Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen 1902-1924"

Transkript

1 Ola Lönnqvist 1 Ola Lönnqvist: Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen Följande dagar finns notering: 4/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fritz Axel (F A) Larsson var predikant i Bollnäs ( ), i Gävle ( ) och i Linköping ( ), distriktsföreståndare för missionsförbundet med stationering i Linköping ( ), och som pensionär kortare tid predikant i Tärnsjö, Piteå, Bollnäs och Alfta. Han föddes i Blåberga i Lerbäck (T) 1876 och avled i Tåby prästgård, Tåby (E) Han hade då nyligen flyttat till Gävle för att troligen bosätta sig där som pensionär, men en akut cancer ändade hans liv på mycket kort tid. Hans son komminister Sven Lennermark hämtade honom med sjuktåg i Gävle och med hustru Karin skötte honom i sitt hem de sista dagarna. Frits hustru Kristina (Stina) Johannesdotter (Johansson, Larsson) föddes i Jon Lars, Långhed, Alfta (X) 1886 och avled i Linköping (E) Hon blev tidigt föräldralös och växte upp hos sin äldre syster Karin och hennes man Jonas Linder i Bollnäs. Hon avled oväntat i sviterna efter en enklare operation. Bokens ägare: Kristina (Kia) Lennermark Jonsson, sonen Samuels dotter, Örebro Avskrift: Ola Lönnqvist, make till sonen Svens dotter Katarina Lönnqvist, f Lennermark, Söderköping Vid avskriften har valts att ta med datum för samtliga noteringar. Inom (parentes) skriven text, kommentar, har tillförts av undertecknad. Med fet stil har jag valt att markerat extra intressant notis om släkten. Med kursiv stil är direktcitat, men även en hel del annat av texten är direktcitat. Jag har vid avskrifter och i övrig använt den stavning som förekommer i boken, men kan givetvis ha gjort en och annan miss vid avskriften. Dagboken är i formatet 22 cm x 18 cm, stående. Boken är opaginerad. Av praktiska skäl har en paginering införts här i sammanfattningen. Varje sida har 24 jämnt fördelade rader.

2 Ola Lönnqvist 2 INNEHÅLL. Sid 1-11 Sid Sid Sid 46 Sid 47 Konfusianismen och kristendomen Stilens figurliga uttryckssätt Semikolon, ur språkläran Tom sida Dagboksanteckningarna tar sin början Merparten av anteckningarna handlar om tjänsten, ex var han predikat, över vilket bibelstycke, vilka möten han varit på, antal deltagare, kollektbelopp och andra detaljer. Dessutom instoppade flera trösteord, citat ur bibeln eller andra ord. Speciellt gäller det de datum/dagar då jag valt att inget citera. Alla datum som medtagits har textinnehåll (med ettpar tre undantag) 1902 Sid Lö Sid Sö Söräng Må Söräng, kv missionsauktion Ti Hemma, afbönen (?) hos Karin Eriksson, hvarvid Jenny Eriksson firade sin namnsdag i kretsen av troende unga vänner. Sid On Kv lilla salen To Jesu blod renar. Detta är i dag min tröst (skrivet med rött) Fr Lö Sid Sö Fm missionshuset i B, em Söräng Må Ti Kv Rehn On Besök af Walkvist. Middag hos Nords. Sid To Snöväder, det första på hösten. Kv Herstjö, missionsauktion Fr Kv missionshuset Lö På kvällen till Lattefors Sö Bro, missionsmöte, kv enskilt ungdomsmöte Må Fm predikan af P Persson och Karlstedt. En lärarinna fr Götlunda grät, då kollekt skulle upptas och hon ingenting hade att ge. Hennes namn vara Rosa. Sid Må forts, kv missionsförsäljning Sid Ti Att säga något som man vill hafva doldt, åt sin gode vän, är att kungöra det hemlighetsfulla i offentliga tidningar. Wännen kan icke tiga det privata blifva offentligt. Men det blifver oigenkännligt. Ty det som går genom mångas munnar blifva förloradt. Men förminskadt till otrolighet. En jätte kan af. ställsamma tanter göras till en dvärg eller tvärtom. Sanningen får man dock aldrig veta, om icke af någon plötslig olyckshändelse. Sid 54

3 Ola Lönnqvist On Städdag i missionshuset To Sid To forts, kv kretsmöte Fr Sid Fr forts, kv Rehn, missionsauktion Lö Kv Lenninge, missionsauktion Sö Fm Bro, em fest i Sörbo efter reparation av missionshuset Må Lingbo, ungdomsmöte Ti B syf em, kv ungdomsf arbetsf On Hos A Perssons, Höglunda To Också hos Perssons, kv textutredning hos Sundin Sid Fr Hemma, kv Röste Lö Hemma Sö Fm predikan, em ungdomsmöte Må Fm (?) ungdomsf arbetsf Ti Spisade hos M Bengtsson, em syförening i B Sid On Fm (?) predikan i Lilla salen To Möte i Freluga Fr Söräng Lö Kvällen hos Linders till bönemöte Sö Fm predikan i Bollnäs, em också Sid Må Em talade i Arbrå Ti Hemma, em barnens syförening On Tron är känslans kontrollant. Känslan är växlande, men tron är oberoende av densamma. Känsla och tro få således icke identifieras. De äro tu icke ett. Men sammanblandning vållar många svårigheter. Ty då vi ingenting känner, så vilja tro, att ingenting tro. Dock tror vi, ty vi sträcka oss efter de ting, som icke synas, och detta är trons lifsyttring. Eller däruti att de sträcker sig efter det osedda kommer den icke på skam, ty dess grundval är säker, den är Kristus. Och han skall gifva sina vänner i evigheten, hvad de med trons hand fasthålla i tiden. Hjälp mig alltså tro! Kv predikan i Bollnäs To Kv (?) möte i Rehn hos Äresbergs (?) Sid Fr Söräng Lö Gör resplan för FA, P Persson och G A Karlholm Sö Fm predikan i Hjertsjö och em i Freluga, kv enskilt ungdomsmöte i lilla salen Må Kv ungdomsf arbetsf Sid Ti Hemma, fm (?) musikövning On Freluga, barnens missionsförsäljning To Söräng Fr Hemma, kv (?) kretsmöte Lö Hemma Sö Fm Bollnäs, em invigning av nya missionshuset i Erikenäsbo, kv ungdomsfest Må Husbesök, middags hos Nords, kv ungdomsf arbetsf Sid 62

4 Ola Lönnqvist Ti Hemma, kv hos Karlströms On Söräng To Freluga Fr Sunnerstaholm Lö Sö Fm missionshuset, em fest Må Till Linders på middag o kväll, kv ungdosmf arbetsf Ti Em barnens syf, kv Hertsjö, kretsmöte On Fm (?) Lilla salen Sid To Eriksnäsbo Fr Röste Lö Hemma Sö Fm Bro, församlingsmöte, intagning, em söndagsskollärarmöte, em ungdomsmöte Må Husbesök Ti Sid Ti forts, kv Halfvarssons, firade Anna On Bro To Rehn Fr Bro, kretsmöte Lö Sö Fm Bro, em Freluga Sid Sö forts Må Bro, gåvoauktion Ti Sid On Sid On forts To Hemma Fr Till Nords Lö Sö Fm Bro, em Westlin, kv enskild ungdomsmöte Må Hemma Ti Hemma On På julklappsutdelning hos Karin Eriksson. Jenny Eriksson, Stina Hedberg, Anna Näslund och Ida Fahlberg med. Sid To Juldagen. Fm otta, em Bro, em Eriksnäsbo Fr Annandagen. Fm Söräng, em Freluga, barnfest Lö Söräng, fest em, kv predikan Sö Fm missionshuset, em barnfest Må Eriksnäsbo, kv styrelsesammanträde hos Karlströms Sid Ti Freluga, missionsauktion On Nyårsafton. Waka kl To Röst, söndagsskolfest Fr Besökte en döende man, em Sunnerstaholm, söndagsskolfest

5 Ola Lönnqvist 5 Sid Lö Med till Rehn, men predikade ej. Middag Linders Sö Fm Röste med Hans Hansson, Middag hos Johanna Eriksson, em Bro, ungdomsmöte Må Ti Trettonsdagen, Årsmöte, församlingsmöte. 303 medlemmar, inkomster och utgifter under året vardera kr On Bro. (Här liksom tidigare nämner han flera namn på predikanter som tycks dela de olika missionshusen sig emellan. Denna dag exempelvis Winblad i Freluga, H Hansson i Sunnerstaholm och Josef Nilsson, Wexiö) To Söräng Fr Freluga Lö L-n (torde vara FA:s förkortning för sig själv) o Enroth Bro Sid Sö Fm Bro, em detsamma Må Fm möte för troende, kv Bro Ti Mohed On Bro To Eriksnäsbo Fr Bro Lö Bro Sö Em avskedsfest för Winblad. Sång och musik af stråkkapellet, kv enskilt ungdomsmöte Må Em hos faktor Hedbergs Ti Missionsauktion hos Renströms i Rehn On Bro To Hur underlig är du i allt hvad du gör? Hvem kan dina vägar förstå? En kär broder Anders Persson hemförlovades helt plötsligt, i det att ha öfverkördes af en växelmaskin, hvarvid hufvudet krossas Sid To forts. Han ljuter en ögonblicklig död. Men går till Gud dit hans andes längtan stått Fr Besöker Anders Perssons änka. Hennes sorg öfver makens hastiga frånfälle är djup. Men det märkes likväl, att hon icke sörjer såsom de där intet hopp hafva. Kv troendemöte Lö Hemma Sö Till Ljusdal. Ungdomsföredrag: Ungdomens skönaste prydnad Må Hem från Ljusdal. Under vägen samtalades med en äldre broder fr Gefle, Thorsson, som förtäljer om Guds underliga ledning Ti Eriksnäsbo On Söräng To Freluga Sid Fr Hemma. Kvällens möte tal af Wesslén och O Nilsson, reseombud i Gestriklands Ansgariförening Lö Hemma Sö Fm Bro, em begrafning af Anders Persson. Stor tillslutning af människor. Efter jordfästningen minnesgudstjänst i missionshuset. Tal af flera Må Kv Bro Ti Hemma, husbesök On Kv Bro To Husbesök, textstudier hos Karin Lundberg Fr Husbesök. God dag Lö Bro. Möte. Tal af Kärne från Ljusdal, som får svimningsanfall då han talar. Stor panik Sö Ungdomsföreningens årsmöte. 120 medlemmar. Sid Må Husbesök i Röste, Wexiö och Lottefors Ti Eriksnäsbo On Söräng

6 Ola Lönnqvist To Freluga Fr Hemma Lö Bro Sö Söndagsskolemöte för hela 3:e distriktet Må Forts av söndagsskolemötet Ti Weslinge On Bro, Två själar lämnade sig åt Jesus. Må Gud bevara dem och väcka många fler To Hertsjö Sid Fr Bro Lö Regnsjö. Hvarje plats ha sin pregel, hvarje människa sin karaktär. Så också i Regnsjö Sö Regnsjö, fm i Berga, em i Hök Må Regnsjö. Att samtala med människor är träfligt, men somliga tråka ut en, så att man helst ville de skulle tiga. Men det är ingen lätt sak att få en pratsjuk människa att tiga, ty hon har ingenting att säga Ti Glösbo On Berga Regnsjö To Wexbo Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em ungdomsmöte Må Hemma Ti Lenning On Freluga To Hemma Sid Fr Lö Förberedelse Sö Fm Bro, em Freluga, kv Freluga Må Hemma Ti Röste On Bro To Rehn Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em Söräng Sid Må Hemma Ti Hemma On Lottefors To Kv Sunnerstaholm Fr Troendemöte Lö Sö Fm predikan, em söndagsskola Må Ti Ingen föds mästare. Detta har jag fått erfara i dag, då jag för första gången tagit musiklektion. Började sålunda öfva mig i musik tisdagen d. 24 mars Sid On Fm Bro To Ett lif i synden ruinerar. Detta har jag i dag varit i tillfälle att se, då en man, bördig från Sthlm, omtalat sina lefnadsöden Fr Till Alfta Text Joh 1: Lö Söräng Sö Fm Sörbo, em Söräng Må Barnens missionsförsäljning Ti Kv Möte hos Per Ohlsson i Björktjära

7 Ola Lönnqvist On Detta är narrdagen. Sid On forts. Kv Freluga To Eriksnäsbo Fr Hemma Lö Sö Må Sid Ti On Em till Edlund på musiklektion To Hemma och sysselsatt med beredelse för påskens predikningar Fr Långfredag, fm Bro, em Freluga Lö Hemma Sö Må Sid Ti On Kv Bro To Hemma Fr Hertsjö Lö Sö Fm Bro, em Röste, kv enskilt ungdomsmöte Må Ti Söräng On Wiklund i lilla salen på kvällen Sid To Fr Starkt yrväder hela dagen. Kv Rehn Lö Hemma Sö Fm Sörbo, em Söräng, där afskedsfest hölls för Skogs som skulle fara till Amerika. Stunden var gripande. Till en början läste jag den 126 ps och hälsade de närvarande välkomna. Så dracks kaffe. Ett minnesord, Jesus sköna ord: Se jag är med eder alla dagar intill världens ände, lämnades af mig åt vännerna. Flera gåfo minnesspråk. Såsom afslutning firades H. H. Nattvard Må Hemma Ti Söderhamn predikantmöte On Predikantmötet fortsätter To Fm med på predikantmötet, em hem Fr Ungdomsalliansmöte å Missionshuset Sid Lö Sö Missionsmöte Må Kv missionsförsäljning Ti Fm hemma, em Karlströms, barnens syförening, därefter till Ferés och Åström samt Perssons On Musiklektion, kv missionsbilder från Kongo To Eriksnäsbo Sid Fr Jag sträcker mig efter det som framför är Lö Jesus är källan till sann lifsglädje Sö Fm Bro, em Bro Må Allt med Jesus, intet utan Jesus Ti Stora är Herrens verk, värda att begrunda On Bro

8 Ola Lönnqvist To Freluga Fr Bro, troendemöte Lö Sö Fm Bro, em Bro, kv enskilt ungdomsmöte Sid Må Eriksdagen, hvarvid fest hålles å missionshuset kl 8 e. m Ti Det behöfs en stor Guds nåd för att blifva herre öfver känslorna On To Kristihim.-f.-d. Kl 6 f.m. utflykt till Hofberget. Godt väder, ljuflig morgonstund., fm missionshuset Fr Rehn Lö Sö Fm Bro, em Bro Må Sid Ti On Hertsjö To Söräng Fr Lö Kvällen. En underbart skön afton. Herren far i sin majestät på skyarna. Blixten ilar genom rymden, molnen upplyses, vattnet återspeglar ljuset, trädens löfverk får en sällsam fägring, naturen är andaktsfull, dess herre talar, regnet faller mildt och välgörande på den törstande jorden, som doftande och prunkande bevarar skaparens välgärningar. Sid Lö forts Sö Pingstdagen. Fm Bro, em Freluga friluftsmöte Må Fm bro, em församlingsfest Ti On Kv Bro To Till Röste, hvarvid besöktes en döende man, som lefvat ett mycket ogudaktigt lif,. Men nu var motståndet brutet. Det är allvarligt, att stå inför döden Fr Lenninge Lö Sö Sid forts Må Hemma Ti Hemma On T. Stockholm To Deltager i Sv. Missionsförb. konferens Fr Em middag i södra missionshuset i Sthlm, Aftonen tillbringas å Skansen Lö Utflykt till Waxholm. Möte i en skog. Mycket folk. Sid Lö forts Kv konsert i Immanuelskyrkan Sö Möte i Immanuelskyrkan. Afskiljning av missionärer Må Hem från Sthlm Ti Axeldagen. Uppmuntringar. Allt af nåd On Bro To Eriksnäsbo Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em söndagsskolefest Må Förberedelse för konferensen juni Ti On Ungdomskonferens för halva provinsen Helsingland.

9 Ola Lönnqvist 9 Sid On forts. Omkring 4000 deltagare, möte i Ohnbacken. Medverkande distriktsföreståndarna J. Erixon, Gefle, J. P. Johansson, Sthlm, Forslund, Söderhamn, Tinglöf, Hudiksvall, Kärne, Ljusdal, Selin, Norrbo, P. Eriksson, Hög, P. Persson, Arbrå. Alla göra sitt bästa och dyrbara sanningar framställas To Annandag midsommar. Fm enskilt ungdomsmöte. Beslutas att ungdomskonferens skall hållas midsommardagen 1904 i Söderhamn., fm frukost. Middag serveras för 65 öre, frukost för 50 öre. Behållning av konferensen omkring 487 kronor. Winsten blir således både pekuniär och andlig, största värdet har den andliga vinsten Fr Efterbestyr för konferensen Lö Mycket spring, litet uträttat Sö Freluga Sid Må Fortsättning af möte, en söndagsskolefest, kv ungdomsmöte bl a beslutades ge en present till fru Ortman för hennes bestyr under konferensen Ti Sista dagen i månaden, sista dagen i tiden, men inte sista dagen i evigheten On Kv bro To Fr Husbesök Lö Lenninge Sö Fm Bro, em inställt. Möte i Eriksnäsbo hela dagen. Lindgren fr Lingbo medverkar som endast han kan göra. Sid Må Forts af möte i E. fm, em barnfest Ti Kv Söräng On Skulle till Freluga, men blef af illamående förhindrad därtill. Lindgren fr. Lingbo reste i stället To Något bättre, men ej fullt bra. Hertsjö Fr Sunnerstaholm Lö Sö Fm Bro, Em Röste, söndagsskolefest ute, regn. Afsl i ordenshuset. Sid Må Ti Besök Red. C. Borberg. ( Texten är till fullo avskriven eftersom den behandlar ett besök i föräldrahemmet) On På resa hem. Ankom Hallsberg 8.21 e.m. hem vid 10 tiden på kvällen. Allt sig likt i det gamla föräldrahemmet. Hvarje stig väl känd, hvarje sten likadan. Underligt! To I fädernehemmet. Förståndet upplyser, känslan njuter. En människa med bara förstånd utan känsla är torr som peppar, en människa med bara känsla utan förstånd är oberäknelig som det lilla oskyldiga barnet Fr En regnig dag. Men det är just hvad som behöfs. Bara solsken skulle skada, bara regn skulle också göra det, bara storm vore ej bra och bara lugn vore det icke heller. Litet blandning af alla slag är bäst, alldeles som det också är bäst för vår fostran, att vi få både med och motgång Lö Till dig, o Herre, ser mina ögon Sö E.m. till Kårstahultsskogen, där Örebro läns ungdomsförbund höll sitt årsmöte. Sid Sö forts. Pred. voro Oldin fr. Jönköping, Fröding fr. Westerås, Borgström fr. Katrineholm och E. Kugerth fr. Örebro. Kl 7 e.m. sång o musikfest i missionshuset i Hallsberg. Till Stocksätter på kväll Må Besöker en sjuk kvinna, Johanna från Klafven, Hallsberg Ti Till släktingar

10 Ola Lönnqvist On Gud i allt och allt i Gud To Ingen bok i världen kan jämföras med bibeln. Den har öfverlefvat all kritik och skänkt tröst åt tusende hjärtan i sorgens natt. Den är värd att studeras af alla, ty intet studium förädlar såsom studiet af den heliga skrift Fr Det växlar i lifvet, herren beröres dock icke däraf Lö Guds vägar bära alltid hemåt Sö Predikan f m i Åsbro. Text Matt 9: E m i Blåberga. Text Jak 5: Må Herren är ett fäste i nödens tider väl bepröfvad Anfäktade finna därför.eger hos honom, lidande hjälp, döende hopp. Hjälp mig då stilla blifva hos dig! Sid Ti Läkarekonsten och krigskonsten hafva det gemensamt, att deras högsta högsta mål bör vara att göra sig själfva öfverflödiga On Till Lindins i Sörbo To Till Yxhult för att hälsa på Wiktoria och Karl Eriksson Fr I Yxhult hvarvid bland annat besågs Norrtorps herrgård, belägen i Sköllersta socken af Örebro Län. Till herrgården hör en stor park och trädgård. Den har en areal af omkring 22 tunnland. Läget är mycket vackert Lö Besåg Yxhults stenhuggeri och sliperi. I sliperiet beredes stenarna genom hyfling för huggeriet, där ornamentshuggarna förfärdiga allehanda arbeten såsom sköldar, skyddsänglar, kungar m m till byggnader, enskilda och offentliga. På kvällen ungdomsmöte i Yxhults skolhus. Ämne: Ungdomens sanna prydnad Mötet var fåtaligt besökt Sö F m till en sjuk och lam man, som legat öfver två års tid. Genom nöden hade han förts till Herren. E m predikan. Bror Arvid också med från middagen Sid Må Till Betty Olsson, Hallsberg, där middag bjöds, hvarefter en liten utfärd till Kårstahultsskogen företogs. Kvällen hem Ti Hemma Tiden är en del af evigheten On Till Mattorp To Inför döden och evigheten bliver det timliga obetydligt. Själens aning och förvissning om ett kommande oändligt evighetslif, lyckligt eller olyckligt, upptager sinnet. Huru underligt, att ej människan redan i den blomstrande ungdomen börjar lefva detta evighetslif, som är att känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus Fr Sista dagen af fritiden (dessa två ord överstrukna) i föräldrahemmet Lö Till Söderbärke Sö Med på missionsmöte i Kullbo (ev Gullbo) och talade äfven öfver Matt 9: E m Ungdomens sanna prydnad.(tycks vara ett föredrag han använder sig av då och då) Rätt mycket folk. En missionselev Palmkvist var ock medverkande tillika med pred Widlund Må I Fragg (?) och Kullbo på syförening Ti Ej något särskilt On Klen, så att predika, som var utlyst, måste inställas. Sid To Något bättre. Alla mina dagar äro tecknade i Herrens hand Fr Predikar i Kullbo. Text Jak 5:19, Lö Från Kullbo till Ludvika Sö Predikar tre gånger i Ludvika. Alldeles för mycket. Dagen regnig och kulen, men äfven en sådan dag har sin afton. Allt besvärligt har sitt slut. Det är därför bäst, att aldrig förtvifla. Stå mig därtill bi o Gud! Må (Har valt att ej skriva av dessa rader, citat av Snoilsky) Ti F m beses Ludvika. Platsen är central, men affärerna stå stilla. Ett bolag, Magnet sysselsätter omkring 250 arbetare men var beräknadt, att många fler skulle hafva sysselsättning. En kraftstation finnes, har 2000 hästkrafter. Men många hästar hvila. Det är dock att hoppas, att Ludvika skall uppblomstra. Sid 98

11 Ola Lönnqvist Ti forts Em till Falun. Ingen till mötas On Till Rättvik, denna fagra plats, en älskad turistort, vid Siljans sköna strand. Predikar kl 8 em i templarhuset i Rättvik. Text Luk 18: En god ande vi mötet To Besåg Wasamonumentet, beläget på en liten utskjutande udde i Rättvikens innersta bukt. På denna vackra udde har ock kyrkan ett utomordentligt läge, hvadan den också, i sin hvita beklädnad på afstånd betraktad, blifvit liknad vid en på stranden knäfallande, åt himmelen invigd brud. Prost- och komministergården har ock, belägna icke så lång fr kyrkan, ett enastående vackert läge. Här gifves fraati (??) och stämning Icke så långt fr prostgården har lagfarenhetens fader fått sin minnesstad rest, som bär följande inskription: Johan Stiernhöök, Svenska Lagfarenhetens fader, Här född 1596, Wården restes 1896 Från Widablick, ett utsiktstorn söder om Rättviken, har man den allra bästa utsikt. Men det duger ej, att vara yr i hufvudet, om den svindlande höjden skall bestigas. Bodde i Rättvik hos fröknarna Brunzell (?). Sid 99 I Mora Fr På morgonen beskådas källaren, där Gustaf Wasa gömdes af en rådig kulla, undan danske spejare. Här i trakten var det äfven som konungen i vältaliga ordalag manade dalkarlarna, att frälsa Sverige från träldomen. Mora är en mycket bebyggd plats. Den beryktade artrisen Zorn har här slagit ned sina bopålar. Hans villa är af den gamla egendomliga stilen Lö Återigen hemma, bevarad till kropp och själ, mottages kärleksfullt af vännerna, t o m välkomstfest anordnas, wid hvilken en gåfva af 100 kr öfverlämnas till mig. Huru skall jag kunna återgälde allt? (Här återgår min avskrift och sammanfattning till att enbart omfatta delar av texten.) Sö Bro fm, Hertsjö em Må Mötet från igår avslutades Ti En skuldfri människa behöver inte gå krokvägar On Predikar på kvällen å lilla salen. Text 1 Mos 15:5. Torrt som peppar. Dunkla tankar, dunkla ord. Vägen till ordet igenmurad. Tröttheten och värmen göra sin sak bäst, ty nästan alla hafva största mödan, att kämpa mot jespers och jon blund To Fr Det dunkla är dunkelt, emedan jag själv lefver i dunkel. Sid Lö Sö Ungdomsför halvårsmöte Må Ungdomens missionsförsäljning. Då enhvar gör hjälper till går arbetet lätt Ti Till Söräng On Till Frelunga To Till Nords på middag o kväll. Organisten Lindvall med fru, konduktör Söderstam med fru och familj också där på aftonen. Stämningen god Wacker musik till orgel. Ja, goda vänner och trogna grannar höra till dagligt bröd Fr Husbesök Lö Sid Sö Fm i Bollnäs, em söndagskolemöte i Alfta., höll föredrag om söndagsskolan Må Först sådd, sedan skörd Ti On Hos Karlströms på Augustakalas. Aftonpredikan i Lilla salen. Sid To (Lång utläggning) Kvällen till Rehn Fr Husbesök Lö (Återigen längre utläggning)

12 Ola Lönnqvist 12 Sid Lö forts Sö Fm missionshuset i Bollnäs och em i Frelunga. Troendemöte Må ½ 9 em ungdomsf enskilda halfårsmöte. Bönemötet efteråt är bönemöte och ej tomt pratmöte Ti Barnens syf On Lilla salen To Till Eriksnäsbo Fr Kretsmöte Lö Till Sandarne på ungdoms- och missionsmöte Sö Ungdomens sanna prydnad, (igen) Må Hem från Sandarne, på kvällen ungdomens syf Ti On Till Söräng To Till Lenninge. Det goda bör sägas och det om och om igen. Sid Fr Till Hertsjö Lö Freluga Sö Bro fm, em till Röste Må Kl 2 och ½ 9 em syf Ti Kl 3 em Barnens arbetsmöte On Lilla salen To Fönsterinsättning Fr Husbesök. På kvällen till vagnsförman Söderholm Lö Hemma. Regn och blåst Sö Missionsmöte i Söräng, snö och kallt Må Fortsättning av mötet. Kvällen missionsförsäljning. Sid Må forts Ti On Till Freluga, där välkomstfest för troende nyinflyttade To Till Höjers Fr Med på nykterhetsföreläsning i missionshuset hålen af J Th Jakobsson, Stockholm Lö Hemma Sö Till Faunfara Må Till Stockholm på predikantmöte Ti Föredrag i Imanuelskyrkan av doktor Ekman On Predikantmöte kring bla huruvida några särskilda faror funnes till Sv Missionsf splittring To Diskussion om betydelsen av ordet evig och evighet. Kvällen fest i Imanuelskyrkan. Sid Fr Samtal om evangelistverksamheten Lö Återigen hemma Sö Missionsmöte, predikningar av Fridström, Rosén och Persson Må Forts, kvällen missionsförsäljning, inbringade omkr 600 kr Ti On To Till Rehn Fr Till Freluga, barnens missionsförsäljning Lö Sö Fm i Bro, em bröllop å missionshuset, hvarvid Frida Persson och Fr Levin lofva hvarandra kärlek och trohet i nöd och lust. Sid Må Till Alfta, ungdomsföredrag: Ungdomens sanna prydnad (igen) Ti On Lilla salen kl 8 em i Bro, trångt, varmt, ej särskilt lifligt To Till Söräng Fr Sunnerstaholm

13 Ola Lönnqvist Lö Studium för söndagen. Det första och det sista härvid bön Sö Kl 1/2 11 f m Bro. Efter predikan församlingsmöte. Sid Sö forts Em fest. Ungdomsf medl bjödo för sig af egna medel en, två, tre, fyra, fem tex eller tio. Många voro sålunda närvarande Må Till Hertsjö Ti On Kl 8 afton missionsstund i lilla salen. Fullt av folk. Varmt, mest kanske i yttre afseende To Hemma Fr Till Eriksnäsbo Lö Till Hudiksvall Sö I Hudiksvall. Predikar på fm Sid Sö Forts. Kl 4 em ungdomsfest. Ämne: Ungdomens sanna prydnad Må Kvällen hem Ti On Bönestund i lilla salen To Fr Till Freluga, ungdomens missionsförsäljning Lö Sö Lindblad fr Köping predikar å missionshuset i Bollnäs hvarvid den sällsynta förmånen förunnas att höra en predikan. Em kl 4 Fest i Röste. Sid Må Kl 2 em syförening till för beklädnad af fattiga barn till julen Ti ill Sunnerstaholm On Till Lenninge To Åhörde föreläsning af skriftställaren E Svensén om kulturkampen i Frankrike Fr Kretsmöte Lö Hemma Sö Fm i Bro, em till Hertsjö, musikfest Må Ti Till Lenninge On Talar på lilla salen. Ett gott möte. En ung man kraftigt påverkad af Guds Ande. Gud, fräls honom To Till Höjers. Sid Fr Hemma Lö Sanningens ocean böljar ännu opejlad för min blick Sö Predikan fm, därefter församlingsmöte. Till Linders på kväll Må Besöker sjuka Ti On Till Freluga To Till Söräng Fr Till Hertsjö Lö Sö Söndagsskolmöte i Bro. Tunell fr Gefle talar på fm. Kl 5 em sång- och musikfest. Sid Må Ti Till Eriksnäsbo On Lilla salen å Bro To På kvällen till Hanebo Fr Förberedande möte med söndagsskolläraren Lö Sö Fm Bro, em fest i Söräng

14 Ola Lönnqvist Må Husbesök, kv enskilt ungdomsmöte Ti Kl 7 em styrelsesammanträde On Predikar hos Renströms, Rehn Sid To I hemmet mot de närmaste framträda en människas egenskaper bäst Fr Kv kretsmöte Lö Sö Fm missionshuset. Denna dag en glädjedag för de fattig i Bollnäs. Ungdomsf hade då sin sedvanliga julutdelning af kläder, mat, ved mm. 8 skjutsar förde gåvorna åt olika håll inom socknen. De mest fattiga och utarmade hem besöktes. Ej liten blef glädjen, särskilt bland barnen, då de fingo nya skor och kläder. Samliga gräto, Sid Sö Forts andra skrattade, hoppade och dansade. Att se allt detta och förneka sanningen af Jesu ord: "Det är saligare att gifva än att taga, var omöjligt. Så var och hvar och en af de unga, som delade ut gåfvorna eller som deltagit i insamlingen af medel för ändamålet, väl belåtna och lyckliga öfver att få tjäna herren och sina lidande medmänniskor. Största är att tjäna Må Ti Sprungit och arbetat men ändå ej fått synnerligen mycket uträttat On Folk i rörelse öfverallt för att köpa och hämta julklappar. Affärsmännen arbeta, sälja och förtjäna. Somliga ha för många kunder, andra ha bara motvind. Öfver somliga hufvuden strålar solen jämt, andra äro insvepta i mörker. Sid To Julafton. Hos Karin Eriksson på kvällen Fr Julotta kl 6 fm. Em fest i Eriksnäsbo Lö Annandag. Fm i Bro, em i Freluga Sö Fm Sörbo, middag hos Johan Olsson, Freluga, kl 5 em ungdomsmöte i Bro. Det gäller att arbeta i juletid Må Lingbo på ungdomsmöte Ungdomens sanna prydnad (igen) Ti Sammanträffar med P.W. i Lingbo (kan det vara Peter Waldenström?). Em fest i Söräng On Fest i Eriksnäsbo, kl 7 kort missionsföredrag, försäljning Sid To Nyårsvaka Mycket folk från Bollnäs, Hanebo m fl socknar Fr Em Röste på barnfest. Trött och dålig på årets första dag Lö (Skrivet följande men strukit över allt) Till läkaren för första gången i mitt lif för att/ett..ök(?), Förkylning, olämplig föda och oregelbundna måltider hade förorsakat lindriga symtom (?), förklarade doktorn. (Ej strukit följande) Tälthuset skall nedbrytas Sö Fm Bro, em Hertsjö barnfest Må Bönemöte lilla salen Ti Freluga, missionsförsäljning On Trettondagen. Fm Röste, em barnfest i Bro, omkring 500 barn närvoro. Sid To Bönemöte i lilla salen Fr Bönemöte Lö Sö Fm Bro, em årsmöte. Allt gick stilla och lugnt. Församlingen inkomster under året Må Bönemöte Ti On Bönestund To Fr Söräng Lö Sö Fm Freluga, em afskedsfest för Törnqvist (missionsekr verksam sedan juletid). Tesupé. Sid Må Bönemöte med P Persson fr Åbrå

15 Ola Lönnqvist Ti On Kv Bro To Konungens 75 års dag. Festligt i stad och på land. Den gamle monarken har gjort sig värderad och älskad Fr Bönestund Lö Sö Fm Bro, Em Blåbandsf årsfest Må Fri Ti Besök af missionär Häger, som skildrar missionsarbetets utveckling i Ryssland. Sid On Bönestund To Till Linders på kvällen i anl af Kristin Johanssons födelsedag Fr Troendemöte Lö Studium af bibelordet Sö Fm missionshuset i B, Em Kristna V Lifförsäkringsf årsfest Må Bönestund Ti On Bro To Uppåt! Vore det alltid mitt mål Fr Troendemöte Lö I bönen gifves vila för ett oroligt människohjärta Sö Fm Bro, kl 5 ungdomsmöte, enskild kl Må Guds källa är alltid full Ti Såsom sportman med skidor i skog och mark On Kl 8 em lilla salen To Fr Freluga Sid Lö Sö Fm missionshuset, em Söräng. Begrafning. En syster Hanna Halfvarsson följes till grafven Må Musiklektion Ti On Söräng To Fr Missionspredikan i Bro Lö Sö Arbrå Må Till Bäckmans på syförening Ti Med på begrafning av postiljon Isberg, Bollnäs, jordfästes i kyrkan. Middag å gästgifvargården On Passionspredikan To Hjälp mig vara trogen i det lilla! Fr Lö Sid Sö Ungdomsf årsmöte, 75 medlemmar, 2000 kr insamlade, utdelat till fattiga för 600 kr Må Syf hos Henriksson, kvällen Mariabjudning å Halfvarssons kontor Ti Kv till Lottefors On Passionspredikan i Bro To Sid Fr Besökes af flere Lö Traftäfling å sjön Warpen vid Bollnäs. Tusentals människor samlade att se djurplågeriet. Men säkert är, att kuskarna, som prejat hästarna tilld et yttersta, kommer att få sju för tu, om teosofernas lära förverkligas, så att hästarna blifva kuskar och kuskarna hästar Sö Besök af missionär Raquette. Em på bröllop hos Karin Eriksson. Jenny Eriksson och Arvid

16 Ola Lönnqvist 16 Persson firade då sitt bröllop Må Efterbröllop i lilla salen Ti Bibelskola kl On (Troligen bibelskola fm) kv passionspredikan To Husbesök Fr Lö Sid Sö Till Åsveden. Åkte orätt vid Hellbo kapell och for till vänster i stället för höger, som varit rätt. Det är lätt, att taga miste om rätt väg i lifvet, och följden häraf kan blifva vådlig Må Ti Bibelskola Fr o m den 17 mars t o m d 16 april saknas dagboksanteckningar, emedan denna månad tillbringats å Kneippbaden, dels såsom sällskap med Hans Eriksson, Bollnäs, och dels för att själf få hvila. (Vilket Kneippbaden?) Sö Fm Bro, em begrafning. Syster Karin Lindberg följes då af vänner till grafven. Sid Må Syf hos kassör Linders. Kv ungdomsf arbetsf i lilla salen Ti Bibelskola On Bibelskola, kv predikan i lilla salen To Fr Troendemöte i Freluga fm, kv predikan i Söräng Lö Upptagen af bestyr med mötet Sö Missionsmöte. Predikanter P Olsson fr Gefle och L Lundgren fr Lingbo Sid Må Missonsförsäljning Ti Bibelskola On Till Eriksnäsbo To Freluga, enskilt ungdomsmöte Fr Tålamod behöfs mer och mer och återigen mer Lö Kv offentligt ungdomsmöte Sö Afskedpredikan af Sundberg, em afskedsfest för vännerna Sundbergs, som utlefvade och gråa fara till Kalifornien. Underligt! Må Ti Predikantmöte On Predikantmöte To Predikantmöte Fr Lö En kall, stormig och kulen dag. Sid Sö En snöig, disig och kall dag. Solen är gömd bakom molnen. Döden synes hafva segrat öfver lifvet, sorgen öfver glädjen. Sångfåglarne äro tysta. Windens tjutande är den enda musiken. Jorden slumrar tyst vid dess toner under sitt hvita bårtäcke. Hvad skall blifva häraf? Må Missionsförsäljning i Rehn Ti On To Utflykt till Hofberget kl 7 fm. Predikan i missionshuset kl ½ 11, ungdomsmöte i Söräng kl 4 em Fr Kv Erfar en stilla och märklig frid. Det är som om jag vore i en annan värld. Det är Kristi närhet Lö En predikant blifver bedömd och kritiserad af alla, ibland hårdt, ibland mildt, ibland rättvist och ibland orättvist Sö Högmod och dårskap följas såsom skuggan och personen. Klander och ilvilja uppenbara ett sjukt sinne.

17 Ola Lönnqvist 17 Sid Må Ti (Morgonen) Frestelernas makt kan ej motstås i egen kraft. Den, som litar på sig själv, gör snart ett förkrossande nederlag. Men det lär honom att lita på Gud, som förlåter och gifver segerkraft emot äfven ihärdiga syndafrestelser. Tack Gode Gud! On Tro mera, tala mindre, bed mera, predika mindre. Min erfarenhet i dag To Uppåt! Fr Lö Sö Pingstdagen. Helsinglands Ansgariiföreningsårsmöte. Stor anslutning. Wärdefulla predikningar Må Fortsättning och afslutning af mötet Ti Sid On To Till Eriksnäsbo Fr Lö Sö Till Sörbo Må Ti On Akta dig! Min erfarenhet i dag. Hälsade på en förlofvad flicka, men det var farligt, ty hennes fästman blef såsom ursinnig. Akta dig! Akta dig! To Fr Lö Missionsauktion i Hertsjö Sö Predikar på fm i Bro. Em afslutning af bibelskolan, kl half 9 enskilt ungdomsmöte. Då trött och utsliten. Sid Må Fr o m d 7 juni t o m d 23 juni saknas dagboksanteckningar. Men under hela denna tid har jag gjort den erfarenheten, att Gud är god, trofast och barmhärtig Fr Midsommard. Med på ungdomskonferens i Söderhamn. Mycket folk, God stillhet Lö Utflykt till Ljusne Sö Till Segersta. Talar på fm och em Må Missionsföredrag Ti Till Sunnersta On Till Lenninge To 31 juni 18 juli saknas anteckningar (För tiden 19/7 21/ har jag valt att skriva av allt) xx I Östersund. Gästar hos badmästar Andersson xx I Trondheim. Beser Domkyrkan,...18 torn och spiror samt 340 altaren. Munkholmen norr om staden På spetsen af östra höjden ligger den raserade fästningen Kristianstén. Utsikten vackrast fr Stenberget, väster om staden Sid xx forts Munkegatan den största. Nidälfven rinner genom staden xx kl 7.35 från Trondheim till Hamar. Passerar Nidälfven. Följer Guldalen och Gula Wild natur. Banan slingrar sig fram genom dalar o tunnlar. Rysliga stigningar. Kallt under natten xx Till Lillehammer trött och dammig. Hvilar en stund. Beser därefter en del af den lilla vackra

18 Ola Lönnqvist 18 staden xx I Lillehammer. Beser fabrikör Jansson Yllefabrik, som med maskiner kostar Janssons inkomst per år uppskattas till xx Beser Gudbrandsdalens fornsamling såsom bondstugor, en prästgård, en ämbetsmans bostad m m xx F m i Lillehammer kyrka. Kort predikan, ej synnerligt lifligt. E m med på fest i Fårberg xx Här och där i Lillehammer xx Till Löfsåsen och Fjellheim, fabrikör Janssons sommarhem. Wägen dit omkring 20 kilometer. Storartad natur och utsikt. Sid On I sällskap med flera på en fjälltur till Sjusjön, en säter och uppehållsort för hvilasökande. Från flera höjder glimrande utsikt To Mera stilla. Erfar Guds nåd i min själ. Trösterikt Fr Fiskar, badar mm En stor skillnad förefinnes mellan Sverige och Norge hvad den fria andliga verksamheten beträffar. Den frikyrkliga verksamheten är ännu i sin begynnelse i Norge. Få stationerade predikanter finnas och de resande äro ej heller så många. Men många frisinnade arbeta med lif och lust, och det är att hoppas, att deras verksamhet skall krönas med framgång Lö Fiskar. Dåligt resultat Sö Till Hunnersätra på möte. En mil lång väg. Tjock dimma på morgonen. Aftonen bättre. Predikade utan skor. Wåt. Det gick. Säterfolk samlade. Flera predikanter. Under hemvägen bestegs Näfverfjället, hvarifrån man ser Norges högsta fjell och berg med evig snö Må Till Lillehammer Ti Reser med skib å Mjösen emellan Lillehammer och Eidsvold. Wackert. Warmt. Kvällen i Kristiania. Sid On Till Holmekollen, hvarifrån man har en god utsikt öfver staden. Sedan till Bygdö, sydost om staden. Denna plats eges nästan i dess helhet af Konungen. Kongens gård. Oscar I minde. En rökstuga 600 år- Carls kirke 800 år En bondstuga fr Telemarken, 200 år. skänkt af en rik bonde, till konungen To I Karlstad, den klara staden. Beser läroverket, naturhistoriska museet, Wermlands fornminnes museum, där det förvarades gamla pengar, lerkrus, stenar, vapen, husgerådssaker, en kassakista och en ekstock mm Fr I Kristinehamn. Bor hos Hasselbergs. En roddtur på Wänern Lö I Karlskoga. Bor hos rektor J Lindholm. Lördagskvällen bjudning Sö Predikar f m o e m i Karlskoga missionshus. Ej lätt att tala. Fick ett särdeles gott intryck af rektor Lindholm Må Till det gamla föräldrahemmet. Träffar mina älskade anhöriga vid hälsa. Tack gode Gud! Sid Ti Hvilar On Detsamma To Till Wiby till faster Maria och farbror Nordin. Glada. Bror Arvid äfven med Fr Regn hela dagen. Wälbehöfligt Lö Till Mattorp Sö Predikar fm i Åsbro, em i Blåberga. Mycket folk. God stillhet. Må Herren välsigna det utsådda ordet! Må Till Kull och fattiggården i Åh inom Lerbäcks församling. En stor, ljus ändamålsenlig och i alla afseenden god och praktisk fattigvård Ti Med på rågfältet i arbete On Alldeles sönderbråkad i kroppen af det ofvana arbetet under gårdagen. Måste därför vara stilla To Till Örebro. Predikar på kvällen i Wasakyrkan om den blinde mannen. Bodde hos f d folkskollärare Bergstöm. Bror Arvid med Fr Hem. Kvällen troendemöte och välkomstfest. Hjärtligt välkomnad Lö Läser och begrundar Guds ord Sö Talar f m i missionhuset i Bro. Godt. Em med på missionsmöte i Hertsjö

19 Ola Lönnqvist 19 (Återgår nu till att enbart citera vissa delar av texten och i övrigt ta med en del uppgifter) Sid Må Forts af mötet Ti Brefskrifning, em barnens syförening On Till Söräng To (Här finns inget skrivet för tiden 26/ /9 1904) Sö Firar Bollnäs Missionsförening sitt 25-års jubiléum. Mycket folk samlade. God stillhet. (Här finns inget skrivet för tiden 5/ / ) Sö och Må Missionsmöte i Söräng Ti Insättning af innanfönstren i missionshuset. Många med därför gladt och trefligt. Sid On Predikar lilla salen kv To Till Freluga Fr Glöm ej herrens godhet mot dig denna dag! (med mycket stora bokstäver) Lö Till Wexbo Sö I Wexbo Må Hem från Wexbo Em fruarnas syförening Ti Till Åsveden On Till Söräng. Troendemöte och nattvardsfirande To Till Eriksnäsbo Fr Hemma. Kv troendemöte lilla salen Lö Förbereder mötet. Kv med på en familjefest, anordnad af Bollnäs Blåbandsför. Skrifves in i föreningen motvilligt Sö Missionsmöte Må Missionsauktion Sid Ti Regn. Barnens syför On Besök af missionär Höjer och en infödd rysk evangelist W W Iwanoff To Till Hertsjö Fr Lö Sö Fm i Bro, em i Arbrå. Missionsmöte Må I Arbrå Ti Till Carlströms, Nords och en sjuk broder And Mattsson, Säfsberg On Lilla salen To Till Hansbo. Ett godt möte i Böle Fr Sunnerstaholm Lö Studerar för söndagens predikningar Sö Bro fm, kl 5 em fest för nyinflyttade och öfvriga inbjudna. Ungdomens prydnad Må Till Edsbyn. Missionsmöte Ti Hem igen. Kvällen till Rehn On Med på bröllop i Bollnäs å gästgifvargården Sid On forts J Eriksson fr Wik och Sara Bollén fr Rehn, båda medl af ungdomsf och församlingen, sammanvigdes där enl gammal sed. Det är dock gripande, att de 2:ne unga, rena och gudfruktiga själar förenats till ett för att stödja, fullkomna och hjälpa hvarandra To Efterbröllop å missionhuset Fr Till Lenninge Lö Till Färila, missionsmöte Sö I Färila

20 Ola Lönnqvist Må I Färila Ti I Ljusdal. Ej synnerligt ljust i andligt afseende On Missionsafton i Bro To Till Söräng Fr Eriksnäsbo Lö Alfta Sö I Alfta Må I Alfta Ti Hemma On Starkt yrväder. Bönemöte kl ½ 4 em lilla salen To Husbesök i Höglunda Fr Till Freluga, barnens missionsförsäljning Sid Lö Upptagen af många bestyr. Dock blir ej synnerligen mycket synligt uträttadt Sö Fm i Freluga, em i Söräng Må Gör husbesök Ti För att få se Gud fordras ett rent hjärta On Genom stillhet och hopp skall oss varda hulpet. Bida, bida, bida, min själ tills Herren kommer To Till Freluga, ungdomsmöte på kvällen Fr Till Söräng Lö Håll du min hand Sö Besök af pred Rosengren. Församlingsmöte. Intagning af nya medlemmar. Kl 5 em Sång- och musikfest till förmån för söndagsskolan. Allt hvad du gör, det gör du åt dig själf. Glöm ej det! Sid xx (Här finns nu bara noteringar för några få datum, följt av en fylligare sekvens från 1917) xx Hög flod. Missionshuset omflytet af vatten. Köpingen delvis dränkt i vatten. Mycket folk i rörelse. Floden majestätisk och dånande xx En oförgätlig dag, då Herren gifver oss vår förstfödde son. O, käre fader, vi helga honom åt dig. Hjälp mig, min fader, i Jesu namn, att fostra honom för himmeln. Du vet, att jag vill det, men jag kan det icke i egen kraft. Därför kommer jag till dig och beder af ödmjukt hjärta. Lär mig du. Jag längtar efter barnasinne, barnatro och barnaödmjukhet, hvarförutan jag är oduglig att blifva en god fader. Och jag erfar, att du vill fylla mina behof efter din rikedom i Kristus. Och i förtröstan härpå vill jag genom din nåd vara stilla i växlande tider. Sid xx (Utläggning av texten Joh 14:27) Sid xx Kl 7 på morgonen. Strålande väder. Solen lyser. Fåglarna sjunga. Jag vill ock sjunga ditt lof, min käre fader. Sid (Blanka sidor, följt av ett utrivet blad) Sid xx-xx xx (Poesi. Dikt kallad Vid de troendes gravar.) Sid On Fm på husbesök. Skaffar ved åt fru Amalia Ljungkrantz. Vädret är kallt, vadan det behövs mycket ved. Kv möte i missionshuset. På em voro Stina och jag till Ad Andersson och K G Gustavssons, hos de senare hade vi en skön bönestund.

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20.

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. 4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. u(visande KINA INLAND r.{issiq1iens ST.UIO:NEB. ~!L.--.i~ll INNEHÅLL: Redovisning. - Frisk olja. - Missionslöften. ling, Hugo LiI;lcler, T smkar från missionsfältet.

Läs mer

ina-missionstidningen ;.

ina-missionstidningen ;. JAN. 1916. fren.-pris f 35. ina-missionstidningen ;. ;...an 1f{1 C'.. 1 d. 'I], ~lnlms Ut J:' ir v ar e Telegramadross: Telefon: l{om. för Sv. )'dissi onen,sill1111l, Stot.kholm. R.iks. 44 59. /111m. 22473.

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Birger Johansson Magda Nilsson Blädinge.

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

ina-missionstidningen i;

ina-missionstidningen i; -.lrt Px. ~ 15 AUG. 1916. 'fren.-pris i: 35. 1ff1 ina-missionstidningen i; ~inims Land.,,1\ Ulltirvare Red ig ern s at Exped i tiot!: Tolograml\dress: Telefon: XRIX Fout och. fij r Sv. Jvfissiontn l\ina.

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund LEKMAN i KYRKAN 1 2008 Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Som den unga björk i skogen växer frisk i sommarregn, låt mig växa, ren och trogen, i ditt hulda fadershägn. Och när stormar skaka mig, låt mig fäste

Läs mer

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet

:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet ~ ~ En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Hagendalsvägen 8, Kumla - Tel. 019}75490, 75491, 75492, 75493 En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

:BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935

:BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935 :BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935 BETELFÖRSAMLINGEN MALMÖ MIN NE88'K'lUF'I utgiven med anledning av 'Betelförsamlingens femtioårsju()i.leum 'B I'BLlOFILU'P'PLAGA TRYCKT l 100 EXEMPLAR N:r 96 FOTOGRAFERINGARNA

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM "^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM ^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^ K :iu 1^ 1»^ 0-^ m^ i»^_i^ f^,^_j4^>^ t>^ (^ ^^L^,^ ^jy, ^,»f> Hy» "i^^i^ ^>'^c^;ilv*^ >iv^' 'J^Mf^MfiS'M^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER FÖRRA DELEN ^, STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG 'i^..

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer

UTGIVARE: NILS HELANDER

UTGIVARE: NILS HELANDER UTGIVARE: NILS HELANDER Byggnadskreditiv beviljas Försäkringsbrev, inteckningar m. m. belånas Ti II mötesgående Efterhör villkor CJ {,il n n flulklapp I Carl Sundbergs, Värmeelement samt Immskydd för vindrutan

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina.

inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. N:r 15. Ar!. 15. 1910. 1'ren.-priS t 35. L inims Lan MSSionsblad för Svenska Missionen i Kina. Tclelon: Rik

Läs mer

H = 1. Z = is=w OC-^=CM. l-_;==o> =^=^~ ^^i^ > ==Q. z= 3= <->" 00- 3 = Sä^^CO

H = 1. Z = is=w OC-^=CM. l-_;==o> =^=<o. !^=o>^~ ^^i^ > ==Q. z= 3= <-> 00- 3 = Sä^^CO o-i^r^ H = 1 Z = is=w OC-^=CM o= l-_;==o> =^=^~ ^^i^ > ==Q z= 3= " 00-3 = y Sä^^CO TOBIAS XORLIXD ERIK GUSTAF GEIJER SOM MUSIKER Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer