Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014"

Transkript

1 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn E-post KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014 Lokal: Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Agenda: Gruppmöten Möte med kollektivtrafiknämnden Kaffe (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågorna skickas till Helene Gustafsson senast kl två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna frågor sammanställs och delas ut vid mötet. Samtliga ledamöter i kollektivtrafiknämnden erbjuds att delta i seminarium om kemikalierna i vårt blod och arbetet för en giftfri vardag, se bifogad inbjudan (denna inbjudan ingår inte i handlingarna till sammanträdet). Ersättning för deltagande i seminariet utgår inte. Med vänlig hälsning Johan Örjes Ordförande KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiknämndens sammanträde fredagen den 14 februari 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ledamöter Johan Örjes (C), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 1:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S), 2:e vice ordförande Lena Bjuhr Erngren (M) Anna-Lena Söderblom (M) Stefan Olsson (M) Leif Hällström (FP) Petra Karlå (KD) Erik Pelling (S) Margareta Widén-Berggren (S) Håkan Collin (S) Niclas Malmberg (MP) Tove Fraurud (V) Ersättare Kurt Johansson (M) Ann-Cathrin Larsson (FP) Dick Pettersson (C) Harald Klomp (KD) Helena Proos (S) Agneta Hägglund (S) Jenny Lundström (MP) Emma Wallrup (V) Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Bertil Kinnunen (S) 2. Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 3. Utredning av skoltrafik i Uppsala län informationsärende 4. Översyn nuvarande pris- och biljettstruktur beslut avseende nya priser KTN Granskning av kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2013 KTN Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 KTN Yttrande över motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? CK Yttrande över planprogram för Södra Åstråket CK Nytt datum för kollektivtrafiknämndens sammanträde mars Redovisning av kommunsamråd 2013 KTN Månadsrapport KTN Trafikdirektörens information

4 13. Anmälan av beslut enligt delegation KTN För kännedom inkomna skrivelser 15. Övriga ärenden

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 1 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: dagen den februari 2014 kl.. på kollektivtrafikförvaltningens kontor, Drottninggatan 7. 2 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 3 Utredning av skoltrafik i Uppsala län informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen presenterar utredning av skoltrafik i Uppsala län. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Översyn nuvarande pris- och biljettstruktur beslut avseende nya priser Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna det av kollektivtrafiknämnden beslutade förlaget till förändring av pris och biljettstruktur, vilket innebär nya biljettpriser från och med Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag avseende nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Bilaga 4 Kollektivtrafikförvaltningens förslag till nya biljettpriser Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10

11 FÖRSLAG Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Nikodemus Kyhlén Kollektivtrafiknämnden Översyn pris- och biljettstruktur Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna det av kollektivtrafiknämnden beslutade förlaget till förändring av pris och biljettstruktur, vilket innebär nya biljettpriser från och med Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag avseende nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

12 2 (9) Förslag på priser fr o m 1 april 2014 Typ Årskort Årsbiljett Årsbiljett med Arlanda Seniorbiljett Pris kr kr kr Autogiro Årsbiljett Årsbiljett med Arlanda Seniorbiljett kr kr kr Periodkort 30-dagar 30-dagars 30-dagars med Arlanda Tätort UL/SL 790 kr kr 290 kr kr Periodkort 30-dagar Student 30-dagars UL/SL 550 kr kr Mobila 10-resor 1 zon 200 kr 2 zoner 400 kr 3 zoner 600 kr 4 zoner 800 kr 5 zoner kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL 1 zon + SL C Vux UL 1 zon + SL ABC Vux UL 2 zoner + SL C Vux UL 2 zoner + SL ABC Vux UL 3 zoner + SL C Vux UL 3 zoner + SL ABC Vux UL 4 zoner + SL ABC Vux UL 5 zoner + SL ABC Vux 340 kr 525 kr 490 kr 675 kr 640 kr 825 kr 975 kr kr

13 3 (9) Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 zon Vuxen 30/25/20 kr 2 zoner Vuxen 60/50/40 kr 3 zoner Vuxen 90/75/60 kr 4 zoner Vuxen 120/100/80 kr 5 zoner Vuxen 150/125/100 kr För resa med Pendeltåget till Arlanda tillkommer en passageavgift på 75 kr för resenärer fyllda 18 år eller äldre. UL/SL Enkelbiljett UL 1 zon + SL C Vux UL 1 zon + SL ABC Vux UL 2 zoner + SL C Vux UL 2 zoner + SL ABC Vux UL 3 zoner + SL C Vux UL 3 zoner + SL ABC Vux UL 4 zoner + SL ABC Vux UL 5 zoner + SL ABC Vux 45 kr 75 kr 65 kr 90 kr 85 kr 110 kr 130 kr 150 kr UL 24-timmarsbiljett UL zon 1 UL zon kr 150 kr

14 4 (9) Ungdomssortiment 7 t.o.m. 19 år Ungdom 10-resor 1 zon 120 kr 5 zoner 200 kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL 1 zon + SL C ungd UL 1 zon + SL ABC ungd UL 2 zoner + SL C ungd UL 2 zoner + SL ABC ungd UL 3 zoner + SL C ungd UL 3 zoner + SL ABC ungd UL 4 zoner + SL ABC ungd UL 5 zoner + SL ABC ungd 205 kr 315 kr 295 kr 405 kr 385 kr 495 kr 585 kr 675 kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Ungdom 20/15/12 kr 2 Zoner Ungdom 40/30/24 kr 3 Zoner Ungdom 60/45/36 kr 4 Zoner Ungdom 80/60/48 kr 5 Zoner Ungdom 100/75/60 kr UL/SL Enkelbiljett UL 1 zon + SL C ungd UL 1 zon + SL ABC ungd UL 2 zoner + SL C ungd UL 2 zoner + SL ABC ungd UL 3 zoner + SL C ungd UL 3 zoner + SL ABC ungd UL 4 zoner + SL ABC ungd UL 5 zoner + SL ABC ungd 25 kr 45 kr 40 kr 50 kr 50 kr 65 kr 75 kr 90 kr Övriga biljetter Fritidsbiljett (30-dagars)* Sommarlovsbiljett* *Giltig i alla 5 zoner 290 kr 740 kr UL 24-timmarsbiljetter UL zon 1 ungd UL zon 123 ungd 48 kr 90 kr

15 5 (9) Barn och helgrabatt De befintliga barn- och helgrabatterna justeras för att likställas med SLs motsvarande rabatter. De ekonomiska konsekvenserna av förändringen beräknas vara mycket låga för UL. Förslag till nya rabatter: Barn 0-6 år Ingen avgift för barn som åker i sällskap med en betalande vuxen (fyllda 20 år) eller betalande förälder. Barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort. Barn kan också resa med Fritidsbiljett, Ungdomsbiljett (10-resor) och Sommarlovsbiljett. Helgrabatt På fredag från kl samt lördag, sön- och helgdag (även perioden 23 december till 06 januari och dag före Midsommarafton) åker upp till 6 barn till och med 11 år fritt tillsammans med en betalande vuxen (fyllda 20 år) eller betalande förälder. Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och med SL-pendeln Uppsala Arlanda. För resa vidare in i Stockholms län krävs även SL biljett.

16 6 (9) Nuvarande priser Typ Årskort Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Zon 2 - tillägg ARL Län - tillägg ARL Län - PLUS - tillägg ARL Stadsbussarna Uppsala Seniorkort Pris kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Autogiro Autogiro zon 1 Autogiro zon 2 Autogiro zon 2-PLUS Autogiro Län Autogiro Län - PLUS Autogiro zon 2 - tillägg ARL Autogiro Län - tillägg ARL Autogiro Län PLUS - tillägg ARL Autogiro Stadsbussarna Uppsala Autogiro Seniorkort kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Periodkort 30-dagar Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Zon 2 - tillägg ARL Län - tillägg ARL Län - PLUS - tillägg ARL Stadsbussarna Uppsala Tätort UL Län + SL Län UL zon 2 + SL Län 790 kr 790 kr kr kr kr kr kr kr 525 kr 280 kr kr kr Periodkort 30-dagar Student Zon1 Zon 2 Zon 2 PLUS Län Län PLUS 550 kr 550 kr 880 kr 880 kr kr

17 7 (9) Stadsbussarna Uppsala UL Län + SL Län UL zon 2 + SL Län 370 kr kr 980 kr 10-resorskort Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Tätort Vuxen Tätort Ungdom 290 kr 290 kr 580 kr 580 kr 870 kr 170 kr 100 kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL zon 2/SL C Nord vuxen UL zon 2/Hela SL vuxen UL Län/SL C Nord vuxen UL Län/SL Län vuxen UL Län Plus/SL Län vuxen 405 kr 590 kr 620 kr 810 kr kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Vuxen 50/45/34 kr 2 Zoner Vuxen 100/90/68 kr 3 Zoner Vuxen 150/135/102 kr med Arlanda tillägg (ombord Upptåget) Zon 2 Vuxen Arlanda Ombord/Förköp Län Vuxen Arlanda Ombord/Förköp Län Plus Vuxen Arl Ombord/Förköp 125/120 kr 165 kr/175 kr 210 kr/225 kr UL/SL Enkelbiljett UL zon 2/SL C Nord vuxen UL Län/SL C Nord vuxen UL zon 2/SL Län vuxen UL Län/SL Län vuxen UL Län Plus/SL Län vuxen 55 kr 90 kr 80 kr 110 kr 155 kr

18 8 (9) Ungdomssortiment 7 t.o.m. 19 år Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL zon 2/SL C Nord ungdom UL zon 2/Hela SL ungdom UL Län/SL C Nord ungdom UL Län/SL Län ungdom UL Län Plus/SL Län ungdom 245 kr 360 kr 375 kr 490 kr 615 kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Ungdom 30/27/20 kr 2 Zoner Ungdom 60/54/40 kr 3 Zoner Ungdom 90/81/60 kr UL/SL Enkelbiljett UL zon 2/SL C Nord ungdom UL Län/SL C Nord ungdom UL zon 2/SL Län ungdom UL Län/SL Län ungdom UL Län Plus/SL Län ungdom 35 kr 50 kr 45 kr 65 kr 92 kr Övriga biljetter Ungdomskort (20 resors) Fritidskort Sommarlovskort 350 kr 280 kr 710 kr

19 9 (9) Nuvarande rabatter: Barn 0-6 år Ingen avgift för max två (2) barn som åker i sällskap med vuxenbetalande eller förälder (som t.ex. reser med ungdomsbiljett eller skolkort). Barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort. Barn kan också resa med Fritidsbiljett, ungdomsbiljett (20-resor) och Sommarlovsbiljett. Resa med barn/ungdom på helger se Helgrabatt och Ungdom 7-19 år. Helgrabatt På lördag, sön- och helgdag (även Julafton, Nyårsafton och Midsommar) åker två barn till och med 11 år fritt tillsammans med en betalande vuxen (fyllda 20 år). Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och länsöverskridande resor med SL-pendeln (Uppsala-Stockholm).

20

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Granskning av kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2013 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera den rekommenderande kompletteringen. Kollektivtrafiknämnden beslutar att lägga granskningsrapporten till handlingarna. Ärendet Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per presenteras. Granskningen rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med en periodiserad budget för aktuell period. Rekommendationen kommer att implementeras vid nästa rapporteringstillfälle Bilaga 5 Kollektivtrafikförvaltningens förslag till åtgärd med anledning av granskningsrapporten Landstingsrevisorernas granskningsrapport Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22

23 Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Översiktlig granskning av delårsrapport Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera den rekommenderande kompletteringen och lägga granskningsrapporten till handlingarna Ärendet Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per presenteras. Granskningen rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med en periodiserad budget för aktuell period. Rekommendationen kommer att implementeras vid nästa rapporteringstillfälle Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att planera trafik för T15 enligt den inriktning som redovisas. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar inriktningen för planeringen av trafik inför kommande tåglägesansökan till Trafikverket och trafikbeställning till berörda trafikföretag för T15 (14 december december 2015). Bilaga 6 Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36

37 Dnr KTN Trafikavdelningen Stefan Adolfsson Tfn E-post Inriktningsbeslut för T15 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att planera trafik för T15 enligt den inriktning som redovisas nedan. Ärendet Följande redovisar inriktningen för planeringen av trafik inför kommande tåglägesansökan till Trafikverket och trafikbeställning till berörda trafikföretag för T15 (14 december december 2015). Tåg Resandeutveckling på Upptåget har varit mycket god under 2013 på både sträckan Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala. På båda dessa sträckor finns redan idag kapacitetsbrist på enstaka turer i rusningstrafik. Bedömningen är att den föreslagna prisförändringen dessutom kommer att ge ytterligare fler, framför allt långväga, resenärer på dessa sträckor. Att utöka kapacitet eller utbud vid högtrafik bedöms svårt utan tillgång till fler fordon än vad som idag finns tillgängliga. Vidare har Trafikverket ombetts att utreda möjligheten att göra uppehåll i Vänge. Avseende Upptåget är inriktningen för T15 därför att se över möjligheten att effektivisera användningen av befintliga fordon och om möjligt få in fler fordon för att stärka kapaciteten. Om Trafikverket så tillåter införs även uppehåll i Vänge under förutsättning att det finns relevant kapacitet. Avseende SL-pendeln bedöms nuvarande kapacitet även räcka under T15. Inriktningen för T15 är därför att verka för att samma omfattning av trafiken bibehålls. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

38 2 (2) Regionbuss Regionbusstrafiken under T15 påverkas främst av två händelser som båda kommer att kräva ytterligare resurser i form av fordon och trafik. Flytt av reglerplats i anslutning av resecentrum i Uppsala Idag har regionbusstrafiken tillgång till en reglerplats i direkt anslutning till resecentrum i Uppsala (vid Lindvalls kaffe). Reglerplatsen används för att ställa upp bussar mellan turer och ge förarna möjlighet till paus då resecentrum saknar kapacitet för detta. Från och med 2015 kommer inte denna reglerplats att vara tillgänglig utan flyttas längre ifrån resecentrum. Detta innebär längre tomkörningar alternativt linjeförlängningar vilket innebär såväl fler kilometer, mer tid och att fler fordon krävs för att kunna hålla tidtabellen. Förslag på ny prissättning Om beslut tas om ny prissättning bedöms efterfrågan öka, speciellt på långa sträckor. För att möta upp denna ökade efterfrågan måste vissa turer i högtrafik förstärkas. Detta dels av säkerhetsskäl för att undvika stående passagerare, dels för att kunna behålla och fortsätta attrahera nya resande. I övrigt är inriktningen att genomföra justeringar baserat på inkomna synpunkter och resandestatistik. Därtill kommer eventuella konsekvenser av arbetet med närortskonceptet till Bälinge,Lövstalöt och Storvreta, se nedan. Stadstrafiken i Uppsala Stadstrafiken i Uppsala utökades kraftigt inför T14 för att möta det ökade resandet. Den nya prissättningen förväntas dock minska resandet något inledningsvis för att sedan återgå. Någon större kapacitetsförstärkning bedöms därför inte vara nödvändig. Enligt trafikpliktsbeslutet avseende stadsbusstrafiken inom Uppsala, fattat av kollektivtrafiknämnden , ska trafiken mellan Uppsala tätort och kringliggande tätorter såsom Bälinge, Lövstalöt och Storvreta utföras med fordon som är avsedda för trafik på landsväg och är utrustade med bälten. För att svara upp mot detta är inriktningen att utarbeta ett så kallat närortskoncept för denna trafik. Detta kan även få påverkan på regionbusstrafiken i området. Inriktningen är att införa detta koncept i så stor omfattning som möjligt på berörda sträckor till T15 beroende på såväl praktiska som ekonomiska förutsättningar.

39 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Yttrande över motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? Beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. Beredning av ärendet har skett internt inom kollektivtrafikförvaltningen. Bilaga 7 Förslag till yttrande över motionen Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40

41 FÖRSLAG Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Landstingsstyrelsen Yttrande angående motion "Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt?" Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. Beredning av ärendet har skett internt inom kollektivtrafikförvaltningen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

42 2 (2) Kollektivtrafikförvaltningens förslag till yttrande Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. UL anser att kunskap om hur och varför människor reser som de gör är ett viktigt redskap i arbetet för att få fler att resa kollektivt och att nå fördubblingsmålet. Under 2006 genomförde dåvarande Upplands Lokaltrafik AB en stor resevaneundersökning för Akademiska sjukhuset och under 2012 genomförde UL en mindre resevaneundersökning av särskilda grupper på Akademiska sjukhuset. För närvarande har inte UL någon ny undersökning inplanerad. UL vill understryka att förvaltningen tillsammans med andra delar inom landstinget har rådighet över att påverka besökares möjlighet att resa kollektivt till länets sjukhus och vårdcentraler genom bland annat god information, hållplatser nära entréer samt förändringar inom reseersättning för resor med bil. Anställda vid sjukhus och vårdcentraler utgör en del av resandet till och från dessa målpunkter. Även här menar UL att landstinget har stor möjlighet att påverka resandet i riktning till ett mer hållbart resande. UL anser att enkelhet, närhet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet samt tydlig information, turtäta resmöjligheter och goda kundmiljöer vid hållplatser/väntsalar är grundläggande för att främja ett kollektivt resande. I planering och utformning av vårdinrättningar och dess närområden behöver ovan nämnda frågor i betydligt större utsträckning beaktas om kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett alternativ till bilresa. UL vill också framhålla att Enköpings lasarett och Akademiska sjukhuset är som vårdinrättningar länets två största enskilda målpunkter för patienter och anhöriga samt även stora arbetsplatser. Ett särskilt fokus på dessa behövs i arbetet med att utveckla det kollektiva resandet till och från länets sjukvårdsinrättningar.

43

44

45

46

47 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Yttrande över planprogram för Södra Åstråket Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till Landstingsstyrelsen avseende samrådsförslaget till program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Landstingsstyrelsen beslutar sedan om Landstinget i Uppsala läns samlade yttrande. Kollektivtrafiknämnden beslutar omedelbar justering av ärendet. Ärendet Uppsala kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplaneprogram till Landstingsstyrelsen för synpunkter enligt 5 kap. 11 PBL 2010:900. Landstingsstyrelsen har översänt ärendet till Kollektivtrafiknämnden för yttrande. Syftet med programmet är att visa på kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron i norr ner till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för broförbindelser, park, hamn- och båtliv samt idrott och evenemang. Två nya broförbindelser planeras, markerade C och I på kartan. En knutpunkt för kollektivtrafiken är planerad inom område D, yttre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafiknämndens yttrande ska vara inlämnat till landstingsstyrelsen senast den 17 februari. Bilaga 8 Förslag till yttrande över planprogram för Södra Åstråket Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Planprogram för Södra Åstråket Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48

49 Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Rickard Grönborg Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Samråd om program för Södra Åstråket, Uppsala kommun Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till Landstingsstyrelsen avseende samrådsförslaget till program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Landstingsstyrelsen beslutar sedan om Landstinget i Uppsala läns samlade yttrande. Kollektivtrafiknämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart. Ärendet Uppsala kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplaneprogram till Landstingsstyrelsen för synpunkter enligt 5 kap. 11 PBL 2010:900. Landstingsstyrelsen har översänt ärendet till Kollektivtrafiknämnden för yttrande. Syftet med programmet är att visa på kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron i norr ner till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för broförbindelser, park, hamn- och båtliv samt idrott och evenemang. Två nya broförbindelser planeras, markerade C och I på kartan. En knutpunkt för kollektivtrafiken är planerad inom område D, yttre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

50 2 (5) Sammanfattande slutsatser Programområdet är av strategisk betydelse för Uppsala och regionen i stort och för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen bör frångå översiktsplanen från 2010 när det gäller stomlinjestråk/spårtrafik i området. Nämnden ser med fördel att stomlinjerna/spårvägslinjerna går i samma stäckning över Munkgatan, Islandsbron Sjukhusvägen B till knutpunkten D vid Akademiska sjukhuset. Därefter bör sträckningen delas, ett stråk söderut vidare till Rosendal och Gottsunda, och ett andra stråk söder ut ner till Ulleråker och Ultuna. Exakta sträckningar studeras i pågående projekt. Kommunen bör säkerställa en mycket god framkomlighet för kollektivtrafiken. Det bör ske genom att vissa gator reserveras för kollektivtrafikens stomlinjer/spårväg. Eftersom kommunen förtjänstfullt föreslagit nya förbindelserna över Fyrisån bedömer kollektivtrafiknämnden att det är möjligt att genom separering av trafikslagen kunna säkerställa en god framkomlighet för både kollektivtrafiken och även för de andra trafikslagen. Kollektivtrafiknämnden anser att förbindelsen Munkgatan Islandsbron ska reserveras för kollektivtrafik som stomlinjer/spårväg samt gång och cykel. En viss del av kollektivtrafiken behöver även trafikera över nya bron (I) och Kungsängsbron (L), men då kan det ske i blandtrafik tillsammans med biltrafik.

51 Karta över planförslaget med föreslaget trafiksystem. Källa: Uppsala kommun 3 (5)

52 4 (5) Yttrande I det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län anger Landstinget vad som krävs för att utveckla kollektivtrafiken och för att nå målet om fördubblat antal resor med kollektivtrafiken till år 2020 (basår 2006). Programområdet är som kommunen anger strategiskt betydelsefullt för Uppsala då området kring Fyrisån karaktäriserar Uppsala. Kollektivtrafiknämnden anser att stråket och området har stor betydelse för kollektivtrafiksystemets funktion och utveckling sett till ett lokalt och regionalt perspektiv. Stråket knyter an till Akademiska sjukhuset, Universitetet, innerstaden, de viktiga utvecklingsområdena Ulleråker, Resecentrum, Rosendalsfältet med flera. För att säkerställa tillgängligheten till området är broförbindelser och trafiklösningar av stor vikt. Kommunen möjliggör och planerar för olika lösningar som i sin tur påverkar framkomligheten i staden och tillgängligheten till området. Modern och kapacitetsstark kollektivtrafik är en förutsättning för en attraktiv och växande stad som Uppsala. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen i programmet även bör redogöra för hur programmet kopplar till den pågående utredningen om den framtida kollektivtrafiken i Uppsala stad, samt till en eventuell spårväg. I programmet nämns stomlinjestråk utan att redovisa de olika möjliga trafikslagen. Programmet bör ta höjd för att möjliggöra för olika typer av kollektivtrafikslag inför framtida beslut om kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen bör frångå översiktsplanen från 2010 när det gäller stomlinjestråk/spårtrafik i området. Nämnden ser med fördel att stomlinjerna/spårvägslinjerna går i samma stäckning över Munkgatan, Islandsbron Sjukhusvägen B till knutpunkten D vid Akademiska sjukhuset. Därefter bör sträckningen delas, ett stråk söderut vidare till Rosendal och Gottsunda, och ett andra stråk söder ut ner till Ulleråker och Ultuna. Exakta sträckningar studeras i pågående projekt. Kommunen bör säkerställa en mycket god framkomlighet för kollektivtrafiken. Det bör ske genom att vissa gator reserveras för kollektivtrafikens stomlinjer/spårväg. Eftersom kommunen förtjänstfullt föreslagit nya förbindelserna över Fyrisån bedömer kollektivtrafiknämnden att det är möjligt att genom separering av trafikslagen kunna säkerställa en god framkomlighet för både kollektivtrafiken och även för de andra trafikslagen. Kollektivtrafiknämnden anser att förbindelsen Munkgatan Islandsbron ska reserveras för kollektivtrafik som stomlinjer/spårväg samt gång och cykel. En viss del av kollektivtrafiken behöver även trafikera över nya bron (I) och Kungsängsbron (L), men då kan det ske i blandtrafik tillsammans med biltrafik.

53 5 (5) Spårväg utreds just nu av både kollektivtrafikförvaltningen UL och Uppsala kommun. En av frågorna som utreds är sträckningen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafiknämnden anser att det är viktigt att möjliggöra för stomlinjestråk både på inre och yttre sjukhusvägen för att sedan kunna ta ställning till det mest lämpliga stråket när de tekniska förutsättningarna är utredda. Det är bra att kommunen inom område D har planerat en knutpunkt för kollektivtrafik men nämnden vill också säkerställa god tillgänglighet till inre Sjukhusvägen om den sträckningen bedöms som mest lämplig i ett senare skede. Kollektivtrafiknämnden ser gärna att kommunen planerar för att minska barriäreffekten som Sjukhusvägen innebär. Det genom att integrera Årummet, stadsträdgården och sjukhusområdet. På så sätt kan Akademiska sjukhuset bli mer integrerat med innerstaden och rekreationsstråket. I övrigt vill kollektivtrafiknämnden att kommunen i den framtida detaljplaneringen möjliggör för spårväg genom att lägga till bestämmelsen Spår på de gator och markområden där spårväg kan komma bli aktuell i framtiden. Det för att effektivisera så att kommunen inte ska behöva ändra detaljplanerna ytterligare en gång. Det krävs numera ingen järnvägsplan för spårväg, utan endast möjliggörande genom bestämmelse i detaljplan krävs.

54

55

56

57 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Maija Tammela Arvidsson SAMRÅDSHANDLING Program för Södra Åstråket, Uppsala kommun Enligt sändlista Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att sända förslag till program för Södra Åstråket för yttrande enligt bifogad samrådslista. Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga som bedöms ha väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar eventuella hyresgäster. Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommuninformationen, kontoret för samhällsutveckling, och stadsbiblioteket. Planförslaget finns även på kommunens webbplats, Programmet innebär i korthet att visa kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för park, hamnoch båtliv, idrott och evenemang. Öppet hus för information om ärendet Tid: 20 januari Plats: Kommuninformationen, Stadshuset, Vaksalagatan Välkomna! Programsamråd (pågår nu) Innan byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag att göra detaljplan upprättas oftast ett program. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. Denna handling skickas ut på så kallat programsamråd till berörda intressenter. Yttranden och synpunkter ställs samman i en samrådsredogörelse som sedan ligger till grund för plan- och byggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Yttranden skall vara inlämnade senast 15 februari 2014 till: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, Uppsala Plan- och byggnadsnämnden Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: Fax: E-post:

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 25 april 2014

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 25 april 2014 2014-04-15 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-611 19 67 E-post helene.gustafsson@ul.se KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 25 april 2014 Lokal: Landstingets konferenscentrum,

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Planbesked för Librobäck 13:1 m.fl. inom nordvästra staden

Planbesked för Librobäck 13:1 m.fl. inom nordvästra staden KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2014-04-28 PBN 2014-577 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Librobäck 13:1 m.fl. inom nordvästra

Läs mer

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 1 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: Måndag 6 januari 13.00 2 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd Uppsala STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2015-10-05 IFN-2015-0125 Idrott- och fritidsnämnden Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - samråd Förslag till

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN

Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN Utdrag ur områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg Godkänt SBN 2007-09-06 5 1 Programprocessen Programområdet omfattar de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Bakgrund

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Programsamrådshandling 2015-03-06 Dnr 2015/0229 KS203 Visionsbild över Väsjön (illustration: DinellJohansson)

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Davidsson Per Klintström Helena Datum 2016-11-07 Diarienummer KSN-2016-2018 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Gunilla Englund 2015-03-18 KSN-2015-0654 Örjan Trapp Rev. 2015-04-16 Kommunstyrelsen Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag KOMMUNKONTORET 2009-09-22 EWA JUNGSTEDT/HENRIK LUDVIGSSON DNR 259/2009-210 KOMMUNSTYRELSEN Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag Beslutsunderlag

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Carlén Göran (SBF) Malmberg Jan (SBF) Datum 2017-05-09 Diarienummer KSN-2016-1732 Kommunstyrelsen Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 15 maj 2013

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 15 maj 2013 2013-05-03 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-65 99 67 E-post helene.gustafsson@ul.se KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 15 maj 2013 Lokal: Konferenscentrum, Slottsgränd

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende

Datum 2014-02-06. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KS 14 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik Datum 2014-02-06 Diarienummer KSN-2013-0826 Kommunstyrelsen Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A

Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Upphävande av del av detaljplaner inom område för Saltsjögatans nya dragning i Söder tälje stadskärna P 1600 A Upprättad 2011-03-08 Laga kraft 2011-04-20 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Göran Carlén Oskar Forss Datum 2016-06-09 Diarienummer KSN-2015-1629 Kommunstyrelsen Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Frågeställningen. Exploateringspotential för skilda verksamheter (kontor, handel/service, industri/lager) och områden.

Frågeställningen. Exploateringspotential för skilda verksamheter (kontor, handel/service, industri/lager) och områden. 1 Frågeställningen Exploateringspotential för skilda verksamheter (kontor, handel/service, industri/lager) och områden. Matchning av potentiellt utbud enligt exploateringspotential mot den efterfrågan

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN )

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN ) KF 138 3 OKTOBER 2016 Kommunfullmäktige Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN-2015-1629) Förslag till

Läs mer

Detaljplan för Vattentornsparken

Detaljplan för Vattentornsparken STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2016-05-24 IFN-2016-0083 Idrott- och fritidsnämnden Detaljplan för Vattentornsparken Förslag till beslut Idrotts- och fritidsnämnden

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-01-08 Diarienummer KSN-2014-1355 Kommunstyrelsen Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson 2014-04-28 PBN 2014-000154 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Eriksberg 1:4 samt Eriksberg 4:1 Förslag

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030

Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 14 (21) Sammanträdesdatum 2011-12-20 324 Dnr 2011/300 Bedömning av framtidens kollektivtrafik år 2017 och år 2030 INLEDNING Skrivelse från Västmanlands

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort 2016-11-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2015/31-219 Kommunstyrelsen Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort Yttrande till Stockholms läns landsting under samråd Förslag till beslut

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer