Glas istället för koppar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glas istället för koppar"

Transkript

1 TOM SIDA

2 Bredband Bredband betyder inte en väldigt bred kabel. Istället handlar det om hur mycket information som kan överföras via en förbindelse mellan t.ex. en dator och ett nätverk. Med bredband får du möjlighet att överföra rörliga bilder (video) med hög kvalitet till din dator eller din telefon. Med de kommande s.k. 3G (tredje generationen) mobiltelefonisystem kommer du till exempel att kunna skicka nytagna videosekvenser till dina vänner via en 3G telefon. Det kommer också att finnas telefoner som innehåller videokameror du kommer att kunna se den du pratar med i bilder av lika bra kvalitet som dagens TVprogram. Man kan säga att bredband är en effektiv data- och mediauppkoppling där media står för överföring av ljud, bild eller rörliga bilder. Det finns ingen exakt definition på hur mycket en anslutning ska klara, för att kallas bredband. Allt som har en kapacitet på minst 2 Mbit/s* klarar definitivt gränsen. Det är också ITkommissionens nuvarande rekommendation, även om det talas om att kravet ska höjas till 5 Mbit/s. En sak som verkar vara säker är att kravet på överföringshastighet och kapacitet ökar med tiden ju mer teknik vi lär oss att använda. Glas istället för koppar Det finns många olika sätt att föra över information mellan människor och mellan datorer. Den hittills vanligaste lösningen är elektriska ledningar, koppartråd. När telefonisystemen byggdes upp under 1900-talet var det denna lösning man använde. Varje abonnent är då uppkopplad till en telefonväxel via 26

3 en egen kabel med två koppartrådar, s.k. parkabel. Detta räcker gott och väl för att överföra tal med bra kvalitet. I och med att fler och fler personer fick egen telefon krävdes mycket stora kablar med många trådar mellan växlarna och telefonstationerna. Under 70- talet började man använda optisk fiber (glasfiber) för att föra över information mellan telefonstationer. En sådan fiber kunde i de tidiga systemen ersätta tusentals koppartrådar. Fiberoptik basen i bredbandskommunikation Det finns ingenting som kan föra över så stora mängder information, så snabbt och så lång väg som fiberoptik. Ljud och data, skickas då med hjälp av ljuspulser via en glasfiber (se nästa uppslag). Med dagens fiberoptiska lösningar kan en fiber ersätta miljoner koppartrådar. När utrustningen som sänder och tolkar signalerna utvecklas, kommer varje fiber att kunna föra över ännu mer information. Nationellt stamnät Regeringen har gett Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ett bredbandsstamnät med fiberoptiska kablar som ska nå varje kommunhuvudort i Sverige. Stamnätets kablar hängs upp i elstamnätet, som redan sträcker sig över hela landet. Kommunnät och accessnät Om bredbandsnätet ska nås av alla orter och alla hus i Sverige, krävs att kommunerna har bredband från sin huvudort Foto: Krister Carlsson och fram till de små orterna i kommunen. Det måste också finnas access (tillgänglighet) från bostaden till kommunens nät. Kommunerna beslutar själva om utbyggnad av kommunnätet, som blir en del av stamnätet. På stora orter, med många nätabonnenter, är det lönsamt att anlägga bredband och utbyggnaden genomförs av privata företag, men för att kommunnätet ska bli utbyggt även till små orter krävs politiska beslut. Accessnäten är de sista korta sträckorna fram till användarna. Det kan vara förbindelsen mellan ett visst område och kommunens nät till orten eller förbindelsen mellan en lägenhet och områdets nät. Genom att accessnätet inte ska serva så många åt gången och inte överföra information så lång sträcka, finns det flera tekniker för bredbandsuppkoppling, där koppartråd används på ett nytt sätt, t.ex. kabel-tv, telenät och elnät. Dessutom finns radio. Oftast är det fastighetsägarna som beslutar om vilken leverantör och teknik som ska användas. Se fiberkabelns innehåll på nästa uppslag. Bit är den minsta informationsenheten inom datatekniken. Den utgörs antingen av en etta eller en nolla. * Mbit/s = mega bit per sekund. En informationsöverföring på 2 Mbit/s = 2 miljoner informationsbitar per sekund, i form av t.ex. ljuspulser eller elektriska pulser. Byte är en kombination av ettor och nollor som representerar ett tecken. En byte är detsamma som 8 bitar. Kilo (k) = tusen. Mega (M) = miljon. Giga (G) = miljard. Tera (T) = tusen miljarder. 27

4 Optisk bredbandsförbindelse En optisk bredbandsförbindelse består av ett antal kablar. Varje kabel innehåller ett antal glasfibrer. De största kablarna innehåller ett tusental fibrer. Fibrerna består av en mycket liten kärna av mycket rent glas, 8-10 mikrometer* stor, där all information går. (jämför hårstrå som är mikrometer i diameter). Fiber av glas Glaset i fiberns kärna är så rent, att en flera meter tjock fönsterruta inte skulle vara synlig för det mänskliga ögat. Ljuset som sänds genom en enda glasfiber är så starkt att det skulle bränna sönder ögat om man tittade på en fiber samtidigt som den transporterar ljuspulser. Kärnan omges av en mantel av glas som är ca 1/10 dels millimeter tjock. Ytterst finns primär- och sekunddärskydd av plast. *Mikrometer = miljondels meter Bit, den minsta informationsenheten inom datatekniken, utgörs antingen av en etta eller en nolla. Innan information transporteras över ett kommunikationsnät omvandlas ettorna och nollorna till ljus- eller elektriska pulser. 28

5 Vid fiberoptisk kommunikation sänder man olika nyanser, våglängder, av infrarött ljus. Ett band är ett våglängdsområde. Ordet bredband kommer från att våglängder inom ett brett område nyttjas för att skicka signaler. C-bandet är det våglängdsintervall som används mest för optisk kommunikation. L-bandet är ett våglängdsintervall som börjar användas och som därmed fördubblar fiberns kapacitet. C-band L-band Informationskapaciteten hos en optisk fiberkabel bestäms av tre saker: Hur tätt ljusvåglängderna ligger inom ett band. Genom att sända infraröda ljuspulser i olika nyanser, våglängder, kan man samtidigt skicka 80 olika kanaler (nyanser) i en fiber. Signaler med olika våglängd (nyans) stör inte varandra, men de måste vara tillräckligt olika för att mottagaren ska kunna uppfatta skillnaden på dem när de kommer fram. Metoden att sända många nyanser av ett färgområde kallas WDM (Wavelength Division Multiplexing, eller våglängdsmultiplexering). Antalet kanaler i en fiber kommer att stiga i framtiden. På forskningslaboratorium har man lyckats demonstrera system där man kan särskilja 160 olika våglängder inom ett band. Hur brett våglängdsintervallet är. Idag är det vanligast att sända ljussignaler inom det sk C-bandets våglängdsintervall. Genom att bredda våglängdsintervallet till ytterligare ett färgområde av infrarött, det sk L-bandets, kan man sända och avläsa ytterligare 80 olika nyanser av infrarött ljus. På så sätt fördubblas kapaciteten inom samma fiber. Den stora fördelen med WDM-system är att man kan mångdubbla kapaciteten på en redan nedlagd fiber genom att byta sändar- och mottagarutrustningar i änden av fibern. Antalet fibrer i kabeln. De största kablarna innehåller ca fibrer. Större kablar än så, blir otympligt stora, svåra att tillverka och reparera. + + = antalet kanaler. En bredbandskabel som innehåller fibrer och transporterar ljus enbart inom C- bandsfrekvensen, kan idag samtidigt föra över information i kanaler där varje kanal kan ha en kapacitet på 10 Gbit per sekund (kanalen klarar att skicka 10 miljarder ljuspulser/sek). Totalt klarar kabeln miljarder ljuspulser/sek. 29

6 Accessnät De största kostnaderna med att skapa fungerande bredbandskommunikation är den sista sträckan in till användaren, från bredbandsnätet i området. Det är denna del av kommunikationssystemet som kallas accessnät. Att dra nya ledningar från de nergrävda huvudkablarna fram till ditt hus och i ditt hus, medför stora kostnader. Vad är skillnaden mellan stamnät och accessnät? Stamnätet ska skicka signaler tvärs över hela landet. Med fiberoptik skickas signaler många mil innan de måste förstärkas. Accessnätet ska skicka signaler en kort sträcka. Flera metoder finns för detta. Sådana signaler som på en lång sträcka skulle tunnas bort, kan förmås att nå fram till transformatorn i andra ändan av accessnätet. Stamnätet ska serva hur många användare som helst samtidigt. En enda glasfiber i stamnätet kan också skicka mer än vad en miljoner vanliga modem skulle klara på samma tid. Accessnätet ska serva ett mindre område eller ett hus. Det finns olika sätt att beräkna kapaciteten. Ofta påverkas den av hur många som utnyttjar accessnätet samtidigt. En hemdator med bredbandsuppkoppling där kapaciteten är 2 Mbit/ s klarar att visa två videofilmer med VHS-kvalitet samtidigt. I praktiken blir hastigheten på internet sällan så stor, eftersom nät och servrar, som signalerna ska passera i det totala nätsystemet, innehåller ett antal flaskhalsar. 30

7 Det finns flera olika typer av accessnät att välja på och det är här användarna gör sitt bredbandsval. Optiska fibrer Man kan installera helt nya accessnät med hjälp av optiska fibrer. Den lösningen klarar mycket stora informationsmängder. Vissa bostadsbolag installerar i dag denna typ av optiska accessnät. De fiberoptiska lösningarna har hittills varit relativt dyra, därför har optiska fibrer huvudsakligen använts i de centrala delarna av telefonnätet. På senare år har det skett mycket forskning för att sänka kostnaderna för fiberoptiska komponenter, en lösning som skulle möjliggöra att man drar fiber ända fram till bostaden. Radio Radio kan användas för att klara den sista sträckan till abonnenten. Mobiltelefonisystemen, som bygger på användandet av radiovågor, har kapacitet att överföra stora mängder information. Men man måste göra ett val; antingen ges ett fåtal användare möjlighet att skicka mycket information och övriga får upptaget-ton, eller också begränsar man informationsmängden för varje användare till t. ex. vanligt tal, som inte kräver så mycket informationskapacitet, och ger istället många möjlighet att komma fram. Vill man öka informationsöverföringen till varje mottagare, kan man minska den yta som en basstation täcker; ett mindre antal användare, inom en mindre yta, får tillgång till större informationskapacitet, större bandbredd. För att täcka Sverige krävs då betydligt fler basstationer. Det är en sådan utbyggnad som kommer att påbörjas i satsningarna på trådlöst bredbandsradionät, för att föra in den tredje generationens mobiltelefoni i Sverige. På flera håll i landet finns redan trådlöst kommunikationsnät inom vissa bestämda områden, s.k. WLAN-nät (Wireless Local Area Network*). Stora industrier är ett exempel, sjukhus och flygplatser är andra. Systemet anpassas för just det område och den verksamhet där det används. Bluetooth är en standard för trådlös kommunikation på korta avstånd (10 meter respektive 100 meter). Tekniken bygger på att man har små radiosändare med begränsad räckvidd; inom en arbetsplats eller i ett hem kommer datorer, skrivare, telefoner m.m. att kunna kommunicera med varandra utan fasta kablar. Dessutom har det skickats upp ett antal satelliter i rymden, för att skapa möjligheter till direktkommunikation mellan mobiltelefon och satellit. Detta system har hittills varit ett dyrt alternativ för användarna och inte funnit tillräckligt stor marknad för att vara lönsamt. Kabel-tv-nät Kabel-tv-kablar, koaxialkablar, klarar att föra över stora mängder information och är idag den vanligaste anslutningsformen för hushåll. Telenät Med hjälp av nya tekniker kan man komprimera data för överföring av elektriska signaler via det befintliga telenätet. Det är just förmågan att komprimera som gör det möjligt att använda befintligt nät för bredbandsaccess, eftersom det krävs avsevärt mycket mer informationsbitar för att överföra exempelvis en bild, än talet i ett telefonsamtal. ADSL* och XDSL* är exempel på denna typ av lösningar. Telefonjacket används och inga nya ledningar behöver dras. Elnät Att använda elnätet för att skicka signaler är ingenting nytt. Detta har elbolag gjort sedan 40-talet för att styra vissa funktioner på elstationerna. Det befintliga elnätet kan också användas för att föra över stora mängder data kortare sträckor. Vid elnätskommunikation är eltransformatorerna uppkopplade mot områdets bredbandsnät med en särskild kabel. Elnätet används som accessnät från sista transformatorstationen för el, fram till varje eluttag i huset. Över den vanliga 220 voltspänningen läggs en högfrekvent signal som för över informationen. Med elnätskommunikation kan bredbandsuppkoppling i princip ske från varje eluttag i bostaden eller kontoret och användaren kan koppla upp sig från den plats som för tillfället passar bäst. Inga nya kablar behöver installeras och dras. * Se ordlista sid

8 Dataord & begrepp A Accessnät Yttersta delen av kommunikationsnätet. Oftast är det koppartrådar som når fram till kundens hus. ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line, överföring av stora informationsmängder via kodad information på befintligt telenät. Högre hastighet till abonnenten än från abonnenten. en bokstav enligt ASCII-formatet. Beroende på om kontrollsiffror används eller ej motsvaras en byte av 8-10 bits. C Chatta Småprata. Att kommunicera med någon via Internet genom att skriva meddelanden på tangentbordet. D Fiberkabel Se optisk kabel. Flat rate Fast eller trafikoberoende kostnad för IT-kommunikation. Kostnaden för kunden för en viss tjänst påverkas inte av tiden tjänsten tar i anspråk. FTP File Transfer Protocol. Protokol för överföringar på TCP/IP-nätverk av datafiler, t.ex. texter, bilder och program. G B Backbone. Se stamnät. Bandbredd (Bandwidth) - maximal överföringskapaciteten, mätt i databitar per sekund (bps), hos en ledning för datakommunikation. Bit Binary digit. Den minsta informationsenheten inom datorer, uttrycks antingen som ett eller noll. Bluetooth Blåtand. En standard för trådlös kommunikation för korta avstånd. Kommunikationen sker via högfrekventa radiovågor, vilket kräver fri sikt mellan de kommunicerande enheterna. Det är en öppen världsstandard, vilket betyder att det inte krävs licens för att använda tekniken i produktutveckling. Namnet kommer från Harald Blåtand, vikingen som bestämde sig för att han skulle erövra hela världen. Blåtand Bluetooth. Se ovan. Bps bit per sekund. Browser Bläddrare. Se Webbläsare. DVD Digital Versatile Disc. En teknik för att optiskt lagra stora mängder information. E E-box Electronic box. En sammanlänkande enhet, för att kunna använda olika typer av både webblösning och multimedielösningar, inom ett nätverk, hus och lägenhet. Ethernet. Nätverksstandard som används för att knyta samman datorer i lokala nätverk. Elnätskommunikation (PLC). Elnätet används som bredbandsnät för kommunikation till en fastighet eller inom en fastighet. I det första fallet utnyttjas elnätet som accessnät från sista transformatorstationen för el fram till elmätaren i en fastighet. Elnätskommunikation inomhus innebär att elledningarna inne i en byggnad utnyttjas som informationsbärare. Om de båda systemen kombineras kan bredbandsuppkoppling i princip ske från varje eluttag i en byggnad. Gateway Passage/utgång. Dator som översätter information från ett system till ett annat och skickar den vidare. Elektronisk post går ofta via gateways. Routrar kallas ofta gateways när de arbetar i TCP/IPmiljö. H HAN Home area Network. Datornätverk för hemmiljö. HDTV High Definition TV. Betyder högupplösnings-tv. Har en bildupplösning på 1250 linjer, vilket ger en betydligt skarpare bild är dagens TV där 625 linjer gäller. Tekniken är kopplad till digitala sändningar. HTML Hypertext Markup Language. Programmeringsspråk för skapande av hemsidor. HTTP Hypertext Transport Protocol. Det protokoll som ligger till grund för överföring av dokument i World Wide Web. Hub hubb. Utrustning i datornät som samlar en mängd nätanslutningar. Buss Fast länk mellan exempelvis processor och anslutningskort kallas för datorbussen. Byte En kombination av ettor och nollor för att representera F Fastighetsnät Ett intranät som omfattar en eller flera fastigheter. Internet Världsomspännande datornätverk baserat på kom- I 32

9 munikationsprotokollet TCP/- IP. Namnet anses komma från begreppet koppla ihop nätverk med varandra, som på engelska heter Inter networking. Intranet Intranät. Datanät inom företag eller organisation som använder samma teknik som Internet. Brukar innebära att nätet är baserat på TCP/IP, att en webserver är ansluten till nätet, att presentationssättet är baserat på HTML och att användarna tittar på informationen med hjälp av en webbläsare. Kan innehålla kopplingar ut mot Internet. IP Internet Protocol. Protokoll som tar hand om adressering och vägval för datapaket i Internet. IP-adress Ett 32 databitar långt tal, unikt för varje dator som är ansluten till Internet. Dagens IP-adresser ger möjlighet till cirka fyra miljarder olika adresser. ISDN Integrated Services Digital Network. Digital överföring via vanliga telekablar. Består vanligen av två kanaler på 64 kilobit/s vardera. IT Informationsteknik. Oftast avses nyttjandet av datorer och Internet för informationshantering. K och mätdataöverföring. Används inom industrin, i byggnader och för fjärrstyrning av olika hushålls- och hemelektronikapparater. M Modem En enhet som omvandlar digitala signaler till analoga och vice versa. Används för att ansluta en dator till t. ex. telenätet. Multimedia Datorstödda presentationer som kombinerar flera olika medier samtidigt, t ex text, bild, ljud och rörliga bilder. O Operativsystem Ett program i datorn som styr de andra programmen i datorn. Optisk kabel Fiberkabel. En kabel av glasfiber där ljuspulser förmedlar digital information. OSGi Open Services Gateway Initiative. Standard för kommunikation mellan datorer som E-box arbetar med. P ning och mottagning som gäller för alla datorer/terminaler anslutna till en gemensam kommunikationslinje. Processor Själva datorn. PPP Point to Point Protocol. Vanlig metod för uppkoppling av persondatorer till Internet över telefonlinjer. R Router Kommunikationsdator (växel) i ett datornät. Den tolkar adresser i inkommande datapaket och väljer bästa vägen för dem i nätet. S Server Betjänare. En funktion i ett nätverk som betjänar andra stationer. Stamnät Backbone. Ett datanät med hög kapacitet som sammanbinder andra nätverk med lägre kapacitet, oftast lokala nätverk. T spänner över hela samhällets infrastruktur. Exempel är sjukvård, transport, övervakning och all typ av fjärrstyrning. U URL Uniform Resource Locator. Standardiserad, unik adress för dokument i Internet. Byggs oftast enligt principen: protokoll://dator.företag.land/katalog/fil.typ. V Virtual Reality Virtuell, skenbar, verklighet. VR Virtual Reality. VDSL Very high rate Digital Subscriber Line. Teknik för överföring över koppartråd. Avståndsbegränsning på max cirka m till anslutande fiberkabel. W WAN Wide Area Network. Fjärranslutet nätverk som täcker ett land eller en kontinent. Motsatsen till LAN. Koaxialkabel Kabel för överföring av information med höga hastigheter, 1-10 Mbit/s, t ex den kabel man ansluter en tv till antennuttaget med. LAN Local Area Network. Ett lokalt nät som förbinder ett antal terminaler, ofta med hög överföringshastighet. LonWorks Teknologi för att bygga nätverk för styrning, övervakning, kommunikation L Plattform Benämning på en given processor och/eller ett visst operativsystem och ett givet operativsystem (ett program i datorn som styr andra datorprogram). PLC Power Line Communication. Elnätskommunikation. Portal Webbsida med många ingångar till olika tjänster, t.ex. någon form av sök- eller indextjänst ofta kombinerat med gratis e-post, diskussionsforum, nyheter, länksamlingar, shopping och andra aktiviteter. Protokoll Regler för datakommunikation. De regler för sänd- TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. De protokoll Internet bygger på i de flesta datasystem. Krävs för att kunna nyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelandena i lagom stora bitar paket som skickas oberoende av varandra över nätet och sedan sätts ihop när de kommit fram. IP ser till att varje paket har en adresslapp. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll, som HTTP, FTP och PPP. Telematik Trådlöst överförd information mellan människor och maskiner. Användningen Webbläsare browser. Program för att bläddra genom informationsmängder via World Wide Web (www). Exempelvis Netscape, Explorer och Mosaic. WLAN Wireless Local Area Network. Ett LAN där informationen överförs med radiovågor. X XDSL, Extended Digital Subscriber line. Överföring av kodad information via befintligt telefonnät. 33

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår

att det finns inte något nätverk som heter Internet Finns Internet? Varför fungerar det då? Nätet? Jag påstår Finns Internet? Varför fungerar det då? Jens Andersson Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Nätet?? Jag påstår att det finns inte något nätverk som heter Internet 4 1 Däremot Det är

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Varför fungerar det då? Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola

Varför fungerar det då? Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Finns Internet? Varför fungerar det då? Jens Andersson Elektro- och informationsteknik Lunds Tekniska Högskola Nätet?? Jag påstår å att det finns inte något nätverk som heter Internet 4 Däremot Det är

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Datakommunikation. Magnus Jonsson. Workstation. Laptop computer. Ethernet. Magnus Jonsson, Halmstad University, Sweden. Upplägg

Datakommunikation. Magnus Jonsson. Workstation. Laptop computer. Ethernet. Magnus Jonsson, Halmstad University, Sweden. Upplägg Datakommunikation Magnus Jonsson Internet Satellite Laptop computer Workstation Ethernet Cray Supercomputer Satellite dish Upplägg Några begrepp och typer av nätverk och kommunikationssystem Alternativ

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område

Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening informerar om fiberutbyggnad i ditt område Din kabeltv-förening i samarbete med Grattis till en bra investering! - din fastighet är redan på god väg till fiberanslutning Din fastighet

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Mars 2012 Vad är BREDBAND? Varför skaffa BREDBAND? Pengar till BREDBAND? Jobba för BREDBAND? Vem bygger BREDBAND? Vad är de

Läs mer

Ge din bostad ett bättre läge!

Ge din bostad ett bättre läge! Ge din bostad ett bättre läge! Den optiska fibern 1995 använde många av oss e-post för första gången. Idag är alla möjliga typer av nättjänster en självklarhet. Under nästa år beräknas 14 miljarder apparater

Läs mer

Datakommunikation vad är det?

Datakommunikation vad är det? Datakommunikation vad är det? Så fort en sändare överför data till en mottagare har vi datakommunikation Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem: Sändare och mottagare måste kunna tolka varandra

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2

Kihl & Andersson: , 3.1-2, (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 Kihl & Andersson: 2.1-2.3, 3.1-2, 3.5-6 (ej CDM) Stallings: 3.1-4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2 Hej Hej Vad är klockan? 14.00 Hej då New connection Connection approved Request for data Data transfer End connection

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1

Nätverk Hemma. Ur filmen Tre Glada Tokar m. bl.a Nils Poppe Preforbia.se 1 Nätverk Hemma Han ringer på hos en jättelik karl för att demonstrera sin dammsugare. Hemmet är synnerligen välstädat och det finns inte ett dammkorn någonstans. Men "försäljare Rhuter" vet råd. Han tar

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Aktiv utrustning Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet. Jfr med passivt nät.

Aktiv utrustning Den ofta övervakningsbara och elförsörjda utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet. Jfr med passivt nät. Ordlista Vad betyder alla förkortningar och tekniska termer? Accessnät Den yttersta delen av ett tele- eller datakommunikationsnät, som når in i abonnentens fastighet och som denna utnyttjar för att få

Läs mer

Datakommunikation I 5p

Datakommunikation I 5p kommunikation I 5p Magnus Jonsson Internet Satellite Laptop computer Workstation Ethernet Cray Supercomputer Satellite dish Datorkommunikation Många förkortningar Många detaljer (t.ex. protokollspecifikationer)

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Välkomna. Affärsidé. Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef. Jon Pallin - Projektledare

Välkomna. Affärsidé. Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef. Jon Pallin - Projektledare Välkomna Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef Jon Pallin - Projektledare Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Vetab Bredband. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Voltimums Expertpanel

Voltimums Expertpanel Voltimums Expertpanel Tele och Data Mats Stahl ELKO Jörgen Persson Nexans Thomas Andersson Schneider Bredband - Fiber och kopparnät Regeringens bredbandsstrategi har som mål att 90 procent av alla hushåll

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Borlänge Energi Stadsnät. Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren

Borlänge Energi Stadsnät. Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren VÄLKOMNA Borlänge Energi Stadsnät Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer