. FRR kan ses som ett mått på bekvämlighet. Failure To Enroll rate (FTE, även FER (Failure Enroll Rate)) Den frekvens med vilken personer misslyckas att bli inregistrerade. False Identification Rate (FIR) Den frekvens med vilken en person identifieras som en annan. False Match Rate (FMR) Andelen ej godkända personer som blir felaktigt identifierade. Det som skiljer FMR från FAR är att FAR inte tar hänsyn till dålig inläsning vilket FMR gör. False Non-Match Rate (FNMR) Andelen godkända personer som blir felaktigt identifierade eller inte blir identifierade alls. Det som skiljer FNMR från FRR är att FRR inte tar hänsyn till dålig inläsning vilket FNMR gör. 2.2 Lämpliga fingeravtryckläsare Krav på fingeravtryckläsaren och utvecklingspaket 1:N identifiering Det var ett krav från Legosan AB att användaren ej ska behöva ange användarnamn och sedan genomföra 1:1-verifiering. Därför önskades en läsare och algoritm som kan genomföra 1:Nidentifiering. 1:N-identifiering är dock inte lika säker och snabb som 1:1-verifiering. Säkerheten i 1:N-matchning beräknades dock vara tillräcklig för Legosan AB:s behov. Läsaren ska gå att göra rent på ett smidigt sätt Produktionsmiljön innehåller partiklar av fint pulver som lätt kan fastna på fingrar och på läsaren. Det var därför önskvärt att personalen ska kunna göra rent läsaren på ett smidigt sätt. USB-interface PC-terminalerna har tillgång till USB och det skulle därför vara smidigt att använda sig av dessa då de även förser fingeravläsaren med ström. Snabb inläsning och identifieringsprocess Önskad tid för inläsning och identifiering ligger runt 1 sekund. Om det tar längre tid finns det risk för att systemet känns segt. Eftersom identifiering ska ske relativt ofta är det viktigt att system inte känns segt. Kapacitiv läsare Det finns kapacitiva och optiska läsare. Den kapacitiva läsaren försvårar falska inloggningar eftersom den till skillnad från en optisk läsare reagerar på elektriska signaler istället för en bild. Kompatibla med BioAPI Läsarna och tillhörande algoritmer ska vara kompatibla med BioAPI, den API som är standard för applikationer inom biometri. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 9 av 43

10 Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 10 av 43

11 2.2.2 Företag och produkter En undersökning av marknaden för fingeravtryckläsare visade på följande lämpliga företag: Identix Inc. Precise Biometrics AB Fingerprint Cards AB Identix Inc. Identix Inc. [15] erbjuder ett BioEngine Developer s Kit till användare som vill skriva egna applikationer. Utvecklingspaketet ger tillgång till algoritmer för så väl 1:1-verifiering som 1:N-identifiering samt exempelkod för flertalet programmeringsspråk. DFR 2080 DFR 2080 använder en optisk sensor. DFR är stor och robust och passar bra för industriellt bruk. Läsaren har USB-interface. Figur 2 DFR 2080 BioTouch USB 200 BioTouch USB 200 använder även den en optisk sensor. Läsaren är liten och behändig och anpassad för bruk med PC, Laptop eller terminaler. Läsaren har USB-interface. Figur 3 BioTouch USB 200 Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 11 av 43

12 Precise Biometrics AB Precise Biometrics AB [16] kan leverera två stycken utvecklingspaket. Precise BioMatch Standard Toolkit och Precise BioMatch Pro Toolkit. Dessa toolkit ger tillgång till BioMatch -algoritmen, testverktyg och exempel på hur man kan använda sig av algoritmen i form av C-kod. Dessa kit innehåller dock inte några fingeravtryckläsare. Algoritmen som Precise Biometrics AB tillhandahåller lämpar sig inte för 1:N-identifiering, högst 1:FEW-identifiering. Precise 100 A Precise 100 A är en kapacitiv areasensor som fungerar genom att användaren applicerar sitt finger på sensorn. Enligt Precise Biometrics AB sker inläsningen i realtid. Läsaren är liten, behändig och lämplig att använda tillsammans med PC, laptop eller en terminal. Läsaren har USB-interface. Figur 4 Precise 100 A Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 12 av 43

13 Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB [14] kan levererar tre olika algoritmer för matchning av fingeravtryck. Fingerprint Cards AB erbjuder två utvecklingspaket, FPC6410 (för area sensor) och FPC6430 (för swipe sensor). Dessa innehåller sensor, manual, algoritmer samt olika exempel på C-kod. Dessa paket är speciellt framtagna till kunder som vill skriva egna applikationer och som vill göra prototyper. Fingerprint Cards AB:s båda läsare är kapacitiva, små, och lämpliga för användning tillsammans med en PC, laptop eller terminal. Läsarna har ett tjockare skydd över sensorn än andra tillverkares sensorer som gör den mindre känslig för statiska urladdningar och lätt att göra ren. FPC1010 area sensor Till den FPC1010 area sensor finns det en algoritm för 1:1-verifiering och en algoritm för 1:N-identifiering. Inläsningen sker genom att användaren placerar fingret på sensorn. Läsaren har USB-interface. Figur 5 FPC1010 Area Sensor FPC1030 Swipe Sensor Till FPC1030 Swipe Sensor finns det endast en algoritm för 1:1-verifiering. Inläsningen sker genom att drar fingret över sensorn. Läsaren har USB-interface. Figur 6 FPC1030 Swipe Sensor Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 13 av 43

14 2.2.3 Slutsats Efter behandling av den insamlade informationen har följande slutsats nåtts. Identix Inc. erbjuder ett bra utvecklingspaket samt en robust läsare. Det som talar mot Identix Inc. är det höga priset på utvecklingspaketet och det faktum att läsaren har en optisk sensor. Det anses lättare att lura en optisk sensor med ett falskt fingeravtryck. Den optiska sensorn har dock en fördel i och med att den är mindre känslig för statisk elektricitet. Ytterligare en nackdel är att företaget finns i USA och den svenska återförsäljaren inte är inriktad mot fingeravtryck. Det innebär svårigheter att få bra support under utvecklingen. Detta gör att Identix Inc:s lösning inte ansågs lämplig för projektet. Precise Biometrics AB erbjuder en mycket smidig läsare som är bland de minsta på marknaden. Utvecklingspaketet erbjuder dock ingen algoritm för 1:N-identifiering utan i vissa fall bara 1:FEW-identifiering. Supporten från Precise Biometrics AB är god. Vid samtal med Precise Biometrics AB visade det sig att 1:N-identifiering kunde bli svår att genomföra med deras algoritm och de rekommenderade inte den lösningen. Osäkerhet beträffande 1:N-identifiering gör att Precise Biometrics AB:s lösning inte ansågs lämplig för projektet. Fingerprint Cards AB erbjuder 2 stycken läsare som är smidiga och robusta. De erbjuder även ett bra utvecklingspaket och har en algoritm för 1:N-identifiering. Supporten från Fingerprint Cards AB är mycket god. Vid samtal med Fingerprint Cards AB visade det sig att swipe sensorn inte rekommenderades för 1:N-identifiering. Area sensorn är den produkt som kan hantera 1:N-identifiering. För projektet ansågs Fingerprint Cards AB:s FPC 6410 utvecklingspaket vara mest lämpligt. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 14 av 43

15 2.3 Datainspektionen Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för personuppgifter, vilket fingeravtryck räknas till. Datainspektionen tillhandahåller ett flertal informationsskrifter som berör ämnet. Dessa är: Datainspektionens informationsmaterial: Information till registrerade enligt personuppgiftslagen [6] Datainspektionens informationsmaterial: Säkerhet för personuppgifter [6] Datainspektionen informerar: Personuppgifter i arbetslivet [5] Datainspektionen informerar: Samtycke enligt personuppgiftslagen [5] Datainspektionen informerar: Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen [5] Eftersom Legosan AB är ett företag som behöver en relativt hög säkerhetsnivå i produktionen så behövs ej de anställdas samtycke, men de bör informeras. Systemet ska användas av anställda som redan har identifierats vid ingången med passerkort eller dylikt. Detta medför att ett begränsat antal individer kommer ha tillgång till systemet. Fingeravtryck är personuppgifter som ska lagras på ett säkert ställe. De schablonfiler som lagrar fingeravtrycket består inte av en bild och kan därför inte återskapa ett fingeravtryck. Datainspektionen tillhandahöll så pass bra information angående dessa frågor, vilket medförde att Läkemedelsverket och facket inte var nödvändiga att kontakta. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 15 av 43

16 2.4 Riskanalys För nuvarande arbetar flera operatörer med att fylla i kontrolluppgifter i affärssystemet vid samma klient vid olika hållpunkter i produktionen. Ingen in- och utloggning sker utan alla operatörer arbetar med samma användarkonto. När kontrolluppgifterna sparas i databasen skrivs processdokumentationen ut och signeras av operatören med en bläckpenna. Denna signatur är således det enda som bevisar vilken operatör som tillverkat en viss sats av produkten. Med det färdiga systemet FingerID kommer operatörerna fortfarande jobba med ett gemensamt användarkonto vid samma klient men de utskrivna dokumenten kommer att ersättas av ett fält i affärssystemet som endast kan fyllas i av FingerID efter en godkänd identifiering när kontrolluppgifterna ska sparas i databasen. Denna identifiering kommer då att vara bevis för vilken operatör som tillverkat satsen. Det finns en viss risk att fingeravtryckläsaren felaktigt identifierar en operatör, d.v.s. operatören identifieras som en annan person. I tester har risken uppmäts till 1 på försök (0.01%). Vidare information om identifieringens säkerhet presenteras i avsnitt Ett tänkbart riskscenario är då att det inte är möjligt att till 100 % säkerställa att det är den identifierade operatören som verkligen sparat kontrolluppgifterna i databasen. Detta skulle kunna orsaka problem om ansvar ska utkrävas av en operatör för felaktigheter i en produkt eller dylikt. Den identifierade operatören kan då peka på osäkerheten i identifieringen och på så sätt hävda sin oskuld. Ovanstående scenario kräver att FingerID felaktigt identifierar operatören samt att denne är oärlig nog att spara kontrolluppgifterna i databasen under felaktigt namn. Ett system med identifiering med hjälp av fingeravtryck får därför anses betydligt säkrare än det nuvarande systemet med en handskriven signatur då en signatur med relativ lätthet kan förfalskas. Det är även möjligt att tillverka ett syntetiskt finger och på så sätt lura fingeravtryckläsaren. En kapacitiv fingeravtryckläsare anses dock vara svår att lura då den utnyttjar det mänskliga fingrets förmåga att leda svaga strömmar. Att lura en kapacitiv fingeravtryckläsare kräver således tillgång till en avgjutning av en operatörs finger och ett mycket avancerat syntetiskt finger. FingerID kan även misslyckas helt med att identifiera en operatör. I tester har risken för detta uppmäts till 5 på 100 försök (5 %) samt 1 på 100 försök (1 %) om operatören får försöka två gånger. Därmed finns det en risk att en operatör inte lyckas att identifiera sig och då av lathet ber någon annan att utföra identifiering istället. Detta kan leda till att fel operatör står som ansvarig för produkten. Att en helt utomstående person skulle kunna ta sig in i produktionen och spara information i databasen anses vara mycket liten då en passerkontroll sker vid tillträde till produktionsmiljön. De risker som framkommit under arbetet med FingerID anses av Legosan AB vara godtagbara och införandet av FingerID i produktionen anses ge en högre säkerhetsnivå än nuläget. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 16 av 43

17 3 VERKTYG OCH METODER Detta avsnitt ger en beskrivning av de verktyg och metoder som använts i projektet. FPC 6410 Development Kit Utvecklingspaket från Fingerprint Cards AB som innehåller hårdvara och algoritmer för inläsning och identifiering av fingeravtryck. Windows Server 2003 Den serverprogramvara som Legosan AB använder. Visual C Det utvecklingsverktyg som använts för projektet. iscala 2.2 Det affärssystem som Legosan AB använder. PPFD-metoden Den metod för programvaruutveckling som använts i projektet. 3.1 FPC 6410 Development Kit Det utvecklingspaket som beställdes från Fingerprint Cards AB innehåller följande komponenter: 1 st. fingeravtryckläsare bestående av: FPC1010 Area Sensor, ASIC FPC2000 processor, ARM7 mikrocontroller för USB eller seriell kommunikationskabel. 1 st. CD innehållande FPC4010 Area Verification Algorithm, FPC4020 Area Identification Algorithm, mjukvara, dokumentation och exempelkod Fingeravtryckläsaren FCP1010 Area Sensor är en kapacitiv sensor och ser ut enligt bilden nedan. Figur 7 FPC1010 Area Sensor I utvecklingspaketet är sensorn monterad i ett plastskal kallad puck innehållande processorn och USB-mikrocontrollern. I slutprodukten är sensorn tänkt att vara integrerad på ett lämpligt sätt vid PC-terminalen. Under utvecklingsfasen har dock arbetet skett mot en sensor monterad i puck. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 17 av 43

18 Figur 8 FPC1010 Area Sensor monterad i puck med USB-kabel En kapacitiv fingeravtryckssensor arbetar genom att mäta variationen i kapacitans över den yta som har kontakt med sensorn. En kapacitiv sensor kan skapa en korrekt 3-dimensionell bild av fingeravtryckets struktur baserad på fingertoppens elektriska egenskaper. Kapacitansen mäts genom reflektiv mätning. Reflektiv mätning är baserad på en extern stimulation av fingertoppen. Den största fördelen med reflektiv mätning är att det ger en starkare signal mellan fingertoppen och sensorn vilket tillåter att en tjockare skyddsfilm används på sensorn. Denna skyddsfilm gör att sensorn kan motstå ESD-urladdningar på 15kV och klarar att användas över gånger Algoritmer Fingerprint Cards AB:s två algoritmer för verifiering och identifiering, FPC4010 Area Verification Algorithm och FPC4020 Area Identification Algorithm bygger på Distinct Area Detection Method, DAD. DAD identifierar olika minutiae-punkter. Dessa punkter tas fram från den 3-dimensionella information som den kapacitiva sensorn ger. Vissa algoritmer reducerar den 3-dimensionella informationen till 2 dimensioner innan minutiae-punkter tas fram men algoritmen från Fingerprint Cards AB jobbar direkt på den 3- dimensionella informationen. Minutiae-punkterna bildar tillsammans med sina inbördes geometriska förhållanden en unik matematisk beskrivning av fingeravtrycket. Fingerprint Cards algoritmer för verifiering och identifiering innehåller båda en del för inregistrering av fingeravtryck. Vid inregistrering skapas en schablon av den unika matematiska beskrivning som DAD-algoritmen tar fram. Denna schablon sparas på BIR-format (se kapitel 3.1.4). Vid verifiering används denna schablon som en operator på det inlästa fingeravtrycket. Om resultatet av operationen är lyckat så anses verifieringen vara lyckad. Vid verifiering är det vanligt att det inlästa fingeravtrycket omvandlas till en schablon som jämförs med den schablon som är lagrad för användaren. Detta innebär en viss säkerhetsrisk Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 18 av 43

19 då det är möjligt att lura systemet genom att låta verifieringen ske mot en fabricerad schablon istället för den som skapats från sensorns inlästa data. Fingerprint Cards AB:s verifieringsalgoritm eliminerar denna säkerhetsrisk genom att verifieringsalgoritmen arbetar direkt på den inlästa fingeravtrycksdatan, d.v.s. algoritmen letar direkt på fingeravtrycket efter de minutiae-punkter som den lagrade schablonen beskriver. Vid identifiering gås alla lagrade schabloner igenom och en lista på tio stycken tänkbara kandidater tas fram. Dessa rankas från 1 till 10 varefter en verifiering körs efter rankningsordningen. När en lyckad verifiering mot en schablon i listan sker anses identifieringen vara lyckad. Tabellen nedan visar Fingerprint Cards AB:s uppgifter gällande algoritmernas säkerhet och bekvämlighet [7],[8]. FPC4010 Area Verification Algorithm FPC4020 Area Identification Algorithm FMR < % FMR < 0.01 % FNMR1 < 3 % FNMR1 < 5 % FNMR2 < 0.5 % FNMR2 < 1 % Figur 9 Risker för felaktig verifiering och identifiering FMR False Match Rate FNMR1 False Non-Match Rate med ett försök FNMR2 False Non-Match Rate med två försök Risken att bli felaktigt verifierad är alltså 1 på försök och risken för att blir felaktigt identifierad är 1 på försök. Däremot är risken för att en användare inte blir verifierad 3 på 100 försök respektive 5 på 100 försök för identifiering. Risken minskar dock till 0.5 på 100 respektive 1 på 100 om användaren tillåts försöka två gånger. Denna risk har uppmätts i Fingerprint Card AB:s testlabb där ett robotfinger har utfört upprepade verifierings- och identifieringsförsök. Testerna har skett i storleksordningen miljontals försök, Jonas Salomonsson vid Fingerprint Cards AB, Muntlig kommunikation Fingerprint Cards AB:s fingeravtryckläsare har kapacitet att utföra hela identifieringen internt i en ASIC processor men i detta projekt utförs identifieringen lokalt på den datorn till vilken fingeravtryckläsaren är kopplad. Detta ger en snabbare identifiering och bättre möjligt till att få ut mer information om identifieringen. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 19 av 43

20 3.1.3 BioAPI BioAPI är ett ramverk som möjliggör åtkomst till olika biometriska enheter och funktioner genom så kallade Biometric Service Providers, BSP:er. BioAPI är en bred API som kan hantera många olika sorters BSP:er, inte bara fingeravtryckläsare. BioAPI tillhandahålls gratis av The BioAPI Consortium [13]. BioAPI finns tillgängligt för plattformarna Windows Win32, UNIX, Linux och Sun Solaris. Win32-versionen av BioAPI består av två DLL-filer. BSP:er implementeras som DLL:er som laddas av BioAPI-ramverket när olika applikationer begär dessa. BioAPI måste vara installerat på alla datorer som ska använda någon eller flera BSP:er Biometric Information Record BIR Biometrisk information som förmedlas mellan applikation och BSP sparas i en BIR Biometric Information Record. Filhuvud (standard) Biometrisk information (genomskinlig) Nyttolast (valfri) Signatur (valfri) Figur 10 Uppbyggnad, BIR En BIR består av ett filhuvud och den biometriska informationen. Nyttolasten och Signaturen är valfria. Den biometriska informationen är transparent för applikationen så att den inte förstår informationen. Informationens format specificeras i filhuvudet. I filhuvudet specificeras också för vilket ändamål som BIR:en har skapats. Möjliga ändamål är VERIFY, IDENTIFY, ENROL, ENROL_FOR_VERIFICATION_ONLY, ENROL_FOR_IDENTIFICATION_ONLY, AUDIT FPCore API FPCore API är en samling C++-klasser designade för att förenkla kommunikationen mellan BioAPI och de BSP:er som Fingerprint Cards AB tillhandahåller. BioAPI-ramverket kan förmedla biometrisk information mellan applikation och BSP men det finns ingen standard för att skicka och hämta parametrar från en BSP. Därför implementerar FPCore API en sådan kommunikation som sker via Windows-registret. FPCore API finns endast tillgängligt för Windows Win32-plattformar och har inte implementerat Nyttolast eller Signatur för BIRs. Daniel Johansson & Daniel Hammarin Sidan 20 av 43

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

TPFD - TestPlan Före Design BESKRIVNING AV AKTIVITETER

TPFD - TestPlan Före Design BESKRIVNING AV AKTIVITETER TPFD Beskrivning Rev 4 1(10) TPFD - TestPlan Före Design BESKRIVNING AV AKTIVITETER Anv.krav Terminologi Detaljkrav Konfigdok Hantera Utgåvor Projektplan Testplan Test-o-felrättning Ändringslogg Återst.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Undervisningen i ämnet mobila applikationer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet mobila applikationer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MOI Ämnet mobila applikationer behandlar olika tekniker för att utveckla programvara riktad mot mobila enheter samt processen från idé till färdigt program. Ämnet mobila applikationer får bara anordnas

Läs mer

TDDD80 Mobila och sociala applikationer. Kursintroduktion

TDDD80 Mobila och sociala applikationer. Kursintroduktion TDDD80 Mobila och sociala applikationer Kursintroduktion Personal Kursansvarig, föreläsare, seminarieledare Rita Kovordanyi Labbansvarig, föreläsare, seminarieledare Anders Fröberg

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Manual Komma igång med Softphone-klient

Manual Komma igång med Softphone-klient Manual Komma igång med Softphone-klient Innehållsförteckning 1 Komma igång... 3 2 Registrera nytt Mina Sidor konto... 3 2.1 Registrera nytt konto via Mina Sidor... 3 2.2 Registrera nytt konto via Företagsportalen...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Laboration 3 HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik KTH Skolan för Teknik och Hälsa Redovisning: Se Kurs-PM om hur redovisningen

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Närvaruappen. Version 1.0 Mats Persson. vakant

Uppdragsbeskrivning. Närvaruappen. Version 1.0 Mats Persson. vakant ! Version 1.0 vakant Innehållsförteckning 201-08-12 1. Allmän beskrivning av uppdraget... 1.1 Bakgrund... 2.... 2.1 Mockup... 2.2 Spara data... 2. Optioner... 2..1 Option 1: Statistik... 2..2 Option 2:

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Föreläsning 11. Giriga algoritmer

Föreläsning 11. Giriga algoritmer Föreläsning 11 Giriga algoritmer Föreläsning 11 Giriga algoritmer Användning Växelproblemet Kappsäcksproblemet Schemaläggning Färgläggning Handelsresandeproblemet Uppgifter Giriga algoritmer (Greedy algorithms)

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen

Utkast/Version (7) Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen Utkast/Version Sida 2.0 1 (7) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering i Indataportalen 2 (7) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Inloggning...

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Din manual HP PAVILION HDX9120EA

Din manual HP PAVILION HDX9120EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION HDX9120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Pulsmätare med varningsindikatorer

Pulsmätare med varningsindikatorer Pulsmätare med varningsindikatorer Elektro- och informationsteknik Projektrapport, EITF11 Digitala Projekt Charlie Hedhav Sofia Johansson Louise Olsson 2016-05-17 Abstract During the course Digitala Projekt

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

BioLock Fingeravtryckslås

BioLock Fingeravtryckslås BioLock Fingeravtryckslås Fingeravtryckslås Valnes BioLock Valnes BioLock är den första riktigt vädersäkra fingeravtrycksläsaren för inomhus- och utomhusbruk som används för bekvämt och säkert tillträde

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer