Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen 1902-1924"

Transkript

1 Ola Lönnqvist 1 Ola Lönnqvist: Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen Följande dagar finns notering: 4/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fritz Axel (F A) Larsson var predikant i Bollnäs ( ), i Gävle ( ) och i Linköping ( ), distriktsföreståndare för missionsförbundet med stationering i Linköping ( ), och som pensionär kortare tid predikant i Tärnsjö, Piteå, Bollnäs och Alfta. Han föddes i Blåberga i Lerbäck (T) 1876 och avled i Tåby prästgård, Tåby (E) Han hade då nyligen flyttat till Gävle för att troligen bosätta sig där som pensionär, men en akut cancer ändade hans liv på mycket kort tid. Hans son komminister Sven Lennermark hämtade honom med sjuktåg i Gävle och med hustru Karin skötte honom i sitt hem de sista dagarna. Frits hustru Kristina (Stina) Johannesdotter (Johansson, Larsson) föddes i Jon Lars, Långhed, Alfta (X) 1886 och avled i Linköping (E) Hon blev tidigt föräldralös och växte upp hos sin äldre syster Karin och hennes man Jonas Linder i Bollnäs. Hon avled oväntat i sviterna efter en enklare operation. Bokens ägare: Kristina (Kia) Lennermark Jonsson, sonen Samuels dotter, Örebro Avskrift: Ola Lönnqvist, make till sonen Svens dotter Katarina Lönnqvist, f Lennermark, Söderköping Vid avskriften har valts att ta med datum för samtliga noteringar. Inom (parentes) skriven text, kommentar, har tillförts av undertecknad. Med fet stil har jag valt att markerat extra intressant notis om släkten. Med kursiv stil är direktcitat, men även en hel del annat av texten är direktcitat. Jag har vid avskrifter och i övrig använt den stavning som förekommer i boken, men kan givetvis ha gjort en och annan miss vid avskriften. Dagboken är i formatet 22 cm x 18 cm, stående. Boken är opaginerad. Av praktiska skäl har en paginering införts här i sammanfattningen. Varje sida har 24 jämnt fördelade rader.

2 Ola Lönnqvist 2 INNEHÅLL. Sid 1-11 Sid Sid Sid 46 Sid 47 Konfusianismen och kristendomen Stilens figurliga uttryckssätt Semikolon, ur språkläran Tom sida Dagboksanteckningarna tar sin början Merparten av anteckningarna handlar om tjänsten, ex var han predikat, över vilket bibelstycke, vilka möten han varit på, antal deltagare, kollektbelopp och andra detaljer. Dessutom instoppade flera trösteord, citat ur bibeln eller andra ord. Speciellt gäller det de datum/dagar då jag valt att inget citera. Alla datum som medtagits har textinnehåll (med ettpar tre undantag) 1902 Sid Lö Sid Sö Söräng Må Söräng, kv missionsauktion Ti Hemma, afbönen (?) hos Karin Eriksson, hvarvid Jenny Eriksson firade sin namnsdag i kretsen av troende unga vänner. Sid On Kv lilla salen To Jesu blod renar. Detta är i dag min tröst (skrivet med rött) Fr Lö Sid Sö Fm missionshuset i B, em Söräng Må Ti Kv Rehn On Besök af Walkvist. Middag hos Nords. Sid To Snöväder, det första på hösten. Kv Herstjö, missionsauktion Fr Kv missionshuset Lö På kvällen till Lattefors Sö Bro, missionsmöte, kv enskilt ungdomsmöte Må Fm predikan af P Persson och Karlstedt. En lärarinna fr Götlunda grät, då kollekt skulle upptas och hon ingenting hade att ge. Hennes namn vara Rosa. Sid Må forts, kv missionsförsäljning Sid Ti Att säga något som man vill hafva doldt, åt sin gode vän, är att kungöra det hemlighetsfulla i offentliga tidningar. Wännen kan icke tiga det privata blifva offentligt. Men det blifver oigenkännligt. Ty det som går genom mångas munnar blifva förloradt. Men förminskadt till otrolighet. En jätte kan af. ställsamma tanter göras till en dvärg eller tvärtom. Sanningen får man dock aldrig veta, om icke af någon plötslig olyckshändelse. Sid 54

3 Ola Lönnqvist On Städdag i missionshuset To Sid To forts, kv kretsmöte Fr Sid Fr forts, kv Rehn, missionsauktion Lö Kv Lenninge, missionsauktion Sö Fm Bro, em fest i Sörbo efter reparation av missionshuset Må Lingbo, ungdomsmöte Ti B syf em, kv ungdomsf arbetsf On Hos A Perssons, Höglunda To Också hos Perssons, kv textutredning hos Sundin Sid Fr Hemma, kv Röste Lö Hemma Sö Fm predikan, em ungdomsmöte Må Fm (?) ungdomsf arbetsf Ti Spisade hos M Bengtsson, em syförening i B Sid On Fm (?) predikan i Lilla salen To Möte i Freluga Fr Söräng Lö Kvällen hos Linders till bönemöte Sö Fm predikan i Bollnäs, em också Sid Må Em talade i Arbrå Ti Hemma, em barnens syförening On Tron är känslans kontrollant. Känslan är växlande, men tron är oberoende av densamma. Känsla och tro få således icke identifieras. De äro tu icke ett. Men sammanblandning vållar många svårigheter. Ty då vi ingenting känner, så vilja tro, att ingenting tro. Dock tror vi, ty vi sträcka oss efter de ting, som icke synas, och detta är trons lifsyttring. Eller däruti att de sträcker sig efter det osedda kommer den icke på skam, ty dess grundval är säker, den är Kristus. Och han skall gifva sina vänner i evigheten, hvad de med trons hand fasthålla i tiden. Hjälp mig alltså tro! Kv predikan i Bollnäs To Kv (?) möte i Rehn hos Äresbergs (?) Sid Fr Söräng Lö Gör resplan för FA, P Persson och G A Karlholm Sö Fm predikan i Hjertsjö och em i Freluga, kv enskilt ungdomsmöte i lilla salen Må Kv ungdomsf arbetsf Sid Ti Hemma, fm (?) musikövning On Freluga, barnens missionsförsäljning To Söräng Fr Hemma, kv (?) kretsmöte Lö Hemma Sö Fm Bollnäs, em invigning av nya missionshuset i Erikenäsbo, kv ungdomsfest Må Husbesök, middags hos Nords, kv ungdomsf arbetsf Sid 62

4 Ola Lönnqvist Ti Hemma, kv hos Karlströms On Söräng To Freluga Fr Sunnerstaholm Lö Sö Fm missionshuset, em fest Må Till Linders på middag o kväll, kv ungdosmf arbetsf Ti Em barnens syf, kv Hertsjö, kretsmöte On Fm (?) Lilla salen Sid To Eriksnäsbo Fr Röste Lö Hemma Sö Fm Bro, församlingsmöte, intagning, em söndagsskollärarmöte, em ungdomsmöte Må Husbesök Ti Sid Ti forts, kv Halfvarssons, firade Anna On Bro To Rehn Fr Bro, kretsmöte Lö Sö Fm Bro, em Freluga Sid Sö forts Må Bro, gåvoauktion Ti Sid On Sid On forts To Hemma Fr Till Nords Lö Sö Fm Bro, em Westlin, kv enskild ungdomsmöte Må Hemma Ti Hemma On På julklappsutdelning hos Karin Eriksson. Jenny Eriksson, Stina Hedberg, Anna Näslund och Ida Fahlberg med. Sid To Juldagen. Fm otta, em Bro, em Eriksnäsbo Fr Annandagen. Fm Söräng, em Freluga, barnfest Lö Söräng, fest em, kv predikan Sö Fm missionshuset, em barnfest Må Eriksnäsbo, kv styrelsesammanträde hos Karlströms Sid Ti Freluga, missionsauktion On Nyårsafton. Waka kl To Röst, söndagsskolfest Fr Besökte en döende man, em Sunnerstaholm, söndagsskolfest

5 Ola Lönnqvist 5 Sid Lö Med till Rehn, men predikade ej. Middag Linders Sö Fm Röste med Hans Hansson, Middag hos Johanna Eriksson, em Bro, ungdomsmöte Må Ti Trettonsdagen, Årsmöte, församlingsmöte. 303 medlemmar, inkomster och utgifter under året vardera kr On Bro. (Här liksom tidigare nämner han flera namn på predikanter som tycks dela de olika missionshusen sig emellan. Denna dag exempelvis Winblad i Freluga, H Hansson i Sunnerstaholm och Josef Nilsson, Wexiö) To Söräng Fr Freluga Lö L-n (torde vara FA:s förkortning för sig själv) o Enroth Bro Sid Sö Fm Bro, em detsamma Må Fm möte för troende, kv Bro Ti Mohed On Bro To Eriksnäsbo Fr Bro Lö Bro Sö Em avskedsfest för Winblad. Sång och musik af stråkkapellet, kv enskilt ungdomsmöte Må Em hos faktor Hedbergs Ti Missionsauktion hos Renströms i Rehn On Bro To Hur underlig är du i allt hvad du gör? Hvem kan dina vägar förstå? En kär broder Anders Persson hemförlovades helt plötsligt, i det att ha öfverkördes af en växelmaskin, hvarvid hufvudet krossas Sid To forts. Han ljuter en ögonblicklig död. Men går till Gud dit hans andes längtan stått Fr Besöker Anders Perssons änka. Hennes sorg öfver makens hastiga frånfälle är djup. Men det märkes likväl, att hon icke sörjer såsom de där intet hopp hafva. Kv troendemöte Lö Hemma Sö Till Ljusdal. Ungdomsföredrag: Ungdomens skönaste prydnad Må Hem från Ljusdal. Under vägen samtalades med en äldre broder fr Gefle, Thorsson, som förtäljer om Guds underliga ledning Ti Eriksnäsbo On Söräng To Freluga Sid Fr Hemma. Kvällens möte tal af Wesslén och O Nilsson, reseombud i Gestriklands Ansgariförening Lö Hemma Sö Fm Bro, em begrafning af Anders Persson. Stor tillslutning af människor. Efter jordfästningen minnesgudstjänst i missionshuset. Tal af flera Må Kv Bro Ti Hemma, husbesök On Kv Bro To Husbesök, textstudier hos Karin Lundberg Fr Husbesök. God dag Lö Bro. Möte. Tal af Kärne från Ljusdal, som får svimningsanfall då han talar. Stor panik Sö Ungdomsföreningens årsmöte. 120 medlemmar. Sid Må Husbesök i Röste, Wexiö och Lottefors Ti Eriksnäsbo On Söräng

6 Ola Lönnqvist To Freluga Fr Hemma Lö Bro Sö Söndagsskolemöte för hela 3:e distriktet Må Forts av söndagsskolemötet Ti Weslinge On Bro, Två själar lämnade sig åt Jesus. Må Gud bevara dem och väcka många fler To Hertsjö Sid Fr Bro Lö Regnsjö. Hvarje plats ha sin pregel, hvarje människa sin karaktär. Så också i Regnsjö Sö Regnsjö, fm i Berga, em i Hök Må Regnsjö. Att samtala med människor är träfligt, men somliga tråka ut en, så att man helst ville de skulle tiga. Men det är ingen lätt sak att få en pratsjuk människa att tiga, ty hon har ingenting att säga Ti Glösbo On Berga Regnsjö To Wexbo Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em ungdomsmöte Må Hemma Ti Lenning On Freluga To Hemma Sid Fr Lö Förberedelse Sö Fm Bro, em Freluga, kv Freluga Må Hemma Ti Röste On Bro To Rehn Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em Söräng Sid Må Hemma Ti Hemma On Lottefors To Kv Sunnerstaholm Fr Troendemöte Lö Sö Fm predikan, em söndagsskola Må Ti Ingen föds mästare. Detta har jag fått erfara i dag, då jag för första gången tagit musiklektion. Började sålunda öfva mig i musik tisdagen d. 24 mars Sid On Fm Bro To Ett lif i synden ruinerar. Detta har jag i dag varit i tillfälle att se, då en man, bördig från Sthlm, omtalat sina lefnadsöden Fr Till Alfta Text Joh 1: Lö Söräng Sö Fm Sörbo, em Söräng Må Barnens missionsförsäljning Ti Kv Möte hos Per Ohlsson i Björktjära

7 Ola Lönnqvist On Detta är narrdagen. Sid On forts. Kv Freluga To Eriksnäsbo Fr Hemma Lö Sö Må Sid Ti On Em till Edlund på musiklektion To Hemma och sysselsatt med beredelse för påskens predikningar Fr Långfredag, fm Bro, em Freluga Lö Hemma Sö Må Sid Ti On Kv Bro To Hemma Fr Hertsjö Lö Sö Fm Bro, em Röste, kv enskilt ungdomsmöte Må Ti Söräng On Wiklund i lilla salen på kvällen Sid To Fr Starkt yrväder hela dagen. Kv Rehn Lö Hemma Sö Fm Sörbo, em Söräng, där afskedsfest hölls för Skogs som skulle fara till Amerika. Stunden var gripande. Till en början läste jag den 126 ps och hälsade de närvarande välkomna. Så dracks kaffe. Ett minnesord, Jesus sköna ord: Se jag är med eder alla dagar intill världens ände, lämnades af mig åt vännerna. Flera gåfo minnesspråk. Såsom afslutning firades H. H. Nattvard Må Hemma Ti Söderhamn predikantmöte On Predikantmötet fortsätter To Fm med på predikantmötet, em hem Fr Ungdomsalliansmöte å Missionshuset Sid Lö Sö Missionsmöte Må Kv missionsförsäljning Ti Fm hemma, em Karlströms, barnens syförening, därefter till Ferés och Åström samt Perssons On Musiklektion, kv missionsbilder från Kongo To Eriksnäsbo Sid Fr Jag sträcker mig efter det som framför är Lö Jesus är källan till sann lifsglädje Sö Fm Bro, em Bro Må Allt med Jesus, intet utan Jesus Ti Stora är Herrens verk, värda att begrunda On Bro

8 Ola Lönnqvist To Freluga Fr Bro, troendemöte Lö Sö Fm Bro, em Bro, kv enskilt ungdomsmöte Sid Må Eriksdagen, hvarvid fest hålles å missionshuset kl 8 e. m Ti Det behöfs en stor Guds nåd för att blifva herre öfver känslorna On To Kristihim.-f.-d. Kl 6 f.m. utflykt till Hofberget. Godt väder, ljuflig morgonstund., fm missionshuset Fr Rehn Lö Sö Fm Bro, em Bro Må Sid Ti On Hertsjö To Söräng Fr Lö Kvällen. En underbart skön afton. Herren far i sin majestät på skyarna. Blixten ilar genom rymden, molnen upplyses, vattnet återspeglar ljuset, trädens löfverk får en sällsam fägring, naturen är andaktsfull, dess herre talar, regnet faller mildt och välgörande på den törstande jorden, som doftande och prunkande bevarar skaparens välgärningar. Sid Lö forts Sö Pingstdagen. Fm Bro, em Freluga friluftsmöte Må Fm bro, em församlingsfest Ti On Kv Bro To Till Röste, hvarvid besöktes en döende man, som lefvat ett mycket ogudaktigt lif,. Men nu var motståndet brutet. Det är allvarligt, att stå inför döden Fr Lenninge Lö Sö Sid forts Må Hemma Ti Hemma On T. Stockholm To Deltager i Sv. Missionsförb. konferens Fr Em middag i södra missionshuset i Sthlm, Aftonen tillbringas å Skansen Lö Utflykt till Waxholm. Möte i en skog. Mycket folk. Sid Lö forts Kv konsert i Immanuelskyrkan Sö Möte i Immanuelskyrkan. Afskiljning av missionärer Må Hem från Sthlm Ti Axeldagen. Uppmuntringar. Allt af nåd On Bro To Eriksnäsbo Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em söndagsskolefest Må Förberedelse för konferensen juni Ti On Ungdomskonferens för halva provinsen Helsingland.

9 Ola Lönnqvist 9 Sid On forts. Omkring 4000 deltagare, möte i Ohnbacken. Medverkande distriktsföreståndarna J. Erixon, Gefle, J. P. Johansson, Sthlm, Forslund, Söderhamn, Tinglöf, Hudiksvall, Kärne, Ljusdal, Selin, Norrbo, P. Eriksson, Hög, P. Persson, Arbrå. Alla göra sitt bästa och dyrbara sanningar framställas To Annandag midsommar. Fm enskilt ungdomsmöte. Beslutas att ungdomskonferens skall hållas midsommardagen 1904 i Söderhamn., fm frukost. Middag serveras för 65 öre, frukost för 50 öre. Behållning av konferensen omkring 487 kronor. Winsten blir således både pekuniär och andlig, största värdet har den andliga vinsten Fr Efterbestyr för konferensen Lö Mycket spring, litet uträttat Sö Freluga Sid Må Fortsättning af möte, en söndagsskolefest, kv ungdomsmöte bl a beslutades ge en present till fru Ortman för hennes bestyr under konferensen Ti Sista dagen i månaden, sista dagen i tiden, men inte sista dagen i evigheten On Kv bro To Fr Husbesök Lö Lenninge Sö Fm Bro, em inställt. Möte i Eriksnäsbo hela dagen. Lindgren fr Lingbo medverkar som endast han kan göra. Sid Må Forts af möte i E. fm, em barnfest Ti Kv Söräng On Skulle till Freluga, men blef af illamående förhindrad därtill. Lindgren fr. Lingbo reste i stället To Något bättre, men ej fullt bra. Hertsjö Fr Sunnerstaholm Lö Sö Fm Bro, Em Röste, söndagsskolefest ute, regn. Afsl i ordenshuset. Sid Må Ti Besök Red. C. Borberg. ( Texten är till fullo avskriven eftersom den behandlar ett besök i föräldrahemmet) On På resa hem. Ankom Hallsberg 8.21 e.m. hem vid 10 tiden på kvällen. Allt sig likt i det gamla föräldrahemmet. Hvarje stig väl känd, hvarje sten likadan. Underligt! To I fädernehemmet. Förståndet upplyser, känslan njuter. En människa med bara förstånd utan känsla är torr som peppar, en människa med bara känsla utan förstånd är oberäknelig som det lilla oskyldiga barnet Fr En regnig dag. Men det är just hvad som behöfs. Bara solsken skulle skada, bara regn skulle också göra det, bara storm vore ej bra och bara lugn vore det icke heller. Litet blandning af alla slag är bäst, alldeles som det också är bäst för vår fostran, att vi få både med och motgång Lö Till dig, o Herre, ser mina ögon Sö E.m. till Kårstahultsskogen, där Örebro läns ungdomsförbund höll sitt årsmöte. Sid Sö forts. Pred. voro Oldin fr. Jönköping, Fröding fr. Westerås, Borgström fr. Katrineholm och E. Kugerth fr. Örebro. Kl 7 e.m. sång o musikfest i missionshuset i Hallsberg. Till Stocksätter på kväll Må Besöker en sjuk kvinna, Johanna från Klafven, Hallsberg Ti Till släktingar

10 Ola Lönnqvist On Gud i allt och allt i Gud To Ingen bok i världen kan jämföras med bibeln. Den har öfverlefvat all kritik och skänkt tröst åt tusende hjärtan i sorgens natt. Den är värd att studeras af alla, ty intet studium förädlar såsom studiet af den heliga skrift Fr Det växlar i lifvet, herren beröres dock icke däraf Lö Guds vägar bära alltid hemåt Sö Predikan f m i Åsbro. Text Matt 9: E m i Blåberga. Text Jak 5: Må Herren är ett fäste i nödens tider väl bepröfvad Anfäktade finna därför.eger hos honom, lidande hjälp, döende hopp. Hjälp mig då stilla blifva hos dig! Sid Ti Läkarekonsten och krigskonsten hafva det gemensamt, att deras högsta högsta mål bör vara att göra sig själfva öfverflödiga On Till Lindins i Sörbo To Till Yxhult för att hälsa på Wiktoria och Karl Eriksson Fr I Yxhult hvarvid bland annat besågs Norrtorps herrgård, belägen i Sköllersta socken af Örebro Län. Till herrgården hör en stor park och trädgård. Den har en areal af omkring 22 tunnland. Läget är mycket vackert Lö Besåg Yxhults stenhuggeri och sliperi. I sliperiet beredes stenarna genom hyfling för huggeriet, där ornamentshuggarna förfärdiga allehanda arbeten såsom sköldar, skyddsänglar, kungar m m till byggnader, enskilda och offentliga. På kvällen ungdomsmöte i Yxhults skolhus. Ämne: Ungdomens sanna prydnad Mötet var fåtaligt besökt Sö F m till en sjuk och lam man, som legat öfver två års tid. Genom nöden hade han förts till Herren. E m predikan. Bror Arvid också med från middagen Sid Må Till Betty Olsson, Hallsberg, där middag bjöds, hvarefter en liten utfärd till Kårstahultsskogen företogs. Kvällen hem Ti Hemma Tiden är en del af evigheten On Till Mattorp To Inför döden och evigheten bliver det timliga obetydligt. Själens aning och förvissning om ett kommande oändligt evighetslif, lyckligt eller olyckligt, upptager sinnet. Huru underligt, att ej människan redan i den blomstrande ungdomen börjar lefva detta evighetslif, som är att känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus Fr Sista dagen af fritiden (dessa två ord överstrukna) i föräldrahemmet Lö Till Söderbärke Sö Med på missionsmöte i Kullbo (ev Gullbo) och talade äfven öfver Matt 9: E m Ungdomens sanna prydnad.(tycks vara ett föredrag han använder sig av då och då) Rätt mycket folk. En missionselev Palmkvist var ock medverkande tillika med pred Widlund Må I Fragg (?) och Kullbo på syförening Ti Ej något särskilt On Klen, så att predika, som var utlyst, måste inställas. Sid To Något bättre. Alla mina dagar äro tecknade i Herrens hand Fr Predikar i Kullbo. Text Jak 5:19, Lö Från Kullbo till Ludvika Sö Predikar tre gånger i Ludvika. Alldeles för mycket. Dagen regnig och kulen, men äfven en sådan dag har sin afton. Allt besvärligt har sitt slut. Det är därför bäst, att aldrig förtvifla. Stå mig därtill bi o Gud! Må (Har valt att ej skriva av dessa rader, citat av Snoilsky) Ti F m beses Ludvika. Platsen är central, men affärerna stå stilla. Ett bolag, Magnet sysselsätter omkring 250 arbetare men var beräknadt, att många fler skulle hafva sysselsättning. En kraftstation finnes, har 2000 hästkrafter. Men många hästar hvila. Det är dock att hoppas, att Ludvika skall uppblomstra. Sid 98

11 Ola Lönnqvist Ti forts Em till Falun. Ingen till mötas On Till Rättvik, denna fagra plats, en älskad turistort, vid Siljans sköna strand. Predikar kl 8 em i templarhuset i Rättvik. Text Luk 18: En god ande vi mötet To Besåg Wasamonumentet, beläget på en liten utskjutande udde i Rättvikens innersta bukt. På denna vackra udde har ock kyrkan ett utomordentligt läge, hvadan den också, i sin hvita beklädnad på afstånd betraktad, blifvit liknad vid en på stranden knäfallande, åt himmelen invigd brud. Prost- och komministergården har ock, belägna icke så lång fr kyrkan, ett enastående vackert läge. Här gifves fraati (??) och stämning Icke så långt fr prostgården har lagfarenhetens fader fått sin minnesstad rest, som bär följande inskription: Johan Stiernhöök, Svenska Lagfarenhetens fader, Här född 1596, Wården restes 1896 Från Widablick, ett utsiktstorn söder om Rättviken, har man den allra bästa utsikt. Men det duger ej, att vara yr i hufvudet, om den svindlande höjden skall bestigas. Bodde i Rättvik hos fröknarna Brunzell (?). Sid 99 I Mora Fr På morgonen beskådas källaren, där Gustaf Wasa gömdes af en rådig kulla, undan danske spejare. Här i trakten var det äfven som konungen i vältaliga ordalag manade dalkarlarna, att frälsa Sverige från träldomen. Mora är en mycket bebyggd plats. Den beryktade artrisen Zorn har här slagit ned sina bopålar. Hans villa är af den gamla egendomliga stilen Lö Återigen hemma, bevarad till kropp och själ, mottages kärleksfullt af vännerna, t o m välkomstfest anordnas, wid hvilken en gåfva af 100 kr öfverlämnas till mig. Huru skall jag kunna återgälde allt? (Här återgår min avskrift och sammanfattning till att enbart omfatta delar av texten.) Sö Bro fm, Hertsjö em Må Mötet från igår avslutades Ti En skuldfri människa behöver inte gå krokvägar On Predikar på kvällen å lilla salen. Text 1 Mos 15:5. Torrt som peppar. Dunkla tankar, dunkla ord. Vägen till ordet igenmurad. Tröttheten och värmen göra sin sak bäst, ty nästan alla hafva största mödan, att kämpa mot jespers och jon blund To Fr Det dunkla är dunkelt, emedan jag själv lefver i dunkel. Sid Lö Sö Ungdomsför halvårsmöte Må Ungdomens missionsförsäljning. Då enhvar gör hjälper till går arbetet lätt Ti Till Söräng On Till Frelunga To Till Nords på middag o kväll. Organisten Lindvall med fru, konduktör Söderstam med fru och familj också där på aftonen. Stämningen god Wacker musik till orgel. Ja, goda vänner och trogna grannar höra till dagligt bröd Fr Husbesök Lö Sid Sö Fm i Bollnäs, em söndagskolemöte i Alfta., höll föredrag om söndagsskolan Må Först sådd, sedan skörd Ti On Hos Karlströms på Augustakalas. Aftonpredikan i Lilla salen. Sid To (Lång utläggning) Kvällen till Rehn Fr Husbesök Lö (Återigen längre utläggning)

12 Ola Lönnqvist 12 Sid Lö forts Sö Fm missionshuset i Bollnäs och em i Frelunga. Troendemöte Må ½ 9 em ungdomsf enskilda halfårsmöte. Bönemötet efteråt är bönemöte och ej tomt pratmöte Ti Barnens syf On Lilla salen To Till Eriksnäsbo Fr Kretsmöte Lö Till Sandarne på ungdoms- och missionsmöte Sö Ungdomens sanna prydnad, (igen) Må Hem från Sandarne, på kvällen ungdomens syf Ti On Till Söräng To Till Lenninge. Det goda bör sägas och det om och om igen. Sid Fr Till Hertsjö Lö Freluga Sö Bro fm, em till Röste Må Kl 2 och ½ 9 em syf Ti Kl 3 em Barnens arbetsmöte On Lilla salen To Fönsterinsättning Fr Husbesök. På kvällen till vagnsförman Söderholm Lö Hemma. Regn och blåst Sö Missionsmöte i Söräng, snö och kallt Må Fortsättning av mötet. Kvällen missionsförsäljning. Sid Må forts Ti On Till Freluga, där välkomstfest för troende nyinflyttade To Till Höjers Fr Med på nykterhetsföreläsning i missionshuset hålen af J Th Jakobsson, Stockholm Lö Hemma Sö Till Faunfara Må Till Stockholm på predikantmöte Ti Föredrag i Imanuelskyrkan av doktor Ekman On Predikantmöte kring bla huruvida några särskilda faror funnes till Sv Missionsf splittring To Diskussion om betydelsen av ordet evig och evighet. Kvällen fest i Imanuelskyrkan. Sid Fr Samtal om evangelistverksamheten Lö Återigen hemma Sö Missionsmöte, predikningar av Fridström, Rosén och Persson Må Forts, kvällen missionsförsäljning, inbringade omkr 600 kr Ti On To Till Rehn Fr Till Freluga, barnens missionsförsäljning Lö Sö Fm i Bro, em bröllop å missionshuset, hvarvid Frida Persson och Fr Levin lofva hvarandra kärlek och trohet i nöd och lust. Sid Må Till Alfta, ungdomsföredrag: Ungdomens sanna prydnad (igen) Ti On Lilla salen kl 8 em i Bro, trångt, varmt, ej särskilt lifligt To Till Söräng Fr Sunnerstaholm

13 Ola Lönnqvist Lö Studium för söndagen. Det första och det sista härvid bön Sö Kl 1/2 11 f m Bro. Efter predikan församlingsmöte. Sid Sö forts Em fest. Ungdomsf medl bjödo för sig af egna medel en, två, tre, fyra, fem tex eller tio. Många voro sålunda närvarande Må Till Hertsjö Ti On Kl 8 afton missionsstund i lilla salen. Fullt av folk. Varmt, mest kanske i yttre afseende To Hemma Fr Till Eriksnäsbo Lö Till Hudiksvall Sö I Hudiksvall. Predikar på fm Sid Sö Forts. Kl 4 em ungdomsfest. Ämne: Ungdomens sanna prydnad Må Kvällen hem Ti On Bönestund i lilla salen To Fr Till Freluga, ungdomens missionsförsäljning Lö Sö Lindblad fr Köping predikar å missionshuset i Bollnäs hvarvid den sällsynta förmånen förunnas att höra en predikan. Em kl 4 Fest i Röste. Sid Må Kl 2 em syförening till för beklädnad af fattiga barn till julen Ti ill Sunnerstaholm On Till Lenninge To Åhörde föreläsning af skriftställaren E Svensén om kulturkampen i Frankrike Fr Kretsmöte Lö Hemma Sö Fm i Bro, em till Hertsjö, musikfest Må Ti Till Lenninge On Talar på lilla salen. Ett gott möte. En ung man kraftigt påverkad af Guds Ande. Gud, fräls honom To Till Höjers. Sid Fr Hemma Lö Sanningens ocean böljar ännu opejlad för min blick Sö Predikan fm, därefter församlingsmöte. Till Linders på kväll Må Besöker sjuka Ti On Till Freluga To Till Söräng Fr Till Hertsjö Lö Sö Söndagsskolmöte i Bro. Tunell fr Gefle talar på fm. Kl 5 em sång- och musikfest. Sid Må Ti Till Eriksnäsbo On Lilla salen å Bro To På kvällen till Hanebo Fr Förberedande möte med söndagsskolläraren Lö Sö Fm Bro, em fest i Söräng

14 Ola Lönnqvist Må Husbesök, kv enskilt ungdomsmöte Ti Kl 7 em styrelsesammanträde On Predikar hos Renströms, Rehn Sid To I hemmet mot de närmaste framträda en människas egenskaper bäst Fr Kv kretsmöte Lö Sö Fm missionshuset. Denna dag en glädjedag för de fattig i Bollnäs. Ungdomsf hade då sin sedvanliga julutdelning af kläder, mat, ved mm. 8 skjutsar förde gåvorna åt olika håll inom socknen. De mest fattiga och utarmade hem besöktes. Ej liten blef glädjen, särskilt bland barnen, då de fingo nya skor och kläder. Samliga gräto, Sid Sö Forts andra skrattade, hoppade och dansade. Att se allt detta och förneka sanningen af Jesu ord: "Det är saligare att gifva än att taga, var omöjligt. Så var och hvar och en af de unga, som delade ut gåfvorna eller som deltagit i insamlingen af medel för ändamålet, väl belåtna och lyckliga öfver att få tjäna herren och sina lidande medmänniskor. Största är att tjäna Må Ti Sprungit och arbetat men ändå ej fått synnerligen mycket uträttat On Folk i rörelse öfverallt för att köpa och hämta julklappar. Affärsmännen arbeta, sälja och förtjäna. Somliga ha för många kunder, andra ha bara motvind. Öfver somliga hufvuden strålar solen jämt, andra äro insvepta i mörker. Sid To Julafton. Hos Karin Eriksson på kvällen Fr Julotta kl 6 fm. Em fest i Eriksnäsbo Lö Annandag. Fm i Bro, em i Freluga Sö Fm Sörbo, middag hos Johan Olsson, Freluga, kl 5 em ungdomsmöte i Bro. Det gäller att arbeta i juletid Må Lingbo på ungdomsmöte Ungdomens sanna prydnad (igen) Ti Sammanträffar med P.W. i Lingbo (kan det vara Peter Waldenström?). Em fest i Söräng On Fest i Eriksnäsbo, kl 7 kort missionsföredrag, försäljning Sid To Nyårsvaka Mycket folk från Bollnäs, Hanebo m fl socknar Fr Em Röste på barnfest. Trött och dålig på årets första dag Lö (Skrivet följande men strukit över allt) Till läkaren för första gången i mitt lif för att/ett..ök(?), Förkylning, olämplig föda och oregelbundna måltider hade förorsakat lindriga symtom (?), förklarade doktorn. (Ej strukit följande) Tälthuset skall nedbrytas Sö Fm Bro, em Hertsjö barnfest Må Bönemöte lilla salen Ti Freluga, missionsförsäljning On Trettondagen. Fm Röste, em barnfest i Bro, omkring 500 barn närvoro. Sid To Bönemöte i lilla salen Fr Bönemöte Lö Sö Fm Bro, em årsmöte. Allt gick stilla och lugnt. Församlingen inkomster under året Må Bönemöte Ti On Bönestund To Fr Söräng Lö Sö Fm Freluga, em afskedsfest för Törnqvist (missionsekr verksam sedan juletid). Tesupé. Sid Må Bönemöte med P Persson fr Åbrå

15 Ola Lönnqvist Ti On Kv Bro To Konungens 75 års dag. Festligt i stad och på land. Den gamle monarken har gjort sig värderad och älskad Fr Bönestund Lö Sö Fm Bro, Em Blåbandsf årsfest Må Fri Ti Besök af missionär Häger, som skildrar missionsarbetets utveckling i Ryssland. Sid On Bönestund To Till Linders på kvällen i anl af Kristin Johanssons födelsedag Fr Troendemöte Lö Studium af bibelordet Sö Fm missionshuset i B, Em Kristna V Lifförsäkringsf årsfest Må Bönestund Ti On Bro To Uppåt! Vore det alltid mitt mål Fr Troendemöte Lö I bönen gifves vila för ett oroligt människohjärta Sö Fm Bro, kl 5 ungdomsmöte, enskild kl Må Guds källa är alltid full Ti Såsom sportman med skidor i skog och mark On Kl 8 em lilla salen To Fr Freluga Sid Lö Sö Fm missionshuset, em Söräng. Begrafning. En syster Hanna Halfvarsson följes till grafven Må Musiklektion Ti On Söräng To Fr Missionspredikan i Bro Lö Sö Arbrå Må Till Bäckmans på syförening Ti Med på begrafning av postiljon Isberg, Bollnäs, jordfästes i kyrkan. Middag å gästgifvargården On Passionspredikan To Hjälp mig vara trogen i det lilla! Fr Lö Sid Sö Ungdomsf årsmöte, 75 medlemmar, 2000 kr insamlade, utdelat till fattiga för 600 kr Må Syf hos Henriksson, kvällen Mariabjudning å Halfvarssons kontor Ti Kv till Lottefors On Passionspredikan i Bro To Sid Fr Besökes af flere Lö Traftäfling å sjön Warpen vid Bollnäs. Tusentals människor samlade att se djurplågeriet. Men säkert är, att kuskarna, som prejat hästarna tilld et yttersta, kommer att få sju för tu, om teosofernas lära förverkligas, så att hästarna blifva kuskar och kuskarna hästar Sö Besök af missionär Raquette. Em på bröllop hos Karin Eriksson. Jenny Eriksson och Arvid

16 Ola Lönnqvist 16 Persson firade då sitt bröllop Må Efterbröllop i lilla salen Ti Bibelskola kl On (Troligen bibelskola fm) kv passionspredikan To Husbesök Fr Lö Sid Sö Till Åsveden. Åkte orätt vid Hellbo kapell och for till vänster i stället för höger, som varit rätt. Det är lätt, att taga miste om rätt väg i lifvet, och följden häraf kan blifva vådlig Må Ti Bibelskola Fr o m den 17 mars t o m d 16 april saknas dagboksanteckningar, emedan denna månad tillbringats å Kneippbaden, dels såsom sällskap med Hans Eriksson, Bollnäs, och dels för att själf få hvila. (Vilket Kneippbaden?) Sö Fm Bro, em begrafning. Syster Karin Lindberg följes då af vänner till grafven. Sid Må Syf hos kassör Linders. Kv ungdomsf arbetsf i lilla salen Ti Bibelskola On Bibelskola, kv predikan i lilla salen To Fr Troendemöte i Freluga fm, kv predikan i Söräng Lö Upptagen af bestyr med mötet Sö Missionsmöte. Predikanter P Olsson fr Gefle och L Lundgren fr Lingbo Sid Må Missonsförsäljning Ti Bibelskola On Till Eriksnäsbo To Freluga, enskilt ungdomsmöte Fr Tålamod behöfs mer och mer och återigen mer Lö Kv offentligt ungdomsmöte Sö Afskedpredikan af Sundberg, em afskedsfest för vännerna Sundbergs, som utlefvade och gråa fara till Kalifornien. Underligt! Må Ti Predikantmöte On Predikantmöte To Predikantmöte Fr Lö En kall, stormig och kulen dag. Sid Sö En snöig, disig och kall dag. Solen är gömd bakom molnen. Döden synes hafva segrat öfver lifvet, sorgen öfver glädjen. Sångfåglarne äro tysta. Windens tjutande är den enda musiken. Jorden slumrar tyst vid dess toner under sitt hvita bårtäcke. Hvad skall blifva häraf? Må Missionsförsäljning i Rehn Ti On To Utflykt till Hofberget kl 7 fm. Predikan i missionshuset kl ½ 11, ungdomsmöte i Söräng kl 4 em Fr Kv Erfar en stilla och märklig frid. Det är som om jag vore i en annan värld. Det är Kristi närhet Lö En predikant blifver bedömd och kritiserad af alla, ibland hårdt, ibland mildt, ibland rättvist och ibland orättvist Sö Högmod och dårskap följas såsom skuggan och personen. Klander och ilvilja uppenbara ett sjukt sinne.

17 Ola Lönnqvist 17 Sid Må Ti (Morgonen) Frestelernas makt kan ej motstås i egen kraft. Den, som litar på sig själv, gör snart ett förkrossande nederlag. Men det lär honom att lita på Gud, som förlåter och gifver segerkraft emot äfven ihärdiga syndafrestelser. Tack Gode Gud! On Tro mera, tala mindre, bed mera, predika mindre. Min erfarenhet i dag To Uppåt! Fr Lö Sö Pingstdagen. Helsinglands Ansgariiföreningsårsmöte. Stor anslutning. Wärdefulla predikningar Må Fortsättning och afslutning af mötet Ti Sid On To Till Eriksnäsbo Fr Lö Sö Till Sörbo Må Ti On Akta dig! Min erfarenhet i dag. Hälsade på en förlofvad flicka, men det var farligt, ty hennes fästman blef såsom ursinnig. Akta dig! Akta dig! To Fr Lö Missionsauktion i Hertsjö Sö Predikar på fm i Bro. Em afslutning af bibelskolan, kl half 9 enskilt ungdomsmöte. Då trött och utsliten. Sid Må Fr o m d 7 juni t o m d 23 juni saknas dagboksanteckningar. Men under hela denna tid har jag gjort den erfarenheten, att Gud är god, trofast och barmhärtig Fr Midsommard. Med på ungdomskonferens i Söderhamn. Mycket folk, God stillhet Lö Utflykt till Ljusne Sö Till Segersta. Talar på fm och em Må Missionsföredrag Ti Till Sunnersta On Till Lenninge To 31 juni 18 juli saknas anteckningar (För tiden 19/7 21/ har jag valt att skriva av allt) xx I Östersund. Gästar hos badmästar Andersson xx I Trondheim. Beser Domkyrkan,...18 torn och spiror samt 340 altaren. Munkholmen norr om staden På spetsen af östra höjden ligger den raserade fästningen Kristianstén. Utsikten vackrast fr Stenberget, väster om staden Sid xx forts Munkegatan den största. Nidälfven rinner genom staden xx kl 7.35 från Trondheim till Hamar. Passerar Nidälfven. Följer Guldalen och Gula Wild natur. Banan slingrar sig fram genom dalar o tunnlar. Rysliga stigningar. Kallt under natten xx Till Lillehammer trött och dammig. Hvilar en stund. Beser därefter en del af den lilla vackra

18 Ola Lönnqvist 18 staden xx I Lillehammer. Beser fabrikör Jansson Yllefabrik, som med maskiner kostar Janssons inkomst per år uppskattas till xx Beser Gudbrandsdalens fornsamling såsom bondstugor, en prästgård, en ämbetsmans bostad m m xx F m i Lillehammer kyrka. Kort predikan, ej synnerligt lifligt. E m med på fest i Fårberg xx Här och där i Lillehammer xx Till Löfsåsen och Fjellheim, fabrikör Janssons sommarhem. Wägen dit omkring 20 kilometer. Storartad natur och utsikt. Sid On I sällskap med flera på en fjälltur till Sjusjön, en säter och uppehållsort för hvilasökande. Från flera höjder glimrande utsikt To Mera stilla. Erfar Guds nåd i min själ. Trösterikt Fr Fiskar, badar mm En stor skillnad förefinnes mellan Sverige och Norge hvad den fria andliga verksamheten beträffar. Den frikyrkliga verksamheten är ännu i sin begynnelse i Norge. Få stationerade predikanter finnas och de resande äro ej heller så många. Men många frisinnade arbeta med lif och lust, och det är att hoppas, att deras verksamhet skall krönas med framgång Lö Fiskar. Dåligt resultat Sö Till Hunnersätra på möte. En mil lång väg. Tjock dimma på morgonen. Aftonen bättre. Predikade utan skor. Wåt. Det gick. Säterfolk samlade. Flera predikanter. Under hemvägen bestegs Näfverfjället, hvarifrån man ser Norges högsta fjell och berg med evig snö Må Till Lillehammer Ti Reser med skib å Mjösen emellan Lillehammer och Eidsvold. Wackert. Warmt. Kvällen i Kristiania. Sid On Till Holmekollen, hvarifrån man har en god utsikt öfver staden. Sedan till Bygdö, sydost om staden. Denna plats eges nästan i dess helhet af Konungen. Kongens gård. Oscar I minde. En rökstuga 600 år- Carls kirke 800 år En bondstuga fr Telemarken, 200 år. skänkt af en rik bonde, till konungen To I Karlstad, den klara staden. Beser läroverket, naturhistoriska museet, Wermlands fornminnes museum, där det förvarades gamla pengar, lerkrus, stenar, vapen, husgerådssaker, en kassakista och en ekstock mm Fr I Kristinehamn. Bor hos Hasselbergs. En roddtur på Wänern Lö I Karlskoga. Bor hos rektor J Lindholm. Lördagskvällen bjudning Sö Predikar f m o e m i Karlskoga missionshus. Ej lätt att tala. Fick ett särdeles gott intryck af rektor Lindholm Må Till det gamla föräldrahemmet. Träffar mina älskade anhöriga vid hälsa. Tack gode Gud! Sid Ti Hvilar On Detsamma To Till Wiby till faster Maria och farbror Nordin. Glada. Bror Arvid äfven med Fr Regn hela dagen. Wälbehöfligt Lö Till Mattorp Sö Predikar fm i Åsbro, em i Blåberga. Mycket folk. God stillhet. Må Herren välsigna det utsådda ordet! Må Till Kull och fattiggården i Åh inom Lerbäcks församling. En stor, ljus ändamålsenlig och i alla afseenden god och praktisk fattigvård Ti Med på rågfältet i arbete On Alldeles sönderbråkad i kroppen af det ofvana arbetet under gårdagen. Måste därför vara stilla To Till Örebro. Predikar på kvällen i Wasakyrkan om den blinde mannen. Bodde hos f d folkskollärare Bergstöm. Bror Arvid med Fr Hem. Kvällen troendemöte och välkomstfest. Hjärtligt välkomnad Lö Läser och begrundar Guds ord Sö Talar f m i missionhuset i Bro. Godt. Em med på missionsmöte i Hertsjö

19 Ola Lönnqvist 19 (Återgår nu till att enbart citera vissa delar av texten och i övrigt ta med en del uppgifter) Sid Må Forts af mötet Ti Brefskrifning, em barnens syförening On Till Söräng To (Här finns inget skrivet för tiden 26/ /9 1904) Sö Firar Bollnäs Missionsförening sitt 25-års jubiléum. Mycket folk samlade. God stillhet. (Här finns inget skrivet för tiden 5/ / ) Sö och Må Missionsmöte i Söräng Ti Insättning af innanfönstren i missionshuset. Många med därför gladt och trefligt. Sid On Predikar lilla salen kv To Till Freluga Fr Glöm ej herrens godhet mot dig denna dag! (med mycket stora bokstäver) Lö Till Wexbo Sö I Wexbo Må Hem från Wexbo Em fruarnas syförening Ti Till Åsveden On Till Söräng. Troendemöte och nattvardsfirande To Till Eriksnäsbo Fr Hemma. Kv troendemöte lilla salen Lö Förbereder mötet. Kv med på en familjefest, anordnad af Bollnäs Blåbandsför. Skrifves in i föreningen motvilligt Sö Missionsmöte Må Missionsauktion Sid Ti Regn. Barnens syför On Besök af missionär Höjer och en infödd rysk evangelist W W Iwanoff To Till Hertsjö Fr Lö Sö Fm i Bro, em i Arbrå. Missionsmöte Må I Arbrå Ti Till Carlströms, Nords och en sjuk broder And Mattsson, Säfsberg On Lilla salen To Till Hansbo. Ett godt möte i Böle Fr Sunnerstaholm Lö Studerar för söndagens predikningar Sö Bro fm, kl 5 em fest för nyinflyttade och öfvriga inbjudna. Ungdomens prydnad Må Till Edsbyn. Missionsmöte Ti Hem igen. Kvällen till Rehn On Med på bröllop i Bollnäs å gästgifvargården Sid On forts J Eriksson fr Wik och Sara Bollén fr Rehn, båda medl af ungdomsf och församlingen, sammanvigdes där enl gammal sed. Det är dock gripande, att de 2:ne unga, rena och gudfruktiga själar förenats till ett för att stödja, fullkomna och hjälpa hvarandra To Efterbröllop å missionhuset Fr Till Lenninge Lö Till Färila, missionsmöte Sö I Färila

20 Ola Lönnqvist Må I Färila Ti I Ljusdal. Ej synnerligt ljust i andligt afseende On Missionsafton i Bro To Till Söräng Fr Eriksnäsbo Lö Alfta Sö I Alfta Må I Alfta Ti Hemma On Starkt yrväder. Bönemöte kl ½ 4 em lilla salen To Husbesök i Höglunda Fr Till Freluga, barnens missionsförsäljning Sid Lö Upptagen af många bestyr. Dock blir ej synnerligen mycket synligt uträttadt Sö Fm i Freluga, em i Söräng Må Gör husbesök Ti För att få se Gud fordras ett rent hjärta On Genom stillhet och hopp skall oss varda hulpet. Bida, bida, bida, min själ tills Herren kommer To Till Freluga, ungdomsmöte på kvällen Fr Till Söräng Lö Håll du min hand Sö Besök af pred Rosengren. Församlingsmöte. Intagning af nya medlemmar. Kl 5 em Sång- och musikfest till förmån för söndagsskolan. Allt hvad du gör, det gör du åt dig själf. Glöm ej det! Sid xx (Här finns nu bara noteringar för några få datum, följt av en fylligare sekvens från 1917) xx Hög flod. Missionshuset omflytet af vatten. Köpingen delvis dränkt i vatten. Mycket folk i rörelse. Floden majestätisk och dånande xx En oförgätlig dag, då Herren gifver oss vår förstfödde son. O, käre fader, vi helga honom åt dig. Hjälp mig, min fader, i Jesu namn, att fostra honom för himmeln. Du vet, att jag vill det, men jag kan det icke i egen kraft. Därför kommer jag till dig och beder af ödmjukt hjärta. Lär mig du. Jag längtar efter barnasinne, barnatro och barnaödmjukhet, hvarförutan jag är oduglig att blifva en god fader. Och jag erfar, att du vill fylla mina behof efter din rikedom i Kristus. Och i förtröstan härpå vill jag genom din nåd vara stilla i växlande tider. Sid xx (Utläggning av texten Joh 14:27) Sid xx Kl 7 på morgonen. Strålande väder. Solen lyser. Fåglarna sjunga. Jag vill ock sjunga ditt lof, min käre fader. Sid (Blanka sidor, följt av ett utrivet blad) Sid xx-xx xx (Poesi. Dikt kallad Vid de troendes gravar.) Sid On Fm på husbesök. Skaffar ved åt fru Amalia Ljungkrantz. Vädret är kallt, vadan det behövs mycket ved. Kv möte i missionshuset. På em voro Stina och jag till Ad Andersson och K G Gustavssons, hos de senare hade vi en skön bönestund.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer