UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark"

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

2 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan mark och i mark som skydd för kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t.ex. kabel-tv, telefoni och fiberoptiska nät. Uponor levererar ett komplett sortiment av släta, korrugerade, dubbelväggiga och Uponor Tripla-rör, samt tvådelade släta och flexibla kabelrör för reparation alla med mycket hög kvalitet och med en dokumenterad livslängd på minst 100 år. Den kontinuerliga utvecklingen och vår mångåriga erfarenhet har lett fram till ett omfattande och kvalitetsmässigt starkt program med kompletta systemlösningar som tar hänsyn till de små detaljerna som gör systemet enklare att använda för att skydda kablar. Kabelrörens goda materialegenskaper gör att de tål värme och kyla, slag och stötar. Utöver detta är kabelrören beständiga mot de flesta kemikalier och andra aggressiva vätskor. PE-rören är lätta och därigenom enkla att hantera under lagring, transport och installation. De flesta av Uponors kabelskyddsrörsystem är täta mot grundvatten, så att man kan lägga kabelröret som tomrör och dra sina kablar eller sin fiberoptik senare utan problem med inträngande jord, sand, grundvatten eller annat som kan vara till besvär eller försvåra installationen. Systemen omfattar dessutom: Rördelsprogram Kabelbrunnsprogram Kabelskydd Markeringsband och markeringsnät Samtliga produkter uppfyller krav enligt följande: Standarder och normer Följande standarder bestämmer hur kabelskydd skall tillverkas och förläggas. Uponors produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd i följande standarder: EBR KJ41:09 Kabelförläggning max 145 KV, SS , Svensk Standard utgåva 4, SS-EN , -4 Europeisk standard, SPF Verksnorm 5200 utgåva 1, SEK Handbok 429, utgåva 1, 1998, EBR IN 049, Optokablar. EBR-Standard KJ41:09 Denna standard omfattar konstruktioner för normala förläggningar, korsningar samt speciella förläggningar. Standarden avser förläggning av kablar med hösta driftspänning 145 KV. Konstruktioner för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraft-, tele-, och internkablar ingår. Samförläggningskonstruktionerna har utarbetas i samråd med Telia. 2 UPONOR EL OCH TELE

3 I EBR KJ41:09 ingår beteckningarna: Kabelskydd Kabelmarkering SPN Skydd, Plant, Normalt MBN Markering, Band, Normalt SPP Skydd, Plant, Plöjning MNN Markering, Nät, Normalt SRN Skydd, Rör, Normalt MBP Markering, Band, Plöjning SRN-D Skydd, Rör, Normalt, Delade MBS Markering, Band, Samplöjning SPS SRS SRE-P SRE-S SPP-S Skydd, Plant, Svåra förhållanden Skydd, Rör, Svåra förhållanden Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning Svenska Elektrotekniska Normer SEN Svensk Standard SS utgåva Denna standard avser krav på kabelskyddsrör i fråga om ringstyvhet, slagtålighet m m. Dessutom anger normer för förläggning av kabel i mark och krav på användandet av kabelskydd. SS-EN , -4 Denna standard beskriver produktkrav för kanalisationssystem inklusive delar, avsedda för skydd och hantering av isolerade kablar och ledningar. Den anger även vilka tester som produkterna skall uppfylla. SPF Verksnorm 5200 Utgåva 1 Verksnormen är utarbetad av branschorganisationen Sveriges Plastförbund (SPF) i samråd med Sveriges Provnings- och Forskningsintitut (SP) samt Elverksföreningen och är antagen som kravspecifikation för P-märkningstillstånd av SP. Verksnormen är baserad på EBR KJ 41 och SS och innefattar därtill de för typgodkända eller certifierade plaströr normala kvalitetskraven. P-märkningstillstånd för elkabelrör utfärdas av SP för rör som genom typprovning och återkommande kontrollprovning visat sig uppfylla kraven i SPF5200. UPONOR EL OCH TELE 3

4 Förläggningssätt/Installation Fyllningshöjd Med fyllningshöjd avses återfyllning från överdel på kabel eller rör till färdig mark. I väg utan permanent ytbeläggning Med väg avses förläggning inom område för vägbana samt korsning av väg. Fyllningshöjd: 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. I väg med permanent ytbeläggning Med väg avses förläggning inom område för vägbana samt korsning av väg. Fyllningshöjd: 0,35 m. Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. I vägområde utanför vägbana Fyllningshöjd: 0,35 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I mark utan jordbearbetning Med mark utan jordbearbetning avses mark som ej är bearbetad och där inga hinder i form av annan kabelförläggning, asfalterade ytor, korsningar med rör m m finns. Fyllningshöjd: 0,35 m. I områden där körning med tyngre arbetsmaskiner befaras skall fyllningshöjden ökas. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I mark där jordbearbetning förekommer Med mark där jordbearbetning förekommer avses mark som bearbetas och där hinder kan förekomma i form av annan kabelförläggning, asfalterade ytor, korsningar med rör m m. Fyllningshöjd 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Teleföretagen kan i speciella fall kräva skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I gång- och cykelväg Fyllningshöjd: 0,25 m. Kabelskydd: Erfordras, klass SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. Vid utnyttjande av fyllningshöjd 0,25 m får den förlagda kabeln vara max 1kV och avsäkras med max 63 A:s säkring. I mark där ej fullt förläggningsdjup kan erhållas När normalt förläggning 0,25, 0,35 eller 0,55 m ej går att uppnå p g a hinder t.ex. berg, sten och dylikt. Fyllningshöjd: Mindre än 0,25, 0,35 samt 0,55 m. Kabelskydd: Rör av typ SRS kan användas som kabelskydd. Varningsband: Erfordras ej. Förläggning ovan mark Förläggning ovan mark kan användas då det föreligger stora svårigheter att utföra schaktning t. ex. på berg. Kabelskydd: Extra starka rör typ SRE. Rören skall vara svarta tryckrör av typ PE-rör försedda med präglad märkning Kraftkabel. Rören klamras med bergklammer. Varningsband: Erfordras ej. Plöjning Fyllningshöjd: 0,25, 0,35 eller 0,55 m beroende på vilken typ av mark där plöjningen skall utföras. I åkermark kan större fyllningshöjd erfordras. Kabelskydd: För kraftkabel erfordras kabelskydd vid all förläggning i vägbana samt gång- och cykelväg. För svagströmsledning erfordras ej kabelskydd. Varningsband: Erfordras alltid för telekabel. Om kabelskydd används erfordras ej varningsband. 4 UPONOR EL OCH TELE

5 Kanalisation Rör eller annan anordning avsedd att förlägga kabel i och som medger indragning och utdragning av kabel. Fyllningshöjd: 0,55 m för kablar max 24 kv och 0,9 m för högre spänningar. Varningsband: Erfordras ej. Korsning med järnväg Med spårområde avses ett avstånd på 8 meter ut från rälsmitt åt vardera hållet. Fyllningshöjd: Min 1,2 m under spårområde mått från överkant räls. Kabelskydd: rör av förstärkt utförande, SRS, erfordras under spårområdet. Varningsband: Erfordras ej. Korsning av sjötrafikled För korsning av sjötrafikled skall Sjöfartsverket kontaktas för eventuellt tillstånd. Korsningen skall utföras så rätlinjigt som möjligt mellan landfästen. Fyllningshöjd: I landfästen min. 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. Kabeln kan därefter förläggas direkt på botten och i förekommande fall djupare med hänsyn till rådande isförhållanden. Kabelskydd: Kabelskydd av typ normal, SRS alt. SRE erfordras vid landfästen ner till 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. Varningsband: Erfordras ej. Korsning mellan kraft- och telekabel Normalt skall telekabel som korsar kraftkabel förläggas över kraftkabel. Fyllningshöjd: Om förläggningsdjupet för telekabel kan minskas mot normalt 0,25 m, 0,35 m, 0,55 m förläggs kraftkabeln på det normala förläggningsdjupet 0,35 alt. 0,55 m. Kan telekabel inte förläggas på ett grundare djup förläggs kraftkabel djupare än normalt och min. 0,1 m under telekabel. Kabelskydd: Kabelskydd av typ normal, SRN alt. SPN erfordras över kraftkabeln. För telekabeln erfordras endast varningsband av typ MBN. Korsning mellan kraft- och telekabel vid kabelskåp Telekabel förläggs under kraftkabel. Avståndet till kraftkabeln skall vara min. 0,05 m. Kabelskydd: Av typ normal, SRN alt. SPN erfordras över telekabeln. Skyddet skall förläggas så att det täcker min. 0,25 m ut från kraftkablarna. För kraftkabeln erfordras endast varningsband alt. kabelskydd beroende på fyllningshöjd. Korsning mellan kraftkabel och gasledning Normalt skall kraftkabel förläggas vinkelrätt över gasledning. Avståndet mellan kabeln och gasledningen skall vara min. 0,3 m upp till 0,6 kv och 0,5 m vid högre spänning. Vid gasledning 10 kpa kan avståndet minskas till 0,1 m. Anmärkning. Gasledning av plast får uppvärmas till max 20 ºC. Där risk föreligger att kraftkabel alstrar högre temperatur, erfordras markisoleringsskiva mellan kabel och gasledning. Fyllningshöjd: Min fyllningshöjd till kabeln enligt resp. förläggningssätt. T. ex. 0,25 m, 0,35 m, 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Kraftkabel/gasledning. Förläggning av kraftkabel över 24 kv upp till 145 kv Fyllningshöjd: 0,9 m. Kabelskydd: Erfordras. Typ SRN alt. SPN. Varningsband: Erfordras ej. Anmärkning: I SEK handbok 429 tillåts en minsta fyllningshöjd på 0,55 m. Men med hänsyn till att dessa kablar oftast har stort skyddsvärde rekommenderar EBR 0,9 m som fyllningshöjd. UPONOR EL OCH TELE 5

6 Gemensam förläggning av kraftkablar 0,4-145 kv Kraftkablar med märkspänning > 24 kv förläggs i schaktets botten. Fyllningshöjd: För kraftkabel med märkspänning > 24 kv skall fyllningshöjden vara minst 0,9 m. Kabelskydd: Erfordras. Varningsband: Erfordras ej. Schaktningsfri förläggning Med schaktningsfri förläggning avses kabelförläggning i rör som pressats eller borrats under jord, eller förläggning av kabel i borrat hål i berg. Förläggningsdjup: Rör som förläggs via schaktningsfri förläggning, borrning, pressning eller liknande skall förläggas på minst det djup som anvisas för öppna schakt enligt typbladen. För mera information om schaktningsfri förläggning hänvisas till publikation som mer ingående behandlar detta. Källa EBR KJ41:09 6 UPONOR EL OCH TELE

7 Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Uponor kabelskyddsrörsystem Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar. Uponor har två olika typer av skyddsrör. Det är mycket viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa olika typer för att få ett skyddsrör med rätt egenskaper. Skyddsrör UPO-T UPO-T har en vanlig slät inneryta. Röret används vanligtvis vid installation av optokabel på kortare sträckor. UEG-T UEG-T har en slät innersida med en mycket låg friktion, ett s k lågfriktionsrör. Detta skyddsrör används vid installationer med optokabel vid längre sträckor. UPONOR EL OCH TELE 7

8 Installation Vid plöjning används rör i dimension 16/12, 25/21, 32/26, 40/32,6 eller 50/40,8. Använda gamla 110-rör som ligger nedgrävda som tomrör. Där finns plats för 4 stycken rör i dimension 32, s. k. subkanalisation. 8 UPONOR EL OCH TELE

9 Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net Infrastrukturen för optisk kommunikation är baserad på ett globalt nätverk som förbinder de olika geografiska områdena. Detta skapar en underjordisk infrastruktur, som har som syfte att tillgodose våra behov av fiberkapacitet på lång sikt. Det kräver en lång och noggrann planering för att säkerställa framtida behov av optisk kommunikation för såväl offentlig miljö som företag och hushåll. Uponor kabelskyddsrörsystem Opto Net är ett säkert och enkelt system, som är snabbt och lätt att installera, parametrar som är viktiga för såväl nätägare som nätentreprenörer. Kabelskyddsrörsystemet Opto Net kan förläggas utan extra kabelskydd. Opto Net består av upp till 12 färgade mikrorör omgivna av en tunn transparent orange mantel, vilket underlättar hantering och utläggning. Skarvning och splittning av nätet utförs med hjälp av skarvkopplingar för direkt nedgrävning utan att det behövs några kopplingsboxar eller grenrör. Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net kan kopplas samman med övriga mikrorörslösningar på marknaden. Det är lätt att komplettera systemet med lösa rör och därmed öka kapaciteten ytterligare. UPONOR EL OCH TELE 9

10 Opto Net-mikrorör Opto Net-mikrorör är gjorda av HDPE-material (polyeten med hög densitet) och produceras i 12 olika färger för lätt identifikation. Vid installation i markklass 1 (lätt) kan mikrorören förläggas direkt på schaktbotten. Vid tillverkningen av mikrorör används endast ren (icke-återvunnen) HDPE, som garanterar att den inre rörytan är så slät och jämn som möjligt. Det gör att blåsning av fibrer utförs med ett minimum av friktion mellan kabel och rör. Med användningen av polyeten säkerställs också att miljöpåverkan är så liten som möjligt, eftersom materialet är helt återvinningsbart och inte innehåller några ämnen som är eller kan vara skadliga för vare sig miljö eller människor. Rördimensioner Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net Uponor mikrorör Transparent orange mantel Dimension Dy/Di (mm) Dy/Di (mm) Antal rör 7/3,5 7/3,5 1, 4, 7, 12 12/8 12/8 1, 4, 7 14/10 14/10 1, 3, 7 Tabell För att säkerställa identifieringen av de enskilda rören i Opto Net-manteln har varje mikrorör en egen färg, se tabell för färgidentifiering. Färgidentifiering av mikrorör Rörnr. Färg 1 Röd 2 Grön 3 Blå 4 Gul 5 Vit 6 Grå 7 Brun 8 Lila 9 Turkos 10 Svart 11 Orange 12 Rosa Tabell UPONOR EL OCH TELE

11 Rörens placering i manteln visas nedan. 3 rör i manteln: 4 rör i manteln: 7 rör i manteln: 12 rör i manteln: Rörens inbördes placering i manteln visas i illustrationerna ovan. När flera Opto Net-system placeras parallellt med varandra kan de separeras med hjälp av bokstäver alternativt annan färg på manteln (A = system/mantel 1, B = system/mantel). Tekniska data Mikrorör Egenskaper HDPE Enhet Standard/testmetod Densitet 946 kg/m 3 ISO 1183 Längdutvidgningskoefficient 0,13 mm/m C Flytspänning 16 MPa EN ISO Tillåten dragspänning, kort tid 10 MPa Förlängning vid brott 350 % EN ISO Tabell Mantel Egenskaper LDPE Enhet Standard/testmetod Densitet 930 kg/m 3 ISO 1183 Längdutvidgningskoefficient 0,13 mm/m C Tabell Opto Net läggs direkt på schaktbotten vid markklass 1 (lätt) enligt EBR KJ41:09. Med hänsyn till förvaring och lagring är materialet UV-stabiliserat, motsvarande ett års utomhuslagring vid en UVbelastning som överensstämmer med våra nordiska förhållanden. UPONOR EL OCH TELE 11

12 Skarvkopplingar Det finns två typer av skarvkopplingar för skarvning av mikrorör. En av skarvkopplingarna är en permanent icke löstagbar skarvkoppling som kan användas vid direktförläggning i rörgraven. Skarvkopplingen har tillräcklig styvhet och styrka för att tåla en direktförläggning och är byggd på så sätt att den dubbla rostfria ringen ligger längst in bakom själva tätningsringen, vilket, i kombination med skarvkopplingens extra långa insticksdjup, garanterar att röret inte böjs vid skarven. Slutligen är själva skarvkopplingen tillverkad av samma material som mikrorören (HDPE) och har samma godstjocklek som kabelrören. På så sätt kan skarvkopplingen stå emot mekaniska påfrestningar som kan uppstå vid en direktförläggning. Den andra typen av skarvkoppling är avsedd för skarvar som ligger mekaniskt skyddade i till exempel brunnar eller har andra former av mekaniskt skydd. Tekniska data Skarvkopplingar, svarta, icke-löstagbara Svart skarvkropp Röd del av skarvkoppling Tätningsring Material HDPE Polyacetal POM Nitrilgummi Dubbelverkande ring Rostfritt stål AISI 301/EN Maximalt tryck Användning 16 bar Direkt förläggning i rörgrav (kabelskydd krävs ej) Skarvkopplingar, transparenta, avtagbara Transparent skarvkropp Röd skarvkoppling Tätningsring Material Polykarbonat Polyacetal POM Nitril Ring Rostfritt stål AISI 301/EN Maximalt tryck Användning 16 bar I brunnar (kräver mekaniskt skydd) Tabell UPONOR EL OCH TELE

13 Godkännanden och specifikationer Det finns för närvarande inga särskilda ENstandarder eller internationella standarder, för mikrorör i HDPE för direktförläggning för dragning av fiberoptiska kablar. Däremot finns det relaterade standarder, som med fördel kan användas som referens. I övrigt finns det en rad faktorer som garanterar en lång livslängd och funktionalitet för rör till fiberblåsning. Dessa faktorer framgår av nedanstående specifikationer. Specifikationer Opto Net-mikrorör Egenskaper Hänvisning till standard Krav Tillämpad materialteknik, polyeten DS/EN , avsnitt 4.3 Avsnitt 4.3* Densitet ISO 1183 Min. 946 kg/m³ Tryckhållfasthet DS/EN (DS/EN ISO ) 165 timmar, 80 C, 3,5 MPa Tryckhållfasthet DS/EN ISO timme, 23 C, 50 bar Brottöjning DS/EN (DS/EN ISO ) Min. 350 % Slagstyrka DS/EN , avsnitt kg/300 mm/20 och -5 C Styvhet/kompression DS/EN , avsnitt N vid 5 % deformation *) Uppfyllelse av punkt 4.3 i EN garanterar att produktens egenskaper bevaras både vid blåsning av fibrer och nedläggning av röret. Dessutom säkerställer uppfyllandet av punkt 4.3. i DS/EN materialets återvinning och renhet med hänsyn till miljö och människor. Tabell Specifikation skarvkoppling för direktförläggning Egenskaper Hänvisning till standard Krav Tryckhållfasthet DS/EN ISO timme, 23 C, 32 bar Slagstyrka DS/EN , avsnitt kg/300 mm/20 och -5 C Tillåtet invändigt tryck - Max. 16 bar Material Polyeten med hög densitet SDR-värde max. 7 Tätningsring Nitrilgummi Skarvning - Ej löstagbar Insticksdjup Min. 3 x Dy (rör) Tabell UPONOR EL OCH TELE 13

14 Märkning Märkning av Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net. OPTO NET PE 7 x m Opto Net PE 7 x m Tillverkare Rörsystem Material Antal mikrorör och deres storlek Tillverkningsenhet 5 = Fristad Tillverkningstidpunkt månad/år Meter-märkning Märkning av mikrorör Märkning av Uponor Opto Net mikrorör. HDPE 5 14/ m HDPE 5 14/ m Tillverkare HDPE Batchnummer Yttre och inre diameter Tillverkningstidpunkt månad/år Metermärkning Figur UPONOR EL OCH TELE

15 Installation Vid hantering och förläggning av Opto Net gäller nedanstående böjningsradier. Det bör noteras att systemets förläggning och design med hänsyn till uppnåbara blåslängder bör innehålla så få skarpa böjar som möjligt. För att uppnå den optimala blåslängden rekommenderas inte en böjningsradie under 1 meter. Böjningsradie Upprullad på trumma eller rulle (vid 20 C) Min. 0,4 m, vilket motsvarar en trumkärna på 0,8 m Under läggning: gäller för både Opto Net som innehåller flera mikrorör och singelrör från -20 C till -6 C: 28 x Dy* från -5 C till 10 C: 25 x Dy* från 11 C till 35 C: 22 x Dy* Dy = Mikrorörens ytterdiameter * * Observera att de angivna radierna är minimiradier för själva mikroröret. Kom ihåg att små böjningsradier minskar blåslängden. Tabell Vid förläggning ska säkerställas att den tillåtna dragkraften för Opto Net-röret inte överskrids. Den tillåtna dragkraften framgår av tabell Tillåten dragkraft för Opto Net-systemet (N) vid 20 C Opto Net-dimension Antal rör 7/3,5 12/8 14/ Tabell UPONOR EL OCH TELE 15

16 Hantering av trummor Vid transport och hantering av trummor och vid utrullning är det viktigt att använda lämplig utrustning och visa aktsamhet. Avlastning från lastbilar ska alltid utföras med en kran eller gaffeltruck. Tippa inte trumman av bilen. Trummorna ska hanteras så att de alltid är upprättstående. Trummans last får aldrig vila på rören, utan ska alltid vila på trummans kanter. Särskilt vid avlastning på löst eller ojämnt underlag riskerar rören att skadas. Se därför alltid till att avlastning sker på ett fast och platt underlag med god tillgänglighet för fortsatt hantering. Vid utrullning av rör från trumman är det viktigt att det används en tillräckligt stor vagn för trumman, som kan hantera trummans vikt. Dessutom ska den ha en bra höjd, så att både rör och trumma kan hänga fritt även vid ojämn terräng. Kontrollera också att dimensionerna för hålet i mitten av trumman stämmer överens med den axel som används och att trumman snurrar fritt och utan problem på axeln. Utrullningen av röret från trumman ska alltid ske från toppen av trumman, eftersom det ger det bästa resultatet med avseende på rörets vidare användning. Opto Net-systemet är vid utrullning helt utan spänningar, det går därför lätt att installera rören i marken. 16 UPONOR EL OCH TELE

17 Läggningsregler och materialanvändning Vid projektering och utförande ska hänsyn tas till läggningsförhållandena. Avgörande för rörens förmåga att motstå den påverkan de utsätts för är att såväl grävarbete som rörläggning och igenfyllning görs omsorgsfullt. Läggning och installation av Opto Net utförs enligt EBR KJ41:09, normal förläggning. A. Schaktning Schaktbotten ska vara helt fast och jämn så att inte gropar uppstår. Särskilt i mjukt underlag finns risk för sättningar under ledningen när rörgraven fylls igen och fyllningen packas ovanpå ledningen. Vid vägbanor eller angränsande ytor ska rörgraven utformas så att man undviker att vägen undermineras och drabbas av sättningar. I kohesionsjord kan påläggning ovanpå rörgraven eventuellt utelämnas. B. Utjämningslager Rören läggs på ett utjämningslager som har till uppgift att eliminera ojämnheter och säkerställa att rören får ett enhetligt och jämnt underlag. Utjämningslagrets tjocklek beror på rörtyp och dimension. Normalt räcker det med en lagertjocklek på 5 10 cm. Material till utjämningslager bör uppfylla följande krav: Kornstorlek över 8 mm får inte förekomma. Innehållet av korn mellan 8 och 16 mm får vara högst 10 %. Materialet får inte vara fruset. Vass flinta eller motsvarande material får inte användas. Om den existerande jorden uppfyller dessa krav, behöver man inte gräva ut för utjämningslager. Utjämningslagret ska inte komprimeras innan rören läggs. C. Kringfyllning Kringfyllningen har till uppgift att ge ledningen tillräckligt stöd på alla sidor och säkerställa att alla belastningar kan överföras utan skadlig punktpåverkan. Vid kringfyllningen bör avståndet till schaktets kant vara så stort att lämpligt komprimeringsmaterial kan användas. Komprimering utförs i lager om maximalt 0,2 m tjocklek (fast mått). Komprimeringen av materialet fortsätts till min. 0,15 m över rörtoppen. Material till kringfyllning bör uppfylla följande krav: Kornstorlek över 15 mm får inte förekomma. Materialet får inte vara fruset. Vass flinta eller motsvarande material får inte användas. Rörgrav utförs enligt EBR KJ41:09 och respektive förläggningssituation Figur 1 UPONOR EL OCH TELE 17

18 Återanvändning av uppgrävt material Utgångspunkten är att den uppgrävda jorden ska kunna återanvändas som kring- och igenfyllningsmaterial, eftersom såväl friktions- som kohesionsjord kan användas. Kohesionsjord medför i regel större deformation än friktionsjord. På samma sätt kan innehållet av sten i kringfyllningsmaterialet medföra att det uppstår punktdeformationer. Om det uppgrävda materialet uppfyller dessa krav, och om de uppställda komprimeringskraven uppfylls, kan materialet användas till igenfyllning. Vi rekommenderar att skärpt kontroll iakttas under installationen. Erfarenhet av olika anläggnings- och läggningsmetoder Det kan i vissa fall vara fördelaktigt att använda andra läggningsmetoder än de vid traditionell rörläggning. Dessa metoder kännetecknas av att det endast uppstår en smal ledningsgrav, vid t.ex. kedjegrävning och plöjning, eller ingen alls, som t.ex. vid jordförskjutning eller styrd borrning Under dessa omständigheter reduceras möjligheten att upptäcka skador som uppstått vid utförande. Övrigt Markeringsnät med söktråd bör installeras för att i framtiden kunna lokalisera kanalisationen rekommenderas markeringsnät med söktråd. Undvik små böjningsradier om det är möjligt. Uponor rekommenderar böjningsradier på minst 1 m med hänsyn till senare blåsning av fiberkabel. Splittning av Uponor Opto Net Vid splittning används endast koppling avsedd för direktförläggning, i detta fall krävs ej något ytterligare skydd. Uponor rekommenderar att kopplingarna förskjuts inbördes, detta för att undvika att de påverkar varandar inbördes. När skarvkopplingar som inte är avsedda för direktförläggning används bör ett mekaniskt skydd användas vid skarven. Ett sådant skydd skulle kunna vara ett skyddsrör av polyeten, som står emot marktrycket. Splittning till andra mikrorörstyper Uponor Opto Net kan splittas till andra typer av mikrorör med hjälp av reduktionskopplingar. Följande dimensioner kan anslutas: Vid kedjegrävning är det mycket svårt att utföra komprimering och kontroll. Det är också svårt att undvika sammanblandning av det uppgrävda materialet. Samtliga dessa faktorer påverkar rörkonstruktionen och kan innebära att blåsning av fibrer försvåras med reducerad blåslängd som följd. Uponor Opto Net dimension (mm) Mikrorör (mm) Reduktionskoppling (mm) 7/3,5 5/3, /8 10/ /10 12/ * * OBS! Det kan finnas en liten kant på cirka 0,5 mm på insidan av röret. Blåsning ska göras från det röret som har de minsta innermåtten för att undvika att fiberkablarna fastnar. Tabell Avgrening Avgrening utförs mycket enkelt och snabbt med Uponor Opto Net. Genom att rören i Opto Net är avsedda för direktförläggning behövs inga skarvstycken eller grenrör som skyddar skarven. OBS: När skarvkopplingar som inte är avsedda för direktförläggning används bör det användas ett mekaniskt skydd vid skarven. Ett sådant skydd skulle kunna vara ett kraftigt poyletenrör, som står emot marktrycket. Avgrening måste göras i en så mjuk böj som möjligt och man bör undvika en böjningsradie på mindre än 1 m. 18 UPONOR EL OCH TELE

19 Montering 1. Skär ett hål på cirka 0,5 m i Opto Net-röret där avgreningen ska ske. Ta bort den eventuella manteln. 2. Leta upp det aktuella röret med hjälp av färg. 3. Klipp röret med hjälp av Uponors rörsax. En bra sax är en förutsättning för ett skarpt snitt. 4. Montera ändproppen på den rörände som inte används för att undvika att det kommer in vatten och smuts. Kom ihåg att markera skarvkopplingens insticksdjup på röränden. UPONOR EL OCH TELE 19

20 5. Justera längden på det enskilda Opto Net-röret så att det matchar den rörände som ska användas. 6. Montera skarvkopplingen i den rörände som ska användas. Kom ihåg att markera skarvkopplingens insticksdjup på röränden. 7. Montera ett Opto Net-rör i skarvkopplingen och dra den vidare. 8. Avgreningen är därmed utförd. 20 UPONOR EL OCH TELE

21 Splittning av Uponor Opto Net Opto Net med sitt tunna ytterskikt ger utmärkta möjligheter att bygga stjärnnät och det krävs inte några som helst tillbehör för att göra detta. Det enda som krävs är en god bild av hur rören ska läggas och avstånden till de enskilda användarna. I ett stjärnnät installeras Opto Net som kabelstam och en central mittpunkt väljs ut mellan de byggnader eller punkter som ska anslutas. Därefter kan mikrorören skäras i lämplig längd och de enskilda rören kan läggas ut till enskilda användare, vilket minskar behovet av skarvkopplingar. Frammatning av Opto Net i redan installerade skyddsrör Uponor Opto Net kan matas fram i redan befintliga rörledningar och är därför en kostnadseffektiv lösning utan behov av grävning. Det finns olika alternativ beroende på befintliga rörledningskonstruktioner. Vid en sådan frammatning bör det installeras en tillräckligt stor mängd kablar. Det kan vara mycket svårt att i efterhand mata fram ytterligare rör, eftersom röret och redan befintliga kablar kan sno sig och förhindra installationen. För utnyttjande av ett redan befintligt men ännu tomt 40 mm kabelrör kan man köra in max. 3 st. lösa Opto Net-rör med en diameter på 12 mm och med en maximal dragningslängd på 300 meter. Opto Net kan också dras i större skyddsrör, t.ex. rör med en diameter på 110 mm. UPONOR EL OCH TELE 21

22 Dimensionering Valet av rördimensioner beror helt på den önskade eller krävda kapaciteten. Vid den efterföljande kabelinstallationen gäller följande tumregel: Fyllnadsgraden får inte överstiga 0,6 en lägre fyllnadsgrad skulle vara att föredra, eftersom man vid en lägre fyllnadsgrad kan räkna med en längre blåslängd än vid den högre fyllnadsgraden. Fyllnadsgrad (Fg) räknas ut med hjälp av följande formel: F g = (kabeldiameter) 2 (rörets innerdiameter) 2 Exempel: Ska du välja ett 12/8-rör eller ett 14/10-rör med en kabeldiameter på 6,2 mm? Blåslängd Uponors tester och erfarenheter visar att mikrokabel kan blåsas upp till 2400 meter. Blåslängden kan variera beroende på olika parametrar. Orsaker till varierande blåslängder kan vara följande: Friktionskoefficient mellan kabelrör och kabel. Antal horisontella böjningar och deras böjningsradier. Antal vertikala böjningar (gropar) och deras böjningsradier. Kabelns ringstyvhet. Blåsutrustning. Kompressortryck och luftflöde l/min. Friktionskoefficient Testmetod 6,2² 8² = 0,6 ø1050 0,5 m/min 6,2² 10² = 0, styrvinkel Välj 14/10 för rörmatningen. 5 kg UPONOR EL OCH TELE

23 Friktionskoefficienten är ett mått på friktionen mellan två olika ytor och kan räknas ut med hjälp av ett enkelt test. Den kraft som krävs för att dra en kabel genom ett Opto Net-rör mäts och räknas om till en friktionskoefficient. Metoden är enkel och exakt. Den kan utföras på både torra rör och rör smörjda med friktionsdämpande smörjmedel. Uponor har använt denna metod för friktionsmätningar på Opto Net-rör med olika kabeltyper. Mätningarna genomförs under olika förhållanden dels på kabelrör i så kallat torrt tillstånd och dels på kabelrör vars insida är smörjd med ett tunt lager av friktionsdämpande smörjmedel avsett för kabelblåsning. Friktionskoefficientens värde har en direkt inverkan på kabelns blåsningslängd, eftersom en lägre friktionskoefficient ger en längre blåslängd. Vertikala/horisontella böjningar och böjningsradier Alla böjningar i Opto Net-installationen påverkar installationslängden. Uponor rekommenderar böjningsradier på minst 1 m. Kabelns flexibilitet Dagens kablar är oftast lämpade för installation i skyddsrör som Uponor Opto Net. Har du några frågor eller synpunkter i detta avseende, kan du fråga din kabelleverantör eller kontaktperson på Uponor. Blåsningsutrustning Kontakta din leverantör av blåsningsutrustning för hjälp att välja rätt blåsningsutrustning till Opto Net. Kompressortryck och luftflöde Kontakta din leverantör av kompressorer för att välja rätt kompressorer för installation av Opto Net. Din leverantör av blåsningsutrustning kan informera dig om alla krav för den kompressor som krävs. Uponor rekommenderar följande kompressorspecifikationer för installation av längre sträckor: Kompressortryck = 16 bar Luftflöde = ca 1 m 3 /min. I samband med planering, utformning och dimensionering av system för kabelhantering ger Uponor både tekniskt stöd och anordnar kurser. UPONOR EL OCH TELE 23

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT

FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT ROBUSTA NÄT Rekommendationer FÖRLÄGGNING AV ROBUSTA NÄT Kanalisation, kablar och kopplingsställen Utgåva 2, 2011-10-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Dokumentöversikt rekommendationer 4 1.2 Syftet med dokumentet

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Fibernät. Del 1 Kompletta system för fiberoptiska nät

Fibernät. Del 1 Kompletta system för fiberoptiska nät Fibernät Del 1 Kompletta system för fiberoptiska nät 1 Melbye Skandinavia Sverige AB - Presentation - Kontaktinformation - Personal 2 Blåsfiber- & Mikrokabelsystem - Tuber - Blåsfiber - Blåsutrustning

Läs mer

RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN

RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN GRUPP E3 Jonathan Andersson 86 08 20-5533 Peter Andersson 86 02 20-5034 Mladen Gibanica 88 08 31-2790 Patrik Ollas 87 09 10-7257 Industriell konstruktion

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land 1 2 Innehållsförteckning casabona, det smarta och moderna integrerade stom- och isoleringssystemet...4 UPPfinningen - casabonasystemets

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer