UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark"

Transkript

1 UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

2 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan mark och i mark som skydd för kablar till svagström, starkström och alla slag av dataöverföring, t.ex. kabel-tv, telefoni och fiberoptiska nät. Uponor levererar ett komplett sortiment av släta, korrugerade, dubbelväggiga och Uponor Tripla-rör, samt tvådelade släta och flexibla kabelrör för reparation alla med mycket hög kvalitet och med en dokumenterad livslängd på minst 100 år. Den kontinuerliga utvecklingen och vår mångåriga erfarenhet har lett fram till ett omfattande och kvalitetsmässigt starkt program med kompletta systemlösningar som tar hänsyn till de små detaljerna som gör systemet enklare att använda för att skydda kablar. Kabelrörens goda materialegenskaper gör att de tål värme och kyla, slag och stötar. Utöver detta är kabelrören beständiga mot de flesta kemikalier och andra aggressiva vätskor. PE-rören är lätta och därigenom enkla att hantera under lagring, transport och installation. De flesta av Uponors kabelskyddsrörsystem är täta mot grundvatten, så att man kan lägga kabelröret som tomrör och dra sina kablar eller sin fiberoptik senare utan problem med inträngande jord, sand, grundvatten eller annat som kan vara till besvär eller försvåra installationen. Systemen omfattar dessutom: Rördelsprogram Kabelbrunnsprogram Kabelskydd Markeringsband och markeringsnät Samtliga produkter uppfyller krav enligt följande: Standarder och normer Följande standarder bestämmer hur kabelskydd skall tillverkas och förläggas. Uponors produkter uppfyller de krav som ställs på kabelskydd i följande standarder: EBR KJ41:09 Kabelförläggning max 145 KV, SS , Svensk Standard utgåva 4, SS-EN , -4 Europeisk standard, SPF Verksnorm 5200 utgåva 1, SEK Handbok 429, utgåva 1, 1998, EBR IN 049, Optokablar. EBR-Standard KJ41:09 Denna standard omfattar konstruktioner för normala förläggningar, korsningar samt speciella förläggningar. Standarden avser förläggning av kablar med hösta driftspänning 145 KV. Konstruktioner för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraft-, tele-, och internkablar ingår. Samförläggningskonstruktionerna har utarbetas i samråd med Telia. 2 UPONOR EL OCH TELE

3 I EBR KJ41:09 ingår beteckningarna: Kabelskydd Kabelmarkering SPN Skydd, Plant, Normalt MBN Markering, Band, Normalt SPP Skydd, Plant, Plöjning MNN Markering, Nät, Normalt SRN Skydd, Rör, Normalt MBP Markering, Band, Plöjning SRN-D Skydd, Rör, Normalt, Delade MBS Markering, Band, Samplöjning SPS SRS SRE-P SRE-S SPP-S Skydd, Plant, Svåra förhållanden Skydd, Rör, Svåra förhållanden Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Plast Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden, Stål Skydd, Plant, Plöjning, Samplöjning Svenska Elektrotekniska Normer SEN Svensk Standard SS utgåva Denna standard avser krav på kabelskyddsrör i fråga om ringstyvhet, slagtålighet m m. Dessutom anger normer för förläggning av kabel i mark och krav på användandet av kabelskydd. SS-EN , -4 Denna standard beskriver produktkrav för kanalisationssystem inklusive delar, avsedda för skydd och hantering av isolerade kablar och ledningar. Den anger även vilka tester som produkterna skall uppfylla. SPF Verksnorm 5200 Utgåva 1 Verksnormen är utarbetad av branschorganisationen Sveriges Plastförbund (SPF) i samråd med Sveriges Provnings- och Forskningsintitut (SP) samt Elverksföreningen och är antagen som kravspecifikation för P-märkningstillstånd av SP. Verksnormen är baserad på EBR KJ 41 och SS och innefattar därtill de för typgodkända eller certifierade plaströr normala kvalitetskraven. P-märkningstillstånd för elkabelrör utfärdas av SP för rör som genom typprovning och återkommande kontrollprovning visat sig uppfylla kraven i SPF5200. UPONOR EL OCH TELE 3

4 Förläggningssätt/Installation Fyllningshöjd Med fyllningshöjd avses återfyllning från överdel på kabel eller rör till färdig mark. I väg utan permanent ytbeläggning Med väg avses förläggning inom område för vägbana samt korsning av väg. Fyllningshöjd: 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. I väg med permanent ytbeläggning Med väg avses förläggning inom område för vägbana samt korsning av väg. Fyllningshöjd: 0,35 m. Kabelskydd: Erfordras. Som kabelskydd kan användas rör av typ SRN eller plana skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. I vägområde utanför vägbana Fyllningshöjd: 0,35 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I mark utan jordbearbetning Med mark utan jordbearbetning avses mark som ej är bearbetad och där inga hinder i form av annan kabelförläggning, asfalterade ytor, korsningar med rör m m finns. Fyllningshöjd: 0,35 m. I områden där körning med tyngre arbetsmaskiner befaras skall fyllningshöjden ökas. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I mark där jordbearbetning förekommer Med mark där jordbearbetning förekommer avses mark som bearbetas och där hinder kan förekomma i form av annan kabelförläggning, asfalterade ytor, korsningar med rör m m. Fyllningshöjd 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Teleföretagen kan i speciella fall kräva skydd av typ SPN. Varningsband: Erfordras av typ MBN. I gång- och cykelväg Fyllningshöjd: 0,25 m. Kabelskydd: Erfordras, klass SPN. Varningsband: Erfordras ej. För tele samt svagströmskablar erfordras dock alltid kabelmarkering av typ MBN. Vid utnyttjande av fyllningshöjd 0,25 m får den förlagda kabeln vara max 1kV och avsäkras med max 63 A:s säkring. I mark där ej fullt förläggningsdjup kan erhållas När normalt förläggning 0,25, 0,35 eller 0,55 m ej går att uppnå p g a hinder t.ex. berg, sten och dylikt. Fyllningshöjd: Mindre än 0,25, 0,35 samt 0,55 m. Kabelskydd: Rör av typ SRS kan användas som kabelskydd. Varningsband: Erfordras ej. Förläggning ovan mark Förläggning ovan mark kan användas då det föreligger stora svårigheter att utföra schaktning t. ex. på berg. Kabelskydd: Extra starka rör typ SRE. Rören skall vara svarta tryckrör av typ PE-rör försedda med präglad märkning Kraftkabel. Rören klamras med bergklammer. Varningsband: Erfordras ej. Plöjning Fyllningshöjd: 0,25, 0,35 eller 0,55 m beroende på vilken typ av mark där plöjningen skall utföras. I åkermark kan större fyllningshöjd erfordras. Kabelskydd: För kraftkabel erfordras kabelskydd vid all förläggning i vägbana samt gång- och cykelväg. För svagströmsledning erfordras ej kabelskydd. Varningsband: Erfordras alltid för telekabel. Om kabelskydd används erfordras ej varningsband. 4 UPONOR EL OCH TELE

5 Kanalisation Rör eller annan anordning avsedd att förlägga kabel i och som medger indragning och utdragning av kabel. Fyllningshöjd: 0,55 m för kablar max 24 kv och 0,9 m för högre spänningar. Varningsband: Erfordras ej. Korsning med järnväg Med spårområde avses ett avstånd på 8 meter ut från rälsmitt åt vardera hållet. Fyllningshöjd: Min 1,2 m under spårområde mått från överkant räls. Kabelskydd: rör av förstärkt utförande, SRS, erfordras under spårområdet. Varningsband: Erfordras ej. Korsning av sjötrafikled För korsning av sjötrafikled skall Sjöfartsverket kontaktas för eventuellt tillstånd. Korsningen skall utföras så rätlinjigt som möjligt mellan landfästen. Fyllningshöjd: I landfästen min. 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. Kabeln kan därefter förläggas direkt på botten och i förekommande fall djupare med hänsyn till rådande isförhållanden. Kabelskydd: Kabelskydd av typ normal, SRS alt. SRE erfordras vid landfästen ner till 0,55 m under markyta eller lågvattenyta. Varningsband: Erfordras ej. Korsning mellan kraft- och telekabel Normalt skall telekabel som korsar kraftkabel förläggas över kraftkabel. Fyllningshöjd: Om förläggningsdjupet för telekabel kan minskas mot normalt 0,25 m, 0,35 m, 0,55 m förläggs kraftkabeln på det normala förläggningsdjupet 0,35 alt. 0,55 m. Kan telekabel inte förläggas på ett grundare djup förläggs kraftkabel djupare än normalt och min. 0,1 m under telekabel. Kabelskydd: Kabelskydd av typ normal, SRN alt. SPN erfordras över kraftkabeln. För telekabeln erfordras endast varningsband av typ MBN. Korsning mellan kraft- och telekabel vid kabelskåp Telekabel förläggs under kraftkabel. Avståndet till kraftkabeln skall vara min. 0,05 m. Kabelskydd: Av typ normal, SRN alt. SPN erfordras över telekabeln. Skyddet skall förläggas så att det täcker min. 0,25 m ut från kraftkablarna. För kraftkabeln erfordras endast varningsband alt. kabelskydd beroende på fyllningshöjd. Korsning mellan kraftkabel och gasledning Normalt skall kraftkabel förläggas vinkelrätt över gasledning. Avståndet mellan kabeln och gasledningen skall vara min. 0,3 m upp till 0,6 kv och 0,5 m vid högre spänning. Vid gasledning 10 kpa kan avståndet minskas till 0,1 m. Anmärkning. Gasledning av plast får uppvärmas till max 20 ºC. Där risk föreligger att kraftkabel alstrar högre temperatur, erfordras markisoleringsskiva mellan kabel och gasledning. Fyllningshöjd: Min fyllningshöjd till kabeln enligt resp. förläggningssätt. T. ex. 0,25 m, 0,35 m, 0,55 m. Kabelskydd: Erfordras ej. Varningsband: Kraftkabel/gasledning. Förläggning av kraftkabel över 24 kv upp till 145 kv Fyllningshöjd: 0,9 m. Kabelskydd: Erfordras. Typ SRN alt. SPN. Varningsband: Erfordras ej. Anmärkning: I SEK handbok 429 tillåts en minsta fyllningshöjd på 0,55 m. Men med hänsyn till att dessa kablar oftast har stort skyddsvärde rekommenderar EBR 0,9 m som fyllningshöjd. UPONOR EL OCH TELE 5

6 Gemensam förläggning av kraftkablar 0,4-145 kv Kraftkablar med märkspänning > 24 kv förläggs i schaktets botten. Fyllningshöjd: För kraftkabel med märkspänning > 24 kv skall fyllningshöjden vara minst 0,9 m. Kabelskydd: Erfordras. Varningsband: Erfordras ej. Schaktningsfri förläggning Med schaktningsfri förläggning avses kabelförläggning i rör som pressats eller borrats under jord, eller förläggning av kabel i borrat hål i berg. Förläggningsdjup: Rör som förläggs via schaktningsfri förläggning, borrning, pressning eller liknande skall förläggas på minst det djup som anvisas för öppna schakt enligt typbladen. För mera information om schaktningsfri förläggning hänvisas till publikation som mer ingående behandlar detta. Källa EBR KJ41:09 6 UPONOR EL OCH TELE

7 Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Uponor kabelskyddsrörsystem Uponors optokabelskyddsrör är tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Andra färger än grönt kan tillverkas mot särskilda önskemål vid större beställningar. Uponor har två olika typer av skyddsrör. Det är mycket viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa olika typer för att få ett skyddsrör med rätt egenskaper. Skyddsrör UPO-T UPO-T har en vanlig slät inneryta. Röret används vanligtvis vid installation av optokabel på kortare sträckor. UEG-T UEG-T har en slät innersida med en mycket låg friktion, ett s k lågfriktionsrör. Detta skyddsrör används vid installationer med optokabel vid längre sträckor. UPONOR EL OCH TELE 7

8 Installation Vid plöjning används rör i dimension 16/12, 25/21, 32/26, 40/32,6 eller 50/40,8. Använda gamla 110-rör som ligger nedgrävda som tomrör. Där finns plats för 4 stycken rör i dimension 32, s. k. subkanalisation. 8 UPONOR EL OCH TELE

9 Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net Infrastrukturen för optisk kommunikation är baserad på ett globalt nätverk som förbinder de olika geografiska områdena. Detta skapar en underjordisk infrastruktur, som har som syfte att tillgodose våra behov av fiberkapacitet på lång sikt. Det kräver en lång och noggrann planering för att säkerställa framtida behov av optisk kommunikation för såväl offentlig miljö som företag och hushåll. Uponor kabelskyddsrörsystem Opto Net är ett säkert och enkelt system, som är snabbt och lätt att installera, parametrar som är viktiga för såväl nätägare som nätentreprenörer. Kabelskyddsrörsystemet Opto Net kan förläggas utan extra kabelskydd. Opto Net består av upp till 12 färgade mikrorör omgivna av en tunn transparent orange mantel, vilket underlättar hantering och utläggning. Skarvning och splittning av nätet utförs med hjälp av skarvkopplingar för direkt nedgrävning utan att det behövs några kopplingsboxar eller grenrör. Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net kan kopplas samman med övriga mikrorörslösningar på marknaden. Det är lätt att komplettera systemet med lösa rör och därmed öka kapaciteten ytterligare. UPONOR EL OCH TELE 9

10 Opto Net-mikrorör Opto Net-mikrorör är gjorda av HDPE-material (polyeten med hög densitet) och produceras i 12 olika färger för lätt identifikation. Vid installation i markklass 1 (lätt) kan mikrorören förläggas direkt på schaktbotten. Vid tillverkningen av mikrorör används endast ren (icke-återvunnen) HDPE, som garanterar att den inre rörytan är så slät och jämn som möjligt. Det gör att blåsning av fibrer utförs med ett minimum av friktion mellan kabel och rör. Med användningen av polyeten säkerställs också att miljöpåverkan är så liten som möjligt, eftersom materialet är helt återvinningsbart och inte innehåller några ämnen som är eller kan vara skadliga för vare sig miljö eller människor. Rördimensioner Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net Uponor mikrorör Transparent orange mantel Dimension Dy/Di (mm) Dy/Di (mm) Antal rör 7/3,5 7/3,5 1, 4, 7, 12 12/8 12/8 1, 4, 7 14/10 14/10 1, 3, 7 Tabell För att säkerställa identifieringen av de enskilda rören i Opto Net-manteln har varje mikrorör en egen färg, se tabell för färgidentifiering. Färgidentifiering av mikrorör Rörnr. Färg 1 Röd 2 Grön 3 Blå 4 Gul 5 Vit 6 Grå 7 Brun 8 Lila 9 Turkos 10 Svart 11 Orange 12 Rosa Tabell UPONOR EL OCH TELE

11 Rörens placering i manteln visas nedan. 3 rör i manteln: 4 rör i manteln: 7 rör i manteln: 12 rör i manteln: Rörens inbördes placering i manteln visas i illustrationerna ovan. När flera Opto Net-system placeras parallellt med varandra kan de separeras med hjälp av bokstäver alternativt annan färg på manteln (A = system/mantel 1, B = system/mantel). Tekniska data Mikrorör Egenskaper HDPE Enhet Standard/testmetod Densitet 946 kg/m 3 ISO 1183 Längdutvidgningskoefficient 0,13 mm/m C Flytspänning 16 MPa EN ISO Tillåten dragspänning, kort tid 10 MPa Förlängning vid brott 350 % EN ISO Tabell Mantel Egenskaper LDPE Enhet Standard/testmetod Densitet 930 kg/m 3 ISO 1183 Längdutvidgningskoefficient 0,13 mm/m C Tabell Opto Net läggs direkt på schaktbotten vid markklass 1 (lätt) enligt EBR KJ41:09. Med hänsyn till förvaring och lagring är materialet UV-stabiliserat, motsvarande ett års utomhuslagring vid en UVbelastning som överensstämmer med våra nordiska förhållanden. UPONOR EL OCH TELE 11

12 Skarvkopplingar Det finns två typer av skarvkopplingar för skarvning av mikrorör. En av skarvkopplingarna är en permanent icke löstagbar skarvkoppling som kan användas vid direktförläggning i rörgraven. Skarvkopplingen har tillräcklig styvhet och styrka för att tåla en direktförläggning och är byggd på så sätt att den dubbla rostfria ringen ligger längst in bakom själva tätningsringen, vilket, i kombination med skarvkopplingens extra långa insticksdjup, garanterar att röret inte böjs vid skarven. Slutligen är själva skarvkopplingen tillverkad av samma material som mikrorören (HDPE) och har samma godstjocklek som kabelrören. På så sätt kan skarvkopplingen stå emot mekaniska påfrestningar som kan uppstå vid en direktförläggning. Den andra typen av skarvkoppling är avsedd för skarvar som ligger mekaniskt skyddade i till exempel brunnar eller har andra former av mekaniskt skydd. Tekniska data Skarvkopplingar, svarta, icke-löstagbara Svart skarvkropp Röd del av skarvkoppling Tätningsring Material HDPE Polyacetal POM Nitrilgummi Dubbelverkande ring Rostfritt stål AISI 301/EN Maximalt tryck Användning 16 bar Direkt förläggning i rörgrav (kabelskydd krävs ej) Skarvkopplingar, transparenta, avtagbara Transparent skarvkropp Röd skarvkoppling Tätningsring Material Polykarbonat Polyacetal POM Nitril Ring Rostfritt stål AISI 301/EN Maximalt tryck Användning 16 bar I brunnar (kräver mekaniskt skydd) Tabell UPONOR EL OCH TELE

13 Godkännanden och specifikationer Det finns för närvarande inga särskilda ENstandarder eller internationella standarder, för mikrorör i HDPE för direktförläggning för dragning av fiberoptiska kablar. Däremot finns det relaterade standarder, som med fördel kan användas som referens. I övrigt finns det en rad faktorer som garanterar en lång livslängd och funktionalitet för rör till fiberblåsning. Dessa faktorer framgår av nedanstående specifikationer. Specifikationer Opto Net-mikrorör Egenskaper Hänvisning till standard Krav Tillämpad materialteknik, polyeten DS/EN , avsnitt 4.3 Avsnitt 4.3* Densitet ISO 1183 Min. 946 kg/m³ Tryckhållfasthet DS/EN (DS/EN ISO ) 165 timmar, 80 C, 3,5 MPa Tryckhållfasthet DS/EN ISO timme, 23 C, 50 bar Brottöjning DS/EN (DS/EN ISO ) Min. 350 % Slagstyrka DS/EN , avsnitt kg/300 mm/20 och -5 C Styvhet/kompression DS/EN , avsnitt N vid 5 % deformation *) Uppfyllelse av punkt 4.3 i EN garanterar att produktens egenskaper bevaras både vid blåsning av fibrer och nedläggning av röret. Dessutom säkerställer uppfyllandet av punkt 4.3. i DS/EN materialets återvinning och renhet med hänsyn till miljö och människor. Tabell Specifikation skarvkoppling för direktförläggning Egenskaper Hänvisning till standard Krav Tryckhållfasthet DS/EN ISO timme, 23 C, 32 bar Slagstyrka DS/EN , avsnitt kg/300 mm/20 och -5 C Tillåtet invändigt tryck - Max. 16 bar Material Polyeten med hög densitet SDR-värde max. 7 Tätningsring Nitrilgummi Skarvning - Ej löstagbar Insticksdjup Min. 3 x Dy (rör) Tabell UPONOR EL OCH TELE 13

14 Märkning Märkning av Uponor kabelskyddsrörssystem Opto Net. OPTO NET PE 7 x m Opto Net PE 7 x m Tillverkare Rörsystem Material Antal mikrorör och deres storlek Tillverkningsenhet 5 = Fristad Tillverkningstidpunkt månad/år Meter-märkning Märkning av mikrorör Märkning av Uponor Opto Net mikrorör. HDPE 5 14/ m HDPE 5 14/ m Tillverkare HDPE Batchnummer Yttre och inre diameter Tillverkningstidpunkt månad/år Metermärkning Figur UPONOR EL OCH TELE

15 Installation Vid hantering och förläggning av Opto Net gäller nedanstående böjningsradier. Det bör noteras att systemets förläggning och design med hänsyn till uppnåbara blåslängder bör innehålla så få skarpa böjar som möjligt. För att uppnå den optimala blåslängden rekommenderas inte en böjningsradie under 1 meter. Böjningsradie Upprullad på trumma eller rulle (vid 20 C) Min. 0,4 m, vilket motsvarar en trumkärna på 0,8 m Under läggning: gäller för både Opto Net som innehåller flera mikrorör och singelrör från -20 C till -6 C: 28 x Dy* från -5 C till 10 C: 25 x Dy* från 11 C till 35 C: 22 x Dy* Dy = Mikrorörens ytterdiameter * * Observera att de angivna radierna är minimiradier för själva mikroröret. Kom ihåg att små böjningsradier minskar blåslängden. Tabell Vid förläggning ska säkerställas att den tillåtna dragkraften för Opto Net-röret inte överskrids. Den tillåtna dragkraften framgår av tabell Tillåten dragkraft för Opto Net-systemet (N) vid 20 C Opto Net-dimension Antal rör 7/3,5 12/8 14/ Tabell UPONOR EL OCH TELE 15

16 Hantering av trummor Vid transport och hantering av trummor och vid utrullning är det viktigt att använda lämplig utrustning och visa aktsamhet. Avlastning från lastbilar ska alltid utföras med en kran eller gaffeltruck. Tippa inte trumman av bilen. Trummorna ska hanteras så att de alltid är upprättstående. Trummans last får aldrig vila på rören, utan ska alltid vila på trummans kanter. Särskilt vid avlastning på löst eller ojämnt underlag riskerar rören att skadas. Se därför alltid till att avlastning sker på ett fast och platt underlag med god tillgänglighet för fortsatt hantering. Vid utrullning av rör från trumman är det viktigt att det används en tillräckligt stor vagn för trumman, som kan hantera trummans vikt. Dessutom ska den ha en bra höjd, så att både rör och trumma kan hänga fritt även vid ojämn terräng. Kontrollera också att dimensionerna för hålet i mitten av trumman stämmer överens med den axel som används och att trumman snurrar fritt och utan problem på axeln. Utrullningen av röret från trumman ska alltid ske från toppen av trumman, eftersom det ger det bästa resultatet med avseende på rörets vidare användning. Opto Net-systemet är vid utrullning helt utan spänningar, det går därför lätt att installera rören i marken. 16 UPONOR EL OCH TELE

17 Läggningsregler och materialanvändning Vid projektering och utförande ska hänsyn tas till läggningsförhållandena. Avgörande för rörens förmåga att motstå den påverkan de utsätts för är att såväl grävarbete som rörläggning och igenfyllning görs omsorgsfullt. Läggning och installation av Opto Net utförs enligt EBR KJ41:09, normal förläggning. A. Schaktning Schaktbotten ska vara helt fast och jämn så att inte gropar uppstår. Särskilt i mjukt underlag finns risk för sättningar under ledningen när rörgraven fylls igen och fyllningen packas ovanpå ledningen. Vid vägbanor eller angränsande ytor ska rörgraven utformas så att man undviker att vägen undermineras och drabbas av sättningar. I kohesionsjord kan påläggning ovanpå rörgraven eventuellt utelämnas. B. Utjämningslager Rören läggs på ett utjämningslager som har till uppgift att eliminera ojämnheter och säkerställa att rören får ett enhetligt och jämnt underlag. Utjämningslagrets tjocklek beror på rörtyp och dimension. Normalt räcker det med en lagertjocklek på 5 10 cm. Material till utjämningslager bör uppfylla följande krav: Kornstorlek över 8 mm får inte förekomma. Innehållet av korn mellan 8 och 16 mm får vara högst 10 %. Materialet får inte vara fruset. Vass flinta eller motsvarande material får inte användas. Om den existerande jorden uppfyller dessa krav, behöver man inte gräva ut för utjämningslager. Utjämningslagret ska inte komprimeras innan rören läggs. C. Kringfyllning Kringfyllningen har till uppgift att ge ledningen tillräckligt stöd på alla sidor och säkerställa att alla belastningar kan överföras utan skadlig punktpåverkan. Vid kringfyllningen bör avståndet till schaktets kant vara så stort att lämpligt komprimeringsmaterial kan användas. Komprimering utförs i lager om maximalt 0,2 m tjocklek (fast mått). Komprimeringen av materialet fortsätts till min. 0,15 m över rörtoppen. Material till kringfyllning bör uppfylla följande krav: Kornstorlek över 15 mm får inte förekomma. Materialet får inte vara fruset. Vass flinta eller motsvarande material får inte användas. Rörgrav utförs enligt EBR KJ41:09 och respektive förläggningssituation Figur 1 UPONOR EL OCH TELE 17

18 Återanvändning av uppgrävt material Utgångspunkten är att den uppgrävda jorden ska kunna återanvändas som kring- och igenfyllningsmaterial, eftersom såväl friktions- som kohesionsjord kan användas. Kohesionsjord medför i regel större deformation än friktionsjord. På samma sätt kan innehållet av sten i kringfyllningsmaterialet medföra att det uppstår punktdeformationer. Om det uppgrävda materialet uppfyller dessa krav, och om de uppställda komprimeringskraven uppfylls, kan materialet användas till igenfyllning. Vi rekommenderar att skärpt kontroll iakttas under installationen. Erfarenhet av olika anläggnings- och läggningsmetoder Det kan i vissa fall vara fördelaktigt att använda andra läggningsmetoder än de vid traditionell rörläggning. Dessa metoder kännetecknas av att det endast uppstår en smal ledningsgrav, vid t.ex. kedjegrävning och plöjning, eller ingen alls, som t.ex. vid jordförskjutning eller styrd borrning Under dessa omständigheter reduceras möjligheten att upptäcka skador som uppstått vid utförande. Övrigt Markeringsnät med söktråd bör installeras för att i framtiden kunna lokalisera kanalisationen rekommenderas markeringsnät med söktråd. Undvik små böjningsradier om det är möjligt. Uponor rekommenderar böjningsradier på minst 1 m med hänsyn till senare blåsning av fiberkabel. Splittning av Uponor Opto Net Vid splittning används endast koppling avsedd för direktförläggning, i detta fall krävs ej något ytterligare skydd. Uponor rekommenderar att kopplingarna förskjuts inbördes, detta för att undvika att de påverkar varandar inbördes. När skarvkopplingar som inte är avsedda för direktförläggning används bör ett mekaniskt skydd användas vid skarven. Ett sådant skydd skulle kunna vara ett skyddsrör av polyeten, som står emot marktrycket. Splittning till andra mikrorörstyper Uponor Opto Net kan splittas till andra typer av mikrorör med hjälp av reduktionskopplingar. Följande dimensioner kan anslutas: Vid kedjegrävning är det mycket svårt att utföra komprimering och kontroll. Det är också svårt att undvika sammanblandning av det uppgrävda materialet. Samtliga dessa faktorer påverkar rörkonstruktionen och kan innebära att blåsning av fibrer försvåras med reducerad blåslängd som följd. Uponor Opto Net dimension (mm) Mikrorör (mm) Reduktionskoppling (mm) 7/3,5 5/3, /8 10/ /10 12/ * * OBS! Det kan finnas en liten kant på cirka 0,5 mm på insidan av röret. Blåsning ska göras från det röret som har de minsta innermåtten för att undvika att fiberkablarna fastnar. Tabell Avgrening Avgrening utförs mycket enkelt och snabbt med Uponor Opto Net. Genom att rören i Opto Net är avsedda för direktförläggning behövs inga skarvstycken eller grenrör som skyddar skarven. OBS: När skarvkopplingar som inte är avsedda för direktförläggning används bör det användas ett mekaniskt skydd vid skarven. Ett sådant skydd skulle kunna vara ett kraftigt poyletenrör, som står emot marktrycket. Avgrening måste göras i en så mjuk böj som möjligt och man bör undvika en böjningsradie på mindre än 1 m. 18 UPONOR EL OCH TELE

19 Montering 1. Skär ett hål på cirka 0,5 m i Opto Net-röret där avgreningen ska ske. Ta bort den eventuella manteln. 2. Leta upp det aktuella röret med hjälp av färg. 3. Klipp röret med hjälp av Uponors rörsax. En bra sax är en förutsättning för ett skarpt snitt. 4. Montera ändproppen på den rörände som inte används för att undvika att det kommer in vatten och smuts. Kom ihåg att markera skarvkopplingens insticksdjup på röränden. UPONOR EL OCH TELE 19

20 5. Justera längden på det enskilda Opto Net-röret så att det matchar den rörände som ska användas. 6. Montera skarvkopplingen i den rörände som ska användas. Kom ihåg att markera skarvkopplingens insticksdjup på röränden. 7. Montera ett Opto Net-rör i skarvkopplingen och dra den vidare. 8. Avgreningen är därmed utförd. 20 UPONOR EL OCH TELE

21 Splittning av Uponor Opto Net Opto Net med sitt tunna ytterskikt ger utmärkta möjligheter att bygga stjärnnät och det krävs inte några som helst tillbehör för att göra detta. Det enda som krävs är en god bild av hur rören ska läggas och avstånden till de enskilda användarna. I ett stjärnnät installeras Opto Net som kabelstam och en central mittpunkt väljs ut mellan de byggnader eller punkter som ska anslutas. Därefter kan mikrorören skäras i lämplig längd och de enskilda rören kan läggas ut till enskilda användare, vilket minskar behovet av skarvkopplingar. Frammatning av Opto Net i redan installerade skyddsrör Uponor Opto Net kan matas fram i redan befintliga rörledningar och är därför en kostnadseffektiv lösning utan behov av grävning. Det finns olika alternativ beroende på befintliga rörledningskonstruktioner. Vid en sådan frammatning bör det installeras en tillräckligt stor mängd kablar. Det kan vara mycket svårt att i efterhand mata fram ytterligare rör, eftersom röret och redan befintliga kablar kan sno sig och förhindra installationen. För utnyttjande av ett redan befintligt men ännu tomt 40 mm kabelrör kan man köra in max. 3 st. lösa Opto Net-rör med en diameter på 12 mm och med en maximal dragningslängd på 300 meter. Opto Net kan också dras i större skyddsrör, t.ex. rör med en diameter på 110 mm. UPONOR EL OCH TELE 21

22 Dimensionering Valet av rördimensioner beror helt på den önskade eller krävda kapaciteten. Vid den efterföljande kabelinstallationen gäller följande tumregel: Fyllnadsgraden får inte överstiga 0,6 en lägre fyllnadsgrad skulle vara att föredra, eftersom man vid en lägre fyllnadsgrad kan räkna med en längre blåslängd än vid den högre fyllnadsgraden. Fyllnadsgrad (Fg) räknas ut med hjälp av följande formel: F g = (kabeldiameter) 2 (rörets innerdiameter) 2 Exempel: Ska du välja ett 12/8-rör eller ett 14/10-rör med en kabeldiameter på 6,2 mm? Blåslängd Uponors tester och erfarenheter visar att mikrokabel kan blåsas upp till 2400 meter. Blåslängden kan variera beroende på olika parametrar. Orsaker till varierande blåslängder kan vara följande: Friktionskoefficient mellan kabelrör och kabel. Antal horisontella böjningar och deras böjningsradier. Antal vertikala böjningar (gropar) och deras böjningsradier. Kabelns ringstyvhet. Blåsutrustning. Kompressortryck och luftflöde l/min. Friktionskoefficient Testmetod 6,2² 8² = 0,6 ø1050 0,5 m/min 6,2² 10² = 0, styrvinkel Välj 14/10 för rörmatningen. 5 kg UPONOR EL OCH TELE

23 Friktionskoefficienten är ett mått på friktionen mellan två olika ytor och kan räknas ut med hjälp av ett enkelt test. Den kraft som krävs för att dra en kabel genom ett Opto Net-rör mäts och räknas om till en friktionskoefficient. Metoden är enkel och exakt. Den kan utföras på både torra rör och rör smörjda med friktionsdämpande smörjmedel. Uponor har använt denna metod för friktionsmätningar på Opto Net-rör med olika kabeltyper. Mätningarna genomförs under olika förhållanden dels på kabelrör i så kallat torrt tillstånd och dels på kabelrör vars insida är smörjd med ett tunt lager av friktionsdämpande smörjmedel avsett för kabelblåsning. Friktionskoefficientens värde har en direkt inverkan på kabelns blåsningslängd, eftersom en lägre friktionskoefficient ger en längre blåslängd. Vertikala/horisontella böjningar och böjningsradier Alla böjningar i Opto Net-installationen påverkar installationslängden. Uponor rekommenderar böjningsradier på minst 1 m. Kabelns flexibilitet Dagens kablar är oftast lämpade för installation i skyddsrör som Uponor Opto Net. Har du några frågor eller synpunkter i detta avseende, kan du fråga din kabelleverantör eller kontaktperson på Uponor. Blåsningsutrustning Kontakta din leverantör av blåsningsutrustning för hjälp att välja rätt blåsningsutrustning till Opto Net. Kompressortryck och luftflöde Kontakta din leverantör av kompressorer för att välja rätt kompressorer för installation av Opto Net. Din leverantör av blåsningsutrustning kan informera dig om alla krav för den kompressor som krävs. Uponor rekommenderar följande kompressorspecifikationer för installation av längre sträckor: Kompressortryck = 16 bar Luftflöde = ca 1 m 3 /min. I samband med planering, utformning och dimensionering av system för kabelhantering ger Uponor både tekniskt stöd och anordnar kurser. UPONOR EL OCH TELE 23

Uponor kabelskyddsrörssystem

Uponor kabelskyddsrörssystem Uponor kabelskyddsrörssystem 1 2013 34002 10.1 Uponor kabelskyddsrörssystem PE-kabelskyddsrörssystem för skydd av el, kounikation och dataöverföring Uponor kabelskyddsrörssystem används oftast nedgrävda

Läs mer

Kabelskyddsrör & delar

Kabelskyddsrör & delar El & Tele Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör Tripla Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör ed förärkt yvhet 8 kn/². Påsvetsad uff ed integrerad tätningsring E- 2418947 1051577

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21

Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Förtydligande av SSNf rekommendation för Robusta Nät Version 2 2011-10-21 Branschinformation 2015-01-01 I samband med besiktningar av teleanläggningar har det framkommit ett behov att förtydliga kraven

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Kablar för alla lägen

Kablar för alla lägen Mikrokabel Fiberkabel som förläggs idag förväntas vara i drift i minst år. Det är vad fibertekniken lovar. Rätt kabel som hanteras rätt under hela sin livscykel har alltså potential att leva ett långt

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll

Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation. Innehåll 1 (11) Guide för att bygga kanalisationsnät för optisk fiber och anslutning till Skanovas kanalisation Innehåll 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig! Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät

Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät 1 (11) Kravspecifikation för byalags byggnation av kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät Innehåll Sida 1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till Skanovas kanalisation 1 1.1 Allmänt

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör leveransprogram Utbyggnaden av glasfiberbaserade höghastighetsdatanät i den globala kommunikationstekniken

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Fiberoptiska bredbandsnät för landsbygden

Fiberoptiska bredbandsnät för landsbygden Fiberoptiska bredbandsnät för landsbygden Bygg kostnadseffektiva nät med Hexatronic Micronet och Ribbonet blåsfibersystem 1 Effektiva installationer för landsbygdsnät För att möta den ständigt växande

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Telekabelrör Pipelife EI-installationsrör

Telekabelrör Pipelife EI-installationsrör Telekabelrör Pipelife EI-inallationsrör Telekabel- och mikrokanalisationsrör El/Tele Försäljningsorganisationen Jan Eriksson Försäljningschef Region Ö Tel. 0155-29 21 96 Mobil 070-261 10 60 jan.eriksson@pipelife.se

Läs mer

Information inför er stadsnätsanslutning

Information inför er stadsnätsanslutning Information inför er stadsnätsanslutning Inför ert kommande val av att ansluta er till Stadsnätet finns här information som beskriver hur vi nu går vidare. Den utrustning som installeras för anslutning

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

F ib e r att lä n gta h e m till

F ib e r att lä n gta h e m till F ib e r att lä n gta h e m till Nexans följer med hela vägen hem I flera år har vi haft en viktig roll när infrastrukturen för de nya kommunikationsvägarna i Sverige har byggts, bland annat genom stadsnät.

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Nät AB (Utsikt). Nedanstående

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Anbudsförfrågan rörande fiberbredband

Anbudsförfrågan rörande fiberbredband XXX Hemmesjö 2013-03-13 XXX XXX Anbudsförfrågan rörande fiberbredband Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening kommer att etablera ett öppet fibernät för sina medlemmar. Föreningen har erhållit bidrag

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp

01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp 01. 02. 03. Kabel 07. Eltejp AKKJ, N1XV-U/R, EKKJ, FKKJ EKFR,... sid. 8-9 EKLR, EKKR, FKK, EKK... sid. 10-11 EKLK, EKRK, SKK, SKX, RKK... sid. 12-13 RK, FK, EK, Veriflexslang m. ledning... sid. 14-17 RDOE,

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Bästa val. Elinstallationsrör

Bästa val. Elinstallationsrör Bästa val Sortimentsguide Elinstallationsrör El/Tele Försäljningsorganisation InFlex TopSpeed Halovolt P werflex Stefan Holm Utesäljare Region Norr Tel. 02-12 5 1 Mobil 070-571 19 70 stefan.holm@pipelife.se

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

1",ii. tq; ' i-r a.:,iat, .'tr:i;å3.. - ^,!.i. r,i{..s.iti. ' 't-., Bredbandsnät villo. I nstallationsguide. mrqörrknrk.

1,ii. tq; ' i-r a.:,iat, .'tr:i;å3.. - ^,!.i. r,i{..s.iti. ' 't-., Bredbandsnät villo. I nstallationsguide. mrqörrknrk. 1",ii.'tr:i;å3.. - ^,!.i ' 't-., ' i-r a.:,iat, r,i{..s.iti tq; s Bredbandsnät villo I nstallationsguide &l mrqörrknrk ffir""rorren $-:., *; tr$i ffit =. \ /.a roligt att just ni har bestämt er för att

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Anvisning gällande förberedelse på egen tomt för fiberanslutning för fastighetsägare

Anvisning gällande förberedelse på egen tomt för fiberanslutning för fastighetsägare Anvisning gällande förberedelse på egen tomt för fiberanslutning för fastighetsägare Före du startar ditt arbete på egen tomt behöver du få ett klartecken från ditt byalag/förening. Byalaget ansvarar för

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Kravspecifikation fiberaccessnät

Kravspecifikation fiberaccessnät 2015-02-27 1 (7) Kravspecifikation fiberaccessnät Innehåll Sida 1 Allmänt... 2 1.1 Referenser... 2 1.2 Begrepp... 2 2 Planering... 2 2.1 Grundläggande om fiberoptiska accessnät... 2 2.2 Nätstruktur...

Läs mer

Emtelle s Gröna sortiment 2015

Emtelle s Gröna sortiment 2015 Emtelle s Gröna sortiment 2015 Skarvkopplingar Skarvar för snabb montering. Skarven är demonterbar och återanvändbar genom att sätta ett lätt tryck mot o-ringen och samtidigt dra ur mikroröret. Modellen

Läs mer

Generella anvisningar elinstallation

Generella anvisningar elinstallation Generella anvisningar elinstallation Anmälan av elinstallationsarbete Elinstallationsarbete enligt Svensk Standard SS 437 01 40 skall innan det påbörjas anmälas på foranmalan.nu av elinstallatör. Vid anslutning

Läs mer

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

KINOPTIC TM. Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten

KINOPTIC TM. Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten KINOPTIC TM Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten Drop on demand Bygga fastighetsnät med fiberkabel kan utföras på flera sätt vilket till stor del styrs av fastighetens ålder, tillgång

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE80

Uponor Tryckrörssystem PE80 Uponor Tryckrörssystem PE80 1 2013 33004 7.3 Uponor tryckrörssystem PE80 Uponor tryckrörssystem PE80 har utvecklats för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Svarta rör med blå stripes är avsedda

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070

VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER VERKTYGSCONTAINER PALLMÅTT. Art.nr 17040. Art.nr 17070 VERKTYGSCONTAINERS MOBIL VERKTYGSCONTAINER Robust verktygsvagn för säker förvaring av verktyg på byggarbetsplatser m m. Kraftigt lås med 3 låspunkter. Försedd med 4 st massivgummihjul, varav 2 är försedda

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Anslutningar och avgra nsningar

Anslutningar och avgra nsningar Anslutningar och avgra nsningar fo r slutkunder, byalag och SISAB INLEDNING 1 DEFINITIONER 1 GRUNDANSLUTNING 2 KOPPLINGSBOXEN 3 ANSLUTNING AV FLERA BYGGNADER 4 Anslutning med kopparledning 4 Anslutning

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder

FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder FIBER TILL HEMMET Effektiv installation med grävfria metoder För Dig som förlägger fiber, kabel eller rör är horisontell borrning ett smidigt och effektivt alternativ till traditionell schaktning. Med

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer