GISTUR. Hjärtligt välkomna! Välkommen till ett nytt år med Fardum Hembygdsförening! NR 13. Utgiven av Fardum Hembygdsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GISTUR. Hjärtligt välkomna! Välkommen till ett nytt år med Fardum Hembygdsförening! NR 13. Utgiven av Fardum Hembygdsförening"

Transkript

1 GISTUR NR 13 Utgiven av Fardum Hembygdsförening Mars 2014 Välkommen till ett nytt år med Fardum Hembygdsförening! Fardum Hembygdsförening håller årsmöte i Fardhem bygdegård söndagen den 23 mars kl Wera Svensson och Gunnar Geisle kommer och visar bilder och berättar om Anna-Kajsa Hallgard och hennes författarskap. Hjärtligt välkomna!

2 Verksamheten under 2013 Fardum Hembygdsförenings styrelsen för 2013 har varit Christer Olsson ordförande, Johan Gardelin vice ordförande, Lena Widén sekreterare, Yngve Nilsson kassör och övrig styrelseledamot Karl-Evert Petersson. Styrelsesuppleanter har varit Bo Kristiansson och Sture Nygren. Den 15 september gjorde vi en utflykt till Östergarnsholmen. En härlig dag med en fantastisk upplevelse och här njuter vi av en underbar utsikt från den gamla fyren. Föreningen har haft 72 medlemmar under året. Vi har haft 4 protokollförda styrelsesammanträden. Totalt har vi haft verksamhet vid ett 40-tal olika tillfällen därav 2 studiecirklar. Den 24 mars hade vi årsmöte och Anna Ulmstedt var inbjuden att berätta för oss om gotländska mattraditioner vilket hon gjorde på ett intressant och humoristiskt sätt. Den 1 maj fagade vi vid sojdesplatsen, städade boden och grillade korv. Fr o m den 7 maj träffades vi på tisdagskvällarna under sommaren och hösten för olika sysslor vid sojdesplatsen. Den 9 maj gick vi en vandring vid Lojsta slott. Vi startade med ottesång i kyrkan med efterföljande frukost i skolan. Under hösten fortsatte vi vår studiecirkel om Fardhem IF med syfte att dokumentera Fardhem IF under 75 år. Vi har bjudit in och intervjuat en del idrottsprofiler som varit verksamma i föreningen. Midsommarafton firades traditionsenligt i prästänget med dans runt midsommarstång, dans och kaffekorg. Nisse Kotz spelade dragspel och Per Thalin ledde dansen. Den 29 juni tände vi vårt sojde för tredje gången. Efter två dygn när sojdet släcktes hade vi fått 170 liter tjära ca 50 liter tjärvatten och ca 1000 liter kol. Mycket folk besökte sojdesplatsen under de här dagarna och vi hade en trevlig samvaro under lördagskvällen med korvgrillning och dragspelsunderhållning. Styrelsen tackar alla som visat intresse för hembygdsföreningens verksamhet under året och ser fram emot ett händelserikt Vi tackar även kultur och fritidsförvaltningen för det verksamhetsstöd vi fått. Vi tackar även Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete och stöd. Du som ännu inte är medlem i Fardum Hembygdsförening är hjärtligt välkommen. Vår medlemsavgift är 50 kr. Det går bra att betala medlemsavgiften på konto i Sparbanken Gotland. Du kan även läsa om hembygdsföreningens verksamhet på Fardhem sockens hemsida

3 Skördearbetet TRÖSKNING OCH TRÖSKBOLAG I FARDHEM Innan den moderna mekaniseringen inom jordbruket var det mycket tungt och tidskrävande arbete med spannmålsskörden. Under många århundranden har säden skärts för hand med skära eller lie på åkern. Männen, oftast flera stycken efter varandra, skar av säden med liar, efter dem kom lika många kvinnor som samlade ihop säden och band samman den till kärvar. På 1920-talet började självavläggaren bli mera vanlig. Det var som en vanlig hästdragen slåttermaskin med en påmonterad apparat som samlade den skurna säden för att sedan automatiskt lägga av lagom stora fång till varje kärve. Då klarade en man av att skära säden och självavläggaren hade kapacitet för flera gårdar. Kvinnoarbetet förändrades dock inte, kärvarna skulle fortfarande bindas för hand. Till själva bindningen användes inte snören utan man tog ett litet knippe sädesstrån och använde som band. Efter några årtionden kom självbindaren. Det var en fantastisk maskin som med två eller tre hästar som dragare och en man som förare både skar och band säden till kärvar. Oavsett skördemetod så sattes kärvarna upp i rakar eller stackar för eftertorkning innan de kördes in i ladan för senare tröskning. Tröskningen Den äldsta metoden för tröskning var med slaga. Man bredde ut säden på ladgolvet och slog ur fröna för hand med ett slags ledade slagor. När man väl skilt fröna från halmen var det mycket arbete med att rensa bort stagg och agnar. Under 1800-talet blev det vanligt att tröskningen gjordes med ett enkelt tröskverk som drevs av en vandring. Vandringen var ett stort hjul som drevs runt av oxar eller hästar som dragare. Det var oftast unga pojkar eller kvinnor som fick till uppgift att sitta och köra dessa dragare runt runt hela dagarna. Det stora hjulet drev mindre kugghjul som i sin tur var kopplade till själva tröskcylindern. Denna var placerad på loftet ovanför ladan. Där arbetade bonden och drängarna med att mata in de handbundna kärvarna i tröskcylindern. Den tröskade säden rann ner i ladan där den sedan rensades från ogräsfrö och agnar. Sedan bars den upp på magasinet eller i många fall upp på mangårdsbyggnadens loft. De första flyttbara tröskverken, eller bolagströskarna som de också kallades, kom under de sista årtionderna av talet. Verket drevs till en början av en lokomobil som eldades med ved. Senare blev kraftkällan en traktor och på talet när elektriciteten blev utbyggd var det en del lantbrukare som använde en stor elmotor som drivkälla till tröskverket. Det var något av fest och högtid när trösken rullade in på gården, men det innebar också tungt och framförallt smutsigt arbete. De första lokomobilerna var inte självgående utan då fick tröskverk och lokomobil flyttas mellan gårdarna med hjälp av oxar eller hästar. Flyttningen och uppställningen av verket gjordes i regel på kvällen så att allt var klart att köra i gång på själva tröskdagen. Förutom tröskskötaren, som ansvarade för skötsel och underhåll av verket behövdes det kanske ett 20-tal personer som hjälpte till. Några skulle langa fram kärvarna till imataren som stod ovanpå trösken och matade i säden i en jämn takt. Halmgubbarna skulle ta hand om halmen och se till att den kom upp på ladugårdsloftet eller blev lagd i en stor stack om loftet var fullt. Till de första tröskarna fanns ingen halmpress utan då fick man ta hand om halmen i lös form. De starkaste karlarna svarade för att bära sädsäckarna till magasinet, många gånger uppför två branta trappor. Det smutsigaste arbetet hade sörpgubben, eller ibland kvinnorna. De skulle, innan det fanns sörpfläkt på tröskarna, se till att sörpan (agnarna) kom in i sörpsteiu. När tröskarna blev utrustade med halmpress och fläkt som blåste agnarna dit de skulle blev det betydligt enklare och det behövdes då också färre personer som hjälpte till. Tröskdag vid Runanders på 1930-talet Lars Runander sittande med hatt och frun Hilda med mönstrad kofta.

4 Tröskbolag nr. 1 i Fardhem Vilket år bolaget bildades är oklart men det var omkring Tröskverket som bestod av en 4-fots Munktells tröska och en Munktells lokomobil på 6 eller 9 hästkrafter fanns i varje fall Karl Lindahl skadade foten i tröskcylindern och dog därav samma år. Delägare i bolaget var: Norrby och Fardstedt, Stenstugu, Johansson och Jacobsson (Arturs part,) Gardarve, Laurin, Sandarve och Lindvall Kälder i Linde. En obekräftad källa gör gällande att även Smith vid Skote i Lojsta skall ha varit delägare till en början. Även Karl Lindvall, Salands i Linde torde ha varit en av delägarna vid starten, han löstes i alla fall ut ur bolaget den 6 december 1902 med 250 kronor. Tröskverket kördes vida omkring och bl.a har Linde, Lojsta, Levide och till och med Eksta nämnts av äldre personer. Det var självklart att en sådan här tröskning var en stor händelse i bygden, Kristian Kristiansson, född 1887 vid Nederburge, har berättat att han tillsammans med lärarinnan och alla skolbarnen fick gå till Gardarve för att titta på den nyinköpta lokomobilen och tröskverket. Den äldsta kassaboken är förd av Arvid Laurin, med början den 5 december 1901 och med en transportsumma på kronor från en äldre kassabok. I mars 1902 tycks bolaget ha en skuld i Sparbanken på kronor och den årliga amorteringen varierar under flera år mellan 200 och 280 kronor. Niklas Rohnström tycks ha varit tröskskötare en tid men även Johan Lindvall, Kälder och Arvid Laurin har innehaft den sysslan. Herman Pettersson blir så småningom skötare och den 30 november 1906 erhåller Edvard Wahlberg betalning som tröskskötare i tolv dagar á 2 kronor. Kassaboksanteckningarna upphör 1914 och börjar inte igen förrän Under denna tid, troligen 1914 inköptes en Welger halmpress till okänt pris och som sällan fungerade till full belåtenhet. Från 1922 sköter J R Lindvall, Kälder kassan och har den 10 januari 1922 betalat en Munktells traktor med kronor. Den gamla lokomobilen överläts till obekant pris till Stenstusåg. Kassör från 1932 är Martin Laurin. Den gamla tröskan är utsliten och ersattes 1933 med en Munktells 3 ½ fots tröska till ett pris av kronor. Ture Wahlberg blir tröskskötare 1936 och Janne Persson imatare samma år byttes den gamla halmpressen ut för en kostnad av kronor. Samma år inköptes också en 30 hästkrafters elmotor av Karl Fardstedt, Stenstugu för kronor. År 1948 såldes Munktellstraktorn för 250 kronor till Tomas Lagergren i Havdhem för skrotning och samma år installerades returfläkt på tröskan för kronor. Vid oljeväxtodlingens start under krigsåren inköpte bolaget en 4-fots Allis Chalmers bogserad skördetröska som efter några år utbyttes mot en självgående Massey Harris 8 ½ fots tröska. Skördetröskrörelsen övergick dock ganska snart i ett särskilt skördetröskbolag. Den stationära tröskningen avtog allt mer och 1964 är sista året enligt kassaboken som tröskbolaget varit i verksamhet. Något år senare såldes elmotorn till Bertil Fardstedt för 200 kronor, vilket täckte bolagets skulder och slutligen körde Nils Kotz både press och trösk till Arne Wahlberg i Gerum för skrotning. Trösklag nr 1 vid Kelder på 1920-talet Överst fr v Birger Andersson, Evald Wahlberg, Ture Wahlberg, Sigvard Kollberg, Nedre raden: Janne Persson, Enar Hallin, Janne Johansson, Herman Pettersson, Knut Pettersson

5 Tröskbolag nr. 2 i Fardhem Tröskbolag nr. 2 i Fardhem bildades 1904 och bestod av elva delägare och fick därför namnet Elvingen. Delägarna var: Johansson Gerete, Nyman Myre, Pettersson Överburge, Pettersson Myre, Medbom Kvie, Kristiansson Nederburge, Karlsson Nixarve, Larsson Gardarve, Kollberg Hallsarve, Pettersson Rodarve och Larsson Rodarve. Lokomobil och tröskverk köptes från Pettersson i Havdhem och Cedergren i Klinte och var av märket Marshall. De visades på lantbruksutställningen i Visby Utvecklingen var i stort sett den samma som i förutnämnda bolag kostade det 30 öre per 100 kg att få höstsäden tröskad och för vårsäden kostade det 25 öre per 100 kg ändrade man prissättningen till att i stället ta ett pris per timme. Det kostade då 8 kr/tim för trösk och lokomobil. Varje flyttning av verket kostade 5 kr och om någon hyrde lokomobilen för att driva stenkrossen kostade det 1,50 kr/tim. Under slutet av 1910-talet tröskade man också för många som inte var delägare i bolaget, och då inte bara i Fardhem utan även i Hemse och Levide. År 1913 inköptes en självgående lokomobil. Det bestämdes då också att ett förvaringshus av trä för trösk och lokomobil skulle uppföras på lämplig plats men det blev troligen aldrig gjort inköptes en halmpress, den kostade kr inköptes den så kallade Titan, det var en tvåcylindrig traktor av märket International ersattes så denna av en Fordson traktor med gummihjul användes Elvingens tröskverk för sista gången. Nu hade de flesta delägarna sedan några år tillbaka små egna skördetröskor. Bolaget upplöstes 1969 då den 80-årige bonden Viktor Jakobsson vid Överburge köpte tröskverket för 100 kronor. Tröskbolag nr. 3 i Fardhem Bolaget bildades 1914 och kallades också Brogårds tröskbolag. Delägare var: August Bolander Hägsarve, Lars Ronander Gerete, Viktor Jakobsson Överburge, Seth Hallin Gardarve, August Jakobsson Stenstugu, August Söderström Hallsarve, Ester Jakobsson Nixarve, Herman Jakobsson Rodarve, Gottfrid Höglund Hägsarve, Einar Hallin Hägsarve, Hugo Frögren Rodarve, Edvin Havdelin Nederburge, Karl Österberg Gardarve och Oskar Pettersson Gerete. Österberg och Söderström lämnade bolaget Senare sålde även Einar Hallin sin lott till Erik Jakobsson vid Myre. Här följer några uppgifter som hämtats från bolagets kassabok som omfattar åren lånade bolaget kronor i Rone sockens sparbank, man lånade även 636 kronor av Edvin Havdelin. Dessa pengar plus ytterligare ungefär kronor gick till att lösa en växel på kronor. Lånet i sparbanken amorterades med kronor per år medan lånet från Havdelin var amorteringsfritt i 10 år. Det framgår också av kassaboken att lantbrukare med små gårdar ofta låg efter med betalningen till bolaget både ett och ibland flera år inköptes en fläkt (möjligen en sörpfläkt ) från Bröderna Pettersson i Havdhem, den kostade kronor plus 30 kronor för montering. Samma år tröskades hampa för Martin Laurin, Sandarve för totalt 9 kronor gjorde bolaget stora investeringar. Man skulle nu även ägna sig åt annat jordbruksarbete än tröskning. Man lånade kronor i Fardhems sockens sparbank samt sålde den gamla Fordson traktorn för 640 kronor. En annan traktor (okänt fabrikat) inköptes för kronor, till den inköptes en plog för kronor samt en harv för kronor. Redan efter två år såldes denna traktor för kronor. För dessa pengar plus ytterligare lån inhandlades en traktor för kronor. Investeringarna var tydligen positiva för bolagets omsättning steg mångdubbelt under ett antal år, men från mitten av 50 -talet sjönk den successivt igen. Den 1 januari 1952 infördes obligatorisk trafikförsäkring för traktorer. Det kostade bolaget 7 kronor att få traktorn inregistrerad och 30 kronor i försäkringspremie var det så dags att byta traktor igen, den här gången betalade man emellan kronor. Samma år byggdes troligen garaget mitt emot Bolanders, det står nämligen i kassaboken Aug. Jakobsson för garage kronor. Bolaget upplöstes 1961 och då köpte Johannes Bolander garaget och traktorn, en Massey Harris. - Christer Olsson -

6 Gammaldags gästabud i Fardhems prästgård ur Bertha Wimans bok Präster och patroner skriven 1933 När den gamle prästen Göran Ekholz för alltid lade sina ögon ihop den 4 februari 1793 blev det liksom några ögonblicks vindstilla i den idoga Fardhem prästgård. Spinnrockarnas hjul stannade, kardorna lades samman, talet gick i viskningar. Men det varade inte länge. De otaliga bestyr, som en hädanfärd som salig prostens förde i släptåg, väntade bara på att man tog fatt dem. Var inte prästgården sen mer än hundra år tillbaka känd för sin gästfrihet, hade den inte ett över hela Gotland stadgat anseende för sitt utsökta matbord! Nu om någonsin gällde det att hålla det traditionella anseendet uppe, ty skulle det på något sätt klicka, kunde ju ingen veta hur det skulle gå, när prostens äldste son, magister Albrekt Ekholtz, f.n. kollega i Visby, sökte pastoratet efter fadern. Nej, här fick minsann ingenting fallera; här måste god sed vidmakthållas; här måste slaktas, bakas och bryggas inte bara för släkt och vänner utan för varenda själ, som tillhörde någon av pastoratets tre socknar, vars herde den döde varit. Jo, jo men, för mindre gick det inte av, och hederligt på alla sätt måste allting vara, d v s rikligt med mat och dryck och övrig välfägnad. Prostinnan var mycket klen till hälsan vid detta laget; prostens sjukdom och död hade tagit hårt på hennes krafter, men hon hade en värdefull hjälp i sin blivanden sonhustru, den unga mamsell Ulrika Lallér, vilken sedan någon tid vistades i prästgården. Mamsell Ulla var ingen novis i det husliga. Hon var det äldsta av förste lantmätare Lallérs 15 barn, och redan vid 21 års ålder hade hon varit en av de förnämsta medverkande vid morföräldrarnas, Carl Hindrik Langes och Catharina Fåhraea, guldbröllop. Var och en kan väl förstå, att hon nu ville göra sitt allra bästa; man kallade ju inte präst bara på de prästerliga gåvor, en man kunde ha; det var också mycket annat som spelade in som plus eller minus. Att mamsell Ulla var ett mycket stort plus i magister Albrekts kandidatur, det var en hemlighet som sockenborna småmysande förtrodde varandra.. Biskop Lutkeman skulle själv komma och jordfästa prosten, hade han sagt, då han notificerades om dödsfallet. Magister Albrekt for hans högvördighet till mötes ända till Bönders i Klinte. Men när kyrkklockan började ringa biskopen till mötes, föll prostinnan helt samman. Hon gick till sängs för att aldrig stiga upp mera. Prosten jordfästes dagen därpå; begravningsgästerna bestodo endast av närmaste släkten och grannarna. Det stora begravningskalaset måste tillsvidare uppskjutas. Förberedelserna pågingo icke desto mindre. Prostinnan gav sina föreskrifter, och mamsell Ulla sprang titt och tätt in till hennes säng för att visa och låta henne smaka på bakverk och annan välfägnad. Prostinnan blev emellertid sämre och sämre, och den 19 mars dog hon. Fjorton dagar därefter gick det stora för prosten och prostinnan gemensamma gravölet av stapel. Första dagen voro man och hustru från varenda gård i pastoratets tre socknar bjudna. Till kalaset hade sex nötkreatur slaktats förutom svin, kalvar, får och fjäderfä. Fjorton fat öl hade bryggts, 14 Lisp. fisk användes. 7 käringar voro sysselsatta bara med att skära till fisken sägs det. Färska soppan kokades i bryggkitteln, och frikadelldegen till den gjordes i stora baljor. I alla rum var dukat med långa, smala bord med sittbräden till. När gästerna anlände, togos de emot vid gatgrinden av klockaren n:o 1, vid gårdsgrinden av klockaren n:o 2 och vid förstugdörren av klockaren n:o 3. Var och en av dessa bjöd på en välkomma efter tidens sed. 2:ne länsmän voro satta att hålla ordning och ropa upp gästerna efter gårdarnas namn. De voro också sedan värdar vid borden, där man bänkade sig efter att hava läst bordsbönen.åtta dagar i förväg minst brukade man fasta, innan man begav sig till ett gästabud något så när likvärdigt med detta, men så hade man sedan också aptit. Först kom det salta köttet, så färska soppan med klimp eller frikadeller, så fisken, oxsteken och rispannkakan, sedan en stor smörgås med ett par sorters ost, sist ett stycke torrt, salt kött med korv och tunga. Det sista tydligen befrämjande av en god törst. Så tog klockarn upp psalmen och man tackade Gud för maten. Återstod nu bara att också tacka värdfolket och sedan troppa av. Nu stodo bönder vid respektive grindar och bjödo öl och dricka. Så var första den av det stora kalaset lyckligt överstånden.

7 Åtta dagar därefter, då man på nytt hunnit slakta, baka och brygga, koka och steka, voro torpare, inhyses och fattiga bjudna till hederligt kalas med rikligt välfägnad, i huvudsak lik den på första kalaset, och ytterligare åtta dagar därefter, då man ånyo hunnit bereda sig, gick det tredje kalaset av stapel. Detta var förbehållet huset eget folk: 2 drängar, 5 pigor, jämte 8 s k tröskningskarlar och alla skaffare och skafferskor (de som passat upp vid resp. kalas). Hade det dröjt länge innan gravölet efter prosten Göran Ekholtz och hans hustru Elisabeth Maria Grevesmuhlen, blev drucket, så hade man gjort det så mycket grundligare i stället. Rätt snart fick man emellertid reda till ett stort glädjens gästabud. Magister Albrekt blev enhälligt kallad till faderns efterträdare i pastoratet, och en väcker dag finna vi magistern med sin fästmö välkomnande sina kära församlingsbor. Det var en lika rolig som arbetsam dag, och att det gick mat och dryck åt, förstår man av grannhustrun Nixarvemors yttrande, när hon, sedan gästerna gått, kom och stack in litet av ost och smör genom fönstret: Nå tyckar ja att häuse kan varä tomt. Men det blev inte tomt på Guds gåvor i Fardhem prästgård, det kunde talrika släktingar och vänner, grannar och sockenbor intyga. En gång kom emellertid till prästgården en hop gäster, dem kanske fru Ulla, av helt naturliga skäl, helst skulle sett att hon sluppit undfägna. Det var en hop ryska officerare och soldater, vilka under ryssarnas ockupation av Gotland, våren 1808, uthungrade kommo till prästgården och begärde mat. Där fanns förut hungriga gotlänningar, och bordet stod dukat med mat och kaffe, öl mm. Då resolverade värdinnan, att den hungrige var hennes gäst, vem han än i övrigt var. Det har många gånger av äldre gotlänningar talats om den hänsynsfullhet, som den ryske amiralen Bodisco vid flera tillfällen visade gotlänningarna under detta häradståg. Orsakerna därtill kunna ju hava varit flera. På Bönders gård i Klinte lät han uppsätta en proklamation, att ingen ryss där fick göra några rekvisitioner eller föröva något slags övervåld. Orsaken härtill var att B. fått veta, att husets värdinna var mor till en man, med vilken han haft mycket att göra i Pommern, då svenska och ryska arméerna voro allierade Denne man, vilken Bocisco sade sig hava mycket värderat, var den både som människa och krigare högt skattade översten Johan Norby, som fallit för en fransk kula vid Stralsund Ryssarnas besök på Gotland blev dessbättre ej långvarigt denna gång. Den tappre Rudolf Cederström kom med sin lilla eskader och drev dem på flykten. Men låtom oss återvända till Fardhems prästgård. Det var år Det är alltså runda hundra år sen dess. Man beredde sig i prästgården på ett besök, som vida övergick vad man hittills varit med om. Det var självaste kronpris Oscar, som kommit med den första ångbåten, även den kallad Gotland, och nu skulle han också gästa Fardhems prästgård. Inte underligt om allt vändes upp och ner, ut och in för ett så rart främmande! Tänk, prinsen var ju årsbarn med deras enda dotter, Brita Elisabeth! Hon gifte sig, när hon var bara 19 år gammal, med prosten Romdahl, men prinsen var ju gift han också med den vackraste prinsessa, som kunde tänkas gå på Guds gröna jord, och såna rara barn de hade sedan. Ack ja, vad där blev mycket språkat både före och efter detta besök, under detsamma gick det ju inte an att man talade så mycket, annat än om man blev tillfrågad förstås. Ännu så länge var prins Oscar i det stora hela endast ett vackert löfte till tvenne folk, över vilka han skulle komma att regera, men han var, åtminstone i Sverige, ofantligt avhållen av hög och låg. Man kunde ej högt nog prisa hans dygder, hans begåvning, hans manliga skönhet. När han nästa gång besökte Gotland 1854, kom han som landets konung. Han hade då infriat många av de förhoppningar, man fäst vid honom, bl a på lagstiftningens många olika områden och synnerligast de, som händförde sig till fångvårdens humanisering. Landets försvar låg honom också varmt om hjärtat. Kvinnorna voro honom särskilt tacksamma för att han genomdrev lagen, att son och dotter skulle ärva lika. Ja, många och stora voro de planer han hade för sina båda folks väl; alla kunde han ju inte mäkta genomföra. Missräkningar inom såväl inrikes som utrikespolitiken stäckte hans mod och nedsatte hans fysiska krafter, som nog aldrig varit så synnerligt stora. Det var en prövad man, som 1854 avlade ett besök hos den då nära 95-åriga prosten Ekholz i Fardhems prästgård. Den gamle prosten hade mist sin Ulla redan 1842 och han satt där nu blind, men han sträckte sina händer mot sin konung och välsignade honom. Icke lång tid därefter dog han. Han hade då tillsamman med fadern innehaft Fardhems pastorat, till vilket Linde och Lojsta socknar voro annex, i sammanlagt 88 år. Utan prövningar hade hans liv icke förrunnit. Var sorgen över hans kära hustrus död stor, så var den säkert ej jämförlig med den, som hans båda söner, Georg Magnus och Albrekt, tillfogade honom, då de, den ene revisionssekreterare, den andre anställd av riksbanken, för förfalskning rymde till Amerika och sedan aldrig avhördes. I den gamla goda tiden var ju sådant mera ovanligt än i våra dagar, men.det hände i alla fall Albrekt Ekholtz far har i sin dagbok gjort följande anteckning den 1 januari 1768: Församlingens ungdoms hopläggningslekstugor på stora högtidsdagar oanständiga och skadliga. Hjälp Herre att de måtte vara avskaffade! Derom måste jag tala med sockenmännen. En modern fråga, aktuell redan 1768 och troligen mycket tidigare. Under de 60 år Albrekt Ekholtz var församlingens herde, hade hans sockenbor vant sig vid att gå till prästgården med sina båda andliga och världsliga bekymmer. Ja, man hade så stort förtroende för honom, att man vid tvister och misshälligheter gick det närbelägna tingshuset förbi till prästgården. På prostens kammare, där visste man, skipades rättvisa så som eljest ingenstädes.

8 Bilder från sojdesbränningen 2013

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Jag har växt upp med min farmors och andra släktingars berättelser om hur

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Bättre och bättre dag för dag

Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Vers 1 Nu för tiden var person håller på med suggestion Och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, Hatten av för gamle herr

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Kallen Hansen lätt nervös kramar ratten hårt i Anders Wängström M5 som han fick provköra på vägen mellan Pcdoktorns jobb och festplatsen.

Kallen Hansen lätt nervös kramar ratten hårt i Anders Wängström M5 som han fick provköra på vägen mellan Pcdoktorns jobb och festplatsen. Bimmerabend mit öl tänker ni, är dom inte friska eller vad gjorde dom på tyska lektionerna? Namnet kom fram efter ett antal olika namn, mit öl biten var av lite dubbelbottnad betydelse och humorn var givetvis

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén 14 Jag har tänkt på det mycket. Varför är jag så arg? Det är svårt att ändra på, men jag har faktiskt mjuknat med åren. Ja, inte är den särskilt cool,

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar

Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Magiska tidsresor med 6 till 9-åringar Hur tror du att det var att leva för hundra år sedan? Titta så fin jag blev med lockar i håret! Vi frågade några 6-åringar: "Det var krig, man bodde i stenhus, de

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer