UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark"

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

2 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan mark och i mark som skydd för kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t.ex. kabel-tv, telefoni och fiberoptiska nät. Uponor levererar ett komplett sortiment av släta, korrugerade, dubbelväggiga och Uponor Tripla-rör, samt tvådelade släta och flexibla kabelrör för reparation alla med mycket hög kvalitet och med en dokumenterad livslängd på minst 100 år. Den kontinuerliga utvecklingen och vår mångåriga erfarenhet har lett fram till ett omfattande och kvalitetsmässigt starkt program med kompletta systemlösningar som tar hänsyn till de små detaljerna som gör systemet enklare att använda för att skydda kablar. Kabelrörens goda materialegenskaper gör att de tål värme och kyla, slag och stötar. Utöver detta är kabelrören beständiga mot de flesta kemikalier och andra aggressiva vätskor. PE-rören är lätta och därigenom enkla att hantera under lagring, transport och installation. De flesta av Uponors kabelskyddsrörsystem är täta mot grundvatten, så att man kan lägga kabelröret som tomrör och dra sina kablar eller sin fiberoptik senare utan problem med inträngande jord, sand, grundvatten eller annat som kan vara till besvär eller försvåra installationen. Systemen omfattar dessutom: Rördelsprogram Kabelbrunnsprogram Kabelskydd Markeringsband och markeringsnät Samtliga produkter uppfyller krav enligt följande: Standarder och normer Följande standarder bestämmer hur kabelskydd skall tillverkas och förläggas. Uponors produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd i följande standarder: EBR KJ41:09 Kabelförläggning max 145 KV, SS , Svensk Standard utgåva 4, SS-EN , -4 Europeisk standard, SPF Verksnorm 5200 utgåva 1, SEK Handbok 429, utgåva 1, 1998, EBR IN 049, Optokablar. EBR-Standard KJ41:09 Denna standard omfattar konstruktioner för normala förläggningar, korsningar samt speciella förläggningar. Standarden avser förläggning av kablar med hösta driftspänning 145 KV. Konstruktioner för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraft-, tele-, och internkablar ingår. Samförläggningskonstruktionerna har utarbetas i samråd med Telia. 2 UPONOR EL OCH TELE

3 I EBR KJ41:09 ingår beteckningarna: Kabelskydd Kabelmarkering SPN Skydd, Plant, Normalt MBN Markering, Band, Normalt SPP Skydd, Plant, Plöjning MNN Markering, Nät, Normalt SRN Skydd, Rör, Normalt MBP Markering, Band, Plöjning SRN-D Skydd, Rör, Normalt, Delade MBS Markering, Band, Samplöjning SPS SRS SRE-P SRE-S SPP-S Skydd, Plant, Svåra förhållanden Skydd, Rör, Svåra förhållanden Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning Svenska Elektrotekniska Normer SEN Svensk Standard SS utgåva Denna standard avser krav på kabelskyddsrör i fråga om ringstyvhet, slagtålighet m m. Dessutom anger normer för förläggning av kabel i mark och krav på användandet av kabelskydd. SS-EN , -4 Denna standard beskriver produktkrav för kanalisationssystem inklusive delar, avsedda för skydd och hantering av isolerade kablar och ledningar. Den anger även vilka tester som produkterna skall uppfylla. SPF Verksnorm 5200 Utgåva 1 Verksnormen är utarbetad av branschorganisationen Sveriges Plastförbund (SPF) i samråd med Sveriges Provnings- och Forskningsintitut (SP) samt Elverksföreningen och är antagen som kravspecifikation för P-märkningstillstånd av SP. Verksnormen är baserad på EBR KJ 41 och SS och innefattar därtill de för typgodkända eller certifierade plaströr normala kvalitetskraven. P-märkningstillstånd för elkabelrör utfärdas av SP för rör som genom typprovning och återkommande kontrollprovning visat sig uppfylla kraven i SPF5200. UPONOR EL OCH TELE 3

4 Förläggningssätt/Installation Fyllningshöjd Med fyllningshöjd avses återfyllning från överdel på kabel eller rör till färdig mark. I väg utan permanent ytbeläggning Med väg avses förläggning inom område för vägbana samt korsning av väg. Fyllningshöjd: 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. I väg med permanent ytbeläggning Med väg avses förläggning inom område för vägbana samt korsning av väg. Fyllningshöjd: 0,35 m. Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. I vägområde utanför vägbana Fyllningshöjd: 0,35 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I mark utan jordbearbetning Med mark utan jordbearbetning avses mark som ej är bearbetad och där inga hinder i form av annan kabelförläggning, asfalterade ytor, korsningar med rör m m finns. Fyllningshöjd: 0,35 m. I områden där körning med tyngre arbetsmaskiner befaras skall fyllningshöjden ökas. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I mark där jordbearbetning förekommer Med mark där jordbearbetning förekommer avses mark som bearbetas och där hinder kan förekomma i form av annan kabelförläggning, asfalterade ytor, korsningar med rör m m. Fyllningshöjd 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Teleföretagen kan i speciella fall kräva skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I gång- och cykelväg Fyllningshöjd: 0,25 m. Kabelskydd: Erfordras, klass SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. Vid utnyttjande av fyllningshöjd 0,25 m får den förlagda kabeln vara max 1kV och avsäkras med max 63 A:s säkring. I mark där ej fullt förläggningsdjup kan erhållas När normalt förläggning 0,25, 0,35 eller 0,55 m ej går att uppnå p g a hinder t.ex. berg, sten och dylikt. Fyllningshöjd: Mindre än 0,25, 0,35 samt 0,55 m. Kabelskydd: Rör av typ SRS kan användas som kabelskydd. Varningsband: Erfordras ej. Förläggning ovan mark Förläggning ovan mark kan användas då det föreligger stora svårigheter att utföra schaktning t. ex. på berg. Kabelskydd: Extra starka rör typ SRE. Rören skall vara svarta tryckrör av typ PE-rör försedda med präglad märkning Kraftkabel. Rören klamras med bergklammer. Varningsband: Erfordras ej. Plöjning Fyllningshöjd: 0,25, 0,35 eller 0,55 m beroende på vilken typ av mark där plöjningen skall utföras. I åkermark kan större fyllningshöjd erfordras. Kabelskydd: För kraftkabel erfordras kabelskydd vid all förläggning i vägbana samt gång- och cykelväg. För svagströmsledning erfordras ej kabelskydd. Varningsband: Erfordras alltid för telekabel. Om kabelskydd används erfordras ej varningsband. 4 UPONOR EL OCH TELE

5 Kanalisation Rör eller annan anordning avsedd att förlägga kabel i och som medger indragning och utdragning av kabel. Fyllningshöjd: 0,55 m för kablar max 24 kv och 0,9 m för högre spänningar. Varningsband: Erfordras ej. Korsning med järnväg Med spårområde avses ett avstånd på 8 meter ut från rälsmitt åt vardera hållet. Fyllningshöjd: Min 1,2 m under spårområde mått från överkant räls. Kabelskydd: rör av förstärkt utförande, SRS, erfordras under spårområdet. Varningsband: Erfordras ej. Korsning av sjötrafikled För korsning av sjötrafikled skall Sjöfartsverket kontaktas för eventuellt tillstånd. Korsningen skall utföras så rätlinjigt som möjligt mellan landfästen. Fyllningshöjd: I landfästen min. 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. Kabeln kan därefter förläggas direkt på botten och i förekommande fall djupare med hänsyn till rådande isförhållanden. Kabelskydd: Kabelskydd av typ normal, SRS alt. SRE erfordras vid landfästen ner till 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. Varningsband: Erfordras ej. Korsning mellan kraft- och telekabel Normalt skall telekabel som korsar kraftkabel förläggas över kraftkabel. Fyllningshöjd: Om förläggningsdjupet för telekabel kan minskas mot normalt 0,25 m, 0,35 m, 0,55 m förläggs kraftkabeln på det normala förläggningsdjupet 0,35 alt. 0,55 m. Kan telekabel inte förläggas på ett grundare djup förläggs kraftkabel djupare än normalt och min. 0,1 m under telekabel. Kabelskydd: Kabelskydd av typ normal, SRN alt. SPN erfordras över kraftkabeln. För telekabeln erfordras endast varningsband av typ MBN. Korsning mellan kraft- och telekabel vid kabelskåp Telekabel förläggs under kraftkabel. Avståndet till kraftkabeln skall vara min. 0,05 m. Kabelskydd: Av typ normal, SRN alt. SPN erfordras över telekabeln. Skyddet skall förläggas så att det täcker min. 0,25 m ut från kraftkablarna. För kraftkabeln erfordras endast varningsband alt. kabelskydd beroende på fyllningshöjd. Korsning mellan kraftkabel och gasledning Normalt skall kraftkabel förläggas vinkelrätt över gasledning. Avståndet mellan kabeln och gasledningen skall vara min. 0,3 m upp till 0,6 kv och 0,5 m vid högre spänning. Vid gasledning 10 kpa kan avståndet minskas till 0,1 m. Anmärkning. Gasledning av plast får uppvärmas till max 20 ºC. Där risk föreligger att kraftkabel alstrar högre temperatur, erfordras markisoleringsskiva mellan kabel och gasledning. Fyllningshöjd: Min fyllningshöjd till kabeln enligt resp. förläggningssätt. T. ex. 0,25 m, 0,35 m, 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Kraftkabel/gasledning. Förläggning av kraftkabel över 24 kv upp till 145 kv Fyllningshöjd: 0,9 m. Kabelskydd: Erfordras. Typ SRN alt. SPN. Varningsband: Erfordras ej. Anmärkning: I SEK handbok 429 tillåts en minsta fyllningshöjd på 0,55 m. Men med hänsyn till att dessa kablar oftast har stort skyddsvärde rekommenderar EBR 0,9 m som fyllningshöjd. UPONOR EL OCH TELE 5

6 Gemensam förläggning av kraftkablar 0,4-145 kv Kraftkablar med märkspänning > 24 kv förläggs i schaktets botten. Fyllningshöjd: För kraftkabel med märkspänning > 24 kv skall fyllningshöjden vara minst 0,9 m. Kabelskydd: Erfordras. Varningsband: Erfordras ej. Schaktningsfri förläggning Med schaktningsfri förläggning avses kabelförläggning i rör som pressats eller borrats under jord, eller förläggning av kabel i borrat hål i berg. Förläggningsdjup: Rör som förläggs via schaktningsfri förläggning, borrning, pressning eller liknande skall förläggas på minst det djup som anvisas för öppna schakt enligt typbladen. För mera information om schaktningsfri förläggning hänvisas till publikation som mer ingående behandlar detta. Källa EBR KJ41:09 6 UPONOR EL OCH TELE

7 Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Uponor kabelskyddsrörsystem Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar. Uponor har två olika typer av skyddsrör. Det är mycket viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa olika typer för att få ett skyddsrör med rätt egenskaper. Skyddsrör UPO-T UPO-T har en vanlig slät inneryta. Röret används vanligtvis vid installation av optokabel på kortare sträckor. UEG-T UEG-T har en slät innersida med en mycket låg friktion, ett s k lågfriktionsrör. Detta skyddsrör används vid installationer med optokabel vid längre sträckor. UPONOR EL OCH TELE 7

8 Installation Vid plöjning används rör i dimension 16/12, 25/21, 32/26, 40/32,6 eller 50/40,8. Använda gamla 110-rör som ligger nedgrävda som tomrör. Där finns plats för 4 stycken rör i dimension 32, s. k. subkanalisation. 8 UPONOR EL OCH TELE

9 Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net Infrastrukturen för optisk kommunikation är baserad på ett globalt nätverk som förbinder de olika geografiska områdena. Detta skapar en underjordisk infrastruktur, som har som syfte att tillgodose våra behov av fiberkapacitet på lång sikt. Det kräver en lång och noggrann planering för att säkerställa framtida behov av optisk kommunikation för såväl offentlig miljö som företag och hushåll. Uponor kabelskyddsrörsystem Opto Net är ett säkert och enkelt system, som är snabbt och lätt att installera, parametrar som är viktiga för såväl nätägare som nätentreprenörer. Kabelskyddsrörsystemet Opto Net kan förläggas utan extra kabelskydd. Opto Net består av upp till 12 färgade mikrorör omgivna av en tunn transparent orange mantel, vilket underlättar hantering och utläggning. Skarvning och splittning av nätet utförs med hjälp av skarvkopplingar för direkt nedgrävning utan att det behövs några kopplingsboxar eller grenrör. Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net kan kopplas samman med övriga mikrorörslösningar på marknaden. Det är lätt att komplettera systemet med lösa rör och därmed öka kapaciteten ytterligare. UPONOR EL OCH TELE 9

10 Opto Net-mikrorör Opto Net-mikrorör är gjorda av HDPE-material (polyeten med hög densitet) och produceras i 12 olika färger för lätt identifikation. Vid installation i markklass 1 (lätt) kan mikrorören förläggas direkt på schaktbotten. Vid tillverkningen av mikrorör används endast ren (icke-återvunnen) HDPE, som garanterar att den inre rörytan är så slät och jämn som möjligt. Det gör att blåsning av fibrer utförs med ett minimum av friktion mellan kabel och rör. Med användningen av polyeten säkerställs också att miljöpåverkan är så liten som möjligt, eftersom materialet är helt återvinningsbart och inte innehåller några ämnen som är eller kan vara skadliga för vare sig miljö eller människor. Rördimensioner Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net Uponor mikrorör Transparent orange mantel Dimension Dy/Di (mm) Dy/Di (mm) Antal rör 7/3,5 7/3,5 1, 4, 7, 12 12/8 12/8 1, 4, 7 14/10 14/10 1, 3, 7 Tabell För att säkerställa identifieringen av de enskilda rören i Opto Net-manteln har varje mikrorör en egen färg, se tabell för färgidentifiering. Färgidentifiering av mikrorör Rörnr. Färg 1 Röd 2 Grön 3 Blå 4 Gul 5 Vit 6 Grå 7 Brun 8 Lila 9 Turkos 10 Svart 11 Orange 12 Rosa Tabell UPONOR EL OCH TELE

11 Rörens placering i manteln visas nedan. 3 rör i manteln: 4 rör i manteln: 7 rör i manteln: 12 rör i manteln: Rörens inbördes placering i manteln visas i illustrationerna ovan. När flera Opto Net-system placeras parallellt med varandra kan de separeras med hjälp av bokstäver alternativt annan färg på manteln (A = system/mantel 1, B = system/mantel). Tekniska data Mikrorör Egenskaper HDPE Enhet Standard/testmetod Densitet 946 kg/m 3 ISO 1183 Längdutvidgningskoefficient 0,13 mm/m C Flytspänning 16 MPa EN ISO Tillåten dragspänning, kort tid 10 MPa Förlängning vid brott 350 % EN ISO Tabell Mantel Egenskaper LDPE Enhet Standard/testmetod Densitet 930 kg/m 3 ISO 1183 Längdutvidgningskoefficient 0,13 mm/m C Tabell Opto Net läggs direkt på schaktbotten vid markklass 1 (lätt) enligt EBR KJ41:09. Med hänsyn till förvaring och lagring är materialet UV-stabiliserat, motsvarande ett års utomhuslagring vid en UVbelastning som överensstämmer med våra nordiska förhållanden. UPONOR EL OCH TELE 11

12 Skarvkopplingar Det finns två typer av skarvkopplingar för skarvning av mikrorör. En av skarvkopplingarna är en permanent icke löstagbar skarvkoppling som kan användas vid direktförläggning i rörgraven. Skarvkopplingen har tillräcklig styvhet och styrka för att tåla en direktförläggning och är byggd på så sätt att den dubbla rostfria ringen ligger längst in bakom själva tätningsringen, vilket, i kombination med skarvkopplingens extra långa insticksdjup, garanterar att röret inte böjs vid skarven. Slutligen är själva skarvkopplingen tillverkad av samma material som mikrorören (HDPE) och har samma godstjocklek som kabelrören. På så sätt kan skarvkopplingen stå emot mekaniska påfrestningar som kan uppstå vid en direktförläggning. Den andra typen av skarvkoppling är avsedd för skarvar som ligger mekaniskt skyddade i till exempel brunnar eller har andra former av mekaniskt skydd. Tekniska data Skarvkopplingar, svarta, icke-löstagbara Svart skarvkropp Röd del av skarvkoppling Tätningsring Material HDPE Polyacetal POM Nitrilgummi Dubbelverkande ring Rostfritt stål AISI 301/EN Maximalt tryck Användning 16 bar Direkt förläggning i rörgrav (kabelskydd krävs ej) Skarvkopplingar, transparenta, avtagbara Transparent skarvkropp Röd skarvkoppling Tätningsring Material Polykarbonat Polyacetal POM Nitril Ring Rostfritt stål AISI 301/EN Maximalt tryck Användning 16 bar I brunnar (kräver mekaniskt skydd) Tabell UPONOR EL OCH TELE

13 Godkännanden och specifikationer Det finns för närvarande inga särskilda ENstandarder eller internationella standarder, för mikrorör i HDPE för direktförläggning för dragning av fiberoptiska kablar. Däremot finns det relaterade standarder, som med fördel kan användas som referens. I övrigt finns det en rad faktorer som garanterar en lång livslängd och funktionalitet för rör till fiberblåsning. Dessa faktorer framgår av nedanstående specifikationer. Specifikationer Opto Net-mikrorör Egenskaper Hänvisning till standard Krav Tillämpad materialteknik, polyeten DS/EN , avsnitt 4.3 Avsnitt 4.3* Densitet ISO 1183 Min. 946 kg/m³ Tryckhållfasthet DS/EN (DS/EN ISO ) 165 timmar, 80 C, 3,5 MPa Tryckhållfasthet DS/EN ISO timme, 23 C, 50 bar Brottöjning DS/EN (DS/EN ISO ) Min. 350 % Slagstyrka DS/EN , avsnitt kg/300 mm/20 och -5 C Styvhet/kompression DS/EN , avsnitt N vid 5 % deformation *) Uppfyllelse av punkt 4.3 i EN garanterar att produktens egenskaper bevaras både vid blåsning av fibrer och nedläggning av röret. Dessutom säkerställer uppfyllandet av punkt 4.3. i DS/EN materialets återvinning och renhet med hänsyn till miljö och människor. Tabell Specifikation skarvkoppling för direktförläggning Egenskaper Hänvisning till standard Krav Tryckhållfasthet DS/EN ISO timme, 23 C, 32 bar Slagstyrka DS/EN , avsnitt kg/300 mm/20 och -5 C Tillåtet invändigt tryck - Max. 16 bar Material Polyeten med hög densitet SDR-värde max. 7 Tätningsring Nitrilgummi Skarvning - Ej löstagbar Insticksdjup Min. 3 x Dy (rör) Tabell UPONOR EL OCH TELE 13

14 Märkning Märkning av Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net. OPTO NET PE 7 x m Opto Net PE 7 x m Tillverkare Rörsystem Material Antal mikrorör och deres storlek Tillverkningsenhet 5 = Fristad Tillverkningstidpunkt månad/år Meter-märkning Märkning av mikrorör Märkning av Uponor Opto Net mikrorör. HDPE 5 14/ m HDPE 5 14/ m Tillverkare HDPE Batchnummer Yttre och inre diameter Tillverkningstidpunkt månad/år Metermärkning Figur UPONOR EL OCH TELE

15 Installation Vid hantering och förläggning av Opto Net gäller nedanstående böjningsradier. Det bör noteras att systemets förläggning och design med hänsyn till uppnåbara blåslängder bör innehålla så få skarpa böjar som möjligt. För att uppnå den optimala blåslängden rekommenderas inte en böjningsradie under 1 meter. Böjningsradie Upprullad på trumma eller rulle (vid 20 C) Min. 0,4 m, vilket motsvarar en trumkärna på 0,8 m Under läggning: gäller för både Opto Net som innehåller flera mikrorör och singelrör från -20 C till -6 C: 28 x Dy* från -5 C till 10 C: 25 x Dy* från 11 C till 35 C: 22 x Dy* Dy = Mikrorörens ytterdiameter * * Observera att de angivna radierna är minimiradier för själva mikroröret. Kom ihåg att små böjningsradier minskar blåslängden. Tabell Vid förläggning ska säkerställas att den tillåtna dragkraften för Opto Net-röret inte överskrids. Den tillåtna dragkraften framgår av tabell Tillåten dragkraft för Opto Net-systemet (N) vid 20 C Opto Net-dimension Antal rör 7/3,5 12/8 14/ Tabell UPONOR EL OCH TELE 15

16 Hantering av trummor Vid transport och hantering av trummor och vid utrullning är det viktigt att använda lämplig utrustning och visa aktsamhet. Avlastning från lastbilar ska alltid utföras med en kran eller gaffeltruck. Tippa inte trumman av bilen. Trummorna ska hanteras så att de alltid är upprättstående. Trummans last får aldrig vila på rören, utan ska alltid vila på trummans kanter. Särskilt vid avlastning på löst eller ojämnt underlag riskerar rören att skadas. Se därför alltid till att avlastning sker på ett fast och platt underlag med god tillgänglighet för fortsatt hantering. Vid utrullning av rör från trumman är det viktigt att det används en tillräckligt stor vagn för trumman, som kan hantera trummans vikt. Dessutom ska den ha en bra höjd, så att både rör och trumma kan hänga fritt även vid ojämn terräng. Kontrollera också att dimensionerna för hålet i mitten av trumman stämmer överens med den axel som används och att trumman snurrar fritt och utan problem på axeln. Utrullningen av röret från trumman ska alltid ske från toppen av trumman, eftersom det ger det bästa resultatet med avseende på rörets vidare användning. Opto Net-systemet är vid utrullning helt utan spänningar, det går därför lätt att installera rören i marken. 16 UPONOR EL OCH TELE

17 Läggningsregler och materialanvändning Vid projektering och utförande ska hänsyn tas till läggningsförhållandena. Avgörande för rörens förmåga att motstå den påverkan de utsätts för är att såväl grävarbete som rörläggning och igenfyllning görs omsorgsfullt. Läggning och installation av Opto Net utförs enligt EBR KJ41:09, normal förläggning. A. Schaktning Schaktbotten ska vara helt fast och jämn så att inte gropar uppstår. Särskilt i mjukt underlag finns risk för sättningar under ledningen när rörgraven fylls igen och fyllningen packas ovanpå ledningen. Vid vägbanor eller angränsande ytor ska rörgraven utformas så att man undviker att vägen undermineras och drabbas av sättningar. I kohesionsjord kan påläggning ovanpå rörgraven eventuellt utelämnas. B. Utjämningslager Rören läggs på ett utjämningslager som har till uppgift att eliminera ojämnheter och säkerställa att rören får ett enhetligt och jämnt underlag. Utjämningslagrets tjocklek beror på rörtyp och dimension. Normalt räcker det med en lagertjocklek på 5 10 cm. Material till utjämningslager bör uppfylla följande krav: Kornstorlek över 8 mm får inte förekomma. Innehållet av korn mellan 8 och 16 mm får vara högst 10 %. Materialet får inte vara fruset. Vass flinta eller motsvarande material får inte användas. Om den existerande jorden uppfyller dessa krav, behöver man inte gräva ut för utjämningslager. Utjämningslagret ska inte komprimeras innan rören läggs. C. Kringfyllning Kringfyllningen har till uppgift att ge ledningen tillräckligt stöd på alla sidor och säkerställa att alla belastningar kan överföras utan skadlig punktpåverkan. Vid kringfyllningen bör avståndet till schaktets kant vara så stort att lämpligt komprimeringsmaterial kan användas. Komprimering utförs i lager om maximalt 0,2 m tjocklek (fast mått). Komprimeringen av materialet fortsätts till min. 0,15 m över rörtoppen. Material till kringfyllning bör uppfylla följande krav: Kornstorlek över 15 mm får inte förekomma. Materialet får inte vara fruset. Vass flinta eller motsvarande material får inte användas. Rörgrav utförs enligt EBR KJ41:09 och respektive förläggningssituation Figur 1 UPONOR EL OCH TELE 17

18 Återanvändning av uppgrävt material Utgångspunkten är att den uppgrävda jorden ska kunna återanvändas som kring- och igenfyllningsmaterial, eftersom såväl friktions- som kohesionsjord kan användas. Kohesionsjord medför i regel större deformation än friktionsjord. På samma sätt kan innehållet av sten i kringfyllningsmaterialet medföra att det uppstår punktdeformationer. Om det uppgrävda materialet uppfyller dessa krav, och om de uppställda komprimeringskraven uppfylls, kan materialet användas till igenfyllning. Vi rekommenderar att skärpt kontroll iakttas under installationen. Erfarenhet av olika anläggnings- och läggningsmetoder Det kan i vissa fall vara fördelaktigt att använda andra läggningsmetoder än de vid traditionell rörläggning. Dessa metoder kännetecknas av att det endast uppstår en smal ledningsgrav, vid t.ex. kedjegrävning och plöjning, eller ingen alls, som t.ex. vid jordförskjutning eller styrd borrning Under dessa omständigheter reduceras möjligheten att upptäcka skador som uppstått vid utförande. Övrigt Markeringsnät med söktråd bör installeras för att i framtiden kunna lokalisera kanalisationen rekommenderas markeringsnät med söktråd. Undvik små böjningsradier om det är möjligt. Uponor rekommenderar böjningsradier på minst 1 m med hänsyn till senare blåsning av fiberkabel. Splittning av Uponor Opto Net Vid splittning används endast koppling avsedd för direktförläggning, i detta fall krävs ej något ytterligare skydd. Uponor rekommenderar att kopplingarna förskjuts inbördes, detta för att undvika att de påverkar varandar inbördes. När skarvkopplingar som inte är avsedda för direktförläggning används bör ett mekaniskt skydd användas vid skarven. Ett sådant skydd skulle kunna vara ett skyddsrör av polyeten, som står emot marktrycket. Splittning till andra mikrorörstyper Uponor Opto Net kan splittas till andra typer av mikrorör med hjälp av reduktionskopplingar. Följande dimensioner kan anslutas: Vid kedjegrävning är det mycket svårt att utföra komprimering och kontroll. Det är också svårt att undvika sammanblandning av det uppgrävda materialet. Samtliga dessa faktorer påverkar rörkonstruktionen och kan innebära att blåsning av fibrer försvåras med reducerad blåslängd som följd. Uponor Opto Net dimension (mm) Mikrorör (mm) Reduktionskoppling (mm) 7/3,5 5/3, /8 10/ /10 12/ * * OBS! Det kan finnas en liten kant på cirka 0,5 mm på insidan av röret. Blåsning ska göras från det röret som har de minsta innermåtten för att undvika att fiberkablarna fastnar. Tabell Avgrening Avgrening utförs mycket enkelt och snabbt med Uponor Opto Net. Genom att rören i Opto Net är avsedda för direktförläggning behövs inga skarvstycken eller grenrör som skyddar skarven. OBS: När skarvkopplingar som inte är avsedda för direktförläggning används bör det användas ett mekaniskt skydd vid skarven. Ett sådant skydd skulle kunna vara ett kraftigt poyletenrör, som står emot marktrycket. Avgrening måste göras i en så mjuk böj som möjligt och man bör undvika en böjningsradie på mindre än 1 m. 18 UPONOR EL OCH TELE

19 Montering 1. Skär ett hål på cirka 0,5 m i Opto Net-röret där avgreningen ska ske. Ta bort den eventuella manteln. 2. Leta upp det aktuella röret med hjälp av färg. 3. Klipp röret med hjälp av Uponors rörsax. En bra sax är en förutsättning för ett skarpt snitt. 4. Montera ändproppen på den rörände som inte används för att undvika att det kommer in vatten och smuts. Kom ihåg att markera skarvkopplingens insticksdjup på röränden. UPONOR EL OCH TELE 19

20 5. Justera längden på det enskilda Opto Net-röret så att det matchar den rörände som ska användas. 6. Montera skarvkopplingen i den rörände som ska användas. Kom ihåg att markera skarvkopplingens insticksdjup på röränden. 7. Montera ett Opto Net-rör i skarvkopplingen och dra den vidare. 8. Avgreningen är därmed utförd. 20 UPONOR EL OCH TELE

21 Splittning av Uponor Opto Net Opto Net med sitt tunna ytterskikt ger utmärkta möjligheter att bygga stjärnnät och det krävs inte några som helst tillbehör för att göra detta. Det enda som krävs är en god bild av hur rören ska läggas och avstånden till de enskilda användarna. I ett stjärnnät installeras Opto Net som kabelstam och en central mittpunkt väljs ut mellan de byggnader eller punkter som ska anslutas. Därefter kan mikrorören skäras i lämplig längd och de enskilda rören kan läggas ut till enskilda användare, vilket minskar behovet av skarvkopplingar. Frammatning av Opto Net i redan installerade skyddsrör Uponor Opto Net kan matas fram i redan befintliga rörledningar och är därför en kostnadseffektiv lösning utan behov av grävning. Det finns olika alternativ beroende på befintliga rörledningskonstruktioner. Vid en sådan frammatning bör det installeras en tillräckligt stor mängd kablar. Det kan vara mycket svårt att i efterhand mata fram ytterligare rör, eftersom röret och redan befintliga kablar kan sno sig och förhindra installationen. För utnyttjande av ett redan befintligt men ännu tomt 40 mm kabelrör kan man köra in max. 3 st. lösa Opto Net-rör med en diameter på 12 mm och med en maximal dragningslängd på 300 meter. Opto Net kan också dras i större skyddsrör, t.ex. rör med en diameter på 110 mm. UPONOR EL OCH TELE 21

22 Dimensionering Valet av rördimensioner beror helt på den önskade eller krävda kapaciteten. Vid den efterföljande kabelinstallationen gäller följande tumregel: Fyllnadsgraden får inte överstiga 0,6 en lägre fyllnadsgrad skulle vara att föredra, eftersom man vid en lägre fyllnadsgrad kan räkna med en längre blåslängd än vid den högre fyllnadsgraden. Fyllnadsgrad (Fg) räknas ut med hjälp av följande formel: F g = (kabeldiameter) 2 (rörets innerdiameter) 2 Exempel: Ska du välja ett 12/8-rör eller ett 14/10-rör med en kabeldiameter på 6,2 mm? Blåslängd Uponors tester och erfarenheter visar att mikrokabel kan blåsas upp till 2400 meter. Blåslängden kan variera beroende på olika parametrar. Orsaker till varierande blåslängder kan vara följande: Friktionskoefficient mellan kabelrör och kabel. Antal horisontella böjningar och deras böjningsradier. Antal vertikala böjningar (gropar) och deras böjningsradier. Kabelns ringstyvhet. Blåsutrustning. Kompressortryck och luftflöde l/min. Friktionskoefficient Testmetod 6,2² 8² = 0,6 ø1050 0,5 m/min 6,2² 10² = 0, styrvinkel Välj 14/10 för rörmatningen. 5 kg UPONOR EL OCH TELE

23 Friktionskoefficienten är ett mått på friktionen mellan två olika ytor och kan räknas ut med hjälp av ett enkelt test. Den kraft som krävs för att dra en kabel genom ett Opto Net-rör mäts och räknas om till en friktionskoefficient. Metoden är enkel och exakt. Den kan utföras på både torra rör och rör smörjda med friktionsdämpande smörjmedel. Uponor har använt denna metod för friktionsmätningar på Opto Net-rör med olika kabeltyper. Mätningarna genomförs under olika förhållanden dels på kabelrör i så kallat torrt tillstånd och dels på kabelrör vars insida är smörjd med ett tunt lager av friktionsdämpande smörjmedel avsett för kabelblåsning. Friktionskoefficientens värde har en direkt inverkan på kabelns blåsningslängd, eftersom en lägre friktionskoefficient ger en längre blåslängd. Vertikala/horisontella böjningar och böjningsradier Alla böjningar i Opto Net-installationen påverkar installationslängden. Uponor rekommenderar böjningsradier på minst 1 m. Kabelns flexibilitet Dagens kablar är oftast lämpade för installation i skyddsrör som Uponor Opto Net. Har du några frågor eller synpunkter i detta avseende, kan du fråga din kabelleverantör eller kontaktperson på Uponor. Blåsningsutrustning Kontakta din leverantör av blåsningsutrustning för hjälp att välja rätt blåsningsutrustning till Opto Net. Kompressortryck och luftflöde Kontakta din leverantör av kompressorer för att välja rätt kompressorer för installation av Opto Net. Din leverantör av blåsningsutrustning kan informera dig om alla krav för den kompressor som krävs. Uponor rekommenderar följande kompressorspecifikationer för installation av längre sträckor: Kompressortryck = 16 bar Luftflöde = ca 1 m 3 /min. I samband med planering, utformning och dimensionering av system för kabelhantering ger Uponor både tekniskt stöd och anordnar kurser. UPONOR EL OCH TELE 23

Uponor El & Tele 1 2013 34001

Uponor El & Tele 1 2013 34001 Uponor El & Tele 1 2013 34001 Inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PE används i byggnader, ovan mark och i mark som skydd för kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t.ex.

Läs mer

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net för direktförläggning garanterar en enkel installation och god ekonomi.

Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net för direktförläggning garanterar en enkel installation och god ekonomi. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KABELSKYDDSRÖRSSYSTEM OPTO NET Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net för direktförläggning garanterar en enkel installation och god ekonomi. 05 2010 34006 9.4 Uponor kabelskyddsrörssystem

Läs mer

Uponor kabelskyddsrörssystem

Uponor kabelskyddsrörssystem Uponor kabelskyddsrörssystem 1 2013 34002 10.1 Uponor kabelskyddsrörssystem PE-kabelskyddsrörssystem för skydd av el, kounikation och dataöverföring Uponor kabelskyddsrörssystem används oftast nedgrävda

Läs mer

Inledning. Systemen omfattar dessutom: Rördelsprogram Kabelbrunnsprogram Kabelskydd Markeringsband och markeringsnät

Inledning. Systemen omfattar dessutom: Rördelsprogram Kabelbrunnsprogram Kabelskydd Markeringsband och markeringsnät Uponor El & Tele Inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PE används i byggnader, ovan mark och i mark som skydd för kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t.ex. kabel-tv,

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KABELSKYDDSRÖRSSYSTEM. PE- och PVC-kabelskyddsrörssystem för skydd av el- och kommunikationssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KABELSKYDDSRÖRSSYSTEM. PE- och PVC-kabelskyddsrörssystem för skydd av el- och kommunikationssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KABELSKYDDSRÖRSSYSTEM PE- och PVC-kabelskyddsrörssystem för skydd av el- och kommunikationssystem 04 2009 34003 9.2 Uponor kabelskyddsrörssystem PE- och PVC-kabelskyddsrörssystem

Läs mer

Kraft- och Installationskablar

Kraft- och Installationskablar ÄR DET RÖRIGT ATT FÖRLÄGGA EN KABEL? Kraft- och Installationskablar Aron Andersson, Nexans Sweden Karl-Johan Mannerback, Prysmian Group Marcus Björk, Uponor AGENDA Del 1 : Rörförläggning i mark Del 2:

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

Kabelskyddsrör & delar

Kabelskyddsrör & delar El & Tele Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör Tripla Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör ed förärkt yvhet 8 kn/². Påsvetsad uff ed integrerad tätningsring E- 2418947 1051577

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation

Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation Bilaga 6 2015-03-12 1 (8) Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation Lista över Skanova godkänd kanalisationsmateriel 2015, för

Läs mer

Lista över Skanova godkänt materiel 2011

Lista över Skanova godkänt materiel 2011 Lista över Skanova godkänt materiel 2011 Leverantörer av nedstående materiel: Samtliga nedanstående leverantörer kan leverera materielen som är tillverkade enligt Skanovas specifikationer och därmed godkända.

Läs mer

Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation

Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation 1 (7) Kanalisationsmateriel Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation Lista över Skanova godkänd kanalisationsmateriel 2014, för utbyggnad av fibernät.

Läs mer

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser uponor INFRASTRUKTUR Uponor kabelbrunn 1200 x 450 nyhet! Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser Kabelbrunnar för alla behov Har du kabeln så har

Läs mer

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare

El och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare och stadsnät till ditt hus Information till fastighetsägare Så här lägger du ner rören på din tomt. Skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln gräver du själv. På tomten

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Kabelskyddsrör Pipelife EI-installationsrör

Kabelskyddsrör Pipelife EI-installationsrör Kabelskyddsrör Pipelife EI-installationsrör w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Kraft, Opto, Tele, Svagström Pipelife kabelskyddsrör Pipelife kabelskyddssortiment

Läs mer

Kabelrör. Rörsystem för kabelkanalisation

Kabelrör. Rörsystem för kabelkanalisation Kabelrör Rörsystem för kabelkanalisation Wavin din kompletta leverantör av kabelskyddsrör Kabelrör av PE (polyeten) för skydd av kablar i mark. Wavins kabelrör av PE är optimala för all slags kabelförläggning.

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Kravspecifikation kanalisationsmateriel

Kravspecifikation kanalisationsmateriel 2015-04-09 1 (8) Kravspecifikation kanalisationsmateriel Innehåll Sida 1 Kravspecifikation kanalisationsmateriel... 2 2 Kabelrör HDPE (optorör)... 2 2.1 Kabelrör HDPE 16/10, 25/19, 32/26, 40/32, 50/40...

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Branschinformation 2015-01-01 I samband med besiktningar av teleanläggningar har det framkommit ett behov att förtydliga kraven

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE KABELSKYDDSRÖR. Ledande svensk tillverkare. Kabelskyddsrör. Kabelskydd, Kraft, Opto, Tele, Svagström

PIPES FOR LIFE PIPELIFE KABELSKYDDSRÖR. Ledande svensk tillverkare. Kabelskyddsrör. Kabelskydd, Kraft, Opto, Tele, Svagström PIPES FOR LIFE PIPELIFE KABELSKYDDSRÖR Ledande svensk tillverkare Kabelskyddsrör Kabelskydd, Kraft, Opto, Tele, Svagström PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife kabelskyddssortiment I marknadens bredaste sortiment

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Optokanalisation och tillbehör

Optokanalisation och tillbehör Optokanalisation och tillbehör Högsta kvalitet, kundspecifi ka produkter och möjlighet att dimensionera och utöka infrastrukturen. Det svarar våra kunder när vi frågar efter deras största behov. Därför

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

FÖRENKLAD ANVISNING FÖR BYALAG

FÖRENKLAD ANVISNING FÖR BYALAG FÖRENKLAD ANVISNING FÖR BYALAG Versionsnummer: 02, Artikelnummer: TR0081_INS_1 Godkänd av: Ernst Karlsson Några viktiga punkter och rekommendationer att ha i åtanke inför byalagets markarbeten & fiberanslutning.

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening Framtiden är ljus! Framtiden är ljus!

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening Framtiden är ljus! Framtiden är ljus! Agenda för kvällen Presentation av oss, VarbergsOrten och BlackLink Vilka är Vi Vad ska vi göra -Markägarkontakter -Markupplåtelseavtal -Schaktarbeten/ Kanalisation på egen tomt -Fiberblåsning -Montering

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Så går anslutningen till

Så går anslutningen till En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till kommunikation som du bara för några år sedan kunde

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Översikt av nätet. Stamledning NOD. 4 eller 7 tuber. 1 tub med 2 fiber till varje abonnent eller upp till 12 fiber fram till markskarv

Översikt av nätet. Stamledning NOD. 4 eller 7 tuber. 1 tub med 2 fiber till varje abonnent eller upp till 12 fiber fram till markskarv Stamledning Översikt av nätet NOD 4 eller 7 tuber Optoslang 16/12 med kabel 24-,48- eller 72 fiber Skåp för svetsning av kabel och eller blåsfiber 1 tub med 2 fiber till varje abonnent eller upp till 12

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Kablar för alla lägen

Kablar för alla lägen Mikrokabel Fiberkabel som förläggs idag förväntas vara i drift i minst år. Det är vad fibertekniken lovar. Rätt kabel som hanteras rätt under hela sin livscykel har alltså potential att leva ett långt

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber

Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber Information till Fastighetsägare och Medlemmar i Havdhem Fiber 16 februari 2015 Arbetet med fibernätet går snabbt framåt och snart är det dags att börja gräva! För att arbetet skall löpa smidigt är det

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Allmänna anvisningar fastighet.

Allmänna anvisningar fastighet. Allmänna anvisningar fastighet. Schakt: Djup och radie Schaktbotten avjämnas till en slät botten och frigörs från vassa stenar innan slangen läggs ner. Slangen förläggs med ett fyllnadsdjup av minst 55cm

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN

FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN FIBERINSTALLATIONSHANDBOKEN VÄLKOMMEN som kund i net@seaside! net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan

Läs mer

Vadstena kommun Fastighetsägarens namnteckning OBS! samtliga ägare Ledningsrättsägaren

Vadstena kommun Fastighetsägarens namnteckning OBS! samtliga ägare Ledningsrättsägaren Skriv ut, för varje berörd fastighet, 2 original av nedanstående avtal Fyll i uppgifterna och underteckna båda originalen av avtalet. Sänd in de två originalen av det undertecknade avtalet till Vadstena

Läs mer

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll 1 (11) Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation Innehåll 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

Instruktion och anvisning

Instruktion och anvisning Instruktion och anvisning Installation av fibernät Detta dokument beskriver hur fibernätsinstallation skall utföras för anslutning med fibernät tillhörande Tegneby Fiber. Anvisningen innefattar grävning

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

Nätet är indelat i två etapper etapp 1 grävs under 2010 och etapp 2 grävs under 2011. Se Bilaga 1 som visar området som ska grävas i etapp 1.

Nätet är indelat i två etapper etapp 1 grävs under 2010 och etapp 2 grävs under 2011. Se Bilaga 1 som visar området som ska grävas i etapp 1. Org. Nr: 769620-8789 Bankgiro: 481-1261 bjorn.lundsten@gmail.com Björn Lundsten Tfn: 0707-361577 / 0722-206918 Skäggalösa, 2010-05-05 Offertförfrågan Via en gemensam ansträngning i områdena Odensjö-Skäggalösa-Sunnanvik

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Flexibelt och framtidssäkert

Flexibelt och framtidssäkert Mikrorör Logistik och planering är A och O vid installation av nätverk. Inte minst vid stora nätverk som täcker hela områden eller städer. Det absolut dyraste i en stor installationsprocess är de fysiska

Läs mer

Anvisningar markentreprenad och installationer

Anvisningar markentreprenad och installationer I samarbete med Anvisningar markentreprenad och installationer Förberedelser inför startbeslut av nytt delområde. Uppdatera lista med aktuella anslutningsavtal. Genomgång av ledningsdragning med hänsyn

Läs mer

Instruktion och anvisning

Instruktion och anvisning Instruktion och anvisning Installation av fibernät Detta dokument beskriver hur fibernätsinstallation skall utföras för anslutning med fibernät tillhörande Tegneby Fiber. Anvisningen innefattar grävning

Läs mer

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör leveransprogram Utbyggnaden av glasfiberbaserade höghastighetsdatanät i den globala kommunikationstekniken

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

April 01. Tekniska data. Uponor Kabelskyddsrörssystem

April 01. Tekniska data. Uponor Kabelskyddsrörssystem April 0 Tekniska data Uponor Kabelskyddsrörssyste Innehåll Kabelskyddsrörssyste 3-6 3 4-6 6 7-8 9-23 24-33-3 36-42 43-46 Inforation Uponor - en presentation Kopletta syste Kabelskydd Kabel Kabelskydd,

Läs mer

TP- och RaLaFlex-brunnar

TP- och RaLaFlex-brunnar Tobias hl 1/7 Instruktion: TP- och RaLaFlex-Brunnar nvisning och rekommendationer TP- och RaLaFlex-brunnar RaLa InfraTech B 0142-83 880 info@rala.se RaLa InfraTech B - får ej kopieras utan RaLas medgivande.

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Amendments Robust fiber anvisningar Rättelser och tillägg

Amendments Robust fiber anvisningar Rättelser och tillägg 1 Amendments Robust fiber anvisningar Rättelser och tillägg 2017-02-22 Revisionshistorik: Datum Version Reviderad av Kommentar 2016-07-01 1.0 Projektet Robust fiberanläggning 2017-02-22 1.1 Jimmy Persson,

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Kabelskyddsrör och delar

Kabelskyddsrör och delar Kabelskyddsrör och delar Dubbelväggyp, SRN Av PEH. Märkta Kraftkabel SRN di E- alternativt Svagröskabel eller Telekabel. Påsvetsad uff ed tätningsring på spetsändan = vattentät. EBR-beteckning SRN. E-

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Kabelskyddsrör & delar

Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör Tripla Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör ed förärkt yvhet 8 kn/². Påsvetsad uff ed integrerad tätningsring E- 2418947 1051577 0663180 110/95 6 4,3 gul 300 2418946 1051579 0663181

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

Så går anslutningen till Medlemskap Avtal i retur Grävning/montering av box Montering av mediaomvandlare

Så går anslutningen till Medlemskap Avtal i retur Grävning/montering av box Montering av mediaomvandlare En stabil framtid med fiber Snabbt, stabilt och säkert. Att installera fiber i sin villa öppnar teknikens motorväg in i framtiden. Du får möjligheter till kommunikation som du bara för några år sedan kunde

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE KABELSKYDDSRÖR. Ledande svensk tillverkare. Kabelskyddsrör. Kabelskydd, Kraft, Opto, Tele, Svagström

PIPES FOR LIFE PIPELIFE KABELSKYDDSRÖR. Ledande svensk tillverkare. Kabelskyddsrör. Kabelskydd, Kraft, Opto, Tele, Svagström PIPES FOR LIFE PIPELIFE KABELSKYDDSRÖR Ledande svensk tillverkare Kabelskyddsrör Kabelskydd, Kraft, Opto, Tele, Svagström PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife kabelskyddssortiment I marknadens bredaste sortiment

Läs mer

Datum: Godkänd av: Tobias Ahl. Anvisning och rekommendationer. RaLaFlex-brunnar

Datum: Godkänd av: Tobias Ahl. Anvisning och rekommendationer. RaLaFlex-brunnar 1/7 Instruktion: RaLaFlex-runnar Anvisning och rekommendationer RaLaFlex-brunnar RaLa InfraTech A 0142-83 880 info@rala.se ã RaLa InfraTech A - får ej kopieras utan RaLas medgivande. Sida 1 av 7 2(6) Innehåll

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET. Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten

UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET. Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten UPONOR INFRASTRUKTUR uponor dagvattenkassett NYHET Uponor dagvattenkassetter NYHET! Lokalt omhändertagande av dagvatten 05 2009 75001 Är Ni klara för att hantera framtidens regnmängder? I framtiden blir

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Arbetsinstruktion Läs dessa sidor innan ni skall vara med och lägga ned kabel

Arbetsinstruktion Läs dessa sidor innan ni skall vara med och lägga ned kabel Arbetsinstruktion Läs dessa sidor innan ni skall vara med och lägga ned kabel Under dagen skall ni ha med er: - Skyffel ( spade kan skada kablar ) - Sidavbitare för att kunna skarva V-nät (får inte skarvas

Läs mer

Kravspecifikation. Kravspecifikation Kanalisationsnät

Kravspecifikation. Kravspecifikation Kanalisationsnät 2015-03-12 1 (10) Kravspecifikation Kanalisationsnät Innehåll Sida 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Byggsätt av kanalisation för moderna

Läs mer

Kabelskyddsrör och delar

Kabelskyddsrör och delar Kabelskyddsrör och delar Dubbelväggyp, SRN Av PEH. Märkta Kraftkabel SRN di E- alternativt Svagröskabel eller Telekabel. Påsvetsad uff ed tätningsring på spetsändan = vattentät. EBR-beteckning SRN. E-

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Inledning Chaufförs- och mottagarhandbok 1 Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Denna handbok beskriver kort hur produkterna

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN Dag- och Fördröj dagvattnet vid källan 32010 06 2012 1 Dag- och Utjämningsmagasin - Allmänt Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau.

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau. Titelfoto wird in Kw 8 erstellt rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett www.rehau.com Bau Automotive Industrie alternativet till betong Man ser dem på varje gata, varje parkeringsplats

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät

Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät 1 (11) Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät Innehåll Sida 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig! Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

FIBERKABEL. Inom- och utomhuskabel 5. Inomhuskabel 4. Markkabel 21. Sjökabel 25. Utomhuskabel 12

FIBERKABEL. Inom- och utomhuskabel 5. Inomhuskabel 4. Markkabel 21. Sjökabel 25. Utomhuskabel 12 Fiberkabel 11/14 I Inom- och utomhuskabel 2-24F SM G657A1 UT 6 Inom- och utomhuskabel 2-288F SM G652D UT/ 8 Inom- och utomhuskabel 2-48F MM OM1, OM2 och OM3 UT/ 11 Inom- och utomhuskabel 2-8F SM G657A2

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

Stadsnät Villa. Installationsguide

Stadsnät Villa. Installationsguide Stadsnät Villa Installationsguide Välkommen till vår värld Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just ni har bestämt er för att fiberansluta er villa till Stadsnätet. I ett öppet stadsnät hittar ni

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning

Installation-, drift- och skötselanvisning November 2015 Installation-, drift- och skötselanvisning för kabelbrunnar STAKKAbox ULTIMA STAKKAbox MODULA Syftet är att installationsanvisningen ska fungera som en riktlinje, den är inte avsedd för något

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer