Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva."

Transkript

1 Sektionsmöte LP4 14/ , kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, Viktor Runemalm, Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas av sektionsordförande med en knallpulversalva. 2 Val av mötesordförande Petter Isaksson föreslås och godkännes enhälligt. 3 Val av mötessekreterare Måns Östman föreslås och godkännes enhälligt. 4 Val av justerare tillika rösträknare Christoffer Lindvall och Kim Svensson föreslås och godkännes enhälligt. 5 Mötets stadgeenliga utlysande Sektionsmötet finner att mötet var stadgaenligt utlyst. 6 Fastställande av dagordning Ztyret presenterar en ny dagordning (se bilaga 1). Mötet beslutar att fastställa den nya dagordningen som dagordning för mötet. 7 Adjungeringar Inga adjungeringar 8 Information 8.1 Programmet Ingen från programmet var närvarande. 8.2 ZIG Ingen från programmet var närvarande. 8.3 Chalmers Studentkår Albin Hjalmarsson meddelar att det går att söka studentrepresentantposter till något utbildningsområde, det går också att söka Chalmers anställingskommitté. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 1 av 28

2 8.4 Kårfullmäktige (FuM) Viktor Runemalm informerar att en ny kårstyrelse och kårledning valts in. Det har beslutats om ett nytt prioriterat område, Stärka kopplingen mellan teknologens Chalmerstid och framtida arbetsliv, som kommer att fortlöpa under en femårsperiod. Det har också beslutats om kårföreningsstatus för tre nya föreningar, dessa är: Avancez Makerspace Chalmers Studentkårs Idrottssällskap Chalmers Studentkårs The Zeitgeist Movement Till sist har man också tagit fram en ny strategi för Kårens verksamhet inom engagemang och personlig utveckling. 8.5 ArgZ Har fått sina överlämningar, både för ArgZ och ZMART. Man har byggt upp en Podio-plattform för att strukturera sitt arbete bättre. Skickat ut ett mail till alla masterstudenter. Johannes Berghult meddelar också att Tetra Pak kommer att skicka upp en pall med juice till sektionen. Man planerar också inför ett frisbeegolf-arrangemang. 8.6 DaltonZ Har arrangerat LAN vilket var mycket lyckat. Vi ställde upp med ett lag i sektionsmästerskapen i häfv, där vi kom på en 3e plats. Utöver detta har man grillat på pubrundan och arrangerat ET-raj. Snart arrangeras också en paintballturnering. 8.7 SNZ Har arrangerat pluggfrukost, pluggkväll och kursväljarpub. Man har också medverkat på kursnämnder i Dig o Dat och LinAlg, Peter Hegarty kommer tyvärr inte vara kvar på Z. Man har också börjat utvärdera masterkurser (på MPSYS). 8.8 Zenith Har släppt en ny upplaga av Zenith och skrivit nästkommande nummer. Man har också lagat onsdagslunch. 8.9 ZEXET Arrangerat pub under pubrundan, nytt för denna gången var att det var countrytema. Också medverkat på Zaloonenrenoveringen och arrangerat CM i fest där man kom på en fin 2a plats tillsammans med SexIT. Man har puffat för EKAK och FestU samt bokat Gasquen för mottagningen och August meddelar glatt att cowboysittningen i år kommer att vara i Gasquen ZIF Arrangerat torsdagsträningar och planerar att ställa upp med ett lag på CM i fotboll. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 2 av 28

3 8.11 Ztyret Har styrt upp Zaloonenrenoveringen och riktar ett stort tack till alla som var med. Tack för Zaloonenrenoverings-kalas och sektionsaktivas dag har arrangerats, det senare är ett nytt koncept för att tacka alla som varit sektionsaktiva föregående år. Utöver detta har man rekryterat ny styrelse och valberedning samt varit i Luleå på SMART och till sist skrivit preliminär verksamhetsplan och budget SAMO Jonas Rappu meddelar att det har varit fysisk och psykosocial skyddsrond ZØK Nollmodulen har varit på en första granskning, schemat är spikat och alla phadderchefer är rekryterade. Det kommer att hållas en phadderpub med information för alla som planerar att vara phaddrar Fanbäreriet Har burit fanan ståtligt under Cortègen Intrezzeklubben Hade filmkväll efter förra mötet och arrangerar pub med quiz efter detta möte. Även internrepresenterat tillsammans ZKK Revisorsgruppen Gått igenom bokslut samt tagit fram två nominerade sektionsrevisorer Valberedningen Arrangerat sammanhållningsdag samt hållt i intervjuer för Ztyret och ZKK Webbgruppen Internrepresenterat och börjat arbeta med en ny sektionshemsida ZKK Handlat kaffe, varit med och nominerat nytt ZKK samt bakat bullar till dagens möte Tengil Nominerat en ny styrelse som väljs in på föreningens årsmöte, även arrangerat spelkvällar. 9 Statistik Intrezzeklubben sammanställde statistik över de på mötet närvarande. Denna utföll på följande vis: 12 st Z14 9 st Z13 12 st Z12 Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 3 av 28

4 9 st Z11 8 st Z10 2 st Z09 1 st Z08 1 st MPSYS14 Av dessa var 34 st. kommitté- och föreningsaktiva på sektionen. 10 Ställningstagande för ansvarsfrihet 8.1 DaltonZ 14 Det har inte hänt så mycket med bokslutet sedan förra mötet på grund av tekniska problem med Visma, därför har det revisorerna inte granskat klart bokslutet till detta möte. Sektionsrevisorerna yrkar därför på vidare bordläggning. Mötet beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 8.2 SNZ 13/14 Sektionens lekmannarevisorer anser att SNZ 13/14 har utfört ett arbete i enlighet med sektionens stadga och reglemente. De yrkar därför på att bevilja SNZ 13/14 ansvarsfrihet. Mötet beslutar enhälligt att bevilja SNZ 13/14 ansvarsfrihet. 8.3 ZEXET 14 Sektionens lekmannarevisorer anser att ZEXET 14 har utfört ett arbete i enlighet med sektionens stadga och reglemente. De yrkar därför på att bevilja ZEXET 14 ansvarsfrihet. Mötet beslutar enhälligt att bevilja ZEXET 14 ansvarsfrihet. 8.4 Ztyret 13/14 Inget nytt material har kommit fram sedan senaste mötet, sektionsreisorerna lämnar därför frågan öppen för mötet att bestämma. En relevant diskussion förs. Mötet beslutar enhälligt att bevilja Ztyret 13/14 ansvarsfrihet. Mötet ajourneras och återupptas igen Propositioner och motioner 12.1 Motion: Inköp av Chalma Mater Mattias Kuosku och Måns Östman föredrar motionen (bilaga 2). Matilda Rosander föredrar Ztyrets svar (bilaga 3). En relevant diskussion förs. Mötet beslutar enhälligt att bifalla motionen i dess helhet. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 4 av 28

5 12.2 Motion: Krav för sektionsrevisorer Albin Hjalmarsson föredrar motionen (bilaga 4). Matilda Rosander föredrar Ztyrets svar (bilaga 5). En relevant diskussion förs. Mötet ajourneras och återupptas igen Andreas Andersson, Tomas Nilsson, Johan Persson och Johan Hörkén lämnar in tillägsyrkanden, alla utom Andreas Andersson drar sedan tillbaka sina yrkanden (Andreas yrkande går att läsa i bilaga 6). Albin Hjalmarsson jämkar sig med Andreas Anderssons tilläggsyrkande. Ztyret jämkar sig med Albin Hjalmarsson. Mötet beslutar enhälligt att bifalla Albin Hjalmarssons motion med Andreas Andressons tilläggsyrkande Motion: Ny Lucky-kostym Mattias Kuosku och Måns Östman föredrar motionen (bilaga 7). Matilda Rosander föredrar Ztyrets svar (bilaga 8). En relevant diskussion förs. Mötet beslutar enhälligt att bifalla motionen i dess helhet Proposition: Stadgatillägg för misskötsel av föreningar Matilda Rosander föredrar propositionen (bilaga 9). 12 Inval En relevant diskussion förs. Mötet beslutar att bifalla propositionen i dess helhet Sektionsrevisorer Valberedningen presenterar de nominerade kandidaterna (bilaga 10). De nominerade ges tillfälle att presentera sig själva och sektionsmötet får ställa frågor till dem. De nominerade lämnar möteslokalen och mötesordförande öppnar upp för diskussion. Mötet finner sig redo att gå till beslut. Mötet beslutar att fatta beslut om de nominerade i grupp. Mötet beslutar att enhälligt välja in de nominerade till revisorsgruppen. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 5 av 28

6 13.2 Valberedning 15/16 Ztyret presenterar sitt ursprungliga förslag (bilaga 11) och sitt uppdaterade förslag på valberedning (bilaga 12). De nominerade ges tillfälle att presentera sig själva och sektionsmötet får ställa frågor till dem. De nominerade lämnar möteslokalen och mötesordförande öppnar upp för diskussion. Mötet finner sig redo att gå till beslut. Mötet beslutar att fatta beslut om de nominerade i grupp. Mötet beslutar att enhälligt välja in de nominerade till valberedningen 15/ ZKK 15/16 Valberedningen presenterar de nominerade kandidaterna (bilaga 13). De nominerade ges tillfälle att presentera sig själva och sektionsmötet får ställa frågor till dem. De nominerade lämnar möteslokalen och mötesordförande öppnar upp för diskussion. Mötet finner sig redo att gå till beslut. Mötet beslutar att fatta beslut om de nominerade i grupp. Mötet beslutar att enhälligt välja in de nominerade till ZKK 15/ Ztyret 15/16 Valberedningen presenterar de nominerade kandidaterna (bilaga 14). De nominerade ges tillfälle att presentera sig själva och sektionsmötet får ställa frågor till dem. De nominerade lämnar möteslokalen och mötesordförande öppnar upp för diskussion. Mötet finner sig redo att gå till beslut. Mötet beslutar att fatta beslut om de nominerade i grupp. Mötet beslutar att enhälligt välja in de nominerade till Ztyret 15/ Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår Verksamhetsplan Matilda Rosander föredrar den preliminära verksamhetsplanen (bilaga 15). Mötet beslutar enhälligt att fastställa den preliminära verksamhetsplanen. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 6 av 28

7 13.2 Budget Viktor Runemalm föredrar den preliminära verksamhetsplanen (bilaga 16). 14 Övriga frågor Mötet beslutar enhälligt att fastställa den preliminära budgeten. Johan Larsson Hörkén informerar att han planerar att arrangera en kandidatmiddag som förhoppningsvis kommer gå av stapeln den 7 juni. Om man vill hjälpa till eller har några idéer får man gärna höra av sig till Johan. Andreas Andersson lyfter en fråga om aspkostnader under aspning, en relevant diskussion förs. Andreas lyfter också en fråga rörande internrepresentation. Filip Saltvik föreslår en varm applåd för Ztyret då det är deras sista sektionsmöte. 15 Nästa möte Nästa möte hålls preliminärt Lv6 läsperiod 1 verksamhetsåret 15/ Mötets avslutande Mötet avslutas Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 7 av 28

8 Bilagor 1. Uppdaterad dagordning 2. Motion: Inköp av Chalma Mater 3. Motionssvar: Inköp av Chalma Mater 4. Motion: Krav för sektionsrevisorer 5. Motionssvar: Krav för sektionsrevisorer 6. Andreas Anderssons tilläggsyrkande 7. Motion: Ny Lucky-kostym 8. Motionssvar: Ny Lucky-kostym 9. Proposition: Stadgatillägg för misskötsel av föreningar 10. Nomineringar: Sektionsrevisorer 11. Nomineringar: Valberedningen 15/ Motnominineringar: Valberedningen 15/ Nomineringar: ZKK 15/ Nomineringar: Ztyret 15/ Preliminär verksamhetsplan 15/ Preliminär budget 15/16 Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Petter Isaksson Måns Östman Christoffer Lindvall Kim Svensson sida 8 av 28

9 Slutgiltig föredragningslista Sektionsmöte Z-teknologsektionen Chalmers Studentkår Slutgiltig föredragningslista sektionsmöte Z-teknologsektionen LP4 14/ HA4 Klockan 17:30 Kallade: Samtliga sektionsmedlemmar Petter Falkman, Programansvarig Z Suzana Plancak Jeremic, Studievägledare Z Björn Friberg, Utbildningssekreterare Z Bengt Lennartson, Hedersmedlem Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Andreas Eklöf, Hedersmedlem Colin Qvarnström, Kårledningens husansvarig 14/15 Peter Olsson, Inspektor 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av justerare tillika rösträknare 5 Mötets stadgeenliga utlysande 6 Fastställande av dagordning 7 Adjungeringar 8 Information 8.1 Programmet 8.2 Mekatronisk verkstad 8.3 ZIG 8.4 Chalmers Studentkår 8.5 Kårfullmäktige (FuM) 8.6 ArgZ 8.7 DaltonZ 8.8 SNZ 8.9 Zenith 8.10 ZEXET 8.11 ZIF 8.12 Ztyret 8.13 SAMO 8.14 ZØK 8.15 Fanbäreriet sida 1 av 20

10 Slutgiltig föredragningslista Sektionsmöte Z-teknologsektionen Chalmers Studentkår 8.16 Intrezzeklubben 8.17 Revisorsgruppen 8.18 Valberedningen 8.19 Webbgruppen 8.20 ZKK 8.21 Tengil 9 Statistik 10 Ställningstagande för ansvarsfrihet 10.1 DaltonZ SNZ 13/ ZEXET Ztyret 13/14 11 Propositioner och motioner 11.1 Motion: Inköp av Chalma Mater 11.2 Motion: Krav för sektionsrevisorer 11.3 Motion: Ny Lucky-kostym 11.4 Proposition: Stadgatillägg för misskötsel av föreningar 12 Inval 12.1 Sektionsrevisorer 12.2 Valberedningen 15/ ZKK 15/ Ztyret 15/16 13 Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 15/ Verksamhetsplan 13.2 Budget 14 Övriga frågor 15 Nästa möte 16 Mötets avslutande sida 2 av 20

11 Motion: Inköp av Chalma Mater Bakgrund Gemene Z-teknolog har för tillfället inget självklart medium för att ta till sig Chalmers gedigna historia. En väg att gå hade vart att införskaffa en uppsättning utav Chalma Mater vol 1-7. I nuläget så kostar detta ca 2500, med andra inget varje teknolog har råd med utöver studentlitteraturen. Yrkande Med ovanstående som bakgrund yrkar undertecknade på att: Ztyret 14/15 skall köpa in Chalma Mater volym 1-7. Ztyret i samråd med ZEXET ordnar en stationär plats för dem i Zaloonen. Måns Östman Date Mattias Kuosku Date

12 Motionssvar årsmötet Z teknologsektionen Chalmers Studentkår Motionssvar: Inköp av Chalma Mater Ztyret vill börja med att tacka motionärerna för motionen. Ztyret tycker att en uppsättning Chalma Mater i Zaloonen hade kunnat vara ett trevligt inslag. Men då 2500 kronor är en relativt stor investering vill Ztyret försäkra sig om att intresse finns hos sektionens medlemmar för att lära sig mer om Chalmers historia. En förutsättning för att en sådan investering är att böckerna sedan kommer att utnyttjas och läsas av medlemmarna. Yrkande: Ztyret väljer att varken yrka på bifall eller avslag på motionen, utan lämnar det upp till sektionsmötet.

13 Motion: Krav för att få vara sektionsrevisor Bakgrund För en väl fungerande sektion så finns det vissa beståndsdelar som måste finnas och vara funktionella. Revisorsgruppen är en av dessa, därför är det otroligt viktigt att vi har bra möjligheter att hitta lämpliga personer som vill arbeta med att revidera verksamheten. Idag har dock Z sektionen som krav att dessa personer inte innehar någon annan förtroendepost som helst på sektionen (förtoendepost = vald av sektionsmötet till ett sektionsorgan). Det gör rekryteringen svår, då människor ganska ofta vill hålla på med någonting annat på sektionen samtidigt. Dessutom, för att klara av att fylla alla platser på sektionen så är det en viktig förutsättning att vi har möjligheten att ha flera, lite mindre tunga, uppdrag samtidigt. Därför vill jag minska på det kravet, och införa andra restriktioner. Restriktionerna jag föreslår är plockade från andra sektionsstadgor samt kårens stadga. De är menade att fortfarande skydda revisionsprocessen från jäv i den mån det är rimligt, men fortfarande tillåta personerna att ha vissa andra samtidigt. Utöver den uppenbara praktiska skillnaden så är det bra att förstå att detta blir en viktig principiell skillnad. Den lägger aningens mer vikt i tilliten till människorna vi väljer. Yrkande Med ovanstående som bakgrund yrkar undertecknad på att: I sektionens stadga stryka: : Sektionsrevisor får ej inneha förtroendepost i något övrigt sektionsorgan. I sektionens stadga lägga till nya: : Sektionsrevisor får ej inneha ansvarspost på sektionen under sin mandatperiod : Sektionsrevisor skall ej granska räkenskaper och förvaltning för sektionsstyrelse eller övrigt sektionsorgan för ett år då denne var medlem av denna, eller ett direkt påföljande år. Övrigt Motionen avser en stadgeändring. Först efter att ha godkänts på två på varandra efterföljande sektionsmöten samt av kårstyrelsen kommer ändringen att gälla. Ha det gött!! //Hazze (Albin Hjalmarsson)

14 Motionssvar årsmötet Z teknologsektionen Chalmers Studentkår Motionssvar: Krav för att få vara sektionsrevisor Ztyret vill börja med att tacka motionären för sin motion. Då revisorer är ytterst viktigt för sektionens verksamhet ser Ztyret det som en stor fördel om det finns en stor grupp medlemmar på sektionen som skulle kunna inneha en sådan post. Då antalet på sektionen det senaste året har minskat på sektionen ställs därmed högre krav på att fler behöver engagera sig för att fylla alla poster på sektionen. Därför ser Ztyret en sådan här förändring som ett steg i rätt riktning då det innebär att dörrar till Revisorsgruppen öppnas för fler medlemmar. Yrkande Ztyret yrkar på att: Bifalla motionen i sin helhet.

15 Jag yrkar på att lägga till följande: - En tidigare sektionsstyrelsemedlem får lov att granska räkenskaper och förvaltning för andra organ på sektionen från samma och direkt påföljande år denna person var medlem i sektionsstyrelsen. /Andreas Andersson

16 Motion: Ny Luckykostym Bakgrund Den Luckykostym som de senaste åren använts vid cortégen och mottagningen har nyligen kasserats, detta är givetvis mycket tråkigt då Lucky inte längre kommer kunna figurera på sektionen och sprida glädje. Därför tycker undertecknande att det är dags att investera i en riktigt fin och bra Luckydräkt, vilket förhoppningsvis skulle frambringa ett mer frekvent användande av dräkten. En ytterligare positiv effekt av detta ökande användande skulle kunna vara att alla sektionsmedlemmar känner en större gemenskap genom Lucky. Det finns företag som specialiserar sig på att tillverka skräddarsydda kostymer (maskotar) vilka är mycket välgjorda. Ett exempel på ett sådant företag är Olympus Group som har gjort en rad maskotar till bland annat amerikanska universitet. Nedan finns ett exempel från deras hemsida. DaltonZ har tidigare hanterat Lucky Lukes kostym, så vis faller det naturligt att det är DaltonZ som skall ta fram detta underlag till nästa sektionsmöte. Alternativt så hade Ztyret tagit fram denna offert. Men då det inte är ett långsiktigt arbete så finner undertecknade att det är en olämplig arbetsbörda för Ztyret. Yrkande Med ovanstående som bakgrund yrkar undertecknade på att: DaltonZ undersöker potentiella företag att beställa en Luckykostym ifrån och vad det kommer att kosta. DaltonZ redogör för sin undersökning på sektionsmöte 1 verksamhetsåret 15/16 och låter mötet ta ställning till huruvida det är en investering sektionen bör göra.

17 Om sektionsmötet väljer att införskaffa en ny Luckykostym skall denna förvaltas av DaltonZ, sektionens PR-kommitté. Måns Östman Date Mattias Kuosku Date

18 Motionssvar årsmötet Z teknologsektionen Chalmers Studentkår Motionssvar: Offert för ny Luckykostym Ztyret vill börja med att tacka motionärerna för motionen. Då sektionenshelgonet Lucky Luke är mycket betydelsefullt för sektionen är det viktigt att det finns möjlighet att ha det representerat på bland annat första dagen av mottagningen. Därav tycker Ztyret att det är en mycket bra idé att DaltonZ tar på sig uppgiften att genomföra en undersökning av införskaffande en ny Luckykostym, förutsatt att DaltonZ samtycker. Yrkande: Ztyret yrkar på att: Bifalla motionen i sin helhet.

19 Proposition till vintermötet Z-teknologsektionen Chalmers Studentkår Proposition: Stadgatillägg för misskötsel av föreningar Bakgrund Efter undersökningar för föreningsstrukturer har Ztyret tittat i, bland annat, kårens stadgar. Däri hittades ett sätt att hantera föreningar som missköter sig, missbrukar föreningen eller utför arbete som kan vara skadligt för kåren. Denna hantering skulle styrelsen vilja implementera på sektionsnivå för att kunna säkerställa sektionens status och rykte. Detta skulle bidra med en trygghet för sektionen i de fall då en förening skulle kunna missbruka sektionens namn. Yrkande Ztyret yrkar på att: I sektionens stadga lägga till 11.7 Upphävande av sektionsföreningsstatus. Under 11.7 lägga till o Föreningen kan fråntagas sin sektionsföreningsstatus om: De åligganden som beskrivs i denna stadga ej uppfylls. Föreningen bedriver verksamhet som är skadlig för sektionen. Verksamhet inte längre bedrivs. Beslut om upphävande av sektionsföreningsstatus fattas av sektionsstyrelsen. Sådant beslut skall sedan fastställas utav sektionsmötet. Övrigt Föreningen skall beredas möjlighet att yttra sig innan sektionsstyrelsen beslutar om upphävande av sektionsföreningsstatus. Ändring av sektionens stadga kräver att sektionsmötet bifaller ändringen på två efterföljande sektionsmöten, samt att kårstyrelsen godkänner ändringen. Om mötet idag godkänner ändringen av stadgan som föreslås kommer Ztyret på nästa sektionsmöte att lägga en proposition med samma yrkande.

20 Valberedningen nominerar till Sektionsrevisor Ledamot Malin Karlsson z10 Ledamot Charlotte Lanfelt z12

21 Ztyret nominerar till Valberedningen Sammankallande: Vakant Ledamot: Vakant Ledamot: Vakant Ledamot: Vakant Ledamot: Vakant Ledamot: Vakant

22 Ztyret motnominerar till Valberedningen Sammankallande: Anna Samuelsson z13 Ledamot: Christoffer Lindvall z12 Ledamot: Mattias Thune z10 Ledamot: William Norrblom z12 Ledamot: Elina Venneman z14 Ledamot: Patrik Wallin z13 Ledamot: Mattias Gudjonsson z12

23 Valberedningen nominerar till ZKK Ledamot Filip Saltvik z13 Ledamot August Tenfält z13 Ledamot Martin Ansgar z13

24 Valberedningen nominerar till Ztyret Ordförande Matilda Halldén z12 Vice Ordförande Måns Östman z12 Kassör Martin Ansgar z13 SAMO Johanna Hesslund z13 Ledamot Vakant

25 Kort beskrivning av styrelsen Ztyret är styrelsen på teknologsektionen Automation & Mekatronik, vilket är sektionens högst beslutande organ mellan sektionsmötena. Ztyret förvaltar även teknologsektionens stadga, reglemente och ekonomi. Ztyret består av medlemmar invalda av sektionens årsmöte. Ztyrets främsta uppgift är att representera och föra Z teknologernas talan gentemot Chalmers Studentkår, Programledningen för Automation & Mekatronik och Chalmers Tekniska Högskola. Detta görs bland annat genom att representanter från Ztyret sitter med i: Kårutskottet (KU) Sociala utskottet (SU) Nöjeslivsutskottet (NU) Utbildningsutskottet (UU) Arbetsmarknadsutskottet (ArmU) Informationsutskottet (InfU) Internationella utskottet (IntU) Programrådet (PRZ) Z:s utvecklingstankar (ZUT). Utöver detta organiserar Ztyret den övergripande verksamheten, agerar som en länk mellan sektionsorgan samt verkar för att Z teknologens studiemiljö skall vara så tillfredsställande som möjligt. Under hela verksamhetsåret kommer Ztyret lägga stor vikt vid utvärdering av det arbete som utförs, för att underlätta för framtida Ztyren. Vision Ztyrets främsta vision är att alla teknologer på sektionen skall trivas och vara stolta över att de går på just Z. Aspningspolicy För att förebygga redundans vid diskussion inför aspning, ska Ztyret under verksamhetsåret 2015/2016 upprätta en policy gällande aspningen på sektionen. Policyn skall vara ett stöd för sektionens organ om hur aspningen skall organiseras. Studenthälsa Efter Chalmers studentkårs undersökningar har det påvisats att studenternas välmående kan förbättras. Ztyret verksamhetsåret 2015/2016 skall arbeta för att detta välmående ska ökas på sektionen, genom att belysa de verktyg som finns tillgängliga.

26 Alumniverksamhet För att få en tydligare koppling mellan gemene Z teknolog och arbetslivet kan alumniverksamhet vara ett bra verktyg. Ztyret verksamhetsåret 2015/2016 skall undersöka huruvida man kan inleda en verksamhet så att det blir ett fördelaktigt utbyte mellan sektionsmedlemmarna och alumnerna. Långsiktig investeringsplan Tidigare har en ekonomisk nollnivå tagits fram, men det krävs en plan för hur sektionen ska kunna efterfölja den. Ztyret skall verksamhetsåret 2015/2016 upprätta en handlingsplan för långsiktiga investeringar, så att nollnivån nås och sedan efterföljs. Internationella studenter Ett arbete har påbörjats för att bli en mer inkluderande sektion. Internationella studenter har börjat ta mer plats på sektionen och så bör det fortsätta. För att förankra utvecklingen skall Ztyret verksamhetsåret 2015/2016 utöka den information och de arrangemang som finns tillgängliga på engelska. Förberedande arbete inför SMART på Chalmers HT 2016 SMART (Sveriges MAskinRelaterade Teknologer) är en konferens för maskinrelaterade sektionsstyrelser från hela landet. Styrelserna som deltar är representanter från Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Linköpings Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet. Konferensen är till för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och inspirera deltagarna, med målet att utveckla sina verksamheter. Ansvaret för att arrangera konferensen går runt mellan högskolorna och hösten 2016 är det Chalmers tur att arrangera. Arrangemanget kräver mycket planering, och erfarenhet av tidigare SMART konferenser är nyttigt för arrangörerna. Dessutom är de första månaderna redan krävande för Ztyret och att utöver det behöva arrangera SMART hade tagit mycket tid från det dagliga arbetet. Det är därför lämpligt att Ztyret verksamhetsåret 2015/2016 börjar planera SMART redan under våren för att underlätta för Ztyret verksamhetsåret 2016/2017.

27 Intäkter Benämning HT 2015 VT 2016 Helår Medlemmar Accessoarer Sektionsavgift Sponsring Städdepositionsintäkt Z-Jubileum Äskning från programmet Kommittéer/utskott Överskott Kommitéer Ztyret Äskning SMART Övrigt Ränta Totalt Utgifter Benämning HT 2015 VT 2016 Helår Medlemmar Accessoarer Medlemsäskning Sektionsmöten Sponsorutgifter Tetra Pak Sponsorutgifter Cpac ZaloonenInvestering Z-Jubileum Kommittéer/utskott Kassörsutbildning Utbildning för aktiva Sammanhållningsdag Kommittéäskning Revisorkostnader Sektionsaktivas

28 Internrepresentation Utskot ZKK varuinköp Ztyret Azpning Bilersättning Internrepresentation Kontorsmaterial Kläder SMART ZtyretrumInvestering Arbetsmat Alkoholkunkapsprov Övrigt Försäkringar Oförutsedda utgifter Bankavgifter Datorkostnader Gåvor Paddy Doyle Verksamhet 15/ Totalt Resultat 0

Sektionsmöte :30. Närvarande 80 Sektionsmedlemmar Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Frida Claesson, Vice kårordförande 12/13

Sektionsmöte :30. Närvarande 80 Sektionsmedlemmar Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Frida Claesson, Vice kårordförande 12/13 Automation och Mekatronik Chalmerstekniska högskola Sektionsmöte 2012-10-04 17:30 Närvarande 80 Sektionsmedlemmar Jonas Sjöberg, Hedersmedlem Frida Claesson, Vice kårordförande 12/13 1 Mötets öppnande

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Till mötesordförande valdes Ztyrets ordförande, Nils Bengtsson.

Till mötesordförande valdes Ztyrets ordförande, Nils Bengtsson. 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Ztyrets ordförande, Nils Bengtsson. 3 Val av mötessekreterare Likaså valet av sekreterare utföll naturligt som så att Ztyrets sekreterare

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Mötesordförande Mötessekreterare Justeringsman 1 Justeringsman 2. Sina Syrous Adam Maaninka Erik Sternå Viktor Runemalm

Mötesordförande Mötessekreterare Justeringsman 1 Justeringsman 2. Sina Syrous Adam Maaninka Erik Sternå Viktor Runemalm Sektionsmöte LP3 11/12 2012-02-17, kl 17:30, HA 4 Närvarande 69 st Sektionsmedlemmar 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 17:32 2 Val av mötesordförande Sina Syrous föreslås och godkännes enhälligt. 3 Val av

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45 Protokoll Sektionsmöte Lp2 2010-12-01 HB1 Klockan 17.15 19.45 Närvarande: 80 Z-teknologer Jonas Sjöberg, Programansvarig Z Bengt-Erik Bengtsson, hedersmedlem Jonas Fredriksson, inspektor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:52 av sektionsordförande med en knallpulversalva 1.2 Val av mötesordförande

1.1 Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:52 av sektionsordförande med en knallpulversalva 1.2 Val av mötesordförande Sektionsmöte LP2 15/16 2015-12-09, Tid 17:30, Lokal HB2 Firmatecknare Matilda Halldén, 930928-1062 Martin Ansgar, 920411-3816 Närvarande 91 st sektionsmedlemmar 1 Preliminärer 1.1 Mötets öppnande Mötet

Läs mer

Ekonomiskt reglemente

Ekonomiskt reglemente SENAST UPPDATERAT 20100912 EFTER ÄNDRING STM 20100405 Z-teknologsektionen Ekonomiskt reglemente Antaget den 3 oktober 1997 1 Allmänt 3 2 Ekonomigruppen 3 3 Internrepresentation 3 4 Sponsring 3 5 Sektionskommittéer

Läs mer

Ekonomisk Policy. Teknologsektionen för Automation & Mekatronik 2015-11-24

Ekonomisk Policy. Teknologsektionen för Automation & Mekatronik 2015-11-24 Ekonomisk Policy Teknologsektionen för Automation & Mekatronik 2015-11-24 1 Inledning och principer Teknologsektionen for Automation och Mekatronik är en ideell förening. Detta innebär att sektionen inte

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Sektionsmöte LP3 15/ , Tid 17:30, Lokal HB2. Organisationsnummer

Sektionsmöte LP3 15/ , Tid 17:30, Lokal HB2. Organisationsnummer Sektionsmöte LP3 15/16 2016-02-24, Tid 17:30, Lokal HB2 Organisationsnummer 857209-1331 Firmatecknare Ordförande Matilda Halldén, 930928-1062 Kassör Martin Ansgar, 920411-3816 Närvarande 77 st sektionsmedlemmar

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-09-08 #4 s styrelsemöte 2014-09-08 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 8:e september Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Erik Kvarnström, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren 1 Mötets öppnande

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20

REGLEMENTE 2012-04-15. Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår. Sidan 1 av 20 Reglemente för INGENJÖRSTEKNOLOGSEKTIONEN Vid Chalmers Studentkår Sidan 1 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 ALLMÄNT KAPITEL 2 MEDLEMMAR KAPITEL 3 INSPEKTOR KAPITEL 4 ORGANISATION OCH ANSVAR KAPITEL

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K CHALMERS STUDENTKÅR INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄNDAMÅL... 5 1.1 Ändamål... 5 MEDLEMSKAP... 6 2.1 Medlemskap... 6 2.2 Skyldigheter... 6 2.3 Rättigheter... 6 ORGANISATION... 7 3.1

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen K

Stadga för Teknologsektionen K Stadga för Teknologsektionen K Innehållsförteckning Kapitel 1. Ändamål...2 Kapitel 2. Medlemskap... 3 Kapitel 3. Organisation...4 Kapitel 4. Funktionärer... 5 Kapitel 5. Sektionsmötet... 6 Kapitel 6. Valberedning...8

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet.

1 FIRMA Sektionens namn är sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet, KogVet. DEFINITIONER Förtroendevald: Förtroendevald är den som av medlemsmötet valts att inneha en post inom sektionen. Läsdagar: Med läsdagar avses helgfria vardagar under terminstid med undantag från och med

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Sida 1 av 16

Sida 1 av 16 Protokoll Sektionsmöte Lp2 07/08 2007-11-29 HA 1 Klockan 17:15 Närvarande: 66 stycken Z-teknologer Lena Berg, Studievägledare Z Beng-Erik Bengtsson, Hedersmedlem 1 Mötets öppnande 17:30 (med eldavbrott!)

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Vårmöte #2 2015-05-13. Vårmöte#2 2015-05- 13

Vårmöte #2 2015-05-13. Vårmöte#2 2015-05- 13 Vårmöte #2 2015-05-13 Vårmöte#2 2015-05- 13 1. Mötets öppnande 2 2. Val av mötesordförande 3 3. Mötets behöriga utlysande 4 4. Godkännande av dagordning 5 Utskickad dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Måndag 3/10 2016 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande. Carina Arnesson förklarar mötet öppnat kl. 17.27..2

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd: Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år 2000. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år 2011. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten,

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer