Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist kaggeholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm."

Transkript

1 Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly Kggl flkögkl Ekö Avg ugv: M Sjqv kggl.u Cfdkö: A-K Bl Wbbdkö: Evl Ml Rdggcf: Rb Ek Rp & dg: Ad Ad Ad Ekö Ey J Cl Mcu Jf Nkl Ld J Sjöbg Ell Wlf Jud Guf Ld Wll Jul Blg L Lud

2 2 MELODI 13 kök Jg gll b Jg vll blu v Mld 14! DET VAR EN dg fö åg åd c v v ld kpll fö dg Fku. M ll ä gåg gpp kl uklä kf. H bä d ä ög d fö d vll v d å Mld 13 kck bdg. I ud vlu g gå d kll kå g l kpp. Häd böj uvckl plölg dv c jä klpp å å jg ud d pp u c vbd g kä, l ubl. Jg vll ååå gä äll upp Mld 13! FAKTA. N: Mld Nybg Rll: Pduc fö Mld 13 Åld: 25 å Tdg ubldg: Kll Flyg Fddö: Pduc Ykföbld: Ag-L Åkld c K f Klbg Bä ldfvllå g d: Azg d Dy D ä jg l llck: Ckld JAG VET VAD jg bd, vll c ök gö, dg kä jg bgäg. O d ä ädl ll dvä b kll fk, d v jg. M jg ud julk c fd pp på fööj g d jälp v d kvd d, ä d ul k jg ä blu k c l l vädlö på kv låx. Hjä äg j, j c kflk kv äd ll lägdg. Jg ä x ävlgkd c y vå g g ävlg lvjäd NÅGRA VECKOR v å kpll. D gåg fö pkf. Å c lå k p. B g jg på fl d gåg, g. Rädl fö lyck ä b d d l kvkp fck åg v. E d på ldy gö jg d g jälv äll upp ä ju ävlg c v. Jg ä x ävlgkd c y vå g g ävlg lvjäd. Spl g ll d dl bädpl Mpl, bwlgc d vä, ll jg plölg få fö g k fö ll ä lycklp ä jg gå bdvd flk på k. G jg g d å gö jg d ll 250 pc c jg vll v! M på gud v på k fö ög pkv välj jg bck llbk ädl öv å dä föl c v. Så u ä d äll dg fö g bvk å ävlg. V vll v?! Tll bvkl vll g v. Ä d d ä gj? Jg bdg, juy, ö, ävlg, ä d lk d v? Ylg åg vck gå c kväll ä d dg! Jg kkd bb gypl ud p gå c käd u ågv pld vl kpp dg g g uklk ägväk. Jg vll g ll ä pg upp på c c gpp kf. JAG ÄR ÖVERTYGAD jg k dä publk c äk på u jg jälv kull ffö bdg, pc jg gö ll d ukävlg. Möjlg åg ckå dyk upp fö jg g c. Jg, kk ll c d kull öjlg å Mld l ubb, då d d kull v jg c M kull vlj k g! Jg ffö g kppup d guldplj, ög lklck c vlld å fläk Clvd (f uk få ödg ccg). JA, NU ÄR d l kl bä. Bä åg åg gj ä d gj. Nä å ä d jg äll upp c g k pp g! Ell...? Jg ä d d v u ll kv lg bld c pduk u. D ä Mld Nybg v pduc, pdl ä, åll p ll åd c ll v fö Tllbk ll fd bl vklg. E p c jbb fö åg, Mld ä föålldv lug fö uppgf. Ig dé äk på ll k gå fl. All ä juk dukg, v k lö d, äg. lög ä ckå väldg lg, bä Mld. FÖR MATILDA FANNS d g DÅ DRÖMJOBBET ÄR dg ll fö Mld 13 v å jälvkl pducll. D f v kku l föll lulg på vlk blv gld öv. Jg gll b ckå ppp d d fö få å b luul öjlg. A jbb kv c kv All ä juk dukg, v k lö d. få jbb pduc, c gä d lv-v, blv d pjk pfk fö ll d fd pfl. H v ä åll p b, fföll d kälg, c fövklg d dé dkö Jl Höglud födl. Jg ä d d v u ll FOTO: ANDERS EKSTRÖM kv lg bld c pduk u. O Jl äg xplv vll lvd dju på c å jg fud på d k p, äg p d, d ä gföb ll, äg. DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN Mld ä d c ld åd pduk. H v d c jälp ll ud Idgl c fck b kll på vd ll b. Elg Mld b ll lg gupp fug b c ud gådg föbdl flö ll på d kull. Idg ä d glp åg kväll ukf. D ä åg k g öv, d f l. Öppgu! D f k, c gå d fl k ll gå fl... Nj, vll äk på d! D k gå b, äg c l fulg. LINA LUND

3 MELODI 13 3 Ibld jg få äg Ml, gå u! M l c Lé d ldg äff ä d böjd uklj på Kggl fö å. Nu du jbb d lå Mv få ju, c kv uk p äd d fö ö. V fu vd, äg d c l. SAMARBETA NÄR kv uk k v vå, då ä d vkg v vä, ku kp c äg få, yck jj. Ibld jg få äg Ml, gå u! ä jg å k ä d c fku, äg Lé Guf. V v yck ll få l d c d fuk jäb fö, äg Lé Guf. Båd ä öv d bä d Mld 13 ä l kl ä d c jbb fö gy ul. All lj ä d c v ll, d ä juk kul, äg Ml. ATT TROTS ATT TÄVLINGEN u b ä b å g v d äk å yck på d k v. D ä lk lg åg k f c äg vå lå ä b, då bl jg gld, d ä åkl lld c bkäfl v, äg Lé. F v g ög ä kväll å jg v, k Ml. I FRAMTIDEN DRÖMMER båd k y l d ö f v vll V FOTO: ELLINORE WOLF ä u v q l l H c Ml f v u G l é ä k L födl c w b kv å l f g S. lk lvå. ppp ll pub b u c kg. c d d d v c jg g d fu y d d k é L jbb d uk, kv lå c ffö d. O v v kväll kv v d CV:, äg Ml Hllqv c k. ELLINORE WOLF FAKTA. N: Ml Hllqv Åld: 20 å Vlk u kull du v? G, d ä d vck u, båd ljud c ud. All kll bl ygg d g. Tjj d. Fvclglå: Jg gll clg. Fvllck: H v c köp g pc, d bl ck. N: Lé Guf Åld: 19 å. Vlk u kull du v? E l u, ll b g ccybl,. Fvclglå: Eup, jg gä ä jg öd d fö gåg. Fvllck: Kff, b kff bl ll b.

4 MELODI 13 FOTO: ELLINORE WOLF 4 FAKTA. Åld: 46 Flj: B Adu (15) c Z (3) Mdvk : Mldfvl f gåg, vv vu. Mukl T Sud f Muc c L Mblé. Juy Idl c cc T Vc Svg. S upp ll: Bb Sd Akull: Cc ll Kggl. Jg vll k bl S fk vd klv bk dl v d dukl gypll. Md bvg ulld ffö g d vd d gå f c äl på åg u v-. Sclgdg Cl Häggkv g g u ll Kggl fö f d c g p c åd ll dlg Mld 13. HON HAR SLÄPPT fll lbu c dvk ukl, ukpg c åkl Mldfvl. Nu ä v udv lv åg c uk ufå g f d 30 å bc. Sdg vll fä gö uk. D vll jg gö äd ll d dg då jg ll v p (k). D bä kv jg äu gj. I DEN LILLA gypll ö kväll klck 19 äll d! d fläk c klck få k c Cl ä. Jg vll k bl d bä k bl! H å upp på c c bä läg få cc ug äk. Ef läg ud fylld v p c åd c äv bö ä Cl d ö bdg. Okj, ä d åg bå vll böj? All kk på uvud. A, ll kudd ä kk, l. Ud kväll p Cl u gö é c u d gå v c. D ä vkg lä åg å lup. U äll äk få A ll Ö. O kg v ä k gå på c bl d jäl fku. Publk kä v åd. EFTER ATT THE S pl kl lå väd Cl g å ly. Vd yck d d? Jg vll ö b k. H vklg g, äg jj fä ld. Lå ä kg b, ö få åg. Md äk ädå juk ö upp d v c v böv jbb d, ll fö d k ku bl d bä d k bl. Cl f åg cc u lä g jälv g f f ll å. Jg få gö g fflg lju c däd lä g vd p. Cl g upp få l c gå f ll Lé Guf Vv å läg f på bld g Dg Ibld få gädd Kj, då få k g Så kv ågk M Clé c l upp d ä bld på Ig. Kä g d?

5 MELODI 13 M Clé få p u k ö g på c. 5 FOTO: ELLINORE WOLF Mld 13 dlg yck ccg v gvd. FOTO: LINDA WALL Cl yck bök på Kgg v upplvd. FOTO: ELLINORE WOLF d bä k bl c c jug. H v d d vll L k bck bkå på c fö klv f g. d u på Kggl flkögkl. Jg kä g upplvd jäl. Jg kull vlj få ll lå å db på Uvl k ly på d. KLOCKAN BÖRJAR NÄRMA g på kväll c fl c fl dpp v f ldg d p. M åg döj kv fö få p l x d Cl. Mbl plck upp u fck c k. D ä fl c bld ll d cc. Cl ä öjd d kväll c yck d ä jäkul v D dl jg ä lå, ä d på ä pl. KAGGEHOLMS ARTISTER upp- k Cl bök. Sf Sv ä v d. D v jäkul ä! Jg c A vld äd l på u v ö på c c u v gö é, f p v fck få Cl. LINDA WALL TIPS. CAROLA TYCKER TILL Ly du på d g kv? Nj, d gö jg. Nä jg ö g jälv bl jg lä l jälvkk c äk d dä kud jg gj bä. M bld ä jg ö lå å k jg yck d dä väg ju. Vlk kv ä du öjd d? Sv på, d ä välpducd. S gll jg My Tbu, d ä full d dyk. M bä pl jg ffd kv gö. CAROLAS NYCKLAR - du åg g - gö k ufå ck c på gud v bkäflbv - v lyöd c bdd på föäd dg ädå v f jä, b gö d pp u ckå å - äk på ä klädvl ll lå, d gå lj d lål - våg å u ägd 400 Nä K d bä d Mldfvl: D ä pv ädl gk pl c g Eup. A d f yck k å, d blv lg, välpducd c påkd v på. jul v ckdd ll Mldfvl fl 9 å.

6 6 MELODI 13 Sf Sv c A Hulbg ffö Mld 13: d plå. FOTO: ANDERS EKSTRÖM Md väd d bbg ll uk Tbuku ö Dl Ad-Ry. D ä vd publk k vä g v kväll jä bdg, 2.1.7, d Sf Sv c A Hulbg. H jug fäg c pp v. LÅTEN ÄR INSPIRERAD v pl 217 få plbk, x ckå djup böd vlöj A ögdd. T jg blv bbd å jg ädå lyck pd få ppkv. Ig k få d ä uk, äg. Sb ll Sf c A d d ud vl på G C uklv gjd dg å. Då fföd d pl 217 ud v k. Oc pl fck d bl p ll d bdg Mld 13, ANTON, SOM HAR kv lå, vll åg y. D ä plå, åg jg kv lg lld, äg c l. D f d pl A fd x fö; Lä ög jg, u du ä d k. Elg dl d k få Gud ppkv, ög ppkv, åg fck upplv ud ögdd: Jg blv bbd. M bb k f c bäd fljpbl, c jg jg på gud v d ädg kud jälv bbg få yvkl. Tll lu bydd jg g vd d, bä A. NÄR ANTON OCH SOFIA bl bdd fökl lå ä d D ä fg c gld lå d x full v pp. Sf båd öv åll c käl d vll födl, g upp. D ä fg c gld lå d x full v pp, äg Sf c A ck äd. Tll å Mld 13 Sf kv åg g lå, p f g ldg. M kull ku äg d gj ll kl ålg ukvg då fö å kv x ll vlå fö Mld 12. Ikväll gäll d, c d ä ävlg lgg Sf c A fku på lg c ju v få v d å ukpduk. D vå fv FAKTA. A c Sf N: Sf Sv Åld: 20 å Vlk u kull du v: P, d ä d u jg gll bä. Fdv: Ju u gk öpp, vll äg åg dö ä. Bä llck: Nugd. d k k v c å g Mld 13. Jg gll L c Ml lå, Mv. D ä ög c fäg ä g uvud, äg A. Du d Kl c Kp ä fv då d ä å lud c ck u få ägd, fä Sf. T ä lg c d ä dg fö Mld 13 d gåg, fö A c Sf dl d u få v cck fö d gg gåg fö ävlg d pbdg. N: A Hulbg Åld: 22 LINA LUND Vlk u kull du v: E p. Jg pl lld p ä jg vll lug g. Fdv: Jg pp på åll på d uk ckå föv c jbb d d. Bä llck: Cp d uc-k.

7 W dl lycklg kälk A llbk på föålld ä ä d läg llbk. Så bkv S Ek c Kp Tåö lå W dl kväll Mldävlg. I MUSIKERNAS LOGE pg u c. Sk c gff bld d vö dku klädby. M ll läg lg S Ek ll c lug c d b ld. H ä vö u f kväll. Nä S c Kp bdg W kv pd v d föålld, jälv upplv jäg. Kälk ä lä kv, lycklg kälk ä äu kl. S Kälk ä lä kv, lycklg kälk ä äu kl. Flk kä g g, c å d g lld v, äg S. Ef l dg pd c flpd k ädå lå bl upp g c j. M ä ju plug kväll. D ä kul pl uk l kl, äg S. S, lk föbld Sg, bl b låkv v kp yck uk, l kv x dg. S p ckå v Jff Buckly. Nä udckd fåg v d ä bl d dödy lg lg föf öv d uklk kukp. Kp u d g öv xl, ju öv d gupp. H ä g bdvd S. FÖRHOPPNINGSVIS VINNER VI, W jäb c kg lå. D v S gjd fädg lådé jg d f å, äg Kp Tåö. S bä d f vå bdg d fl v uk k v, vlk d ä vll vlöj. Själv jg på M lå Ng. H d c jug dg, d ä ju g lå d, k S. MELODI 13 Kggpfl: Jg ldg w Äv S d k v d W yck d åd ågö kku ll uk. Nj, d ä v kälk ä, äg c g fv få M Clé. ELLINORE WOLF FAKTA. T S N: S Ek c Kp Tåö. Åld: 21 c 23 å. Vlk u kull du v: S: Hp, fö d lå vck. K: Tbu, d ä udk u k läg på ll. Ell ly, fö jg åg äg på,. Fdv: S: A fä jbb d uk på ll ä K: Bl ck! Slå g d bd v kul. Fvllck: S: Hj. H j, vä... Af g! K: Då äg jg låbä. O jg åg jg ppc TROTS ATT KÖKSCHEFEN Ju Gxl jbb på kl dyg f å, ffd d Mldfvl på kl. I g ä d ä w å gö v fuk, fk, luc, fk c ddg. M bl jäö c jägld. Jg d w c k w g ll, äg Ju. Sclg ä g fv fö Ju, dä gll båd Mgu Uggl c T Ld. Äv väld Elv Ply, T Rllg S c T Bl lgg Kgglpfl v jä. ANDERS EKSTRÖM Mld 13 fö : A k/p Luc Gp Mddg. Plld à l Ju v ll l pduk Publk välk l Sud lå upp p c publk få pl Pduk PEPP-ö fö kväll! Sädg Kp Tåö c S Ek bdg W dl lycklg kälk, dck j jälvupplvd. FOTO: ELLINORE WOLF Ndggg c ff 7

8 8 MELODI 13 Ä d Mld 13 Mgp k få vc få fjl? D fåg få v v på kväll. FOTO: EMY JENSEN CARTOLANO Tx ä flug Kl c Kp v d fö å ldfvl. I å ä d llbk Mgp fö vc d Du, lå blv vd d blv. KASPER OCH KAROLINA u kä vd c pl ll vå å. D l Mgp kull d jälv äg, ä bldg ll Nv, J Gzl c Mv ck. V äk v vll gö cklå å g. M å blv d ll å ä v väl böjd jbb d lå, äg Kl. D lvflf ä v k b bl c d ä d kll lv, flf d väd g v ä d kp uk. Lå Du ädd läg väg. Lå kv Kl fddg u åg vd p. Jg kv d fö plppd upp uvud, bä Kl. DUST HANDLAR OM ll föällg f u k v lg äll fö p, k bl gk gl v d glg ä väldg f. Tx ä ä ägd c flug, äg Kl Mgp lå. MAGPIE BESKRIVER LÅTEN fäk, bk åld. Kp vll fö döp lå ll F ll lu blv d Du käd ä. D ä yck v vå u b blv. I pcp gg v dk gå c pl fl vck ll å, u v äk f c llbk, kk k v gö åä ll åä. Kl ll bld ffö g c jg få u d uvud u kull ku gö d d uk. Tll bl d gk b då, äg Kp. Kp ä d fll bdg kä jälvkl fö Mgp c T dä jälv v d c kp lå. V vll gö äfg u d ä d vkg, v pp jg åg v bdg v, äg Kp c Kl ä. EMY JENSEN CARTOLANO FAKTA N: Kp Tåö c Kl Gczkwk. Åld: 22 c 20 å. Vlk u kull du v? Kp: E ly, fö jg åg äg på ly. Fdv: V Mld 2013 Bä llck: Kp: Slåbä ( jg d å ä jg ppc) Bä clglå: Kl: Yu - Rb Sjbg Sclgågk cp fö Mld 13 Dck yck c käk gd ll jölkpduk pc fädd d lgg g l ELLEN BERG BRINNER fö uk. H jug ckbd, gå på fll ukubldg c g ukfvl. S v d Mldfvl 2013, då köd bk Luc P d bdg Mu b Lv. Ell g xkluv Vly lä p ufö c på c. Hu föbd g? V pd c v föbdd gk låg d. V fck ly på lå jäyck, v kull ku lå å b å k gö kullby dg. Nä v uppädd f g uy fö pv vlk ä gk kö. Nä d väl ä dg å föök lå b gv k, äk på vd k gå fl c b föök lpp v. Så ll v dlg föbdd. Vd gö d v? Jg v vö l l d ud Mldfvl. D v ä ä l kö, dl. Väl på c få föök gö d ll g. Ä väldg vö k äk pl ll. Hu åll ö f? V g d jug upp c vä upp l kpp. Dck yck c käk blu gd ll jölkpduk pc fädd d lgg g l. Vd gö k v g? Lå gg ä c fä l. Tpp du x, jug fö v g, äg Ell Bg. EVELINA MALTESON Ell Bg köd Mldfvl FOTO: PRIVAT

9 9 Så b ä å lå Vly Jul Blg c c bygä bdg Mld 13 D ä kväll d äd! Oc v vä. I gkp v ukc d upkll på läg jg åkl d juvly på bdg. Hä k lä u jg gå g lå på ll ö llv. TEXT: JULIA BLOMGREN FOTO: ELLINORE WOLF 1. A: Alxd Hällz & M Clé Bdg: Ng Tx & uk: Alxd Hällz 2.A: Mgp Bdg: Du Tx: Kl Gczkwk Muk: Kp Tåö Fö å v M Clé bl uff kku äv å. D äll ll jäl d upp dklå, ä x ll dåd ddg D Su c ud Mk Sw. Rfäg äck c d. D ä fäc, gk c lääl. Alxd Hällz dbu xföf c wckwck fk på g ll ugfukg b c åd b. Hä ld v llk, dölk ldkp ll d Kl Gczkwk blug, fk pcll ö. Lå ä vl kl g. Rfäg ä g kg, v ä d gk c vck. Jg k äk på Dlb I y c Jy C-lå Gd g cu dw. Pp kb d cuyflu ök ppg. D äg lå fö kväll ä d l kl. Byg: 4 v 5 kv Byg: 3 v 5 kv 3. A: M Sll 4.A: T S 5.A: L Dlk D ä u M Sll k vc f fö å fk. Oc gö d - d ä d k lå c d åll l väg. Dl Ad-Ry ä p fö. M, vk dpp ä, ä d ä bä gå k ll K bä. Vdg, vulg dck kull gö g b på vlk l. D vå glg ck kull ku v czg, ä fuk d. Kö c M ö d k fäg, ä gu b. Sl å övg M, lå övg ly. S d d ä å ä L Dlk vä d y, c d äk d vkld kuk lå. Nä lå böj d d b, kuk ulåd c L ö ö v d vkld p på l Mld 13. Kg L d, åb ö yck d dklpp, pcu, ljuv glg c f kö. Rfäg ä kg ccg lá Lykk L. D ä yäkd jukpp-lå få fö ö på g. Bdg: Nä l övg Tx c uk: M Sll Byg: 5 v 5 kv Bdg: W Tx: S Ek Muk: S Ek & Kp Tåö Oj, j vd jg ä vg fö gplck. Nä J Ldvll pl glg uäk l lå ä d fk. S Ek jug lg b d d ppö, jg vll v på fäg c d f. J My vk v föbld, jg k lu äk på d gl ckäv Jck Bw, W Zv c gubb T bd. Oc Bl. Sk åg gåg lf d lbl g Gd cy, å ä d udck gäll. B! Bdg: 217 Tx c uk: A Hulbg Kväll lgju ågdu ä glädj c, bdffl c däd. M föå u A Hulbg lyck d jug ll d ågp v, gö d b. Rö ä k, cl c uk. Sf ly upp c d äv c d gld pl v g. E gkck g. Byg: 3 v 5 kv Byg: 3,5 v 5 kv Byg: 3 v 5 kv 6. A: A Hulbg 7. A: Luk Ld & Sf Sv Bdg: B Tx c uk: L Dlk Bdg: V Fll u Tx c uk: Luk Ld Tll d Nköpgbd Wlg w gl Luk Ld lyck få d lå d kk v- Bg u. Nu v åb blld dä d bu kälk lgg fku. D kälg ppö bl d gåg gå öd c ä blj v d bä xföf ud kväll. Fö ud å pck, d kl båd vå ä d g f jä. Tyvä k ldg d dä kg pw-fäg böv clgg. Byg: 3,5 v 5 kv 8. A: Vv Bdg: Mv Tx c uk: Ml Hllqv & Lé Guf Ack få dg -90 l, d uc v duck, kä ld. Lé Guf ö bä få d ök v ll d u fäg. D plölg pp, följ v u l få bd, öj d kg ckg ubl. M Sll udgåg ll d Lé Guf fll på c g ädå åpäl. Byg: 3 v 5 kv

10 MELODI Idg gå Mld 13 v pl... Vd å kg b ldfvllå åll? Ay Dd,. H v d Mldfvl vå gåg. E b ldfvllå åll kg k fäg f dk! D å ckå åll b x ä lä ll g. D vkg ä flk k åg d lå ä d ä lu. M C l c é k bl p ög k lck u å d 15 d kväll. g. gå ug K Nck c Jkb Ruw äj l d k d på kpp. Bjö Skf,. Vu vå gåg, gåg d klk D bl lld vä få. Fö b ld, dg b wu. Rdu... N j! G FOTO: PEO HEDIN! Måg p bl d fö uk c d. All å pfk. v d å ll på. b b j k åll llu I k u k T lck. Fk Ådl,. V Mldfvl Fädd å y p ll kcp. Mldfvl ä udållg-pg. I fö d låkvävlg. Nulgv k jälv lå gl! Rfäg k v läflg c jugb. Gä llåg. J Luc,. K vå Mldfvl 1980 d lå Växl llå. E b fäg ä g. följ Glö wbb! på c. y Skvll - H ö... MER KÄRLEK. E fågl vk Vly-ö vå d p d d uk dl Mld 13. D ä ju å ävd ud p. Ef d ä u c ä ä ä d ö c d å ju v pgg, äg v dkllg. Uppgflä ä d kälkkk jj k k bb låbdg dä d kälk dvk. D ju k dväld, äg kllg äv ll g jälv b d jälv åg kälk. LJUSTRUBBEL. E TV- bklg g öv lju fug, vll l p d. Fö d k fuk ud Mld 13 v vug l ljukk ufö kl. STORA IDOLEN PÅ PLATS. Cl Hlw Hgby TV- blv å xld v upkäd Cl Häggkv, ud ö dl v äv på c d upp, l äg ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND f. Hl vd v d pcp full lkl. E d käll d blu pp v TV- äg Hlw v å uppjgd v dl äk på vd gjd. STICKFARAN AVVÄRJD. Sc kd, vlk öjlggjd d kud d bf. M pbl vlö f vädj på cl d. Mckl Gl v ädd öd c ck väg d Kggbu. D- k d u. D lpp väd k ä d böv. SKADAD PROGRAMLEDARE. Nkk Bg kvå på lllå, c ä ud p. M åg f fö w ä d, lg jälv. DÅLIGA KOMPISAR. Tv- k pd yk ll julkllg. Oc d ll åg bvkl. M, d dä. Nu d gå å låg d d g fö ck k v-kllg. Tydlg k d ck p f vå gö få g d dg, c ä däfö kfg föppd. Nv äg v k. Vfö v- gö å ä v g. Sck kck TV!

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD Vl 2012 V l 2013 LK DIG TILL BÄTT VÄLD 2 3 2 3 V vl y v 2014 Iåföc D v å l l c å fl l, fl Fö l ff l fy v f c lf O fövl l få D j ö c D få f v l v lv c f Il få v vx fö c l f fö J å v v vå å yc öjl v v yc

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer