Google och kunskapens nya ordning. Olof Sundin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Google och kunskapens nya ordning. Olof Sundin"

Transkript

1 Google och kunskapens nya ordning Olof Sundin

2 Vad händer när en och samma läsenhet ger <llgång <ll allt som finns på webben? tradi<onella filter delvis ersäcs eller kompleceras med nya? när sökmaskiners algoritmer <ll stor del avgör vad man får <llgång <ll?

3 91 % av befolkningen har tillgång till Internet. 57 % av tvååringar har börjat använda internet och 26 % av tvååringarna använder internet dagligen. 46 % av 6-8 åringar använder dagligen internet hemma, 77 % av 9-11 åringarna och 93 % av åringarna. 80 % av åringarna använder dagligen smarta telefoner och i genomsnitt 10,5 h / vecka. Drygt hälften av 8-9 åringarna har sökt fakta på nätet. Findahl, O. (2014). Svenskarna och Internet.

4 Alexa.com 6 oktober, 2015 Sökmaskiners popularitet

5

6

7

8

9 Teman Informa<onssökning i vardagen Exemplet encycklopedisk kunskap Erfarenheter från skolan Medie- och Informa<onsKunnighet (MIK)

10 Sökning i vardagen

11 Sökning i vardag Kunskap i en digital värld: <llit, trovärdighet och relevans på nätet (Vetenskapsrådet) Bl.a. vilken betydelse och mening människor ger informa<onssökning i sin vardag. forskning, utbildning, miljö 21 fokusgruppsintervjuer med 128 informanter. Åldrar från 13 <ll 67 år. Forskare: Cecilia Andersson, Hanna Carlsson, JuCa Haider, Sara Kjellberg, Olof Sundin

12 - Ja men jag använder just Google väldigt mycket. Jag kan bara, om det är något jag undrar över så bara söker jag upp det. Bara kollar upp det snabbt. - Jag brukar kolla även för att få rättstavning eftersom jag har problem med min stavning så brukar det hjälpa väldigt mycket. - men sen, dels kunskapsgrej men också saker man undrar helt impulsivt. - Jag var ute på och kollade min telefon på när man ska beskära sin Lavendel och det gör man på hösten.

13 Deltagare 3: Annars använder man väl Google till nästan [...] Deltagare 2: Nästan till allting Deltagare 3: Ja Deltagare 2: Om inte det är artiklar Deltagare 3: Till och med till artiklar faktiskt har jag börjat söka i Google nu/ /

14 - Det har blivit liksom vana rutin på något sätt det är inte så här liksom så här nu ska vi söka på internet. Man 1: Men jag tror det är alltså som jag sa innan slentrian du vet slentrian över det hela innan var det bara lite fest att gå in på datorn men jag menar nu nu blir det man läser den som man läser morgontidningen på morgonen man bara sitter och bläddrar tittar på några på störst svarta siffra eller bokstäver ja oh det här är en rubrik ja jag pallar inte det är likadant tror jag eller jag när jag sitter och glor på skärmen... Man 2: Men där gör jag nog så jag har nog inte gjort den reflektionen riktigt okej varför landar den här längst upp eller det gör man ju kanske ibland men jag tror nog att man litar nog på Google [Skratt]

15 Forskare: när och vad söker ni inte? Alltså när går det inte att söka? - när internet är nere. Alla skrattar - när telefonen har slut på batteri.

16 Vardagen är sökifierad Hur vi allt o_are finner saker genom sökmaskiner, nyheter, encyklopedisk kunskap, telefonnummer, hämtmatmenyer, vetenskaplig liceratur och så vidare.

17 Sökning är vardagifierad Sökning har blivit en allt vik<gare del av vår vardag i en sådan utsträckning ac själva sökningen tenderar ac bli osynlig för oss.

18 Online and mobile search prac4ces and the algorithms that determine results are accepted by most searchers as u4litarian though widely understood to be powerful, their very ubiquity has quickly naturalized them into the background, fabrics, spaces, and places of everyday life. Hillis, Pe<t & JarreC, 2014, s. 5 Google and the culture of search

19 Exemplet encycklopedisk kunskap

20 Encyklopedier en del av ec upplysningsprojekt Tron på vetenskapen Kunskapens <llgänglighet Förnu_ och ra<onalitet Från syn på kunskap som given av Gud Till kunskap som ackumuleras och utvecklas

21

22

23

24 Vad händer med encyklopedisk kunskap när den går från tryckta band <ll ec digitalt format i nätverkssamhället?

25 Nya produk9onsformer för kunskap Från kontroll i förväg <ll kontroll i e_erhand Många röster Anonymitet Länkad kunskap Föränderlighet Verifierbarhet

26 Exempel på digitala uppslagsverk Wikipedia Na<onalencyklopedin Den Store Norske Leksikon Encylopaedia Britannica Google

27 Britannica.con Encyklopedier associeras till tryckta band med ett stort symboliskt värde. Som sådana har de mer eller mindre redan försvunnit. Ne.se I den mer instrumentella användningen har Google/ Wikipedia tagit över. Wikipedia.org Alexa.com 6 oktober, 2015 I realized my boyfriend's family would mesh with mine, despite being from a different continent, ethnicity and cultural background, when I saw their Encylopedia on the shelf. I knew they also knew how it ended. Asking them to show me their Google search history or recent Wiki lookups wouldn't go over so well.

28 Googlefiering av encyklopedisk kunskap Google utgör människors fönster mot världen Relevans avgörs därmed o_a av Googles filtrering Google Analy<cs istället för vetenskaplig utveckling? Från alfabetet <ll popularitet Sökop<mering Store Norske Leksikon was a party without guests. That is, they had few hits in Google. It doesn t help if you have the best articles, or the best music on the party, if no one turns up Ida Jackson, Kommunikationschef, SNL

29 Hur hicar människor <ll uppslagsverk? Wikipedia rankas o_a högt i Google, men också <ll andra uppslagsverk hicar man främst genom sökmaskiner: Ca 70 % hicar <ll Na<onalencyklopedin via sökmaskiner. Ca 94 % hicar <ll Store Norske Leksikon via sökmaskiner. Ca 65 % hicar <ll Britannica online via sökmaskiner (2012) Store Norske Leksikon över <d: 2015: 94 %, 2014: 90 %, 2013: 82 %. Vi söker inte i uppslagsverk, vi söker i Google.

30 Google som uppslagsverk? Google Knowledge Graph Från informa<on <ll kunskap? Summering av fakta från andra resurser Relaterade bilder Relaterade sökningar Annat relaterat, t ex kartor Kvaliteten är beroende av andra Google blir slutsta<onen.

31

32 "I actually think most people don't want Google to answer their questions. They want Google to tell them what they should be doing next. Eric Schmidt 2010

33 Knowledge is not simply conveyed to users, but is co-produced by search engines ranking systems and profiling systems, none of which are open to the rules of transparency, relevance and privacy in a manner known from library scholarship in the public domain. Van Dijck, José. (2010). Search engine and the production of academic knowledge. International Journal of Cultural Studies. Volume 13(6):

34 Erfarenheter från skolan

35 Färdighet Läsfärdighet Typ av texter Skrivfärdighet Lära från text Protestan<sk läsfärdighet Kunna läsa bekanta texter Religiösa texter Mycket begränsade Memorera Folkskolans läsfärdighet Kunna läsa obekanta texter Läroböcker, <dningar och <dskri_er Skriva bokstäver, kopiera text Viss förmåga ac selektera informa<on från givna texter Teknisk- vetenskaplig läsfärdighet Kunna lösa problem u<från obekanta texter Handböcker, brukstexter, skönliceratur etc. Skriva och komponera texter, säca samman informa<on Ökat antal genrer, begreppsligt lärande Digitala mediefärdig- heter, (MIK) Efter Säljö, 2009, s. 33 Ökade krav på engelska, (snabb läsning, ökad behov, av källkri<k, förståelse för sökmaskiner) Webbmiljöer, hypertext, mul<modala medier, (sociala medier) Skriva i en mångfald genrer, söka och integrera informa<on från olika källor (publicera) AC kunna (reflexivt) omvandla informa<on från olika medium och genrer <ll kunskap

36 Datorer i skolan används främst för att hitta något. Årskurs % av eleverna uppges vara bra eller mycket bra på att hitta information på internet 11 % av eleverna i årskurs 1-3 uppges vara bra eller mycket bra på att utvärdera trovärdigheten hos information på internet Årskurs % uppger att de är bra eller mycket bra på att hitta information 56 % uppger att de är bra eller mycket bra på att utvärdera trovärdigheten hos information på internet Årskurs % uppger att de är bra eller mycket bra på att hitta information 63 % uppger att de är bra eller mycket bra på att utvärdera trovärdigheten hos information på internet Skolverket 2013, It-användning och it-kompetens i skolan

37 Informationssökning ses inte som ett problem det är i sig är ett problem!

38 Innehåll i undervisning om sök Kvinna 2: Fast jag tycker det är som NN säger att de har svårt att söka fakta ibland också för att de inte vet hur de ska ställa frågorna och man om jag har en fråga vad är typiskt för det här yrket så fattar de inte att de ska skriva in typiskt för vad är typiska sysslor för en truckförare eller nånting alltså de förstår inte hur de ska formulera frågan Man 1 [pratar samtidigt]: Då skriver de Kvinna 2: De hittar inte den rätta faktan på grund av det Man 1: Då skriver de truckförare för det har de lärt sig nånstans och då får de ut lediga jobb det blir såna grejer istället

39 Mål eller metod vill du att dom ska nå målet direkt eller eller vill du träna på att nå målet jag försöker att styra dom mot NE istället för det är mycket tydligare att ange vem som faktiskt har skrivit artikeln

40 Källkritik, men sökkritik? Men det känns som att kontentan av informationssökningen är att det följer ett stort ansvar i det här att kunna hantera källkritik / / problemet är inte för dem att söka fakta Man 1: Nej precis Man 2: Utan många gånger hur man ska förhålla sig till den faktan man söker och hur man ska använda sig av den

41 Källkritik, men sökkritik? Kvinna 4: För mig handlar det nog väldigt mycket om att dom ska förstå vem det är som [...] vem eller vad är internet för att som har författat allt detta finns där det är ingen sak utan [...] det är författat alltihopa som finns där och det finns ett syfte med att det finns där och att kunna hitta det syftet att ha nycklar för att hitta syftet bakom varför finns den informationen här Kvinna 3: Och att vara medvetna om att det är ett maktverktyg för olika krafter politiska propaganda eller köpverktyg för att locka oss [ohörbart] massor av pengar att man verkligen tänker igenom vem har skrivit det här och varför.

42 Vad är relevans? För att det det hade jag faktiskt lite med mina elever förra terminen om att vad är det som kommer upp först när man söker på ett ord och många elever trodde ju att det var ju den sidan med högst relevans som kom upp eller den sidan som kanske var mest trovärdig som kom upp som första men så är det ju inte riktigt utan...

43 Stort förtroende för Google / / det de får upp är det som gäller alltså det här omedelbara igen att är det Wikipedia som är först så är det Wikipedia jag klickar på och så är det där man där man tar informationen ifrån Snabbast snabbast färdig är bäst liksom och då får de en text färdig där så bara, tjoff in så är det klart eleverna köper ju det första de hittar

44 Medie- och informa9onskunnighet

45 FörutsäCningar för lärande Förändrad undervisning Elevak<vt (lärarledd) lärande Från en bok <ll informa<onssökning bland mängder av informa<on Delvis nya roller för lärare och bibliotekarier Förändrat medielandskap Digitalisering och sociala medier Google formar en ny kunskapens ordning KonkurrensutsaC kunskap?

46 Lgr 11 Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr11, s. 9) Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. (Lgr11, s. 10)

47 Medie- och informa<onskunnighet AC förstå mediers roll i samhället AC kunna finna, analysera och kri<skt värdera informa<on AC själv kunna ucrycka sig och skapa innehåll i olika medier Mediekunnighet Informationskompetens / informationskunnighet Digital kompetens Statens medieråd

48 Informa<onskompetens / informa<onskunnighet T ex: Formulering av frågor Informa<onssökning Källkri<k

49 Formulering av frågor Elever förväntas formulera sina frågor - ac forska. Problem: fokus på ac göra räc, dvs i enlighet med anvisningarna. eleverna många gånger formulerar frågor där en enkel faktaupplysning räcker som svar. Skapar vårt beroende av sökmaskiner faktafrågor? Alexandersson & Limberg (2009), Sundin & Francke (2009)

50 Informa<onssökning Förrädiskt läc ac söka e_er informa<on. Svårare ac utveckla en reflexiv förmåga kring informa<onssökning, exempelvis: AC kunna först förstå nätets ekosystem hur sökmaskiner skapar relevans. AC kunna läsa Google: Vad är t ex annonser och vad är s k organiska resultat? När ska man söka, när ska man inte söka? AC förstå hur sökmaskiner har utvecklats <ll ec metamedium som fragmenterar tradi<onella medier.

51 Källkri<k Svårigheter ac föra källkri<ska resonemang när upphovsmannen är svår ac fånga (jmf Wikipedia, Google Knowledge Graph, Factlab). Från förfacarens påverkan på innehållet <ll programmerarens, dvs den som förser oss med verktygen, påverkan på vad vi läser. En annan slags förfacaranonymitet följer av de många aggregerade informa<onsresurser som finns på nätet. Johansson (2012), Sundin (2011), Sundin & Francke (2009)

52 Didak<k några aspekter Svårt ac göra medie- och informa<onskunnighet <ll ec föremål för undervisning och lärande. Ej endast lära genom medier och informa<onssökning, utan också om. Det krävs en större förståelse för nätets ekosystem, inte minst söktjänsters funk<onalitet och roll i samhället. Sam<digt, det är nödvändigt ac ej enbart se på MIK som en teknisk färdighet. Behov av ac utveckla bibliotekariers didak<k i rela<on <ll dessa frågor, inte minst handledning.

53 Didak<k några aspekter Vår vardag är sökifierad, vår informa<onssökning är vardagifierad Vi <lldelar Google väldigt stort förtroende, o_a utan ac ifrågasäca hur Googles sökresultat blir <ll. Google (och många andra nya medier) är ec meta- medium som defragmen<serar tradi<onella medier. Källkri<k går ac förstå och förklara, trots svårigheter, men hur kan vi utveckla en sökkri<k? När sökning blir en del av en självklar infrastruktur finns det ec behov av ac synliggöra det komplexa i det <llsynes enkla.

54 Litteraturtips Alexandersson, M. & Limberg, L. (2009). Elevers forskning via datorn: Mantra, metod eller meningsfullt lärande?. I J. Hedman, J. & A. Lundh, A. (Rred.) Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. (ss ). Stockholm: Carlsson. Van Dijck, José. (2010). Search engine and the production of academic knowledge. International Journal of Cultural Studies. Volume 13(6): Folkesson, L. & Limberg, L. (2006). Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Borås: VALFRID. Hillis, K., Petit, M. & Jarrett, K. (2013). Google and the Culture of Search- Routledge: New York. Johansson, V. (2012). A time and place for everything? Social visualisation tools and critical literacies (Doktorsavhandling). Högskolan i Borås,: Bibliotekshögskolan. Limberg., L. & Hampson Lundh. A. (red). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi Lund: BTJ Förlag. Sundin, O. (2012). Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden. I U. Carlsson & J. Johannisson (red.). Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi. SOU 2012: Sundin, O. (2011). Janitors of Knowledge: Constructing Knowledge in the Everyday Life of Wikipedia Editors. Journal of Documentation, 67 (5) Sundin, O. (kommande). Sundin, O. & Rivano Eckerdal, J. (red) (2014). Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning. Svensk biblioteksföreningen. Sundin, O. & Francke, H. (2009). In search of credibility: Pupils information practices in learning environments. Information Research, 14(4) paper 418. Hämtad från paper418.html. Sundin, O., Francke, H. & Limberg, L. (2011). Practicing Information Literacy in the Classroom: Policies, Instructions, and Grading. Dansk Biblioteksforskning, 7(2/3) Sundin, O. & Haider, J. (2013a). The networked life of professional encyclopedias: quantification, tradition, and trustworthiness. First Monday, May, doi: /fm.v18i

Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek

Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek Louise Limberg Svensk Biblioteksförenings forskardag 7 november 2013 Inledning Informationskompetens som forskningobjekt Förändrade pedagogiska

Läs mer

Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan

Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan Olof Sundin och Helena Francke, Högskolan i Borås. EXpertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT (EXAKT): en studie av formandet

Läs mer

Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till MIK 1

Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till MIK 1 Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till MIK 1 Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin Inledning Vi förväntas att i ett ökande antal sammanhang, som exempelvis kund,

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Hvordan bliver informationers troværdighed og autoritet forhandlet?

Hvordan bliver informationers troværdighed og autoritet forhandlet? Hvordan bliver informationers troværdighed og autoritet forhandlet? Olof Sundin Högskolan i Borås & Lunds universitet The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Digital kompetens. i perspektiv av livslångt lärande. Lennart Axelsson

Digital kompetens. i perspektiv av livslångt lärande. Lennart Axelsson Digital kompetens i perspektiv av livslångt lärande Lennart Axelsson Remix En remix är en alternativ version av en inspelad låt. Ofta har musiken dance- och clubmusikkaraktär. I vissa fall kan remixen

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Tema Afrika åk 9. Att söka information på Internet om Afrika

Tema Afrika åk 9. Att söka information på Internet om Afrika Tema Afrika åk 9 Att söka information på Internet om Afrika Informationssökning & faktainsamling Fundera över: Vilket ämne ska vi fördjupa oss i? Vilken sorts information behöver vi? Vilka källor och hjälpmedel

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Matematiksatsning Stödinsatser. Matematiksatsning Stödinsatser. Bakgrund OECD. Undersökningar på olika nivåer. Vad kan observeras 11-04-29

Matematiksatsning Stödinsatser. Matematiksatsning Stödinsatser. Bakgrund OECD. Undersökningar på olika nivåer. Vad kan observeras 11-04-29 Stödinsatser Stödinsatser Att följa och dokumentera utvecklingsprojekt Insatser 1/11 2010-30/6 2013 Undersökningar på olika nivåer Regering Skolverk Skolor Bakgrund OECD TIMSS -Third International Mathematics

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia. Sverker Johansson Högskolan Dalarna

Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia. Sverker Johansson Högskolan Dalarna Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia Sverker Johansson Högskolan Dalarna Från tekniska databaser till miljoner Wikipediaartiklar Sverker Johansson (Lsj) Wikipedia Imagine a world

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Skolbibliotekets roll i dagens skola

Skolbibliotekets roll i dagens skola GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Skolbibliotekets roll i dagens skola Karin Öjebrink LAU350 Handledare: Maj Asplund Carlsson Examinator: Anna Nordenstam Rapportnummer:

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Peter Norlander Forskarskolan historiska medier

Peter Norlander Forskarskolan historiska medier Peter Norlander Forskarskolan historiska medier - Mediers kvaliteter och användbarhet i historieundervisningen - Historielärares mediebruk Presentation Fortbildningsdag 27/10 2015 Romarriket undervisningsmaterial?

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Bedömning för lärande. Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21

Bedömning för lärande. Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21 Bedömning för lärande Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21 Syfte Utveckla förståelsen om vad bedömning för lärande innebär för förskoleklassens verksamhet. Dagordning 13.00

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2014-2015 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av it i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2013.

Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2013. Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2013. - ICF och ICF-CY i databasformat - KVÅ inklusive beskrivningstexter Utveckling som utmanar @jocke i ett nötskal Grundare

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning Praktikuppgift Pressentation av praktikplatsen 5 Frågeställning

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

PÅ INTERNET 2011-11-23 2011-11-23. unparalleledopportunityand unprecedentedresponsibility. In M.J.

PÅ INTERNET 2011-11-23 2011-11-23. unparalleledopportunityand unprecedentedresponsibility. In M.J. GYMNASIEELEVER & KÄLLKRITIK helena.francke@hb.se Högskolan i Borås & The LinnaeusCentre for Research on Learning, Interaction and Communication in Contemporary Society (LinCS) Sanning, lögn och källkritik,

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat. Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola

Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat. Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola Sociala medieströmmar metoder för analys och samarbete via nya medieformat Pelle Snickars, Umeå universitet & Lars Degerstedt, Södertörns högskola från text som omvärldsinformation till andra typer

Läs mer

Ungdomsgruppen 18 april 2016 2015-06-04 1

Ungdomsgruppen 18 april 2016 2015-06-04 1 Ungdomsgruppen 18 april 2016 2015-06-04 1 SURFA SÄKRARE PÅ NÄTET - ett värdegrundsarbete Elna Svensson lärare Villanskolan Jenny Lindh IKT - pedagog Södra Utmarkens skola 2 Medie- och informationskunnighet

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola.

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syfte Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syftet med den här uppsatsen är dels att ta reda på hur tidigt man kan börja lära barnen/eleverna spela schack

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande.

Att förbättra språkundervisning med hjälp av sociala medier och öka data- och internetkunskap och flexibilitet i lärande. 1. Engelska A online S:ta Birgittas folkhögskola Projektledare Gordon McCulloch e-postadress info@stabirgitta.com Tel 08-702 14 04 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Att förbättra språkundervisning

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LIA II

PROJEKTRAPPORT LIA II PROJEKTRAPPORT LIA II Hur kommer det sig att när jag säger att jag vill starta en musikfestival i Göteborg får kommentarer som: Men, det finns ju en på Bohus Björkö?, Det finns redan en uppe i Strömstad!,

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Tjänsten Jing och lärande över Internet Författare: Sofia Sundgren sosu0002, Digitala Distributioner

Tjänsten Jing och lärande över Internet Författare: Sofia Sundgren sosu0002, Digitala Distributioner Tjänsten Jing och lärande över Internet Författare: Sofia Sundgren sosu0002, Digitala Distributioner Innehållsförteckning Sammanfattning s. 3 1. Tjänstebeskrivning s. 4 1.1. Bakgrund s. 4 1.2. Funktioner

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Digitalisering Digitalisering Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Making history come alive Lars Amréus Swedish National Heritage Board

Making history come alive Lars Amréus Swedish National Heritage Board Lars Amréus Swedish National Heritage Board Image: Fotevikens museum 1 2 Why? How? By who? For who? 3 Co-operation is key! Image: Fotevikens museum 4 Where it all started Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Guided Inquiry + Gy 11= sant?

Guided Inquiry + Gy 11= sant? Lena Fogelberg Carlsson Katedralskolan, Linköping Lena.Fogelberg-Carlsson@linkoping.se 2013 Guided Inquiry + Gy 11= sant? Inledning I oktober 2010 besökte jag Gill St Bernhard i New Jersey USA. Gill är

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Det handlar om teknik också!

Det handlar om teknik också! Det handlar om teknik också! Per Norström Doktorand vid avdelningen för filosofi Adjunkt vid avdelningen för lärande Teknik Ämnet teknik i läroplanen "Undervisningen i ämnet teknik ska syfta

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom

Läs mer