Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014"

Transkript

1 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn E-post KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014 Lokal: Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Agenda: Gruppmöten Möte med kollektivtrafiknämnden Kaffe (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågorna skickas till Helene Gustafsson senast kl två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna frågor sammanställs och delas ut vid mötet. Samtliga ledamöter i kollektivtrafiknämnden erbjuds att delta i seminarium om kemikalierna i vårt blod och arbetet för en giftfri vardag, se bifogad inbjudan (denna inbjudan ingår inte i handlingarna till sammanträdet). Ersättning för deltagande i seminariet utgår inte. Med vänlig hälsning Johan Örjes Ordförande KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Kollektivtrafiknämndens sammanträde fredagen den 14 februari 2014 kl Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Ledamöter Johan Örjes (C), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 1:e vice ordförande Bertil Kinnunen (S), 2:e vice ordförande Lena Bjuhr Erngren (M) Anna-Lena Söderblom (M) Stefan Olsson (M) Leif Hällström (FP) Petra Karlå (KD) Erik Pelling (S) Margareta Widén-Berggren (S) Håkan Collin (S) Niclas Malmberg (MP) Tove Fraurud (V) Ersättare Kurt Johansson (M) Ann-Cathrin Larsson (FP) Dick Pettersson (C) Harald Klomp (KD) Helena Proos (S) Agneta Hägglund (S) Jenny Lundström (MP) Emma Wallrup (V) Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Bertil Kinnunen (S) 2. Tid för justering: Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 3. Utredning av skoltrafik i Uppsala län informationsärende 4. Översyn nuvarande pris- och biljettstruktur beslut avseende nya priser KTN Granskning av kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2013 KTN Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 KTN Yttrande över motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? CK Yttrande över planprogram för Södra Åstråket CK Nytt datum för kollektivtrafiknämndens sammanträde mars Redovisning av kommunsamråd 2013 KTN Månadsrapport KTN Trafikdirektörens information

4 13. Anmälan av beslut enligt delegation KTN För kännedom inkomna skrivelser 15. Övriga ärenden

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 1 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: dagen den februari 2014 kl.. på kollektivtrafikförvaltningens kontor, Drottninggatan 7. 2 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6

7 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida 3 Utredning av skoltrafik i Uppsala län informationsärende Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen presenterar utredning av skoltrafik i Uppsala län. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Översyn nuvarande pris- och biljettstruktur beslut avseende nya priser Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna det av kollektivtrafiknämnden beslutade förlaget till förändring av pris och biljettstruktur, vilket innebär nya biljettpriser från och med Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag avseende nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Bilaga 4 Kollektivtrafikförvaltningens förslag till nya biljettpriser Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10

11 FÖRSLAG Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Nikodemus Kyhlén Kollektivtrafiknämnden Översyn pris- och biljettstruktur Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att fastställa nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna det av kollektivtrafiknämnden beslutade förlaget till förändring av pris och biljettstruktur, vilket innebär nya biljettpriser från och med Kollektivtrafikförvaltningen presenterar förslag avseende nya biljettpriser från och med samt ändring av medföljande barn under 7 år samt ny helgrabatt. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

12 2 (9) Förslag på priser fr o m 1 april 2014 Typ Årskort Årsbiljett Årsbiljett med Arlanda Seniorbiljett Pris kr kr kr Autogiro Årsbiljett Årsbiljett med Arlanda Seniorbiljett kr kr kr Periodkort 30-dagar 30-dagars 30-dagars med Arlanda Tätort UL/SL 790 kr kr 290 kr kr Periodkort 30-dagar Student 30-dagars UL/SL 550 kr kr Mobila 10-resor 1 zon 200 kr 2 zoner 400 kr 3 zoner 600 kr 4 zoner 800 kr 5 zoner kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL 1 zon + SL C Vux UL 1 zon + SL ABC Vux UL 2 zoner + SL C Vux UL 2 zoner + SL ABC Vux UL 3 zoner + SL C Vux UL 3 zoner + SL ABC Vux UL 4 zoner + SL ABC Vux UL 5 zoner + SL ABC Vux 340 kr 525 kr 490 kr 675 kr 640 kr 825 kr 975 kr kr

13 3 (9) Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 zon Vuxen 30/25/20 kr 2 zoner Vuxen 60/50/40 kr 3 zoner Vuxen 90/75/60 kr 4 zoner Vuxen 120/100/80 kr 5 zoner Vuxen 150/125/100 kr För resa med Pendeltåget till Arlanda tillkommer en passageavgift på 75 kr för resenärer fyllda 18 år eller äldre. UL/SL Enkelbiljett UL 1 zon + SL C Vux UL 1 zon + SL ABC Vux UL 2 zoner + SL C Vux UL 2 zoner + SL ABC Vux UL 3 zoner + SL C Vux UL 3 zoner + SL ABC Vux UL 4 zoner + SL ABC Vux UL 5 zoner + SL ABC Vux 45 kr 75 kr 65 kr 90 kr 85 kr 110 kr 130 kr 150 kr UL 24-timmarsbiljett UL zon 1 UL zon kr 150 kr

14 4 (9) Ungdomssortiment 7 t.o.m. 19 år Ungdom 10-resor 1 zon 120 kr 5 zoner 200 kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL 1 zon + SL C ungd UL 1 zon + SL ABC ungd UL 2 zoner + SL C ungd UL 2 zoner + SL ABC ungd UL 3 zoner + SL C ungd UL 3 zoner + SL ABC ungd UL 4 zoner + SL ABC ungd UL 5 zoner + SL ABC ungd 205 kr 315 kr 295 kr 405 kr 385 kr 495 kr 585 kr 675 kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Ungdom 20/15/12 kr 2 Zoner Ungdom 40/30/24 kr 3 Zoner Ungdom 60/45/36 kr 4 Zoner Ungdom 80/60/48 kr 5 Zoner Ungdom 100/75/60 kr UL/SL Enkelbiljett UL 1 zon + SL C ungd UL 1 zon + SL ABC ungd UL 2 zoner + SL C ungd UL 2 zoner + SL ABC ungd UL 3 zoner + SL C ungd UL 3 zoner + SL ABC ungd UL 4 zoner + SL ABC ungd UL 5 zoner + SL ABC ungd 25 kr 45 kr 40 kr 50 kr 50 kr 65 kr 75 kr 90 kr Övriga biljetter Fritidsbiljett (30-dagars)* Sommarlovsbiljett* *Giltig i alla 5 zoner 290 kr 740 kr UL 24-timmarsbiljetter UL zon 1 ungd UL zon 123 ungd 48 kr 90 kr

15 5 (9) Barn och helgrabatt De befintliga barn- och helgrabatterna justeras för att likställas med SLs motsvarande rabatter. De ekonomiska konsekvenserna av förändringen beräknas vara mycket låga för UL. Förslag till nya rabatter: Barn 0-6 år Ingen avgift för barn som åker i sällskap med en betalande vuxen (fyllda 20 år) eller betalande förälder. Barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort. Barn kan också resa med Fritidsbiljett, Ungdomsbiljett (10-resor) och Sommarlovsbiljett. Helgrabatt På fredag från kl samt lördag, sön- och helgdag (även perioden 23 december till 06 januari och dag före Midsommarafton) åker upp till 6 barn till och med 11 år fritt tillsammans med en betalande vuxen (fyllda 20 år) eller betalande förälder. Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och med SL-pendeln Uppsala Arlanda. För resa vidare in i Stockholms län krävs även SL biljett.

16 6 (9) Nuvarande priser Typ Årskort Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Zon 2 - tillägg ARL Län - tillägg ARL Län - PLUS - tillägg ARL Stadsbussarna Uppsala Seniorkort Pris kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Autogiro Autogiro zon 1 Autogiro zon 2 Autogiro zon 2-PLUS Autogiro Län Autogiro Län - PLUS Autogiro zon 2 - tillägg ARL Autogiro Län - tillägg ARL Autogiro Län PLUS - tillägg ARL Autogiro Stadsbussarna Uppsala Autogiro Seniorkort kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Periodkort 30-dagar Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Zon 2 - tillägg ARL Län - tillägg ARL Län - PLUS - tillägg ARL Stadsbussarna Uppsala Tätort UL Län + SL Län UL zon 2 + SL Län 790 kr 790 kr kr kr kr kr kr kr 525 kr 280 kr kr kr Periodkort 30-dagar Student Zon1 Zon 2 Zon 2 PLUS Län Län PLUS 550 kr 550 kr 880 kr 880 kr kr

17 7 (9) Stadsbussarna Uppsala UL Län + SL Län UL zon 2 + SL Län 370 kr kr 980 kr 10-resorskort Zon 1 Zon 2 Zon 2 - PLUS Län Län - PLUS Tätort Vuxen Tätort Ungdom 290 kr 290 kr 580 kr 580 kr 870 kr 170 kr 100 kr Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL zon 2/SL C Nord vuxen UL zon 2/Hela SL vuxen UL Län/SL C Nord vuxen UL Län/SL Län vuxen UL Län Plus/SL Län vuxen 405 kr 590 kr 620 kr 810 kr kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Vuxen 50/45/34 kr 2 Zoner Vuxen 100/90/68 kr 3 Zoner Vuxen 150/135/102 kr med Arlanda tillägg (ombord Upptåget) Zon 2 Vuxen Arlanda Ombord/Förköp Län Vuxen Arlanda Ombord/Förköp Län Plus Vuxen Arl Ombord/Förköp 125/120 kr 165 kr/175 kr 210 kr/225 kr UL/SL Enkelbiljett UL zon 2/SL C Nord vuxen UL Län/SL C Nord vuxen UL zon 2/SL Län vuxen UL Län/SL Län vuxen UL Län Plus/SL Län vuxen 55 kr 90 kr 80 kr 110 kr 155 kr

18 8 (9) Ungdomssortiment 7 t.o.m. 19 år Mobila UL/SL 10-resorsbiljett UL zon 2/SL C Nord ungdom UL zon 2/Hela SL ungdom UL Län/SL C Nord ungdom UL Län/SL Län ungdom UL Län Plus/SL Län ungdom 245 kr 360 kr 375 kr 490 kr 615 kr Enkelbiljett Ombord/Förköp/Reskassa 1 Zon Ungdom 30/27/20 kr 2 Zoner Ungdom 60/54/40 kr 3 Zoner Ungdom 90/81/60 kr UL/SL Enkelbiljett UL zon 2/SL C Nord ungdom UL Län/SL C Nord ungdom UL zon 2/SL Län ungdom UL Län/SL Län ungdom UL Län Plus/SL Län ungdom 35 kr 50 kr 45 kr 65 kr 92 kr Övriga biljetter Ungdomskort (20 resors) Fritidskort Sommarlovskort 350 kr 280 kr 710 kr

19 9 (9) Nuvarande rabatter: Barn 0-6 år Ingen avgift för max två (2) barn som åker i sällskap med vuxenbetalande eller förälder (som t.ex. reser med ungdomsbiljett eller skolkort). Barn som har fyllt 7 år får resa ensamma med UL:s bussar och Upptåget, men barn under 7 år får inte resa utan sällskap av vuxen. Undantag är barn som reser till och från skola med eget skolkort. Barn kan också resa med Fritidsbiljett, ungdomsbiljett (20-resor) och Sommarlovsbiljett. Resa med barn/ungdom på helger se Helgrabatt och Ungdom 7-19 år. Helgrabatt På lördag, sön- och helgdag (även Julafton, Nyårsafton och Midsommar) åker två barn till och med 11 år fritt tillsammans med en betalande vuxen (fyllda 20 år). Rabatten gäller för resor med Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och länsöverskridande resor med SL-pendeln (Uppsala-Stockholm).

20

21 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Granskning av kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2013 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera den rekommenderande kompletteringen. Kollektivtrafiknämnden beslutar att lägga granskningsrapporten till handlingarna. Ärendet Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per presenteras. Granskningen rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med en periodiserad budget för aktuell period. Rekommendationen kommer att implementeras vid nästa rapporteringstillfälle Bilaga 5 Kollektivtrafikförvaltningens förslag till åtgärd med anledning av granskningsrapporten Landstingsrevisorernas granskningsrapport Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22

23 Dnr KTN Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Översiktlig granskning av delårsrapport Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera den rekommenderande kompletteringen och lägga granskningsrapporten till handlingarna Ärendet Revisionsrapport avseende översiktlig granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport per presenteras. Granskningen rekommenderar att delårsrapporten kompletteras med en periodiserad budget för aktuell period. Rekommendationen kommer att implementeras vid nästa rapporteringstillfälle Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida KTN Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att planera trafik för T15 enligt den inriktning som redovisas. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar inriktningen för planeringen av trafik inför kommande tåglägesansökan till Trafikverket och trafikbeställning till berörda trafikföretag för T15 (14 december december 2015). Bilaga 6 Inriktningsbeslut för trafikbeställning T15 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36

37 Dnr KTN Trafikavdelningen Stefan Adolfsson Tfn E-post Inriktningsbeslut för T15 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att ge kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att planera trafik för T15 enligt den inriktning som redovisas nedan. Ärendet Följande redovisar inriktningen för planeringen av trafik inför kommande tåglägesansökan till Trafikverket och trafikbeställning till berörda trafikföretag för T15 (14 december december 2015). Tåg Resandeutveckling på Upptåget har varit mycket god under 2013 på både sträckan Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala. På båda dessa sträckor finns redan idag kapacitetsbrist på enstaka turer i rusningstrafik. Bedömningen är att den föreslagna prisförändringen dessutom kommer att ge ytterligare fler, framför allt långväga, resenärer på dessa sträckor. Att utöka kapacitet eller utbud vid högtrafik bedöms svårt utan tillgång till fler fordon än vad som idag finns tillgängliga. Vidare har Trafikverket ombetts att utreda möjligheten att göra uppehåll i Vänge. Avseende Upptåget är inriktningen för T15 därför att se över möjligheten att effektivisera användningen av befintliga fordon och om möjligt få in fler fordon för att stärka kapaciteten. Om Trafikverket så tillåter införs även uppehåll i Vänge under förutsättning att det finns relevant kapacitet. Avseende SL-pendeln bedöms nuvarande kapacitet även räcka under T15. Inriktningen för T15 är därför att verka för att samma omfattning av trafiken bibehålls. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn fax org nr

38 2 (2) Regionbuss Regionbusstrafiken under T15 påverkas främst av två händelser som båda kommer att kräva ytterligare resurser i form av fordon och trafik. Flytt av reglerplats i anslutning av resecentrum i Uppsala Idag har regionbusstrafiken tillgång till en reglerplats i direkt anslutning till resecentrum i Uppsala (vid Lindvalls kaffe). Reglerplatsen används för att ställa upp bussar mellan turer och ge förarna möjlighet till paus då resecentrum saknar kapacitet för detta. Från och med 2015 kommer inte denna reglerplats att vara tillgänglig utan flyttas längre ifrån resecentrum. Detta innebär längre tomkörningar alternativt linjeförlängningar vilket innebär såväl fler kilometer, mer tid och att fler fordon krävs för att kunna hålla tidtabellen. Förslag på ny prissättning Om beslut tas om ny prissättning bedöms efterfrågan öka, speciellt på långa sträckor. För att möta upp denna ökade efterfrågan måste vissa turer i högtrafik förstärkas. Detta dels av säkerhetsskäl för att undvika stående passagerare, dels för att kunna behålla och fortsätta attrahera nya resande. I övrigt är inriktningen att genomföra justeringar baserat på inkomna synpunkter och resandestatistik. Därtill kommer eventuella konsekvenser av arbetet med närortskonceptet till Bälinge,Lövstalöt och Storvreta, se nedan. Stadstrafiken i Uppsala Stadstrafiken i Uppsala utökades kraftigt inför T14 för att möta det ökade resandet. Den nya prissättningen förväntas dock minska resandet något inledningsvis för att sedan återgå. Någon större kapacitetsförstärkning bedöms därför inte vara nödvändig. Enligt trafikpliktsbeslutet avseende stadsbusstrafiken inom Uppsala, fattat av kollektivtrafiknämnden , ska trafiken mellan Uppsala tätort och kringliggande tätorter såsom Bälinge, Lövstalöt och Storvreta utföras med fordon som är avsedda för trafik på landsväg och är utrustade med bälten. För att svara upp mot detta är inriktningen att utarbeta ett så kallat närortskoncept för denna trafik. Detta kan även få påverkan på regionbusstrafiken i området. Inriktningen är att införa detta koncept i så stor omfattning som möjligt på berörda sträckor till T15 beroende på såväl praktiska som ekonomiska förutsättningar.

39 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Yttrande över motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? Beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. Beredning av ärendet har skett internt inom kollektivtrafikförvaltningen. Bilaga 7 Förslag till yttrande över motionen Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Motion Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt? Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40

41 FÖRSLAG Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Johan Wadman Tfn E-post Landstingsstyrelsen Yttrande angående motion "Varför åker patienter och anhöriga inte kollektivt?" Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad som anförs i redovisningen av ärendet. Ärendet Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. Beredning av ärendet har skett internt inom kollektivtrafikförvaltningen. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

42 2 (2) Kollektivtrafikförvaltningens förslag till yttrande Vänsterpartiet har i en motion (CK ) ställt frågan varför inte patienter och anhöriga åker kollektivt när de tar sig till eller från sjukvården. UL anser att kunskap om hur och varför människor reser som de gör är ett viktigt redskap i arbetet för att få fler att resa kollektivt och att nå fördubblingsmålet. Under 2006 genomförde dåvarande Upplands Lokaltrafik AB en stor resevaneundersökning för Akademiska sjukhuset och under 2012 genomförde UL en mindre resevaneundersökning av särskilda grupper på Akademiska sjukhuset. För närvarande har inte UL någon ny undersökning inplanerad. UL vill understryka att förvaltningen tillsammans med andra delar inom landstinget har rådighet över att påverka besökares möjlighet att resa kollektivt till länets sjukhus och vårdcentraler genom bland annat god information, hållplatser nära entréer samt förändringar inom reseersättning för resor med bil. Anställda vid sjukhus och vårdcentraler utgör en del av resandet till och från dessa målpunkter. Även här menar UL att landstinget har stor möjlighet att påverka resandet i riktning till ett mer hållbart resande. UL anser att enkelhet, närhet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet samt tydlig information, turtäta resmöjligheter och goda kundmiljöer vid hållplatser/väntsalar är grundläggande för att främja ett kollektivt resande. I planering och utformning av vårdinrättningar och dess närområden behöver ovan nämnda frågor i betydligt större utsträckning beaktas om kollektivtrafiken ska kunna erbjuda ett alternativ till bilresa. UL vill också framhålla att Enköpings lasarett och Akademiska sjukhuset är som vårdinrättningar länets två största enskilda målpunkter för patienter och anhöriga samt även stora arbetsplatser. Ett särskilt fokus på dessa behövs i arbetet med att utveckla det kollektiva resandet till och från länets sjukvårdsinrättningar.

43

44

45

46

47 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden (14) Sida CK Yttrande över planprogram för Södra Åstråket Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till Landstingsstyrelsen avseende samrådsförslaget till program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Landstingsstyrelsen beslutar sedan om Landstinget i Uppsala läns samlade yttrande. Kollektivtrafiknämnden beslutar omedelbar justering av ärendet. Ärendet Uppsala kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplaneprogram till Landstingsstyrelsen för synpunkter enligt 5 kap. 11 PBL 2010:900. Landstingsstyrelsen har översänt ärendet till Kollektivtrafiknämnden för yttrande. Syftet med programmet är att visa på kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron i norr ner till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för broförbindelser, park, hamn- och båtliv samt idrott och evenemang. Två nya broförbindelser planeras, markerade C och I på kartan. En knutpunkt för kollektivtrafiken är planerad inom område D, yttre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafiknämndens yttrande ska vara inlämnat till landstingsstyrelsen senast den 17 februari. Bilaga 8 Förslag till yttrande över planprogram för Södra Åstråket Landstingsstyrelsens begäran om yttrande Planprogram för Södra Åstråket Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

48

49 Dnr CK Kollektivtrafikförvaltningen UL Rickard Grönborg Tfn E-post Kollektivtrafiknämnden Samråd om program för Södra Åstråket, Uppsala kommun Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att avge nedanstående yttrande till Landstingsstyrelsen avseende samrådsförslaget till program för Södra Åstråket, Uppsala kommun. Landstingsstyrelsen beslutar sedan om Landstinget i Uppsala läns samlade yttrande. Kollektivtrafiknämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart. Ärendet Uppsala kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplaneprogram till Landstingsstyrelsen för synpunkter enligt 5 kap. 11 PBL 2010:900. Landstingsstyrelsen har översänt ärendet till Kollektivtrafiknämnden för yttrande. Syftet med programmet är att visa på kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron i norr ner till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för broförbindelser, park, hamn- och båtliv samt idrott och evenemang. Två nya broförbindelser planeras, markerade C och I på kartan. En knutpunkt för kollektivtrafiken är planerad inom område D, yttre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafikförvaltningen UL Drottninggatan 7 Box Uppsala tfn vx fax org nr

50 2 (5) Sammanfattande slutsatser Programområdet är av strategisk betydelse för Uppsala och regionen i stort och för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen bör frångå översiktsplanen från 2010 när det gäller stomlinjestråk/spårtrafik i området. Nämnden ser med fördel att stomlinjerna/spårvägslinjerna går i samma stäckning över Munkgatan, Islandsbron Sjukhusvägen B till knutpunkten D vid Akademiska sjukhuset. Därefter bör sträckningen delas, ett stråk söderut vidare till Rosendal och Gottsunda, och ett andra stråk söder ut ner till Ulleråker och Ultuna. Exakta sträckningar studeras i pågående projekt. Kommunen bör säkerställa en mycket god framkomlighet för kollektivtrafiken. Det bör ske genom att vissa gator reserveras för kollektivtrafikens stomlinjer/spårväg. Eftersom kommunen förtjänstfullt föreslagit nya förbindelserna över Fyrisån bedömer kollektivtrafiknämnden att det är möjligt att genom separering av trafikslagen kunna säkerställa en god framkomlighet för både kollektivtrafiken och även för de andra trafikslagen. Kollektivtrafiknämnden anser att förbindelsen Munkgatan Islandsbron ska reserveras för kollektivtrafik som stomlinjer/spårväg samt gång och cykel. En viss del av kollektivtrafiken behöver även trafikera över nya bron (I) och Kungsängsbron (L), men då kan det ske i blandtrafik tillsammans med biltrafik.

51 Karta över planförslaget med föreslaget trafiksystem. Källa: Uppsala kommun 3 (5)

52 4 (5) Yttrande I det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län anger Landstinget vad som krävs för att utveckla kollektivtrafiken och för att nå målet om fördubblat antal resor med kollektivtrafiken till år 2020 (basår 2006). Programområdet är som kommunen anger strategiskt betydelsefullt för Uppsala då området kring Fyrisån karaktäriserar Uppsala. Kollektivtrafiknämnden anser att stråket och området har stor betydelse för kollektivtrafiksystemets funktion och utveckling sett till ett lokalt och regionalt perspektiv. Stråket knyter an till Akademiska sjukhuset, Universitetet, innerstaden, de viktiga utvecklingsområdena Ulleråker, Resecentrum, Rosendalsfältet med flera. För att säkerställa tillgängligheten till området är broförbindelser och trafiklösningar av stor vikt. Kommunen möjliggör och planerar för olika lösningar som i sin tur påverkar framkomligheten i staden och tillgängligheten till området. Modern och kapacitetsstark kollektivtrafik är en förutsättning för en attraktiv och växande stad som Uppsala. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen i programmet även bör redogöra för hur programmet kopplar till den pågående utredningen om den framtida kollektivtrafiken i Uppsala stad, samt till en eventuell spårväg. I programmet nämns stomlinjestråk utan att redovisa de olika möjliga trafikslagen. Programmet bör ta höjd för att möjliggöra för olika typer av kollektivtrafikslag inför framtida beslut om kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiknämnden anser att kommunen bör frångå översiktsplanen från 2010 när det gäller stomlinjestråk/spårtrafik i området. Nämnden ser med fördel att stomlinjerna/spårvägslinjerna går i samma stäckning över Munkgatan, Islandsbron Sjukhusvägen B till knutpunkten D vid Akademiska sjukhuset. Därefter bör sträckningen delas, ett stråk söderut vidare till Rosendal och Gottsunda, och ett andra stråk söder ut ner till Ulleråker och Ultuna. Exakta sträckningar studeras i pågående projekt. Kommunen bör säkerställa en mycket god framkomlighet för kollektivtrafiken. Det bör ske genom att vissa gator reserveras för kollektivtrafikens stomlinjer/spårväg. Eftersom kommunen förtjänstfullt föreslagit nya förbindelserna över Fyrisån bedömer kollektivtrafiknämnden att det är möjligt att genom separering av trafikslagen kunna säkerställa en god framkomlighet för både kollektivtrafiken och även för de andra trafikslagen. Kollektivtrafiknämnden anser att förbindelsen Munkgatan Islandsbron ska reserveras för kollektivtrafik som stomlinjer/spårväg samt gång och cykel. En viss del av kollektivtrafiken behöver även trafikera över nya bron (I) och Kungsängsbron (L), men då kan det ske i blandtrafik tillsammans med biltrafik.

53 5 (5) Spårväg utreds just nu av både kollektivtrafikförvaltningen UL och Uppsala kommun. En av frågorna som utreds är sträckningen inom Akademiska sjukhuset. Kollektivtrafiknämnden anser att det är viktigt att möjliggöra för stomlinjestråk både på inre och yttre sjukhusvägen för att sedan kunna ta ställning till det mest lämpliga stråket när de tekniska förutsättningarna är utredda. Det är bra att kommunen inom område D har planerat en knutpunkt för kollektivtrafik men nämnden vill också säkerställa god tillgänglighet till inre Sjukhusvägen om den sträckningen bedöms som mest lämplig i ett senare skede. Kollektivtrafiknämnden ser gärna att kommunen planerar för att minska barriäreffekten som Sjukhusvägen innebär. Det genom att integrera Årummet, stadsträdgården och sjukhusområdet. På så sätt kan Akademiska sjukhuset bli mer integrerat med innerstaden och rekreationsstråket. I övrigt vill kollektivtrafiknämnden att kommunen i den framtida detaljplaneringen möjliggör för spårväg genom att lägga till bestämmelsen Spår på de gator och markområden där spårväg kan komma bli aktuell i framtiden. Det för att effektivisera så att kommunen inte ska behöva ändra detaljplanerna ytterligare en gång. Det krävs numera ingen järnvägsplan för spårväg, utan endast möjliggörande genom bestämmelse i detaljplan krävs.

54

55

56

57 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Maija Tammela Arvidsson SAMRÅDSHANDLING Program för Södra Åstråket, Uppsala kommun Enligt sändlista Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att sända förslag till program för Södra Åstråket för yttrande enligt bifogad samrådslista. Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga som bedöms ha väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar eventuella hyresgäster. Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommuninformationen, kontoret för samhällsutveckling, och stadsbiblioteket. Planförslaget finns även på kommunens webbplats, Programmet innebär i korthet att visa kommunens planeringsinriktning för området kring Munkgatan och Islandsbron till strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för park, hamnoch båtliv, idrott och evenemang. Öppet hus för information om ärendet Tid: 20 januari Plats: Kommuninformationen, Stadshuset, Vaksalagatan Välkomna! Programsamråd (pågår nu) Innan byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag att göra detaljplan upprättas oftast ett program. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. Denna handling skickas ut på så kallat programsamråd till berörda intressenter. Yttranden och synpunkter ställs samman i en samrådsredogörelse som sedan ligger till grund för plan- och byggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Yttranden skall vara inlämnade senast 15 februari 2014 till: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, Uppsala Plan- och byggnadsnämnden Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: Fax: E-post:

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling Program för översiktsplan Gävle stad Samrådshandling 30 augusti 30 september 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi Hur vill du att Gävle ska se ut om 20 år? En stad för alla, som ständigt utvecklas.

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer