Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen 1902-1924"

Transkript

1 Ola Lönnqvist 1 Ola Lönnqvist: Ur Fritz Axel Larssons dagbok Tankar och minnen Följande dagar finns notering: 4/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fritz Axel (F A) Larsson var predikant i Bollnäs ( ), i Gävle ( ) och i Linköping ( ), distriktsföreståndare för missionsförbundet med stationering i Linköping ( ), och som pensionär kortare tid predikant i Tärnsjö, Piteå, Bollnäs och Alfta. Han föddes i Blåberga i Lerbäck (T) 1876 och avled i Tåby prästgård, Tåby (E) Han hade då nyligen flyttat till Gävle för att troligen bosätta sig där som pensionär, men en akut cancer ändade hans liv på mycket kort tid. Hans son komminister Sven Lennermark hämtade honom med sjuktåg i Gävle och med hustru Karin skötte honom i sitt hem de sista dagarna. Frits hustru Kristina (Stina) Johannesdotter (Johansson, Larsson) föddes i Jon Lars, Långhed, Alfta (X) 1886 och avled i Linköping (E) Hon blev tidigt föräldralös och växte upp hos sin äldre syster Karin och hennes man Jonas Linder i Bollnäs. Hon avled oväntat i sviterna efter en enklare operation. Bokens ägare: Kristina (Kia) Lennermark Jonsson, sonen Samuels dotter, Örebro Avskrift: Ola Lönnqvist, make till sonen Svens dotter Katarina Lönnqvist, f Lennermark, Söderköping Vid avskriften har valts att ta med datum för samtliga noteringar. Inom (parentes) skriven text, kommentar, har tillförts av undertecknad. Med fet stil har jag valt att markerat extra intressant notis om släkten. Med kursiv stil är direktcitat, men även en hel del annat av texten är direktcitat. Jag har vid avskrifter och i övrig använt den stavning som förekommer i boken, men kan givetvis ha gjort en och annan miss vid avskriften. Dagboken är i formatet 22 cm x 18 cm, stående. Boken är opaginerad. Av praktiska skäl har en paginering införts här i sammanfattningen. Varje sida har 24 jämnt fördelade rader.

2 Ola Lönnqvist 2 INNEHÅLL. Sid 1-11 Sid Sid Sid 46 Sid 47 Konfusianismen och kristendomen Stilens figurliga uttryckssätt Semikolon, ur språkläran Tom sida Dagboksanteckningarna tar sin början Merparten av anteckningarna handlar om tjänsten, ex var han predikat, över vilket bibelstycke, vilka möten han varit på, antal deltagare, kollektbelopp och andra detaljer. Dessutom instoppade flera trösteord, citat ur bibeln eller andra ord. Speciellt gäller det de datum/dagar då jag valt att inget citera. Alla datum som medtagits har textinnehåll (med ettpar tre undantag) 1902 Sid Lö Sid Sö Söräng Må Söräng, kv missionsauktion Ti Hemma, afbönen (?) hos Karin Eriksson, hvarvid Jenny Eriksson firade sin namnsdag i kretsen av troende unga vänner. Sid On Kv lilla salen To Jesu blod renar. Detta är i dag min tröst (skrivet med rött) Fr Lö Sid Sö Fm missionshuset i B, em Söräng Må Ti Kv Rehn On Besök af Walkvist. Middag hos Nords. Sid To Snöväder, det första på hösten. Kv Herstjö, missionsauktion Fr Kv missionshuset Lö På kvällen till Lattefors Sö Bro, missionsmöte, kv enskilt ungdomsmöte Må Fm predikan af P Persson och Karlstedt. En lärarinna fr Götlunda grät, då kollekt skulle upptas och hon ingenting hade att ge. Hennes namn vara Rosa. Sid Må forts, kv missionsförsäljning Sid Ti Att säga något som man vill hafva doldt, åt sin gode vän, är att kungöra det hemlighetsfulla i offentliga tidningar. Wännen kan icke tiga det privata blifva offentligt. Men det blifver oigenkännligt. Ty det som går genom mångas munnar blifva förloradt. Men förminskadt till otrolighet. En jätte kan af. ställsamma tanter göras till en dvärg eller tvärtom. Sanningen får man dock aldrig veta, om icke af någon plötslig olyckshändelse. Sid 54

3 Ola Lönnqvist On Städdag i missionshuset To Sid To forts, kv kretsmöte Fr Sid Fr forts, kv Rehn, missionsauktion Lö Kv Lenninge, missionsauktion Sö Fm Bro, em fest i Sörbo efter reparation av missionshuset Må Lingbo, ungdomsmöte Ti B syf em, kv ungdomsf arbetsf On Hos A Perssons, Höglunda To Också hos Perssons, kv textutredning hos Sundin Sid Fr Hemma, kv Röste Lö Hemma Sö Fm predikan, em ungdomsmöte Må Fm (?) ungdomsf arbetsf Ti Spisade hos M Bengtsson, em syförening i B Sid On Fm (?) predikan i Lilla salen To Möte i Freluga Fr Söräng Lö Kvällen hos Linders till bönemöte Sö Fm predikan i Bollnäs, em också Sid Må Em talade i Arbrå Ti Hemma, em barnens syförening On Tron är känslans kontrollant. Känslan är växlande, men tron är oberoende av densamma. Känsla och tro få således icke identifieras. De äro tu icke ett. Men sammanblandning vållar många svårigheter. Ty då vi ingenting känner, så vilja tro, att ingenting tro. Dock tror vi, ty vi sträcka oss efter de ting, som icke synas, och detta är trons lifsyttring. Eller däruti att de sträcker sig efter det osedda kommer den icke på skam, ty dess grundval är säker, den är Kristus. Och han skall gifva sina vänner i evigheten, hvad de med trons hand fasthålla i tiden. Hjälp mig alltså tro! Kv predikan i Bollnäs To Kv (?) möte i Rehn hos Äresbergs (?) Sid Fr Söräng Lö Gör resplan för FA, P Persson och G A Karlholm Sö Fm predikan i Hjertsjö och em i Freluga, kv enskilt ungdomsmöte i lilla salen Må Kv ungdomsf arbetsf Sid Ti Hemma, fm (?) musikövning On Freluga, barnens missionsförsäljning To Söräng Fr Hemma, kv (?) kretsmöte Lö Hemma Sö Fm Bollnäs, em invigning av nya missionshuset i Erikenäsbo, kv ungdomsfest Må Husbesök, middags hos Nords, kv ungdomsf arbetsf Sid 62

4 Ola Lönnqvist Ti Hemma, kv hos Karlströms On Söräng To Freluga Fr Sunnerstaholm Lö Sö Fm missionshuset, em fest Må Till Linders på middag o kväll, kv ungdosmf arbetsf Ti Em barnens syf, kv Hertsjö, kretsmöte On Fm (?) Lilla salen Sid To Eriksnäsbo Fr Röste Lö Hemma Sö Fm Bro, församlingsmöte, intagning, em söndagsskollärarmöte, em ungdomsmöte Må Husbesök Ti Sid Ti forts, kv Halfvarssons, firade Anna On Bro To Rehn Fr Bro, kretsmöte Lö Sö Fm Bro, em Freluga Sid Sö forts Må Bro, gåvoauktion Ti Sid On Sid On forts To Hemma Fr Till Nords Lö Sö Fm Bro, em Westlin, kv enskild ungdomsmöte Må Hemma Ti Hemma On På julklappsutdelning hos Karin Eriksson. Jenny Eriksson, Stina Hedberg, Anna Näslund och Ida Fahlberg med. Sid To Juldagen. Fm otta, em Bro, em Eriksnäsbo Fr Annandagen. Fm Söräng, em Freluga, barnfest Lö Söräng, fest em, kv predikan Sö Fm missionshuset, em barnfest Må Eriksnäsbo, kv styrelsesammanträde hos Karlströms Sid Ti Freluga, missionsauktion On Nyårsafton. Waka kl To Röst, söndagsskolfest Fr Besökte en döende man, em Sunnerstaholm, söndagsskolfest

5 Ola Lönnqvist 5 Sid Lö Med till Rehn, men predikade ej. Middag Linders Sö Fm Röste med Hans Hansson, Middag hos Johanna Eriksson, em Bro, ungdomsmöte Må Ti Trettonsdagen, Årsmöte, församlingsmöte. 303 medlemmar, inkomster och utgifter under året vardera kr On Bro. (Här liksom tidigare nämner han flera namn på predikanter som tycks dela de olika missionshusen sig emellan. Denna dag exempelvis Winblad i Freluga, H Hansson i Sunnerstaholm och Josef Nilsson, Wexiö) To Söräng Fr Freluga Lö L-n (torde vara FA:s förkortning för sig själv) o Enroth Bro Sid Sö Fm Bro, em detsamma Må Fm möte för troende, kv Bro Ti Mohed On Bro To Eriksnäsbo Fr Bro Lö Bro Sö Em avskedsfest för Winblad. Sång och musik af stråkkapellet, kv enskilt ungdomsmöte Må Em hos faktor Hedbergs Ti Missionsauktion hos Renströms i Rehn On Bro To Hur underlig är du i allt hvad du gör? Hvem kan dina vägar förstå? En kär broder Anders Persson hemförlovades helt plötsligt, i det att ha öfverkördes af en växelmaskin, hvarvid hufvudet krossas Sid To forts. Han ljuter en ögonblicklig död. Men går till Gud dit hans andes längtan stått Fr Besöker Anders Perssons änka. Hennes sorg öfver makens hastiga frånfälle är djup. Men det märkes likväl, att hon icke sörjer såsom de där intet hopp hafva. Kv troendemöte Lö Hemma Sö Till Ljusdal. Ungdomsföredrag: Ungdomens skönaste prydnad Må Hem från Ljusdal. Under vägen samtalades med en äldre broder fr Gefle, Thorsson, som förtäljer om Guds underliga ledning Ti Eriksnäsbo On Söräng To Freluga Sid Fr Hemma. Kvällens möte tal af Wesslén och O Nilsson, reseombud i Gestriklands Ansgariförening Lö Hemma Sö Fm Bro, em begrafning af Anders Persson. Stor tillslutning af människor. Efter jordfästningen minnesgudstjänst i missionshuset. Tal af flera Må Kv Bro Ti Hemma, husbesök On Kv Bro To Husbesök, textstudier hos Karin Lundberg Fr Husbesök. God dag Lö Bro. Möte. Tal af Kärne från Ljusdal, som får svimningsanfall då han talar. Stor panik Sö Ungdomsföreningens årsmöte. 120 medlemmar. Sid Må Husbesök i Röste, Wexiö och Lottefors Ti Eriksnäsbo On Söräng

6 Ola Lönnqvist To Freluga Fr Hemma Lö Bro Sö Söndagsskolemöte för hela 3:e distriktet Må Forts av söndagsskolemötet Ti Weslinge On Bro, Två själar lämnade sig åt Jesus. Må Gud bevara dem och väcka många fler To Hertsjö Sid Fr Bro Lö Regnsjö. Hvarje plats ha sin pregel, hvarje människa sin karaktär. Så också i Regnsjö Sö Regnsjö, fm i Berga, em i Hök Må Regnsjö. Att samtala med människor är träfligt, men somliga tråka ut en, så att man helst ville de skulle tiga. Men det är ingen lätt sak att få en pratsjuk människa att tiga, ty hon har ingenting att säga Ti Glösbo On Berga Regnsjö To Wexbo Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em ungdomsmöte Må Hemma Ti Lenning On Freluga To Hemma Sid Fr Lö Förberedelse Sö Fm Bro, em Freluga, kv Freluga Må Hemma Ti Röste On Bro To Rehn Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em Söräng Sid Må Hemma Ti Hemma On Lottefors To Kv Sunnerstaholm Fr Troendemöte Lö Sö Fm predikan, em söndagsskola Må Ti Ingen föds mästare. Detta har jag fått erfara i dag, då jag för första gången tagit musiklektion. Började sålunda öfva mig i musik tisdagen d. 24 mars Sid On Fm Bro To Ett lif i synden ruinerar. Detta har jag i dag varit i tillfälle att se, då en man, bördig från Sthlm, omtalat sina lefnadsöden Fr Till Alfta Text Joh 1: Lö Söräng Sö Fm Sörbo, em Söräng Må Barnens missionsförsäljning Ti Kv Möte hos Per Ohlsson i Björktjära

7 Ola Lönnqvist On Detta är narrdagen. Sid On forts. Kv Freluga To Eriksnäsbo Fr Hemma Lö Sö Må Sid Ti On Em till Edlund på musiklektion To Hemma och sysselsatt med beredelse för påskens predikningar Fr Långfredag, fm Bro, em Freluga Lö Hemma Sö Må Sid Ti On Kv Bro To Hemma Fr Hertsjö Lö Sö Fm Bro, em Röste, kv enskilt ungdomsmöte Må Ti Söräng On Wiklund i lilla salen på kvällen Sid To Fr Starkt yrväder hela dagen. Kv Rehn Lö Hemma Sö Fm Sörbo, em Söräng, där afskedsfest hölls för Skogs som skulle fara till Amerika. Stunden var gripande. Till en början läste jag den 126 ps och hälsade de närvarande välkomna. Så dracks kaffe. Ett minnesord, Jesus sköna ord: Se jag är med eder alla dagar intill världens ände, lämnades af mig åt vännerna. Flera gåfo minnesspråk. Såsom afslutning firades H. H. Nattvard Må Hemma Ti Söderhamn predikantmöte On Predikantmötet fortsätter To Fm med på predikantmötet, em hem Fr Ungdomsalliansmöte å Missionshuset Sid Lö Sö Missionsmöte Må Kv missionsförsäljning Ti Fm hemma, em Karlströms, barnens syförening, därefter till Ferés och Åström samt Perssons On Musiklektion, kv missionsbilder från Kongo To Eriksnäsbo Sid Fr Jag sträcker mig efter det som framför är Lö Jesus är källan till sann lifsglädje Sö Fm Bro, em Bro Må Allt med Jesus, intet utan Jesus Ti Stora är Herrens verk, värda att begrunda On Bro

8 Ola Lönnqvist To Freluga Fr Bro, troendemöte Lö Sö Fm Bro, em Bro, kv enskilt ungdomsmöte Sid Må Eriksdagen, hvarvid fest hålles å missionshuset kl 8 e. m Ti Det behöfs en stor Guds nåd för att blifva herre öfver känslorna On To Kristihim.-f.-d. Kl 6 f.m. utflykt till Hofberget. Godt väder, ljuflig morgonstund., fm missionshuset Fr Rehn Lö Sö Fm Bro, em Bro Må Sid Ti On Hertsjö To Söräng Fr Lö Kvällen. En underbart skön afton. Herren far i sin majestät på skyarna. Blixten ilar genom rymden, molnen upplyses, vattnet återspeglar ljuset, trädens löfverk får en sällsam fägring, naturen är andaktsfull, dess herre talar, regnet faller mildt och välgörande på den törstande jorden, som doftande och prunkande bevarar skaparens välgärningar. Sid Lö forts Sö Pingstdagen. Fm Bro, em Freluga friluftsmöte Må Fm bro, em församlingsfest Ti On Kv Bro To Till Röste, hvarvid besöktes en döende man, som lefvat ett mycket ogudaktigt lif,. Men nu var motståndet brutet. Det är allvarligt, att stå inför döden Fr Lenninge Lö Sö Sid forts Må Hemma Ti Hemma On T. Stockholm To Deltager i Sv. Missionsförb. konferens Fr Em middag i södra missionshuset i Sthlm, Aftonen tillbringas å Skansen Lö Utflykt till Waxholm. Möte i en skog. Mycket folk. Sid Lö forts Kv konsert i Immanuelskyrkan Sö Möte i Immanuelskyrkan. Afskiljning av missionärer Må Hem från Sthlm Ti Axeldagen. Uppmuntringar. Allt af nåd On Bro To Eriksnäsbo Fr Hemma Lö Hemma Sö Fm Bro, em söndagsskolefest Må Förberedelse för konferensen juni Ti On Ungdomskonferens för halva provinsen Helsingland.

9 Ola Lönnqvist 9 Sid On forts. Omkring 4000 deltagare, möte i Ohnbacken. Medverkande distriktsföreståndarna J. Erixon, Gefle, J. P. Johansson, Sthlm, Forslund, Söderhamn, Tinglöf, Hudiksvall, Kärne, Ljusdal, Selin, Norrbo, P. Eriksson, Hög, P. Persson, Arbrå. Alla göra sitt bästa och dyrbara sanningar framställas To Annandag midsommar. Fm enskilt ungdomsmöte. Beslutas att ungdomskonferens skall hållas midsommardagen 1904 i Söderhamn., fm frukost. Middag serveras för 65 öre, frukost för 50 öre. Behållning av konferensen omkring 487 kronor. Winsten blir således både pekuniär och andlig, största värdet har den andliga vinsten Fr Efterbestyr för konferensen Lö Mycket spring, litet uträttat Sö Freluga Sid Må Fortsättning af möte, en söndagsskolefest, kv ungdomsmöte bl a beslutades ge en present till fru Ortman för hennes bestyr under konferensen Ti Sista dagen i månaden, sista dagen i tiden, men inte sista dagen i evigheten On Kv bro To Fr Husbesök Lö Lenninge Sö Fm Bro, em inställt. Möte i Eriksnäsbo hela dagen. Lindgren fr Lingbo medverkar som endast han kan göra. Sid Må Forts af möte i E. fm, em barnfest Ti Kv Söräng On Skulle till Freluga, men blef af illamående förhindrad därtill. Lindgren fr. Lingbo reste i stället To Något bättre, men ej fullt bra. Hertsjö Fr Sunnerstaholm Lö Sö Fm Bro, Em Röste, söndagsskolefest ute, regn. Afsl i ordenshuset. Sid Må Ti Besök Red. C. Borberg. ( Texten är till fullo avskriven eftersom den behandlar ett besök i föräldrahemmet) On På resa hem. Ankom Hallsberg 8.21 e.m. hem vid 10 tiden på kvällen. Allt sig likt i det gamla föräldrahemmet. Hvarje stig väl känd, hvarje sten likadan. Underligt! To I fädernehemmet. Förståndet upplyser, känslan njuter. En människa med bara förstånd utan känsla är torr som peppar, en människa med bara känsla utan förstånd är oberäknelig som det lilla oskyldiga barnet Fr En regnig dag. Men det är just hvad som behöfs. Bara solsken skulle skada, bara regn skulle också göra det, bara storm vore ej bra och bara lugn vore det icke heller. Litet blandning af alla slag är bäst, alldeles som det också är bäst för vår fostran, att vi få både med och motgång Lö Till dig, o Herre, ser mina ögon Sö E.m. till Kårstahultsskogen, där Örebro läns ungdomsförbund höll sitt årsmöte. Sid Sö forts. Pred. voro Oldin fr. Jönköping, Fröding fr. Westerås, Borgström fr. Katrineholm och E. Kugerth fr. Örebro. Kl 7 e.m. sång o musikfest i missionshuset i Hallsberg. Till Stocksätter på kväll Må Besöker en sjuk kvinna, Johanna från Klafven, Hallsberg Ti Till släktingar

10 Ola Lönnqvist On Gud i allt och allt i Gud To Ingen bok i världen kan jämföras med bibeln. Den har öfverlefvat all kritik och skänkt tröst åt tusende hjärtan i sorgens natt. Den är värd att studeras af alla, ty intet studium förädlar såsom studiet af den heliga skrift Fr Det växlar i lifvet, herren beröres dock icke däraf Lö Guds vägar bära alltid hemåt Sö Predikan f m i Åsbro. Text Matt 9: E m i Blåberga. Text Jak 5: Må Herren är ett fäste i nödens tider väl bepröfvad Anfäktade finna därför.eger hos honom, lidande hjälp, döende hopp. Hjälp mig då stilla blifva hos dig! Sid Ti Läkarekonsten och krigskonsten hafva det gemensamt, att deras högsta högsta mål bör vara att göra sig själfva öfverflödiga On Till Lindins i Sörbo To Till Yxhult för att hälsa på Wiktoria och Karl Eriksson Fr I Yxhult hvarvid bland annat besågs Norrtorps herrgård, belägen i Sköllersta socken af Örebro Län. Till herrgården hör en stor park och trädgård. Den har en areal af omkring 22 tunnland. Läget är mycket vackert Lö Besåg Yxhults stenhuggeri och sliperi. I sliperiet beredes stenarna genom hyfling för huggeriet, där ornamentshuggarna förfärdiga allehanda arbeten såsom sköldar, skyddsänglar, kungar m m till byggnader, enskilda och offentliga. På kvällen ungdomsmöte i Yxhults skolhus. Ämne: Ungdomens sanna prydnad Mötet var fåtaligt besökt Sö F m till en sjuk och lam man, som legat öfver två års tid. Genom nöden hade han förts till Herren. E m predikan. Bror Arvid också med från middagen Sid Må Till Betty Olsson, Hallsberg, där middag bjöds, hvarefter en liten utfärd till Kårstahultsskogen företogs. Kvällen hem Ti Hemma Tiden är en del af evigheten On Till Mattorp To Inför döden och evigheten bliver det timliga obetydligt. Själens aning och förvissning om ett kommande oändligt evighetslif, lyckligt eller olyckligt, upptager sinnet. Huru underligt, att ej människan redan i den blomstrande ungdomen börjar lefva detta evighetslif, som är att känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus Fr Sista dagen af fritiden (dessa två ord överstrukna) i föräldrahemmet Lö Till Söderbärke Sö Med på missionsmöte i Kullbo (ev Gullbo) och talade äfven öfver Matt 9: E m Ungdomens sanna prydnad.(tycks vara ett föredrag han använder sig av då och då) Rätt mycket folk. En missionselev Palmkvist var ock medverkande tillika med pred Widlund Må I Fragg (?) och Kullbo på syförening Ti Ej något särskilt On Klen, så att predika, som var utlyst, måste inställas. Sid To Något bättre. Alla mina dagar äro tecknade i Herrens hand Fr Predikar i Kullbo. Text Jak 5:19, Lö Från Kullbo till Ludvika Sö Predikar tre gånger i Ludvika. Alldeles för mycket. Dagen regnig och kulen, men äfven en sådan dag har sin afton. Allt besvärligt har sitt slut. Det är därför bäst, att aldrig förtvifla. Stå mig därtill bi o Gud! Må (Har valt att ej skriva av dessa rader, citat av Snoilsky) Ti F m beses Ludvika. Platsen är central, men affärerna stå stilla. Ett bolag, Magnet sysselsätter omkring 250 arbetare men var beräknadt, att många fler skulle hafva sysselsättning. En kraftstation finnes, har 2000 hästkrafter. Men många hästar hvila. Det är dock att hoppas, att Ludvika skall uppblomstra. Sid 98

11 Ola Lönnqvist Ti forts Em till Falun. Ingen till mötas On Till Rättvik, denna fagra plats, en älskad turistort, vid Siljans sköna strand. Predikar kl 8 em i templarhuset i Rättvik. Text Luk 18: En god ande vi mötet To Besåg Wasamonumentet, beläget på en liten utskjutande udde i Rättvikens innersta bukt. På denna vackra udde har ock kyrkan ett utomordentligt läge, hvadan den också, i sin hvita beklädnad på afstånd betraktad, blifvit liknad vid en på stranden knäfallande, åt himmelen invigd brud. Prost- och komministergården har ock, belägna icke så lång fr kyrkan, ett enastående vackert läge. Här gifves fraati (??) och stämning Icke så långt fr prostgården har lagfarenhetens fader fått sin minnesstad rest, som bär följande inskription: Johan Stiernhöök, Svenska Lagfarenhetens fader, Här född 1596, Wården restes 1896 Från Widablick, ett utsiktstorn söder om Rättviken, har man den allra bästa utsikt. Men det duger ej, att vara yr i hufvudet, om den svindlande höjden skall bestigas. Bodde i Rättvik hos fröknarna Brunzell (?). Sid 99 I Mora Fr På morgonen beskådas källaren, där Gustaf Wasa gömdes af en rådig kulla, undan danske spejare. Här i trakten var det äfven som konungen i vältaliga ordalag manade dalkarlarna, att frälsa Sverige från träldomen. Mora är en mycket bebyggd plats. Den beryktade artrisen Zorn har här slagit ned sina bopålar. Hans villa är af den gamla egendomliga stilen Lö Återigen hemma, bevarad till kropp och själ, mottages kärleksfullt af vännerna, t o m välkomstfest anordnas, wid hvilken en gåfva af 100 kr öfverlämnas till mig. Huru skall jag kunna återgälde allt? (Här återgår min avskrift och sammanfattning till att enbart omfatta delar av texten.) Sö Bro fm, Hertsjö em Må Mötet från igår avslutades Ti En skuldfri människa behöver inte gå krokvägar On Predikar på kvällen å lilla salen. Text 1 Mos 15:5. Torrt som peppar. Dunkla tankar, dunkla ord. Vägen till ordet igenmurad. Tröttheten och värmen göra sin sak bäst, ty nästan alla hafva största mödan, att kämpa mot jespers och jon blund To Fr Det dunkla är dunkelt, emedan jag själv lefver i dunkel. Sid Lö Sö Ungdomsför halvårsmöte Må Ungdomens missionsförsäljning. Då enhvar gör hjälper till går arbetet lätt Ti Till Söräng On Till Frelunga To Till Nords på middag o kväll. Organisten Lindvall med fru, konduktör Söderstam med fru och familj också där på aftonen. Stämningen god Wacker musik till orgel. Ja, goda vänner och trogna grannar höra till dagligt bröd Fr Husbesök Lö Sid Sö Fm i Bollnäs, em söndagskolemöte i Alfta., höll föredrag om söndagsskolan Må Först sådd, sedan skörd Ti On Hos Karlströms på Augustakalas. Aftonpredikan i Lilla salen. Sid To (Lång utläggning) Kvällen till Rehn Fr Husbesök Lö (Återigen längre utläggning)

12 Ola Lönnqvist 12 Sid Lö forts Sö Fm missionshuset i Bollnäs och em i Frelunga. Troendemöte Må ½ 9 em ungdomsf enskilda halfårsmöte. Bönemötet efteråt är bönemöte och ej tomt pratmöte Ti Barnens syf On Lilla salen To Till Eriksnäsbo Fr Kretsmöte Lö Till Sandarne på ungdoms- och missionsmöte Sö Ungdomens sanna prydnad, (igen) Må Hem från Sandarne, på kvällen ungdomens syf Ti On Till Söräng To Till Lenninge. Det goda bör sägas och det om och om igen. Sid Fr Till Hertsjö Lö Freluga Sö Bro fm, em till Röste Må Kl 2 och ½ 9 em syf Ti Kl 3 em Barnens arbetsmöte On Lilla salen To Fönsterinsättning Fr Husbesök. På kvällen till vagnsförman Söderholm Lö Hemma. Regn och blåst Sö Missionsmöte i Söräng, snö och kallt Må Fortsättning av mötet. Kvällen missionsförsäljning. Sid Må forts Ti On Till Freluga, där välkomstfest för troende nyinflyttade To Till Höjers Fr Med på nykterhetsföreläsning i missionshuset hålen af J Th Jakobsson, Stockholm Lö Hemma Sö Till Faunfara Må Till Stockholm på predikantmöte Ti Föredrag i Imanuelskyrkan av doktor Ekman On Predikantmöte kring bla huruvida några särskilda faror funnes till Sv Missionsf splittring To Diskussion om betydelsen av ordet evig och evighet. Kvällen fest i Imanuelskyrkan. Sid Fr Samtal om evangelistverksamheten Lö Återigen hemma Sö Missionsmöte, predikningar av Fridström, Rosén och Persson Må Forts, kvällen missionsförsäljning, inbringade omkr 600 kr Ti On To Till Rehn Fr Till Freluga, barnens missionsförsäljning Lö Sö Fm i Bro, em bröllop å missionshuset, hvarvid Frida Persson och Fr Levin lofva hvarandra kärlek och trohet i nöd och lust. Sid Må Till Alfta, ungdomsföredrag: Ungdomens sanna prydnad (igen) Ti On Lilla salen kl 8 em i Bro, trångt, varmt, ej särskilt lifligt To Till Söräng Fr Sunnerstaholm

13 Ola Lönnqvist Lö Studium för söndagen. Det första och det sista härvid bön Sö Kl 1/2 11 f m Bro. Efter predikan församlingsmöte. Sid Sö forts Em fest. Ungdomsf medl bjödo för sig af egna medel en, två, tre, fyra, fem tex eller tio. Många voro sålunda närvarande Må Till Hertsjö Ti On Kl 8 afton missionsstund i lilla salen. Fullt av folk. Varmt, mest kanske i yttre afseende To Hemma Fr Till Eriksnäsbo Lö Till Hudiksvall Sö I Hudiksvall. Predikar på fm Sid Sö Forts. Kl 4 em ungdomsfest. Ämne: Ungdomens sanna prydnad Må Kvällen hem Ti On Bönestund i lilla salen To Fr Till Freluga, ungdomens missionsförsäljning Lö Sö Lindblad fr Köping predikar å missionshuset i Bollnäs hvarvid den sällsynta förmånen förunnas att höra en predikan. Em kl 4 Fest i Röste. Sid Må Kl 2 em syförening till för beklädnad af fattiga barn till julen Ti ill Sunnerstaholm On Till Lenninge To Åhörde föreläsning af skriftställaren E Svensén om kulturkampen i Frankrike Fr Kretsmöte Lö Hemma Sö Fm i Bro, em till Hertsjö, musikfest Må Ti Till Lenninge On Talar på lilla salen. Ett gott möte. En ung man kraftigt påverkad af Guds Ande. Gud, fräls honom To Till Höjers. Sid Fr Hemma Lö Sanningens ocean böljar ännu opejlad för min blick Sö Predikan fm, därefter församlingsmöte. Till Linders på kväll Må Besöker sjuka Ti On Till Freluga To Till Söräng Fr Till Hertsjö Lö Sö Söndagsskolmöte i Bro. Tunell fr Gefle talar på fm. Kl 5 em sång- och musikfest. Sid Må Ti Till Eriksnäsbo On Lilla salen å Bro To På kvällen till Hanebo Fr Förberedande möte med söndagsskolläraren Lö Sö Fm Bro, em fest i Söräng

14 Ola Lönnqvist Må Husbesök, kv enskilt ungdomsmöte Ti Kl 7 em styrelsesammanträde On Predikar hos Renströms, Rehn Sid To I hemmet mot de närmaste framträda en människas egenskaper bäst Fr Kv kretsmöte Lö Sö Fm missionshuset. Denna dag en glädjedag för de fattig i Bollnäs. Ungdomsf hade då sin sedvanliga julutdelning af kläder, mat, ved mm. 8 skjutsar förde gåvorna åt olika håll inom socknen. De mest fattiga och utarmade hem besöktes. Ej liten blef glädjen, särskilt bland barnen, då de fingo nya skor och kläder. Samliga gräto, Sid Sö Forts andra skrattade, hoppade och dansade. Att se allt detta och förneka sanningen af Jesu ord: "Det är saligare att gifva än att taga, var omöjligt. Så var och hvar och en af de unga, som delade ut gåfvorna eller som deltagit i insamlingen af medel för ändamålet, väl belåtna och lyckliga öfver att få tjäna herren och sina lidande medmänniskor. Största är att tjäna Må Ti Sprungit och arbetat men ändå ej fått synnerligen mycket uträttat On Folk i rörelse öfverallt för att köpa och hämta julklappar. Affärsmännen arbeta, sälja och förtjäna. Somliga ha för många kunder, andra ha bara motvind. Öfver somliga hufvuden strålar solen jämt, andra äro insvepta i mörker. Sid To Julafton. Hos Karin Eriksson på kvällen Fr Julotta kl 6 fm. Em fest i Eriksnäsbo Lö Annandag. Fm i Bro, em i Freluga Sö Fm Sörbo, middag hos Johan Olsson, Freluga, kl 5 em ungdomsmöte i Bro. Det gäller att arbeta i juletid Må Lingbo på ungdomsmöte Ungdomens sanna prydnad (igen) Ti Sammanträffar med P.W. i Lingbo (kan det vara Peter Waldenström?). Em fest i Söräng On Fest i Eriksnäsbo, kl 7 kort missionsföredrag, försäljning Sid To Nyårsvaka Mycket folk från Bollnäs, Hanebo m fl socknar Fr Em Röste på barnfest. Trött och dålig på årets första dag Lö (Skrivet följande men strukit över allt) Till läkaren för första gången i mitt lif för att/ett..ök(?), Förkylning, olämplig föda och oregelbundna måltider hade förorsakat lindriga symtom (?), förklarade doktorn. (Ej strukit följande) Tälthuset skall nedbrytas Sö Fm Bro, em Hertsjö barnfest Må Bönemöte lilla salen Ti Freluga, missionsförsäljning On Trettondagen. Fm Röste, em barnfest i Bro, omkring 500 barn närvoro. Sid To Bönemöte i lilla salen Fr Bönemöte Lö Sö Fm Bro, em årsmöte. Allt gick stilla och lugnt. Församlingen inkomster under året Må Bönemöte Ti On Bönestund To Fr Söräng Lö Sö Fm Freluga, em afskedsfest för Törnqvist (missionsekr verksam sedan juletid). Tesupé. Sid Må Bönemöte med P Persson fr Åbrå

15 Ola Lönnqvist Ti On Kv Bro To Konungens 75 års dag. Festligt i stad och på land. Den gamle monarken har gjort sig värderad och älskad Fr Bönestund Lö Sö Fm Bro, Em Blåbandsf årsfest Må Fri Ti Besök af missionär Häger, som skildrar missionsarbetets utveckling i Ryssland. Sid On Bönestund To Till Linders på kvällen i anl af Kristin Johanssons födelsedag Fr Troendemöte Lö Studium af bibelordet Sö Fm missionshuset i B, Em Kristna V Lifförsäkringsf årsfest Må Bönestund Ti On Bro To Uppåt! Vore det alltid mitt mål Fr Troendemöte Lö I bönen gifves vila för ett oroligt människohjärta Sö Fm Bro, kl 5 ungdomsmöte, enskild kl Må Guds källa är alltid full Ti Såsom sportman med skidor i skog och mark On Kl 8 em lilla salen To Fr Freluga Sid Lö Sö Fm missionshuset, em Söräng. Begrafning. En syster Hanna Halfvarsson följes till grafven Må Musiklektion Ti On Söräng To Fr Missionspredikan i Bro Lö Sö Arbrå Må Till Bäckmans på syförening Ti Med på begrafning av postiljon Isberg, Bollnäs, jordfästes i kyrkan. Middag å gästgifvargården On Passionspredikan To Hjälp mig vara trogen i det lilla! Fr Lö Sid Sö Ungdomsf årsmöte, 75 medlemmar, 2000 kr insamlade, utdelat till fattiga för 600 kr Må Syf hos Henriksson, kvällen Mariabjudning å Halfvarssons kontor Ti Kv till Lottefors On Passionspredikan i Bro To Sid Fr Besökes af flere Lö Traftäfling å sjön Warpen vid Bollnäs. Tusentals människor samlade att se djurplågeriet. Men säkert är, att kuskarna, som prejat hästarna tilld et yttersta, kommer att få sju för tu, om teosofernas lära förverkligas, så att hästarna blifva kuskar och kuskarna hästar Sö Besök af missionär Raquette. Em på bröllop hos Karin Eriksson. Jenny Eriksson och Arvid

16 Ola Lönnqvist 16 Persson firade då sitt bröllop Må Efterbröllop i lilla salen Ti Bibelskola kl On (Troligen bibelskola fm) kv passionspredikan To Husbesök Fr Lö Sid Sö Till Åsveden. Åkte orätt vid Hellbo kapell och for till vänster i stället för höger, som varit rätt. Det är lätt, att taga miste om rätt väg i lifvet, och följden häraf kan blifva vådlig Må Ti Bibelskola Fr o m den 17 mars t o m d 16 april saknas dagboksanteckningar, emedan denna månad tillbringats å Kneippbaden, dels såsom sällskap med Hans Eriksson, Bollnäs, och dels för att själf få hvila. (Vilket Kneippbaden?) Sö Fm Bro, em begrafning. Syster Karin Lindberg följes då af vänner till grafven. Sid Må Syf hos kassör Linders. Kv ungdomsf arbetsf i lilla salen Ti Bibelskola On Bibelskola, kv predikan i lilla salen To Fr Troendemöte i Freluga fm, kv predikan i Söräng Lö Upptagen af bestyr med mötet Sö Missionsmöte. Predikanter P Olsson fr Gefle och L Lundgren fr Lingbo Sid Må Missonsförsäljning Ti Bibelskola On Till Eriksnäsbo To Freluga, enskilt ungdomsmöte Fr Tålamod behöfs mer och mer och återigen mer Lö Kv offentligt ungdomsmöte Sö Afskedpredikan af Sundberg, em afskedsfest för vännerna Sundbergs, som utlefvade och gråa fara till Kalifornien. Underligt! Må Ti Predikantmöte On Predikantmöte To Predikantmöte Fr Lö En kall, stormig och kulen dag. Sid Sö En snöig, disig och kall dag. Solen är gömd bakom molnen. Döden synes hafva segrat öfver lifvet, sorgen öfver glädjen. Sångfåglarne äro tysta. Windens tjutande är den enda musiken. Jorden slumrar tyst vid dess toner under sitt hvita bårtäcke. Hvad skall blifva häraf? Må Missionsförsäljning i Rehn Ti On To Utflykt till Hofberget kl 7 fm. Predikan i missionshuset kl ½ 11, ungdomsmöte i Söräng kl 4 em Fr Kv Erfar en stilla och märklig frid. Det är som om jag vore i en annan värld. Det är Kristi närhet Lö En predikant blifver bedömd och kritiserad af alla, ibland hårdt, ibland mildt, ibland rättvist och ibland orättvist Sö Högmod och dårskap följas såsom skuggan och personen. Klander och ilvilja uppenbara ett sjukt sinne.

17 Ola Lönnqvist 17 Sid Må Ti (Morgonen) Frestelernas makt kan ej motstås i egen kraft. Den, som litar på sig själv, gör snart ett förkrossande nederlag. Men det lär honom att lita på Gud, som förlåter och gifver segerkraft emot äfven ihärdiga syndafrestelser. Tack Gode Gud! On Tro mera, tala mindre, bed mera, predika mindre. Min erfarenhet i dag To Uppåt! Fr Lö Sö Pingstdagen. Helsinglands Ansgariiföreningsårsmöte. Stor anslutning. Wärdefulla predikningar Må Fortsättning och afslutning af mötet Ti Sid On To Till Eriksnäsbo Fr Lö Sö Till Sörbo Må Ti On Akta dig! Min erfarenhet i dag. Hälsade på en förlofvad flicka, men det var farligt, ty hennes fästman blef såsom ursinnig. Akta dig! Akta dig! To Fr Lö Missionsauktion i Hertsjö Sö Predikar på fm i Bro. Em afslutning af bibelskolan, kl half 9 enskilt ungdomsmöte. Då trött och utsliten. Sid Må Fr o m d 7 juni t o m d 23 juni saknas dagboksanteckningar. Men under hela denna tid har jag gjort den erfarenheten, att Gud är god, trofast och barmhärtig Fr Midsommard. Med på ungdomskonferens i Söderhamn. Mycket folk, God stillhet Lö Utflykt till Ljusne Sö Till Segersta. Talar på fm och em Må Missionsföredrag Ti Till Sunnersta On Till Lenninge To 31 juni 18 juli saknas anteckningar (För tiden 19/7 21/ har jag valt att skriva av allt) xx I Östersund. Gästar hos badmästar Andersson xx I Trondheim. Beser Domkyrkan,...18 torn och spiror samt 340 altaren. Munkholmen norr om staden På spetsen af östra höjden ligger den raserade fästningen Kristianstén. Utsikten vackrast fr Stenberget, väster om staden Sid xx forts Munkegatan den största. Nidälfven rinner genom staden xx kl 7.35 från Trondheim till Hamar. Passerar Nidälfven. Följer Guldalen och Gula Wild natur. Banan slingrar sig fram genom dalar o tunnlar. Rysliga stigningar. Kallt under natten xx Till Lillehammer trött och dammig. Hvilar en stund. Beser därefter en del af den lilla vackra

18 Ola Lönnqvist 18 staden xx I Lillehammer. Beser fabrikör Jansson Yllefabrik, som med maskiner kostar Janssons inkomst per år uppskattas till xx Beser Gudbrandsdalens fornsamling såsom bondstugor, en prästgård, en ämbetsmans bostad m m xx F m i Lillehammer kyrka. Kort predikan, ej synnerligt lifligt. E m med på fest i Fårberg xx Här och där i Lillehammer xx Till Löfsåsen och Fjellheim, fabrikör Janssons sommarhem. Wägen dit omkring 20 kilometer. Storartad natur och utsikt. Sid On I sällskap med flera på en fjälltur till Sjusjön, en säter och uppehållsort för hvilasökande. Från flera höjder glimrande utsikt To Mera stilla. Erfar Guds nåd i min själ. Trösterikt Fr Fiskar, badar mm En stor skillnad förefinnes mellan Sverige och Norge hvad den fria andliga verksamheten beträffar. Den frikyrkliga verksamheten är ännu i sin begynnelse i Norge. Få stationerade predikanter finnas och de resande äro ej heller så många. Men många frisinnade arbeta med lif och lust, och det är att hoppas, att deras verksamhet skall krönas med framgång Lö Fiskar. Dåligt resultat Sö Till Hunnersätra på möte. En mil lång väg. Tjock dimma på morgonen. Aftonen bättre. Predikade utan skor. Wåt. Det gick. Säterfolk samlade. Flera predikanter. Under hemvägen bestegs Näfverfjället, hvarifrån man ser Norges högsta fjell och berg med evig snö Må Till Lillehammer Ti Reser med skib å Mjösen emellan Lillehammer och Eidsvold. Wackert. Warmt. Kvällen i Kristiania. Sid On Till Holmekollen, hvarifrån man har en god utsikt öfver staden. Sedan till Bygdö, sydost om staden. Denna plats eges nästan i dess helhet af Konungen. Kongens gård. Oscar I minde. En rökstuga 600 år- Carls kirke 800 år En bondstuga fr Telemarken, 200 år. skänkt af en rik bonde, till konungen To I Karlstad, den klara staden. Beser läroverket, naturhistoriska museet, Wermlands fornminnes museum, där det förvarades gamla pengar, lerkrus, stenar, vapen, husgerådssaker, en kassakista och en ekstock mm Fr I Kristinehamn. Bor hos Hasselbergs. En roddtur på Wänern Lö I Karlskoga. Bor hos rektor J Lindholm. Lördagskvällen bjudning Sö Predikar f m o e m i Karlskoga missionshus. Ej lätt att tala. Fick ett särdeles gott intryck af rektor Lindholm Må Till det gamla föräldrahemmet. Träffar mina älskade anhöriga vid hälsa. Tack gode Gud! Sid Ti Hvilar On Detsamma To Till Wiby till faster Maria och farbror Nordin. Glada. Bror Arvid äfven med Fr Regn hela dagen. Wälbehöfligt Lö Till Mattorp Sö Predikar fm i Åsbro, em i Blåberga. Mycket folk. God stillhet. Må Herren välsigna det utsådda ordet! Må Till Kull och fattiggården i Åh inom Lerbäcks församling. En stor, ljus ändamålsenlig och i alla afseenden god och praktisk fattigvård Ti Med på rågfältet i arbete On Alldeles sönderbråkad i kroppen af det ofvana arbetet under gårdagen. Måste därför vara stilla To Till Örebro. Predikar på kvällen i Wasakyrkan om den blinde mannen. Bodde hos f d folkskollärare Bergstöm. Bror Arvid med Fr Hem. Kvällen troendemöte och välkomstfest. Hjärtligt välkomnad Lö Läser och begrundar Guds ord Sö Talar f m i missionhuset i Bro. Godt. Em med på missionsmöte i Hertsjö

19 Ola Lönnqvist 19 (Återgår nu till att enbart citera vissa delar av texten och i övrigt ta med en del uppgifter) Sid Må Forts af mötet Ti Brefskrifning, em barnens syförening On Till Söräng To (Här finns inget skrivet för tiden 26/ /9 1904) Sö Firar Bollnäs Missionsförening sitt 25-års jubiléum. Mycket folk samlade. God stillhet. (Här finns inget skrivet för tiden 5/ / ) Sö och Må Missionsmöte i Söräng Ti Insättning af innanfönstren i missionshuset. Många med därför gladt och trefligt. Sid On Predikar lilla salen kv To Till Freluga Fr Glöm ej herrens godhet mot dig denna dag! (med mycket stora bokstäver) Lö Till Wexbo Sö I Wexbo Må Hem från Wexbo Em fruarnas syförening Ti Till Åsveden On Till Söräng. Troendemöte och nattvardsfirande To Till Eriksnäsbo Fr Hemma. Kv troendemöte lilla salen Lö Förbereder mötet. Kv med på en familjefest, anordnad af Bollnäs Blåbandsför. Skrifves in i föreningen motvilligt Sö Missionsmöte Må Missionsauktion Sid Ti Regn. Barnens syför On Besök af missionär Höjer och en infödd rysk evangelist W W Iwanoff To Till Hertsjö Fr Lö Sö Fm i Bro, em i Arbrå. Missionsmöte Må I Arbrå Ti Till Carlströms, Nords och en sjuk broder And Mattsson, Säfsberg On Lilla salen To Till Hansbo. Ett godt möte i Böle Fr Sunnerstaholm Lö Studerar för söndagens predikningar Sö Bro fm, kl 5 em fest för nyinflyttade och öfvriga inbjudna. Ungdomens prydnad Må Till Edsbyn. Missionsmöte Ti Hem igen. Kvällen till Rehn On Med på bröllop i Bollnäs å gästgifvargården Sid On forts J Eriksson fr Wik och Sara Bollén fr Rehn, båda medl af ungdomsf och församlingen, sammanvigdes där enl gammal sed. Det är dock gripande, att de 2:ne unga, rena och gudfruktiga själar förenats till ett för att stödja, fullkomna och hjälpa hvarandra To Efterbröllop å missionhuset Fr Till Lenninge Lö Till Färila, missionsmöte Sö I Färila

20 Ola Lönnqvist Må I Färila Ti I Ljusdal. Ej synnerligt ljust i andligt afseende On Missionsafton i Bro To Till Söräng Fr Eriksnäsbo Lö Alfta Sö I Alfta Må I Alfta Ti Hemma On Starkt yrväder. Bönemöte kl ½ 4 em lilla salen To Husbesök i Höglunda Fr Till Freluga, barnens missionsförsäljning Sid Lö Upptagen af många bestyr. Dock blir ej synnerligen mycket synligt uträttadt Sö Fm i Freluga, em i Söräng Må Gör husbesök Ti För att få se Gud fordras ett rent hjärta On Genom stillhet och hopp skall oss varda hulpet. Bida, bida, bida, min själ tills Herren kommer To Till Freluga, ungdomsmöte på kvällen Fr Till Söräng Lö Håll du min hand Sö Besök af pred Rosengren. Församlingsmöte. Intagning af nya medlemmar. Kl 5 em Sång- och musikfest till förmån för söndagsskolan. Allt hvad du gör, det gör du åt dig själf. Glöm ej det! Sid xx (Här finns nu bara noteringar för några få datum, följt av en fylligare sekvens från 1917) xx Hög flod. Missionshuset omflytet af vatten. Köpingen delvis dränkt i vatten. Mycket folk i rörelse. Floden majestätisk och dånande xx En oförgätlig dag, då Herren gifver oss vår förstfödde son. O, käre fader, vi helga honom åt dig. Hjälp mig, min fader, i Jesu namn, att fostra honom för himmeln. Du vet, att jag vill det, men jag kan det icke i egen kraft. Därför kommer jag till dig och beder af ödmjukt hjärta. Lär mig du. Jag längtar efter barnasinne, barnatro och barnaödmjukhet, hvarförutan jag är oduglig att blifva en god fader. Och jag erfar, att du vill fylla mina behof efter din rikedom i Kristus. Och i förtröstan härpå vill jag genom din nåd vara stilla i växlande tider. Sid xx (Utläggning av texten Joh 14:27) Sid xx Kl 7 på morgonen. Strålande väder. Solen lyser. Fåglarna sjunga. Jag vill ock sjunga ditt lof, min käre fader. Sid (Blanka sidor, följt av ett utrivet blad) Sid xx-xx xx (Poesi. Dikt kallad Vid de troendes gravar.) Sid On Fm på husbesök. Skaffar ved åt fru Amalia Ljungkrantz. Vädret är kallt, vadan det behövs mycket ved. Kv möte i missionshuset. På em voro Stina och jag till Ad Andersson och K G Gustavssons, hos de senare hade vi en skön bönestund.

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN psalm tid titel LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 1 16:00:00 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 16:01:30 Herren, vår Gud, är en konung 3 16:03:00 Helig, helig, helig 4 16:04:30 hela världen fröjdes Herran 5 16:06:00 Nu

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning EVIGHET Budskap om evig räddning EVIGHET De ting som synas, äro för en tid, men de som inte synas, eviga, 2 Kor. 4: 18. Vi är vandrare på Tidens väg, varje tickande av klockan markerar ett fotsteg, varje

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare

Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. L = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare Högmässa i fastan Tecknet i gudstjänstordningen utmärker de moment under vilka församlingen står. = liturg, F = församling, S = försångare, förebedjare, textläsare I Inledning Inledande musik (preludium

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av kontorlokaler. 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467,470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. 2. Inledning Inledande välsignelse Den inledande välsignelse

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Texter till lucia Sankta Lucia

Texter till lucia Sankta Lucia Texter till lucia 2014 Sankta Lucia Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sancta Lucia, Sancta Lucia:// Natten

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer