Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist kaggeholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm."

Transkript

1 Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly Kggl flkögkl Ekö Avg ugv: M Sjqv kggl.u Cfdkö: A-K Bl Wbbdkö: Evl Ml Rdggcf: Rb Ek Rp & dg: Ad Ad Ad Ekö Ey J Cl Mcu Jf Nkl Ld J Sjöbg Ell Wlf Jud Guf Ld Wll Jul Blg L Lud

2 2 MELODI 13 kök Jg gll b Jg vll blu v Mld 14! DET VAR EN dg fö åg åd c v v ld kpll fö dg Fku. M ll ä gåg gpp kl uklä kf. H bä d ä ög d fö d vll v d å Mld 13 kck bdg. I ud vlu g gå d kll kå g l kpp. Häd böj uvckl plölg dv c jä klpp å å jg ud d pp u c vbd g kä, l ubl. Jg vll ååå gä äll upp Mld 13! FAKTA. N: Mld Nybg Rll: Pduc fö Mld 13 Åld: 25 å Tdg ubldg: Kll Flyg Fddö: Pduc Ykföbld: Ag-L Åkld c K f Klbg Bä ldfvllå g d: Azg d Dy D ä jg l llck: Ckld JAG VET VAD jg bd, vll c ök gö, dg kä jg bgäg. O d ä ädl ll dvä b kll fk, d v jg. M jg ud julk c fd pp på fööj g d jälp v d kvd d, ä d ul k jg ä blu k c l l vädlö på kv låx. Hjä äg j, j c kflk kv äd ll lägdg. Jg ä x ävlgkd c y vå g g ävlg lvjäd NÅGRA VECKOR v å kpll. D gåg fö pkf. Å c lå k p. B g jg på fl d gåg, g. Rädl fö lyck ä b d d l kvkp fck åg v. E d på ldy gö jg d g jälv äll upp ä ju ävlg c v. Jg ä x ävlgkd c y vå g g ävlg lvjäd. Spl g ll d dl bädpl Mpl, bwlgc d vä, ll jg plölg få fö g k fö ll ä lycklp ä jg gå bdvd flk på k. G jg g d å gö jg d ll 250 pc c jg vll v! M på gud v på k fö ög pkv välj jg bck llbk ädl öv å dä föl c v. Så u ä d äll dg fö g bvk å ävlg. V vll v?! Tll bvkl vll g v. Ä d d ä gj? Jg bdg, juy, ö, ävlg, ä d lk d v? Ylg åg vck gå c kväll ä d dg! Jg kkd bb gypl ud p gå c käd u ågv pld vl kpp dg g g uklk ägväk. Jg vll g ll ä pg upp på c c gpp kf. JAG ÄR ÖVERTYGAD jg k dä publk c äk på u jg jälv kull ffö bdg, pc jg gö ll d ukävlg. Möjlg åg ckå dyk upp fö jg g c. Jg, kk ll c d kull öjlg å Mld l ubb, då d d kull v jg c M kull vlj k g! Jg ffö g kppup d guldplj, ög lklck c vlld å fläk Clvd (f uk få ödg ccg). JA, NU ÄR d l kl bä. Bä åg åg gj ä d gj. Nä å ä d jg äll upp c g k pp g! Ell...? Jg ä d d v u ll kv lg bld c pduk u. D ä Mld Nybg v pduc, pdl ä, åll p ll åd c ll v fö Tllbk ll fd bl vklg. E p c jbb fö åg, Mld ä föålldv lug fö uppgf. Ig dé äk på ll k gå fl. All ä juk dukg, v k lö d, äg. lög ä ckå väldg lg, bä Mld. FÖR MATILDA FANNS d g DÅ DRÖMJOBBET ÄR dg ll fö Mld 13 v å jälvkl pducll. D f v kku l föll lulg på vlk blv gld öv. Jg gll b ckå ppp d d fö få å b luul öjlg. A jbb kv c kv All ä juk dukg, v k lö d. få jbb pduc, c gä d lv-v, blv d pjk pfk fö ll d fd pfl. H v ä åll p b, fföll d kälg, c fövklg d dé dkö Jl Höglud födl. Jg ä d d v u ll FOTO: ANDERS EKSTRÖM kv lg bld c pduk u. O Jl äg xplv vll lvd dju på c å jg fud på d k p, äg p d, d ä gföb ll, äg. DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN Mld ä d c ld åd pduk. H v d c jälp ll ud Idgl c fck b kll på vd ll b. Elg Mld b ll lg gupp fug b c ud gådg föbdl flö ll på d kull. Idg ä d glp åg kväll ukf. D ä åg k g öv, d f l. Öppgu! D f k, c gå d fl k ll gå fl... Nj, vll äk på d! D k gå b, äg c l fulg. LINA LUND

3 MELODI 13 3 Ibld jg få äg Ml, gå u! M l c Lé d ldg äff ä d böjd uklj på Kggl fö å. Nu du jbb d lå Mv få ju, c kv uk p äd d fö ö. V fu vd, äg d c l. SAMARBETA NÄR kv uk k v vå, då ä d vkg v vä, ku kp c äg få, yck jj. Ibld jg få äg Ml, gå u! ä jg å k ä d c fku, äg Lé Guf. V v yck ll få l d c d fuk jäb fö, äg Lé Guf. Båd ä öv d bä d Mld 13 ä l kl ä d c jbb fö gy ul. All lj ä d c v ll, d ä juk kul, äg Ml. ATT TROTS ATT TÄVLINGEN u b ä b å g v d äk å yck på d k v. D ä lk lg åg k f c äg vå lå ä b, då bl jg gld, d ä åkl lld c bkäfl v, äg Lé. F v g ög ä kväll å jg v, k Ml. I FRAMTIDEN DRÖMMER båd k y l d ö f v vll V FOTO: ELLINORE WOLF ä u v q l l H c Ml f v u G l é ä k L födl c w b kv å l f g S. lk lvå. ppp ll pub b u c kg. c d d d v c jg g d fu y d d k é L jbb d uk, kv lå c ffö d. O v v kväll kv v d CV:, äg Ml Hllqv c k. ELLINORE WOLF FAKTA. N: Ml Hllqv Åld: 20 å Vlk u kull du v? G, d ä d vck u, båd ljud c ud. All kll bl ygg d g. Tjj d. Fvclglå: Jg gll clg. Fvllck: H v c köp g pc, d bl ck. N: Lé Guf Åld: 19 å. Vlk u kull du v? E l u, ll b g ccybl,. Fvclglå: Eup, jg gä ä jg öd d fö gåg. Fvllck: Kff, b kff bl ll b.

4 MELODI 13 FOTO: ELLINORE WOLF 4 FAKTA. Åld: 46 Flj: B Adu (15) c Z (3) Mdvk : Mldfvl f gåg, vv vu. Mukl T Sud f Muc c L Mblé. Juy Idl c cc T Vc Svg. S upp ll: Bb Sd Akull: Cc ll Kggl. Jg vll k bl S fk vd klv bk dl v d dukl gypll. Md bvg ulld ffö g d vd d gå f c äl på åg u v-. Sclgdg Cl Häggkv g g u ll Kggl fö f d c g p c åd ll dlg Mld 13. HON HAR SLÄPPT fll lbu c dvk ukl, ukpg c åkl Mldfvl. Nu ä v udv lv åg c uk ufå g f d 30 å bc. Sdg vll fä gö uk. D vll jg gö äd ll d dg då jg ll v p (k). D bä kv jg äu gj. I DEN LILLA gypll ö kväll klck 19 äll d! d fläk c klck få k c Cl ä. Jg vll k bl d bä k bl! H å upp på c c bä läg få cc ug äk. Ef läg ud fylld v p c åd c äv bö ä Cl d ö bdg. Okj, ä d åg bå vll böj? All kk på uvud. A, ll kudd ä kk, l. Ud kväll p Cl u gö é c u d gå v c. D ä vkg lä åg å lup. U äll äk få A ll Ö. O kg v ä k gå på c bl d jäl fku. Publk kä v åd. EFTER ATT THE S pl kl lå väd Cl g å ly. Vd yck d d? Jg vll ö b k. H vklg g, äg jj fä ld. Lå ä kg b, ö få åg. Md äk ädå juk ö upp d v c v böv jbb d, ll fö d k ku bl d bä d k bl. Cl f åg cc u lä g jälv g f f ll å. Jg få gö g fflg lju c däd lä g vd p. Cl g upp få l c gå f ll Lé Guf Vv å läg f på bld g Dg Ibld få gädd Kj, då få k g Så kv ågk M Clé c l upp d ä bld på Ig. Kä g d?

5 MELODI 13 M Clé få p u k ö g på c. 5 FOTO: ELLINORE WOLF Mld 13 dlg yck ccg v gvd. FOTO: LINDA WALL Cl yck bök på Kgg v upplvd. FOTO: ELLINORE WOLF d bä k bl c c jug. H v d d vll L k bck bkå på c fö klv f g. d u på Kggl flkögkl. Jg kä g upplvd jäl. Jg kull vlj få ll lå å db på Uvl k ly på d. KLOCKAN BÖRJAR NÄRMA g på kväll c fl c fl dpp v f ldg d p. M åg döj kv fö få p l x d Cl. Mbl plck upp u fck c k. D ä fl c bld ll d cc. Cl ä öjd d kväll c yck d ä jäkul v D dl jg ä lå, ä d på ä pl. KAGGEHOLMS ARTISTER upp- k Cl bök. Sf Sv ä v d. D v jäkul ä! Jg c A vld äd l på u v ö på c c u v gö é, f p v fck få Cl. LINDA WALL TIPS. CAROLA TYCKER TILL Ly du på d g kv? Nj, d gö jg. Nä jg ö g jälv bl jg lä l jälvkk c äk d dä kud jg gj bä. M bld ä jg ö lå å k jg yck d dä väg ju. Vlk kv ä du öjd d? Sv på, d ä välpducd. S gll jg My Tbu, d ä full d dyk. M bä pl jg ffd kv gö. CAROLAS NYCKLAR - du åg g - gö k ufå ck c på gud v bkäflbv - v lyöd c bdd på föäd dg ädå v f jä, b gö d pp u ckå å - äk på ä klädvl ll lå, d gå lj d lål - våg å u ägd 400 Nä K d bä d Mldfvl: D ä pv ädl gk pl c g Eup. A d f yck k å, d blv lg, välpducd c påkd v på. jul v ckdd ll Mldfvl fl 9 å.

6 6 MELODI 13 Sf Sv c A Hulbg ffö Mld 13: d plå. FOTO: ANDERS EKSTRÖM Md väd d bbg ll uk Tbuku ö Dl Ad-Ry. D ä vd publk k vä g v kväll jä bdg, 2.1.7, d Sf Sv c A Hulbg. H jug fäg c pp v. LÅTEN ÄR INSPIRERAD v pl 217 få plbk, x ckå djup böd vlöj A ögdd. T jg blv bbd å jg ädå lyck pd få ppkv. Ig k få d ä uk, äg. Sb ll Sf c A d d ud vl på G C uklv gjd dg å. Då fföd d pl 217 ud v k. Oc pl fck d bl p ll d bdg Mld 13, ANTON, SOM HAR kv lå, vll åg y. D ä plå, åg jg kv lg lld, äg c l. D f d pl A fd x fö; Lä ög jg, u du ä d k. Elg dl d k få Gud ppkv, ög ppkv, åg fck upplv ud ögdd: Jg blv bbd. M bb k f c bäd fljpbl, c jg jg på gud v d ädg kud jälv bbg få yvkl. Tll lu bydd jg g vd d, bä A. NÄR ANTON OCH SOFIA bl bdd fökl lå ä d D ä fg c gld lå d x full v pp. Sf båd öv åll c käl d vll födl, g upp. D ä fg c gld lå d x full v pp, äg Sf c A ck äd. Tll å Mld 13 Sf kv åg g lå, p f g ldg. M kull ku äg d gj ll kl ålg ukvg då fö å kv x ll vlå fö Mld 12. Ikväll gäll d, c d ä ävlg lgg Sf c A fku på lg c ju v få v d å ukpduk. D vå fv FAKTA. A c Sf N: Sf Sv Åld: 20 å Vlk u kull du v: P, d ä d u jg gll bä. Fdv: Ju u gk öpp, vll äg åg dö ä. Bä llck: Nugd. d k k v c å g Mld 13. Jg gll L c Ml lå, Mv. D ä ög c fäg ä g uvud, äg A. Du d Kl c Kp ä fv då d ä å lud c ck u få ägd, fä Sf. T ä lg c d ä dg fö Mld 13 d gåg, fö A c Sf dl d u få v cck fö d gg gåg fö ävlg d pbdg. N: A Hulbg Åld: 22 LINA LUND Vlk u kull du v: E p. Jg pl lld p ä jg vll lug g. Fdv: Jg pp på åll på d uk ckå föv c jbb d d. Bä llck: Cp d uc-k.

7 W dl lycklg kälk A llbk på föålld ä ä d läg llbk. Så bkv S Ek c Kp Tåö lå W dl kväll Mldävlg. I MUSIKERNAS LOGE pg u c. Sk c gff bld d vö dku klädby. M ll läg lg S Ek ll c lug c d b ld. H ä vö u f kväll. Nä S c Kp bdg W kv pd v d föålld, jälv upplv jäg. Kälk ä lä kv, lycklg kälk ä äu kl. S Kälk ä lä kv, lycklg kälk ä äu kl. Flk kä g g, c å d g lld v, äg S. Ef l dg pd c flpd k ädå lå bl upp g c j. M ä ju plug kväll. D ä kul pl uk l kl, äg S. S, lk föbld Sg, bl b låkv v kp yck uk, l kv x dg. S p ckå v Jff Buckly. Nä udckd fåg v d ä bl d dödy lg lg föf öv d uklk kukp. Kp u d g öv xl, ju öv d gupp. H ä g bdvd S. FÖRHOPPNINGSVIS VINNER VI, W jäb c kg lå. D v S gjd fädg lådé jg d f å, äg Kp Tåö. S bä d f vå bdg d fl v uk k v, vlk d ä vll vlöj. Själv jg på M lå Ng. H d c jug dg, d ä ju g lå d, k S. MELODI 13 Kggpfl: Jg ldg w Äv S d k v d W yck d åd ågö kku ll uk. Nj, d ä v kälk ä, äg c g fv få M Clé. ELLINORE WOLF FAKTA. T S N: S Ek c Kp Tåö. Åld: 21 c 23 å. Vlk u kull du v: S: Hp, fö d lå vck. K: Tbu, d ä udk u k läg på ll. Ell ly, fö jg åg äg på,. Fdv: S: A fä jbb d uk på ll ä K: Bl ck! Slå g d bd v kul. Fvllck: S: Hj. H j, vä... Af g! K: Då äg jg låbä. O jg åg jg ppc TROTS ATT KÖKSCHEFEN Ju Gxl jbb på kl dyg f å, ffd d Mldfvl på kl. I g ä d ä w å gö v fuk, fk, luc, fk c ddg. M bl jäö c jägld. Jg d w c k w g ll, äg Ju. Sclg ä g fv fö Ju, dä gll båd Mgu Uggl c T Ld. Äv väld Elv Ply, T Rllg S c T Bl lgg Kgglpfl v jä. ANDERS EKSTRÖM Mld 13 fö : A k/p Luc Gp Mddg. Plld à l Ju v ll l pduk Publk välk l Sud lå upp p c publk få pl Pduk PEPP-ö fö kväll! Sädg Kp Tåö c S Ek bdg W dl lycklg kälk, dck j jälvupplvd. FOTO: ELLINORE WOLF Ndggg c ff 7

8 8 MELODI 13 Ä d Mld 13 Mgp k få vc få fjl? D fåg få v v på kväll. FOTO: EMY JENSEN CARTOLANO Tx ä flug Kl c Kp v d fö å ldfvl. I å ä d llbk Mgp fö vc d Du, lå blv vd d blv. KASPER OCH KAROLINA u kä vd c pl ll vå å. D l Mgp kull d jälv äg, ä bldg ll Nv, J Gzl c Mv ck. V äk v vll gö cklå å g. M å blv d ll å ä v väl böjd jbb d lå, äg Kl. D lvflf ä v k b bl c d ä d kll lv, flf d väd g v ä d kp uk. Lå Du ädd läg väg. Lå kv Kl fddg u åg vd p. Jg kv d fö plppd upp uvud, bä Kl. DUST HANDLAR OM ll föällg f u k v lg äll fö p, k bl gk gl v d glg ä väldg f. Tx ä ä ägd c flug, äg Kl Mgp lå. MAGPIE BESKRIVER LÅTEN fäk, bk åld. Kp vll fö döp lå ll F ll lu blv d Du käd ä. D ä yck v vå u b blv. I pcp gg v dk gå c pl fl vck ll å, u v äk f c llbk, kk k v gö åä ll åä. Kl ll bld ffö g c jg få u d uvud u kull ku gö d d uk. Tll bl d gk b då, äg Kp. Kp ä d fll bdg kä jälvkl fö Mgp c T dä jälv v d c kp lå. V vll gö äfg u d ä d vkg, v pp jg åg v bdg v, äg Kp c Kl ä. EMY JENSEN CARTOLANO FAKTA N: Kp Tåö c Kl Gczkwk. Åld: 22 c 20 å. Vlk u kull du v? Kp: E ly, fö jg åg äg på ly. Fdv: V Mld 2013 Bä llck: Kp: Slåbä ( jg d å ä jg ppc) Bä clglå: Kl: Yu - Rb Sjbg Sclgågk cp fö Mld 13 Dck yck c käk gd ll jölkpduk pc fädd d lgg g l ELLEN BERG BRINNER fö uk. H jug ckbd, gå på fll ukubldg c g ukfvl. S v d Mldfvl 2013, då köd bk Luc P d bdg Mu b Lv. Ell g xkluv Vly lä p ufö c på c. Hu föbd g? V pd c v föbdd gk låg d. V fck ly på lå jäyck, v kull ku lå å b å k gö kullby dg. Nä v uppädd f g uy fö pv vlk ä gk kö. Nä d väl ä dg å föök lå b gv k, äk på vd k gå fl c b föök lpp v. Så ll v dlg föbdd. Vd gö d v? Jg v vö l l d ud Mldfvl. D v ä ä l kö, dl. Väl på c få föök gö d ll g. Ä väldg vö k äk pl ll. Hu åll ö f? V g d jug upp c vä upp l kpp. Dck yck c käk blu gd ll jölkpduk pc fädd d lgg g l. Vd gö k v g? Lå gg ä c fä l. Tpp du x, jug fö v g, äg Ell Bg. EVELINA MALTESON Ell Bg köd Mldfvl FOTO: PRIVAT

9 9 Så b ä å lå Vly Jul Blg c c bygä bdg Mld 13 D ä kväll d äd! Oc v vä. I gkp v ukc d upkll på läg jg åkl d juvly på bdg. Hä k lä u jg gå g lå på ll ö llv. TEXT: JULIA BLOMGREN FOTO: ELLINORE WOLF 1. A: Alxd Hällz & M Clé Bdg: Ng Tx & uk: Alxd Hällz 2.A: Mgp Bdg: Du Tx: Kl Gczkwk Muk: Kp Tåö Fö å v M Clé bl uff kku äv å. D äll ll jäl d upp dklå, ä x ll dåd ddg D Su c ud Mk Sw. Rfäg äck c d. D ä fäc, gk c lääl. Alxd Hällz dbu xföf c wckwck fk på g ll ugfukg b c åd b. Hä ld v llk, dölk ldkp ll d Kl Gczkwk blug, fk pcll ö. Lå ä vl kl g. Rfäg ä g kg, v ä d gk c vck. Jg k äk på Dlb I y c Jy C-lå Gd g cu dw. Pp kb d cuyflu ök ppg. D äg lå fö kväll ä d l kl. Byg: 4 v 5 kv Byg: 3 v 5 kv 3. A: M Sll 4.A: T S 5.A: L Dlk D ä u M Sll k vc f fö å fk. Oc gö d - d ä d k lå c d åll l väg. Dl Ad-Ry ä p fö. M, vk dpp ä, ä d ä bä gå k ll K bä. Vdg, vulg dck kull gö g b på vlk l. D vå glg ck kull ku v czg, ä fuk d. Kö c M ö d k fäg, ä gu b. Sl å övg M, lå övg ly. S d d ä å ä L Dlk vä d y, c d äk d vkld kuk lå. Nä lå böj d d b, kuk ulåd c L ö ö v d vkld p på l Mld 13. Kg L d, åb ö yck d dklpp, pcu, ljuv glg c f kö. Rfäg ä kg ccg lá Lykk L. D ä yäkd jukpp-lå få fö ö på g. Bdg: Nä l övg Tx c uk: M Sll Byg: 5 v 5 kv Bdg: W Tx: S Ek Muk: S Ek & Kp Tåö Oj, j vd jg ä vg fö gplck. Nä J Ldvll pl glg uäk l lå ä d fk. S Ek jug lg b d d ppö, jg vll v på fäg c d f. J My vk v föbld, jg k lu äk på d gl ckäv Jck Bw, W Zv c gubb T bd. Oc Bl. Sk åg gåg lf d lbl g Gd cy, å ä d udck gäll. B! Bdg: 217 Tx c uk: A Hulbg Kväll lgju ågdu ä glädj c, bdffl c däd. M föå u A Hulbg lyck d jug ll d ågp v, gö d b. Rö ä k, cl c uk. Sf ly upp c d äv c d gld pl v g. E gkck g. Byg: 3 v 5 kv Byg: 3,5 v 5 kv Byg: 3 v 5 kv 6. A: A Hulbg 7. A: Luk Ld & Sf Sv Bdg: B Tx c uk: L Dlk Bdg: V Fll u Tx c uk: Luk Ld Tll d Nköpgbd Wlg w gl Luk Ld lyck få d lå d kk v- Bg u. Nu v åb blld dä d bu kälk lgg fku. D kälg ppö bl d gåg gå öd c ä blj v d bä xföf ud kväll. Fö ud å pck, d kl båd vå ä d g f jä. Tyvä k ldg d dä kg pw-fäg böv clgg. Byg: 3,5 v 5 kv 8. A: Vv Bdg: Mv Tx c uk: Ml Hllqv & Lé Guf Ack få dg -90 l, d uc v duck, kä ld. Lé Guf ö bä få d ök v ll d u fäg. D plölg pp, följ v u l få bd, öj d kg ckg ubl. M Sll udgåg ll d Lé Guf fll på c g ädå åpäl. Byg: 3 v 5 kv

10 MELODI Idg gå Mld 13 v pl... Vd å kg b ldfvllå åll? Ay Dd,. H v d Mldfvl vå gåg. E b ldfvllå åll kg k fäg f dk! D å ckå åll b x ä lä ll g. D vkg ä flk k åg d lå ä d ä lu. M C l c é k bl p ög k lck u å d 15 d kväll. g. gå ug K Nck c Jkb Ruw äj l d k d på kpp. Bjö Skf,. Vu vå gåg, gåg d klk D bl lld vä få. Fö b ld, dg b wu. Rdu... N j! G FOTO: PEO HEDIN! Måg p bl d fö uk c d. All å pfk. v d å ll på. b b j k åll llu I k u k T lck. Fk Ådl,. V Mldfvl Fädd å y p ll kcp. Mldfvl ä udållg-pg. I fö d låkvävlg. Nulgv k jälv lå gl! Rfäg k v läflg c jugb. Gä llåg. J Luc,. K vå Mldfvl 1980 d lå Växl llå. E b fäg ä g. följ Glö wbb! på c. y Skvll - H ö... MER KÄRLEK. E fågl vk Vly-ö vå d p d d uk dl Mld 13. D ä ju å ävd ud p. Ef d ä u c ä ä ä d ö c d å ju v pgg, äg v dkllg. Uppgflä ä d kälkkk jj k k bb låbdg dä d kälk dvk. D ju k dväld, äg kllg äv ll g jälv b d jälv åg kälk. LJUSTRUBBEL. E TV- bklg g öv lju fug, vll l p d. Fö d k fuk ud Mld 13 v vug l ljukk ufö kl. STORA IDOLEN PÅ PLATS. Cl Hlw Hgby TV- blv å xld v upkäd Cl Häggkv, ud ö dl v äv på c d upp, l äg ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND f. Hl vd v d pcp full lkl. E d käll d blu pp v TV- äg Hlw v å uppjgd v dl äk på vd gjd. STICKFARAN AVVÄRJD. Sc kd, vlk öjlggjd d kud d bf. M pbl vlö f vädj på cl d. Mckl Gl v ädd öd c ck väg d Kggbu. D- k d u. D lpp väd k ä d böv. SKADAD PROGRAMLEDARE. Nkk Bg kvå på lllå, c ä ud p. M åg f fö w ä d, lg jälv. DÅLIGA KOMPISAR. Tv- k pd yk ll julkllg. Oc d ll åg bvkl. M, d dä. Nu d gå å låg d d g fö ck k v-kllg. Tydlg k d ck p f vå gö få g d dg, c ä däfö kfg föppd. Nv äg v k. Vfö v- gö å ä v g. Sck kck TV!

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG.

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG. : 40 (-1031) OSDG D 4 OKOB 1906. 19:D ÅG. SLFVBÖLLOPSFSLGH SOCKHOLM. DUM SLOSKYK D 1 OKOB 1906. OGLCKG FÖ DU F GU WDHOLM D U 1906-480 - SLF7BÖLL0PSDG. V KOPSP läd lödg ll hufvudd få Kluh ch mg f k flggmyckd

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012 Bfä fä EN TIDNING FRÅN VESSIGEBRO SAMHÄLLSFÖRENING NR 1 2012 www.vigb.u if@vigb.u Ic Nä Vig Vigb mdlpuk Ldhövdig kmm: ivigig v Gukbäk Välbvd pl: lufvä i Äf Å Vigbb: hmm på väldc 2 NR 1 2012 ORDFÖRANDEN

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer...

Rösta i provvalet! Rösta i provvalet och påverka våra listor! I detta nummer... Bl L Rö l l! I f l l ä J f öjl yj f ä x l l fö D äl ö! f l El l/ D y j l fl lä ä D ä föö fl ä j Afö f l l ä l ffö Hä y lä UF fööl ä j ä y l 2014 l Hö ä föl l l E l ö fö f f ä ä ö F l fö j l Ifö - l ä l

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R : w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE N:R 36 (287) 24:DE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 2 ÖRE SÖNDAGEN 0 SEPTEMBER 9 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV UTGIFVARE JOHAN NORDLINO BITR REDAKTÖR: ERNST HÖGMAN RED-SEKRETERARE: ELIN WÄGNER Lpps kosä HELT

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer