X100T. Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x."

Transkript

1 BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: Innan du börjar Komma igång Grundläggande fotografering och uppspelning Kameradelar Menyer Bilaga För din säkerhet Ytterligare information finns i onlinemanualer som finns tillgängliga från:

2 Innan du börjar Medföljande tillbehör Följande delar medföljer kameran: NP-95 uppladdningsbart batteri BC-65N batteriladdare USB-kabel Skyddskåpor ( 2) Bärrem Användarhandbok (denna handbok) Linsskydd uppladdningsbart batteri Metal strap clips ( 2) 2

3 Om denna handbok Symboler och begrepp Följande symboler används i denna användarhandbok: Q Denna information ska läsas före användning för att säkerställa korrekt användning. R Ytterligare information som kan vara användbar när kameran används. Minneskort Bilder lagras på SD-, SDHC- och SDXC-minneskort (säljs separat), som i denna handbok kallas minneskort. Innan du börjar 3

4 4 Produktvård För att ha fortsatt glädje av kameran, använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kamerans hölje efter varje användning. Använd inte alkohol, thinner, eller andra flyktiga kemikalier, vilka kan missfärga eller deformera lädret på kamerans utsida. Eventuell vätska på kameran ska avlägsnas omedelbart med en mjuk, torr trasa. Använd en fön för att ta bort damm från linsen och monitorn, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Eventuella återstående fläckar kan tas bort genom att torka försiktigt med en bit FUJIFILM objektivrengöringspapper på vilken en liten mängd objektivrengöringsvätska har påförts. Se till att inte repa linsen eller monitorn.

5 Innehåll Innan du börjar Medföljande tillbehör...2 Om denna handbok...3 Symboler och begrepp...3 Minneskort...3 Produktvård...4 Komma igång Fästa remmen...6 Laddning av batteriet...8 Sätta i batteri och minneskort Slå på och av kameran Grundinställningar Grundläggande fotografering och uppspelning Ta bilder Visa bilder Visa bilder i helskärm Visa fotoinformation Bildvisningszoom Multi-bildvisning Radera bilder BILD VALDA BILDER ALLA BILDER Grundläggande filmning och uppspelning Spela in högdefinitionsfilmer (HD) Visa filmer Visa bilder på en dator Kameradelar Kameradelar Kameradisplayer Menyer Använda menyerna: Fotograferingsläge Använda fotograferingsmenyn Alternativ för fotograferingsmenyn Använda menyerna: Uppspelningsläge Använda bildvisningsmenyn Alternativ för bildvisningsmenyn Inställningsmenyn Använda inställningsmenyn Alternativ för inställningsmenyn Bilaga FUJIFILM X100T Produktinformation Gratis FUJIFILM-appar Kamerans skötsel Förvaring och användning Vid resor För din säkerhet Säkerhetsanmärkningar OBS! Innan du börjar 5

6 Komma igång Fästa remmen Fäst remspännena på kameran och fäst sedan remmen. 1 Öppna ett remspänne. Använd fästverktyget för att öppna ett remspänne. Se till att verktyget och spännet är i den riktning som visas. 2 Fäst remspännet i en remögla. Haka fast remöglan i spännets öppning. Avlägsna verktyget, använd andra handen till att hålla spännet på plats. Q Förvara verktyget på ett säkert ställe. Du behöver det för att öppna remspännena när du avlägsnar remmen. 3 För spännet genom öglan. Vrid spännet hela vägen genom öglan tills det klickar till. 6

7 4 Fäst en skyddskåpa. Fäst en skyddskåpa över öglan så som visas, med den svarta sidan av skyddet vänd mot kameran. Upprepa steg 1 4 för den andra öglan. Fästa remmen 6 Fäst remmen. Fäst remmen så som visas. Upprepa steg 5 6 för den andra öglan. 5 För in remmen. För in remmen genom en skyddskåpa och ett remspänne. Q För att undvika att tappa kameran, var säker på att remmen är korrekt fastspänd. Komma igång 7

8 Laddning av batteriet Batteriet är inte fulladdat vid leverans. Ladda batteriet innan användning. Kameran använder ett uppladdningsbart NP-95 batteri. Det tar ungefär 4 timmar att ladda batteriet helt. 8 1 Placera batteriet i laddaren. Sätt i batteriet i den riktning som visas på DFC-etiketterna. Batteri Laddningslampa Pil DFCetikett Batteriladdare R Montera den medföljande adaptern innan batteriet laddas (adaptern medföljer vid leverans). DFC-etikett Adapter R Den medföljande nätsladden ska endast användas med den medföljande batteriladdaren. Använd inte den medföljande laddaren med andra kablar och använd inte den medföljande kabeln med andra enheter. 2 Anslut laddaren. Anslut laddaren till ett eluttag inomhus. Laddningsindikatorn tänds. Laddningsindikatorn Laddningsindikatorn visar batteriladdningsstatus enligt följande: Laddningsin- dikator Av På Blinkar Batteristatus Batteriet är inte isatt. Batteriet fulladdat. Åtgärd Sätt i batteriet. Avlägsna batteriet. Batteriet laddar. Fel på batteriet. Dra ur laddaren och avlägsna batteriet. 3 Ladda batteriet. Avlägsna batteriet när det är fulladdat. Se specifikationerna för laddningstider (notera att laddningstider ökar vid låga temperaturer).

9 Laddning av batteriet Q Dra ur laddaren när den inte används. Q Avlägsna smuts från batteripolerna med en mjuk, torr trasa. I annat fall kan det hända att batteriet inte kan laddas. Q Klistra inte fast etiketter eller andra objekt på batteriet. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det innebära att det inte går att ta ut batterierna ur kameran. Q Kortslut inte batteripolerna. Batteriet kan överhettas. Q Läs försiktighetsanmärkningarna i Batterier och strömförsörjning. Q Använd endast laddare som är avsedda för användning med batteriet. I förekommande fall kan det annars leda till fel på produkten. Q Ta inte bort etiketterna från batteriet och försök inte att dela på eller skala av det yttre höljet. Q Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två dagar innan användning. Q Laddningstiden kan öka vid mycket låga eller mycket höga temperaturer. Laddning via en dator Batteriet kan laddas genom att ansluta kameran till en dator. Anslut den medföljande USB-kabeln så som visas på bilden och se till att kontakterna sitter i ordentligt. Komma igång Q Anslut kameran direkt till datorn; anslut den inte till en USB-hubb eller ett tangentbord. Q Om datorn går i viloläge under laddning, avbryts laddningen. För att fortsätta laddningen, inaktivera viloläge på datorn och koppla bort och anslut USB-kabeln. Q Laddning kan vara omöjligt beroende på datorspecifikationer, inställningar och villkor. R Ikonerna för batteristatus visar batteriladdningsstatus när kameran är påslagen och indikatorlampan visar den när kameran är avstängd. Ikon för batteristatus när kameran är på Y (gul) N (grön) Z (röd) Indikatorlampa när kameran är avstängd På Av Blinkar Batteristatus Batteriladdning. Laddning klar. Batterifel. 9

10 Sätta i batteri och minneskort Sätt in batteriet och minneskortet som beskrivs nedan. 1 Öppna batterifacksluckan. Tryck upp batterifacksspärren så som visas och öppna batterifacksluckan. 2 Sätt i batteriet. Använd batteriet för att trycka batterispärren åt ena sidan och sätt i batteriets kontakter först i den riktning som pilen visar. Kontrollera att batteriet är ordentligt låst. Pil Q Öppna inte batterifacksluckan när kameran är påslagen. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan bilder eller minneskort ta skada. Q Använd inte överdriven kraft vid hantering av batterifacksluckan. Batterispärr Q Sätt i batteriet i den riktning som visas. Använd inte våld och försök inte att sätta i batteriet upp och ner eller bakvänt. Batteriet förs enkelt in i rätt riktning. 10

11 Sätta i batteri och minneskort 3 Sätt i minneskortet. Håll minneskortet i den riktning som visas, för in det tills det hamnar på plats med ett klick i botten av facket. 4 Stäng batterifacksluckan. Klick! Q Se till att kortet sätts i åt rätt håll. Sätt inte i det snett eller med våld. Om minneskortet inte är isatt korrekt eller om inget kort är isatt, visas a på LCD-monitorn och det interna minnet används för lagring och uppspelning. Ta ur batteri och minneskort Stäng av kameran och öppna batteriluckan innan du tar ut batteriet eller minneskortet. För att ta ut batteriet trycker du batterispärren åt sidan och skjuter ut batteriet ur kameran så som visas på bilden. Batterispärr För att ta ut minneskortet trycker du försiktigt in det och släpper det långsamt. Kortet kan nu tas ut för hand. När ett minneskort tas ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. Använd ditt finger för att hålla emot och frigör kortet försiktigt. Komma igång 11

12 Slå på och av kameran Vrid ON/OFF-omkopplaren till ON för att sätta på kameran. Välj OFF för att stänga av kameran. Batterinivå Efter att kameran slagits på, kontrollera batterinivån i displayen. R Tryck på a-knappen för att starta uppspelningen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläge. R Kameran stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tid som valts för Z STRÖMHANTE- RING > AUTO AVSTÄNGNING i inställningsmenyn. För att återaktivera kameran efter att den stängts av automatiskt, tryck ner avtryckaren halvvägs eller vrid PÅ/AV-omkopplaren till AV och sedan tillbaka till PÅ. Q Fingeravtryck och andra märken på objektivet eller sökaren kan påverka bilder eller vyn genom sökaren. Håll objektivet och sökaren rena. Indikator N L J J (röd) Beskrivning Batteriet är nästan fulladdat. Batteriet är laddat till ungefär två tredjedelar. Batteriet är laddat till ungefär en tredjedel. Ladda så snart som möjligt. Batteriet är slut. Stäng av kameran och ladda batteriet. 12

13 Grundinställningar En dialogruta för val av språk visas första gången kameran slås på. Ställ in kameran så som beskrivs nedan (du kan återställa klockan eller ändra språk när som helst genom att använda alternativen F DATUM/TID eller Q a i inställningsmenyn). Använda väljarknappen Tryck väljarknappen uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att markera objekt och tryck på MENU/OK för att välja. Flytta markören uppåt Välj markerat objekt Flytta markören till vänster 1 Sätt på kameran. Flytta markören nedåt Flytta markören till höger 2 Markera ett språk och tryck på MENU/OK. START MENU ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH SET NO R Tryck på DISP/BACK för att hoppa över det aktuella steget. Varje steg du hoppar över kommer att visas nästa gång kameran slås på. 3 Datum och tid visas. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera år, månad, dag, timme eller minut och tryck uppåt eller DATUM/TID INTE INSTÄLLT YY. MM. DD STÄLL IN : AM 2012 NEJ nedåt för att ändra. För att ändra den ordning år, månad och dag visas, markerar du datumformatet och trycker väljarknappen uppåt eller nedåt. Tryck på MENU/OK när inställningarna är klara. R Om batteriet avlägsnas under en längre tid, kommer kameraklockan att återställas och dialogrutan för val av språk kommer att visas när kameran slås på. Komma igång 13

14 Grundläggande fotografering och uppspelning Ta bilder Detta avsnitt beskriver hur du tar bilder med programautomatik (läge P). 1 Justera inställningarna för programautomatik. B A A Slutartid : Välj A (auto) B Exponeringskompensation : Välj ±0 C Fokusläge : Välj S (enkel AF) D Bländare : Välj A (auto) Kontrollera att P visas i displayen. F C P AUTO 800 OVF P EVF/LCD D Val av sökardisplay Val av sökardisplay Använd sökarväljaren för att växla mellan den optiska sökaren (OVF) och den elektroniska sökaren (EVF). 14

15 2 Gör kameran redo. Håll kameran stadigt med båda händerna och håll armbågarna längs med sidorna. Skakningar eller ostadiga händer kan göra att dina bilder blir suddiga. För att förhindra att bilden förlorar fokus eller blir för mörk (underexponerad) ska du hålla fingrar och annat borta från objektivet och blixten. 3 Fokusera. Komponera bilden med ditt motiv i mitten av bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Om kameran kan fokusera piper den två gånger och fokusområdet lyser grönt. Fokus och exponering låses medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Om kameran inte kan fokusera kommer fokusområdet att bli rött, och s kommer att visas. Om motivet är nära kameran så välj makroläge och försök igen. Fokusområde P AUTO 800 OVF F P Fokusområde EVF/LCD Ta bilder R Om motivet är dåligt belyst, kan AF-hjälplampan tändas. 4 Fotografera. Tryck ned avtryckaren försiktigt hela vägen för att ta bilden. R Blixten kan avfyras om belysningen är svag. Kamerainställningarna kan ändras för att förhindra att blixten avfyras. Grundläggande fotografering och uppspelning 15

16 Visa bilder Visa bilder i helskärm För att visa bilder i helskärm trycker du på a Ytterligare bilder kan visas genom att trycka väljaren åt vänster eller höger eller vrida på fokusringen. Tryck väljaren eller vrid ringen åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Håll väljaren nedtryckt för att bläddra snabbt till önskad bild. R Bilder som tagits med andra kameror indikeras av en m ( presentbild )-ikon under bildvisning. Favoriter: Betygsätta bilder Favoriter: Betygsätta bilder För att betygsätta den aktuella bilden trycker du på DISP/BACK och trycker väljaren uppåt och nedåt för att välja från noll till fem stjärnor. 16

17 Visa fotoinformation Displayen för fotoinformation ändras varje gång väljaren trycks uppåt. Visa bilder Grundläggande data Infovisning 1 Infovisning 2 12/31/ :00 AM 12/31/ :00 AM R Tryck väljaren åt vänster eller höger eller vrid fokusringen för att visa andra bilder. NÄSTA LENS FOCAL LENGTH COLOR SPACE LENS MODULATION OPT. Zooma in på fokuspunkten Zooma in på fokuspunkten Tryck på mitten av kommandoratten för att zooma in på fokuspunkten. Tryck på mitten av kommandoratten igen för att återgå till helskärmsvisning. 23.0mm F mm srgb ON TILLBAKA Grundläggande fotografering och uppspelning 17

18 Visa bilder Bildvisningszoom Vrid kommandoratten åt höger för att zooma in på den aktuella bilden, åt vänster för att zooma ut (för att visa flera bilder, rotera kommandoratten åt vänster när bilden visas i helskärmsläge).tryck på DISP/BACK eller MENU/OK för att avsluta zoomningen. Rotera åt höger Rotera åt höger Zoomindikator Rotera åt vänster R Det maximala zoomvärdet varierar med bildstorleken. Bildvisningszoom är inte tillgängligt med beskärda eller storleksändrade kopior sparade i en storlek på a. Navigeringsfönstret När bilden har zoomats in kan väljaren användas för att visa områden av bilden som för närvarande inte är synliga i displayen. Navigationsfönstret visar en del av bilden som visas 18

19 Visa bilder Multi-bildvisning För att ändra antalet bilder som visas, vrid kommandoratten åt vänster när en bild visas i helskärmsläge Rotera åt vänster för att visa fler bilder. Rotera åt höger för att visa färre bilder. Använd väljaren för att markera bilder och tryck på MENU/OK för att visa den markerade bilden i helskärm (för att zooma in på den valda bilden, vrid kommandoratten åt höger när bilden visas i helskärmsläge). I nio- och hundrabildsdisplayerna trycker du väljaren uppåt eller nedåt för att visa fler bilder. Grundläggande fotografering och uppspelning 19

20 Radera bilder För att radera enskilda bilder, flera valda bilder eller alla bilder, tryck på b-knappen när en bild visas i helskärmsläge och välj bland alternativen på följande sidor. Tänk på att raderade bilder inte kan återskapas. Kopiera viktiga bilder till en dator eller annan lagringsenhet innan du fortsätter. BILD Radera en bild i taget. 1 Tryck på b-knappen i helskärmsläge och välj BILD. 2 Tryck väljarknappen åt vänster eller åt höger för att bläddra genom bilderna och tryck på MENU/ OK för att radera (ingen bekräftelsedialogruta visas). Upprepa för att radera ytterligare bilder. RADERA BILD VALDA BILDER ALLA BILDER R Skyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skyddet från de bilder som du vill radera. R Om ett meddelande visas som säger att de valda bilderna är en del av en DPOF-utskriftsorder, tryck på MENU/OK för att radera bilderna. R Om ett minneskort är isatt raderas bilder från minneskortet. Annars raderas bilder från internminnet. 20

21 VALDA BILDER Radera flera valda bilder. 1 Tryck på b-knappen i helskärmsläge och välj VALDA BILDER. 2 Markera bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort (bilder i fotoböcker eller utskriftsordrar visas med S). 3 När åtgärden är slutförd, tryck på DISP/BACK för att visa en bekräftelsedialogruta. 4 Markera OK och tryck på MENU/OK för att radera de valda bilderna. Radera bilder ALLA BILDER Radera alla oskyddade bilder. 1 Tryck på b-knappen i helskärmsläge och välj ALLA BILDER. 2 En bekräftelsedialogruta visas; markera OK och tryck på MENU/OK för att radera alla oskyddade bilder. Tryck på DISP/BACK för att avbryta raderingen; notera att alla bilder som raderats innan knappen trycktes in inte kan återställas. Grundläggande fotografering och uppspelning 21

22 Grundläggande filmning och uppspelning Spela in högdefinitionsfilmer (HD) Kameran kan användas för att spela in korta högupplösta filmer. 1 Tryck på Fn-knappen (funktionsknapp 1) för att starta inspelningen. Visa filmer Vid uppspelning visas filmer såsom visas till höger. Följande åtgärder kan utföras medan en film visas: 12/31/ :00 AM Filmikon ±0 SPELA UPP Inspelningsindikator Återstående tid 2 Tryck ned avtryckaren hela vägen igen för att avsluta inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt när den maximala längden uppnåtts eller när minneskortet är fullt. Q Indikatorlampan är tänd medan filmer spelas in. Åtgärd Starta/pausa uppspelning Avsluta uppspelning Justera hastigheten Beskrivning Tryck väljaren nedåt för att starta uppspelningen. Tryck igen för att pausa. Medan uppspelningen är pausad kan du trycka väljarknappen åt vänster eller höger för att hoppa bakåt eller framåt en bildruta i taget. Tryck väljaren uppåt för att avsluta uppspelningen. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att justera uppspelningshastigheten under uppspelning. 22

23 Visa bilder på en dator Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln och kopiera bilder till datorn. Q Anslut kameran direkt till datorn; använd inte en USB-hubb eller ett tangentbord. Windows MyFinePix Studio (tillgängligt för nedladdning från webbplatsen nedan) kan användas för att kopiera bilder till en dator, där de kan lagras, visas, organiseras och skrivas ut. RAW FILE CONVERTER (tillgängligt för nedladdning från webbplatsen nedan) kan användas för att visa RAW-bilder på din dator. Mac OS Mac OS RAW FILE CONVERTER (tillgängligt för nedladdning från webbplatsen nedan) kan användas för att visa RAW-bilder på din dator. Grundläggande fotografering och uppspelning 23

24 Kameradelar Kameradelar 24

25 A Avtryckare B Exponeringskompensationsratt C Vred för slutartid D Tillbehörssko E Blixt F Mikrofon (L) G Sökarfönster H Remögla I Fokuslägesväljare J Bländarring K Fokusring L Objektiv M Frontring N AF-hjälplampa Självutlösarlampa O Sökarväljare P Mikrofon (R) Q ON/OFF omkopplare R Fn-knapp (funktionsknapp 1) S Batterispärr T Minneskortsfack U Batterifack V Ögonsensor W Kommandoratt X Anslutningslock Y Kabelskydd för DC-kopplare Z Batterilocksspärr a Batterilucka b Stativgänga c Högtalare d LCD-monitor e Mikrofon/fjärrutlösningskontakt f Mikro-USB-kontakt g Mikro-HDMI-kontakt * * Använd en HDMI-kabel som inte är mer än 1,5 m lång. Kameradelar h Dioptri inställning i VIEW MODE-knapp j a-knapp (uppspelning) k b (radera)-knapp (uppspelningsläge) Fn-knapp (funktionsknapp 6) l Wi-Fi-knapp Fn-knapp (funktionsknapp 7) m DRIVE-knapp n AEL/AFL (autoexponering/autofokuslås)-knapp o Indikatorlampa p Q (snabbmeny)-knapp q Väljar-/funktionsknappar r DISP (display)/back-knapp Kameradelar 25

26 Kameradelar Väljaren Tryck väljarknappen uppåt (w), åt vänster (e), åt höger (r) eller nedåt (t) för att markera objekt, och tryck på MENU/OK (q) för att välja. Knapparna upp, vänster, höger och ner fungerar även som knapparna makro, filmsimulering, vitbalans respektive val av fokusområde, och som funktionsknapparna 2 till 5. Kommandoratten Kommandoratten kan användas för att navigera i menyerna, för att zooma in och ut och välja antalet bilder som visas under uppspelning, och för att välja alternativ i snabbmenydisplayen. Tryck på mitten av kommandoratten för att zooma in på det aktiva fokusområdet under fotografering eller uppspelning. 26

27 Bländarringen och slutartidsvredet Använd bländarringen och slutartidsvredet för att välja mellan lägena P, S, A och M. Vred för slutartid Kameradelar Läge S: Bländarautomatik Ta bilder med den valda slutartiden. Kameran justerar bländare automatiskt. Bländarring Läge P: Programautomatik Bländare och slutartid kan justeras med programbyte. Bländare: A Slutartid: s Läge A: Slutarautomatik Ta bilder med den valda bländaren. Kameran justerar slutartiden automatiskt. Bländare: f/5.6 Slutartid: A Läge M: Manuell exponering Ta bilder med den valda bländaren och slutartiden. Kameradelar Bländare: A Slutartid: A Bländare: f/5.6 Slutartid: s 27

28 Kameradelar Knappen VIEW MODE Tryck på VIEW MODE-knappen för att bläddra genom displayerna så som visas nedan. E ÖGONSEN.: Automatiskt displayval genom ögonsensor VIEW FINDER LCD VIEW FINDER BARA SÖKARE: Endast sökaren BARA SÖKARE + E: Endast sökaren; ögonsensorn slår på och av displayen VIEW FINDER LCD BARA LCD: Endast LCD-monitor Ögonsensorn Ögonsensorn slår automatiskt på sökaren när du sätter ögat mot sökaren, och stänger av den när du tar bort ögat (notera att ögonsensorn kan reagera på andra objekt än ditt öga eller på ljus som lyser direkt på sensorn). Om automatiskt displayval är aktiverat, slås LCD-monitorn på när sökaren stängs av. 28

29 Kameradelar Sökarväljaren Använd sökarväljaren för att växla mellan den elektroniska sökaren (EVF), den optiska sökaren (OVF) och OVF dubbla displayen. F P P AUTO 800 EVF OVF Den dubbla displayen Hybridsökaren (EVF/OVF/dubbel display) Egenskaperna hos de olika displayerna beskrivs nedan. Display OVF EVF Den dubbla displayen P Beskrivning Den optiska displayen är skarp och fri från oskärpa så att motivets uttryck alltid är synligt. Dessutom visar OVF området precis utanför bilden, vilket gör det enklare att komponera ögonblicksbilder. Eftersom sökarfönstret befinner sig en liten bit från objektivet skiljer sig dock området som är synligt i fotografier något från displayen i sökaren på grund av parallax. Livevisningsdisplayen ger dig en förhandsgranskning av den slutliga bilden (inklusive skärpedjup, fokus, exponering och vitbalans) med exakt samma bildtäckning. Som för den optiska sökaren men med en förhandsgranskning av fokus. Kameradelar 29

30 Kameradelar DISP/BACK-knappen DISP/BACK-knappen kontrollerar visningen av indikatorer i sökaren och LCD-monitorn. Fotografering: Optisk sökare Standard F Information av P AUTO 800 Fotografering: Elektronisk sökare Standard Information av P 30

31 Fotografering: LCD-monitor Standard Information av Kameradelar Uppspelning: Elektronisk sökare/lcd-monitor Standard Information av 12/31/ :00 AM P 12/31/ :00 AM 12/31/ :00 AM Infovisning FAVORITER Favoriter Infovisning Q Den optiska sökaren kan inte användas för uppspelning. NÄSTA Kameradelar 31

32 Kameradelar Fokuslägesväljaren Välj hur kameran fokuserar. M (manuell): Fokusera manuellt genom att använda objektivets fokusring. Välj för manuell kontroll av fokus eller i situationer då kameran inte kan fokusera med autofokus. Fokusring C (kontinuerlig AF): Fokus justeras kontinuerligt för att hantera förändringar i avståndet till motivet när avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Använd för motiv i rörelse. S (enkel AF): Fokus låses medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Välj för orörliga motiv. 32

33 Dioptrijustering Kameran är utrustad med diopterreglering för att anpassa kameran efter individuella skillnader i syn. Vrid på dioptrijusteringskontrollen tills bilden i sökaren är i skarpt fokus. Indikatorlampan Kameradelar Indikatorlampan visar kamerastatus enligt följande: Indikatorlampa Kamerastatus Lyser grön Låst fokusering. Blinkar grön Varning som gäller oskärpa, fokusering eller exponering. Bilden kan tas. Blinkar grön och Lagrar bilder. Ytterligare bilder kan tas. orange Lyser orange Blinkar orange Blinkar röd Lagrar bilder. Inga ytterligare bilder kan tas i detta läge. Blixtuppladdning; blixten utlöses ej när bild tas. Objektiv- eller minnesfel. R Varningar kan också visas på displayen. Kameradelar 33

34 Kameradelar DRIVE-knappen AEL/AFL-knappen Drive-inställningar inkluderar serietagning och gafflingsalternativ. Lås exponering och/eller fokus. 34

35 Q-knappen Wi-Fi-knappen Kameradelar Visa och ändra kamerainställningar. Markera poster med väljaren och använd kommandoratten för att välja ett alternativ. Anslut via Wi-Fi till smartphones som kör FUJIFILMS gratisapp för smartphones. Kameradelar 35

36 Kameradisplayer Följande typer av indikatorer kan visas vid fotografering och uppspelning. I den följande beskrivningen visas alla tillgängliga indikatorer i illustrationssyfte; de indikatorer som faktiskt visas varierar med kamerainställningarna. Fotografering: Optisk sökare P * a: visar att inget minneskort är isatt och bilderna lagras i kamerans internminne. 36

37 A ND (Neutral Density)-filterindikator B Granskning skärpedjup C Konverteringslins D Nedladdningsstatus för positionsdata E LCD solljusläge F Filmläge G Återstående tid H Internminnesindikator * I Antal tillgängliga bilder J Bildstorlek/Kvalitet K Batterinivå L Klar visning M Fokusram N Fokusvarning O Temperaturvarning P Elektronisk nivå Q Avståndsindikator R Känslighet S Exponeringsindikator T Bländare U Slutarhastighet V AE låsindikator W Mätning X Fotograferingsläge Y Fokusindikator Z Manuell fokuseringsindikator a Fokusläge b Histogram c Indikator för tyst läge d Kontrollås e Dynamiskt område f Filmsimulering g Vitbalans h Slutartyp i Seriebildsläge j Självutlösarindikator k Makroläge (närbild) l Mikrofon/fjärrutlösare m Blixtläge/Blixtkompensation Kameradisplayer Kameradelar 37

38 Kameradisplayer Fotografering: Elektronisk sökare/lcd-monitor P * a: visar att inget minneskort är isatt och bilderna lagras i kamerans internminne. 38

39 A ND (Neutral Density)-filterindikator B Fokus kontroll C Granskning skärpedjup D Konverteringslins E Nedladdningsstatus för positionsdata F LCD solljusläge G Filmläge H Återstående tid I Internminnesindikator * J Antal tillgängliga bilder K Bildstorlek/Kvalitet L Datum och tid M Fokusram N Vitbalans O Filmsimulering P Dynamiskt område Q Fokusvarning R Temperaturvarning S Kontrollås T Indikator för tyst läge U Histogram V Avståndsindikator W Batterinivå X Känslighet Y Exponeringsindikator Z Bländare a Slutarhastighet b AE låsindikator c Mätning d Fotograferingsläge e Fokusindikator f Manuell fokuseringsindikator g Fokusläge h Slutartyp i Seriebildsläge j Självutlösarindikator k Makroläge (närbild) l Mikrofon/fjärrutlösare m Blixtläge/Blixtkompensation n Elektronisk nivå Kameradisplayer Kameradelar Sökardisplayen När PÅ är valt för A SKÄRMINSTÄLLNING > EVF AUTOROTERA VISNINGAR i inställningsmenyn, roterar indikatorerna i sökaren automatiskt för att matcha kamerans orientering. Q Displayen på LCD-monitorn påverkas inte. 39

40 Kameradisplayer Uppspelning: Elektronisk sökare/lcd-monitor Q Den optiska sökaren kan inte användas för uppspelning. 12/31/ :00 AM

41 A Datum och tid B Indikator för intelligent ansiktsdetektion C Indikator för borttagning av röda ögon D Prof. fokusläge, prof. läge för svagt ljus E Positionsdata F Skyddad bildz G Indikator för tyst läge H Internminnesindikator I Bildnummer J Presentbild K Fotobokshjälp L Indikator för DPOF-utskrift M Batterinivå N Bildstorlek/Kvalitet O Filmsimulering P Dynamiskt område Q Vitbalans R Känslighet S Exponeringskompensation T Bländare U Slutarhastighet V Uppspelningslägesindikator W Välj för uppl X Favoriter Kameradisplayer Kameradelar 41

42 Menyer Använda menyerna: Fotograferingsläge Använd fotograferingsmenyerna för att justera fotograferingsinställningarna. Vilka alternativ som finns tillgängliga varierar beroende på valt fotograferingsläge. Använda fotograferingsmenyn 1 Tryck på MENU/OK för att visa fotograferingsmenyn. P FOTOGRAFERINGSMENY AUTOFOKUSINSTÄLLNING ISO BILDSTORLEK BILDKVALITET DYNAMISKT OMFÅNG FILMSIMULERING GAFFLING.FILMSIMULERING AVBRYT :2 F 3 Tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ för den markerade posten. P FOTOGRAFERINGSMENYO ISO :2 250 F 200 L (100) AUTO1 OFF :2 F 2 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att markera den önskade menyposten. 4 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att markera det önskade alternativet. 5 Tryck på MENU/OK för att välja det markerade alternativet. 6 Tryck på DISP/BACK för att avsluta menyn. 42

43 Alternativ för fotograferingsmenyn G AUTOFOKUSINSTÄLLNING Justera inställningar för autofokus. N ISO Kontrollera kamerans känslighet för ljus. O BILDSTORLEK Välj den bildstorlek och det bildförhållande som stillbilder sparas i. T BILDKVALITET Välj ett filformat och kompressionsvärde. U DYNAMISKT OMFÅNG Kontrollerar kontrasten. P FILMSIMULERING Simulera effekterna av olika typer av film. X GAFFLING.FILMSIMULERING Välj filmtyper för filmsimuleringsgaffling. t ND-FILTER Aktivera eller inaktivera ND-filtret. f FÄRG Justera färgdensitet. q SKÄRPA Gör konturer skarpare eller mjukare. r HÖGDAGERNIVÅ Justerar förekomsten av högdagrar. s LÅGDAGERNIVÅ Justerar förekomsten av skuggor. Använda menyerna: Fotograferingsläge h BRUSREDUCERING Minska brus i bilder tagna med hög känslighet. K BRUSRED VID LÅNG EXP. Reducera fläckar i långtidsexponeringar. D VITBALANS Justera färger som matchar ljuskällan. u VÄLJ ANPAD. INST. Återkalla inställningar sparade med K ÄNDRA./SPARA ANP. INST.. K ÄNDRA./SPARA ANP. INST. Spara inställningar. F FUNK.(Fn)-INSTÄL. Välj funktioner för funktionsknapparna. Menyer 43

44 Använda menyerna: Fotograferingsläge v ANP. BILD.INST. Välj vad som ska visas i sökaren och på LCD-monitorn. Y KONVERTERINGSLINS Justera inställningarna för separat sålda konverteringsobjektiv. c MAN. FOKUSHJÄLP Välj hur fokus visas i manuellt fokusläge. d AVANCERAT FILTER Ta bilder med filtereffekter. o INTERVALLTIMERFOTOGR. Justera inställningar för intervalltimerfotografering. B SJÄLVUTLÖSARE Ta bilder med självutlösaren. k AE/AF-LÅSLÄGE Välj funktion för AEL/AFL-knappen. v AE/AF-LÅSKNAPP Bestäm om knappen AEL/AFL endast ska låsa exponeringen, endast fokus eller både exponeringen och fokus. C LJUSMÄTMETOD Välj hur kameran mäter motivets ljusstyrka. v INTERLÅS SPOT AE & FOKUS Välj om kameran mäter det aktuella fokusområdet när p SPOT väljs för C LJUSMÄTMETOD. B TAR BORT RÖDA ÖGON Ta bort röda ögon-effekter som orsakas av blixten. n SPARA ORG.BILD Välj om obearbetade kopior av bilder som tas med B TAR BORT RÖDA ÖGON ska sparas. p BLIXTLÄGE Välj ett blixtläge. I BLIXTKOMPENSATION Justera blixtens ljusstyrka. x SLUTARTYP Välj slutartypen. W FILMINSTÄLLNING Justera filminställningar. r TRÅDLÖS KOMM. TRÅDLÖS KOMM. Anslut till en smartphone eller surfplatta via ett trådlöst nätverk. 44

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04814-100 SV DIGITAL CAMERA X30 Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x30/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer FUJIFILM X100T Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf, finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok

Läs mer

För din säkerhet. Ang. ikonerna

För din säkerhet. Ang. ikonerna Se till att läsa dessa anvisningar före användning Säkerhetsanmärkningar Försäkra dig om att du använder din kamera korrekt. Läs dessa säkerhetsanmärkningar och din Användarhandbok noggrant före användning.

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

X-Pro2. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-pro2/

X-Pro2. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-pro2/ BL00004725-D02 SV DIGITAL CAMERA X-Pro2 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM X-Pro2 digitalkamera. Se till att du läser och förstår

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-D03 SV DIGITAL CAMERA X-T10 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Se till att du läser och förstår

Läs mer

FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien

FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien YF00626-1F1 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX AX200-serien FINEPIX AV100-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna användarhandbok beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

FINEPIX S2900-serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX S2900-serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01246-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX S2900-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM FinePix S2900-serie digitalkamera

Läs mer

Användarhandbok DIGITAL CAMERA X10. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning

Användarhandbok DIGITAL CAMERA X10. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning BL0600-F00 SV DIGITAL CAMERA X0 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran. Se till

Läs mer

FINEPIX XP20-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX XP20-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01299-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX XP20-Serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR BL01622-200 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

FINEPIX JX400-serien FINEPIX JX300-serien

FINEPIX JX400-serien FINEPIX JX300-serien BL01281-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX JX400-serien FINEPIX JX300-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

FINEPIX HS20EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning

FINEPIX HS20EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning BL01292-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX HS20EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna manual visar hur du använder din FUJIFILM FinePix HS20EXR digitalkamera och medföljande mjukvara.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

FINEPIX XP30-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX XP30-Serien. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01257-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX XP30-Serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Konica Minolta Sensings industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta Sensings industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta Sensings industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

GUNNAR OLSSONS FOTO. Hornsgatan 91 Stockholm Tel FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0

GUNNAR OLSSONS FOTO. Hornsgatan 91 Stockholm Tel FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0 GUNNAR OLSSONS FOTO Hornsgatan 91 Stockholm Tel 08 55 60 60 50 www.gofoto.se FUJIFILM X PRO2 + 35/2,0 Fujifilm Fujifilm X PRO2 i paket med FUJIFILM XF 35/2,0 R WR. X Pro2 är Fujifilms bästa, snabbaste

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual

RUBY XL HD Handkamera. Användarmanual RUBY XL HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Maj, 2013 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

FINEPIX AX300-serien FINEPIX AV200-serien

FINEPIX AX300-serien FINEPIX AV200-serien BL01279-F01 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX AX300-serien FINEPIX AV200-serien Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera

Läs mer

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ...

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 1 ccc Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 16 Bildkontroller... 18 Anpassade

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer