Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist kaggeholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm."

Transkript

1 Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly Kggl flkögkl Ekö Avg ugv: M Sjqv kggl.u Cfdkö: A-K Bl Wbbdkö: Evl Ml Rdggcf: Rb Ek Rp & dg: Ad Ad Ad Ekö Ey J Cl Mcu Jf Nkl Ld J Sjöbg Ell Wlf Jud Guf Ld Wll Jul Blg L Lud

2 2 MELODI 13 kök Jg gll b Jg vll blu v Mld 14! DET VAR EN dg fö åg åd c v v ld kpll fö dg Fku. M ll ä gåg gpp kl uklä kf. H bä d ä ög d fö d vll v d å Mld 13 kck bdg. I ud vlu g gå d kll kå g l kpp. Häd böj uvckl plölg dv c jä klpp å å jg ud d pp u c vbd g kä, l ubl. Jg vll ååå gä äll upp Mld 13! FAKTA. N: Mld Nybg Rll: Pduc fö Mld 13 Åld: 25 å Tdg ubldg: Kll Flyg Fddö: Pduc Ykföbld: Ag-L Åkld c K f Klbg Bä ldfvllå g d: Azg d Dy D ä jg l llck: Ckld JAG VET VAD jg bd, vll c ök gö, dg kä jg bgäg. O d ä ädl ll dvä b kll fk, d v jg. M jg ud julk c fd pp på fööj g d jälp v d kvd d, ä d ul k jg ä blu k c l l vädlö på kv låx. Hjä äg j, j c kflk kv äd ll lägdg. Jg ä x ävlgkd c y vå g g ävlg lvjäd NÅGRA VECKOR v å kpll. D gåg fö pkf. Å c lå k p. B g jg på fl d gåg, g. Rädl fö lyck ä b d d l kvkp fck åg v. E d på ldy gö jg d g jälv äll upp ä ju ävlg c v. Jg ä x ävlgkd c y vå g g ävlg lvjäd. Spl g ll d dl bädpl Mpl, bwlgc d vä, ll jg plölg få fö g k fö ll ä lycklp ä jg gå bdvd flk på k. G jg g d å gö jg d ll 250 pc c jg vll v! M på gud v på k fö ög pkv välj jg bck llbk ädl öv å dä föl c v. Så u ä d äll dg fö g bvk å ävlg. V vll v?! Tll bvkl vll g v. Ä d d ä gj? Jg bdg, juy, ö, ävlg, ä d lk d v? Ylg åg vck gå c kväll ä d dg! Jg kkd bb gypl ud p gå c käd u ågv pld vl kpp dg g g uklk ägväk. Jg vll g ll ä pg upp på c c gpp kf. JAG ÄR ÖVERTYGAD jg k dä publk c äk på u jg jälv kull ffö bdg, pc jg gö ll d ukävlg. Möjlg åg ckå dyk upp fö jg g c. Jg, kk ll c d kull öjlg å Mld l ubb, då d d kull v jg c M kull vlj k g! Jg ffö g kppup d guldplj, ög lklck c vlld å fläk Clvd (f uk få ödg ccg). JA, NU ÄR d l kl bä. Bä åg åg gj ä d gj. Nä å ä d jg äll upp c g k pp g! Ell...? Jg ä d d v u ll kv lg bld c pduk u. D ä Mld Nybg v pduc, pdl ä, åll p ll åd c ll v fö Tllbk ll fd bl vklg. E p c jbb fö åg, Mld ä föålldv lug fö uppgf. Ig dé äk på ll k gå fl. All ä juk dukg, v k lö d, äg. lög ä ckå väldg lg, bä Mld. FÖR MATILDA FANNS d g DÅ DRÖMJOBBET ÄR dg ll fö Mld 13 v å jälvkl pducll. D f v kku l föll lulg på vlk blv gld öv. Jg gll b ckå ppp d d fö få å b luul öjlg. A jbb kv c kv All ä juk dukg, v k lö d. få jbb pduc, c gä d lv-v, blv d pjk pfk fö ll d fd pfl. H v ä åll p b, fföll d kälg, c fövklg d dé dkö Jl Höglud födl. Jg ä d d v u ll FOTO: ANDERS EKSTRÖM kv lg bld c pduk u. O Jl äg xplv vll lvd dju på c å jg fud på d k p, äg p d, d ä gföb ll, äg. DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN Mld ä d c ld åd pduk. H v d c jälp ll ud Idgl c fck b kll på vd ll b. Elg Mld b ll lg gupp fug b c ud gådg föbdl flö ll på d kull. Idg ä d glp åg kväll ukf. D ä åg k g öv, d f l. Öppgu! D f k, c gå d fl k ll gå fl... Nj, vll äk på d! D k gå b, äg c l fulg. LINA LUND

3 MELODI 13 3 Ibld jg få äg Ml, gå u! M l c Lé d ldg äff ä d böjd uklj på Kggl fö å. Nu du jbb d lå Mv få ju, c kv uk p äd d fö ö. V fu vd, äg d c l. SAMARBETA NÄR kv uk k v vå, då ä d vkg v vä, ku kp c äg få, yck jj. Ibld jg få äg Ml, gå u! ä jg å k ä d c fku, äg Lé Guf. V v yck ll få l d c d fuk jäb fö, äg Lé Guf. Båd ä öv d bä d Mld 13 ä l kl ä d c jbb fö gy ul. All lj ä d c v ll, d ä juk kul, äg Ml. ATT TROTS ATT TÄVLINGEN u b ä b å g v d äk å yck på d k v. D ä lk lg åg k f c äg vå lå ä b, då bl jg gld, d ä åkl lld c bkäfl v, äg Lé. F v g ög ä kväll å jg v, k Ml. I FRAMTIDEN DRÖMMER båd k y l d ö f v vll V FOTO: ELLINORE WOLF ä u v q l l H c Ml f v u G l é ä k L födl c w b kv å l f g S. lk lvå. ppp ll pub b u c kg. c d d d v c jg g d fu y d d k é L jbb d uk, kv lå c ffö d. O v v kväll kv v d CV:, äg Ml Hllqv c k. ELLINORE WOLF FAKTA. N: Ml Hllqv Åld: 20 å Vlk u kull du v? G, d ä d vck u, båd ljud c ud. All kll bl ygg d g. Tjj d. Fvclglå: Jg gll clg. Fvllck: H v c köp g pc, d bl ck. N: Lé Guf Åld: 19 å. Vlk u kull du v? E l u, ll b g ccybl,. Fvclglå: Eup, jg gä ä jg öd d fö gåg. Fvllck: Kff, b kff bl ll b.

4 MELODI 13 FOTO: ELLINORE WOLF 4 FAKTA. Åld: 46 Flj: B Adu (15) c Z (3) Mdvk : Mldfvl f gåg, vv vu. Mukl T Sud f Muc c L Mblé. Juy Idl c cc T Vc Svg. S upp ll: Bb Sd Akull: Cc ll Kggl. Jg vll k bl S fk vd klv bk dl v d dukl gypll. Md bvg ulld ffö g d vd d gå f c äl på åg u v-. Sclgdg Cl Häggkv g g u ll Kggl fö f d c g p c åd ll dlg Mld 13. HON HAR SLÄPPT fll lbu c dvk ukl, ukpg c åkl Mldfvl. Nu ä v udv lv åg c uk ufå g f d 30 å bc. Sdg vll fä gö uk. D vll jg gö äd ll d dg då jg ll v p (k). D bä kv jg äu gj. I DEN LILLA gypll ö kväll klck 19 äll d! d fläk c klck få k c Cl ä. Jg vll k bl d bä k bl! H å upp på c c bä läg få cc ug äk. Ef läg ud fylld v p c åd c äv bö ä Cl d ö bdg. Okj, ä d åg bå vll böj? All kk på uvud. A, ll kudd ä kk, l. Ud kväll p Cl u gö é c u d gå v c. D ä vkg lä åg å lup. U äll äk få A ll Ö. O kg v ä k gå på c bl d jäl fku. Publk kä v åd. EFTER ATT THE S pl kl lå väd Cl g å ly. Vd yck d d? Jg vll ö b k. H vklg g, äg jj fä ld. Lå ä kg b, ö få åg. Md äk ädå juk ö upp d v c v böv jbb d, ll fö d k ku bl d bä d k bl. Cl f åg cc u lä g jälv g f f ll å. Jg få gö g fflg lju c däd lä g vd p. Cl g upp få l c gå f ll Lé Guf Vv å läg f på bld g Dg Ibld få gädd Kj, då få k g Så kv ågk M Clé c l upp d ä bld på Ig. Kä g d?

5 MELODI 13 M Clé få p u k ö g på c. 5 FOTO: ELLINORE WOLF Mld 13 dlg yck ccg v gvd. FOTO: LINDA WALL Cl yck bök på Kgg v upplvd. FOTO: ELLINORE WOLF d bä k bl c c jug. H v d d vll L k bck bkå på c fö klv f g. d u på Kggl flkögkl. Jg kä g upplvd jäl. Jg kull vlj få ll lå å db på Uvl k ly på d. KLOCKAN BÖRJAR NÄRMA g på kväll c fl c fl dpp v f ldg d p. M åg döj kv fö få p l x d Cl. Mbl plck upp u fck c k. D ä fl c bld ll d cc. Cl ä öjd d kväll c yck d ä jäkul v D dl jg ä lå, ä d på ä pl. KAGGEHOLMS ARTISTER upp- k Cl bök. Sf Sv ä v d. D v jäkul ä! Jg c A vld äd l på u v ö på c c u v gö é, f p v fck få Cl. LINDA WALL TIPS. CAROLA TYCKER TILL Ly du på d g kv? Nj, d gö jg. Nä jg ö g jälv bl jg lä l jälvkk c äk d dä kud jg gj bä. M bld ä jg ö lå å k jg yck d dä väg ju. Vlk kv ä du öjd d? Sv på, d ä välpducd. S gll jg My Tbu, d ä full d dyk. M bä pl jg ffd kv gö. CAROLAS NYCKLAR - du åg g - gö k ufå ck c på gud v bkäflbv - v lyöd c bdd på föäd dg ädå v f jä, b gö d pp u ckå å - äk på ä klädvl ll lå, d gå lj d lål - våg å u ägd 400 Nä K d bä d Mldfvl: D ä pv ädl gk pl c g Eup. A d f yck k å, d blv lg, välpducd c påkd v på. jul v ckdd ll Mldfvl fl 9 å.

6 6 MELODI 13 Sf Sv c A Hulbg ffö Mld 13: d plå. FOTO: ANDERS EKSTRÖM Md väd d bbg ll uk Tbuku ö Dl Ad-Ry. D ä vd publk k vä g v kväll jä bdg, 2.1.7, d Sf Sv c A Hulbg. H jug fäg c pp v. LÅTEN ÄR INSPIRERAD v pl 217 få plbk, x ckå djup böd vlöj A ögdd. T jg blv bbd å jg ädå lyck pd få ppkv. Ig k få d ä uk, äg. Sb ll Sf c A d d ud vl på G C uklv gjd dg å. Då fföd d pl 217 ud v k. Oc pl fck d bl p ll d bdg Mld 13, ANTON, SOM HAR kv lå, vll åg y. D ä plå, åg jg kv lg lld, äg c l. D f d pl A fd x fö; Lä ög jg, u du ä d k. Elg dl d k få Gud ppkv, ög ppkv, åg fck upplv ud ögdd: Jg blv bbd. M bb k f c bäd fljpbl, c jg jg på gud v d ädg kud jälv bbg få yvkl. Tll lu bydd jg g vd d, bä A. NÄR ANTON OCH SOFIA bl bdd fökl lå ä d D ä fg c gld lå d x full v pp. Sf båd öv åll c käl d vll födl, g upp. D ä fg c gld lå d x full v pp, äg Sf c A ck äd. Tll å Mld 13 Sf kv åg g lå, p f g ldg. M kull ku äg d gj ll kl ålg ukvg då fö å kv x ll vlå fö Mld 12. Ikväll gäll d, c d ä ävlg lgg Sf c A fku på lg c ju v få v d å ukpduk. D vå fv FAKTA. A c Sf N: Sf Sv Åld: 20 å Vlk u kull du v: P, d ä d u jg gll bä. Fdv: Ju u gk öpp, vll äg åg dö ä. Bä llck: Nugd. d k k v c å g Mld 13. Jg gll L c Ml lå, Mv. D ä ög c fäg ä g uvud, äg A. Du d Kl c Kp ä fv då d ä å lud c ck u få ägd, fä Sf. T ä lg c d ä dg fö Mld 13 d gåg, fö A c Sf dl d u få v cck fö d gg gåg fö ävlg d pbdg. N: A Hulbg Åld: 22 LINA LUND Vlk u kull du v: E p. Jg pl lld p ä jg vll lug g. Fdv: Jg pp på åll på d uk ckå föv c jbb d d. Bä llck: Cp d uc-k.

7 W dl lycklg kälk A llbk på föålld ä ä d läg llbk. Så bkv S Ek c Kp Tåö lå W dl kväll Mldävlg. I MUSIKERNAS LOGE pg u c. Sk c gff bld d vö dku klädby. M ll läg lg S Ek ll c lug c d b ld. H ä vö u f kväll. Nä S c Kp bdg W kv pd v d föålld, jälv upplv jäg. Kälk ä lä kv, lycklg kälk ä äu kl. S Kälk ä lä kv, lycklg kälk ä äu kl. Flk kä g g, c å d g lld v, äg S. Ef l dg pd c flpd k ädå lå bl upp g c j. M ä ju plug kväll. D ä kul pl uk l kl, äg S. S, lk föbld Sg, bl b låkv v kp yck uk, l kv x dg. S p ckå v Jff Buckly. Nä udckd fåg v d ä bl d dödy lg lg föf öv d uklk kukp. Kp u d g öv xl, ju öv d gupp. H ä g bdvd S. FÖRHOPPNINGSVIS VINNER VI, W jäb c kg lå. D v S gjd fädg lådé jg d f å, äg Kp Tåö. S bä d f vå bdg d fl v uk k v, vlk d ä vll vlöj. Själv jg på M lå Ng. H d c jug dg, d ä ju g lå d, k S. MELODI 13 Kggpfl: Jg ldg w Äv S d k v d W yck d åd ågö kku ll uk. Nj, d ä v kälk ä, äg c g fv få M Clé. ELLINORE WOLF FAKTA. T S N: S Ek c Kp Tåö. Åld: 21 c 23 å. Vlk u kull du v: S: Hp, fö d lå vck. K: Tbu, d ä udk u k läg på ll. Ell ly, fö jg åg äg på,. Fdv: S: A fä jbb d uk på ll ä K: Bl ck! Slå g d bd v kul. Fvllck: S: Hj. H j, vä... Af g! K: Då äg jg låbä. O jg åg jg ppc TROTS ATT KÖKSCHEFEN Ju Gxl jbb på kl dyg f å, ffd d Mldfvl på kl. I g ä d ä w å gö v fuk, fk, luc, fk c ddg. M bl jäö c jägld. Jg d w c k w g ll, äg Ju. Sclg ä g fv fö Ju, dä gll båd Mgu Uggl c T Ld. Äv väld Elv Ply, T Rllg S c T Bl lgg Kgglpfl v jä. ANDERS EKSTRÖM Mld 13 fö : A k/p Luc Gp Mddg. Plld à l Ju v ll l pduk Publk välk l Sud lå upp p c publk få pl Pduk PEPP-ö fö kväll! Sädg Kp Tåö c S Ek bdg W dl lycklg kälk, dck j jälvupplvd. FOTO: ELLINORE WOLF Ndggg c ff 7

8 8 MELODI 13 Ä d Mld 13 Mgp k få vc få fjl? D fåg få v v på kväll. FOTO: EMY JENSEN CARTOLANO Tx ä flug Kl c Kp v d fö å ldfvl. I å ä d llbk Mgp fö vc d Du, lå blv vd d blv. KASPER OCH KAROLINA u kä vd c pl ll vå å. D l Mgp kull d jälv äg, ä bldg ll Nv, J Gzl c Mv ck. V äk v vll gö cklå å g. M å blv d ll å ä v väl böjd jbb d lå, äg Kl. D lvflf ä v k b bl c d ä d kll lv, flf d väd g v ä d kp uk. Lå Du ädd läg väg. Lå kv Kl fddg u åg vd p. Jg kv d fö plppd upp uvud, bä Kl. DUST HANDLAR OM ll föällg f u k v lg äll fö p, k bl gk gl v d glg ä väldg f. Tx ä ä ägd c flug, äg Kl Mgp lå. MAGPIE BESKRIVER LÅTEN fäk, bk åld. Kp vll fö döp lå ll F ll lu blv d Du käd ä. D ä yck v vå u b blv. I pcp gg v dk gå c pl fl vck ll å, u v äk f c llbk, kk k v gö åä ll åä. Kl ll bld ffö g c jg få u d uvud u kull ku gö d d uk. Tll bl d gk b då, äg Kp. Kp ä d fll bdg kä jälvkl fö Mgp c T dä jälv v d c kp lå. V vll gö äfg u d ä d vkg, v pp jg åg v bdg v, äg Kp c Kl ä. EMY JENSEN CARTOLANO FAKTA N: Kp Tåö c Kl Gczkwk. Åld: 22 c 20 å. Vlk u kull du v? Kp: E ly, fö jg åg äg på ly. Fdv: V Mld 2013 Bä llck: Kp: Slåbä ( jg d å ä jg ppc) Bä clglå: Kl: Yu - Rb Sjbg Sclgågk cp fö Mld 13 Dck yck c käk gd ll jölkpduk pc fädd d lgg g l ELLEN BERG BRINNER fö uk. H jug ckbd, gå på fll ukubldg c g ukfvl. S v d Mldfvl 2013, då köd bk Luc P d bdg Mu b Lv. Ell g xkluv Vly lä p ufö c på c. Hu föbd g? V pd c v föbdd gk låg d. V fck ly på lå jäyck, v kull ku lå å b å k gö kullby dg. Nä v uppädd f g uy fö pv vlk ä gk kö. Nä d väl ä dg å föök lå b gv k, äk på vd k gå fl c b föök lpp v. Så ll v dlg föbdd. Vd gö d v? Jg v vö l l d ud Mldfvl. D v ä ä l kö, dl. Väl på c få föök gö d ll g. Ä väldg vö k äk pl ll. Hu åll ö f? V g d jug upp c vä upp l kpp. Dck yck c käk blu gd ll jölkpduk pc fädd d lgg g l. Vd gö k v g? Lå gg ä c fä l. Tpp du x, jug fö v g, äg Ell Bg. EVELINA MALTESON Ell Bg köd Mldfvl FOTO: PRIVAT

9 9 Så b ä å lå Vly Jul Blg c c bygä bdg Mld 13 D ä kväll d äd! Oc v vä. I gkp v ukc d upkll på läg jg åkl d juvly på bdg. Hä k lä u jg gå g lå på ll ö llv. TEXT: JULIA BLOMGREN FOTO: ELLINORE WOLF 1. A: Alxd Hällz & M Clé Bdg: Ng Tx & uk: Alxd Hällz 2.A: Mgp Bdg: Du Tx: Kl Gczkwk Muk: Kp Tåö Fö å v M Clé bl uff kku äv å. D äll ll jäl d upp dklå, ä x ll dåd ddg D Su c ud Mk Sw. Rfäg äck c d. D ä fäc, gk c lääl. Alxd Hällz dbu xföf c wckwck fk på g ll ugfukg b c åd b. Hä ld v llk, dölk ldkp ll d Kl Gczkwk blug, fk pcll ö. Lå ä vl kl g. Rfäg ä g kg, v ä d gk c vck. Jg k äk på Dlb I y c Jy C-lå Gd g cu dw. Pp kb d cuyflu ök ppg. D äg lå fö kväll ä d l kl. Byg: 4 v 5 kv Byg: 3 v 5 kv 3. A: M Sll 4.A: T S 5.A: L Dlk D ä u M Sll k vc f fö å fk. Oc gö d - d ä d k lå c d åll l väg. Dl Ad-Ry ä p fö. M, vk dpp ä, ä d ä bä gå k ll K bä. Vdg, vulg dck kull gö g b på vlk l. D vå glg ck kull ku v czg, ä fuk d. Kö c M ö d k fäg, ä gu b. Sl å övg M, lå övg ly. S d d ä å ä L Dlk vä d y, c d äk d vkld kuk lå. Nä lå böj d d b, kuk ulåd c L ö ö v d vkld p på l Mld 13. Kg L d, åb ö yck d dklpp, pcu, ljuv glg c f kö. Rfäg ä kg ccg lá Lykk L. D ä yäkd jukpp-lå få fö ö på g. Bdg: Nä l övg Tx c uk: M Sll Byg: 5 v 5 kv Bdg: W Tx: S Ek Muk: S Ek & Kp Tåö Oj, j vd jg ä vg fö gplck. Nä J Ldvll pl glg uäk l lå ä d fk. S Ek jug lg b d d ppö, jg vll v på fäg c d f. J My vk v föbld, jg k lu äk på d gl ckäv Jck Bw, W Zv c gubb T bd. Oc Bl. Sk åg gåg lf d lbl g Gd cy, å ä d udck gäll. B! Bdg: 217 Tx c uk: A Hulbg Kväll lgju ågdu ä glädj c, bdffl c däd. M föå u A Hulbg lyck d jug ll d ågp v, gö d b. Rö ä k, cl c uk. Sf ly upp c d äv c d gld pl v g. E gkck g. Byg: 3 v 5 kv Byg: 3,5 v 5 kv Byg: 3 v 5 kv 6. A: A Hulbg 7. A: Luk Ld & Sf Sv Bdg: B Tx c uk: L Dlk Bdg: V Fll u Tx c uk: Luk Ld Tll d Nköpgbd Wlg w gl Luk Ld lyck få d lå d kk v- Bg u. Nu v åb blld dä d bu kälk lgg fku. D kälg ppö bl d gåg gå öd c ä blj v d bä xföf ud kväll. Fö ud å pck, d kl båd vå ä d g f jä. Tyvä k ldg d dä kg pw-fäg böv clgg. Byg: 3,5 v 5 kv 8. A: Vv Bdg: Mv Tx c uk: Ml Hllqv & Lé Guf Ack få dg -90 l, d uc v duck, kä ld. Lé Guf ö bä få d ök v ll d u fäg. D plölg pp, följ v u l få bd, öj d kg ckg ubl. M Sll udgåg ll d Lé Guf fll på c g ädå åpäl. Byg: 3 v 5 kv

10 MELODI Idg gå Mld 13 v pl... Vd å kg b ldfvllå åll? Ay Dd,. H v d Mldfvl vå gåg. E b ldfvllå åll kg k fäg f dk! D å ckå åll b x ä lä ll g. D vkg ä flk k åg d lå ä d ä lu. M C l c é k bl p ög k lck u å d 15 d kväll. g. gå ug K Nck c Jkb Ruw äj l d k d på kpp. Bjö Skf,. Vu vå gåg, gåg d klk D bl lld vä få. Fö b ld, dg b wu. Rdu... N j! G FOTO: PEO HEDIN! Måg p bl d fö uk c d. All å pfk. v d å ll på. b b j k åll llu I k u k T lck. Fk Ådl,. V Mldfvl Fädd å y p ll kcp. Mldfvl ä udållg-pg. I fö d låkvävlg. Nulgv k jälv lå gl! Rfäg k v läflg c jugb. Gä llåg. J Luc,. K vå Mldfvl 1980 d lå Växl llå. E b fäg ä g. följ Glö wbb! på c. y Skvll - H ö... MER KÄRLEK. E fågl vk Vly-ö vå d p d d uk dl Mld 13. D ä ju å ävd ud p. Ef d ä u c ä ä ä d ö c d å ju v pgg, äg v dkllg. Uppgflä ä d kälkkk jj k k bb låbdg dä d kälk dvk. D ju k dväld, äg kllg äv ll g jälv b d jälv åg kälk. LJUSTRUBBEL. E TV- bklg g öv lju fug, vll l p d. Fö d k fuk ud Mld 13 v vug l ljukk ufö kl. STORA IDOLEN PÅ PLATS. Cl Hlw Hgby TV- blv å xld v upkäd Cl Häggkv, ud ö dl v äv på c d upp, l äg ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND f. Hl vd v d pcp full lkl. E d käll d blu pp v TV- äg Hlw v å uppjgd v dl äk på vd gjd. STICKFARAN AVVÄRJD. Sc kd, vlk öjlggjd d kud d bf. M pbl vlö f vädj på cl d. Mckl Gl v ädd öd c ck väg d Kggbu. D- k d u. D lpp väd k ä d böv. SKADAD PROGRAMLEDARE. Nkk Bg kvå på lllå, c ä ud p. M åg f fö w ä d, lg jälv. DÅLIGA KOMPISAR. Tv- k pd yk ll julkllg. Oc d ll åg bvkl. M, d dä. Nu d gå å låg d d g fö ck k v-kllg. Tydlg k d ck p f vå gö få g d dg, c ä däfö kfg föppd. Nv äg v k. Vfö v- gö å ä v g. Sck kck TV!

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

okända sidan avgran Den Tobbe Trollkarl förtrollad av Thailand magazine Välkommen till en annan bank

okända sidan avgran Den Tobbe Trollkarl förtrollad av Thailand magazine Välkommen till en annan bank r 2-2013 Välkommen till en annan bank magazine Dagboken Tobbe Trollkarl förtrollad av Thailand Drömmen the big 5 Den okända tt rikare liv änta och lån på 40 språk sidan avgran Hunden som filmstjärna Willy

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer