Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014"

Transkript

1 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn E-post KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014 Lokal: Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Agenda: Gruppmöten Möte med kollektivtrafiknämnden Kaffe (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågorna skickas till Helene Gustafsson senast kl två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna frågor sammanställs och delas ut vid mötet. Samtliga ledamöter i kollektivtrafiknämnden erbjuds att delta i seminarium om kemikalierna i vårt blod och arbetet för en giftfri vardag, se bifogad inbjudan (denna inbjudan ingår inte i handlingarna till sammanträdet). Ersättning för deltagande i seminariet utgår inte. Med vänlig hälsning Johan Örjes Ordförande KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiknämndens sammanträde fredagen den 14 februari 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ledamöter Johan Örjes (C), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 1:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S), 2:e vice ordförande Lena Bjuhr Erngren (M) Anna-Lena Söderblom (M) Stefan Olsson (M) Leif Hällström (FP) Petra Karlå (KD) Erik Pelling (S) Margareta Widén-Berggren (S) Håkan Collin (S) Niclas Malmberg (MP) Tove Fraurud (V) Ersättare Kurt Johansson (M) Ann-Cathrin Larsson (FP) Dick Pettersson (C) Harald Klomp (KD) Helena Proos (S) Agneta Hägglund (S) Jenny Lundström (MP) Emma Wallrup (V) Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Bertil Kinnunen (S) 2. Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 3. Utredning av skoltrafik i Uppsala län informationsärende 4. Översyn nuvarande pris- och biljettstruktur beslut avseende nya priser KTN Granskning av kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2013 KTN Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 KTN Yttrande över motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? CK Yttrande över planprogram för Södra Åstråket CK Nytt datum för kollektivtrafiknämndens sammanträde mars Redovisning av kommunsamråd 2013 KTN Månadsrapport KTN Trafikdirektörens information

4 13. Anmälan av beslut enligt delegation KTN För kännedom inkomna skrivelser 15. Övriga ärenden

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 1 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: dagen den februari 2014 kl.. på kollektivtrafikförvaltningens kontor, Drottninggatan 7. 2 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 3 Utredning av skoltrafik i Uppsala län informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen presenterar utredning av skoltrafik i Uppsala län. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Översyn nuvarande pris- och biljettstruktur beslut avseende nya priser Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna det av kollektivtrafiknämnden beslutade förlaget till förändring av pris och biljettstruktur, vilket innebär nya biljettpriser från och med Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag avseende nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Bilaga 4 Kollektivtrafikförvaltningens förslag till nya biljettpriser Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10

11 FÖRSLAG Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Nikodemus Kyhlén Kollektivtrafiknämnden Översyn pris- och biljettstruktur Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna det av kollektivtrafiknämnden beslutade förlaget till förändring av pris och biljettstruktur, vilket innebär nya biljettpriser från och med Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag avseende nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

12 2 (9) Förslag på priser fr o m 1 april 2014 Typ Årskort Årsbiljett Årsbiljett med Arlanda Seniorbiljett Pris kr kr kr Autogiro Årsbiljett Årsbiljett med Arlanda Seniorbiljett kr kr kr Periodkort 30-dagar 30-dagars 30-dagars med Arlanda Tätort UL/SL 790 kr kr 290 kr kr Periodkort 30-dagar Student 30-dagars UL/SL 550 kr kr Mobila 10-resor 1 zon 200 kr 2 zoner 400 kr 3 zoner 600 kr 4 zoner 800 kr 5 zoner kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL 1 zon + SL C Vux UL 1 zon + SL ABC Vux UL 2 zoner + SL C Vux UL 2 zoner + SL ABC Vux UL 3 zoner + SL C Vux UL 3 zoner + SL ABC Vux UL 4 zoner + SL ABC Vux UL 5 zoner + SL ABC Vux 340 kr 525 kr 490 kr 675 kr 640 kr 825 kr 975 kr kr

13 3 (9) Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 zon Vuxen 30/25/20 kr 2 zoner Vuxen 60/50/40 kr 3 zoner Vuxen 90/75/60 kr 4 zoner Vuxen 120/100/80 kr 5 zoner Vuxen 150/125/100 kr För resa med Pendeltåget till Arlanda tillkommer en passageavgift på 75 kr för resenärer fyllda 18 år eller äldre. UL/SL Enkelbiljett UL 1 zon + SL C Vux UL 1 zon + SL ABC Vux UL 2 zoner + SL C Vux UL 2 zoner + SL ABC Vux UL 3 zoner + SL C Vux UL 3 zoner + SL ABC Vux UL 4 zoner + SL ABC Vux UL 5 zoner + SL ABC Vux 45 kr 75 kr 65 kr 90 kr 85 kr 110 kr 130 kr 150 kr UL 24-timmarsbiljett UL zon 1 UL zon kr 150 kr

14 4 (9) Ungdomssortiment 7 t.o.m. 19 år Ungdom 10-resor 1 zon 120 kr 5 zoner 200 kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL 1 zon + SL C ungd UL 1 zon + SL ABC ungd UL 2 zoner + SL C ungd UL 2 zoner + SL ABC ungd UL 3 zoner + SL C ungd UL 3 zoner + SL ABC ungd UL 4 zoner + SL ABC ungd UL 5 zoner + SL ABC ungd 205 kr 315 kr 295 kr 405 kr 385 kr 495 kr 585 kr 675 kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Ungdom 20/15/12 kr 2 Zoner Ungdom 40/30/24 kr 3 Zoner Ungdom 60/45/36 kr 4 Zoner Ungdom 80/60/48 kr 5 Zoner Ungdom 100/75/60 kr UL/SL Enkelbiljett UL 1 zon + SL C ungd UL 1 zon + SL ABC ungd UL 2 zoner + SL C ungd UL 2 zoner + SL ABC ungd UL 3 zoner + SL C ungd UL 3 zoner + SL ABC ungd UL 4 zoner + SL ABC ungd UL 5 zoner + SL ABC ungd 25 kr 45 kr 40 kr 50 kr 50 kr 65 kr 75 kr 90 kr Övriga biljetter Fritidsbiljett (30-dagars)* Sommarlovsbiljett* *Giltig i alla 5 zoner 290 kr 740 kr UL 24-timmarsbiljetter UL zon 1 ungd UL zon 123 ungd 48 kr 90 kr

15 5 (9) Barn och helgrabatt De befintliga barn- och helgrabatterna justeras för att likställas med SLs motsvarande rabatter. De ekonomiska konsekvenserna av förändringen beräknas vara mycket låga för UL. Förslag till nya rabatter: Barn 0-6 år Ingen avgift för barn som åker i sällskap med en betalande vuxen (fyllda 20 år) eller betalande förälder. Barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort. Barn kan också resa med Fritidsbiljett, Ungdomsbiljett (10-resor) och Sommarlovsbiljett. Helgrabatt På fredag från kl samt lördag, sön- och helgdag (även perioden 23 december till 06 januari och dag före Midsommarafton) åker upp till 6 barn till och med 11 år fritt tillsammans med en betalande vuxen (fyllda 20 år) eller betalande förälder. Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och med SL-pendeln Uppsala Arlanda. För resa vidare in i Stockholms län krävs även SL biljett.

16 6 (9) Nuvarande priser Typ Årskort Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Zon 2 - tillägg ARL Län - tillägg ARL Län - PLUS - tillägg ARL Stadsbussarna Uppsala Seniorkort Pris kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Autogiro Autogiro zon 1 Autogiro zon 2 Autogiro zon 2-PLUS Autogiro Län Autogiro Län - PLUS Autogiro zon 2 - tillägg ARL Autogiro Län - tillägg ARL Autogiro Län PLUS - tillägg ARL Autogiro Stadsbussarna Uppsala Autogiro Seniorkort kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Periodkort 30-dagar Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Zon 2 - tillägg ARL Län - tillägg ARL Län - PLUS - tillägg ARL Stadsbussarna Uppsala Tätort UL Län + SL Län UL zon 2 + SL Län 790 kr 790 kr kr kr kr kr kr kr 525 kr 280 kr kr kr Periodkort 30-dagar Student Zon1 Zon 2 Zon 2 PLUS Län Län PLUS 550 kr 550 kr 880 kr 880 kr kr

17 7 (9) Stadsbussarna Uppsala UL Län + SL Län UL zon 2 + SL Län 370 kr kr 980 kr 10-resorskort Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Tätort Vuxen Tätort Ungdom 290 kr 290 kr 580 kr 580 kr 870 kr 170 kr 100 kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL zon 2/SL C Nord vuxen UL zon 2/Hela SL vuxen UL Län/SL C Nord vuxen UL Län/SL Län vuxen UL Län Plus/SL Län vuxen 405 kr 590 kr 620 kr 810 kr kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Vuxen 50/45/34 kr 2 Zoner Vuxen 100/90/68 kr 3 Zoner Vuxen 150/135/102 kr med Arlanda tillägg (ombord Upptåget) Zon 2 Vuxen Arlanda Ombord/Förköp Län Vuxen Arlanda Ombord/Förköp Län Plus Vuxen Arl Ombord/Förköp 125/120 kr 165 kr/175 kr 210 kr/225 kr UL/SL Enkelbiljett UL zon 2/SL C Nord vuxen UL Län/SL C Nord vuxen UL zon 2/SL Län vuxen UL Län/SL Län vuxen UL Län Plus/SL Län vuxen 55 kr 90 kr 80 kr 110 kr 155 kr

18 8 (9) Ungdomssortiment 7 t.o.m. 19 år Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL zon 2/SL C Nord ungdom UL zon 2/Hela SL ungdom UL Län/SL C Nord ungdom UL Län/SL Län ungdom UL Län Plus/SL Län ungdom 245 kr 360 kr 375 kr 490 kr 615 kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Ungdom 30/27/20 kr 2 Zoner Ungdom 60/54/40 kr 3 Zoner Ungdom 90/81/60 kr UL/SL Enkelbiljett UL zon 2/SL C Nord ungdom UL Län/SL C Nord ungdom UL zon 2/SL Län ungdom UL Län/SL Län ungdom UL Län Plus/SL Län ungdom 35 kr 50 kr 45 kr 65 kr 92 kr Övriga biljetter Ungdomskort (20 resors) Fritidskort Sommarlovskort 350 kr 280 kr 710 kr

19 9 (9) Nuvarande rabatter: Barn 0-6 år Ingen avgift för max två (2) barn som åker i sällskap med vuxenbetalande eller förälder (som t.ex. reser med ungdomsbiljett eller skolkort). Barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort. Barn kan också resa med Fritidsbiljett, ungdomsbiljett (20-resor) och Sommarlovsbiljett. Resa med barn/ungdom på helger se Helgrabatt och Ungdom 7-19 år. Helgrabatt På lördag, sön- och helgdag (även Julafton, Nyårsafton och Midsommar) åker två barn till och med 11 år fritt tillsammans med en betalande vuxen (fyllda 20 år). Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och länsöverskridande resor med SL-pendeln (Uppsala-Stockholm).

20

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Granskning av kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2013 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera den rekommenderande kompletteringen. Kollektivtrafiknämnden beslutar att lägga granskningsrapporten till handlingarna. Ärendet Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per presenteras. Granskningen rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med en periodiserad budget för aktuell period. Rekommendationen kommer att implementeras vid nästa rapporteringstillfälle Bilaga 5 Kollektivtrafikförvaltningens förslag till åtgärd med anledning av granskningsrapporten Landstingsrevisorernas granskningsrapport Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22

23 Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Översiktlig granskning av delårsrapport Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera den rekommenderande kompletteringen och lägga granskningsrapporten till handlingarna Ärendet Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per presenteras. Granskningen rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med en periodiserad budget för aktuell period. Rekommendationen kommer att implementeras vid nästa rapporteringstillfälle Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att planera trafik för T15 enligt den inriktning som redovisas. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar inriktningen för planeringen av trafik inför kommande tåglägesansökan till Trafikverket och trafikbeställning till berörda trafikföretag för T15 (14 december december 2015). Bilaga 6 Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36

37 Dnr KTN Trafikavdelningen Stefan Adolfsson Tfn E-post Inriktningsbeslut för T15 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att planera trafik för T15 enligt den inriktning som redovisas nedan. Ärendet Följande redovisar inriktningen för planeringen av trafik inför kommande tåglägesansökan till Trafikverket och trafikbeställning till berörda trafikföretag för T15 (14 december december 2015). Tåg Resandeutveckling på Upptåget har varit mycket god under 2013 på både sträckan Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala. På båda dessa sträckor finns redan idag kapacitetsbrist på enstaka turer i rusningstrafik. Bedömningen är att den föreslagna prisförändringen dessutom kommer att ge ytterligare fler, framför allt långväga, resenärer på dessa sträckor. Att utöka kapacitet eller utbud vid högtrafik bedöms svårt utan tillgång till fler fordon än vad som idag finns tillgängliga. Vidare har Trafikverket ombetts att utreda möjligheten att göra uppehåll i Vänge. Avseende Upptåget är inriktningen för T15 därför att se över möjligheten att effektivisera användningen av befintliga fordon och om möjligt få in fler fordon för att stärka kapaciteten. Om Trafikverket så tillåter införs även uppehåll i Vänge under förutsättning att det finns relevant kapacitet. Avseende SL-pendeln bedöms nuvarande kapacitet även räcka under T15. Inriktningen för T15 är därför att verka för att samma omfattning av trafiken bibehålls. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

38 2 (2) Regionbuss Regionbusstrafiken under T15 påverkas främst av två händelser som båda kommer att kräva ytterligare resurser i form av fordon och trafik. Flytt av reglerplats i anslutning av resecentrum i Uppsala Idag har regionbusstrafiken tillgång till en reglerplats i direkt anslutning till resecentrum i Uppsala (vid Lindvalls kaffe). Reglerplatsen används för att ställa upp bussar mellan turer och ge förarna möjlighet till paus då resecentrum saknar kapacitet för detta. Från och med 2015 kommer inte denna reglerplats att vara tillgänglig utan flyttas längre ifrån resecentrum. Detta innebär längre tomkörningar alternativt linjeförlängningar vilket innebär såväl fler kilometer, mer tid och att fler fordon krävs för att kunna hålla tidtabellen. Förslag på ny prissättning Om beslut tas om ny prissättning bedöms efterfrågan öka, speciellt på långa sträckor. För att möta upp denna ökade efterfrågan måste vissa turer i högtrafik förstärkas. Detta dels av säkerhetsskäl för att undvika stående passagerare, dels för att kunna behålla och fortsätta attrahera nya resande. I övrigt är inriktningen att genomföra justeringar baserat på inkomna synpunkter och resandestatistik. Därtill kommer eventuella konsekvenser av arbetet med närortskonceptet till Bälinge,Lövstalöt och Storvreta, se nedan. Stadstrafiken i Uppsala Stadstrafiken i Uppsala utökades kraftigt inför T14 för att möta det ökade resandet. Den nya prissättningen förväntas dock minska resandet något inledningsvis för att sedan återgå. Någon större kapacitetsförstärkning bedöms därför inte vara nödvändig. Enligt trafikpliktsbeslutet avseende stadsbusstrafiken inom Uppsala, fattat av kollektivtrafiknämnden , ska trafiken mellan Uppsala tätort och kringliggande tätorter såsom Bälinge, Lövstalöt och Storvreta utföras med fordon som är avsedda för trafik på landsväg och är utrustade med bälten. För att svara upp mot detta är inriktningen att utarbeta ett så kallat närortskoncept för denna trafik. Detta kan även få påverkan på regionbusstrafiken i området. Inriktningen är att införa detta koncept i så stor omfattning som möjligt på berörda sträckor till T15 beroende på såväl praktiska som ekonomiska förutsättningar.

39 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Yttrande över motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? Beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. Beredning av ärendet har skett internt inom kollektivtrafikförvaltningen. Bilaga 7 Förslag till yttrande över motionen Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40

41 FÖRSLAG Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Landstingsstyrelsen Yttrande angående motion "Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt?" Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. Beredning av ärendet har skett internt inom kollektivtrafikförvaltningen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

42 2 (2) Kollektivtrafikförvaltningens förslag till yttrande Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. UL anser att kunskap om hur och varför människor reser som de gör är ett viktigt redskap i arbetet för att få fler att resa kollektivt och att nå fördubblingsmålet. Under 2006 genomförde dåvarande Upplands Lokaltrafik AB en stor resevaneundersökning för Akademiska sjukhuset och under 2012 genomförde UL en mindre resevaneundersökning av särskilda grupper på Akademiska sjukhuset. För närvarande har inte UL någon ny undersökning inplanerad. UL vill understryka att förvaltningen tillsammans med andra delar inom landstinget har rådighet över att påverka besökares möjlighet att resa kollektivt till länets sjukhus och vårdcentraler genom bland annat god information, hållplatser nära entréer samt förändringar inom reseersättning för resor med bil. Anställda vid sjukhus och vårdcentraler utgör en del av resandet till och från dessa målpunkter. Även här menar UL att landstinget har stor möjlighet att påverka resandet i riktning till ett mer hållbart resande. UL anser att enkelhet, närhet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet samt tydlig information, turtäta resmöjligheter och goda kundmiljöer vid hållplatser/väntsalar är grundläggande för att främja ett kollektivt resande. I planering och utformning av vårdinrättningar och dess närområden behöver ovan nämnda frågor i betydligt större utsträckning beaktas om kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett alternativ till bilresa. UL vill också framhålla att Enköpings lasarett och Akademiska sjukhuset är som vårdinrättningar länets två största enskilda målpunkter för patienter och anhöriga samt även stora arbetsplatser. Ett särskilt fokus på dessa behövs i arbetet med att utveckla det kollektiva resandet till och från länets sjukvårdsinrättningar.

43

44

45

46

47 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Yttrande över planprogram för Södra Åstråket Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till Landstingsstyrelsen avseende samrådsförslaget till program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Landstingsstyrelsen beslutar sedan om Landstinget i Uppsala läns samlade yttrande. Kollektivtrafiknämnden beslutar omedelbar justering av ärendet. Ärendet Uppsala kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplaneprogram till Landstingsstyrelsen för synpunkter enligt 5 kap. 11 PBL 2010:900. Landstingsstyrelsen har översänt ärendet till Kollektivtrafiknämnden för yttrande. Syftet med programmet är att visa på kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron i norr ner till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för broförbindelser, park, hamn- och båtliv samt idrott och evenemang. Två nya broförbindelser planeras, markerade C och I på kartan. En knutpunkt för kollektivtrafiken är planerad inom område D, yttre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafiknämndens yttrande ska vara inlämnat till landstingsstyrelsen senast den 17 februari. Bilaga 8 Förslag till yttrande över planprogram för Södra Åstråket Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Planprogram för Södra Åstråket Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48

49 Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Rickard Grönborg Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Samråd om program för Södra Åstråket, Uppsala kommun Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till Landstingsstyrelsen avseende samrådsförslaget till program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Landstingsstyrelsen beslutar sedan om Landstinget i Uppsala läns samlade yttrande. Kollektivtrafiknämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart. Ärendet Uppsala kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplaneprogram till Landstingsstyrelsen för synpunkter enligt 5 kap. 11 PBL 2010:900. Landstingsstyrelsen har översänt ärendet till Kollektivtrafiknämnden för yttrande. Syftet med programmet är att visa på kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron i norr ner till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för broförbindelser, park, hamn- och båtliv samt idrott och evenemang. Två nya broförbindelser planeras, markerade C och I på kartan. En knutpunkt för kollektivtrafiken är planerad inom område D, yttre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

50 2 (5) Sammanfattande slutsatser Programområdet är av strategisk betydelse för Uppsala och regionen i stort och för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen bör frångå översiktsplanen från 2010 när det gäller stomlinjestråk/spårtrafik i området. Nämnden ser med fördel att stomlinjerna/spårvägslinjerna går i samma stäckning över Munkgatan, Islandsbron Sjukhusvägen B till knutpunkten D vid Akademiska sjukhuset. Därefter bör sträckningen delas, ett stråk söderut vidare till Rosendal och Gottsunda, och ett andra stråk söder ut ner till Ulleråker och Ultuna. Exakta sträckningar studeras i pågående projekt. Kommunen bör säkerställa en mycket god framkomlighet för kollektivtrafiken. Det bör ske genom att vissa gator reserveras för kollektivtrafikens stomlinjer/spårväg. Eftersom kommunen förtjänstfullt föreslagit nya förbindelserna över Fyrisån bedömer kollektivtrafiknämnden att det är möjligt att genom separering av trafikslagen kunna säkerställa en god framkomlighet för både kollektivtrafiken och även för de andra trafikslagen. Kollektivtrafiknämnden anser att förbindelsen Munkgatan Islandsbron ska reserveras för kollektivtrafik som stomlinjer/spårväg samt gång och cykel. En viss del av kollektivtrafiken behöver även trafikera över nya bron (I) och Kungsängsbron (L), men då kan det ske i blandtrafik tillsammans med biltrafik.

51 Karta över planförslaget med föreslaget trafiksystem. Källa: Uppsala kommun 3 (5)

52 4 (5) Yttrande I det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län anger Landstinget vad som krävs för att utveckla kollektivtrafiken och för att nå målet om fördubblat antal resor med kollektivtrafiken till år 2020 (basår 2006). Programområdet är som kommunen anger strategiskt betydelsefullt för Uppsala då området kring Fyrisån karaktäriserar Uppsala. Kollektivtrafiknämnden anser att stråket och området har stor betydelse för kollektivtrafiksystemets funktion och utveckling sett till ett lokalt och regionalt perspektiv. Stråket knyter an till Akademiska sjukhuset, Universitetet, innerstaden, de viktiga utvecklingsområdena Ulleråker, Resecentrum, Rosendalsfältet med flera. För att säkerställa tillgängligheten till området är broförbindelser och trafiklösningar av stor vikt. Kommunen möjliggör och planerar för olika lösningar som i sin tur påverkar framkomligheten i staden och tillgängligheten till området. Modern och kapacitetsstark kollektivtrafik är en förutsättning för en attraktiv och växande stad som Uppsala. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen i programmet även bör redogöra för hur programmet kopplar till den pågående utredningen om den framtida kollektivtrafiken i Uppsala stad, samt till en eventuell spårväg. I programmet nämns stomlinjestråk utan att redovisa de olika möjliga trafikslagen. Programmet bör ta höjd för att möjliggöra för olika typer av kollektivtrafikslag inför framtida beslut om kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen bör frångå översiktsplanen från 2010 när det gäller stomlinjestråk/spårtrafik i området. Nämnden ser med fördel att stomlinjerna/spårvägslinjerna går i samma stäckning över Munkgatan, Islandsbron Sjukhusvägen B till knutpunkten D vid Akademiska sjukhuset. Därefter bör sträckningen delas, ett stråk söderut vidare till Rosendal och Gottsunda, och ett andra stråk söder ut ner till Ulleråker och Ultuna. Exakta sträckningar studeras i pågående projekt. Kommunen bör säkerställa en mycket god framkomlighet för kollektivtrafiken. Det bör ske genom att vissa gator reserveras för kollektivtrafikens stomlinjer/spårväg. Eftersom kommunen förtjänstfullt föreslagit nya förbindelserna över Fyrisån bedömer kollektivtrafiknämnden att det är möjligt att genom separering av trafikslagen kunna säkerställa en god framkomlighet för både kollektivtrafiken och även för de andra trafikslagen. Kollektivtrafiknämnden anser att förbindelsen Munkgatan Islandsbron ska reserveras för kollektivtrafik som stomlinjer/spårväg samt gång och cykel. En viss del av kollektivtrafiken behöver även trafikera över nya bron (I) och Kungsängsbron (L), men då kan det ske i blandtrafik tillsammans med biltrafik.

53 5 (5) Spårväg utreds just nu av både kollektivtrafikförvaltningen UL och Uppsala kommun. En av frågorna som utreds är sträckningen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafiknämnden anser att det är viktigt att möjliggöra för stomlinjestråk både på inre och yttre sjukhusvägen för att sedan kunna ta ställning till det mest lämpliga stråket när de tekniska förutsättningarna är utredda. Det är bra att kommunen inom område D har planerat en knutpunkt för kollektivtrafik men nämnden vill också säkerställa god tillgänglighet till inre Sjukhusvägen om den sträckningen bedöms som mest lämplig i ett senare skede. Kollektivtrafiknämnden ser gärna att kommunen planerar för att minska barriäreffekten som Sjukhusvägen innebär. Det genom att integrera Årummet, stadsträdgården och sjukhusområdet. På så sätt kan Akademiska sjukhuset bli mer integrerat med innerstaden och rekreationsstråket. I övrigt vill kollektivtrafiknämnden att kommunen i den framtida detaljplaneringen möjliggör för spårväg genom att lägga till bestämmelsen Spår på de gator och markområden där spårväg kan komma bli aktuell i framtiden. Det för att effektivisera så att kommunen inte ska behöva ändra detaljplanerna ytterligare en gång. Det krävs numera ingen järnvägsplan för spårväg, utan endast möjliggörande genom bestämmelse i detaljplan krävs.

54

55

56

57 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Maija Tammela Arvidsson SAMRÅDSHANDLING Program för Södra Åstråket, Uppsala kommun Enligt sändlista Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att sända förslag till program för Södra Åstråket för yttrande enligt bifogad samrådslista. Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga som bedöms ha väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar eventuella hyresgäster. Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommuninformationen, kontoret för samhällsutveckling, och stadsbiblioteket. Planförslaget finns även på kommunens webbplats, Programmet innebär i korthet att visa kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för park, hamnoch båtliv, idrott och evenemang. Öppet hus för information om ärendet Tid: 20 januari Plats: Kommuninformationen, Stadshuset, Vaksalagatan Välkomna! Programsamråd (pågår nu) Innan byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag att göra detaljplan upprättas oftast ett program. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. Denna handling skickas ut på så kallat programsamråd till berörda intressenter. Yttranden och synpunkter ställs samman i en samrådsredogörelse som sedan ligger till grund för plan- och byggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Yttranden skall vara inlämnade senast 15 februari 2014 till: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, Uppsala Plan- och byggnadsnämnden Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: Fax: E-post:

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-03-10 Diarienummer KSN-2015-0497 Kommunstyrelsen Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer