SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013"

Transkript

1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn , e-post Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson Tfn Redaktör: Brita Runquist SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn E-post: Layout: Annette Cedervall Hemsida: Material till Linslusen måste skickas till Linslusen är en medlemstidning för SRF Uppsala län. Den utkommer med fyra nummer/år på storstil, punktskrift, daisy och e- post. Det finns möjlighet att ändra sitt läsmedia enbart på Linslusen. Hör av dig i så fall till kansliet på eller Kansliets öppettider är följande: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors , fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndag , tisdag onsdag ledig torsdag , fredag Kansliet är semesterstängt 1-26 juli

3 Innehållsförteckning Redaktörens ruta, sid 4 Ordförandens spalt, sid 4 SRF Uppsala läns årsmöte, sid 5 - Uttalande, sid 6 Årsmöten i lokalföreningarna - SRF Enköping, sid 7 - SRF Håbo, sid 7 - SRF Uppsala-Knivsta, sid 8 - SRF Östhammar, sid 9 Referat från styrelsemöte 3 maj, sid 9 Från en avgående ordförande, sid 10 Sorgebud, sid 11 Bli en aktiv medlem gå med i en arbetsgrupp, sid 11 - Barn- och föräldragruppen, sid 12 - Brukarrådet, sid 12 - Informationsgruppen, sid 12 - Kultur- och fritidsgruppen, sid 12 - Teknikgruppen, sid 12 - Trafik- och miljögruppen, sid 12 - Medlemsrekryteringsgruppen, sid 12 Brukarrådet i praktiken, sid 13 Upprop, sid 14 Demonstration för tillgänglighet, sid 15 Ett tecken i trottoaren, sid 16 Fri entré för ledsagare och assistenter, sid 17 Riksförbundet efterlyser kulturarbetare, sid 17 Recept, sid 18 Inbjudningar - Dagskryssa till Åland, sid 19 - Friluftsdag i Håbo 24 augusti, sid 20 Information från Syncentralen - Iphone- och Ipadinformation, sid 20 - Punktskrift i grupp, sid 20 Aktiviteter i lokalföreningarna - SRF Uppsala-Knivsta: Resa till Östergötland, sid 21 Kalendarium, sid 24 3

4 Redaktörens ruta Årsmötena ute i länet är avverkade så och distriktets. Efter elva års gediget och idogt arbete avgick Solweig Lundkvist som distriktsordförande. Hon var min arbetsledare under hela sitt ordförandeskap. Naturligtvis känns det tomt efter alla dessa år. Gunilla Thomsson tog över klubban efter henne. Jag känner Gunilla sedan många år tillbaka och vet att det kommer att kännas mycket bra. Jag önskar Solweig lycka till och ett tack för åren som gått. Ha en riktigt bra sommar! Brita Runquist redaktör Ordförandens spalt Nu är det en ny röst som kommer till tals i denna spalt. Jag heter Gunilla Thomsson och valdes till ordförande för SRF Uppsala län vid årsmötet den 27 april. Det känns roligt och inspirerande att gripa sig an denna nya uppgift. Lite kort om mig själv. Jag är född 1962 och uppvuxen i 4 Mehedeby. Redan som barn hade jag kraftigt nedsatt syn på grund av RP (retinitis pigmentosa). Synen har successivt försämrats, och idag är jag i praktiken helt blind. Jag har läst ekonomi på Uppsala Universitet, och ni som känner mig vet att ekonomi är ett av mina stora intressen. Genom åren har jag skött kassan i många föreningar, allt från stora till små. Några år bodde jag i Stockholm, men 1995 flyttade jag och min familj till Tierp. Då fick jag nämligen jobb som ombudsman i SRF Uppsala län. Det jobbet hade jag fram till år 2010, då jag började arbeta med personalfrågor på Synskadades Riksförbund. Det känns väldigt bra att kunna konstatera att vi har en mycket stark styrelse i Uppsaladistriktet. Tillsammans med lokalföreningarna ska vi kunna åstadkomma många förbättringar för synskadade i länet, och samtidigt göra många trevliga och inspirerande aktiviteter. Jag vill särskilt vara med och utveckla medlemsrekryteringen och vår informationsverksamhet. Dessutom vill jag arbeta för att synskadefrågorna kommer fram i nästa års val-

5 rörelse. Vi måste redan nu börja arbeta med att påverka de olika partierna, så att våra frågor kommer med i deras program och valplattformar. Tack för förtroendet att välja mig till distriktsordförande! Det är mycket inspirerande att på detta sätt få bidra med min energi och mitt engagemang. Gunilla Thomsson SRF Uppsala läns årsmöte Lördagen den 27 april hade SRF Uppsala län sitt representantskapsmöte på Galejan, Göteborgs nation i Uppsala. Det var en vacker vårdag och solen lyste från en klar himmel. 22 röstberättigade ombud från länets lokalföreningar samt övriga deltagare började mötesdagen klockan med kaffe och smörgås. Klockan hälsade ordförande Solweig Lundkvist alla välkomna med ett tal. Hon berättade att hon varit ordförande för distriktet i 11 år. Under hennes tid som ordförande har hon fått varit med om mycket roliga tillfällen och 5 fått lära sig mycket. Efter talet förklarade hon mötet öppnat. Till mötesordförande valdes riksdagsledamot Solveig Zander (c), som tog över klubban då mötet skulle gå igenom verksamhetsberättelsen och bokslut för 2012 samt valen av nya styrelsemedlemmar. Som ny ordförande för SRF Uppsala län röstades Gunilla Thomsson enhälligt fram. Bland övriga ledamöter var det omval för Svante och Åsa samt ett nyval där Lars Nord blev inröstad i styrelsen. Representantskapet röstade även igenom ett uttalande som ska skickas till regeringskansliet och Sveriges riksdag. Uttalandet som har rubriken Rätten till oberoende liv, rätten till ledsagning tar upp de problem och skillnader som finns bland länets och landets kommuner och där vi kräver en förändring. Under paragraf 23 avtackningar, avtackades Solveig Lundkvist av representanter från varje lokalförening samt även representanter från SRF Västmanland som inbjudits att delta på mötet.

6 Klockan 14.30, en halv timme före schemat, tog så Gunilla Thomsson över ordförandeklubban. Hon tackade för förtroendet och avslutade mötet varvid deltagarna fick eftermiddagskaffe och resan hemåt påbörjades. Skrivet av Bengt Bäcke Uttalande Till: Regeringskansliet Sveriges Riksdag Rätten till liv, rätten till ledsagning Synskadades Riksförbund har sedan den 13 december kört en rikstäckande kampanj angående ledsagning enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Från början, när lagen togs i bruk, fick många gravt synskadade hjälp med ledsagning. Detta har under flera år försämrats både vad gäller beslut och inskränkningar i vad ledsagningen får användas till. I lagens förarbete står det att personkrets 3 kan innehålla personer med grav synnedsättning/blinda, men när personer sedan sökt har man fått avslag, både från kommunen och efter överklagande, även från domstol. Lagen om särskilt stöd för funktionshindrade är en rättighetslag där kommunerna ska bedöma varje sökande individuellt efter personens behov och önskemål, men när kommunerna avslår en ansökan genom att använda prejudicerande domar fråntas den sökandes individualism. Enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön. Synskadades Riksförbund i Uppsala läns årsmöte kräver därför - Att regering och riksdag tar sitt ansvar och förser kommunerna med riktlinjer som inte kan misstolkas. 6

7 - Att eventuella avslag baseras utifrån individens behov och inte på prejudikat där en annan persons bedömning ligger till grund för beslutet. - Att det snarast åtgärdas då många av samhällets mest utsatta får en allt sämre livssituation. Antaget vid Synskadades Riksförbund SRF Uppsala läns årsmöte Årsmöten i lokalföreningarna SRF Enköping SRF:are på årsmöte Den 12 mars genomförde SRF sitt årsmöte. Årsmötet samlade närmare 30 medlemmar. Årsmötet leddes av Rolf Karlsson. Det var mycket tydligt att Rolf har lång erfarenhet av föreningsliv då hans sätt att lotsa fram årsmötet i dagordningens vindlingar var mycket professionellt formellt sett, men också med roliga kommentarer och inslag. Detta gjorde att mötesdeltagarna kände sig trygga i förvissningen om att allt var korrekt handlett. 7 Valberedningens förslag vann gehör på alla punkter. Ordförande, med ett år kvar av mandatet, är Berndt Stråhle, övriga ledamöter är Rose- Marie Eckebring, Margareta Johansson, Hans Johansson (samtliga omval) samt Ivar Reite (fyllnadsval). Till ersättare valdes Börje Loberg. Jan Wigdell lämnade, av hälsoskäl, styrelsen. Efter att Berndt Stråhle förklarat årsmötet för avslutat vidtog inmundigande av kaffe och räkmacka till mycket uppskattad underhållning av trubaduren Anders Sjöling. För styrelsens del avslutades mötet med konstituering inför kom-mande verksamhetsår. Janne Wigdell SRF Håbo Den 16 mars var det dags för SRF Håbo att hålla sitt årsmöte. Vi var 23 personer varav 13 röstberättigade medlemmar som träffades i Föreningarnas hus i Bålsta. Ordförande Solweig Lundkvist hälsade alla välkomna och inledde mötet med en återblick på vad som hänt under året.

8 Sedvanliga årsmötesförhandlingar inleddes och till mötesordförande valdes Eva Staake och till mötessekreterare valdes Susanne Hultgren Edholm. Styrelsen för SRF Håbo kommer under året att ha fem medlemmar, ordförande Solweig Lundkvist, ledamöter Anita Rosen, Anna-Lisa Sundell, Billy Lundkvist och Bernt Thorén. Solweig avslutade årsmötet med att tacka för förtroendet att få leda SRF Håbo i ytterligare ett år. Susanne Hultgren Edholm Mötesreferent SRF Uppsala-Knivsta Fredagen den 22 mars 2013 samlades 34 personer, varav 20 röstberättigade medlemmar till årsmöte i SRF Uppsala- Knivsta. Mötet gick av stapeln i den stora samlingslokalen som finns högst upp i huset på Kungsgatan 62. När man kommer gående från centralen och närmar sig huset så känner man en doft av kaffe, dock inte från lokalen efter som den ligger så högt upp i huset, utan från Lindvalls Kaffe som ligger alldeles intill. Vid ingången träffade jag ett gäng bekanta från föreningen och tillsammans med en av dem så tog jag trapporna upp till femte våningen, skadar inte med lite vardagsmotion! Många hade redan kommit och sorlet var i full gång i möteslokalen. Det är trevligt att träffa gamla SRF kamrater och det finns alltid mycket att prata om när man träffas. Mötet startade prick kl Bo Östen Svensson, föreningens ordförande, öppnade mötet med att ge en historisk tillbakablick på SRF sedan starten Därefter utsågs Jakob Jonsson som är riksdagsman för Vänsterpartiet till mötesordförande och Bengt Troberg som är medlem i föreningen till mötessekreterare. Mötesförhandlingarna genomfördes och verksamhetsberättelse och ekonomi diskuterades och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. Därefter presenterades förslag till verksamhet för innevarande år. Styrelsen hade även lagt fram en preliminär plan för verksamheten Många 8

9 olika sociala aktiviteter med intressanta programinslag är planerade. Studieverksamhet planeras i vanlig ordning och en bevakning av trafik- och miljöfrågorna kommer att fortsätta. Föreningen kommer även att ägna tid för att hitta nya medlemmar. Till ordförande för 2013 omvaldes Bo Östen Svensson. Övriga styrelseledamöte blev Muhammed Farazi, Marie- Louise Nordesjö, Lisbeth Svensson, Ulf Zetterström och Monica Hermansson Zetterström. Årsmötet avslutades med mat och dryck och trevlig samvaro. Bengt Troberg SRF Östhammar Lokalföreningen i Östhammar höll sitt årsmöte den 19 mars i kvarterslokalen Socker Lottas gård i Östhammar. HSO:s ordförande i Östhammar Inga Alm var mötesordförande under årsmötet. Till att vara mötessekreterare utsågs Barbro Mattsson. Årsmötet hade samlat 23 deltagare. Årsmötet behandlade verksamhetsberättelse och årsbokslut för Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Efter mötet följde en trevlig stund med smörgåstårta och dryck samt kaffe och god kaka under muntert samspråk. I dag har SRF Östhammar 52 medlemmar i föreningen. Vid pennan Pia-Maria Hammarling Referat från styrelsemöte 3 maj Så har distriktsstyrelsen haft sitt första möte efter årsmötet. På detta möte ägnades mycket tid till att lära känna varandra. Efter konstitueringen har styrelsen följande sammansättning: Gunilla Thomsson, ordförande Ann-Kristin Andersson, vice ordförande Svante Anderson, ekonomiansvarig Ivar Reite, sekreterare Lars Nord, ledamot Åsa Rosenqvist, ledamot Thomas Wallén, ledamot 9

10 Till arbetsutskott (AU) valdes Gunilla, Ann-Kristin och Svante. Vidare utsågs Svante Anderson, Solweig Lundkvist, Lars Nord, Gunilla Thomsson och Håkan Thomsson till styrelseledamöter i DBF:s Understödsstiftelse i Uppsala län. Styrelsen utsåg också sammankallande till distriktets arbetsgrupper, se separat annons i detta nummer av Linslusen. Styrelsens arbetsformer diskuterades. Dessa finns i ett separat dokument som kan rekvireras från kansliet. Den tidigare ordförandetelefonen avskaffades. Dessutom lades kalendariet fast och olika arbetsuppgifter fördelades. Distriktsstyrelsen hade en trivsam dag tillsammans och vi ser fram emot ett gott samarbete. Gunilla Thomsson Från en avgående ordförande Det är med många blandade känslor jag skriver dessa rader efter att ha lett mitt sista årsmöte för SRF Uppsala län. Det 10 var den 27 april på Göteborgs nation i Uppsala. Jag gjorde en liten tillbakablick i inledningsanförandet och det var svårt att sätta ord på allt jag ville säga för det fick inte bli jättemycket tårar just då men lite känslor kom det med i själva inledningen. Vi hade en jätteduktig mötesordförande, riksdagsledamot Solweig Zander (C). Jag fick verkligen jättefina presenter från lokalföreningarna, det var presentkort och ett vackert smycke från distriktet i form av en fyrklöver med kedja i silver. Presentkorten skulle gå till garn tyckte givarna eftersom jag alltid stickar en hel del. Det blev allmänt skratt av det. Jag fick ett fint förstoringsglas från SRF Enköping med lampa i. SRF Håbo och SRF Tierp får jag från senare men det gör inget att det kommer sen för jag vet orsakerna till detta. Jag klarade inte av att låta bli att gråta en del men det gjorde inte något, tycker jag. Som ni förstår så var det en mycket känslosam dag för mig men jag tackar verkligen för det förtroende ni medlemmar har visat mig genom dessa 11

11 år jag fått leda er i vår verksamhet. Nu är det dags att säga några ord om mitt jobb som arbetsledare också. Jag vill verkligen tacka Annette och Brita för det förtroende ni visat mig genom alla år och jag kommer verkligen att sakna er men jag kommer att vara på kansliet från och till i framtiden med så ses det kommer vi att gör det lovar jag. Chefen kommer att ringa någon gång ibland, det lovar jag. Så med dessa rader så säger jag TUSEN TACK till alla. Var rädda om er så ses vi alltid någon gång, någonstans, för jag finns kvar i verksamheten eftersom jag är ordförande i SRF Håbo ytterligare 1år framåt. Solweig Lundkvist Göte har betytt mycket i vårt arbete genom att han alltid har varit med oss på alla våra aktiviteter. Han har alltid framhållit SRF som något positivt. Han har även varit en känd författare och han har skrivit 5 böcker varav Repslagarens ättlingar kom först. Göte var alltid den som höll vackra tal vid olika tillfällen när så var lämpligt. Göte blev vår första hedersmedlem och det blev han så sent som den 15 december Nu har hans glada skratt och röst tystnat för alltid och lämnat oss alla i djup sorg men i ljust minne för alltid bevarad. SRF Håbo Solweig Lundkvist Sorgebud SRF Håbo har mist en mycket kär medlem och det är Göte Ingelman som har lämnat oss. Han skulle fylla 94 år i december. 11 Bli en aktiv medlem gå med i en arbetsgrupp SRF Uppsala län har ett antal arbetsgrupper, där ditt engagemang behövs! Vid sitt möte den 12 juni ska distriktsstyrelsen gå igenom arbetsgruppernas

12 sammansättning. Nedan följer en kort beskrivning av arbetsgrupperna. Vill du komma med i någon av dessa så anmäl ditt intresse till Annette på kansliet, tfn , eller senast den 10 juni. Barn- och föräldragruppen: Ska ordna olika typer av aktiviteter för familjer där någon familjemedlem är synskadad. Sammankallande är Åsa Rosenqvist. Brukarrådet: Har möten med syncentralen cirka fyra gånger om året. Här diskuteras främst frågor kring rehabilitering och hjälpmedel samt information till nysynskadade. Ordförande i brukarrådet är Lars Nord. Informationsgruppen: Ska ta ett samlat grepp på distriktets information, såsom Linslusen, hemsidan och informatörsverksamheten. Sammankallande är Gunilla Thomsson. Kultur- och fritidsgruppen: Ordnar diverse aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet, exempelvis syntolkningar, studiebesök och andra trevligheter. Sammankallande är Ann-Kristin Andersson. Teknikgruppen: Styrelsen valde att återinrätta Teknikgruppen istället för att ha ett nätverk som man haft under det senaste året. Gruppen ska ordna aktiviteter med teknik-anknytning. Det kan bland annat handla om datorer och mobiltelefoner, men kan också röra helt andra tekniska om-råden. Sammankallande är Tomas Wallén. Trafik- och miljögruppen: Hanterar frågor kring färdtjänst, kollektivtrafik, gatumiljö med mera. Sammankallande är Svante Anderson. Medlemsrekryteringsgruppen: Styrelsen beslöt att inrätta en arbetsgrupp som ska arbeta med medlemsrekryteringsfrågor. Huvudansvaret för medlemsrekrytering måste ligga på varje lokalförening. Därför är det viktigt att denna grupp har representanter som utsetts av varje lokalföreningsstyrelse. Sammankallande är Svante Anderson. 12

13 Brukarrådet - i praktiken Den allmänna informationen i Linslusens förra nummer om Brukarrådet fortsätter här med en enkel översikt av huvudinslag under de tre senaste mötena. Kroppens och själens behov Vid höstens första sammanträde i september informerade Syncentralen om sin verksamhet avseende hälsa i bred mening. Psykolog Jenny Wickman och sjukgymnast Fredrik Lejonklou medverkade. Såväl mental träning som fysisk träning kan vara viktiga för synskadades habilitering och rehabilitering. På Syncentralen pågår projekt och vidtas andra åtgärder för att förbättra mottagandet och tillgängligheten. Som hittills är besök på Syncentralen avgiftsfria. Från SRFs sida informerade vi om kommande aktiviteter avseende Ögats dag och en temadag om våldet mot kvinnor. 13 Kontakten med yttervärlden Temat för diskussionen vid sammanträdet i november var kuratorernas arbete. Kuratorerna Anneli Johansson och Carolina Rimsén från Syncentralen medverkade. Kuratorerna hjälper föräldrar och grupper i skiftande åldrar med deras kontakter med skolor och olika slags myndigheter. Det kan gälla ansökningar om färdtjänst, ledsagning eller handikappersättning men också överklagande av förvaltningsbeslut. Under sammanträdet upplyste även Syncentralen om sin utbildning i den nya digitala tekniken gällande iphone och ipad i kombination med skärmläsaren VoiceOver och förstoringshjälpmedlet Zooma. Man förskriver dock inte dessa hjälpmedel. Informationen om SRFs verksamhet handlade denna gång bl.a. om att Uppsaladistriktet deltar i den kampanj som SRF bedriver vad gäller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En tillgänglig IT-värld Den nya IT-teknikens betydelse för synskadades rehabilitering diskuterades under sammanträdet i februari i år. Medverkande från Syncen-

14 tralen var datapedagog/ tekniker Peter Kölerud, synpedagog Marianne Lundström och datatekniker Ingemar Olsson. Anpassningsprogram för Windowsdatorer ges till synsvaga medan dator och anpassning förskrivs till personer med grav synnedsättning. Intresset för och arbetet med nya tekniska hjälpmedel är högst individuellt och vari-erande. Behovet av stöd för att hantera sociala medier disku-teras medan framtidsperspek-tivet omfattar fjärrstyrning av datorer. Då blir det lättare att lära ut ny teknik och ge hjälp då apparaterna krånglar. För den som är okunnig om dator-marknaden kan Syncentralen ge rekommendationer vid köp. Ett nytt högkostnadsskydd trädde i kraft den 1 april. Nyheterna från SRF gällde vid detta tillfälle främst den brukarkonferens som riksförbundet anordnade den 31 januari. Lars Nord Upprop! Håller SRF på att förlora sin status som företrädare för Sveriges synskadade? Vår förbundsordförande Håkan Thomsson skriver i ett av sina nyhetsbrev: "SRF:s medlemsantal fortsätter att sjunka. Nu är vi betalande medlemmar, varav röstberättigade och stödjande medlemmar. Vår gemensamma satsning i organisationen på medlemsvärvning fortsätter. Alla måste vi ha ett positivt och värvande förhållningssätt för att SRF ska framstå som en attraktiv förening att vara med i." Jag, du och vi alla i SRF kan dra vårt strå till stacken och göra SRF starkt så att vi även framgent är den naturliga företrädaren för Sveriges synskadade! Genom att - synliggöra och informera om SRF i olika sammanhang 14 - då tillfälle ges berätta om SRF och eventuellt värva nya medlemmar, både röstberättigade och stödjande

15 - ta hand om och välkomna nya medlemmar - vara lyhörd för andra synskadade och därmed bli ett stöd, förebild och inspiration. - engagera dig i SRF. Alla kan bidra, med stort som smått, på sitt sätt så att vi blir en bra organisation att vara medlem i. så kan vi tillsammans bidra till att göra SRF till den attraktiva organisation som man vill vara medlem i! Distriktet har nu bl a på årsmötets initiativ startat en intressegrupp för medlemsvärvning och hoppas att alla lokalföreningar ska bli representerade i den. Vill du göra en insats i denna medlemsvärvargrupp för att SRF inte ska minska utan öka i medlemsantal och vill arbeta med medlemsvärvning så hör av dig till din lokalförening så ses vi i medlemsvärvargruppen. Svante Anderson sammankallande i distriktets medlemsvärvargrupp och distriktets representant i riksförbundes medlemsvärvargrupp. Demonstration för tillgänglighet Funktionshinderrörelsen för sedan flera år tillbaka en kamp för att bristande tillgänglighet skall klassas som diskriminering i lag. Ett inslag i detta påverkansarbete är den demonstration som olika funktionshinderorganisationer genomför varje torsdag mellan 8 och 9 utanför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Torsdag den 30 maj skall denna tegelbundna torsdags-aktion göras särskilt kraftfull med fler deltagare än vanligt. SRF uppmanar sina medlemmar att stå på barrikaderna den 30 maj. Distriktsstyrelsen inbjuder därför denna dag till en resa till Stockholm med tåg eller buss beroende på hur stort intresset för resan är. Resan är kostnadsfri för medlemmarna. Planerad avgångstid från Uppsala är någon gång mellan 7.00 och Men beroende på var du bor kan du självfallet också åka direkt till Stockholm och Rosenbad som ligger 10 minuters gångpromenad från Centralen. 15

16 Kom och demonstrera den 30 maj för ett tillgängligt Sverige! Anmälan senast torsdag den 23 maj 2013 (bindande): SRF Uppsala läns kansli tfn , e-post Lars Nord Ett tecken i trottoaren I påskas reste jag och min dotter Cecilia till Amerika. Vi bodde i New York, men en dag tog vi tåget till Washington D C, en resa på ungefär tre och en halv timme. I Washington vandrade vi från järnvägsstationen till Vita Huset och vidare till det kända Washingtonmonumentet. Cecilia fotograferade, och själv njöt jag av att för första gången detta år kunna gå i kortärmad skjorta utan att frysa. Vi vandrade runt. Cecilia tänkte titta i några affärer. Som vi gick där så berättade hon att det var en massa bilder på per-soner i trottoarbeläggningen. Jag böjde mig ner och kunde känna ett ansikte i relief. - Här står det bokstäver också, sa jag. Vad står det? Cecilia tittade lite närmare: - Helen Keller , läste hon. Och inte bara det, där fanns en kort levnadsskildring där det framgick att Helen Keller arbetat för att förbättra livet för blinda och dövblinda. Jag mindes hur vi på morgonsamlingarna på Tomteboda, den specialskola för synskadade där jag gick , läste ur en bok om Helen Keller. Som liten drabbades hon av något slags sjukdom som gjorde henne både blind och döv. Hon kämpade sedan först och främst med att återerövra ett språk, och när det lyckades började hon studera. Hon kunde så småningom bli en mycket betydelsefull företrädare för personer med funktionsnedsättning. Hon verkade politiskt och skrev böcker. Det var ett tecken i trottoaren, men det kändes som ett tecken från ovan. Där gick vi på G street i Washington, och så hamnar vi precis vid bilden av Helen Keller. För mig var detta en väldigt stark upplevelse - en vink om att vårt arbete inom 16

17 synskaderörelsen behövs, och att det aldrig ska glömmas. Håkan Thomsson Nu kan ledsagare och assistenter besöka Fyrishov eller Gottsundabadet utan att behöva betala entréavgift Fri entré gäller då ledsagaren/ assistenten kommer tillsammans med en person som har funktionsnedsättning. I och med de nya reglerna behöver bara ledsagaren visa upp ett intyg från sin arbetsgivare och därmed få ett entrékort eller biljett i kassan. - Det här är ett välkommet beslut och vi hoppas att det ska förenkla för de besökare som är i behov av assistans, säger Ulrika Bergqvist, tf försäljningschef Fyrishov AB. Fyrishov har flera varma bassänger för rehabiliteringsbad, så för många av våra kunder är detta en viktig förändring som ger fler möjligheter till både fritidsaktivitet och friskvård, berättar Ulrika. - Så nu är det bara till att ta med din ledsagare till Fyrishov eller Gottsundabadet och bada och simma! Riksförbundet efterlyser kulturarbetare i alla former Enligt ett beslut från kongressen 2011 finns det önskemål om att samla in namn på kulturutövare med kontaktuppgifter och samtidigt göra en broschyr för att sprida i organisationen. För cirka 10 år sedan hade vi ett Kulturkraftsprojekt som resulterade i att vi runt om i landet använde oss av kulturen i vårt påverkansarbete. Vi fick då även kontakt med medlemmar som inte var med så mycket i den vanliga verksamheten. Det blev till stor glädje för många inom SRF. Detta skulle vi nu vilja ta upp igen, men för att kunna göra det behöver vi alla få veta vilka vi kan vända oss till. Inte bara i vårt påverkansarbete utan även när vi har medlemsmöten, kurser eller konferenser ska vi vända oss till våra kulturutövande medlemmar 17

18 som kan bidra med sitt, till glädje för oss alla. Detta behöver vi få veta: Namn Ort Län Kontaktuppgifter (telefon/epost) Vilken form av kultur som utövas (konstnär - vilken konstform, konsthantverkare - vad för något, musiker - vilken musikstil/instrument, sångare, satir, poeter, teater med mera) Alla som utövar någon form av kultur så kontakta nedanstående Vi hoppas att ni kan sprida denna efterlysning till de ni känner till och ser fram emot att få uppgifter så broschyren kan sammanställas och göras färdig. Skicka eller ring in dessa uppgifter till Karin Sundbaum via vanlig post eller e-post; Synskadades Riksförbund Enskede e-post tfn Recept Rotfruktsgratäng med parmesan 4 portioner Ingredienser: 2 msk smör 2 msk olivolja 900 g tunt skivade rotfrukter t ex morot, kålrot, jordärtskocka 1 hackad gul lök 1 hackad vitlöksklyfta 1 tsk salt 1,5 krm peppar 1 dl hackade färska örter t ex körvel, persilja eller timjan 2 dl riven parmesanost 1 dl vatten Smörj en ugnsfast form. Smält hälften av smöret och oljan i en stekpanna och stek hälften av rotfrukterna, halva löken och hälften av vitlöken i 5 minuter. Salta och peppra. Lägg det stekta i formen. Strö över örterna och hälften av osten. Stek resten av rotfrukter och lök. Lägg även detta i formen och strö över resten av osten. Häll på 1 deciliter vatten. Gratinera mitt i ugnen i 200 grader tills rotfrukterna är mjuka, cirka 30 minuter. Servera med till exempel bresaola, prosciutto, salami, oliver och bärkapris.

19 Valnötskyckling med avokadosås 4 portioner Ingredienser: 500 g kyckling lårfilé 1 tsk salt 1 krm svartpeppar 3 msk rumsvarmt smör 1 dl grovhackade valnötter rivet skal av 1 st citron Avokadosås: 1 st avokado 1 tsk pressad citronsaft 1 dl vatten 2 dl Arla vispgrädde 2 msk konc kycklingfond Gör så här: Vik ut filéerna. Salta och peppra runt om. Bred smör på filéerna och strö över nötter och citronskal. Vik ihop dem och fäst med tandpetare. Stek kycklingen runt om i smör i en stekpanna, ca 12 min. Kärna ur, skala och mixa avokadon med citronsaft och vatten. Koka upp grädde och kycklingfond i en kastrull. Ta av från plattan och vispa ner avokadopurén strax innan servering. Servera kycklingen med såsen, färskpotatis och primörer, t ex sparris, färsk lök och morötter. 19 Inbjudningar Dagskryssa till Åland Datum: Måndag 10 juni 2013 Tid: Bussen avgår kl och vi är åter i Uppsala ca kl Plats: Bussen avgår från Stationsgatan, hållplats E3/E4. Pris: 219 kr och då ingår buss, båt, mat och dryck Antal platser: 12 Anmälan med födelseår sker till Annette Cedervall på kansliet, tfn , eller e-post och är bindande. Den skall vara inne senast fredag 24 maj. När sommaren har kommit kan det var trevligt med en kryssning till Åland. Vi tar bussen från Stationsgatan, hållplats E3/E4, till Kapellskär och där kliver vi på Viking Lines färja Rosella som tar oss till Mariehamn. Under resan ut äter vi en god buffé. Buffen innehåller både mat och dryck med vin och öl. På hemvägen kan man sedan

20 handla i butiken, lyssna på musik eller ta en sväng om på dansbanan. När vi kommer tillbaka till Kapellskär väntar bussen på oss för att köra till Uppsala. Låter det här trevligt så är det bara att anmäla sig. För de som reser utifrån länet in till Uppsala utgår reseersättning för billigaste möjliga färdsätt, färdtjänst eller kollektiva färdmedel. Varmt välkomna! Kultur och Fritidsgruppen Har ni några frågor går det bra att ringa till Berit Ljunggren , Ann-Kristin Andersson Friluftsdag i Håbo 24 augusti I samarbete med SRF Håbo håller vi i Kultur- och fritidsgruppen på att planera för en innehållsrik och trevlig friluftsdag i Håbo. Inbjudan och program skickas ut i början av augusti. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Ann-Kristin Andersson Kultur- och fritidsgruppen 20 Denna information kommer senare att komma som personligt utskick till våra medlemmar. Information från Syncentralen Iphone- och ipadinformation på syncentralen För dig som är inskriven på syncentralen kommer vi anordna prova på tillfällen under hösten Då presentera vi de inbyggda hjälpmedelsprogrammen för bl.a. tal och förstoring som finns i iphone och ipad. Du kommer även själv få möjlighet att prova. Datum: Måndag 30/9 kl och kl Måndag 4/11 kl och kl Måndag 2/12 kl och kl Anmälan sker senast 1 vecka för varje tillfälle till syncentralens reception tfn Vid frågor vänd er till datapedagog Peter Kölerud tfn , e-post: Begränsat antal platser.

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

... Profilen: Marie Björkdahl. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet

... Profilen: Marie Björkdahl. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet .. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 4 2013 Årg 61... Profilen: Marie Björkdahl INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning,

Läs mer

Behandling av typ 2. Testosteron TEMAKVÄLL. Vi besöker Kungsportsläkarna. Göteborgs Diabetesförening D iabetes B ladet. Nr 2 2011 Årgång 13

Behandling av typ 2. Testosteron TEMAKVÄLL. Vi besöker Kungsportsläkarna. Göteborgs Diabetesförening D iabetes B ladet. Nr 2 2011 Årgång 13 Göteborgs Diabetesförening D iabetes B ladet Nr 2 2011 Årgång 13 Behandling av typ 2 Vi besöker Kungsportsläkarna Läs mer på sid 12-14 TEMAKVÄLL Testosteron Läs mer på sid 16-17 ungdiabetes LUD - lokal

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Nya Ögonblicket Nr 2 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015 Årsmötet 2015 Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb: srf.nu/goteborg

Läs mer

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland

ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland ÖSTGÖTAKANALEN Mag- och tarmföreningen i Östergötland Medlemstidning nr 2 2012 Återskapar livskvalité Ordföranden har ordet Årsmötet, ökat medlemsantal Lördag den 20 mars höll vi årsmöte i Visualiseringscenter

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer