St. Andreas Katolska Församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "St. Andreas Katolska Församling"

Transkript

1 St. Andreas Katolska Församling Kristianstad Hässleholm - Bromölla Gudstjänster Under året har gudstjänster hållits enligt följande: Söndagsmässor: Kristianstad kl Hässleholm kl Bromölla kl Fr.o.m. september kl (3:e söndagen i månaden på polska) Vardagsmässor: Tisdagar Kristianstad kl (med Vesper) Onsdagar Hässleholm kl (med Vesper) Torsdagar Bromölla kl Fredagar Kristianstad kl Mässor på andra språk: På kroatiska - Bromölla 3:e söndagen i månaden - kl ansvarig: F. Vladimir Svenda, tel ) På polska: Hässleholm lördagar - kl Fr.o.m. september 2:a lördagen i månaden kl Kristianstad lördagar - kl Fr.o.m. september 1:a lördagen i månaden kl (Ej på högtider: t.ex. Alla helgons dag, Påskafton då firas mässan på svenska) Bromölla kl (3:e söndagen i månaden) Den gudomliga liturgin på ukrainska - Kristianstad 2:a söndagen i månaden - kl (ansvarig: F Miroslaw Kostiw, tel ) Andakter: Rosenkransen: Kristianstad tisdagar och fredagar kl Hässleholm onsdagar efter mässan Korsvägen (under fastetiden): Kristianstad fredagar Hässleholm onsdagar Bromölla - söndagar

2 Guds Barmhärtighet och Jesu Hjärta: Kristianstad - 1:a fredagen i månaden Hässleholm onsdag före 1:a fredagen i månaden Andakt till Vår Fru av den Ständiga Hjälpen (på polska): Kristianstad och Hässleholm efter mässan på polska Präster Kyrkoherde har varit P Roman Kepa OMI. Personal Under 2013 har församlingen haft en anställd. Kristina Nemeth har varit halvtidsanställd med ansvar för musik. Dessutom har många andra hjälpt till med det praktiska som sakristan, blommor, städning, mm. Till er alla ett hjärtligt tack! Inskrivna församlingsmedlemmar Vid årets slut hade församlingen 1362 medlemmar. Under året döptes 11 barn, ca 70 barn deltog i religionsundervisningen, 4 tog emot sin första kommunion, 11 mottog bekräftelsens sakrament, 1 person konverterade till kyrkans fulla gemenskap, 1 par vigdes, 5 personer avled, 11 begärde utträde ur kyrkan, 107 nya medlemmar flyttade in eller nyregistrerades i församlingen, och 54 flyttade ut. Församlingsblad och övrigt info Informationsblad tryckts varje söndag veckoblad. Anslagstavlor har funnits i Kristianstad, Hässleholm och Bromölla. Församlingsblad trycktes 2 gånger under Verksamhet på andra språk I församlingen har i princip firats gudstjänster på följande språk: - kroatiska en gång i månaden (3-e söndagen i månaden) i Bromölla. För mässfirande på kroatiska ansvarar Kroatiska katolska missionen i Malmö med f Vladimir Svenda som rektor för missionen. - polska varje lördag i Kristianstad och Hässleholm och 3-e söndagen i månaden i Bromölla. För mäss- och gudstjänstfirande på polska ansvarar församlingspräst. Fr.o.m. september 1:a lördagen i månaden i Kristianstad, 2:a lördagen i månaden i Hässleholm, 3:e söndagen i månaden i Bromölla - ukrainska en gång i månaden (2-a söndagen i månaden) i Kristianstad. Detta gudstjänstfirande kallas också för Gudomliga liturgin därför att det tillhör den bysantinska riten. För firandet ansvarar F Miroslaw Kostiw.

3 Gudstjänst- och böneliv I samband med sön- och helgdagsmässor samt vardagsmässor fungerade representanter för följande lekmannagrupper: Musiker: Kristina Nemeth och hennes syster Elisabeth hjälpte till som kantor i Kristianstad, Hässleholm och Bromölla. Lektorer och förbedjare: - Kristianstad: Fred och Jolanta Campbell, Kristina och Elizabeth Nemth, Kristoffer Banasiak, Jadwiga Kowalczyk, Joanna och Lars Agetorp, Lone Heinlaid, Gunnar Eriksson, Teresa Lindvall, Wladyslawa Marona, Charlotta Åkerhjälm, Thuc Huong Winger. - Hässleholm: Bengt Albinsson, Richard och Lucia Bittner, Barbara, Slawek, Monika och Karolina Kubiak, Bozena och Arkadiusz Bogdanski, Kristina Arvidsson. - Bromölla: Josip Ladan, Elizabeth Maria Nemeth, Sakristaner: Teresa Lindvall i Kristianstad, Altarblommor - Kristianstad: Jolanta Campbell och Teresa Lindvall i Kristianstad, - Hässleholm: Anastazja Albinsson, Barbara Kubiak. - Bromölla: Julinna Löf Den Levande Rosenkransen Den Levande Rosenkrans -gruppen började i Kristianstad/Hässleholm 1997/1998. För nuvarande har vi ca. 19 st. medlemmar, huvuddelen i Kristianstad. Man ber rosenkransbönen i anslutning till mässorna i Kristianstad varje veckan på tisdagar, fredagar och lördagar (på polska) och i Hässleholm efter varje mässa på vardagar. Rosenkransgruppen träffas för möten1g/månad, normalt den 2:a tisdagen i varje månad, i anslutning till tisdagens mässa i Kristianstad. Då delegerar gruppen det roterande ansvaret och tar beslut om intentioner för böner för vår församling samt t.ex. för aktuella problem och svåra och akuta situationer som har drabbat folken i världen genom bl.a. olika naturkatastrofer, förföljelser mm. Medlemmarna ber enskilt rosenkransen dagligen med huvudansvar för varje resp. mysterium fördelat enligt mötets beslut, liksom för de övriga medlemmarna så att gruppen ber hela rosenkransen varje dag. Rosenkransbönens ledare: Fred och Jolanta Campbell och Teresa Lindvall i Kristianstad samt Bengt Albinsson i Hässleholm Pastoral- och Ekonomirådet (numera ett gemensamt råd)

4 Kyrkorådet bestod av följande personer: P Roman Kepa OMI, Frederick Campbell, Huang Winger, Bengt Albinsson, Slawomir Kubiak, Juliana Löf, Arkadiusz Bogdanski, Franciszek Cwiek, Krzysztof Banasiak, Elizabeth Nemeth. Kyrkorådet har haft 3 ordinarie sammanträden under Viktiga beslut som fattades under året rörde: Budgeten och årsredovisningen, renovering i Bromölla kyrka och Kristianstad. Joanna Agetorp representerade församlingen i pastoralrådet. Församlingen representerades i ekumeniska råd ERiK av Joanna Agetorp och John Maule. Rådet har också ansvarat för den övergripande planeringen av gudstjänster, undervisning, övrig gruppverksamhet mm. Den löpande verksamheten har fungerat bra. Trosundervisning I församlingen har vi 5 olika grupper för katekesen. Grupp 1 som förbereds 1:a året till kommunionens sakrament, grupp 2 som förbereds 2:a året grupp 3 förstakommunionsbarn grupp 4, mellangruppen som fortsätter och fördjupar sin tro grupp 5 som under 2 år förbereds för konfirmationens sakrament. Kateketer i Kristianstad - Katrin Rosak Granqvist till sommaren, Beata Olsson, Joanna Agetorp, Charlotta Åkerhjelm, Fred och Jola Cambel, Anders Håkansson och Mladanka Corluka. Kateketer i Hässleholm Monika och Karolina Kubiak, Elisabeth Nemeth - till sommaren, Marija Lakotic, Kristina Nemeth till sommaren och Richard Bittner från höstterminen. Kateketer i Bromölla Elisabeth och Kristina Nemeth till sommaren. I höstterminen ingen undervisning. Konfirmationens sakrament utdelades av Biskop Anders 19 oktober till 11 av församlingens ungdomar i kyrkan i Bromölla. Första kommunionen utdelades till 4 barn i församlingen under maj månad. Totalt i Sankt Andreas katolska församling, Hässleholm-Kristianstad-Bromölla har 70 barn och ungdomar deltagit i undervisningen. Musik/Liturgi

5 Kristina Nemeth har varit huvudansvarig för musikvalet och utförandet i både svenskspråkiga och polskspråkiga gudstjänster. Hennes syster Elisabeth har hjälpt som kantor och berikade liturgi att spela flöjt då och då. Bokbordet Vi tillhandahåller i första hand katolska böcker på svenska och stiftets egna publikationer. Även kalendrar, rosenkransar mm. Kyrkkaffe Kyrkkaffet fungerar inte som man skulle önska i församlingen. En förklaring är bristen på lokaler, men tyvärr är församlingsmedlemmarna oftast inte så villiga att ställa upp och förbereda eller stanna till kaffet. Men det börjar hända saker i Kristianstad tack vore Lonne Heinlaid som nästan varje söndag förbereder kyrkkaffe! Charlotta Åkerhjälm hjälper henne till! I Bromölla finns ingen möjlighet att samlas i större grupp för att sitta och dricka kaffe efter mässan. Ekumeniska rådet i Kristianstad (ERiK) Ekumeniken är en hjärtefråga för Kyrkan, vår Påve och vår Biskop. Det är allas vårt ansvar. Jesus bön i nattvardssalen var: Låt dem alla vara ett. Ekumeniska Rådet i Kristianstad - ERIK består av följande församlingar: Den Helige Demetrios Ortodoxa församling, EFS Missionsförsamling, Evangelisk-Lutherska Föreningen, Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads Missionsförsamling, Norra Åsums församling, Pingstförsamlingen i Tollarp/ Kristianstad, S:t Andrea Katolska församling, Vä-Skepparslövs församling, Östermalmskyrkans församling Representant från S:t Andreas Katolska församling: Joanna Agetorp och John Maule.

6 Ekonomi 2013 Intäkter: Kyrkoavgift Kollekter Intäktsräntor Summa intäkter Kostnader: Gudstjänst, undervisning Stiftskollekt Fastigheter Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Årets resultat 3 634

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År S:t Mikaels Katolska Kyrka Jul 2006 Det viktigaste som Johannes Döparen förkunnade, och som är också hela Advents budskap är Jesajas ord: "Bered väg för herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT DIOECESIS HOLMIENSIS BISKOPEN HAR ORDET Vårt stift blir mer och mer präglat av alla de katoliker som har kommit hit från Mellanöstern. Vi vet hur svårt,

Läs mer

S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014

S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö. Församlingsblad nr 2. Påsk 2014 S:ta Maria i Rosengård Katolska Församling i Malmö Församlingsblad nr 2. Påsk 2014 Kära församling: Kära Bröder och Systrar i Kristus! Ytterligare en gång har Guds försyn givit oss nåden av att få lämna,

Läs mer

Ekonomirådet och Pastoralrådet

Ekonomirådet och Pastoralrådet Verksamhetsberättelse 2014 S:ta Eugenia katolska församling Ekonomirådet och Pastoralrådet S:TA EUGENIA KATOLSKA FÖRSAMLING Sankta Birgittas katolska folkhögskola flyttade under hösten med sin utbildning

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00

Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 V e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2 0 0 9 Inbjudan till årsmöte 20 februari kl.15.00 Styrelsen Styrelsen har under det gångna året bestått av 5 ledamöter: Gustav Nilsson ordf. Sven-Olof Jonsson

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren

#7-8. 9 juli 2010 Pris 40 kr. Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren #7-8 9 juli 2010 Pris 40 kr Pilgrimsled med hög status Bön och upprop för prästerna Analys av påvens Cypernbesök Km:s lästips inför sommaren #7-8 Ur innehållet 9 juli 2010 Årg 85. ISSN 1402-3385 Adress:

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012

Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012 Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012 Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag. Suderkyrkan är del av den nya kyrka i Sverige som kallas

Läs mer

Dopet frågor och svar

Dopet frågor och svar Dopet Frågor och svar Dopet frågor och svar Är du vuxen och önskar bli döpt eller vill du låta ditt barn döpas? Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta häfte ger enkla svar på några

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2010 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Kära församling! I skrivande stund har rapporterna om den fruktansvärda jordbävningen på Haiti just

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Snart höstmarknadskö sidan 6

Snart höstmarknadskö sidan 6 Equmeniakyrkan i Vallentuna www.abybergskyrkan.nu Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA Nr 3 september - november 2014 Snart höstmarknadskö sidan 6 Globala veckan sidan 4 Kyrkdörren sidan 5 Taizé sidan 6 Samtalsrummet

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Advent 1937 hände något oväntat!

Advent 1937 hände något oväntat! Dec 2012 - feb 2013 Nr 4, årgång 16 Advent 1937 hände något oväntat! När de flesta som vanligt höll på att förbereda sina adventsljus inför helgen, var det en man, Werner Simonsson, som fick för sig att

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Församlingsblad Nr 1 2015 Årgång 78 dec 2014 - feb 2015 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Samtal med Aarno Lindroos Tänd ett ljus och låt det brinna! Rapport från Regionfesten Julen i S:t Eskilskyrkan

Läs mer