Svenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. 22-24 april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM"

Transkript

1 IIVX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet april 2015, Örebro VETENSKAPLIGTPROGRAM Svenska Kardiovaskulära Vårmötet arrangeras årligen av Svenska Hjärtförbundet, där följande specialistföreningar ingår: Svenska Cardiologföreningen Svensk Förening för Thoraxradiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Thoraxkirurgisk Förening Svensk Förening för Thoraxanestesi och intensivvård och medarrangerande föreningar: Svensk Barnkardiologisk Förening Svensk Förening för Diabetologi Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin VIC-Vårdprofessioner Inom Cardiologi

2 ÖVERSIKTSPROGRAM ONSDAG Sal: Kongressen Sal: Kongressen Sal: Hjalmar Sal: Bergman Arenan Sal: ArenanSal: Grand Salong d Elvy Sal: Grand Kongressen Sal: Salong Handskmakaren d Elvy Sal: Handskmakaren Hjalmar Sal: Bergman Bryggaren Sal: Bryggaren Arenan ONSDAG Lunch i utställningen Lunch i utställningen ONSDAG Lunch i i utställningen Obesitas en tung riskfaktor? Obesitas en Fallbeskrivningar tung riskfaktor? Fallbeskrivningar Vilket är det kliniska värdet av Vilket är det kliniska Revaskularisering värdet av på fysiologisk Revaskularisering Obesitas grund en Kardiovaskulär tung på riskfaktor? fysiologisk sjukdom grund hos Kardiovaskulär den Fallbeskrivningar sjukdom hos den Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av kontinuerlig monitorering hur bestämma av ischemiutbredning? hur bestämma åldrande ischemiutbredning? populationen åldrande populationen kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? hjärtrytmen? hjärtrytmen? Att träna kroppen och knoppen Att träna efter kroppen Det riktigt och knoppen akuta koronara efter syndromet Det riktigt akuta Sjukt koronara EKG, frisk syndromet patient: Sjukt EKG, frisk Går patient: vägen till kranskärlen genom Går Att träna vägen kroppen till Bilddiagnostik kranskärlen och knoppen genom vid angina efter senaste Bilddiagnostik Det riktigt akuta vid koronara angina syndromet senaste Sjukt EKG, frisk patient: hjärtinfarkt hjärtinfarkt - när komplikationer tillstöter- när komplikationer när det avvikande tillstöter är normaltnär det avvikande munnen? är normalt munnen? hjärtinfarkt nytt nytt - när komplikationer tillstöter när det avvikande är normalt Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Bayer Bayer Cardiome Cardiome Boston Scientific Lotus Valve Boston System: Scientific Att leva Lotus med Valve device System: Att Bayer leva med Högerkateterisering device Högerkateterisering Cardiome NOAC in clinical practise NOAC in clinical Modern practise behandling av akut Modern behandling Improved av Acute akut Procedural Outcomes Improved Acute hur Procedural mycket ska Outcomes patienten anpassa NOAC hur mycket in clinical ska tolkning, practise patienten indikation anpassa och nytta Modern tolkning, behandling indikation av och akut nytta - Where are we today? - Where are we förmaksflimmer today? förmaksflimmer with a 2nd generation valve with a 2nd generation sitt liv? valve sitt - Where liv? are we today? förmaksflimmer Invigning & Werköföreläsning Invigning & Werköföreläsning Invigning & Werköföreläsning Boston Scientific Lotus Valve System: Improved Acute Procedural Outcomes with a 2nd generation valve Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel med förtäringi utställningen med förtäring TORSDAG TORSDAG TORSDAG Välkomstmingel i i utställningen med förtäring Vad har vi lärt av våra svenska Vad har vi lärt E-hälsa av våra svenska är vi kardiologer redo? E-hälsa är Claudicatio vi kardiologer en redo? bortprioriterad Claudicatio Hjärtat en bortprioriterad så funkar det! Hjärtat Vad har vi så lärt funkar Endokarditprofylax av våra det! svenska Endokarditprofylax E-hälsa är vi kardiologer redo? kvalitetsregister? kvalitetsregister? patientgrupp? patientgrupp? kvalitetsregister? att vara eller inte vara att vara eller inte vara Claudicatio en bortprioriterad patientgrupp? Fria föredrag Fria föredragfria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Fria föredragfria föredrag Fria föredrag Fria föredrag Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Sanofi & Amgen Efter hjärtinfarkten Sanofi & Amgen Vifor Efter Pharma hjärtinfarkten Nordiska Vifor Pharma St. Nordiska Jude Medical Strokeprevention St. Jude vid Medical Hur ska Strokeprevention man hantera vid Hur Sanofi ska & man Amgen Betydelsen hantera Efter hjärtinfarkten av närstående vid Betydelsen Vifor olika Pharma Boehringer av Nordiska närstående Ingelheim vid olika Dubbel eller Boehringer St. Jude Medical Ingelheim Strokeprevention Dubbel eller vi LDL som behandlingsmål, hur LDL bra som är vi behandlingsmål, Järnbrist och hjärtsvikt hur bra är vi dubbel Järnbrist och flimmer hjärtsvikt då AK dubbel är kontraindicerat flimmer då AK trikuspidalisinsufficiensen? är kontraindicerat trikuspidalisinsufficiensen? LDL som behandlingsmål, hjärtsjukdomar hur bra är vi hjärtsjukdomar Järnbrist och trippelbehandling hjärtsvikt dubbel vid förmaksflimmer trippelbehandling flimmer då AK är vid kontraindicerat förmaksflimmer och PCI, vågar vi lämna gammalt och PCI, vågar vi lämna gammalt i Sverige? i Sverige? börda börda - förmaksplugg kan vara ett alternativ - förmaksplugg kan vara ett alternativ i Sverige? börda beprövat och vara nytänkande? beprövat - förmaksplugg och vara nytänkande? vara ett alternativ SWEDEHEART-symposium SWEDEHEART-symposium Satsa på hjärtsvikt! Satsa på hjärtsvikt! Finns behov av riktlinjer för utbildning Finns och behov av riktlinjer Dilemman för utbildning inför klaffintervention och Dilemman SWEDEHEART-symposium inför Nya klaffintervention orala koagulationshämmare Nya Satsa orala vid på hjärtsvikt! koagulationshämmare Boehringer Ingelheim vid Boehringer Finns behov Ingelheim av riktlinjer för utbildning och kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi akut koranart syndrom med/utan akut koranart Svaret syndrom som alla med/utan väntat på efter Svaret kompetenskrav som alla väntat inom invasiv på efter elektrofysiologi och för implantation av pacemakers och och för implantation av pacemakers och förmaksflimmer vilken plats förmaksflimmer har de? 3 år med vilken NOAK: plats - Hur har går de? det i 3 och år med för implantation NOAK: - Hur av går pacemakers det i och defibrillatorer? defibrillatorer? verkligheten? verkligheten? defibrillatorer? Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i i utställningen Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten Tid för föreningsmöten AstraZeneca Nordic Baltic AstraZeneca ResMed Nordic Baltic ResMed BMS Bristol-Myers & Pfizer Squibb Antikoagulation & Pfizer Bristol-Myers i praktiken Squibb Imaging & Pfizer vid medfödda och förvärvad Imaging AstraZeneca vid Patientsäker medfödda Nordic Baltic och vård förvärvad Patientsäker ResMed vård Bristol-Myers Squibb & Pfizer Hur fortsätter Sverige att vara Hur fortsätter Sleep Sverige and att the vara Heart time to Sleep wake and up the Antikoagulation experter Heart i time heta i praktiken stolen. wake up experter Antikoagulation i heta hjärtsjukdomar i praktiken experter i barnaåren i heta hjärtsjukdomar Hur aktuella fortsätter information Sverige i barnaåren att vara om aktuella risker och nytta Sleep information and the om Heart risker time och to nytta wake up Antikoagulation i praktiken experter i heta världsledande inom hjärtinfarktsvård? världsledande inom hjärtinfarktsvård? stolen. Olika perspektiv med patienten stolen. i Olika fokusperspektiv Olika perspektiv med patienten i fokus metoder med och patienten modern i fokus tillämpning metoder världsledande och på modern inom gott och hjärtinfarktsvård? tillämpning ont på gott och ont stolen. Olika perspektiv med patienten i fok Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Modererade postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner i utställningsområdet Modererade postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner Modererade i utställningsområdet postersessioner i utställningsområdet Fridlundföreläsning Fridlundföreläsning Hypotermi protektion för hjärta Hypotermi och Pulmonell protektion Hypertension för hjärta och på basen Pulmonell av Hypertension Hur skall vi hantera på basen moderna av anti- läkemedel om patienten trombotiska läkemedel Hur Fridlundföreläsning skall vi hantera Kärlanomalier moderna anti- det multidiciplinära Kärlanomalier Hypotermi protektion det multidiciplinära för hjärta och hjärna hjärna PAH & CTEPH PAH & CTEPHtrombotiska behöver opereras? samarbetet om patienten behöver opereras? samarbetet hjärna Postermingel i utställningen Postermingel med förtäring i utställningen med förtäring Postermingel i i utställningen med förtäring FREDAG FREDAG FREDAG Nya riktlinjer för förebyggande Nya av riktlinjer för Kvalitets förebyggande register av dags för en Kvalitets kritisk register Kardiomyopati dags för en kritisk vad innebär Kardiomyopati det för Bikuspid vad innebär aortaklaff det och för aortadilatation Bikuspid Nya riktlinjer aortaklaff Smartphone för förebyggande och aortadilatation application av inom Smartphone Kvalitets register application dags för inom en kritisk aterosklerotisk hjärt kärlsjukdom aterosklerotisk med granskning hjärt kärlsjukdom av den hälsoekonomiska med granskning av läkemedel vinsten och nyttan? framtiden? hälsoekonomiska läkemedel vinsten och nyttan? framtiden? en farlig förbindelse aterosklerotisk en farlig förbindelse hjärtsjukvård kärlsjukdom med hjärtsjukvård granskning av den hälsoekonomiska läkemedel vinsten och nyttan? Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i i utställningen Strokeprofylax vid förmaksflimmer Strokeprofylax Behandlar vid förmaksflimmer vi patienter olika beroende Behandlar vi Non-compaction patienter olika beroende kardiomyopati Non-compaction Spontana kardiomyopati kranskärlsdissektioner Spontana Strokeprofylax kranskärlsdissektioner En vid orkester förmaksflimmer utan dirigent En Behandlar orkester vi utan patienter dirigent olika beroende hur snabbt ska nya orala antikoagulantia hur snabbt ska på kön? nya orala antikoagulantia på kön? en medicinsk berg och dalbana en medicinsk ett berg ovanligt och dalbana men allvarligt tillstånd ett hur ovanligt snabbt ska men den nya allvarligt multisjuka orala antikoagulantia tillstånd hjärtpatienten på den kön? multisjuka hjärtpatienten (NOAK) föras in? (NOAK) föras in? En klinisk uppdatering En (NOAK) klinisk föras uppdatering in? Pulmonell Hypertension på basen av PAH & CTEPH Kardiomyopati vad innebär det för framtiden? Non-compaction kardiomyopati en medicinsk berg och dalbana Monitorering vid Monitorering Palliativ vid vård vid hjärtsjukdompalliativ vård Hur vid stor hjärtsjukdom aortainsufficiensen, Hur stor är aortainsufficiensen, GUCH-patienten på akuten GUCH-patienten Monitorering Hur vid går på det akuten för vår viktigaste Hur Palliativ går det vård för vid vår hjärtsjukdom viktigaste Hur stor är aortainsufficiensen, Hjärtintensivvårdsavdelning Hjärtintensivvårdsavdelning och varför är det viktigt? och varför är det viktigt? Hjärtintensivvårdsavdelning riskfaktor? riskfaktor? och varför är det viktigt? en livsviktig kunskap en livsviktig kunskap en livsviktig kunskap Grab-N-Go Lunch Grab-N-Go Lunch Grab-N-Go Lunch Preliminärt program, ändringar kan komma Preliminärt att ske. program, ändringar kan komma att ske. 2 3

3 Sal: Kongressen ONSDAG 22 april Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Obesitas en tung riskfaktor? Moderatorer: Rachel De Basso, Jönköping Fredrik Nyström, Linköping Existerar obesitasparadoxen? Carl-Johan Behre, Göteborg Obesitas vägen till diabetes eller tvärtom? Anders Frid, Malmö - Jag har tränat och kan ta några extra mackor, eller? Samverkan mellan fysisk aktivitet och kost för viktnedgång Ingrid Larsson, Göteborg Uppmärksamma obesitas som riskfaktor. Diskutera om obesitasparadoxen existerar och samverkan mellan obesitas och diabetes. Diskutera sambandet mellan kost och fysisk aktivitet för viktnedgång. Fallpresentationer Moderatorer: Martin Ugander, Stockholm, Sten Walther, Linköping Atrial Myxoma a rare but well described cause of increased erythrocyte sedimentation rate (ESR) and anaemia Mattias Ekström, Stockholm Pheochromocytoma Diagnosed by the Extra Corporeal Membrane Oxygenation-team Based on the Finding of Inverted-Takotsubo Pattern Cardiomyopathy on the Echocardiogram Doris Cunha Goncalves, Lund Total percutaneous transcatheter valve implantation in native mitral stenosis in a patient with previous transapical TAVI Niels Erik Nielsen, Linköping Successful heart transplantation from a donor with takotsubo syndrome A challenge to current guidelines. Elmir Omerovic, Göteborg TAVI -treatment of severe right-sided heart failure Niels Erik Nielsen, Linköping Att få fördjupad klinisk insikt om kardiovaskulär sjukvård genom att ta del av en klinisk fallpresentation. Vilket är det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen? Moderatorer: Magnus Forsgren, Falun, Johan Engdahl, Halmstad Kan vi hitta okända förmaksflimmer och förhindra stroke? Emma Svennberg, Stockholm Kontinuerlig EKG-monitorering av patienter efter ablation av förmaksflimmer Anna Björkenheim, Örebro Kontinuerlig EKG-monitorering via hemmonitoring (remote) hos patienter med ICD och pacemaker. Emma Sandgren, Varberg Att lära om det kliniska värdet av kontinuerlig monitorering av hjärtrytmen. Har monitorering underlättat vårt kliniska arbete? Att öka monitorerings inverkan i behandlingsval. Revaskularisering på fysiologisk grund hur bestämma ischemiutbredning? Moderatorer: Elisabeth Ståhle, Uppsala, Karin Åström Olsson, Malmö Symposiet är framtaget i samarbete med Svensk förening för nuklearmedicin. Varför ischemiutbredning och går den att bestämma invasivt? Nawzad Saleh, Stockholm Bestämma ischemiutbredning med myokardscint Elin Trägårdh, Malmö Bestämma ischemiutbredning med andra icke-invasiva modaliteter Jan Engvall, Linköping Vad invasiva kardiologer vill veta om ischemiutbredning Hur bestämma ischemiutbredning med myokardscintigrafi? Hur olika metoder diagnostiserar ischemi/ kranskärlssjukdom Kardiovaskulär sjukdom hos den åldrande populationen Moderatorer: Carl-Johan Höijer, Lund, Kristina Åhlund, Trollhättan Vad är normala åldersförändringar och när blir det sjukligt? Berglind Libungan, Göteborg Hjärtsvikt en tickande bomb för den åldrande populationen Anna Strömberg, Linköping Skör, gammal och hjärtsjuk vilka guidelines gäller då? Stella Cizinsky, Örebro Tvärprofessionellt symposium: Belysa åldrande ur olika perspektiv. Vad är normala åldersförändringar och när det blir sjukligt. Belysa åldrande vid hjärtsvikt, främst ur ett omvårdadsperspektiv Vi har många evidensbaserade guidelines, men hur väl fungerar dessa när patienten är gammal, skör och hjärtsjuk? Att träna kroppen och knoppen efter hjärtinfarkt Moderatorer: Lennart Nilsson, Linköping, Lars Svennberg, Gävle Hur tränar man kroppen? Maria Bäck, Göteborg Hur tränar man knoppen? Walter Osika, Stockholm Effekter av kropp- och knoppträning Från molekyl till major events Lena Jonasson, Linköping Det riktigt akuta koronara syndromet När komplikationer tillstöter Moderatorer: Axel Åkerblom, Uppsala, Marie Jinder, Skellefteå Inotropi vid akut koronart syndrom Gerhard Wikström, Uppsala Arytmier vid akut koronart syndrom Per Blomström, Uppsala ECMO/Assist behandling vid akut koronart syndrom Veronica Jackson, Stockholm Sjukt EKG, frisk patient: när det avvikande är normalt Moderatorer: Eva Nylander, Linköping, Per Insulander, Stockholm EKG hos barn: vad är annorlunda? Nina Nelson Follin, Linköping EKG hos idrottare: vilka förändringar är vanliga? Frieder Braunschweig, Stockholm Retledningshinder: normvariant eller riskmarkör? Lennart Bergfeldt, Göteborg Går vägen till kranskärlen genom munnen? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Barbro Kjellström, Stockholm Förlorad tand sätter hjärtat i brand Ola Vedin, Uppsala Inflammation och tandhälsa Elisabet Svenungsson, Stockholm Sambandet mellan parodontit och hjärtinfarkt - kausalt eller samverkande riskfaktorer? Lars Rydén, Stockholm, Björn Klinge, Malmö Bilddiagnostik vid angina - senaste nytt Moderatorer: Tanja Kero, Uppsala, Magnus Janzon, Linköping Ny utveckling inom datortomografi Olov Duvernoy, Uppsala MR - redo för klinisk användning även i Sverige Jan Engvall, Linköping Nya nationella riktlinjer inom hjärtsjukvård - bröstsmärta Marcus Carlsson, Lund Vilka träningsformer/träningsprogram kan erbjudas? Hur tränar man psykiskt efter hjärtinfarkt? Vilka psykologiska interventioner kan erbjudas. Finns rätt kompetens inom hjärtsjukvården? Vad vet vi om de biologiska effekterna av fysisk och psykisk träning? Översikt som startar med effekter på molekyloch cellnivå (lipider, inflammation, hemostas, insulinresistens, cellulärt åldrande) och slutar med effekter på kardiovaskulära händelser. Slutligen diskuteras tänkbara synergistiska effekter av fysisk och psykisk träning. Att känna till olika typer av inotropi och lämpligheten av dessa vid akut koronart syndrom (AKS). Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. Att känna till olika typer av arytmier vid akut koronart syndrom (AKS), deras behandling och att identifiera vilka arytmier som behöver ytterligare utredning. Att känna till ECMO och assistbehandling och att identifiera vilka individer som detta kan vara aktuellt för. Att kännan till grundläggande skillnader mellan normala EKGn hos barn och vuxna Att kännan till vanliga EKG avvikelser hos idrottare Att kunna skilja mellan benigna och farliga retledningshinder Att uppdatera åhörarna om aktuell forskning inom området tandlossningsoch kardiovaskulärsjukdom Att förklara hur tandlossningssjukdom kan leda till påskyndad och mer uttalad ateroskleros Att med hjälp av nyframtagen information klargöra om sambandet mellan tandlossningssjukdom och hjärtinfarkt är ett direkt orsakssamband eller mer en fråga om för bägge sjukdomarna gemensamma riskfaktorer De kommande svenska riktlinjerna för diagnostik av IHD/internationella riktlinjer Vad kan vi förvänta oss av CTA i den kliniska vardagen i en nära framtid MR perfusion vid diagnostik av IHD 4 5

4 Sal: Kongressen ONSDAG 22 april Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Bayer NOAC in clinical practise Where are we today? Moderatorer: Stefan James, Uppsala, Tord Juhlin, Malmö Clinical experience from Sweden with NOACs Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Treatment with NOAC, from pharmacology to patient Silvia Haas, München Management of NOAC in cardiology patient What does ESC guidelines say us? Sigrun Halvorsen, Oslo Cardiome Modern behandling av akut förmaksflimmer Moderator: Kristina Hagwall, Stockholm Conversion of AF patients after cardiac surgery. Experience and recommendations from Dusseldorf Bernhard Korbmacher, Düsseldorf, Germany Kräver ett modernt omhändertagande av patienter med akut förmaksflimmer snabb konvertering? Debatt (Con) Mårten Rosenqvist, Stockholm Kräver ett modernt omhändertagande av en patient med akut förmaksflimmer snabb konvertering? Debatt (Pro) Per Blomström, Uppsala Boston Scientific Lotus Valve System: Improved Acute Procedural Outcomes with a 2nd generation valve Moderator: Matthias Götberg, Lund Lotus Valve Clinical & Device Overview - The Lund Experience Matthias Götberg, Lund Expanding Your Options with Lotus: The Direct Aortic Approach Leo Ihlberg, Helsingfors Watchman : WATCHMAN LAAC: From Clinical Evidence to Clinical Practice Watchman Case Presentation and Device Overview The Linköping Experience Niels Erik Nielsen, Linköping Att leva med device hur mycket ska patienten anpassa sitt liv? Moderatorer: Anders Broström, Jönköping, Margareta Ring, Stockholm ICD nightmares hur mår patienterna efter ett tillslag? Ingela Thylén, Linköping Sjuksköterskeuppföljning hur då? Maria Hesselstrand, Lund Är det farligt att träna hårt med en ICD? Mats Börjesson, Stockholm Högerkateterisering tolkning indikation och nytta Moderatorer : Erik Björklund, Uppsala, Ida Haugen Löfman, Stockholm Hemodynamik vid högerkateterisering en introduktion Mohammad Kavianipour, Uppsala Vilka patienter bör komma ifråga? Fynd och slutsatser ifrån verkligheten Ola Vedin, Uppsala Myokardbiopsi indikation och tolkning Laila Hübbert, Linköping Öka kunskap om kliniska erfarenheter av NOAC Fördjupad kunskap av farmakologins betydelse hos patient ESC riktlinjer och hantering av svåra kliniska situationer för kardiologer När infaller risken för stroke vid förmaksflimmer Behandlingsperspektiv av förmaksflimmer med avseende på kardiovaskulär och ickekardiovaskulär(stroke) morbiditet och mortalitet. Skillnader av sjukdom och behandling mellan vanligt förmaksflimmer och förmaksflimmer orsakat av hjärtoperation. Internationella Riktlinjer för behandling av postoperativt FF efter hjärtkirurgi. Overview of latest clinical data relating to TAVI Overview of the clinical experience with TAVI Overview of latest clinical data relating to Left Atrial Appendage Closure (LAAC) and Overview of the clinical experience with LAAC Att belysa device tvärprofessionellt. Belysa patientens perspektiv avseende livskvalitet och behov av uppföljning Diskutera hur sjuksköterskeuppföljning går till och vilken evidens det finns för ingående komponenter och modeller. Riktat till kliniker som deltar vid mötet. Diskutera evidensen för fysisk träning med device. Ökad kännedom om hemodynamiska principer och resultat i samband med högerkateterisering och på så sätt förhoppningsvis även en fördjupad förståelse för hjärtfysiologi i allmänhet Invigning Ordförande org. kom. Sten Walther, Linköping Werköföreläsning Moderator: Ordförande Svenska Hjärtförbundet Marcus Carlsson, Lund Betablockad vid hjärtinfarkt och hjärtsvikt Åke Hjalmarson, Göteborg Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen Välkomstmingel i utställningen 6 7

5 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Vad har vi lärt av våra svenska kvalitetsregister? Moderatorer: Jonas Schwieler, Stockholm, Dritan Poci, Örebro Flimmerablation hur går det i Sverige jämfört internationella data? Resultat från ablationsregistret Milos Kesek, Umeå Hur går det för patienter med förmaksflimmer och utan andra riskfaktorer Tommy Andersson, Örebro Vad säger vår egen erfarenhet om dronedaron? Leif Friberg, Stockholm E-hälsa är vi kardiologer redo? Moderatorer: Claes Held, Uppsala, Christoph Varenhorst, Uppsala Kan man uppnå livsstilsförändringar med hjälp av smartphones? Margret Leosdottir, Malmö Patient reported outcome measures (PROM) ny utveckling i våra register Kristina Hambraeus, Falun E-hälsobehandling ny möjlighet med nya utmaningar Fredrika Norlund, Uppsala Claudicatio en bortprioriterad patientgrupp? Moderatorer: Åsa Cider, Göteborg, Anders Gottsäter, Malmö Vad är det nyaste inom klinisk utvärdering och behandling? Anders Gottsäter, Malmö Räcker det att ge patienter med claudicatio go home and walk advice? Anna Johansson, Göteborg Kardiovaskulär sekundärprevention för claudicatiopatienter Christine Wann Hansson, Malmö Hjärtat så funkar det! Moderatorer: Sven-Erik Ricksten, Göteborg, Eva Maret, Stockholm Hur pumpar hjärtat egentligen? - insikter från magnetkameran Marcus Carlsson, Lund Fysiologisk simulering som kliniskt beslutsstöd inom kardiologisk och hjärtkirurgisk intensivvård Michael Broomé, Stockholm Nya sätt att värdera diastolisk funktion ett paradigmskifte Martin Ugander, Stockholm Endokarditprofylax att vara eller inte vara Moderator: Eva Tamas, Linkoping, Gerhard Wikström, Uppsala Vi bör inte minska endokarditprofylax Ulf Thilén, Lund Vi måste minska profylaktisk antibiotikaförskrivning, vi skriver redan ut för mycket antibiotika. Jan Källman, Örebro Patientfall med mentometerfrågor Birgitta Jönelid, Uppsala Att lära dra klinisk njuta av vår guld skatt, kvalitéregistrar. Vi är duktiga att samla relevanta kliniska data, men hur ofta analyserar vi de? Har register alltid rätt? Ngt vi kan förbättra vid datainsamling? Fria föredrag Moderatorer: Martin Ugander, Stockholm, Mika Skeppholm, Stockholm Increased levels of inflammatory markers in men with abdominal aortic aneurysm. Sara Lindberg, Malmö Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus - a systematic review and meta-analysis Mattias Brunström, Östersund Long-term follow-up of patients with nonvalvular atrial fibrillation treated with the new oral anticoagulants shows differences in the drug tolerability and incidence of bleeding events Faris Al-Khalili, Stockholm Identification of Echocardiographic Normal Values for clinically stable heart transplant patients Annika Ingvarsson, Lund A population based assessment of atrial fibrillation in the acute coronary syndrome: occurrence, risk spectrum and anticoagulant treatment Lina Lannemyr Lindahl, Östersund Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att medvetandegöra ett nytt behandlingsverktyg som kan vara ett stöd för både patient och sjukvårdspersonal Att stimulera till ökad bilateral kommunikation med våra patienter Att ge ökad kunskap om Internetmedierad behandling Fria föredrag Moderatorer: Martin Stagmo, Lund Magnus Settergren, Stockholm Long anterior mitral valve leaflets determine the development of dynamic left ventricular outflow tract obstruction in hypertrophic cardiomyopathy Per Lindqvist, Umeå Pulmonary hypertension after heart transplantation - Impact on survival and correlation to preoperative haemodynamics Jacob Lundgren, Lund Regional stress-induced ischemia in non-fibrotic hypertrophied myocardium demonstrated on cardiovascular magnetic resonance imaging in young HCM patients Robert Jablonowski, Lund Prediction of appropriate ICD-therapy using infarct heterogeneity from cardiovascular magnetic resonance in patients with coronary artery disease Robert Jablonowski, Lund Disturbances of collagen type I metabolism are independent predictors of long-term mortality in systolic heart failure Johan Löfsjögård, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att belysa claudication ur olika perspektiv. Vill gärna bredda mötet något och lyfta också perifer kärlsjukdom som många patienter drabbas av. Diskutera nyheter & evidens inom klinisk utvärdering och behanding, ur både ett medicinskt och fysioterpeutiskt perspektiv. Diskutera sekundärprevention och uppföljning för dessa patienter och sjuksköterskans roll i det. Fria föredrag Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö, Jonas Spaak, Stockholm Do Socioeconomic Factors Modify the Association between Preoperative Antidepressant Use and Survival following CABG? Malin Stenman, Stockholm Periodontitis - Independent Contributor to Risk of Myocardial Infarction - A report from the PAROKRANK Study Lars Rydén, Stockholm Tooth Loss is Independently Associated With Adverse Outcome but Not Myocardial Infarction in Patients With Chronic Coronary Heart Disease Ola Vedin, Uppsala Testosterone in patients with acute myocardial infarction and glucose abnormalities and in matched controls - a report from the GAMI study Anne Wang, Stockholm Reduced myofilament Ca2+ sensitivity in a mouse model for rheumatoid arthritis is linked to oxidative and nitrosative stress Daniel Andersson, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Att förstå betydelsen av det atrioventrikulära planets rörelser för normal systolisk och diastolisk hjärtfunktion. Att förstå hur datorsimulering kan användas för att bättre förstå komplex klinisk patofysiologi. Att förstå hur diastolisk funktion kan mätas och förstås med hjälp av anpassning till en mekanisk modell som beskriver fyllnad av kammaren. Fria föredrag Moderatorer: Carl-Johan Carlhäll, Linköping, Elin Trägårdh, Malmö Positron Emission Tomography (PET) utilizing Pittsburgh compound B (PIB) detects amyloid heart deposits in hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR) Björn Pilebro, Umeå The Extent of Myocardium at Risk for LAD, RCA and LCx occlusion using Contrast Enhanced SSFP and T2-STIR David Nordlund, Lund Performance of Contrast Enhanced SSFP and T2-STIR MR imaging for determining Myocardium at Risk in a Multi-vendor, Multi-center setting David Nordlund, Lund Phantom validation of 4D flow: independent validation of flow velocity quantification using particle imaging velocimetry Johannes Töger, Lund Phantom validation of 4D flow: independent validation of vortex ring volume quantification using planar laser-induced fluorescence Johannes Töger, Lund Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning. Vad bör gälla för endokardit profylax och vilka skall behandlas Argumenten för att behålla en aktivare endokardit profylax Argumenten för en mindre aktiv endokarditprofylax Fria föredrag Moderatorer: Bengt Fridlund, Jönköping, Dan Malm, Jönköping The relationship between depressive symptoms, cardiac anxiety and fear of body sensations, and healthcare seeking behaviour in patients with non-cardiac chest pain Ghassan Mourad, Norrköping Differentiating the pressure overloaded vs. the volume overloaded right ventricle using echocardiography Anna Werther Evaldsson, Lund Internet-based evaluation and followup of patients treated with catheter ablation for atrial fibrillation at Linköping University Hospital Ulla Walfridsson, Linköping Heart Failure Telemonitoring in Sweden Awareness, Usage, Barriers and Expectations among Cardiologists and Heart Failure Nurses Naoko Kato, Norrköping Long-term Trends in the Incidence and Prognostic Impact of Heart Failure Complicating Acute Myocardial Infarction: Observations from the SWEDEHEART Registry from 1996 to 2010 Liyew Dasta, Stockholm Att få en fördjupning inom kardiovaskulär forskning genom att ta del av originalforskning Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen 9

6 Sal: Kongressen Sal: Arenan TORSDAG 23 april Sanofi & Amgen Efter hjärtinfarkten LDL som behandlingsmål, hur bra är vi i Sverige? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg, Emil Hagström, Uppsala Minskar vi risken tillräckligt vad säger SEPHIA? Margrét Leosdottir, Malmö Vilka patienter är mest angelägna att identifiera och följa upp? Lennart Nilsson, Linköping LDL-historisk exposé från resiner till PCSK9-hämmare Anders G Olsson, Stockholm Vifor Pharma Nordiska Järnbrist och hjärtsvikt - dubbel börda Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Karl Swedberg, Göteborg Järnbrist, oberoende av anemi: en vanlig börda vid hjärtsvikt Hans Persson, Stockholm Guidelines och behandling av järnbrist vid hjärtsvikt Lars Lund, Stockholm Targeting for improvement in exercise capacity in HF: CONFIRM-HF Piotr Ponikowski, Wroclaw, Polen St. Jude Medical Strokeprevention vid flimmer då antikoagulantia är kontraindicerat förmaksplugg kan vara ett alternativ Moderatorer: Mårten Rosenqvist, Stockholm, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Blödningsproblem med AK; hur ser naturalförloppet ut och vilka alternativ erbjuds? Leif Friberg, Stockholm Nyligen genomförda kliniska studier och nordiska erfarenheter Bo Lagerqvist, Uppsala Hur går det till? Patientfall Jacob Odenstedt, Göteborg Sal: Grand Salong d Elvy Sal: Handskmakaren Sal: Bryggaren Hur ska man hantera trikuspidalisinsufficiensen? Moderatorer Eva Nylander, Linköping, Krister Lindmark, Umeå Patienter med måttlig till uttalad trikuspidalisinsufficiens, hur hanterar vi dessa patienter? Karolina Szummer, Stockholm Hur bedömer vi trikuspidalisinsufficiens nya kunskaper? Per Lindqvist, Umeå Vilka patienter opererar vi och varför? Anders Holmgren, Umeå Betydelsen av närstående vid olika hjärtsjukdomar Moderatorer: Janne Mårtensson, Jönköping, Malin Berghammer, Göteborg Parrelation vid förmaksflimmer Tomas Dalteg, Jönköping Betydelsen av närstående vid medfödda hjärtfel Helén Rönning, Jönköping Närstående och hjärtstopp Johan Israelsson, Kalmar Boehringer Ingelheim Dubbel eller trippelbehandling vid förmaksflimmer och PCI, vågar vi lämna gammalt beprövat och vara nytänkande? David Erlinge, Lund Rundabordsdiskussioner ca Vi är världsledande på fina register i Sverige - men hur följer vi upp våra patienter egentligen? SEPHIA-data måste bli bättre. Tips och råd för hur man kan finna högriskpatienter och hur man med enkla medel kan minska deras risk. Ökad kunskap om de kommande PCSK9-hämmarna alirocumab samt evolocumab som sänker kolesterol, fas 3-data kommer att presenteras. SWEDEHEART-symposium Moderatorer: Kristina Hambraeus, Falun, Maria Bäck, Göteborg Nytt inom perkutan klaffbehandling Andreas Rück, Stockholm Nationella riktlinjer och svåra kliniska situationer vid ACS Stefan James, Uppsala Årets Stenestrandstipendiat Thomas Mooe, Östersund Stroke efter hjärtinfarkt - en epidemiologisk odyssé Järnbrist är en av komorbiditeterna vid hjärtsvikt som är behanldingsbar Kunskap om järnbrist vid hjärtsvikt Kunskap om hur man i rutin dignostiserar och behandlar järnbrist Satsa på hjärtsvikt! Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Hans Persson, Stockholm HOPP palliativ hemjsukvård vid hjärtsvikt Margareta Brännström, Skellefteå 4D Hjärtsvikt vård och forskning i samverkan. Ulrika Löfström, Stockholm Hjärtsviktsprocessen Sörmland Christer Magnusson, Eskilstuna Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. Att förstå det aktuella evidensläget för behandling (Left Atrial Appendage Occlusion) Att känna till de svenska och nordiska erfarenheterna med över 300 behandlade patienter under 6 år. Finns behov av riktlinjer för utbildning och kompetenskrav inom invasiv elektrofysiologi och för implantation av pacemakers och defibrillatorer? Moderatorer: Anders Jönsson, Linköping, Lennart Bergfeldt, Göteborg Vilka utbildnings- och kompetenskrav bör uppfyllas av CIED implantatörer? Bozena Ostrowska, Eskilstuna Kvalitetskrav på interventionell elektrofysiologisk verksamhet - fokus på lokaler o personella resurser. Magnus Forsgren, Falun Vilka utbildnings- och kompetenskrav skall uppfyllas hos en självständig abladör? Helena Malmborg, Uppsala Klinisk problematik som kan råda hos patienter med hemodynamisk betydande trikuspidalisinsufficiens. Inblick avseende lämpliga diagnostiska metoder avseende gradering och funktionell påverkan vid med hemodynamisk betydande trikuspidalisinsufficiens. Olika operativa möjligheter och vilka riktlinjer som gäller avseende handläggning av patienter med hemodynamiskt betydande trikuspidalisinsufficiens. Dilemman inför klaffintervention Moderatorer: Maria Eriksson, Stockholm, Thomas Kellerth, Örebro När är det rätt att åtgärda asymptomatisk klaffsjukdom? Elisabeth Ståhle, Uppsala TAVI vid måttlig operationsrisk - dags nu? Matthias Götberg, Lund Funktionell mitralisinsufficiens kirurgi, MitraClip eller inget? Magnus Settergren, Stockholm Syftet är att öka kunskap om evidens och betydelse av närståendes roll vid hjärtsjukdom Belysa kunskapsläget kring närståendes roll och betydelse vid medfödda hjärtfel Belysa kunskapsläget kring närståendes roll och betydelse vid hjärtstopp Nya orala koagulationshämmare vid akut koronart syndrom med/utan förmaksflimmer - vilken plats har de? Moderatorer: Ann Samnegård, Stockholm, Lars Svennberg, Gävle Vilken nytta gör de? Mika Skeppholm, Stockholm Hur säkra är de? Peter Svensson, Malmö Trippelbehandling när och hur länge? Claes Held, Uppsala Vad finns det för evidens idag avseende effekt och säkerhet med trippel vs dubbelbehandling vid PCI och förmaksflimmer Säkerhet och blödningshantering vid dubbelbehandling, erfarenheter från Skånes Universitessjukhus Hur tänker vi framtiden kring trombinhämning/faktor Xa-hämning och samtidig trombocythämning? Boehringer Ingelheim Svaret som alla väntat på efter 3 år med nya orala koagulationshämmare: - Hur går det i verkligheten? Faris Al Khalili, Stockholm, Catrine Lindström, Stockholm Rundabordsdiskussioner Att känna till vilken plats perkutan klaffintervention har idag vid behandling av klaffsjukdom. Att få en större insikt i nationella riktlinjer och hur några svåra kliniska situationer ska hanteras Att ge goda exempel på satsningar för bättre vård av hjärtsviktspatienter i en tid när många landsting rustar ner hjärtsviktsvården och speciellt hjärtsviktsmottagningar. Kunskap om framgångsrik palliativ hemsjukvård vid hjärtsvikt. Kunskap om processinriktade förbättringar av både vård och forskning. Kompetenskrav för att implantera? Kompetenskrav för att abladera? Standard på sjukhus för implantation av device samt ablation Vilka patienter med klaffsjukdom utan symptom borde jag erbjuda klaffingrepp? Vilka patienter med aortastenos bör behandlas med TAVI? Hur farligt är funktionell mitralisinsufficiens och hur bra är våra ingrepp? Öka kunskapen kring de mer komplicerade scenarios med trippelbehandling vid AKS Öka kunskapen kring både effekter och säkerhetsaspekter med NOACs vid samtidig dubbel trombocythämning. Känna till indikationer för användning av NOACs Stöd för att skräddarsy behandlingen för patienter som behandlas med NOAK Hur man kan organisera en strukturerad FFmottagning för bästa omhändertagande Stöd för hantering av olika kliniska situationer 10 11

7 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Lunch i utställningen Tid för föreningsmöten Vänligen se detaljerad information om föreningsmöten sid 11 i programboken och i appen under sidomöten. Tid för föreningsmöten Vänligen se detaljerad information om föreningsmöten sid 11 i programboken och i appen under sidomöten AstraZeneca Nordic Baltic Hur fortsätter Sverige att vara världsledande inom hjärtinfarktvård? Moderatorer: Anna Norhammar, Stockholm, Tomas Jernberg, Stockholm Akut hjärtsjukvård små utrymmen för förbättring, men var kan de ske? Stefan James, Uppsala Hur mäter, värderar och förbättrar vi kvalitén på sekundärpreventionen? Kristina Hambraeus, Falun Långtidsrisk efter hjärtinfarkt Magnus Janzon, Linköping ResMed Sleep and the Heart time to wake up Moderatorer: Faris Al-Khalili, Stockholm, Gerhard Wikström, Uppsala What should cardiologists know about Sleep Disordered Breathing? Lena Leissner, Örebro The tools in cardiologists hands to take control of screening & diagnosis where are we today? Erik Thunström, Göteborg Sleep apnea and heart failure a shortcut to eternal sleep? Olaf Oldenburg, Bad Oeynhausen, Germany Bristol-Myers Squibb & Pfizer Antikoagulation i praktiken - experter i heta stolen. Olika perspektiv med patienten i fokus Moderator: Nedjma Chaouche (Journalist), Stockholm Njuren - vän eller fiende? Lars Weiss, Karlstad Lungemboli - När törs vi sluta behandla? Henry Eriksson, Göteborg Hjärnan - Ska vi vara rädda för hjärnblödning med antikoagulantia eller är det en sällsynt fågel? Jan-Erik Karlsson, Göteborg Imaging vid medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar i barnaåren aktuella metoder och modern tillämpning Moderatorer: Jan Sunnegårdh, Göteborg, Anna Nyström, Göteborg MRT vid diagnostik och volyms-/ funktionsbestämningar hos barn state of the art Pia Sjöberg, Lund Modern CT-teknik tillämpad på barnhjärtsjukdomar state of the art Per Wingren, Lund UKG förstahandsvalet vid avbildning av medfödda hjärtfel och funktionsbestämning före och efter barnhjärtkirurgi Håkan Wåhlander, Göteborg Patientsäker vård information om risker och nytta på gott och ont Moderatorer: Marie Björnstedt Bennermo, Stockholm, Per Tornvall, Stockholm Risker och nytta samt information vid akuta koronara syndrom antitrombotisk behandling och PCI Rikard Linder, Stockholm Risker och nytta samt information vid öppen hjärtkirurgi Jan van der Linden, Stockholm Risk och nytta samt information vid ICD behandling Annika Kinch Westerdahl, Stockholm Mortaliteten i hjärtinfarkt har sjunkit betydligt i Sverige under de senaste decennierna. Målet med detta symposium är att diskutera och påminna åhörarna om att sträva efter att sänka mortalitet och morbiditet efter hjärtinfarkt ytterligare. Allt för att Sverige skall fortsätta vara världsledande inom hjärtinfarktsvård. Detta genom att belysa olika delar av omhändertagandet av dessa patienter. Från akutskeendet och de utrymmen till förbättring som finns där, vidare till sekundärprevention och hur kvaliteten på kan förbättras inom det området. Slutligen, öka medvetenheten kring vad som fungerar bra idag och identifiera riskfaktorer och därmed förbättringsmöjligheter för svensk kranskärlsvård. Att öka kunskapen och kompetens inom det kardiovaskulära området för att optimera omhändertagandet av patienter med hjärt/ kärlskjukdom och sömnapné. Att se på kardiovaskulär sjukdom i ett bredare perspektiv för att se \ nya\ sammanhangen bakom sjukdomen. Uppmärksamma riskerna med samsjukligheten (sömnapne och hjärt/kärlsjukdom) Att känna till \ Golden standard för att screena och diagnostisera sömnapné, samt behandlingsalternativ. Bidra till hög och aktuell kunskap kring moderna behandlingsalternativ vid förmaksflimmer baserat på aktuella riktlinjer och studier. Öka kunskapen om hur patienter med olika komplicerande tillstånd, som sjukvården möter i daglig klinisk praxis, kan behandlas på ett effektivt och säkert sätt. Bidra till kompetensutveckling genom att dela erfarenheter från tvärvetenskapliga specialiteter för ett optimalt omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. För att föra närmare vuxenkardiologin och barnkardiologin genom att belysa hur de diagnostiska och funktionsbedömnings-metoder som används inom vuxenkardiologin, även i sin mest toppmoderna form används inom barnkardiologin. Målet är att visa hur de modernaste tekniker kan minska behovet av slutenvård hos hjärtsjuka barn med medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar, med sin detaljrikedom kunna ställa säkra och exakta diagnoser, beskriva precisa hämo-dynamiska och funktionella händelseförlopp och därmed öka säkerheten vid beslutsprocesser om kirurgisk behandling. Tillämpningen av beskrivna metoder utgår i många fall från erfarenheter från vuxenkardiologin, inte minst GUCH-ansvariga kunde få ökad insikt om vilket sätt barnkardiologin i dag bygger sin kunskap om anatomi och funktion och utnyttja kunskapen för den fortsatt vården i vuxenåren. Att kunna identifiera risker och nytta med olika behandlingar samt kunna informera om dessa (varje presentation börja med en fallbeskrivning) Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Modererade postersessioner i utställningsområdet Modererade postersessioner i utställningsområdet 12 13

8 Sal: Kongressen TORSDAG 23 april Fridlundföreläsning Moderatorer: Jan Mårtensson, Jönköping Arytmier - ökad självkontroll, åtgärder & kliniska kvalitetsförbättringar Dan Malm, Jönköping Hypotermi protektion för hjärta och hjärna Moderatorer: Leif Svensson, Stockholm, Annica Ravn-Fischer, Göteborg Target Temperature Management måltemperatur och resultat från TTM-studien David Erlinge, Lund Transnasal hypotermibehandling i samband med hjärtstopp Per Nordberg, Stockholm Hypotermibehandling vid TAVI en ny indikation för en utvald population? David Zughaft, Lund Pulmonell Hypertension på basen av PAH & Kronisk lungemboli (CTEPH) Moderatorer: Göran Rådegran, Lund, Barbro Kjellström, Stockholm Svenska PAH registret uppdatering kring förekomst av PAH och CTEPH i Sverige Stefan Söderberg, Umeå Ny Diagnostik vid PAH & CTEPH 3D-EKO vs. Hjärt MR Ellen Ostenfeld, Lund Uppdatering kring behandling av PAH & CTEPH Gerhard Wikström, Uppsala Hur skall vi hantera moderna anti-trombotiska läkemedel om patienten behöver opereras? Moderatorer: Oscar Braun, Lund, Gabriella Lindvall, Stockholm Nya trombocythämmare och antikoagulantia Håkan Wallén, Stockholm Perioperativ handläggning: Kirurgens synpunkter Anders Jeppsson, Göteborg Perioperativ handläggning: Anestesiologens synpunkter Jan van der Linden, Stockholm Kärlanomalier det multidisciplinära samarbetet Moderatorer: Per Jacobsen, Stockholm, Ulf Thilén, Lund Stora Kärlanomalier Stefan Thelin, Uppsala Koronaranomalier Peter Eriksson, Göteborg Multidisciplinärt teamarbete hur får vi det att fungera? Bo Carlberg, Umeå Kunskap om hypotermibehandling efter hjärtstopp och bakomliggande mekanismer Kännedom om olika kylmetoder och måltemperatur Kunskaper om kateterburen teknik för implantation av aortaklaff (TAVI) och hemodynamisk påverkan Uppdatering kring och insikt i patofysiologi, morbiditet och mortalitet av pulmonell hypertension utgående från svenska data och Svenska PAH registret. Ökad kunskap om nya metoder i diagnostiken, uppföljningen samt prognostisering av pulmonell hypertension En uppdatering och evidensgenomgång av de nya behandlingsalgoritmer i pulmonell hypertension. Åhörarnas skall informera om vinster och risker med de nya trombocythämmarna och antikoagulantia. Specifikt redogöra för risken för blödningskomplikationer hos patienter som behöver opereras akut eller subakut. Informeras om hur patienterna som står på moderna antitrombotiska läkemedel bör handläggas perioperativt avseende diagnostik, hantering av läkemedel och behandling om blödning uppstår. Öka kunskapen om de olika stora kärlanomalierna med fokus på thorakal aortasjukdom, bakomliggande ärftliga sjukdomar Diagnostisk metoder vid kärlanomalier Behovet av att arbeta över specialistgränserna för att diagnosticera, följa och behandla dessa patienter Postermingel i utställningen med förtäring och dryck Postermingel i utställningen med förtäring och dryck Kongressmiddag på Conventum ingång från Fabriksgatan. Kongressmiddag på Conventum ingång från Fabriksgatan. Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin. Kongressmiddag och underhållning genomförs utan ekonomiskt stöd från industrin

9 Sal: Kongressen FREDAG 24 april Nya riktlinjer för förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö, Carl Johan Östgren, Linköping Nya svenska riktlinjer i ljuset av internationella guidelines Peter Nilsson, Malmö Nya blodtrycksmål för diabetespatienter Jonas Spaak, Stockholm Lipidbehandling: måldos av statiner eller målvärden för lipider? Annika Rosengren, Göteborg Kvalitetsregister dags för en kritisk granskning av den hälsoekonomiska vinsten och nyttan? Moderatorer: Karin Schenck-Gustafsson, Stockholm, Elisabeth Ståhle, Uppsala Vad är nyttan med kontinuerlig registrering jämfört stickprovskontroller? Bertil Lindahl, Uppsala Kan registerbaserad information ersätta randomiserade kliniska prövningar? Lars Rydén, Stockholm Är alla kvalitetsregister hälsoekonomiskt försvarsbara? Lars Åke Levin, Linköping Kardiomyopati vad innebär det för framtiden? Moderatorer: Catarina Svensson, Linköping, Bert Andersson, Göteborg Uppdaterade ESC guidelines vad är nytt? Michael Melin, Stockholm Kardiomyopati eller idrottshjärta vad är skillnaden? Peder Sörensson, Stockholm Vad är sjuksköterskans roll i mötet med patienten? Anna Strömberg, Linköping Bikuspid aortaklaff och aortadilatation en farlig förbindelse Moderatorer: Bengt Johansson, Umeå, Maria J Eriksson, Stockholm BAV och aortadilatation fenotyp, epidemiologi och prognos Frank Flachskampf, Uppsala Varför är den bikuspida aortaklaffen associerad med ökad risk för aortasjukdom? Hanna Björck, Stockholm BAV och aortadilatation följa? reparera? byta? Christian Olsson, Stockholm Smartphone applikation inom hjärtsjukvård Moderatorer: Claes Held, Uppsala, Emma Hag, Jönköping Vill du ha ditt EKG i fickan? Elin Trägårdh, Malmö Bilddiagnostik via Wi-Fi och smartphone Kambiz Shahgaldi, Stockholm Social media och medicin Tiny Jaarsma, Linköping Att relatera de nya svenska riktlinjerna till motsvarande europeiska och amerikanska rekommendationer Att uppmärksamma åhörarna på att blodtrycksmålet vid diabetes höjts i både de europeiska och de nya svenska rekommendationerna Att fokusera på och jämföra de två principiellt olika sätt att inleda och uppfölja lipidbehandling som rekommenderas av olika experter Medvetandegöra vad värdet är av register Kunskap om att vi mäter det vi registrerar men det vi inte registrerar vet vi inget om Kritiskt granska kvalitets registers vara eller icke vara Belysa kardiomyopati från ett brett perspektiv. Sessioner innefattar föreläsare som är läkare och sjuksköterskor Belysa nyheter från ESC guidelines för hypertrof kardiomyopati och diskutera vad som är sjuksköterskans roll. Riktat till kliniker Belysa skillnaderna mellan idrottshjärta och kardiomyopati. Deltog vid ett fullsatt och uppskattat sådant föredrag på ESC. Kunskap om bicuspid aortaklaff - olika fenortyp, epidemiologi och prognos Kunskap om genetisk bakgrund vid BAV och aortadilatation Kunskap om riktlinjer för åtgärd. Övergripande syfte att diskutera möjligheter och utmaningar med ITbaserade lösningar inom kardiologin, både med syfte diagnostik och livsstilsinterventioner. I sesssionen deltar läkare, sjuksköterska och BMA med olika perspektiv. Evidens och framtida implikationer för ITbaserad bilddiagnostik Evidens och framtida implikationer för ITbaserad självmonitorering Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Kaffe i utställningen Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem nu i kaffepausen! Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem nu i kaffepausen! 16 17

10 Sal: Kongressen FREDAG 24 april Strokeprofylax vid förmaksflimmer hur snabbt ska nya orala antikoagulantia (NOAK) föras in? Moderatorer: Frieder Braunschweig, Stockholm, Carina Blomström Lundqvist, Uppsala Försiktigt införande av NOAK i Stockholm varför? Paul Hjemdahl, Stockholm Erfarenheter från Västmanland med störst NOAK-förskrivning i landet Stellan Bandh, Västerås Primärvårdens perspektiv Tomas Forslund, Stockholm Behandlar vi patienter olika beroende på kön? Moderatorer: Cecilia Linde, Stockholm, Piotr Szamlewski, Göteborg Hjärtsviktsbehandling och tillgång till CRT pacing respektive defibrillator som skydd mot plötslig död finns könsskillnader och varför? Elena Sciaraffia, Uppsala Förmaksflimmerbehandling finns könsskillnader? Anders Jönsson, Linköping Vilka faktorer styr tillgänglighet och val av behandling till patienter? Karin Schenck-Gustafsson, Stockholm Non-compaction kardiomyopati en medicinsk berg och dalbana Moderator: Eva Maret, Stockholm, Mikael Gustafsson, Linköping Genetiska/embryologiska aspekter Pyotr Platonov, Lund Hur bedömer vi idag med eko och MR Odd Bech Hanssen, Göteborg Klinikerns perspektiv Krister Lindmark, Umeå Spontana kranskärlsdissektioner ett ovanligt men allvarligt tillstånd. En klinisk uppdatering Moderatorer: Christoph Varenhorst, Uppsala, Amra Kåregren, Västerås Riskpopulationen hur ser den ut, vem drabbas? Nina Johnston, Uppsala 3 patientfall 3 olika bakgrundsorsaker Bertil Larsson, Uppsala Vad finns det för rekommendationer: Behandling och prognos? Per Tornvall, Stockholm En orkester utan dirigent den multisjuka hjärtpatienten Moderatorer: Pär Höglund, Stockholm, Eva Drevenhorn, Lund Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes en patientresa Fredrik Högberg, Stockholm Personcentrerad vård från filosofi till praktik Karl Swedberg, Göteborg HND-centrum: för patienter med hjärt-, njur- och diabetessjukdom Jonas Spaak, Stockholm att öka kunskapen om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - att få insikter i kritisk värdering av publicerade resultat från behandlingsstudier - att öka förståelsen för betydelsen av uppföljning av behandlingseffekter i sjukvården Medvetenhet om könsskillnader vid val av behandling Uppmärksamma skillnader i val mellan avancerade behandlings strategier och enklare behandlingar avseende kön hos patienter Att känna till genetisk bakgrund och uppkomst av LVNC Att kunna rådande diagnostiska kriterier med avbildningstekniker Att känna igen vanliga symptom och fynd samt kunna handläggning Spontana kranskärlsdissektioner även kallat SCAD är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som uppstår då en reva (dissektion) uppstår i ett kranskärl. Dissektionen kan förlångsamma eller helt stoppa blodflödet i kranskärlet och orsaka en hjärtinfarkt, allvarlig hjärtrytmstörning eller plötslig död. Att förstå vikten av komorbiditet och multisjuklighet vid hjärtkärlsjukdom Att förstå vad ett personcentrerat arbetssätt kan bidra med vid kronisk sjukdom Att förbättra sjukvårdsstrukturen för multisjuka hjärtpatienter Monitorering vid Hjärtintensivvårdsavdelning en livsviktig kunskap Moderatorer: Monica Sterner, Uppsala, Mona Schlyter, Malmö Vad övervakas på en hjärtintensivvårdsavdelning och varför? Magnus Simonsson, Kristianstad Patientselektion och kvalitetsindikatorer vid monitorering från hjärtintensivvård till övervakningsavdelning David Zughaft, Lund Monitorering ur patientens perspektiv Eva Ryrlén, Göteborg, Johanna Wermström, Göteborg Palliativ vård vid hjärtsjukdom Moderator: Anna Strömberg, Linköping, Nytt palliativt vårdprogram vad särskiljer palliativ vård vid hjärtsjukdom? Carl Johan Höijer, Lund Brytpunktssamtal vid svår hjärtsvikt hur gör man? Hans Persson, Stockholm Våra apparater när stänger vi av? Hjärtpump och ICD Laila Hübbert, Linköping Hur stor är aortainsufficiensen, och varför är det viktigt? Moderatorer: Veronica Jackson, Stockholm, Frank Flachskampf, Uppsala Socialstyrelsens hjärtriktlinjer innefattar även diagnostik Krister Lindmark, Umeå Gradering av aortainsufficiens med ekokardiografi styrkor och svagheter Eva Nylander, Linköping Kvantifiering av aortainsufficiens med MR nya möjligheter och betydelse Carl Johan Carlhäll, Linköping GUCH-patienten på akuten Moderatorer: Eva Furenäs, Göteborg, Per Kvidal, Uppsala Heartache featuring GUCH Peder Sörensson, Stockholm Arytmier/Synkope Bengt Johansson, Umeå Andtruten eller flåsmätt; varför blir GUCH-patienten andfådd? Martin Stagmo, Lund Hur går det för vår viktigaste riskfaktor? Moderatorer: Karin Manhem, Göteborg, Bert Andersson, Göteborg Hypertoni från primärvård till specialistvård Kristina Bengtsson Boström, Skövde Svårbehandlad hypertoni och compliance Lina Holmqvist, Göteborg Konsekvenser för patienter med hypertoni Charlotta Ljungman, Göteborg Tvärprofessionellt symposium med läkare och sjuksköterskor. Att belysa ett område som många arbetar kliniskt med. Öka kunskapen om mekanismerna bakom övervakning på en hjärtintensivvårdsavdelning samt att diskutera patientselektion och kvalitetsindikatorer för övervakning Belysa patientens perspektiv av övervakning Kunskap om palliativ hjärtvård från nytt nationellt vårdprogram. Kunskap om utförande av brytpunktssamtal vid svår hjärtsjukdom. Kunskap om etiska frågor vid svår hjärtsjukdom. Aortainsufficiens- indikationer för åtgärd och läckagestorlekens betydelse Insufficiensgradering med ekokardiografi Flödesbestämning med MR I akutsituationen tänka bredare avseende vanliga diffdiagnoser om patienten tidigare är hjärtopererad Vikten av att bredda status initialt och möjlighet att välja andra diagnostiska metoder Öka kunskapen om vilka akuta tillstånd som är vanligt patienter med medfödda hjärtfel Orsaker till resistent hypertoni och utredning av detta Hur ska primärvård och specialistvård samarbeta på bästa sätt Vilka följder kan man räkna med drabbar en hypertonipopulation i Sverige idag Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén Grab-n-go lunch vid entrén 18 19

11 Vi tackar våra samarbetspartners som medverkar till att göra vårmötet möjligt Gör ett besök hos dem i utställningen! 20

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3

Kardiovaskulära Vårmötet. XIVSvenska. 25-27 april, 2012, Stockholm. Sal A1 Sal A2 Sal A4 Sal C1/C2 Sal C3 VETENSKAPLIGT program 120302 Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm ONSDAG 25 april 13.00-14.00 Hjärtrond (imaging) Är det bra för hjärtat och kärlen att dagligen dricka alkohol?

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Program & Abstrakt. Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte

Program & Abstrakt. Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstrakt Svenskt Cardiovaskulärt Vårmöte GÖTEBORG 26 28 APRIL 2001 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk förening för Klinisk fysiologi,

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer...

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2015 Volym 31 Nr 2 I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... BIOTECHNOLOGY vs CARDIOVASCULAR

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

Akuta koronara syndrom

Akuta koronara syndrom nr 4 2012 En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Centrumbildning för mer medkänsla i vården Uppdaterat sid 2 TEMA: Akuta koronara syndrom förbättringspotential

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård

CANCERVÅRDEN. Inför Onkologidagarna. Extranummer. Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna. Sjuksköterskor i Cancervård RAPPORT // CILLA WÄNDEL Från EONS-9 i Istanbul, sid 11. RAPPORT // MARIA ROOS Från sjuksköterskedagarna, sid 6. Extranummer Inför Onkologidagarna Rapport från EONS-9 & Sjuksköterskedagarna Sjuksköterskor

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Vidgade vyer i Falun

Vidgade vyer i Falun MS Svenska neurologföreningens vårmöte, Falun 29 31 maj 2013 Vidgade vyer i Falun Neurologi i ett bredare perspektiv möten med angränsande specialiteter var temat för Svenska neurologiska föreningens vårmöte,

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Gastrokuriren Tidskrift

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g

å r s r e d o v i s n i n g 2007 å r s r e d o v i s n i n g S B U S t a t e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g Innehållsförteckning 1 Inledande kommentarer 5 2 Resultatredovisning 7 2.1 Projektverksamhet

Läs mer

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige 19e nordiska kongressen i allmänmedicin Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige Välkommen till årets kongress i Göteborg! Svensk Förening för Allmänmedicins, SFAM, står bakom årets Nordiska

Läs mer

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 4

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 4 BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 4 BLODTRYCKET SVENSKA HYPERTONISÄLLSKAPETS TIDSKRIFT Redaktörer Anders Himmelmann Avd för klinisk

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Ställer forskarna rätt frågor?

Ställer forskarna rätt frågor? nr 3 4/2010 NYA RAPPORTER Antibiotikaprofylax 4 Tandvård 6, 9 FAST 12 Hemblodtryck 18 Patientutbildning 22 TNF-alfahämmare 22 Ställer forskarna rätt frågor? Varje år publiceras miljoner artiklar inom biomedicinsk

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 ISBN 978-91-978065-9-6 Artikelnr 2009-126-72 Omslag Foto Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Bleking Bildreportage, Hans-Peter Blom Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra

Läs mer

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Specialtidning för. Tema: Diabetes. Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 BLODTRYCKET Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 4 Specialtidning för Kardiovaskulär och Metabol Prevention Tema: Diabetes Blodtrycket Svenska Hypertonisällskapets tidskrift för Kardiovaskulär

Läs mer