SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013"

Transkript

1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn , e-post Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson Tfn Redaktör: Brita Runquist SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala Tfn E-post: Layout: Annette Cedervall Hemsida: Material till Linslusen måste skickas till Linslusen är en medlemstidning för SRF Uppsala län. Den utkommer med fyra nummer/år på storstil, punktskrift, daisy och e- post. Det finns möjlighet att ändra sitt läsmedia enbart på Linslusen. Hör av dig i så fall till kansliet på eller Kansliets öppettider är följande: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors , fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndag , tisdag onsdag ledig torsdag , fredag Kansliet är semesterstängt 1-26 juli

3 Innehållsförteckning Redaktörens ruta, sid 4 Ordförandens spalt, sid 4 SRF Uppsala läns årsmöte, sid 5 - Uttalande, sid 6 Årsmöten i lokalföreningarna - SRF Enköping, sid 7 - SRF Håbo, sid 7 - SRF Uppsala-Knivsta, sid 8 - SRF Östhammar, sid 9 Referat från styrelsemöte 3 maj, sid 9 Från en avgående ordförande, sid 10 Sorgebud, sid 11 Bli en aktiv medlem gå med i en arbetsgrupp, sid 11 - Barn- och föräldragruppen, sid 12 - Brukarrådet, sid 12 - Informationsgruppen, sid 12 - Kultur- och fritidsgruppen, sid 12 - Teknikgruppen, sid 12 - Trafik- och miljögruppen, sid 12 - Medlemsrekryteringsgruppen, sid 12 Brukarrådet i praktiken, sid 13 Upprop, sid 14 Demonstration för tillgänglighet, sid 15 Ett tecken i trottoaren, sid 16 Fri entré för ledsagare och assistenter, sid 17 Riksförbundet efterlyser kulturarbetare, sid 17 Recept, sid 18 Inbjudningar - Dagskryssa till Åland, sid 19 - Friluftsdag i Håbo 24 augusti, sid 20 Information från Syncentralen - Iphone- och Ipadinformation, sid 20 - Punktskrift i grupp, sid 20 Aktiviteter i lokalföreningarna - SRF Uppsala-Knivsta: Resa till Östergötland, sid 21 Kalendarium, sid 24 3

4 Redaktörens ruta Årsmötena ute i länet är avverkade så och distriktets. Efter elva års gediget och idogt arbete avgick Solweig Lundkvist som distriktsordförande. Hon var min arbetsledare under hela sitt ordförandeskap. Naturligtvis känns det tomt efter alla dessa år. Gunilla Thomsson tog över klubban efter henne. Jag känner Gunilla sedan många år tillbaka och vet att det kommer att kännas mycket bra. Jag önskar Solweig lycka till och ett tack för åren som gått. Ha en riktigt bra sommar! Brita Runquist redaktör Ordförandens spalt Nu är det en ny röst som kommer till tals i denna spalt. Jag heter Gunilla Thomsson och valdes till ordförande för SRF Uppsala län vid årsmötet den 27 april. Det känns roligt och inspirerande att gripa sig an denna nya uppgift. Lite kort om mig själv. Jag är född 1962 och uppvuxen i 4 Mehedeby. Redan som barn hade jag kraftigt nedsatt syn på grund av RP (retinitis pigmentosa). Synen har successivt försämrats, och idag är jag i praktiken helt blind. Jag har läst ekonomi på Uppsala Universitet, och ni som känner mig vet att ekonomi är ett av mina stora intressen. Genom åren har jag skött kassan i många föreningar, allt från stora till små. Några år bodde jag i Stockholm, men 1995 flyttade jag och min familj till Tierp. Då fick jag nämligen jobb som ombudsman i SRF Uppsala län. Det jobbet hade jag fram till år 2010, då jag började arbeta med personalfrågor på Synskadades Riksförbund. Det känns väldigt bra att kunna konstatera att vi har en mycket stark styrelse i Uppsaladistriktet. Tillsammans med lokalföreningarna ska vi kunna åstadkomma många förbättringar för synskadade i länet, och samtidigt göra många trevliga och inspirerande aktiviteter. Jag vill särskilt vara med och utveckla medlemsrekryteringen och vår informationsverksamhet. Dessutom vill jag arbeta för att synskadefrågorna kommer fram i nästa års val-

5 rörelse. Vi måste redan nu börja arbeta med att påverka de olika partierna, så att våra frågor kommer med i deras program och valplattformar. Tack för förtroendet att välja mig till distriktsordförande! Det är mycket inspirerande att på detta sätt få bidra med min energi och mitt engagemang. Gunilla Thomsson SRF Uppsala läns årsmöte Lördagen den 27 april hade SRF Uppsala län sitt representantskapsmöte på Galejan, Göteborgs nation i Uppsala. Det var en vacker vårdag och solen lyste från en klar himmel. 22 röstberättigade ombud från länets lokalföreningar samt övriga deltagare började mötesdagen klockan med kaffe och smörgås. Klockan hälsade ordförande Solweig Lundkvist alla välkomna med ett tal. Hon berättade att hon varit ordförande för distriktet i 11 år. Under hennes tid som ordförande har hon fått varit med om mycket roliga tillfällen och 5 fått lära sig mycket. Efter talet förklarade hon mötet öppnat. Till mötesordförande valdes riksdagsledamot Solveig Zander (c), som tog över klubban då mötet skulle gå igenom verksamhetsberättelsen och bokslut för 2012 samt valen av nya styrelsemedlemmar. Som ny ordförande för SRF Uppsala län röstades Gunilla Thomsson enhälligt fram. Bland övriga ledamöter var det omval för Svante och Åsa samt ett nyval där Lars Nord blev inröstad i styrelsen. Representantskapet röstade även igenom ett uttalande som ska skickas till regeringskansliet och Sveriges riksdag. Uttalandet som har rubriken Rätten till oberoende liv, rätten till ledsagning tar upp de problem och skillnader som finns bland länets och landets kommuner och där vi kräver en förändring. Under paragraf 23 avtackningar, avtackades Solveig Lundkvist av representanter från varje lokalförening samt även representanter från SRF Västmanland som inbjudits att delta på mötet.

6 Klockan 14.30, en halv timme före schemat, tog så Gunilla Thomsson över ordförandeklubban. Hon tackade för förtroendet och avslutade mötet varvid deltagarna fick eftermiddagskaffe och resan hemåt påbörjades. Skrivet av Bengt Bäcke Uttalande Till: Regeringskansliet Sveriges Riksdag Rätten till liv, rätten till ledsagning Synskadades Riksförbund har sedan den 13 december kört en rikstäckande kampanj angående ledsagning enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Från början, när lagen togs i bruk, fick många gravt synskadade hjälp med ledsagning. Detta har under flera år försämrats både vad gäller beslut och inskränkningar i vad ledsagningen får användas till. I lagens förarbete står det att personkrets 3 kan innehålla personer med grav synnedsättning/blinda, men när personer sedan sökt har man fått avslag, både från kommunen och efter överklagande, även från domstol. Lagen om särskilt stöd för funktionshindrade är en rättighetslag där kommunerna ska bedöma varje sökande individuellt efter personens behov och önskemål, men när kommunerna avslår en ansökan genom att använda prejudicerande domar fråntas den sökandes individualism. Enligt artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön. Synskadades Riksförbund i Uppsala läns årsmöte kräver därför - Att regering och riksdag tar sitt ansvar och förser kommunerna med riktlinjer som inte kan misstolkas. 6

7 - Att eventuella avslag baseras utifrån individens behov och inte på prejudikat där en annan persons bedömning ligger till grund för beslutet. - Att det snarast åtgärdas då många av samhällets mest utsatta får en allt sämre livssituation. Antaget vid Synskadades Riksförbund SRF Uppsala läns årsmöte Årsmöten i lokalföreningarna SRF Enköping SRF:are på årsmöte Den 12 mars genomförde SRF sitt årsmöte. Årsmötet samlade närmare 30 medlemmar. Årsmötet leddes av Rolf Karlsson. Det var mycket tydligt att Rolf har lång erfarenhet av föreningsliv då hans sätt att lotsa fram årsmötet i dagordningens vindlingar var mycket professionellt formellt sett, men också med roliga kommentarer och inslag. Detta gjorde att mötesdeltagarna kände sig trygga i förvissningen om att allt var korrekt handlett. 7 Valberedningens förslag vann gehör på alla punkter. Ordförande, med ett år kvar av mandatet, är Berndt Stråhle, övriga ledamöter är Rose- Marie Eckebring, Margareta Johansson, Hans Johansson (samtliga omval) samt Ivar Reite (fyllnadsval). Till ersättare valdes Börje Loberg. Jan Wigdell lämnade, av hälsoskäl, styrelsen. Efter att Berndt Stråhle förklarat årsmötet för avslutat vidtog inmundigande av kaffe och räkmacka till mycket uppskattad underhållning av trubaduren Anders Sjöling. För styrelsens del avslutades mötet med konstituering inför kom-mande verksamhetsår. Janne Wigdell SRF Håbo Den 16 mars var det dags för SRF Håbo att hålla sitt årsmöte. Vi var 23 personer varav 13 röstberättigade medlemmar som träffades i Föreningarnas hus i Bålsta. Ordförande Solweig Lundkvist hälsade alla välkomna och inledde mötet med en återblick på vad som hänt under året.

8 Sedvanliga årsmötesförhandlingar inleddes och till mötesordförande valdes Eva Staake och till mötessekreterare valdes Susanne Hultgren Edholm. Styrelsen för SRF Håbo kommer under året att ha fem medlemmar, ordförande Solweig Lundkvist, ledamöter Anita Rosen, Anna-Lisa Sundell, Billy Lundkvist och Bernt Thorén. Solweig avslutade årsmötet med att tacka för förtroendet att få leda SRF Håbo i ytterligare ett år. Susanne Hultgren Edholm Mötesreferent SRF Uppsala-Knivsta Fredagen den 22 mars 2013 samlades 34 personer, varav 20 röstberättigade medlemmar till årsmöte i SRF Uppsala- Knivsta. Mötet gick av stapeln i den stora samlingslokalen som finns högst upp i huset på Kungsgatan 62. När man kommer gående från centralen och närmar sig huset så känner man en doft av kaffe, dock inte från lokalen efter som den ligger så högt upp i huset, utan från Lindvalls Kaffe som ligger alldeles intill. Vid ingången träffade jag ett gäng bekanta från föreningen och tillsammans med en av dem så tog jag trapporna upp till femte våningen, skadar inte med lite vardagsmotion! Många hade redan kommit och sorlet var i full gång i möteslokalen. Det är trevligt att träffa gamla SRF kamrater och det finns alltid mycket att prata om när man träffas. Mötet startade prick kl Bo Östen Svensson, föreningens ordförande, öppnade mötet med att ge en historisk tillbakablick på SRF sedan starten Därefter utsågs Jakob Jonsson som är riksdagsman för Vänsterpartiet till mötesordförande och Bengt Troberg som är medlem i föreningen till mötessekreterare. Mötesförhandlingarna genomfördes och verksamhetsberättelse och ekonomi diskuterades och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet. Därefter presenterades förslag till verksamhet för innevarande år. Styrelsen hade även lagt fram en preliminär plan för verksamheten Många 8

9 olika sociala aktiviteter med intressanta programinslag är planerade. Studieverksamhet planeras i vanlig ordning och en bevakning av trafik- och miljöfrågorna kommer att fortsätta. Föreningen kommer även att ägna tid för att hitta nya medlemmar. Till ordförande för 2013 omvaldes Bo Östen Svensson. Övriga styrelseledamöte blev Muhammed Farazi, Marie- Louise Nordesjö, Lisbeth Svensson, Ulf Zetterström och Monica Hermansson Zetterström. Årsmötet avslutades med mat och dryck och trevlig samvaro. Bengt Troberg SRF Östhammar Lokalföreningen i Östhammar höll sitt årsmöte den 19 mars i kvarterslokalen Socker Lottas gård i Östhammar. HSO:s ordförande i Östhammar Inga Alm var mötesordförande under årsmötet. Till att vara mötessekreterare utsågs Barbro Mattsson. Årsmötet hade samlat 23 deltagare. Årsmötet behandlade verksamhetsberättelse och årsbokslut för Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Efter mötet följde en trevlig stund med smörgåstårta och dryck samt kaffe och god kaka under muntert samspråk. I dag har SRF Östhammar 52 medlemmar i föreningen. Vid pennan Pia-Maria Hammarling Referat från styrelsemöte 3 maj Så har distriktsstyrelsen haft sitt första möte efter årsmötet. På detta möte ägnades mycket tid till att lära känna varandra. Efter konstitueringen har styrelsen följande sammansättning: Gunilla Thomsson, ordförande Ann-Kristin Andersson, vice ordförande Svante Anderson, ekonomiansvarig Ivar Reite, sekreterare Lars Nord, ledamot Åsa Rosenqvist, ledamot Thomas Wallén, ledamot 9

10 Till arbetsutskott (AU) valdes Gunilla, Ann-Kristin och Svante. Vidare utsågs Svante Anderson, Solweig Lundkvist, Lars Nord, Gunilla Thomsson och Håkan Thomsson till styrelseledamöter i DBF:s Understödsstiftelse i Uppsala län. Styrelsen utsåg också sammankallande till distriktets arbetsgrupper, se separat annons i detta nummer av Linslusen. Styrelsens arbetsformer diskuterades. Dessa finns i ett separat dokument som kan rekvireras från kansliet. Den tidigare ordförandetelefonen avskaffades. Dessutom lades kalendariet fast och olika arbetsuppgifter fördelades. Distriktsstyrelsen hade en trivsam dag tillsammans och vi ser fram emot ett gott samarbete. Gunilla Thomsson Från en avgående ordförande Det är med många blandade känslor jag skriver dessa rader efter att ha lett mitt sista årsmöte för SRF Uppsala län. Det 10 var den 27 april på Göteborgs nation i Uppsala. Jag gjorde en liten tillbakablick i inledningsanförandet och det var svårt att sätta ord på allt jag ville säga för det fick inte bli jättemycket tårar just då men lite känslor kom det med i själva inledningen. Vi hade en jätteduktig mötesordförande, riksdagsledamot Solweig Zander (C). Jag fick verkligen jättefina presenter från lokalföreningarna, det var presentkort och ett vackert smycke från distriktet i form av en fyrklöver med kedja i silver. Presentkorten skulle gå till garn tyckte givarna eftersom jag alltid stickar en hel del. Det blev allmänt skratt av det. Jag fick ett fint förstoringsglas från SRF Enköping med lampa i. SRF Håbo och SRF Tierp får jag från senare men det gör inget att det kommer sen för jag vet orsakerna till detta. Jag klarade inte av att låta bli att gråta en del men det gjorde inte något, tycker jag. Som ni förstår så var det en mycket känslosam dag för mig men jag tackar verkligen för det förtroende ni medlemmar har visat mig genom dessa 11

11 år jag fått leda er i vår verksamhet. Nu är det dags att säga några ord om mitt jobb som arbetsledare också. Jag vill verkligen tacka Annette och Brita för det förtroende ni visat mig genom alla år och jag kommer verkligen att sakna er men jag kommer att vara på kansliet från och till i framtiden med så ses det kommer vi att gör det lovar jag. Chefen kommer att ringa någon gång ibland, det lovar jag. Så med dessa rader så säger jag TUSEN TACK till alla. Var rädda om er så ses vi alltid någon gång, någonstans, för jag finns kvar i verksamheten eftersom jag är ordförande i SRF Håbo ytterligare 1år framåt. Solweig Lundkvist Göte har betytt mycket i vårt arbete genom att han alltid har varit med oss på alla våra aktiviteter. Han har alltid framhållit SRF som något positivt. Han har även varit en känd författare och han har skrivit 5 böcker varav Repslagarens ättlingar kom först. Göte var alltid den som höll vackra tal vid olika tillfällen när så var lämpligt. Göte blev vår första hedersmedlem och det blev han så sent som den 15 december Nu har hans glada skratt och röst tystnat för alltid och lämnat oss alla i djup sorg men i ljust minne för alltid bevarad. SRF Håbo Solweig Lundkvist Sorgebud SRF Håbo har mist en mycket kär medlem och det är Göte Ingelman som har lämnat oss. Han skulle fylla 94 år i december. 11 Bli en aktiv medlem gå med i en arbetsgrupp SRF Uppsala län har ett antal arbetsgrupper, där ditt engagemang behövs! Vid sitt möte den 12 juni ska distriktsstyrelsen gå igenom arbetsgruppernas

12 sammansättning. Nedan följer en kort beskrivning av arbetsgrupperna. Vill du komma med i någon av dessa så anmäl ditt intresse till Annette på kansliet, tfn , eller senast den 10 juni. Barn- och föräldragruppen: Ska ordna olika typer av aktiviteter för familjer där någon familjemedlem är synskadad. Sammankallande är Åsa Rosenqvist. Brukarrådet: Har möten med syncentralen cirka fyra gånger om året. Här diskuteras främst frågor kring rehabilitering och hjälpmedel samt information till nysynskadade. Ordförande i brukarrådet är Lars Nord. Informationsgruppen: Ska ta ett samlat grepp på distriktets information, såsom Linslusen, hemsidan och informatörsverksamheten. Sammankallande är Gunilla Thomsson. Kultur- och fritidsgruppen: Ordnar diverse aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet, exempelvis syntolkningar, studiebesök och andra trevligheter. Sammankallande är Ann-Kristin Andersson. Teknikgruppen: Styrelsen valde att återinrätta Teknikgruppen istället för att ha ett nätverk som man haft under det senaste året. Gruppen ska ordna aktiviteter med teknik-anknytning. Det kan bland annat handla om datorer och mobiltelefoner, men kan också röra helt andra tekniska om-råden. Sammankallande är Tomas Wallén. Trafik- och miljögruppen: Hanterar frågor kring färdtjänst, kollektivtrafik, gatumiljö med mera. Sammankallande är Svante Anderson. Medlemsrekryteringsgruppen: Styrelsen beslöt att inrätta en arbetsgrupp som ska arbeta med medlemsrekryteringsfrågor. Huvudansvaret för medlemsrekrytering måste ligga på varje lokalförening. Därför är det viktigt att denna grupp har representanter som utsetts av varje lokalföreningsstyrelse. Sammankallande är Svante Anderson. 12

13 Brukarrådet - i praktiken Den allmänna informationen i Linslusens förra nummer om Brukarrådet fortsätter här med en enkel översikt av huvudinslag under de tre senaste mötena. Kroppens och själens behov Vid höstens första sammanträde i september informerade Syncentralen om sin verksamhet avseende hälsa i bred mening. Psykolog Jenny Wickman och sjukgymnast Fredrik Lejonklou medverkade. Såväl mental träning som fysisk träning kan vara viktiga för synskadades habilitering och rehabilitering. På Syncentralen pågår projekt och vidtas andra åtgärder för att förbättra mottagandet och tillgängligheten. Som hittills är besök på Syncentralen avgiftsfria. Från SRFs sida informerade vi om kommande aktiviteter avseende Ögats dag och en temadag om våldet mot kvinnor. 13 Kontakten med yttervärlden Temat för diskussionen vid sammanträdet i november var kuratorernas arbete. Kuratorerna Anneli Johansson och Carolina Rimsén från Syncentralen medverkade. Kuratorerna hjälper föräldrar och grupper i skiftande åldrar med deras kontakter med skolor och olika slags myndigheter. Det kan gälla ansökningar om färdtjänst, ledsagning eller handikappersättning men också överklagande av förvaltningsbeslut. Under sammanträdet upplyste även Syncentralen om sin utbildning i den nya digitala tekniken gällande iphone och ipad i kombination med skärmläsaren VoiceOver och förstoringshjälpmedlet Zooma. Man förskriver dock inte dessa hjälpmedel. Informationen om SRFs verksamhet handlade denna gång bl.a. om att Uppsaladistriktet deltar i den kampanj som SRF bedriver vad gäller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En tillgänglig IT-värld Den nya IT-teknikens betydelse för synskadades rehabilitering diskuterades under sammanträdet i februari i år. Medverkande från Syncen-

14 tralen var datapedagog/ tekniker Peter Kölerud, synpedagog Marianne Lundström och datatekniker Ingemar Olsson. Anpassningsprogram för Windowsdatorer ges till synsvaga medan dator och anpassning förskrivs till personer med grav synnedsättning. Intresset för och arbetet med nya tekniska hjälpmedel är högst individuellt och vari-erande. Behovet av stöd för att hantera sociala medier disku-teras medan framtidsperspek-tivet omfattar fjärrstyrning av datorer. Då blir det lättare att lära ut ny teknik och ge hjälp då apparaterna krånglar. För den som är okunnig om dator-marknaden kan Syncentralen ge rekommendationer vid köp. Ett nytt högkostnadsskydd trädde i kraft den 1 april. Nyheterna från SRF gällde vid detta tillfälle främst den brukarkonferens som riksförbundet anordnade den 31 januari. Lars Nord Upprop! Håller SRF på att förlora sin status som företrädare för Sveriges synskadade? Vår förbundsordförande Håkan Thomsson skriver i ett av sina nyhetsbrev: "SRF:s medlemsantal fortsätter att sjunka. Nu är vi betalande medlemmar, varav röstberättigade och stödjande medlemmar. Vår gemensamma satsning i organisationen på medlemsvärvning fortsätter. Alla måste vi ha ett positivt och värvande förhållningssätt för att SRF ska framstå som en attraktiv förening att vara med i." Jag, du och vi alla i SRF kan dra vårt strå till stacken och göra SRF starkt så att vi även framgent är den naturliga företrädaren för Sveriges synskadade! Genom att - synliggöra och informera om SRF i olika sammanhang 14 - då tillfälle ges berätta om SRF och eventuellt värva nya medlemmar, både röstberättigade och stödjande

15 - ta hand om och välkomna nya medlemmar - vara lyhörd för andra synskadade och därmed bli ett stöd, förebild och inspiration. - engagera dig i SRF. Alla kan bidra, med stort som smått, på sitt sätt så att vi blir en bra organisation att vara medlem i. så kan vi tillsammans bidra till att göra SRF till den attraktiva organisation som man vill vara medlem i! Distriktet har nu bl a på årsmötets initiativ startat en intressegrupp för medlemsvärvning och hoppas att alla lokalföreningar ska bli representerade i den. Vill du göra en insats i denna medlemsvärvargrupp för att SRF inte ska minska utan öka i medlemsantal och vill arbeta med medlemsvärvning så hör av dig till din lokalförening så ses vi i medlemsvärvargruppen. Svante Anderson sammankallande i distriktets medlemsvärvargrupp och distriktets representant i riksförbundes medlemsvärvargrupp. Demonstration för tillgänglighet Funktionshinderrörelsen för sedan flera år tillbaka en kamp för att bristande tillgänglighet skall klassas som diskriminering i lag. Ett inslag i detta påverkansarbete är den demonstration som olika funktionshinderorganisationer genomför varje torsdag mellan 8 och 9 utanför regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Torsdag den 30 maj skall denna tegelbundna torsdags-aktion göras särskilt kraftfull med fler deltagare än vanligt. SRF uppmanar sina medlemmar att stå på barrikaderna den 30 maj. Distriktsstyrelsen inbjuder därför denna dag till en resa till Stockholm med tåg eller buss beroende på hur stort intresset för resan är. Resan är kostnadsfri för medlemmarna. Planerad avgångstid från Uppsala är någon gång mellan 7.00 och Men beroende på var du bor kan du självfallet också åka direkt till Stockholm och Rosenbad som ligger 10 minuters gångpromenad från Centralen. 15

16 Kom och demonstrera den 30 maj för ett tillgängligt Sverige! Anmälan senast torsdag den 23 maj 2013 (bindande): SRF Uppsala läns kansli tfn , e-post Lars Nord Ett tecken i trottoaren I påskas reste jag och min dotter Cecilia till Amerika. Vi bodde i New York, men en dag tog vi tåget till Washington D C, en resa på ungefär tre och en halv timme. I Washington vandrade vi från järnvägsstationen till Vita Huset och vidare till det kända Washingtonmonumentet. Cecilia fotograferade, och själv njöt jag av att för första gången detta år kunna gå i kortärmad skjorta utan att frysa. Vi vandrade runt. Cecilia tänkte titta i några affärer. Som vi gick där så berättade hon att det var en massa bilder på per-soner i trottoarbeläggningen. Jag böjde mig ner och kunde känna ett ansikte i relief. - Här står det bokstäver också, sa jag. Vad står det? Cecilia tittade lite närmare: - Helen Keller , läste hon. Och inte bara det, där fanns en kort levnadsskildring där det framgick att Helen Keller arbetat för att förbättra livet för blinda och dövblinda. Jag mindes hur vi på morgonsamlingarna på Tomteboda, den specialskola för synskadade där jag gick , läste ur en bok om Helen Keller. Som liten drabbades hon av något slags sjukdom som gjorde henne både blind och döv. Hon kämpade sedan först och främst med att återerövra ett språk, och när det lyckades började hon studera. Hon kunde så småningom bli en mycket betydelsefull företrädare för personer med funktionsnedsättning. Hon verkade politiskt och skrev böcker. Det var ett tecken i trottoaren, men det kändes som ett tecken från ovan. Där gick vi på G street i Washington, och så hamnar vi precis vid bilden av Helen Keller. För mig var detta en väldigt stark upplevelse - en vink om att vårt arbete inom 16

17 synskaderörelsen behövs, och att det aldrig ska glömmas. Håkan Thomsson Nu kan ledsagare och assistenter besöka Fyrishov eller Gottsundabadet utan att behöva betala entréavgift Fri entré gäller då ledsagaren/ assistenten kommer tillsammans med en person som har funktionsnedsättning. I och med de nya reglerna behöver bara ledsagaren visa upp ett intyg från sin arbetsgivare och därmed få ett entrékort eller biljett i kassan. - Det här är ett välkommet beslut och vi hoppas att det ska förenkla för de besökare som är i behov av assistans, säger Ulrika Bergqvist, tf försäljningschef Fyrishov AB. Fyrishov har flera varma bassänger för rehabiliteringsbad, så för många av våra kunder är detta en viktig förändring som ger fler möjligheter till både fritidsaktivitet och friskvård, berättar Ulrika. - Så nu är det bara till att ta med din ledsagare till Fyrishov eller Gottsundabadet och bada och simma! Riksförbundet efterlyser kulturarbetare i alla former Enligt ett beslut från kongressen 2011 finns det önskemål om att samla in namn på kulturutövare med kontaktuppgifter och samtidigt göra en broschyr för att sprida i organisationen. För cirka 10 år sedan hade vi ett Kulturkraftsprojekt som resulterade i att vi runt om i landet använde oss av kulturen i vårt påverkansarbete. Vi fick då även kontakt med medlemmar som inte var med så mycket i den vanliga verksamheten. Det blev till stor glädje för många inom SRF. Detta skulle vi nu vilja ta upp igen, men för att kunna göra det behöver vi alla få veta vilka vi kan vända oss till. Inte bara i vårt påverkansarbete utan även när vi har medlemsmöten, kurser eller konferenser ska vi vända oss till våra kulturutövande medlemmar 17

18 som kan bidra med sitt, till glädje för oss alla. Detta behöver vi få veta: Namn Ort Län Kontaktuppgifter (telefon/epost) Vilken form av kultur som utövas (konstnär - vilken konstform, konsthantverkare - vad för något, musiker - vilken musikstil/instrument, sångare, satir, poeter, teater med mera) Alla som utövar någon form av kultur så kontakta nedanstående Vi hoppas att ni kan sprida denna efterlysning till de ni känner till och ser fram emot att få uppgifter så broschyren kan sammanställas och göras färdig. Skicka eller ring in dessa uppgifter till Karin Sundbaum via vanlig post eller e-post; Synskadades Riksförbund Enskede e-post tfn Recept Rotfruktsgratäng med parmesan 4 portioner Ingredienser: 2 msk smör 2 msk olivolja 900 g tunt skivade rotfrukter t ex morot, kålrot, jordärtskocka 1 hackad gul lök 1 hackad vitlöksklyfta 1 tsk salt 1,5 krm peppar 1 dl hackade färska örter t ex körvel, persilja eller timjan 2 dl riven parmesanost 1 dl vatten Smörj en ugnsfast form. Smält hälften av smöret och oljan i en stekpanna och stek hälften av rotfrukterna, halva löken och hälften av vitlöken i 5 minuter. Salta och peppra. Lägg det stekta i formen. Strö över örterna och hälften av osten. Stek resten av rotfrukter och lök. Lägg även detta i formen och strö över resten av osten. Häll på 1 deciliter vatten. Gratinera mitt i ugnen i 200 grader tills rotfrukterna är mjuka, cirka 30 minuter. Servera med till exempel bresaola, prosciutto, salami, oliver och bärkapris.

19 Valnötskyckling med avokadosås 4 portioner Ingredienser: 500 g kyckling lårfilé 1 tsk salt 1 krm svartpeppar 3 msk rumsvarmt smör 1 dl grovhackade valnötter rivet skal av 1 st citron Avokadosås: 1 st avokado 1 tsk pressad citronsaft 1 dl vatten 2 dl Arla vispgrädde 2 msk konc kycklingfond Gör så här: Vik ut filéerna. Salta och peppra runt om. Bred smör på filéerna och strö över nötter och citronskal. Vik ihop dem och fäst med tandpetare. Stek kycklingen runt om i smör i en stekpanna, ca 12 min. Kärna ur, skala och mixa avokadon med citronsaft och vatten. Koka upp grädde och kycklingfond i en kastrull. Ta av från plattan och vispa ner avokadopurén strax innan servering. Servera kycklingen med såsen, färskpotatis och primörer, t ex sparris, färsk lök och morötter. 19 Inbjudningar Dagskryssa till Åland Datum: Måndag 10 juni 2013 Tid: Bussen avgår kl och vi är åter i Uppsala ca kl Plats: Bussen avgår från Stationsgatan, hållplats E3/E4. Pris: 219 kr och då ingår buss, båt, mat och dryck Antal platser: 12 Anmälan med födelseår sker till Annette Cedervall på kansliet, tfn , eller e-post och är bindande. Den skall vara inne senast fredag 24 maj. När sommaren har kommit kan det var trevligt med en kryssning till Åland. Vi tar bussen från Stationsgatan, hållplats E3/E4, till Kapellskär och där kliver vi på Viking Lines färja Rosella som tar oss till Mariehamn. Under resan ut äter vi en god buffé. Buffen innehåller både mat och dryck med vin och öl. På hemvägen kan man sedan

20 handla i butiken, lyssna på musik eller ta en sväng om på dansbanan. När vi kommer tillbaka till Kapellskär väntar bussen på oss för att köra till Uppsala. Låter det här trevligt så är det bara att anmäla sig. För de som reser utifrån länet in till Uppsala utgår reseersättning för billigaste möjliga färdsätt, färdtjänst eller kollektiva färdmedel. Varmt välkomna! Kultur och Fritidsgruppen Har ni några frågor går det bra att ringa till Berit Ljunggren , Ann-Kristin Andersson Friluftsdag i Håbo 24 augusti I samarbete med SRF Håbo håller vi i Kultur- och fritidsgruppen på att planera för en innehållsrik och trevlig friluftsdag i Håbo. Inbjudan och program skickas ut i början av augusti. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Ann-Kristin Andersson Kultur- och fritidsgruppen 20 Denna information kommer senare att komma som personligt utskick till våra medlemmar. Information från Syncentralen Iphone- och ipadinformation på syncentralen För dig som är inskriven på syncentralen kommer vi anordna prova på tillfällen under hösten Då presentera vi de inbyggda hjälpmedelsprogrammen för bl.a. tal och förstoring som finns i iphone och ipad. Du kommer även själv få möjlighet att prova. Datum: Måndag 30/9 kl och kl Måndag 4/11 kl och kl Måndag 2/12 kl och kl Anmälan sker senast 1 vecka för varje tillfälle till syncentralens reception tfn Vid frågor vänd er till datapedagog Peter Kölerud tfn , e-post: Begränsat antal platser.

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2014 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län Kungsgatan 64 Tfn. 018 56 09 24 Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist Köpmangården 9, 2 tr. Tfn. 0706 40 69

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Pasta arrabbiata. vecka 5

Pasta arrabbiata. vecka 5 Pasta arrabbiata vecka 5 inspiration Pasta arrabbiata Arrabbiatan i denna rätt är en riktig smakhöjare. Tillsammans med lök och persilja förhöjs aromerna ytterligare. Mozzarellan och de krispiga pumpafröna

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 1 2012 Linslusen utges av: SRF Uppsala län Kungsgatan 64 Tfn. 018 56 09 24 753 18 Uppsala Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist Köpmangården 9, 2 tr. Tfn.

Läs mer

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Ört- och vitlöksbakad lammrygg med krämig getostlasagne Cheescake 2000

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter franska favoriter Inget smakar som nyskördade primörer, lite kryddgrönt och alldeles färska lantägg. Carina Brydling lagar fräscha försommarrätter med en fransk twist. Av Carina Brydling Foto Helen Pé

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram lammfärs/nötfärs pkt bacon 4 Potatis/ris/pasta pkt pasta 900 gram potatis Ca 00 gram sötpotatis Hej! Välkomna till en

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Gourmetmeny. Lördagen den 18 november 2006 kl. 18. Starter Pitasnittar. Förrätt Kantarell och ostpaj

Gourmetmeny. Lördagen den 18 november 2006 kl. 18. Starter Pitasnittar. Förrätt Kantarell och ostpaj Gourmetmeny Lördagen den 18 november 2006 kl. 18 Starter Pitasnittar Förrätt Kantarell och ostpaj Huvudrätt Helstekt marulksrygg med potatispuré och vinägertomater Dessert Passionsfrukt- och chokladbavaroise

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Smakrika recept. God matkultur.

Smakrika recept. God matkultur. Smakrika recept. God matkultur. Bra mat från Lantmännen Svensk gårdskyckling från 46 gårdar. Mat smakar som bäst när du vet var den kommer ifrån och hur den är framställd. Lantmännen Kronfågels kycklingar

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v.4. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.4. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v.4. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.4. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.4 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram kycklingklubbor Potatis/ris/pasta pkt quinoa, Hej! Vi har en riktigt färgglad vecka framför oss med massa goda och härliga grönsaker

Läs mer

Vecka 27,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept

Vecka 27,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept Vecka 7, port Ingredienser Kött/fisk 00 gram kalvfärs burkar tonfisk 0 gram kycklinglårfilé 1 pkt lufttorkad skinka 00 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis 00 gram pasta 1 3 3 1, MatHems Familjematkasse!

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer