Du är en pärla i livets pussel!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är en pärla i livets pussel!"

Transkript

1 A K T U E L L T Du är en pärla i livets pussel!

2 Ledaren En kyrka som möter människorna Många gånger går mina tankar till församlingen och vår gemenskap i den. Bilderna av hur vi är sammanfogade och ska vara varandra till tjänst och uppmuntran snurrar ofta genom mitt huvud. Att säga ja till vår berikande mångfald och att låta bredden och djupet i vår gemenskap finnas tror jag är en hörnsten. En levande tro, med Jesus i centrum är ett fokus för vårt kristna liv. Men raderna jag skriver den här gången har ett annat perspektiv. Vi är en fantastisk levande gudstjänstfirande gemenskap. Men, hur vi synliggör vår tro utanför kyrkans väggar har blivit en viktig fråga för mig. Jag måste bekänna att jag blivit lite besviken, när vi försökt att på ekumenisk grund nå ut i olika sammanhang. Uppslutningen blir inte alltid vad åtminstone jag har hoppats på. Men ännu mer bär jag dessa tankar, när jag försöker betrakta mitt eget lärjungaskap i vardagen. Det går säkert att hitta på massa arrangemang och kampanjer för att nå ut till en samtid, som behöver hitta tillbaka till en levande tro och kristen förankring. Men jag tror att det behövs något mer. I vår psalmbok finns det en psalm, där första versen lyder: Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld, så vill du vi skall leva. Gud, gör oss djärva! Gud gör oss djärva! De första lärjungarna var väldigt vilsna när Jesus hade lämnat dom. Man får bilden av en grupp förskrämda människor som samlats bakom stängda dörrar. Men när Guds ande kom över dom så gav dom sig allihopa ut och förkunnade evangelium till alla på deras språk och många tog ställning och valde att bli lärjungar. Jag tror inte att det är läge att vi alla ska ränna ut på stadens gator och torg och predika. Det jag däremot är helt säker på är att du i din vardag möter många människor, som på samma sätt som du och jag behöver möta Jesus. Tänk om vi alla på allvar kunde be att vi själva fick en förnyad frimodighet som gjorde att vi fick naturliga tillfällen, vågade ta chansen när den uppstår och bli ännu naturligare i hur vi visar människor på den tro vi bär. Jesus själv undervisade i templet och fick tillträde till synagogor. Men Bibeln är full av exempel där han mötte människor precis i de- 2

3 där de är. ras vardag. Tänk om vi i högre grad skulle kunna bli inspirerade att följa hans exempel. Min förhoppning är att vi ska kunna vända perspektiven. Istället för att vardagen blir så fylld av timmar och stunder att Jesus inte blir synlig genom dig - kanske Jesus kan bli så synlig genom dej att det präglar vardagens alla timmar och stunder. Staffan Lindvall Hemgången Kar Ree föddes 1952 i Burma. Hon fick hembud den 7 februari och begravningsgudstjänsten hölls i Baptistkyrkan, Hudiksvall den 27 februari. Officiant var Sven Lindström. Kar Ree kom hit som kvotflykting tillsammans med familjen Vi lyser frid över hennes minne. Nyval i samband med årsmötet. Församlingsföreståndare: Staffan Lindvall Styrelsens ordförande: Mats Collin Diakonkårens ordförande: Seth Nilsson Styrelseledamot: Theresa Marehlind Medäldste: Lennart Bengter Diakon: Phe Bot Dah Dah Valberedningsledamot: Say Meh Ett varmt tack till medlemmar som lämnat sina uppdrag: Staffan Lindvall slutar som ordförande i styrelse och diakonkår men kvarstår som ledamot i såväl styrelse och diakonkår. Astrid Lindvall lämnar diakonkåren men finns kvar som ordförande i kvinnoföreningen. Aung Soe Win stiger av som medäldste. Ngun Zi Sung Sang Hree (Azi) lämnar uppdraget som diakon. Kristina Högberg lämnar sin post i valberedningen. 3

4 Vem är Siggan som brukar sitta i mitten till vänster i kyrkan? Jo, hon är mamma till Lennart Bengter, Eva Lindvall och Lotta Borgström som ni brukar se i kyrkan. Hon har en son till som heter Håkan och han bor i Nyköping. Siggans make hette Knut och han dog för fem år sedan. Knut var en trogen församlingsmedlem och han var anledningen till att Siggan kom till Hudiksvall. Hon bodde då i Stockholm (1952)och blev ombedd genom bekanta att komma och jobba som hemhjälp och barnflicka hos Knut som blivit änkling. Efter ett tag blev de kära i varandra och gifte sig, sen föddes Eva och Lotta. Siggan är född i Östergötland i Ringarums socken. Hon växte upp med 10 syskon. Ibland var livet ljust och ibland mörkt i hennes barndom. Hennes mor och syskon var den stora tryggheten. Hon älskade skolan och söndagsskolan. Hon såg mycket upp till evangelisterna i byn och började drömma om att bli som dem. När hon var fjorton år fick hon börja jobba hos sin storasyster Louise i deras mataffär. När hon blev några år äldre började hon arbeta på ett sjukhem i Linköping. Senare gick hon evangelistutbildning i Örebro och jobbade sen på många olika ställen i Sverige som evangelist. Hon fick uppleva många äventyr. Siggan har skrivit en bok om sina barndomsminnen och evangelistminnen. Barndomsboken är lite av Emil i Lönneberga och evangelistboken är också fylld med spännande upplevelser. Efter att Siggan och Knut gift sig tog hon hand om oss barn. Hon jobbade också som sjukvårdsbiträde på sjukhuset. De sista tolv åren innan pensionen hade hon tjänst som församlingssyster. (Ungefär samma jobb som POS har nu) Under den här tiden var hon också med och startade och var aktiv i Arken. Det var ett ekumeniskt bok- och musikcafé. Nu vet ni lite mer om min mamma Siggan, resten får ni fråga henne själv om. Lotta Borgström 4

5 Hej! Diakonen här. Denna gång tänker jag berätta lite om Sjukhuskyrkan där jag sitter som ordförande i Styrelsen för Sjukhuskyrkans frikyrkosamråd. På sjukhuset jobbar det två präster som är anställda av Svenska kyrkan och en frikyrkopastor. Vi i styrelsen har ansvar för sjukhuspastorn, som heter Eva Edström. Eva Lindvall och Theresa Marehlind blev invalda i styrelsen på Sjukhuskyrkans årsmöte. Sjukhuspastorn är med vid varje styrelsemöte och berättar om vad som hänt sedan vi sågs sist. Det är väldigt intressant att få höra när Eva berättar om olika situationer i sin vardag. Det är ofta mycket glädje trots väldigt svåra stunder när någon mist sina nära och kära. Det sorgligaste jag vet är att få höra att ett barn har dött direkt efter födseln eller i sin mammas mage. Ibland så får man höra om giftermål på sjukhuset och hur någon får ta emot nattvarden. Varje onsdag så är det även andakt kl 14:00 i sjukhusets andaktsrum. Elvy Wallin brukar ansvara för våra sjukhusandakter. Man kan även boka tid för samtal med någon i Sjukhuskyrkan. Om någon har avlidit så kan man få besöka den avlidna i bisättningsrummet på sjukhuset. Då följer någon från Sjukhuskyrkan med så man får stöd i sin sorg. Några exempel på vad mer som dom jobbar med är: Krisstöd vid akuta händelser. Avsked och minnesstunder. Dop och barnvälsignelse i krissituationer. Gudstjänster och andakter. Man kan även gå in på Sjukhuskyrkan.se för att få mer information. Guds välsignelse önskar jag er alla. Per-Olof POS Svedberg Kassören informerar: Församlingens girerar varje månad 1100 kr till Sjukhuskyrkan eftersom vi liksom övriga Frikyrkoförsamlingar inom sjukhusets upptagningsområde bidrar med 100 kr per medlem och år. Församlingen ger också varje månad bidrag till Ria med 1000 kr och till Equmeniakyrkans Region Mitt med 1100 kr. 5

6 Program 1 Hudiksvalls Baptistförsamling Mars 01 sö 11 Gudstjänst med nattvard Bengt Albertson. Sång. Servering. gr2 04 on13 Onsdagsträffen. 06 fr 13 Världsböndagen i Björkbergskyrkan. 07 lö lö 15 Israelseminarium 1 med Göran Duveskog. Servering. gr2 07 lö 17 Israelseminarium 2 med Göran Duveskog. gr2 08 sö 11 Gudstjänst på Högliden med Göran Duveskog. Sång. 11 on 11 Sångstund med andakt på Fredens kulle. Hjärtsångarna med Bengt Näsfors och Per-Plof Svedberg. 11 on 14 Sångstund på Thunbacka. 11 on 13 Onsdagsträffen. 13 fr 12 Bön för Hudiksvall. 15 sö 10 Gemensam gudstjänst i Hälsingland i Missionskyrkan, Bollnäs. Otto Ernvik och Inga Johansson talar om mångfald. 18 on 13 Onsdagsträffen. 21 lö sö 11 Gudstjänst Lennart Bengter. Ungdomarnas lovsångsteam. gr3 25 on 13 Dagträff med Maj Anita Persson, som berättar och visar bilder från sin Indien resa. STFkören med Börje Olsson. Lotteri. Servering. mars 14 juni fr 12 Bön för Hudiksvall. 29 sö 11 Palmsöndagsgudstjänst med barn och ungdomar. Fika. gr1 April 01 on 13 Onsdagsträffen. 02 to 18 Getsemanestund. gr1 03 fr 11 Långfredagsgudstjänst i Ingsta kapell, Staffan Lindvall. Ungdomarnas lovsångsteam. gr1 14 lö 10 Bön på Högliden. 05 sö 11 Påskdagsgudstjänst, Allan Widarsson. Söndagsskolans barn sjunger. Servering gr1 08 on 13 Ondagsträffen. 10 fr 12 Bön för Hudiksvall. 12 sö 11 Gudstjänst, Maritta Kollin berättar om Frälsarkransen. Sång. Servering. gr2 15 on 13 Onsdagsträffen. 18 lö sö 11 Karengudstjänst med tolkning. Sång. Servering. karengrupp 22 on 13 Onsdagsträffen. 24 fr 12 Bön för Hudiksvall. 26 sö 11 Gudstjänst, Martin Bergerstål. Ungdomarnas lovsångsteam. Servering. gr2 29 on 13 Onsdagsträffen. Maj 02 lö 10 Bön på Högliden. 6

7 03 sö 11 Gudstjänst med nattvard Seth Nilsson. Ungdomarnas lovsångsteam. gr3 06 on 13 Onsdagsträffens avslutning. 08 fr 12 Bön för Hudiksvall. 10 sö 11 Gudstjänst Seth Nilsson. Sång. gr3 14 to 08 Ekumenisk gökotta på Köpmanberget, Staffan Lindvall. Sång. Ta gärna med fikakorg! 16 lö 10 Bön på Högliden. 17 sö 11 Gudstjänst Anna-Karin Holmberg. Sång. Missionsförsamlingen deltar. gr1 22 fr 12 Bön för Hudiksvall. 24 sö 11 Pingstdagen besök av Birgitta och Kjell Bonerfält. Sång. Servering. gr1 30 lö 10 på Högliden 31 sö 11 Familjegudstjänst med Söndagsskolans avslutning. gr2 Juni 05 fr 12 Bön för Hudiksvall. 07 sö 11 Gudstjänst med nattvard. Besök från Tyskland: Dr Wolf -gang Lorentz, tolkning. Sång. Servering. gr2 14 sö 11 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Staffan. Lindvall predikar gr3 14 sö 18 Sinnesrogudstjänst Per-Olof Svedberg. Sång. Fika. gr3 Program 1 mars - 6 juni 2015 Rogsta Baptistförsamling Mars gr2 01 sö 19 Kvällsamling med Berith o Seth Nilsson och ungdomar. Göran Duveskog en helg om Israel: 07 lö 15 Israelsemenarium 1 i Baptistk. Göran Duveskog. Servering. 07 lö 17 Israelseminarium 2 i Baptistk. 08 sö 11 Gudstjänst på Högliden, Duveskog med flera. 15 sö 11 Gudstjänst. 29 sö 11 Gemensam Palmsöndagsgudstjänst i Rogsta kyrka. April gr1 02 to fr 11 Långfredagsgudstjänst, Staffan Lindvall. 05 sö 11 Påskdagsgudstjänst i Baptistkyrkan Allan Widarsson 19 sö 11 Gudstjänst, Martin Bergerstål Bjuråker Maj gr2 03 sö 11 Gudstjänst tillsammans med Chinförsamlingen Gmc.. 14 to 11 Rogsta hembygdsgård. 17 sö 11 Scoutgudstjänst, Staffan Lindvall med ledare och scouter. Juni gr1 06 lö 08 Gökotta på Isberg (matsäck). 7 Kyrkkaffe serveras efter varje söndagsförmiddagsgudstjänst i Baptistkyrkan! Vi bjuder på Sacheus Fairtrade kyrkkaffe!

8 Nu storsatsas det på barn- och ungdomsvåningen i källaren! Det känns jättespännande! Bakgrunden är en mögelskada i golv och delvis vägg, vilken givetvis inte är roligt alls, men möjligheten att få till en riktigt fin barn- och ungdomslokal är ju desto roligare! Vi har börjat spåna med ungdomarna hur vi vill ha det med färger och tapeter och förhoppningsvis (det tror vi!) får vi till något riktigt bra. För att vara på säkra sidan tar vi även hjälp av expertis. Sen kommer vi även att köpa in lite nya grejer till både barnen och ungdomarna, då vi glädjande nog fått kr i stipendium från Sparbanken för just detta. Vi har redan nu köpt in ett biljardbord och lite småsaker, men räknar även med att köpa in pingisbord, leksaker, dekor osv. Allt till bästa förmånliga pris, förstås, så vi får max utav pengarna. Så hör du om något riktigt bra erbjudande får du gärna höra av dig till oss! Kanske har du även egna saker att skänka. I samband med renovering och fixning kommer vi tillsammans behöva hjälpas Barn- och ungdomssidan Storrenovering i barn och ungdomsvåningen! Ungdomarna (Bapp) träffas fredagskvällar kl 18:30 i Baptistkyrkan. Söndagsskola under gudstjänsttid. Läs Vad händer i kyrkan i HT på fredagar. åt att måla, tapetsera, laga biljard, måla skåp, köpa grejer osv. Vill du vara med så tala med Seth Nilsson (angående inventarier) eller med någon i Fastighetsföreningens styrelse (se namnen nedan). I övrigt kommer Seth att ta ansvar för ledningen av barn- och ungdomsarbetet nu under våren, då Berith behöver få vara ledig ett tag. Ni kommer dock att se henne i kyrkan på söndagarna som vanligt, men lite i bakgrunden när det gäller själva barn- och ungdomsarbetet. Cellgrupper: Vill du vara med i en hembönegrupp, kontakta Seth Nilsson, telefon eller mobil Berith och Seth Nilsson, Barn- och ungdomsansvariga. Vill du hjälpa till att renovera och fixa till barn- och ungdomsvåningen? Kontakta: Seth Nilsson och Ove Nygren eller eventuellt någon annan i Fastighetsföreningens styrelse. (Kenneth Sandberg, Elvy Wallin, Lennart Bengter och Nils-Göran Strömberg)

9 Vi är ett femtontal kvinnor, som samlas på onsdagarna i Baptistkyrkan till någon timmes gemenskap under namnet Onsdagsträffen. Fem gånger under år 2014 anordnade vi Dagträffar, då vi inbjöd olika hjälporganisationer som Lettlandshjälpen med Birgitta Norberg, Hjälp till Liv International med Allan Widarsson och RIA med Pärlennart Larsson. Vid dessa tillfällen har både Hjärtkören med Bengt Näsfors och SPF-kören med Börje Olsson glatt oss med sina för sammanhanget anpassade sånger. Under våren bjöd vi på tre sorters soppor, men pga ålder har vi under hösten begränsat oss till kaffe med smörgåsar och kaka. Under dagträffarna brukar vi anordna ett lotteri vars vinst går till talarnas organisationer. Utöver dessa gåvor har vi samlat in pengar för att understödja två fadderbarn och ett elevhem i Thailand. Rapport från Kvinnoföreningen Ebeneser, Hudiksvall. Vår ordförande Astrid Lindahl tillverkar vackra presentkort, som hon säljer till oss och andra. Inkomsten från dessa går till Flyktinglägren för burmeser i Thailand. Hennes man Wohn Lindahl har även i år samlat in pengar till flyktinglägren genom att stå ute vid affärerna här i stan. Insamlingarna till de Burmesiska flyktinglägren blev kr och till Filippinerna kr samt till Romerna kr. Summa: kr I Rumänien har vi en ung studentska, som vi brukar skicka både pengar och julpaket till genom Hjälp till Liv International. I samband med våra terminsavslutningar har vi samlat in gåvor till gatubarnen i Kinshasa och Mamma Luthas verksamhet i Semendua, Kongo för föräldralösa barn Kvinnoföreningen träffas under rubriken Onsdagsträffen onsdagseftermiddagar kl 13 i Baptistkyrkans församlingssal. Cirka en gång per månad utvidgas Onsdagsträffen enligt ovan till en Dagträff. Välkommen! Se sista sidan! 9

10 Varför har vi bokat in en helg om Israel? Varför behöver jag en Israelhelg? Är inte Israel som vilket land som helst, bortsett från att Jesus föddes där? Varför ska vi ha en helg om det? Israel har en betydelsefull plats i Bibeln och faktiskt i själva frälsningsplanen. Det är det utlovade landet som Gud gav till Abraham och hans ättlingar, det är landet där Jesus föddes, dog och uppstod, landet profeterna profeterade i och om och det är landet dit Jesus - Messias - ska komma åter. Många av Guds löften och tilltal är knutna till just Israel. Bibeln har mycket att säga om landet Israel och det finns även mycket att lära om Israel idag. För oss som kristna är det ett land som berör både vår historia och vår framtid, så missa inte denna intressanta helg! Vem är då Göran Duveskog? Göran är missionssekreterare för Trosgnistans Mission som utgår från församlingen Betel i Runemo (Hälsingland), och leder ett mycket aktivt och stort missionsarbete i 16 länder och fadderprogram som hjälper över barn. Som reseledare i sitt resebolag så reser han även frekvent till Israel och har besökt landet över hundra (!) gånger. Han har både biblisk och dagsaktuell kunskap om landet, så se fram emot en högintressant helg! Vi börjar med två seminariuer hos oss i Baptistkyrkan på lördagen kl 15 och kl 17, sedan firar vi gudstjänst i Höglidenkyrkan på söndagen kl 11, där Göran också talar. Välkommen! 10

11 Skall Hudiksvalls Baptistförsamling anställa en pastor? Pastorer växer inte på träd. Även om det vore lätt att finna en pastor till vår församling så gäller det att vi måste klara av det ekonomiskt. Speciellt våra nysvenskar säger sig sakna en pastor. De minns tiden med Gerd Karlsson och Sven Lindström. När ekonomin är stabil och ger utrymme till att anställa en pastor så ökar församlingsledningens och styrelsens frimodighet att söka och föreslå anställning av pastor. När flera får möjlighet att öka sin kollekt i gudstjänsten och sina gåvor via bank och plusgiro så kommer stabiliteten att öka. Några har upptäckt välsignelsen av att ge tionde till församlingen. Församlingens styrelse och ledning lyssnar av dessa signaler från medlemmarna. Som kassör ser jag fram emot att åter kunna peka på det ekonomiska resultatet och säga: Nu finns ökat utrymme, nu är det dags att efter flera års uppehåll anställa en pastor i Hudiksvalls Baptistförsamling. Nils-Göran Strömberg kassör sedan början av 80-talet En ek känd av gamla sparbankskunder Många ser fortfarande den stiliserade gröna eken som den "riktiga" sparbankseken. Under 1970-talet fick symbolen betyget "Sveriges mest kända varumärke" i olika marknadsundersökningar. Ett bra komplement till att ge pengar i kollekten! Några medlemmar har hos sin bank ordnat stående överföringar till församlingens bankkonto , Andra sätter regelbundet och varje månad in gåvor på församlingens plusgiro eller bankgiro I fjol kom 67 % av de pengar våra medlemmar ger församlingen via bank, bankgiro och plusgiro. Andelen ökar och bidrar till stabilitet! 11

12 Returadress: Baptistkyrkan, Käppuddsgatan 10, Hudiksvall Hudiksvalls Baptistförsamling: Baptistkyrkan, Käppuddsg. 10, Hudiksvall Rogsta Baptisförsamling: Ingsta kapell, Rogsta, Hudiksvall Hemsida: E-post och Facebook: Hudiksvalls Baptistförsamling Ungdomarnas grupp på FB: BAPP Dina gåvor är välkomna såväl i kollekten som i banken, bankgirot eller plusgirot! Hudiksvalls Baptistförsamling pg bankgiro Rogsta Baptistförsamling bankgiro Baptistkyrkans Ungdom bankgiro Tänk även på Equmeniakyrkan plusgiro Ordförande i Hudiksvalls Baptistförsamling: Mats Collin Mobil:, hem: , e-post: Ordförande i Rogsta Baptistförsamling: Mobil: , hem: , Svante Skarin e-post: Föreståndare i Rogsta Baptistförsamling: Stefan Gustafsson Mobil: e-post: Medarbetare i Hudiksvalls Baptistförsamling: Berith Nilsson, församlingsassistent: barn- och ungdomsarbete, administration Mobil , hem , e-post: Per-Olov Svedberg, diakon: i Mobil: , epost: Kontaktperson för Baptistkyrkan: Gerd Strömberg: verksamhetsplanering, samordnare för Aktuellt Mobil , hem , e-post: Äldste i Hudiksvalls Baptistförsamling: Staffan Lindvall (mobil ), Gerd Strömberg (mobil ), Seth Nilsson (mobil ) och Lennart Bengter (mobil ) Ge för Livet och Onsdagsträffen Astrid Lindahl mobil , hem e-post: Kontakta Astrid när du vill ge en minnesgåva till Ge för Livet HTLI s Biståndscenters butik på Håstaholmen har öppet Måndagar kl Tisdagar - fredagar kl Lördagar kl Röda dagar stängt För mer information se hemsidan: 12 Vi samarbetar med Bilda, Hälsingland Senast redigerat :14 av N-G Strömberg

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Församlingsblad Nr 1 2015 Årgång 78 dec 2014 - feb 2015 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Samtal med Aarno Lindroos Tänd ett ljus och låt det brinna! Rapport från Regionfesten Julen i S:t Eskilskyrkan

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / 2 0 1 1 AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Snart höstmarknadskö sidan 6

Snart höstmarknadskö sidan 6 Equmeniakyrkan i Vallentuna www.abybergskyrkan.nu Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA Nr 3 september - november 2014 Snart höstmarknadskö sidan 6 Globala veckan sidan 4 Kyrkdörren sidan 5 Taizé sidan 6 Samtalsrummet

Läs mer

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum Nyheter * Nummer 2 2005 * Årgång 1 Ge dom ni att äta Från Mark 6:35-37 läser vi: När det redan var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde, och det är sent. [36] Låt dem ge

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Madde Boberg. Intervju: Barn- och familjepastor. Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta. Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson

Madde Boberg. Intervju: Barn- och familjepastor. Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta. Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson nr 2 Mar - Maj 2012 Intervju: Barn- och familjepastor Madde Boberg Invigning: Ny Second Hand Hjärta till Hjärta Brev från: Tyskland Kerstin och Daniel Persson Pastorn har ordet Hela livets kyrka! Vid flera

Läs mer

Stenhammarkyrkan. En hälsning från. Nummer 3 2005 0510-858 60. Jahnstedts Redovisning AB Janeric Jahnstedt. Välkommen till RIA SECOND HAND

Stenhammarkyrkan. En hälsning från. Nummer 3 2005 0510-858 60. Jahnstedts Redovisning AB Janeric Jahnstedt. Välkommen till RIA SECOND HAND Skaragatan 44 Lidköping 0510-48 40 35 Välkommen till RIA SECOND HAND Solhagsvägen 43, Lidköping Öppet: To, Fr 10.00-16.00 Lö 10.00-13.00 Alla varor mottges tacksamt. Ring 0510-25 590, 62 360. En hälsning

Läs mer

Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar i Abrahamsbergskyrkan 1/12 Nya grannar Gemensam Framtid till Alvik Därför är vi medlemmar Gemenskap och öppenhet lockar Scoutledare i fokus Varje scout är lika viktig l Vi Ledare människor har många behov.

Läs mer

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Föreståndartankar Tolkningar

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Advent 1937 hände något oväntat!

Advent 1937 hände något oväntat! Dec 2012 - feb 2013 Nr 4, årgång 16 Advent 1937 hände något oväntat! När de flesta som vanligt höll på att förbereda sina adventsljus inför helgen, var det en man, Werner Simonsson, som fick för sig att

Läs mer

Besök i Indien. När vår systerkyrka år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger

Besök i Indien. När vår systerkyrka år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger i Abrahamsbergskyrkan 4/2013 Besök i Indien När vår systerkyrka fyllde 50 år besökte Abras pastor Pär Lewin Ronnås det stora landet. Psalmer för alla Vi har alla våra favoritsånger i kyrkan. I vinter får

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta Liv & Längtan nr 2 2011 februari / mars Helhjärtat vill jag göra allt som jag nånsin gör Helhjärtat vill jag leva Helhjärtat tills jag dör Med hela hjärtat hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat

Läs mer

Missionskyrkans Barn & Ungdomsarbete

Missionskyrkans Barn & Ungdomsarbete TIDNING från GNOSJÖ MISSIONSKYRKA september - november 2008 UTSIKT Missionskyrkans Barn & Ungdomsarbete Utsikt NR 3/2008 ANSVARIG UTGIVARE: Arne Henrysson Gnosjö missionsförsamling Missionskyrkan, Järnvägsgatan

Läs mer

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen TG Nr 4-5 2010 Posttidning B Avsändare:Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs Trons Gnista Trosgnistan på facebook - bli vän du också! Läs mer www.trosgnistan.se Gnista Evangelium över alla gränser! Bön

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer