Svenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM"

Transkript

1 IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Thoraxradiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk Förening för Thoraxanestesi och intensivvård och medarrangerande föreningar: Svensk Barnkardiologisk Förening Svensk Förening för Diabetologi Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin VIC-Vårdprofessioner Inom Cardiologi

2 ÖVERSIKTSPROGRAM ONSDAG Sal: Kongressen Sal: Kongressen Sal: Hjalmar Sal: Bergman Arenan Sal: ArenanSal: Grand Salong d Elvy Sal: Grand Kongressen Sal: Salong Handskmakaren d Elvy Sal: Handskmakaren Hjalmar Sal: Bergman Bryggaren Sal: Bryggaren Arenan ONSDAG Lunch i utställningen Lunch i utställningen ONSDAG Lunch i i utställningen Obesitas en tung riskfaktor? Obesitas en Fallbeskrivningar tung riskfaktor? Fallbeskrivningar Vilket är det kliniska värdet av Vilket är det kliniska Revaskularisering värdet av på fysiologisk Revaskularisering Obesitas grund en Kardiovaskulär tung på riskfaktor? fysiologisk sjukdom grund hos Kardiovaskulär den Fallbeskrivningar sjukdom hos den Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av kontinuerlig monitorering hur bestämma av ischemiutbredning? hur bestämma åldrande ischemiutbredning? populationen åldrande populationen kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? hjärtrytmen? hjärtrytmen? Att träna kroppen och knoppen Att träna efter kroppen Det riktigt och knoppen akuta koronara efter syndromet Det riktigt akuta Sjukt koronara EKG, frisk syndromet patient: Sjukt EKG, frisk Går patient: vägen till kranskärlen genom Går Att träna vägen kroppen till Bilddiagnostik kranskärlen och knoppen genom vid angina efter senaste Bilddiagnostik Det riktigt akuta vid koronara angina syndromet senaste Sjukt EKG, frisk patient: hjärtinfarkt hjärtinfarkt - när komplikationer tillstöter- när komplikationer när det avvikande tillstöter är normaltnär det avvikande munnen? är normalt munnen? hjärtinfarkt nytt nytt - när komplikationer tillstöter när det avvikande är normalt Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Bayer Bayer Cardiome Cardiome Boston Scientific Lotus Valve Boston System: Scientific Att leva Lotus med Valve device System: Att Bayer leva med Högerkateterisering device Högerkateterisering Cardiome NOAC in clinical practise NOAC in clinical Modern practise behandling av akut Modern behandling Improved av Acute akut Procedural Outcomes Improved Acute hur Procedural mycket ska Outcomes patienten anpassa NOAC hur mycket in clinical ska tolkning, practise patienten indikation anpassa och nytta Modern tolkning, behandling indikation av och akut nytta - Where are we today? - Where are we förmaksflimmer today? förmaksflimmer with a 2nd generation valve with a 2nd generation sitt liv? valve sitt - Where liv? are we today? förmaksflimmer Invigning & Werköföreläsning Invigning & Werköföreläsning Invigning & Werköföreläsning Boston Scientific Lotus Valve System: Improved Acute Procedural Outcomes with a 2nd generation valve Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel med förtäringi utställningen med förtäring TORSDAG TORSDAG TORSDAG Välkomstmingel i i utställningen med förtäring Vad har vi lärt av våra svenska Vad har vi lärt E-hälsa av våra svenska är vi kardiologer redo? E-hälsa är Claudicatio vi kardiologer en redo? bortprioriterad Claudicatio Hjärtat en bortprioriterad så funkar det! Hjärtat Vad har vi så lärt funkar Endokarditprofylax av våra det! svenska Endokarditprofylax E-hälsa är vi kardiologer redo? kvalitetsregister? kvalitetsregister? patientgrupp? patientgrupp? kvalitetsregister? att vara eller inte vara att vara eller inte vara Claudicatio en bortprioriterad patientgrupp? Fria föredrag Fria föredragfria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredragfria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Sanofi & Amgen Efter hjärtinfarkten Sanofi & Amgen Vifor Efter Pharma hjärtinfarkten Nordiska Vifor Pharma St. Nordiska Jude Medical Strokeprevention St. Jude vid Medical Hur ska Strokeprevention man hantera vid Hur Sanofi ska & man Amgen Betydelsen hantera Efter hjärtinfarkten av närstående vid Betydelsen Vifor olika Pharma Boehringer av Nordiska närstående Ingelheim vid olika Dubbel eller Boehringer St. Jude Medical Ingelheim Strokeprevention Dubbel eller vi LDL som behandlingsmål, hur LDL bra som är vi behandlingsmål, Järnbrist och hjärtsvikt hur bra är vi dubbel Järnbrist och flimmer hjärtsvikt då AK dubbel är kontraindicerat flimmer då AK trikuspidalisinsufficiensen? är kontraindicerat trikuspidalisinsufficiensen? LDL som behandlingsmål, hjärtsjukdomar hur bra är vi hjärtsjukdomar Järnbrist och trippelbehandling hjärtsvikt dubbel vid förmaksflimmer trippelbehandling flimmer då AK är vid kontraindicerat förmaksflimmer och PCI, vågar vi lämna gammalt och PCI, vågar vi lämna gammalt i Sverige? i Sverige? börda börda - förmaksplugg kan vara ett alternativ - förmaksplugg kan vara ett alternativ i Sverige? börda beprövat och vara nytänkande? beprövat - förmaksplugg och vara nytänkande? vara ett alternativ SWEDEHEART-symposium SWEDEHEART-symposium Satsa på hjärtsvikt! Satsa på hjärtsvikt! Finns behov av riktlinjer för utbildning Finns och behov av riktlinjer Dilemman för utbildning inför klaffintervention och Dilemman SWEDEHEART-symposium inför Nya klaffintervention orala koagulationshämmare Nya Satsa orala vid på hjärtsvikt! koagulationshämmare Boehringer Ingelheim vid Boehringer Finns behov Ingelheim av riktlinjer för utbildning och kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi akut koranart syndrom med/utan akut koranart Svaret syndrom som alla med/utan väntat på efter Svaret kompetenskrav som alla väntat inom invasiv på efter elektrofysiologi och för implantation av pacemakers och och för implantation av pacemakers och förmaksflimmer vilken plats förmaksflimmer har de? 3 år med vilken NOAK: plats - Hur har går de? det i 3 och år med för implantation NOAK: - Hur av går pacemakers det i och defibrillatorer? defibrillatorer? verkligheten? verkligheten? defibrillatorer? Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i i utställningen Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten AstraZeneca Nordic Baltic AstraZeneca ResMed Nordic Baltic ResMed BMS Bristol-Myers & Pfizer Squibb Antikoagulation & Pfizer Bristol-Myers i praktiken Squibb Imaging & Pfizer vid medfödda och förvärvad Imaging AstraZeneca vid Patientsäker medfödda Nordic Baltic och vård förvärvad Patientsäker ResMed vård Bristol-Myers Squibb & Pfizer Hur fortsätter Sverige att vara Hur fortsätter Sleep Sverige and att the vara Heart time to Sleep wake and up the Antikoagulation experter Heart i time heta i praktiken stolen. wake up experter Antikoagulation i heta hjärtsjukdomar i praktiken experter i barnaåren i heta hjärtsjukdomar Hur aktuella fortsätter information Sverige i barnaåren att vara om aktuella risker och nytta Sleep information and the om Heart risker time och to nytta wake up Antikoagulation i praktiken experter i heta världsledande inom hjärtinfarktsvård? världsledande inom hjärtinfarktsvård? stolen. Olika perspektiv med patienten stolen. i Olika fokusperspektiv Olika perspektiv med patienten i fokus metoder med och patienten modern i fokus tillämpning metoder världsledande och på modern inom gott och hjärtinfarktsvård? tillämpning ont på gott och ont stolen. Olika perspektiv med patienten i fok Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Modererade postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner i utställningsområdet Modererade postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner i utställningsområdet Fridlundföreläsning Fridlundföreläsning Hypotermi protektion för hjärta Hypotermi och Pulmonell protektion Hypertension för hjärta och på basen Pulmonell av Hypertension Hur skall vi hantera på basen moderna av anti- läkemedel om patienten trombotiska läkemedel Hur Fridlundföreläsning skall vi hantera Kärlanomalier moderna anti- det multidiciplinära Kärlanomalier Hypotermi protektion det multidiciplinära för hjärta och hjärna hjärna PAH & CTEPH PAH & CTEPHtrombotiska behöver opereras? samarbetet om patienten behöver opereras? samarbetet hjärna Postermingel i utställningen Postermingel med förtäring i utställningen med förtäring Postermingel i i utställningen med förtäring FREDAG FREDAG FREDAG Nya riktlinjer för förebyggande Nya av riktlinjer för Kvalitets förebyggande register av dags för en Kvalitets kritisk register Kardiomyopati dags för en kritisk vad innebär Kardiomyopati det för Bikuspid vad innebär aortaklaff det och för aortadilatation Bikuspid Nya riktlinjer aortaklaff Smartphone för förebyggande och aortadilatation application av inom Smartphone Kvalitets register application dags för inom en kritisk aterosklerotisk hjärt kärlsjukdom aterosklerotisk med granskning hjärt kärlsjukdom av den hälsoekonomiska med granskning av läkemedel vinsten och nyttan? framtiden? hälsoekonomiska läkemedel vinsten och nyttan? framtiden? en farlig förbindelse aterosklerotisk en farlig förbindelse hjärtsjukvård kärlsjukdom med hjärtsjukvård granskning av den hälsoekonomiska läkemedel vinsten och nyttan? Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Strokeprofylax vid förmaksflimmer Strokeprofylax Behandlar vid förmaksflimmer vi patienter olika beroende Behandlar vi Non-compaction patienter olika beroende kardiomyopati Non-compaction Spontana kardiomyopati kranskärlsdissektioner Spontana Strokeprofylax kranskärlsdissektioner En vid orkester förmaksflimmer utan dirigent En Behandlar orkester vi utan patienter dirigent olika beroende hur snabbt ska nya orala antikoagulantia hur snabbt ska på kön? nya orala antikoagulantia på kön? en medicinsk berg och dalbana en medicinsk ett berg ovanligt och dalbana men allvarligt tillstånd ett hur ovanligt snabbt ska men den nya allvarligt multisjuka orala antikoagulantia tillstånd hjärtpatienten på den kön? multisjuka hjärtpatienten (NOAK) föras in? (NOAK) föras in? En klinisk uppdatering En (NOAK) klinisk föras uppdatering in? Pulmonell Hypertension på basen av PAH & CTEPH Kardiomyopati vad innebär det för framtiden? Non-compaction kardiomyopati en medicinsk berg och dalbana Monitorering vid Monitorering Palliativ vid vård vid hjärtsjukdompalliativ vård Hur vid stor hjärtsjukdom aortainsufficiensen, Hur stor är aortainsufficiensen, GUCH-patienten på akuten GUCH-patienten Monitorering Hur vid går på det akuten för vår viktigaste Hur Palliativ går det vård för vid vår hjärtsjukdom viktigaste Hur stor är aortainsufficiensen, Hjärtintensivvårdsavdelning Hjärtintensivvårdsavdelning och varför är det viktigt? och varför är det viktigt? Hjärtintensivvårdsavdelning riskfaktor? riskfaktor? och varför är det viktigt? en livsviktig kunskap en livsviktig kunskap en livsviktig kunskap Grab-N-Go Lunch Grab-N-Go Lunch Grab-N-Go Lunch Preliminärt program, ändringar kan komma Preliminärt att ske. program, ändringar kan komma att ske. 2 3

3 Sal: Kongressen ONSDAG 22 april Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Obesitas en tung riskfaktor? Moderatorer: Rachel De Basso, Jönköping Fredrik Nyström, Linköping Existerar obesitasparadoxen? Carl-Johan Behre, Göteborg Obesitas vägen till diabetes eller tvärtom? Anders Frid, Malmö - Jag har tränat och kan ta några extra mackor, eller? Samverkan mellan fysisk aktivitet och kost för viktnedgång Ingrid Larsson, Göteborg Uppmärksamma obesitas som riskfaktor. Diskutera om obesitasparadoxen existerar och samverkan mellan obesitas och diabetes. Diskutera sambandet mellan kost och fysisk aktivitet för viktnedgång. Fallpresentationer Moderatorer: Martin Ugander, Stockholm, Sten Walther, Linköping Atrial Myxoma a rare but well described cause of increased erythrocyte sedimentation rate (ESR) and anaemia Mattias Ekström, Stockholm Pheochromocytoma Diagnosed by the Extra Corporeal Membrane Oxygenation-team Based on the Finding of Inverted-Takotsubo Pattern Cardiomyopathy on the Echocardiogram Doris Cunha Goncalves, Lund Total percutaneous transcatheter valve implantation in native mitral stenosis in a patient with previous transapical TAVI Niels Erik Nielsen, Linköping Successful heart transplantation from a donor with takotsubo syndrome A challenge to current guidelines. Elmir Omerovic, Göteborg TAVI -treatment of severe right-sided heart failure Niels Erik Nielsen, Linköping Att få fördjupad klinisk insikt om kardiovaskulär sjukvård genom att ta del av en klinisk fallpresentation. Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? Moderatorer: Magnus Forsgren, Falun, Johan Engdahl, Halmstad Kan vi hitta okända förmaksflimmer och förhindra stroke? Emma Svennberg, Stockholm Kontinuerlig EKG-monitorering av patienter efter ablation av förmaksflimmer Anna Björkenheim, Örebro Kontinuerlig EKG-monitorering via hemmonitoring (remote) hos patienter med ICD och pacemaker. Emma Sandgren, Varberg Att lära om det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen. Har monitorering underlättat vårt kliniska arbete? Att öka monitorerings inverkan i behandlingsval. Revaskularisering på fysiologisk grund hur bestämma ischemiutbredning? Moderatorer: Elisabeth Ståhle, Uppsala, Karin Åström Olsson, Malmö Symposiet är framtaget i samarbete med Svensk förening för nuklearmedicin. Varför ischemiutbredning och går den att bestämma invasivt? Nawzad Saleh, Stockholm Bestämma ischemiutbredning med myokardscint Elin Trägårdh, Malmö Bestämma ischemiutbredning med andra icke-invasiva modaliteter Jan Engvall, Linköping Vad invasiva kardiologer vill veta om ischemiutbredning Hur bestämma ischemiutbredning med myokardscintigrafi? Hur olika metoder diagnostiserar ischemi/ kranskärlssjukdom Kardiovaskulär sjukdom hos den åldrande populationen Moderatorer: Carl-Johan Höijer, Lund, Kristina Åhlund, Trollhättan Vad är normala åldersförändringar och när blir det sjukligt? Berglind Libungan, Göteborg Hjärtsvikt en tickande bomb för den åldrande populationen Anna Strömberg, Linköping Skör, gammal och hjärtsjuk vilka guidelines gäller då? Stella Cizinsky, Örebro Tvärprofessionellt symposium: Belysa åldrande ur olika perspektiv. Vad är normala åldersförändringar och när det blir sjukligt. Belysa åldrande vid hjärtsvikt, främst ur ett omvårdadsperspektiv Vi har många evidensbaserade guidelines, men hur väl fungerar dessa när patienten är gammal, skör och hjärtsjuk? Att träna kroppen och knoppen efter hjärtinfarkt Moderatorer: Lennart Nilsson, Linköping, Lars Svennberg, Gävle Hur tränar man kroppen? Maria Bäck, Göteborg Hur tränar man knoppen? Walter Osika, Stockholm Effekter av kropp- och knoppträning Från molekyl till major events Lena Jonasson, Linköping Det riktigt akuta koronara syndromet När komplikationer tillstöter Moderatorer: Axel Åkerblom, Uppsala, Marie Jinder, Skellefteå Inotropi vid akut koronart syndrom Gerhard Wikström, Uppsala Arytmier vid akut koronart syndrom Per Blomström, Uppsala ECMO/Assist behandling vid akut koronart syndrom Veronica Jackson, Stockholm Sjukt EKG, frisk patient: när det avvikande är normalt Moderatorer: Eva Nylander, Linköping, Per Insulander, Stockholm EKG hos barn: vad är annorlunda? Nina Nelson Follin, Linköping EKG hos idrottare: vilka förändringar är vanliga? Frieder Braunschweig, Stockholm Retledningshinder: normvariant eller riskmarkör? Lennart Bergfeldt, Göteborg Går vägen till kranskärlen genom munnen? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Barbro Kjellström, Stockholm Förlorad tand sätter hjärtat i brand Ola Vedin, Uppsala Inflammation och tandhälsa Elisabet Svenungsson, Stockholm Sambandet mellan parodontit och hjärtinfarkt - kausalt eller samverkande riskfaktorer? Lars Rydén, Stockholm, Björn Klinge, Malmö Bilddiagnostik vid angina - senaste nytt Moderatorer: Tanja Kero, Uppsala, Magnus Janzon, Linköping Ny utveckling inom datortomografi Olov Duvernoy, Uppsala MR - redo för klinisk användning även i Sverige Jan Engvall, Linköping Nya nationella riktlinjer inom hjärtsjukvård - bröstsmärta Marcus Carlsson, Lund Vilka träningsformer/träningsprogram kan erbjudas? Hur tränar man psykiskt efter hjärtinfarkt? Vilka psykologiska interventioner kan erbjudas. Finns rätt kompetens inom hjärtsjukvården? Vad vet vi om de biologiska effekterna av fysisk och psykisk träning? Översikt som startar med effekter på molekyloch cellnivå (lipider, inflammation, hemostas, insulinresistens, cellulärt åldrande) och slutar med effekter på kardiovaskulära händelser. Slutligen diskuteras tänkbara synergistiska effekter av fysisk och psykisk träning. Att känna till olika typer av inotropi och lämpligheten av dessa vid akut koronart syndrom (AKS). Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. Att känna till olika typer av arytmier vid akut koronart syndrom (AKS), deras behandling och att identifiera vilka arytmier som behöver ytterligare utredning. Att känna till ECMO och assistbehandling och att identifiera vilka individer som detta kan vara aktuellt för. Att kännan till grundläggande skillnader mellan normala EKGn hos barn och vuxna Att kännan till vanliga EKG avvikelser hos idrottare Att kunna skilja mellan benigna och farliga retledningshinder Att uppdatera åhörarna om aktuell forskning inom området tandlossningsoch kardiovaskulärsjukdom Att förklara hur tandlossningssjukdom kan leda till påskyndad och mer uttalad ateroskleros Att med hjälp av nyframtagen information klargöra om sambandet mellan tandlossningssjukdom och hjärtinfarkt är ett direkt orsakssamband eller mer en fråga om för bägge sjukdomarna gemensamma riskfaktorer De kommande svenska riktlinjerna för diagnostik av IHD/internationella riktlinjer Vad kan vi förvänta oss av CTA i den kliniska vardagen i en nära framtid MR perfusion vid diagnostik av IHD 4 5

4 Sal: Kongressen ONSDAG 22 april Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Bayer NOAC in clinical practise Where are we today? Moderatorer: Stefan James, Uppsala, Tord Juhlin, Malmö Clinical experience from Sweden with NOACs Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Treatment with NOAC, from pharmacology to patient Silvia Haas, München Management of NOAC in cardiology patient What does ESC guidelines say us? Sigrun Halvorsen, Oslo Cardiome Modern behandling av akut förmaksflimmer Moderator: Kristina Hagwall, Stockholm Conversion of AF patients after cardiac surgery. Experience and recommendations from Dusseldorf Bernhard Korbmacher, Düsseldorf, Germany Kräver ett modernt omhändertagande av patienter med akut förmaksflimmer snabb konvertering? Debatt (Con) Mårten Rosenqvist, Stockholm Kräver ett modernt omhändertagande av en patient med akut förmaksflimmer snabb konvertering? Debatt (Pro) Per Blomström, Uppsala Boston Scientific Lotus Valve System: Improved Acute Procedural Outcomes with a 2nd generation valve Moderator: Matthias Götberg, Lund Lotus Valve Clinical & Device Overview - The Lund Experience Matthias Götberg, Lund Expanding Your Options with Lotus: The Direct Aortic Approach Leo Ihlberg, Helsingfors Watchman : WATCHMAN LAAC: From Clinical Evidence to Clinical Practice Watchman Case Presentation and Device Overview The Linköping Experience Niels Erik Nielsen, Linköping Att leva med device hur mycket ska patienten anpassa sitt liv? Moderatorer: Anders Broström, Jönköping, Margareta Ring, Stockholm ICD nightmares hur mår patienterna efter ett tillslag? Ingela Thylén, Linköping Sjuksköterskeuppföljning hur då? Maria Hesselstrand, Lund Är det farligt att träna hårt med en ICD? Mats Börjesson, Stockholm Högerkateterisering tolkning indikation och nytta Moderatorer : Erik Björklund, Uppsala, Ida Haugen Löfman, Stockholm Hemodynamik vid högerkateterisering en introduktion Mohammad Kavianipour, Uppsala Vilka patienter bör komma ifråga? Fynd och slutsatser ifrån verkligheten Ola Vedin, Uppsala Myokardbiopsi indikation och tolkning Laila Hübbert, Linköping Öka kunskap om kliniska erfarenheter av NOAC Fördjupad kunskap av farmakologins betydelse hos patient ESC riktlinjer och hantering av svåra kliniska situationer för kardiologer När infaller risken för stroke vid förmaksflimmer Behandlingsperspektiv av förmaksflimmer med avseende på kardiovaskulär och ickekardiovaskulär(stroke) morbiditet och mortalitet. Skillnader av sjukdom och behandling mellan vanligt förmaksflimmer och förmaksflimmer orsakat av hjärtoperation. Internationella Riktlinjer för behandling av postoperativt FF efter hjärtkirurgi. Overview of latest clinical data relating to TAVI Overview of the clinical experience with TAVI Overview of latest clinical data relating to Left Atrial Appendage Closure (LAAC) and Overview of the clinical experience with LAAC Att belysa device tvärprofessionellt. Belysa patientens perspektiv avseende livskvalitet och behov av uppföljning Diskutera hur sjuksköterskeuppföljning går till och vilken evidens det finns för ingående komponenter och modeller. Riktat till kliniker som deltar vid mötet. Diskutera evidensen för fysisk träning med device. Ökad kännedom om hemodynamiska principer och resultat i samband med högerkateterisering och på så sätt förhoppningsvis även en fördjupad förståelse för hjärtfysiologi i allmänhet Invigning Ordförande org. kom. Sten Walther, Linköping Werköföreläsning Moderator: Ordförande Svenska Hjärtförbundet Marcus Carlsson, Lund Betablockad vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt Åke Hjalmarson, Göteborg Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen 6 7

5 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Vad har vi lärt av våra svenska kvalitetsregister? Moderatorer: Jonas Schwieler, Stockholm, Dritan Poci, Örebro Flimmerablation hur går det i Sverige jämfört internationella data? Resultat från ablationsregistret Milos Kesek, Umeå Hur går det för patienter med förmaksflimmer och utan andra riskfaktorer Tommy Andersson, Örebro Vad säger vår egen erfarenhet om dronedaron? Leif Friberg, Stockholm E-hälsa är vi kardiologer redo? Moderatorer: Claes Held, Uppsala, Christoph Varenhorst, Uppsala Kan man uppnå livsstilsförändringar med hjälp av smartphones? Margret Leosdottir, Malmö Patient reported outcome measures (PROM) ny utveckling i våra register Kristina Hambraeus, Falun E-hälsobehandling ny möjlighet med nya utmaningar Fredrika Norlund, Uppsala Claudicatio en bortprioriterad patientgrupp? Moderatorer: Åsa Cider, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Vad är det nyaste inom klinisk utvärdering och behandling? Anders Gottsäter, Malmö Räcker det att ge patienter med claudicatio go home and walk advice? Anna Johansson, Göteborg Kardiovaskulär sekundärprevention för claudicatiopatienter Christine Wann Hansson, Malmö Hjärtat så funkar det! Moderatorer: Sven-Erik Ricksten, Göteborg, Eva Maret, Stockholm Hur pumpar hjärtat egentligen? - insikter från magnetkameran Marcus Carlsson, Lund Fysiologisk simulering som kliniskt beslutsstöd inom kardiologisk och hjärtkirurgisk intensivvård Michael Broomé, Stockholm Nya sätt att värdera diastolisk funktion ett paradigmskifte Martin Ugander, Stockholm Endokarditprofylax att vara eller inte vara Moderator: Eva Tamas, Linkoping, Gerhard Wikström, Uppsala Vi bör inte minska endokarditprofylax Ulf Thilén, Lund Vi måste minska profylaktisk antibiotikaförskrivning, vi skriver redan ut för mycket antibiotika. Jan Källman, Örebro Patientfall med mentometerfrågor Birgitta Jönelid, Uppsala Att lära dra klinisk njuta av vår guld skatt, kvalitéregistrar. Vi är duktiga att samla relevanta kliniska data, men hur ofta analyserar vi de? Har register alltid rätt? Ngt vi kan förbättra vid datainsamling? Fria föredrag Moderatorer: Martin Ugander, Stockholm, Mika Skeppholm, Stockholm Increased levels of inflammatory markers in men with abdominal aortic aneurysm. Sara Lindberg, Malmö Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus - a systematic review and meta-analysis Mattias Brunström, Östersund Long-term follow-up of patients with nonvalvular atrial fibrillation treated with the new oral anticoagulants shows differences in the drug tolerability and incidence of bleeding events Faris Al-Khalili, Stockholm Identification of Echocardiographic Normal Values for clinically stable heart transplant patients Annika Ingvarsson, Lund A population based assessment of atrial fibrillation in the acute coronary syndrome: occurrence, risk spectrum and anticoagulant treatment Lina Lannemyr Lindahl, Östersund Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att medvetandegöra ett nytt behandlingsverktyg som kan vara ett stöd för både patient och sjukvårdspersonal Att stimulera till ökad bilateral kommunikation med våra patienter Att ge ökad kunskap om Internetmedierad behandling Fria föredrag Moderatorer: Martin Stagmo, Lund Magnus Settergren, Stockholm Long anterior mitral valve leaflets determine the development of dynamic left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy Per Lindqvist, Umeå Pulmonary hypertension after heart transplantation - Impact on survival and correlation to preoperative haemodynamics Jacob Lundgren, Lund Regional stress-induced ischemia in non-fibrotic hypertrophied myocardium demonstrated on cardiovascular magnetic resonance imaging in young HCM patients Robert Jablonowski, Lund Prediction of appropriate ICD-therapy using infarct heterogeneity from cardiovascular magnetic resonance in patients with coronary artery disease Robert Jablonowski, Lund Disturbances of collagen type I metabolism are independent predictors of long-term mortality in systolic heart failure Johan Löfsjögård, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att belysa claudication ur olika perspektiv. Vill gärna bredda mötet något och lyfta också perifer kärlsjukdom som många patienter drabbas av. Diskutera nyheter & evidens inom klinisk utvärdering och behanding, ur både ett medicinskt och fysioterpeutiskt perspektiv. Diskutera sekundärprevention och uppföljning för dessa patienter och sjuksköterskans roll i det. Fria föredrag Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö, Jonas Spaak, Stockholm Do Socioeconomic Factors Modify the Association between Preoperative Antidepressant Use and Survival following CABG? Malin Stenman, Stockholm Periodontitis - Independent Contributor to Risk of Myocardial Infarction - A report from the PAROKRANK Study Lars Rydén, Stockholm Tooth Loss is Independently Associated With Adverse Outcome but Not Myocardial Infarction in Patients With Chronic Coronary Heart Disease Ola Vedin, Uppsala Testosterone in patients with acute myocardial infarction and glucose abnormalities and in matched controls - a report from the GAMI study Anne Wang, Stockholm Reduced myofilament Ca2+ sensitivity in a mouse model for rheumatoid arthritis is linked to oxidative and nitrosative stress Daniel Andersson, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att förstå betydelsen av det atrioventrikulära planets rörelser för normal systolisk och diastolisk hjärtfunktion. Att förstå hur datorsimulering kan användas för att bättre förstå komplex klinisk patofysiologi. Att förstå hur diastolisk funktion kan mätas och förstås med hjälp av anpassning till en mekanisk modell som beskriver fyllnad av kammaren. Fria föredrag Moderatorer: Carl-Johan Carlhäll, Linköping, Elin Trägårdh, Malmö Positron Emission Tomography (PET) utilizing Pittsburgh compound B (PIB) detects amyloid heart deposits in hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR) Björn Pilebro, Umeå The Extent of Myocardium at Risk for LAD, RCA and LCx occlusion using Contrast Enhanced SSFP and T2-STIR David Nordlund, Lund Performance of Contrast Enhanced SSFP and T2-STIR MR imaging for determining Myocardium at Risk in a Multi-vendor, Multi-center setting David Nordlund, Lund Phantom validation of 4D flow: independent validation of flow velocity quantification using particle imaging velocimetry Johannes Töger, Lund Phantom validation of 4D flow: independent validation of vortex ring volume quantification using planar laser-induced fluorescence Johannes Töger, Lund Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Vad bör gälla för endokardit profylax och vilka skall behandlas Argumenten för att behålla en aktivare endokardit profylax Argumenten för en mindre aktiv endokarditprofylax Fria föredrag Moderatorer: Bengt Fridlund, Jönköping, Dan Malm, Jönköping The relationship between depressive symptoms, cardiac anxiety and fear of body sensations, and healthcare seeking behaviour in patients with non-cardiac chest pain Ghassan Mourad, Norrköping Differentiating the pressure overloaded vs. the volume overloaded right ventricle using echocardiography Anna Werther Evaldsson, Lund Internet-based evaluation and followup of patients treated with catheter ablation for atrial fibrillation at Linköping University Hospital Ulla Walfridsson, Linköping Heart Failure Telemonitoring in Sweden Awareness, Usage, Barriers and Expectations among Cardiologists and Heart Failure Nurses Naoko Kato, Norrköping Long-term Trends in the Incidence and Prognostic Impact of Heart Failure Complicating Acute Myocardial Infarction: Observations from the SWEDEHEART Registry from 1996 to 2010 Liyew Dasta, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen 9

6 Sal: Kongressen Sal: Arenan TORSDAG 23 april Sanofi & Amgen Efter hjärtinfarkten LDL som behandlingsmål, hur bra är vi i Sverige? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Emil Hagström, Uppsala Minskar vi risken tillräckligt vad säger SEPHIA? Margrét Leosdottir, Malmö Vilka patienter är mest angelägna att identifiera och följa upp? Lennart Nilsson, Linköping LDL-historisk exposé från resiner till PCSK9-hämmare Anders G Olsson, Stockholm Vifor Pharma Nordiska Järnbrist och hjärtsvikt - dubbel börda Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Karl Swedberg, Göteborg Järnbrist, oberoende av anemi: en vanlig börda vid hjärtsvikt Hans Persson, Stockholm Guidelines och behandling av järnbrist vid hjärtsvikt Lars Lund, Stockholm Targeting for improvement in exercise capacity in HF: CONFIRM-HF Piotr Ponikowski, Wroclaw, Polen St. Jude Medical Strokeprevention vid flimmer då antikoagulantia är kontraindicerat förmaksplugg kan vara ett alternativ Moderatorer: Mårten Rosenqvist, Stockholm, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Blödningsproblem med AK; hur ser naturalförloppet ut och vilka alternativ erbjuds? Leif Friberg, Stockholm Nyligen genomförda kliniska studier och nordiska erfarenheter Bo Lagerqvist, Uppsala Hur går det till? Patientfall Jacob Odenstedt, Göteborg Sal: Grand Salong d Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren Hur ska man hantera trikuspidalisinsufficiensen? Moderatorer Eva Nylander, Linköping, Krister Lindmark, Umeå Patienter med måttlig till uttalad trikuspidalisinsufficiens, hur hanterar vi dessa patienter? Karolina Szummer, Stockholm Hur bedömer vi trikuspidalisinsufficiens nya kunskaper? Per Lindqvist, Umeå Vilka patienter opererar vi och varför? Anders Holmgren, Umeå Betydelsen av närstående vid olika hjärtsjukdomar Moderatorer: Janne Mårtensson, Jönköping, Malin Berghammer, Göteborg Parrelation vid förmaksflimmer Tomas Dalteg, Jönköping Betydelsen av närstående vid medfödda hjärtfel Helén Rönning, Jönköping Närstående och hjärtstopp Johan Israelsson, Kalmar Boehringer Ingelheim Dubbel eller trippelbehandling vid förmaksflimmer och PCI, vågar vi lämna gammalt beprövat och vara nytänkande? David Erlinge, Lund Rundabordsdiskussioner ca Vi är världsledande på fina register i Sverige - men hur följer vi upp våra patienter egentligen? SEPHIA-data måste bli bättre. Tips och råd för hur man kan finna högriskpatienter och hur man med enkla medel kan minska deras risk. Ökad kunskap om de kommande PCSK9-hämmarna alirocumab samt evolocumab som sänker kolesterol, fas 3-data kommer att presenteras. SWEDEHEART-symposium Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Maria Bäck, Göteborg Nytt inom perkutan klaffbehandling Andreas Rück, Stockholm Nationella riktlinjer och svåra kliniska situationer vid ACS Stefan James, Uppsala Årets Stenestrandstipendiat Thomas Mooe, Östersund Stroke efter hjärtinfarkt - en epidemiologisk odyssé Järnbrist är en av komorbiditeterna vid hjärtsvikt som är behanldingsbar Kunskap om järnbrist vid hjärtsvikt Kunskap om hur man i rutin dignostiserar och behandlar järnbrist Satsa på hjärtsvikt! Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Hans Persson, Stockholm HOPP palliativ hemjsukvård vid hjärtsvikt Margareta Brännström, Skellefteå 4D Hjärtsvikt vård och forskning i samverkan. Ulrika Löfström, Stockholm Hjärtsviktsprocessen Sörmland Christer Magnusson, Eskilstuna Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. Att förstå det aktuella evidensläget för behandling (Left Atrial Appendage Occlusion) Att känna till de svenska och nordiska erfarenheterna med över 300 behandlade patienter under 6 år. Finns behov av riktlinjer för utbildning och kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi och för implantation av pacemakers och defibrillatorer? Moderatorer: Anders Jönsson, Linköping, Lennart Bergfeldt, Göteborg Vilka utbildnings- och kompetenskrav bör uppfyllas av CIED implantatörer? Bozena Ostrowska, Eskilstuna Kvalitetskrav på interventionell elektrofysiologisk verksamhet - fokus på lokaler o personella resurser. Magnus Forsgren, Falun Vilka utbildnings- och kompetenskrav skall uppfyllas hos en självständig abladör? Helena Malmborg, Uppsala Klinisk problematik som kan råda hos patienter med hemodynamisk betydande trikuspidalisinsufficiens. Inblick avseende lämpliga diagnostiska metoder avseende gradering och funktionell påverkan vid med hemodynamisk betydande trikuspidalisinsufficiens. Olika operativa möjligheter och vilka riktlinjer som gäller avseende handläggning av patienter med hemodynamiskt betydande trikuspidalisinsufficiens. Dilemman inför klaffintervention Moderatorer: Maria Eriksson, Stockholm, Thomas Kellerth, Örebro När är det rätt att åtgärda asymptomatisk klaffsjukdom? Elisabeth Ståhle, Uppsala TAVI vid måttlig operationsrisk - dags nu? Matthias Götberg, Lund Funktionell mitralisinsufficiens kirurgi, MitraClip eller inget? Magnus Settergren, Stockholm Syftet är att öka kunskap om evidens och betydelse av närståendes roll vid hjärtsjukdom Belysa kunskapsläget kring närståendes roll och betydelse vid medfödda hjärtfel Belysa kunskapsläget kring närståendes roll och betydelse vid hjärtstopp Nya orala koagulationshämmare vid akut koronart syndrom med/utan förmaksflimmer - vilken plats har de? Moderatorer: Ann Samnegård, Stockholm, Lars Svennberg, Gävle Vilken nytta gör de? Mika Skeppholm, Stockholm Hur säkra är de? Peter Svensson, Malmö Trippelbehandling när och hur länge? Claes Held, Uppsala Vad finns det för evidens idag avseende effekt och säkerhet med trippel vs dubbelbehandling vid PCI och förmaksflimmer Säkerhet och blödningshantering vid dubbelbehandling, erfarenheter från Skånes Universitessjukhus Hur tänker vi framtiden kring trombinhämning/faktor Xa-hämning och samtidig trombocythämning? Boehringer Ingelheim Svaret som alla väntat på efter 3 år med nya orala koagulationshämmare: - Hur går det i verkligheten? Faris Al Khalili, Stockholm, Catrine Lindström, Stockholm Rundabordsdiskussioner Att känna till vilken plats perkutan klaffintervention har idag vid behandling av klaffsjukdom. Att få en större insikt i nationella riktlinjer och hur några svåra kliniska situationer ska hanteras Att ge goda exempel på satsningar för bättre vård av hjärtsviktspatienter i en tid när många landsting rustar ner hjärtsviktsvården och speciellt hjärtsviktsmottagningar. Kunskap om framgångsrik palliativ hemsjukvård vid hjärtsvikt. Kunskap om processinriktade förbättringar av både vård och forskning. Kompetenskrav för att implantera? Kompetenskrav för att abladera? Standard på sjukhus för implantation av device samt ablation Vilka patienter med klaffsjukdom utan symptom borde jag erbjuda klaffingrepp? Vilka patienter med aortastenos bör behandlas med TAVI? Hur farligt är funktionell mitralisinsufficiens och hur bra är våra ingrepp? Öka kunskapen kring de mer komplicerade scenarios med trippelbehandling vid AKS Öka kunskapen kring både effekter och säkerhetsaspekter med NOACs vid samtidig dubbel trombocythämning. Känna till indikationer för användning av NOACs Stöd för att skräddarsy behandlingen för patienter som behandlas med NOAK Hur man kan organisera en strukturerad FFmottagning för bästa omhändertagande Stöd för hantering av olika kliniska situationer 10 11

7 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Tid för föreningsmöten Vänligen se detaljerad information om föreningsmöten sid 11 i programboken och i appen under sidomöten. Tid för föreningsmöten Vänligen se detaljerad information om föreningsmöten sid 11 i programboken och i appen under sidomöten AstraZeneca Nordic Baltic Hur fortsätter Sverige att vara världsledande inom hjärtinfarktvård? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Tomas Jernberg, Stockholm Akut hjärtsjukvård små utrymmen för förbättring, men var kan de ske? Stefan James, Uppsala Hur mäter, värderar och förbättrar vi kvalitén på sekundärpreventionen? Kristina Hambraeus, Falun Långtidsrisk efter hjärtinfarkt Magnus Janzon, Linköping ResMed Sleep and the Heart time to wake up Moderatorer: Faris Al-Khalili, Stockholm, Gerhard Wikström, Uppsala What should cardiologists know about Sleep Disordered Breathing? Lena Leissner, Örebro The tools in cardiologists hands to take control of screening & diagnosis where are we today? Erik Thunström, Göteborg Sleep apnea and heart failure a shortcut to eternal sleep? Olaf Oldenburg, Bad Oeynhausen, Germany Bristol-Myers Squibb & Pfizer Antikoagulation i praktiken - experter i heta stolen. Olika perspektiv med patienten i fokus Moderator: Nedjma Chaouche (Journalist), Stockholm Njuren - vän eller fiende? Lars Weiss, Karlstad Lungemboli - När törs vi sluta behandla? Henry Eriksson, Göteborg Hjärnan - Ska vi vara rädda för hjärnblödning med antikoagulantia eller är det en sällsynt fågel? Jan-Erik Karlsson, Göteborg Imaging vid medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar i barnaåren aktuella metoder och modern tillämpning Moderatorer: Jan Sunnegårdh, Göteborg, Anna Nyström, Göteborg MRT vid diagnostik och volyms-/ funktionsbestämningar hos barn state of the art Pia Sjöberg, Lund Modern CT-teknik tillämpad på barnhjärtsjukdomar state of the art Per Wingren, Lund UKG förstahandsvalet vid avbildning av medfödda hjärtfel och funktionsbestämning före och efter barnhjärtkirurgi Håkan Wåhlander, Göteborg Patientsäker vård information om risker och nytta på gott och ont Moderatorer: Marie Björnstedt Bennermo, Stockholm, Per Tornvall, Stockholm Risker och nytta samt information vid akuta koronara syndrom antitrombotisk behandling och PCI Rikard Linder, Stockholm Risker och nytta samt information vid öppen hjärtkirurgi Jan van der Linden, Stockholm Risk och nytta samt information vid ICD behandling Annika Kinch Westerdahl, Stockholm Mortaliteten i hjärtinfarkt har sjunkit betydligt i Sverige under de senaste decennierna. Målet med detta symposium är att diskutera och påminna åhörarna om att sträva efter att sänka mortalitet och morbiditet efter hjärtinfarkt ytterligare. Allt för att Sverige skall fortsätta vara världsledande inom hjärtinfarktsvård. Detta genom att belysa olika delar av omhändertagandet av dessa patienter. Från akutskeendet och de utrymmen till förbättring som finns där, vidare till sekundärprevention och hur kvaliteten på kan förbättras inom det området. Slutligen, öka medvetenheten kring vad som fungerar bra idag och identifiera riskfaktorer och därmed förbättringsmöjligheter för svensk kranskärlsvård. Att öka kunskapen och kompetens inom det kardiovaskulära området för att optimera omhändertagandet av patienter med hjärt/ kärlskjukdom och sömnapné. Att se på kardiovaskulär sjukdom i ett bredare perspektiv för att se \ nya\ sammanhangen bakom sjukdomen. Uppmärksamma riskerna med samsjukligheten (sömnapne och hjärt/kärlsjukdom) Att känna till \ Golden standard för att screena och diagnostisera sömnapné, samt behandlingsalternativ. Bidra till hög och aktuell kunskap kring moderna behandlingsalternativ vid förmaksflimmer baserat på aktuella riktlinjer och studier. Öka kunskapen om hur patienter med olika komplicerande tillstånd, som sjukvården möter i daglig klinisk praxis, kan behandlas på ett effektivt och säkert sätt. Bidra till kompetensutveckling genom att dela erfarenheter från tvärvetenskapliga specialiteter för ett optimalt omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. För att föra närmare vuxenkardiologin och barnkardiologin genom att belysa hur de diagnostiska och funktionsbedömnings-metoder som används inom vuxenkardiologin, även i sin mest toppmoderna form används inom barnkardiologin. Målet är att visa hur de modernaste tekniker kan minska behovet av slutenvård hos hjärtsjuka barn med medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar, med sin detaljrikedom kunna ställa säkra och exakta diagnoser, beskriva precisa hämo-dynamiska och funktionella händelseförlopp och därmed öka säkerheten vid beslutsprocesser om kirurgisk behandling. Tillämpningen av beskrivna metoder utgår i många fall från erfarenheter från vuxenkardiologin, inte minst GUCH-ansvariga kunde få ökad insikt om vilket sätt barnkardiologin i dag bygger sin kunskap om anatomi och funktion och utnyttja kunskapen för den fortsatt vården i vuxenåren. Att kunna identifiera risker och nytta med olika behandlingar samt kunna informera om dessa (varje presentation börja med en fallbeskrivning) Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Modererade postersessioner i utställningsområdet Modererade postersessioner i utställningsområdet 12 13

8 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Fridlundföreläsning Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping Arytmier - ökad självkontroll, åtgärder & kliniska kvalitetsförbättringar Dan Malm, Jönköping Hypotermi protektion för hjärta och hjärna Moderatorer: Leif Svensson, Stockholm, Annica Ravn-Fischer, Göteborg Target Temperature Management måltemperatur och resultat från TTM-studien David Erlinge, Lund Transnasal hypotermibehandling i samband med hjärtstopp Per Nordberg, Stockholm Hypotermibehandling vid TAVI en ny indikation för en utvald population? David Zughaft, Lund Pulmonell Hypertension på basen av PAH & Kronisk lungemboli (CTEPH) Moderatorer: Göran Rådegran, Lund, Barbro Kjellström, Stockholm Svenska PAH registret uppdatering kring förekomst av PAH och CTEPH i Sverige Stefan Söderberg, Umeå Ny Diagnostik vid PAH & CTEPH 3D-EKO vs. Hjärt MR Ellen Ostenfeld, Lund Uppdatering kring behandling av PAH & CTEPH Gerhard Wikström, Uppsala Hur skall vi hantera moderna anti-trombotiska läkemedel om patienten behöver opereras? Moderatorer: Oscar Braun, Lund, Gabriella Lindvall, Stockholm Nya trombocythämmare och antikoagulantia Håkan Wallén, Stockholm Perioperativ handläggning: Kirurgens synpunkter Anders Jeppsson, Göteborg Perioperativ handläggning: Anestesiologens synpunkter Jan van der Linden, Stockholm Kärlanomalier det multidisciplinära samarbetet Moderatorer: Per Jacobsen, Stockholm, Ulf Thilén, Lund Stora Kärlanomalier Stefan Thelin, Uppsala Koronaranomalier Peter Eriksson, Göteborg Multidisciplinärt teamarbete hur får vi det att fungera? Bo Carlberg, Umeå Kunskap om hypotermibehandling efter hjärtstopp och bakomliggande mekanismer Kännedom om olika kylmetoder och måltemperatur Kunskaper om kateterburen teknik för implantation av aortaklaff (TAVI) och hemodynamisk påverkan Uppdatering kring och insikt i patofysiologi, morbiditet och mortalitet av pulmonell hypertension utgående från svenska data och Svenska PAH registret. Ökad kunskap om nya metoder i diagnostiken, uppföljningen samt prognostisering av pulmonell hypertension En uppdatering och evidensgenomgång av de nya behandlingsalgoritmer i pulmonell hypertension. Åhörarnas skall informera om vinster och risker med de nya trombocythämmarna och antikoagulantia. Specifikt redogöra för risken för blödningskomplikationer hos patienter som behöver opereras akut eller subakut. Informeras om hur patienterna som står på moderna antitrombotiska läkemedel bör handläggas perioperativt avseende diagnostik, hantering av läkemedel och behandling om blödning uppstår. Öka kunskapen om de olika stora kärlanomalierna med fokus på thorakal aortasjukdom, bakomliggande ärftliga sjukdomar Diagnostisk metoder vid kärlanomalier Behovet av att arbeta över specialistgränserna för att diagnosticera, följa och behandla dessa patienter Postermingel i utställningen med förtäring och dryck Postermingel i utställningen med förtäring och dryck Kongressmiddag på Conventum ingång från Fabriksgatan. Kongressmiddag på Conventum ingång från Fabriksgatan. Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin. Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin

9 Sal: Kongressen FREDAG 24 april Nya riktlinjer för förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö, Carl Johan Östgren, Linköping Nya svenska riktlinjer i ljuset av internationella guidelines Peter Nilsson, Malmö Nya blodtrycksmål för diabetespatienter Jonas Spaak, Stockholm Lipidbehandling: måldos av statiner eller målvärden för lipider? Annika Rosengren, Göteborg Kvalitetsregister dags för en kritisk granskning av den hälsoekonomiska vinsten och nyttan? Moderatorer: Karin Schenck-Gustafsson, Stockholm, Elisabeth Ståhle, Uppsala Vad är nyttan med kontinuerlig registrering jämfört stickprovskontroller? Bertil Lindahl, Uppsala Kan registerbaserad information ersätta randomiserade kliniska prövningar? Lars Rydén, Stockholm Är alla kvalitetsregister hälsoekonomiskt försvarsbara? Lars Åke Levin, Linköping Kardiomyopati vad innebär det för framtiden? Moderatorer: Catarina Svensson, Linköping, Bert Andersson, Göteborg Uppdaterade ESC guidelines vad är nytt? Michael Melin, Stockholm Kardiomyopati eller idrottshjärta vad är skillnaden? Peder Sörensson, Stockholm Vad är sjuksköterskans roll i mötet med patienten? Anna Strömberg, Linköping Bikuspid aortaklaff och aortadilatation en farlig förbindelse Moderatorer: Bengt Johansson, Umeå, Maria J Eriksson, Stockholm BAV och aortadilatation fenotyp, epidemiologi och prognos Frank Flachskampf, Uppsala Varför är den bikuspida aortaklaffen associerad med ökad risk för aortasjukdom? Hanna Björck, Stockholm BAV och aortadilatation följa? reparera? byta? Christian Olsson, Stockholm Smartphone applikation inom hjärtsjukvård Moderatorer: Claes Held, Uppsala, Emma Hag, Jönköping Vill du ha ditt EKG i fickan? Elin Trägårdh, Malmö Bilddiagnostik via Wi-Fi och smartphone Kambiz Shahgaldi, Stockholm Social media och medicin Tiny Jaarsma, Linköping Att relatera de nya svenska riktlinjerna till motsvarande europeiska och amerikanska rekommendationer Att uppmärksamma åhörarna på att blodtrycksmålet vid diabetes höjts i både de europeiska och de nya svenska rekommendationerna Att fokusera på och jämföra de två principiellt olika sätt att inleda och uppfölja lipidbehandling som rekommenderas av olika experter Medvetandegöra vad värdet är av register Kunskap om att vi mäter det vi registrerar men det vi inte registrerar vet vi inget om Kritiskt granska kvalitets registers vara eller icke vara Belysa kardiomyopati från ett brett perspektiv. Sessioner innefattar föreläsare som är läkare och sjuksköterskor Belysa nyheter från ESC guidelines för hypertrof kardiomyopati och diskutera vad som är sjuksköterskans roll. Riktat till kliniker Belysa skillnaderna mellan idrottshjärta och kardiomyopati. Deltog vid ett fullsatt och uppskattat sådant föredrag på ESC. Kunskap om bicuspid aortaklaff - olika fenortyp, epidemiologi och prognos Kunskap om genetisk bakgrund vid BAV och aortadilatation Kunskap om riktlinjer för åtgärd. Övergripande syfte att diskutera möjligheter och utmaningar med ITbaserade lösningar inom kardiologin, både med syfte diagnostik och livsstilsinterventioner. I sesssionen deltar läkare, sjuksköterska och BMA med olika perspektiv. Evidens och framtida implikationer för ITbaserad bilddiagnostik Evidens och framtida implikationer för ITbaserad självmonitorering Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem nu i kaffepausen! Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem nu i kaffepausen! 16 17

10 Sal: Kongressen FREDAG 24 april Strokeprofylax vid förmaksflimmer hur snabbt ska nya orala antikoagulantia (NOAK) föras in? Moderatorer: Frieder Braunschweig, Stockholm, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Försiktigt införande av NOAK i Stockholm varför? Paul Hjemdahl, Stockholm Erfarenheter från Västmanland med störst NOAK-förskrivning i landet Stellan Bandh, Västerås Primärvårdens perspektiv Tomas Forslund, Stockholm Behandlar vi patienter olika beroende på kön? Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Piotr Szamlewski, Göteborg Hjärtsviktsbehandling och tillgång till CRT pacing respektive defibrillator som skydd mot plötslig död finns könsskillnader och varför? Elena Sciaraffia, Uppsala Förmaksflimmerbehandling finns könsskillnader? Anders Jönsson, Linköping Vilka faktorer styr tillgänglighet och val av behandling till patienter? Karin Schenck-Gustafsson, Stockholm Non-compaction kardiomyopati en medicinsk berg och dalbana Moderator: Eva Maret, Stockholm, Mikael Gustafsson, Linköping Genetiska/embryologiska aspekter Pyotr Platonov, Lund Hur bedömer vi idag med eko och MR Odd Bech Hanssen, Göteborg Klinikerns perspektiv Krister Lindmark, Umeå Spontana kranskärlsdissektioner ett ovanligt men allvarligt tillstånd. En klinisk uppdatering Moderatorer: Christoph Varenhorst, Uppsala, Amra Kåregren, Västerås Riskpopulationen hur ser den ut, vem drabbas? Nina Johnston, Uppsala 3 patientfall 3 olika bakgrundsorsaker Bertil Larsson, Uppsala Vad finns det för rekommendationer: Behandling och prognos? Per Tornvall, Stockholm En orkester utan dirigent den multisjuka hjärtpatienten Moderatorer: Pär Höglund, Stockholm, Eva Drevenhorn, Lund Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes en patientresa Fredrik Högberg, Stockholm Personcentrerad vård från filosofi till praktik Karl Swedberg, Göteborg HND-centrum: för patienter med hjärt-, njur- och diabetessjukdom Jonas Spaak, Stockholm att öka kunskapen om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - att få insikter i kritisk värdering av publicerade resultat från behandlingsstudier - att öka förståelsen för betydelsen av uppföljning av behandlingseffekter i sjukvården Medvetenhet om könsskillnader vid val av behandling Uppmärksamma skillnader i val mellan avancerade behandlings strategier och enklare behandlingar avseende kön hos patienter Att känna till genetisk bakgrund och uppkomst av LVNC Att kunna rådande diagnostiska kriterier med avbildningstekniker Att känna igen vanliga symptom och fynd samt kunna handläggning Spontana kranskärlsdissektioner även kallat SCAD är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som uppstår då en reva (dissektion) uppstår i ett kranskärl. Dissektionen kan förlångsamma eller helt stoppa blodflödet i kranskärlet och orsaka en hjärtinfarkt, allvarlig hjärtrytmstörning eller plötslig död. Att förstå vikten av komorbiditet och multisjuklighet vid hjärtkärlsjukdom Att förstå vad ett personcentrerat arbetssätt kan bidra med vid kronisk sjukdom Att förbättra sjukvårdsstrukturen för multisjuka hjärtpatienter Monitorering vid Hjärtintensivvårdsavdelning en livsviktig kunskap Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Mona Schlyter, Malmö Vad övervakas på en hjärtintensivvårdsavdelning och varför? Magnus Simonsson, Kristianstad Patientselektion och kvalitetsindikatorer vid monitorering från hjärtintensivvård till övervakningsavdelning David Zughaft, Lund Monitorering ur patientens perspektiv Eva Ryrlén, Göteborg, Johanna Wermström, Göteborg Palliativ vård vid hjärtsjukdom Moderator: Anna Strömberg, Linköping, Nytt palliativt vårdprogram vad särskiljer palliativ vård vid hjärtsjukdom? Carl Johan Höijer, Lund Brytpunktssamtal vid svår hjärtsvikt hur gör man? Hans Persson, Stockholm Våra apparater när stänger vi av? Hjärtpump och ICD Laila Hübbert, Linköping Hur stor är aortainsufficiensen, och varför är det viktigt? Moderatorer: Veronica Jackson, Stockholm, Frank Flachskampf, Uppsala Socialstyrelsens hjärtriktlinjer innefattar även diagnostik Krister Lindmark, Umeå Gradering av aortainsufficiens med ekokardiografi styrkor och svagheter Eva Nylander, Linköping Kvantifiering av aortainsufficiens med MR nya möjligheter och betydelse Carl Johan Carlhäll, Linköping GUCH-patienten på akuten Moderatorer: Eva Furenäs, Göteborg, Per Kvidal, Uppsala Heartache featuring GUCH Peder Sörensson, Stockholm Arytmier/Synkope Bengt Johansson, Umeå Andtruten eller flåsmätt; varför blir GUCH-patienten andfådd? Martin Stagmo, Lund Hur går det för vår viktigaste riskfaktor? Moderatorer: Karin Manhem, Göteborg, Bert Andersson, Göteborg Hypertoni från primärvård till specialistvård Kristina Bengtsson Boström, Skövde Svårbehandlad hypertoni och compliance Lina Holmqvist, Göteborg Konsekvenser för patienter med hypertoni Charlotta Ljungman, Göteborg Tvärprofessionellt symposium med läkare och sjuksköterskor. Att belysa ett område som många arbetar kliniskt med. Öka kunskapen om mekanismerna bakom övervakning på en hjärtintensivvårdsavdelning samt att diskutera patientselektion och kvalitetsindikatorer för övervakning Belysa patientens perspektiv av övervakning Kunskap om palliativ hjärtvård från nytt nationellt vårdprogram. Kunskap om utförande av brytpunktssamtal vid svår hjärtsjukdom. Kunskap om etiska frågor vid svår hjärtsjukdom. Aortainsufficiens- indikationer för åtgärd och läckagestorlekens betydelse Insufficiensgradering med ekokardiografi Flödesbestämning med MR I akutsituationen tänka bredare avseende vanliga diffdiagnoser om patienten tidigare är hjärtopererad Vikten av att bredda status initialt och möjlighet att välja andra diagnostiska metoder Öka kunskapen om vilka akuta tillstånd som är vanligt patienter med medfödda hjärtfel Orsaker till resistent hypertoni och utredning av detta Hur ska primärvård och specialistvård samarbeta på bästa sätt Vilka följder kan man räkna med drabbar en hypertonipopulation i Sverige idag Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén 18 19

11 Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem i utställningen! 20

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår:

Läs mer

Sal: Kongressal Sal: Hjalmar Bergman Sal: Arenan Sal: Grand, Salong Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren

Sal: Kongressal Sal: Hjalmar Bergman Sal: Arenan Sal: Grand, Salong Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren ONSDAG VETENSKAPLIGT PROGRAM 12.00-13.00 Lunch i utställningen 13.00-14.00 Obesitas en tung riskfaktor? Fallbeskrivningar Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? 14.10-15.10

Läs mer

Sal: Kongressal Sal: Hjalmar Bergman Sal: Arenan Sal: Grand Salon d Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren

Sal: Kongressal Sal: Hjalmar Bergman Sal: Arenan Sal: Grand Salon d Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren ONSDAG VETENSKAPLIGT PROGRAM 12.00-13.00 Lunch i utställningen 13.00-14.00 Obesitas en tung riskfaktor? Fallbeskrivningar Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? 14.10-15.10

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Primärvårdspatienter med förmaksflimmer

Primärvårdspatienter med förmaksflimmer Primärvårdspatienter med förmaksflimmer Val av strokeprofylax i relation till stroke- och blödningsrisk på VC Forshaga Daniel Fröding, ST-läkare allmänmedicin, VC Forshaga Akademisk handledare: Riitta

Läs mer

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens, indikation, teknik Regionmöte Kalmar, 2017-03-22 Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens Indikationer Teknik 2 CTO-definition och prevalens ockluderat koronart

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS?

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Regionmöte i Kardiologi och Klinisk fysiologi Jönköping 2015-03-19 Jörg Lauermann Hur behandlar vi? Hur behandlar

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Min kom-i-håglista Chefer och handledare och seminariedag Pärm, Närvaro och egen Dator Läxor Statistik (=epidemiologi)! Grupparbete och feed-back

Läs mer

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt

Läs mer

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 VI vill TACKA! GOTT och BLANDAT vid HJÄRTSVIKT Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm 2012 Arbetsgruppen i hjärtsvikt Alicja Arasimowicz Anna Forssell Eva Ruberg Helena Sköldbäck Jonna Norman

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Ledamöter i gruppen under år 2014 Linköping: Mats Broqvist och Hans Granfeldt Norrköping: Rosemarie Pettersson Motala: Åsa Törnqvist Jönköping:

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

18:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 27-29 april 2016, Svenska Mässan, Göteborg upplaga 2016-03-09

18:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 27-29 april 2016, Svenska Mässan, Göteborg upplaga 2016-03-09 Sal: R2 ONSDAG 27 april 12.00-13.00 Lunch i utställningen 13.00-14.00 14.10-15.10 15.10-15.55 Kaffe i utställningen 15.55-16.55 17.05-18.05 18.05-20.00 Välkomstmingel i utställningen med förtäring 08.00-09.00

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Lunds universitet Läkarprogrammet, termin 6 2014-08-27 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Vecka 37 Fredag 12 september Temadag:

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 översiktsprogram 110128 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Sjukdomsförebyggande metoder i kardiovaskulär sjukvård, till vilken nytta? Depression post myocardial infarction Biventrikulär

Läs mer

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsvikt RiksSvikt Månadswebbinarium 2016-01-28 Webbinarvärd: Catarina Koerfer, Regional koordinator RiksSvikt Föreläsare: Peter Vasko, Registerhållare Teknisk värd:

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden ÖVERSIKTSprogram Uppdaterad 20130416 / lunch 13.00-14.00 Sal Sal Sal K3 Sal H1 Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva

Läs mer

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stress echocardiography beyond coronary disease

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stress echocardiography beyond coronary disease VETENSKAPLIGT program för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 130311 Gör Din anmälan idag, lägre avgift till den 17 mars, www.sweheart.se 13.00-14.00 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos

Läs mer

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Sal Handskmakaren

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Sal Handskmakaren översiktsprogram 110225 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid ACS och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015 ESCel Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott ESCel ESC e-learning ESCel Webbaserad plattform i syfte att underlätta harmonisering av specialistutbildning i cardiologi - över subspecialiteter

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt vt 2015 Mitt Kom-i-håg: Chefer och handledare och seminariedag Pärm och Närvaro Läxor Statistik! Grupparbete och feed-back Skriftlig rapport (8),

Läs mer

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel levande inlagd på sjukhus Överlevnad 1 månad efter

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Lunds universitet Läkarprogrammet, termin 6 2014-11-19 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Vecka 37 Fredag 12 september Temadag: Proteinuri/Hematuri

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Välkomna till Jönköping och 2015 års regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi!

Välkomna till Jönköping och 2015 års regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi! Välkomna till Jönköping och 2015 års regionmöte i kardiologi och klinisk fysiologi! Jan-Erik Karlsson, ordf RMPG Dawid Kusiak, sektionschef kardiologi Patrik Skogvard, verksamhetschef klin.fys. Werner

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

UPPSALAKURSERNA. Akut kardiologi. Riskvärdering, diagnostik och terapi. Uppsala universitet bjuder in till utbildning mars 2015 i Uppsala

UPPSALAKURSERNA. Akut kardiologi. Riskvärdering, diagnostik och terapi. Uppsala universitet bjuder in till utbildning mars 2015 i Uppsala UPPSALAKURSERNA Akut kardiologi Riskvärdering, diagnostik och terapi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 16-20 mars 2015 i Uppsala Val av rätt diagnostiska metoder och terapi har stor betydelse

Läs mer

ST-kurs interventionell kardiologi

ST-kurs interventionell kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhusets PCI grupp i samarbete med Utvecklingscentrum, Verksamhetsområde kardiologi bjuder in till ST-kurs interventionell kardiologi 16-19 november 2015 (vecka 47) i Göteborg

Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar kunskap utveckling inspiration Ta del av senaste forskningen kring hjärtsvikt uppdatera dig inom behandling! Aktuellt om kardiovaskulär prevention med läkemedel! Fördjupa din kunskap

Läs mer

UPPSALAKURSERNA. Akut kardiologi. Riskvärdering, diagnostik och terapi. Uppsala universitet bjuder in till utbildning 5-9 oktober 2015 i Uppsala

UPPSALAKURSERNA. Akut kardiologi. Riskvärdering, diagnostik och terapi. Uppsala universitet bjuder in till utbildning 5-9 oktober 2015 i Uppsala UPPSALAKURSERNA Akut kardiologi Riskvärdering, diagnostik och terapi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 5-9 oktober 2015 i Uppsala Val av rätt diagnostiska metoder och terapi har stor betydelse

Läs mer

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren översiktsprogram / lunch ONSDAG 4 maj Kongresshall 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid akut koronart syndrom och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

Med hjärtat i centrum

Med hjärtat i centrum Med hjärtat i centrum Hjärtsvikt Ny bot på gammal sot. Göteborg 101022 Kurt Kurt Boman, Boman, professor, professor, överläkare överläkare Forskningsenheten, Forskningsenheten, Skellefteå, Skellefteå,

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120418 / lunch Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka

Läs mer

STRUKTRURERAT OMHÄNDERTAGANDE - SHERATON 11 oktober 2013

STRUKTRURERAT OMHÄNDERTAGANDE - SHERATON 11 oktober 2013 STRUKTRURERAT OMHÄNDERTAGANDE - SHERATON 11 oktober 2013 För tredje året i rad arrangerades ett symposium kring strukturerat omhändertagande vid förmaksflimmer. Mötet var välbesökt med många givande föreläsningar.

Läs mer

Översiktsföreläsning Arytmier

Översiktsföreläsning Arytmier Översiktsföreläsning Arytmier januari 2015 Göran Kennebäck Arytmier Tackykardier per def >100 slag/min Bradykardier per def < 50 slag/min Symtomfria-måttliga-syncope-död Varför Behandla? Behandla symtom

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140430 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, HT 2015 Vecka 37 Fredag 11 september 2015 Temadag: Kranskärlssjukdom Ansvarig: David Erlinge 08.15-09.00 Stabil angina, Bröstsmärta David Erlinge 09.15-10.00

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120302 Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol?

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Klinisk lägesrapport NOAK

Klinisk lägesrapport NOAK Klinisk lägesrapport NOAK Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset EQUALIS användarmöte Koagulation 2015-03-13 Den vanligaste indikationen för NOAK Förmaksflimmer

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

GUCH. Halmstad, Tylösand 16 02 18 Ulf Thilén GUCH-verksamheten SUS/Lund

GUCH. Halmstad, Tylösand 16 02 18 Ulf Thilén GUCH-verksamheten SUS/Lund GUCH Halmstad, Tylösand 16 02 18 Ulf Thilén GUCH-verksamheten SUS/Lund GUCH - Vuxna med medfött hjärtfel FÖRBÄTTRAD ÖVERLEVNAD GUCH Grown-Up Congenital Heart ACHD Adult Congenital Heart Disease Barnkardiologi

Läs mer

Graviditet med förvärvade hjärtfel. Christina Christersson Kardiologen, Akademiska Sjukhuset Uppsala Universitet

Graviditet med förvärvade hjärtfel. Christina Christersson Kardiologen, Akademiska Sjukhuset Uppsala Universitet Graviditet med förvärvade hjärtfel Christina Christersson Kardiologen, Akademiska Sjukhuset Uppsala Universitet EHJ 2013 34 657-665 Maternell mortalitet 1% (jmf 0.007% i normalbefolkningen) 26% behövde

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

XIVSvenska. Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter. Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter. Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm Ingen intressekonflikt föreligger Dysglykemi

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt

Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Aktuell behandling vid Hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt Läkemedel Guldkorn 2014, Läkemedelskommitten Katarina Palm Spec Kardiologi, Fysiologi och Internmedicin Hjärtsvikt Definition Patofysiologiskt: Oförmåga

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Har patienter bättre kunskap än allmänheten om hjärtinfarkt och hur de bör agera vid nya symtom?

Har patienter bättre kunskap än allmänheten om hjärtinfarkt och hur de bör agera vid nya symtom? Catrin Henriksson Uppsala Clinical Research center Akademiska sjukhuset Har patienter bättre kunskap än allmänheten om hjärtinfarkt och hur de bör agera vid nya symtom? Bakgrund Hjärtinfarkt (AMI) 38 800

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13

PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 1 PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2016-01-13 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Jan-Erik Broman, psykiatri Greta Edelstam, obstetrik och

Läs mer

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås 1 John-Erik Rustas Orsa PSK A 87 87 174 92 92 184 92 86 178 536 S 2 Torben Rundqvist Vårgårda PSK A 89 96 185 87 92 179 78 88 166 530 B 3 Anders Norgren Grästorps PSK A 86 95 181 92 88 180 82 86 168 529

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

Bättre vård för. -beskrivning av psykisk ohälsa och kostnader, samt utvärdering av en internetbaserad intervention

Bättre vård för. -beskrivning av psykisk ohälsa och kostnader, samt utvärdering av en internetbaserad intervention Bättre vård för patienter med ickekardiell bröstsmärta -beskrivning av psykisk ohälsa och kostnader, samt utvärdering av en internetbaserad intervention ICKE-KARDIELL BRÖSTSMÄRTA Definition: Smärta som

Läs mer

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne

Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Läkemedelsrådet Dokumentet reviderat av Läkemedelsrådet 2014-01-16 Riktlinjerna giltiga t o m 2014-12-31 Regionala riktlinjer för peroral trombocythämning vid akut kranskärlsjukdom i Region Skåne Uppdrag

Läs mer

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM med fokus på akut koronärt syndrom Eva Velebová ISCHEMI = LOKAL SYREBRIST I VÄVNAD ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM = BRIST PÅ TILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN VIA HJÄRTATS

Läs mer

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion

Johan Holm, Lund. Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Johan Holm, Lund Vad är nytt i GUCH-guidelines? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Baumgartner H et al. Eur Heart J. 2010 Dec;31(23):2915-57 MR hjärta utvidgad indikation Kvantifiering

Läs mer

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte Högt blodtryck Åderlåtning i Landeryd/Hylte 2 Bra källor att läsa om hypertoni Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer 2014 Nya riktlinjer från Läkemedelsverket 2014 som kommer senast i början av hösten,

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

XIVSvenska. Kardiovaskulära Vårmötet. Peak systolic velocity using color- coded 4ssue Doppler imaging,

XIVSvenska. Kardiovaskulära Vårmötet. Peak systolic velocity using color- coded 4ssue Doppler imaging, Peak systolic velocity using color- coded 4ssue Doppler imaging, - a strong and independent predictor of outcome in acute coronary syndrome pa4ents Carl Westholm, Jonas Johnsson,Reidar Winter, Tomas Jernberg

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

Kardiologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kardiologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kardiologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Marcus Ståhlberg, Karolinska Universitetssjukhuset Programmeringsstrategier för basfrekvens

Läs mer

Arytmier. skillnad mellan kvinnor och män. Per Insulander 2015-01-14

Arytmier. skillnad mellan kvinnor och män. Per Insulander 2015-01-14 Arytmier skillnad mellan kvinnor och män Per Insulander 2015-01-14 Arytmi Män % Kvinnor % Sjuk sinusknuta** 45 55 Inadekvat sinus takykardi 10 90 Förmaksfladder 80 20 Förmakstakykardi* 40 60 Förmaksflimmer*

Läs mer

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009

Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Preliminärt program - Kvalitetsregisterkonferensen 2009 Dag 1 - Tisdag 6 oktober 09.00-10.00 Registrering och kaffe 10.00-12.00 Plenum I Inledning Socialstyrelsen Patientrapporterat utfall en självklarhet

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Mårten Rosenqvist, Karolinska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Mårten Rosenqvist, Karolinska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Mårten Rosenqvist, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus Screening för fömaksflimmer

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

VÄLKOMNA till Hooks Herrgård!

VÄLKOMNA till Hooks Herrgård! VÄLKOMNA till Hooks Herrgård! 09.30 Drop in med fika 10.00 Inledning Jan-Erik Karlsson, Yvonne Pantzar & Marie Gustavsson 10.15 Fysisk träning i SEPHIA Ansträngande för både patient och sköterska?! Helena

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Våra rutinbehandlingar Hur kostnadseffektiva är de? Fokus på nya trombocythämmare!

Våra rutinbehandlingar Hur kostnadseffektiva är de? Fokus på nya trombocythämmare! Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Magnus Janzon, Linköping Våra rutinbehandlingar Hur kostnadseffektiva är de? Fokus på nya trombocythämmare! Intressekonflikt: Advisory Board:

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Lars Svennberg Överläkare, hjärtenheten Gävleborg Lars Svennberg Kardiolog, överläkare hjärtenheten Gävleborg Sekundärprevention Waran Kvalitets-

Läs mer