Du är en pärla i livets pussel!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är en pärla i livets pussel!"

Transkript

1 A K T U E L L T Du är en pärla i livets pussel!

2 Ledaren En kyrka som möter människorna Många gånger går mina tankar till församlingen och vår gemenskap i den. Bilderna av hur vi är sammanfogade och ska vara varandra till tjänst och uppmuntran snurrar ofta genom mitt huvud. Att säga ja till vår berikande mångfald och att låta bredden och djupet i vår gemenskap finnas tror jag är en hörnsten. En levande tro, med Jesus i centrum är ett fokus för vårt kristna liv. Men raderna jag skriver den här gången har ett annat perspektiv. Vi är en fantastisk levande gudstjänstfirande gemenskap. Men, hur vi synliggör vår tro utanför kyrkans väggar har blivit en viktig fråga för mig. Jag måste bekänna att jag blivit lite besviken, när vi försökt att på ekumenisk grund nå ut i olika sammanhang. Uppslutningen blir inte alltid vad åtminstone jag har hoppats på. Men ännu mer bär jag dessa tankar, när jag försöker betrakta mitt eget lärjungaskap i vardagen. Det går säkert att hitta på massa arrangemang och kampanjer för att nå ut till en samtid, som behöver hitta tillbaka till en levande tro och kristen förankring. Men jag tror att det behövs något mer. I vår psalmbok finns det en psalm, där första versen lyder: Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld, så vill du vi skall leva. Gud, gör oss djärva! Gud gör oss djärva! De första lärjungarna var väldigt vilsna när Jesus hade lämnat dom. Man får bilden av en grupp förskrämda människor som samlats bakom stängda dörrar. Men när Guds ande kom över dom så gav dom sig allihopa ut och förkunnade evangelium till alla på deras språk och många tog ställning och valde att bli lärjungar. Jag tror inte att det är läge att vi alla ska ränna ut på stadens gator och torg och predika. Det jag däremot är helt säker på är att du i din vardag möter många människor, som på samma sätt som du och jag behöver möta Jesus. Tänk om vi alla på allvar kunde be att vi själva fick en förnyad frimodighet som gjorde att vi fick naturliga tillfällen, vågade ta chansen när den uppstår och bli ännu naturligare i hur vi visar människor på den tro vi bär. Jesus själv undervisade i templet och fick tillträde till synagogor. Men Bibeln är full av exempel där han mötte människor precis i de- 2

3 där de är. ras vardag. Tänk om vi i högre grad skulle kunna bli inspirerade att följa hans exempel. Min förhoppning är att vi ska kunna vända perspektiven. Istället för att vardagen blir så fylld av timmar och stunder att Jesus inte blir synlig genom dig - kanske Jesus kan bli så synlig genom dej att det präglar vardagens alla timmar och stunder. Staffan Lindvall Hemgången Kar Ree föddes 1952 i Burma. Hon fick hembud den 7 februari och begravningsgudstjänsten hölls i Baptistkyrkan, Hudiksvall den 27 februari. Officiant var Sven Lindström. Kar Ree kom hit som kvotflykting tillsammans med familjen Vi lyser frid över hennes minne. Nyval i samband med årsmötet. Församlingsföreståndare: Staffan Lindvall Styrelsens ordförande: Mats Collin Diakonkårens ordförande: Seth Nilsson Styrelseledamot: Theresa Marehlind Medäldste: Lennart Bengter Diakon: Phe Bot Dah Dah Valberedningsledamot: Say Meh Ett varmt tack till medlemmar som lämnat sina uppdrag: Staffan Lindvall slutar som ordförande i styrelse och diakonkår men kvarstår som ledamot i såväl styrelse och diakonkår. Astrid Lindvall lämnar diakonkåren men finns kvar som ordförande i kvinnoföreningen. Aung Soe Win stiger av som medäldste. Ngun Zi Sung Sang Hree (Azi) lämnar uppdraget som diakon. Kristina Högberg lämnar sin post i valberedningen. 3

4 Vem är Siggan som brukar sitta i mitten till vänster i kyrkan? Jo, hon är mamma till Lennart Bengter, Eva Lindvall och Lotta Borgström som ni brukar se i kyrkan. Hon har en son till som heter Håkan och han bor i Nyköping. Siggans make hette Knut och han dog för fem år sedan. Knut var en trogen församlingsmedlem och han var anledningen till att Siggan kom till Hudiksvall. Hon bodde då i Stockholm (1952)och blev ombedd genom bekanta att komma och jobba som hemhjälp och barnflicka hos Knut som blivit änkling. Efter ett tag blev de kära i varandra och gifte sig, sen föddes Eva och Lotta. Siggan är född i Östergötland i Ringarums socken. Hon växte upp med 10 syskon. Ibland var livet ljust och ibland mörkt i hennes barndom. Hennes mor och syskon var den stora tryggheten. Hon älskade skolan och söndagsskolan. Hon såg mycket upp till evangelisterna i byn och började drömma om att bli som dem. När hon var fjorton år fick hon börja jobba hos sin storasyster Louise i deras mataffär. När hon blev några år äldre började hon arbeta på ett sjukhem i Linköping. Senare gick hon evangelistutbildning i Örebro och jobbade sen på många olika ställen i Sverige som evangelist. Hon fick uppleva många äventyr. Siggan har skrivit en bok om sina barndomsminnen och evangelistminnen. Barndomsboken är lite av Emil i Lönneberga och evangelistboken är också fylld med spännande upplevelser. Efter att Siggan och Knut gift sig tog hon hand om oss barn. Hon jobbade också som sjukvårdsbiträde på sjukhuset. De sista tolv åren innan pensionen hade hon tjänst som församlingssyster. (Ungefär samma jobb som POS har nu) Under den här tiden var hon också med och startade och var aktiv i Arken. Det var ett ekumeniskt bok- och musikcafé. Nu vet ni lite mer om min mamma Siggan, resten får ni fråga henne själv om. Lotta Borgström 4

5 Hej! Diakonen här. Denna gång tänker jag berätta lite om Sjukhuskyrkan där jag sitter som ordförande i Styrelsen för Sjukhuskyrkans frikyrkosamråd. På sjukhuset jobbar det två präster som är anställda av Svenska kyrkan och en frikyrkopastor. Vi i styrelsen har ansvar för sjukhuspastorn, som heter Eva Edström. Eva Lindvall och Theresa Marehlind blev invalda i styrelsen på Sjukhuskyrkans årsmöte. Sjukhuspastorn är med vid varje styrelsemöte och berättar om vad som hänt sedan vi sågs sist. Det är väldigt intressant att få höra när Eva berättar om olika situationer i sin vardag. Det är ofta mycket glädje trots väldigt svåra stunder när någon mist sina nära och kära. Det sorgligaste jag vet är att få höra att ett barn har dött direkt efter födseln eller i sin mammas mage. Ibland så får man höra om giftermål på sjukhuset och hur någon får ta emot nattvarden. Varje onsdag så är det även andakt kl 14:00 i sjukhusets andaktsrum. Elvy Wallin brukar ansvara för våra sjukhusandakter. Man kan även boka tid för samtal med någon i Sjukhuskyrkan. Om någon har avlidit så kan man få besöka den avlidna i bisättningsrummet på sjukhuset. Då följer någon från Sjukhuskyrkan med så man får stöd i sin sorg. Några exempel på vad mer som dom jobbar med är: Krisstöd vid akuta händelser. Avsked och minnesstunder. Dop och barnvälsignelse i krissituationer. Gudstjänster och andakter. Man kan även gå in på Sjukhuskyrkan.se för att få mer information. Guds välsignelse önskar jag er alla. Per-Olof POS Svedberg Kassören informerar: Församlingens girerar varje månad 1100 kr till Sjukhuskyrkan eftersom vi liksom övriga Frikyrkoförsamlingar inom sjukhusets upptagningsområde bidrar med 100 kr per medlem och år. Församlingen ger också varje månad bidrag till Ria med 1000 kr och till Equmeniakyrkans Region Mitt med 1100 kr. 5

6 Program 1 Hudiksvalls Baptistförsamling Mars 01 sö 11 Gudstjänst med nattvard Bengt Albertson. Sång. Servering. gr2 04 on13 Onsdagsträffen. 06 fr 13 Världsböndagen i Björkbergskyrkan. 07 lö lö 15 Israelseminarium 1 med Göran Duveskog. Servering. gr2 07 lö 17 Israelseminarium 2 med Göran Duveskog. gr2 08 sö 11 Gudstjänst på Högliden med Göran Duveskog. Sång. 11 on 11 Sångstund med andakt på Fredens kulle. Hjärtsångarna med Bengt Näsfors och Per-Plof Svedberg. 11 on 14 Sångstund på Thunbacka. 11 on 13 Onsdagsträffen. 13 fr 12 Bön för Hudiksvall. 15 sö 10 Gemensam gudstjänst i Hälsingland i Missionskyrkan, Bollnäs. Otto Ernvik och Inga Johansson talar om mångfald. 18 on 13 Onsdagsträffen. 21 lö sö 11 Gudstjänst Lennart Bengter. Ungdomarnas lovsångsteam. gr3 25 on 13 Dagträff med Maj Anita Persson, som berättar och visar bilder från sin Indien resa. STFkören med Börje Olsson. Lotteri. Servering. mars 14 juni fr 12 Bön för Hudiksvall. 29 sö 11 Palmsöndagsgudstjänst med barn och ungdomar. Fika. gr1 April 01 on 13 Onsdagsträffen. 02 to 18 Getsemanestund. gr1 03 fr 11 Långfredagsgudstjänst i Ingsta kapell, Staffan Lindvall. Ungdomarnas lovsångsteam. gr1 14 lö 10 Bön på Högliden. 05 sö 11 Påskdagsgudstjänst, Allan Widarsson. Söndagsskolans barn sjunger. Servering gr1 08 on 13 Ondagsträffen. 10 fr 12 Bön för Hudiksvall. 12 sö 11 Gudstjänst, Maritta Kollin berättar om Frälsarkransen. Sång. Servering. gr2 15 on 13 Onsdagsträffen. 18 lö sö 11 Karengudstjänst med tolkning. Sång. Servering. karengrupp 22 on 13 Onsdagsträffen. 24 fr 12 Bön för Hudiksvall. 26 sö 11 Gudstjänst, Martin Bergerstål. Ungdomarnas lovsångsteam. Servering. gr2 29 on 13 Onsdagsträffen. Maj 02 lö 10 Bön på Högliden. 6

7 03 sö 11 Gudstjänst med nattvard Seth Nilsson. Ungdomarnas lovsångsteam. gr3 06 on 13 Onsdagsträffens avslutning. 08 fr 12 Bön för Hudiksvall. 10 sö 11 Gudstjänst Seth Nilsson. Sång. gr3 14 to 08 Ekumenisk gökotta på Köpmanberget, Staffan Lindvall. Sång. Ta gärna med fikakorg! 16 lö 10 Bön på Högliden. 17 sö 11 Gudstjänst Anna-Karin Holmberg. Sång. Missionsförsamlingen deltar. gr1 22 fr 12 Bön för Hudiksvall. 24 sö 11 Pingstdagen besök av Birgitta och Kjell Bonerfält. Sång. Servering. gr1 30 lö 10 på Högliden 31 sö 11 Familjegudstjänst med Söndagsskolans avslutning. gr2 Juni 05 fr 12 Bön för Hudiksvall. 07 sö 11 Gudstjänst med nattvard. Besök från Tyskland: Dr Wolf -gang Lorentz, tolkning. Sång. Servering. gr2 14 sö 11 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Staffan. Lindvall predikar gr3 14 sö 18 Sinnesrogudstjänst Per-Olof Svedberg. Sång. Fika. gr3 Program 1 mars - 6 juni 2015 Rogsta Baptistförsamling Mars gr2 01 sö 19 Kvällsamling med Berith o Seth Nilsson och ungdomar. Göran Duveskog en helg om Israel: 07 lö 15 Israelsemenarium 1 i Baptistk. Göran Duveskog. Servering. 07 lö 17 Israelseminarium 2 i Baptistk. 08 sö 11 Gudstjänst på Högliden, Duveskog med flera. 15 sö 11 Gudstjänst. 29 sö 11 Gemensam Palmsöndagsgudstjänst i Rogsta kyrka. April gr1 02 to fr 11 Långfredagsgudstjänst, Staffan Lindvall. 05 sö 11 Påskdagsgudstjänst i Baptistkyrkan Allan Widarsson 19 sö 11 Gudstjänst, Martin Bergerstål Bjuråker Maj gr2 03 sö 11 Gudstjänst tillsammans med Chinförsamlingen Gmc.. 14 to 11 Rogsta hembygdsgård. 17 sö 11 Scoutgudstjänst, Staffan Lindvall med ledare och scouter. Juni gr1 06 lö 08 Gökotta på Isberg (matsäck). 7 Kyrkkaffe serveras efter varje söndagsförmiddagsgudstjänst i Baptistkyrkan! Vi bjuder på Sacheus Fairtrade kyrkkaffe!

8 Nu storsatsas det på barn- och ungdomsvåningen i källaren! Det känns jättespännande! Bakgrunden är en mögelskada i golv och delvis vägg, vilken givetvis inte är roligt alls, men möjligheten att få till en riktigt fin barn- och ungdomslokal är ju desto roligare! Vi har börjat spåna med ungdomarna hur vi vill ha det med färger och tapeter och förhoppningsvis (det tror vi!) får vi till något riktigt bra. För att vara på säkra sidan tar vi även hjälp av expertis. Sen kommer vi även att köpa in lite nya grejer till både barnen och ungdomarna, då vi glädjande nog fått kr i stipendium från Sparbanken för just detta. Vi har redan nu köpt in ett biljardbord och lite småsaker, men räknar även med att köpa in pingisbord, leksaker, dekor osv. Allt till bästa förmånliga pris, förstås, så vi får max utav pengarna. Så hör du om något riktigt bra erbjudande får du gärna höra av dig till oss! Kanske har du även egna saker att skänka. I samband med renovering och fixning kommer vi tillsammans behöva hjälpas Barn- och ungdomssidan Storrenovering i barn och ungdomsvåningen! Ungdomarna (Bapp) träffas fredagskvällar kl 18:30 i Baptistkyrkan. Söndagsskola under gudstjänsttid. Läs Vad händer i kyrkan i HT på fredagar. åt att måla, tapetsera, laga biljard, måla skåp, köpa grejer osv. Vill du vara med så tala med Seth Nilsson (angående inventarier) eller med någon i Fastighetsföreningens styrelse (se namnen nedan). I övrigt kommer Seth att ta ansvar för ledningen av barn- och ungdomsarbetet nu under våren, då Berith behöver få vara ledig ett tag. Ni kommer dock att se henne i kyrkan på söndagarna som vanligt, men lite i bakgrunden när det gäller själva barn- och ungdomsarbetet. Cellgrupper: Vill du vara med i en hembönegrupp, kontakta Seth Nilsson, telefon eller mobil Berith och Seth Nilsson, Barn- och ungdomsansvariga. Vill du hjälpa till att renovera och fixa till barn- och ungdomsvåningen? Kontakta: Seth Nilsson och Ove Nygren eller eventuellt någon annan i Fastighetsföreningens styrelse. (Kenneth Sandberg, Elvy Wallin, Lennart Bengter och Nils-Göran Strömberg)

9 Vi är ett femtontal kvinnor, som samlas på onsdagarna i Baptistkyrkan till någon timmes gemenskap under namnet Onsdagsträffen. Fem gånger under år 2014 anordnade vi Dagträffar, då vi inbjöd olika hjälporganisationer som Lettlandshjälpen med Birgitta Norberg, Hjälp till Liv International med Allan Widarsson och RIA med Pärlennart Larsson. Vid dessa tillfällen har både Hjärtkören med Bengt Näsfors och SPF-kören med Börje Olsson glatt oss med sina för sammanhanget anpassade sånger. Under våren bjöd vi på tre sorters soppor, men pga ålder har vi under hösten begränsat oss till kaffe med smörgåsar och kaka. Under dagträffarna brukar vi anordna ett lotteri vars vinst går till talarnas organisationer. Utöver dessa gåvor har vi samlat in pengar för att understödja två fadderbarn och ett elevhem i Thailand. Rapport från Kvinnoföreningen Ebeneser, Hudiksvall. Vår ordförande Astrid Lindahl tillverkar vackra presentkort, som hon säljer till oss och andra. Inkomsten från dessa går till Flyktinglägren för burmeser i Thailand. Hennes man Wohn Lindahl har även i år samlat in pengar till flyktinglägren genom att stå ute vid affärerna här i stan. Insamlingarna till de Burmesiska flyktinglägren blev kr och till Filippinerna kr samt till Romerna kr. Summa: kr I Rumänien har vi en ung studentska, som vi brukar skicka både pengar och julpaket till genom Hjälp till Liv International. I samband med våra terminsavslutningar har vi samlat in gåvor till gatubarnen i Kinshasa och Mamma Luthas verksamhet i Semendua, Kongo för föräldralösa barn Kvinnoföreningen träffas under rubriken Onsdagsträffen onsdagseftermiddagar kl 13 i Baptistkyrkans församlingssal. Cirka en gång per månad utvidgas Onsdagsträffen enligt ovan till en Dagträff. Välkommen! Se sista sidan! 9

10 Varför har vi bokat in en helg om Israel? Varför behöver jag en Israelhelg? Är inte Israel som vilket land som helst, bortsett från att Jesus föddes där? Varför ska vi ha en helg om det? Israel har en betydelsefull plats i Bibeln och faktiskt i själva frälsningsplanen. Det är det utlovade landet som Gud gav till Abraham och hans ättlingar, det är landet där Jesus föddes, dog och uppstod, landet profeterna profeterade i och om och det är landet dit Jesus - Messias - ska komma åter. Många av Guds löften och tilltal är knutna till just Israel. Bibeln har mycket att säga om landet Israel och det finns även mycket att lära om Israel idag. För oss som kristna är det ett land som berör både vår historia och vår framtid, så missa inte denna intressanta helg! Vem är då Göran Duveskog? Göran är missionssekreterare för Trosgnistans Mission som utgår från församlingen Betel i Runemo (Hälsingland), och leder ett mycket aktivt och stort missionsarbete i 16 länder och fadderprogram som hjälper över barn. Som reseledare i sitt resebolag så reser han även frekvent till Israel och har besökt landet över hundra (!) gånger. Han har både biblisk och dagsaktuell kunskap om landet, så se fram emot en högintressant helg! Vi börjar med två seminariuer hos oss i Baptistkyrkan på lördagen kl 15 och kl 17, sedan firar vi gudstjänst i Höglidenkyrkan på söndagen kl 11, där Göran också talar. Välkommen! 10

11 Skall Hudiksvalls Baptistförsamling anställa en pastor? Pastorer växer inte på träd. Även om det vore lätt att finna en pastor till vår församling så gäller det att vi måste klara av det ekonomiskt. Speciellt våra nysvenskar säger sig sakna en pastor. De minns tiden med Gerd Karlsson och Sven Lindström. När ekonomin är stabil och ger utrymme till att anställa en pastor så ökar församlingsledningens och styrelsens frimodighet att söka och föreslå anställning av pastor. När flera får möjlighet att öka sin kollekt i gudstjänsten och sina gåvor via bank och plusgiro så kommer stabiliteten att öka. Några har upptäckt välsignelsen av att ge tionde till församlingen. Församlingens styrelse och ledning lyssnar av dessa signaler från medlemmarna. Som kassör ser jag fram emot att åter kunna peka på det ekonomiska resultatet och säga: Nu finns ökat utrymme, nu är det dags att efter flera års uppehåll anställa en pastor i Hudiksvalls Baptistförsamling. Nils-Göran Strömberg kassör sedan början av 80-talet En ek känd av gamla sparbankskunder Många ser fortfarande den stiliserade gröna eken som den "riktiga" sparbankseken. Under 1970-talet fick symbolen betyget "Sveriges mest kända varumärke" i olika marknadsundersökningar. Ett bra komplement till att ge pengar i kollekten! Några medlemmar har hos sin bank ordnat stående överföringar till församlingens bankkonto , Andra sätter regelbundet och varje månad in gåvor på församlingens plusgiro eller bankgiro I fjol kom 67 % av de pengar våra medlemmar ger församlingen via bank, bankgiro och plusgiro. Andelen ökar och bidrar till stabilitet! 11

12 Returadress: Baptistkyrkan, Käppuddsgatan 10, Hudiksvall Hudiksvalls Baptistförsamling: Baptistkyrkan, Käppuddsg. 10, Hudiksvall Rogsta Baptisförsamling: Ingsta kapell, Rogsta, Hudiksvall Hemsida: E-post och Facebook: Hudiksvalls Baptistförsamling Ungdomarnas grupp på FB: BAPP Dina gåvor är välkomna såväl i kollekten som i banken, bankgirot eller plusgirot! Hudiksvalls Baptistförsamling pg bankgiro Rogsta Baptistförsamling bankgiro Baptistkyrkans Ungdom bankgiro Tänk även på Equmeniakyrkan plusgiro Ordförande i Hudiksvalls Baptistförsamling: Mats Collin Mobil:, hem: , e-post: Ordförande i Rogsta Baptistförsamling: Mobil: , hem: , Svante Skarin e-post: Föreståndare i Rogsta Baptistförsamling: Stefan Gustafsson Mobil: e-post: Medarbetare i Hudiksvalls Baptistförsamling: Berith Nilsson, församlingsassistent: barn- och ungdomsarbete, administration Mobil , hem , e-post: Per-Olov Svedberg, diakon: i Mobil: , epost: Kontaktperson för Baptistkyrkan: Gerd Strömberg: verksamhetsplanering, samordnare för Aktuellt Mobil , hem , e-post: Äldste i Hudiksvalls Baptistförsamling: Staffan Lindvall (mobil ), Gerd Strömberg (mobil ), Seth Nilsson (mobil ) och Lennart Bengter (mobil ) Ge för Livet och Onsdagsträffen Astrid Lindahl mobil , hem e-post: Kontakta Astrid när du vill ge en minnesgåva till Ge för Livet HTLI s Biståndscenters butik på Håstaholmen har öppet Måndagar kl Tisdagar - fredagar kl Lördagar kl Röda dagar stängt För mer information se hemsidan: 12 Vi samarbetar med Bilda, Hälsingland Senast redigerat :14 av N-G Strömberg

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 Gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå, inte så mycket efter att

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Mötesplats oktober 2015 - februari 2016 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling Juni-augusti 2015 Foto: Paul Enlund 1 Sommar i Equmeniakyrkan En välsignelserik sommar önskar jag Dig! För många en efterlängtad vilopaus

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo.

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo. Nr 5/2014 November-Januari B ereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46

DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 DECEMBER 2011 - APRIL 2012 Nr 1 ÅRGÅNG 46 I NSIDAN av Gun Mari Lingman Livets pussel Pussel, det är något speciellt med pussel. Av någon anledning har jag alltid gillat just pussel. Tänk dig: Du öppnar

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. PROGRAMBLAD juni, juli, augusti 2014 Remmene Rensvist

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015 BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling December 2014 Februari 2015 Var hälsad i adventstid! En högtidlig hälsning, ja visst! Advent är ju kyrkans nyårsfirande och om man så vill

Läs mer

ständig bön för vår församling, för år 2014, för vår stad, för vår längtan att växa som församling

ständig bön för vår församling, för år 2014, för vår stad, för vår längtan att växa som församling 1 Kanske känner du till Narnia Häxan och Lejonet. När barnen som är huvudpersonerna kommer till Narnia regerar häxan och det har hon gjort länge, i 100 långa år har hon och vintern haft Narnia i sitt kalla

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar

FÖRSAMLINGSBLAD. Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar FÖRSAMLINGSBLAD Gimo-Vattensta och Östhammars Missionsförsamlingar maj - augusti 2011 En glänta... Det finns en glänta Mitt i skogen Som bara kan hittas Av den som gått vilse (ett citat av Tomas Tranströmer,

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september

JÄRFÄLLA NYTT. Jakobsbergskyrkan! Sommarhälsning från. Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september JÄRFÄLLA NYTT Programblad nr 3/2015 14 juni - 13 september Sommarhälsning från Jakobsbergskyrkan! Pastorstankar från tre dagar i maj. Fredag. Begravningsgudstjänst. Sorg, saknad när avsked togs av älskad

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad December 2012-Mars 2013

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad December 2012-Mars 2013 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad December 2012-Mars 2013 Centrumkyrkans församling önskar våra läsare God Jul och Gott Nytt År VÄLKOMMEN TILL CENTRUMKYRKAN KÄNDISEN KOMMER TILL STAN Folkmassan

Läs mer

Församlingsbladet. September - November 2015. Sala Missionsförsamling

Församlingsbladet. September - November 2015. Sala Missionsförsamling Församlingsbladet September - November 2015 Sala Missionsförsamling Å andra sidan......är vädret i skrivande stund precis det som sommaren hör till, sol och värme. Precis innan jag började skriva de här

Läs mer

Eksjö Missionskyrka. Mars -maj 2012

Eksjö Missionskyrka. Mars -maj 2012 i Eksjö Missionskyrka Mars -maj 2012 Mars - maj 2012 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjornjohanssoneksjo@telia.com Österlånggatan 3 575 31 Eksjö www.missionskyrkaneksjo.se

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten 1 Ibland ändrar sig livet och tar en helt annan riktning och bana. Det ofattbara händer och marken kring den trygga vardagen rycks undan. Det som var självklart är inte längre det. Nu i våras gick programserien

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv för utan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kommer

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Juli - September 2013 FÖRSAMLINGSNYTT. Nårunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar

Juli - September 2013 FÖRSAMLINGSNYTT. Nårunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar Juli - September 2013 FÖRSAMLINGSNYTT Nårunga-Ljur & Skogsbygdens Missionsförsamlingar Andra sidan Församlingsboken Semester I denna ljuva sommartid, gå ut min själ, och gläd dej vid den store Gudens gåvor.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka i Februari - Mars 2015 www.equmeniakyrkan.se Februari - mars 2015 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjorneksjo@outlook.com

Läs mer