Svenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM"

Transkript

1 IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Thoraxradiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk Förening för Thoraxanestesi och intensivvård och medarrangerande föreningar: Svensk Barnkardiologisk Förening Svensk Förening för Diabetologi Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin VIC-Vårdprofessioner Inom Cardiologi

2 ÖVERSIKTSPROGRAM ONSDAG Sal: Kongressen Sal: Kongressen Sal: Hjalmar Sal: Bergman Arenan Sal: ArenanSal: Grand Salong d Elvy Sal: Grand Kongressen Sal: Salong Handskmakaren d Elvy Sal: Handskmakaren Hjalmar Sal: Bergman Bryggaren Sal: Bryggaren Arenan ONSDAG Lunch i utställningen Lunch i utställningen ONSDAG Lunch i i utställningen Obesitas en tung riskfaktor? Obesitas en Fallbeskrivningar tung riskfaktor? Fallbeskrivningar Vilket är det kliniska värdet av Vilket är det kliniska Revaskularisering värdet av på fysiologisk Revaskularisering Obesitas grund en Kardiovaskulär tung på riskfaktor? fysiologisk sjukdom grund hos Kardiovaskulär den Fallbeskrivningar sjukdom hos den Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av kontinuerlig monitorering hur bestämma av ischemiutbredning? hur bestämma åldrande ischemiutbredning? populationen åldrande populationen kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? hjärtrytmen? hjärtrytmen? Att träna kroppen och knoppen Att träna efter kroppen Det riktigt och knoppen akuta koronara efter syndromet Det riktigt akuta Sjukt koronara EKG, frisk syndromet patient: Sjukt EKG, frisk Går patient: vägen till kranskärlen genom Går Att träna vägen kroppen till Bilddiagnostik kranskärlen och knoppen genom vid angina efter senaste Bilddiagnostik Det riktigt akuta vid koronara angina syndromet senaste Sjukt EKG, frisk patient: hjärtinfarkt hjärtinfarkt - när komplikationer tillstöter- när komplikationer när det avvikande tillstöter är normaltnär det avvikande munnen? är normalt munnen? hjärtinfarkt nytt nytt - när komplikationer tillstöter när det avvikande är normalt Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Bayer Bayer Cardiome Cardiome Boston Scientific Lotus Valve Boston System: Scientific Att leva Lotus med Valve device System: Att Bayer leva med Högerkateterisering device Högerkateterisering Cardiome NOAC in clinical practise NOAC in clinical Modern practise behandling av akut Modern behandling Improved av Acute akut Procedural Outcomes Improved Acute hur Procedural mycket ska Outcomes patienten anpassa NOAC hur mycket in clinical ska tolkning, practise patienten indikation anpassa och nytta Modern tolkning, behandling indikation av och akut nytta - Where are we today? - Where are we förmaksflimmer today? förmaksflimmer with a 2nd generation valve with a 2nd generation sitt liv? valve sitt - Where liv? are we today? förmaksflimmer Invigning & Werköföreläsning Invigning & Werköföreläsning Invigning & Werköföreläsning Boston Scientific Lotus Valve System: Improved Acute Procedural Outcomes with a 2nd generation valve Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel med förtäringi utställningen med förtäring TORSDAG TORSDAG TORSDAG Välkomstmingel i i utställningen med förtäring Vad har vi lärt av våra svenska Vad har vi lärt E-hälsa av våra svenska är vi kardiologer redo? E-hälsa är Claudicatio vi kardiologer en redo? bortprioriterad Claudicatio Hjärtat en bortprioriterad så funkar det! Hjärtat Vad har vi så lärt funkar Endokarditprofylax av våra det! svenska Endokarditprofylax E-hälsa är vi kardiologer redo? kvalitetsregister? kvalitetsregister? patientgrupp? patientgrupp? kvalitetsregister? att vara eller inte vara att vara eller inte vara Claudicatio en bortprioriterad patientgrupp? Fria föredrag Fria föredragfria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredragfria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Sanofi & Amgen Efter hjärtinfarkten Sanofi & Amgen Vifor Efter Pharma hjärtinfarkten Nordiska Vifor Pharma St. Nordiska Jude Medical Strokeprevention St. Jude vid Medical Hur ska Strokeprevention man hantera vid Hur Sanofi ska & man Amgen Betydelsen hantera Efter hjärtinfarkten av närstående vid Betydelsen Vifor olika Pharma Boehringer av Nordiska närstående Ingelheim vid olika Dubbel eller Boehringer St. Jude Medical Ingelheim Strokeprevention Dubbel eller vi LDL som behandlingsmål, hur LDL bra som är vi behandlingsmål, Järnbrist och hjärtsvikt hur bra är vi dubbel Järnbrist och flimmer hjärtsvikt då AK dubbel är kontraindicerat flimmer då AK trikuspidalisinsufficiensen? är kontraindicerat trikuspidalisinsufficiensen? LDL som behandlingsmål, hjärtsjukdomar hur bra är vi hjärtsjukdomar Järnbrist och trippelbehandling hjärtsvikt dubbel vid förmaksflimmer trippelbehandling flimmer då AK är vid kontraindicerat förmaksflimmer och PCI, vågar vi lämna gammalt och PCI, vågar vi lämna gammalt i Sverige? i Sverige? börda börda - förmaksplugg kan vara ett alternativ - förmaksplugg kan vara ett alternativ i Sverige? börda beprövat och vara nytänkande? beprövat - förmaksplugg och vara nytänkande? vara ett alternativ SWEDEHEART-symposium SWEDEHEART-symposium Satsa på hjärtsvikt! Satsa på hjärtsvikt! Finns behov av riktlinjer för utbildning Finns och behov av riktlinjer Dilemman för utbildning inför klaffintervention och Dilemman SWEDEHEART-symposium inför Nya klaffintervention orala koagulationshämmare Nya Satsa orala vid på hjärtsvikt! koagulationshämmare Boehringer Ingelheim vid Boehringer Finns behov Ingelheim av riktlinjer för utbildning och kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi akut koranart syndrom med/utan akut koranart Svaret syndrom som alla med/utan väntat på efter Svaret kompetenskrav som alla väntat inom invasiv på efter elektrofysiologi och för implantation av pacemakers och och för implantation av pacemakers och förmaksflimmer vilken plats förmaksflimmer har de? 3 år med vilken NOAK: plats - Hur har går de? det i 3 och år med för implantation NOAK: - Hur av går pacemakers det i och defibrillatorer? defibrillatorer? verkligheten? verkligheten? defibrillatorer? Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i i utställningen Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten AstraZeneca Nordic Baltic AstraZeneca ResMed Nordic Baltic ResMed BMS Bristol-Myers & Pfizer Squibb Antikoagulation & Pfizer Bristol-Myers i praktiken Squibb Imaging & Pfizer vid medfödda och förvärvad Imaging AstraZeneca vid Patientsäker medfödda Nordic Baltic och vård förvärvad Patientsäker ResMed vård Bristol-Myers Squibb & Pfizer Hur fortsätter Sverige att vara Hur fortsätter Sleep Sverige and att the vara Heart time to Sleep wake and up the Antikoagulation experter Heart i time heta i praktiken stolen. wake up experter Antikoagulation i heta hjärtsjukdomar i praktiken experter i barnaåren i heta hjärtsjukdomar Hur aktuella fortsätter information Sverige i barnaåren att vara om aktuella risker och nytta Sleep information and the om Heart risker time och to nytta wake up Antikoagulation i praktiken experter i heta världsledande inom hjärtinfarktsvård? världsledande inom hjärtinfarktsvård? stolen. Olika perspektiv med patienten stolen. i Olika fokusperspektiv Olika perspektiv med patienten i fokus metoder med och patienten modern i fokus tillämpning metoder världsledande och på modern inom gott och hjärtinfarktsvård? tillämpning ont på gott och ont stolen. Olika perspektiv med patienten i fok Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Modererade postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner i utställningsområdet Modererade postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner i utställningsområdet Fridlundföreläsning Fridlundföreläsning Hypotermi protektion för hjärta Hypotermi och Pulmonell protektion Hypertension för hjärta och på basen Pulmonell av Hypertension Hur skall vi hantera på basen moderna av anti- läkemedel om patienten trombotiska läkemedel Hur Fridlundföreläsning skall vi hantera Kärlanomalier moderna anti- det multidiciplinära Kärlanomalier Hypotermi protektion det multidiciplinära för hjärta och hjärna hjärna PAH & CTEPH PAH & CTEPHtrombotiska behöver opereras? samarbetet om patienten behöver opereras? samarbetet hjärna Postermingel i utställningen Postermingel med förtäring i utställningen med förtäring Postermingel i i utställningen med förtäring FREDAG FREDAG FREDAG Nya riktlinjer för förebyggande Nya av riktlinjer för Kvalitets förebyggande register av dags för en Kvalitets kritisk register Kardiomyopati dags för en kritisk vad innebär Kardiomyopati det för Bikuspid vad innebär aortaklaff det och för aortadilatation Bikuspid Nya riktlinjer aortaklaff Smartphone för förebyggande och aortadilatation application av inom Smartphone Kvalitets register application dags för inom en kritisk aterosklerotisk hjärt kärlsjukdom aterosklerotisk med granskning hjärt kärlsjukdom av den hälsoekonomiska med granskning av läkemedel vinsten och nyttan? framtiden? hälsoekonomiska läkemedel vinsten och nyttan? framtiden? en farlig förbindelse aterosklerotisk en farlig förbindelse hjärtsjukvård kärlsjukdom med hjärtsjukvård granskning av den hälsoekonomiska läkemedel vinsten och nyttan? Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Strokeprofylax vid förmaksflimmer Strokeprofylax Behandlar vid förmaksflimmer vi patienter olika beroende Behandlar vi Non-compaction patienter olika beroende kardiomyopati Non-compaction Spontana kardiomyopati kranskärlsdissektioner Spontana Strokeprofylax kranskärlsdissektioner En vid orkester förmaksflimmer utan dirigent En Behandlar orkester vi utan patienter dirigent olika beroende hur snabbt ska nya orala antikoagulantia hur snabbt ska på kön? nya orala antikoagulantia på kön? en medicinsk berg och dalbana en medicinsk ett berg ovanligt och dalbana men allvarligt tillstånd ett hur ovanligt snabbt ska men den nya allvarligt multisjuka orala antikoagulantia tillstånd hjärtpatienten på den kön? multisjuka hjärtpatienten (NOAK) föras in? (NOAK) föras in? En klinisk uppdatering En (NOAK) klinisk föras uppdatering in? Pulmonell Hypertension på basen av PAH & CTEPH Kardiomyopati vad innebär det för framtiden? Non-compaction kardiomyopati en medicinsk berg och dalbana Monitorering vid Monitorering Palliativ vid vård vid hjärtsjukdompalliativ vård Hur vid stor hjärtsjukdom aortainsufficiensen, Hur stor är aortainsufficiensen, GUCH-patienten på akuten GUCH-patienten Monitorering Hur vid går på det akuten för vår viktigaste Hur Palliativ går det vård för vid vår hjärtsjukdom viktigaste Hur stor är aortainsufficiensen, Hjärtintensivvårdsavdelning Hjärtintensivvårdsavdelning och varför är det viktigt? och varför är det viktigt? Hjärtintensivvårdsavdelning riskfaktor? riskfaktor? och varför är det viktigt? en livsviktig kunskap en livsviktig kunskap en livsviktig kunskap Grab-N-Go Lunch Grab-N-Go Lunch Grab-N-Go Lunch Preliminärt program, ändringar kan komma Preliminärt att ske. program, ändringar kan komma att ske. 2 3

3 Sal: Kongressen ONSDAG 22 april Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Obesitas en tung riskfaktor? Moderatorer: Rachel De Basso, Jönköping Fredrik Nyström, Linköping Existerar obesitasparadoxen? Carl-Johan Behre, Göteborg Obesitas vägen till diabetes eller tvärtom? Anders Frid, Malmö - Jag har tränat och kan ta några extra mackor, eller? Samverkan mellan fysisk aktivitet och kost för viktnedgång Ingrid Larsson, Göteborg Uppmärksamma obesitas som riskfaktor. Diskutera om obesitasparadoxen existerar och samverkan mellan obesitas och diabetes. Diskutera sambandet mellan kost och fysisk aktivitet för viktnedgång. Fallpresentationer Moderatorer: Martin Ugander, Stockholm, Sten Walther, Linköping Atrial Myxoma a rare but well described cause of increased erythrocyte sedimentation rate (ESR) and anaemia Mattias Ekström, Stockholm Pheochromocytoma Diagnosed by the Extra Corporeal Membrane Oxygenation-team Based on the Finding of Inverted-Takotsubo Pattern Cardiomyopathy on the Echocardiogram Doris Cunha Goncalves, Lund Total percutaneous transcatheter valve implantation in native mitral stenosis in a patient with previous transapical TAVI Niels Erik Nielsen, Linköping Successful heart transplantation from a donor with takotsubo syndrome A challenge to current guidelines. Elmir Omerovic, Göteborg TAVI -treatment of severe right-sided heart failure Niels Erik Nielsen, Linköping Att få fördjupad klinisk insikt om kardiovaskulär sjukvård genom att ta del av en klinisk fallpresentation. Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? Moderatorer: Magnus Forsgren, Falun, Johan Engdahl, Halmstad Kan vi hitta okända förmaksflimmer och förhindra stroke? Emma Svennberg, Stockholm Kontinuerlig EKG-monitorering av patienter efter ablation av förmaksflimmer Anna Björkenheim, Örebro Kontinuerlig EKG-monitorering via hemmonitoring (remote) hos patienter med ICD och pacemaker. Emma Sandgren, Varberg Att lära om det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen. Har monitorering underlättat vårt kliniska arbete? Att öka monitorerings inverkan i behandlingsval. Revaskularisering på fysiologisk grund hur bestämma ischemiutbredning? Moderatorer: Elisabeth Ståhle, Uppsala, Karin Åström Olsson, Malmö Symposiet är framtaget i samarbete med Svensk förening för nuklearmedicin. Varför ischemiutbredning och går den att bestämma invasivt? Nawzad Saleh, Stockholm Bestämma ischemiutbredning med myokardscint Elin Trägårdh, Malmö Bestämma ischemiutbredning med andra icke-invasiva modaliteter Jan Engvall, Linköping Vad invasiva kardiologer vill veta om ischemiutbredning Hur bestämma ischemiutbredning med myokardscintigrafi? Hur olika metoder diagnostiserar ischemi/ kranskärlssjukdom Kardiovaskulär sjukdom hos den åldrande populationen Moderatorer: Carl-Johan Höijer, Lund, Kristina Åhlund, Trollhättan Vad är normala åldersförändringar och när blir det sjukligt? Berglind Libungan, Göteborg Hjärtsvikt en tickande bomb för den åldrande populationen Anna Strömberg, Linköping Skör, gammal och hjärtsjuk vilka guidelines gäller då? Stella Cizinsky, Örebro Tvärprofessionellt symposium: Belysa åldrande ur olika perspektiv. Vad är normala åldersförändringar och när det blir sjukligt. Belysa åldrande vid hjärtsvikt, främst ur ett omvårdadsperspektiv Vi har många evidensbaserade guidelines, men hur väl fungerar dessa när patienten är gammal, skör och hjärtsjuk? Att träna kroppen och knoppen efter hjärtinfarkt Moderatorer: Lennart Nilsson, Linköping, Lars Svennberg, Gävle Hur tränar man kroppen? Maria Bäck, Göteborg Hur tränar man knoppen? Walter Osika, Stockholm Effekter av kropp- och knoppträning Från molekyl till major events Lena Jonasson, Linköping Det riktigt akuta koronara syndromet När komplikationer tillstöter Moderatorer: Axel Åkerblom, Uppsala, Marie Jinder, Skellefteå Inotropi vid akut koronart syndrom Gerhard Wikström, Uppsala Arytmier vid akut koronart syndrom Per Blomström, Uppsala ECMO/Assist behandling vid akut koronart syndrom Veronica Jackson, Stockholm Sjukt EKG, frisk patient: när det avvikande är normalt Moderatorer: Eva Nylander, Linköping, Per Insulander, Stockholm EKG hos barn: vad är annorlunda? Nina Nelson Follin, Linköping EKG hos idrottare: vilka förändringar är vanliga? Frieder Braunschweig, Stockholm Retledningshinder: normvariant eller riskmarkör? Lennart Bergfeldt, Göteborg Går vägen till kranskärlen genom munnen? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Barbro Kjellström, Stockholm Förlorad tand sätter hjärtat i brand Ola Vedin, Uppsala Inflammation och tandhälsa Elisabet Svenungsson, Stockholm Sambandet mellan parodontit och hjärtinfarkt - kausalt eller samverkande riskfaktorer? Lars Rydén, Stockholm, Björn Klinge, Malmö Bilddiagnostik vid angina - senaste nytt Moderatorer: Tanja Kero, Uppsala, Magnus Janzon, Linköping Ny utveckling inom datortomografi Olov Duvernoy, Uppsala MR - redo för klinisk användning även i Sverige Jan Engvall, Linköping Nya nationella riktlinjer inom hjärtsjukvård - bröstsmärta Marcus Carlsson, Lund Vilka träningsformer/träningsprogram kan erbjudas? Hur tränar man psykiskt efter hjärtinfarkt? Vilka psykologiska interventioner kan erbjudas. Finns rätt kompetens inom hjärtsjukvården? Vad vet vi om de biologiska effekterna av fysisk och psykisk träning? Översikt som startar med effekter på molekyloch cellnivå (lipider, inflammation, hemostas, insulinresistens, cellulärt åldrande) och slutar med effekter på kardiovaskulära händelser. Slutligen diskuteras tänkbara synergistiska effekter av fysisk och psykisk träning. Att känna till olika typer av inotropi och lämpligheten av dessa vid akut koronart syndrom (AKS). Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. Att känna till olika typer av arytmier vid akut koronart syndrom (AKS), deras behandling och att identifiera vilka arytmier som behöver ytterligare utredning. Att känna till ECMO och assistbehandling och att identifiera vilka individer som detta kan vara aktuellt för. Att kännan till grundläggande skillnader mellan normala EKGn hos barn och vuxna Att kännan till vanliga EKG avvikelser hos idrottare Att kunna skilja mellan benigna och farliga retledningshinder Att uppdatera åhörarna om aktuell forskning inom området tandlossningsoch kardiovaskulärsjukdom Att förklara hur tandlossningssjukdom kan leda till påskyndad och mer uttalad ateroskleros Att med hjälp av nyframtagen information klargöra om sambandet mellan tandlossningssjukdom och hjärtinfarkt är ett direkt orsakssamband eller mer en fråga om för bägge sjukdomarna gemensamma riskfaktorer De kommande svenska riktlinjerna för diagnostik av IHD/internationella riktlinjer Vad kan vi förvänta oss av CTA i den kliniska vardagen i en nära framtid MR perfusion vid diagnostik av IHD 4 5

4 Sal: Kongressen ONSDAG 22 april Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Bayer NOAC in clinical practise Where are we today? Moderatorer: Stefan James, Uppsala, Tord Juhlin, Malmö Clinical experience from Sweden with NOACs Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Treatment with NOAC, from pharmacology to patient Silvia Haas, München Management of NOAC in cardiology patient What does ESC guidelines say us? Sigrun Halvorsen, Oslo Cardiome Modern behandling av akut förmaksflimmer Moderator: Kristina Hagwall, Stockholm Conversion of AF patients after cardiac surgery. Experience and recommendations from Dusseldorf Bernhard Korbmacher, Düsseldorf, Germany Kräver ett modernt omhändertagande av patienter med akut förmaksflimmer snabb konvertering? Debatt (Con) Mårten Rosenqvist, Stockholm Kräver ett modernt omhändertagande av en patient med akut förmaksflimmer snabb konvertering? Debatt (Pro) Per Blomström, Uppsala Boston Scientific Lotus Valve System: Improved Acute Procedural Outcomes with a 2nd generation valve Moderator: Matthias Götberg, Lund Lotus Valve Clinical & Device Overview - The Lund Experience Matthias Götberg, Lund Expanding Your Options with Lotus: The Direct Aortic Approach Leo Ihlberg, Helsingfors Watchman : WATCHMAN LAAC: From Clinical Evidence to Clinical Practice Watchman Case Presentation and Device Overview The Linköping Experience Niels Erik Nielsen, Linköping Att leva med device hur mycket ska patienten anpassa sitt liv? Moderatorer: Anders Broström, Jönköping, Margareta Ring, Stockholm ICD nightmares hur mår patienterna efter ett tillslag? Ingela Thylén, Linköping Sjuksköterskeuppföljning hur då? Maria Hesselstrand, Lund Är det farligt att träna hårt med en ICD? Mats Börjesson, Stockholm Högerkateterisering tolkning indikation och nytta Moderatorer : Erik Björklund, Uppsala, Ida Haugen Löfman, Stockholm Hemodynamik vid högerkateterisering en introduktion Mohammad Kavianipour, Uppsala Vilka patienter bör komma ifråga? Fynd och slutsatser ifrån verkligheten Ola Vedin, Uppsala Myokardbiopsi indikation och tolkning Laila Hübbert, Linköping Öka kunskap om kliniska erfarenheter av NOAC Fördjupad kunskap av farmakologins betydelse hos patient ESC riktlinjer och hantering av svåra kliniska situationer för kardiologer När infaller risken för stroke vid förmaksflimmer Behandlingsperspektiv av förmaksflimmer med avseende på kardiovaskulär och ickekardiovaskulär(stroke) morbiditet och mortalitet. Skillnader av sjukdom och behandling mellan vanligt förmaksflimmer och förmaksflimmer orsakat av hjärtoperation. Internationella Riktlinjer för behandling av postoperativt FF efter hjärtkirurgi. Overview of latest clinical data relating to TAVI Overview of the clinical experience with TAVI Overview of latest clinical data relating to Left Atrial Appendage Closure (LAAC) and Overview of the clinical experience with LAAC Att belysa device tvärprofessionellt. Belysa patientens perspektiv avseende livskvalitet och behov av uppföljning Diskutera hur sjuksköterskeuppföljning går till och vilken evidens det finns för ingående komponenter och modeller. Riktat till kliniker som deltar vid mötet. Diskutera evidensen för fysisk träning med device. Ökad kännedom om hemodynamiska principer och resultat i samband med högerkateterisering och på så sätt förhoppningsvis även en fördjupad förståelse för hjärtfysiologi i allmänhet Invigning Ordförande org. kom. Sten Walther, Linköping Werköföreläsning Moderator: Ordförande Svenska Hjärtförbundet Marcus Carlsson, Lund Betablockad vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt Åke Hjalmarson, Göteborg Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen 6 7

5 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Vad har vi lärt av våra svenska kvalitetsregister? Moderatorer: Jonas Schwieler, Stockholm, Dritan Poci, Örebro Flimmerablation hur går det i Sverige jämfört internationella data? Resultat från ablationsregistret Milos Kesek, Umeå Hur går det för patienter med förmaksflimmer och utan andra riskfaktorer Tommy Andersson, Örebro Vad säger vår egen erfarenhet om dronedaron? Leif Friberg, Stockholm E-hälsa är vi kardiologer redo? Moderatorer: Claes Held, Uppsala, Christoph Varenhorst, Uppsala Kan man uppnå livsstilsförändringar med hjälp av smartphones? Margret Leosdottir, Malmö Patient reported outcome measures (PROM) ny utveckling i våra register Kristina Hambraeus, Falun E-hälsobehandling ny möjlighet med nya utmaningar Fredrika Norlund, Uppsala Claudicatio en bortprioriterad patientgrupp? Moderatorer: Åsa Cider, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Vad är det nyaste inom klinisk utvärdering och behandling? Anders Gottsäter, Malmö Räcker det att ge patienter med claudicatio go home and walk advice? Anna Johansson, Göteborg Kardiovaskulär sekundärprevention för claudicatiopatienter Christine Wann Hansson, Malmö Hjärtat så funkar det! Moderatorer: Sven-Erik Ricksten, Göteborg, Eva Maret, Stockholm Hur pumpar hjärtat egentligen? - insikter från magnetkameran Marcus Carlsson, Lund Fysiologisk simulering som kliniskt beslutsstöd inom kardiologisk och hjärtkirurgisk intensivvård Michael Broomé, Stockholm Nya sätt att värdera diastolisk funktion ett paradigmskifte Martin Ugander, Stockholm Endokarditprofylax att vara eller inte vara Moderator: Eva Tamas, Linkoping, Gerhard Wikström, Uppsala Vi bör inte minska endokarditprofylax Ulf Thilén, Lund Vi måste minska profylaktisk antibiotikaförskrivning, vi skriver redan ut för mycket antibiotika. Jan Källman, Örebro Patientfall med mentometerfrågor Birgitta Jönelid, Uppsala Att lära dra klinisk njuta av vår guld skatt, kvalitéregistrar. Vi är duktiga att samla relevanta kliniska data, men hur ofta analyserar vi de? Har register alltid rätt? Ngt vi kan förbättra vid datainsamling? Fria föredrag Moderatorer: Martin Ugander, Stockholm, Mika Skeppholm, Stockholm Increased levels of inflammatory markers in men with abdominal aortic aneurysm. Sara Lindberg, Malmö Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus - a systematic review and meta-analysis Mattias Brunström, Östersund Long-term follow-up of patients with nonvalvular atrial fibrillation treated with the new oral anticoagulants shows differences in the drug tolerability and incidence of bleeding events Faris Al-Khalili, Stockholm Identification of Echocardiographic Normal Values for clinically stable heart transplant patients Annika Ingvarsson, Lund A population based assessment of atrial fibrillation in the acute coronary syndrome: occurrence, risk spectrum and anticoagulant treatment Lina Lannemyr Lindahl, Östersund Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att medvetandegöra ett nytt behandlingsverktyg som kan vara ett stöd för både patient och sjukvårdspersonal Att stimulera till ökad bilateral kommunikation med våra patienter Att ge ökad kunskap om Internetmedierad behandling Fria föredrag Moderatorer: Martin Stagmo, Lund Magnus Settergren, Stockholm Long anterior mitral valve leaflets determine the development of dynamic left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy Per Lindqvist, Umeå Pulmonary hypertension after heart transplantation - Impact on survival and correlation to preoperative haemodynamics Jacob Lundgren, Lund Regional stress-induced ischemia in non-fibrotic hypertrophied myocardium demonstrated on cardiovascular magnetic resonance imaging in young HCM patients Robert Jablonowski, Lund Prediction of appropriate ICD-therapy using infarct heterogeneity from cardiovascular magnetic resonance in patients with coronary artery disease Robert Jablonowski, Lund Disturbances of collagen type I metabolism are independent predictors of long-term mortality in systolic heart failure Johan Löfsjögård, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att belysa claudication ur olika perspektiv. Vill gärna bredda mötet något och lyfta också perifer kärlsjukdom som många patienter drabbas av. Diskutera nyheter & evidens inom klinisk utvärdering och behanding, ur både ett medicinskt och fysioterpeutiskt perspektiv. Diskutera sekundärprevention och uppföljning för dessa patienter och sjuksköterskans roll i det. Fria föredrag Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö, Jonas Spaak, Stockholm Do Socioeconomic Factors Modify the Association between Preoperative Antidepressant Use and Survival following CABG? Malin Stenman, Stockholm Periodontitis - Independent Contributor to Risk of Myocardial Infarction - A report from the PAROKRANK Study Lars Rydén, Stockholm Tooth Loss is Independently Associated With Adverse Outcome but Not Myocardial Infarction in Patients With Chronic Coronary Heart Disease Ola Vedin, Uppsala Testosterone in patients with acute myocardial infarction and glucose abnormalities and in matched controls - a report from the GAMI study Anne Wang, Stockholm Reduced myofilament Ca2+ sensitivity in a mouse model for rheumatoid arthritis is linked to oxidative and nitrosative stress Daniel Andersson, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att förstå betydelsen av det atrioventrikulära planets rörelser för normal systolisk och diastolisk hjärtfunktion. Att förstå hur datorsimulering kan användas för att bättre förstå komplex klinisk patofysiologi. Att förstå hur diastolisk funktion kan mätas och förstås med hjälp av anpassning till en mekanisk modell som beskriver fyllnad av kammaren. Fria föredrag Moderatorer: Carl-Johan Carlhäll, Linköping, Elin Trägårdh, Malmö Positron Emission Tomography (PET) utilizing Pittsburgh compound B (PIB) detects amyloid heart deposits in hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR) Björn Pilebro, Umeå The Extent of Myocardium at Risk for LAD, RCA and LCx occlusion using Contrast Enhanced SSFP and T2-STIR David Nordlund, Lund Performance of Contrast Enhanced SSFP and T2-STIR MR imaging for determining Myocardium at Risk in a Multi-vendor, Multi-center setting David Nordlund, Lund Phantom validation of 4D flow: independent validation of flow velocity quantification using particle imaging velocimetry Johannes Töger, Lund Phantom validation of 4D flow: independent validation of vortex ring volume quantification using planar laser-induced fluorescence Johannes Töger, Lund Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Vad bör gälla för endokardit profylax och vilka skall behandlas Argumenten för att behålla en aktivare endokardit profylax Argumenten för en mindre aktiv endokarditprofylax Fria föredrag Moderatorer: Bengt Fridlund, Jönköping, Dan Malm, Jönköping The relationship between depressive symptoms, cardiac anxiety and fear of body sensations, and healthcare seeking behaviour in patients with non-cardiac chest pain Ghassan Mourad, Norrköping Differentiating the pressure overloaded vs. the volume overloaded right ventricle using echocardiography Anna Werther Evaldsson, Lund Internet-based evaluation and followup of patients treated with catheter ablation for atrial fibrillation at Linköping University Hospital Ulla Walfridsson, Linköping Heart Failure Telemonitoring in Sweden Awareness, Usage, Barriers and Expectations among Cardiologists and Heart Failure Nurses Naoko Kato, Norrköping Long-term Trends in the Incidence and Prognostic Impact of Heart Failure Complicating Acute Myocardial Infarction: Observations from the SWEDEHEART Registry from 1996 to 2010 Liyew Dasta, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen 9

6 Sal: Kongressen Sal: Arenan TORSDAG 23 april Sanofi & Amgen Efter hjärtinfarkten LDL som behandlingsmål, hur bra är vi i Sverige? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Emil Hagström, Uppsala Minskar vi risken tillräckligt vad säger SEPHIA? Margrét Leosdottir, Malmö Vilka patienter är mest angelägna att identifiera och följa upp? Lennart Nilsson, Linköping LDL-historisk exposé från resiner till PCSK9-hämmare Anders G Olsson, Stockholm Vifor Pharma Nordiska Järnbrist och hjärtsvikt - dubbel börda Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Karl Swedberg, Göteborg Järnbrist, oberoende av anemi: en vanlig börda vid hjärtsvikt Hans Persson, Stockholm Guidelines och behandling av järnbrist vid hjärtsvikt Lars Lund, Stockholm Targeting for improvement in exercise capacity in HF: CONFIRM-HF Piotr Ponikowski, Wroclaw, Polen St. Jude Medical Strokeprevention vid flimmer då antikoagulantia är kontraindicerat förmaksplugg kan vara ett alternativ Moderatorer: Mårten Rosenqvist, Stockholm, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Blödningsproblem med AK; hur ser naturalförloppet ut och vilka alternativ erbjuds? Leif Friberg, Stockholm Nyligen genomförda kliniska studier och nordiska erfarenheter Bo Lagerqvist, Uppsala Hur går det till? Patientfall Jacob Odenstedt, Göteborg Sal: Grand Salong d Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren Hur ska man hantera trikuspidalisinsufficiensen? Moderatorer Eva Nylander, Linköping, Krister Lindmark, Umeå Patienter med måttlig till uttalad trikuspidalisinsufficiens, hur hanterar vi dessa patienter? Karolina Szummer, Stockholm Hur bedömer vi trikuspidalisinsufficiens nya kunskaper? Per Lindqvist, Umeå Vilka patienter opererar vi och varför? Anders Holmgren, Umeå Betydelsen av närstående vid olika hjärtsjukdomar Moderatorer: Janne Mårtensson, Jönköping, Malin Berghammer, Göteborg Parrelation vid förmaksflimmer Tomas Dalteg, Jönköping Betydelsen av närstående vid medfödda hjärtfel Helén Rönning, Jönköping Närstående och hjärtstopp Johan Israelsson, Kalmar Boehringer Ingelheim Dubbel eller trippelbehandling vid förmaksflimmer och PCI, vågar vi lämna gammalt beprövat och vara nytänkande? David Erlinge, Lund Rundabordsdiskussioner ca Vi är världsledande på fina register i Sverige - men hur följer vi upp våra patienter egentligen? SEPHIA-data måste bli bättre. Tips och råd för hur man kan finna högriskpatienter och hur man med enkla medel kan minska deras risk. Ökad kunskap om de kommande PCSK9-hämmarna alirocumab samt evolocumab som sänker kolesterol, fas 3-data kommer att presenteras. SWEDEHEART-symposium Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Maria Bäck, Göteborg Nytt inom perkutan klaffbehandling Andreas Rück, Stockholm Nationella riktlinjer och svåra kliniska situationer vid ACS Stefan James, Uppsala Årets Stenestrandstipendiat Thomas Mooe, Östersund Stroke efter hjärtinfarkt - en epidemiologisk odyssé Järnbrist är en av komorbiditeterna vid hjärtsvikt som är behanldingsbar Kunskap om järnbrist vid hjärtsvikt Kunskap om hur man i rutin dignostiserar och behandlar järnbrist Satsa på hjärtsvikt! Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Hans Persson, Stockholm HOPP palliativ hemjsukvård vid hjärtsvikt Margareta Brännström, Skellefteå 4D Hjärtsvikt vård och forskning i samverkan. Ulrika Löfström, Stockholm Hjärtsviktsprocessen Sörmland Christer Magnusson, Eskilstuna Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. Att förstå det aktuella evidensläget för behandling (Left Atrial Appendage Occlusion) Att känna till de svenska och nordiska erfarenheterna med över 300 behandlade patienter under 6 år. Finns behov av riktlinjer för utbildning och kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi och för implantation av pacemakers och defibrillatorer? Moderatorer: Anders Jönsson, Linköping, Lennart Bergfeldt, Göteborg Vilka utbildnings- och kompetenskrav bör uppfyllas av CIED implantatörer? Bozena Ostrowska, Eskilstuna Kvalitetskrav på interventionell elektrofysiologisk verksamhet - fokus på lokaler o personella resurser. Magnus Forsgren, Falun Vilka utbildnings- och kompetenskrav skall uppfyllas hos en självständig abladör? Helena Malmborg, Uppsala Klinisk problematik som kan råda hos patienter med hemodynamisk betydande trikuspidalisinsufficiens. Inblick avseende lämpliga diagnostiska metoder avseende gradering och funktionell påverkan vid med hemodynamisk betydande trikuspidalisinsufficiens. Olika operativa möjligheter och vilka riktlinjer som gäller avseende handläggning av patienter med hemodynamiskt betydande trikuspidalisinsufficiens. Dilemman inför klaffintervention Moderatorer: Maria Eriksson, Stockholm, Thomas Kellerth, Örebro När är det rätt att åtgärda asymptomatisk klaffsjukdom? Elisabeth Ståhle, Uppsala TAVI vid måttlig operationsrisk - dags nu? Matthias Götberg, Lund Funktionell mitralisinsufficiens kirurgi, MitraClip eller inget? Magnus Settergren, Stockholm Syftet är att öka kunskap om evidens och betydelse av närståendes roll vid hjärtsjukdom Belysa kunskapsläget kring närståendes roll och betydelse vid medfödda hjärtfel Belysa kunskapsläget kring närståendes roll och betydelse vid hjärtstopp Nya orala koagulationshämmare vid akut koronart syndrom med/utan förmaksflimmer - vilken plats har de? Moderatorer: Ann Samnegård, Stockholm, Lars Svennberg, Gävle Vilken nytta gör de? Mika Skeppholm, Stockholm Hur säkra är de? Peter Svensson, Malmö Trippelbehandling när och hur länge? Claes Held, Uppsala Vad finns det för evidens idag avseende effekt och säkerhet med trippel vs dubbelbehandling vid PCI och förmaksflimmer Säkerhet och blödningshantering vid dubbelbehandling, erfarenheter från Skånes Universitessjukhus Hur tänker vi framtiden kring trombinhämning/faktor Xa-hämning och samtidig trombocythämning? Boehringer Ingelheim Svaret som alla väntat på efter 3 år med nya orala koagulationshämmare: - Hur går det i verkligheten? Faris Al Khalili, Stockholm, Catrine Lindström, Stockholm Rundabordsdiskussioner Att känna till vilken plats perkutan klaffintervention har idag vid behandling av klaffsjukdom. Att få en större insikt i nationella riktlinjer och hur några svåra kliniska situationer ska hanteras Att ge goda exempel på satsningar för bättre vård av hjärtsviktspatienter i en tid när många landsting rustar ner hjärtsviktsvården och speciellt hjärtsviktsmottagningar. Kunskap om framgångsrik palliativ hemsjukvård vid hjärtsvikt. Kunskap om processinriktade förbättringar av både vård och forskning. Kompetenskrav för att implantera? Kompetenskrav för att abladera? Standard på sjukhus för implantation av device samt ablation Vilka patienter med klaffsjukdom utan symptom borde jag erbjuda klaffingrepp? Vilka patienter med aortastenos bör behandlas med TAVI? Hur farligt är funktionell mitralisinsufficiens och hur bra är våra ingrepp? Öka kunskapen kring de mer komplicerade scenarios med trippelbehandling vid AKS Öka kunskapen kring både effekter och säkerhetsaspekter med NOACs vid samtidig dubbel trombocythämning. Känna till indikationer för användning av NOACs Stöd för att skräddarsy behandlingen för patienter som behandlas med NOAK Hur man kan organisera en strukturerad FFmottagning för bästa omhändertagande Stöd för hantering av olika kliniska situationer 10 11

7 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Tid för föreningsmöten Vänligen se detaljerad information om föreningsmöten sid 11 i programboken och i appen under sidomöten. Tid för föreningsmöten Vänligen se detaljerad information om föreningsmöten sid 11 i programboken och i appen under sidomöten AstraZeneca Nordic Baltic Hur fortsätter Sverige att vara världsledande inom hjärtinfarktvård? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Tomas Jernberg, Stockholm Akut hjärtsjukvård små utrymmen för förbättring, men var kan de ske? Stefan James, Uppsala Hur mäter, värderar och förbättrar vi kvalitén på sekundärpreventionen? Kristina Hambraeus, Falun Långtidsrisk efter hjärtinfarkt Magnus Janzon, Linköping ResMed Sleep and the Heart time to wake up Moderatorer: Faris Al-Khalili, Stockholm, Gerhard Wikström, Uppsala What should cardiologists know about Sleep Disordered Breathing? Lena Leissner, Örebro The tools in cardiologists hands to take control of screening & diagnosis where are we today? Erik Thunström, Göteborg Sleep apnea and heart failure a shortcut to eternal sleep? Olaf Oldenburg, Bad Oeynhausen, Germany Bristol-Myers Squibb & Pfizer Antikoagulation i praktiken - experter i heta stolen. Olika perspektiv med patienten i fokus Moderator: Nedjma Chaouche (Journalist), Stockholm Njuren - vän eller fiende? Lars Weiss, Karlstad Lungemboli - När törs vi sluta behandla? Henry Eriksson, Göteborg Hjärnan - Ska vi vara rädda för hjärnblödning med antikoagulantia eller är det en sällsynt fågel? Jan-Erik Karlsson, Göteborg Imaging vid medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar i barnaåren aktuella metoder och modern tillämpning Moderatorer: Jan Sunnegårdh, Göteborg, Anna Nyström, Göteborg MRT vid diagnostik och volyms-/ funktionsbestämningar hos barn state of the art Pia Sjöberg, Lund Modern CT-teknik tillämpad på barnhjärtsjukdomar state of the art Per Wingren, Lund UKG förstahandsvalet vid avbildning av medfödda hjärtfel och funktionsbestämning före och efter barnhjärtkirurgi Håkan Wåhlander, Göteborg Patientsäker vård information om risker och nytta på gott och ont Moderatorer: Marie Björnstedt Bennermo, Stockholm, Per Tornvall, Stockholm Risker och nytta samt information vid akuta koronara syndrom antitrombotisk behandling och PCI Rikard Linder, Stockholm Risker och nytta samt information vid öppen hjärtkirurgi Jan van der Linden, Stockholm Risk och nytta samt information vid ICD behandling Annika Kinch Westerdahl, Stockholm Mortaliteten i hjärtinfarkt har sjunkit betydligt i Sverige under de senaste decennierna. Målet med detta symposium är att diskutera och påminna åhörarna om att sträva efter att sänka mortalitet och morbiditet efter hjärtinfarkt ytterligare. Allt för att Sverige skall fortsätta vara världsledande inom hjärtinfarktsvård. Detta genom att belysa olika delar av omhändertagandet av dessa patienter. Från akutskeendet och de utrymmen till förbättring som finns där, vidare till sekundärprevention och hur kvaliteten på kan förbättras inom det området. Slutligen, öka medvetenheten kring vad som fungerar bra idag och identifiera riskfaktorer och därmed förbättringsmöjligheter för svensk kranskärlsvård. Att öka kunskapen och kompetens inom det kardiovaskulära området för att optimera omhändertagandet av patienter med hjärt/ kärlskjukdom och sömnapné. Att se på kardiovaskulär sjukdom i ett bredare perspektiv för att se \ nya\ sammanhangen bakom sjukdomen. Uppmärksamma riskerna med samsjukligheten (sömnapne och hjärt/kärlsjukdom) Att känna till \ Golden standard för att screena och diagnostisera sömnapné, samt behandlingsalternativ. Bidra till hög och aktuell kunskap kring moderna behandlingsalternativ vid förmaksflimmer baserat på aktuella riktlinjer och studier. Öka kunskapen om hur patienter med olika komplicerande tillstånd, som sjukvården möter i daglig klinisk praxis, kan behandlas på ett effektivt och säkert sätt. Bidra till kompetensutveckling genom att dela erfarenheter från tvärvetenskapliga specialiteter för ett optimalt omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. För att föra närmare vuxenkardiologin och barnkardiologin genom att belysa hur de diagnostiska och funktionsbedömnings-metoder som används inom vuxenkardiologin, även i sin mest toppmoderna form används inom barnkardiologin. Målet är att visa hur de modernaste tekniker kan minska behovet av slutenvård hos hjärtsjuka barn med medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar, med sin detaljrikedom kunna ställa säkra och exakta diagnoser, beskriva precisa hämo-dynamiska och funktionella händelseförlopp och därmed öka säkerheten vid beslutsprocesser om kirurgisk behandling. Tillämpningen av beskrivna metoder utgår i många fall från erfarenheter från vuxenkardiologin, inte minst GUCH-ansvariga kunde få ökad insikt om vilket sätt barnkardiologin i dag bygger sin kunskap om anatomi och funktion och utnyttja kunskapen för den fortsatt vården i vuxenåren. Att kunna identifiera risker och nytta med olika behandlingar samt kunna informera om dessa (varje presentation börja med en fallbeskrivning) Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Modererade postersessioner i utställningsområdet Modererade postersessioner i utställningsområdet 12 13

8 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Fridlundföreläsning Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping Arytmier - ökad självkontroll, åtgärder & kliniska kvalitetsförbättringar Dan Malm, Jönköping Hypotermi protektion för hjärta och hjärna Moderatorer: Leif Svensson, Stockholm, Annica Ravn-Fischer, Göteborg Target Temperature Management måltemperatur och resultat från TTM-studien David Erlinge, Lund Transnasal hypotermibehandling i samband med hjärtstopp Per Nordberg, Stockholm Hypotermibehandling vid TAVI en ny indikation för en utvald population? David Zughaft, Lund Pulmonell Hypertension på basen av PAH & Kronisk lungemboli (CTEPH) Moderatorer: Göran Rådegran, Lund, Barbro Kjellström, Stockholm Svenska PAH registret uppdatering kring förekomst av PAH och CTEPH i Sverige Stefan Söderberg, Umeå Ny Diagnostik vid PAH & CTEPH 3D-EKO vs. Hjärt MR Ellen Ostenfeld, Lund Uppdatering kring behandling av PAH & CTEPH Gerhard Wikström, Uppsala Hur skall vi hantera moderna anti-trombotiska läkemedel om patienten behöver opereras? Moderatorer: Oscar Braun, Lund, Gabriella Lindvall, Stockholm Nya trombocythämmare och antikoagulantia Håkan Wallén, Stockholm Perioperativ handläggning: Kirurgens synpunkter Anders Jeppsson, Göteborg Perioperativ handläggning: Anestesiologens synpunkter Jan van der Linden, Stockholm Kärlanomalier det multidisciplinära samarbetet Moderatorer: Per Jacobsen, Stockholm, Ulf Thilén, Lund Stora Kärlanomalier Stefan Thelin, Uppsala Koronaranomalier Peter Eriksson, Göteborg Multidisciplinärt teamarbete hur får vi det att fungera? Bo Carlberg, Umeå Kunskap om hypotermibehandling efter hjärtstopp och bakomliggande mekanismer Kännedom om olika kylmetoder och måltemperatur Kunskaper om kateterburen teknik för implantation av aortaklaff (TAVI) och hemodynamisk påverkan Uppdatering kring och insikt i patofysiologi, morbiditet och mortalitet av pulmonell hypertension utgående från svenska data och Svenska PAH registret. Ökad kunskap om nya metoder i diagnostiken, uppföljningen samt prognostisering av pulmonell hypertension En uppdatering och evidensgenomgång av de nya behandlingsalgoritmer i pulmonell hypertension. Åhörarnas skall informera om vinster och risker med de nya trombocythämmarna och antikoagulantia. Specifikt redogöra för risken för blödningskomplikationer hos patienter som behöver opereras akut eller subakut. Informeras om hur patienterna som står på moderna antitrombotiska läkemedel bör handläggas perioperativt avseende diagnostik, hantering av läkemedel och behandling om blödning uppstår. Öka kunskapen om de olika stora kärlanomalierna med fokus på thorakal aortasjukdom, bakomliggande ärftliga sjukdomar Diagnostisk metoder vid kärlanomalier Behovet av att arbeta över specialistgränserna för att diagnosticera, följa och behandla dessa patienter Postermingel i utställningen med förtäring och dryck Postermingel i utställningen med förtäring och dryck Kongressmiddag på Conventum ingång från Fabriksgatan. Kongressmiddag på Conventum ingång från Fabriksgatan. Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin. Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin

9 Sal: Kongressen FREDAG 24 april Nya riktlinjer för förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö, Carl Johan Östgren, Linköping Nya svenska riktlinjer i ljuset av internationella guidelines Peter Nilsson, Malmö Nya blodtrycksmål för diabetespatienter Jonas Spaak, Stockholm Lipidbehandling: måldos av statiner eller målvärden för lipider? Annika Rosengren, Göteborg Kvalitetsregister dags för en kritisk granskning av den hälsoekonomiska vinsten och nyttan? Moderatorer: Karin Schenck-Gustafsson, Stockholm, Elisabeth Ståhle, Uppsala Vad är nyttan med kontinuerlig registrering jämfört stickprovskontroller? Bertil Lindahl, Uppsala Kan registerbaserad information ersätta randomiserade kliniska prövningar? Lars Rydén, Stockholm Är alla kvalitetsregister hälsoekonomiskt försvarsbara? Lars Åke Levin, Linköping Kardiomyopati vad innebär det för framtiden? Moderatorer: Catarina Svensson, Linköping, Bert Andersson, Göteborg Uppdaterade ESC guidelines vad är nytt? Michael Melin, Stockholm Kardiomyopati eller idrottshjärta vad är skillnaden? Peder Sörensson, Stockholm Vad är sjuksköterskans roll i mötet med patienten? Anna Strömberg, Linköping Bikuspid aortaklaff och aortadilatation en farlig förbindelse Moderatorer: Bengt Johansson, Umeå, Maria J Eriksson, Stockholm BAV och aortadilatation fenotyp, epidemiologi och prognos Frank Flachskampf, Uppsala Varför är den bikuspida aortaklaffen associerad med ökad risk för aortasjukdom? Hanna Björck, Stockholm BAV och aortadilatation följa? reparera? byta? Christian Olsson, Stockholm Smartphone applikation inom hjärtsjukvård Moderatorer: Claes Held, Uppsala, Emma Hag, Jönköping Vill du ha ditt EKG i fickan? Elin Trägårdh, Malmö Bilddiagnostik via Wi-Fi och smartphone Kambiz Shahgaldi, Stockholm Social media och medicin Tiny Jaarsma, Linköping Att relatera de nya svenska riktlinjerna till motsvarande europeiska och amerikanska rekommendationer Att uppmärksamma åhörarna på att blodtrycksmålet vid diabetes höjts i både de europeiska och de nya svenska rekommendationerna Att fokusera på och jämföra de två principiellt olika sätt att inleda och uppfölja lipidbehandling som rekommenderas av olika experter Medvetandegöra vad värdet är av register Kunskap om att vi mäter det vi registrerar men det vi inte registrerar vet vi inget om Kritiskt granska kvalitets registers vara eller icke vara Belysa kardiomyopati från ett brett perspektiv. Sessioner innefattar föreläsare som är läkare och sjuksköterskor Belysa nyheter från ESC guidelines för hypertrof kardiomyopati och diskutera vad som är sjuksköterskans roll. Riktat till kliniker Belysa skillnaderna mellan idrottshjärta och kardiomyopati. Deltog vid ett fullsatt och uppskattat sådant föredrag på ESC. Kunskap om bicuspid aortaklaff - olika fenortyp, epidemiologi och prognos Kunskap om genetisk bakgrund vid BAV och aortadilatation Kunskap om riktlinjer för åtgärd. Övergripande syfte att diskutera möjligheter och utmaningar med ITbaserade lösningar inom kardiologin, både med syfte diagnostik och livsstilsinterventioner. I sesssionen deltar läkare, sjuksköterska och BMA med olika perspektiv. Evidens och framtida implikationer för ITbaserad bilddiagnostik Evidens och framtida implikationer för ITbaserad självmonitorering Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem nu i kaffepausen! Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem nu i kaffepausen! 16 17

10 Sal: Kongressen FREDAG 24 april Strokeprofylax vid förmaksflimmer hur snabbt ska nya orala antikoagulantia (NOAK) föras in? Moderatorer: Frieder Braunschweig, Stockholm, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Försiktigt införande av NOAK i Stockholm varför? Paul Hjemdahl, Stockholm Erfarenheter från Västmanland med störst NOAK-förskrivning i landet Stellan Bandh, Västerås Primärvårdens perspektiv Tomas Forslund, Stockholm Behandlar vi patienter olika beroende på kön? Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Piotr Szamlewski, Göteborg Hjärtsviktsbehandling och tillgång till CRT pacing respektive defibrillator som skydd mot plötslig död finns könsskillnader och varför? Elena Sciaraffia, Uppsala Förmaksflimmerbehandling finns könsskillnader? Anders Jönsson, Linköping Vilka faktorer styr tillgänglighet och val av behandling till patienter? Karin Schenck-Gustafsson, Stockholm Non-compaction kardiomyopati en medicinsk berg och dalbana Moderator: Eva Maret, Stockholm, Mikael Gustafsson, Linköping Genetiska/embryologiska aspekter Pyotr Platonov, Lund Hur bedömer vi idag med eko och MR Odd Bech Hanssen, Göteborg Klinikerns perspektiv Krister Lindmark, Umeå Spontana kranskärlsdissektioner ett ovanligt men allvarligt tillstånd. En klinisk uppdatering Moderatorer: Christoph Varenhorst, Uppsala, Amra Kåregren, Västerås Riskpopulationen hur ser den ut, vem drabbas? Nina Johnston, Uppsala 3 patientfall 3 olika bakgrundsorsaker Bertil Larsson, Uppsala Vad finns det för rekommendationer: Behandling och prognos? Per Tornvall, Stockholm En orkester utan dirigent den multisjuka hjärtpatienten Moderatorer: Pär Höglund, Stockholm, Eva Drevenhorn, Lund Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes en patientresa Fredrik Högberg, Stockholm Personcentrerad vård från filosofi till praktik Karl Swedberg, Göteborg HND-centrum: för patienter med hjärt-, njur- och diabetessjukdom Jonas Spaak, Stockholm att öka kunskapen om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - att få insikter i kritisk värdering av publicerade resultat från behandlingsstudier - att öka förståelsen för betydelsen av uppföljning av behandlingseffekter i sjukvården Medvetenhet om könsskillnader vid val av behandling Uppmärksamma skillnader i val mellan avancerade behandlings strategier och enklare behandlingar avseende kön hos patienter Att känna till genetisk bakgrund och uppkomst av LVNC Att kunna rådande diagnostiska kriterier med avbildningstekniker Att känna igen vanliga symptom och fynd samt kunna handläggning Spontana kranskärlsdissektioner även kallat SCAD är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som uppstår då en reva (dissektion) uppstår i ett kranskärl. Dissektionen kan förlångsamma eller helt stoppa blodflödet i kranskärlet och orsaka en hjärtinfarkt, allvarlig hjärtrytmstörning eller plötslig död. Att förstå vikten av komorbiditet och multisjuklighet vid hjärtkärlsjukdom Att förstå vad ett personcentrerat arbetssätt kan bidra med vid kronisk sjukdom Att förbättra sjukvårdsstrukturen för multisjuka hjärtpatienter Monitorering vid Hjärtintensivvårdsavdelning en livsviktig kunskap Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Mona Schlyter, Malmö Vad övervakas på en hjärtintensivvårdsavdelning och varför? Magnus Simonsson, Kristianstad Patientselektion och kvalitetsindikatorer vid monitorering från hjärtintensivvård till övervakningsavdelning David Zughaft, Lund Monitorering ur patientens perspektiv Eva Ryrlén, Göteborg, Johanna Wermström, Göteborg Palliativ vård vid hjärtsjukdom Moderator: Anna Strömberg, Linköping, Nytt palliativt vårdprogram vad särskiljer palliativ vård vid hjärtsjukdom? Carl Johan Höijer, Lund Brytpunktssamtal vid svår hjärtsvikt hur gör man? Hans Persson, Stockholm Våra apparater när stänger vi av? Hjärtpump och ICD Laila Hübbert, Linköping Hur stor är aortainsufficiensen, och varför är det viktigt? Moderatorer: Veronica Jackson, Stockholm, Frank Flachskampf, Uppsala Socialstyrelsens hjärtriktlinjer innefattar även diagnostik Krister Lindmark, Umeå Gradering av aortainsufficiens med ekokardiografi styrkor och svagheter Eva Nylander, Linköping Kvantifiering av aortainsufficiens med MR nya möjligheter och betydelse Carl Johan Carlhäll, Linköping GUCH-patienten på akuten Moderatorer: Eva Furenäs, Göteborg, Per Kvidal, Uppsala Heartache featuring GUCH Peder Sörensson, Stockholm Arytmier/Synkope Bengt Johansson, Umeå Andtruten eller flåsmätt; varför blir GUCH-patienten andfådd? Martin Stagmo, Lund Hur går det för vår viktigaste riskfaktor? Moderatorer: Karin Manhem, Göteborg, Bert Andersson, Göteborg Hypertoni från primärvård till specialistvård Kristina Bengtsson Boström, Skövde Svårbehandlad hypertoni och compliance Lina Holmqvist, Göteborg Konsekvenser för patienter med hypertoni Charlotta Ljungman, Göteborg Tvärprofessionellt symposium med läkare och sjuksköterskor. Att belysa ett område som många arbetar kliniskt med. Öka kunskapen om mekanismerna bakom övervakning på en hjärtintensivvårdsavdelning samt att diskutera patientselektion och kvalitetsindikatorer för övervakning Belysa patientens perspektiv av övervakning Kunskap om palliativ hjärtvård från nytt nationellt vårdprogram. Kunskap om utförande av brytpunktssamtal vid svår hjärtsjukdom. Kunskap om etiska frågor vid svår hjärtsjukdom. Aortainsufficiens- indikationer för åtgärd och läckagestorlekens betydelse Insufficiensgradering med ekokardiografi Flödesbestämning med MR I akutsituationen tänka bredare avseende vanliga diffdiagnoser om patienten tidigare är hjärtopererad Vikten av att bredda status initialt och möjlighet att välja andra diagnostiska metoder Öka kunskapen om vilka akuta tillstånd som är vanligt patienter med medfödda hjärtfel Orsaker till resistent hypertoni och utredning av detta Hur ska primärvård och specialistvård samarbeta på bästa sätt Vilka följder kan man räkna med drabbar en hypertonipopulation i Sverige idag Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén 18 19

11 Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem i utställningen! 20

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5

XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj 2011, Örebro. Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 översiktsprogram 110128 Preliminärt program / lunch ONSDAG 4 maj 13.00-14.00 Sjukdomsförebyggande metoder i kardiovaskulär sjukvård, till vilken nytta? Depression post myocardial infarction Biventrikulär

Läs mer

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden

Sal K1 Sal K2 Sal K3 Sal H1 Sal H2. Att överleva ett hjärtstopp. Stresseko för annat än kranskärlssjukdom. Scint och MR - det senaste och framtiden ÖVERSIKTSprogram Uppdaterad 20130416 / lunch 13.00-14.00 Sal Sal Sal K3 Sal H1 Sal H2 ONSDAG 17 april Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskpatienter - Hur göra i praktiken? Hjärtrond Att överleva

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140430 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015

ESCel. Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott. SCF fortbildningsdagar 2015 ESCel Anna Freyschuss, Karolinska, SCF Utbildningsutskott ESCel ESC e-learning ESCel Webbaserad plattform i syfte att underlätta harmonisering av specialistutbildning i cardiologi - över subspecialiteter

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120302 Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol?

Läs mer

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren

Kongresshall Hjalmar Bergman Club700 Forum Handskmakaren översiktsprogram / lunch ONSDAG 4 maj Kongresshall 13.00-14.00 Hjärtrond Antitrombotisk behandling vid akut koronart syndrom och behov av hjärtkirurgi Biventrikulär pacemaker och implanterbar defibrillator

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, HT 2015 Vecka 37 Fredag 11 september 2015 Temadag: Kranskärlssjukdom Ansvarig: David Erlinge 08.15-09.00 Stabil angina, Bröstsmärta David Erlinge 09.15-10.00

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet. 17-19 april 2013, Göteborg

PROGRAM. XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet. 17-19 april 2013, Göteborg V XSvenska Kardiovaskulära Vårmötet 17-19 april 2013, Göteborg PROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, VT 2015

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, VT 2015 Lunds universitet Ver. 2015-03-02 Läkarprogrammet, termin 6 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, VT 2015 Vecka 06 Fredag 6 februari 2015 Temadag: Njursvikt Ansvarig

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Program. X Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 23-25 april 2008 Malmö. Vårmötet 10 år 1998-2008

Program. X Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 23-25 april 2008 Malmö. Vårmötet 10 år 1998-2008 Vårmötet 10 år 1998-2008 Program Bild: Malmö Turism X Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 23-25 april 2008 Malmö Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras av Svenska Hjärtförbundet: Svenska Cardiologföreningen

Läs mer

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Göteborg XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april, 2010, Svenska Mässan Preliminärt program 100309 ONSDAG Sal K2 Sal K1 Sal K3 Sal H1 Sal G2 12.00-13.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 13.00-14.00 Idrott

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

PROGRAM: 21/4 onsdag. Sal K3 Sal H1 Sal G2. SAL: Sal K2 Sal K1. Lunch besök i utställningen. Behandling av huvudstamstenos.

PROGRAM: 21/4 onsdag. Sal K3 Sal H1 Sal G2. SAL: Sal K2 Sal K1. Lunch besök i utställningen. Behandling av huvudstamstenos. PROGRAM: 21/4 onsdag PROGRAM: 21/4 onsdag 12.00-13.00 Lunch besök i utställningen Lunch besök i utställningen 13.00-14.00 Idrott och hjärtat-på gott och ont Moderatorer: Maria Schaufelberger, Göteborg,

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi

Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala. Bakgrund Utbildningsmål för ST Barn och ungdomskardiologi Utbildningsplan för ST Barn och ungdomskardiologi, Barnhjärtcentrum Stockholm Uppsala Syfte Förbättra och konkretisera utbildningsplanen för nya ST läkare inom barn- och ungdomskardiologi, samt att förtydliga

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj 2014, Malmö Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi Gunilla Burell, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet Symposium Framgångsrecept

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Vårmötet kommer strax efter

Vårmötet kommer strax efter Fjolårets kardiovaskulära vårmöte i Malmö var ett tio års jubileum. Besökaren möttes av denna affischutställning. Årets möte, som är det eflte i ordningen, hålls i Uppsala. Foto: Håkan Hedin Kardiovaskulära

Läs mer

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping Coarctatio aortae GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping 31-årig kvinna med känt lätt för högt BT sedan 20-års ålder Bröstsmärtor Coarctatio aortae allmänt Generaliserad

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen

SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Örebro 22-24 april, 2015 Nr 2, Torsdag 23 april SWEDEHEART Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun och Maria Bäck, Göteborg 11 40-12 40 Sal Kongressen Nationella riktlinjer och

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Långt QT syndrom (LQTS) Definition

Långt QT syndrom (LQTS) Definition Långt QT syndrom () Definition ärftligt,oftast autosomalt dominant- Romano-Ward syndrom abnormt förlängd kammarrepolarisering ökad risk för allvarlig kammartakykardi, Torsade de Pointe ofta utlöst av hög

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar.

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Five papers I Farahmand B, Hållmarker U, Brobert GP, Ahlbom A

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Ronnie Willenheimer Docent i kardiologi, Lunds Universitet Medicinsk chef, Hjärtkärl-kliniken Potentiell intressekonflikt: Försörjning huvudsakligen

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer