Göteborg Oslo-samarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2012 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas"

2

3 INNEHÅLL Inledning sid 4 Om samarbetet sid 5 Om regionen sid 6 Medlemmar sid 7 Kommunikationer sid 8 Utbildning sid 10 Kultur & turism sid 12 Näringsliv sid 14 Sekretariatet sid 16 Budget och resultat sid 18

4 4 ÅRSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSÅRET 2012

5 ÅRSBERÄTTELSE OM SAMARBETET Vad är Göteborg Oslosamarbetet? Samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades samarbetet till att omfatta även Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Finansiering av projektet sker genom att båda länderna tillskjuter 50% vardera. Målet med samarbetet är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft som etablerings- och bosättningsområde nationellt och internationellt, samt att långsiktigt stärka Göteborg Oslo-regionen gentemot andra regioner i Europa. Syftet ska uppnås genom att stimulera ekonomisk, kulturell och hållbar utveckling samt att ta tillvara och utveckla regionens gemensamma värden. Samarbetet bedrivs inom följande områden: Kommunikationer, kultur & turism, näringsliv och utbildning. Forskningsperspektivet skall genomsyra alla områden. Samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd (18 personer) bestående av politiker samt representanter från universitet och näringsliv från vardera sida. Ordförandeskapet växlar mellan Oslo och Göteborg med två års intervaller. En kontaktgrupp med en representant från varje part har till uppgift att underlätta kontakterna med politikerna. Ett sekretariat etablerades år 2002 i Göteborg och dess uppgift är att sköta administration, ekonomi, marknadsföring och samordning. Arbetsgrupperna består av tjänstemän från samarbetets norska och svenska parter. Varje arbetsgrupp genomför ett antal projekt inom sina respektive arbetsområden och utbyter erfarenheter inom respektive område, samt med berörda myndigheter och organisationer. Organisation GÖTEBORG-OSLO rådet Kontaktgruppen Sekretariatet Kommunikationer Kultur & turism Näringsliv Utbildning

6 6 ÅRSBERÄTTELSE 2012 OM REGIONEN "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas" För att uppnå visionen fokuserar Göteborg-Oslosamarbetet på fyra strategiska områden, som alla ska innehålla forskningsperspektivet. Varje område ska ha mätbara mål som leder mot visionen. Resultaten och arbetet ska kommuniceras tydligt. Arbetet innebär alltifrån politiskt lobbyarbete till konkret och vardagsnära elevoch lärarutbyte. Göteborg-Oslo-samarbetet ska utgöra en plattform för de olika möjligheter som finns nu och i framtiden inom de olika fokusområdena. Övergripande mål för Göteborg-Oslo-samarbetet är att stärka och öka regionens utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft genom: a. En ökad politisk förankring. b. Att bedriva lobbyarbete på regional och nationell nivå. c. Att genomföra aktiviteter riktade till näringsliv, invånarna och besökare. d. Att kommunicera resultat. Akershus fylkeskommune Oslo Østfold fylkeskommune Västra Götaland Göteborg Focus, facts and figures 4,4 miljoner fordon passerar gränsen vid Svinesund varje år tunga lastbilar passerar Svinesund varje dygn 4,9 miljoner passagerare flög till och från Landvetters flygplats miljoner människor bor i regionen ton gods fraktas årligen från flygplatserna i regionen studerar vid universitet och högskolor i regionen norska medborgare bor i Västra Götaland sregionen (2010) personer från Västra Götalandsregionen arbetspendlar till Norge (2011*). 537 norrmän arbetspendlar till Västra Götalandsregionen (2009*) svenska dotterbolag och filialer år etablerade i Norge. 489 norskägda företag finns i Göteborgsregionen. 200 flyglinjer från regionens internationella flygplatser, varav en del går till samma destinationer. 120 miljarder Skr. år värdet av tjänster och varor som Sverige exporterar till Norge (2012*). 88 miljarder Skr. är värdet av tjänster och varor som Norge exporterar till Sverige (2011*). 22 miljoner passagerare flög till och från Gardermoen mil gemensam riksgräns mellan Osloregionen och Västsverige. 25 miljarder Skr uppskattas gränshandeln uppgå till per år personer från Västra Götalandsregionen flyttade till Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune (2010*). 959 personer från Oslo, Akershus- och Östfold fylkeskommune flyttade till Sverige (2010*). *Källor: Exportrådet, StatNord, Västra Götalandsregionen., SCB

7 ÅRSBERÄTTELSE MEDLEMMAR Göteborg-Oslo-rådet Ordf. Stian Berger Røsland(H), byrådsleder Oslo kommune Nils Aage Jegstad(H), fylkesordfører Akershus fylkeskommune Jonas Ransgård(m), kommunalråd Göteborg Stad Martin Andreasson(m), regionråd Västra Götalandsregionen Siri Hov Eggen(Ap), Fylkestingsmedlem Akershus fylkeskommune Ole Haabeth(Ap), fylkesordfører Østfold fylkeskommune Thor Edquist(H), ordfører Halden kommune Ole Petter Ottersen, rektor Universitetet i Oslo Pam Fredman, rektor Göteborgs Universitet Vice ordf. Anneli Hulthén(s), ordf. Kommunstyrelsen Göteborg stad Hans Bergfelt(m), kommunalråd Mölndals Stad Leif Blomqvist(s), regionråd Västra Götalandsregionen Ingemar Ottosson(s), kommunalråd Lilla Edet Eirik Milde(H),Fylkesutvalget Østfold fylkeskommune Hallstein Bjercke(V), byråd för näring och kultur Oslo kommune Ronnie Brorsson(s), kommunalråd Strömstad kommun Nina Solli, regiondirektör NHO Oslo og Akerhus Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri - och Handelskammaren Kontaktgruppen Erna Ansnes, seksjonssjef Oslo kommune Lars-Göran Larsson, internationella enheten, Göteborgs Stad Kjersti Garberg, internasjonal rådgiver Østfold fylkeskommune Rune Bakkevoll, internasjonalt samarbeid, Akershus fylkeskommune Magnus Engelbrektsson, chef internationell samordning Västra Götalandsregionen Sekretariatet Julia Wadman, chef Göteborg-Oslo-sekretariatet t.o.m 13 nov Madeleine Johansson, projektledare Göteborg-Oslo-sekretariatet Kommunikationsgruppen Ordf. Helge Jensen, Bymiljöetaten Oslo kommune Vice ordförande Birgitta Hellgren, Trafikkontoret, Göteborg Stad Turid Stubö Johnsen, Statens Vegvesen, Region Öst jan- nov Ing-Cristine Ericson, Statens Vegvesen, Region Öst dec Solweig Adolfsson, Trafikverket, Region Väst jan-aug Bengt Rydhed, Trafikverket, Region Väst sep-dec Bengt Rydhed, Trafikverket, Region Väst sept-dec Per Gisle Rekdal, Oslo Havn KF Björn Egede-Nissen, Jernbaneverket, Region Öst Knut Stabaek, Oslo Lufthavn AS Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB Helena Wiberg, Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström, Västtrafik AB Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby, Østfold fylkeskommune Rolf Thor, Västra Götalandsregionen jan-nov Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Georgia Larsson, Västra Götalandsregionen dec Boo Edgar, Göteborgs Universitet Bengt Wennerberg, Business Region Göteborg AB Christian Nilsson, Gränskomittén Kultur & Turismgruppen Ordf. Erik Vadholm, direktör Akershus fylkeskommune Ann Charlotte Eklund, Västra Götalandsregionen Bo Öster, regionutveckling Västra Götalandsregionen Tor Sannerud, direktör Visit Oslo AS Ulla Bjørnsjø, spesialrådgiver, Oslo kommune Näringslivsgruppen Ordf. Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg AB Stefan Gustavsson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Eirik Mathiesen, rådgiver, Akershus fylkeskommune Mikael Klingberg, direktör Mikael Klingberg Konsult Tina Nordlander, landspecialist, Innovasjon Norge, Stockholm Vice ordf Birgitta L-Öfverholm, affärsområdeschef Göteborg & Co Björn Edvardsen, fylkeskultursjef Østfold fylkeskommune Björn Sandmark, förvaltningschef Göteborg stads Kulturförvaltning Liss Kristin Steinbakk, spesialrådgiver, Oslo kommune Bibbi Wopenka, informationschef, Göteborg stads Kulturförvaltning Vice ordf. Jan-Fredrik Lockert, naeringsjef Oslo kommune Jan Andréasson, generalkonsul, Kgl. Norsk Generalkonsulat Lars-Kåre Legernes, adm. direktör, Oslo Handelskammer Terje Knutsen, rådgiver Østfold fylkeskommune Boo Edgar, Göteborgs Universitet Utbildningsgruppen Ordf. Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor Slemdal skole, Oslo kommune Inge Haraldstad, spesialrådgiver Kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Fock, utvecklingssekr. Västra Götalandsregionen Anne-May Sandvik Olsen, rådgiver opplaeringsavd. Östfold FK Anders Andrén, Sektorschef utb. Göteborg V:a Hisingen Vice ordförande Sven Höper, skolchef Utbildningsförv. Göteborg Stad Karl-Johan Höjer, Verksamhetschef Utbildningförv. Göteborg Stad Sven Wirén, utvecklingsledare Center för skolutveckling, Gbg Stad Guri Gjerde, rådgiver, VGS opplaering, Akershus fylkeskommune

8 8 ÅRSBERÄTTELSE 2012 KOMMUNIKATIONSGRUPPEN En grön infrastrukturkorridor Arbetsgruppens medlemmar Helge Jensen Bymiljöetaten Oslo kommune ordf. Birgitta Hellgren Trafikkontoret, Göteborgs Stad v. ordf. Ing-Cristine Ericson Statens Vegvesen, Region Öst fr. dec Turid Stubö Johnsen Statens Vegvesen, Region Öst jan-nov Bengt Rydhed Trafikverket, Region Väst fr. sept Solweig Adolfsson Trafikverket, Region Väst jan-sept Björn Egede-Nissen Jernbaneverket, Region Öst Per Gisle Rekdal Oslo Havn KF Magnus Kårestedt Göteborgs Hamn AB Knut Stabaek Oslo Lufthavn AS Helena Wiberg Swedavia AB, Landvetter airport Lars Backström Västtrafik AB Tom Granquist Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rolf Thor Västra Götalandsregionen Georgia Larsson Västra Götalandsregionen fr. sept Ylva Löf Göteborgsregionens KF Bengt Wennerberg Business Region Göteborg AB Boo Edgar Göteborgs Universitet Christian Nilsson Gränskommittén Mål för gruppens verksamhet - Långsiktiga mål för verksamheten År 2025 skall tillgängligheten vara hög till och inom GO-regionen, med långsiktigt hållbara transporter för personer och gods. Transporterna skall bygga på en optimerad samverkan mellan trafikslagen och utgå från transportkonsumentperspektivet. Väg E6 skall vara en trafiksäker trafikled som svarar mot trafikens framkomlighetsbehov. Tågtransportsystemet skall kunna erbjuda två timmars restid för persontrafik mellan Oslo och Göteborg samt vara ett kapacitetsstarkt och konkurrenskraftigt godstransportalternativ. Tåg- och busstrafikens andel av den långväga personoch godstrafiken i regionen skall ha ökat. Trafikanterna i regionen skall erbjudas adekvata trafikinformationstjänster som bidrar till att främja ett långsiktigt hållbart resande. - Kortsiktiga mål för verksamheten Senast 2013 skall restiden med tåg mellan Oslo och Göteborg ha minskats med 30 minuter till 3 ½ timme Senast 2013 skall väg E6 vara utbyggd till en trafiksäker fyrfältsväg mellan Oslo och Göteborg. Senast 2014 skall beslut föreligga om utbyggnad av en järnväg som kan erbjuda två timmars restid mellan Oslo och Göteborg. De kortsiktiga målen för gruppens verksamhet har reviderats i Verksamhetsplanen för år Verksamhetens resultat 1. Projektverksamhet Under verksamhetsåret har gruppen bedrivit tre egna utvecklingsprojekt. Projektet Ny järnväg Oslo-Göteborg Detta projekt påbörjades 2006 med syfte att genomföra en strategi för utbyggnad av järnvägen Oslo-Göteborg som hade tagits fram av en särskild arbetsgrupp under ledning av GO-sekretariatet. Med utgångspunkt från denna strategi har behovet av kort- och långsiktiga förbättringar på järnvägssträckan identifierats och analyserats, liksom även möjligheterna att få till stånd ett förbättrat trafikutbud på sträckan. Den långsiktiga målsättningen är att två timmars restid mellan Oslo och Göteborg skall kunna erbjudas från år På kort sikt är målet att minska restiden med 30 minuter till 3,5 timmar samt att erbjuda ett trafikutbud på minst fem turer per dag och riktning. Denna kortsiktiga målsättning bedöms kunna uppnås genom en ökad integrering av intercity- och regionaltågstrafiken på sträckan. Det försts steget var öppningen av 250 km/t sträckan Trollhättan- Göteborg, som invigdes den 7 december. Jernbaneverket har färdigställt ny bangård för persontog vid Halden station. Övriga kortsiktiga insatser på norsk sida kommer 2013 och För att den mer långsiktiga målsättningen skall uppnås, pågår ett kontinuerlig arbete med att skapa insikt om betydelsen av att snarast påbörja det ekonomiska och fysiska planeringsarbetet som underlag för en järnvägsutbyggnad på sträckan Halden Trollhättan. Detta påverkansarbete kommer att drivas vidare i det förestående EU-projektet Scandinavian 8 million city. Dessutom har projektgruppen under 2012 arbetet för att grön transportkorridor skall etableras mellan Oslo och kontinenten. Grön transportkorridor blev proklamerad på ett större möte i Malmö kl 12. Före jul skickades upphandlingen för ett förprojekt för Missing Link ut. Det är ett projekt som pågår fram till mars Projektansvar: Östfold- och Akershus fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB Projektet Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen Detta projekt påbörjades Efter inledande diskussioner inom gruppen om inriktning och ambitionsnivåer utarbetades ett förslag till projektprogram som har legat till grund för en konsultupphandling. Uppdraget har därefter

9 ÅRSBERÄTTELSE KOMMUNIKATIONSGRUPPEN genomförts under Resultatet, som visar GO-regionens nuvarande rese- och transporttillgänglighet i förhållande till andra liknande regioner, blev slutredovisat i Rapporten är tillgänglig på GO's hemsida. Projektansvar: Jernbaneverket Region Öst, Västtrafik AB, Swedavia AB Landvetter airport och Oslo Havn KF. Projektet Förutsättningar för resor och transporter i Göteborg-Oslo-regionen Detta projekt påbörjades Efter inledande diskussioner inom gruppen om inriktning och ambitionsnivåer utarbetades ett förslag till projektprogram som har legat till grund för en konsultupphandling. Uppdraget har därefter genomförts under Resultatet, som förväntas visa GO-regionens nuvarande rese- och transporttillgänglighet i förhållande till andra liknande regioner, beräknas kunna slutredovisas i början av Projektansvar: Jernbaneverket Region Öst, Västtrafik AB, Swedavia AB Landvetter airport och Oslo Havn KF. Genomförda sammanträden Under 2012 har gruppen haft fyra sammanträden: den 1 mars, Jernbaneverket, Oslo den 31 maj, Trafikverket, Göteborg den 20 september, Östfold fylkeskommune, Halden den 6 december, Trafikkontoret, Göteborgs Stad Representanter från GO-sekretariatet har medverkat vid samtliga sammanträden. Helge Jensen Ordförande Projektet Ett sammanhängande cykelstråk Oslo-Göteborg För att medverka till utvecklingen av hållbara transporter i GO-regionen har Kommunikations gruppen i samverkan med Kultur- och turismgruppen initierat detta projekt. Projektet syftar till att få till stånd ett sammanhängande och tydligt markerat cykelstråk mellan Oslo och Göteborg. Under verksamhetsåret har Statens Vegvesen genomfört skyltstatus längs sin sträckning. Projektet är avslutat i sin nuvarande form. Projektansvar: Trafikverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst 2. Övrig verksamhet Medverkan i interregprojektet Scandinavian 8 million city Kommunikationsgruppen har aktivt medverkat i detta nya EU-bidragsfinansierade projekt(nov okt 2014) och deltar i arbetet för delområdet Transportinfrastruktur där tyngdpunkten i arbetet har legat på den fortsatta utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn. Gruppens arbete i GO-samarbetet med "Missing Link"(Halden - Öxnared/Trollhättan) har kompletterat arbetet i "8 million city". Gruppens medlemmer både leder och deltar i Workpackage 1(WP 1) om InterCity och Grön Fraktkorridor och Workpackage 2(WP 2) om Höghastighetståget.

10 10 ÅRSBERÄTTELSE 2012 UTBILDNINGSGRUPPEN Gemensamt lärande Arbetsgruppens medlemmar: Gro Sommerfelt-Karlsen Sven Höper Sven Wirén Anders Andrén Karl-Johan Höjer Guri Gjerde AnneMay Sandvik Olsen Inge Haraldstad Göran Fock Rektor, Oslo kommune, ordf. Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad vice ordf. Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad sekr. Sektorschef utbildning, Göteborg/V:a Hisingen Verksamhetschef UBF, Göteborg Avdeling för vidaregående upplaering, Akershus FK Opplaeringsavdelingen, Østfold fylkeskommune Byrådsavd. for kultur og utdanning, Oslo kommune Enheten för utbildning och kompetensuveckling Västra Götalandsregionen Mål för gruppens verksamhet Utbildningsgruppen har på GO-rådets uppdrag arbetat för: ett utvecklat samarbete inom GO-regionen, etablering av nätverk samt utbyte mellan grund- och gymnasieskolor i regionen och därigenom även för elever, lärare och skolledare. tolerans, demokrati, rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling i samarbetsprojekt i och mellan skolorna i regionen. Mål/Måldokument Arbetet under 2012 konkretiserades i huvudsak genom det måldokument som togs fram 2010, där huvudbudskapet är: Skapa attraktiva mötesplatser för gränslöst lärande genom utväxling/utbyte på alla nivåer. Detaljerad redogörelse av aktiviteterna under 2012 visas under de olika insatserna. Planerade aktivieter 2012 Utbildningsgruppen har genomfört 5 styrgruppsmöten under året. Vidare har seminarier och konferenser för skolledare genomförts samt mötesplatser för skolor och skolledare. Verksamhetens resultat Utbildningsgruppen har under 2012 arbetat med följande redskap för att uppfylla målsättningen för uppdraget: Skolledarutbytet har fortsatt med planerad frekvens både med besök skolorna i utbytet samt separata seminarier/ mötesplatser för samtliga skolledare. På grundskolenivå har det varit ett nära samarbete mellan rektorerna vid de fyra grundskolorna i Göteborg och de fyra grundskolorna i Oslo /1 samt 28-29/3 samlades rektorer och lärare från Bestum, Hallagerbakken, Rosendalsskolan och Vättleskolan för planering och upplägg inför ett samarbetsprojekt Elevmiljö på Drömskolan samt elevutbyte i maj. Den 29-30/5 reste 16 elever, sex lärare och två rektorer till Oslo för arbete med Workshop bild, musik och drama tillsammans med samarbetsskolorna på Hallagerbakken under temat Drömskolan mot mobbning, våld och rasism-för mångfald och mot fördomar. Gemensam grillkväll, stadsrundtur i Oslo och övernattning på skolan ingick i programmet. Den 20/9-21/9 besökte Göteborgs rektorer Oslo På programmet stod planering och föreläsning på Utdanningsetaten, Oslo kommune. Den 6/12 föreläste Anders Holmgren under rubriken; Bedömning för lärande och likvärdighet. På gymnasienivå har Katrinelundsgymnasiet och Björnholt skole samverkat under temat Elevens Psykosociala arbetsmiljö och elevmedling, elevpåverkan samt entreprenörskap. Lindholmen och Etterstad har samverkat kring Initiativ till god vägledning till val av yrke och utveckling, Flickor och tekniska läroämnen samt Maritim utbildning i Göteborg och Oslo. Rektorerna på Burgårdens Utbildningscenter och Askim Videregående skole har planerat för samarbetstemat Entreprenörskap i undervisningen, då rektor, två lärare och 45 elever kommer att resa till Askim VGS. I december 2012 besökte de norska eleverna och lärarna i Göteborg i samband med utdelningen av Ungdomens Fredspris.

11 ÅRSBERÄTTELSE UTBILDNINGSGRUPPEN Ungdomens Fredpris delades ut för 11:e året. Årets tema i Word Feud-anda blev: Ungdomens Fredspris Waiting for you to make a move i år skapat utsökta blomsterarrangemang vid scenen och i foajén. Festmiddag med mingel, tal och musik ägde rum på Brewhouse. Elever från Ester Mosessons gymnasium serverade och värdarna var som vanligt från Bernadottegymnasiet. Rud Videregående skole (gymnasium) presenterade ett samarbetsprojekt mellan elever på vård- och omsorgsprogrammet och elever i gymnasiesärskolan. Projektets mål har både varit att stärka resurserna för psykiskt funktionshindrade och att öka kunskapen om hur deras situation är. Tillsammans reste sex elever från särskolan och vårdprogrammet till Lettland och besökte en skola för utvecklingshämmade elever. Ungdomarna skötte själva all planering och finansierade resan. Projekt Drömskolan: Rosendalsskolan och Vättleskolan har tillsammans med eleverna på norska Bestum skole och Hallagerbakken skole tagit fram sin vision om en drömskola för alla. Presentationen avslutades med gemensam sång. Ungdomens Fredspris är den sammanhållande aktivitet där samtliga elever, lärare och skolledare inom utbytet träffas. Evenemanget ger också alla övriga som lämnar bidrag möjlighet till en naturlig och festlig träffpunkt. All information samt kommunikation genomfördes på vår webbplats Antalet bidrag till årets nomineringar har sjunkit sedan förra året trots en något intensivare marknadsföring. Robert Hammarstrand, skolansvarigt kommunalråd i Göteborg, inledde och placerade i sitt tal återigen fredspriset bland skolgöteborgs prioriterade aktiviteter. Elever från Munkebäcksgymnasiets musiklinje var husband. Uppdraget utfördes på ett skickligt, professionellt sätt. I projektet Bygg för möten har elever på Lindholmens teknikprogram tagit fram idéer för mötesplatser för unga, med Lindholmspiren som utgångspunkt. Vinnare av Ungdomens fredspris 2012: Rud Videregående Skole kr Juryns motivering: De viktiga orden kommunikation, samarbete och respekt präglar det elevstyrda arbetet med att främja och ta fram resurser hos de elever som har anpassad utbildning på skolan. I ett integrerande arbete är det viktigt att man visar på att det inte räcker att arbeta parallellt utan att arbeta tillsammans. Latvia Prosjektet 2012 visar på detta. Hedersomnämnande á 8000 kr: Rosendalskolan, Bestum skole, Vättleskolan, Hallagerbakken skole: Projekt Drömskolan Lindholmens Tekniska Gymnasium: Projekt Bygg för möten Engebråten Skole: HEI!-kampanjen Hela ceremonin web-sändes och filmades under dagen. Intervjuer med nominerade pristagare gjordes. Elever vid August Kobbs gymnasiet år 1 hade även Genomförda sammanträden Under 2012 har gruppen haft sex sammanträden: - 17 april, Oslo - 29 maj, Göteborg - 20 september, Oslo - 7 november (jurymöte), Strömstad - 8 november (jurymöte), Strömstad - 7 december, Göteborg Gro Sommerfelt Karlsen Ordförande

12 12 ÅRSBERÄTTELSE 2012 KULTUR & TURISMGRUPPEN Billedspråk fra Munch til film en fremtidsrettet region Arbeidsgruppens medlemmer Erik Vadholm Akershus fylkeskommune leder Birgitta Öfverholm Göteborg & Co nestleder Bjørn Edvardsen Østfold fylkeskommune Liss Kristin Steinbakk Oslo kommune Ulla Bjørnsjø Oslo Kommune Tor Sannerud Visit Oslo Björn Sandmark Göteborg Stad Bibbi Wopenka Göteborg Stad Bo Öster Västra Götalandsregionen Ann Charlott Eklund Västra Götalandsregionen Mål för gruppens verksamhet Økt samhandling mellom aktører på kultur- og turismeområdet gjennom følgende fokusområder: Øke den internasjonale interessen for regionen som reisemål for turister. Øke kunnskapen om kultur- og andre opplevelsestilbud for regionens innbyggere. Fremheve kulturens betydning for næringsetablering i regionen. Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen. Verksamhetens resultat Hovedinnsatsen i 2012 har vært fortsatte drøftinger og tiltak for å fokusere på regionens felles kystlinje og hvordan denne skal kunne bli et felles identitetsområde for innbyggere og tilreisende. GO-regionen har en lang felles kyst som gruppen ønsker å sette fokus på og hvor synergieffektene av et grenseoverskridende samarbeid kan bli gode og positive. Foruten de to store byene, Oslo og Gøteborg, ønsker gruppen å synliggjøre den felles kyst som ligger mellom disse, bl.a. med Kosterhavet/Ytre Hvaler nasjonalpark. Flere tilnærmingsalternativer har vært diskutert og kompetansen i arbeidsgruppen på dette er stor, men likevel begrenset. Vi ønsket derfor å initiere et samarbeid med alle kystkommuner på norsk og svensk side gjennom å arrangere et Kystkulturseminar i løpet av Av ulike årsaker (se neste punkt) ble gjennomføringen av dette utsatt ved flere anledninger og til slutt avlyst. Ved å gjennomføre dette seminaret ønsket vi å bringe frem de tiltak og den aktivitet som foregår langs kysten, for derigjennom å skape samarbeidsrelasjoner og bringe kunnskap til alle aktører om

13 ÅRSBERÄTTELSE KULTUR & TURISMGRUPPEN hva som faktisk foregår. Under siste møte i arbeidsgrupen høsten 2012 besluttet man å avlyse seminaret grunnet stor usikkerhet knyttet til den pågående strategiprosess i GOsamarbeidet og den fremtidige organisasjonsstruktur som følge av dette. Dersom det ikke ville være mulighet for oppfølging av et slikt seminar, fant gruppen det lite aktuelt å gjennomføre seminaret før det foreligger en avklaring om fremtidig organisering og prioriteringer i GO-samarbeidet (mars 2013). Arbeidsgruppen er kontaktet av firma Malmer Communication om utvikling av en TV-produksjon hvor kystlinjen fra Gøteborg til Oslo er det geografiske utgangspunkt. Tematisk skal produksjonen fokusere på kriminallitteraturen som har utspring i kysten tematisk eller geografisk. TV4 i Sverige og TV2 i Norge har vist interesse for prosjektet. Produksjonselskapet arbeider med innspilling av en Pitch (presentasjon) som er støttet av arbeidsgruppen. Innspillingen vil foregå våren Samarbeid mellom PunktØ og Gøteborg konstmuseum Utgangspunktet for samarbeidet var en presentasjon av kystens malere, som grunnlag for en utstilling i Underveis i prosessen, hvor PunktØ i Østfold og Gøteborg konstmuseum var aktører, ble prosjektet endret til å omfatte maleren Edvard Munchs brev til Gøteborg konstmuseum og et forsknings-, utstillings- og bokprosjekt med utgangspunkt i den nevnte korrespondanse. Det ble bevilget midler til et forprosjekt som nå er avsluttet, og resulatet vil fremstå som både en utstilling og en bok i Munch-året Ytterligere et resultat er et tett samarbeid mellom institusjonene PunktØ og Gøteborg konstmuseum. kystlinjen til København. Prosjektledelsen har desverre ikke lykkes fullt ut med å finne en permanent finansiering, men NFL vil bli gjennomført også i 2013, med støtte fra de nordiske filmsinstituttene, nordisk kulturfond, Film i Väst og andre mindre finsnsieringskilder. GO-samarbeidets intensjon og målsetting om å fokusere på regionen som den ledende filmregionen i Norden ligger fast og gjennomføringen av Nordic Film lab støtter godt opp under denne. Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet Arbeidsgruppen har, etter henvendelse fra kommunikasjonsgruppen, vurdert et samarbeid om fremtidig satsing på kystkultur. Det er ikke tatt konkrete skritt i denne retningen, men dette vil bli fulgt opp og sett i sammenheng med de øvrige elementer i kystkulturstrategien. Genomförda sammanträden Det er gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen i 2012: 15. Mars i Gøteborg 15. Mai i Oslo/Akershus 30. August i Gøteborg Erik Vadholm Leder - Nordic Film Lab en suksess med blikk mot fremtiden. Nordic Film Lab ble foreslått videreført i ny søknadsrunde knyttet til COINCO, men etter stor arbeidsinnsats i beskrivelse av og tilrettelegging for ny søknad, fallt prosjektet ut i siste runde av søknadsprosessen. For å kunne gjennomføre en ny runde med NFL i 2012 (første samling under GIFF, primo februar 2012, oppfølging i København og i Oslo gjennom året) har de involverte lagt mye energi i å finne andre finansierings- og samarbeidspartnere. Danmark (Københavnregionen) er nå med i NFL, med alle de tre nordiske filmsinstituttene, nordisk kulturfond og overførte, ikke benyttede kystkulturmidler fra GOsamarbeidet. Nordic Film Lab ble gjennomført i 2012 med 15 deltakere (5 fra hvert land) og den opprinnelige målsettingen gjelder fortsatt bare utvidet til også å gjelde

14 14 ÅRSBERÄTTELSE 2012 NÄRINGSLIVSGRUPPEN Skapa goda forutsättningar Arbetsgruppens medlemmar Patrik Andersson Business Region Göteborg AB Ordförande Jan-Fredrik Lockert Oslo Kommune Vice ordförande Jan Andréasson Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Stefan Gustavsson Västsvenska Industri- och Handelskammaren Bertil Törsäter Västra Götalandsregionen Lars-Kåre Legernes Oslo Handelskammer Terje Knutsen Østfold fylkeskommune Eirik Mathiesen Akershus fylkeskommune Boo Edgar MedCoast Scandinavia Tina Nordlander Innovasjon Norge, Stockholm. Mikael Klingberg Mikael Klingberg Konsult Mål för gruppens verksamhet Gruppens långsiktiga mål: Arbetsgruppen för näringsutveckling skall ta initiativ till samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte som kan stimulera näringslivsinriktad forskning och utveckling och kommersialisering/etablering/marknadsföring på följande område inom forsknings- och näringslivsstrukturen i GO-regionen: - medicin/hälsa/bioteknologi - maritimt cluster - miljöteknik (export) - livsmedel - energi - automotive The Scandinavian 8 million city(coinco)-projektet, med fortsatt finansiering genom interreg (ØKS/KASK programmet), satte ramen för näringslivsgruppens arbete under Interregfinansieringen ger möjligheter till högre aktivitetsnivå inom GOs olika arbetsgrupper, och ger möjligheter för att stimulera synergier mellan arbetsgrupperna på ett annat sätt. Följande målsättningar för arbetsgruppens verksamhet har fastställts; Samordna med strategiskt viktiga projekt och aktivteter i andra arbetsgrupper under GO genom The Scandinavian 8 million city. Genomföra aktuella konferenser/seminarier inom satsningsområdena. Marknadsföra GO-regionen på mässor och konferenser. Verksamhetens resultat I augusti genomfördes en konferens på Voksenåsen i samarbete med kommunikationsgruppen. Jernbanen Oslo-Stockholm med stop i Karlstad och Göteborg. Konferensen genomfördes i samarbete med Norsk-Svenska

15 ÅRSBERÄTTELSE NÄRINGSLIVSGRUPPEN Handelskammaren i Göteborg, Stockholm Stad, Akershus fylkeskommune samt Länsstyrelsen Värmland. Ytterligare en konferens inom LifeScience i samarbete med bland annat Sahlgrenska Science Park var planerad under hösten men fick skjutas på framtiden. Utöver dessa aktiviteter har gruppen under året diskuterat inriktning på verksamhet och sammansättning av gruppen men väntar med dessa förslag i avvaktan på GO-rådets strategidiskussion under våren Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GOsamarbetet Se ovan på Voksenåsen-aktiviteten. Genomförda sammanträden Under året har tre arbetsgruppsmöten genomförts. Det planerade mötet i december ställdes in i avvaktan på GOrådets strategiska diskussion. Patrik Andersson Ordförande

16 16 ÅRSBERÄTTELSE 2012 SEKRETARIATET Sekretariatet Sekretariatet består av: Julia Wadman t.o.m 13 nov Business Region Göteborg AB Madeleine Johansson Business Region Göteborg AB Sekretariatets mandat: Sekretariatet ansvarar för Göteborg-Oslosamarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet innehar det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom Göteborg-Oslosamarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen, kassa och in- och utbetalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erforderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. Sekretariatet har varit representerat vid: 1 st Göteborg-Oslo rådsmöten 1 st Presidiemöten 12 st Arbetsgruppsmöten Konferens/seminarier - GO-konferens 2012 Under 2012 har sekretariatet fokuserat på framtidsstrategin för samarbetet vilket inneburit att ingen intern konferens ägt rum. Internt arbete under 2012 Under 2012 har sekretariatet tillsammans med kontaktgruppen arbetat fram en plan för det "framtidsdokument" innhållande strategier och prioriterade områden som rådet senare tar beslut om. Arbetet har även engagerat rådet som under en workshop i april månad fick diskutera syfte och resultat, vision och förväntningar. Beslut kring detta tas i mars EU-projekt - The Scandinavian 8 million city I oktober 2011 lämnades det in en ny ansökan för "The Scandinavian 8 million city" och besked om godkänning kom den 9 december. Projektet startade nov 2011 och avslutas i oktober De nya projektet leds nu under Den Skandinaviska Arenan. - KUSK(Kunskap, utveckling, statistik, kommunikation) Sekretariatet har deltagit i projektet under året där olika temagrupper arbetat fram olika underlag för statistik. Projektet har som syfte att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Detta sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistik, utveckla egen analys- och planeringskompetens och utveckla kunskapen om förutsättningarna för tillväxt i gränsregionen. Samarbetet går in i KUSK med medfinansiering i tid (sekretariatet) som deltagare i projektets kompetensutbildning samt använda statistiken till att visualisera och publicera aktuell info gällande vår gränsregion projektperioden Sekretariatet går in och deltar i utbildningar samt tar fram fakta. Marknadsföring - Profilmaterial I samband med det strategiarbete som påbörjades under 2011 och pågått under 2012 avvaktar sekretariatet med att ta fram ytterligare profilmaterial. - Hemsidan Arbetsgrupperna har tagit en större roll i att bidra med arbetsmaterial på den interna sida där protokoll från GOrådsmöten och arbetsgruppsmöten finns under respektive grupp, liksom aktuella rapporter, nyheter och projekt. Hemsidan hade besökare

17 ÅRSBERÄTTELSE SEKRETARIATET 2012, i snitt per månad. - Sociala medier Facebook - Ungdomens fredspris har en egen facebookprofil sedan hösten You Tube - 20 min lång film Ungdomens Fredspris Press Utdelningen av Ungdomens Fredspris 6 december resulterade i olika inslag och bland annat artiklar på: Smalalenene.no Vårt Göteborg - Nyhetsbrev Har utgivits i mars, juni och september. September månads nyhetsbrev skickades till ca 1700 mottagare. - Utställning och utdelning av material Järnvägsseminarium 27 augusti, Voksenåsen, Oslo

18 18 ÅRSBERÄTTELSE 2011 BUDGET OCH RESULTAT 2011 Budget och resultat 2012 Budget Resultat Parter Överföring -11(varav 200' är sista del av komm. strategin) Summa intäkter Kostnader Kommunikationer Kultur och Turism Näringsliv Utbildning GO-sekretariatet Summa kostn (Transp-13) 822 Siffrona avser tsek Kommunikationer Utveckling av järnvägen Oslo-Göteborg 200 (återstående del av tidigare beslutad projektbudget sek) Administration 50 SUMMA 250 Kultur och Turism Kustprojektet (programutveckling och spin-off ) 200 Förprojekt gemensam konstutställning Nordic Film Lab 125 Sölvguttene till Göteborg 10 Adminstration 15 SUMMA 450 Näringsliv Seminarier Voksenåsen aug Administration 25 SUMMA 250 Utbildning Ungdomens Fredspris 350 Skolledare/lärare/elevutbyte 250 Administration 50 SUMMA 650 GO-sekretariatet Personalkostnader 1060 OH-kostnader, etc 120 Resor 30 GO-konferens 110 Marknadsföring 80 SUMMA 1400

19

20 Göteborg Oslo-samarbetet c/o Business Region Göteborg AB Box , SE Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) TORO-Götatryckeriet 1102

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Från och med verksamhetsåret kommer Göteborg-Oslo-samarbetet ha en gemensam verksamhetsplan för alla arbetsgrupper och sekretariat. Under 2009 har vi även arbetat med att forma

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2009 Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Strategiarbete Göteborg-Oslo-samarbetet Hösten 2011 kom ett initiativ från Kontaktgruppen om att se över hur Göteborg-Oslo-samarbetet kan stärkas ytterligare så att det blir

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Dnr:0054/09 Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Närvarande GO-rådet: Göran Johansson, styrelseordförande ordf Business Region Göteborg AB Erling Lae, byrådsleder vice ordf

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2010 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 Arbetsgruppens mål Arbetsgruppens mål för utbyggnaden av väg E6 och järnvägen mellan Oslo och Göteborg är: att väg E6 byggs ut till fyra fälts väg med mittdelare.

Läs mer

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg 1) Välkommen Ordföranden, Anneli Hulthén, öppnar mötet och hälsar välkommen till Göteborg samt överlämnar ordförandeskapet

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) Sammanträdesdatum 2016-01-13 Au 2 Dnr KS 0031/2016 Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Ärendebeskrivning

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Samverkan i Sälenfjällen

Samverkan i Sälenfjällen Samverkan i Sälenfjällen Kurt Podgorski Kommunalråd Malung-Sälens kommun Ingemar Kyhlberg Projektledare SITE Destination Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen SITE regionen Sälen Idre Trysil Engerdal

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 2015-12-30 Inledning Syftet med näringslivsarbetet i Ljusnarsbergs kommun är att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som stödjer och

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren,

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 2014-01-02 Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen inom sin egen verksamhet,

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Att göra regionala skillnader till styrkor (GRESS)

Att göra regionala skillnader till styrkor (GRESS) Att göra regionala skillnader till styrkor (GRESS) Ett projekt inom ramen för INTERREG Projektperiod 2009-04-01 -- 2013-02-28 Projektägare i Sverige och Norge: Karlstads universitet i Karlstad och Östlandsforskning

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen.

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen. För kommande verksamhetsår, 2012-2013, föreslås att skall arbeta med huvudinriktning enligt denna verksamhetsplan. Förbundets båda kommittéer, alpint och längd, är de delar av förbundets organisation som

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande Ulf Eriksson, Vännäs kommun Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun

Johan Söderling, Vännäs kommun, ordförande Ulf Eriksson, Vännäs kommun Glenn Nordlund, Örnsköldsviks kommun Elvy Söderström, Örnsköldsviks kommun Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(7) Regionrådet Dag 17 december 2014 Tid 13.00 16.40 Plats Regionråd Levar Hotel, Nordmaling Ingemar Nyman, Bjurholms

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Lund/ 2012-01-12 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn

Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn Minnesanteckningar från möte med NVF Tema B, handikappfrågor 13 november, 2007 i Köpenhamn Närvarande Frånvarande Karin Renström, ordförande () Wolfgang Liepack, sekreterare (WL) Roger Johansson (RJ) Jens

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 27 oktober 2000, kl 09.00-15.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, rum 255 Mötet i UC ägde rum enligt följande arbetsordning Pass 09.00-09.30 Förskola

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Pressmeddelande 2011-05-19

Pressmeddelande 2011-05-19 Sidan 1 Pressmeddelande 2011-05-19 270 miljoner till jobb och utveckling i 16,5 miljoner till Jamtli! Vid dagens sammanträde prioriterade strukturfondspartnerskapet 13 projekt i Europeiska Socialfonden

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer