Husundergrunder. Grundläggning, faktorer att beakta. Grundläggning, utformning. Utbredda plattor. Hel, kantförstyvad platta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husundergrunder. Grundläggning, faktorer att beakta. Grundläggning, utformning. Utbredda plattor. Hel, kantförstyvad platta"

Transkript

1 Husundergrunder Grundläggning Pålar Dränering och avvattning er Grundläggning, faktorer att beakta Undergrundens bärighet Belastning från byggnad (antal våningar) Typ av stomme Källare eller inte Närliggande byggnader Nivåskillnader Belastningar från byggnad Fukt och radon i marken Grundläggning, utformning Utbredda plattor Hel, kantförstyvad platta Hel, jämntjock bottenplatta Förtillverkade betongbalkar Mur eller pelare direkt på berg Pålar 3 4 Utbredda plattor Platta under väggar eller pelare Grundläggning på mark med bra bärförmåga Betongplatta Armerad eller oarmerad Källargolv direkt på marken Markens bärförmåga avgör plattans area Betongens bärförmåga avgör tjocklek Hel, kantförstyvad platta Last förs ner till kantbalken Byggfukt i tjocka kantbalkar, tänk på uttorkning 5 6 1

2 Jämntjock bottenplatta Last fördelas på hela plattan (i teorin) Mindre byggnader Rationell grundläggning Problem med fuktskador på grund av Olämplig mark Olämplig golvkonstruktion Byggslarv Plintar Grova pelare på berg eller fast botten Fritidshus Brant, kuperad terräng Minskar problem med fukt och radon Risk för sprickor i grundbalkar 7 8 Pålar, funktionssätt Pålar Spetsburen påle Mantelburen påle Kohesionspåle Friktionspåle 10 Pålar, material Betong Trä Stål: profiler eller rör Stålkärnepålar Pålstatistik, 2009 Totalt 1517 km Betongpålar 850 km Slagna stålpålar, 468 km Borrade stålrörspålar, 72 km Träpålar, 127 km Källa: Pålstatistik för Sverige 2009, Pålkommissionen, Källa: Pålgrundläggning, Byggtjänst,

3 Beräkning av lastkapacitet Pålens grundlast: tvärsnitt, material, armering, beslag etc Lastens varaktighet Sidostöd omgivande jord Slagningsarbete Initialkrokighet Integritet 13 Pålgrundläggning: Ansvarsfördelning Undersökning av geotekniska förutsättningar - byggherren Val av påltyp byggherre eller projektör Belastningar projektören laster från byggnadsverket laster från jord tillskottslaster vid pålplaceringar inom angivna toleranser inverkan vid slagningen 14 Pålgrundläggning: Ansvarsfördelning Bygghandlingar projektör, på byggherres uppdrag: Handlingar för att anbudsgivning och entreprenadarbeten Kontrollens utförande och omfattning anges. Regleringslängder för pålarna ska tas fram. Ekonomisk reglering av pålningen Branschöverenskomna mät- och ersättningsregler Utgående regleringslängder i förfrågningsunderlag Klassificeringsschema ur Pålgrundläggning, SIG, Betongpålar Slagna pålar av stål 0,3 1,5 MN m Korta pålelement som skarvas Fördelar God beständighet God kvalitetskontroll Stark tradition Relativt billiga Svåra att kapa Stor markundanträngning Deformeras mot block Ger vibrationer 0,1 1,5 MN < 50 m G-påle, H-balk, X-påle, rälspåle Källa: Pålgrundläggning, Byggtjänst, 1993 Fördelar Dimension efter last Liten massförträngning Skarvbara Typgodkända (G och X) Lagervara Korrosionskänslig Hög kostnad Begagnad räl, risk för sprödbrott

4 Grävpålar Stålkärnepålar 3 20 MN < 60 m Gräv hål Stabilisera schaktvägg Armeringskorg (vid behov) Påle gjuts Fördelar Stora laster Låg ljudnivå Små vibrationer Knäckstyva Små deformationer Höga kostnader vid hård, blockrik mark Känslig för flytjord 0,5 3,5 MN < 50 m Borra mm hål ner i friskt berg Skarvas Svets Gängad skarv Fördel Ej massförträngande Spetsburna Små rörelser Borrade Klarar hårda jordlager Korrosionsskyddade Höga kostnader Hög ljudnivå Stålrörspålar, grova Stålrörspålar, slanka 1 4 MN < 60 m Diameter 0,3 1,5 m Cylindrisk Bergsko i botten Fylls med armering och betong Fördelar: Stora laster Svetsad skarv Knäckstyva Klarar hård slagning : Massförträngande Hög ljudnivå Vibrationer Korrosionrisk Tunga maskiner 0,1 0,35 MN < 35 m Spetsburen Stålrör 5 6 mm gods Plattopp Fördelar: Lätta pålelement Lätt skarvbara Liten massförträngning Lätta maskiner Lagervara : Slanka Korrosionskänsliga Små laster Pålning, utförande Pålning, begrepp Slagning med hejare Grävning Spolning och slagning Vibrering vibrationshejare Tryckning Borrning Stoppslagning Avslutning av pålens slagning vid tillräcklig bärförmåga Efterslagning När pålen rört sig då andra pålar slagits Kontrollslagning Kontrollerar att pålen ej rört sig Källa: Pålgrundläggning, Byggtjänst,

5 Markavvattning och dränering Avvattning och dränering Led bort ytvatten Dränera bort markvatten 26 Markvatten Avled ytvatten Mark fall 1:20 minst 3 m från byggnad Avledande dike Avled takvatten Via dagvatten Led ut från grunden Sockelhöjd 300 mm Dränering och kapillärbrytande skikt Dränering Dränerande skikt Dräneringsledning Kapillärbrytande skikt Hindrar kapillärsugning från dränerande skikt Tvättad singel eller makadam, 8-16 mm 3 ggr kapillär stighöjd Över högst grundvattennivå Annars vattentät konstruktion eller pumpning Dräneringsledning Tegelrör Vatten kommer in i skarvar Plaströr Slang eller raka rör Intagningsöppningar: storlek, hålarea per m ledning Kringfyllnadsmaterial Dränering Läggningsbädd 100 mm, makadam eller singel, 8-16 mm Lutning 1:200 VG vattengång, anges som höjd Under dränerande skikt Vatten rinner till ledningen Hänsyn till grundens bärighet och frysrisk

6 Utformning av grundkonstruktioner Faktorer att beakta Markanvändning i omgivning Marknivåer på schakter och fyllning Grundvattenytor Sättningar Skakningar Radon Välj grundläggningsmetod lämplig nu och i framtiden 32 Undvik tjälskador Grundläggningsdjup Isolering av mark Gräv ut och ersätt olämplig jord Återfyll alltid med icke tjälfarligt material Undvik sättningar Flytande grundläggning Pålar Sättningsskillnader olika grundläggning Tänk även på intilliggane fastigheter Undvik radon Utformning av grund: täta Gräv bort radioaktivt material Radonsug eller brunn Ventilation och lufttryck Undvik glidytor Flera plattor kan samverka Alla geokonstruktioner bör kontrolleras mot glidning Pålgrupper Pålar ska ej stöta mot varandra Last fördelas på stor yta, små sättningar Sättning i pålplatta så jämn som möjligt

7 Pålar Pålar ej för flackt Risk för knäckning om lågt sidomotstånd Undvik dragbelastning Ta hänsyn till negativ mantelkohesion Risk för skador på intilliggande fastigheter vid slagning Konstruktionsberäkningar Beräkningsförutsättningar Lastantaganden Beräkningsmodeller Valda dimensioner Konstruktionsritningar Gällande bestämmelser Lastförutsättningar Säkerhetsklasser Geoteknisk kategori Kvaliteter på material Tilläggskontroller Marknivåer, lutningar Pålar: lägen och lutningar Trevlig helg! 39 7

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

CGK Centrala Gravvårdskommittén

CGK Centrala Gravvårdskommittén CGK Centrala Gravvårdskommittén MONTERING och PROVNING av GRAVVÅRDAR 2(20) CGK - Montering och provning av gravvårdar Tredje upplagan, 2012-09-03 1 Förord till tredje upplagan Denna tredje upplaga av CGKs

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer