X100T. Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x."

Transkript

1 BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: Innan du börjar Komma igång Grundläggande fotografering och uppspelning Kameradelar Menyer Bilaga För din säkerhet Ytterligare information finns i onlinemanualer som finns tillgängliga från:

2 Innan du börjar Medföljande tillbehör Följande delar medföljer kameran: NP-95 uppladdningsbart batteri BC-65N batteriladdare USB-kabel Skyddskåpor ( 2) Bärrem Användarhandbok (denna handbok) Linsskydd uppladdningsbart batteri Metal strap clips ( 2) 2

3 Om denna handbok Symboler och begrepp Följande symboler används i denna användarhandbok: Q Denna information ska läsas före användning för att säkerställa korrekt användning. R Ytterligare information som kan vara användbar när kameran används. Minneskort Bilder lagras på SD-, SDHC- och SDXC-minneskort (säljs separat), som i denna handbok kallas minneskort. Innan du börjar 3

4 4 Produktvård För att ha fortsatt glädje av kameran, använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kamerans hölje efter varje användning. Använd inte alkohol, thinner, eller andra flyktiga kemikalier, vilka kan missfärga eller deformera lädret på kamerans utsida. Eventuell vätska på kameran ska avlägsnas omedelbart med en mjuk, torr trasa. Använd en fön för att ta bort damm från linsen och monitorn, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Eventuella återstående fläckar kan tas bort genom att torka försiktigt med en bit FUJIFILM objektivrengöringspapper på vilken en liten mängd objektivrengöringsvätska har påförts. Se till att inte repa linsen eller monitorn.

5 Innehåll Innan du börjar Medföljande tillbehör...2 Om denna handbok...3 Symboler och begrepp...3 Minneskort...3 Produktvård...4 Komma igång Fästa remmen...6 Laddning av batteriet...8 Sätta i batteri och minneskort Slå på och av kameran Grundinställningar Grundläggande fotografering och uppspelning Ta bilder Visa bilder Visa bilder i helskärm Visa fotoinformation Bildvisningszoom Multi-bildvisning Radera bilder BILD VALDA BILDER ALLA BILDER Grundläggande filmning och uppspelning Spela in högdefinitionsfilmer (HD) Visa filmer Visa bilder på en dator Kameradelar Kameradelar Kameradisplayer Menyer Använda menyerna: Fotograferingsläge Använda fotograferingsmenyn Alternativ för fotograferingsmenyn Använda menyerna: Uppspelningsläge Använda bildvisningsmenyn Alternativ för bildvisningsmenyn Inställningsmenyn Använda inställningsmenyn Alternativ för inställningsmenyn Bilaga FUJIFILM X100T Produktinformation Gratis FUJIFILM-appar Kamerans skötsel Förvaring och användning Vid resor För din säkerhet Säkerhetsanmärkningar OBS! Innan du börjar 5

6 Komma igång Fästa remmen Fäst remspännena på kameran och fäst sedan remmen. 1 Öppna ett remspänne. Använd fästverktyget för att öppna ett remspänne. Se till att verktyget och spännet är i den riktning som visas. 2 Fäst remspännet i en remögla. Haka fast remöglan i spännets öppning. Avlägsna verktyget, använd andra handen till att hålla spännet på plats. Q Förvara verktyget på ett säkert ställe. Du behöver det för att öppna remspännena när du avlägsnar remmen. 3 För spännet genom öglan. Vrid spännet hela vägen genom öglan tills det klickar till. 6

7 4 Fäst en skyddskåpa. Fäst en skyddskåpa över öglan så som visas, med den svarta sidan av skyddet vänd mot kameran. Upprepa steg 1 4 för den andra öglan. Fästa remmen 6 Fäst remmen. Fäst remmen så som visas. Upprepa steg 5 6 för den andra öglan. 5 För in remmen. För in remmen genom en skyddskåpa och ett remspänne. Q För att undvika att tappa kameran, var säker på att remmen är korrekt fastspänd. Komma igång 7

8 Laddning av batteriet Batteriet är inte fulladdat vid leverans. Ladda batteriet innan användning. Kameran använder ett uppladdningsbart NP-95 batteri. Det tar ungefär 4 timmar att ladda batteriet helt. 8 1 Placera batteriet i laddaren. Sätt i batteriet i den riktning som visas på DFC-etiketterna. Batteri Laddningslampa Pil DFCetikett Batteriladdare R Montera den medföljande adaptern innan batteriet laddas (adaptern medföljer vid leverans). DFC-etikett Adapter R Den medföljande nätsladden ska endast användas med den medföljande batteriladdaren. Använd inte den medföljande laddaren med andra kablar och använd inte den medföljande kabeln med andra enheter. 2 Anslut laddaren. Anslut laddaren till ett eluttag inomhus. Laddningsindikatorn tänds. Laddningsindikatorn Laddningsindikatorn visar batteriladdningsstatus enligt följande: Laddningsin- dikator Av På Blinkar Batteristatus Batteriet är inte isatt. Batteriet fulladdat. Åtgärd Sätt i batteriet. Avlägsna batteriet. Batteriet laddar. Fel på batteriet. Dra ur laddaren och avlägsna batteriet. 3 Ladda batteriet. Avlägsna batteriet när det är fulladdat. Se specifikationerna för laddningstider (notera att laddningstider ökar vid låga temperaturer).

9 Laddning av batteriet Q Dra ur laddaren när den inte används. Q Avlägsna smuts från batteripolerna med en mjuk, torr trasa. I annat fall kan det hända att batteriet inte kan laddas. Q Klistra inte fast etiketter eller andra objekt på batteriet. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det innebära att det inte går att ta ut batterierna ur kameran. Q Kortslut inte batteripolerna. Batteriet kan överhettas. Q Läs försiktighetsanmärkningarna i Batterier och strömförsörjning. Q Använd endast laddare som är avsedda för användning med batteriet. I förekommande fall kan det annars leda till fel på produkten. Q Ta inte bort etiketterna från batteriet och försök inte att dela på eller skala av det yttre höljet. Q Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två dagar innan användning. Q Laddningstiden kan öka vid mycket låga eller mycket höga temperaturer. Laddning via en dator Batteriet kan laddas genom att ansluta kameran till en dator. Anslut den medföljande USB-kabeln så som visas på bilden och se till att kontakterna sitter i ordentligt. Komma igång Q Anslut kameran direkt till datorn; anslut den inte till en USB-hubb eller ett tangentbord. Q Om datorn går i viloläge under laddning, avbryts laddningen. För att fortsätta laddningen, inaktivera viloläge på datorn och koppla bort och anslut USB-kabeln. Q Laddning kan vara omöjligt beroende på datorspecifikationer, inställningar och villkor. R Ikonerna för batteristatus visar batteriladdningsstatus när kameran är påslagen och indikatorlampan visar den när kameran är avstängd. Ikon för batteristatus när kameran är på Y (gul) N (grön) Z (röd) Indikatorlampa när kameran är avstängd På Av Blinkar Batteristatus Batteriladdning. Laddning klar. Batterifel. 9

10 Sätta i batteri och minneskort Sätt in batteriet och minneskortet som beskrivs nedan. 1 Öppna batterifacksluckan. Tryck upp batterifacksspärren så som visas och öppna batterifacksluckan. 2 Sätt i batteriet. Använd batteriet för att trycka batterispärren åt ena sidan och sätt i batteriets kontakter först i den riktning som pilen visar. Kontrollera att batteriet är ordentligt låst. Pil Q Öppna inte batterifacksluckan när kameran är påslagen. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan bilder eller minneskort ta skada. Q Använd inte överdriven kraft vid hantering av batterifacksluckan. Batterispärr Q Sätt i batteriet i den riktning som visas. Använd inte våld och försök inte att sätta i batteriet upp och ner eller bakvänt. Batteriet förs enkelt in i rätt riktning. 10

11 Sätta i batteri och minneskort 3 Sätt i minneskortet. Håll minneskortet i den riktning som visas, för in det tills det hamnar på plats med ett klick i botten av facket. 4 Stäng batterifacksluckan. Klick! Q Se till att kortet sätts i åt rätt håll. Sätt inte i det snett eller med våld. Om minneskortet inte är isatt korrekt eller om inget kort är isatt, visas a på LCD-monitorn och det interna minnet används för lagring och uppspelning. Ta ur batteri och minneskort Stäng av kameran och öppna batteriluckan innan du tar ut batteriet eller minneskortet. För att ta ut batteriet trycker du batterispärren åt sidan och skjuter ut batteriet ur kameran så som visas på bilden. Batterispärr För att ta ut minneskortet trycker du försiktigt in det och släpper det långsamt. Kortet kan nu tas ut för hand. När ett minneskort tas ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. Använd ditt finger för att hålla emot och frigör kortet försiktigt. Komma igång 11

12 Slå på och av kameran Vrid ON/OFF-omkopplaren till ON för att sätta på kameran. Välj OFF för att stänga av kameran. Batterinivå Efter att kameran slagits på, kontrollera batterinivån i displayen. R Tryck på a-knappen för att starta uppspelningen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återgå till fotograferingsläge. R Kameran stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tid som valts för Z STRÖMHANTE- RING > AUTO AVSTÄNGNING i inställningsmenyn. För att återaktivera kameran efter att den stängts av automatiskt, tryck ner avtryckaren halvvägs eller vrid PÅ/AV-omkopplaren till AV och sedan tillbaka till PÅ. Q Fingeravtryck och andra märken på objektivet eller sökaren kan påverka bilder eller vyn genom sökaren. Håll objektivet och sökaren rena. Indikator N L J J (röd) Beskrivning Batteriet är nästan fulladdat. Batteriet är laddat till ungefär två tredjedelar. Batteriet är laddat till ungefär en tredjedel. Ladda så snart som möjligt. Batteriet är slut. Stäng av kameran och ladda batteriet. 12

13 Grundinställningar En dialogruta för val av språk visas första gången kameran slås på. Ställ in kameran så som beskrivs nedan (du kan återställa klockan eller ändra språk när som helst genom att använda alternativen F DATUM/TID eller Q a i inställningsmenyn). Använda väljarknappen Tryck väljarknappen uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att markera objekt och tryck på MENU/OK för att välja. Flytta markören uppåt Välj markerat objekt Flytta markören till vänster 1 Sätt på kameran. Flytta markören nedåt Flytta markören till höger 2 Markera ett språk och tryck på MENU/OK. START MENU ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH SET NO R Tryck på DISP/BACK för att hoppa över det aktuella steget. Varje steg du hoppar över kommer att visas nästa gång kameran slås på. 3 Datum och tid visas. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera år, månad, dag, timme eller minut och tryck uppåt eller DATUM/TID INTE INSTÄLLT YY. MM. DD STÄLL IN : AM 2012 NEJ nedåt för att ändra. För att ändra den ordning år, månad och dag visas, markerar du datumformatet och trycker väljarknappen uppåt eller nedåt. Tryck på MENU/OK när inställningarna är klara. R Om batteriet avlägsnas under en längre tid, kommer kameraklockan att återställas och dialogrutan för val av språk kommer att visas när kameran slås på. Komma igång 13

14 Grundläggande fotografering och uppspelning Ta bilder Detta avsnitt beskriver hur du tar bilder med programautomatik (läge P). 1 Justera inställningarna för programautomatik. B A A Slutartid : Välj A (auto) B Exponeringskompensation : Välj ±0 C Fokusläge : Välj S (enkel AF) D Bländare : Välj A (auto) Kontrollera att P visas i displayen. F C P AUTO 800 OVF P EVF/LCD D Val av sökardisplay Val av sökardisplay Använd sökarväljaren för att växla mellan den optiska sökaren (OVF) och den elektroniska sökaren (EVF). 14

15 2 Gör kameran redo. Håll kameran stadigt med båda händerna och håll armbågarna längs med sidorna. Skakningar eller ostadiga händer kan göra att dina bilder blir suddiga. För att förhindra att bilden förlorar fokus eller blir för mörk (underexponerad) ska du hålla fingrar och annat borta från objektivet och blixten. 3 Fokusera. Komponera bilden med ditt motiv i mitten av bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Om kameran kan fokusera piper den två gånger och fokusområdet lyser grönt. Fokus och exponering låses medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Om kameran inte kan fokusera kommer fokusområdet att bli rött, och s kommer att visas. Om motivet är nära kameran så välj makroläge och försök igen. Fokusområde P AUTO 800 OVF F P Fokusområde EVF/LCD Ta bilder R Om motivet är dåligt belyst, kan AF-hjälplampan tändas. 4 Fotografera. Tryck ned avtryckaren försiktigt hela vägen för att ta bilden. R Blixten kan avfyras om belysningen är svag. Kamerainställningarna kan ändras för att förhindra att blixten avfyras. Grundläggande fotografering och uppspelning 15

16 Visa bilder Visa bilder i helskärm För att visa bilder i helskärm trycker du på a Ytterligare bilder kan visas genom att trycka väljaren åt vänster eller höger eller vrida på fokusringen. Tryck väljaren eller vrid ringen åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Håll väljaren nedtryckt för att bläddra snabbt till önskad bild. R Bilder som tagits med andra kameror indikeras av en m ( presentbild )-ikon under bildvisning. Favoriter: Betygsätta bilder Favoriter: Betygsätta bilder För att betygsätta den aktuella bilden trycker du på DISP/BACK och trycker väljaren uppåt och nedåt för att välja från noll till fem stjärnor. 16

17 Visa fotoinformation Displayen för fotoinformation ändras varje gång väljaren trycks uppåt. Visa bilder Grundläggande data Infovisning 1 Infovisning 2 12/31/ :00 AM 12/31/ :00 AM R Tryck väljaren åt vänster eller höger eller vrid fokusringen för att visa andra bilder. NÄSTA LENS FOCAL LENGTH COLOR SPACE LENS MODULATION OPT. Zooma in på fokuspunkten Zooma in på fokuspunkten Tryck på mitten av kommandoratten för att zooma in på fokuspunkten. Tryck på mitten av kommandoratten igen för att återgå till helskärmsvisning. 23.0mm F mm srgb ON TILLBAKA Grundläggande fotografering och uppspelning 17

18 Visa bilder Bildvisningszoom Vrid kommandoratten åt höger för att zooma in på den aktuella bilden, åt vänster för att zooma ut (för att visa flera bilder, rotera kommandoratten åt vänster när bilden visas i helskärmsläge).tryck på DISP/BACK eller MENU/OK för att avsluta zoomningen. Rotera åt höger Rotera åt höger Zoomindikator Rotera åt vänster R Det maximala zoomvärdet varierar med bildstorleken. Bildvisningszoom är inte tillgängligt med beskärda eller storleksändrade kopior sparade i en storlek på a. Navigeringsfönstret När bilden har zoomats in kan väljaren användas för att visa områden av bilden som för närvarande inte är synliga i displayen. Navigationsfönstret visar en del av bilden som visas 18

19 Visa bilder Multi-bildvisning För att ändra antalet bilder som visas, vrid kommandoratten åt vänster när en bild visas i helskärmsläge Rotera åt vänster för att visa fler bilder. Rotera åt höger för att visa färre bilder. Använd väljaren för att markera bilder och tryck på MENU/OK för att visa den markerade bilden i helskärm (för att zooma in på den valda bilden, vrid kommandoratten åt höger när bilden visas i helskärmsläge). I nio- och hundrabildsdisplayerna trycker du väljaren uppåt eller nedåt för att visa fler bilder. Grundläggande fotografering och uppspelning 19

20 Radera bilder För att radera enskilda bilder, flera valda bilder eller alla bilder, tryck på b-knappen när en bild visas i helskärmsläge och välj bland alternativen på följande sidor. Tänk på att raderade bilder inte kan återskapas. Kopiera viktiga bilder till en dator eller annan lagringsenhet innan du fortsätter. BILD Radera en bild i taget. 1 Tryck på b-knappen i helskärmsläge och välj BILD. 2 Tryck väljarknappen åt vänster eller åt höger för att bläddra genom bilderna och tryck på MENU/ OK för att radera (ingen bekräftelsedialogruta visas). Upprepa för att radera ytterligare bilder. RADERA BILD VALDA BILDER ALLA BILDER R Skyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skyddet från de bilder som du vill radera. R Om ett meddelande visas som säger att de valda bilderna är en del av en DPOF-utskriftsorder, tryck på MENU/OK för att radera bilderna. R Om ett minneskort är isatt raderas bilder från minneskortet. Annars raderas bilder från internminnet. 20

21 VALDA BILDER Radera flera valda bilder. 1 Tryck på b-knappen i helskärmsläge och välj VALDA BILDER. 2 Markera bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort (bilder i fotoböcker eller utskriftsordrar visas med S). 3 När åtgärden är slutförd, tryck på DISP/BACK för att visa en bekräftelsedialogruta. 4 Markera OK och tryck på MENU/OK för att radera de valda bilderna. Radera bilder ALLA BILDER Radera alla oskyddade bilder. 1 Tryck på b-knappen i helskärmsläge och välj ALLA BILDER. 2 En bekräftelsedialogruta visas; markera OK och tryck på MENU/OK för att radera alla oskyddade bilder. Tryck på DISP/BACK för att avbryta raderingen; notera att alla bilder som raderats innan knappen trycktes in inte kan återställas. Grundläggande fotografering och uppspelning 21

22 Grundläggande filmning och uppspelning Spela in högdefinitionsfilmer (HD) Kameran kan användas för att spela in korta högupplösta filmer. 1 Tryck på Fn-knappen (funktionsknapp 1) för att starta inspelningen. Visa filmer Vid uppspelning visas filmer såsom visas till höger. Följande åtgärder kan utföras medan en film visas: 12/31/ :00 AM Filmikon ±0 SPELA UPP Inspelningsindikator Återstående tid 2 Tryck ned avtryckaren hela vägen igen för att avsluta inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt när den maximala längden uppnåtts eller när minneskortet är fullt. Q Indikatorlampan är tänd medan filmer spelas in. Åtgärd Starta/pausa uppspelning Avsluta uppspelning Justera hastigheten Beskrivning Tryck väljaren nedåt för att starta uppspelningen. Tryck igen för att pausa. Medan uppspelningen är pausad kan du trycka väljarknappen åt vänster eller höger för att hoppa bakåt eller framåt en bildruta i taget. Tryck väljaren uppåt för att avsluta uppspelningen. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att justera uppspelningshastigheten under uppspelning. 22

23 Visa bilder på en dator Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln och kopiera bilder till datorn. Q Anslut kameran direkt till datorn; använd inte en USB-hubb eller ett tangentbord. Windows MyFinePix Studio (tillgängligt för nedladdning från webbplatsen nedan) kan användas för att kopiera bilder till en dator, där de kan lagras, visas, organiseras och skrivas ut. RAW FILE CONVERTER (tillgängligt för nedladdning från webbplatsen nedan) kan användas för att visa RAW-bilder på din dator. Mac OS Mac OS RAW FILE CONVERTER (tillgängligt för nedladdning från webbplatsen nedan) kan användas för att visa RAW-bilder på din dator. Grundläggande fotografering och uppspelning 23

24 Kameradelar Kameradelar 24

25 A Avtryckare B Exponeringskompensationsratt C Vred för slutartid D Tillbehörssko E Blixt F Mikrofon (L) G Sökarfönster H Remögla I Fokuslägesväljare J Bländarring K Fokusring L Objektiv M Frontring N AF-hjälplampa Självutlösarlampa O Sökarväljare P Mikrofon (R) Q ON/OFF omkopplare R Fn-knapp (funktionsknapp 1) S Batterispärr T Minneskortsfack U Batterifack V Ögonsensor W Kommandoratt X Anslutningslock Y Kabelskydd för DC-kopplare Z Batterilocksspärr a Batterilucka b Stativgänga c Högtalare d LCD-monitor e Mikrofon/fjärrutlösningskontakt f Mikro-USB-kontakt g Mikro-HDMI-kontakt * * Använd en HDMI-kabel som inte är mer än 1,5 m lång. Kameradelar h Dioptri inställning i VIEW MODE-knapp j a-knapp (uppspelning) k b (radera)-knapp (uppspelningsläge) Fn-knapp (funktionsknapp 6) l Wi-Fi-knapp Fn-knapp (funktionsknapp 7) m DRIVE-knapp n AEL/AFL (autoexponering/autofokuslås)-knapp o Indikatorlampa p Q (snabbmeny)-knapp q Väljar-/funktionsknappar r DISP (display)/back-knapp Kameradelar 25

26 Kameradelar Väljaren Tryck väljarknappen uppåt (w), åt vänster (e), åt höger (r) eller nedåt (t) för att markera objekt, och tryck på MENU/OK (q) för att välja. Knapparna upp, vänster, höger och ner fungerar även som knapparna makro, filmsimulering, vitbalans respektive val av fokusområde, och som funktionsknapparna 2 till 5. Kommandoratten Kommandoratten kan användas för att navigera i menyerna, för att zooma in och ut och välja antalet bilder som visas under uppspelning, och för att välja alternativ i snabbmenydisplayen. Tryck på mitten av kommandoratten för att zooma in på det aktiva fokusområdet under fotografering eller uppspelning. 26

27 Bländarringen och slutartidsvredet Använd bländarringen och slutartidsvredet för att välja mellan lägena P, S, A och M. Vred för slutartid Kameradelar Läge S: Bländarautomatik Ta bilder med den valda slutartiden. Kameran justerar bländare automatiskt. Bländarring Läge P: Programautomatik Bländare och slutartid kan justeras med programbyte. Bländare: A Slutartid: s Läge A: Slutarautomatik Ta bilder med den valda bländaren. Kameran justerar slutartiden automatiskt. Bländare: f/5.6 Slutartid: A Läge M: Manuell exponering Ta bilder med den valda bländaren och slutartiden. Kameradelar Bländare: A Slutartid: A Bländare: f/5.6 Slutartid: s 27

28 Kameradelar Knappen VIEW MODE Tryck på VIEW MODE-knappen för att bläddra genom displayerna så som visas nedan. E ÖGONSEN.: Automatiskt displayval genom ögonsensor VIEW FINDER LCD VIEW FINDER BARA SÖKARE: Endast sökaren BARA SÖKARE + E: Endast sökaren; ögonsensorn slår på och av displayen VIEW FINDER LCD BARA LCD: Endast LCD-monitor Ögonsensorn Ögonsensorn slår automatiskt på sökaren när du sätter ögat mot sökaren, och stänger av den när du tar bort ögat (notera att ögonsensorn kan reagera på andra objekt än ditt öga eller på ljus som lyser direkt på sensorn). Om automatiskt displayval är aktiverat, slås LCD-monitorn på när sökaren stängs av. 28

29 Kameradelar Sökarväljaren Använd sökarväljaren för att växla mellan den elektroniska sökaren (EVF), den optiska sökaren (OVF) och OVF dubbla displayen. F P P AUTO 800 EVF OVF Den dubbla displayen Hybridsökaren (EVF/OVF/dubbel display) Egenskaperna hos de olika displayerna beskrivs nedan. Display OVF EVF Den dubbla displayen P Beskrivning Den optiska displayen är skarp och fri från oskärpa så att motivets uttryck alltid är synligt. Dessutom visar OVF området precis utanför bilden, vilket gör det enklare att komponera ögonblicksbilder. Eftersom sökarfönstret befinner sig en liten bit från objektivet skiljer sig dock området som är synligt i fotografier något från displayen i sökaren på grund av parallax. Livevisningsdisplayen ger dig en förhandsgranskning av den slutliga bilden (inklusive skärpedjup, fokus, exponering och vitbalans) med exakt samma bildtäckning. Som för den optiska sökaren men med en förhandsgranskning av fokus. Kameradelar 29

30 Kameradelar DISP/BACK-knappen DISP/BACK-knappen kontrollerar visningen av indikatorer i sökaren och LCD-monitorn. Fotografering: Optisk sökare Standard F Information av P AUTO 800 Fotografering: Elektronisk sökare Standard Information av P 30

31 Fotografering: LCD-monitor Standard Information av Kameradelar Uppspelning: Elektronisk sökare/lcd-monitor Standard Information av 12/31/ :00 AM P 12/31/ :00 AM 12/31/ :00 AM Infovisning FAVORITER Favoriter Infovisning Q Den optiska sökaren kan inte användas för uppspelning. NÄSTA Kameradelar 31

32 Kameradelar Fokuslägesväljaren Välj hur kameran fokuserar. M (manuell): Fokusera manuellt genom att använda objektivets fokusring. Välj för manuell kontroll av fokus eller i situationer då kameran inte kan fokusera med autofokus. Fokusring C (kontinuerlig AF): Fokus justeras kontinuerligt för att hantera förändringar i avståndet till motivet när avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Använd för motiv i rörelse. S (enkel AF): Fokus låses medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Välj för orörliga motiv. 32

33 Dioptrijustering Kameran är utrustad med diopterreglering för att anpassa kameran efter individuella skillnader i syn. Vrid på dioptrijusteringskontrollen tills bilden i sökaren är i skarpt fokus. Indikatorlampan Kameradelar Indikatorlampan visar kamerastatus enligt följande: Indikatorlampa Kamerastatus Lyser grön Låst fokusering. Blinkar grön Varning som gäller oskärpa, fokusering eller exponering. Bilden kan tas. Blinkar grön och Lagrar bilder. Ytterligare bilder kan tas. orange Lyser orange Blinkar orange Blinkar röd Lagrar bilder. Inga ytterligare bilder kan tas i detta läge. Blixtuppladdning; blixten utlöses ej när bild tas. Objektiv- eller minnesfel. R Varningar kan också visas på displayen. Kameradelar 33

34 Kameradelar DRIVE-knappen AEL/AFL-knappen Drive-inställningar inkluderar serietagning och gafflingsalternativ. Lås exponering och/eller fokus. 34

35 Q-knappen Wi-Fi-knappen Kameradelar Visa och ändra kamerainställningar. Markera poster med väljaren och använd kommandoratten för att välja ett alternativ. Anslut via Wi-Fi till smartphones som kör FUJIFILMS gratisapp för smartphones. Kameradelar 35

36 Kameradisplayer Följande typer av indikatorer kan visas vid fotografering och uppspelning. I den följande beskrivningen visas alla tillgängliga indikatorer i illustrationssyfte; de indikatorer som faktiskt visas varierar med kamerainställningarna. Fotografering: Optisk sökare P * a: visar att inget minneskort är isatt och bilderna lagras i kamerans internminne. 36

37 A ND (Neutral Density)-filterindikator B Granskning skärpedjup C Konverteringslins D Nedladdningsstatus för positionsdata E LCD solljusläge F Filmläge G Återstående tid H Internminnesindikator * I Antal tillgängliga bilder J Bildstorlek/Kvalitet K Batterinivå L Klar visning M Fokusram N Fokusvarning O Temperaturvarning P Elektronisk nivå Q Avståndsindikator R Känslighet S Exponeringsindikator T Bländare U Slutarhastighet V AE låsindikator W Mätning X Fotograferingsläge Y Fokusindikator Z Manuell fokuseringsindikator a Fokusläge b Histogram c Indikator för tyst läge d Kontrollås e Dynamiskt område f Filmsimulering g Vitbalans h Slutartyp i Seriebildsläge j Självutlösarindikator k Makroläge (närbild) l Mikrofon/fjärrutlösare m Blixtläge/Blixtkompensation Kameradisplayer Kameradelar 37

38 Kameradisplayer Fotografering: Elektronisk sökare/lcd-monitor P * a: visar att inget minneskort är isatt och bilderna lagras i kamerans internminne. 38

39 A ND (Neutral Density)-filterindikator B Fokus kontroll C Granskning skärpedjup D Konverteringslins E Nedladdningsstatus för positionsdata F LCD solljusläge G Filmläge H Återstående tid I Internminnesindikator * J Antal tillgängliga bilder K Bildstorlek/Kvalitet L Datum och tid M Fokusram N Vitbalans O Filmsimulering P Dynamiskt område Q Fokusvarning R Temperaturvarning S Kontrollås T Indikator för tyst läge U Histogram V Avståndsindikator W Batterinivå X Känslighet Y Exponeringsindikator Z Bländare a Slutarhastighet b AE låsindikator c Mätning d Fotograferingsläge e Fokusindikator f Manuell fokuseringsindikator g Fokusläge h Slutartyp i Seriebildsläge j Självutlösarindikator k Makroläge (närbild) l Mikrofon/fjärrutlösare m Blixtläge/Blixtkompensation n Elektronisk nivå Kameradisplayer Kameradelar Sökardisplayen När PÅ är valt för A SKÄRMINSTÄLLNING > EVF AUTOROTERA VISNINGAR i inställningsmenyn, roterar indikatorerna i sökaren automatiskt för att matcha kamerans orientering. Q Displayen på LCD-monitorn påverkas inte. 39

40 Kameradisplayer Uppspelning: Elektronisk sökare/lcd-monitor Q Den optiska sökaren kan inte användas för uppspelning. 12/31/ :00 AM

41 A Datum och tid B Indikator för intelligent ansiktsdetektion C Indikator för borttagning av röda ögon D Prof. fokusläge, prof. läge för svagt ljus E Positionsdata F Skyddad bildz G Indikator för tyst läge H Internminnesindikator I Bildnummer J Presentbild K Fotobokshjälp L Indikator för DPOF-utskrift M Batterinivå N Bildstorlek/Kvalitet O Filmsimulering P Dynamiskt område Q Vitbalans R Känslighet S Exponeringskompensation T Bländare U Slutarhastighet V Uppspelningslägesindikator W Välj för uppl X Favoriter Kameradisplayer Kameradelar 41

42 Menyer Använda menyerna: Fotograferingsläge Använd fotograferingsmenyerna för att justera fotograferingsinställningarna. Vilka alternativ som finns tillgängliga varierar beroende på valt fotograferingsläge. Använda fotograferingsmenyn 1 Tryck på MENU/OK för att visa fotograferingsmenyn. P FOTOGRAFERINGSMENY AUTOFOKUSINSTÄLLNING ISO BILDSTORLEK BILDKVALITET DYNAMISKT OMFÅNG FILMSIMULERING GAFFLING.FILMSIMULERING AVBRYT :2 F 3 Tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ för den markerade posten. P FOTOGRAFERINGSMENYO ISO :2 250 F 200 L (100) AUTO1 OFF :2 F 2 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att markera den önskade menyposten. 4 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att markera det önskade alternativet. 5 Tryck på MENU/OK för att välja det markerade alternativet. 6 Tryck på DISP/BACK för att avsluta menyn. 42

43 Alternativ för fotograferingsmenyn G AUTOFOKUSINSTÄLLNING Justera inställningar för autofokus. N ISO Kontrollera kamerans känslighet för ljus. O BILDSTORLEK Välj den bildstorlek och det bildförhållande som stillbilder sparas i. T BILDKVALITET Välj ett filformat och kompressionsvärde. U DYNAMISKT OMFÅNG Kontrollerar kontrasten. P FILMSIMULERING Simulera effekterna av olika typer av film. X GAFFLING.FILMSIMULERING Välj filmtyper för filmsimuleringsgaffling. t ND-FILTER Aktivera eller inaktivera ND-filtret. f FÄRG Justera färgdensitet. q SKÄRPA Gör konturer skarpare eller mjukare. r HÖGDAGERNIVÅ Justerar förekomsten av högdagrar. s LÅGDAGERNIVÅ Justerar förekomsten av skuggor. Använda menyerna: Fotograferingsläge h BRUSREDUCERING Minska brus i bilder tagna med hög känslighet. K BRUSRED VID LÅNG EXP. Reducera fläckar i långtidsexponeringar. D VITBALANS Justera färger som matchar ljuskällan. u VÄLJ ANPAD. INST. Återkalla inställningar sparade med K ÄNDRA./SPARA ANP. INST.. K ÄNDRA./SPARA ANP. INST. Spara inställningar. F FUNK.(Fn)-INSTÄL. Välj funktioner för funktionsknapparna. Menyer 43

44 Använda menyerna: Fotograferingsläge v ANP. BILD.INST. Välj vad som ska visas i sökaren och på LCD-monitorn. Y KONVERTERINGSLINS Justera inställningarna för separat sålda konverteringsobjektiv. c MAN. FOKUSHJÄLP Välj hur fokus visas i manuellt fokusläge. d AVANCERAT FILTER Ta bilder med filtereffekter. o INTERVALLTIMERFOTOGR. Justera inställningar för intervalltimerfotografering. B SJÄLVUTLÖSARE Ta bilder med självutlösaren. k AE/AF-LÅSLÄGE Välj funktion för AEL/AFL-knappen. v AE/AF-LÅSKNAPP Bestäm om knappen AEL/AFL endast ska låsa exponeringen, endast fokus eller både exponeringen och fokus. C LJUSMÄTMETOD Välj hur kameran mäter motivets ljusstyrka. v INTERLÅS SPOT AE & FOKUS Välj om kameran mäter det aktuella fokusområdet när p SPOT väljs för C LJUSMÄTMETOD. B TAR BORT RÖDA ÖGON Ta bort röda ögon-effekter som orsakas av blixten. n SPARA ORG.BILD Välj om obearbetade kopior av bilder som tas med B TAR BORT RÖDA ÖGON ska sparas. p BLIXTLÄGE Välj ett blixtläge. I BLIXTKOMPENSATION Justera blixtens ljusstyrka. x SLUTARTYP Välj slutartypen. W FILMINSTÄLLNING Justera filminställningar. r TRÅDLÖS KOMM. TRÅDLÖS KOMM. Anslut till en smartphone eller surfplatta via ett trådlöst nätverk. 44

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer